Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00559 023096 23591686 na godz. na dobę w sumie
Prawo karne materialne. Tabele porównawcze - ebook/pdf
Prawo karne materialne. Tabele porównawcze - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 188
Wydawca: C. H. Beck Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-255-1261-3 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki >> karne
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

TABELE PORÓWNAWCZE – nowa seria, która w sposób syntetyczny przedstawia najważniejsze informacje z danych dziedzin prawa, ujęte w formie wygodnej i praktycznej tabeli porównawczej.


Prawo karne materialne to opracowanie zawierające omówienie:


Jeżeli jesteś aplikantem adwokackim, radcowskim czy notarialnym i przygotowujesz się do kolokwium z zakresu prawa karnego materialnego jest to książka, dzięki której;

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

TABELE PORÓWNAWCZE – nowa seria, która w sposób syntetyczny przedstawia najważ- niejsze informacje z danych dziedzin prawa, ujęte w formie wygodnej i praktycznej tabeli porównawczej. APLIKACJE PRAWNICZE Polecamy: (cid:57) (cid:57) (cid:57) (cid:57) (cid:57) Prawo karne materialne to opracowanie zawierające omówienie: części ogólnej Kodeksu karnego, Kodeksu karnego skarbowego i Kodeksu wykroczeń, części szczególnej Kodeksu karnego i Kodeksu wykroczeń, wybranych przestępstw i wykroczeń skarbowych, ustawy z 29.7.2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii oraz przepisów karnych zawartych w ustawie z 15.9.2000 r. – Kodeks spółek handlowych. Jeżeli jesteś aplikantem adwokackim, radcowskim czy notarialnym i przygotowujesz się do kolokwium z zakresu prawa karnego material- nego to jest to książka, dzięki której; (cid:57) (cid:57) (cid:57) przyswoisz szybko wiedzę, sprawdzisz swoje wiadomości, nabierzesz umiejętności w poruszaniu się między poszczególnymi usta- wami. Alicja Świczewska – absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwer- sytetu Warszawskiego oraz Master 2 en droit français et européen des affaires na Faculté de Droit et des Sciences Sociales, Université de Poitiers. Aplikantka adwokacka, pracuje w Trybunale Konstytucyjnym oraz kancelarii adwokac kiej. Autorka prac z zakresu procedury cywilnej, a także prawa medycznego. Jest współautorką zbioru orzecznictwa z zakresu prawa cywilnego materialnego, wydawanego w serii „Zbiory Orzecznictwa Becka”. a k s w e z c i w Ś . A TABELE PORÓWNAWCZE e n l a i r e t a m e n r a k o w a r P Alicja Świczewska Prawo karne materialne www.sklep.beck.pl http://www.beck.pl e-mail: dz.handlowy@beck.pl tel.: 22 31 12 222, fax: 22 33 77 601 ISBN 978-83-255-1261-3 Cena 49 zł k c e B . H C . Wydawnictwo C.H. Beck TABELE PORÓWNAWCZE Prawo karne materialne W sprzedaży: M. Stepaniuk APLIKACJA ADWOKACKA, wyd. 2 Seria „Inne” M. Stepaniuk APLIKACJA RADCOWSKA, wyd. 2 Seria „Inne” M. Stepaniuk APLIKACJA NOTARIALNA, wyd. 3 Seria „Inne” K. Czajkowska-Matosiuk APLIKACJe PRAWNICze W PyTANIACh I ODPOWIeDzIACh, Tom 1, wyd. 4 Seria „Inne” K. Czajkowska-Matosiuk APLIKACJe PRAWNICze W PyTANIACh I ODPOWIeDzIACh, Tom 2, wyd. 4 Seria „Inne” K. Czajkowska-Matosiuk APLIKACJe PRAWNICze W PyTANIACh I ODPOWIeDzIACh, Tom 3, wyd. 4 Seria „Inne” www.sklep.beck.pl Alicja Świczewska Prawo karne materialne Wydawnictwo C.H. BECK Warszawa 2010 Redakcja: Joanna Ablewicz Projekt okładki: Robert Rogiński © Wydawnictwo C.h. Beck 2010 Wydawnictwo C.H. Beck Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa Skład i łamanie: Krzysztof Biesaga Druk i oprawa: Cyfrowe Centrum Druku, Bydgoszcz ISBN 978-83-255-1261-3 Spis treści Wstęp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . VII Wykaz skrótów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IX IX  1 . Akty prawa krajowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 . Inne skróty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IX I. Część ogólna KK, KKS, KW . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1. Podstawa prawna, zasady odpowiedzialności . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2. Formy przestępstwa/wykroczenia, czynny żal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3. Wyłączenie bezprawności albo winy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1  4 . Kary . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1  5. Środki karne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2  6. Zasady wymiaru kary i środków karnych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4  7. Środki oddziaływania wychowawczego, powrót do przestępstwa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6  8. Środki związane z poddaniem sprawcy próbie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 8.1. Warunkowe umorzenie postępowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 8 .2 . Warunkowe zawieszenie wykonania kary . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 8 .3 . Warunkowe przedterminowe zwolnienie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 8.4. Zwolnienie od reszty kary ograniczenia wolności, skrócenie wykonywania środków karnych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7  9. Kara łączna, zbieg przestępstw, ciąg przestępstw . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 10. Łączenie kar i środków karnych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 11. Środki zabezpieczające . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 12 . Przedawnienie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 13. Zatarcie skazania/ukarania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 14. Odpowiedzialność za przestępstwa popełnione za granicą . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 15. Słownik pojęć . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16. Stosunek do ustaw szczególnych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II. Część szczególna KK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1. Przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu powszechnemu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2. Przestępstwa przeciwko środowisku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3. Przestępstwa przeciwko wolności . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4. Przestępstwa przeciwko wolności seksualnej i obyczajności . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5. Przestępstwa przeciwko rodzinie i opiece . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6. Przestępstwa przeciwko czci i nietykalności cielesnej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  7. Przestępstwa przeciwko prawom osób wykonującym pracę zarobkową . . . . . . . . . . . . . . .  8. Przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi publicznemu . . . . . . . . . . . . . . . . . . A. Świczewska, Prawo karne materialne 1 1 5 2 9 5 7 4 6 6 8 4 6 8 1 3 0 6 9 103 114 116 116 117 118 119 123 124 127 128 V Spis treści  9. Przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10. Przestęstwa przeciwko obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi . . . . . . . . . . . . . . III. Część szczególna KK i KW . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1. Przestępstwa/wykroczenia przeciwko zdrowiu i życiu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2. Przestępstwa/wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji . . . . . . . . . . . . . . . .  3. Przestępstwa/wykroczenia przeciwko mieniu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IV. Część szczególna KK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1. Przestępstwa przeciwko wiarygodności dokumentów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . V. KKS – wybrane przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe . . . . . . . . . . . . 129 137 139 139 142 145 154 154 156 VI. KW – wybrane wykroczenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 161 VII. Ustawa z 29.7.2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U. Nr 179, poz. 1485 ze zm.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1. Zakres zastosowania; słownik pojęć . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2. Przestępstwa i wykroczenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3. Stosunek do przepisów części ogólnej KK i KW oraz do KPW . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . VIII. Przepisy karne w ustawie z 15.9.2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz.U. Nr 94, poz. 1037 ze zm.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 163 163 165 170 173 VI A. Świczewska, Prawo karne materialne Wstęp Gdy przygotowywałam się do egzaminów podczas studiów, siłą rzeczy uczyłam się każdego ko- deksu lub innej ustawy z osobna. Jednak nauka do konkursów na aplikację adwokacką oraz sądową szybko okazała się innym wyzwaniem. Ogromny materiał, który należało opanować, postanowiłam pogrupować i podzielić na zagadnienia. Pomysł rozwinęłam podczas aplikacji, ucząc się do corocznych kolokwiów . Zbiór, który mają Państwo przed sobą, zawiera tabele przedstawiające instytucje prawa karnego materialnego oraz zaprezentowane w sposób przekrojowy przestępstwa i wykroczenia. Opracowane zagadnienia obejmują: Kodeks karny, Kodeks karny skarbowy, Kodeks wykroczeń, ustawę o przeciw- działaniu narkomanii oraz przepisy karne Kodeksu spółek handlowych. Dodatkowy podział na szcze- gółowe hasła ułatwia szybkie znalezienie konkretnych regulacji. Po każdym zdaniu umieszczonym w tabeli podana jest podstawa prawna, a stosowane skróty oraz oznaczenia matematyczne mają pomóc w sprawnym zapamiętaniu treści przepisów. Mam nadzieję, że seria „Tabele Porównawcze” okaże się szczególnie przydatna dla młodych praw- ników: studentów i absolwentów, którzy planują zdawać na aplikacje; aplikantów oraz praktyków. Chciałabym podziękować Pracownikom Wydawnictwa C.H. Beck, jak również adwokatom: Jakubo- wi Jacynie i Andrzejowi Michałowskiemu za życzliwość oraz cenne uwagi. Warszawa, luty 2010 r . Alicja Świczewska A. Świczewska, Prawo karne materialne VII Wykaz skrótów 1. Akty prawa krajowego KK . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 6.6.1997 r. – Kodeks karny (Dz.U. Nr 88, poz. 553 ze zm.) KKS . . . . . . . . . . . . . ustawa z 10.9.1999 r. – Kodeks karny skarbowy (t.j. Dz.U. z 2007 r. Nr 111, KSH . . . . . . . . . . . . . ustawa z 15.9.2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz.U. Nr 94, poz. 1037 poz. 765 ze zm.) ze zm.) ze zm.) ze zm.) KW . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 20.5.1971 r. – Kodeks wykroczeń (t.j. Dz.U. z 2007 r. Nr 109, poz. 756 NarkomU . . . . . . . . ustawa z 29.7.2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U. Nr 179, poz. 1485 zagadnienie szczególnie ciekawe artykuł czyn zabroniony grzywna komisja egzaminacyjna kara łączna kara ograniczenia wolności kara pozbawienia wolności lex generalis lex specialis 2. Inne skróty (!) . . . . . . . . . . . . . . . art . . . . . . . . . . . . . . . CzZ . . . . . . . . . . . . . dm . . . . . . . . . . . . . . decymetr ds . . . . . . . . . . . . . . . do spraw Dz.U. . . . . . . . . . . . . Dziennik Ustaw G . . . . . . . . . . . . . . . KE . . . . . . . . . . . . . . KŁ . . . . . . . . . . . . . . KOW . . . . . . . . . . . . KPW . . . . . . . . . . . . LG . . . . . . . . . . . . . . LS . . . . . . . . . . . . . . . max . . . . . . . . . . . . . maksymalnie mg . . . . . . . . . . . . . . miligram mies . . . . . . . . . . . . . miesiąc min . . . . . . . . . . . . . . minimalne m .in . . . . . . . . . . . . . między innymi MS . . . . . . . . . . . . . . Minister Sprawiedliwości np . . . . . . . . . . . . . . . Nr . . . . . . . . . . . . . . OW . . . . . . . . . . . . . pkt . . . . . . . . . . . . . . punkt poz . . . . . . . . . . . . . . pozycja PW . . . . . . . . . . . . . . pozbawienie wolności R . . . . . . . . . . . . . . . . r . . . . . . . . . . . . . . . . . RS . . . . . . . . . . . . . . . na przykład numer ograniczenie wolności recydywa rok recydywa specjalna A. Świczewska, Prawo karne materialne IX Wykaz skrótów recydywa zwykła stawka dzienna środek zabezpieczający tekst jednolity RZ . . . . . . . . . . . . . . st .dz . . . . . . . . . . . . . ŚZ . . . . . . . . . . . . . . . t .j . . . . . . . . . . . . . . . . ust . . . . . . . . . . . . . . . ustęp ww . . . . . . . . . . . . . . wyżej wymieniony w zw . . . . . . . . . . . . w związku ZK . . . . . . . . . . . . . . zd . . . . . . . . . . . . . . . zł . . . . . . . . . . . . . . . zob. . . . . . . . . . . . . . ze zm . . . . . . . . . . . . zakład karny zdanie złoty zobacz ze zmianami X A. Świczewska, Prawo karne materialne W K , S K K , l K K a n ó g o ć ś ę z C . I W K S K K K K i i i l c ś o n a z d e w o p d o y d a s a z , a n w a r p a w a t s d o P . 1 1. Podstawa prawna, zasady odpowiedzialności - y w s k e d o K – . r 1 7 9 1 . 5 . , 9 0 1 r N . r 7 0 0 2 z . . U z D 0 2 z a w a t s U . j . t ( ń e z c o r k ) . m z e z 6 5 7 . z o p . r 7 0 0 2 z . . U z D . j . t ( y w o b r a k s y n r a k s k e d o K – . r 9 9 9 1 . 9 . 0 1 z a w a t s U ) . m z e z 5 6 7 . z o p , 1 1 1 r N y n r a k s k e d o K – . r 7 9 9 1 . 6 . 6 ) . m z e z 3 5 5 . z o p , 8 8 r z a w a t s U N . . U z D ( e i n e z c o r k y w a z a i n ł e p o p o t k , i c ś o n l a i z d e i w o p d O n e t o k l y t a g e l d o p - ą i w o b o ę w a t s u z e z r p y n o i n o r b a z a i n e i n ł e p o p o g e j e i s a z c w ą c ą u z j , y w i l d o k z s e i n z c e ł o p s : n y z c − − a c w a r p s a i n e z c o r k y w a i n ł e p o p e i N ć a s i p y z r p u m a n ż o m e i n i l ś e j , Z z C . ) W K 2 § 1 . t r a ( u n y z c e i s a z c w y n i w : y r a k ą b ź o r g d o p , u t z s e r a • , W O • b u l ł z 0 0 0 5 o d G • . ) W K 1 § 1 . t r a ( y n a g a n • - e z r p a z j e n r a k i c ś o n l a i z d e i w o p d O a i n ł e p o p o t k , o k l y t n e t - o b r a k s e i n e z c o r k y w a z a g e l d o p e w i c ś o n l a i z d - ą i w o b o ę w a t s u z e z r p y r a k ą b ź o r g d o p y w i l d o k z s e i n z c e ł o p s n y z c 1 . t r a ( a i n e i n ł e p o p e i s a z c w ą c ą u z j - e i w o p d o b u l e w o b r a k s o w t s p ę t s . ) S K K 1 § o g e w o b r a k s - i l d o k z s a i n e z c o r k y w b u a n z c e ł o p s o g e r ó t k l o g e w , Z z C . ) S K K 2 - o b r a k s § 1 . t r a ( a m o k i n z t s e j ć ś o w a w t s p ę t s e z r p a i n ł e p o p e i N o g e w o b r a k s a i n e z c o r k y w b u l o g e w u m a n ż o m e i n i l ś e j , Z z C a c w a r p s u n y z c e i s a z c w y n i w ć a s i p y z r p - o b r a k s a w t s p ę t s e z r p i w o n a t s e i N . ) S K K 3 § 1 . t r a ( o w t s p ę t s e z r p a z ć ś o n l a i z d e i w o p d O - o b r a k s e i n e z c o r k y w b u l e w o b r a k s o k l y t e i n a h c e i n a z → e w o k t u k s e w - i n a m u h a d a s a Z w ó k d o r ś i r a k e i . ) S K K 4 § 1 . t r a ( i w n a w o s o t s u m z y r a t - o k t u k s a i c ę i n g e i b o p a z k e z ą i w o b o y n l ó g e z c z s y n w a r p m i k a n , o g e t . ) S K K 1 § 2 1 . t r a ( h c y n r a k a g e l d o p j e n r a k i c ś o n l a i z d e i w o p d O 1 - ą i w o b o ę w a t s u z e z r p y r a k ą b ź o r g . t r a ( a i n e i n ł e p o p e i s a z c w ą c ą u z j d o p Z z C a i n ł e p o p o t k , n e t o k l y t . ) K K 1 § t s e j ć ś o w i l d o k z s a n z c e ł o p s o g e r ó t k , Z z C a w t s p ę t s e z r p i w o n a t s e i N a c w a r p s a w t s p ę t s e z r p a i ć a s i p y z r p u m a n ż o m e i n n . ) K K 2 § 1 . t r a ( ł e p o p e i N a m o k i n z i l ś e j , Z z C . ) K K 3 § 1 e i n a h c e i - e z r p a z . t r a ( u n y z c e i s a z c w y n w a n r a k ć ś o n l a i z d e i w o p d O i n a z → e w o k t u k s o w t s p ę t s - ę i n g e i b o p a z k e z ą i w o b o y n l ó g e z c z s , y n w a r p ł y ż ą i c m i k a n , o g e t o k l y t 3 - a w o s o t s ( u m z y r a t i n a m u h a d a s a Z . t r a ( ) h c y n r a k w ó k d o r ś i r a k e i n . ) K K 2 . t r a ( i w o k t u k s a i c . ) K K j - t ą y w z , ) j G L ( e u s o t s ą j ę i s o t , a i n - a k e z r o e i s a z c w e u z ą i w o b o i l ś e j j : y w a t s u j e w o n a i n a w o s o t s y d a s a Z − j - t ą y w z , ) j G L ( e u s o t s ą j ę i s o t a i n - a k e z r o e i s a z c w e u z ą i w o b o i l ś e j j : y w a t s u j e w o n a i n a w o s o t s y d a s a Z − j - t ą y w z , ) G L ( ą j j ę i s e u s o t s o t a i n - a k e z r o e i s a z c w e u z ą i w o b o i l ś e j j : y w a t s u j e w o n a i n a w o s o t s y d a s a Z − m U I r e t y r K e W o ł ó g e z C z S m U I r e t y r K e N l ó g o a n w a r p a w a t s d o P e n n i i n e m i r c m u l l u N a w a t s u a w o n a a r a t S - e i w o p d o y d a s a Z i c ś o n l a i z d A. Świczewska, Prawo karne materialne 1 I. Część ogólna KK, KKS, KW d o p y n o i n o r b a z ż u a ż a w u e i n a r a k u y d g j t s e j e i n n y z c , y r a k ą b ź o r g e ł y b e i n a z ę i s − . ) W K 2 . t r a ( , ) S L ( a z s - j e i n d ę l g z w a i n d e z r p o p y d g m e i k - j e i n d ę l g z w a i n d e z r p o p y d g m e i k - j e i n d ę l g z w a i n d e z r p o p y d g m e i k W K S K K K K m U I r e t y r K e W o ł ó g e z C z S i c ś ę z c w e i n a w o s o t s e n l a z c z s u p o d e i n , o i i j e w o n y w a t s u i c ś ę z c w n d e z r p o p j j e c ą u z ą i w o b o , - e i m y w W P K a i n e ż o r g a z a m e i n G a n ę i s a i n e i m a z W P K ą n o z r − − x e ę i s a r e i c a z e i n a z a k s → y r a k a z ę i s a ż a w u e i n a r a k u a , e g e l . ) S K K 6 – 2 § 2 . t r a ( e ł y b e i n ą b ź o r g d o p y n o i , ) . z d . t s 2 = W P ń e i z d n e d e j ( n o r b a z t s e j e i n − , ) S L ( a z s o d – e i w a t s u j e n o z c e z r o y r a k d o a z s ż i n j e w o n w a c i n a r g a n r ó g - e i m y w ę i s a ż i n b o i c ś o k o s y w j e t , ) S L ( a z s , - e i m y w W P K a i n e ż o r g a z o b l a ) . z d . t s e c ą i s e i m 2 0 6 = W P c ą i s e i m ( = W P ń e i z d n e d e j ( G a n ę i s a i n e i m a z W P K ą n o z r , ą n o z r a m e i n W O K , ) W O e g e l x e ę i s a r e i c a z e i ą b ź o r g d o p y n o i n o r b a z n a z a k s t s e j e i n → y r a k . ) K K 4 . t r a ( − − − . ) W K 2 § 4 . t r a ( ć i p ą t s a n - o h c a z ą c i n a r g a z e n o i n ł e p o p e i n ą k a t y n l ó g e z c z s s i p e z r p y d g , i z d j i e u d w e z r p ć ś o n l a i z d e i w o p d o / P R m u i r o t y r e t a n e i n e z c o r k y w − , ) W K 1 § - e z c o r k y w a z 3 . t r a ( u k t a t s m i k s l o p ć ś o n l a i z d e i w o p d o − : i c ś o n l a i r o t y r e t a d a s a Z . ) W K 2 § 3 . t r a ( - a z ą i w o b o ł y b o g e r ó t k o d , a i - ó t k w e i s a z c w : a i n e i n ł e p o p s a z C ł a h c e i n a z / ł a ł a i z d a c w a r p s m y r . ) W K 1 § 4 n a ł a i z d . t r a ( y n j e z c a n i S K K e ż a b y h c , m i k s l o p / P R m u i r o t y r e t a n Z z C − : i c ś o n l a i r o t y r e t a d a s a Z , ) S K K 2 § u k t a t s 3 . t r a ( j e r ó t k w , ą n z c i m o n o k e ę f e r t s ą n - z c ą ł y w m y n l a i r o t y r e t a z o p ę i s j ą c ą u d a n z j m e z r o m ż e i n w ó r m e w a r p z e i n d o g z i o g e n z r t ę n w j a i n a d a b o d ę i s e c ą z s o n d o a w a r p e u n o k y w m y w o d o r a n y z d ę i m o g e i k s r o m a n d i j c a t a o l p s k e i - e w a w a r p e i w a t s d o p a n P R − ł a h c e i n a z / ł a ł a i z d a c w a r p s - ą t s a n k e t u k s e i z d g o b l a m y r ó t k w a i n a ł a i z d ł a i m y c w a r p s u r a i m a z g u d e w ł / ł i p , u c s j e i m w : a i n e i n ł e p o p e c s j e i M y c w a r p s e i n a w o h c a z o ł i w ó b o s a z h c i z a r o a i b e l g d o p o g e j i . ) S K K 9 § 3 5 . t r a ( h c y n l a r u t a n - ó t k w , e i s a z c w : a i n e i n ł e p o p s a z C ł g u d e w - o n a t s k e t u k s e i z d g o b l a y c w a r p s ć i p ą t s a n ł a i m y c w a r p s u r a i m a z / ł i p ą t s a n Z z C ę i m a n z y c ą i w , u c s j e i m w : a i e i n a w o h c a z o ł i n e i p ą t s a n m y r ó t k w n ł e p o p e c s j e i M . ) S K K 1 § 3 . t r a ( . ) S K K 1 § p ą t s a n m y r 2 . t r a ( ) G L ( - p ę t s e z r p : i c ś o n l a i r o t y r e t m i k s l o p / P R m u i r o t y r e t a d a s a Z a n o w t s - y z d ę i m a w o m u e ż a b y h c , u k t a t s ą n o r t s t s e j P R j e r ó t k , a w o d o r a n . j e z c a n i i w o n a t s - a i z d ł a h c e i n a z / ł a ł a i z d a c w a r p s m y r - ó t k w e i s a z c w : a i n e i n ł e p o p s a z C , . y n a z ą i w o b o ł y b o g e r ó t k o d a i n a ł u c s j e i m w : a i n e i n ł e p o p e c s j e i M ł a h c e i n a z / ł a ł a i z d a c w a r p s - ą i w o b o ł y b o g e r ó t k o d = m y r ó t k w a i n a ł a i z d y c ą i w o n a t s k e t u k s e i z d g o b l a y n a z 5 . t r a ( ć i p ą t s a n ł a i m y c w a r p s u r a i m - a z g u d e w ł / ł i p ą t s a n Z z C ę i m a n z . ) K K 6 i , s a z c , m u i r o t y r e T e c s j e i m m U I r e t y r K e N l ó g o 2 A. Świczewska, Prawo karne materialne 1. Podstawa prawna, zasady odpowiedzialności y n l a u t n e w e b u l ) ć i n i n d e r ś o p z e b r a i m a z ł e p o p e c h c ( : a n l ś y m u i z d o g ć ś o w j i l ż o m c ą u d w e z r p ( i - e i , u r a i m a z n k e t u k s i c ś o n ż o r t s o j c ą a m e i n : a n l ś y m u e i n a n k a n d e j o g a i n ł e p o p j e t y ż e l a n a i n a w o h c a z , ) W K 1 § 6 . t r a ( ) ę i s i ł a w y d w e z r p ( ć ś o n l ś y m o k k e l • o b l a ) a i n e i n ł e p o p ć ś o w i l ż o m - i w e z r p ł g ó m ( o w t s l a b d e i n • , h c a i c ś . ) W K 5 . t r a ( e n l ś y m u : a n i W − ) ć e i z d . ) W K 2 § 6 . t r a ( y n l a u t n e w e b u l ) ć i n ł e p o p e c h c ( i z d o g ć ś o w j i l ż o m c ą u d w e z r p ( i i n d e r ś o p z e b r a i m a z : a n l ś y m u , ) S K K 2 § 4 . t r a ( ) ę i s : . ) S K K a n W i − i ł a w y d w e z r p ( ć ś o n l ś y m o k k e l • o b l a ) a i n e i n ł e p o p ć ś o w i l ż o m - i w e z r p ł g ó m ( o w t s l a b d e i n • . ) S K K 3 § 4 . t r a ( ) ć e i z d , h c a i c ś - o n z c i l o k o h c y n a d w j e n a g a m y w - o n z c i l o k o h c y n a d w j e n a g a m y w - e i n k e t u k s i c ś o n ż o r t s o j e t y ż e l a n a i n a w o h c a z − , u r a i m a z j c ą a m e i n a n k a n d e j : a n l ś y m u e i n o g a i n ł e p o p − , u r a i m a z j c ą a m e i n - a z e i n k e t u k s a n k a n d e j - o r b a z , y w i l d o k z s e i n z c e ł o p s n y z C j ą c ą u z ą i w o b o ę w a t s u z e z r p y n o i n d o p a i n e i n ł e p o p o g e j e i s a z c w b u Z z C o t t s e j e w o b r a k s o w t s p ę t s e z r P G y r a k ą b ź o r g d o p s k e d o k z e z r p l W O K , h c y n n e i z d h c a k w a t s w b u l ł z 0 0 0 5 o d G . ) W K 1 § 1 y n a g a n . t r a −( : y r a k ą b ź o r g , u t z s e r a , W O − − − i c ś o n ż e l a n e i n e l p u z c z s u a n - o ż a r a n b u l j e n o l p u z c z s u a t o w k j e n • : i l e ż e j , o w o t o w k j e n o l ś e r k o G ą b ź o r g d o p s k e d o k z e z r p Z z C − - l a m n m i i i c ś o k o s y w j e n t o r k - 5 e i s a z c w a i n e z d o r g a n y w o g e n ≤ • u n y z c u t o i m d e z r p ć ś o t r a w • o b l a j e n w a r p o n z c i l b u p : t s e j m y w o b r a k s m e i . ) S K K 2 § 3 5 . t r a ( W P K n e z c o r k y W k a t s k e d o k i l e ż e j , Z z C y n n i e ż k a t − , a i n e i n ł e p o p o g e j . ) S K K 3 § 3 5 . t r a ( i w o n a t s a t a l 3 ≥ W P K a n o ż o r g a z : a i n d o r b z − / W P K W O K / h c y n n e i z d k e w a t s 0 3 G y n o ż o r g a z : , ą z s w o r u s ą r a k o b l a k e p ę t s y w − . ) K K 7 . t r a ( a c ą i s e i m : o w t s p ę t s e z r P / y n o i e i n z c e ł o p s n y z c n o r b a z n y z C y w i l d o k z s W K S K K K K m U I r e t y r K e W o ł ó g e z C z S , e i n l ś y m u e i n i k a j , e i n l ś y m u o n w ó r e i j i - o p d o e u d w e z r p a w a t s u e ż a b y h c n e z c o r k y w a z o k l y t ć ś o n l a i z d e i w - a z ć i n ł e p o p a n ż o m e i n e z c o r k y W - o r k y w b u l e w o b r a k s o w t s p ę t s e z r P ć i n ł e p o p a n ż o m e w o b r a k s e i n e z c 1 § 4 . t r a ( i , e i n l ś y m u e i n e ż k a t a , e i n l ś y m u w o n a t s k a t s k e d o k i l e ż e j a w a t s u i l e ż e j , e i n l ś y m u e i n e ż k a t ć i n - ł e p o p a n ż o m k e p ę t s y w ; e i n l ś y m u o k l y t ć i n ł e p o p a n ż o m ę i n d o r b Z . ) K K 8 . t r a ( i w o n a t s k a t a n W i y n l a u t n e w e b u l ) ć i n ł e p o p e c h c ( i z d o g ć ś o w j i l ż o m c ą u d w e z r p ( i i n d e r ś o p z e b r a i m a z : a n l ś y m u : a n W i − , K K 1 § 9 : a n . t r a – ) ę i s l ś y m u e i n a i n ł e p o p − - o n z c i l o k o h c y n a d w j e n a g a m y w i c ś o n ż o r t s o j e t y ż e l a n a i n a w o h c : h c a i c ś ) ć e i z d w e z r p i o b l a ) a i n e i n ł g ó m ( o w t s l a b d e i n ł e p o p ć ś o w i l ż o m . K K 2 § 9 . t r a – • i ł a w y d w e z r p ( ć ś o n l ś y m o k k e l • a z s w o r u s : a w a t s u ą r ó t k a n a w o n i b m o k a n W , ć ś o n l a i z d e i w o p d o i - p ę t s a n o g e n o l ś e r k o d o a i n ż e l a z u m U I r e t y r K e N l ó g o A. Świczewska, Prawo karne materialne 3 I. Część ogólna KK, KKS, KW 7 1 - j e i n i n w h c y n o l ś e r k o h c a d a s a z a N o t k t a l u i n e z c ń o k u o p Z z C a i n ł e p o p , n e t a d a i w o p d o e i w a t s u j e z s . ) W K 8 . t r a ( - e z r p 2 2 ≥ j a n o i m a n z e u p r e z c y w n y z c ≥ w h c y n o l ś e r k o ń e z c o r k y w s i p e z r p ę i s e u s o t s , j y w a t s u h c a s i p : g e i b z y n w y t a l u m u K 7 1 u i n e z c ń o k u o p Z z C a i n ł e p o p o t K - r a k s o w t s p ę t s e z r p k a j e l a e w o b r a k s e i n e z c o r k y w b u , ) G L ( t a l l e w o b , t a l 8 1 – 7 1 ę b o s o z e z r p e n o i n ł e p o p - e i n t e l e i n a l d e z c w a r p o p / e z c i n z c e l / e z c w a w o h c y w i k d o r ś ę i s e u s o t s j : j ą a i w a m e z r p m y t a z i l ś e j , o g o g e j j + y c w a r p s u o w z o r ń e i p o t s e t s i b o s o i k n u r a w + i c ś o w i c ś a ł w y w a r p s i c ś o n z c i l o k o − − . ) S K K 2 – 1 § 5 . t r a ( W K S K K K K m U I r e t y r K e W o ł ó g e z C z S m U I r e t y r K e N l ó g o 4 3 § 9 . t r a ( o w t s p ę t s e z r p ć e i z d w e z r p i ł g ó m / ł a w y d w e z r p i i l ś e j , Z z C a w t s . ) K K - p ę t s e z r p o n d e j o k l y t n y z c m a s n e T 1 o n d e j o k l y t o b l a e w o b r a k s o w t s § 6 . t r a ( e w o b r a k s e i n e z c o r k y w - ś e r k o a n o i m a n z j e u p r e z c y w n y z c d ą s , S K K h c a s i p e z r p 2 o w t s p ę t s e z r p o n d e j a z j ≥ w e n o l e u z a k s : g e i b z y n w y t a l u m u K . ) S K K o n d e j o k l y t i . ) K K 1 § 1 1 w o n a t s n y z c m a s n e T . t r a ( o w t s p ę t s e z r p - ś e r k o a n o i m a n z : g e i b z y n w y t a l u m u K j e u p r e z c y w n y z C a n o w t s p ę t s e z r p o n d e j a z d ą s , K K h c a s i p e z r p 2 j ≥ w e n o l e u z a k s z e z r p y n o i n ł e p o p k e p ę t s y w k a j e l A i k d o r ś ę i s e u s o t s , t a l j 8 1 – 7 1 ę b o s o - w a r p o p / e z c i n z c e l / e z c w a w o h c y w m y t a z i l ś e j , o g e i n t e l e i n a l d e z c , y w a r p s i c ś o n z c i l o k o : j ą a i w a m e z r p . e t s i b o s o i k n u r a w + i c ś o w i c ś a ł w o g e j j + y c w a r p s u o w z o r ń e i p o t s u i n e z c ń o k u o p y r ó t k , i n t e l e i n : h c y n o l ś e r k o ę i s a z c z s u p o d t a l S L 5 1 a z i l ś e j , K K w h c y n o l ś e r k o h c a d a s a z a n ć a d a i w o p d o e ż o m w t s p ę t s e z r p , - e z c ń o k u o p Z z C a i n ł e p o p o t K : G L . t a l 7 1 u n i , y w a r p s i c ś o n z c i l o k o : j ą a i w a m e z r p m y t , e t s i b o s o i k n u r a w + i c ś o w i c ś a ł w - ć ś o n z c e t u k s z e b y d g e i n l ó g e z c z s - d o r ś h c y n a w o s o t s o i n d e z r p o p w a r p o p / h c y z c w a w o h c y w w ó k o g e j j + y c w a r p s u o w z o r ń e i p o t s - a t s u y c i n a r g j e n r ó g 3 / 2 0 1 . t r a ( ) w ó k n u r a w h c y w o k t a d o d z e b ( ć i z d o g a ł z e i j n a z c y w z d a n e ż o m S , a i n e ż o r g a z o g e w o w , h c y z c ≤ a r a k − . ) K K − − − − y w o t o i m d o p s e r k a Z g e i b Z A. Świczewska, Prawo karne materialne 2. Formy przestępstwa/wykroczenia, czynny żal i o c , ę r a k ą z s w o r u s j a n y c ą u d w e z r p u n e z c e z r o e i z d o k z s e z r p a n i o t s e i n i j e i w a t s d o p a n h c y n r a k w ó k d o r ś w ó s i p e z r p h c y n o z s u r a n h c y n n i . ) W K 1 § 9 . t r a ( e i n e z c o r k y w o n d e j b u l e w o b r a k s - a g e i b z h c i k t s y z s w a n e w o b r a k s a z r e i m y w i w ó s i p e z r p ę i s h c y c ą j o g e z s w o r u s j a n e i w a t s d o p a n ę r a k e n n i c e z r o e ż o m k o b o e l a e i w a t s d o p a n e n a i z d w e z r p i , u s i p e z r p i k d o r ś j - i p e z r p ę i s h c y c ą a g e i b z h c i k t s y z s w . ) S K K 2 i 1 § 8 . t r a ( w ó s , j h c y c ą a g e i b z h c i k t s y z s w e i w a t s d o p u s i p e z r p o g e z s w o r u s j a n e i w a t s d o p i k d o r ś e n n i c e z r o e ż o m k o b o e l a - t s y z s w e i w a t s d o p a n e n a i z d w e z r p w ó s i p e z r p ę i s h c y c ą a g e i b z h c i k i j a n ę r a k a z r e i m y w i w ó s i p e z r p ę i s . ) K K 3 i 2 § 1 1 . t r a ( W K S K K K K m U I r e t y r K e W o ł ó g e z C z S m U I r e t y r K e N l ó g o - o h c a z 2 ≥ ę i s a ż a w u Z z C n e d e j a Z - o h c a z 2 ≥ ę i s a ż a w u Z z C n e d e j a Z y ł g ą i c n y z C ≤ u s a z c p ę t s d o i k t ó r k j a n h c y c ą a g e l o p Z z C e i s e r k a z w ( - z c i l b u p i c ś o n ż e l a n e i n e l p u z c z s u i a n u n e ż a r a n b u l u i n e l p u z c z s u u s a z c h c a p ę t s d o h c i k t ó r k w − ; j e n w a r p o n , ) y c ę i s e i m 6 2 § 6 . t r a ( i c ś o n b o s o p s j e m a s j e i k a t m e i n a t s y z r o k y w z b u l u r a i m a z o g e m a s o g e t u i n a n o k y w w − : j h c y t ę d o p ń a w - y t o d S K K 3 t k p 1 § 7 3 . t r a ż e t . b o z ( j a i n e z r t s o b o o g e n a z c y w z d a n y c ą z c . ) S K K ) y r a k o g e t ę i z w o p y r ó g z u n a n o k y w w i , u s a z c h c a p ę t s d o h c i k t ó r k w − − . ) K K 2 1 . t r a ( u r a i m a z j : e t e d o p a i n a w W K S K K K K , ) e n l o d u ( e ł k y w z , ) e n l o d u ( e ł k y w z . e n l o d u e i n e : e i n w a o w k o s ł i i w s u a − Z j , e i n a g e ż d o p , o w t s w a r p s − − , e i n a n o k o d e i n a w o ł i s u − − : e n l a i d a t S . e n l o d u e i n e : e i n w a o w k o s ł i i w s u a − Z j , o w t s w a r p s ł ó p s w , o w t s w a r p s − − , e i n a n o k o d e i n a w o ł i s u − − : e n l a i d a t S , ) e n l o d u ( e ł k y w z e i , e n l o d u e i n e i , o w t s w a r p s ł ó p s w . e i n a w : e o w t o o g k y s i z w r p a −Z j , o w t s w a r p s − − , e i n a n o k o d n a w o ł i s u n a w o ł i s u − − − : e n l a i d a t S m U I r e t y r K e W o ł ó g e z C z S m U I r e t y r K e N l ó g o a i - p ę t s e z r p y m r o F n e z c o r k y w / a w t s l i a ż y n n y z c , a n e z c o r k y w / a w t s p ę t s e z r p y m r o F . 2 A. Świczewska, Prawo karne materialne 5 o g e j a i n e i n ł e p o p e z r a i m a z w o t k a z r e i m z o i n d e r ś o p z e b Z z C o d m e i n a w o h c a z m i o w s , ) W K 1 § 1 1 . t r a ( a i n a n o k o d • - o n a t s k a t a w a t s u y d g , ) W K 2 § 1 1 , e n l a r a k . t r a ( i w • , e n l o d u e i n 2 a l d a i n e ż o r g a z h c a c i n a r g w a r a k § 1 1 . t r a ( a i n e z c o r k y w o g e n a d . ) W K − − 1 2 . t r a ( o g e w o b r a k s a w t s p ę t s e z r p o g e n a d a l d o g e n a i z d w e z r p a i n i - e ż o r g a z o g e w o w a t s u y c i n a r g j e n r ó g 3 / 2 ≤ i c ś o k o s y w w ę r a k W P K k o r 1 ≤ ą r a k o g e n o ż o r g a z − k a t s k e d o k i l ś e j , e n l a r a k t s e j , ą z s j e i n d o g a ł ą r a k b u l , i w o n a t s − − : o g e w , e i n a w o ł i s u a z e z r a k a g e l d o p e i N - o p d o ę i s e u s o t s j a i n a w o ł i s u o D . ) S K K : o i n d e i w - o k o d d o ł i p ą t s d o e i n l o w o r b o :d o t k − - e c ą i w o n a t s i w o k t u k s ł g e i b o p a z − ę i m a n z u m , a i n a n - n a ł s e z r p ( S K K 4 § 0 2 . t r a s i p e z r p j - a n o k o d o g e c ą a ł a i z d ł ó p s w z e z r p a i n e ż e i b o p a z i c ś o n l o w o r b o d a k − . ) W K 4 § 1 1 . t r a ( 2 § 4 1 , 3 1 . t r a : K K y s i p e z r p e ż k a t . 5 1 . t r a z a r o , ) Z z C u n i − ; o g e j o d m e i a z r e i m z o i n d e r ś o p z e b Z z C n a w o h c a z m i o w s a i n e i n ł e p o p e z r a i m a z w o t k • , a i n a n o k o d a w t s p ę t s e z r p o g e n a d a l d a i n - e ż o r g a z h c a c i n a r g w a r a k • . ) K K 1 § 3 1 . t r a ( - a d a i w ś u e i n a c w a r p s : e n l o d u e i n - ż o m e i n e i n a n o k o d e ż , e i b o s 3 1 e i c y ż u / Z z C m i n a n a i n e i n ł e p o p o d u t o i m d e z r p k a r b o b , e w i l . t r a ( ę i s o g e c ą a d a n e i j n a k d o r ś a i m − a l d a i n e ż o r g a z h c a c i n a r g w : a r a K - l o d u y z r p ( a w t s p ę t s e z r p o g e n a d K K 1 § 4 1 . t r a – ) m y n l o d u e i n i m y n e i n e z d o g a ł z j e n a z c y w z d a n • : ) K K 2 § 4 1 . t r a ( a n ż o m e l a . ) K K 2 § a i n e z r e i m y w d o e i n e i p ą t s d o • , y r a k . y r a k , e i n a w o ł i s u a z e z r a k a g e l d o p e i N - o k o d d o ł i p ą t s d o e i n l o w o r b o :d o t k − - e c ą i w o n a t s i w o k t u k s ł g e i b o p a z − ę i m a n z u m . ) K K 1 § 5 1 . t r a ( , a i n a n ć i z d o g a ł z j e i n a z c y w z d a n e ż o m d ą S - a t s e i n l o w o r b o d a c w a r p s y d g - ą i w o n a t s i w o k t u k s c e i b o p a z ę i s ł a r , ę r a k . ) K K 2 § 5 1 . t r a ( ę i m a n z u m e c I. Część ogólna KK, KKS, KW . o w t c i n c o m o p − Z z C a i n ł e p o p a i n e c e l o p e i n a d y w , i c ś o n ż e l a z u k n u s o t s w e i b o s o , e z c i n w o r e i k o w t s w a r p s Z z C a i , i c ś o n ż e l a z u k n u s o t s w e i b o s o n ł e p o p a i n e c e l o p e i n a d y w , e z c i n w o r e i k o w t s w a r p s , o w t c i n c o m o p , e i n a g e ż d o p . a j c a k o w o r p − − − − − , o w t c i n c o m o p , e i n a g e ż d o p . a j c a k o w o r p − − − − − W K S K K K K m U I r e t y r K e W o ł ó g e z C z S : e ł k y w Z - o b r a k s a w t s p ę t s e z r p e i n a w o ł i s U : e ł k y w Z e i n a w o ł i s U m U I r e t y r K e N l ó g o 6 A. Świczewska, Prawo karne materialne 2. Formy przestępstwa/wykroczenia, czynny żal a i n a n o k o d o d ę b o s o ą n n i a i n a ł k a N . ) W K 2 1 . t r a ( ) i n d e r ś o p z e b r a i m a z ( i w o n a t s k a t a w a t s u y d g z e z r p a i n a n o k o d e i z a r , e n l a r a K w o k l y t i a ł a n o k o d o g a n o y b , c ą c h c , Z z C o g e n o i n o r b a z u n y z c ę c w a r p s i - a d a l d o g e n a i z d w e z r p a i n e ż o r g a z h c a c i n a r g w ę i s a z r e i m y w ę r a K . ) W K 3 § 4 1 . t r a ( a i n e z c o r k y w o g e n . ) W K 1 § 4 1 . t r a ( j e u s o t s h c y w o b r a k s w t s p ę t s e z r p o D 9 1 . t r a , 2 § 8 1 . t r a o i n d e i w o p d o ę i s . ) S K K 2 § 0 2 . t r a ( K K 2 2 i a i n a n o k o d o d ę b o s o ą n n i a i n a ł k a N - a z ( . K K 2 § 8 1 . t r a – ) i n d e r ś o p z e b r a i m a ł a n o k o d o g a n o y b , c ą c h c , Z z C , ć a n o k o d o n a w o ł i s u o k l y t Z z C i l ś e J a z a i n e ż o r g a z h c a c i n a r g w a r a K . ) K K 1 § 9 1 . t r a ( o w t s w a r p s , ć a n o k o d o n a w o ł i s u e i . e i n a w o ł i s u a z k a j n u n y z c i l ś e J a d a i w o p d o ć i z d o g a ł z j e i n a z c y w z d a n e ż o m d ą s - o n ż e l a z u k n u s o t s w e i b o s o Z z C a i n e i n ł e p o p e i n e c e l o p e a d y w j i c ś o n ż e l a z u k n u s o t s w e i b o s o Z z C a i n e i n ł e p o p e i n e c e l o p e a d y W j . ) S K K 1 § 9 . t r a ( i c ś . ) K K 1 § 8 1 . t r a ( i − − z e z r p Z z C m e i n a n o k y w e u r e i k j , ą b o s o ą n n i z u i n e i m u z o r o p w e i n l ó p s w m a s : / j Z z C e u n o k y W e i n l ó p s w / m a s : j Z z C e u n o k y W . ą b o s o ą n n i z u i n e i m u z o r o p w z e z r p Z z C m e i n a n o k y w e u r e i K j i , ę b o s o ą n n i . ę b o s o ą n n i 6 1 i c ś o n o i n d e r ś o p z e b o g e c ą a z r e i m z u n y z c j l ó g e z c z s w ( a i n a n o k o d o g e j o d a i c ę i z w ę i s d e z r p o d i k n u r a w ć y z r Z z C a i n e i n - o w t s e c ą a m j ł e p o p u l e c w a c w a r p S i c ś o n n y z c e u m e d o p j j j e u k s y z u / e i n e i m u z o r o p w i z d o h c w . t r a ( ) n a l p a z d ą z r o p s / e j c a m r o f n a r e i b z / i k d o r ś a i b a s o p s y z r p b u l i i w o n a t s k a t a w a t s u y d g , e n l a r a K . ) K K 2 § 6 1 . t r a ( . ) K K 1 § - a w o t o g y z r p a z e z r a k a g e l d o p e i N d o ł i p ą t s d o e i n l o w o r b o d y d :g e i n − - e i b o p a z o d e c ą a z r e i m z j e n t o t s i : ) ą b o s o ą n n i z e i n e i m a i n a r a t s - u z o r o p y d g ( + a i n a w o t o g y z r p , ) K K 1 a z § e z r a k a g e l d o p e i n o t k 7 1 . t r a ( u i n a n o k o d a i , n e ż n e t . ) K K 2 § 7 1 . t r a ( e i n a w o ł i s u − e i n a w o t o g y z r P o w t s w a r p S e i n a g e ż d o P W K S K K K K m U I r e t y r K e W o ł ó g e z C z S m U I r e t y r K e N l ó g o A. Świczewska, Prawo karne materialne 7 I. Część ogólna KK, KKS, KW a n n i y b a , e z r a i m a z w Z z C e i n e i n ł e p - o p a i w t a ł u m e i n a w o h c a z m i o w S - o p z e b r a i m a z ( ; ) y n l a u t n e w e b u l i n d e r ś a ł a n o k o d o g a b o s o u m e n l ó g e z c z s u m e n w a r p w e r b w o d a i n e z c z s u p o d e i n i w o k z ą i w o b o o g e j e i b o s o j e n n i a i w t a ł u m e i n a h c - e i n a z m i o w s Z z C a i n e i n ł e p o p − i w o n a t s k a t a w a t s u y d g e n l a r a K z e z r p a i n a n o k o d e i z a r w o k l y t i o g e n o i n o r b a z u n y z c ę c w a r p s . ) W K 1 § 4 1 . t r a ( i - a d a l d o g e n a i z d w e z r p a i n e ż o r g a z h c a c i n a r g w ę i s a z r e i m y w ę r a K . ) W K 3 § 4 1 . t r a ( a i n e z c o r k y w o g e n e i n e i n ł e p o p . ) W K 3 1 . t r a ( j e u s o t s h c y w o b r a k s w t s p ę t s e z r p o D 9 1 . t r a , 3 § 8 1 . t r a o i n d e i w o p d o ę i s . ) S K K 2 § 0 2 . t r a ( K K 2 2 i 0 2 j e u s o t s h c y w o b r a k s w t s p ę t s e z r p o D . t r a ( K K 4 2 . t r a o i n d e i w o p d o ę i s . ) S K K 2 § a n n i y b a , e z r a i m a z w Z z C e i n e i n ł e p - o p z e b r a i m a z ( a ł a n o k o d o g a b o s o - o p a i w t a ł u m e i n a w o h c a z m i o w S , ) y n l a u t n e w e b u l i n d e r ś u m e n l ó g e z c z s u m e n w a r p w e r b w o d a i n e z c z s u p o d e i n i w o k z ą i w o b o o g e j e i b o s o j e n n i a i w t a ł u m e i n a h c - e i n a z m i o w s , Z z C a i n e i n ł e p o p − e i n e i n ł e p o p . ) K K 3 § 8 1 . t r a ( 1 § 9 1 . t r a ( ę r a k ć i z d o g a ł z - y w z d a n e ż o m d ą s e l a , o w t s w a r p s a z a i n e ż o r g a z h c a c i n a r g w a r a K e i n a z c j . ) K K 2 i , ć a n o k o d o n a w o ł i s u o k l y t Z z C i l ś e J d ą s , ć a n o k o d o n a w o ł i s u e i n i l ś e J ć i z d o g a ł z j e i n a z c y w z d a n e ż o m - y w j e j d o ć i p ą t s d o t e w a n a , ę r a k . ) K K 2 i 1 § 2 2 . t r a ( a i n e z r e i m . e i n a w o ł i s u a z k a j a d a i w o p d o o g e n r a k a i n a w o p ę t s o p e i b o s o j e n n i o k w i c e z r p a i n a w o r e i k s u l e c W e i n a g e ż d o p a z k a j a d a i w o p d o , Z z C a i n e i n ł e p o p o d ą j a i n a ł k a n . ) K K 4 2 . t r a −( j - o p d o h c y c ą a ł a i z d ł ó p s w e z y d ż a K - l ś y m u j j e o w s h c a c i n a r g w a d a i w h c y ł a t s o z o p . ) W K 2 § 4 1 e i n ż e l a z e i n j . t r a ( h c y c ą a ł a i z d ł ó p s w i c ś o n l a i z d e i w o p d o d o i c ś o n l ś y m u e i n / i c ś o n j - o p d o h c y c ą a ł a i z d ł ó p s w e z y d ż a K - l ś y m u j j e o w s h c a c i n a r g w a d a i w h c y ł a t s o z o p . ) S K K 2 § 9 e i n ż e l a z e i n j . t r a ( h c y c ą a ł a i z d ł ó p s w i c ś o n l a i z d e i w o p d o d o i c ś o n l ś y m u e i n / i c ś o n j - o p d o h c y c ą a ł a i z d ł ó p s w e z y d ż a K - l ś y m u j j e o w s h c a c i n a r g w a d a i w . ) K K 0 2 h c y ł a t s o z o p e i n ż e l a z e i n j . t r a ( h c y c ą a ł a i z d ł ó p s w i c ś o n l a i z d e i w o p d o d o i c ś o n l ś y m u e i n / i c ś o n j - ą a z c ą ł y w e t s i b o s o i c ś o n z c i l o k O ć ś o n l a i z d e i w o p d o e c ą z d o g a ł / e c , y b o s o o d o c o k l y t ę i s a i n d ę l g z w u - e i w o p d o e c ą z d o g a ł / e c ą a z c ą ł y w j o c o k l y t ę i s a i n d ę l g z w u ć ś o n l a i z d , ą z c y t o d j e r ó t k , y b o s o o d : e t s i b o s o i c ś o n z c i l o k O W K S K K K K - y w j e j d o ć i p ą t s d o t e w a n a , ę r a k . ) K K 2 i 1 § 2 2 . t r a ( a i n e z r e i m m U I r e t y r K e W o ł ó g e z C z S o w t c i n c o m o P a j c a z i l a u d w y d n I i a j c a k o w o r P m U I r e t y r K e N l ó g o 8 A. Świczewska, Prawo karne materialne 2. Formy przestępstwa/wykroczenia, czynny żal W K S K K K K m U I r e t y r K e W o ł ó g e z C z S j e u s o t s h c y w o b r a k s w t s p e t s e z r p o D 3 i 2 § 1 2 i 0 2 . t r a o i n d e i w o p d o ę i s . ) S K K 2 § 0 2 . t r a ( K K e n fi n i 2 § 9 . t r a ( ą z c y t o d j e r ó t k . ) S K K j e t o y d g , Z z C n e t a z o g y b ż a i c o h c , ł a i z d e i w - ż a i c o h c j a c ą a w y ł p w y c w a r p s , a c ą z c - y t o d , a t s i b o s o ć ś o n z c i l o k o i l ś e j e l a - a t s ć ś o n l a r a k ą z s ż y w a n o k l y t y b j y c ą a ł a i z d ł ó p s w , Z z C ę i m a n z i w o n j e n r a k i c ś o n l a i z d e i w o p d o a g e l d o p j e n a i z d w e z r p i i c ś o n z c i l o k o a ł y z c y t o d e i n . ) K K 1 2 . t r a ( 0 2 j e u s o t s h c y w o b r a k s w t s p ę t s e z r p o D . t r a ( K K 3 2 . t r a o i n d e i w o p d o ę i s ł ) S K K g u d e w y n r a k k e d o r ś ( e i n l o w o r b o d y r ó t k , j y c ą a ł a i z d ł ó p s w 3 2 . t r a ( i Z z C u n a n o k o d ł g e i b o p a z e z r a k a g e l d o p e i n : y n z c e t u k S o b l a e i m ś i p a n ( a i n a g i c ś o d y n a ł - o w o p n a g r o m y t o ł i m o d a i w a z , ) u ł o k o t o r p o d e i n t s u ł a z a k e z r p i c ś o n z c i l o k o e n t o t s i c ą a i j n w a u j i c ś o n l ó g e z c z s w , u n y z c o g e t o g e j j w e c ą a ł a i z d ł ó p s w y b o s o , u i n e i n ł e p o p m y n o z c a n z y w e i n i m r e t w y d g : - ę t s o p n a g r o y n o i n w a r p u z e z r p o g e z c w a w o t o g y z r p a i n a w o p ą n w a r p o n z c i l b u p ć ś o n ż e l a n ą n - l a g a m y w i c ś o ł a c w o n o z c z s i u m y n o i n ł e p o p ą n o l p u z c z s u • a n a g e l o p e i n Z z C i l e ż e , m y n o i n o r b a z m e n y z c j • - d e z r p u k d a p e z r p e i n e z c e z r o a , i c ś o n ż e l a n i j e t u n e l p u z c z s u − − − , o g e n - n a ł s e z r p K K 3 2 . t r a w a n o i n e i m y W - o s o t s a z a m e i n ” i c ś o n l o w o r b o d „ h c y w o b r a k s w t s p ę t s e z r p o d a i n a w a k - o b r a k s e i n e z c o r k y w b u o w t s p ę t s e z r p a z e z r a k a g e l d o p e i N : y r ó t k , a c w a r p s e w l e w o b r a k s - o i n o r b a z u n y z c u n e i i n ł e p o p o p − . ) S K K 4 § 0 2 . t r a ( . ) S K K 2 § e i n - ł ó p s w ę r a k ć i z d o g a ł z e i n a z c j l o w o r b o d y r ó t k , u m e c ą a ł a i z d j i u n a n o k o d c e i b o p a z ę i s ł a r a t s - y w z d a n e ż o m d ą s : y n z c e t u k s z e b . ) K K 2 § 3 2 . t r a ( Z z C , ) K K 1 § − m U I r e t y r K e N l ó g o l a ż y n n y z C A. Świczewska, Prawo karne materialne 9
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Prawo karne materialne. Tabele porównawcze
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: