Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00222 005006 21762319 na godz. na dobę w sumie
Prawo gospodarcze publiczne w pigułce - ebook/pdf
Prawo gospodarcze publiczne w pigułce - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 264
Wydawca: C. H. Beck Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-255-5513-9 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> naukowe i akademickie >> prawo
Porównaj ceny (książka, ebook (-5%), audiobook).

W opracowaniu uwzględniono stan sprawny do Dz.U. z 2013 r. poz. 934. Aktualizacje dostępne na www.testy-prawnicze.pl

W opracowaniu uwzględniono następujące zagadnienia:

Opracowanie wszystkich najważniejszych zagadnień z zakresu prawa gospodarczego publicznego, których znajomość pomoże Ci w zdaniu egzaminu.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Na egzamin! PRAWO GOSPODARCZE PUBLICZNE w pigułce szybko zwięźle i na temat Wydawnictwo C.H. Beck PRAWO GOSPODARCZE PUBLICZNE w pigułce Inne w tej serii: Prawo rzymskie w pigułce Prawo handlowe w pigułce Prawo fi nansowe w pigułce Prawo konstytucyjne w pigułce Prawo rodzinne i nieletnich w pigułce Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych w pigułce Prawo cywilne w pigułce Postępowanie cywilne w pigułce Prawo karne w pigułce Postępowanie karne w pigułce Prawo i postępowanie administracyjne w pigułce Polecamy inne nasze publikacje: Z. Snażyk, A. Szafrański PUBLICZNE PRAWO GOSPODARCZE, wyd. 4 Wykłady Becka J. Olszewski (red.) PUBLICZNE PRAWO GOSPODARCZE, wyd. 2 Podręczniki Prawnicze www.ksiegarnia.beck.pl PRAWO GOSPODARCZE PUBLICZNE w pigułce WYDAWNICTWO C. H. BECK WARSZAWA 2013 W opracowaniu uwzględniono stan prawny do Dz.U. z 2013 r. poz. 934 Aktualizacje dostępne na www.testy-prawnicze.pl Redaktor prowadzący: Aneta Gacka-Asiewicz Wykorzystano materiały autorstwa: dr Anny Dobaczewskiej – Rozdział V dr Ewy Przeszło – Rozdział VII dr. Michała Kani – Rozdział VIII dr. Mirosława Pawełczyka – Rozdział IX Krystyny Urbańskiej – Rozdział X i XI dr. Macieja Nyki – Rozdział XII © Wydawnictwo C. H. Beck 2013 Wydawnictwo C. H. Beck Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa Skład i łamanie: IDENTIA Druk i oprawa: Perfekt S.A., Warszawa ISBN 978-83-255-5512-2 ISBN e-book 978-83-255-5513-9 Spis treści Wstęp ............................................................................................................................................. Wykaz skrótów ......................................................................................................................... Rozdział I. Działalność gospodarcza .............................................................................. Część I. Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej ................. Część II. Zasady podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej .... Część III. Rejestrowanie przedsiębiorców – Krajowy Rejestr Sądowy ............ Część IV. Rejestrowanie przedsiębiorców – Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej ........................................................... Część V. Koncesje .............................................................................................................. Część VI. Zezwolenia ........................................................................................................ Część VII. Działalność regulowana .............................................................................. Część VIII. Kontrola ........................................................................................................... Część IX. Oddziały przedsiębiorców zagranicznych ............................................. Część X. Przedstawicielstwa przedsiębiorców zagranicznych ......................... Rozdział II. Spółdzielnie, stowarzyszenia, fundacje ............................................... Część I. Spółdzielnie ......................................................................................................... Część II. Stowarzyszenia ................................................................................................. Część III. Fundacje ............................................................................................................. Rozdział III. Przedsiębiorstwa państwowe .................................................................. Część I. Uwagi ogólne ..................................................................................................... Część II. Komercjalizacja i prywatyzacja ................................................................... Rozdział IV. Prawo konkurencji ........................................................................................ Część I. Ochrona konkurencji ....................................................................................... Część II. Zwalczanie nieuczciwej konkurencji ......................................................... Rozdział V. Pomoc publiczna ............................................................................................. Część I. Geneza i przesłanki regulacji ........................................................................ Część II. Definicja niedozwolonej pomocy publicznej ........................................ Część III. Przesłanki dopuszczalności ......................................................................... Część IV. Zasady i klauzule ............................................................................................. IX XI 1 1 3 9 24 33 40 42 44 48 49 51 51 60 64 68 68 70 75 75 81 83 83 84 88 90 VI 93 Część V. Rodzaje ................................................................................................................ Część VI. Formy .................................................................................................................. 98 Część VII. Notyfikacja ....................................................................................................... 101 Część VIII. Procedury nadzwyczajne .......................................................................... 107 Część IX. Monitorowanie udzielonej pomocy ........................................................ 109 Część X. Obowiązek zwrotu pomocy ........................................................................ 111 Rozdział VI. Prawo zamówień publicznych ................................................................. 114 Część I. Uwagi ogólne ..................................................................................................... 114 Część II. Zakres podmiotowy ........................................................................................ 114 Część III. Definicje ............................................................................................................. 115 Część IV. Wyłączenia przedmiotowe .......................................................................... 116 Część V. Udzielanie zamówienia .................................................................................. 120 Rozdział VII. Koncesje na roboty budowlane i usługi ............................................ 129 Część I. Uwagi ogólne ..................................................................................................... 129 Część II. Ogólna charakterystyka ................................................................................ 130 Część III. Postępowanie o zawarcie umowy koncesji ........................................... 135 Część IV. Zastosowanie KoncRobBudU ..................................................................... 141 Rozdział VIII. Partnerstwo publiczno-prywatne ...................................................... 143 Część I. Definicje ................................................................................................................ 143 Część II. Partnerstwo publiczno-prywatne jako forma prawna działania administracji publicznej ........................................................................................... 144 Część III. Rodzaje ............................................................................................................... 146 Część IV. Cechy i zadania ................................................................................................ 149 Część V. Regulacja ............................................................................................................. 155 Rozdział IX. Prawo energetyczne ..................................................................................... 166 Część I. Uwagi ogólne ..................................................................................................... 166 Część II. Uczestnicy rynku energii ............................................................................... 168 Część III. Zasada dostępu osób trzecich do sieci – TPA (Third Party Access) .... 172 Część IV. Obowiązki przedsiębiorstw energetycznych ....................................... 175 Część V. Dostarczanie paliw i energii ......................................................................... 179 Część VI. Polityka energetyczna .................................................................................. 183 Część VII. Planowanie energetyczne .......................................................................... 184 Część VIII. Koncesje i taryfy ............................................................................................ 186 Część IX. Prezes URE ......................................................................................................... 189 Część X. Obowiązek sprzedaży energii na giełdzie .............................................. 195 Część XI. Kary pieniężne ................................................................................................. 196 Spis treści VII Rozdział X. Prawo pocztowe .............................................................................................. 197 Część I. Uwagi ogólne ..................................................................................................... 197 Część II. Świadczenie usług pocztowych .................................................................. 198 Część III. Prezes UKE ......................................................................................................... 203 Część IV. Kary pieniężne ................................................................................................. 209 Rozdział XI. Prawo telekomunikacyjne ........................................................................ 210 Część I. Definicje ................................................................................................................ 210 Część II. Źródła prawa ...................................................................................................... 211 Część III. Zakres przedmiotowy i cel ustawy ........................................................... 212 Część IV. Przedsiębiorca telekomunikacyjny .......................................................... 215 Część V. Zezwolenia ......................................................................................................... 215 Część VI. Dostęp i połączenia międzysieciowe ...................................................... 216 Część VII. Usługa powszechna ...................................................................................... 220 Część VIII. Regulacja telekomunikacji ........................................................................ 222 Część IX. Kontrola telekomunikacji ............................................................................ 226 Część X. Prezes UKE .......................................................................................................... 228 Rozdział XII. Prawo transportowe ................................................................................... 231 Część I. Pojęcie ................................................................................................................... 231 Część II. Źródła prawa ...................................................................................................... 232 Część III. Umowa przewozu jako podstawa świadczenia usług transportowych ........................................................................................................... 233 Część IV. Przewóz osób ................................................................................................... 235 Część V. Przewóz towarów ............................................................................................. 237 Część VI. Transport drogowy ........................................................................................ 238 Część VII. Transport kolejowy ....................................................................................... 241 Część VIII. Transport morski ........................................................................................... 244 Część IX. Transport lotniczy ........................................................................................... 246 Spis treści Wstęp Zapewne czujesz presję przed zbliżającym się egzaminem i zastanawiasz się jak przebrnąć przez setki stron tekstu tak, aby wiadomości zostały w Twojej głowie. Konieczne są notatki, zakreślacze itp., których zadaniem jest pomóc Ci w uporządkowaniu wiedzy. Co jednak jeśli czasu jest coraz mniej, a po przeczytaniu tych setek stron nie starczyło go już na notatki i rysowanie tabel? Rozwiązanie stanowi właśnie ta publikacja. To kompak- towe opracowanie wszystkich najważniejszych zagadnień, których znajo- mość pomoże w  zdaniu egzaminu. Przedstawiamy Ci idealne narzędzie zarówno do nauki, jak i  do powtórki przed egzaminem. Dzięki zwięzłe- mu ujęciu tematu, tabelom, wykresom i wyróżnieniom szybko przyswoisz i powtórzysz wiedzę, a podejście do egzaminu stanie się mniej stresującym przeżyciem. Korzystaj także z testów, do których odeśle Cię QR Code z okładki. Powodzenia! Redakcja Wykaz skrótów 1. Akty prawa DyscFinPublU ........ ustawa z  17.12.2004  r. o  odpowiedzialności za  narusze- nia dyscypliny finansów publicznych (t.j. Dz.U. z  2013  r. poz. 168) FinPublU ................. ustawa z  27.8.2009  r. o  finansach publicznych (t.j. Dz.U. FundU ...................... ustawa z 6.4.1984 r. o fundacjach (t.j. Dz.U. z 1991 r. Nr 46, z 2013 r. poz. 885 ze zm.) poz. 203 ze zm.) GospNierU .............. ustawa z  21.8.1997  r. o  gospodarce nieruchomościami KC ............................ ustawa z  23.4.1964  r. – Kodeks cywilny (Dz.U. Nr  16, (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zm.) KM ........................... ustawa z 18.9.2001 r. – Kodeks morski (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 93 ze zm.) poz. 758) KoncRobBudU ....... ustawa z  9.1.2009  r. o  koncesji na  roboty budowlane lub Konstytucja RP ....... Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z  2.4.1997  r. (Dz.U. KPA .......................... ustawa z 14.6.1960 r. – Kodeks postępowania administra- usługi (Dz.U. Nr 19, poz. 101 ze zm.) Nr 78, poz. 483 ze zm. i ze sprost.) cyjnego (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 267) (Dz.U. Nr 43, poz. 296 ze zm.) KPC .......................... ustawa z 17.11.1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego KRSU ....................... ustawa z  20.8.1997  r. o  Krajowym Rejestrze Sądowym KSH .......................... ustawa z 15.9.2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz.U. (t.j. Dz.U. z 2007 r. Nr 168, poz. 1186 ze zm.) OchrKonkurU ........ ustawa z 16.2.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumen- Nr 94, poz. 1037 ze zm.) tów (Dz.U. Nr 50, poz. 331 ze zm.) PPPU ....................... ustawa z  19.12.2008  r. o  partnerstwie publiczno-prywat- nym (Dz.U. z 2009 r. Nr 19, poz. 100 ze zm.) PrBud ....................... ustawa z 7.7.1994 r. – Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2010 r. PrEnerg .................... ustawa z  10.4.1997  r. – Prawo energetyczne (t.j. Dz.U. Nr 243, poz. 1623 ze zm.) z 2012 r. poz. 1059) XII Wykaz skrótów PrLot ........................ ustawa z 3.7.2002 r. – Prawo lotnicze (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 933 ze zm.) poz. 1529) PrPoczt .................... ustawa z 23.11.2012 r. – Prawo pocztowe (Dz.U. z 2012 r. PrPrzew ................... ustawa z  15.11.1984  r. – Prawo przewozowe (t.j. Dz.U. PrSpółdz .................. ustawa z  16.9.1982  r. – Prawo spółdzielcze (t.j. Dz.U. PrStow ..................... ustawa z 7.4.1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach (t.j. Dz.U. PrTelekom ............... ustawa z  16.7.2004  r. – Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. PrywKomerU ......... ustawa z  30.8.1996  r. o  komercjalizacji i  prywatyzacji z 2012 r. poz. 1173 ze zm.) z 2003 r. Nr 188, poz. 1848 ze zm.) z 2001 r. Nr 79, poz. 855 ze zm.) Nr 171, poz. 1800 ze zm.) (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 216) (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 907) PrZamPubl .............. ustawa z  29.1.2004  r. – Prawo zamówień publicznych PrzedPaństwU ........ ustawa z  25.9.1981  r. o  przedsiębiorstwach państwowych (t.j. Dz.U. z 2002 r. Nr 112, poz. 981 ze zm.) SpółMieszkU .......... ustawa z  15.12.2000  r. o  spółdzielniach mieszkaniowych SwobDziałGospU ... ustawa z 2.7.2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (t.j. Dz.U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1116 ze zm.) (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 672 ze zm.) TfUE ......................... Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (Dz.Urz. UE TrDrogU .................. ustawa z  6.9.2001  r. o  transporcie drogowym (t.j. Dz.U. C Nr 326 z 26.10.2012 r., s. 47, wersja skonsolidowana) TrKolU ..................... ustawa z 28.3.2003 r. o transporcie kolejowym (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 1265 ze zm.) z 2007 r. Nr 16, poz. 94 ze zm.) ZNKU ...................... ustawa z 16.4.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz.U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 ze zm.) 2. Czasopisma i publikatory Dz.U. ........................ Dziennik Ustaw Dz.Urz. .................... Dziennik Urzędowy EP ............................. Edukacja Prawnicza MSiG ........................ Monitor Sądowy i Gospodarczy OSA .......................... Orzecznictwo Sądu Apelacyjnego PPP ........................... Przegląd Prawa Publicznego RPEiS ....................... Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny Wykaz skrótów XIII 3. Inne skróty BZP .......................... Biuletyn Zamówień Publicznych CEIDG ..................... Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospo- darczej EFTA ........................ Europejskie Stowarzyszenie Wolnego Handlu KE ............................. Komisja Europejska KRS .......................... Krajowy Rejestr Sądowy n. ............................... następny (-e, -a) Nr ............................. numer orz. ........................... orzeczenie PKB .......................... Produkt Krajowy Brutto post. .......................... postanowienie RM ........................... Rada Ministrów SOKiK ...................... Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów SPI ............................ Sąd Pierwszej Instancji t.j. .............................. tekst jednolity TPA .......................... Third Party Access TS ............................. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej UE ............................ Unia Europejska UKE ......................... Urząd Kontroli Elektronicznej UOKiK .................... Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów UPUE ....................... Urząd Publikacji Unii Europejskiej URE .......................... Urząd Regulacji Energetyki UTK ......................... Urząd Transportu Kolejowego WE ........................... Wspólnota Europejska ze zm. ....................... ze zmianami Rozdział I. Działalność gospodarcza Część I. Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej 1. Zakres przedmiotowy. Ustawa reguluje: • podejmowanie, wykonywanie i  zakończenie działalności gospodar- czej na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej oraz • zadania organów w tym zakresie. 2. Definicja działalności gospodarczej. Zgodnie z  art.  2 SwobDziałGospU działalnością gospodarczą jest zarobkowa dzia- łalność wytwórcza, budowlana, handlowa, usługowa oraz poszuki- wanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin ze złóż, a także dzia- łalność zawodowa, wykonywana w  sposób zorganizowany i  ciągły. Do działalności gospodarczej: budowlanej, handlowej i usługowej oraz działalności zawodowej polegającej na świadczeniu usług stosuje sie od- powiednio przepisy art. 5, przepisy rozdziału 2 i 3 ustawy z 4.3.2010 r. o  świadczeniu usług na  terytorium Rzeczpospolitej Polskiej (Dz.U. Nr 47, poz. 278 ze zm.). 3. Wyłączenie. Artykuł 3 SwobDziałGospU wymienia rodzaje działal- ności gospodarczej, które są wyłączone spod rygorów ustawy i do któ- rych nie stosuje się jej przepisów. Dotyczy to: • działalności wytwórczej w rolnictwie w zakresie: – upraw rolnych oraz chowu i hodowli zwierząt, – ogrodnictwa, – warzywnictwa, – leśnictwa, – rybołówstwa śródlądowego; 2 Rozdział I. Działalność gospodarcza • świadczenia w gospodarstwach rolnych usług związanych z poby- tem turystów, takich jak: – wynajmowanie przez rolników pokoi, – sprzedaż posiłków domowych, – inne usługi związane z pobytem turystów oraz • wyrobu win przez producentów będących rolnikami wyrabiającymi mniej niż 100 hektolitrów wina w ciągu roku gospodarczego, o któ- rych mowa w art. 17 ust. 3 ustawy z 12.5.2011 r. o wyrobie i rozle- wie wyrobów winiarskich, obrocie tymi wyrobami i organizacji rynku wina (Dz.U. Nr 120, poz. 690 ze zm.). Wskazane powyżej rodzaje działalności stanowią działalność gospo- darczą, lecz podlegają przepisom odrębnych ustaw. 4. Definicja przedsiębiorcy. Zgodnie z art. 4 SwobDziałGospU przed- siębiorcą jest osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną – wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą. Za przedsiębiorców uznaje się także wspólników spółki cywilnej w zakre- sie wykonywanej przez nich działalności gospodarczej. a. Mikroprzedsiębiorca. Za mikroprzedsiębiorcę uważa się przedsię- biorcę, który w co najmniej jednym z 2 ostatnich lat obrotowych: • zatrudniał średniorocznie mniej niż 10 pracowników oraz • osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w  zło- tych 2 mln euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 2 mln euro. b. Mały przedsiębiorca. Za małego przedsiębiorcę uważa się przedsię- biorcę, który w co najmniej jednym z 2 ostatnich lat obrotowych: • zatrudniał średniorocznie mniej niż 50 pracowników oraz • osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w  zło- tych 10 mln euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w zło- tych 10 mln euro. Część II. Zasady podejmowania… 3 c. Średni przedsiębiorca. Za średniego przedsiębiorcę uważa się przed- siębiorcę, który w co najmniej jednym z 2 ostatnich lat obrotowych: • zatrudniał średniorocznie mniej niż 250 pracowników oraz • osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w  zło- tych 50 mln euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w zło- tych 43 mln euro. d. Średnioroczne zatrudnienie. Średnioroczne zatrudnienie określa się w przeliczeniu na pełne etaty. Przy obliczaniu średniorocznego zatrudnienia nie uwzględnia się pracowników przebywających na: • urlopach macierzyńskich, • dodatkowych urlopach macierzyńskich, • urlopach na warunkach urlopu macierzyńskiego, • dodatkowych urlopach na warunkach urlopu macierzyńskiego, • urlopach ojcowskich, • urlopach rodzicielskich i urlopach wychowawczych, a także • zatrudnionych w celu przygotowania zawodowego. W przypadku przedsiębiorcy działającego krócej niż rok, jego przewidy- wany obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych, a także średnioroczne zatrudnienie oszacowuje się na pod- stawie danych za ostatni okres, udokumentowany przez przedsiębiorcę. Część II. Zasady podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej 1. Zasada ogólna. Zgodnie z art. 6 SwobDziałGospU podejmowanie, wykonywanie i  zakończenie działalności gospodarczej jest wolne dla każdego na równych prawach, z zachowaniem warunków określonych przepisami prawa. Właściwy organ nie może żądać ani uzależnić swojej decyzji w sprawie podjęcia, wykonywania lub zakończenia działalności gospodarczej przez zainteresowaną osobę od spełnienia przez nią do- datkowych warunków, w szczególności przedłożenia dokumentów lub ujawnienia danych nieprzewidzianych przepisami prawa. 4 Rozdział I. Działalność gospodarcza 2. Wpis do rejestru i ewidencji. Przedsiębiorca może podjąć działal- ność gospodarczą: • w dniu złożenia wniosku o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej albo • po uzyskaniu wpisu do rejestru przedsiębiorców w KRS (art. 14 ust. 1 SwobDziałGospU). Przepisu tego nie stosuje się, w  przypadku gdy ustawy uzależniają podejmowanie i  wykonywanie działalności gospodarczej od  obowiąz- ku uzyskania przez przedsiębiorcę koncesji albo zezwolenia, o którym mowa w art. 75 SwobDziałGospU. Wpisowi do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gos podarczej podlegają przedsiębiorcy będący osobami fizycznymi (art.  14 ust.  2 SwobDziałGospU). Przedsiębiorca ma prawo we wniosku o wpis do Centralnej Ewiden- cji i Informacji o Działalności Gospodarczej określić późniejszy dzień podjęcia działalności gospodarczej niż dzień złożenia wniosku. W przypadku przedsiębiorców będących osobami fizycznymi, podej- mujących działalność gospodarczą wiążącą się z obowiązkiem uzyskania przez przedsiębiorcę wpisu w rejestrze działalności regulowanej, stosu- je się art. 65 ust. 3 SwobDziałGospU. Zgodnie z tym przepisem przed- siębiorca podlegający wpisowi do ewidencji może złożyć wniosek wraz z  oświadczeniem również we  właściwym organie ewidencyjnym, wskazując organ prowadzący rejestr działalności regulowanej. Spółka kapitałowa w  organizacji może podjąć działalność gospodarczą przed uzyskaniem wpisu do rejestru przedsiębiorców. Zasady wpisu do rejestru przedsiębiorców określają odrębne przepisy (art. 14 ust. 7 SwobDziałGospU). 3. Zawieszenie działalności przez perzedsiębiorcę. Przedsiębior- ca niezatrudniający pracowników może zawiesić wykonywanie działal- ności gospodarczej na okres od 30 dni do 24 miesięcy (art. 14a ust. 1 SwobDziałGospU). Część II. Zasady podejmowania… 5 Jeżeli działalność gospodarcza wykonywana jest w formie spółki cy- wilnej, zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej jest sku- teczne pod warunkiem jej zawieszenia przez wszystkich wspólni- ków. Przedsiębiorca wykonujący działalność gospodarczą jako wspólnik w więcej niż jednej spółce cywilnej, może zawiesić wykonywanie działal- ności gospodarczej w jednej lub kilku takich spółkach. Z kolei przedsię- biorca wykonujący działalność gospodarczą w różnych formach praw- nych może zawiesić wykonywanie działalności w jednej z tych form. Okres zawieszenia może być oznaczony w dniach, miesiącach albo mie- siącach i dniach. W okresie zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej przed- siębiorca nie może wykonywać działalności gospodarczej i osiągać bie- żących przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej. W okresie zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej przed- siębiorca: • ma prawo wykonywać wszelkie czynności niezbędne do zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodów, • ma prawo przyjmować należności lub obowiązek regulować zobowią- zania powstałe przed datą zawieszenia wykonywania działalności go- spodarczej, • ma prawo zbywać własne środki trwałe i wyposażenie, • ma  prawo albo obowiązek uczestniczyć w  postępowaniach sądo- wych, postępowaniach podatkowych i administracyjnych związanych z działalnością gospodarczą wykonywaną przed zawieszeniem, • wykonuje wszelkie obowiązki nakazane przepisami prawa, • ma prawo osiągać przychody finansowe, także z działalności prowa- dzonej przed zawieszeniem wykonywania działalności gospodarczej, • może zostać poddany kontroli na zasadach przewidzianych dla przed- siębiorców wykonujących działalność gospodarczą. Zawieszenie oraz wznowienie wykonywania działalności gospodar- czej następuje na wniosek przedsiębiorcy. Okres zawieszenia wykony- wania działalności gospodarczej rozpoczyna się od  dnia wskazanego we wniosku o wpis informacji o zawieszeniu wykonywania działalno- ści gospodarczej, nie wcześniej niż w dniu złożenia wniosku, i trwa do dnia złożenia wniosku o wpis informacji o wznowieniu wykony-
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Prawo gospodarcze publiczne w pigułce
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: