Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00199 003746 21343534 na godz. na dobę w sumie
Prawniczy egzamin końcowy 2013 Testy.Prawo gospodarcze i handlowe.Tom 3 - ebook/pdf
Prawniczy egzamin końcowy 2013 Testy.Prawo gospodarcze i handlowe.Tom 3 - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 554
Wydawca: C. H. Beck Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-255-4441-6 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> naukowe i akademickie >> prawo
Porównaj ceny (książka, ebook (-5%), audiobook).

Trzytomowe opracowanie Egzamin końcowy 2013 zostało przygotowane z myślą o aplikantach przystępujących do egzaminu końcowego - radcowskiego, adwokackiego i notarialnego. Zawiera ono testy oparte zarówno na ustawie, jak i na orzecznictwie, co umożliwia w szybki i skuteczny sposób przyswoić wiedzę wymaganą na pierwszej części egzaminu zawodowego.
Testy zostały ujete w formie czytelnej tabeli. Pod pytaniem jest podana podstawa prawna lub orzeczenie i prawidłowa odpowiedź.

W tomie pierwszym znajdują się testy z prawa cywilnego, postępowania cywilnego oraz prawa rodzinnego.

W tomie drugim znajduja się testy z prawa kranego, postępowania karnego, prawa konstytucyjnego oraz prawa korporacyjnego i etyki zawodowej.

Tom trzeci zawiera testy z prawa spółek handlowych.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

ROK 2013 PRAWNICZY EGZAMIN KOŃCOWY TESTY prawo gospodarcze i handlowe Wydawnictwo C.H. Beck ROK 2013 PRAWNICZY EGZAMIN KOŃCOWY prawo gospodarcze i handlowe W sprzedaży: A. Heliosz APLIKACJA OD OGÓŁU DO SZCZEGÓŁU – AKTY NORMATYWNE W PIGUŁCE, wyd. 3 Aplikacje Prawnicze K. Czajkowska-Matosiuk APLIKACJE PRAWNICZE W PYTANIACH I ODPOWIEDZIACH. TOM 2, wyd. 6 Aplikacje Prawnicze A. Świczewska ORGANY OCHRONY PRAWNEJ. TABELE PORÓWNAWCZE Aplikacje Prawnicze A. Malinowski EGZAMINY MINISTERSTWA SPRAWIEDLIWOŚCI. TOM 1. TESTY Z KOMENTARZEM, wyd. 2 Aplikacje Prawnicze M. Stepaniuk APLIKACJA ADWOKACKA. PYTANIA, ODPOWIEDZI, TABELE, wyd. 4 Aplikacje Prawnicze M. Zubik (red.) KONSTYTUCJA III RP W TEZACH ORZECZNICZYCH TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO I WYBRANYCH SĄDÓW, wyd. 2 Zbiory Orzecznictwa Becka www.ksiegarnia.beck.pl ROK 2013 PRAWNICZY EGZAMIN KOŃCOWY prawo gospodarcze i handlowe Wydawnictwo C.H. Beck Warszawa 2012 Redakcja: Aneta Gacka-Asiewicz Wydawca: Joanna Ablewicz Projekt okładki: Robert Rogiński © Wydawnictwo C.H. Beck 2012 Informacje Wydawcy Opracowanie stanowi jedynie pomoc dla kandydatów przy przygotowaniach do egzaminów zawodowych. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za zmiany wynikające z nowelizacji powoływanych w książce przepisów. Będziemy wdzięczni za wszelkie uwagi i sugestie skierowane na adres: joanna.ablewicz@beck.pl Wydawnictwo C.H. Beck Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa Skład i łamanie: DTPArt Druk i oprawa: Elpil, Siedlce ISBN 978-83-255-4440-9 ISBN e-book 978-83-255-4441-6 Spis treści Wstęp ....................................................................................................................................................... VII Wykaz skrótów ..................................................................................................................................... IX A. Testy oparte na przepisach ustaw ................................................................................................ 1. Test z ustawy z 15.9.2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz.U. Nr 94, poz. 1037 ze zm.) ................................................................................................. 2. Test z ustawy z 20.8.1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym 1 1 (t.j. Dz.U. z 2007 r. Nr 168, poz. 1186 ze zm.) .......................................................................... 163 3. Test z ustawy z 2.7.2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 220, poz. 1447 ze zm.) .......................................................................... 181 4. Test z ustawy z 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) ............................................................................ 200 5. Test z ustawy z 6.12.1996 r. o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów (t.j. Dz.U. z 2009 r. Nr 67, poz. 569 ze zm.) .............................................................................. 236 6. Test z ustawy z 28.2.2003 r. – Prawo upadłościowe i naprawcze (t.j. Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1361 ze zm.) .......................................................................... 242 B. Testy oparte na orzecznictwie i ustawach .................................................................................. 331 1. Test z ustawy z 15.9.2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz.U. Nr 94, poz. 1037 ze zm.) ................................................................................................. 331 2. Test z ustawy z 20.8.1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (t.j. Dz.U. z 2007 r. Nr 168, poz. 1186 ze zm.) .......................................................................... 485 3. Test z ustawy z 2.7.2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 220, poz. 1447 ze zm.) .......................................................................... 497 4. Test z ustawy z 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) ............................................................................ 509 5. Test z ustawy z 6.12.1996 r. o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów (t.j. Dz.U. z 2009 r. Nr 67, poz. 569 ze zm.) .............................................................................. 519 6. Test z ustawy z 28.2.2003 r. – Prawo upadłościowe i naprawcze (t.j. Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1361 ze zm.) .......................................................................... 525 Wstęp Aplikanci, książka, którą opracowano koncepcyjnie specjalnie dla Was, osób kończących apli- kację adwokacką i radcowską, zawiera pytania testowe z ustaw obowiązujących na praw- niczym egzaminie zawodowym. Spośród wielu tysięcy pytań dokonaliśmy wyboru tych najciekawszych, a zwłaszcza obejmujących najnowsze zmiany w prawie (KPC – zmiany, które weszły w życie w maju 2012 r.). Kryterium doboru pytań było jedno: abyście jak najlepiej przygotowali się do części testowej egzaminu końcowego w marcu 2013 r. Co więcej, pytania testowe oparte są nie tylko na ustawie, ale i na orzecznictwie. Oczywiście wiemy, że w części testowej egzaminu (pierwszy dzień) pytania będą skon- struowane jedynie na podstawie przepisów ustaw. Zebranie pytań „z giełdy” to dla nas jednak zbyt łatwe zadanie. Jesteśmy przekonani, że poznanie najważniejszego orzecznic- twa z danej dziedziny prawa, której znajomość obowiązuje na całym egzaminie, pomoże Wam w następnych częściach egzaminu. Pozwoli lepiej skonstruować apelację, skargę, wniosek czy opinię prawną. To, co proponujemy, to nasze doświadczenie. Zawartość książki wynika z wielu rozmów z tymi, którzy zdawali ten egzamin w latach poprzednich. Książka to mało powiedziane, teraz to produkt hybrydowy, który działa on-line. Wszystkie pytania zawarte w książce są na bieżąco dostosowywane do aktualne- go stanu prawnego. Sprawdzajcie aktualizacje na stronie internetowej www.ksiegarnia. beck.pl/aktualizacje. Korzystajcie! Życzymy „połamania” na Waszym najważniejszym w życiu egzaminie zawodowym oraz wielu sukcesów i satysfakcji z wykonywanego zawodu. Redakcja Wykaz skrótów 1. Akty prawne KC ..................... ustawa z 23.4.1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.) KPC .................. ustawa z 17.11.1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. Nr 43, poz. 296 ze zm.) KRSU ................ ustawa z 20.8.1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (t.j. Dz.U. z 2007 r. Nr 168, poz. 1186 ze zm.) KSH ................... ustawa z 15.9.2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz.U. Nr 94, poz. 1037 ze zm.) PrUpNapr ........ ustawa z 28.2.2003 r. – Prawo upadłościowe i naprawcze (t.j. Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1361 ze zm.) PrZamPubl ...... ustawa z 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) SDGU ............... ustawa z 2.7.2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 220, poz. 1447 ze zm.) ZastRejU .......... ustawa z 6.12.1996 r. o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów (t.j. Dz.U. z 2009 r. Nr 67, poz. 569 ze zm.) 2. Czasopisma i publikatory Apel. W-wa ...... Apelacja Warszawska Biul. SA ............ Biuletyn Sądu Apelacyjnego Biul. SN ............. Biuletyn Sądu Najwyższego Jur. Podat. ......... Jurysdykcja Podatkowa MoP .................. Monitor Prawniczy OSA .................. Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych OSAB ............... Orzecznictwo Sądów Apelacji Białostockiej OSNAPiUS ...... Orzecznictwo Sądu Najwyższego, Zbiór Urzędowy. Izba Administracyjna, Pracy i Ubezpieczeń Społecznych OSNC ............... Orzecznictwo Sądu Najwyższego, Izba Cywilna OSNCPiUS ...... Orzecznictwo Sądu Najwyższego, Zbiór Urzędowy. Izba Cywilna, Pracy i Ubez- pieczeń Społecznych OSNKW ........... Orzecznictwo Sądu Najwyższego, Izba Karna i Wojskowa OSNP ............... Orzecznictwo Sądu Najwyższego, Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych (od 1.1.2003 r.) X Wykaz skrótów OSP ................... Orzecznictwo Sądów Polskich Pal. .................... Palestra POP .................. Przegląd Orzecznictwa Podatkowego Pr. Sp. ................ Prawo Spółek Rej. .................... Rejent 3. Sądy i instytucje KRS ................... Krajowy Rejestr Sądowy MS .................... Minister Sprawiedliwości NSA .................. Naczelny Sąd Administracyjny SN ..................... Sąd Najwyższy SN (7) ............... Sąd Najwyższy w składzie 7 sędziów WSA ................. Wojewódzki Sąd Administracyjny ZUS .................. Zakład Ubezpieczeń Społecznych 4. Inne skróty art. ..................... artykuł KW ................... księga wieczysta m.in. ................. między innymi n. ....................... następny (-a, -e) orz. .................... orzeczenie pkt ..................... punkt post. .................. postanowienie rozp. .................. rozporządzenie spółka z o.o. ..... spółka z ograniczoną odpowiedzialnością t.j. ...................... tekst jednolity tj. ....................... to jest tzw. .................... tak zwany (-a, - e) uchw. ................. uchwała ust. .................... ustęp wyr. ................... wyrok A. Testy oparte na przepisach ustaw 1. Test z ustawy z 15.9.2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz.U. Nr 94, poz. 1037 ze zm.) Spółki: partnerska, jawna, komandytowa, komandytywo-akcyjna, z ograniczoną 1. odpowiedzialnością i akcyjna to spółki: a) osobowe, b) kapitałowe, c) handlowe. Odp.: c, art. 1 § 2 KSH 2. Spółki: z ograniczoną odpowiedzialnością i akcyjna to spółki: a) handlowe i kapitałowe, b) osobowe i handlowe, c) dominujące i handlowe. 3. Poprzez umowę spółki handlowej wspólnicy albo akcjonariusze zobowiązują się: Odp.: a, art. 1 § 2 w zw. z art. 4 § 1 pkt 2 KSH a) dążyć do osiągnięcia wspólnego celu przez wniesienie wkładów oraz, jeżeli umowa albo statut spółki tak stanowi, przez współdziałanie w inny określony sposób, b) dążyć do osiągnięcia wspólnego celu gospodarczego przez wniesienie wkładów, c) dążyć do osiągnięcia wspólnego celu gospodarczego przez wniesienie wkładów oraz, jeżeli umowa albo statut spółki tak stanowi, przez współdziałanie w inny określony spo- sób. 4. 5. Spółka partnerska to spółka: a) osobowa, b) kapitałowa, c) jednoosobowa. Spółkami kapitałowymi są spółki: a) komandytowa i spółka komandytowo-akcyjna, b) z ograniczoną odpowiedzialnością i akcyjna, c) jawna i akcyjna. Odp.: a, art. 3 KSH Odp.: a, art. 4 § 1 pkt 1 KSH Odp.: b, art. 4 § 1 pkt 2 KSH 2 6. 7. 8. Spółka jawna to spółka: a) kapitałowa, b) osobowa, c) jednoosobowa. Spółka komandytowo-akcyjna to spółka: a) kapitałowa, b) osobowa, c) jednoosobowa. Odp.: b, art. 4 § 1 pkt 1 KSH Odp.: b, art. 4 § 1 pkt 1 KSH Spółka jednoosobowa to spółka: a) kapitałowa, której wszystkie udziały albo akcje należą do jednego wspólnika albo b) w rozumieniu przepisów o publicznym obrocie papierami wartościowymi, c) osobowa, której wszystkie udziały albo akcje należą do jednego wspólnika albo akcjo- akcjonariusza, nariusza. Odp.: a, art. 4 § 1 pkt 3 KSH 9. Spółka handlowa, która jest uprawniona do powoływania lub odwoływania więk- szości członków zarządu innej spółki kapitałowej albo spółdzielni także na podstawie porozumień z innymi osobami, to spółka: a) jednoosobowa, b) dominująca, c) osobowa. Odp.: b, art. 4 § 1 pkt 4b KSH 10. Spółka, która wywiera decydujący wpływ na działalność spółki kapitałowej zależnej albo spółdzielni zależnej, w szczególności na podstawie określonych umów, to spółka: a) jednoosobowa, b) dominująca, c) osobowa. Odp.: b, art. 4 § 1 pkt 4f KSH 11. Spółka kapitałowa, w której inna spółka handlowa albo spółdzielnia dysponuje bezpośrednio lub pośrednio co najmniej 20 głosów na zgromadzeniu wspólników albo na walnym zgromadzeniu, także jako zastawnik lub użytkownik, albo na podsta- wie porozumień z innymi osobami lub która posiada bezpośrednio co najmniej 20 udziałów albo akcji w innej spółce kapitałowej, to spółka: a) jednoosobowa, b) dominująca, c) powiązana. Odp.: c, art. 4 § 1 pkt 5 KSH A. Testy oparte na przepisach ustaw 12. Spółka dominująca: 3 a) dysponuje bezpośrednio lub pośrednio większością głosów na zgromadzeniu wspólni- ków albo na walnym zgromadzeniu, także jako zastawnik albo użytkownik, bądź w zarządzie innej spółki kapitałowej (spółki zależnej), także na podstawie porozumień z innymi osobami, b) dysponuje pośrednio większością głosów na zgromadzeniu wspólników albo na walnym zgromadzeniu, także jako zastawnik albo użytkownik, bądź w zarządzie innej spółki kapitałowej (spółki zależnej), także na podstawie porozumień z innymi osobami, c) dysponuje bezpośrednio większością głosów na zgromadzeniu wspólników albo na walnym zgromadzeniu, także jako zastawnik albo użytkownik, bądź w zarządzie innej spółki kapitałowej (spółki zależnej), także na podstawie porozumień z innymi osobami. 13. Głosy liczone podczas głosowania w spółce, to głosy: Odp.: a, art. 4 § 1 pkt 4a KSH a) „za”, „przeciw” lub „wstrzymujące się” oddane podczas głosowania w sposób zgodny z ustawą, umową albo statutem spółki, b) „za” lub „przeciw” oddane podczas głosowania w sposób zgodny z ustawą, umową albo c) „przeciw” lub „wstrzymujące się” oddane podczas głosowania w sposób zgodny z usta- statutem spółki, wą, umową albo statutem spółki. 14. „Bezwzględna większość głosów” według KSH to: Odp.: a, art. 4 § 1 pkt 9 KSH a) więcej niż połowa głosów oddanych przy obecności większości osób uprawnionych do b) więcej niż połowa głosów oddanych przy obecności co najmniej połowy liczby osób głosowania, uprawnionych do głosowania, c) więcej niż połowa głosów oddanych. Odp.: c, art. 4 § 1 pkt 10 KSH 15. Informacje o osiągnięciu lub utracie przez spółkę handlową pozycji dominującej w spółce akcyjnej: a) podlegają ogłoszeniu. Statut może przewidywać, że zamiast ogłoszenia wystarczy zawiadomić wszystkich akcjonariuszy listami poleconymi, b) nie podlegają ogłoszeniu, c) podlegają ogłoszeniu tylko wtedy, gdy statut tak stanowi. 16. Wymagane przez prawo ogłoszenia pochodzące od spółki są publikowane w: Odp.: a, art. 5 § 2 KSH a) Dzienniku Sądowym i Gospodarczym, chyba że ustawa stanowi inaczej. Umowa spółki albo statut może nałożyć obowiązek ogłoszenia również w inny sposób, b) dzienniku o zasięgu ogólnopolskim, chyba że ustawa stanowi inaczej. Umowa spółki albo statut może nałożyć obowiązek ogłoszenia również w inny sposób, c) Monitorze Sądowym i Gospodarczym, chyba że ustawa stanowi inaczej. Umowa spółki albo statut może nałożyć obowiązek ogłoszenia również w inny sposób. Odp.: c, art. 5 § 3 KSH 1. Test z ustawy z 15.9.2000 r. – Kodeks spółek handlowych 4 17. Złożenie przez spółkę wniosku o ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodar- czym o zdarzeniu podlegającym obowiązkowi publikacji powinno być dokonane w ter- minie: a) 2 tygodni od zajścia zdarzenia, chyba że ustawa stanowi inaczej, b) 1 tygodnia od zajścia zdarzenia, chyba że ustawa stanowi inaczej, c) 1 miesiąca od zajścia zdarzenia, chyba że ustawa stanowi inaczej. Odp.: a, art. 5 § 4 KSH 18. Spółka dominująca ma obowiązek zawiadomić spółkę kapitałową zależną o po- wstaniu stosunku dominacji w terminie: a) 7 dni od dnia powstania tego stosunku, b) 21 dni od dnia powstania tego stosunku, c) 2 tygodni od dnia powstania tego stosunku. Odp.: c, art. 6 § 1 KSH 19. W przypadku gdy spółka dominująca nie zawiadomi w przepisanym prawem ter- minie spółkę kapitałową zależną o powstaniu stosunku dominacji: a) następuje zawieszenie wykonywania prawa głosu z akcji albo udziałów spółki dominu- jącej reprezentujących więcej niż 33 kapitału zakładowego spółki zależnej, b) następuje zawieszenie wykonywania prawa głosu z akcji albo udziałów spółki dominu- jącej reprezentujących więcej niż 35 kapitału zakładowego spółki zależnej, c) następuje zawieszenie wykonywania prawa głosu z akcji albo udziałów spółki dominu- jącej reprezentujących więcej niż 50 kapitału zakładowego spółki zależnej. Odp.: a, art. 6 § 1 KSH 20. Nabycie lub wykonywanie praw z akcji albo udziałów przez spółkę albo spółdziel- nię zależną uważa się za: a) ważne, o ile władze statutowe spółki dominującej wyrażą na to zgodę, b) czyn bezprawny, skutkujący bezwzględną nieważnością takiej czynności, c) nabycie albo wykonywanie praw przez spółkę dominującą. Odp.: c, art. 6 § 2 KSH 21. Uchwała zgromadzenia wspólników albo walnego zgromadzenia spółki dominu- jącej o powstaniu stosunku dominacji powzięta z naruszeniem przepisu zobowiązują- cego ją do zawiadomienia spółki kapitałowej zależnej o powstaniu tego stosunku w cią- gu 2 tygodni od dnia powstania tego stosunku: a) jest nieważna, chyba że spełnia wymogi kworum oraz większości głosów bez uwzględ- nienia głosów nieważnych, b) jest nieważna, c) jest ważna, ale wymaga potwierdzenia zarządu i rady nadzorczej spółki. Odp.: a, art. 6 § 3 KSH 22. Uprawniony do żądania, aby spółka handlowa, która jest wspólnikiem albo akcjo- nariuszem w spółce dominującej, udzieliła informacji, czy pozostaje ona w stosunku dominacji lub zależności wobec określonej spółki handlowej albo spółdzielni będącej wspólnikiem albo akcjonariuszem w tej samej spółce kapitałowej jest: a) każdy, b) każdy, kto ma w tym interes prawny, c) akcjonariusz, wspólnik, członek zarządu albo rady nadzorczej spółki kapitałowej. Odp.: c, art. 6 § 4 KSH A. Testy oparte na przepisach ustaw 5 23. Żądanie udzielenia informacji oraz odpowiedzi czy spółka handlowa, która jest wspólnikiem albo akcjonariuszem w spółce kapitałowej, pozostaje w stosunku domina- cji lub zależności wobec określonej spółki handlowej albo spółdzielni będącej wspól- nikiem albo akcjonariuszem w tej samej spółce kapitałowej powinno zostać złożone: a) pisemnie lub ustnie do protokołu, b) na piśmie, c) na piśmie, z podpisem urzędowo poświadczonym. Odp.: b, art. 6 § 4 KSH 24. Odpowiedzi na pytania czy spółka handlowa, która jest wspólnikiem albo akcjo- nariuszem w spółce kapitałowej, pozostaje w stosunku dominacji lub zależności wo- bec określonej spółki handlowej albo spółdzielni będącej wspólnikiem albo akcjona- riuszem w tej samej spółce kapitałowej, należy udzielić uprawnionemu oraz właściwej spółce kapitałowej w terminie: a) 7 dni od dnia otrzymania żądania, b) 10 dni od dnia otrzymania żądania, c) 14 dni od dnia otrzymania żądania. Odp.: b, art. 6 § 5 KSH 25. Jeżeli żądanie udzielenia odpowiedzi na pytanie akcjonariusza, wspólnika, człon- ka zarządu albo rady nadzorczej spółki kapitałowej czy spółka handlowa, która jest wspólnikiem albo akcjonariuszem w spółce kapitałowej, pozostaje w stosunku domina- cji lub zależności wobec określonej spółki handlowej albo spółdzielni będącej wspólni- kiem albo akcjonariuszem w tej samej spółce kapitałowej, doszło do adresata później niż na dwa tygodnie przed dniem, na który zwołano zgromadzenie wspólników albo walne zgromadzenie, bieg terminu do jej udzielenia: a) rozpoczyna się w dniu następującym po dniu, w którym zakończyło się zgromadzenie wspólników, albo walne zgromadzenie, b) rozpoczyna się w dniu, w którym zakończyło się zgromadzenie wspólników albo wal- c) rozpoczyna się 2 tygodnie po dniu, w którym zakończyło się zgromadzenie wspólni- ne zgromadzenie, ków albo walne zgromadzenie. Odp.: a, art. 6 § 5 KSH 26. W razie zbiegu przepisów dotyczących zawiadomienia o liczbie akcji lub głosów albo liczbie udziałów lub głosów, jakie spółka handlowa posiada w spółce kapitało- wej z przepisami dotyczącymi obowiązku zawiadomienia o nabyciu akcji, udziałów lub o uzyskaniu pozycji dominującej w spółce handlowej albo spółdzielni, o ile nie mogą być one stosowane łącznie, stosuje się: a) przepisy tej ustawy, która przewiduje surowsze obowiązki lub sankcje, b) przepisy tej ustawy, która przewiduje łagodniejsze obowiązki lub sankcje, c) przepisy ustawy, która weszła w życie później. Odp.: a, art. 6 § 7 KSH 27. Zawarcie między spółką dominującą a spółką zależną umowy przewidującej za- rządzanie spółką zależną lub przekazywanie zysku przez taką spółkę jest: a) możliwe, b) niemożliwe, c) możliwe, o ile nie wiąże się z nadmiernym uzależnieniem spółki. Odp.: a, art. 7 § 1 KSH 1. Test z ustawy z 15.9.2000 r. – Kodeks spółek handlowych 6 28. W przypadku zawarcia między spółką dominującą a spółką zależną umowy prze- widującej zarządzanie spółką zależną lub przekazywanie zysku przez taką spółkę, zło- żeniu do akt rejestrowych spółki zależnej podlega: a) zakres odpowiedzialności spółki dominującej za zobowiązania spółki zależnej wobec jej wierzycieli oraz pisemne oświadczenia członków zarządu, b) wyciąg z umowy zawierający postanowienia, które określają zakres zobowiązań spółki dominującej wobec spółki zależnej oraz zakres odpowiedzialności spółki dominującej za zobowiązania spółki zależnej wobec jej wierzycieli, c) wyciąg z umowy zawierający postanowienia, które określają zakres odpowiedzialności spółki dominującej za szkodę wyrządzoną spółce zależnej z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy oraz zakres odpowiedzialności spółki dominującej za zobowiązania spółki zależnej wobec jej wierzycieli. Odp.: c, art. 7 § 1 KSH 29. W przypadku zawarcia między spółką dominującą a spółką zależną umowy prze- widującej zarządzanie spółką zależną lub przekazywanie zysku przez taką spółkę, oko- liczność, że umowa nie reguluje lub wyłącza odpowiedzialność spółki dominującej: a) podlega ujawnieniu, b) nie podlega ujawnieniu, c) podlega ujawnieniu w przypadku, gdy umowa tak stanowi. Odp.: a, art. 7 § 2 KSH 30. Zgłoszenia do sądu rejestrowego okoliczności wymagających ujawnienia dokonuje: a) wspólnik prowadzący sprawy spółki dominującej lub spółki zależnej albo jej pełno- mocnik, b) walne zgromadzenie wspólników spółki dominującej lub spółki zależnej albo wspólnik prowadzący sprawy spółki dominującej lub spółki zależnej, c) zarząd spółki dominującej lub spółki zależnej albo wspólnik prowadzący sprawy spół- ki dominującej lub spółki zależnej. Odp.: c, art. 7 § 3 KSH 31. Niezgłoszenie okoliczności wymagających ujawnienia w terminie trzech tygodni od dnia zawarcia umowy powoduje: a) nieważność postanowień ograniczających lub wyłączających odpowiedzialność spółki dominującej wobec spółki zależnej lub jej wierzycieli, b) nieważność umowy spółki, c) nieważność zobowiązań zaciąganych od momentu zaistnienia okoliczności wymagają- cych ujawnienia. 32. Spółka osobowa: Odp.: a, art. 7 § 3 KSH a) może we własnym imieniu nabywać prawa, w tym własność nieruchomości i inne prawa rzeczowe, zaciągać zobowiązania, pozywać i być pozywana, b) nie może we własnym imieniu nabywać praw, w tym własności nieruchomości i in- nych praw rzeczowych, zaciągać zobowiązań, pozywać i być pozywana, c) może we własnym imieniu nabywać prawa, z wyjątkiem praw osobowych oraz wła- sności nieruchomości. Odp.: a, art. 8 § 1 KSH A. Testy oparte na przepisach ustaw 7 33. Spółka osobowa prowadzi przedsiębiorstwo: a) pod nazwą określoną w umowie spółki, b) pod nazwą wpisaną do rejestru, c) pod własną firmą. Odp.: c, art. 8 § 2 KSH 34. Zmiana postanowień umowy spółki: a) wymaga zgody większości wspólników, chyba że umowa stanowi inaczej, b) wymaga zgody wszystkich wspólników, chyba że umowa stanowi inaczej, c) wymaga zgody kwalifikowanej większości wspólników, chyba że umowa stanowi ina- czej. Odp.: b, art. 9 KSH 35. Ogół praw i obowiązków wspólnika spółki osobowej może być przeniesiony na inną osobę tylko wówczas, gdy: a) umowa spółki tak stanowi, b) statut tak stanowi, c) ustawa tak stanowi. Odp.: a, art. 10 § 1 KSH 36. Ogół praw i obowiązków wspólnika spółki osobowej może być przeniesiony na inną osobę tylko: a) po uzyskaniu pisemnej zgody wszystkich pozostałych wspólników, chyba że statut spółki stanowi inaczej, stanowi inaczej, spółki stanowi inaczej. b) po uzyskaniu pisemnej zgody wszystkich pozostałych wspólników, chyba że ustawa c) po uzyskaniu pisemnej zgody wszystkich pozostałych wspólników, chyba że umowa Odp.: c, art. 10 § 2 KSH 37. W przypadku przeniesienia ogółu praw i obowiązków wspólnika na inną osobę za zobowiązania występującego wspólnika związane z uczestnictwem w spółce osobowej i zobowiązania tej spółki osobowej odpowiada: a) solidarnie występujący wspólnik oraz wspólnik przystępujący do spółki, b) wspólnik występujący ze spółki, c) wspólnik przystępujący do spółki. Odp.: a, art. 10 § 3 KSH 38. Spółki kapitałowe w organizacji: a) nie mogą we własnym imieniu nabywać praw, w tym własności nieruchomości i in- nych praw rzeczowych, zaciągać zobowiązań, pozywać i być pozywane, b) mogą we własnym imieniu nabywać prawa, z wyjątkiem praw osobowych oraz wła- sności nieruchomości, c) mogą we własnym imieniu nabywać prawa, w tym własność nieruchomości i inne prawa rzeczowe, zaciągać zobowiązania, pozywać i być pozywane. Odp.: c, art. 11 § 1 KSH 1. Test z ustawy z 15.9.2000 r. – Kodeks spółek handlowych 8 39. Do spółki kapitałowej w organizacji w sprawach nieuregulowanych w ustawie sto- suje się: a) odpowiednio przepisy dotyczące danego typu spółki, b) odpowiednio przepisy dotyczące spółek kapitałowych, c) odpowiednio przepisy dotyczące danego typu spółki po jej wpisie do rejestru. Odp.: c, art. 11 § 2 KSH 40. Firma spółki kapitałowej w organizacji: a) nie różni się od firmy spółki handlowej już wpisanej do rejestru, b) powinna zawierać dodatkowe oznaczenie „w organizacji”, c) powinna zawierać dodatkowe oznaczenie „spółka nie zarejestrowana”. Odp.: b, art. 11 § 3 KSH 41. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością albo spółka akcyjna uzyskuje osobo- wość prawną: a) z chwilą zawarcia umowy spółki, b) z chwilą wpisu do rejestru, c) z chwilą zawarcia umowy spółki, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej. Odp.: b, art. 12 KSH 42. Spółka akcyjna w organizacji staje się spółką akcyjną w chwili: a) zawarcia umowy spółki, b) wpisu do rejestru, c) co do zasady w chwili zawarcia umowy spółki. Odp.: b, art. 12 KSH 43. Według Kodeksu spółek handlowych za zobowiązania spółki kapitałowej w orga- nizacji: a) odpowiadają solidarnie spółka i osoby, które działały w jej imieniu, b) odpowiadają zawsze wspólnicy solidarnie wraz ze spółką, c) odpowiada tylko spółka. Odp.: a, art. 13 KSH 44. Wkładem do spółki kapitałowej nie może być: a) prawo własności, b) świadczenie usług, c) przedsiębiorstwo w znaczeniu przedmiotowym. 45. Prawo niezbywalne lub świadczenie pracy: Odp.: b, art. 14 § 1 KSH a) może być przedmiotem wkładu do spółki kapitałowej, b) może być przedmiotem wkładu do spółki kapitałowej, o ile przepisy szczególne nie stanowią inaczej, c) nie może być przedmiotem wkładu do spółki kapitałowej. Odp.: c, art. 14 § 1 KSH A. Testy oparte na przepisach ustaw 46. W przypadku gdy wspólnik albo akcjonariusz wniósł wkład niepieniężny mający wady: 9 a) jest on zobowiązany do naprawienia wad wkładu niezwłocznie po ich stwierdzeniu, b) pozostałym wspólnikom lub akcjonariuszom przysługuje roszczenie o wyrównanie spółce kapitałowej różnicy między wartością przyjętą w umowie albo statucie spółki a zbywczą wartością wkładu, c) jest on zobowiązany do wyrównania spółce kapitałowej różnicy między wartością przyjętą w umowie albo statucie spółki a zbywczą wartością wkładu. Odp.: c, art. 14 § 2 KSH 47. Wierzytelność wspólnika albo akcjonariusza z tytułu pożyczki udzielonej spółce kapitałowej uważa się za: a) jego wkład do spółki w przypadku ogłoszenia jej upadłości w terminie roku od dnia b) jego wkład do spółki w przypadku ogłoszenia jej upadłości w terminie 2 lat od dnia zawarcia umowy pożyczki, zawarcia umowy pożyczki, c) jego wkład do spółki. Odp.: b, art. 14 § 3 KSH 48. Potrącenie swoich należności wobec spółki kapitałowej przez wspólnika i akcjona- riusza z wierzytelnością spółki względem wspólnika z tytułu należnej wpłaty na poczet udziałów albo akcji jest: a) niedopuszczalne – w każdym wypadku, b) niedopuszczalne, co nie wyklucza potrącenia umownego, c) dopuszczalne. Odp.: b, art. 14 § 4 KSH 49. Zarząd spółki z ograniczoną odpowiedzialnością dający pożyczkę podpisał z członkiem rady nadzorczej tej spółki biorącym pożyczkę umowę pożyczki bez zgody zgromadzenia wspólników. Umowa pożyczki jest: a) ważna, b) stanie się ważna od chwili zawarcia, jeżeli zgromadzenie wspólników potwierdzi umowę nie później jednak niż w terminie 2 miesięcy od dnia złożenia oświadczenia przez spółkę, c) nieważna, bez możliwości jej potwierdzenia. Odp.: b, art. 15 § 1 w zw. z art. 17 § 1 i 2 KSH 50. Zawarcie przez spółkę kapitałową umowy kredytu, pożyczki, poręczenia lub innej podobnej umowy z członkiem zarządu, rady nadzorczej, komisji rewizyjnej, prokuren- tem, likwidatorem albo na rzecz którejkolwiek z tych osób jest: a) dopuszczalne, ale wymaga zgody zgromadzenia wspólników albo walnego zgromadze- nia, chyba że ustawa stanowi inaczej, b) dopuszczalne – beż żadnych ograniczeń, c) niedopuszczalne. Odp.: a, art. 15 § 1 KSH 51. Zawarcie przez spółkę zależną umowy kredytu, pożyczki, poręczenia lub innej podob- nej umowy z członkiem zarządu, prokurentem lub likwidatorem spółki dominującej jest: a) dopuszczalne – beż żadnych ograniczeń, b) niedopuszczalne, c) dopuszczalne, ale wymaga zgody zgromadzenia wspólników albo walnego zgromadze- nia spółki dominującej. Odp.: c, art. 15 § 2 KSH 1. Test z ustawy z 15.9.2000 r. – Kodeks spółek handlowych
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Prawniczy egzamin końcowy 2013 Testy.Prawo gospodarcze i handlowe.Tom 3
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: