Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00032 006272 21297450 na godz. na dobę w sumie
Prawniczy egzamin końcowy 2013 Testy. Prawo i procedura cywilna. Tom 1 - ebook/pdf
Prawniczy egzamin końcowy 2013 Testy. Prawo i procedura cywilna. Tom 1 - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 618
Wydawca: C. H. Beck Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-255-4437-9 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> naukowe i akademickie >> prawo
Porównaj ceny (książka, ebook (-5%), audiobook).

Trzytomowe opracowanie Egzamin końcowy 2013 zostało przygotowane z myślą o aplikantach przystępujących do egzaminu końcowego - radcowskiego, adwokackiego i notarialnego. Zawiera ono testy oparte zarówno na ustawie, jak i na orzecznictwie, co umożliwia w szybki i skuteczny sposób przyswoić wiedzę wymaganą na pierwszej części egzaminu zawodowego.
Testy zostały ujete w formie czytelnej tabeli. Pod pytaniem jest podana podstawa prawna lub orzeczenie i prawidłowa odpowiedź.

W tomie pierwszym znajdują się testy z prawa cywilnego, postępowania cywilnego oraz prawa rodzinnego.

W tomie drugim znajduja się testy z prawa kranego, postępowania karnego, prawa konstytucyjnego oraz prawa korporacyjnego i etyki zawodowej.

Tom trzeci zawiera testy z prawa spółek handlowych.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

ROK 2013 PRAWNICZY EGZAMIN KOŃCOWY TESTY prawo i procedura cywilna Wydawnictwo C.H. Beck ROK 2013 PRAWNICZY EGZAMIN KOŃCOWY prawo i procedura cywilna W sprzedaży: A. Heliosz APLIKACJA OD OGÓŁU DO SZCZEGÓŁU – AKTY NORMATYWNE W PIGUŁCE, wyd. 3 Aplikacje Prawnicze K. Czajkowska-Matosiuk APLIKACJE PRAWNICZE W PYTANIACH I ODPOWIEDZIACH. TOM 2, wyd. 6 Aplikacje Prawnicze A. Świczewska ORGANY OCHRONY PRAWNEJ. TABELE PORÓWNAWCZE Aplikacje Prawnicze A. Malinowski EGZAMINY MINISTERSTWA SPRAWIEDLIWOŚCI. TOM 1. TESTY Z KOMENTARZEM, wyd. 2 Aplikacje Prawnicze M. Stepaniuk APLIKACJA ADWOKACKA. PYTANIA, ODPOWIEDZI, TABELE, wyd. 4 Aplikacje Prawnicze M. Zubik (red.) KONSTYTUCJA III RP W TEZACH ORZECZNICZYCH TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO I WYBRANYCH SĄDÓW, wyd. 2 Zbiory Orzecznictwa Becka www.ksiegarnia.beck.pl ROK 2013 PRAWNICZY EGZAMIN KOŃCOWY prawo i procedura cywilna Wydawnictwo C.H. Beck Warszawa 2012 Redakcja: Aneta Gacka-Asiewicz Wydawca: Joanna Ablewicz Projekt okładki: Robert Rogiński © Wydawnictwo C.H. Beck 2012 Informacje Wydawcy Opracowanie stanowi jedynie pomoc dla kandydatów przy przygotowaniach do egzaminów zawodowych. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za zmiany wynikające z nowelizacji powoływanych w książce przepisów. Będziemy wdzięczni za wszelkie uwagi i sugestie skierowane na adres: joanna.ablewicz@beck.pl Wydawnictwo C.H. Beck Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa Skład i łamanie: DTPArt Druk i oprawa: Elpil, Siedlce ISBN 978-83-255-4436-2 ISBN e-book 978-83-255-4437-9 Spis treści Wstęp ...................................................................................................................................................... VII Wykaz skrótów ..................................................................................................................................... IX Rozdział I. Testy z prawa cywilnego ................................................................................................. A. Testy oparte na przepisach ustaw ................................................................................................ 1. Test z ustawy z 23.4.1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.) ..................................................................................................... 2. Test z ustawy z 6.7.1982 r. o księgach wieczystych i hipotece 1 1 1 (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 124, poz. 1361 ze zm.) .......................................................................... 155 3. Test z ustawy z 6.12.1996 r. o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów (t.j. Dz.U. z 2009 r. Nr 67, poz. 569 ze zm.) .............................................................................. 177 4. Test z ustawy z 24.6.1994 r. o własności lokali (t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 ze zm.) .............................................................................. 181 5. Test z ustawy z 27.7.2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.) ............................................................................................... 189 B. Testy oparte na orzecznictwie i ustawach .................................................................................. 193 1. Test z ustawy z 23.4.1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.) ..................................................................................................... 193 2. Test z ustawy z 6.7.1982 r. o księgach wieczystych i hipotece (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 124, poz. 1361 ze zm.) ......................................................................... 296 3. Test z ustawy z 6.12.1996 r. o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów (t.j. Dz.U. z 2009 r. Nr 67, poz. 569 ze zm.) .............................................................................. 304 Rozdział II. Testy z postępowania cywilnego ................................................................................. 310 A. Testy oparte na przepisach ustaw ................................................................................................ 310 1. Test z ustawy z 17.11.1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. Nr 43, poz. 296 ze zm.) ................................................................................................... 310 2. Test z ustawy z 28.7.2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 90, poz. 594 ze zm.) .............................................................................. 435 B. Testy oparte na orzecznictwie i ustawach .................................................................................. 451 1. Test z ustawy z 17.11.1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. Nr 43, poz. 296 ze zm.) ................................................................................................... 451 2. Test z ustawy z 28.7.2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 90, poz. 594 ze zm.) .............................................................................. 524 VI Rozdział III. Testy z prawa rodzinnego ........................................................................................... 529 A. Testy oparte na przepisach ustaw ............................................................................................... 529 1. Test z ustawy z 25.2.1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 788) ...................................................................................................... 529 2. Test z ustawy z 29.9.1986 r. – Prawo o aktach stanu cywilnego (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 212, poz. 1264) ...................................................................................... 578 B. Testy oparte na orzecznictwie i ustawach .................................................................................. 586 Test z ustawy z 25.2.1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 788) ......................................................................................................... 586 Spis treści Wstęp Aplikanci, książka, którą opracowano koncepcyjnie specjalnie dla Was, osób kończących apli- kację adwokacką i radcowską, zawiera pytania testowe z ustaw obowiązujących na praw- niczym egzaminie zawodowym. Spośród wielu tysięcy pytań dokonaliśmy wyboru tych najciekawszych, a zwłaszcza obejmujących najnowsze zmiany w prawie (KPC – zmiany, które weszły w życie w maju 2012 r.). Kryterium doboru pytań było jedno: abyście jak najlepiej przygotowali się do części testowej egzaminu końcowego w marcu 2013 r. Co więcej, pytania testowe oparte są nie tylko na ustawie, ale i na orzecznictwie. Oczywiście wiemy, że w części testowej egzaminu (pierwszy dzień) pytania będą skon- struowane jedynie na podstawie przepisów ustaw. Zebranie pytań „z giełdy” to dla nas jednak zbyt łatwe zadanie. Jesteśmy przekonani, że poznanie najważniejszego orzecznic- twa z danej dziedziny prawa, której znajomość obowiązuje na całym egzaminie, pomoże Wam w następnych częściach egzaminu. Pozwoli lepiej skonstruować apelację, skargę, wniosek czy opinię prawną. To, co proponujemy, to nasze doświadczenie. Zawartość książki wynika z wielu rozmów z tymi, którzy zdawali ten egzamin w latach poprzednich. Książka to mało powiedziane, teraz to produkt hybrydowy, który działa on-line. Wszystkie pytania zawarte w książce są na bieżąco dostosowywane do aktualne- go stanu prawnego. Sprawdzajcie aktualizacje na stronie internetowej www.ksiegarnia. beck.pl/aktualizacje. Korzystajcie! Życzymy „połamania” na Waszym najważniejszym w życiu egzaminie zawodowym oraz wielu sukcesów i satysfakcji z wykonywanego zawodu. Redakcja Wykaz skrótów 1. Akty prawne CenyU .............. ustawa z 5.7.2001 r. o cenach (Dz.U. Nr 97, poz. 1050 ze zm.) GospNierU ....... ustawa z 21.8.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zm.) KC ..................... ustawa z 23.4.1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.) KP ..................... ustawa z 26.6.1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 ze zm.) KPA .................. ustawa z 14.6.1969 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) KPC .................. ustawa z 17.11.1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. Nr 43, poz. 296 ze zm.) KRO .................. ustawa z 25.2.1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 788) KRSU ................ ustawa z 20.8.1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (t.j. Dz.U. z 2007 r. Nr 168, poz. 1186 ze zm.) KSCU ............... ustawa z 28.7.2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 90, poz. 594 ze zm.) KSH .................. ustawa z 15.9.2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz.U. Nr 94, poz. 1037 ze zm.) KWU ................ ustawa z 6.7.1982 r. o księgach wieczystych i hipotece (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 124, poz. 1361 ze zm.) OchrLokU ....... ustawa z 21.6.2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (t.j. Dz.U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 ze zm.) PrASC .............. ustawa z 29.9.1986 r. – Prawo o aktach stanu cywilnego (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 212, poz. 1264) PrBank ............. ustawa z 29.8.1997 r. – Prawo bankowe (t.j. Dz.U. z 2002 r. Nr 72, poz. 665 ze zm.) PrLot ................ ustawa z 3.7.2002 r. – Prawo lotnicze (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 933) PrNot .................. ustawa z 14.2.1991 r. – Prawo o notariacie (t.j. Dz.U. z 2008 r. Nr 189, poz. 1158 ze zm.) PrStow .............. ustawa z 7.4.1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855 ze zm.) PrWłPrzem ..... ustawa z 30.6.2000 r. – Prawo własności przemysłowej (t.j. Dz.U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1117 ze zm.) PrWod .............. ustawa z 18.7.2001 r. – Prawo wodne (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 145) SprzedKonsU .... ustawa z 27.7.2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.) X Wykaz skrótów WłLokU ........... ustawa z 24.6.1994 r. o własności lokali (t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 ze zm.) ZastRejU .......... ustawa z 6.12.1996 r. o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów (t.j. Dz.U. z 2009 r. Nr 67, poz. 569 ze zm.) 2. Czasopisma i publikatory Biul. PK ............ Biuletyn Prawa Karnego Biul. SN ............ Biuletyn Sądu Najwyższego GP ..................... Gazeta Prawna KZS ................... Krakowskie Zeszyty Sądowe MoP .................. Monitor Prawniczy NP ..................... Nowe Prawo ONSA ............... Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego OSA .................. Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych OSAB ............... Orzecznictwo Sądów Apelacji Białostockiej OSNAPiUS ...... Orzecznictwo Sądu Najwyższego, Zbiór Urzędowy. Izba Administracyjna, Pracy i Ubezpieczeń Społecznych OSNC ............... Orzecznictwo Sądu Najwyższego, Izba Cywilna OSNCPiUS ...... Orzecznictwo Sądu Najwyższego, Zbiór Urzędowy. Izba Cywilna, Pracy i Ubez- pieczeń Społecznych OSNKW ............ Orzecznictwo Sądu Najwyższego, Izba Karna i Wojskowa OSNP ............... Orzecznictwo Sądu Najwyższego, Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych (od 1.1.2003 r.) OSNPG ............ Orzecznictwo Sądu Najwyższego, Wydawnictwo Prokuratury Generalnej OSP ................... Orzecznictwo Sądów Polskich OSPiKA ............ Orzecznictwo Sądów Polskich i Komisji Arbitrażowych OTK-A ............. Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego, Seria A OwSG ............... Orzecznictwo w Sprawach Gospodarczych Pal. .................... Palestra PB ..................... Prawo Bankowe PiP .................... Państwo i Prawo POSAG ............. Przegląd Orzecznictwa Sądu Apelacyjnego w Gdańsku PPH .................. Przegląd Prawa Handlowego Pr. Gosp. ........... Prawo Gospodarcze Prok. i Pr. ......... Prokuratura i Prawo PUG .................. Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego R. Pr. ................. Radca Prawny Rej. .................... Rejent RPEiS ................ Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny TPP ................... Transformacje Prawa Prywatnego Wok. ................ Wokanda Wykaz skrótów 3. Sądy i instytucje XI KRS ................... Krajowy Rejestr Sądowy MI ..................... Minister Infrastruktury MS .................... Minister Sprawiedliwości NBP .................. Narodowy Bank Polski NSA .................. Naczelny Sąd Administracyjny SA ..................... Sąd Apelacyjny SN ..................... Sąd Najwyższy SN (7) ............... Sąd Najwyższy w składzie 7 sędziów SO ..................... Sąd Okręgowy SP ...................... Skarb Państwa SR ...................... Sąd Rejonowy WSA ................. Wojewódzki Sąd Administracyjny ZUS .................. Zakład Ubezpieczeń Społecznych 4. Inne skróty art. ..................... artykuł KW ................... księga wieczysta m.in. ................. między innymi n. ....................... następny (-a, -e) orz. .................... orzeczenie post. .................. postanowienie rozp. .................. rozporządzenie spółka z o.o. ..... spółka z ograniczoną odpowiedzialnością t.j. ...................... tekst jednolity tj. ....................... to jest tzw. .................... tak zwany (-a, - e) uchw. ................. uchwała wyr. ................... wyrok z. ........................ zeszyt Rozdział I. Testy z prawa cywilnego A. Testy oparte na przepisach ustaw 1. Test z ustawy z 23.4.1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.) 1. Działanie lub zaniechanie uprawnionego polegające na czynieniu ze swego prawa użytku sprzecznego z jego społeczno-gospodarczym przeznaczeniem: a) podlega ochronie prawnej, o ile nie stanowi naruszenia prawa, b) stanowi wykonywanie prawa, w związku z czym korzysta z jego ochrony, o ile nie narusza praw innych uprawnionych, c) nie jest uważane za wykonywanie prawa i nie korzysta z ochrony. Odp.: c, art. 5 KC Jeżeli osoba niepełnoletnia zawarła związek małżeński, w razie unieważnienia 2. małżeństwa przed ukończeniem przez nią 18. roku życia: a) uznaje się ją od chwili unieważnienia małżeństwa za osobę niepełnoletnią, b) osoba taka nie traci pełnoletności, c) osoba taka nie traci pełnoletności, chyba że sąd rodzinny orzeknie inaczej. Odp.: b, art. 10 § 2 KC 3. Nie mają zdolności do czynności prawnych: a) osoby, które nie ukończyły lat 13 oraz osoby ubezwłasnowolnione całkowicie, b) osoby, które nie ukończyły lat 18 oraz osoby ubezwłasnowolnione całkowicie, c) osoby, które nie ukończyły lat 18 lub nie zawarły związku małżeńskiego, oraz osoby ubezwłasnowolnione całkowicie. Odp.: a, art. 12 KC 4. Osoby ubezwłasnowolnione całkowicie: a) nie mają zdolności do czynności prawnych, b) mają ograniczoną zdolność do czynności prawnych, c) nie mają zdolności do czynności prawnych, chyba że czynności te dotyczą drobnych, bieżących spraw z życia codziennego. Odp.: a, art. 12 KC 5. Osoba, która nie ukończyła 13 lat: a) może być ubezwłasnowolniona całkowicie, jeżeli wskutek choroby psychicznej, nie- dorozwoju umysłowego albo innego rodzaju zaburzeń psychicznych, w szczególności pijaństwa lub narkomanii, nie jest w stanie kierować swym postępowaniem, b) może być ubezwłasnowolniona, ale tylko częściowo, c) nie może zostać ubezwłasnowolniona. Odp.: c, art. 13 § 1 KC 2 6. Ubezwłasnowolnienie całkowite możliwe jest tylko w stosunku do osoby, która: a) ukończyła lat 18, jeżeli wskutek choroby psychicznej, niedorozwoju umysłowego albo innego rodzaju zaburzeń psychicznych, w szczególności pijaństwa lub narkomanii, nie jest w stanie kierować swym postępowaniem, b) ukończyła lat 13, jeżeli wskutek choroby psychicznej, niedorozwoju umysłowego albo innego rodzaju zaburzeń psychicznych, w szczególności pijaństwa lub narkomanii, nie jest w stanie kierować swym postępowaniem, c) ukończyła lat 18 lub zawarła związek małżeński. Odp.: b, art. 13 § 1 KC 7. Dla osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie, pozostającej pod władzą rodzicielską: a) obowiązkowo ustanawia się opiekę, b) nie ustanawia się opieki, c) ustanawia się opiekę, chyba że ze względu na dobro osoby ubezwłasnowolnionej oraz ważny interes społeczny sąd uzna, że nie jest to konieczne. Odp.: b, art. 13 § 2 KC 8. Dwunastoletni Adam H. sprzedał Grzegorzowi P. rower za cenę 200 zł. Umowa sprzedaży: a) staje się ważna z chwilą wykonania, b) może być potwierdzona przez przedstawiciela ustawowego, c) jest nieważna. Odp.: c, art. 14 § 1 KC 9. Czynność prawna dokonana przez osobę, która nie ma zdolności do czynności prawnych jest: a) bezwzględnie nieważna, b) nieważna, jednak gdy osoba niezdolna do czynności prawnych zawarła umowę należącą do umów powszechnie zawieranych w drobnych bieżących sprawach życia codziennego, umowa taka staje się ważna z chwilą jej wykonania, chyba że pociąga za sobą rażące pokrzywdzenie osoby niezdolnej do czynności prawnych, c) nieważna, jednak gdy osoba niezdolna do czynności prawnych zawarła umowę należącą do umów powszechnie zawieranych w drobnych bieżących sprawach życia codziennego, umowa taka jest ważna. Odp.: b, art. 14 § 1 i 2 KC 10. Ograniczoną zdolność do czynności prawnych mają: a) osoby niepełnoletnie oraz ubezwłasnowolnione częściowo, b) małoletni, którzy ukończyli lat 13 oraz osoby ubezwłasnowolnione całkowicie, c) małoletni, którzy ukończyli lat 13 oraz osoby ubezwłasnowolnione częściowo. Odp.: c, art. 15 KC 11. Ubezwłasnowolnienie częściowe osoby pełnoletniej powinno być uzasadnione tym, że: a) stan tej osoby nie uzasadnia ubezwłasnowolnienia całkowitego, lecz potrzebna jest pomoc do prowadzenia jej spraw, b) nie istnieje potrzeba ubezwłasnowolnienia całkowitego, bowiem osoba taka zdolna jest do podejmowania drobnych bieżących czynności z życia codziennego bez uszczerbku dla swego dobra, c) stan tej osoby nie uzasadnia ubezwłasnowolnienia całkowitego, lecz niezbędne jest prowadzenie za nią jej spraw majątkowych. Odp.: a, art. 16 § 1 KC Rozdział I. Testy z prawa cywilnego 12. Powodem ubezwłasnowolnienia częściowego osoby pełnoletniej może być: 3 a) ciężka choroba, niedorozwój intelektualny albo innego rodzaju zaburzenia psychiczne, w szczególności pijaństwo lub narkomania, b) choroba, zaburzenia rozwoju intelektualnego albo innego rodzaju zaburzenia psychicz- ne, w szczególności pijaństwo lub narkomania, c) choroba psychiczna, niedorozwój umysłowy albo innego rodzaju zaburzenia psychicz- ne, w szczególności pijaństwo lub narkomania. 13. Dla osoby ubezwłasnowolnionej częściowo ustanawia się: Odp.: c, art. 16 § 1 KC a) opiekę, b) kuratelę, c) pełnomocnika. Odp.: b, art. 16 § 2 KC 14. Aby czynność prawna, przez którą osoba ograniczona w zdolności do czynności praw- nych zaciąga zobowiązanie lub rozporządza swoim prawem była ważna, potrzebne jest: a) uzyskanie potwierdzenia jej przedstawiciela ustawowego (z zastrzeżeniem wyjątków b) osoba ograniczona w zdolności do czynności prawnych nie może zaciągać zobowiązań c) uzyskanie zgody jej przedstawiciela ustawowego (z zastrzeżeniem wyjątków przewi- przewidzianych w ustawie), ani rozporządzać swoim prawem, dzianych w ustawie). Odp.: c, art. 17 KC 15. Aby umowa zawarta przez osobą ograniczoną w zdolności do czynności prawnych bez wymaganej zgody przedstawiciela ustawowego była ważna, niezbędne jest: a) potwierdzenie umowy przez tego przedstawiciela, b) pisemne stwierdzenie braku zastrzeżeń ze strony przedstawiciela ustawowego, c) uzyskanie na umowie podpisu przedstawiciela ustawowego. Odp.: a, art. 18 § 1 KC 16. Umowa zawarta przez osobą ograniczoną w zdolności do czynności prawnych bez wymaganej zgody przedstawiciela ustawowego, potwierdzona po uzyskaniu pełnolet- ności przez tę osobę jest: a) ważna, b) nieważna, c) ważna, o ile zostanie potwierdzona również przez przedstawiciela ustawowego. Odp.: a, art. 18 § 2 KC 17. Strona, która zawarła umowę z osobą ograniczoną w zdolności do czynności praw- nych bez wymaganej zgody przedstawiciela ustawowego: a) nie może powoływać się na brak zgody jej przedstawiciela ustawowego, b) może powoływać się na brak zgody jej przedstawiciela ustawowego, c) nie może powoływać się na brak zgody jej przedstawiciela ustawowego, o ile o ogra- niczeniu w zdolności do czynności prawnych wiedziała lub mogła z łatwością się dowiedzieć. Odp.: a, art. 18 § 3 KC 1. Test z ustawy z 23.4.1964 r. – Kodeks cywilny 4 18. Strona, która zawarła umowę z osobą ograniczoną w zdolności do czynności praw- nych bez wymaganej zgody przedstawiciela ustawowego, może: a) wyznaczyć temu przedstawicielowi odpowiedni termin do potwierdzenia umowy; staje się wolna po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu, b) wyznaczyć temu przedstawicielowi odpowiedni termin do potwierdzenia umowy; po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu umowa jest nieważna, c) wyznaczyć temu przedstawicielowi odpowiedni termin do potwierdzenia umowy; po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu umowa staje się zobowiązaniem naturalnym. Odp.: a, art. 18 § 3 KC 19. Jeżeli osoba ograniczona w zdolności do czynności prawnych dokonała sama jedno- stronnej czynności prawnej, do której ustawa wymaga zgody przedstawiciela ustawowego: a) czynność jest ważna, b) czynność jest ważna, o ile strony tej czynności wiedziały lub z łatwością mogły się dowiedzieć o ograniczeniu w zdolności do czynności prawnych, c) czynność jest nieważna. 20. Osoba ograniczona w zdolności do czynności prawnych: Odp.: c, art. 19 KC a) może bez zgody przedstawiciela ustawowego rozporządzać swoim zarobkiem, chyba że sąd opiekuńczy z ważnych powodów postanowi inaczej, b) nie może bez zgody przedstawiciela ustawowego rozporządzać swoim zarobkiem, c) może bez zgody przedstawiciela ustawowego rozporządzać swoim zarobkiem, chyba że wiązałoby się to z rażącym naruszeniem interesu prawnego takiej osoby. Odp.: a, art. 21 KC 21. Jeżeli przedstawiciel ustawowy osoby ograniczonej w zdolności do czynności prawnych oddał jej określone przedmioty majątkowe do swobodnego użytku: a) osoba ta uzyskuje ograniczoną zdolność w zakresie czynności prawnych, które tych przedmiotów dotyczą, b) osoba ta uzyskuje pełną zdolność w zakresie czynności prawnych, które tych przed- miotów dotyczą, z wyjątkiem czynności prawnych, do których dokonania uprawniona jest tylko osoba o pełnej zdolności do czynności prawnych, c) osoba ta uzyskuje pełną zdolność w zakresie czynności prawnych, które tych przed- miotów dotyczą, z wyjątkiem czynności prawnych, do których dokonania nie wystar- cza według ustawy zgoda przedstawiciela ustawowego. Odp.: c, art. 22 KC 22. Osoba dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalno- ścią gospodarczą lub zawodową to: a) remitent, b) oblat, c) konsument. 23. Uznanie za zmarłego nie może nastąpić: a) przed końcem roku kalendarzowego, w którym zaginiony ukończyłby lat 23, b) przed końcem roku kalendarzowego, w którym zaginiony ukończyłby lat 20, c) przed końcem roku kalendarzowego, w którym zaginiony ukończyłby lat 18. Odp.: a, art. 29 § 2 KC Odp.: c, art. 221 KC Rozdział I. Testy z prawa cywilnego 5 24. Ten, czyje dobro osobiste zostaje zagrożone cudzym, bezprawnym działaniem: a) może żądać zaniechania tego działania, b) nie może żądać zaniechania tego działania, c) może żądać zaniechania tego działania, a w razie dokonanego naruszenia może on tak- że żądać, ażeby osoba, która dopuściła się naruszenia, dopełniła czynności potrzebnych do usunięcia jego skutków, w szczególności ażeby złożyła oświadczenie odpowiedniej treści i w odpowiedniej formie. Odp.: c, art. 24 § 1 KC 25. Miejscem zamieszkania dziecka pozostającego pod władzą rodzicielską jest: a) miejsce zameldowania rodziców albo tego z rodziców, któremu wyłącznie przysługuje władza rodzicielska, lub któremu zostało powierzone wykonywanie władzy rodzicielskiej, b) miejsce stałego pobytu rodziców albo tego z rodziców, któremu wyłącznie przysługuje władza rodzicielska, lub któremu zostało powierzone wykonywanie władzy rodzicielskiej, c) miejsce zamieszkania rodziców albo tego z rodziców, któremu wyłącznie przysługuje władza rodzicielska, lub któremu zostało powierzone wykonywanie władzy rodzicielskiej. Odp.: c, art. 26 § 1 KC 26. Zaginiony może być uznany za zmarłego, jeżeli: a) upłynęło lat 5 od końca roku kalendarzowego, w którym według istniejących wiado- mości jeszcze żył; jednak gdyby w chwili uznania za zmarłego zaginiony ukończył lat 70, wystarczy upływ lat 2, b) upłynęło lat 5 od końca roku kalendarzowego, w którym według istniejących wiado- mości jeszcze żył; jednak gdyby w chwili uznania za zmarłego zaginiony ukończył lat 70, wystarczy upływ roku, c) upłynęło lat 10 od końca roku kalendarzowego, w którym według istniejących wiado- mości jeszcze żył; jednak gdyby w chwili uznania za zmarłego zaginiony ukończył lat 70, wystarczy upływ lat 5. Odp.: c, art. 29 § 1 KC 27. Kto zaginął w czasie podróży powietrznej lub morskiej w związku z katastrofą statku lub okrętu albo w związku z innym szczególnym zdarzeniem, ten może być uzna- ny za zmarłego: a) po upływie 6 miesięcy od dnia, w którym nastąpiła katastrofa albo inne szczególne b) po upływie roku od dnia, w którym nastąpiła katastrofa albo inne szczególne zdarzenie, c) po upływie 12 miesięcy od dnia, w którym nastąpiła katastrofa albo inne szczególne zdarzenie, zdarzenie. Odp.: a, art. 30 § 1 KC 28. Jeżeli nie można stwierdzić katastrofy statku lub okrętu, bieg terminu rozpoczyna się po: a) roku od dnia, w którym statek lub okręt miał przybyć do portu przeznaczenia, a jeżeli nie miał portu przeznaczenia – z upływem roku od dnia, w którym była ostatnia udo- kumentowana o nim wiadomość, b) roku od dnia, w którym statek lub okręt miał przybyć do portu przeznaczenia, a jeżeli nie miał portu przeznaczenia – z upływem lat 2 od dnia, w którym była ostatnia o nim wiadomość, c) roku od dnia, w którym statek lub okręt miał przybyć do portu przeznaczenia, a jeżeli nie miał portu przeznaczenia – z upływem lat 5 od dnia, w którym była ostatnia udo- kumentowana o nim wiadomość. Odp.: b, art. 30 § 2 KC 1. Test z ustawy z 23.4.1964 r. – Kodeks cywilny 6 29. Domniemywa się, że zaginiony zmarł w chwili: a) oznaczonej w orzeczeniu o uznaniu za zmarłego, b) upływu terminu określonego w ustawie, c) urzędowego stwierdzenia jego śmierci. 30. Jako chwilę domniemanej śmierci zaginionego oznacza się chwilę, która: Odp.: a, art. 31 § 1 KC a) według okoliczności zostaje uznana za udowodnioną, a w braku wszelkich danych – pierwszy dzień terminu, z którego upływem uznanie za zmarłego stało się możliwe, b) według okoliczności zostaje uznana za udowodnioną, a w braku wszelkich danych – upływ pierwszego dnia terminu, z którego upływem uznanie za zmarłego stało się możliwe, c) według okoliczności jest najbardziej prawdopodobna, a w braku wszelkich danych – pierwszy dzień terminu, z którego upływem uznanie za zmarłego stało się możliwe. Odp.: c, art. 31 § 2 KC 31. Jeżeli w orzeczeniu o uznaniu za zmarłego czas śmierci został oznaczony tylko datą dnia, za chwilę domniemanej śmierci zaginionego uważa się: a) początek tego dnia, b) upływ tego dnia, c) koniec tego dnia. Odp.: c, art. 31 § 3 KC 32. Jeżeli kilka osób utraciło życie podczas grożącego im wspólnie niebezpieczeństwa, domniemywa się, że: a) żadna z nich się nie uratowała, b) żadna z nich nie mogła umrzeć wcześniej, c) zmarły jednocześnie. 33. Osobami prawnymi są: Odp.: c, art. 32 KC a) państwowe jednostki organizacyjne oraz Skarb Państwa, o ile przepisy szczegółowe nie b) państwowe jednostki organizacyjne oraz spółki prawa handlowego, którym ustawa – Kodeks spółek handlowych przyznaje osobowość prawną, c) Skarb Państwa i jednostki organizacyjne, którym przepisy szczególne przyznają osobo- stanowią inaczej, wość prawną. Odp.: c, art. 33 KC 34. Członkowie jednostek organizacyjnych niebędących osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, za zobowiązania jednostek: a) ponoszą odpowiedzialność subsydiarną; odpowiedzialność ta powstaje z chwilą, gdy jednostka organizacyjna stała się niewypłacalna – o ile ustawa nie stanowi inaczej, b) nie ponoszą odpowiedzialności, o ile ustawa nie stanowi inaczej, c) ponoszą odpowiedzialność solidarną; odpowiedzialność ta powstaje z chwilą powsta- nia zobowiązania. Odp.: a, art. 331 § 2 KC 35. Podmiotem praw i obowiązków, które dotyczą mienia państwowego nienależącego do innych państwowych osób prawnych, jest w stosunkach cywilnoprawnych: a) Prokuratoria Generalna Skarbu Państwa, b) przedstawiciel właściwego miejscowo organu rządowej administracji zespolonej, c) Skarb Państwa. Odp.: c, art. 34 KC Rozdział I. Testy z prawa cywilnego 36. Powstanie, ustrój i ustanie osób prawnych określa (określają): 7 a) statut osoby prawnej, b) właściwe przepisy; w przypadkach i w zakresie w przepisach tych przewidzianych organizację i sposób działania osoby prawnej reguluje także jej statut, c) tylko ustawa. 37. Jednostka organizacyjna uzyskuje osobowość prawną z chwilą: a) jej wpisu do właściwego rejestru, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej, b) uchwalenia statutu, c) ukonstytuowania jej władz. Odp.: a, art. 37 § 1 KC 38. Osoba prawna działa poprzez: Odp.: b, art. 35 KC a) swoich przedstawicieli w sposób przewidziany w ustawie i w opartym na niej statucie, b) swoich przedstawicieli i prokurentów w sposób przewidziany w ustawie i opartym na niej statucie, c) swoje organy w sposób przewidziany w ustawie i opartym na niej statucie. Odp.: c, art. 38 KC 39. Kto jako organ osoby prawnej zawarł umowę w jej imieniu nie będąc jej organem albo przekraczając zakres umocowania takiego organu, obowiązany jest do: a) zwrotu tego, co otrzymał od drugiej strony w wykonaniu umowy oraz do naprawienia szkody, którą druga strona poniosła przez to, że zawarła umowę nie wiedząc o braku umocowania, b) zwrotu tego, co otrzymał od drugiej strony w wykonaniu umowy wraz z korzyściami, c) zwrotu tego, co otrzymał od drugiej strony w wykonaniu umowy wraz z dochodem. Odp.: a, art. 39 § 1 KC 40. Kto jako organ osoby prawnej, która nie istnieje, zawarł umowę w jej imieniu, zobowiązany jest do: a) zwrotu tego, co otrzymał od drugiej strony w wykonaniu umowy oraz do naprawienia szkody, którą druga strona poniosła przez to, że zawarła umowę, nie wiedząc o tym, że osoba prawna nie istnieje, b) zwrotu tego, co otrzymał od drugiej strony w wykonaniu umowy wraz z korzyściami, c) zwrotu tego, co otrzymał od drugiej strony w wykonaniu umowy wraz z dochodem. Odp.: a, art. 39 § 2 KC 41. Za zobowiązania państwowych osób prawnych odpowiedzialność ponosi (ponoszą): a) państwowe osoby prawne, chyba że przepis odrębny stanowi inaczej, b) Skarb Państwa, c) Prokuratoria Generalna Skarbu Państwa. Odp.: a, art. 40 § 1 KC 42. Za zobowiązania jednostek samorządu terytorialnego i samorządowych osób prawnych odpowiedzialność ponoszą: a) odpowiednio jednostki samorządu terytorialnego i samorządowe osoby prawne, chyba że przepis odrębny stanowi inaczej, b) Skarb Państwa, c) Prokuratoria Generalna Skarbu Państwa. Odp.: a, art. 40 § 3 KC 1. Test z ustawy z 23.4.1964 r. – Kodeks cywilny
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Prawniczy egzamin końcowy 2013 Testy. Prawo i procedura cywilna. Tom 1
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: