Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00190 008662 22999601 na godz. na dobę w sumie
Prawo bankowe. Komentarz - ebook/pdf
Prawo bankowe. Komentarz - ebook/pdf
Autor: , , Liczba stron: 578
Wydawca: C. H. Beck Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-255-4875-9 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki >> finansowe
Porównaj ceny (książka, ebook (-5%), audiobook).

Komentarz do ustawy z 29.8.1997 r. – Prawo bankowe zawiera szczegółowe omówienie rozwiązań prawnych przyjętych w ustawie w zakresie regulacji wszystkich instytucji prawa bankowego – przede wszystkim dotyczących zasad tworzenia i organizacji banków, podejmowanej i prowadzonej przez banki działalności, z uwzględnieniem szczególnych uprawnień i obowiązków tych instytucji, w tym prowadzenie rachunków bankowych, rozliczeń pieniężnych, udzielania kredytów i pożyczek. Wiele uwagi poświęcono także instytucjom gwarancji bankowych, poręczeń i akredytyw oraz emisji bankowych papierów wartościowych. Przedstawiono także kwestie zrzeszania, łączenia się i podziału banków, szeroko rozumianego nadzoru oraz postępowania w przypadku upadłości, bądź likwidacji banku.

Komentarz uwzględnia zmiany wynikające z wprowadzenia 2.11.2012 r. tekstu jednolitego Prawa bankowego (Dz.U. z 2012 r. poz. 1376) oraz wszelkie nowelizacje ustawy ze wskazaniem istoty zmian i ich znaczenia dla praktyki funkcjonowania sektora bankowego, ze szczególnym uwzględnieniem najnowszych zmian dotyczących m.in.:

Celem niniejszego komentarza jest przybliżenie zasad funkcjonowania systemu bankowego w Polsce oraz wskazanie praktycznego wpływu przepisów ustawy na prawa i obowiązki organizacji i podmiotów działających w sektorze bankowym.

Mając na uwadze istotną rolę orzecznictwa sądów powszechnych i administracyjnych, Autorzy podjęli się również analizy najważniejszych wyroków dotyczących poruszanych w komentarzu kwestii.

Autorzy umiejętnie podzielili i wyważyli proporcje między teoretyczną i praktyczną sferą prawa bankowego, które łącznie stanowią o istocie funkcjonowania systemu bankowego. Wiele miejsca poświęcono unijnym regulacjom, których konieczność wdrożenia wynikła z przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. Omówiono przy tym poszczególne nowelizacje prawa bankowego, których przybliżenie i merytoryczna ocena są kluczowe dla stosowania ustawy w praktyce.

Ze względu na praktyczny wymiar komentarza obok omówienia poszczególnych przepisów, Autorzy cytują wypowiedzi doktryny oraz prezentowane i dyskutowane w literaturze kwestie sporne. Dzięki temu Czytelnik uzyskuje wielowymiarowy i wieloaspektowy pogląd na poszczególne instytucje prawa bankowego – ich zastosowanie, rozwój i ewolucję oraz kwestie praktyczne ich funkcjonowania.

W związku z tym prezentowana publikacja stanowi bogate kompendium wiedzy z zakresu prawa bankowego, łączące zróżnicowane poglądy doktryny oraz najnowsze orzecznictwo sądowe.

Autorzy niniejszej pozycji to autorytety i eksperci w swojej dziedzinie, praktycy w dziedzinie bankowości, których uwagi stanowią cenne źródło praktycznej wiedzy w przedmiocie niniejszego opracowania.

Prezentowany komentarz przeznaczony jest głównie dla praktyków, stosujących na co dzień prawo bankowe. W związku z tym Autorzy starali się jak najdokładniej przedstawić szerokie spektrum poglądów i opinii na temat instytucji prawa bankowego, jakie zostały zaprezentowane w nauce prawa.

Komentarz pod redakcją prof. UW dr hab. H. Gronkiewicz-Waltz kierownik Zakładu Prawa Administracyjnego Gospodarczego i Bankowego WPiA UW. W latach 1992-2000 r. była Prezesem Narodowego Banku Polskiego. W latach 2001-2005 była wiceprezesem Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

DUŻE KOMENTARZE BECKA Prawo bankowe DUŻE KOMENTARZE BECKA Prawo bankowe Komentarz Redaktor prof. UW dr hab. Hanna Gronkiewicz-Waltz Uniwersytet Warszawski Autorzy Izabela Flakiewicz; r.pr. Michał Grabowski; Tomasz Grabowski; adw. Hubert Kosiński; Renata Mianowana; dr Beata Paxford – Akademia Leona Koźmińskiego; dr Adam Stopyra; Mariusz Sudoł; r.pr. Agata Tupaj-Cholewa; Marek Uściłowski WYDAWNICTWO C. H. BECK WARSZAWA 2013 I. Flakiewicz, w: Prawo bankowe. Komentarz, Warszawa 2013 Propozycja cytowania: Poszczególne części opracowali: I. Flakiewicz: objaśnienia do art. 4, 6, 9–9g M. Grabowski: objaśnienia do art. 4, 4a, 6, 10–11, 63–68, 89–92 T. Grabowski: objaśnienia do art. 4, 6, 7, 7a, 80–88 H. Kosiński: objaśnienia do art. 4, 6, 12–48, 48a–48o, 93, 95, 101–102, 106–111 R. Mianowana: objaśnienia do art. 4, 6, 131–141 B. Paxford: objaśnienia do art. 1–4, 5, 6, 69–70, 72–79c, 93a, 96–98, 113–125, 158–169 A. Stopyra: objaśnienia do art. 4, 6, 8, 71, 92a–92b, 92d, 111a, 126–130, 141a–141l M. Sudoł/M. Uściłowski: objaśnienia do art. 4, 6, 142–157e A. Tupaj-Cholewa: objaśnienia do art. 4, 6, 6a–6d, 49–62, 104–105a, 111b–112, 112b, 170–171 Wydawca: Joanna Ziemecka c(cid:13) Wydawnictwo C. H. Beck 2013 Wydawnictwo C. H. Beck Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa Skład i łamanie: Wydawnictwo C. H. Beck Druk i oprawa: Białostockie Zakłady Graficzne S.A. ISBN 978-83-255-4874-2 ISBN e-book 978-83-255-4875-9 Spis treści VII Notki biograficzne Autorów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Przedmowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . XI Wykaz skrótów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . XIII Prawo bankowe Rozdział 1. Przepisy ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 1–11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 2. Tworzenie i organizacja banków oraz oddziałów i przedstawicielstw banków . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 12–48 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A. Banki państwowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 14–19 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . B. Banki spółdzielcze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 20 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . C. Banki w formie spółek akcyjnych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 21–29 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D. Postępowanie przy tworzeniu banków . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 30–42 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Da. Szczególny sposób tworzenia banków krajowych przez instytucje kredytowe pro- wadzące działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej poprzez oddział Art. 42a–42f . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . E. Przekształcenie banku państwowego w spółkę akcyjną . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 43–48 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 2a. Podejmowanie i prowadzenie działalności przez banki krajowe na terytorium państwa goszczącego oraz przez instytucje kredytowe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 48a–48o . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 3. Rachunki bankowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 49–62 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 4. Rozliczenia pieniężne przeprowadzane za pośrednictwem banków . . . . Art. 63–68 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 5. Kredyty i pożyczki pieniężne oraz zasady koncentracji zaangażowań . . Art. 69–79c . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 6. Gwarancje bankowe, poręczenia i akredytywy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 80–88 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 7. Emisja bankowych papierów wartościowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 89–92 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 8. Szczególne obowiązki i uprawnienia banków . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 92a–112b . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 9. Zrzeszanie, łączenie się i podział banków . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 113–125 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 3 94 94 96 96 100 100 100 100 134 134 152 152 158 158 161 161 173 173 201 201 239 239 274 274 295 295 308 308 397 397 V Spis treści A. Postępowanie naprawcze Rozdział 10. Fundusze własne, kapitał wewnętrzny i gospodarka finansowa banków 415 415 442 442 487 487 493 493 510 510 510 520 520 535 535 542 542 Art. 126–130 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 11. Nadzór bankowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 131–141 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 11a. Nadzór nad oddziałami instytucji kredytowych . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 141a–141e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 11b. Nadzór skonsolidowany . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 141f–141l . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 12. Postępowanie naprawcze, likwidacja i upadłość banku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 142–146 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . B. Likwidacja, przejęcie banku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 147–157e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . C. Upadłość banku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 158–169 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 13. Odpowiedzialność cywilna i karna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 170–171 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 14. Przepisy przejściowe, zmiany w przepisach obowiązujących i przepisy końcowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 172–194 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Indeks rzeczowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 545 545 549 VI Notki biograficzne Autorów Hanna Gronkiewicz-Waltz – Profesor Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu War- szawskiego, kieruje Zakładem Prawa Administracyjnego, Gospodarczego i Bankowego. Jest autorką wielu polskich i zagranicznych publikacji z zakresu publicznego prawa gospodarczego, bankowego oraz europejskiego (m.in. monografii Bank Centralny. Od gospodarki planowej do rynkowej. Zagadnienia administracyjno-prawne; Europejska Unia Gospodarcza i Walutowa). W latach 1992–2000 była Prezesem Narodowego Banku Polskiego. Za jej kadencji m.in. przeprowadzono denominację złotego; obniżono inflację; dokonano restrukturyzacji sektora bankowego; w ustawie Prawo bankowe z 1997 r. oraz w ustawie o Narodowym Banku Polskim dokonano zmiany z jednoosobowego zarządzania bankiem na system kolegialny – Radę Polityki Pieniężnej, Zarząd NBP i Komisję Nadzoru Bankowego; wzmocniono nadzór bankowy poprzez implementację prawa europejskiego; zagwarantowano niezależność NBP w Konstytucji RP. W latach 2001–2005 sprawowała funkcję Wiceprezesa Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju, zajmującego się transformacją gospodarczą państw postkomunistycznych. Izabela Flakiewicz – absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Podyplomowego Studium Prawa Ubezpieczeniowego UW. Specjalistka z zakresu prawa ubezpieczeniowego, bankowego oraz prawa rynku kapitałowego, aktywna również na forum dydaktycznym. Jeden z pierwszych certyfikowanych doradców ASO. Aktualnie zastępca dyrek- tora Departamentu Licencji Ubezpieczeniowych i Emerytalnych UKNF. Przygotowuje rozprawę doktorską z zakresu prawa bankowego w Instytucie Nauk Prawno-Administracyjnych WPiA UW. Michał Grabowski – radca prawny, studia prawnicze na Uniwersytecie Warszawskim i Rheini- sche Friedrich-Wilhelms-Uniwersität Bonn. Autor wielu publikacji z zakresu prawa cywilnego, bankowego i płatności elektronicznych, w tym pierwszego komentarza do ustawy z 19.8.2011 r. o usługach płatniczych, członek Zespołu ds. Regulacji Płatniczych działającego przy Związku Banków Polskich. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w zakresie doradztwa prawnego w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, międzynarodowych kancelariach prawniczych, bankach oraz spółkach z sektora finansowego. Od kilku lat uczestniczy w obsłudze prawnej jednego z największych banków. Specjalizuje się w prawie gospodarczym, w tym regulacjach bankowości detalicznej, korporacyjnej i inwestycyjnej, prowadzi działalność szkoleniową. Tomasz Grabowski – absolwent Szkoły Głównej Handlowej oraz Wydziału Prawa i Administra- cji Uniwersytetu Warszawskiego, doktorant na Wydziale Prawa i Administracji UW, autor publi- kacji z zakresu prawa bankowego, w szczególności z zakresu umów o charakterze gwarancyjnym, łączący zainteresowania naukowe z pracą w spółkach prowadzących handel międzynarodowy. Hubert Kosiński – adwokat, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszaw- skiego. Przez kilkanaście lat był pracownikiem, a następnie wspólnikiem w kancelarii prawniczej. Obecnie prowadzi własną praktykę adwokacką, przygotowuje także pracę doktorską dotyczącą relacji banków z konsumentami. Specjalizuje się w prawie bankowym i gospodarczym, w tym w szczególności w zagadnieniach związanych z restrukturyzacją wierzytelności bankowych, regulacjach bankowych, relacjach przedsiębiorców z konsumentami, zwłaszcza w kontekście stosowanych wzorców umownych oraz prawa cywilnego. Uczestniczył w przygotowywaniu i ne- VII Notki biograficzne Autorów gocjowaniu wielu kontraktów handlowych i umów oraz uczestniczył jako doradca w procesach inwestycyjnych, a także podczas wdrożenia i wykonania unijnych programów pomocowych. Współautor unikalnych w bankowości rozwiązań dotyczących obrotu jednostkami redukcji emisji. Renata Mianowana – doktorantka w Instytucie Nauk Prawno-Administracyjnych Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, specjalizująca się w prawie bankowym; absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz studiów pody- plomowych Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie z zakresu funduszy strukturalnych UE. Autorka publikacji z zakresu prawa bankowego, prawa gospodarczego oraz szeroko pojętego prawa cywilnego. Praktyk bankowy z doświadczeniem dydaktycznym. W ramach poszerzania swojej wiedzy związanej z szeroko pojmowanym prawem oraz w dziedzinach takich jak: socjo- logia, finanse i rachunkowość, jest członkiem Stowarzyszenia Instytut Zmian, które wdraża pro- rozwojowe zmiany dla Polski, zarówno w sferze społecznej, przedsiębiorczej, jak i politycznej. dr Beata Paxford – adwokat oraz adiunkt w Katedrze Prawa Handlowego Akademii Leona Koź- mińskiego w Warszawie. Uzyskała stopień naukowy doktora na Wydziale Prawa i Administracji UW, w dziedzinie prawa bankowego i gospodarczego. Jest jedynym doktorem wypromowanym przez śp. Prof. dr. hab. Remigiusza Kaszubskiego. Jest autorką wielu publikacji z dziedziny prawa bankowego, prawa handlowego w tym poświęconych bankowości islamskiej. Publikuje w Polsce i za granicą. Uczestniczy jako prelegentka w konferencjach bankowych, dotyczących m.in. takich zagadnień jak interchange fee, instrumenty pochodne, karty płatnicze czy Rekomendacje KNF. Agata Tupaj-Cholewa – radca prawny, specjalista z zakresu prawa bankowego prywatnego, obrotu instrumentami finansowymi, prawnych aspektów działalności maklerskiej, prawa gospo- darczego oraz szeroko pojętego prawa cywilnego. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, studiów Diploma in English and European Union Law (Uniwer- sytet Warszawski, University of Cambridge). Obecnie radca prawny w departamencie prawnym w centrali jednego z największych banków komercyjnych w Polsce, wieloletni pracownik Centrum Prawa Bankowego oraz Związku Banków Polskich, były członek Legal Committee Europejskiej Federacji Bankowej, uczestniczka prac legislacyjnych w zakresie nowelizacji ustawy – Prawo bankowe, ustawy o kredycie konsumenckim, ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym oraz innych aktów prawnych. Współautorka podręcznika dla studentów pt. Prawo bankowe oraz autorka publikacji z zakresu prawa bankowego, gospodarczego i cywilnego. Adam Stopyra – doktor nauk prawnych Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszaw- skiego. Specjalizuje się w publicznym prawie gospodarczym oraz w prawie bankowym. Obecnie pracuje w biurze londyńskiej kancelarii w Polsce. Wcześniej pracował w warszawskim biurze kancelarii z USA oraz przez wiele lat był pracownikiem Departamentu Zarządzania Ryzykiem jednego z największych banków w Polsce. Mariusz Sudoł – absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, prawnik z doświadczeniem transakcyjnym oraz regulacyjnym, zdobytym w departamentach Banking Finance międzynarodowych kancelarii prawniczych. Uczestnik sfinansowanego przez Rząd Szwajcarii stypendium na Universität Zurich, ekspert współpracujący z bankami i firmami technologicznymi w ramach Forum Technologii Bankowych przy Związku Banków Polskich, autor publikacji i prelegent krajowych i międzynarodowych konferencji z zakresu prawa bankowego/prawa nowych technologii, przygotowujący rozprawę doktorską z zakresu prawnych aspektów nowych technologii w bankowości. Obecnie zajmuje kierownicze stanowisko w międzynarodowej firmie technologicznej, odpowiadając za prawo bankowe oraz prawa nowych technologii. VIII Notki biograficzne Autorów Marek Uściłowski – absolwent Wydziału Prawa Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, aplikant w Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie. Praktyka zawodowa w Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka oraz w kancelariach prawniczych. Aktualnie specjalista ds. prawnych w międzynarodowej grupie ubezpieczeniowej. Zainteresowania zawodowe i naukowe w sferze prawa bankowego, handlowego oraz szeroko rozumianego prawa cywilnego. IX Przedmowa Od początku lat dziewięćdziesiątych, tj. od chwili zmiany ustroju gospodarczego i uchwalenia ustawy Prawo bankowe w 1989 r. (Dz.U. z 1989 r. Nr 4, poz. 21), tworzącej nową strukturę systemu bankowego wraz z wprowadzeniem nadzoru bankowego, na rynku wydawniczym zaczęły pojawiać się komentarze do prawa bankowego. Prawo bankowe zmieniało się szybciej niż inne dziedziny prawa gospodarczego i już po niespełna dekadzie uchwalono w 1997 r. nową ustawę (Dz.U. Nr 140, poz. 939 ze zm.). Regulacje w niej zawarte dostosowano do acquis communautaire, podporządkowano zamiarom Polski do przystąpienia do UE. Już wtedy w 1997 r. prawo bankowe spełniały wymogi większości regulacji zarówno bazylejskich, jak i dyrektyw eu- ropejskich. Również i ta ustawa była wielokrotnie zmieniana. Wynikało to, po pierwsze, ze zmian dokonywanych w dyrektywach europejskich, a po drugie z obowiązku szerszej implementacji prawa europejskiego, po trzecie z coraz obszerniejszego orzecznictwa europejskiego i sądów krajowych. Ważną rolę w tych wydarzeniach odgrywał fakt, że polski system bankowy rozwijał się przez cały czas dynamicznie, a polskie banki przekształcały się w nowoczesne europejskie instytucje kredytowe. Znacznym przeobrażeniom uległ również nadzór bankowy zarówno pod względem organizacyjnym (z nadzoru sektorowego w nadzór zintegrowany), jak i pod względem zakresu przedmiotowego (m.in. wprowadzenie nadzoru skonsolidowanego, uzupełniającego, outsourcingu, sekurytyzacji). Prawo bankowe doczekało się, ze względu na wymienione zmiany, wydania kilku komentarzy napisanych zarówno przez naukowców, jak i przez praktyków, przez przedstawicieli nauki prawa administracyjnego gospodarczego, prawa finansowego, jak i prawa cywilnego. Zamysł opracowania niniejszego komentarza powstał na seminarium doktorskim, prowa- dzonym przez dr hab. Remigiusza Kaszubskiego, profesora Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Zebrał on grupę osób piszących rozprawy doktorskie z zakresu prawa bankowego, w większości praktyków mających ambicje naukowe i zaproponował im opracowanie komentarza do prawa bankowego pod jego redakcją naukową. Zanim zapoznał się z rezultatem pracy swoich doktorantów, w lutym 2012 r. tragicznie zginął. Postanowiliśmy wspólnie, że komentarz ten powstanie. Na prośbę doktorantów, których przejęłam po Remigiuszu Kaszubskim (moim wychowanku naukowym) podjęłam się redakcji naukowej tego komentarza, który oddajemy w ręce Czytelników. Warszawa, luty 2013 r. prof. UW dr hab. Hanna Gronkiewicz-Waltz XI Wykaz skrótów 1. Źródła prawa BankSpółU . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 7.12.2000 r. o funkcjonowaniu banków spółdziel- czych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających (Dz.U. Nr 119, poz. 1252 ze zm.) BiegRewU . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 7.5.2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym (Dz.U. Nr 77, poz. 649 ze zm.) dyrektywa 2006/48 . . . . . . . . dyrektywa 2006/48/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 14.6.2006 r. w sprawie podejmowania i prowadzenia działal- ności przez instytucje kredytowe (Dz.Urz. UE L Nr 177, s. 1) DziałUbezpU . . . . . . . . . . . . ustawa z 22.5.2003 r. o działalności ubezpieczeniowej (tekst jedn. Dz.U. z 2010 r. Nr 11, poz. 66 ze zm.) EgzAdmU . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 17.6.1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w admi- nistracji (tekst jedn. Dz.U. z 2012 r. poz. 1015 ze zm.) ElektrInstrPłatU . . . . . . . . . . ustawa z 12.9.2002 r. o elektronicznych instrumentach płatni- czych (tekst jedn. Dz.U. z 2012 r. poz. 1232) FundEmU . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 28.8.1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (tekst jedn. Dz.U. z 2010 r. Nr 34, poz. 189 ze zm.) FundInwU . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 27.5.2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz.U. IzbyGospU . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 30.5.1989 r. o izbach gospodarczych (tekst jedn. Dz.U. Nr 146, poz. 1546 ze zm.) z 2009 r. Nr 84, poz. 710) ze zm.) ze zm.) KC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 23.4.1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93 KK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 6.6.1997 r. – Kodeks karny (Dz.U. Nr 88, poz. 553 Konstytucja RP . . . . . . . . . . Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2.4.1997 r. (Dz.U. KP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 26.6.1974 r. – Kodeks pracy (tekst jedn. Dz.U. Nr 78, poz. 483 ze sprost. i ze zm.) z 1998 r. Nr 21, poz. 94 ze zm.) KPA . . . . . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 14.6.1960 r. – Kodeks postępowania administracyj- nego (tekst jedn. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) KPC . . . . . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 17.11.1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. Nr 43, poz. 296 ze zm.) KRO . . . . . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 25.2.1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (tekst jedn. Dz.U. z 2012 r. poz. 788 ze zm.) KSH . . . . . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 15.9.2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz.U. NadzRynFinU . . . . . . . . . . . . ustawa z 21.7.2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym (tekst jedn. Dz.U. z 2012 r. poz. 1149 ze zm.) Nr 94, poz. 1037 ze zm.) XIII Wykaz skrótów NBPU . . . . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 29.8.1997 r. o Narodowym Banku Polskim (tekst jedn. Dz.U. z 2005 r. Nr 1, poz. 2 ze zm.) ObrInstrFinU . . . . . . . . . . . . ustawa z 29.7.2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (tekst jedn. Dz.U. z 2010 r. Nr 211, poz. 1384 ze zm.) OchrDanychU . . . . . . . . . . . . ustawa z 29.8.1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. OfertaPublU . . . . . . . . . . . . . ustawa z 29.7.2005 r. o ofercie publicznej Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2009 r. Nr 185, poz. 1439 ze zm.) OrdPod . . . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 29.8.1997 r. – Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz.U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.) PDOPrU . . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 15.2.1992 r. o podatku dochodowym od osób praw- nych (tekst jedn. Dz.U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397 ze zm.) PrBank . . . . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 29.8.1997 r. – Prawo bankowe (tekst jedn. Dz.U. PrCzek . . . . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 28.4.1936 r. – Prawo czekowe (Dz.U. Nr 37, poz. 283 PrDew . . . . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 27.7.2002 r. – Prawo dewizowe (tekst jedn. Dz.U. z 2012 r. poz. 1376 ze zm.) ze zm.) z 2012 r. poz. 826) PrSpółdz . . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 16.9.1982 r. – Prawo spółdzielcze (tekst jedn. Dz.U. z 2003 r. Nr 188, poz. 1848 ze zm.) PrUpadNapr . . . . . . . . . . . . . ustawa z 28.2.2003 r. – Prawo upadłościowe i naprawcze (tekst jedn. Dz.U. z 2012 r. poz. 1112 ze zm.) PrWeksl . . . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 28.4.1936 r. – Prawo wekslowe (Dz.U. Nr 37, poz. 282 ze zm.) RachunkU . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 29.9.1994 r. o rachunkowości (tekst jedn. Dz.U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223 ze zm.) SpKasyU . . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 5.11.2009 r. o spółdzielczych kasach oszczędno- ściowo-kredytowych (Dz.U. z 2012 r. poz. 855 ze zm.) SwobDziałGospU . . . . . . . . . ustawa z 2.7.2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jedn. Dz.U. z 2010 r. Nr 220, poz. 1447 ze zm.) SysUbSpołU . . . . . . . . . . . . . ustawa z 13.10.1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (tekst jedn. Dz.U. z 2009 r. Nr 205, poz. 1585 ze zm.) TerroryzmU . . . . . . . . . . . . . ustawa z 16.11.2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (tekst jedn. Dz.U. z 2010 r. Nr 46, poz. 276 ze zm.) UdostInfoGospU . . . . . . . . . . ustawa z 9.4.2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (Dz.U. Nr 81, poz. 530 ze zm.) ZabezFinU . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 2.4.2004 r. o niektórych zabezpieczeniach finanso- wych (tekst jedn. Dz.U. z 2012 r. poz. 942 ze zm.) ZastRejU . . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 6.12.1996 r. o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów (tekst jedn. Dz.U. z 2009 r. Nr 67, poz. 569 ze zm.) ZNKU . . . . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 16.4.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jedn. Dz.U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 ze zm.) 2. Organy orzekające ETS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Europejski Trybunał Sprawiedliwości NSA . . . . . . . . . . . . . . . . . . Naczelny Sąd Administracyjny NSA(7) . . . . . . . . . . . . . . . . Naczelny Sąd Administracyjny w składzie siedmiu sędziów XIV Wykaz skrótów SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sąd Apelacyjny SN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sąd Najwyższy SN(7) . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sąd Najwyższy w składzie siedmiu sędziów SO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sąd Okręgowy SR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sąd Rejonowy SW . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sąd Wojewódzki TK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Trybunał Konstytucyjny WSA . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wojewódzki Sąd Administracyjny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Glosa . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dziennik Ustaw . . . . . . . . . . . . . . . . Dziennik Urzędowy 3. Czasopisma, publikatory Biul. SN . . . . . . . . . . . . . . . Biuletyn Sądu Najwyższego Dz.U. Dz.Urz. Gl. MoP . . . . . . . . . . . . . . . . . . Monitor Prawniczy OSN . . . . . . . . . . . . . . . . . . Orzecznictwo Sądu Najwyższego – Zbiór Orzeczeń Sądu Naj- wyższego (1917–1939, 1945–1952), Orzeczenictwo Sądu Naj- wyższego, Izby Cywilnej i Izby Karnej (1953–1961), Orzecz- nictwo Izby Cywilnej Sądu Najwyższego (1962), Orzecz- nictwo Sądu Najwyższego, Izba Cywilna oraz Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych (1963–1981), Orzecznictwo Sądu Najwyższego, Izba Cywilna i Administracyjna oraz Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych (od 1982 r.), Orzecznictwo Sądu Najwyższego, Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych (od 1.1.2003 r.) OSNAPiUS . . . . . . . . . . . . . Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Zbiór Urzędowy. Izba Admi- nistracyjna, Pracy i Ubezpieczeń Społecznych (od 1.7.1994 r.) OSNC . . . . . . . . . . . . . . . . . Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izba Cywilna OSNCP . . . . . . . . . . . . . . . . Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izba Cywilna oraz Pracy i Ubezpieczeń Społecznych OSNK . . . . . . . . . . . . . . . . . Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izba Karna OSP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Orzecznictwo Sądów Polskich OSPiKA . . . . . . . . . . . . . . . . Orzecznictwo Sądów Polskich i Komisji Arbitrażowych (w latach 1957–1989) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Palestra OTK . . . . . . . . . . . . . . . . . . Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego Pal. PB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Prawo Bankowe PiP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Państwo i Prawo PPH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Przegląd Prawa Handlowego Prok. i Pr. Pr.Sp. PUG . . . . . . . . . . . . . . . . . . Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego Rej. RPEiS . . . . . . . . . . . . . . . . . Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny R.Pr. Rzeczp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Radca Prawny . . . . . . . . . . . . . . . . Rzeczpospolita . . . . . . . . . . . . . . Prokuratura i Prawo . . . . . . . . . . . . . . . . . . Prawo Spółek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rejent XV Wykaz skrótów 4. Piśmiennictwo E. Fojcik-Mastalska, Prawo bankowe. Komentarz (2002, 2005, 2007) M. Bączyk, E. Fojcik-Mastalska, L. Góral, Z. Ofiarski, J. Pisu- liński, W. Pyzioł, Prawo bankowe. Komentarz (red. E. Fojcik- -Mastalska), Warszawa 2002, 2005, 2007 E. Fojcik-Mastalska, Prawo bankowe (2002, 2006, 2009) . . . . . . . . Prawo bankowe w zarysie (red. E. Fojcik-Mastalska), Wrocław 2002, 2006, 2009 W. Góralczyk, Prawo bankowe W. Góralczyk, Prawo bankowe. Komentarz, Warszawa 1999 R. W. Kaszubski, A. Tupaj-Cholewa, Prawo bankowe . . . . . . . . . . R.W. Kaszubski, A. Tupaj-Cholewa, Prawo bankowe, Warszawa 2010 A. Kawulski, Prawo bankowe . . . . . . . . . . A. Kawulski, Prawo bankowe. Vademecum dla kandydatów na aplikacje prawnicze oraz prawników przygotowujących się do egzaminów zawodowych, Warszawa 2010 L. Mazur, Prawo bankowe . . . L. Mazur, Prawo bankowe. Komentarz, Warszawa 2008 J. Okolski, Prawo handlowe . . Prawo handlowe (red. J. Okolski), Warszawa 2008 B. Smykla, Prawo bankowe . . Prawo bankowe. Komentarz, Warszawa 2005, 2011 System PrPryw., t. 5 . . . . . . . System Prawa Prywatnego, t. 5 (red. E. Łętowska; red. serii S. Włodyka, System Pr. Handl., t. 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . System Prawa Handlowego, t. 5 (red. S. Włodyka), Warszawa Z. Radwański), Warszawa 2006, 2012 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Prawo bankowe. Komentarz, t. 1, Komentarz do art. 1–92 (red. F. Zoll, Prawo bankowe, t. 1 F. Zoll, Prawo bankowe, t. 2 2006, 2011 F. Zoll), Kraków 2005 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Prawo bankowe. Komentarz, t. 2, Komentarz do art. 92a–194 (red. F. Zoll), Kraków 2005 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . et cetera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . język angielski/po angielsku artykuł 5. Inne skróty ang. art. EFTA . . . . . . . . . . . . . . . . . Europejskie Stowarzyszenie Wolnego Handlu EOG . . . . . . . . . . . . . . . . . . Europejski Obszar Gospodarczy etc. GIODO . . . . . . . . . . . . . . . . Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych itd. itp. KDPW . . . . . . . . . . . . . . . . . Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych KNB . . . . . . . . . . . . . . . . . . Komisja Nadzoru Bankowego KNF . . . . . . . . . . . . . . . . . . Komisja Nadzoru Finansowego KPWiG . . . . . . . . . . . . . . . . Komisja Papierów Wartościowych i Giełd KRS . . . . . . . . . . . . . . . . . . Krajowy Rejestr Sądowy lit. m.in. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . litera . . . . . . . . . . . . . . . . . . między innymi i tak dalej i temu podobne XVI Wykaz skrótów . . . . . . . . . . . . . . . . niepublikowany (-a, -e) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . numer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . porównaj . . . . . . . . . . . . . . . . . . postanowienie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pozycja rok redakcja redaktor naukowy rozdział rozporządzenie strona (-y) n. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . następny (-a, -e) Nb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . numer brzegowy niepubl. Nr OECD . . . . . . . . . . . . . . . . . Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju pkt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . punkt por. post. poz. r. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . red. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . red. nauk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . rozdz. . . . . . . . . . . . . . . . . . . rozp. s. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SKOK . . . . . . . . . . . . . . . . . Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa t. tekst jedn. tj. tzn. tzw. uchw. UE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Unia Europejska UOKiK . . . . . . . . . . . . . . . . Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów ust. uw. uzas. w zw. WE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wspólnota Europejska wprow. wyd. wyr. z. zd. zob. . . . . . . . . . . . . . . . . . wprowadzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . wydanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . wyrok zeszyt zdanie zobacz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ustęp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . uwaga (-i) . . . . . . . . . . . . . . . . . . uzasadnienie . . . . . . . . . . . . . . . . . . w związku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . uchwała tom tekst jednolity to jest to znaczy tak zwane . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . XVII Prawo bankowe1 z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. Nr 140, poz. 939) Tekst jednolity z dnia 2 listopada 2012 r. (Dz.U. 2012, poz. 1376)2 (zm.: Dz.U. 2012, poz. 1385, poz. 1529) Europejskich: 1 Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot 1) dyrektywy 97/5/WE z dnia 27 stycznia 1997 r. w sprawie transgranicznych przelewów bankowych (Dz.Urz. WE L 43 z 14.02.1997); 2) dyrektywy 98/26/EWG z dnia 19 maja 1998 r. w sprawie zamknięcia rozliczeń w systemach płatności i rozrachunku papierów wartościowych (Dz.Urz. WE L 166 z 11.06.1998); 3) dyrektywy 1999/93/WE z dnia 13 grudnia 1999 r. w sprawie wspólnotowych ram w zakresie podpisów elektronicznych (Dz.Urz. WE L 13 z 19.01.2000); 4) dyrektywy 2000/12/WE z dnia 10 marca 2000 r. odnoszącej się do podejmowania i prowadzenia działalności przez instytucje kredytowe (Dz.Urz. WE L 126 z 26.05.2000); 5) dyrektywy 2000/28/WE z dnia 18 września 2000 r. zmieniającej dyrektywę 2000/12/WE odnoszącą się do podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej przez instytucje kredytowe (Dz.Urz. WE L 275 z 27.10.2000); 6) dyrektywy 2000/46/WE z dnia 18 września 2000 r. w sprawie podejmowania i prowadzenia działalności przez instytucje pieniądza elektronicznego oraz nadzoru ostrożnościowego nad ich działalnością (Dz.Urz. WE L 275 z 27.10.2000); 7) dyrektywy 2001/24/WE z dnia 4 kwietnia 2001 r. w sprawie reorganizacji i likwidacji instytucji kredytowych (Dz.Urz. WE L 125 z 05.05.2001). Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie – z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej – dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej – wydanie specjalne. 2 Tekst jednolity ogłoszono dnia 10.12.2012 r.
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:


Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: