Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00187 004069 21774991 na godz. na dobę w sumie
Prawo karne materialne i procesowe - ebook/pdf
Prawo karne materialne i procesowe - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 553
Wydawca: C. H. Beck Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-255-2356-5 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> naukowe i akademickie >> prawo
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

 

Planowany termin wydania 11 maja 2011r.


TABELE PORÓWNAWCZE – nowa seria, która w sposób syntetyczny przedstawia najważniejsze informacje z danych dziedzin prawa, ujęte w formie wygodnej i praktycznej tabeli porównawczej.

Prawo karne materialne i procesowe to opracowanie zawierające omówienie:

Ponadto, w opracowaniu zostały omówione zmiany wprowadzone ustawami z 26.11.2010 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz ustawy o Policji (Dz.U. Nr 240, poz. 1602), a także z 12.2.2010 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny, Kodeks karny wykonawczy oraz ustawy – Prawo ochrony środowiska (Dz.U. Nr 40, poz. 227).

Jeżeli jesteś aplikantem adwokackim, radcowskim czy notarialnym i przygotowujesz się do kolokwium z zakresu prawa karnego materialnego lub procesowego jest to książka, dzięki której;

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

APLIKACJE PRAWNICZE TABELE PORÓWNAWCZE Alicja Świczewska Prawo karne materialne i procesowe Wydawnictwo C.H. Beck TABELE PORÓWNAWCZE Prawo karne materialne i procesowe Alicja Świczewska Prawo karne materialne i procesowe Wydawnictwo C.H. BECK Warszawa 2011 Redakcja: Joanna Ablewicz Projekt okładki: Robert Rogiński © Wydawnictwo C.H. Beck 2011 Wydawnictwo C.H. Beck Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa Skład i łamanie: Krzysztof Biesaga Druk i oprawa: Cyfrowe Centrum Druku, Bydgoszcz ISBN 978-83-255-1928-5 ISBN e-book 978-83-255-2356-5 Spis tre(cid:258)ci Wstęp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wykaz skrótów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I(cid:495)(cid:561)Część(cid:561)ogólna(cid:561)KK(cid:496)(cid:561)KKS(cid:496)(cid:561)KW . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (cid:567)(cid:343)(cid:495)(cid:561)(cid:561)Zasady(cid:561)odpowiedzialności . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (cid:567)(cid:344)(cid:495)(cid:561)(cid:561)Formy(cid:561)przestępstwa(cid:550)wykroczenia(cid:498)(cid:561)czynny(cid:561)(cid:268)al(cid:498)(cid:561)odpowiedzialność(cid:561)posiłkowa(cid:561) karnoskarbowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (cid:567)(cid:345)(cid:495)(cid:561)(cid:561)Wyłączenie(cid:561)bezprawności(cid:561)albo(cid:561)winy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (cid:567)4. Kary . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (cid:567)(cid:347)(cid:495)(cid:561)(cid:561)Środki(cid:561)karne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (cid:567)(cid:348)(cid:495)(cid:561)(cid:561)Zasady(cid:561)wymiaru(cid:561)kar(cid:561)i(cid:561)środków(cid:561)karnych. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (cid:567)(cid:349)(cid:495)(cid:561)(cid:561)Środki(cid:561)oddziaływania(cid:561)wychowawczego(cid:496)(cid:561)powrót(cid:561)do(cid:561)przestępstwa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (cid:567)(cid:350)(cid:495)(cid:561)(cid:561)Środki(cid:561)związane(cid:561)z(cid:561)poddaniem(cid:561)sprawcy(cid:561)próbie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (cid:350)(cid:495)(cid:343)(cid:495)(cid:561)Warunkowe(cid:561)umorzenie(cid:561)postępowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (cid:350)(cid:495)(cid:344)(cid:495)(cid:561)Warunkowe(cid:561)zawieszenie(cid:561)wykonania(cid:561)kary . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (cid:350)(cid:495)(cid:345)(cid:495)(cid:561)Warunkowe(cid:561)przedterminowe(cid:561)zwolnienie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (cid:350)(cid:495)(cid:346)(cid:495)(cid:561)Zwolnienie(cid:561)od(cid:561)reszty(cid:561)kary(cid:561)ograniczenia(cid:561)wolności(cid:496)(cid:561)skrócenie(cid:561)wykonywania(cid:561) środków(cid:561)karnych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (cid:567)(cid:351)(cid:495)(cid:561)(cid:561)Kara(cid:561)łączna(cid:496)(cid:561)zbieg(cid:561)przestępstw(cid:496)(cid:561)ciąg(cid:561)przestępstw . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (cid:343)(cid:342)(cid:495)(cid:561)(cid:561)Łączenie(cid:561)kar(cid:561)i(cid:561)środków(cid:561)karnych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (cid:343)(cid:343)(cid:495)(cid:561)(cid:561)Środki(cid:561)zabezpieczające . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (cid:343)(cid:344)(cid:495)(cid:561)(cid:561)Przedawnienie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (cid:343)(cid:345)(cid:495)(cid:561)(cid:561)Zatarcie(cid:561)skazania(cid:550)ukarania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (cid:343)(cid:346)(cid:495)(cid:561)(cid:561)Odpowiedzialność(cid:561)za(cid:561)przestępstwa(cid:561)popełnione(cid:561)za(cid:561)granicą . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (cid:343)(cid:347)(cid:495)(cid:561)(cid:561)Objaśnienie(cid:561)wyra(cid:268)eń(cid:561)ustawowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (cid:343)(cid:348)(cid:495)(cid:561)(cid:561)Stosunek(cid:561)do(cid:561)ustaw(cid:561)szczególnych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II(cid:495)(cid:561)Część(cid:561)szczególna(cid:561)KK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (cid:567)(cid:343)(cid:495)(cid:561)(cid:561)Przestępstwa(cid:561)przeciwko(cid:561)zdrowiu(cid:561)i(cid:561)(cid:268)yciu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (cid:567)(cid:344)(cid:495)(cid:561)(cid:561)Przestępstwa(cid:561)przeciwko(cid:561)bezpieczeństwu(cid:561)powszechnemu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (cid:567)(cid:345)(cid:495)(cid:561)(cid:561)Przestępstwa(cid:561)przeciwko(cid:561)środowisku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (cid:567)(cid:346)(cid:495)(cid:561)(cid:561)Przestępstwa(cid:561)przeciwko(cid:561)wolności . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (cid:567)(cid:347)(cid:495)(cid:561)(cid:561)Przestępstwa(cid:561)przeciwko(cid:561)wolności(cid:561)seksualnej(cid:561)i(cid:561)obyczajności . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (cid:567)(cid:348)(cid:495)(cid:561)(cid:561)Przestępstwa(cid:561)przeciwko(cid:561)rodzinie(cid:561)i(cid:561)opiece. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (cid:567)(cid:349)(cid:495)(cid:561)(cid:561)Przestępstwa(cid:561)przeciwko(cid:561)czci(cid:561)i(cid:561)nietykalności(cid:561)cielesnej. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (cid:567)(cid:350)(cid:495)(cid:561)(cid:561)Przestępstwa(cid:561)przeciwko(cid:561)prawom(cid:561)osób(cid:561)wykonujących(cid:561)pracę(cid:561)zarobkową . . . . . . . . . . . . . . . (cid:567)(cid:351)(cid:495)(cid:561)(cid:561)Przestępstwa(cid:561)przeciwko(cid:561)bezpieczeństwu(cid:561)i(cid:561)porządkowi(cid:561)publicznemu. . . . . . . . . . . . . . . . . . (cid:343)(cid:342)(cid:495)(cid:561)(cid:561)Przestępstwa(cid:561)przeciwko(cid:561)wiarygodności(cid:561)dokumentów. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A. Świczewska, Prawo karne materialne i procesowe IX XI 1 1 5 13 19 25 46 62 64 64 66 72 74 76 79 81 87 92 95 99 110 111 111 114 115 116 117 120 121 123 124 125 V Spis tre(cid:258)ci (cid:343)(cid:343)(cid:495)(cid:561)(cid:561)Przestępstwa(cid:561)przeciwko(cid:561)obrotowi(cid:561)gospodarczemu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (cid:343)(cid:344)(cid:495)(cid:561)(cid:561)Przestępstwa(cid:561)przeciwko(cid:561)obrotowi(cid:561)pieniędzmi(cid:561)i(cid:561)papierami(cid:561)wartościowymi . . . . . . . . . . . . . III(cid:495)(cid:561)Część(cid:561)szczególna(cid:561)KK(cid:561)i(cid:561)KW . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (cid:567)(cid:343)(cid:495)(cid:561)(cid:561)Przestępstwa(cid:550)wykroczenia(cid:561)przeciwko(cid:561)bezpieczeństwu(cid:561)w(cid:561)komunikacji . . . . . . . . . . . . . . . . (cid:567)(cid:344)(cid:495)(cid:561)(cid:561)Przestępstwa(cid:550)wykroczenia(cid:561)przeciwko(cid:561)mieniu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IV(cid:495)(cid:561)KKS(cid:561)(cid:558)(cid:561)wybrane(cid:561)przestępstwa(cid:561)skarbowe(cid:561)i(cid:561)wykroczenia(cid:561)skarbowe. . . . . . . . . . . V(cid:495)(cid:561)KW(cid:561)(cid:558)(cid:561)wybrane(cid:561)wykroczenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . VI(cid:495)(cid:561)Ustawa(cid:561)z(cid:561)(cid:344)(cid:351)(cid:495)(cid:349)(cid:495)(cid:344)(cid:342)(cid:342)(cid:347)(cid:561)r(cid:495)(cid:561)o(cid:561)przeciwdziałaniu(cid:561)narkomanii (cid:507)Dz(cid:495)U(cid:495)(cid:561)Nr(cid:561)(cid:343)(cid:349)(cid:351)(cid:496)(cid:561)poz(cid:495)(cid:561)(cid:343)(cid:346)(cid:350)(cid:347)(cid:561)ze(cid:561)zm(cid:495)(cid:508) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (cid:567)(cid:343)(cid:495)(cid:561)(cid:561)Zakres(cid:561)zastosowania(cid:498)(cid:561)słownik(cid:561)pojęć. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (cid:567)(cid:344)(cid:495)(cid:561)(cid:561)Przestępstwa(cid:561)i(cid:561)wykroczenia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (cid:567)(cid:345)(cid:495)(cid:561)(cid:561)Stosunek(cid:561)do(cid:561)przepisów(cid:561)części(cid:561)ogólnej(cid:561)KK(cid:561)i(cid:561)KW(cid:561)oraz(cid:561)do(cid:561)KPW . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . VII(cid:495)(cid:561)Przepisy(cid:561)karne(cid:561)w(cid:561)ustawie(cid:561)z(cid:561)(cid:343)(cid:347)(cid:495)(cid:351)(cid:495)(cid:344)(cid:342)(cid:342)(cid:342)(cid:561)r(cid:495)(cid:561)(cid:558)(cid:561)Kodeks(cid:561)spółek(cid:561)handlowych(cid:561) (cid:507)Dz(cid:495)U(cid:495)(cid:561)Nr(cid:561)(cid:351)(cid:346)(cid:496)(cid:561)poz(cid:495)(cid:561)(cid:343)(cid:342)(cid:345)(cid:349)(cid:561)ze(cid:561)zm(cid:495)(cid:508) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . VIII(cid:495)(cid:561)Procedury(cid:561)karne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (cid:567)(cid:343)(cid:495)(cid:561)(cid:561)Zakres(cid:561)stosowania(cid:496)(cid:561)relacje(cid:561)i(cid:561)rodzaje(cid:561)postępowań. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (cid:567)(cid:344)(cid:495)(cid:561)(cid:561)Cele(cid:561)postępowania(cid:561)i(cid:561)zasady. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (cid:567)(cid:345)(cid:495)(cid:561)(cid:561)Ugoda(cid:561)i(cid:561)mediacja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (cid:567)(cid:346)(cid:495)(cid:561)(cid:561)Obowiązki(cid:561)i(cid:561)uprawnienia(cid:561)organów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (cid:567)(cid:347)(cid:495)(cid:561)(cid:561)Wszczęcie(cid:496)(cid:561)zawieszenie(cid:561)i(cid:561)umorzenie(cid:561)postępowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (cid:567)(cid:348)(cid:495)(cid:561)(cid:561)Zawiadomienia(cid:561)innych(cid:561)osób(cid:561)i(cid:561)organów. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (cid:567)(cid:349)(cid:495)(cid:561)(cid:561)Właściwość(cid:561)sądu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (cid:567)(cid:350)(cid:495)(cid:561)(cid:561)Skład(cid:561)sądu(cid:561)i(cid:561)wyłączenie(cid:561)sędziego. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (cid:567)(cid:351)(cid:495)(cid:561)(cid:561)Strony(cid:496)(cid:561)obrońcy(cid:496)(cid:561)pełnomocnicy(cid:496)(cid:561)przedstawiciele(cid:561)społeczni. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (cid:351)(cid:495)(cid:343)(cid:495)(cid:561)Strony(cid:561)(cid:507)podejrzany(cid:498)(cid:561)oskar(cid:268)ony(cid:550)obwiniony(cid:498)(cid:561)oskar(cid:268)yciel(cid:498)(cid:561)pokrzywdzony(cid:498)(cid:561) interwenient(cid:498)(cid:561)powód(cid:561)cywilny(cid:508) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (cid:351)(cid:495)(cid:344)(cid:495)(cid:561)Obrońca(cid:495)(cid:561)Obrona(cid:561)obligatoryjna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (cid:351)(cid:495)(cid:345)(cid:495)(cid:561)Pełnomocnik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (cid:351)(cid:495)(cid:346)(cid:495)(cid:561)Przedstawiciel(cid:561)społeczny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (cid:343)(cid:342)(cid:495)(cid:561)(cid:561)Czynności(cid:561)procesowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (cid:343)(cid:343)(cid:495)(cid:561)(cid:561)Pisma(cid:561)procesowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (cid:343)(cid:343)(cid:495)(cid:343)(cid:495)(cid:561)Akt(cid:561)oskar(cid:268)enia(cid:550)wniosek(cid:561)o(cid:561)ukaranie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (cid:343)(cid:343)(cid:495)(cid:344)(cid:495)(cid:561)Doręczenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (cid:343)(cid:344)(cid:495)(cid:561)(cid:561)Protokoły(cid:561)i(cid:561)notatki. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (cid:343)(cid:345)(cid:495)(cid:561)(cid:561)Dostęp(cid:561)do(cid:561)akt(cid:561)sądowych(cid:495)(cid:561)Odtworzenie(cid:561)zaginionych(cid:561)lub(cid:561)zniszczonych(cid:561)akt . . . . . . . . . . . . . (cid:343)(cid:346)(cid:495)(cid:561)(cid:561)Postępowanie(cid:561)dowodowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (cid:343)(cid:346)(cid:495)(cid:343)(cid:495)(cid:561)Katalog(cid:561)dowodów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (cid:343)(cid:346)(cid:495)(cid:344)(cid:495)(cid:561)Rozpoznanie(cid:561)wniosku(cid:561)dowodowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (cid:343)(cid:346)(cid:495)(cid:345)(cid:495)(cid:561)Zakazy(cid:561)dowodowe. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (cid:343)(cid:346)(cid:495)(cid:346)(cid:495)(cid:561)Zasady(cid:561)przeprowadzania(cid:561)dowodów. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (cid:343)(cid:346)(cid:495)(cid:347)(cid:495)(cid:561)Okazanie(cid:561)i(cid:561)wyjaśnienia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127 131 133 133 137 146 151 154 154 156 161 165 169 169 170 172 173 175 185 188 195 201 201 224 229 234 235 237 238 244 249 256 261 261 262 264 265 267 VI A. Świczewska, Prawo karne materialne i procesowe Spis tre(cid:258)ci (cid:343)(cid:346)(cid:495)(cid:348)(cid:495)(cid:567)(cid:561)Świadek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (cid:343)(cid:346)(cid:495)(cid:349)(cid:495)(cid:567)(cid:561)Badanie(cid:561)pokrzywdzonego(cid:498)(cid:561)czynności(cid:561)ustalające(cid:561)krąg(cid:561)podejrzanych. . . . . . . . . . . . . . (cid:343)(cid:346)(cid:495)(cid:350)(cid:495)(cid:567)(cid:561)Biegli(cid:496)(cid:561)tłumacze(cid:561)i(cid:561)specjaliści . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (cid:343)(cid:346)(cid:495)(cid:351)(cid:495)(cid:567)(cid:561)Zatrzymanie(cid:561)i(cid:561)przeszukanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (cid:343)(cid:346)(cid:495)(cid:343)(cid:342)(cid:495)(cid:561)Oględziny(cid:496)(cid:561)otwarcie(cid:561)zwłok(cid:561)i(cid:561)eksperyment(cid:561)procesowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (cid:343)(cid:346)(cid:495)(cid:343)(cid:343)(cid:495)(cid:561)Wywiad(cid:561)środowiskowy(cid:496)(cid:561)badanie(cid:561)oskar(cid:268)onego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (cid:343)(cid:346)(cid:495)(cid:343)(cid:344)(cid:495)(cid:561)Kontrola(cid:561)i(cid:561)utrwalanie(cid:561)rozmów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (cid:343)(cid:347)(cid:495)(cid:561)(cid:561)Środki(cid:561)przymusu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (cid:343)(cid:347)(cid:495)(cid:343)(cid:495)(cid:561)Zatrzymanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (cid:343)(cid:347)(cid:495)(cid:344)(cid:495)(cid:561)Poszukiwanie(cid:561)oskar(cid:268)onego(cid:550)list(cid:561)gończy(cid:561)i(cid:561)(cid:268)elazny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (cid:343)(cid:347)(cid:495)(cid:345)(cid:495)(cid:561)Kary(cid:561)porządkowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (cid:343)(cid:347)(cid:495)(cid:346)(cid:495)(cid:561)Zabezpieczenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (cid:343)(cid:348)(cid:495)(cid:561)(cid:561)Środki(cid:561)zapobiegawcze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (cid:343)(cid:348)(cid:495)(cid:343)(cid:495)(cid:561)Katalog(cid:561)i(cid:561)stosowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (cid:343)(cid:348)(cid:495)(cid:344)(cid:495)(cid:561)Tymczasowe(cid:561)aresztowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (cid:343)(cid:348)(cid:495)(cid:345)(cid:495)(cid:561)Poręczenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (cid:343)(cid:348)(cid:495)(cid:346)(cid:495)(cid:561)Dozór(cid:496)(cid:561)nakaz(cid:561)opuszczenia(cid:561)lokalu(cid:496)(cid:561)zawieszenie(cid:561)w(cid:561)czynnościach(cid:496)(cid:561) (cid:561) zakaz(cid:561)opuszczania(cid:561)kraju . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (cid:343)(cid:349)(cid:495)(cid:561)(cid:561)Postępowanie(cid:561)przygotowawcze(cid:550)czynności(cid:561)wyjaśniające . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (cid:343)(cid:349)(cid:495)(cid:343)(cid:495)(cid:561)Rodzaje(cid:561)postępowań(cid:495)(cid:561)Organy(cid:561)i(cid:561)podmioty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (cid:343)(cid:349)(cid:495)(cid:344)(cid:495)(cid:561)Pomoc(cid:561)prawna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (cid:343)(cid:349)(cid:495)(cid:345)(cid:495)(cid:561)Śledztwo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (cid:343)(cid:349)(cid:495)(cid:346)(cid:495)(cid:561)Dochodzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (cid:343)(cid:349)(cid:495)(cid:347)(cid:495)(cid:561)Nadzór(cid:561)prokuratora . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (cid:343)(cid:349)(cid:495)(cid:348)(cid:495)(cid:561)Czynności(cid:561)sądowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (cid:343)(cid:349)(cid:495)(cid:349)(cid:495)(cid:561)Skazanie(cid:561)bez(cid:561)rozprawy(cid:561)(cid:558)(cid:561)wniosek. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (cid:343)(cid:349)(cid:495)(cid:350)(cid:495)(cid:561)Wniosek(cid:561)o(cid:561)warunkowe(cid:561)umorzenie(cid:561)postępowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (cid:343)(cid:350)(cid:495)(cid:561)(cid:561)Dobrowolne(cid:561)poddanie(cid:561)się(cid:561)karze(cid:495)(cid:561)Zezwolenie(cid:561)na(cid:561)dobrowolne(cid:561)poddanie(cid:561)się(cid:561) odpowiedzialności . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (cid:343)(cid:351)(cid:495)(cid:561)(cid:561)Postępowanie(cid:561)przed(cid:561)sądem(cid:561)I(cid:561)instancji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (cid:343)(cid:351)(cid:495)(cid:343)(cid:495)(cid:567)(cid:561)Kwestie(cid:561)wstępne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (cid:343)(cid:351)(cid:495)(cid:344)(cid:495)(cid:567)(cid:561)Rozpoznanie(cid:561)wniosku(cid:561)o(cid:561)skazanie(cid:561)bez(cid:561)rozprawy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (cid:343)(cid:351)(cid:495)(cid:345)(cid:495)(cid:567)(cid:561)Rozstrzygnięcie(cid:561)o(cid:561)środkach(cid:561)zapobiegawczych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (cid:343)(cid:351)(cid:495)(cid:346)(cid:495)(cid:567)(cid:561)Rozprawa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (cid:343)(cid:351)(cid:495)(cid:347)(cid:495)(cid:567)(cid:561)Posiedzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (cid:343)(cid:351)(cid:495)(cid:348)(cid:495)(cid:567)(cid:561)Zasady(cid:561)postępowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (cid:343)(cid:351)(cid:495)(cid:349)(cid:495)(cid:567)(cid:561)Przebieg(cid:561)rozprawy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (cid:343)(cid:351)(cid:495)(cid:350)(cid:495)(cid:567)(cid:561)Odczytanie(cid:561)protokołów(cid:561)wyjaśnień(cid:561)i(cid:561)zeznań . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (cid:343)(cid:351)(cid:495)(cid:351)(cid:495)(cid:567)(cid:561)Braki(cid:561)postępowania(cid:561)przygotowawczego(cid:561)i(cid:561)zmiana(cid:561)kwali(cid:281)kacji(cid:561)czynu. . . . . . . . . . . . . (cid:343)(cid:351)(cid:495)(cid:343)(cid:342)(cid:495)(cid:561)Przerwa(cid:561)i(cid:561)odroczenie(cid:561)rozprawy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (cid:343)(cid:351)(cid:495)(cid:343)(cid:343)(cid:495)(cid:561)Zamknięcie(cid:561)przewodu(cid:561)sądowego(cid:495)(cid:561)Narada(cid:561)i(cid:561)głosowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (cid:344)(cid:342)(cid:495)(cid:561)(cid:561)Postępowanie(cid:561)mandatowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (cid:344)(cid:343)(cid:495)(cid:561)(cid:561)Orzeczenia(cid:496)(cid:561)zarządzenia(cid:496)(cid:561)polecenia(cid:561)i(cid:561)mandaty(cid:561)karne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (cid:344)(cid:344)(cid:495)(cid:561)(cid:561)Postępowanie(cid:561)szczególne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (cid:344)(cid:344)(cid:495)(cid:343)(cid:495)(cid:561)Postępowanie(cid:561)w(cid:561)stosunku(cid:561)do(cid:561)nieobecnych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (cid:344)(cid:344)(cid:495)(cid:344)(cid:495)(cid:561)Postępowanie(cid:561)uproszczone. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (cid:344)(cid:344)(cid:495)(cid:345)(cid:495)(cid:561)Postępowanie(cid:561)nakazowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (cid:344)(cid:344)(cid:495)(cid:346)(cid:495)(cid:561)Postępowanie(cid:561)w(cid:561)sprawach(cid:561)z(cid:561)oskar(cid:268)enia(cid:561)prywatnego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (cid:344)(cid:344)(cid:495)(cid:347)(cid:495)(cid:561)Postępowanie(cid:561)przyspieszone . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (cid:344)(cid:344)(cid:495)(cid:348)(cid:495)(cid:561)Postępowanie(cid:561)mandatowe(cid:561)w(cid:561)Kodeksie(cid:561)postępowania(cid:561)w(cid:561)sprawach(cid:561)o(cid:561)wykroczenia . . A. Świczewska, Prawo karne materialne i procesowe 268 282 284 292 306 309 312 316 317 322 324 328 331 331 336 342 346 350 350 355 356 370 378 381 382 385 387 395 395 398 400 401 406 407 410 417 422 423 426 429 433 445 445 447 450 453 457 467 VII Spis tre(cid:258)ci (cid:344)(cid:345)(cid:495)(cid:561)(cid:561)Postępowanie(cid:561)odwoławcze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (cid:344)(cid:345)(cid:495)(cid:343)(cid:495)(cid:561)Kwestie(cid:561)wstępne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (cid:344)(cid:345)(cid:495)(cid:344)(cid:495)(cid:561)Granice(cid:561)rozpoznania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (cid:344)(cid:345)(cid:495)(cid:345)(cid:495)(cid:561)Względne(cid:561)i(cid:561)bezwzględne(cid:561)przyczyny(cid:561)odwoławcze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (cid:344)(cid:345)(cid:495)(cid:346)(cid:495)(cid:561)Orzeczenia(cid:561)w(cid:561)II(cid:561)instancji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (cid:344)(cid:345)(cid:495)(cid:347)(cid:495)(cid:561)Uzasadnienie(cid:561)wyroku(cid:561)sądu(cid:561)II(cid:561)instancji(cid:498)(cid:561)odpowiednie(cid:561)zastosowanie(cid:561)regulacji(cid:561) (cid:561) postępowania(cid:561)w(cid:561)I(cid:561)instancji. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (cid:344)(cid:346)(cid:495)(cid:561)(cid:561)Zwyczajne(cid:561)środki(cid:561)zaskar(cid:268)enia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (cid:344)(cid:346)(cid:495)(cid:343)(cid:495)(cid:561)Apelacja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (cid:344)(cid:346)(cid:495)(cid:344)(cid:495)(cid:561)Apelacja(cid:561)w(cid:561)postępowaniu(cid:561)uproszczonym(cid:550)przyspieszonym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (cid:344)(cid:346)(cid:495)(cid:345)(cid:495)(cid:561)Za(cid:268)alenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (cid:344)(cid:346)(cid:495)(cid:346)(cid:495)(cid:561)Sprzeciw(cid:561)w(cid:561)postępowaniu(cid:561)uproszczonym(cid:561)i(cid:561)nakazowym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (cid:344)(cid:347)(cid:495)(cid:561)(cid:561)Nadzwyczajne(cid:561)środki(cid:561)zaskar(cid:268)enia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (cid:344)(cid:347)(cid:495)(cid:343)(cid:495)(cid:561)Kasacja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (cid:344)(cid:347)(cid:495)(cid:344)(cid:495)(cid:561)Wznowienie(cid:561)postępowania. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (cid:344)(cid:348)(cid:495)(cid:561)(cid:561)Podjęcie(cid:561)postępowania(cid:561)warunkowo(cid:561)umorzonego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (cid:344)(cid:349)(cid:495)(cid:561)(cid:561)Odszkodowanie(cid:561)za(cid:561)niesłuszne(cid:561)skazanie(cid:496)(cid:561)ukaranie(cid:496)(cid:561)tymczasowe(cid:561)aresztowanie(cid:561) lub(cid:561)zatrzymanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (cid:344)(cid:350)(cid:495)(cid:561)(cid:561)Ułaskawienie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (cid:344)(cid:351)(cid:495)(cid:561)(cid:561)Wyrok(cid:561)łączny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IX(cid:495)(cid:561)Dodatkowe(cid:561)zestawienia(cid:561)(cid:558)(cid:561)porównanie(cid:561)wybranych(cid:561)instytucji(cid:561)prawa(cid:561) karnego(cid:561)materialnego(cid:561)i(cid:561)procesowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (cid:567)(cid:343)(cid:495)(cid:561)(cid:561)Środki(cid:561)karne(cid:496)(cid:561)środki(cid:561)zabezpieczające(cid:496)(cid:561)środki(cid:561)przymusu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (cid:567)(cid:344)(cid:495)(cid:561)(cid:561)Wniosek(cid:561)o(cid:561)skazanie(cid:550)ukaranie(cid:561)bez(cid:561)rozprawy(cid:495)(cid:561)Dobrowolne(cid:561)poddanie(cid:561)się(cid:561)karze(cid:561) i(cid:561)pociągnięcie(cid:561)do(cid:561)odpowiedzialności(cid:561)za(cid:561)zgodą(cid:561)sprawcy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 473 473 476 479 481 484 485 485 490 492 501 503 503 512 521 523 527 530 534 534 536 VIII A. Świczewska, Prawo karne materialne i procesowe Wstęp Gdy(cid:561)przygotowywałam(cid:561)się(cid:561)do(cid:561)egzaminów(cid:561)podczas(cid:561)studiów(cid:496)(cid:561)siłą(cid:561)rzeczy(cid:561)uczyłam(cid:561)się(cid:561)ka(cid:268)dej(cid:561)proce- dury(cid:561)z(cid:561)osobna(cid:495)(cid:561)Jednak(cid:561)nauka(cid:561)do(cid:561)konkursów(cid:561)na(cid:561)aplikacje(cid:561)adwokacką(cid:561)oraz(cid:561)sądową(cid:561)szybko(cid:561)okazała(cid:561)się(cid:561)in- nym(cid:561)wyzwaniem(cid:495)(cid:561)Ogromny(cid:561)materiał(cid:496)(cid:561)który(cid:561)nale(cid:268)ało(cid:561)opanować(cid:496)(cid:561)postanowiłam(cid:561)pogrupować(cid:561)i(cid:561)podzielić(cid:561) na(cid:561)zagadnienia(cid:495)(cid:561)Pomysł(cid:561)rozwinęłam(cid:561)podczas(cid:561)aplikacji(cid:496)(cid:561)ucząc(cid:561)się(cid:561)do(cid:561)corocznych(cid:561)kolokwiów(cid:496)(cid:561)a(cid:561)obecnie(cid:561) (cid:558)(cid:561)do(cid:561)egzaminu(cid:561)zawodowego(cid:495) Zbiór(cid:496)(cid:561)który(cid:561)macie(cid:561)Państwo(cid:561)przed(cid:561)sobą(cid:496)(cid:561)zawiera(cid:561)tabele(cid:561)przedstawiające(cid:561)porównawczo(cid:561)najwa(cid:268)niej- sze(cid:496)(cid:561)w(cid:561)mojej(cid:561)ocenie(cid:496)(cid:561)zagadnienia(cid:561)i(cid:561)instytucje(cid:561)prawa(cid:561)karnego(cid:561)materialnego(cid:561)i(cid:561)procesowego(cid:495)(cid:561)Dodatkowy(cid:561) podział(cid:561)na(cid:561)szczegółowe(cid:561)hasła(cid:561)ułatwia(cid:561)szybkie(cid:561)znalezienie(cid:561)konkretnych(cid:561)regulacji(cid:495)(cid:561)Po(cid:561)ka(cid:268)dym(cid:561)zdaniu(cid:561) umieszczonym(cid:561)w(cid:561)tabeli(cid:561)podana(cid:561)jest(cid:561)podstawa(cid:561)prawna(cid:496)(cid:561)a(cid:561)stosowane(cid:561)skróty(cid:561)oraz(cid:561)oznaczenia(cid:561)matema- tyczne(cid:561)mają(cid:561)pomóc(cid:561)w(cid:561)sprawnym(cid:561)zapamiętaniu(cid:561)treści(cid:561)przepisów(cid:495) Uwzględnione(cid:561) zostały(cid:561) nowelizacje(cid:561) Kodeksu(cid:561) karnego(cid:496)(cid:561) Kodeksu(cid:561) karnego(cid:561) skarbowego(cid:496)(cid:561) Kodeksu(cid:561) wykroczeń(cid:496)(cid:561)Kodeksu(cid:561)postępowania(cid:561)karnego(cid:561)oraz(cid:561)Kodeksu(cid:561)postępowania(cid:561)w(cid:561)sprawach(cid:561)o(cid:561)wykroczenia(cid:561) i(cid:561)ustawy(cid:561)o(cid:561)przeciwdziałaniu(cid:561)narkomanii(cid:496)(cid:561)a(cid:561)tak(cid:268)e(cid:561)wyroki(cid:561)Trybunału(cid:561)Konstytucyjnego(cid:561)dotyczące(cid:561)norm(cid:561) zawartych(cid:561)w(cid:561)powy(cid:268)szych(cid:561)ustawach(cid:561)(cid:558)(cid:561)według(cid:561)stanu(cid:561)na(cid:561)dzień(cid:561)(cid:344)(cid:346)(cid:495)(cid:343)(cid:495)(cid:344)(cid:342)(cid:343)(cid:343)(cid:561)r(cid:495) Ponadto(cid:496)(cid:561)zawarte(cid:561)w(cid:561)nim(cid:561)zostały(cid:561)zmiany(cid:561)wprowadzone(cid:561)ustawami(cid:561)z(cid:497)(cid:561)(cid:344)(cid:348)(cid:495)(cid:343)(cid:343)(cid:495)(cid:344)(cid:342)(cid:343)(cid:342)(cid:561)r(cid:495)(cid:561)o(cid:561)zmianie(cid:561)ustawy(cid:561) (cid:558)(cid:561)Kodeks(cid:561)karny(cid:561)oraz(cid:561)ustawy(cid:561)o(cid:561)Policji(cid:561)(cid:507)Dz(cid:495)U(cid:495)(cid:561)Nr(cid:561)(cid:344)(cid:346)(cid:342)(cid:496)(cid:561)poz(cid:495)(cid:561)(cid:343)(cid:348)(cid:342)(cid:344)(cid:508)(cid:496)(cid:561)(cid:343)(cid:344)(cid:495)(cid:344)(cid:495)(cid:344)(cid:342)(cid:343)(cid:342)(cid:561)r(cid:495)(cid:561)o(cid:561)zmianie(cid:561)ustawy(cid:561)(cid:558)(cid:561)Kodeks(cid:561) karny(cid:496)(cid:561)Kodeks(cid:561)karny(cid:561)wykonawczy(cid:561)oraz(cid:561)ustawy(cid:561)(cid:558)(cid:561)Prawo(cid:561)ochrony(cid:561)środowiska(cid:561)(cid:507)Dz(cid:495)U(cid:495)(cid:561)Nr(cid:561)(cid:346)(cid:342)(cid:496)(cid:561)poz(cid:495)(cid:561)(cid:344)(cid:344)(cid:349)(cid:508)(cid:496)(cid:561) które(cid:561)wprawdzie(cid:561)wejdą(cid:561)w(cid:561)(cid:268)ycie(cid:561)(cid:558)(cid:561)odpowiednio(cid:561)(cid:558)(cid:561)(cid:344)(cid:344)(cid:495)(cid:345)(cid:495)(cid:344)(cid:342)(cid:343)(cid:343)(cid:561)r(cid:495)(cid:561)i(cid:561)(cid:343)(cid:495)(cid:349)(cid:495)(cid:344)(cid:342)(cid:343)(cid:343)(cid:561)r(cid:495)(cid:496)(cid:561)jednak(cid:561)dotyczą(cid:561)tak(cid:561)istotnych(cid:561) zagadnień(cid:561) jak(cid:561) środki(cid:561) karne(cid:561) czy(cid:561) przestępstwa(cid:561) przeciwko(cid:561) (cid:268)yciu(cid:561) i(cid:561) zdrowiu(cid:495)(cid:561) Z(cid:561) uwagi(cid:561) na(cid:561) stan(cid:561) prawny(cid:561) obowiązujący(cid:561)do(cid:561)dnia(cid:561)wejścia(cid:561)w(cid:561)(cid:268)ycie(cid:561)wymienionych(cid:561)przepisów(cid:561)zmieniających(cid:496)(cid:561)wskazane(cid:561)nowelizacje(cid:561) oznaczono(cid:561)kursywą(cid:495) Mam(cid:561)nadzieję(cid:496)(cid:561)(cid:268)e(cid:561)seria(cid:561)(cid:494)Tabele(cid:561)Aplikanta(cid:516)(cid:561)oka(cid:268)e(cid:561)się(cid:561)szczególnie(cid:561)przydatna(cid:561)dla(cid:561)młodych(cid:561)prawni- ków(cid:497)(cid:561)studentów(cid:561)i(cid:561)absolwentów(cid:496)(cid:561)którzy(cid:561)planują(cid:561)zdawać(cid:561)na(cid:561)aplikacje(cid:498)(cid:561)aplikantów(cid:561)oraz(cid:561)praktyków(cid:495) Chciałabym(cid:561) podziękować(cid:561) Pracownikom(cid:561) Wydawnictwa(cid:561) C(cid:495)(cid:561) H(cid:495)(cid:561) Beck(cid:496)(cid:561) jak(cid:561) równie(cid:268)(cid:561) adwokatom(cid:497)(cid:561) Jakubowi Jacynie(cid:561)i(cid:561)Andrzejowi(cid:561)Michałowskiemu(cid:561)za(cid:561)(cid:268)yczliwość(cid:561)oraz(cid:561)cenne(cid:561)uwagi(cid:495) Warszawa(cid:496)(cid:561)styczeń(cid:561)(cid:344)(cid:342)(cid:343)(cid:343)(cid:561)r(cid:495)(cid:561) Alicja(cid:561)Świczewska A. Świczewska, Prawo karne materialne i procesowe IX Wykaz skrótów 1. Akty prawa krajowego KC . . . . . . . . . . . . . .(cid:561) ustawa(cid:561)z(cid:561)(cid:344)(cid:345)(cid:495)(cid:346)(cid:495)(cid:343)(cid:351)(cid:348)(cid:346)(cid:561)r(cid:495)(cid:561)(cid:558)(cid:561)Kodeks(cid:561)cywilny(cid:561)(cid:507)Dz(cid:495)U(cid:495)(cid:561)Nr(cid:561)(cid:343)(cid:348)(cid:496)(cid:561)poz(cid:495)(cid:561)(cid:351)(cid:345)(cid:561)ze(cid:561)zm(cid:495)(cid:508) KK . . . . . . . . . . . . . .(cid:561) ustawa(cid:561)z(cid:561)(cid:348)(cid:495)(cid:348)(cid:495)(cid:343)(cid:351)(cid:351)(cid:349)(cid:561)r(cid:495)(cid:561)(cid:558)(cid:561)Kodeks(cid:561)karny(cid:561)(cid:507)Dz(cid:495)U(cid:495)(cid:561)Nr(cid:561)(cid:350)(cid:350)(cid:496)(cid:561)poz(cid:495)(cid:561)(cid:347)(cid:347)(cid:345)(cid:561)ze(cid:561)zm(cid:495)(cid:508) KKS . . . . . . . . . . . . .(cid:561) ustawa(cid:561)z(cid:561)(cid:343)(cid:342)(cid:495)(cid:351)(cid:495)(cid:343)(cid:351)(cid:351)(cid:351)(cid:561)r(cid:495)(cid:561)(cid:558)(cid:561)Kodeks(cid:561)karny(cid:561)skarbowy(cid:561)(cid:507)t(cid:495)j(cid:495)(cid:561)Dz(cid:495)U(cid:495)(cid:561)z(cid:561)(cid:344)(cid:342)(cid:342)(cid:349)(cid:561)r(cid:495)(cid:561)Nr(cid:561)(cid:343)(cid:343)(cid:343)(cid:496)(cid:561) poz(cid:495)(cid:561)(cid:349)(cid:348)(cid:347)(cid:561)ze(cid:561)zm(cid:495)(cid:508) KPC . . . . . . . . . . . . .(cid:561) ustawa(cid:561)z(cid:561)(cid:343)(cid:349)(cid:495)(cid:343)(cid:343)(cid:495)(cid:343)(cid:351)(cid:348)(cid:346)(cid:561)r(cid:495)(cid:561)(cid:558)(cid:561)Kodeks(cid:561)postępowania(cid:561)cywilnego(cid:561)(cid:507)Dz(cid:495)U(cid:495)(cid:561)Nr(cid:561)(cid:346)(cid:345)(cid:496)(cid:561)poz(cid:495)(cid:561)(cid:344)(cid:351)(cid:348)(cid:561) KPK . . . . . . . . . . . . .(cid:561) ustawa(cid:561)z(cid:561)(cid:348)(cid:495)(cid:348)(cid:495)(cid:343)(cid:351)(cid:351)(cid:349)(cid:561)r(cid:495)(cid:561)(cid:558)(cid:561)Kodeks(cid:561)postępowania(cid:561)karnego(cid:561)(cid:507)Dz(cid:495)U(cid:495)(cid:561)Nr(cid:561)(cid:350)(cid:351)(cid:496)(cid:561)poz(cid:495)(cid:561)(cid:347)(cid:347)(cid:347)(cid:561) KPW . . . . . . . . . . . .(cid:561) ustawa(cid:561)z(cid:561)(cid:344)(cid:346)(cid:495)(cid:350)(cid:495)(cid:344)(cid:342)(cid:342)(cid:343)(cid:561)r(cid:495)(cid:561)(cid:558)(cid:561)Kodeks(cid:561)postępowania(cid:561)w(cid:561)sprawach(cid:561)o(cid:561)wykroczenia(cid:561) (cid:507)t(cid:495)j(cid:495)(cid:561)Dz(cid:495)U(cid:495)(cid:561)z(cid:561)(cid:344)(cid:342)(cid:342)(cid:349)(cid:561)r(cid:495)(cid:561)Nr(cid:561)(cid:343)(cid:345)(cid:345)(cid:496)(cid:561)poz(cid:495)(cid:561)(cid:350)(cid:346)(cid:350)(cid:561)ze(cid:561)zm(cid:495)(cid:508) KRO. . . . . . . . . . . . .(cid:561) ustawa(cid:561)z(cid:561)(cid:344)(cid:347)(cid:495)(cid:344)(cid:495)(cid:343)(cid:351)(cid:348)(cid:346)(cid:561)r(cid:495)(cid:561)(cid:558)(cid:561)Kodeks(cid:561)rodzinny(cid:561)i(cid:561)opiekuńczy(cid:561)(cid:507)Dz(cid:495)U(cid:495)(cid:561)Nr(cid:561)(cid:351)(cid:496)(cid:561)poz(cid:495)(cid:561)(cid:347)(cid:351)(cid:561) ze(cid:561)zm(cid:495)(cid:508) ze(cid:561)zm(cid:495)(cid:508) ze(cid:561)zm(cid:495)(cid:508) ze(cid:561)zm(cid:495)(cid:508) KW. . . . . . . . . . . . . .(cid:561) ustawa(cid:561)z(cid:561)(cid:344)(cid:342)(cid:495)(cid:347)(cid:495)(cid:343)(cid:351)(cid:349)(cid:343)(cid:561)r(cid:495)(cid:561)(cid:558)(cid:561)Kodeks(cid:561)wykroczeń(cid:561)(cid:507)t(cid:495)j(cid:495)(cid:561)Dz(cid:495)U(cid:495)(cid:561)z(cid:561)(cid:344)(cid:342)(cid:342)(cid:349)(cid:561)r(cid:495)(cid:561)Nr(cid:561)(cid:343)(cid:342)(cid:351)(cid:496)(cid:561)poz(cid:495)(cid:561)(cid:349)(cid:347)(cid:348)(cid:561) zagadnienie(cid:561)szczególnie(cid:561)ciekawe artykuł kara(cid:561)pozbawienia(cid:561)wolności litera 2. Inne skróty (cid:507)(cid:503)(cid:508) . . . . . . . . . . . . . . .(cid:561) art. . . . . . . . . . . . . . .(cid:561) ds. . . . . . . . . . . . . . .(cid:561) do(cid:561)spraw Dz.U. . . . . . . . . . . . .(cid:561) Dziennik(cid:561)Ustaw KPW . . . . . . . . . . . .(cid:561) lit(cid:495). . . . . . . . . . . . . . .(cid:561) maks. . . . . . . . . . . . .(cid:561) maksymalnie min(cid:495) . . . . . . . . . . . . .(cid:561) minimalne m(cid:495)in(cid:495). . . . . . . . . . . . .(cid:561) między(cid:561)innymi MS . . . . . . . . . . . . . .(cid:561) Minister(cid:561)Sprawiedliwosci n(cid:495) . . . . . . . . . . . . . . .(cid:561) następny(cid:496)(cid:561)(cid:507)(cid:556)a(cid:496)(cid:561)(cid:556)e(cid:508) np(cid:495) . . . . . . . . . . . . . .(cid:561) na(cid:561)przykład Nr. . . . . . . . . . . . . . .(cid:561) numer pkt . . . . . . . . . . . . . .(cid:561) punkt por(cid:495). . . . . . . . . . . . . .(cid:561) porównaj poz(cid:495) . . . . . . . . . . . . .(cid:561) pozycja PW . . . . . . . . . . . . . .(cid:561) pozbawienie(cid:561)wolności r. . . . . . . . . . . . . . . . . RP. . . . . . . . . . . . . . .(cid:561) Rzeczpospolita(cid:561)Polska SN . . . . . . . . . . . . . .(cid:561) TA . . . . . . . . . . . . . .(cid:561) t(cid:495)j(cid:495) . . . . . . . . . . . . . . .(cid:561) tj(cid:495) . . . . . . . . . . . . . . .(cid:561) Sąd(cid:561)Najwy(cid:268)szy tymczasowe(cid:561)aresztowanie tekst(cid:561)jednolity to(cid:561)jest rok A. Świczewska, Prawo karne materialne i procesowe XI Wykaz skrótów TK . . . . . . . . . . . . . .(cid:561) Trybunał(cid:561)Konstytucyjny ust(cid:495) . . . . . . . . . . . . . .(cid:561) ustęp ws. . . . . . . . . . . . . . .(cid:561) w(cid:561)sprawie ww. . . . . . . . . . . . . .(cid:561) wy(cid:268)ej(cid:561)wymieniony w zw. . . . . . . . . . . . .(cid:561) w(cid:561)związku zd. . . . . . . . . . . . . . .(cid:561) zł . . . . . . . . . . . . . . .(cid:561) zob(cid:495) . . . . . . . . . . . . .(cid:561) ze(cid:561)zm(cid:495) . . . . . . . . . . .(cid:561) zdanie złoty zobacz ze(cid:561)zmianami XII A. Świczewska, Prawo karne materialne i procesowe 1. Zasady odpowiedzialno(cid:258)ci KryterIUm KK KKS KW I. Czę(cid:258)ć ogólna KK, KKS, KW A i . Ś w c z e w s k a , P r a w o k a r n e m a t e r i a n e i p r o c e s o w e l Podstawa(cid:561)prawna Ustawa(cid:561)z(cid:561)(cid:348)(cid:495)(cid:348)(cid:495)(cid:343)(cid:351)(cid:351)(cid:349)(cid:561)r(cid:495)(cid:561)(cid:558)(cid:561)Kodeks(cid:561)karny(cid:561)(cid:507)Dz(cid:495)U(cid:495)(cid:561) Nr(cid:561)(cid:350)(cid:350)(cid:496)(cid:561)poz(cid:495)(cid:561)(cid:347)(cid:347)(cid:345)(cid:561)ze(cid:561)zm(cid:495)(cid:508) Nullum(cid:561)crimen i(cid:561)inne Odpowiedzialności(cid:561)karnej(cid:561)podlega(cid:561)tylko(cid:561) ten(cid:496)(cid:561)kto(cid:561)popełnia(cid:561)CzZ(cid:561)pod(cid:561)gro(cid:266)bą(cid:561)kary(cid:561) przez(cid:561)ustawę(cid:561)obowiązującą(cid:561)w(cid:561)czasie(cid:561)popeł- nienia(cid:561)(cid:507)art(cid:495)(cid:561)(cid:343)(cid:561)(cid:535)(cid:561)(cid:343)(cid:561)KK(cid:508)(cid:495) Nie(cid:561)stanowi(cid:561)przestępstwa(cid:561)CzZ(cid:496)(cid:561)którego(cid:561) społeczna(cid:561)szkodliwość(cid:561)jest(cid:561)znikoma(cid:561)(cid:507)art(cid:495)(cid:561)(cid:343)(cid:561) (cid:535)(cid:561)(cid:344)(cid:561)KK(cid:508)(cid:495) Nie(cid:561)popełnia(cid:561)przestępstwa(cid:561)sprawca(cid:561)CzZ(cid:496)(cid:561) jeśli(cid:561)nie(cid:561)mo(cid:268)na(cid:561)mu(cid:561)przypisać(cid:561)winy(cid:561)w(cid:561)cza- sie(cid:561)czynu(cid:561)(cid:507)art(cid:495)(cid:561)(cid:343)(cid:561)(cid:535)(cid:561)(cid:345)(cid:561)KK(cid:508)(cid:495) Odpowiedzialność(cid:561)karna(cid:561)za(cid:561)przestępstwo(cid:561) skutkowe(cid:561)→(cid:561)zaniechanie(cid:561)tylko(cid:561)tego(cid:496)(cid:561)na(cid:561) kim(cid:561)cią(cid:268)ył(cid:561)prawny(cid:496)(cid:561)szczególny(cid:561)obowiązek(cid:561) zapobiegnięcia(cid:561)skutkowi(cid:561)(cid:507)art(cid:495)(cid:561)(cid:344)(cid:561)KK(cid:508)(cid:495) Zasada(cid:561)humanitaryzmu(cid:561)(cid:507)stosowanie(cid:561)kar(cid:561) i(cid:561)ŚK(cid:508)(cid:561)(cid:507)art(cid:495)(cid:561)(cid:345)(cid:561)KK(cid:508)(cid:495) Zasady(cid:561)stosowania(cid:561)nowej(cid:561)ustawy(cid:497) (cid:442) jeśli(cid:561)obowiązuje(cid:561)w(cid:561)czasie(cid:561)orzekania(cid:496)(cid:561)to(cid:561) stosuje(cid:561)się(cid:561)ją(cid:561)(cid:507)lex(cid:561)generalis(cid:508)(cid:496)(cid:561)z(cid:561)wyjątkiem(cid:561) Stara(cid:561)a(cid:561)nowa(cid:561) ustawa 1 Ustawa(cid:561)z(cid:561)(cid:343)(cid:342)(cid:495)(cid:351)(cid:495)(cid:343)(cid:351)(cid:351)(cid:351)(cid:561)r(cid:495)(cid:561)(cid:558)(cid:561)Kodeks(cid:561)karny(cid:561)skar- bowy(cid:561)(cid:507)t(cid:495)j(cid:495)(cid:561)Dz(cid:495)U(cid:495)(cid:561)z(cid:561)(cid:344)(cid:342)(cid:342)(cid:349)(cid:561)r(cid:495)(cid:561)Nr(cid:561)(cid:343)(cid:343)(cid:343)(cid:496)(cid:561)poz(cid:495)(cid:561)(cid:349)(cid:348)(cid:347)(cid:561) ze(cid:561)zm(cid:495)(cid:508) Odpowiedzialności(cid:561)karnej(cid:561)za(cid:561)przestępstwo(cid:561) skarbowe(cid:561)lub(cid:561)odpowiedzialności(cid:561)za(cid:561)wy- kroczenie(cid:561)skarbowe(cid:561)podlega(cid:561)ten(cid:561)tylko(cid:496)(cid:561)kto(cid:561) popełnia(cid:561)czyn(cid:561)społecznie(cid:561)szkodliwy(cid:561)pod(cid:561) gro(cid:266)bą(cid:561)kary(cid:561)przez(cid:561)ustawę(cid:561)obowiązującą(cid:561) w(cid:561)czasie(cid:561)popełnienia(cid:561)(cid:507)art(cid:495)(cid:561)(cid:343)(cid:561)(cid:535)(cid:561)(cid:343)(cid:561)KKS(cid:508)(cid:495) Nie(cid:561)stanowi(cid:561)przestępstwa(cid:561)skarbowego(cid:561)lub(cid:561) wykroczenia(cid:561)skarbowego(cid:561)CzZ(cid:496)(cid:561)którego(cid:561) społeczna(cid:561)szkodliwość(cid:561)jest(cid:561)znikoma(cid:561)(cid:507)art(cid:495)(cid:561)(cid:343)(cid:561) (cid:535)(cid:561)(cid:344)(cid:561)KKS(cid:508)(cid:495) Nie(cid:561)popełnia(cid:561)przestępstwa(cid:561)skarbowego(cid:561)lub(cid:561) wykroczenia(cid:561)skarbowego(cid:561)sprawca(cid:561)CzZ(cid:496)(cid:561)je- śli(cid:561)nie(cid:561)mo(cid:268)na(cid:561)mu(cid:561)przypisać(cid:561)winy(cid:561)w(cid:561)czasie(cid:561) czynu(cid:561)(cid:507)art(cid:495)(cid:561)(cid:343)(cid:561)(cid:535)(cid:561)(cid:345)(cid:561)KKS(cid:508)(cid:495) Odpowiedzialność(cid:561)za(cid:561)przestępstwo(cid:561)skar- bowe(cid:561)lub(cid:561)wykroczenie(cid:561)skarbowe(cid:561)skutkowe(cid:561) →(cid:561)zaniechanie(cid:561)tylko(cid:561)tego(cid:496)(cid:561)na(cid:561)kim(cid:561)cią(cid:268)y(cid:561) prawny(cid:561)szczególny(cid:561)obowiązek(cid:561)zapobie- gnięcia(cid:561)skutkowi(cid:561)(cid:507)art(cid:495)(cid:561)(cid:343)(cid:561)(cid:535)(cid:561)(cid:346)(cid:561)KKS(cid:508)(cid:495) Zasada(cid:561)humanitaryzmu(cid:561)(cid:507)stosowanie(cid:561)kar(cid:561) i(cid:561)ŚK(cid:508)(cid:561)(cid:507)art(cid:495)(cid:561)(cid:343)(cid:344)(cid:561)(cid:535)(cid:561)(cid:343)(cid:561)KKS(cid:508)(cid:495) Zasady(cid:561)stosowania(cid:561)nowej(cid:561)ustawy(cid:497) (cid:442) jeśli(cid:561)obowiązuje(cid:561)w(cid:561)czasie(cid:561)orzekania(cid:496)(cid:561)to(cid:561)się(cid:561) ją(cid:561)stosuje(cid:561)(cid:507)lex(cid:561)generalis(cid:508)(cid:496)(cid:561)z(cid:561)wyjątkiem(cid:561)gdy(cid:561) poprzednia(cid:561)względniejsza(cid:561)(cid:507)lex(cid:561)specialis(cid:508)(cid:496) Ustawa(cid:561)z(cid:561)(cid:344)(cid:342)(cid:495)(cid:347)(cid:495)(cid:343)(cid:351)(cid:349)(cid:343)(cid:561)r(cid:495)(cid:561)(cid:558)(cid:561)Kodeks(cid:561)wykroczeń(cid:561) (cid:507)t(cid:495)j(cid:495)(cid:561)Dz(cid:495)U(cid:495)(cid:561)z(cid:561)(cid:344)(cid:342)(cid:342)(cid:349)(cid:561)r(cid:495)(cid:561)Nr(cid:561)(cid:343)(cid:342)(cid:351)(cid:496)(cid:561)poz(cid:495)(cid:561)(cid:349)(cid:347)(cid:348)(cid:561)ze(cid:561)zm(cid:495)(cid:508) Odpowiedzialności(cid:561)za(cid:561)wykroczenie(cid:561)podle- ga(cid:561)tylko(cid:561)ten(cid:496)(cid:561)kto(cid:561)popełnia(cid:561)czyn(cid:497) (cid:442) (cid:442) społecznie(cid:561)szkodliwy(cid:496) zabroniony(cid:561)przez(cid:561)ustawę(cid:561)obowiązującą(cid:561) w(cid:561)czasie(cid:561)jego(cid:561)popełnienia(cid:561)pod(cid:561)gro(cid:266)bą(cid:561) kary(cid:497) (cid:522)(cid:561) (cid:522)(cid:561) (cid:522)(cid:561) (cid:522)(cid:561) aresztu(cid:496) OW(cid:496) G(cid:561)do(cid:561)(cid:347)(cid:342)(cid:342)(cid:342)(cid:561)zł(cid:561)lub nagany(cid:495) (cid:507)art(cid:495)(cid:561)(cid:343)(cid:561)(cid:535)(cid:561)(cid:343)(cid:561)KW(cid:508) Nie(cid:561)popełnia(cid:561)wykroczenia(cid:561)sprawca(cid:561)CzZ(cid:496)(cid:561)je- śli(cid:561)nie(cid:561)mo(cid:268)na(cid:561)mu(cid:561)przypisać(cid:561)winy(cid:561)w(cid:561)czasie(cid:561) czynu(cid:561)(cid:507)art(cid:495)(cid:561)(cid:343)(cid:561)(cid:535)(cid:561)(cid:344)(cid:561)KW(cid:508)(cid:495) 1 . Zasady(cid:561)stosowania(cid:561)nowej(cid:561)ustawy(cid:497) (cid:442) jeśli(cid:561)obowiązuje(cid:561)w(cid:561)czasie(cid:561)orzekania(cid:496)(cid:561)to(cid:561) się(cid:561)ją(cid:561)stosuje(cid:561)(cid:507)lex(cid:561)generalis(cid:508)(cid:496)(cid:561)z(cid:561)wyjątkiem(cid:561) Z a s a d y o d p o w e d z a n o (cid:258) c i i l i KryterIUm KK KKS KW (cid:442) (cid:442) gdy(cid:561)poprzednia(cid:561)względniejsza(cid:561)(cid:507)lex specialis(cid:508)(cid:496) górna(cid:561)granica(cid:561)w(cid:561)nowej(cid:561)ustawie(cid:561)ni(cid:268)sza(cid:561) od(cid:561)kary(cid:561)orzeczonej(cid:561)(cid:558)(cid:561)do(cid:561)tej(cid:561)wysokości(cid:561) obni(cid:268)a(cid:561)się(cid:561)karę(cid:561)wymierzoną(cid:496) nie(cid:561)ma(cid:561)zagro(cid:268)enia(cid:561)KPW(cid:496)(cid:561)wymierzoną(cid:561) KPW(cid:561)zamienia(cid:561)się(cid:561)na(cid:561)G(cid:561)(cid:507)jeden(cid:561)dzień(cid:561) PW(cid:561)(cid:445)(cid:561)(cid:348)(cid:342)(cid:561)st(cid:495)dz(cid:495)(cid:508)(cid:561)albo(cid:561)KOW(cid:561)(cid:507)miesiąc(cid:561) PW(cid:561)(cid:445)(cid:561)(cid:344)(cid:561)miesiące(cid:561)OW(cid:508)(cid:496) nie(cid:561)jest(cid:561)zabroniony(cid:561)pod(cid:561)gro(cid:266)bą(cid:561)kary(cid:561) skazanie(cid:561)zaciera(cid:561)się(cid:561)ex lege (cid:507)art(cid:495)(cid:561)(cid:346)(cid:561)KK(cid:508)(cid:495) Zasada(cid:561)terytorialności(cid:497)(cid:561)przestępstwo(cid:561)na(cid:561) terytorium(cid:561)RP(cid:550)polskim(cid:561)statku(cid:496)(cid:561)chyba(cid:561)(cid:268)e(cid:561) umowa(cid:561)międzynarodowa(cid:496)(cid:561)której(cid:561)RP(cid:561)jest(cid:561) stroną(cid:496)(cid:561)stanowi(cid:561)inaczej(cid:495) (cid:442) → Terytorium(cid:496)(cid:561)czas(cid:496)(cid:561) miejsce (cid:442) (cid:442) (cid:442) niedopuszczalne(cid:561)stosowanie(cid:561)w(cid:561)części(cid:561) ustawy(cid:561)nowej(cid:561)i(cid:561)w(cid:561)części(cid:561)obowiązującej(cid:561) poprzednio(cid:496) nie(cid:561)ma(cid:561)zagro(cid:268)enia(cid:561)KPW(cid:496)(cid:561)wymierzoną(cid:561) KPW(cid:561)zamienia(cid:561)się(cid:561)na(cid:561)G(cid:561)(cid:507)jeden(cid:561)dzień(cid:561)PW(cid:561) (cid:445)(cid:561)(cid:344)(cid:561)st(cid:495)dz(cid:495)(cid:508)(cid:496) nie(cid:561)jest(cid:561)zabroniony(cid:561)pod(cid:561)gro(cid:266)bą(cid:561)kary(cid:561) → skazanie(cid:561)zaciera(cid:561)się(cid:561)ex lege(cid:496)(cid:561)a(cid:561)ukaranie(cid:561) uwa(cid:268)a(cid:561)się(cid:561)za(cid:561)niebyłe(cid:561)(cid:507)art(cid:495)(cid:561)(cid:344)(cid:561)(cid:535)(cid:561)(cid:344)(cid:558)(cid:348)(cid:561)KKS(cid:508)(cid:495) (cid:442) gdy(cid:561)poprzednia(cid:561)względniejsza(cid:561)(cid:507)lex specialis(cid:508)(cid:496) gdy(cid:561)czyn(cid:561)nie(cid:561)jest(cid:561)ju(cid:268)(cid:561)zabroniony(cid:561)pod(cid:561) gro(cid:266)bą(cid:561)kary(cid:496)(cid:561)ukaranie(cid:561)uwa(cid:268)a(cid:561)się(cid:561)za(cid:561) niebyłe(cid:495) (cid:507)art(cid:495)(cid:561)(cid:344)(cid:561)KW(cid:508) (cid:442) Zasada(cid:561)terytorialności(cid:497) (cid:442) CzZ(cid:561)na(cid:561)terytorium(cid:561)RP(cid:550)polskim(cid:561)statku(cid:496)(cid:561) chyba(cid:561)(cid:268)e(cid:561)KKS(cid:561)inaczej(cid:561)(cid:507)art(cid:495)(cid:561)(cid:345)(cid:561)(cid:535)(cid:561)(cid:344)(cid:561)KKS(cid:508)(cid:496) równie(cid:268)(cid:561)znajdującą(cid:561)się(cid:561)poza(cid:561)morzem(cid:561) terytorialnym(cid:561)wyłączną(cid:561)strefę(cid:561)ekono- miczną(cid:496)(cid:561)w(cid:561)której(cid:561)RP(cid:561)na(cid:561)podstawie(cid:561)prawa(cid:561) wewnętrznego(cid:561)i(cid:561)zgodnie(cid:561)z(cid:561)prawem(cid:561) międzynarodowym(cid:561)wykonuje(cid:561)prawa(cid:561) odnoszące(cid:561)się(cid:561)do(cid:561)badania(cid:561)i(cid:561)eksploatacji(cid:561) dna(cid:561)morskiego(cid:561)i(cid:561)jego(cid:561)podglebia(cid:561)oraz(cid:561)ich(cid:561) zasobów(cid:561)naturalnych(cid:561)(cid:507)art(cid:495)(cid:561)(cid:347)(cid:345)(cid:561)(cid:535)(cid:561)(cid:351)(cid:561)KKS(cid:508)(cid:495) Zasada(cid:561)terytorialności(cid:497) (cid:442) wykroczenie(cid:561)na(cid:561)terytorium(cid:561)RP(cid:550)polskim(cid:561) statku(cid:561)(cid:507)art(cid:495)(cid:561)(cid:345) (cid:535)(cid:561)(cid:343)(cid:561)KW(cid:508)(cid:496) odpowiedzialność(cid:561)za(cid:561)wykroczenie(cid:561)popeł- nione(cid:561)za(cid:561)granicą(cid:561)zachodzi(cid:496)(cid:561)gdy(cid:561)przepis(cid:561) szczególny(cid:561)taką(cid:561)odpowiedzialność(cid:561)prze- widuje(cid:561)(cid:507)art(cid:495)(cid:561)(cid:345) (cid:535)(cid:561)(cid:344)(cid:561)KW(cid:508)(cid:495) (cid:442) I . C z ę (cid:258) ć o g ó n a K K l , K K S , K W Czas(cid:561)popełnienia(cid:497)(cid:561)w(cid:561)czasie(cid:496)(cid:561)w(cid:561)którym(cid:561) sprawca(cid:561)działał(cid:550)zaniechał(cid:561)działania(cid:496)(cid:561)do(cid:561) którego(cid:561)był(cid:561)obowiązany(cid:495) Czas(cid:561)popełnienia(cid:497)(cid:561)w(cid:561)czasie(cid:496)(cid:561)w(cid:561)którym(cid:561)na- stąpiło(cid:561)zachowanie(cid:561)sprawcy(cid:561)(cid:507)lex(cid:561)generalis(cid:508)(cid:561) (cid:507)art(cid:495)(cid:561)(cid:344)(cid:561)(cid:535)(cid:561)(cid:343)(cid:561)KKS(cid:508)(cid:495) Czas(cid:561)popełnienia(cid:497)(cid:561)w(cid:561)czasie(cid:496)(cid:561)w(cid:561)którym(cid:561) sprawca(cid:561)działał(cid:550)zaniechał(cid:561)działania(cid:496)(cid:561)do(cid:561) którego(cid:561)był(cid:561)obowiązany(cid:561)(cid:507)art(cid:495)(cid:561)(cid:346) (cid:535)(cid:561)(cid:343)(cid:561)KW(cid:508)(cid:495) Miejsce(cid:561)popełnienia(cid:497)(cid:561)w(cid:561)miejscu(cid:496)(cid:561)w(cid:561)którym(cid:561) sprawca(cid:561)działał(cid:550)zaniechał(cid:561)(cid:561)działania(cid:496)(cid:561)do(cid:561) którego(cid:561)był(cid:561)obowiązany(cid:561)albo(cid:561)gdzie(cid:561)skutek(cid:561) stanowiący(cid:561)znamię(cid:561)CzZ(cid:561)nastąpił(cid:550)według(cid:561) zamiaru(cid:561)sprawcy(cid:561)miał(cid:561)nastąpić(cid:495) (cid:507)art(cid:495)(cid:561)(cid:347)(cid:561)i(cid:561)(cid:348)(cid:561)KK(cid:508) Miejsce(cid:561)popełnienia(cid:497)(cid:561)w(cid:561)miejscu(cid:496)(cid:561)w(cid:561)którym(cid:561) nastąpiło(cid:561)zachowanie(cid:561)sprawcy(cid:561)albo(cid:561)gdzie(cid:561) skutek(cid:561)stanowiący(cid:561)znamię(cid:561)CzZ(cid:561)nastąpił(cid:550) według(cid:561)zamiaru(cid:561)sprawcy(cid:561)miał(cid:561)nastąpić(cid:561) (cid:507)art(cid:495)(cid:561)(cid:345)(cid:561)(cid:535)(cid:561)(cid:343)(cid:561)KKS(cid:508)(cid:495) Miejsce(cid:561)popełnienia(cid:561)w(cid:561)miejscu(cid:497) (cid:442) w(cid:561)którym(cid:561)sprawca(cid:561)działał(cid:550)zaniechał(cid:561) działania(cid:561)albo gdzie(cid:561)skutek(cid:561)nastąpił(cid:550)według(cid:561)zamiaru(cid:561) sprawcy(cid:561)miał(cid:561)nastąpić(cid:495) (cid:442) (cid:507)art(cid:495)(cid:561)(cid:346) (cid:535)(cid:561)(cid:344)(cid:561)KW(cid:508) 2 A i . Ś w c z e w s k a , P r a w o k a r n e m a t e r i a n e i p r o c e s o w e l Przestępstwo(cid:497) (cid:442) (cid:442) zbrodnia(cid:497)(cid:561)zagro(cid:268)ona(cid:561)KPW(cid:561)(cid:451)(cid:561)(cid:345)(cid:561)lata(cid:561)albo(cid:561) karą(cid:561)surowszą(cid:496) występek(cid:497)(cid:561)zagro(cid:268)ony(cid:561)G(cid:561)(cid:449)(cid:561)(cid:345)(cid:342)(cid:561)stawek(cid:561) dziennych(cid:550)KOW(cid:550)KPW(cid:561)(cid:449)(cid:561)miesiąca(cid:561)(cid:507)art(cid:495)(cid:561)(cid:349)(cid:561) KK(cid:508)(cid:495) KryterIUm Czyn(cid:561)zabroniony(cid:550) czyn(cid:561)społecznie(cid:561) szkodliwy i . Ś w c z e w s k a , P r a w o k a r n e m a t e r i a n e i p r o c e s o w e l Przestępstwo(cid:561)skarbowe(cid:561)jest(cid:561)to(cid:561)CzZ(cid:561)przez(cid:561) kodeks(cid:561)pod(cid:561)gro(cid:266)bą(cid:561)kary(cid:561)G(cid:561)w(cid:561)stawkach(cid:561) dziennych(cid:496)(cid:561)KOW(cid:561)lub(cid:561)KPW(cid:561)(cid:507)art(cid:495)(cid:561)(cid:347)(cid:345)(cid:561)(cid:535)(cid:561)(cid:344)(cid:561) KKS(cid:508)(cid:495) Wykroczeniem(cid:561)skarbowym(cid:561)jest(cid:497) (cid:442) CzZ(cid:561)przez(cid:561)kodeks(cid:561)pod(cid:561)gro(cid:266)bą(cid:561)G(cid:561)określo- nej(cid:561)kwotowo(cid:496)(cid:561)je(cid:268)eli(cid:497) (cid:522)(cid:561) kwota(cid:561)uszczuplonej(cid:561)lub(cid:561)nara(cid:268)onej(cid:561) na(cid:561)uszczuplenie(cid:561)nale(cid:268)ności(cid:561)publicz- noprawnej(cid:561)albo(cid:561)wartość(cid:561)przedmiotu(cid:561) czynu (cid:450)(cid:561)(cid:347)(cid:556)krotnej(cid:561)wysokości(cid:561)minimalnego(cid:561) wynagrodzenia(cid:561)w(cid:561)czasie(cid:561)jego(cid:561)popeł- nienia(cid:496) (cid:522)(cid:561) tak(cid:268)e(cid:561)inny(cid:561)CzZ(cid:496)(cid:561)je(cid:268)eli(cid:561)kodeks(cid:561)tak(cid:561)stano- wi(cid:495) (cid:507)art(cid:495)(cid:561)(cid:347)(cid:345)(cid:561)(cid:535)(cid:561)(cid:345)(cid:561)KKS(cid:508)(cid:495) Przestępstwo(cid:561)skarbowe(cid:561)lub(cid:561)wykroczenie(cid:561) skarbowe(cid:561)mo(cid:268)na(cid:561)popełnić(cid:561)umyślnie(cid:496)(cid:561)a(cid:561)tak- (cid:268)e(cid:561)nieumyślnie(cid:496)(cid:561)je(cid:268)eli(cid:561)kodeks(cid:561)tak(cid:561)stanowi(cid:561) (cid:507)art(cid:495)(cid:561)(cid:346)(cid:561)(cid:535)(cid:561)(cid:343)(cid:561)KKS(cid:508)(cid:495) (cid:442) Wykroczenie(cid:497)(cid:561)czyn(cid:561)społecznie(cid:561)szkodliwy(cid:496)(cid:561) zabroniony(cid:561)przez(cid:561)ustawę(cid:561)obowiązującą(cid:561) w(cid:561)czasie(cid:561)jego(cid:561)popełnienia(cid:561)pod(cid:561)gro(cid:266)bą(cid:561)kary(cid:497) (cid:442) (cid:442) (cid:442) (cid:442) (cid:507)art(cid:495)(cid:561)(cid:343)(cid:561)(cid:535)(cid:561)(cid:343)(cid:561)KW(cid:508) aresztu(cid:496) OW(cid:496) G(cid:561)do(cid:561)(cid:347)(cid:342)(cid:342)(cid:342)(cid:561)zł(cid:561)lub nagany(cid:495) Wykroczenie(cid:561)mo(cid:268)na(cid:561)popełnić(cid:561)zarówno(cid:561) umyślnie(cid:496)(cid:561)jak(cid:561)i(cid:561)nieumyślnie(cid:496)(cid:561)chyba(cid:561)(cid:268)e(cid:561)usta- wa(cid:561)przewiduje(cid:561)odpowiedzialność(cid:561)tylko(cid:561)za(cid:561) wykroczenie(cid:561)umyślne(cid:561)(cid:507)art(cid:495)(cid:561)(cid:347)(cid:561)KW(cid:508)(cid:495) A KK KKS KW Wina Zbrodnię(cid:561)mo(cid:268)na(cid:561)popełnić(cid:561)tylko(cid:561)umyślnie(cid:498)(cid:561) występek(cid:561)mo(cid:268)na(cid:561)popełnić(cid:561)tak(cid:268)e(cid:561)nieumyśl- nie(cid:496)(cid:561)je(cid:268)eli(cid:561)ustawa(cid:561)tak(cid:561)stanowi(cid:561)(cid:507)art(cid:495)(cid:561)(cid:350)(cid:561)KK(cid:508)(cid:495) Wina(cid:497) (cid:442) (cid:442) umyślna(cid:497)(cid:561)zamiar(cid:561)bezpośredni(cid:561)(cid:507)chce(cid:561) popełnić(cid:508)(cid:561)lub(cid:561)ewentualny(cid:561)(cid:507)przewidując(cid:561) mo(cid:268)liwość(cid:496)(cid:561)godzi(cid:561)się(cid:508)(cid:561)(cid:558)(cid:561)art(cid:495)(cid:561)(cid:351)(cid:561)(cid:535)(cid:561)(cid:343)(cid:561)KK(cid:496) nieumyślna(cid:497)(cid:561)nie(cid:561)mając(cid:561)zamiaru(cid:496)(cid:561)popełnia(cid:561) jednak(cid:561)na(cid:561)skutek(cid:561)niezachowania(cid:561)nale- (cid:268)ytej(cid:561)ostro(cid:268)ności(cid:561)wymaganej(cid:561)w(cid:561)danych(cid:561) okolicznościach(cid:497) (cid:522)(cid:561) lekkomyślność(cid:561)(cid:507)przewidywał(cid:561)mo(cid:268)li- wość(cid:561)popełnienia(cid:508)(cid:561)albo niedbalstwo(cid:561)(cid:507)mógł(cid:561)przewidzieć(cid:508)(cid:561) (cid:558)(cid:561)art(cid:495)(cid:561)(cid:351)(cid:561)(cid:535)(cid:561)(cid:344)(cid:561)KK(cid:495) (cid:522)(cid:561) Wina(cid:497) (cid:442) (cid:442) umyślna(cid:497)(cid:561)zamiar(cid:561)bezpośredni(cid:561)(cid:507)chce(cid:561) popełnić(cid:508)(cid:561)lub(cid:561)ewentualny(cid:561)(cid:507)przewidując(cid:561) mo(cid:268)liwość(cid:561)godzi(cid:561)się(cid:508)(cid:561)(cid:507)art(cid:495)(cid:561)(cid:346)(cid:561)(cid:535)(cid:561)(cid:344)(cid:561)KKS(cid:508)(cid:496) nieumyślna(cid:497)(cid:561)nie(cid:561)mając(cid:561)zamiaru(cid:496)(cid:561)popełnia(cid:561) jednak(cid:561)CzZ(cid:561)na(cid:561)skutek(cid:561)niezachowania(cid:561)na- le(cid:268)ytej(cid:561)ostro(cid:268)ności(cid:561)wymaganej(cid:561)w(cid:561)danych(cid:561) okolicznościach(cid:496) (cid:522)(cid:561) lekkomyślność(cid:561)(cid:507)przewidywał(cid:561)mo(cid:268)li- wość(cid:561)popełnienia(cid:508)(cid:561)albo niedbalstwo(cid:561)(cid:507)mógł(cid:561)przewidzieć(cid:508)(cid:561)(cid:507)art(cid:495)(cid:561)(cid:346)(cid:561) (cid:535)(cid:561)(cid:345)(cid:561)KKS(cid:508)(cid:495) (cid:522)(cid:561) Wina(cid:561)kombinowana(cid:497)(cid:561)surowsza(cid:561)odpo- wiedzialność(cid:496)(cid:561)którą(cid:561)ustawa(cid:561)uzale(cid:268)nia(cid:561)od(cid:561) określonego(cid:561)następstwa(cid:561)CzZ(cid:496)(cid:561)jeśli(cid:561)przewi- 3 Wina(cid:497) (cid:442) (cid:442) umyślna(cid:497)(cid:561)zamiar(cid:561)bezpośredni(cid:561)(cid:507)chce(cid:561) popełnić(cid:508)(cid:561)lub(cid:561)ewentualny(cid:561)(cid:507)przewidując(cid:561) mo(cid:268)liwość(cid:496)(cid:561)godzi(cid:561)się(cid:508)(cid:561)(cid:507)art(cid:495)(cid:561)(cid:348)(cid:561)(cid:535)(cid:561)(cid:343)(cid:561)KW(cid:508)(cid:496) nieumyślna(cid:497)(cid:561)nie(cid:561)mając(cid:561)zamiaru(cid:496)(cid:561)popełnia(cid:561) go(cid:561)jednak(cid:561)na(cid:561)skutek(cid:561)niezachowania(cid:561)na- le(cid:268)ytej(cid:561)ostro(cid:268)ności(cid:561)wymaganej(cid:561)w(cid:561)danych(cid:561) okolicznościach(cid:497) (cid:522)(cid:561) lekkomyślność(cid:561)(cid:507)przewidywał(cid:561)mo(cid:268)li- wość(cid:561)popełnienia(cid:508)(cid:561)albo niedbalstwo(cid:561)(cid:507)mógł(cid:561)przewidzieć(cid:508)(cid:495) (cid:522)(cid:561) (cid:507)art(cid:495)(cid:561)(cid:348)(cid:561)(cid:535)(cid:561)(cid:344)(cid:561)KW(cid:508) 1 . Z a s a d y o d p o w e d z a n o (cid:258) c i i l i I . C z ę (cid:258) ć o g ó n a K K l , K K S , K W 4 KryterIUm KK KKS KW Zakres(cid:561)podmio- towy dywał(cid:550)mógł(cid:561)przewidzieć(cid:561)następstwo(cid:561)(cid:507)art(cid:495)(cid:561)(cid:351)(cid:561) (cid:535)(cid:561)(cid:345)(cid:561)KK(cid:508)(cid:495) Lex(cid:561)generalis(cid:497)(cid:561)Kto(cid:561)popełnia(cid:561)CzZ(cid:561)po(cid:561)ukoń- czeniu(cid:561)(cid:343)(cid:349)(cid:561)lat(cid:495) Ale(cid:561)jeśli(cid:561)występek(cid:561)popełniony(cid:561)przez(cid:561)osobę(cid:561) (cid:343)(cid:349)(cid:558)(cid:343)(cid:350)(cid:561)lat(cid:496)(cid:561)stosuje(cid:561)się(cid:561)środki(cid:561)wychowawcze(cid:550) lecznicze(cid:550)poprawcze(cid:561)dla(cid:561)nieletniego(cid:496)(cid:561)jeśli(cid:561) za(cid:561)tym(cid:561)przemawiają(cid:497) (cid:442) (cid:442) okoliczności(cid:561)sprawy(cid:496) stopień(cid:561)rozwoju(cid:561)sprawcy(cid:561)(cid:440)(cid:561)jego(cid:561)właści- wości(cid:561)(cid:440)(cid:561)warunki(cid:561)osobiste(cid:495) Na(cid:561)zasadach(cid:561)określonych(cid:561)w(cid
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Prawo karne materialne i procesowe
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: