Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00019 002772 23546826 na godz. na dobę w sumie
Prawa sukcesu. Tom XV i tom XVI - ebook/pdf
Prawa sukcesu. Tom XV i tom XVI - ebook/pdf
Autor: Liczba stron:
Wydawca: Złote Myśli Język publikacji: polski
ISBN: 9788377011621 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> poradniki >> zdrowie
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Tolerancja i Złota Zasada są niezbędnymi, według Napoleona Hilla, elementami do tego, aby osiągnąć w życiu sukces. W ostatnich dwóch 'Prawach Sukcesu' autor wyjaśnia, czy na pewno bogaci, wpływowi i szczęśliwi ludzie, których obserwował przez 25 lat i analizował pod względem wspólnych cech, mieli mocno rozwinięte te właśnie dwie cechy. Ostatni tom Praw Sukcesu Hilla unaoczni, czym jest Złota Zasada i jakie mogą być skutki braku tolerancji.

Napoleon Hill, autor publikacji, poświęcił 25 lat życia na zbieranie, klasyfikowanie i organizowanie PRAW SUKCESU, opierając się na życiu i osiągnięciach takich ludzi jak: Henry Ford, Andrew Carnegie czy John D. Rockefeller. Teraz Ty także możesz poznać Prawa, których stosowanie odmieniło życia, kariery i losy wielu ludzi w ciągu ostatnich blisko 100 lat.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Ten darmowy ebook zawiera fragment pełnej wersji pod tytułem: „Prawa sukcesu. Tom XV i XVI” Aby przeczytać informacje o pełnej wersji, kliknij tutaj Darmowa publikacja dostarczona przez Wydawnictwo Złote Myśli sp z.o.o Niniejsza publikacja może być kopiowana, oraz dowolnie rozprowadzana tylko i wyłącznie w formie dostarczonej przez Wydawcę. Zabronione są jakiekolwiek zmiany w zawartości publikacji bez pisemnej zgody wydawcy. Zabrania się jej od- sprzedaży, zgodnie z regulaminem Wydawnictwa Złote Myśli. © Copyright by Wydawnictwo Złote Myśli Piotr Obmiński rok 2011 Data: 2.02.2011 Tytuł: Prawa sukcesu. Tom XV I XVI – fragment utworu Autor: Napoleon Hill Tłumaczenie: Małgorzata Zaleska Projekt okładki: Janusz Skierkowski Redakcja: Magdalena Michalak, Sylwia Fortuna Wydawnictwo Złote Myśli sp. z o.o. ul. Daszyńskiego 5 44-100 Gliwice WWW: www. ZloteMysli.pl EMAIL: kontakt@zlotemysli.pl Autor oraz Wydawnictwo „Złote Myśli” dołożyli wszelkich starań, by zawarte w tej książce informacje były kompletne i rzetelne. Nie biorą jednak żadnej odpowie- dzialności ani za ich wykorzystanie, ani za związane z tym ewentualne naruszenie praw patentowych lub autorskich. Autor oraz Wydawnictwo „Złote Myśli” nie pono- szą również żadnej odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe z wykorzy- stania informacji zawartych w książce. Wszelkie prawa zastrzeżone. All rights reserved. Spis treści Tom Piętnasty: Tolerancja Tolerancja............................................................................9 Jak zlikwidować wojny......................................................21 Podłoże ............................................................................21 Plan...................................................................................37 Tolerancja..........................................................................69 Tom Szesnasty: Złota zasada Złota zasada.....................................................................75 Potęga modlitwy................................................................86 Mój kodeks etyki..............................................................119 Usługa osobistej analizy..................................................166 Kwestionariusz analizy do spisu własnej osobowości ....168 Niezdecydowanie............................................................172 Napoleon Hill :: Prawa sukcesu. Tom XV i XVI TOLERANCJA Kiedy świt Inteligencji rozłoży swoje skrzydła nad wschodnim hory- zontem postępu, a Niewiedza i Zabobony zostawią swoje ostatnie odciski stóp na piaskach Czasu, zapisane zostanie w księdze ludz- kich zbrodni i pomyłek, że najbardziej nieszczęsnym grzechem człowieka była Nietolerancja! Najzagorzalsza Nietolerancja wyrasta z różnic opinii na tle rasowym i religijnym, w wyniku nauk przyswojonych we wczesnym dzieciń- stwie. Jak dużo czasu jeszcze potrzeba, o Panie Ludzkiego Przezna- czenia, zanim my biedni śmiertelnicy zrozumiemy szaleństwo, jakim są próby niszczenia siebie nawzajem z powodu dogmatów, wierzeń i innych powierzchownych spraw, co do których się nie zgadzamy? Czas wyznaczony nam na tej ziemi to zaledwie jedna krótka chwila, co najwyżej! Zapalamy się jak świece, na chwilę. Świecimy przez moment, po czym gaśniemy! Dlaczego nie możemy żyć tak, podczas tego krót- kiego pobytu na ziemi, żeby kiedy Wielki Powóz zwany Śmiercią podjedzie i ogłosi, że nasza wizyta na tym padole właśnie się kończy, być gotowymi zwinąć nasze namioty i jak Arabowie na pustyni bez słowa podążyć za tym Powozem w Ciemność i Nieznane, nie czując strachu ani drżenia? 4 Napoleon Hill :: Prawa sukcesu. Tom XV i XVI Mam nadzieję, że kiedy przejdę na drugą stronę, nie znajdę tam żad- nych Żydów czy gojów, katolików ani protestantów, Niemców, An- glików, Francuzów ani Rosjan, czarnych ani białych, czerwonych ani żółtych. Mam nadzieję, że znajdę tam tylko ludzkie Dusze, samych Braci i Siostry, niezmienionych przez rasę, wyznanie czy kolor skóry. Chciałbym, aby Nietolerancja odeszła w dal, tak abym mógł położyć się i odpocząć jedno lub dwa stulecia. Aby spokoju mego nie mąciły trud, ciemnota, przesądy i drobne nieporozumienia, które naznaczają naszą ziemską egzystencję chaosem i smutkiem. 5 Napoleon Hill :: Prawa sukcesu. Tom XV i XVI POTĘGA MODLITWY — Nie — powiedział prawnik. — Nie wniosę pańskiego oskarżenia przeciwko temu człowiekowi. Może pan wziąć kogoś innego do tej sprawy albo może pan ją wycofać, jak pan woli. — Myśli pan, że nic się na tym nie da zarobić? — Prawdopodobnie dałoby się na tym trochę zarobić, ale na te pie- niądze ten człowiek musiałby sprzedać ten niewielki domek, gdzie mieszka i który jest jedyną rzeczą, jaką on ma! Ale i tak nie chcę się mieszać w tę sprawę. — Wystraszył się pan, co? — Wcale nie. — Pewnie ten gość bardzo błagał, żeby mu odpuścić? — No tak, tak było. — A pan ustąpił, no nie? — Tak. — Co pan właściwie zrobił? 6 Napoleon Hill :: Prawa sukcesu. Tom XV i XVI — Chyba trochę się rozpłakałem. — I ten gościu bardzo pana prosił, tak? — Nie, tego nie powiedziałem. Nie odezwał się do mnie ani słowem. — Aaa, to mogę łaskawie zapytać, do kogo się zwracał na pańskim przesłuchaniu? — Do Boga Wszechmogącego. — Aha, zaczął się modlić, tak? — Nie specjalnie dla mnie, wcale nie na pokaz. Widzi pan, znala- złem ten domek dość łatwo i zapukałem do drzwi, które stały otwo- rem, ale nikt mnie nie słyszał. Wszedłem więc do małego przedsion- ka i zobaczyłem przez niedomknięte drzwi przytulny salonik. A tam na łóżku, z siwą głową wysoko na poduszkach, leżała starsza pani wyglądająca zupełnie tak samo jak moja matka, ostatnim razem kie- dy widziałem ją żywą na tej ziemi. Miałem właśnie zapukać, kiedy powiedziała: „Dobrze tatku, możemy zaczynać, jestem gotowa”. A na kolanach przy jej łóżku klęczał stary, siwowłosy człowiek, jeszcze starszy niż jego żona, jak mi się zdawało. I wtedy już za skarby świa- ta nie mogłem zapukać. No więc on zaczął. Najpierw przypomniał Bogu, że nadal są Jego posłusznymi dziećmi, żona i on, i że obojęt- nie, co On uważa za słuszne zesłać na nich, nie będą się buntować wobec jego woli. Oczywiście „ciężko nam będzie stać się bezdomny- mi teraz na starość, kiedy biedna mama jest taka chora i bezradna, i 7 Napoleon Hill :: Prawa sukcesu. Tom XV i XVI ech! Jak zupełnie inaczej by to było, gdyby chociaż jeden z chłopa- ków ocalał z wojny”. Wtedy głos mu się jakby załamał, a biała ręka ukradkiem wysunęła się spod kołdry i pogładziła go po siwych wło- sach. Potem powtórzył jeszcze raz, że nic nie mogłoby być znowu tak straszne, jak rozstanie z tymi trzema synami — chyba żeby roz- dzielono jego i matulę. Na koniec zaczął pocieszać się faktem, iż dobry Bóg wie, że to nie z jego winy grozi im teraz obojgu utrata ich małego domku, co ozna- czałoby żebractwo i spanie w przytułkach — gdzie prosili, aby Bóg ich nie zsyłał, jeśli taka Jego wola. A potem zacytował mnóstwo obietnic o bezpieczeństwie tych, którzy pokładają swoją ufność w Bogu. Prawdę mówiąc, była to najbardziej przejmująca modlitwa, jaką kiedykolwiek słyszałem. A na końcu poprosił o błogosławień- stwo Boże dla tych, którzy mieli ich skarżyć i domagać się sprawie- dliwości. Prawnik ciągnął dalej, bardzo cichym głosem: — I — myślę teraz — że wolałbym sam dziś iść spać do przytułku, niż splamić swoje serce i ręce krwią z takiego oskarżenia jak to. — Boimy się pokonać modlitwę staruszka? — Niech cię Bóg błogosławi, człowieku, ale nie mógłbyś jej poko- nać! — powiedział prawnik. — Powiadam ci, on pozostawił wszyst- ko woli Bożej; wyłuszczył swoje i nasze pragnienia Bogu, ale ze 8 Napoleon Hill :: Prawa sukcesu. Tom XV i XVI wszystkich mów sądowych, jakie słyszałem, ta była najlepsza. Wi- dzisz, uczono mnie tych rzeczy w dzieciństwie. No i zobacz, dlacze- go poszedłem tam właśnie wtedy, kiedy mogłem usłyszeć tę modli- twę? Nie wiem na pewno, ale jedno wiem — że oddaję tę sprawę. — Żałuję — powiedział klient, wiercąc się niespokojnie — że mi pan powiedział o tej modlitwie staruszka. — Dlaczego? — No bo chciałbym dostać pieniądze ze sprzedaży tego domu, ale mnie też nauczono Biblii dosyć dobrze, kiedy byłem małym chłop- cem i nie w smak mi przeciwstawiać się temu, o czym pan mówi. Trzeba było nie słuchać ani słówka, a następnym razem radzę nie podsłuchiwać czegoś, co nie jest przeznaczone dla pańskich uszu. Prawnik uśmiechnął się. — Mój drogi panie — powiedział. — Znowu pan jest w błędzie. To było przeznaczone dla moich uszu; i dla pańskich także. Bóg Wszechmogący tak to przeznaczył. Jeszcze pamiętam, jak moja stara matka śpiewała o tym, że Bóg działa w najdziwniejszy sposób. — Tak, moja matka też to śpiewała — powiedział klient, zgniatając dokumenty roszczeniowe w dłoniach. — Może pan do nich zadzwo- nić rano, jeśli pan chce, i niech pan powie „matuli” i „tatkowi”, że pozew został wycofany. 9 Napoleon Hill :: Prawa sukcesu. Tom XV i XVI — W najdziwniejszy sposób — dodał prawnik z uśmiechem. *** Ani ta lekcja, ani ten kurs, którego jest częścią, nie opiera się na ckli- wych sentymentach, ale nie da się uciec od prawdy, że sukces w swo- jej najwyższej i najszlachetniejszej formie sprowadza człowieka w końcu do widzenia wszystkich relacji międzyludzkich z uczuciem głębokiego wzruszenia; takim, jakie czuł ów prawnik, podsłuchaw- szy modlitwę starego człowieka. Może to staroświeckie myślenie, ale jakoś nie mogę pozbyć się prze- konania, iż żaden człowiek nie może osiągnąć najwyższej kategorii sukcesu bez pomocy naprawdę szczerej modlitwy! Modlitwa jest kluczem, którym można otworzyć sekretne przejście opisywane w Części Jedenastej. W naszym wieku świeckich spraw, kiedy szczytowa myśl większości ludzi koncentruje się na gromadze- niu bogactwa albo walce o utrzymanie się przy życiu, łatwo nam jest przegapić potęgę szczerej modlitwy. Nie twierdzę, że powinniście uciekać się do modlitwy jako sposobu na rozwiązanie swoich codziennych problemów, które wymagają na- tychmiastowej uwagi. Nie posunę się tak daleko w kursie szkolenio- wym przeznaczonym głównie dla tych, którzy potrzebują go na dro- dze do sukcesu mierzonego w dolarach. Ale czy mógłbym nieśmiało 10 Napoleon Hill :: Prawa sukcesu. Tom XV i XVI zasugerować, abyście może spróbowali tak na próbę pomodlić się, kiedy wszystko inne nie zdoła przynieść wam zadowalającego sukce- su? Trzydziestu chłopa, rozczochranych, z zaczerwienionymi oczami, w rządku przed sędzią Sądu Policyjnego San Francisco. Zwykłe poran- ne towarzystwo pijaków i chuliganów. Niektórzy starzy bywalcy, inni zwiesili głowy ze wstydu. Właśnie kiedy ucichł chwilowy rumor spowodowany wprowadzeniem aresztantów, zdarzyła się dziwna rzecz. Silny, czysty głos gdzieś z głębi zaczął śpiewać: Zeszłej nocy gdy spałem, Sen piękny widziałem. „Zeszłej nocy!” Przecież był to dla nich wszystkich koszmar albo pi- jackie zamroczenie. Ta pieśń była takim kontrastem do okropnej rze- czywistości, że wszyscy doznali nagłego szoku na myśl przyniesioną w tej pieśni. W Jerozolimie stałem, Na świątynię spoglądałem. Mówiła dalej pieśń. Sędzia zastygł na chwilę. Zapytał po cichu. Były członek słynnej kompanii operowej czekał na proces w sprawie fał- szerstwa. To on śpiewał w swojej celi. 11 Napoleon Hill :: Prawa sukcesu. Tom XV i XVI W międzyczasie pieśń biegła dalej, a każdy z ludzi stojących w linii okazał jakiś rodzaj emocji. Jeden czy dwóch upadło na kolana. Jeden chłopiec na końcu szeregu, po desperackiej próbie odzyskania samo- kontroli, oparł się o ścianę, schował twarz w ramionach i załkał: „Och mamo, matko moja”. Te łkania, przedzierające się do serc wszystkich, którzy je słyszeli, oraz ta pieśń, wciąż wlewająca się na salę sądową, zlały się ze sobą w ogól- nej ciszy. Wreszcie jeden z ludzi zaprotestował: — Wysoki Sądzie — powiedział. — Czy musimy tego słuchać? Je- steśmy tu, by dostać swoją karę, ale to... On też zaczął szlochać. […] 12 Napoleon Hill :: Prawa sukcesu. Tom XV i XVI MÓJ KODEKS ETYKI I. Wierzę w Złotą Zasadę jako podstawę wszelkich zachowań ludz- kich, dlatego nigdy nie uczynię innej osobie tego, czego nie chciał- bym, aby ta osoba uczyniła mnie, gdybyśmy się zamienili miejscami. II. Będę uczciwy, nawet w najdrobniejszych szczegółach, we wszyst- kich moich transakcjach z innymi. Nie tylko dlatego, że pragnę być dla nich fair, ale też z powodu mojego pragnienia, aby wyryć ideę uczciwości w mojej własnej podświadomości, tym sposobem wplata- jąc tę podstawową cechę w mój własny charakter. III. Będę wybaczał tym, którzy są niesprawiedliwi wobec mnie, nie zastanawiając się, czy zasługują na to czy nie, ponieważ rozumiem prawo, poprzez które wybaczanie innym wzmacnia mój własny cha- rakter i zaciera w podświadomości ślady moich własnych przewi- nień. IV. Będę zawsze sprawiedliwy, hojny i fair wobec innych, nawet jeśli wiem, że te czyny przejdą niezauważone i nie zapamiętane, jeśli cho- dzi o zwykłe rodzaje wynagradzania, ponieważ rozumiem i zamie- rzam zastosować prawo, z którego pomocą charakter człowieka jest wyłącznie sumą jego czynów i dokonań. 13 Napoleon Hill :: Prawa sukcesu. Tom XV i XVI V. Czas, który poświęciłbym na odkrycie i obnażenie słabości i błę- dów innych, poświęcę z lepszym skutkiem na odkrycie i naprawie- nie moich własnych. VI. Nie będę nikogo oczerniać, obojętnie jak bardzo będę przekona- ny, że tej osobie należy się takie potraktowanie, ponieważ nie pragnę zakorzeniać żadnych destrukcyjnych sugestii we własnej podświado- mości. VII. Rozumiem potęgę Myśli jako otworu wlotowego, który prowa- dzi z wszechświatowego oceanu życia do mojego umysłu. Dlatego nie będę wypuszczać na ten ocean żadnych destrukcyjnych myśli, ażeby nie zatruły umysłów innych. VIII. Zwyciężę powszechną ludzką tendencję ku nienawiści, zazdro- ści, złośliwości, czarnowidztwu, zwątpieniu i strachowi, ponieważ wierzę, że są to nasiona, z których świat zbiera plon w postaci więk- szości swoich kłopotów. IX. Kiedy umysł mój nie będzie zajęty myślami zmierzającymi ku osiągnięciu mojego Określonego Celu Głównego w życiu, chętnie napełnię go myślami o odwadze, pewności siebie, dobrej woli wobec innych, wierze, uprzejmości, lojalności, umiłowaniu prawdy i spra- wiedliwości, ponieważ wierzę, że to są nasiona, z których świat zbie- ra plony postępowego rozwoju. 14 Napoleon Hill :: Prawa sukcesu. Tom XV i XVI X. Rozumiem, że sama pasywna wiara w słuszność filozofii Złotej Zasady nie ma absolutnie żadnej wartości, ani dla mnie, ani dla niko- go innego, dlatego będę czynnie wcielał w życie tę uniwersalną zasa- dę we wszystkich moich transakcjach z innymi. XI. Rozumiem prawo, działaniem którego mój charakter rozwija się z moich czynów i myśli. Dlatego będę troskliwie uważał na wszyst- ko, co składa się na jego rozwój. XII. Rozumiejąc, że trwałe szczęście przychodzi tylko poprzez po- maganie innym w odnalezieniu go, że żaden akt życzliwości nie po- zostaje bez nagrody, nawet jeśli nie zostanie ona wypłacona bezpo- średnio, zrobię wszystko, co w mojej mocy, ażeby pomagać innym zawsze i wszędzie, kiedy pojawi się taka możliwość. Zauważyliście częste pojawianie się w tym kursie odniesień do Emersona. Każdy uczeń tego kursu powinien posiadać kopię Esejów Emersona, a Esej o Kompensacji powinien być czytany i przerabiany przynajmniej co trzy miesiące. Zauważcie, czytając ten esej, że zaj- muje on się tym samym prawem, na którym oparta jest Złota Zasada. 15
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Prawa sukcesu. Tom XV i tom XVI
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: