Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00101 003536 22429353 na godz. na dobę w sumie
Prawa sukcesu. Tom VII i Tom VIII - ebook/pdf
Prawa sukcesu. Tom VII i Tom VIII - ebook/pdf
Autor: Liczba stron:
Wydawca: Złote Myśli Język publikacji: polski
ISBN: 9788375829938 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> poradniki
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

VII Prawo Sukcesu: Entuzjazm

Poznaj niedoceniane prawo, bez którego sukces może przejść Ci koło nosa.

ENTUZJAZM jest stanem umysłu, który inspiruje i pobudza do wprowadzenia w życie zadania, jakie mamy wykonać. Nawet więcej — jest zaraźliwy i wpływa istotnie nie tylko na osobę rozentuzjazmowaną, lecz na każdego, z kim ona się zetknie.

Entuzjazm pozostaje w tej samej relacji do istoty ludzkiej, jak para wodna do lokomotywy – jest to radykalna siła napędowa, która zmusza do działania. Najwięksi przywódcy wśród ludzi to ci, którzy wiedzą, jak wzbudzić entuzjazm wśród swoich wyznawców. Entuzjazm jest najważniejszym czynnikiem wchodzącym w skład umiejętności sprzedawania towarów. Jest to podstawowy i najistotniejszy czynnik dla mówcy na forum publicznym.

VIII Prawo Sukcesu: Samokontrola

Jedna z najważniejszych cech znanych przywódców.

Według niektórych recenzentów dzieł Hilla, VIII prawo sukcesu – Samokontrola – jest najważniejszym ze wszystkich.

Przypatrzcie się ludziom wokół siebie i zauważcie, z zyskiem dla siebie, że wszyscy, którzy odnieśli sukces, praktykują samokontrolę, a wszyscy „przegrani” pozwalają, aby ich MYŚLI, SŁOWA i CZYNY szalały!

Wszyscy bogaci ludzie, których analizowałem (mówię tu o tych, którzy stali się bogaci dzięki własnym wysiłkom), wykazywali tak pozytywne dowody na to, że samokontrola jest jednym z ich silnych punktów, że doszedłem do wniosku, iż nikt nie może mieć nadziei na zgromadzenie wielkiego bogactwa i utrzymanie go, nie stosując tej potrzebnej umiejętności.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Niniejszy darmowy ebook zawiera fragment pełnej wersji pod tytułem: „Prawa sukcesu” t. VII i VIII Aby przeczytać informacje o pełnej wersji, kliknij tutaj Darmowa publikacja dostarczona przez Wydawnictwo Złote Myśli sp z.o.o Niniejsza publikacja może być kopiowana, oraz dowolnie rozprowadzana tylko i wyłącznie w formie dostarczonej przez Wydawcę. Zabronione są jakiekolwiek zmiany w zawartości publikacji bez pisemnej zgody wydawcy. Zabrania się jej od- sprzedaży, zgodnie z regulaminem Wydawnictwa Złote Myśli. © Copyright by Wydawnictwo Złote Myśli Piotr Obmiński Data: 17.02.2010 rok 2010 Tytuł: Prawa sukcesu. T. VII i VIII– fragment utworu Autor: Napoleon Hill Tłumaczenie: Małgorzata Zaleska Projekt okładki: Marzena Osuchowicz Redakcja: Magda Wasilewska, Sylwia Fortuna Wydawnictwo Złote Myśli sp. z o.o. ul. Daszyńskiego 5 44-100 Gliwice WWW: www. ZloteMysli.pl EMAIL: kontakt@zlotemysli.pl Autor oraz Wydawnictwo „Złote Myśli” dołożyli wszelkich starań, by zawarte w tej książce informacje były kompletne i rzetelne. Nie biorą jednak żadnej odpowie- dzialności ani za ich wykorzystanie, ani za związane z tym ewentualne naruszenie praw patentowych lub autorskich. Autor oraz Wydawnictwo „Złote Myśli” nie po- noszą również żadnej odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe z wykorzy- stania informacji zawartych w książce. Wszelkie prawa zastrzeżone. All rights reserved. SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI TOM SIÓDMY: ENTUZJAZM Entuzjazm.............................................................................9 Jak entuzjazm wpłynie na ciebie..........................................11 Jak twój entuzjazm wpłynie na innych................................19 Psychologia dobrego ubioru...............................................84 Siedmiu śmiertelnych jeźdźców........................................109 TOM ÓSMY: SAMOKONTROLA Samokontrola....................................................................125 Dlaczego uważam, że bieda jest najbogatszym doświadczeniem, jakie chłopiec może zdobyć...................194 Podsumowanie..................................................................219 Ewolucja w transporcie.....................................................223 Prawa sukcesu t. V i VI — darmowy fragment — Złote Myśli Napoleon Hill Psychologia dobrego ubioru Kiedy nadeszły dobre nowiny z frontu wojennego, w dniu 11 li- stopada 1918 roku, mój majątek na tym świecie wynosił nie- wiele więcej, niż miałem w dniu, kiedy przyszedłem na ten świat. Wojna zniszczyła mój biznes i zmusiła mnie do zaczynania wszystkiego od nowa! Moja garderoba składała się z trzech porządnie znoszonych garniturów do pracy i dwóch mundurów wojskowych, których już nie potrzebowałem. Wiedząc aż za dobrze, że świat formuje swoje pierwsze i naj- trwalsze wrażenie danej osoby na podstawie stroju, jaki ta oso- ba ma na sobie, bez zastanowienia popędziłem do swojego krawca. Na szczęście krawiec znał mnie od wielu lat, dlatego nie oceniał mnie tylko na podstawie ubioru, jaki miałem na sobie. Gdyby tak było, byłbym „zgubiony”. 4 Prawa sukcesu t. V i VI — darmowy fragment — Złote Myśli Napoleon Hill Mając w kieszeni niewiele ponad dolara, wybrałem materiał na trzy garnitury, jedne z najdroższych, jakie kiedykolwiek posia- dałem, i kazałem, by natychmiast mi je uszyto. Te trzy garnitury kosztowały $ 375! Nigdy nie zapomnę uwagi uczynionej przez krawca, kiedy brał ze mnie miarę. Spoglądając najpierw na te trzy bele drogiego materiału, które wybrałem, a potem na mnie, powiedział: — Człowiek zarabiający dolara rocznie, tak? — Nie — odpowiedziałem. — Gdybym miał na tyle szczęścia i był na liście płac wśród zarabiających dolara rocznie, może te- raz miałbym dosyć pieniędzy, aby zapłacić za te garnitury. Krawiec spojrzał na mnie zaskoczony. Nie sądzę, aby zrozumiał dowcip. Jeden z garniturów był w pięknym szarym kolorze, jeden był ciemnoniebieski, a ostatni był jasnoniebieski w cieniutkie pa- seczki. Na szczęście byłem w dobrych stosunkach z krawcem, dlatego nie zapytał, kiedy zamierzam zapłacić za te drogie garnitury. Wiedziałem, że potrafię i zapłacę za nie w odpowiednim czasie, ale czy potrafiłem go o tym przekonać? To była myśl przebiega- 5 Prawa sukcesu t. V i VI — darmowy fragment — Złote Myśli Napoleon Hill jąca przez mój umysł, kiedy miałem mimo wszystko nadzieję, iż ta kwestia nie wypłynie. Następnie odwiedziłem mój sklep ubraniowy, gdzie zakupiłem trzy tańsze garnitury i pełny zestaw najlepszych koszul, kołnie- rzyków, krawatów, skarpet i bielizny, jakie miał na składzie. Mój rachunek w tym sklepie wyniósł nieco ponad $ 300. Z manierą człowieka opływającego w dostatki nonszalancko podpisałem rachunek i podałem go sprzedawcy, nakazując do- starczyć moje zakupy następnego ranka. Uczucie odnowionej pewności siebie i sukcesu zaczęło mnie ogarniać, zanim jeszcze przywdziałem moje nowo zakupione ubrania. Byłem świeżo po wojnie i miałem $ 675 długu, wszystko w cią- gu mniej niż 24 godzin. Następnego dnia przybył pierwszy z garniturów zakupionych w sklepie, natychmiast go założyłem, włożyłem nową, jedwab- ną chusteczkę do zewnętrznej kieszonki, wsunąłem $ 50, które pożyczyłem pod zastaw mojego sygnetu do kieszeni spodni i poszedłem na spacer Bulwarem Michigan w Chicago, czując się tak bogaty, jak sam Rockefeller. Każda część ubioru, jaką miałem na sobie, od bielizny poczyna- jąc, była w najlepszym gatunku. To, że jeszcze za to nie zapłaci- 6 Prawa sukcesu t. V i VI — darmowy fragment — Złote Myśli Napoleon Hill łem, nikogo nie powinno obchodzić poza mną, moim krawcem i właścicielem mojego sklepu z odzieżą. Co rano ubierałem się w zupełnie nowy komplet odzieży i sze- dłem na spacer tą samą ulicą, dokładnie o tej samej porze. Tak się „składało przypadkowo”, że był to czas, kiedy pewien bogaty wydawca zwykle szedł tą samą ulicą w drodze na lunch. Starałem się specjalnie, aby pozdrowić go każdego dnia. A od czasu do czasu zatrzymywałem się na minutkę, żeby z nim po- gawędzić. Kiedy już te codzienne spotkania trwały około tygodnia, spo- tkałem znowu tego wydawcę. Ale tym razem chciałem spraw- dzić, czy pozwoli mi przejść obok, nie zamieniając słowa. Obserwując go kątem oka, patrzyłem prosto przed siebie i za- cząłem go mijać, kiedy on zatrzymał się i wskazał gestem, żeby- śmy przeszli na skraj chodnika. Potem położył rękę na moim ramieniu, obejrzał mnie dokładnie od stóp do głów i powie- dział: — Wyglądasz cholernie dobrze jak na kogoś, kto dopiero co zdjął mundur żołnierza. Kto ci szyje ubrania? — Hmm — powiedziałem. — Akurat ten garnitur uszyli Wilkie Sellery. 7 Prawa sukcesu t. V i VI — darmowy fragment — Złote Myśli Napoleon Hill Następnie chciał wiedzieć, jaki rodzaj pracy wykonywałem. Ten „powiew” dobrobytu, który rozsiewałem wokoło, wraz z no- wym, innym garniturem każdego dnia, rozbudziły jego cieka- wość. (Taką miałem właśnie nadzieję.) Strzepując niewidzialny pyłek z mojego nowego garnituru w stylu Havana Perfecto, odpowiedziałem: — Ach, przygotowuję pierwszy numer tygodnika, który zamie- rzam wydawać. — Nowy tygodnik, tak? — zapytał. — A jak zamierzasz go na- zwać? — Ma się nazywać „Złota Zasada Hilla”. — Nie zapominaj — powiedział mój przyjaciel wydawca — że moja praca to też drukowanie i rozpowszechnianie czasopism. Może ja także mógłbym ci się przydać? To był ten moment, na który czekałem. Kupując te garnitury, miałem na myśli dokładnie tę chwilę i niemal dokładnie ten punkt na chodniku, gdzie wtedy staliśmy. Ale koniecznie muszę wam przypomnieć, że ta konwersacja ni- gdy nie miałaby miejsca, gdyby ten wydawca obserwował, jak codziennie chodzę tą ulicą z wyrazem twarzy zbitego psa, 8 Prawa sukcesu t. V i VI — darmowy fragment — Złote Myśli Napoleon Hill w nieodprasowanym garniturze na grzbiecie i z niemym woła- niem „Bieda!” w oczach. Wygląd znamionujący dobrobyt zawsze przyciąga uwagę, bez żadnych absolutnie wyjątków. Co więcej, wygląd znamionujący dobrobyt przyciąga „przychylną uwagę”, ponieważ jedno jedy- ne pragnienie, które zawsze dominuje w każdym ludzkim ser- cu, to osiągnąć dobrobyt. *** Mój przyjaciel wydawca zaprosił mnie do swojego klubu na lunch. Zanim jeszcze podano kawę i cygara, „wyperswadował” mi tamten kontrakt na drukowanie i dystrybucję mojego maga- zynu. „Zgodziłem się” nawet, żeby on wyłożył cały kapitał bez naliczania odsetek. Dla tych z was, którzy nie znają się na działalności wydawni- czej, chciałbym dorzucić informację, że wypuszczenie nowego, ogólnokrajowego czasopisma wymaga znacznego kapitału. Kapitał w tak dużych ilościach często ciężko jest zdobyć, nawet przy najlepszym zabezpieczeniu. Kapitał potrzebny do wypusz- czenia magazynu „Złotej Zasady Hilla”, który może czytaliście, wynosił dużo ponad $ 30 000, a całą sumę, co do centa, wyło- 9 Prawa sukcesu t. V i VI — darmowy fragment — Złote Myśli Napoleon Hill żono na podstawie „fasady” opierającej się w większości na do- brych ubraniach. Prawda, za tymi ubraniami kryły się także zdolności, ale wiele milionów ludzi ma zdolności i nic więcej; i nigdy nikt o nich nie słyszy poza ograniczoną grupką ludzi, wśród których żyją na co dzień. To dosyć smutna prawda! Niektórym wydałoby się niewybaczalną ekstrawagancją, aby ktoś kompletnie „spłukany” zadłużył się na sumę $ 567, kupu- jąc ubrania, ale psychologia, na której opiera się ta inwestycja, usprawiedliwia to w zupełności. Wygląd znamionujący dobrobyt nie tylko wywołał przychylne wrażenie na tych, o których względy musiałem się postarać. O wiele ważniejszy był skutek, jaki odpowiedni ubiór WY- WARŁ NA MNIE. Wiedziałem nie tylko to, że odpowiednie ubranie wpłynie przy- chylnie na innych, ale wiedziałem także, iż dobry ubiór da mi pewność siebie, bez której nie mogłem mieć nadziei na odzy- skanie mojej utraconej fortuny. Pierwszy trening z psychologii dobrego stroju otrzymałem od mojego przyjaciela Edwina C. Barnesa, który jest bliskim współpracownikiem Thomasa A. Edisona. Barnes ubawił nieźle pracowników Edisona, kiedy ładne dwadzieścia lat temu przy- był do West Orange pociągiem towarowym (nie mając dość 10 Prawa sukcesu t. V i VI — darmowy fragment — Złote Myśli Napoleon Hill pieniędzy na zapłacenie biletu) i ogłosił w biurach Edisona, że przyjechał, ażeby zostać partnerem biznesowym pana Edisona. Niemal wszyscy w fabryce Edisona śmiali się z Barnesa, oprócz samego Edisona. Ten dojrzał coś w kwadratowej szczęce i zde- terminowanej twarzy młodego Barnesa, czego większość in- nych ludzi nie dostrzegła, mimo iż ten młody człowiek wyglądał bardziej jak włóczęga niż jak przyszły partner największego wy- nalazcy na ziemi. Barnes zaczynał od zamiatania podłóg w biurach Edisona! To było wszystko, czego potrzebował — tylko szansy na wsunię- cie końca buta w drzwi organizacji Edisona. Od tamtej pory do dziś stworzył historię godną naśladowania przez innych mło- dych ludzi, którzy pragną znaleźć swoje miejsce na ziemi. Barnes wycofał się teraz z prowadzenia interesów. Mimo iż na- dal jest stosunkowo młodym człowiekiem i spędza większość swojego czasu w swoich dwóch pięknych domostwach w Bran- dentown na Florydzie i Damariscotta, w Maine, jest multimi- lionerem, zamożnym i szczęśliwym. Po raz pierwszy poznałem Barnesa we wczesnym okresie jego współpracy z Edisonem, zanim jeszcze wspiął się na szczyt. 11 Prawa sukcesu t. V i VI — darmowy fragment — Złote Myśli Napoleon Hill W tych czasach miał największą i najdroższą kolekcję ubrań, jaką kiedykolwiek widziałem czy o jakiej słyszałem. Na jego garderobę składało się trzydzieści jeden garniturów, po jednym na każdy dzień miesiąca. Nigdy nie zakładał tego samego gar- nituru przez dwa dni pod rząd. Co więcej, wszystkie jego garnitury były z gatunku tych naj- droższych. (Tak się składa, że jego ubrania szył ten sam zakład krawiecki, który zrobił te trzy garnitury dla mnie.) Nosił skarpety, które kosztowały po sześć dolarów za parę. Jego koszule i inne dodatki kosztowały też odpowiednio. Kra- waty robiono na zamówienie i wydał na nie od pięciu do sied- miu i pół dolara za sztukę. Pewnego dnia dla zabawy poprosiłem, aby nie wyrzucał, lecz dał mi kilka swoich starych garniturów, których już nie potrze- buje. Poinformował mnie, że nie ma ani jednego garnituru, którego nie potrzebuje! A potem dał mi lekcję z psychologii dobrego ubioru, którą na- prawdę warto zapamiętać. 12 Prawa sukcesu t. V i VI — darmowy fragment — Złote Myśli Napoleon Hill — Nie noszę tych trzydziestu jeden garniturów tylko z powodu wrażenia, jakie robią na innych ludziach — powiedział. — Ro- bię to głównie z powodu wrażenia, jakie robią na mnie. Potem Barnes opowiedział mi o dniu, kiedy przedstawił się w fabryce Edisona, prosząc o pracę. Powiedział, że obszedł fa- brykę z tuzin razy, zanim znalazł w sobie dość odwagi, aby się zaanonsować, ponieważ wiedział, iż wygląda bardziej jak włó- częga niż jak pożądany pracownik. O Barnesie mówi się, iż był najzdolniejszym sprzedawcą, jaki kiedykolwiek współpracował z wielkim wynalazcą z West Oran- ge. Całą swoją fortunę zebrał dzięki uzdolnieniom w dziedzinie sprzedaży. Ale często mówił, iż nigdy nie mógłby osiągnąć ta- kich wyników, które uczyniły go zarówno bogatym, jak i sław- nym, gdyby nie jego rozumienie psychologii ubioru. *** Spotkałem w swoim czasie wielu sprzedawców. Przez ostatnie dziesięć lat osobiście szkoliłem i kierowałem wysiłkami ponad 3000 sprzedawców, mężczyzn i kobiet. I zauważyłem, że bez najmniejszego wyjątku gwiazdami firmy były tylko osoby rozu- miejące i dobrze używające psychologii ubioru. 13 Prawa sukcesu t. V i VI — darmowy fragment — Złote Myśli Napoleon Hill Widziałem kilku dobrze ubranych ludzi, którzy nie odnotowali rekordów jako sprzedawcy, ale jeszcze nigdy nie widziałem biednie ubranego człowieka, który stałby się gwiazdą w dzie- dzinie sprzedaży. Studiowałem psychologię ubioru tak długo i obserwowałem jej wpływ na ludzi w tak wielu różnych dziedzinach życia, iż je- stem zupełnie przekonany o istnieniu bliskiego związku pomię- dzy ubiorem a sukcesem. 14
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Prawa sukcesu. Tom VII i Tom VIII
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: