Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00148 002712 22446807 na godz. na dobę w sumie
Prawo cywilne. Część ogólna, prawo rzeczowe i prawo rodzinne w pytaniach i odpowiedziach - ebook/pdf
Prawo cywilne. Część ogólna, prawo rzeczowe i prawo rodzinne w pytaniach i odpowiedziach - ebook/pdf
Autor: , Liczba stron: 400
Wydawca: Lexis Nexis Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-278-0354-2 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki >> cywilne
Porównaj ceny (książka, ebook (-8%), audiobook).

Niniejszy podręcznik stanowi opracowanie części ogólnej prawa cywilnego, prawa rzeczowego oraz prawa rodzinnego w pytaniach i odpowiedziach. Forma opracowania spowodowała konieczność dokonania selekcji powyższego materiału, wybrania najważniejszych zagadnień, które zostały przedstawione w sposób syntetyczny i przejrzysty.


Książka jest skierowana przede wszystkim do studentów prawa i administracji jako wstęp do rozpoczęcia nauki prawa cywilnego albo pomoc w powtórzeniu i usystematyzowaniu zdobytych już wiadomości.


Dr hab. Jerzy Ciszewski, profesor Uniwersytetu Gdańskiego, były kierownik Katedry Prawa Handlowego i Międzynarodowego Prawa Prywatnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, a także długoletni praktyk: był sędzią, radcą prawnym i adwokatem, a obecnie wykonuje zawód notariusza. Jest autorem licznych artykułów i monografii prawniczych, specjalizuje się w prawie spółek.


Dr Anna Stępień-Sporek jest adiunktem w Katedrze Prawa Cywilnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, a także radcą prawnym. Jest autorką wielu publikacji z zakresu prawa cywilnego.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Prawo cywilne Cz´Êç ogólna, prawo rzeczowe i prawo rodzinne w pytaniach i odpowiedziach Jerzy Ciszewski Anna St´pieƒ-Sporek Wydanie 5 Warszawa 2013 Poszczególne części napisali: Jerzy Ciszewski – Część druga i trzecia Anna Stępień -Sporek – Część pierwsza Redaktor prowadzący: Agnieszka M. Zagozda Opracowanie redakcyjne: Joanna Sawicka, Agnieszka M. Zagozda Redakcja techniczna: Krzysztof Koziarek Projekt okładki i stron tytułowych: Agnieszka Tchórznicka © Copyright by Lexis Nexis Polska Sp. z o.o. 2013 Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część tej książki nie może być powielana ani rozpowszechniana za pomocą urządzeń elektronicznych, mechanicznych, kopiujących, nagrywających i innych – bez pisemnej zgody Autorów i wydawcy. ISBN 978-83-278-0354-2 Lexis Nexis Polska Sp. z o.o. Ochota Offi ce Park 1, Al. Jerozolimskie 181, 02-222 Warszawa tel. 22 572 95 00, faks 22 572 95 68 Infolinia: 22 572 99 99 Redakcja: tel. 22 572 83 26, 22 572 83 28, 22 572 83 11, faks 22 572 83 92 www.lexisnexis.pl, e -mail: biuro@lexisnexis.pl Księgarnia Internetowa: dostępna ze strony www.lexisnexis.pl Spis treści Spis treści Spis treści Wykaz skrótów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 Wstęp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 CZĘŚĆ PIERWSZA Część ogólna ROZDZIAŁ I. Ogólne wiadomości o prawie cywilnym . . . . . . . . . . . . . . 21 1. Pojęcie prawa cywilnego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 1. Czym charakteryzuje się prawo cywilne jako gałąź prawa? . . . . . . 21 2. Na czym polega cywilnoprawna metoda regulacji? . . . . . . . . . . . . 22 3. Jaki jest zakres prawa cywilnego? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 2. Systematyka prawa cywilnego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 4. W jaki sposób można usystematyzować prawo cywilne? . . . . . . . . 25 5. Jaką systematykę prawa cywilnego przyjęto w Polsce? . . . . . . . . . 26 3. Źródła prawa cywilnego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 6. Jakie akty prawne obowiązywały na terytorium Polski po pierwszej wojnie światowej? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 7. Na czym polegała unifi kacja i kodyfi kacja prawa cywilnego? . . . . 27 8. Co składa się na system źródeł prawa cywilnego? . . . . . . . . . . . . . 29 9. Jaką rolę pełnią zasady współżycia społecznego? . . . . . . . . . . . . . . 31 4. Rodzaje norm i przepisów prawa cywilnego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 10. Jakie są różnice między przepisami prawnymi i normami prawnymi? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 11. Czym różnią się normy bezwzględnie i względnie obowiązujące oraz normy semiimperatywne? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 12. Co to są metanormy? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 13. Czym charakteryzują się defi nicje legalne, przepisy odsyłające, przepisy blankietowe i zwroty niedookreślone? . . . . . . . . . . . . . . . 33 ROZDZIAŁ II. Stosunek cywilnoprawny i prawo podmiotowe . . . . . . . 35 1. Pojęcie stosunku cywilnoprawnego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 1. Co to jest stosunek cywilnoprawny? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 2. Jakie są rodzaje stosunków cywilnoprawnych? . . . . . . . . . . . . . . . . 35 6 Spis treści 2. Struktura stosunku cywilnoprawnego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 3. Jakie elementy można wyróżnić w stosunku cywilnoprawnym i jakie są podmioty stosunków cywilnoprawnych? . . . . . . . . . . . . . 36 4. Czym charakteryzują się przedmiot i treść stosunku cywilnoprawnego? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 3. Pojęcie prawa podmiotowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 5. Co to jest prawo podmiotowe? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 6. Jakie postacie normatywne prawa podmiotowego można wyróżnić? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 4. Rodzaje praw podmiotowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 7. Czym różnią się prawa podmiotowe względne od praw podmiotowych bezwzględnych? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 8. Jaka jest różnica między prawami podmiotowymi majątkowymi i prawami podmiotowymi niemajątkowymi? . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 9. Jakie prawa podmiotowe należą do praw zbywalnych i niezbywalnych? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43 10. Co to są prawa podmiotowe związane i prawa wolne (niezwiązane)? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44 11. Jakie prawa obejmuje swym zakresem pojęcie praw akcesoryjnych? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 5. Nabycie i utrata prawa podmiotowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 12. W jaki sposób można nabyć prawo podmiotowe? . . . . . . . . . . . . . . 45 13. Czym się różni nabycie pierwotne od nabycia pochodnego? . . . . . 46 14. Na czym polega nabycie konstytutywne i translatywne? . . . . . . . . 46 15. Jakie znaczenie w prawie polskim ma reguła nemo plus iuris? . . . 47 16. Czym różni się sukcesja uniwersalna od sukcesji syngularnej? . . . 48 17. W jaki sposób dochodzi do utraty praw podmiotowych? . . . . . . . . 48 6. Wykonywanie i nadużycie prawa podmiotowego . . . . . . . . . . . . . . . 49 18. Co rozumiemy przez pojęcie wykonywania prawa podmiotowego? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49 19. W jaki sposób powinno być wykonywane prawo podmiotowe i czym jest nadużycie prawa zgodnie z teorią wewnętrzną i zgodnie z teorią zewnętrzną? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 7. Kolizja praw podmiotowych i zbieg roszczeń . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 20. Kiedy występuje kolizja praw podmiotowych i zbieg roszczeń? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 21. Na czym polegają zasady: pierwszeństwa oraz proporcjonalnej redukcji? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 8. Ochrona praw podmiotowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53 22. W jaki sposób może być chronione prawo podmiotowe? . . . . . . . . 53 23. Kiedy można stosować pomoc własną? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54 ROZDZIAŁ III. Podmioty prawa cywilnego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56 1. Osoby fi zyczne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56 www.lexisnexis.pl Spis treści 7 1.1. Zdolność prawna i zdolność do czynności prawnych osób fi zycznych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57 1. Co to jest zdolność prawna? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57 2. Od kiedy człowiek ma zdolność prawną? . . . . . . . . . . . . . . . . 57 3. Kiedy ustaje zdolność prawna człowieka? . . . . . . . . . . . . . . . . 59 4. Jakie są przesłanki uznania za zmarłego? . . . . . . . . . . . . . . . . 60 5. Co indywidualizuje osobę fi zyczną? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62 6. Jak określić miejsce zamieszkania osoby fi zycznej? . . . . . . . . 64 7. Co to jest zdolność do czynności prawnych? . . . . . . . . . . . . . . 66 8. Kto ma pełną zdolność do czynności prawnych? . . . . . . . . . . 67 9. Kto nie ma zdolności do czynności prawnych i jakie są tego konsekwencje? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67 10. Kto ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych? . . . . 69 1.2. Ochrona dóbr osobistych osób fi zycznych . . . . . . . . . . . . . . . . . 73 11. Co rozumiemy przez pojęcie dóbr osobistych? . . . . . . . . . . . . 73 12. W jaki sposób można dokonać typologii dóbr osobistych? . . . 74 13. Jakie są przesłanki ochrony dóbr osobistych? . . . . . . . . . . . . . 74 14. Jakie środki ochrony zostały przewidziane w razie naruszenia dóbr osobistych? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76 2. Osoby prawne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78 2.1. Pojęcie i istota osób prawnych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78 15. Jakie podmioty są osobami prawnymi? . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78 16. Kiedy i w jaki sposób powstaje osoba prawna? . . . . . . . . . . . . 78 17. Jakie są cechy charakterystyczne osób prawnych? . . . . . . . . . 80 18. Jakie okoliczności prowadzą do ustania osoby prawnej? . . . 82 2.2. Rodzaje osób prawnych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83 19. Jakie rodzaje osób prawnych można wyróżnić w tej kategorii podmiotów? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83 20. Jakie są cechy charakterystyczne osób prawnych typu korporacyjnego i osób prawnych typu zakładowego? . . . . . . 84 21. Czym charakteryzują się państwowe osoby prawne? . . . . . . . 85 22. Czym charakteryzują się jednostki samorządu terytorialnego jako osoby prawne? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87 3. Jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88 23. Czym charakteryzują się jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88 4. Przedsiębiorcy i konsumenci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91 24. Jaki jest sens wyróżnienia przedsiębiorcy i konsumenta wśród podmiotów prawa cywilnego? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91 25. Kim jest konsument? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91 26. Kim jest przedsiębiorca? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92 27. Co to jest fi rma? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93 8 Spis treści ROZDZIAŁ IV. Przedmioty stosunków cywilnoprawnych . . . . . . . . . . . 97 1. Rzeczy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 1.1. Pojęcie i klasyfi kacja rzeczy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 1. Jakie są cechy konstytutywne rzeczy? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 2. Czym różnią się rzeczy ruchome od nieruchomości? . . . . . . . 99 3. Jakie są różnice między rzeczami oznaczonymi co do gatunku i rzeczami oznaczonymi co do tożsamości? . . . . . . . 100 1.2. Część składowa, przynależność, pożytki . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101 4. Co rozumiemy przez pojęcie części składowej rzeczy? . . . . . 101 5. Co to jest przynależność? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103 6. Czym są pożytki i jakie rodzaje pożytków można wyróżnić? 104 2. Inne przedmioty stosunków cywilnoprawnych . . . . . . . . . . . . . . . . . 105 7. Jakie przedmioty materialne nie są rzeczami? . . . . . . . . . . . . . . . . 105 8. Jakich przedmiotów niematerialnych dotyczą stosunki cywilno- prawne? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106 9. Czym jest przedsiębiorstwo? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107 10. W jaki sposób dochodzi do zbycia przedsiębiorstwa? . . . . . . . . . . . 108 11. Jak kształtuje się odpowiedzialność za długi związane z prowadzeniem zbytego przedsiębiorstwa? . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109 12. Czym jest gospodarstwo rolne? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110 3. Majątek i mienie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111 13. Co to jest majątek? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111 14. Czym różni się pojęcie „mienie” od pojęcia „majątek”? . . . . . . . . . 112 ROZDZIAŁ V. Czynności prawne i inne zdarzenia cywilnoprawne . . . 113 1. Pojęcie i klasyfi kacja zdarzeń cywilnoprawnych . . . . . . . . . . . . . . . . 113 1. Co to jest zdarzenie cywilnoprawne? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113 2. W jaki sposób można dokonać klasyfi kacji zdarzeń cywilnoprawnych? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114 2. Pojęcie i rodzaje czynności cywilnoprawnych . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115 3. Co to jest czynność prawna? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115 4. Czym jest oświadczenie woli? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116 5. Jakie są konsekwencje wprowadzenia w ustawie wymogu zgody osoby trzeciej na dokonanie czynności prawnej? . . . . . . . . . . . . . . 118 6. Jaka jest różnica między czynnościami prawnymi jednostronnymi, umowami i uchwałami? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119 7. Czym różnią się czynności realne i konsensualne? . . . . . . . . . . . . . 120 8. Jakie są cechy charakterystyczne czynności zobowiązujących, rozporządzających i o podwójnym skutku? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121 9. Jakie są kryteria podziału na czynności prawne między żyjącymi i na wypadek śmierci? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122 10. Co to są czynności przysparzające? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123 11. Jakie czynności zaliczamy do czynności upoważniających? . . . . . . 124 12. Na czym polega kauzalność czynności prawnych? . . . . . . . . . . . . . 124 www.lexisnexis.pl Spis treści 9 13. Co rozumiemy przez pojęcie czynności powierniczych (fi ducjarnych)? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125 3. Składanie oświadczeń woli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126 14. Czym charakteryzują się czynności prawne adresowane indywidualnie? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126 15. W jaki sposób ustala się chwilę złożenia oświadczenia woli? . . . . 127 16. Dlaczego ustalenie momentu złożenia oświadczenia woli ma doniosłość prawną? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129 4. Wykładnia oświadczeń woli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129 17. Na czym polega wykładnia oświadczeń woli? . . . . . . . . . . . . . . . . . 129 18. W jaki sposób dokonuje się wykładni umów, oświadczeń skierowanych do nieoznaczonego kręgu odbiorców oraz testamentów? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131 19. W jaki sposób dokonywać wykładni oświadczeń woli złożonych w formie pisemnej? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132 5. Formy oświadczeń woli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132 5.1. Rodzaje form oświadczeń woli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132 20. Jakie formy szczególne oświadczeń woli zostały wyróżnione w Kodeksie cywilnym? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132 21. Czym charakteryzuje się forma pisemna? . . . . . . . . . . . . . . . . 133 22. Jaki skutek ma data pewna? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134 23. Co to jest urzędowe poświadczenie podpisu? . . . . . . . . . . . . . 135 24. Na czym polega forma aktu notarialnego? . . . . . . . . . . . . . . . 135 25. Kiedy oświadczenie woli złożone w postaci elektronicznej jest równoważne z oświadczeniem woli złożonym w formie pisemnej? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136 26. Jaki charakter ma pismo potwierdzające zawarcie umowy? . . . 137 27. Co rozumiemy przez pojęcie zastępczego oświadczenia woli? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138 5.2. Skutki niezachowania formy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139 28. Jakie są formy oświadczenia woli? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139 29. Jakie są skutki niedochowania formy czynności prawnej zastrzeżonej pod rygorem nieważności i formy zastrzeżonej dla wywołania określonych skutków prawnych? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139 30. Jakie są skutki niedochowania formy czynności prawnej zastrzeżonej dla celów dowodowych? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140 5.3. Zakres zastosowania form szczególnych . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140 31. Z czego wynika konieczność dochowania określonej formy dokonania czynności prawnej? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140 32. Jakie reguły obowiązują w przypadku zastrzeżenia formy szczególnej dokonania czynności prawnej w ustawie? . . . . . 141 33. W jaki sposób można zastrzec formę szczególną dokonania czynności prawnej w umowie stron? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 142 10 Spis treści 34. W jakiej formie powinny zostać dokonane czynności prawne następcze? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 142 35. Jaki jest zakres zastosowania elektronicznej formy czynności prawnej? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 144 6. Umowa jako szczególny rodzaj czynności prawnej . . . . . . . . . . . . . . 144 36. Co to jest konsens? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 144 37. Na czym polega zasada swobody zawierania umów? . . . . . . . . . . . 145 38. Co rozumiemy przez pojęcie „umowy adhezyjne”? . . . . . . . . . . . . . 145 39. Jakie sposoby zawierania umów zostały przewidziane przez przepisy Kodeksu cywilnego? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 146 40. Co to jest oferta? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 146 41. Na czym polega stan związania ofertą? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 147 42. Czym charakteryzuje się oferta złożona w postaci elektronicznej? 149 43. Kiedy dochodzi do zawarcia umowy w trybie ofertowym? . . . . . . 150 44. W jaki sposób określa się miejsce i czas zawarcia umowy? . . . . . . 151 45. Kiedy dochodzi do zawarcia umowy w drodze negocjacji? . . . . . . 152 46. Czym są list intencyjny i zaproszenie do zawarcia umowy? . . . . . 153 47. Co rozumiemy przez pojęcia „aukcja” i „przetarg”? . . . . . . . . . . . . 154 48. W jaki sposób przebiega aukcja i kiedy dochodzi do zawarcia umowy? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 156 49. W jaki sposób przebiega przetarg i kiedy dochodzi do zawarcia umowy? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 157 50. Co to jest wadium? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 157 51. Kiedy można unieważnić umowę zawartą w wyniku aukcji albo przetargu? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 158 7. Wady oświadczenia woli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 159 52. Co to jest wada oświadczenia woli? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 159 53. Kiedy występuje stan wyłączający świadome albo swobodne powzięcie decyzji i wyrażenie woli i jakie są tego konsekwencje? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 160 54. Na czym polega pozorność i jakie są jej skutki? . . . . . . . . . . . . . . . 161 55. Jaki błąd ma doniosłość prawną i jakie są konsekwencje złożenia oświadczenia pod wpływem błędu? . . . . . . . . . . . . . . . . . 162 56. Czym charakteryzuje się podstęp? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 163 57. W jakich sytuacjach groźba ma doniosłość prawną? . . . . . . . . . . . 164 58. Na czym polega uchylenie się od skutków prawnych oświadczenia woli złożonego pod wpływem błędu, podstępu lub groźby? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 166 8. Treść czynności prawnej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 167 59. Na czym polega zasada swobody kształtowania treści czynności prawnej? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 167 60. Na jakie ograniczenia zasady swobody kształtowania treści czynności prawnych można wskazać i jakie są skutki ich naruszenia? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 168 www.lexisnexis.pl Spis treści 11 61. W jaki sposób można sklasyfi kować elementy treści czynności prawnych? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 169 62. Co to jest warunek? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 170 63. Co to jest termin i jakie są zasady jego obliczania? . . . . . . . . . . . . . 172 9. Sankcje wadliwych czynności prawnych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 173 64. Jakie są typy sankcji wadliwych czynności prawnych? . . . . . . . . . . 173 65. Czym różnią się czynności nieistniejące od czynności nieważnych? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 174 66. Co to jest nieważność bezwzględna? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 174 67. Co rozumiemy przez pojęcia „konwalidacja” i „konwersja”? . . . . . 175 68. Czym są nieważność względna i unieważnialność? . . . . . . . . . . . . 175 69. Na czym polega bezskuteczność zawieszona? . . . . . . . . . . . . . . . . . 176 70. Na czym polega bezskuteczność względna? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 177 ROZDZIAŁ VI. Przedstawicielstwo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 179 1. Pojęcie i rodzaje przedstawicielstwa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 179 1. Czym jest przedstawicielstwo? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 179 2. Kim są posłaniec i zastępca pośredni? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 180 3. Jakie są źródła umocowania do działania w cudzym imieniu? . . . 181 2. Pełnomocnictwo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 182 4. Komu można udzielić pełnomocnictwa i w jaki sposób dochodzi do jego udzielenia? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 182 5. W jakiej formie powinno zostać udzielone pełnomocnictwo? . . . . 183 6. Co to jest substytucja? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 184 7. Jaka jest treść i rodzaje pełnomocnictwa? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 185 8. Kim jest rzekomy pełnomocnik? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 186 9. Czy pełnomocnik może dokonywać czynności „z samym sobą”? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 188 10. Kiedy wygasa pełnomocnictwo? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 189 3. Prokura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 190 11. Czym jest prokura i jakie jej typy można wyróżnić? . . . . . . . . . . . . 190 12. Kto może udzielić prokury? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 193 13. W jaki sposób ustanawia się prokurenta? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 193 14. Komu można udzielić prokury i w jaki sposób prokurent składa oświadczenia woli w imieniu mocodawcy? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 194 15. Kiedy wygasa prokura? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 195 ROZDZIAŁ VII. Dawność . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 196 1. Pojęcie dawności . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 196 1. Jakie zdarzenia prawne określa się mianem dawności? . . . . . . . . . 196 2. Jakie rodzaje dawności występują w prawie polskim? . . . . . . . . . . 197 2. Pojęcie przedawnienia i bieg terminów przedawnienia . . . . . . . . . . 198 3. Czym się charakteryzuje instytucja przedawnienia? . . . . . . . . . . . . 198 4. Jakie terminy przedawnienia występują w prawie polskim? . . . . . 201 12 Spis treści 5. Kiedy rozpoczyna się bieg terminu przedawnienia i kiedy się kończy? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 202 6. Kiedy następuje zawieszenie biegu terminu przedawnienia i jaki jest jego skutek? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 203 7. Kiedy następuje wstrzymanie zakończenia biegu terminu przedawnienia? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 204 8. Kiedy następuje i jaki jest skutek przerwania biegu terminu przedawnienia? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 205 3. Terminy zawite (prekluzyjne) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 208 9. Czym charakteryzują się terminy zawite i jakie są ich typy? . . . . . 208 10. Jakie są skutki upływu terminów zawitych? . . . . . . . . . . . . . . . . . . 209 CZĘŚĆ DRUGA Prawo rzeczowe ROZDZIAŁ VIII. Podstawowe pojęcia prawa rzeczowego . . . . . . . . . . . 211 1. Czy prawa rzeczowe dotyczą korzystania przez uprawnionego z rzeczy? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 211 2. Co to jest rzecz? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 212 3. Na czym polega zamknięta lista (numerus clausus) praw rzeczowych? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 214 4. Na czym polega podział praw rzeczowych? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 216 ROZDZIAŁ IX. Treść, nabycie i ochrona własności . . . . . . . . . . . . . . . . . 218 1. Ogólne cechy prawa własności . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 218 1. Co określa treść prawa własności? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 218 2. Jakie skutki powoduje przekroczenie granicy sąsiedniego gruntu przy wznoszeniu budynku lub innego urządzenia? . . . . . . . . . . 220 2. Nabycie własności . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 221 3. Co oznacza pojęcie „przeniesienie własności”? . . . . . . . . . . . . . . . . 221 4. Jakie są przesłanki zasiedzenia? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 224 5. Na czym polega konstrukcja nabycia rzeczy ruchomej od nieuprawnionego? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 227 3. Ochrona własności . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 229 6. Co to jest roszczenie o wydanie rzeczy (windykacyjne)? . . . . . . . . 229 7. Co to jest roszczenie negatoryjne? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 230 8. Co to są roszczenia uzupełniające? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 230 ROZDZIAŁ X. Współwłasność . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 233 1. Jakie cechy określają istotę współwłasności? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 233 2. Na czym polega różnica między współwłasnością ułamkową a współwłasnością łączną? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 234 3. Na czym polega współposiadanie i korzystanie z rzeczy wspólnej? 235 4. Jaki jest tryb i sposób zniesienia współwłasności? . . . . . . . . . . . . . . 237 www.lexisnexis.pl Spis treści 13 ROZDZIAŁ XI. Problematyka prawna nieruchomości . . . . . . . . . . . . . . 239 1. Rodzaje nieruchomości . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 239 1. Co to jest nieruchomość gruntowa? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 239 2. Co to są nieruchomości budynkowe? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 242 3. Co to jest nieruchomość lokalowa? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 242 2. Umowy zobowiązujące do przeniesienia własności nieruchomości (nazwane i nienazwane) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 243 4. Jakie są umowy zobowiązujące do przeniesienia własności nieruchomości (nazwane i nienazwane)? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 243 5. Na czym polega umowa darowizny nieruchomości? . . . . . . . . . . . . 247 6. Czy umowa o dożywocie dotyczy tylko nieruchomości? . . . . . . . . 250 7. Jakie są cechy charakterystyczne umowy sprzedaży nieruchomości? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 251 8. Jakie skutki wywołuje umowa przedwstępna zobowiązująca do zawarcia oznaczonej umowy przenoszącej własność nieruchomości? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 253 9. Jak należy rozumieć pojęcie „budowa na cudzym gruncie”? . . . . . 255 10. Co to jest droga konieczna? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 257 11. Co to jest ekspektatywa nabycia nieruchomości? . . . . . . . . . . . . . . 259 12. Co to jest fi ducjarne (powiernicze) nabycie własności nierucho- mości? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 261 13. Jakie są zasady nabywania nieruchomości przez cudzoziemców? 262 14. Co to jest prawo pierwokupu, odkupu, wykupu i pierwszeństwa nabycia nieruchomości? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 263 15. Na czym polega rozgraniczenie nieruchomości? . . . . . . . . . . . . . . . 269 16. Jak powstaje odrębna własność lokali? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 270 17. W jakich przypadkach może nastąpić skuteczne odstąpienie od umowy i rozwiązanie umowy przeniesienia własności nieruchomości? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 274 18. W jaki sposób można zrzec się własności rzeczy i innych praw rzeczowych? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 275 19. Co to jest umowa timeshare? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 277 20. Jak powstaje hipoteka? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 279 21. Co to jest dług gruntowy? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 280 22. Co to są księgi wieczyste? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 281 23. Na czym polega rękojmia wiary publicznej ksiąg wieczystych? . . . . 283 24. Na czym polega uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 284 ROZDZIAŁ XII. Użytkowanie wieczyste . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 286 1. Jaki jest charakter prawny i pojęcie użytkowania wieczystego? . . . 286 2. Jakie są cechy charakterystyczne rozporządzenia prawem użytkowania wieczystego? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 287 3. Jakie są obowiązki użytkownika wieczystego? . . . . . . . . . . . . . . . . . 288 14 Spis treści ROZDZIAŁ XIII. Prawa rzeczowe ograniczone . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 290 1. Na czym polega zamknięta lista praw rzeczowych ograniczonych? 290 2. Co to jest użytkowanie? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 292 3. Czym się charakteryzują służebności? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 293 4. Co to jest spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu? . . . . . . . . . . 295 5. Jakie są rodzaje zastawu? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 296 6. Co to jest zastaw rejestrowy? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 298 ROZDZIAŁ XIV. Posiadanie i jego ochrona . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 301 1. Co rozumiemy przez pojęcie „posiadanie” i jakie są jego rodzaje? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 301 2. Na czym polega ochrona posiadania? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 303 3. W jaki sposób można nabyć posiadanie? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 304 CZĘŚĆ TRZECIA Prawo rodzinne ROZDZIAŁ XV. Pojęcia ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 307 1. Charakter instytucji prawa rodzinnego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 307 1. Na czym polega odrębność regulacji prawnej stosunków rodzinnych? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 307 2. Co oznacza pojęcie „rodzina”? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 309 3. Co to jest konkubinat? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 310 4. Co to jest pokrewieństwo i powinowactwo? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 311 2. Zawarcie małżeństwa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 312 5. Co to jest małżeństwo nieistniejące (matrimonium non existens)? 312 6. Kto może zawrzeć małżeństwo? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 313 7. Jakie są przesłanki materialnoprawne zawarcia małżeństwa w formie świeckiej? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 314 8. Jakie są formalne przesłanki zawarcia małżeństwa? . . . . . . . . . . . 315 9. Kiedy można zawrzeć małżeństwo przed konsulem? . . . . . . . . . . . 315 10. Jakie są zasady zawierania małżeństw wyznaniowych? . . . . . . . . 316 11. Jakie warunki powinien spełnić cudzoziemiec zamierzający zawrzeć małżeństwo w Polsce? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 319 12. Kiedy małżeństwo może być zawarte przez pełnomocnika? . . . . . 320 13. Czy sąd opiekuńczy może zezwolić na zawarcie małżeństwa mężczyźnie, który ukończył 16 lat? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 322 14. Jakie wady oświadczenia woli stanowią podstawę unieważnienia małżeństwa? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 323 15. Czy można unieważnić małżeństwo po jego ustaniu? . . . . . . . . . . 324 16. Jakie są skutki prawne wyroku orzekającego unieważnienie małżeństwa? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 325 17. Na czym polega obowiązek małżonków przyczyniania się do zaspokajania potrzeb rodziny? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 326 www.lexisnexis.pl Spis treści 15 ROZDZIAŁ XVI. Małżeńskie ustroje majątkowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 329 1. Na czym polega ustawowy ustrój majątkowy? . . . . . . . . . . . . . . . . . 329 2. Co stanowi majątek osobisty każdego z małżonków? . . . . . . . . . . . 333 3. Co to jest surogacja? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 334 4. Na czym polega zarząd majątkiem wspólnym? . . . . . . . . . . . . . . . . 335 5. Jakie czynności wymagają zgody drugiego małżonka? . . . . . . . . . 337 6. Czy osoba trzecia skutecznie nabywa prawo na podstawie czyn ności prawnej dokonanej przez jednego małżonka bez wymaganej zgody drugiego? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 339 7. Jakie są zasady odpowiedzialności majątkiem wspól nym? . . . . . . 340 8. Kiedy małżonkowie odpowiadają solidarnie? . . . . . . . . . . . . . . . . . 341 9. Czy możliwe jest ustalenie nierównych udziałów w majątku wspólnym? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 342 10. Czy małżonek może domagać się zwrotu wydatków i nakładów z majątku wspólnego na jego majątek osobisty oraz zwrotu takich samych wydatków i nakładów ze swojego majątku osobistego na majątek wspólny? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 343 11. Na czym polega zarząd majątkiem i odpowiedzialność małżonków za długi po ustaniu wspólności ustawowej? . . . . . . . . 345 12. Co to jest podział majątku wspólnego? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 346 13. Jakie są rodzaje umownych ustrojów majątkowych małżeńskich? 349 14. Co to jest ustrój rozdzielności majątkowej? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352 15. Na czym polega rozdzielność majątkowa z wyrównaniem dorobków? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 353 16. Co to jest przymusowy ustrój majątkowy? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 355 ROZDZIAŁ XVII. Ustanie małżeństwa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 358 1. Jakie są główne przyczyny ustania małżeństwa? . . . . . . . . . . . . . . . 358 2. Jakie są pozytywne przesłanki rozwodu? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 359 3. Jakie są negatywne przesłanki rozwodu? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 360 4. Czy w wyroku rozwodowym musi się znaleźć orzeczenie o winie rozkładu pożycia? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 363 5. Jakie rozstrzygnięcia muszą się znaleźć w wyroku rozwodowym? . . . 364 6. Jakie inne rozstrzygnięcia może zawierać wyrok rozwodowy? . . . . 368 7. Czy małżonek rozwiedziony może się domagać alimentów od byłego współmałżonka? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 369 8. Na czym polega instytucja separacji? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 371 ROZDZIAŁ XVIII. Pochodzenie dziecka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 374 1. Na czym polega domniemanie ojcostwa? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 374 2. Co to jest sądowe ustalenie ojcostwa? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 375 3. Na czym polega uznanie ojcostwa? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 377 ROZDZIAŁ XIX. Pojęcie i charakter władzy rodzicielskiej . . . . . . . . . . 381 1. Co należy rozumieć przez władzę rodzicielską? . . . . . . . . . . . . . . . . 381 16 Spis treści 2. Jakie są zakres i sposób wykonywania władzy rodzicielskiej? . . . . . 382 3. Na czym polega zarząd majątkiem dziecka przez rodziców? . . . . . . 385 4. Jakie są przesłanki ograniczenia władzy rodzicielskiej? . . . . . . . . . . 386 5. Kiedy może nastąpić zawieszenie oraz pozbawienie władzy rodzi- cielskiej? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 387 ROZDZIAŁ XX. Przysposobienie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 392 1. Jakie są przesłanki przysposobienia? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 392 2. Jakie są rodzaje przysposobienia? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 393 ROZDZIAŁ XXI. Obowiązek alimentacyjny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 395 1. Jakie są treść i źródła obowiązku alimentacyjnego? . . . . . . . . . . . . . 395 2. Jakie są przesłanki i zakres obowiązku alimentacyjnego? . . . . . . . . 396 3. Jak się przedawniają roszczenia alimentacyjne? . . . . . . . . . . . . . . . . 398 4. Czy jest możliwa zmiana orzeczenia lub umowy dotyczącej obowiązku alimentacyjnego? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 399 5. Co to jest regresowe roszczenie alimentacyjne? . . . . . . . . . . . . . . . . 399 Literatura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 401 www.lexisnexis.pl Wykaz skrótów Wykaz skrótów Wykaz skrótów k.c. Kodeks cywilny. Komentarz, red. K. Pietrzykowski k.p. k.p.c. k.r.o. k.s.h. Lex Lexis Nexis OSN OSNAPiUS OSNC OSNCP OSP OSPiKA OTK – ustawa z 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cy- wilny, Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm. – Kodeks cywilny. Komentarz do artykułów 1–44911, t. I, red. K. Pietrzykowski, Warszawa 2005 – ustawa z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, tekst jedn. Dz.U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 ze zm. – ustawa z 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępo- wania cywilnego, Dz.U. Nr 43, poz. 296 ze zm. – ustawa z 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy, tekst jedn. Dz.U. z 2012 r., poz. 788 ze zm. – ustawa z 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych, tekst jedn. Dz.U. z 2013 r., poz. 1030 – system informacji prawnej Wolters Kluwer Polska – Lexis.pl – Lexis Nexis Polska Sp. z o.o. – Orzecznictwo Sądu Najwyższego od 1945 do 1962 r. – Orzecznictwo Sądu Najwyższego – Izba Admi- nistracyjna, Pracy i Ubezpieczeń Społecznych – Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izby Cy- wilnej od 1995 r. – Orzecznictwo Sądu Najwyższego – Izba Cy- wilna, Izba Administracyjna, Pracy i Ubezpie- czeń Społecznych od 1964 r. do 1994 r. – Orzecznictwo Sądów Polskich – Orzecznictwo Sądów Polskich i Komisji Arbi- trażowych – Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego 18 p.a.s.c. PiZS PPH p.p.m. PS SA SN TFUE TWE u.k.w.h. u.s.d.g. u.w.l. Wykaz skrótów – ustawa z 29 września 1986 r. – Prawo o aktach stanu cywilnego, tekst jedn. Dz.U. z 2011 r. Nr 212, poz. 1264 ze zm. – „Praca i Zabezpieczenie Społeczne” – „Przegląd Prawa Handlowego” – ustawa z 4 lutego 2011 r. – Prawo prywatne międzynarodowe, Dz.U. Nr 80, poz. 432 – „Przegląd Sądowy” – sąd apelacyjny – Sąd Najwyższy – Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej – Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską – ustawa z 6 lipca 1982 r. o księgach wieczy- stych i hipotece, tekst jedn. Dz.U. z 2013 r., poz. 707 ze zm. – ustawa z 2 lipca 2004 r. o swobodzie działal- ności gospodarczej, tekst jedn. Dz.U. z 2013 r., poz. 672 ze zm – ustawa z 24 czerwca 1994 r. o własności lo- kali, tekst jedn. Dz.U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 ze zm. www.lexisnexis.pl Wstęp Wstęp Wstęp Niniejsza książka jest próbą przedstawienia części ogólnej prawa cy- wilnego, prawa rzeczowego i prawa rodzinnego w pytaniach i odpo- wiedziach. Ta dosyć nietypowa forma opracowania powyższej materii spowodowała konieczność dokonania selekcji i omówienia najważ- niejszych zagadnień, które zostały podzielone na trzy części. Pierwsza część podręcznika jest najbardziej rozbudowana z uwagi na fakt, że dalsze studia nad prawem cywilnym nie są możliwe bez dokładnego poznania części ogólnej prawa cywilnego. Książka ma służyć przede wszystkim studentom prawa i administracji oraz aplikantom. Może stanowić wstęp do rozpoczęcia nauki prawa cywilnego albo pomoc w powtórzeniu i usystematyzowaniu zdoby- tych już wiadomości. Z uwagi na formę opracowania stanowi cenną pomoc podczas przygotowywania się do egzaminu, a także przy roz- wiązywaniu kazusów. Pytania zostały tak skonstruowane, aby uniknąć powtórzeń przy for- mułowaniu odpowiedzi. Czytelnik powinien jednak mieć na wzglę- dzie, że przy udzielaniu odpowiedzi na konkretne pytanie byłoby niejednokrotnie wskazane wykorzystanie informacji znajdujących się w odpowiedzi na inne pytanie. Nadto, aby odpowiedź była pełna, po- winien także uwzględnić podane przykłady oraz przywołane orzecz- nictwo. Na końcu podręcznika zostało zamieszczone zestawienie wy- branej literatury, z której korzystaliśmy przy jego opracowaniu. Należy jednak pamiętać, że nie jest to wykaz zupełny, a jedynie zestawienie niektórych wykorzystanych opracowań o charakterze ogólnym. Piąte wydanie podręcznika zostało uzupełnione o zmiany w prawie cywilnym, których dokonano w latach 2012–2013. Ponadto, zwłaszcza w pierwszej części, uwzględniono najnowsze orzecznictwo, które od- grywa niebagatelną rolę w pracy prawnika. Z uwagi jednak na wyżej 20 Wstęp wskazaną formę opracowania odwołania do orzeczeń zamieszczono w przypisach, aby podręcznik mógł pełnić rolę repetytorium dla stu- denta i aplikanta, a jednocześnie zachęcał do sięgania do szerszych opracowań dotyczących omawianej problematyki i poszukiwania roz- winięcia zaprezentowanych poglądów w wykładni dokonanej przez sądy. Żywimy przekonanie, że książka okaże się pomocnym źródłem w trakcie nauki prawa cywilnego i będzie wstępem do dalszych pogłębionych stu- diów w tym zakresie. dr hab. Jerzy Ciszewski, prof. UG dr Anna Stępień -Sporek Stan prawny na 1 października 2013 roku. www.lexisnexis.pl CZĘŚĆ PIERWSZA Część ogólna Część pierwsza. Część ogólna Rozdział I. Ogólne wiadomości o prawie cywilnym Ogólne wiadomości o prawie cywilnym Rozdział I 1. Pojęcie prawa cywilnego 1. Czym charakteryzuje się prawo cywilne jako gałąź prawa? Pojęcie „prawo cywilne” wywodzi się z prawa rzymskiego i jest od- powiednikiem łacińskiego ius civile. Jest to gałąź prawa należąca do prawa prywatnego. Podstawową cechą prawa prywatnego jest au- tonomiczność podmiotów stosunków prawnych, która oznacza brak podporządkowania jednej strony stosunku innej stronie. W stosun- kach z zakresu prawa prywatnego nie występuje organ publiczny, który mógłby władczo kształtować pozycję strony stosunku prawnego. Władcze podporządkowanie jednej ze stron jest charakterystyczne dla stosunków z zakresu prawa publicznego. Strona „silniejsza”, którą jest zwykle organ publiczny, jest uprawniona do kształtowania treści sto- sunku prawnego i może ją narzucić innemu podmiotowi. Dodatkowo często przewidziany jest aparat środków przymusu do podjęcia okreś- lonego zachowania przez podmiot „słabszy”. Prawo cywilne reguluje stosunki między osobami fi zycznymi, osobami prawnymi oraz jednostkami organizacyjnymi niebędą- cymi osobami prawnymi, ale wyposażonymi w zdolność prawną. Wprawdzie brzmienie art. 1 k.c. może sugerować, że podmiotami sto- sunków cywilnoprawnych są jedynie osoby fi zyczne i osoby prawne, jednakże treść art. 331 k.c. wskazuje na to, że katalog podmiotów prawa cywilnego należy uzupełnić także o wyżej wskazane jednostki.
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Prawo cywilne. Część ogólna, prawo rzeczowe i prawo rodzinne w pytaniach i odpowiedziach
Autor:
,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: