Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00226 005622 21340185 na godz. na dobę w sumie
Prawo karne w pigułce. Wydanie 2 - ebook/pdf
Prawo karne w pigułce. Wydanie 2 - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 202
Wydawca: C. H. Beck Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-255-6266-3 Rok wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki >> karne
Porównaj ceny (książka, ebook (-5%), audiobook).

W opracowaniu uwzględniono stan prawny: maj 2014 r.

Zbliża się trudny egzamin, a Ty nie masz już czasu na wertowanie grubych podręczników?
Jesteś studentem innych niż prawo kierunków i chciałbyś łatwo przyswoić sobie wiedzę z zakresu prawa karnego?
A może musisz szybko powtórzyć materiał przed egzaminem wstępnym na aplikację?
Jeżeli na chociaż jedno z tych pytań odpowiedziałeś TAK, ta publikacja jest właśnie dla Ciebie!
To wyciąg, opracowanie wszystkich najważniejszych zagadnień z zakresu prawa karnego, których znajomość wystarcza do zdania egzaminu. Masz ochotę na więcej? Korzystaj z materiałów online.
Prawo karne w pigułce to:

dzięki którym szybko przyswoisz i powtórzysz wiedzę.

W opracowaniu uwzględniono następujące zagadnienia:

Prawa karnego:

 • zasady odpowiedzialności karnej,
 • klasyfikacja przestępstw w Kodeksie karnym,
 • struktura przestępstwa,
 • formy popełnienia przestępstwa,
 • formy zjawiskowe i stadialne,
 • zbieg przestępstw i przepisów ustawy oraz ciąg przestępstw
 • karę i zbieg kar,
 • przestępstwo ciągłe,
 • czynności współukarane,
 • wyłączenie odpowiedzialności karnej (warunki),
 • kary i środki karne,
 • sądowy wymiar kary i środków karnych – zasady,
 • nadzwyczajne złagodzenie kary oraz odstąpienie od jej wymierzenia,
 • powrót do przestępstwa,
 • poddanie sprawcy próbie,
 • kara łączna,
 • środki zabezpieczające i izolacyjno-lecznicze,
 • przedawnienie i zatarcie skazania,
 • część szczególna Kodeksu karnego,

Prawa wykroczeń:

 • podstawowe pojęcia,
 • zasady i warunki odpowiedzialności,
 • czas i miejsce popełnienia wykroczenia,
 • umyślność i nieumyślność,
 • wyłączenie odpowiedzialności,
 • zbieg przepisów i wykroczeń,
 • odpowiedzialność za formy stadialne i zjawiskowe,
 • kary i środki karne oraz zasady ich wymiaru,
 • nadzwyczajne złagodzenie i odstąpienie od wykonania,
 • warunkowe zawieszenie kary aresztu oraz przedawnienie,
 • zatarcie ukarania,
 • część szczególna Kodeksu wykroczeń

Prawa karnego skarbowego:

 • objaśnienie podstawowych pojęć,
 • przestępstwa i wykroczenia skarbowe,
 • zaniechanie ukarania sprawcy – czynny żal, korekta deklaracji podatkowej, poddanie się odpowiedzialności, orzeczenie zezwalające, odstąpienie od wymierzenia kary.
Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Na egzamin! PRAWO KARNE w pigułce 2. wydanie szybko zwięźle i na temat Wydawnictwo C.H.Beck PRAWO KARNE w pigułce Inne w tej serii: Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych w pigułce Postępowanie cywilne w pigułce Prawo cywilne w pigułce Postępowanie karne w pigułce Prawo i postępowanie administracyjne w pigułce Prawo handlowe w pigułce Prawo gospodarcze publiczne w pigułce Prawo fi nansowe w pigułce Prawo rodzinne i nieletnich w pigułce Prawo konstytucyjne w pigułce Prawo rzymskie w pigułce Logika w pigułce Historia ustroju i prawa Polski w pigułce Powszechna historia państwa i prawa w pigułce Prawo Unii Europejskiej w pigułce Polecamy inne nasze publikacje: J. Ablewicz, A. Gacka-Asiewicz TERMINY USTAWOWE CYWILNE i KARNE Terminy Becka L. Gardocki PRAWO KARNE, wyd. 18 Podręczniki Prawnicze www.ksiegarnia.beck.pl PRAWO KARNE w pigułce 2. wydanie WYDAWNICTWO C.H.BECK WARSZAWA 2014 Darmowe aktualizacje dostępne na www.testy-prawnicze.pl! Stan prawny: maj 2014 Redaktor prowadzący: Aneta Gacka-Asiewicz Aktualizacja 2. wydania: Agata Papierzyńska © Wydawnictwo C.H.Beck 2014 Wydawnictwo C.H.Beck Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa Skład i łamanie: IDENTIA Druk i oprawa: Drukarnia Perfekt S.A. ISBN 978-83-255-6265-6 ISBN e-book 978-83-255-6266-3 Spis treści Wstęp ............................................................................................................................................. Wykaz skrótów ......................................................................................................................... DZIAŁ PIERWSZY. PRAWO KARNE .................................................................................... Rozdział I. Uwagi ogólne ..................................................................................................... Część I. Słowniczek pojęć ............................................................................................... Część II. Zasady odpowiedzialności karnej ............................................................. Część III. Klasyfikacja przestępstw w Kodeksie karnym ...................................... Część IV. Struktura przestępstwa ................................................................................ Rozdział II. Formy popełnienia przestępstwa ........................................................... Część I. Katalog form popełnienia przestępstwa .................................................. Część II. Formy zjawiskowe ........................................................................................... Część III. Formy stadialne ............................................................................................... Rozdział III. Zbieg przestępstw i przepisów ustawy oraz ciąg przestępstw ................................................................................................................................ Część I. Zbieg przestępstw ............................................................................................ Część II. Ciąg przestępstw .............................................................................................. Część III. Zbieg przestępstw a ciąg przestępstw ................................................... Część IV. Kara i zbieg kar ................................................................................................ Część V. Przestępstwo ciągłe ........................................................................................ Część VI. Czynności współukarane ............................................................................. Część VII. Zbieg przepisów ustawy ............................................................................. Rozdział IV. Wyłączenie odpowiedzialności karnej ................................................ Część I. Uwagi ogólne ..................................................................................................... Część II. Obrona konieczna ........................................................................................... Część III. Stan wyższej konieczności ........................................................................... Część IV. Działanie w ramach uprawnień lub obowiązków ............................... Część V. Zgoda pokrzywdzonego ............................................................................... Część VI. Czynności lecznicze ....................................................................................... IX XI 1 3 3 6 8 10 13 13 13 23 33 33 38 39 40 40 41 42 47 47 48 54 60 62 64 VI Część VII. Aborcja .............................................................................................................. Część VIII. Ryzyko sportowe .......................................................................................... Część IX. Ryzyko nowatorstwa ..................................................................................... Część X. Ostateczna potrzeba ...................................................................................... Część XI. Zwyczaj .............................................................................................................. Rozdział V. Kary i środki karne .......................................................................................... Część I. Kary ........................................................................................................................ Część II. Środki karne ....................................................................................................... Rozdział VI. Sądowy wymiar kary ................................................................................... Część I. Zasady sądowego wymiaru kary i środków karnych ........................... Część II. Nadzwyczajne złagodzenie kary ................................................................ Część III. Odstąpienie od wymierzenia kary ............................................................ Rozdział VII. Powrót do przestępstwa ........................................................................... Część I. Recydywa specjalna zwykła i wielokrotna ............................................... Część II. Przestępcy „zawodowi” .................................................................................. Rozdział VIII. Poddanie sprawcy próbie ....................................................................... Część I. Warunkowe umorzenie postępowania ..................................................... Część II. Warunkowe zawieszenie wykonania kary ............................................... Część III. Warunkowe zwolnienie z wykonania kary ............................................ 68 70 71 72 72 74 74 76 83 83 86 88 90 90 91 92 92 94 98 Rozdział IX. Łączenie kar i środków karnych ............................................................. 101 Część I. Kara łączna ........................................................................................................... 101 Część II. Zawieszenie wykonania kary łącznej ........................................................ 102 Rozdział X. Środki zabezpieczające ................................................................................ 104 Część I. Uwagi ogólne ..................................................................................................... 104 Część II. Środki izolacyjno-lecznicze .......................................................................... 104 Część III. Środki zabezpieczające o charakterze administracyjnym ............... 106 Rozdział XI. Przedawnienie i zatarcie skazania ........................................................ 108 Część I. Istota przedawnienia ....................................................................................... 108 Część II. Rodzaje przedawnienia ................................................................................. 108 Część III. Zatarcie skazania ............................................................................................. 110 Rozdział XII. Część szczególna Kodeksu karnego .................................................... 112 Część I. Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu .................................................. 113 Część II. Przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu powszechnemu ............. 123 Część III. Przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji ............... 127 Spis treści Część IV. Przestępstwa przeciwko wolności ............................................................ 129 Część V. Przestępstwa przeciwko wolności seksualnej i obyczajności .......... 130 Część VI. Przestępstwa przeciwko mieniu ............................................................... 134 VII DZIAŁ DRUGI. PRAWO WYKROCZEŃ .............................................................................. 137 Rozdział I. Podstawowe pojęcia ....................................................................................... 139 Część I. Słowniczek pojęć ............................................................................................... 139 Część II. Stosunek do ustaw szczególnych .............................................................. 140 Rozdział II. Zasady odpowiedzialności ......................................................................... 141 Część I. Pojęcie wykroczenia i warunki odpowiedzialności .............................. 141 Część II. Czas i miejsce popełnienia wykroczenia ................................................. 142 Część III. Umyślność i nieumyślność .......................................................................... 142 Część IV. Wyłączenie odpowiedzialności .................................................................. 143 Część V. Zbieg przepisów i wykroczeń; wykroczenie a przestępstwo ........... 144 Część VI. Odpowiedzialność za formy stadialne i zjawiskowe .......................... 145 Rozdział III. Kary i środki karne oraz zasady ich wymiaru ................................... 146 Część I. Kary ........................................................................................................................ 146 Część II. Środki karne ....................................................................................................... 148 Część III. Zasady wymiaru kary i środków karnych ............................................... 150 Część IV. Recydywa wielokrotna ................................................................................. 151 Część V. Nadzwyczajne złagodzenie i odstąpienie od wykonania ................. 151 Rozdział IV. Warunkowe zawieszenie kary aresztu oraz przedawnienie i zatarcie ukarania ................................................................................................................... 153 Część I. Warunkowe zawieszenie kary aresztu ....................................................... 153 Część II. Przedawnienie i zatarcie ukarania ............................................................. 154 Rozdział V. Część szczególna Kodeksu wykroczeń ................................................. 156 Część I. Niektóre wykroczenia przeciwko porządkowi i spokojowi publicznemu ................................................................................................................. 156 Część II. Niektóre wykroczenia przeciwko instytucjom państwowym, samorządowym i społecznym ................................................................................ 159 Część III. Niektóre wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji .............................................................................................................. 160 Część IV. Niektóre wykroczenia przeciwko osobie i zdrowiu ............................ 161 Część V. Niektóre wykroczenia przeciwko mieniu ................................................ 162 Część VI. Niektóre wykroczenia przeciwko interesom konsumentów .......... 163 Spis treści VIII DZIAŁ TRZECI. PRAWO KARNE SKARBOWE ................................................................ 165 Rozdział I. Uwagi ogólne ..................................................................................................... 167 Część I. Słowniczek pojęć ............................................................................................... 167 Część II. Przestępstwa i wykroczenia skarbowe – zagadnienia ogólne ........ 169 Rozdział II. Zaniechanie ukarania sprawcy ................................................................. 175 Część I. Czynny żal ............................................................................................................ 175 Część II. Korekta deklaracji podatkowej ................................................................... 176 Część III. Poddanie się odpowiedzialności ............................................................... 176 Część IV. Orzeczenie zezwalające ................................................................................ 177 Część V. Odstąpienie od wymierzenia kary ............................................................. 178 Rozdział III. Przestępstwa i wykroczenia skarbowe ............................................... 179 Część I. Przestępstwa skarbowe .................................................................................. 179 Część II. Wykroczenia skarbowe .................................................................................. 187 Spis treści Wstęp Zapewne czujesz presję przed zbliżającym się egzaminem i zastanawiasz się jak przebrnąć przez setki stron tekstu tak, aby wiadomości zostały w Twojej głowie. Konieczne są notatki, zakreślacze itp., których zadaniem jest pomóc Ci w uporządkowaniu wiedzy. Co jednak jeśli czasu jest coraz mniej, a po przeczytaniu tych setek stron nie starczyło go już na notatki i rysowanie tabel? Rozwiązanie stanowi właśnie ta publikacja. To kompak- towe opracowanie wszystkich najważniejszych zagadnień, których znajo- mość pomoże w  zdaniu egzaminu. Przedstawiamy Ci idealne narzędzie zarówno do nauki, jak i  do powtórki przed egzaminem. Dzięki zwięzłe- mu ujęciu tematu, tabelom, wykresom i wyróżnieniom szybko przyswoisz i powtórzysz wiedzę, a podejście do egzaminu stanie się mniej stresującym przeżyciem. Korzystaj także z testów, do których odeśle Cię QR Code z okładki. Powodzenia! Redakcja Wykaz skrótów 1. Akty prawne KC ............................ ustawa z 23.4.1964 r. – Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2014 r. KK ............................ ustawa z 6.6.1997 r. – Kodeks karny (Dz.U. Nr 88, poz. 553 KK z 1932 r. ............. rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z 11.7.1932 r. – Kodeks karny (Dz.U. Nr 60, poz. 571 ze zm.) KK z 1969 r. ............. ustawa z 19.4.1969 r. – Kodeks karny (Dz.U. Nr 13, poz. 94 poz. 121) ze zm.) ze zm.) KKS .......................... ustawa z 10.9.1999 r. – Kodeks karny skarbowy (t.j. Dz.U. KRO ......................... ustawa z 25.2.1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy KW ........................... ustawa z 20.5.1971 r. – Kodeks wykroczeń (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 482 ze zm.) NielU ....................... ustawa z 26.10.1982 r. o postępowaniu w sprawach nielet- nich (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 382 ze zm.) ZawLekU ................. ustawa z 5.12.1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 277, poz. 1634 ze zm.) 2. Czasopisma i publikatory OSNKW .................. Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izba Karna i Wojskowa OSNPG .................... Orzecznictwo Sądu Najwyższego Wydawnictwo Prokura- tury Generalnej PiP ............................ Państwo i Prawo Prok. i Pr. ................. Prokuratura i Prawo KKW ........................ ustawa z 6.6.1997 r. – Kodeks karny wykonawczy (Dz.U. Konstytucja RP ....... Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2.4.1997 r. (Dz.U. KPC .......................... ustawa z 17.11.1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego KPK .......................... ustawa z 6.6.1997 r. – Kodeks postępowania karnego z 2013 r. poz. 186 ze zm.) Nr 90, poz. 557 ze zm.) Nr 78, poz. 483 ze zm. i sprost.) (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 101 ze zm.) (Dz.U. Nr 89, poz. 555 ze zm.) (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 788 ze zm.) XII 3. Inne skróty Wykaz skrótów Dz.U. ........................ Dziennik Ustaw KEL .......................... Kodeks Etyki Lekarskiej n. ............................... następny (-a, -e) post. .......................... postanowienie SN ............................. Sąd Najwyższy SN (7) ....................... Sąd Najwyższy w składzie 7 sędziów t.j. .............................. tekst jednolity tj. ............................... to jest uchw. ........................ uchwała wyr. ........................... wyrok zob. ........................... zobacz DZIAŁ PIERWSZY. PRAWO KARNE Rozdział I. Uwagi ogólne Część I. Słowniczek pojęć POJĘCIE CZYN ZABRONIONY SPOŁECZNA SZKODLIWOŚĆ CZYNU PRZESTĘPSTWA PODOBNE KORZYŚĆ MAJĄT- KOWA LUB OSOBISTA MIENIE ZNACZNEJ WARTOŚCI MIENIE WIELKIEJ WARTOŚCI ZNACZNA SZKODA SZKODA W WIELKICH ROZMIARACH RZECZ RUCHOMA LUB PRZEDMIOT ZNACZENIE Zachowanie o znamionach określonych w ustawie karnej. Przy ocenie stopnia społecznej szkodliwości czynu sąd bierze pod uwagę: • rodzaj i charakter naruszonego dobra, • rozmiary wyrządzonej lub grożącej szkody, • sposób i okoliczności popełnienia czynu, • wagę naruszonych przez sprawcę obowiązków, • postać zamiaru, • motywację sprawcy, • rodzaj naruszonych reguł ostrożności i stopień ich naruszenia. Przestępstwa należące do tego samego rodzaju. Za przes­ tępstwa podobne uważa się przestępstwa z zastosowa­ niem przemocy lub groźby jej użycia albo przestępstwa popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej. Korzyść zarówno dla siebie, jak i dla kogoś innego. Mienie, którego wartość w chwili popełnienia czynu zabro­ nionego przekracza 200 000 zł. Mienie, którego wartość w chwili popełnienia czynu zabro­ nionego przekracza 1 000 000 zł. Szkoda, której wysokość przekracza 200 000 zł. Szkoda, której wysokość przekracza 1 000 000 zł. Rzeczą ruchomą lub przedmiotem jest także polski albo obcy pieniądz lub inny środek płatniczy oraz dokument uprawniający do otrzymania sumy pieniężnej albo zawiera­ jący obowiązek wypłaty kapitału, odsetek, udziału w zys­ kach albo stwierdzenie uczestnictwa w spółce. 4 POJĘCIE MŁODOCIANY OSOBA NAJBLIŻSZA GROŹBA BEZPRAWNA FUNKCJONARIUSZ PUBLICZNY Rozdział I. Uwagi ogólne ZNACZENIE Sprawca, który w chwili popełnienia czynu zabronione­ go nie ukończył 21 lat i w czasie orzekania w I instancji 24 lat. Małżonek, wstępny, zstępny, rodzeństwo, powinowaty w tej samej linii lub stopniu, osoba pozostająca w stosunku przysposobienia oraz jej małżonek, a także osoba pozosta­ jąca we wspólnym pożyciu. Zarówno groźba, o której mowa w art. 190 KK, jak i groźba spowodowania postępowania karnego lub rozgłoszenia wiadomości uwłaczającej czci zagrożonego lub jego oso­ by najbliższej; nie stanowi groźby zapowiedź spowodowa­ nia postępowania karanego, jeżeli ma ona jedynie na celu ochronę prawa naruszonego przestępstwem. Funkcjonariuszem publicznym jest: • Prezydent RP, • poseł, senator, radny, • poseł do Parlamentu Europejskiego, • sędzia, ławnik, prokurator, funkcjonariusz finansowego organu postępowania przygotowawczego lub organu nadrzędnego nad finansowym organem postępowania przygotowawczego, notariusz, komornik, kurator sądo­ wy, syndyk, nadzorca sądowy i zarządca, osoba orzekają­ ca w organach dyscyplinarnych działających na podsta­ wie ustawy, • osoba będąca pracownikiem administracji rządowej, in­ nego organu państwowego lub samorządu terytorialne­ go, chyba że pełni wyłącznie czynności usługowe, a także inna osoba w zakresie, w którym uprawniona jest do wy­ dawania decyzji administracyjnych, • osoba będąca pracownikiem organu kontroli państwo­ wej lub organu kontroli samorządu terytorialnego, chyba że pełni wyłącznie czynności usługowe, • osoba zajmująca kierownicze stanowisko w innej instytu­ cji państwowej, • funkcjonariusz organu powołanego do ochrony bez­ pieczeństwa publicznego albo funkcjonariusz Służby Więziennej, • osoba pełniąca czynną służbę wojskową, • pracownik międzynarodowego trybunału karnego, chy­ ba że pełni wyłącznie czynności usługowe. DOKUMENT Każdy przedmiot lub inny zapisany nośnik informa- cji, z którym jest związane określone prawo, albo który ze względu na zawartą w nim treść stanowi dowód pra­ wa, stosunku prawnego lub okoliczności mającej znacze­ nie prawne. POJĘCIE STAN NIETRZEŹWOŚCI ŻOŁNIERZ ROZKAZ OSOBA PEŁNIĄ- CA FUNKCJĘ PUBLICZNĄ PRZESTĘPSTWO O CHARAKTERZE TERRORYSTYCZNYM Część I. Słowniczek pojęć 5 ZNACZENIE W rozumieniu KK zachodzi, gdy: • zawartość alkoholu we krwi przekracza 0,5 promila albo prowadzi do stężenia przekraczającego tę wartość lub • zawartość alkoholu w 1 dm3 wydychanego powietrza przekracza 0,25 mg albo prowadzi do stężenia przekra­ czającego tę wartość. Osoba pełniąca czynną służbę wojskową. Polecenie określonego działania lub zaniechania wydane służbowo żołnierzowi przez przełożonego lub uprawnio­ nego żołnierza starszego stopniem. Funkcjonariusz publiczny, członek organu samorządowego, osoba zatrudniona w jednostce organizacyjnej dysponu­ jącej środkami publicznymi, chyba że wykonuje wyłącznie czynności usługowe, a także inna osoba, której uprawnie­ nia i obowiązki w zakresie działalności publicznej są okre­ ślone lub uznane przez ustawę, lub wiążącą Rzeczpospolitą Polską umowę międzynarodową. Czyn zabroniony zagrożony karą pozbawienia wolności, której górna granica wynosi co najmniej 5 lat, popełnio­ ny w celu: • poważnego zastraszenia wielu osób, • zmuszenia organu władzy publicznej Rzeczpospolitej Polskiej lub innego państwa albo organu organizacji mię­ dzynarodowej do podjęcia lub zaniechania określonych czynności, • wywołania poważnych zakłóceń w ustroju lub gospodar­ ce Rzeczpospolitej Polskiej, innego państwa lub orga­ nizacji międzynarodowej – a także groźba popełnienia takiego czynu. WYSTĘPEK O CHARAKTERZE CHULIGAŃSKIM Występek polegający na umyślnym zamachu na zdrowie, wolność, cześć lub nietykalność cielesną, na bezpieczeń­ stwo powszechne, na działalność instytucji państwowych lub samorządu terytorialnego, na porządek publiczny albo na umyślnym niszczeniu, uszkodzeniu lub czynieniu niezdatną do użytku cudzej rzeczy, jeżeli sprawca działa publicznie i bez powodu albo z oczywiście błahego po­ wodu, okazując przez to rażące lekceważenie porządku prawnego. 6 Rozdział I. Uwagi ogólne POJĘCIE HANDEL LUDŹMI ZNACZENIE Werbowanie, transport, dostarczanie, przekazywanie, prze­ chowywanie lub przyjmowanie osoby z zastosowaniem: • przemocy lub groźby bezprawnej, • uprowadzenia, • podstępu, • wprowadzenia w błąd albo wyzyskania błędu lub nie­ zdolności do należytego pojmowania przedsiębranego działania, • nadużycia stosunku zależności, wykorzystania krytyczne­ go położenia lub stanu bezradności, • udzielenia albo przyjęcia korzyści majątkowej lub osobi­ stej albo jej obietnicy osobie sprawującej opiekę lub nad­ zór nad inną osobą – w celu jej wykorzystania, nawet za jej zgodą, w szczegól­ ności w prostytucji, pornografii lub innych formach seksu­ alnego wykorzystania, w pracy lub usługach o charakterze przymusowym, w żebractwie, w niewolnictwie lub innych formach wykorzystania, poniżających godność człowie­ ka albo w celu pozyskania komórek, tkanek lub narządów wbrew przepisom ustawy. Jeżeli zachowanie sprawcy do­ tyczy małoletniego, stanowi ono handel ludźmi, nawet gdy nie zostały użyte metody lub środki wymienione powyżej. Stan zależności, w którym człowiek jest traktowany jak przedmiot własności. NIEWOLNICTWO Część II. Zasady odpowiedzialności karnej 1. Zasada nullum crimen sine lege. Oznacza, że nie ma przestęp- stwa bez ustawy. Zasada ta chroni jednostkę przed arbitralnym posługi- waniem się represją karną przez organy państwowe (L. Gardocki, Prawo karne, Warszawa 2011, s. 13). 2. Zasada lex retro non agit. Zgodnie z art. 1 § 1 KK odpowiedzialno- ści karnej podlega ten tylko, kto popełnia czyn zabroniony pod groźbą kary przez ustawę obowiązującą w czasie jego popełnienia. Oznacza ona dosłownie – prawo nie działa wstecz. Zasada ta stanowi o nieretro- aktywności prawa. Część II. Zasady odpowiedzialności karnej 7 Oprócz art. 1 § 1 KK zasada ta wyrażona została w art. 42 Konstytu- cji RP, który stanowi, że odpowiedzialności karnej podlega tylko ten, kto dopuścił się czynu zabronionego pod groźbą kary przez ustawę obowiązującą w czasie jego popełnienia. 3. Warunek odpowiedzialności – szkodliwość społeczna. Aby sprawca poniósł odpowiedzialność na podstawie KK za czyn musi on być czynem zabronionym, którego społeczna szkodliwość jest wyższa niż znikoma. Czyn, którego społeczna szkodliwość jest znikoma nie sta- nowi przestępstwa. 4. Warunek odpowiedzialności – wina w czasie czynu. Nie po- pełnia przestępstwa sprawca czynu zabronionego, jeżeli nie można mu przypisać winy w czasie czynu. 5. Zasada humanitaryzmu. Kary oraz inne środki przewidziane w KK stosuje się z  uwzględnieniem zasad humanitaryzmu, w  szczególności z poszanowaniem godności człowieka (art. 3 KK). 6. Zmiana ustawy. Jeżeli w czasie orzekania obowiązuje ustawa inna niż w czasie popełnienia przestępstwa, stosuje się ustawę nową, jednak należy stosować ustawę obowiązującą poprzednio, jeżeli jest względ- niejsza dla sprawcy (art. 4 § 1 KK). Jeżeli według nowej ustawy czyn objęty wyrokiem zagrożony jest karą, której górna granica jest niższa od  kary orzeczonej, wymierzoną karę obniża się do  górnej granicy ustawowego zagrożenia przewidzianego za taki czyn w nowej ustawie (art. 4 § 2 KK). Jeżeli według nowej ustawy czyn objęty wyrokiem nie jest już zagro- żony karą pozbawienia wolności, wymierzoną karę pozbawienia wolno- ści podlegającą wykonaniu zamienia się na grzywnę albo karę ogra- niczenia wolności, przyjmując, że jeden miesiąc pozbawienia wolności równa się 60 stawkom dziennym grzywny albo 2 miesiącom ogranicze- nia wolności (art. 4 § 3 KK). Jeżeli według nowej ustawy czyn objęty wyrokiem nie jest już zabronio- ny pod groźbą kary, skazanie ulega zatarciu z mocy prawa (art. 4 § 4 KK).
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Prawo karne w pigułce. Wydanie 2
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: