Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00050 002934 20668109 na godz. na dobę w sumie
Prawo budowlane. Komentarz - ebook/pdf
Prawo budowlane. Komentarz - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 916
Wydawca: C. H. Beck Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-255-4809-4 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki >> nieruchomości
Porównaj ceny (książka, ebook (-5%), audiobook).

Niniejsza publikacja, Komentarz do ustawy – Prawo budowlane prezentuje dogłębną interpretację przepisów ustawy z 7.7.1994 r. - Prawo budowlane, które regulują proces budowlany na każdym z jego etapów. Znajdziemy w nim odpowiedź m. in. na pytania,  jakie czynności i działania powinien podjąć inwestor, zanim rozpocznie roboty budowlane na podstawie zgłoszenia lub pozwolenia na budowę, aby proces inwestycyjno-budowlany był zgodny z obowiązującym prawem czy jakie przysługują inwestorowi prawa i jakie obowiązki mogą nałożyć na niego właściwe organy administracji publicznej w celu legalizacji samowoli budowlanej.

Obecne, 5. wyd. uwzględnia  wszystkie zmiany ustawodawcze od czasu wydania poprzedniego, w szczególności zaś:

Komentarz przeznaczony jest przede wszystkim dla praktyków, którzy zawodowo zajmują się aspektami prawa budowlanego tj. prawników, pracowników administracji państwowej i samorządowej a także dla inwestorów czy rzeczoznawców budowlanych,  oraz pracowników naukowych i studentów zainteresowanych wymienioną tematyką.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Komentarze Becka Prawo budowlane Komentarz Pod redakcją Z. Niewiadomskiego 5. wydanie C·H·BECK KOMENTARZE BECKA Prawo budowlane Polecamy nasze najnowsze publikacje z tej serii: Zygmunt Niewiadomski (red.) PLANOWANIE I ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE. KOMENTARZ, wyd. 7 Adam Doliwa PRAWO MIESZKANIOWE. KOMENTARZ, wyd. 4 Bogusław Banaszak KONSTYTUCJA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. KOMENTARZ, wyd. 2 Ryszard Strzelczyk, Aleksander Turlej WŁASNOŚĆ LOKALI. KOMENTARZ, wyd. 2 Jacek Jaworski, Marian Wolanin, Adam Tułodziecki, Arkadiusz Prusaczyk USTAWA O GOSPODARCE NIERUCHOMOŚCIAMI. KOMENTARZ, wyd. 2 Izabela Heropolitańska, Agnieszka Drewicz-Tułodziecka, Katarzyna Hryćków-Mycka, Paweł Kuglarz USTAWA O KSIĘGACH WIECZYSTYCH I HIPOTECE ORAZ PRZEPISY ZWIĄZANE. KOMENTARZ Paweł Granecki PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH. KOMENTARZ, wyd. 3 www.ksiegarnia.beck.pl Prawo budowlane Komentarz Redaktor prof. zw. dr hab. Zygmunt Niewiadomski Autorzy Tomasz Asman Jędrzej Dessoulavy-Śliwiński Elżbieta Janiszewska-Kuropatwa Zygmunt Niewiadomski Alicja Plucińska-Filipowicz 5. wydanie zaktualizowane i uzupełnione WYDAWNICTWO C.H. BECK WARSZAWA 2013 Niewiadomski, [w:] Prawo budowlane. Komentarz, wyd. 5, art. 6, Nb 2 Propozycja cytowania: Warszawa 2013 Autorami poszczególnych części są: Tomasz Asman, Zygmunt Niewiadomski: Tomasz Asman, Elżbieta Janiszewska-Kuropatwa: art. 1–11 art. 80–89 Jędrzej Dessoulavy-Śliwiński: art. 17–40a i art. 90–94 Elżbieta Janiszewska-Kuropatwa: art. 61–79 Zygmunt Niewiadomski: art. 41–60 i art. 103–108 Alicja Plucińska-Filipowicz: art. 12–16 i art. 95–101 Redakcja: Aleksandra Dróżdż Wydawca: Dagna Kordyasz © Wydawnictwo C.H. Beck 2013 Wydawnictwo C.H. Beck Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa Skład i łamanie: Wydawnictwo C.H. Beck Druk: Białostockie Zakłady Graficzne ISBN 978-83-255-4808-7 ISBN e-book 978-83-255-4809-4 Spis treści Przedmowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wykaz skrótów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Prawo budowlane Rozdział 1. Przepisy ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 1–11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 2. Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie . Art. 12–16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 3. Prawa i obowiązki uczestników procesu budowla- nego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 17–27 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 4. Postępowanie poprzedzające rozpoczęcie robót budowlanych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 28–40a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 5. Budowa i oddawanie do użytku obiektów budowla- nych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 41–60 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 6. Utrzymanie obiektów budowlanych . . . . . . . . . . . . Art. 61–72 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 7. Katastrofa budowlana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 73–79 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 8. Organy administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 80–89c . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 9. Przepisy karne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 90–94 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 10. Odpowiedzialność zawodowa w budownictwie . . . Art. 95–102 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . VII IX 3 3 197 197 266 266 325 325 492 492 621 621 679 679 697 697 802 802 830 830 V Spis treści Rozdział 11. Przepisy przejściowe i końcowe . . . . . . . . . . . . . . Art. 103–108 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Załącznik Nr 1. Wykaz wybranych ustaw związanych z prawem budowlanym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Załącznik Nr 2. Wykaz aktów wykonawczych do ustawy – Prawo budowlane . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Indeks rzeczowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 867 867 886 888 893 VI Przedmowa Polskie prawo budowlane, w kształcie nadanym ustawą z 7.7.1994 r. (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 ze zm.), obowiązuje na tyle długo, że umożliwia podjęcie próby opracowania komentarza odpowiadającego potrzebom praktyki. Ponad dziesięcioletnie funkcjonowanie ustawy zdaje się umożliwiać jej poważniejsze skomentowanie. W tak zakreślonej perspektywie czasu uwidaczniają się ważne problemy praktyki. Powstaje dorobek teorii. Zdawać by się mogło, że w tej sytuacji propozycja napisania szerszego komentarza powinna być przyjęta bez zastrzeżeń. I tak byłoby, gdyby nie fakt, że polskiemu Prawu budowlanemu daleko do elementarnej choćby stabilności. Zmiany dokonywane są często w pośpiechu, bez koniecznego monitorowania przyjętych wcześniej rozwiązań. Dokonywane są bez szerszej refleksji teoretycznej. W rezultacie efekty są odwrotne od zamierzonych. Pojawiają się kolejne wątpliwości interpretacyjne. To wszystko w nieco innym świetle stawia ową propozycję. Przekonany jednak, że rynek wydawniczy oczekuje, w ślad za komentarzem do ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, na podobny komentarz do Prawa budowlanego, który wespół stanowiłby swoistego rodzaju przewodnik po podstawach prawnych polskiego procesu inwe- stycyjno-budowlanego, podjąłem się wraz z zespołem osób, z którym współpracuję, napisania niniejszego komentarza. Komentarz jest adresowany głównie do praktyków. W zamierzeniu auto- rów – pracowników naukowych warszawskiej Szkoły Głównej Handlowej oraz praktyków z Naczelnego Sądu Administracyjnego – opracowanie ma odpowiadać na konkretne problemy pojawiające się w stosowaniu przepisów Prawa budowlanego. Stąd m.in. inspiracja orzecznictwem sądo- wym, w którym jak w soczewce odbijają się problemy stosowania prawa. Tam gdzie jest to możliwe, autorzy nie stronią od odesłań do dorobku doktrynalnego. Komentowane przepisy autorzy starają się osadzać na tle całokształtu rozwiązań prawnych w określonych dziedzinach, wychodząc z założenia, że konkretny przepis nie może być interpretowany w izolacji od jego otoczenia prawnego. Dają tym samym wyraz rosnącej roli wykładni systemowej i funkcjonalnej w interpretacji i stosowaniu prawa. VII Przedmowa Szybkie wyczerpanie nakładu pierwszego wydania oraz zmiany komen- towanej ustawy spowodowały potrzebę przygotowania kolejnego, czwar- tego już wydania niniejszego komentarza. Wydanie piąte zawiera stan prawny na dzień 1.2.2013 r. Konstancin-Jeziorna, styczeń 2013 r. Zygmunt Niewiadomski VIII Wykaz skrótów 1. Źródła prawa EgzAdmU . . . . . . . . ustawa z 17.6.1966 r. o postępowaniu egzekucyj- nym w administracji (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 1015 ze zm.) GospNierU . . . . . . . ustawa z 21.8.1997 r. o gospodarce nieruchomo- ściami (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zm.) KC . . . . . . . . . . . . . ustawa z 23.4.1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.) poz. 553 ze zm.) KK . . . . . . . . . . . . . ustawa z 6.6.1997 r. – Kodeks karny (Dz.U. Nr 88, KPA . . . . . . . . . . . . ustawa z 14.6.1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) KPK . . . . . . . . . . . . ustawa z 6.6.1997 r. – Kodeks postępowania kar- PrBud . . . . . . . . . . . ustawa z 7.7.1994 r. – Prawo budowlane (t.j. Dz.U. nego (Dz.U. Nr 89, poz. 555 ze zm.) PrBud z 1974 r. . . . . ustawa z 24.10.1974 r. – Prawo budowlane (Dz.U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 ze zm.) Nr 38, poz. 229 ze zm.) Dz.U. z 2012 r. poz. 1059) PrEnerg . . . . . . . . . . ustawa z 10.4.1997 r. – Prawo energetyczne (t.j. PrGeod . . . . . . . . . . ustawa z 17.5.1989 r. – Prawo geodezyjne i karto- graficzne (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 193, poz. 1287) . . . . . . . . . . ustawa z 9.6.2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze PrGeol (Dz.U. Nr 163, poz. 981 ze zm.) PrOchrŚrod . . . . . . . ustawa z 27.4.2001 r. – Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 ze zm.) PrPostAdm . . . . . . . ustawa z 30.8.2002 r. – Prawo o postępowa- niu przed sądami administracyjnymi (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 270 ze zm.) PrWod . . . . . . . . . . . ustawa z 18.7.2001 r. – Prawo wodne (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 145) IX Wykaz skrótów SamGminU . . . . . . . ustawa z 8.3.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) SamPowU . . . . . . . . ustawa z 5.6.1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zm.) SamZawArchU . . . . ustawa z 15.12.2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbani- stów (Dz.U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 ze zm.) SwobDziałGospU . . ustawa z 2.7.2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 220, poz. 1447 ze zm.) WłLokU . . . . . . . . . ustawa z 24.6.1994 r. o własności lokali (t.j. Dz.U. WyrBudU . . . . . . . . ustawa z 16.4.2004 r. o wyrobach budowlanych z 2000 r. Nr 80, poz. 903 ze zm.) (Dz.U. Nr 92, poz. 881 ze zm.) ZabytkiU . . . . . . . . . ustawa z 23.7.2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. Nr 162, poz. 1568 ze zm.) ZagospPrzestrzU . . . ustawa z 27.3.2003 r. o planowaniu i zagospodaro- waniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 647) rozporządzenie Rady Ministrów z 20.6.2002 r. w sprawie „zasad techniki prawo- dawczej” (Dz.U. Nr 100, poz. 908) ZTPR . . . . . . . . . . . Prezesa 2. Organy orzekające NSA . . . . . . . . . . . Naczelny Sąd Administracyjny SA . . . . . . . . . . . . . Sąd Apelacyjny SN . . . . . . . . . . . . . Sąd Najwyższy SN(7) . . . . . . . . . . . Sąd Najwyższy w składzie siedmiu sędziów TK . . . . . . . . . . . . . Trybunał Konstytucyjny WSA . . . . . . . . . . . Wojewódzki Sąd Administracyjny 3. Czasopisma i publikatory CBOSA . . . . . . . . . Centralna Baza Orzeczeń Sądów Administracyj- nych . . . . . . . . . . . Dziennik Ustaw . . . . . . . . . Dziennik Urzędowy Dz.U. Dz.Urz. GP . . . . . . . . . . . . . Gazeta Prawnicza GS . . . . . . . . . . . . . Gazeta Sądowa KPP . . . . . . . . . . . . Kwartalnik Prawa Prywatnego MoP . . . . . . . . . . . Monitor Prawniczy MoPod . . . . . . . . . . Monitor Podatkowy X Wykaz skrótów . . . . . . . . . . . . Monitor Polski M.P. NP . . . . . . . . . . . . . Nowe Prawo OG . . . . . . . . . . . . Orzecznictwo Gospodarcze OJ . . . . . . . . . . . . . Dziennik Urzędowy Wspólnot Europejskich ONSA . . . . . . . . . . Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego ONSAiWSA . . . . . . Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego i Wojewódzkich Sądów Administracyjnych OSG . . . . . . . . . . . Orzecznictwo Sądów Gospodarczych OSN . . . . . . . . . . . Orzecznictwo Sądu Najwyższego OSNAPiUS . . . . . . Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Zbiór Urzędowy. Izba Administracyjna, Pracy i Ubezpieczeń Spo- łecznych OSP . . . . . . . . . . . . Orzecznictwo Sądów Polskich OSPiKA . . . . . . . . . Orzecznictwo Sądów Polskich i Komisji Arbitrażo- wych . . . . . . . . . . . . Palestra OSS . . . . . . . . . . . . Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych OTK . . . . . . . . . . . Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego Pal. PG . . . . . . . . . . . . . Prawo Gospodarcze PiP . . . . . . . . . . . . Państwo i Prawo PiZS . . . . . . . . . . . Praca i Zabezpieczenie Społeczne Prok. i Pr. . . . . . . . . Prokuratura i Prawo PUG . . . . . . . . . . . Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego Rej. RPEiS . . . . . . . . . . Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny ST . . . . . . . . . . . . . Samorząd Terytorialny Wok. . . . . . . . . . . . Wokanda . . . . . . . . . . . . Rejent . . . . . . . . . . . . dotyczący . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4. Inne skróty art. . . . . . . . . . . . . . artykuł dot. GINB . . . . . . . . . . . Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego i in. jw. lit. MI . . . . . . . . . . . . . Minister Infrastruktury MSWiA . . . . . . . . . Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji . . . . . . . . . . . między innymi m.in. nast. . . . . . . . . . . . . następny (-a, -e) Nb . . . . . . . . . . . . . numer brzegowy NIK . . . . . . . . . . . . Najwyższa Izba Kontroli i innych jak wyżej litera XI Wykaz skrótów rok redakcja . . . . . . . . . . . rozporządzenie . . . . . . . . . . . . . . strona . . . . . . . . . . . . spółka akcyjna . . . . . . . . spółka z ograniczoną odpowiedzialnością . . . . . . . . . . . . porównaj . . . . . . . . . . . postanowienie . . . . . . . . . . . . pozycja . . . . . . . . . . . . . numer . . . . . . . . . . . . . na temat . . . . . . . . . . . . orzeczenie . . . . . . . . . . . . ostatni Nr nt. orz. ost. PIS . . . . . . . . . . . . . Państwowa Inspekcja Sanitarna pkt . . . . . . . . . . . . . punkt plan BIOZ . . . . . . . . Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia por. post. poz. r. . . . . . . . . . . . . . . . red. . . . . . . . . . . . . . RM . . . . . . . . . . . . Rada Ministrów RP . . . . . . . . . . . . . Rzeczpospolita Polska rozp. s. S.A. sp. z o.o. t. tj. t.j. UE . . . . . . . . . . . . . Unia Europejska uchw. ust. wg . . . . . . . . . . . . . według ww. wyr. w zw. z. ze zm. zob. . . . . . . . . . . . . wyżej wymieniony . . . . . . . . . . . . wyrok . . . . . . . . . . . w związku . . . . . . . . . . ze zmianami . . . . . . . . . . . . zobacz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . tom to jest tekst jednolity . . . . . . . . . . . uchwała . . . . . . . . . . . . ustęp . . . . . . . . . . . . . . zeszyt XII Prawo budowlane1 z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89, poz. 414) Tekst jednolity z dnia 12 listopada 2010 r. (Dz.U. Nr 243, poz. 1623)2 (zm.: Dz.U. 2011, Nr 32, poz. 159, Nr 45, poz. 235, Nr 94, poz. 551, Nr 135, poz. 789, Nr 142, poz. 829, Nr 185, poz. 1092, Nr 232, poz. 1377; 2012, poz. 472, poz. 951, poz. 1256) 1 Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji transpozycji dyrektywy Rady 92/57/EWG z dnia 24 czerwca 1992 r. w sprawie wdrożenia minimalnych wymagań bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na tymczasowych lub ruchomych budowach (ósma szczegółowa dyrektywa w rozumieniu art. 16 ust. 1 dyrektywy 89/391/EWG) (Dz.Urz. WE L 245 z 26.08.1992, str. 6; Dz.Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 5, t. 2, str. 71). 2 Tekst jednolity ogłoszono dnia 23.12.2010 r. Rozdział 1. Przepisy ogólne Art. 1. [Przedmiot regulacji] Ustawa – Prawo budowlane, zwana dalej „ustawą”, normuje działalność obejmującą sprawy projektowania, budowy, utrzy- mania i rozbiórki obiektów budowlanych oraz określa zasady działania organów administracji publicznej w tych dziedzinach. Spis treści I. Uwagi wstępne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II. Zakres przedmiotowy ustawy . . . . . . . . . . . . . . . . . III. Zakres podmiotowy ustawy . . . . . . . . . . . . . . . . . . IV. Inne regulacje dotyczące problematyki budownictwa V. Przynależność Prawa budowlanego do gałęzi prawa administracyjnego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nb 1 5 7 8 9 I. Uwagi wstępne 1. Tytuł komentowanej ustawy został skonstruowany stosownie 1 do regulacji § 19 pkt 2 Zasad techniki prawodawczej (załącznik do rozp. Prezesa RM z 20.6.2002 r. w sprawie „Zasad techniki prawodawczej”, Dz.U. Nr 100, poz. 908, dalej określany jako „ZTPR”). Tytuł ustawy wskazuje, że mamy do czynienia z aktem wyczerpująco regulującym „obszerną dziedzinę spraw”. Mimo to ustawa nie jest kodeksem. Przyjmuje się, że nazwa „kodeks” zastrzeżona jest dla ustaw mających charakter podstawowy dla całej gałęzi prawa, gdzie obszerność aktu prawnego i uwarunkowania historyczne (np. długi okres, przez który obowiązywał dany akt) przemawiają za użyciem w tytule powołanej nazwy. W polskim systemie prawa nie obowiązywał dotąd akt prawny – „Kodeks 3 2 Rozdział 1. Przepisy ogólne Art. 1 budowlany”. Propozycje stosowania takiego określenia pojawiały się natomiast w doktrynie prawa (zob. L. Bar, Kodeks budowlany, Warszawa 1972). Należy podkreślić, że kodeksy budowlane obo- wiązują w niektórych krajach europejskich, np. w Niemczech (zob. Battis, Krautzberger, Lör, Baugesetzbuch. Kommentar, München 2005). 2. Termin „prawo budowlane” wykorzystywany jest w języku prawnym (treści przepisów prawnych), języku prawniczym (dok- trynie) oraz języku potocznym. W znaczeniu wąskim oznacza ustawę – Prawo budowlane. Termin taki, pisany wielką literą, pokrywa się ze znaczeniem prawnym omawianego pojęcia i wykorzystywany jest również w treści przepisów odsyłających zawartych w innych aktach praw- nych. W języku prawniczym terminu „prawo budowlane” używa się najczęściej na określenie ogółu regulacji publicznoprawnych dotyczących przebiegu procesu inwestycyjno-budowlanego, w tym ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustawy – Prawo ochrony środowiska czy ustawy – Prawo geologiczne i górnicze oraz aktów wykonawczych do powołanych ustaw. Szerokie znaczenie pojęcia obejmuje ogół norm związanych z budownictwem, w tym: – regulacje cywilnoprawne dotyczące stosunków rzeczowych i zo- bowiązaniowych związanych z prawem do nieruchomości będą- cej przedmiotem działań inwestycyjnych oraz zleceniem wykona- nia robót budowlanych, jak również odpowiedzialności odszko- dowawczej uczestników procesu inwestycyjno-budowlanego; – przepisy regulujące jakość wyrobów budowlanych; – regulacje dotyczące kwestii bezpieczeństwa i higieny pracy. W ostatnim ujęciu na podkreślenie zasługuje interdyscyplinar- ność prawa budowlanego pojmowanego jako swoista dziedzina (dział) prawa. 3 3. W polskim systemie prawa proces budowlany po raz pierw- szy został objęty kompleksową regulacją w rozp. Prezydenta RP z 16.2.1928 r. o prawie budowlanym i zabudowaniu osiedli (t.j. Dz.U. z 1939 r. Nr 34, poz. 216 ze zm.). W okresie poprze- dzającym w dziedzinie prawa budowlanego obowiązywały przepisy 4 Rozdział 1. Przepisy ogólne Art. 1 prawne byłych państw zaborczych. Rozporządzenie z 1928 r. było aktem szeroko regulującym problematykę inwestycyjno-budowlaną, obejmowało bowiem przepisy dotyczące planu i zasad zabudowania osiedli, wywłaszczenia nieruchomości, scalania działek oraz prawa budowlanego w znaczeniu węższym, w tym ustroju organów nadzoru budowlanego. Przepisy powołanego rozporządzenia w za- kresie dotyczącym planów zabudowania uchylił dekret z 2.4.1946 r. o planowym zagospodarowaniu przestrzennym kraju (Dz.U. Nr 16, poz. 109 ze zm.). Kolejną regulacją dotyczącą procesu budowlanego była ustawa z 31.1.1961 r. – Prawo budowlane (Dz.U. Nr 7, poz. 46 ze zm.). Ostatnim aktem ustawowym regulującym problematykę procesu budowlanego w poprzednich warunkach ustrojowych była ustawa z 24.10.1974 r. – Prawo budowlane (Dz.U. Nr 38, poz. 229 ze zm.). Należy dodać, że w wymienionym okresie charakterystyczną cechą prawa budowlanego, tak jak innych dziedzin prawa, było występowanie aktów tzw. prawa powielaczowego. Obecnie obowiązująca ustawa – Prawo budowlane została uchwa- lona 7.7.1994 r. (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 ze zm.) i weszła w życie w dniu 1.1.1995 r. 4. Tytuł aktu prawnego, ewentualna preambuła oraz przepisy 4 określające przedmiot regulacji pełnią zarazem funkcję informa- cyjną i interpretacyjną. Dostarczają wiedzy na temat rangi aktu prawnego, twórcy tego aktu, zakresu regulowanych spraw oraz ewentualnie celów regulacji i jej powiązań z innymi aktami. Funkcja interpretacyjna powołanych elementów aktu prawnego wyraża się w ich znaczeniu dla procesu wykładni prawa. Treść ewentualnej preambuły oraz zasad (celów) zawartych w przepisach ogólnych ustawy stanowią o kierunku wykładni funkcjonalnej (celowościowej) i systemowej. Polska tradycja ustawodawcza oraz obowiązujące reguły techniki prawodawczej, w przeciwieństwie do systemu prawnego Wspólnot Europejskich, nie wskazują na potrzebę zamieszczania preambuły w aktach rangi ustawowej. Skut- kuje to trudnością w zdefiniowaniu założonych przez ustawodawcę celów i rodzi niebezpieczeństwo oderwania treści przepisów praw- nych od warstwy aksjologicznej. Stan taki prowadzi do sięgania 5 Art. 1 przez osoby dokonujące wykładni do treści uzasadnienia projektu ustawy, które nie ma waloru normatywnego, a ponadto z powodu zmian projektu ustawy w toku procesu legislacyjnego może się stać nieadekwatne do ostatecznego brzmienia aktu. Rozdział 1. Przepisy ogólne Obowiązujący tekst komentowanej ustawy nie zawiera pream- buły. W takiej sytuacji o celach regulacji zawartej w komentowanej ustawie można wnioskować wyłącznie z brzmienia pozostałych przepisów, posiłkując się poglądami nauki prawa. Należy przyjąć, że celem ustawy jest ochrona m.in. interesu publicznego przy jed- noczesnym poszanowaniu interesów indywidualnych, które mogą zostać naruszone w przebiegu procesu inwestycyjno-budowlanego. W zakresie norm o charakterze materialnym wyraża się to przede wszystkim w zapewnieniu przysługującego inwestorowi prawa za- budowy nieruchomości (zasada wolności budowlanej – zob. komen- tarz do art. 4) oraz nałożeniu na uczestników procesu budowlanego obowiązków, których realizacja zabezpiecza poszanowanie interesu publicznego i uzasadnionych interesów prawnych osób trzecich. Kwestie podstawowych zasad prawidłowego przebiegu procesu budowlanego reguluje art. 5 PrBud. Przepisy zawarte w powołanym przepisie mają znaczenie dla konstrukcji oraz wykładni pozostałych norm komentowanej ustawy (zob. komentarz do art. 5). Regulacje ustawy zawierające przepisy ustrojowe, proceduralne, karne czy dotyczące odpowiedzialności zawodowej mają na celu stworzenie systemu sankcjonowania norm o charakterze materialnym (o typo- logii oraz charakterystyce przepisów zawartych w komentowanej ustawie zob. Nb 5 komentarza do niniejszego artykułu). Posiłkowo, poprzez wykładnię historyczną, można się odwo- ływać – aczkolwiek należy to czynić ostrożnie ze względu na inne warunki ustrojowe – do preambuły zawartej w ustawie z 24.10.1974 r. – Prawo budowlane (Dz.U. Nr 38, poz. 229 ze zm.), uchylonej komentowaną ustawą. Preambuła zawierała m.in. deklarację, że rola budownictwa w rozwoju gospodarki kraju wymaga stałego doskonalenia działalności budowlanej zgodnie z potrzebami gospodarki oraz interesem społecznym, co wiąże się z dążeniem do usprawniania procesu przygotowania i reali- zacji inwestycji budowlanych, wzmożenia ochrony środowiska, 6 Rozdział 1. Przepisy ogólne Art. 1 zapewnienia wysokiej jakości budownictwa i podniesienia jego efektywności, a także sprawniejszej działalności organów admi- nistracji państwowej. W preambule i unormowaniach ustawy – Prawo budowlane z 1974 r. ustawodawca odwoływał się też do po- trzeby zapewnienia ładu przestrzennego w zabudowie. Wprawdzie problematyka zagospodarowania przestrzennego, w tym kwestie ładu przestrzennego, jest regulowana innym aktem ustawowym, to jest ustawą z 27.3.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 647), to jednak niektóre cele, o których była mowa w preambule ustawy z 1974 r., zacho- wują aktualność w świetle postanowień przepisów komentowanej ustawy. Tracą natomiast aktualność w szczególności te cele, które koncentrowały się na ochronie interesu społecznego, nie wyrażając wprost konieczności uwzględniania interesów indywidualnych. II. Zakres przedmiotowy ustawy 1. Artykuł 1 w zw. z art. 2 ust. 1 zawiera określenie przedmiotu 5 regulacji. Technika legislacyjna wymaga precyzyjnego i adekwat- nego określenia pola regulacji. Prawidłową praktyką jest wyczer- pujące określenie zakresu spraw regulowanych ustawą (zakres przedmiotowy ustawy) oraz podmiotów, których ona dotyczy (za- kres podmiotowy ustawy). Można też dodatkowo określić sprawy i podmioty wyłączone spod regulacji zawartej w danym akcie prawnym. Należy przyjąć, że wskazany w art. 1 przedmiotowy zakres ustawy (działalność obejmująca sprawy projektowania, budowy, utrzymania i rozbiórki obiektów budowlanych) odnosi się do wskazania wszystkich spraw i powstających na ich tle stosun- ków publicznoprawnych, odnoszących się do przebiegu procesu budowlanego. Powołane kwestie zostały uregulowane normami prawa administracyjnego materialnego, w sposób bezpośredni lub pośredni (wymagający konkretyzacji w drodze aktu administra- cyjnego), określający prawa i obowiązki adresatów tych norm. Należy podkreślić, że nie wszystkie zwroty użyte do zdefiniowania zakresu przedmiotowego ustawy zostały doprecyzowane poprzez 7
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Prawo budowlane. Komentarz
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: