Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00183 005803 21750879 na godz. na dobę w sumie
Prawniczy egzamin końcowy 2013 Testy. Prawo konstytucyjne, prawo i procedura karna. Tom 2 - ebook/pdf
Prawniczy egzamin końcowy 2013 Testy. Prawo konstytucyjne, prawo i procedura karna. Tom 2 - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 650
Wydawca: C. H. Beck Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-255-4439-3 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> naukowe i akademickie >> prawo
Porównaj ceny (książka, ebook (-5%), audiobook).

Trzytomowe opracowanie Egzamin końcowy 2013 zostało przygotowane z myślą o aplikantach przystępujących do egzaminu końcowego - radcowskiego, adwokackiego i notarialnego.

Zawiera ono testy oparte zarówno na ustawie, jak i na orzecznictwie, co umożliwia w szybki i skuteczny sposób przyswoić wiedzę wymaganą na pierwszej części egzaminu zawodowego.
Testy zostały ujete w formie czytelnej tabeli. Pod pytaniem jest podana podstawa prawna lub orzeczenie i prawidłowa odpowiedź.

W tomie pierwszym znajdują się testy z prawa cywilnego, postępowania cywilnego oraz prawa rodzinnego.

W tomie drugim znajduja się testy z prawa kranego, postępowania karnego, prawa konstytucyjnego oraz prawa korporacyjnego i etyki zawodowej.

Tom trzeci zawiera testy z prawa spółek handlowych.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

ROK 2013 PRAWNICZY EGZAMIN KOŃCOWY TESTY prawo konstytucyjne, prawo i procedura karna Wydawnictwo C.H. Beck ROK 2013 PRAWNICZY EGZAMIN KOŃCOWY prawo konstytucyjne, prawo i procedura karna W sprzedaży: A. Heliosz APLIKACJA OD OGÓŁU DO SZCZEGÓŁU – AKTY NORMATYWNE W PIGUŁCE, wyd. 3 Aplikacje Prawnicze K. Czajkowska-Matosiuk APLIKACJE PRAWNICZE W PYTANIACH I ODPOWIEDZIACH. TOM 2, wyd. 6 Aplikacje Prawnicze A. Świczewska ORGANY OCHRONY PRAWNEJ. TABELE PORÓWNAWCZE Aplikacje Prawnicze A. Malinowski EGZAMINY MINISTERSTWA SPRAWIEDLIWOŚCI. TOM 1. TESTY Z KOMENTARZEM, wyd. 2 Aplikacje Prawnicze M. Stepaniuk APLIKACJA ADWOKACKA. PYTANIA, ODPOWIEDZI, TABELE, wyd. 4 Aplikacje Prawnicze M. Zubik (red.) KONSTYTUCJA III RP W TEZACH ORZECZNICZYCH TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO I WYBRANYCH SĄDÓW, wyd. 2 Zbiory Orzecznictwa Becka www.ksiegarnia.beck.pl ROK 2013 PRAWNICZY EGZAMIN KOŃCOWY prawo konstytucyjne, prawo i procedura karna Wydawnictwo C.H. Beck Warszawa 2012 Redakcja: Aneta Gacka-Asiewicz Wydawca: Joanna Ablewicz Projekt okładki: Robert Rogiński © Wydawnictwo C.H. Beck 2012 Informacje Wydawcy Opracowanie stanowi jedynie pomoc dla kandydatów przy przygotowaniach do egzaminów zawodowych. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za zmiany wynikające z nowelizacji powoływanych w książce przepisów. Będziemy wdzięczni za wszelkie uwagi i sugestie skierowane na adres: joanna.ablewicz@beck.pl Wydawnictwo C.H. Beck Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa Skład i łamanie: Igawa Druk i oprawa: Elpil, Siedlce ISBN 978-83-255-4438-6 ISBN e-book 978-83-255-4439-3 Spis treści Wstęp ......................................................................................................................................................... VII Wykaz skrótów......................................................................................................................................... IX Rozdział I. Testy z prawa konstytucyjnego ........................................................................................ A. Testy oparte na przepisach ustaw ................................................................................................... (Dz.U. Nr 240, poz. 2052 ze zm.) ................................................................................................ 105 (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 82 ze zm.) .............................................................................................. 117 (Dz.U. Nr 78, poz. 483 ze zm. i ze sprost.) ................................................................................. (Dz.U. Nr 102, poz. 643 ze zm.) ................................................................................................... (t.j. Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 925 ze zm.) .............................................................................. 1. Test z ustawy z 2.4.1997 r. – Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej 2. Test z ustawy z 1.8.1997 r. o Trybunale Konstytucyjnym 3. Test z ustawy z 26.3.1982 r. o Trybunale Stanu 4. Test z ustawy z 23.11.2002 r. o Sądzie Najwyższym 5. Test z ustawy z 23.12.1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli 6. Test z ustawy z 27.7.2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych 7. Test z ustawy z 20.6.1985 r. o prokuraturze 8. Test z ustawy z 15.7.1987 r. o Rzeczniku Praw Obywatelskich 9. Test z ustawy z 27.6.1997 r. o partiach politycznych 1 1 1 80 94 (Dz.U. Nr 98, poz. 1070 ze zm.) ................................................................................................... 122 (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 270, poz. 1599 ze zm.) ........................................................................... 148 (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 14, poz. 147 ze zm.) ................................................................................ 158 (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 155, poz. 924) .......................................................................................... 160 B. Testy oparte na orzecznictwie i ustawach ...................................................................................... 163 (Dz.U. Nr 78, poz. 483 ze zm. i ze sprost.) ................................................................................. 163 1. Test z ustawy z 2.4.1997 r. – Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej 2. Test z ustawy z 1.8.1997 r. o Trybunale Konstytucyjnym (Dz.U. Nr 102, poz. 643 ze zm.) ................................................................................................... 193 3. Test z organów ochrony prawnej ................................................................................................. 200 Rozdział II. Testy z prawa karnego ...................................................................................................... 218 A. Testy oparte na przepisach ustaw ................................................................................................... 218 1. Test z ustawy z 6.6.1997 r. – Kodeks karny (Dz.U. Nr 88, poz. 553 ze zm.) ..................................................................................................... 218 VI (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 46, poz. 275 ze zm.) ................................................................................ 265 (t.j. Dz.U. z 2007 r. Nr 111, poz. 765 ze zm.) .............................................................................. 276 2. Test z ustawy z 20.5.1971 r. – Kodeks wykroczeń 3. Test z ustawy z 10.9.1999 r. – Kodeks karny skarbowy 4. Test z ustawy z 6.6.1997 r. – Kodeks karny wykonawczy 5. Test z ustawy z 16.11.2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 46, poz. 276 ze zm.) ................................................................................ 318 B. Testy oparte na orzecznictwie i ustawach ...................................................................................... 322 (Dz.U. Nr 90, poz. 557 ze zm.) ..................................................................................................... 295 (Dz.U. Nr 88, poz. 553 ze zm.) ..................................................................................................... 322 (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 46, poz. 275 ze zm.) ................................................................................ 365 1. Test z ustawy z 6.6.1997 r. – Kodeks karny 2. Test z ustawy z 20.5.1971 r. – Kodeks wykroczeń 3. Test z ustawy z 10.9.1999 r. – Kodeks karny skarbowy (t.j. Dz.U. z 2007 r. Nr 111, poz. 765 ze zm.) .............................................................................. 381 Rozdział III. Testy z procedury karnej ............................................................................................... 394 A. Testy oparte na przepisach ustaw ................................................................................................... 394 (Dz.U. Nr 89, poz. 555 ze zm.) ..................................................................................................... 394 1. Test z ustawy z 6.6.1997 r. – Kodeks postępowania karnego 2. Test z ustawy z 24.8.2001 r. – Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia 3. Test z ustawy z 23.6.1973 r. o opłatach w sprawach karnych (t.j. Dz.U. z 2008 r. Nr 133, poz. 848 ze zm.) .............................................................................. 454 (t.j. Dz.U. z 1983 r. Nr 49, poz. 223 ze zm.) ................................................................................ 469 B. Testy oparte na orzecznictwie i ustawach ...................................................................................... 473 (Dz.U. Nr 89, poz. 555 ze zm.) ..................................................................................................... 473 1. Test z ustawy z 6.6.1997 r. – Kodeks postępowania karnego 2. Test z ustawy z 24.8.2001 r. – Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (t.j. Dz.U. z 2008 r. Nr 133, poz. 848 ze zm.) .............................................................................. 564 Rozdział IV. Testy z prawa korporacyjnego i etyki zawodowej ..................................................... 580 (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 10, poz. 65 ze zm.) .................................................................................. 596 (t.j. Dz.U. z 2009 r. Nr 146, poz. 1188 ze zm.) ........................................................................... 580 1. Test z ustawy z 26.5.1982 r. – Prawo o adwokaturze 2. Test z ustawy z 6.7.1982 r. o radcach prawnych 3. Test z ustawy z 14.2.1991 r. – Prawo o notariacie 4. Test z Kodeksu Etyki Adwokackiej Uchwała Naczelnej Rady Adwokackiej Nr 2/XVIII/98 z 10.10.1998 r. .................................. 623 5. Test z Kodeksu Etyki Radcy Prawnego Załącznik do uchwały Nr 8/VIII/2010 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z 28.12.2010 r. ............................................................................................................................... 631 (t.j. Dz.U. z 2008 r. Nr 189, poz. 1158 ze zm.) ........................................................................... 604 Spis treści Wstęp Aplikanci, książka, którą opracowano koncepcyjnie specjalnie dla Was, osób kończących apli- kację adwokacką i radcowską, zawiera pytania testowe z ustaw obowiązujących na prawni- czym egzaminie zawodowym. Spośród wielu tysięcy pytań dokonaliśmy wyboru tych naj- ciekawszych, a zwłaszcza obejmujących najnowsze zmiany w prawie (KPC – zmiany, które weszły w życie w maju 2012 r.). Kryterium doboru pytań było jedno: abyście jak najlepiej przygotowali się do części testowej egzaminu końcowego w marcu 2013 r. Co więcej, pytania testowe oparte są nie tylko na ustawie, ale i na orzecznictwie. Oczy- wiście wiemy, że w części testowej egzaminu (pierwszy dzień) pytania będą skonstruowane jedynie na podstawie przepisów ustaw. Zebranie pytań „z giełdy” to dla nas jednak zbyt łatwe zadanie. Jesteśmy przekonani, że poznanie najważniejszego orzecznictwa z  danej dziedziny prawa, której znajomość obowiązuje na całym egzaminie, pomoże Wam w na- stępnych częściach egzaminu. Pozwoli lepiej skonstruować apelację, skargę, wniosek czy opinię prawną. To, co proponujemy, to nasze doświadczenie. Zawartość książki wynika z wielu rozmów z tymi, którzy zdawali ten egzamin w latach poprzednich. Książka to mało powiedziane, teraz to produkt hybrydowy, który działa on-line. Wszystkie pytania zawarte w książce są na bieżąco dostosowywane do aktualnego sta- nu prawnego. Sprawdzajcie aktualizacje na stronie internetowej www.ksiegarnia.beck.pl/ aktualizacje. Korzystajcie! Życzymy „połamania” na Waszym najważniejszym w życiu egzaminie zawodowym oraz wielu sukcesów i satysfakcji z wykonywanego zawodu. Redakcja Wykaz skrótów 1. Akty prawne AkcyzaU ......... FinTerrorU ...... KEA .................. KERP ............... KK .................... KKS .................. KKW ............... KodWyb .......... Konst. RP ........ KP .................... KPA .................. KPC ................. KPK ................. KPW ................ KrRadSU ......... KW .................. NIKU ............... OpłatKarU ...... OrdPodU ........ OrgPracodU ... PartieU ............ PrAdw ............. ustawa z 6.12.2008 r. o podatku akcyzowym (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 108, poz. 626 ze zm.) ustawa z 16.11.2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz fi nansowaniu ter- roryzmu (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 46, poz. 276 ze zm.) Uchwała Naczelnej Rady Adwokackiej Nr  2/XVIII/98 z  10.10.1998  r. – Kodeks Etyki Adwokackiej Załącznik do uchwały Nr 8/VIII/2010 Prezydium Krajowej Rady Radców Praw- nych z 28.12.2010 r. – Kodeks Etyki Radcy Prawnego ustawa z 6.6.1997 r. – Kodeks karny (Dz.U. Nr 88, poz. 553 ze zm.) ustawa z 10.9.1999 r. – Kodeks karny skarbowy (t.j. Dz.U. z 2007 r. Nr 111, poz. 765 ze zm.) ustawa z 6.6.1997 r. – Kodeks karny wykonawczy (Dz.U. Nr 90, poz. 557 ze zm.) ustawa z 5.1.2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz.U. Nr 21, poz. 112 ze zm.) Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2.4.1997 r. (Dz.U. Nr 78, poz. 483 ze zm. i ze sprost.) ustawa z 26.6.1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 ze zm.) ustawa z 14.6.1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) ustawa z 17.11.1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. Nr 43, poz. 296 ze zm.) ustawa z 6.6.1997 r. – Kodeks postępowania karnego (Dz.U. Nr 89, poz. 555 ze zm.) ustawa z 24.8.2001 r. – Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (t.j. Dz.U. z 2008 r. Nr 133, poz. 848 ze zm.) ustawa z 12.5.2011 r. o Krajowej Radzie Sądownictwa (Dz.U. Nr 126, poz. 714 ze zm.) ustawa z 20.5.1971 r. – Kodeks wykroczeń (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 46, poz. 275 ze zm.) ustawa z 23.12.1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 82 ze zm.) ustawa z 23.6.1973 r. o opłatach w sprawach karnych (t.j. Dz.U. z 1983 r. Nr 49, poz. 223 ze zm.) ustawa z 29.8.1997 r. – Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.) ustawa z 23.5.1991 r. o organizacjach pracodawców (Dz.U. Nr 55, poz. 235 ze zm.) ustawa z 27.6.1997 r. o partiach politycznych (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 155, poz. 924) ustawa z 26.5.1982 r. – Prawo o adwokaturze (t.j. Dz.U. z 2009 r. Nr 146, poz. 1188 ze zm.) X PrNot ............... ProkU .............. PrPostSAdm .... PrUSP .............. RPOU .............. RPrU ................ RTVU .............. SNU ................. TKU ................. TSU .................. ZNKU ............. ustawa z 14.2.1991 r. – Prawo o notariacie (t.j. Dz.U. z 2008 r. Nr 189, poz. 1158 ze zm.) ustawa z 20.6.1985 r. o prokuraturze (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 270, poz. 1599 ze zm.) ustawa z 30.8.2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 270) ustawa z 27.7.2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. Nr 98, poz. 1070 ze zm.) ustawa z 15.7.1987 r. o Rzeczniku Praw Obywatelskich (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 14, poz. 147 ze zm.) ustawa z 6.7.1982 r. o radcach prawnych (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 10, poz. 65 ze zm.) ustawa z 29.12.1992 r. o radiofonii i telewizji (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 43, poz. 226 ze zm.) ustawa z 23.11.2002 r. o Sądzie Najwyższym (Dz.U. Nr 240, poz. 2052 ze zm.) ustawa z 1.8.1997 r. o Trybunale Konstytucyjnym (Dz.U. Nr 102, poz. 643 ze zm.) ustawa z 26.3.1982 r. o Trybunale Stanu (t.j. Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 925 ze zm.) ustawa z 16.4.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz.U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 ze zm.) 2. Czasopisma i publikatory Biul. PK ............ Biuletyn Prawa Karnego Biul. SN ............ Biuletyn Sądu Najwyższego KZS .................. Krakowskie Zeszyty Sądowe MoP .................. Monitor Prawniczy ONSA .............. Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego ONSAiWSA .... OSNAPiUS ..... OSNC .............. OSNKW .......... OSNP ............... Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego i Wojewódzkich Sądów Admi- nistracyjnych Orzecznictwo Sądu Najwyższego, Zbiór Urzędowy. Izba Administracyjna, Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Orzecznictwo Sądu Najwyższego, Izba Cywilna Orzecznictwo Sądu Najwyższego, Izba Karna i Wojskowa Orzecznictwo Sądu Najwyższego, Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i  Spraw Publicznych Orzecznictwo Sądu Najwyższego, Wydawnictwo Prokuratury Generalnej OSNPG ........... OSNwSK ......... Orzecznictwo Sądu Najwyższego w Sprawach Karnych OTK ................. Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego OTK-A ............. Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego Seria A Pal. ................... Palestra Prok. i Pr. ........ Prokuratura i Prawo WPP ................ Wojskowy Przegląd Prawniczy Wykaz skrótów 3. Sądy i instytucje XI Okręgowa Rada Adwokacka KRRiT ............. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji MS .................... Minister Sprawiedliwości NBP ................. Narodowy Bank Polski NIK .................. Najwyższa Izba Kontroli NSA ................. Naczelny Sąd Administracyjny ORA ................. RPO ................. Rzecznik Praw Obywatelskich SA  .................... Sąd Apelacyjny SN  .................... Sąd Najwyższy SN (7) .............. Sąd Najwyższy w składzie 7 sędziów SP  ..................... Skarb Państwa SR  ..................... Sąd Rejonowy TK .................... Trybunał Konstytucyjny TS ..................... Trybunał Stanu WSA ................ Wojewódzki Sąd Administracyjny 4. Inne skróty m.in. ................ między innymi Nr  ..................... numer orz. ................... orzeczenie post. ................. postanowienie poz.  .................. pozycja rozp. ................. rozporządzenie t.j. ..................... uchw. ............... uchwała wyr. .................. wyrok z. ....................... zeszyt tekst jednolity Wykaz skrótów Rozdział I. Testy z prawa konstytucyjnego A. Testy oparte na przepisach ustaw 1. Test z ustawy z 2.4.1997 r. – Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. Nr 78, poz. 483 ze zm. i ze sprost.) 1. Rzeczpospolita jest dobrem wspólnym: a) całego Narodu, b) wszystkich obywateli, c) całego społeczeństwa. 2. Rzeczpospolita Polska jest: Odp.: b, art. 1 Konst. RP a) demokratycznym państwem prawnym, urzeczywistniającym zasady sprawiedliwości b) państwem zapewniającym realizację praw obywateli, urzeczywistniającym zasady spo- społecznej, łecznej gospodarki rynkowej, c) państwem demokratycznym, urzeczywistniającym zasady demokracji bezpośredniej. 3. Rzeczpospolita Polska jest państwem: a) niejednolitym, b) federacyjnym, c) jednolitym. 4. Władza zwierzchnia w Rzeczypospolitej Polskiej należy do: a) społeczeństwa, b) Narodu, c) przedstawicieli Narodu. Odp.: a, art. 2 Konst. RP Odp.: c, art. 3 Konst. RP 5. Naród sprawuje władzę: a) przez swoich przedstawicieli lub bezpośrednio, b) przez swoich przedstawicieli, c) bezpośrednio. Odp.: b, art. 4 ust. 1 Konst. RP Odp.: a, art. 4 ust. 2 Konst. RP 6. Organy władzy publicznej w Rzeczpospolitej Polskiej działają: a) zgodnie z prawem, b) według prawa, c) na podstawie i w granicach prawa. Odp.: c, art. 7 Konst. RP www.testy-prawnicze.pl  2 7. Rzeczpospolita Polska strzeże niepodległości i nienaruszalności swojego terytorium, zapewnia wolności i prawa człowieka i obywatela oraz bezpieczeństwo obywateli, strzeże dziedzictwa narodowego oraz zapewnia ochronę środowiska, kierując się zasadą: a) solidarności społecznej, b) sprawiedliwości społecznej, c) zrównoważonego rozwoju. 8. Konstytucja RP jest: a) najważniejszym prawem Rzeczypospolitej Polskiej, b) najwyższym prawem Rzeczypospolitej Polskiej, c) pierwszym prawem Rzeczypospolitej Polskiej. 9. Przepisy Konstytucji RP stosuje się: a) zawsze bezpośrednio, b) pośrednio, chyba że Konstytucja RP stanowi inaczej, c) bezpośrednio, chyba że Konstytucja RP stanowi inaczej. 10. Ustrój Rzeczypospolitej Polskiej opiera się na: Odp.: c, art. 5 Konst. RP Odp.: b, art. 8 ust. 1 Konst. RP Odp.: c, art. 8 ust. 2 Konst. RP a) władzy ustawodawczej, która realizuje swoje uprawnienia przy pomocy władzy wyko- b) władzy wykonawczej, która realizuje swoje uprawnienia przy pomocy władzy ustawo- nawczej i sądowniczej, dawczej i sądowniczej, c) podziale i równowadze władzy ustawodawczej, wykonawczej i sądowniczej. 11. Władzę wykonawczą sprawuje w Polsce: Odp.: c, art. 10 ust. 1 Konst. RP a) Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej i Rada Ministrów, b) Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej i Prezes Rady Ministrów przy pomocy Rady Mini- strów, c) Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej oraz Prezes Rady Ministrów i Rada Ministrów za pomocą administracji zespolonej. Odp.: a, art. 10 ust. 2 Konst. RP 12. Władzę sądowniczą sprawują w Polsce: a) niezawisłe sądy, b) sądy wojskowe i cywilne oraz Sąd Najwyższy, c) sądy i trybunały. Odp.: c, art. 10 ust. 2 Konst. RP 13. Partie polityczne zrzeszają się na zasadach: a) dobrowolności i równości obywateli polskich, b) dobrowolności i równości wszystkich osób posiadających pełnię praw publicznych, c) dobrowolności i równej odpowiedzialności wobec prawa obywateli polskich. Odp.: a, art. 11 ust. 1 Konst. RP www.testy-prawnicze.pl  Rozdział I. Testy z prawa konstytucyjnego 14. Partie polityczne zrzeszają się w celu: a) zdobycia władzy, b) wpływania metodami demokratycznymi na kształtowanie polityki państwa, c) przejęcia władzy i kształtowania polityki państwa. Odp.: b, art. 11 ust. 1 Konst. RP 3 15. Finansowanie partii politycznych jest: a) jawne, b) tajne, c) jawne w części dotyczącej przychodów. Odp.: a, art. 11 ust. 2 Konst. RP 16. Zakazane jest istnienie partii politycznych i  innych organizacji odwołujących się w swoich programach do totalitarnych metod i praktyk działania: a) nazizmu, faszyzmu i komunizmu, b) faszyzmu i komunizmu, c) nazizmu i faszyzmu. 17. Zakazane jest m.in. istnienie partii: Odp.: a, art. 13 Konst. RP a) których statut lub dokumenty programowe zakładają lub dopuszczają nienawiść rasową i narodowościową, stosowanie przemocy w celu zdobycia władzy lub wpływu na politykę państwa albo przewidują utajnienie struktur lub członkostwa, b) które w oficjalnych wystąpieniach ich przedstawicieli zakładają lub dopuszczają nie- nawiść rasową i narodowościową, stosowanie przemocy w celu zdobycia władzy lub wpływu na politykę państwa albo przewidują utajnienie struktur lub członkostwa, c) których program lub działalność zakłada lub dopuszcza nienawiść rasową i narodowo- ściową, stosowanie przemocy w celu zdobycia władzy lub wpływu na politykę państwa albo przewiduje utajnienie struktur lub członkostwa. 18. Możliwość publikacji w prasie oraz innych środkach społecznego przekazu jest: a) wolnością zagwarantowaną konstytucyjnie, b) prawem zagwarantowanym konstytucyjnie, c) prawem przedmiotowym zagwarantowanym ustawowo. Odp.: a, art. 14 Konst. RP Odp.: c, art. 13 Konst. RP 19. Ustrój terytorialny Rzeczypospolitej Polskiej zapewnia: a) centralizację władzy publicznej, b) decentralizację władzy publicznej, c) transparentność władzy publicznej. Odp.: b, art. 15 ust. 1 Konst. RP 20. Zasadniczy podział terytorialny państwa uwzględniający więzi społeczne, gospo- darcze lub kulturowe i zapewniający jednostkom terytorialnym zdolność wykonywania zadań publicznych określa: a) ustawa, b) Konstytucja RP, c) rozporządzenie. Odp.: a, art. 15 ust. 2 Konst. RP www.testy-prawnicze.pl  1. Test z ustawy z 2.4.1997 r. – Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej 4 21. Wspólnotę samorządową stanowi z mocy prawa: a) ogół mieszkańców każdej gminy, b) ogół mieszkańców gminy, powiatu albo województwa, c) ogół mieszkańców jednostek zasadniczego podziału terytorialnego. Odp.: c, art. 16 ust. 1 Konst. RP 22. Przysługującą mu w ramach ustaw istotną część zadań publicznych samorząd tery- torialny wykonuje: a) jako zadanie zlecone, b) we własnym imieniu; odpowiedzialność za działania podjęte przez samorząd ponosi Skarb Państwa, c) w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność. Odp.: c, art. 16 ust. 2 Konst. RP 23. Samorządy zawodowe, reprezentujące osoby wykonujące zawody zaufania publicz- nego i sprawujące pieczę nad należytym wykonywaniem tych zawodów w granicach inte- resu publicznego i dla jego ochrony, mogą być tworzone w drodze: a) ustawy, b) rozporządzenia, c) aktów prawa miejscowego. Odp.: a, art. 17 ust. 1 Konst. RP 24. Inne rodzaje samorządu, które nie mogą naruszać wolności wykonywania zawodu ani ograniczać wolności podejmowania działalności, można tworzyć w drodze: a) aktów prawa miejscowego, b) ustawy, c) rozporządzenia. 25. Małżeństwo to związek: a) dwojga osób przeciwnej płci, b) dwojga osób, c) kobiety i mężczyzny. Odp.: b, art. 17 ust. 2 Konst. RP Odp.: c, art. 18 Konst. RP 26. Rzeczpospolita Polska specjalną opieką otacza weteranów walk o  niepodległość, zwłaszcza: a) inwalidów wojennych, b) weteranów II wojny światowej, c) weteranów walk prowadzonych w czasie II wojny światowej. Odp.: a, art. 19 Konst. RP 27. Podstawę ustroju gospodarczego Rzeczypospolitej Polskiej stanowi: a) prospołeczna gospodarka rynkowa oparta na wolności gospodarczej, własności prywat- nej oraz solidarności, dialogu i współpracy partnerów społecznych, b) społeczna gospodarka rynkowa oparta na swobodzie działalności gospodarczej, ochronie własności prywatnej oraz dialogu partnerów społecznych i prywatnych, c) społeczna gospodarka rynkowa oparta na wolności działalności gospodarczej, własności prywatnej oraz solidarności, dialogu i współpracy partnerów społecznych. www.testy-prawnicze.pl  Odp.: c, art. 20 Konst. RP Rozdział I. Testy z prawa konstytucyjnego 28. Wywłaszczenie w prawie polskim jest: 5 a) niedopuszczalne, b) dopuszczalne jedynie wówczas, gdy jest dokonywane na cele publiczne i za słusznym c) dopuszczalne jedynie wówczas, gdy jest dokonywane na ważne cele publiczne i za odpo- odszkodowaniem, wiednim odszkodowaniem. Odp.: b, art. 21 ust. 2 Konst. RP 29. Ograniczenie wolności działalności gospodarczej jest w prawie polskim: a) niedopuszczalne, b) dopuszczalne tylko w drodze ustawy i tylko ze względu na ważny interes publiczny, c) dopuszczalne tylko ze względu na ważny interes publiczny, zaś podmiotom, które ponio- sły z tego tytułu straty, przysługuje słuszne odszkodowanie. Odp.: b, art. 22 Konst. RP 30. Podstawą ustroju rolnego państwa polskiego jest: a) gospodarstwo rodzinne, b) własność prywatna, c) prywatne gospodarstwo rolne. 31. Nadzór nad warunkami wykonywania pracy sprawuje: a) państwo, b) Rada Ministrów poprzez swoich przedstawicieli, c) Prezes Rady Ministrów poprzez swoich przedstawicieli. 32. Kościoły i inne związki wyznaniowe są: a) równe, b) równouprawnione, c) równoważne. Odp.: a, art. 23 Konst. RP Odp.: a, art. 24 Konst. RP Odp.: b, art. 25 ust. 1 Konst. RP 33. Stosunki między państwem a  kościołami i  innymi związkami wyznaniowymi są kształtowane na zasadach: a) poszanowania ich autonomii oraz wzajemnej niezależności każdego w swoim zakresie, jak również współdziałania dla dobra człowieka i dobra wspólnego, b) uszanowania ich niezależności oraz wzajemnej odrębności każdego w swoim zakresie, jak również współdziałania dla dobra człowieka i dobra wspólnego, c) uszanowania ich niezależności oraz wzajemnej odrębności każdego w swoim zakresie, jak również współpracy dla dobra człowieka i dobra wspólnego. Odp.: a, art. 25 ust. 3 Konst. RP 34. Stosunki między Rzeczpospolitą Polską a Kościołem katolickim określają: a) Konstytucja RP, umowa międzynarodowa zawarta ze Stolicą Apostolską i ustawy, b) umowa międzynarodowa zawarta ze Stolicą Apostolską i ustawy, c) umowa międzynarodowa zawarta ze Stolicą Apostolską i stosowne rozporządzenia. Odp.: b, art. 25 ust. 4 Konst. RP www.testy-prawnicze.pl  1. Test z ustawy z 2.4.1997 r. – Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej 6 35. Stosunki między Rzeczpospolitą Polską a innymi niż Kościół katolicki kościołami oraz związkami wyznaniowymi określają: a) Konstytucja RP, umowy międzynarodowe i ustawy, b) umowy międzynarodowe, c) ustawy uchwalone na podstawie umów zawartych przez Radę Ministrów z ich właściwy- mi przedstawicielami. Odp.: c, art. 25 ust. 5 Konst. RP 36. Siły Zbrojne RP służą ochronie: a) niepodległości państwa i niepodzielności jego terytorium oraz zapewnieniu bezpieczeń- stwa i nienaruszalności jego granic, b) niezależności państwa i stałości jego terytorium oraz zapewnieniu bezpieczeństwa jego granic, jego granic. c) niezależności państwa i niezmienności jego terytorium oraz zapewnieniu bezpieczeństwa 37. Siły Zbrojne RP w kwestiach politycznych zachowują: a) obiektywizm, b) niezależność, c) neutralność. 38. Siły Zbrojne RP podlegają kontroli: a) cywilnej i parlamentarnej, b) cywilnej i demokratycznej, c) cywilnej i rządowej. Odp.: a, art. 26 ust. 1 Konst. RP Odp.: c, art. 26 ust. 2 Konst. RP 39. Godło, barwy i hymn Rzeczypospolitej Polskiej podlegają ochronie: Odp.: b, art. 26 ust. 2 Konst. RP a) prawnej, b) prawnokarnej, c) cywilnoprawnej. 40. Szczegóły dotyczące godła, barw i hymnu określa: a) rozporządzenie, b) ustawa, c) Konstytucja RP. Odp.: a, art. 28 ust. 4 Konst. RP Odp.: b, art. 28 ust. 5 Konst. RP 41. Źródłem wolności i praw człowieka i obywatela jest: a) przyrodzona i niezbywalna wolność człowieka, b) przyrodzona i niezbywalna godność człowieka, c) przyrodzona i niezbywalna godność oraz wolność człowieka. Odp.: b, art. 30 Konst. RP www.testy-prawnicze.pl  Rozdział I. Testy z prawa konstytucyjnego 7 42. Poszanowanie i ochrona godności człowieka jest obowiązkiem: a) władz publicznych, b) rządu, c) rządu i parlamentu. Odp.: a, art. 30 Konst. RP 43. Ograniczenia w zakresie korzystania z konstytucyjnych wolności i praw mogą być ustanawiane: a) tylko w czasie stanu wyjątkowego lub wojennego; ograniczenia te nie mogą naruszać istoty wolności i praw, b) tylko w ustawie i tylko wtedy, gdy są konieczne w demokratycznym państwie dla jego bezpieczeństwa lub porządku publicznego, bądź dla ochrony środowiska, zdrowia i mo- ralności publicznej albo wolności i praw innych osób. Ograniczenia te nie mogą naruszać istoty wolności i praw, c) tylko w czasie stanu wyjątkowego lub wojennego. Odp.: b, art. 31 ust. 3 Konst. RP 44. Prawa kobiety i mężczyzny w Rzeczypospolitej Polskiej różnią się w zakresie prawa: a) rodzinnego, b) rodzinnego i społecznego, c) kobieta i mężczyzna mają równe prawa w życiu rodzinnym, politycznym, społecznym i gospodarczym. Odp.: c, art. 33 ust. 1 Konst. RP 45. Obywatelstwo polskie nabywa się poprzez: a) urodzenie z rodziców będących obywatelami polskimi; inne przypadki nabycia obywatel- b) urodzenie z matki będącej obywatelką polską; inne przypadki nabycia obywatelstwa stwa polskiego określa ustawa, polskiego określa ustawa, c) przyjęcie obywatelstwa polskiego. Odp.: a, art. 34 ust. 1 Konst. RP 46. Obywatel polski: a) może utracić polskie obywatelstwo, b) w żadnym wypadku nie może utracić polskiego obywatelstwa, c) nie może utracić obywatelstwa polskiego, chyba że sam się go zrzeknie. Odp.: c, art. 34 ust. 2 Konst. RP 47. Rzeczpospolita Polska zapewnia obywatelom polskim należącym do mniejszości na- rodowych i etnicznych: a) wolność zachowania i rozwoju własnego języka, b) wolność zachowania języka i prawo do jego rozwoju, c) prawo zachowania własnego języka i wolność jego rozwoju. Odp.: a, art. 35 ust. 1 Konst. RP www.testy-prawnicze.pl  1. Test z ustawy z 2.4.1997 r. – Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Prawniczy egzamin końcowy 2013 Testy. Prawo konstytucyjne, prawo i procedura karna. Tom 2
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: