Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00023 002753 22443672 na godz. na dobę w sumie
Prawo karne - część szczególna. Orzecznictwo - ebook/pdf
Prawo karne - część szczególna. Orzecznictwo - ebook/pdf
Autor: , Liczba stron: 922
Wydawca: C. H. Beck Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-255-2942-0 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki >> karne
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

W niniejszym zbiorze przedstawiono wybór orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego, Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, Sądu Najwyższego oraz sądów apelacyjnych z zakresu prawa karnego materialnego. Jest on adresowany zarówno do studentów prawa, chcących poszerzyć swoją wiedzę zdobytą w trakcie zajęć uniwersyteckich, jak i aplikantów oraz praktyków prawa. Zbiór może być pomocny w przygotowaniach do egzaminów uniwersyteckich i zawodowych.

Tematyka orzeczeń obejmuje zakres części szczególnej kodeksu karnego.

Autorami zbioru są doktoranci Wydziału prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, aplikanci oraz praktycy.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Zbiory Orzecznictwa Becka Prawo karne – czêœæ szczególna Orzecznictwo Wprowadzenie Michał Królikowski Michał Królikowski, Mikołaj Ostrowski (red.) C.H. Beck Spis treści Wykaz skrótów   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   XXV Wprowadzenie  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  XXIX Część szczególna Kodeksu karnego  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   1 Rozdział XVI. Przestępstwa przeciwko pokojowi, ludzkości oraz przestępstwa wojenne    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     1 . Pojęcie groźby bezprawnej na tle przepisu art . 119 § 1 KK   . . . . . . . . . . .   Rozdział XVII. Przestępstwa przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej  . . . . . . .     2 . Artykuł 128 § 3 KK a art . 191 § 2 KK  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     3 . Wyrażanie poglądów jako czynność przygotowawcza zmierzająca   1 1 4 4 do obalenia przemocą ustroju  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   5   4 . Rozpowszechnianie fałszywych wiadomości mogących wyrządzić   istotną szkodę interesom Państwa Polskiego  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     5 . Rozpowszechnianie plotek a przygotowanie do zmiany ustroju   Państwa Polskiego   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     6 . Pojęcie szkody w rozumieniu art . 130 KK z 1969 r .   . . . . . . . . . . . . . . . . .     7 . Kumulatywny zbieg przepisów art . 130 § 1 i art . 130 § 2 KK   . . . . . . . . .     8 . Deklaracja gotowości przekazania informacji obcemu wywiadowi   . . . . .     9 . Informacje przekazywane obcemu wywiadowi . Pojęcie wiadomości  w rozumieniu art . 130 KK   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     10 . Dobrowolne poniechanie dalszej działalności  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     11 . Przestępstwo pomówienia Narodu Polskiego   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     12 . Zakres podmiotowy ochrony   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .     13 . Znieważenie prezydenta a granice dozwolonej krytyki publicznej  . . . . . .     14 . Znieważenie flagi państwowej w stanie nietrzeźwości   . . . . . . . . . . . . . . .     15 . Znamię działania „publicznie”  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     16 . Zgodność znieważanych znaków państwowych z obowiązującymi   normami  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   Rozdział XVIII. Przestępstwa przeciwko obronności  . . . . . . . . . . . . . . . . . .     17 . Zakres pojęcia „przyjęcie obowiązków” w obcym wojsku lub obcej  organizacji wojskowej   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     18 . Podjęcie służby w charakterze kandydata na legionistę w formacji  francuskiej Legii Cudzoziemskiej a przyjęcie obowiązków w obcym  wojsku (obcej organizacji wojskowej)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     19 . Wykładnia zwrotu „prowadzenie zaciągu”   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   6 7 9 11 12 13 14 17 17 19 21 23 23 24 24 26 27 VII Spis treści 20. Prowadzenie zaciągu do służby w obcym wojsku lub obcej organizacji wojskowej a akceptacja podmiotu, na rzecz którego służba ta ma być pełniona . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 . Podstępne wprowadzenie w błąd właściwego organu w celu zwolnienia od obowiązku służby wojskowej albo odroczenia tej służby . . . . . . . . . . . 22 . Trwały charakter przestępstwa niezgłoszenia się do odbycia służby wojskowej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział XIX. Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu . . . . . . . . . . . . . . . . 23. Związek przyczynowy i zamiar ewentualny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 . Ustalenie zamiaru zabójstwa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 . Różnica między zabójstwem a przestępstwem przewidzianym w art. 156 § 3 KK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 . Ustalenie zamiaru sprawcy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 . Szczególne okrucieństwo wobec osoby niezdolnej do odczuwania cierpienia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28. Odżycie stanu prawnego sprzed nowelizacji art. 148 § 2 KK . . . . . . . . . . 29. Motywacja zasługująca na szczególne potępienie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30. Zabójstwo z użyciem broni palnej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31. Niekonstytucyjność nowelizacji art. 148 § 2 KK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32. Zabójstwo w afekcie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33. Trzy warunki zastosowania instytucji z art. 148 § 4 KK . . . . . . . . . . . . . . 34. Udzielenie pomocy w przerwaniu ciąży . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35. Przerwanie ciąży obumarłej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36. Kobieta, za zgodą której przerwano ciążę, nie należy do kręgu pokrzywdzonych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37. Zakres ochrony karnoprawnej przysługującej dziecku nienarodzonemu . . . 38. Przyjmowanie tzw. zamiaru ogólnego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39. Możliwość nastąpienia skutku dalej idącego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40. Powstanie choroby realnie zagrażającej życiu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 . Pojęcie długotrwałej choroby realnie zagrażającej życiu . . . . . . . . . . . . . 42 . Choroba realnie zagrażająca życiu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43. Spowodowanie choroby realnie zagrażającej życiu . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44 . Ocena cechy trwałości choroby psychicznej jako skutku . . . . . . . . . . . . . 45 . Zabieg chirurgiczny a ciężki uszczerbek na zdrowiu . . . . . . . . . . . . . . . . . 46 . Różnica między zabójstwem a przestępstwem z art. 156 § 3 KK . . . . . . . 47 . Przesłanki odpowiedzialności z art. 156 § 3 KK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48. Zabójstwo a przestępstwo przewidziane w art. 156 § 3 KK . . . . . . . . . . . 49. Rozumienie sformułowania „działa” w art. 157 § 3 KK . . . . . . . . . . . . . . 50. Artykuł 158 § 1 KK występkiem o charakterze materialnym . . . . . . . . . . 51 . Formalny charakter występku stypizowanego w art. 158 § 1 KK . . . . . . . 52 . Bezpośrednie niebezpieczeństwo nastąpienia co najmniej skutku określonego w art. 157 § 1 KK, jako podstawa odpowiedzialności z art. 158 § 1 KK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53. Podżeganie lub pomocnictwo sprawstwem „udziału w pobiciu” . . . . . . . 54 . Podżeganie lub pomocnictwo sprawstwem „udziału w pobiciu” . . . . . . . 55 . Podżeganie lub pomocnictwo sprawstwem „udziału w pobiciu” . . . . . . . 29 31 33 34 34 35 37 38 39 42 47 48 49 54 57 59 60 61 63 66 67 68 69 70 71 74 75 76 77 78 79 80 81 83 85 87 88 VIII Spis treści 56 . Podjęcie dalej idącego zamiaru zabójstwa w czasie realizacji czynu objętego porozumieniem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57 . Interwencja w celu udzielenia pomocy a włączenie się do bójki . . . . . . . . 58. Przewidywanie spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu . . . . . . 59. Objęcie świadomością najdalej idącego skutku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60. Następstwo w postaci śmierci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 . Przesłanka umożliwiająca kwalifikację z art. 158 § 3 KK . . . . . . . . . . . . . 62 . Szczególnie niebezpieczny charakter bójki z użyciem niebezpiecznego 91 92 93 94 96 97 przedmiotu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99 63. „Używanie” a „posługiwanie się” niebezpiecznym narzędziem . . . . . . . . 101 64 . Etap życia człowieka, od którego przysługuje ochrona z art. 160 KK . . . 101 65 . Korzystanie z ochrony karnoprawnej przez dziecko poczęte mające się urodzić . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105 66 . Zagrożenie pochodzące z innego źródła . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107 67 . Zwiększenie niebezpieczeństwa spowodowane nieodpowiednim działaniem lekarza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108 110 68. Obiektywne przypisanie skutku warunkiem odpowiedzialności . . . . . . . . 69. Obiektywne przypisanie skutku warunkiem odpowiedzialności 111 z art. 160 § 2 i 3 KK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112 70. Odpowiedzialność lekarza na podstawie art. 162 § 1 KK . . . . . . . . . . . . . Rozdział XX. Przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu powszechnemu . . . 114 114 71 . Istota pożaru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115 72 . Dookreślenie terminu „budowla” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117 73. Zawalenie się stropu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74 . Wybuch gazu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119 75 . Mienie w wielkich rozmiarach a mienie wielkiej wartości . . . . . . . . . . . . 121 76 . Brak wymogu sprowadzenia niebezpieczeństwa powszechnego . . . . . . . 125 77 . Sprowadzenie katastrofy a zabójstwo – wątpliwości . . . . . . . . . . . . . . . . . 126 78. Sprowadzenie katastrofy a przestępstwo przeciw mieniu . . . . . . . . . . . . . 128 79. Wymóg działania lub zaniechania dla przypisania sprowadzenia niebezpieczeństwa katastrofy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129 80. Bezpośredniość niebezpieczeństwa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131 81. Kumulatywny zbieg nieumyślnego sprowadzenia pożaru i umyślnego sprowadzenia niebezpieczeństwa pożaru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132 82. Niebezpieczeństwo powszechne – istota . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134 83. Sprowadzenie niebezpieczeństwa powszechnego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135 84. Konieczność wykazania bezpośredniości niebezpieczeństwa . . . . . . . . . . 138 85. Niebezpieczeństwo powszechne – znamię „działania w inny sposób” . . . 139 86. Wprowadzenie do obrotu szkodliwych dla zdrowia środków spożywczych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141 87. Zagrożenie epidemiologiczne a szerzenie choroby zakaźnej . . . . . . . . . . . 142 88. Pojęcie „użycia gwałtu” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 144 89. Przemoc wobec osoby a gwałt na osobie – tożsamość . . . . . . . . . . . . . . . 145 90. Przemoc wobec osoby a gwałt na osobie – brak tożsamości . . . . . . . . . . . 148 91. Dobrowolne odstąpienie od czynu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150 IX Spis treści 92. Przesłanki złagodzenia lub odstąpienia od wymierzenia kary w przypadku odstąpienia od czynu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 151 93. Złagodzenie kary albo odstąpienie od jej wymierzenia a efektywność działania sprawcy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 153 94. Przestępstwo dokonane a nadzwyczajne złagodzenie kary lub odstąpienie od jej wymierzenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 154 95. Niebezpieczne przedmioty a sprowadzenie niebezpieczeństwa . . . . . . . . 155 96. Domniemanie względem niebezpiecznych przedmiotów . . . . . . . . . . . . . 156 97. Cechy przestępstwa wytwarzania lub obrotu przedmiotami niebezpiecznymi bez zezwolenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 158 159 Rozdział XXI. Przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji . . 98. Wytyczne wymiaru sprawiedliwości i praktyki sądowej w sprawach o przestępstwa drogowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 159 99. Sprowadzenie katastrofy w ruchu a sprowadzenie niebezpieczeństwa katastrofy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 163 100. Obowiązek zamieszczenia w wyroku ustaleń – sposobu naruszenia zasad bezpieczeństwa ruchu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 164 101. Stopień zagrożenia powodujący niebezpieczeństwo sprowadzenia katastrofy w ruchu lądowym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 167 102. Sprowadzenie niebezpieczeństwa katastrofy w ruchu powietrznym . . . . 168 103. Umyślne sprowadzenie niebezpieczeństwa katastrofy kolejowej . . . . . . . 170 104. Wypadek, w którym inna osoba odniosła obrażenia ciała lub rozstrój zdrowia nietrwające dłużej niż 7 dni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 171 105. Stosowanie zasady ograniczonego zaufania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 174 106. Pojęcie ruchu lądowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 176 107. Przypisanie sprawcy spowodowania skutku przestępnego . . . . . . . . . . . . 177 108. Zamontowanie pasów bezpieczeństwa w samochodzie pokrzywdzonego 180 109. Zbieg realny przestępstw spowodowania wypadku w komunikacji i nieudzielenia pomocy jego ofierze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 181 110. Nieumyślność spowodowania wypadku w art. 177 KK . . . . . . . . . . . . . . 183 111 . Przyczynienie się do wypadku przez współuczestnika ruchu drogowego . . 184 112 . Sprzeczne z zasadami bezpieczeństwa zachowanie innego współuczestnika ruchu a odpowiedzialność sprawcy wypadku . . . . . . . . . 185 113. Kwalifikacja czynu z art. 177 § 1 w zb. § 2 KK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 186 114 . Pozorny zbieg przestępstw art. 178 § 1 i art. 178a § 1 KK . . . . . . . . . . . . 188 115 . Przekroczenie dopuszczalnej prędkości przez podejrzanego. Zajechanie drogi przez poszkodowanego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 190 116 . Zbiegnięcie sprawcy wypadku z miejsca zdarzenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . 191 117 . Pojęcie „środka odurzającego” w rozumieniu art. 178a KK . . . . . . . . . . . 193 118. Pojęcie „pojazdu mechanicznego” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 195 119. Orzeczenie zakazu prowadzenia pojazdów – istota regulacji . . . . . . . . . . 197 120. Zbieg art. 178a § 1 i art. 177 § 1 KK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 199 121 . Stosowanie środków karnych przewidzianych w art. 42 § 1 i 2 KK . . . . . 203 122 . Oddanie pojazdu mechanicznego do prowadzenia osobie znajdującej się pod wpływem alkoholu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 205 123. Udzielanie nauki jazdy przez instruktora znajdującego się w stanie nietrzeźwości . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 206 X Spis treści 124 . Czynności związane bezpośrednio z zapewnieniem bezpieczeństwa ruchu pojazdów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 208 125 . Zgodność art. 178a § 2 KK z Konstytucją RP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 209 126 . Artykuł 178 KK a wprowadzenie typów kwalifikowanych przestępstw określonych w art. 173, 174 i 177 KK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 212 Rozdział XXII. Przestępstwa przeciwko środowisku . . . . . . . . . . . . . . . . . . 215 127 . Wycięcie drzewa uznanego za pomnik przyrody . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 215 128. Zakres pojęcia „urządzenie zabezpieczające” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 216 Rozdział XXIII. Przestępstwa przeciwko wolności . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 217 129. Istota przestępstwa pozbawienia wolności . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 217 130. Przedmiot ochrony art. 189 KK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 217 131. Relacja pomiędzy art. 252 § 1 i art. 189 KK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 218 132. Ocena znamienia „ze szczególnym udręczeniem” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 219 133. Ocena znamienia „ze szczególnym udręczeniem” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 221 134. Zakres zwrotu „handel ludźmi” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 222 135. Wykładnia zwrotu „uprawia handel” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 227 136. Przedmiot i cel transakcji a przestępstwo handlu ludźmi . . . . . . . . . . . . . 228 137. Znamiona przestępstwa groźby karalnej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 229 138. Znamiona przestępstwa groźby karalnej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 231 139. Skutkowy charakter przestępstwa z art. 190 § 1 KK . . . . . . . . . . . . . . . . . 232 140. Charakter obawy wzbudzonej groźbą . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 233 141 . Dobro chronione w konstrukcji przestępstwa groźby karalnej . . . . . . . . . 234 142 . Groźba a ostrzeżenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 235 143. Charakter groźby wypowiedzianej po podjęciu działań zmierzających do realizacji przestępstwa będącego jej przedmiotem . . . . . . . . . . . . . . . . 236 144 . Charakter przestępstwa z art. 191 § 1 i jego relacja do art. 245 KK . . . . . 237 145 . Różnica pomiędzy występkami z art. 191 § 1 i art. 280 § 1 KK . . . . . . . . 238 146 . Formalny charakter przestępstwa z art. 191 § 1 KK – ocena charakteru groźby bezprawnej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 239 147 . Przemoc wobec rzeczy. Zgodność art. 191 § 1 KK z art. 30 w zw. z art. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej . . . . . . . . . . . . . . . . 240 148. Przemoc wobec rzeczy jako forma przemocy wobec osoby . . . . . . . . . . . 244 149. Podmiot przestępstwa z art. 192 § 1 KK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 246 150. Charakterystyka strony podmiotowej przestępstwa z art. 191 § 2 KK . . . 247 151 . Charakterystyka strony podmiotowej przestępstwa z art. 191 § 2 KK . . . 249 152 . Świadomość sprawcy wymuszającego wierzytelność i jej dopuszczalny przez prawo charakter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 252 153. Istnienie wierzytelności jako warunek przypisania przestępstwa z art. 191 § 2 KK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 253 154 . Rozbój a przestępstwo z art. 191 § 2 KK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 254 155 . Zakres informacji udzielanej przez lekarza przed zabiegiem . . . . . . . . . . 255 156 . Zakres informacji udzielanej przez lekarza przed zabiegiem . . . . . . . . . . 257 157 . Ciężar dowodu wykonania ustawowego obowiązku udzielenia pacjentowi lub jego ustawowemu przedstawicielowi przystępnej informacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 259 158. Skuteczność oświadczeń pro futuro składanych przez pacjenta . . . . . . . . 261 XI Spis treści 159. Obowiązek lekarza przy sprzeciwie pacjenta co do koniecznej hospitalizacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 264 160. Bezprawność zabiegu wykonanego lege artis bez zgody pacjenta . . . . . . 266 161 . Zakres zgody pacjenta a komplikacje powstałe wskutek pomyłki lekarza 267 162 . Zmiana zakresu zabiegu dokonana bez zgody pacjenta a stan wyższej konieczności . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 269 163. Charakter naruszenia miru domowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 270 164 . Uprawnienie sprawcy w rozumieniu art. 193 KK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 271 Rozdział XXIV. Przestępstwa przeciwko wolności sumienia i wyznania . . . 273 165 . Ograniczenie wolności wyznania – odwołanie do Konstytucji RP i prawa cywilnego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 273 166 . Zabór ruchomości z grobu – kradzież czy profanacja . . . . . . . . . . . . . . . . 275 167 . Przepis dotyczący przestępstw przeciwko wolności sumienia i wyznania przepisem szczególnym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 277 168. Obraza uczuć religijnych a zamiar bezpośredni lub ewentualny . . . . . . . . 278 169. Naruszenie wolności sumienia i religii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 279 170. Systemowa uniwersalność prawnej ochrony „uczuć religijnych” . . . . . . . 282 Rozdział XXV. Przestępstwa przeciwko wolności seksualnej i obyczajności . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 284 171 . Pojęcie „podstępu” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 284 172 . Przestępstwo gwałtu a ciąg przestępstw . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 285 173. Moc dowodu – śladów biologicznych przy przestępstwie zgwałcenia . . . 286 174 . Charakter współsprawstwa w przestępstwie zgwałcenia . . . . . . . . . . . . . . 288 175 . Pojęcie gwałtu ze szczególnym okrucieństwem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 290 176 . Gwałt a obrażenia ginekologiczne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 293 177 . Wyrażenie braku woli do podjęcia współżycia przez pokrzywdzonego . . 294 178. Granice „innej czynności seksualnej” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 296 179. Wykładnia pojęcia „doprowadzenie innej osoby do obcowania płciowego” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 297 180. Wykładnia pojęcia „inna czynność seksualna” (I) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 298 181. Zmiana kwalifikacji prawnej czynu z art. 197 § 1 KK na art. 197 § 3 KK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300 182. Wykładnia pojęcia „inna czynność seksualna” (II) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 301 183. Dokonanie zabójstwa w związku z popełnieniem przestępstwa zgwałcenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 303 184. Obcowanie płciowe a inna czynność seksualna (I) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 305 185. Obcowanie płciowe a inna czynność seksualna (II) . . . . . . . . . . . . . . . . . 306 186. Współsprawstwo zgwałcenia zbiorowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 308 187. Czynny żal przy przestępstwie zgwałcenia a naruszenie czynności ciała . . . 311 188. Ustalenie istnienia zgody pokrzywdzonego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 313 189. Dążenie do zaspokojenia popędu płciowego a przestępstwo zgwałcenia . . . 315 190. Rozpoczęcie obcowania płciowego a byt przestępstwa zgwałcenia . . . . . 316 191. Znamię ,,bezradności” z art. 198 KK a odurzenie alkoholem . . . . . . . . . 318 192. Pojęcie „bezradności” w rozumieniu art. 198 KK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 319 193. Zbieg kumulatywny art. 198 KK i art. 197 § 2 KK . . . . . . . . . . . . . . . . . . 320 194. Wykładnia pojęcia „inna czynność seksualna” (III) . . . . . . . . . . . . . . . . . 322 XII Spis treści 195. Pokrzywdzony przestępstwem z art. 198 KK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 323 196. Wykładnia pojęcia „bezradności” na tle art. 198 KK . . . . . . . . . . . . . . . . 326 197. Wykładnia pojęcia „brak zdolności do rozpoznania znaczenia czynu” . . . 328 198. Wykładnia pojęcia „nadużycie stosunku zależności”, o którym mowa w art. 199 KK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 330 199. Pojęcie „doprowadzenie do obcowania płciowego” . . . . . . . . . . . . . . . . . 332 200. Wykładnia pojęcia „stosunek zależności” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 335 201. Usiłowanie dokonania przestępstwa pedofilii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 336 202. Motywacja sprawcy przestępstwa pedofilii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 338 203. Czyn ciągły przestępstwa zgwałcenia i pedofilii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 339 204. Wykładnia pojęcia „inna czynność seksualna” w rozumieniu art. 200 § 1 KK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 341 205. Penalizacja pedofilii w wypadku zgody pokrzywdzonego na obcowanie płciowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 344 206. Relacja przepisów art. 197, 200 i 201 KK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 345 207. Wykładnia znamienia „treści pornograficzne” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 347 208. Przepadek narzędzi przeznaczonych do popełnienia przestępstwa z art. 202 § 4a KK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 349 209. Wykładnia pojęcia „krytyczne położenie” z art. 203 KK . . . . . . . . . . . . . 351 210. Zakres odpowiedzialności za przestępstwo spenalizowane w art. 204 § 2 KK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352 211 . Termin złożenia wniosku, o którym mowa w art. 205 KK . . . . . . . . . . . . 353 Rozdział XXVI. Przestępstwa przeciwko rodzinie i opiece . . . . . . . . . . . . . . 355 212 . Kwalifikowana forma znęcania się – charakterystyka znamienia podjęcia czynności samobójczych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 355 213. Pojęcie znęcania się. Niedopuszczalność wzajemnego znęcania się . . . . . 355 214 . Znamiona przestępstwa znęcania się . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 356 215 . Kwestia możliwości wzajemnego i jednoczesnego znęcania się małżonków . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 357 216 . Znęcanie się psychiczne i fizyczne – forma kwalifikowana . . . . . . . . . . . 358 217 . Znęcanie się jako zachowanie wielodziałaniowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 359 218. Znamiona przestępstwa znęcania się . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 360 219. Zachowanie wyczerpujące znamiona przestępstwa znęcania się – kryterium podmiotowo-przedmiotowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 361 220. Znamię szczególnego okrucieństwa w przestępstwie znęcania się . . . . . . 361 221 . Znamię uporczywości w kontekście uchylania się od obowiązku alimentacyjnego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 362 222 . Obowiązek alimentacyjny a zła wola sprawcy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 363 223. Istota przestępstwa porzucenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 364 224 . Odpowiedzialność rodzica za uprowadzenie dziecka . . . . . . . . . . . . . . . . 365 Rozdział XXVII. Przestępstwa przeciwko czci i nietykalności cielesnej . . . 366 225 . Zniesławienie dokonane ze świadomością nieprawdziwości informacji . . . 366 226 . Cytowanie jako okoliczność wyłączająca odpowiedzialność karną za zniesławienie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 368 227 . Wymóg odpowiedniej formy krytyki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 369 XIII Spis treści 228. Internet jako środek masowego komunikowania w rozumieniu art. 212 § 2 i art. 216 § 2 KK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 371 229. Brak ograniczenia lub wyłączenia karalności zniesławienia przez art. 12 ust. 1 ustawy – Prawo prasowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 372 230. Immunitet adwokacki a odpowiedzialność za zniewagę lub zniesławienie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 374 Rozdział XXVIII. Przestępstwa przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 375 231. Zakaz stosowania podwójnej sankcji za ten sam czyn . . . . . . . . . . . . . . . 375 232. ZUS jako pokrzywdzony . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 382 233. Pojęcie pracownika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 385 234. Pojęcie pracownika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 387 235. Narażenie na bezpośrednie niebezpieczeństwo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 389 236. Związek pomiędzy naruszeniem obowiązku BHP a bezpośrednim narażeniem życia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 391 237. Przesłanki odpowiedzialności za naruszenie obowiązku BHP . . . . . . . . . 394 238. Związek przyczynowy pomiędzy skutkiem a zaniechaniem . . . . . . . . . . 395 Rozdział XXIX. Przestępstwa przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 397 239. Zbieg kumulatywny przestępstw z art. 222 i 224 KK . . . . . . . . . . . . . . . . 397 240. Pojęcie „innego podobnie niebezpiecznego przedmiotu” a czynna napaść . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 398 241 . Wykładnia pojęcia „innego niebezpiecznego narzędzia” (I) . . . . . . . . . . . 401 242 . Wykładnia pojęcia „innego niebezpiecznego narzędzia” (II) . . . . . . . . . . 402 243. Znamiona przestępstwa czynnej napaści na funkcjonariusza . . . . . . . . . . 404 244 . Wykładnia pojęcia „innego niebezpiecznego narzędzia” (III) . . . . . . . . . . 405 245 . Wykładnia znamienia „innego niebezpiecznego narzędzia” . . . . . . . . . . . 407 246 . Zmuszenie do zaniechania czynności służbowej – znamiona . . . . . . . . . . 408 247 . Bezpośredni zamiar sprawcy przestępstwa czynnej napaści . . . . . . . . . . . 410 248. Wykładnia pojęcia funkcjonariusza publicznego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 411 249. Ilość pokrzywdzonych a ilość przestępstw z art. 226 § 1 KK . . . . . . . . . . 414 250. Znamię znieważenia „podczas i w związku z pełnieniem obowiązków służbowych” (I) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 416 251 . Znamię znieważenia „podczas i w związku z pełnieniem obowiązków służbowych” (II) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 417 252 . Pojęcie „osoby do pomocy funkcjonariuszowi publicznemu przybranej” . . 419 253. Wykładnia pojęcia „pełnienie funkcji publicznych” (I) . . . . . . . . . . . . . . . 420 254 . Artykuł 228 § 5 KK a inne typy kwalifikowane przestępstwa przyjęcia korzyści majątkowej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 423 255 . Wykładnia pojęcia „pełnienie funkcji publicznych” (II) . . . . . . . . . . . . . . 424 256 . Wykładnia pojęcia „pełnienie funkcji publicznych” (III) . . . . . . . . . . . . . 429 257 . Znamiona przestępstwa obietnicy udzielenia korzyści majątkowej (I) . . . 432 258. Znamiona przestępstwa obietnicy udzielenia korzyści majątkowej (II) . . 433 259. Wpływ odmowy przyjęcia „łapówki” na byt przestępstwa przekupstwa . 434 260. Przesłanki niepodlegania karze – denuncjacja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 435 XIV Spis treści 261 . Obietnica udzielenia korzyści majątkowej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 436 262 . Cel wręczenia korzyści majątkowej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 437 263. Wykładnia pojęcia „w związku z pełnieniem funkcji” . . . . . . . . . . . . . . . 438 264 . Pożyczka jako ukryta łapówka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 439 265 . Kryteria oceny „upominku” jako niedopuszczalnej korzyści majątkowej . . 440 266 . Podmiot przestępstwa sprzedajności . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 442 267 . Wykładnia znamion płatnej protekcji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 443 268. Pokrzywdzony przestępstwem nadużycia funkcji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 445 269. Znamiona nadużycia funkcji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 448 270. Pojęcie „istotnej szkody” z art. 231 KK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 450 Rozdział XXX. Przestępstwa przeciwko wymiarowi sprawiedliwości . . . . . 452 271 . Przeszkadzanie czynnościom urzędowym sądu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 452 272 . Fałszywe pomówienie jako przekroczenie granic własnej obrony . . . . . . 453 273. Złożenie fałszywych zeznań przez świadka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 456 274 . Bezpodstawne uchylenie się od złożenia zeznania . . . . . . . . . . . . . . . . . . 458 275 . Przesłuchanie w charakterze świadka zamiast przesłuchania w charakterze podejrzanego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 463 276 . Złożenie nieprawdziwych zeznań a prawo do obrony . . . . . . . . . . . . . . . . 466 277 . Krzyżowanie się przepisów art. 271 § 1 KK oraz art. 233 § 4 KK . . . . . . 469 278. Pośrednie naruszenie dobra prawnego osoby poprzez złożenie fałszywego zeznania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 470 279. Pomówienie jako dowód podlegający swobodnej ocenie . . . . . . . . . . . . . 472 280. Nakłanianie do złożenia nieprawdziwych wyjaśnień przez osobę prowadzącą śledztwo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 473 281. Brak zbiegu przepisów art. 234 i 238 KK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 474 282. Autopoplecznictwo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 475 283. Przewidywanie popełnienia czynu jako przesłanka odpowiedzialności karnej z art. 239 § 1 KK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 478 284. Poplecznictwo jako czyn współukarany następczy . . . . . . . . . . . . . . . . . . 479 285. Utrudnianie postępowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 480 286. Interpretacja w świetle MPPOiP oraz EKPC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 482 287. Osoba pokrzywdzona w sprawie o przestępstwo z art. 241 § 1 KK . . . . . 483 288. Niepowrócenie do zakładu karnego jako przestępstwo trwałe . . . . . . . . . 486 289. Uwolnienie się z izby wytrzeźwień przez poszukiwanego listem gończym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 488 290. Zakaz prowadzenia pojazdów orzeczony przez kolegium do spraw wykroczeń  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 490 291. Przedmiot ochrony art. 244 KK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 492 292. Świadomość faktu uprawomocnienia się orzeczenia zakazu prowadzenia pojazdów jako niezbędna przesłanka odpowiedzialności . . . . . . . . . . . . . 493 293. Zbieg przepisów art. 178a § 1 KK i art. 244 KK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 494 294. Zakres znaczeniowy definicji podmiotów wymienionych w art. 245 KK . . 496 295. Znęcanie się przez funkcjonariusza UB nad zatrzymanym – amnestia . . . 498 Rozdział XXXI. Przestępstwa przeciwko wyborom i referendum . . . . . . . . 500 296. Podstawa protestu wyborczego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 XV Spis treści 297. Podstawa protestu wyborczego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 502 298. Nadużycia w sporządzaniu list . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 503 299. Podstawa protestu wyborczego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 505 Rozdział XXXII. Przestępstwa przeciwko porządkowi publicznemu . . . . . 507 300. Kumulatywna kwalifikacja prawna czynu polegającego na uprowadzeniu zakładnika oraz żądaniu zapłaty okupu . . . . . . . . . . . . . 507 301. Ocena celu jako znamienia przestępstwa stypizowanego w art. 252 § 1 KK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 508 302. Sprawca przestępstwa określonego w art. 252 KK . . . . . . . . . . . . . . . . . . 509 303. Cel wzięcia zakładnika w świetle art. 252 § 1 KK . . . . . . . . . . . . . . . . . . 510 304. Zakaz stosowania kumulatywnej kwalifikacji prawnej czynu polegającego na uprowadzeniu zakładnika oraz żądaniu zapłaty okupu . . 511 305. Udział w zbiegowisku publicznym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 512 306. Wypowiedzi nawołujące do nienawiści w świetle art. 256 KK . . . . . . . . . 513 307. Pojęcie „propagowania” w rozumieniu art. 256 KK . . . . . . . . . . . . . . . . . 514 308. Pojęcie przestępstwa występujące w art. 258 KK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 516 309. Pojęcie grupy przestępczej w świetle art. 258 KK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 520 310. Charakter formalny przestępstwa stypizowanego w art. 258 KK . . . . . . . 521 311. Minimalna liczba osób tworzących zorganizowaną grupę przestępczą . . . 522 312. Czas wymagany do wypełnienia znamienia udziału w zorganizowanej grupie przestępczej w świetle art. 258 KK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 523 523 313. Przesłanki decydujące o udziale w zorganizowanej grupie przestępczej . . . 314. Zbrojny charakter zorganizowanej grupy przestępczej w świetle art. 258 KK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 525 315. Udział w zorganizowanej grupie przestępczej w świetle art. 258 KK . . . 526 316. Realny zbieg przestępstwa z art. 258 KK z innymi przestępstwami popełnionymi w czasie przynależności do grupy przestępczej . . . . . . . . . 527 317. Motywacja działania sprawców przestępstwa z art. 262 KK . . . . . . . . . . . 528 318. Uznanie broni gazowej za broń palną . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 529 319. Kwalifikacja prawna zachowania polegającego na przechowywaniu rewolweru i amunicji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 532 320. Ocena zwrotu „handluje” użytego w art. 263 KK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 534 321. Przesłanki decydujące o wyczerpaniu przez sprawcę znamion przestępstwa określonego w art. 263 § 2 KK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 535 322. Wpływ ilości i rodzaju posiadanej bez zezwolenia amunicji na ocenę prawną czynu zabronionego w świetle art. 263 KK . . . . . . . . . . . . . . . . . 537 323. Pojęcie „posiadania” w świetle art. 263 § 2 KK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 538 324. Posiadanie broni przez członków zorganizowanej grupy przestępczej o charakterze zbrojnym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 538 325. Posiadanie istotnych części broni palnej i amunicji w świetle art. 263 KK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 539 326. Ocena prawna części broni palnej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 540 327. Znamię przekraczania granicy RP w świetle art. 264 KK . . . . . . . . . . . . . 541 328. Ocena legalności przekraczania granicy między Polską a Niemcami przez cudzoziemca po wejściu Polski do strefy Schengen . . . . . . . . . . . . 543 329. Ocena zwrotu „przekraczanie granicy państwowej” w świetle art. 264 KK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 544 XVI 330. Pojęcie „organizowania” w świetle art. 264 KK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 545 331. Znamiona przestępstwa stypizowanego w art. 264a KK . . . . . . . . . . . . . . 547 Rozdział XXXIII. Przestępstwa przeciwko ochronie informacji . . . . . . . . . 549 332. Istota i powszechny charakter przestępstwa ujawnienia lub wykorzystania informacji niejawnych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 549 Spis treści 333. Wykładnia znamienia czynności sprawczej „ujawnienia” informacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 551 334. Wyłączenie odpowiedzialności za przestępstwo „ujawnienia” informacji objętych klauzulą „tajne” lub „ściśle tajne” . . . . . . . . . . . . . . . 552 335. Definicja tajemnicy służbowej w ustawie z 14.12.1982 r. o ochronie tajemnicy państwowej i służbowej. Materialny charakter definicji . . . . . . 554 336. Możliwość popełnienia przestępstwa z art. 267 KK tylko w zamiarze bezpośrednim . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 556 337. Wykładnia pojęcia „informacja” na gruncie art. 267 KK. Bezprawne podłączenie odbiornika telewizyjnego do sieci kablowej jako czyn niewypełniający znamion przestępstwa z art. 267 KK . . . . . . . . . . . . . . . 558 338. Istota przestępstwa nielegalnego uzyskania informacji. Bezprawne posługiwanie się hasłami umożliwiającymi dostęp do informacji . . . . . . . 559 339. Używanie urządzenia nadawczo-odbiorczego a odpowiedzialność z art. 267 KK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 561 340. Umyślny charakter przestępstwa z art. 268 § 1 KK . . . . . . . . . . . . . . . . . . 563 341. Wykładnia znamienia „udaremnienia” zapoznania się z informacją . . . . . 564 Rozdział XXXIV. Przestępstwa przeciwko wiarygodności dokumentów . . 566 342. Usuwalne zmiany w przerobionym dokumencie a byt przestępstwa z art. 270 § 1 KK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 566 343. Zgoda osoby na podrobienie jej podpisu na dokumencie a byt przestępstwa z art. 270 KK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 567 344. Zmiana umowy cywilnoprawnej a przerobienie dokumentu . . . . . . . . . . . 568 345. Podrobienie dokumentu w rozumieniu art. 270 KK . . . . . . . . . . . . . . . . . 570 346. Warunkowe umorzenie postępowania dotyczącego przestępstwa z art. 271 KK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 574 347. Poświadczenie nieprawdy w rozumieniu art. 271 § 1 KK . . . . . . . . . . . . . 575 348. Charakter okoliczności mających znaczenie prawne w rozumieniu art. 271 KK (I) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 577 349. Charakter okoliczności mających znaczenie prawne w rozumieniu art. 271 KK (II) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 578 350. Użycie wyłudzonego poświadczenia nieprawdy jako czyn współukarany . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 579 351. Podstępne wprowadzenie w błąd w rozumieniu art. 272 KK . . . . . . . . . . 581 352. Bon towarowy jako dokument stwierdzający prawa majątkowe w rozumieniu art. 275 KK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 582 353. Ukrywanie dokumentu w rozumieniu art. 276 KK . . . . . . . . . . . . . . . . . . 584 354. Orzeczenie kary grzywny za przestępstwo z art. 276 KK . . . . . . . . . . . . . 586 355. Dokument w rozumieniu art. 276 KK a dokument stwierdzający tożsamość . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 586 356. Przedmiot ochrony art. 277 KK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 588 357. Usunięcie pojedynczych znaków granicznych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 588 XVII Spis treści Rozdział XXXV. Przestępstwa przeciwko mieniu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 589 358. Istota zaboru (I) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 589 359. Istota zaboru (II) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 590 360. Istota zaboru (III) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 591 361. Pojęcie rzeczy w rozumieniu art. 278 KK (I) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 591 362. Pojęcie rzeczy w rozumieniu art. 278 KK (II) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 592 363. Pojęcie rzeczy w rozumieniu art. 278 KK (III) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 594 364. Pojęcie „rzeczy cudzej” w rozumieniu art. 278 KK (I) . . . . . . . . . . . . . . . 594 365. Pojęcie „rzeczy cudzej” w rozumieniu art. 278 KK (II) . . . . . . . . . . . . . . 595 366. Kradzież energii w rozumieniu art. 275 § 5 KK (I) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 597 367. Kradzież energii w rozumieniu art. 275 § 5 KK (II) . . . . . . . . . . . . . . . . . 598 368. Kradzież energii w rozumieniu art. 275 § 5 KK (III) . . . . . . . . . . . . . . . . 599 369. Kradzież energii w rozumieniu art. 275 § 5 KK (IV) . . . . . . . . . . . . . . . . 600 370. Zabór mienia z „zamkniętego pomieszczenia” jako element przestępstwa kradzieży z włamaniem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 602 371. Wykładnia pojęcia włamanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 603 372. Pokonanie zabezpieczeń jako element włamania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 605 373. Usunięcie „przeszkody materialnej” jako element przestępstwa kradzieży z włamaniem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 606 374. Rodzaj zabezpieczeń a byt przestępstwa kradzieży z włamaniem . . . . . . . 607 375. Stosunek art. 279 do art. 288 KK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 608 376. Przestępstwo rozboju jako przestępstwo o znamionach zbiorczych (I) . . . 609 377. Przestępstwo rozboju jako przestępstwo o znamionach zbiorczych (II) . . 610 378. Kierunkowość działania sprawcy przestępstwa rozboju (I) . . . . . . . . . . . . 612 379. Kierunkowość działania sprawcy przestępstwa rozboju (II) . . . . . . . . . . . 613 380. Zamiar sprawcy dla bytu przestępstwa rozboju . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 614 381. Przemoc i groźba jej użycia wobec osoby w rozumieniu art. 280 § 1 KK (I) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 615 382. Przemoc i groźba jej użycia wobec osoby w rozumieniu art. 280 § 1 KK (II) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 616 383. Przemoc i groźba jej użycia wobec osoby w rozumieniu art. 280 § 1 KK (III) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 617 384. Doprowadzenie do nieprzytomności i stan bezbronności w rozumieniu art. 280 § 1 KK (I) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 620 385. Doprowadzenie do nieprzytomności i stan bezbronności w rozumieniu art. 280 § 1 KK (II) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 621 386. Pojęcie „broni palnej” w rozumieniu art. 280 § 2 KK . . . . . . . . . . . . . . . . 621 387. Pojęcie „inny podobnie niebezpieczny przedmiot” w rozumieniu art. 280 § 2 KK (I) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 623 388. Pojęcie „inny podobnie niebezpieczny przedmiot” w rozumieniu art. 280 § 2 KK (II) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 624 389. Pojęcie „inny podobnie niebezpieczny przedmiot” w rozumieniu art. 280 § 2 KK (III) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 625 390. Pojęcie „środek obezwładniający” w rozumieniu art. 280 § 2 KK . . . . . . 626 391. Zwrot „posługuje się” w rozumieniu art. 280 § 2 KK . . . . . . . . . . . . . . . . 627 392. Wielość czynów a wielość pokrzywdzonych na gruncie art. 280 KK . . . . 628 393. Stosunek art. 281 KK do art. 280 KK (I) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 629 XVIII Spis treści 394. Stosunek art. 281 KK do art. 280 KK (II) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 630 395. Stosunek art. 281 KK do art. 280 KK (III) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 631 396. Istota „wymuszenia rozbójniczego” w rozumieniu art. 282 KK (I) . . . . . . 632 397. Istota „wymuszenia rozbójniczego” w rozumieniu art. 282 KK (II) . . . . . 634 398. Istota „wymuszenia rozbójniczego” w rozumieniu art. 282 KK (III) . . . . 635 399. Pojęcie „groźby zamachu na życie lub zdrowie albo gwałtownego zamachu na mienie” w rozumieniu art. 282 KK (I) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 636 400. Pojęcie „groźby zamachu na życie lub zdrowie albo gwałtownego zamachu na mienie” w rozumieniu art. 282 KK (II) . . . . . . . . . . . . . . . . . 637 401. Pojęcie „groźby zamachu na życie lub zdrowie albo gwałtownego zamachu na mienie” w rozumieniu art. 282 KK (III) . . . . . . . . . . . . . . . . 638 402. Działanie w warunkach recydywy jako przeszkoda do przyjęcia przypadku mniejszej wagi z art. 283 KK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 638 403. Podejście przedmiotowo-podmiotowe do oceny czynu jako przypadku mniejszej wagi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 639 404. Ocena społecznej szkodliwości czynu jako przesłanka przyjęcia przypadku mniejszej wagi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 640 405. Wartość zabranych w wyniku rozboju rzeczy jako przesłanka przyjęcia wypadku mniejszej wagi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 641 406. Istota „przywłaszczenia” w rozumieniu art. 284 KK (I) . . . . . . . . . . . . . . 642 407. Istota „przywłaszczenia” w rozumieniu art. 284 KK (II) . . . . . . . . . . . . . 643 408. Istota „przywłaszczenia” w rozumieniu art. 284 KK (III) . . . . . . . . . . . . . 644 409. Istota „przywłaszczenia” w rozumieniu art. 284 KK (IV) . . . . . . . . . . . . . 645 410. Istota „przywłaszczenia” w rozumieniu art. 284 KK (V) . . . . . . . . . . . . . 646 411 . Pojęcie „rzeczy ruchomej” w rozumieniu art. 284 KK . . . . . . . . . . . . . . . 647 412 . Pojęcie „cudzej rzeczy ruchomej” w rozumieniu art. 284 KK (I) . . . . . . . 648 413. Pojęcie „cudzej rzeczy ruchomej” w rozumieniu art. 284 KK (II) . . . . . . 649 414 . Znamiona przestępstwa sprzeniewierzenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 650 415 . Istota pr
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Prawo karne - część szczególna. Orzecznictwo
Autor:
,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: