Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00405 005016 20503306 na godz. na dobę w sumie
Prawo cywilne. Częśc ogólna, prawo rzeczowe i prawo rodzinne w pytaniach i odpowiedziach - ebook/pdf
Prawo cywilne. Częśc ogólna, prawo rzeczowe i prawo rodzinne w pytaniach i odpowiedziach - ebook/pdf
Autor: , Liczba stron: 401
Wydawca: Lexis Nexis Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-7620-914-2 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki >> cywilne
Porównaj ceny (książka, ebook (-86%), audiobook).

Niniejszy podręcznik stanowi opracowanie części ogólnej prawa cywilnego, prawa rzeczowego oraz prawa rodzinnego - w pytaniach i odpowiedziach. Forma opracowania spowodowała konieczność dokonania selekcji powyższego materiału, wybrania najważniejszych zagadnień, które zostały przedstawione w sposób syntetyczny i przejrzysty.
Książka jest skierowana przede wszystkim do studentów prawa i administracji jako wstęp do rozpoczęcia nauki prawa cywilnego albo pomoc w powtórzeniu i usystematyzowaniu zdobytych już wiadomości.
Dr hab. Jerzy Ciszewski, profesor Uniwersytetu Gdańskiego, jest kierownikiem Katedry Prawa Handlowego i Międzynarodowego Prawa Prywatnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, a także długoletnim praktykiem: był sędzią, radcą prawnym i adwokatem, a obecnie wykonuje zawód notariusza. Jest autorem licznych artykułów i monografii prawniczych, specjalizuje się w prawie spółek.
Dr Anna Stępień-Sporek jest adiunktem w Katedrze Prawa Cywilnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, a także radcą prawnym. Jest autorką wielu publikacji z zakresu prawa cywilnego.
Stan prawny na 1 lipca 2011 roku.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Prawo cywilne Cz´Êç ogólna, prawo rzeczowe i prawo rodzinne w pytaniach i odpowiedziach Jerzy Ciszewski Anna St´pieƒ-Sporek Wydanie 4 Warszawa 2011 Poszczególne części napisali: Jerzy Ciszewski – Część druga i trzecia Anna Stępień-Sporek – Część pierwsza Opracowanie redakcyjne: Grażyna Polkowska-Nowak Redakcja techniczna: Małgorzata Duda Projekt okładki i stron tytułowych: Agnieszka Tchórznicka © Copyright by LexisNexis Polska Sp. z o.o. 2011 Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część tej książki nie może być powielana ani rozpowszechniana za pomocą urządzeń elektronicznych, mechanicznych, kopiujących, nagrywających i innych – bez pisemnej zgody Autorów i wydawcy. ISBN 978-83-7620-914-2 LexisNexis Polska Sp. z o.o. Ochota Office Park 1, Al. Jerozolimskie 181, 02-222 Warszawa tel. 22 572 95 00, faks 22 572 95 68 Redakcja: tel. 22 572 83 26, 22 572 83 28, 22 572 83 11, faks 22 572 83 92 Infolinia: 22 572 99 99 www.LexisNexis.pl, e-mail: biuro@LexisNexis.pl Księgarnia Internetowa: dostępna ze strony www.LexisNexis.pl Spis treści Wykaz skrótów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 Wstęp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 Część pierwsza CZĘŚĆ OGÓLNA ROZDZIAŁ I. Ogólne wiadomości o prawie cywilnym . . . . . . . . . . . . . . . 23 1. Pojęcie prawa cywilnego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. Czym charakteryzuje się prawo cywilne jako gałąź prawa? . . . . . . . 2. Na czym polega cywilnoprawna metoda regulacji? . . . . . . . . . . . . . . 3. Jaki jest zakres prawa cywilnego? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. Systematyka prawa cywilnego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4. W jaki sposób można usystematyzować prawo cywilne? . . . . . . . . . . 5. Jaką systematykę prawa cywilnego przyjęto w Polsce? . . . . . . . . . . . 3. Źródła prawa cywilnego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6. Jakie akty prawne obowiązywały na terytorium Polski po pierwszej wojnie światowej? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7. Na czym polegała unifikacja i kodyfikacja prawa cywilnego? . . . . . . 8. Co składa się na system źródeł prawa cywilnego? . . . . . . . . . . . . . . . 9. Jaką rolę pełnią zasady współżycia społecznego? . . . . . . . . . . . . . . . 4. Rodzaje norm i przepisów prawa cywilnego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10. Jakie są różnice między przepisami prawnymi i normami 23 23 24 25 27 27 28 28 28 29 31 33 34 prawnymi? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 11. Czym różnią się normy bezwzględnie i względnie obowiązujące oraz normy semiimperatywne? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12. Co to są metanormy? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13. Czym charakteryzują się definicje legalne, przepisy odsyłające, 34 35 przepisy blankietowe i zwroty niedookreślone? . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 6 Spis treści ROZDZIAŁ II. Stosunek cywilnoprawny i prawo podmiotowe . . . . . . . 37 1. Pojęcie stosunku cywilnoprawnego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. Co to jest stosunek cywilnoprawny? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. Jakie są rodzaje stosunków cywilnoprawnych? . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. Struktura stosunku cywilnoprawnego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3. Jakie elementy można wyróżnić w stosunku cywilnoprawnym i jakie są podmioty stosunków cywilnoprawnych? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4. Czym charakteryzują się przedmiot i treść stosunku cywilnopraw- nego? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3. Pojęcie prawa podmiotowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5. Co to jest prawo podmiotowe? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6. Jakie postacie normatywne prawa podmiotowego można wyróżnić? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4. Rodzaje praw podmiotowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7. Czym różnią się prawa podmiotowe względne od praw podmioto- 37 37 37 38 38 40 40 40 41 43 wych bezwzględnych? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43 8. Jaka jest różnica między prawami podmiotowymi majątkowymi i prawami podmiotowymi niemajątkowymi? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44 9. Jakie prawa podmiotowe należą do praw zbywalnych i niezbywal- nych? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 10. Co to są prawa podmiotowe związane i prawa wolne (niezwią- zane)? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46 11. Jakie prawa obejmuje swym zakresem pojęcie praw akcesoryj- nych? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5. Nabycie i utrata prawa podmiotowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12. W jaki sposób można nabyć prawo podmiotowe? . . . . . . . . . . . . . . . . 13. Czym się różni nabycie pierwotne od nabycia pochodnego? . . . . . . 14. Na czym polega nabycie konstytutywne i translatywne? . . . . . . . . . . 15. Jakie znaczenie w prawie polskim ma reguła nemo plus iuris? . . . . . 16. Czym różni się sukcesja uniwersalna od sukcesji syngularnej? . . . . 17. W jaki sposób dochodzi do utraty praw podmiotowych? . . . . . . . . . 6. Wykonywanie i nadużycie prawa podmiotowego . . . . . . . . . . . . . . . . 18. Co rozumiemy przez pojęcie wykonywania prawa podmiotowego? . . 19. W jaki sposób powinno być wykonywane prawo podmiotowe i czym jest nadużycie prawa zgodnie z teorią wewnętrzną i zgodnie z teorią zewnętrzną? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46 47 47 47 48 48 49 50 51 51 51 Spis treści 7. Kolizja praw podmiotowych i zbieg roszczeń . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20. Kiedy występuje kolizja praw podmiotowych i zbieg roszczeń? . . . . 21. Na czym polegają zasady: pierwszeństwa oraz proporcjonalnej redukcji? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8. Ochrona praw podmiotowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22. W jaki sposób może być chronione prawo podmiotowe? . . . . . . . . . 23. Kiedy można stosować pomoc własną? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 53 53 53 54 54 55 ROZDZIAŁ III. Podmioty prawa cywilnego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57 1. Osoby fizyczne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57 1.1. Zdolność prawna i zdolność do czynności prawnych osób fizycznych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. Co to jest zdolność prawna? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. Od kiedy człowiek ma zdolność prawną? . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3. Kiedy ustaje zdolność prawna człowieka? . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4. Jakie są przesłanki uznania za zmarłego? . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5. Co indywidualizuje osobę fizyczną? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6. Jak określić miejsce zamieszkania osoby fizycznej? . . . . . . . . . . 7. Co to jest zdolność do czynności prawnych? . . . . . . . . . . . . . . . . 8. Kto ma pełną zdolność do czynności prawnych?. . . . . . . . . . . . . 9. Kto nie ma zdolności do czynności prawnych i jakie są tego konsekwencje? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10. Kto ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych? . . . . . . . 1.2. Ochrona dóbr osobistych osób fizycznych . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11. Co rozumiemy przez pojęcie dóbr osobistych? . . . . . . . . . . . . . . 12. W jaki sposób można dokonać typologii dóbr osobistych? . . . . 13. Jakie są przesłanki ochrony dóbr osobistych? . . . . . . . . . . . . . . . 14. Jakie środki ochrony zostały przewidziane w razie naruszenia dóbr osobistych? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. Osoby prawne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.1. Pojęcie i istota osób prawnych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15. Jakie podmioty są osobami prawnymi? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16. Kiedy i w jaki sposób powstaje osoba prawna? . . . . . . . . . . . . . . 17. Jakie są cechy charakterystyczne osób prawnych? . . . . . . . . . . . 18. Jakie okoliczności prowadzą do ustania osoby prawnej? . . . . . . 58 58 58 60 61 63 65 67 68 68 70 74 74 75 75 77 79 79 79 79 81 83 8 Spis treści 2.2. Rodzaje osób prawnych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84 19. Jakie rodzaje osób prawnych można wyróżnić w tej kategorii podmiotów? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84 20. Jakie są cechy charakterystyczne osób prawnych typu korpo- racyjnego i osób prawnych typu zakładowego? . . . . . . . . . . . . . 21. Czym charakteryzują się państwowe osoby prawne? . . . . . . . . . 22. Czym charakteryzują się jednostki samorządu terytorialnego 85 85 jako osoby prawne? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87 3. Jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23. Czym charakteryzują się jednostki organizacyjne niebędące osoba- mi prawnymi? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4. Przedsiębiorcy i konsumenci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24. Jaki jest sens wyróżnienia przedsiębiorcy i konsumenta wśród podmiotów prawa cywilnego? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25. Kim jest konsument? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26. Kim jest przedsiębiorca? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27. Co to jest firma? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89 89 91 91 92 93 94 ROZDZIAŁ IV. Przedmioty stosunków cywilnoprawnych . . . . . . . . . . . 97 1. Rzeczy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.1. Pojęcie i klasyfikacja rzeczy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. Jakie są cechy konstytutywne rzeczy? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. Czym różnią się rzeczy ruchome od nieruchomości? . . . . . . . . . 3. Jakie są różnice między rzeczami oznaczonymi co do gatunku 97 97 97 99 i rzeczami oznaczonymi co do tożsamości? . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 1.2. Część składowa, przynależność, pożytki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101 4. Co rozumiemy przez pojęcie części składowej rzeczy? . . . . . . . . 101 5. Co to jest przynależność? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103 6. Czym są pożytki i jakie rodzaje pożytków można wyróżnić? . . . 104 2. Inne przedmioty stosunków cywilnoprawnych . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105 7. Jakie przedmioty materialne nie są rzeczami? . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105 8. Jakich przedmiotów niematerialnych dotyczą stosunki cywilno- prawne? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106 9. Czym jest przedsiębiorstwo? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107 10. W jaki sposób dochodzi do zbycia przedsiębiorstwa? . . . . . . . . . . . . 108 Spis treści 9 11. Jak kształtuje się odpowiedzialność za długi związane z prowa- dzeniem zbytego przedsiębiorstwa? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109 12. Czym jest gospodarstwo rolne? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110 3. Majątek i mienie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111 13. Co to jest majątek? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111 14. Czym różni się pojęcie „mienie” od pojęcia „majątek”? . . . . . . . . . . . 111 ROZDZIAŁ V. Czynności prawne i inne zdarzenia cywilnoprawne . . . . 113 1. Pojęcie i klasyfikacja zdarzeń cywilnoprawnych . . . . . . . . . . . . . . . . . 113 1. Co to jest zdarzenie cywilnoprawne? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113 2. W jaki sposób można dokonać klasyfikacji zdarzeń cywilno- prawnych? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114 2. Pojęcie i rodzaje czynności cywilnoprawnych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115 3. Co to jest czynność prawna? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115 4. Czym jest oświadczenie woli? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116 5. Jakie są konsekwencje wprowadzenia w ustawie wymogu zgody osoby trzeciej na dokonanie czynności prawnej? . . . . . . . . . . . . . . . . 117 6. Jaka jest różnica między czynnościami prawnymi jednostronnymi, umowami i uchwałami? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119 7. Czym różnią się czynności realne i konsensualne? . . . . . . . . . . . . . . . 120 8. Jakie są cechy charakterystyczne czynności zobowiązujących, rozporządzających i o podwójnym skutku? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121 9. Jakie są kryteria podziału na czynności prawne między żyjącymi i na wypadek śmierci? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122 10. Co to są czynności przysparzające? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123 11. Jakie czynności zaliczamy do czynności upoważniających? . . . . . . . 124 12. Na czym polega kauzalność czynności prawnych? . . . . . . . . . . . . . . . 124 13. Co rozumiemy przez pojęcie czynności powierniczych (fiducjar- nych)? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125 3. Składanie oświadczeń woli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126 14. Czym charakteryzują się czynności prawne adresowane indywidu- alnie? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126 15. W jaki sposób ustala się chwilę złożenia oświadczenia woli? . . . . . . 127 16. Dlaczego ustalenie momentu złożenia oświadczenia woli ma doniosłość prawną? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128 10 Spis treści 4. Wykładnia oświadczeń woli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129 17. Na czym polega wykładnia oświadczeń woli? . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129 18. W jaki sposób dokonuje się wykładni umów, oświadczeń skierowa- nych do nieoznaczonego kręgu odbiorców oraz testamentów? . . . . 130 19. W jaki sposób dokonywać wykładni oświadczeń woli złożonych w formie pisemnej? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131 5. Formy oświadczeń woli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132 5.1. Rodzaje form oświadczeń woli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132 20. Jakie formy szczególne oświadczeń woli zostały wyróżnione w Kodeksie cywilnym? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132 21. Czym charakteryzuje się forma pisemna? . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133 22. Jaki skutek ma data pewna? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134 23. Co to jest urzędowe poświadczenie podpisu? . . . . . . . . . . . . . . . 134 24. Na czym polega forma aktu notarialnego? . . . . . . . . . . . . . . . . . 135 25. Kiedy oświadczenie woli złożone w postaci elektronicznej jest równoważne z oświadczeniem woli złożonym w formie pisemnej? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135 26. Jaki charakter ma pismo potwierdzające zawarcie umowy? . . . 137 27. Co rozumiemy przez pojęcie zastępczego oświadczenia woli? . 137 5.2. Skutki niezachowania formy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138 28. Jakie są formy oświadczenia woli? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138 29. Jakie są skutki niedochowania formy czynności prawnej zastrzeżonej pod rygorem nieważności i formy zastrzeżonej dla wywołania określonych skutków prawnych? . . . . . . . . . . . . 139 30. Jakie są skutki niedochowania formy czynności prawnej zastrzeżonej dla celów dowodowych? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139 5.3. Zakres zastosowania form szczególnych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140 31. Z czego wynika konieczność dochowania określonej formy dokonania czynności prawnej? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140 32. Jakie reguły obowiązują w przypadku zastrzeżenia formy szczególnej dokonania czynności prawnej w ustawie? . . . . . . . . 140 33. W jaki sposób można zastrzec formę szczególną dokonania czynności prawnej w umowie stron? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141 34. W jakiej formie powinny zostać dokonane czynności prawne następcze? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 142 35. Jaki jest zakres zastosowania elektronicznej formy czynności prawnej? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143 Spis treści 11 6. Umowa jako szczególny rodzaj czynności prawnej . . . . . . . . . . . . . . . 144 36. Co to jest konsens? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 144 37. Na czym polega zasada swobody zawierania umów? . . . . . . . . . . . . 144 38. Co rozumiemy przez pojęcie „umowy adhezyjne”? . . . . . . . . . . . . . . 145 39. Jakie sposoby zawierania umów zostały przewidziane przez przepisy Kodeksu cywilnego? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145 40. Co to jest oferta? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 146 41. Na czym polega stan związania ofertą? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 147 42. Czym charakteryzuje się oferta złożona w postaci elektronicznej? . 149 43. Kiedy dochodzi do zawarcia umowy w trybie ofertowym? . . . . . . . . 150 44. W jaki sposób określa się miejsce i czas zawarcia umowy? . . . . . . . . 151 45. Kiedy dochodzi do zawarcia umowy w drodze negocjacji? . . . . . . . . 151 46. Czym są list intencyjny i zaproszenie do zawarcia umowy? . . . . . . . 152 47. Co rozumiemy przez pojęcia „aukcja” i „przetarg”? . . . . . . . . . . . . . . 153 48. W jaki sposób przebiega aukcja i kiedy dochodzi do zawarcia umowy?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155 49. W jaki sposób przebiega przetarg i kiedy dochodzi do zawarcia umowy? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 156 50. Co to jest wadium? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 156 51. Kiedy można unieważnić umowę zawartą w wyniku aukcji albo przetargu?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 157 7. Wady oświadczenia woli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 158 52. Co to jest wada oświadczenia woli? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 158 53. Kiedy występuje stan wyłączający świadome albo swobodne powzięcie decyzji i wyrażenie woli i jakie są tego konsekwencje? . . 159 54. Na czym polega pozorność i jakie są jej skutki? . . . . . . . . . . . . . . . . . 160 55. Jaki błąd ma doniosłość prawną i jakie są konsekwencje złożenia oświadczenia pod wpływem błędu? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 161 56. Czym charakteryzuje się podstęp? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 162 57. W jakich sytuacjach groźba ma doniosłość prawną? . . . . . . . . . . . . . 163 58. Na czym polega uchylenie się od skutków prawnych oświadczenia woli złożonego pod wpływem błędu, podstępu lub groźby? . . . . . . 164 8. Treść czynności prawnej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 165 59. Na czym polega zasada swobody kształtowania treści czynności prawnej? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 165 60. Na jakie ograniczenia zasady swobody kształtowania treści czyn- ności prawnych można wskazać i jakie są skutki ich naruszenia? . . 166 12 Spis treści 61. W jaki sposób można sklasyfikować elementy treści czynności prawnych? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 167 62. Co to jest warunek? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 168 63. Co to jest termin i jakie są zasady jego obliczania? . . . . . . . . . . . . . . 170 9. Sankcje wadliwych czynności prawnych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 172 64. Jakie są typy sankcji wadliwych czynności prawnych? . . . . . . . . . . . 172 65. Czym różnią się czynności nieistniejące od czynności nieważ- nych? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 172 66. Co to jest nieważność bezwzględna? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 172 67. Co rozumiemy przez pojęcia „konwalidacja” i „konwersja”? . . . . . . 173 68. Czym są nieważność względna i unieważnialność? . . . . . . . . . . . . . . 174 69. Na czym polega bezskuteczność zawieszona? . . . . . . . . . . . . . . . . . . 175 70. Na czym polega bezskuteczność względna? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 175 ROZDZIAŁ VI. Przedstawicielstwo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 177 1. Pojęcie i rodzaje przedstawicielstwa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 177 1. Czym jest przedstawicielstwo? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 177 2. Kim są posłaniec i zastępca pośredni? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 178 3. Jakie są źródła umocowania do działania w cudzym imieniu? . . . . 179 2. Pełnomocnictwo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 180 4. Komu można udzielić pełnomocnictwa i w jaki sposób dochodzi do jego udzielenia? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 180 5. W jakiej formie powinno zostać udzielone pełnomocnictwo? . . . . . 181 6. Co to jest substytucja? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 182 7. Jaka jest treść i rodzaje pełnomocnictwa? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 183 8. Kim jest rzekomy pełnomocnik? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 184 9. Czy pełnomocnik może dokonywać czynności „z samym sobą”? . . . 186 10. Kiedy wygasa pełnomocnictwo? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 187 3. Prokura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 188 11. Czym jest prokura i jakie jej typy można wyróżnić? . . . . . . . . . . . . . . 188 12. Kto może udzielić prokury? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 190 13. W jaki sposób ustanawia się prokurenta? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 191 14. Komu można udzielić prokury i w jaki sposób prokurent składa oświadczenia woli w imieniu mocodawcy? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 192 15. Kiedy wygasa prokura? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 192 Spis treści 13 ROZDZIAŁ VII. Dawność . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 194 1. Pojęcie dawności . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 194 1. Jakie zdarzenia prawne określa się mianem dawności? . . . . . . . . . . 194 2. Jakie rodzaje dawności występują w prawie polskim? . . . . . . . . . . . . 195 2. Pojęcie przedawnienia i bieg terminów przedawnienia . . . . . . . . . . 196 3. Czym się charakteryzuje instytucja przedawnienia? . . . . . . . . . . . . . 196 4. Jakie terminy przedawnienia występują w prawie polskim?. . . . . . . 199 5. Kiedy rozpoczyna się bieg terminu przedawnienia i kiedy się kończy? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200 6. Kiedy następuje zawieszenie biegu terminu przedawnienia i jaki jest jego skutek? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 201 7. Kiedy następuje wstrzymanie zakończenia biegu terminu przedaw- nienia? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 202 8. Kiedy następuje i jaki jest skutek przerwania biegu terminu prze- dawnienia? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 203 3. Terminy zawite (prekluzyjne) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 206 9. Czym charakteryzują się terminy zawite i jakie są ich typy? . . . . . . . 206 10. Jakie są skutki upływu terminów zawitych? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 207 Część druga PRAWO RZECZOWE ROZDZIAŁ VIII. Podstawowe pojęcia prawa rzeczowego . . . . . . . . . . . 209 1. Czy prawa rzeczowe dotyczą korzystania przez uprawnionego z rzeczy? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 209 2. Co to jest rzecz? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 210 3. Na czym polega zamknięta lista (numerus clausus) praw rzeczo- wych? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 212 4. Na czym polega podział praw rzeczowych? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 214 ROZDZIAŁ IX. Treść, nabycie i ochrona własności . . . . . . . . . . . . . . . . . . 216 1. Ogólne cechy prawa własności . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 216 1. Co określa treść prawa własności? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 216 2. Jakie skutki powoduje przekroczenie granicy sąsiedniego gruntu przy wznoszeniu budynku lub innego urządzenia? . . . . . . . . . . . . . . . 218 14 Spis treści 2. Nabycie własności . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 219 3. Co oznacza pojęcie „przeniesienie własności”?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 219 4. Jakie są przesłanki zasiedzenia? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 222 5. Na czym polega konstrukcja nabycia rzeczy ruchomej od nieupraw- nionego? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 225 3. Ochrona własności . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 227 6. Co to jest roszczenie o wydanie rzeczy (windykacyjne)? . . . . . . . . . . 227 7. Co to jest roszczenie negatoryjne? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 228 8. Co to są roszczenia uzupełniające? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 228 ROZDZIAŁ X. Współwłasność . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 231 1. Jakie cechy określają istotę współwłasności? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 231 2. Na czym polega różnica między współwłasnością ułamkową a współ- własnością łączną? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 232 3. Na czym polega współposiadanie i korzystanie z rzeczy wspólnej? . . 233 4. Jaki jest tryb i sposób zniesienia współwłasności? . . . . . . . . . . . . . . . . 235 ROZDZIAŁ XI. Problematyka prawna nieruchomości . . . . . . . . . . . . . . 237 1. Rodzaje nieruchomości . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 237 1. Co to jest nieruchomość gruntowa? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 237 2. Co to są nieruchomości budynkowe? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 240 3. Co to jest nieruchomość lokalowa? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 240 2. Umowy zobowiązujące do przeniesienia własności nieruchomości (nazwane i nienazwane) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 241 4. Jakie są umowy zobowiązujące do przeniesienia własności nieru- chomości (nazwane i nienazwane)? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 241 5. Na czym polega umowa darowizny nieruchomości? . . . . . . . . . . . . . 245 6. Czy umowa o dożywocie dotyczy tylko nieruchomości? . . . . . . . . . . 248 7. Jakie są cechy charakterystyczne umowy sprzedaży nierucho- mości? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 249 8. Jakie skutki wywołuje umowa przedwstępna zobowiązująca do za- warcia oznaczonej umowy przenoszącej własność nieruchomości? . 251 9. Jak należy rozumieć pojęcie „budowa na cudzym gruncie”? . . . . . . 253 10. Co to jest droga konieczna? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 255 11. Co to jest ekspektatywa nabycia nieruchomości? . . . . . . . . . . . . . . . . 257 12. Co to jest fiducjarne (powiernicze) nabycie własności nierucho- mości? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 259 Spis treści 15 13. Jakie są zasady nabywania nieruchomości przez cudzoziemców? . . 260 14. Co to jest prawo pierwokupu, odkupu, wykupu i pierwszeństwa nabycia nieruchomości? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 261 15. Na czym polega rozgraniczenie nieruchomości? . . . . . . . . . . . . . . . . 267 16. Jak powstaje odrębna własność lokali? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 268 17. W jakich przypadkach może nastąpić skuteczne odstąpienie od umo- wy i rozwiązanie umowy przeniesienia własności nieruchomości? . 272 18. W jaki sposób można zrzec się własności rzeczy i innych praw rzeczowych? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 273 19. Co to jest umowa timesharingu? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 275 20. Czym jest hipoteka i jak powstaje? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 277 21. Jakie są rodzaje hipoteki? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 278 22. Co to jest dług gruntowy? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 279 23. Co to są księgi wieczyste? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 281 24. Na czym polega rękojmia wiary publicznej ksiąg wieczystych? . . . . 282 25. Na czym polega uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywis- tym stanem prawnym? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 283 ROZDZIAŁ XII. Użytkowanie wieczyste . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 286 1. Jaki jest charakter prawny i pojęcie użytkowania wieczystego? . . . . . . . 286 2. Jakie są cechy charakterystyczne rozporządzenia prawem użytkowania wieczystego? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 287 3. Jakie są obowiązki użytkownika wieczystego? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 288 ROZDZIAŁ XIII. Prawa rzeczowe ograniczone . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 290 1. Na czym polega zamknięta lista praw rzeczowych ograniczonych? . . . . 290 2. Co to jest użytkowanie? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 292 3. Czym się charakteryzują służebności? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 292 4. Co to jest spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu? . . . . . . . . . . . . . . 294 5. Jakie są rodzaje zastawu? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 296 6. Co to jest zastaw rejestrowy? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 298 ROZDZIAŁ XIV. Posiadanie i jego ochrona . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300 1. Co rozumiemy przez pojęcie „posiadanie” i jakie są jego rodzaje? . . . . . 300 2. Na czym polega ochrona posiadania? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 302 3. W jaki sposób można nabyć posiadanie? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 303 16 Spis treści Część trzecia PRAWO RODZINNE ROZDZIAŁ XV. Pojęcia ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 305 1. Charakter instytucji prawa rodzinnego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 305 1. Na czym polega odrębność regulacji prawnej stosunków rodzinnych? . 305 2. Co oznacza pojęcie „rodzina”? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 307 3. Co to jest konkubinat? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 308 4. Co to jest pokrewieństwo i powinowactwo? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 309 2. Zawarcie małżeństwa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 310 5. Co to jest małżeństwo nieistniejące (matrimonium non existens)? . . 310 6. Kto może zawrzeć małżeństwo? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 311 7. Jakie są przesłanki materialnoprawne zawarcia małżeństwa w formie świeckiej? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 311 8. Jakie są formalne przesłanki zawarcia małżeństwa? . . . . . . . . . . . . . 313 9. Kiedy można zawrzeć małżeństwo przed konsulem? . . . . . . . . . . . . 313 10. Jakie są zasady zawierania małżeństw wyznaniowych? . . . . . . . . . . 314 11. Jakie warunki powinien spełnić cudzoziemiec zamierzający zaw- rzeć małżeństwo w Polsce? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 317 12. Kiedy małżeństwo może być zawarte przez pełnomocnika? . . . . . . . 318 13. Czy sąd opiekuńczy może zezwolić na zawarcie małżeństwa mężczyźnie, który ukończył 16 lat? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 320 14. Jakie wady oświadczenia woli stanowią podstawę unieważnienia małżeństwa?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 321 15. Czy można unieważnić małżeństwo po jego ustaniu? . . . . . . . . . . . . 322 16. Jakie są skutki prawne wyroku orzekającego unieważnienie małżeństwa? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 323 17. Na czym polega obowiązek małżonków przyczyniania się do zaspo- kajania potrzeb rodziny? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 324 ROZDZIAŁ XVI. Małżeńskie ustroje majątkowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 327 1. Na czym polega ustawowy ustrój majątkowy? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 327 2. Co stanowi majątek osobisty każdego z małżonków? . . . . . . . . . . . . . . . 331 3. Co to jest surogacja? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 332 4. Na czym polega zarząd majątkiem wspólnym? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 333 Spis treści 17 5. Jakie czynności wymagają zgody drugiego małżonka? . . . . . . . . . . . . . 335 6. Czy osoba trzecia skutecznie nabywa prawo na podstawie czynności prawnej dokonanej przez jednego małżonka bez wymaganej zgody drugiego? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 337 7. Jakie są zasady odpowiedzialności majątkiem wspólnym? . . . . . . . . . . 338 8. Kiedy małżonkowie odpowiadają solidarnie? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 339 9. Czy możliwe jest ustalenie nierównych udziałów w majątku wspólnym? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 340 10. Czy małżonek może domagać się zwrotu wydatków i nakładów z ma- jątku wspólnego na jego majątek osobisty oraz zwrotu takich samych wydatków i nakładów ze swojego majątku osobistego na majątek wspólny? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 341 11. Na czym polega zarząd majątkiem i odpowiedzialność małżonków za długi po ustaniu wspólności ustawowej? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 343 12. Co to jest podział majątku wspólnego? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 344 13. Jakie są rodzaje umownych ustrojów majątkowych małżeńskich? . . . . 347 14. Co to jest ustrój rozdzielności majątkowej? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 350 15. Na czym polega rozdzielność majątkowa z wyrównaniem dorobków? . . 351 16. Co to jest przymusowy ustrój majątkowy? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 353 ROZDZIAŁ XVII. Ustanie małżeństwa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 356 1. Jakie są główne przyczyny ustania małżeństwa? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 356 2. Jakie są pozytywne przesłanki rozwodu? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 357 3. Jakie są negatywne przesłanki rozwodu? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 358 4. Czy w wyroku rozwodowym musi się znaleźć orzeczenie o winie roz- kładu pożycia? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 361 5. Jakie rozstrzygnięcia muszą się znaleźć w wyroku rozwodowym? . . . . . 362 6. Jakie inne rozstrzygnięcia może zawierać wyrok rozwodowy? . . . . . . . . 366 7. Czy małżonek rozwiedziony może się domagać alimentów od byłego współmałżonka? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 367 8. Na czym polega instytucja separacji? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 370 ROZDZIAŁ XVIII. Pochodzenie dziecka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 373 1. Na czym polega domniemanie ojcostwa? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 373 2. Co to jest sądowe ustalenie ojcostwa? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 376 3. Na czym polega uznanie ojcostwa? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 377 18 Spis treści ROZDZIAŁ XIX. Pojęcie i charakter władzy rodzicielskiej . . . . . . . . . . . 381 1. Co należy rozumieć przez władzę rodzicielską? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 381 2. Jakie są zakres i sposób wykonywania władzy rodzicielskiej? . . . . . . . . 382 3. Na czym polega zarząd majątkiem dziecka przez rodziców? . . . . . . . . . 384 4. Jakie są przesłanki ograniczenia władzy rodzicielskiej? . . . . . . . . . . . . . 385 5. Kiedy może nastąpić zawieszenie oraz pozbawienie władzy rodziciel- skiej? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 386 ROZDZIAŁ XX. Przysposobienie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 392 1. Jakie są przesłanki przysposobienia? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 392 2. Jakie są rodzaje przysposobienia? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 393 ROZDZIAŁ XXI. Obowiązek alimentacyjny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 395 1. Jakie są treść i źródła obowiązku alimentacyjnego? . . . . . . . . . . . . . . . . 395 2. Jakie są przesłanki i zakres obowiązku alimentacyjnego? . . . . . . . . . . . . 396 3. Jak się przedawniają roszczenia alimentacyjne? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 398 4. Czy jest możliwa zmiana orzeczenia lub umowy dotyczącej obowiązku alimentacyjnego? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 399 5. Co to jest regresowe roszczenie alimentacyjne? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 399 Literatura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 401 Wykaz skrótów k.c. – Kodeks cywilny. Komentarz, – red. K. Pietrzykowski k.p. k.p.c. k.r.o. k.s.h. Lex LexPolonica OSN OSNAPiUS OSNC OSNCP OSP OSPiKA OTK – – – – – – – – – – – – – ustawa z 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywil- ny, Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm. Kodeks cywilny. Komentarz do artykułów 1–44911, t. I, red. K. Pietrzykowski, Warszawa 2005 ustawa z  26  czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, tekst jedn. Dz.U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 ze zm. ustawa z 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępo- wania cywilnego, Dz.U. Nr 43, poz. 296 ze zm. ustawa z 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy, Dz.U. Nr 9, poz. 59 ze zm. ustawa z 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych, Dz.U. Nr 94, poz. 1037 ze zm. system informacji prawnej Wydawnictwa Wol- ters Kluwer Serwis Prawniczy LexisNexis Orzecznictwo Sądu Najwyższego od 1945 do 1962 r. Orzecznictwo Sądu Najwyższego – Izba Admi- nistracyjna, Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izby Cywil- nej od 1995 r. Orzecznictwo Sądu Najwyższego – Izba Cywil- na, Izba Administracyjna, Pracy i Ubezpieczeń Społecznych od 1964 r. do 1994 r. Orzecznictwo Sądów Polskich Orzecznictwo Sądów Polskich i  Komisji Arbi- trażowych Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego 20 p.a.s.c. PiZS PPH p.p.m. PS SA SN TFUE TWE u.k.w.h. Wykaz skrótów – ustawa z 29 września 1986 r. – Prawo o aktach stanu cywilnego, tekst jedn. Dz.U. z  2004 r. Nr 161, poz. 1688 ze zm. – „Praca i Zabezpieczenie Społeczne” – – „Przegląd Prawa Handlowego” ustawa z  4  lutego 2011 r. – Prawo prywatne międzynarodowe, Dz.U. Nr 80, poz. 432 „Przegląd Sądowy” sąd apelacyjny Sąd Najwyższy – – – – Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej – Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską – ustawa z  6  lipca 1982 r. o  księgach wieczys- tych i  hipotece, tekst jedn. Dz.U. z  2001 r. Nr 124, poz. 1361 ze zm. Wstęp Niniejsza książka jest próbą przedstawienia części ogólnej prawa cywil- nego, prawa rzeczowego i  prawa rodzinnego w  pytaniach i  odpowie- dziach. Ta dosyć nietypowa forma opracowania powyższej materii spo- wodowała konieczność dokonania selekcji i omówienia najważniejszych zagadnień, które zostały podzielone na trzy części. Pierwsza część pod- ręcznika jest najbardziej rozbudowana z uwagi na fakt, że dalsze studia nad prawem cywilnym nie są możliwe bez dokładnego poznania części ogólnej prawa cywilnego. Książka ma służyć przede wszystkim studentom prawa i administracji. Może stanowić wstęp do rozpoczęcia nauki prawa cywilnego albo po- moc w  powtórzeniu i  usystematyzowaniu zdobytych już wiadomości. Z uwagi na formę opracowania stanowi cenną pomoc przy przygotowy- waniu się do egzaminu. Pytania zostały tak skonstruowane, aby uniknąć powtórzeń przy for- mułowaniu odpowiedzi. Czytelnik powinien jednak mieć na względzie, że przy udzielaniu odpowiedzi na konkretne pytanie byłoby niejedno- krotnie wskazane wykorzystanie informacji znajdujących się w  odpo- wiedzi na inne pytanie. Nadto, aby odpowiedź była pełna, powinien także uwzględnić podane przykłady oraz przywołane orzecznictwo. Na końcu podręcznika zostało zamieszczone zestawienie wybranej litera- tury, z której korzystaliśmy przy jego opracowaniu. Należy jednak pa- miętać, że nie jest to wykaz zupełny, a jedynie zestawienie wykorzysta- nych opracowań o charakterze ogólnym. Czwarte wydanie podręcznika zostało uzupełnione o zmiany w prawie cywilnym, których dokonano w latach 2010–2011. Ponadto, zwłaszcza w  pierwszej części, uwzględniono najnowsze orzecznictwo, które od- grywa niebagatelną rolę w pracy prawnika. Z uwagi jednak na wyżej wskazaną formę opracowania odwołania do orzeczeń zamieszczono w  przypisach, aby podręcznik mógł pełnić rolę repetytorium dla stu-
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Prawo cywilne. Częśc ogólna, prawo rzeczowe i prawo rodzinne w pytaniach i odpowiedziach
Autor:
,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: