Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00182 002627 22419983 na godz. na dobę w sumie
Prawo karne wykonawcze. Podręcznik - ebook/pdf
Prawo karne wykonawcze. Podręcznik - ebook/pdf
Autor: , Liczba stron: 208
Wydawca: Wolters Kluwer Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-264-4605-4 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki >> karne
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Podręcznik adresowany jest przede wszystkim do studentów prawa, ale także innych kierunków, jak np. pedagogiki. Opracowanie obejmuje podstawowe instytucje prawa karnego wykonawczego (części ogólnej i części szczególnej), a także jego historię; wreszcie, w koniecznym zakresie, problematykę prawa karnego (nauka o karze) oraz ochrony praw człowieka, a także przestępczości i polityki kryminalnej.

Podręcznik nie jest pełnym wykładem, a tym bardziej systemem prawa karnego wykonawczego - to jedynie zarys wykładu. Wprowadza jednak Czytelnika do tej problematyki i ułatwia usystematyzowanie oraz poszerzanie wiedzy.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

SpiS treści Rozdział 1 Prawo karne wykonawcze i jego nauka ..............................................................................13 1.1. Prawo karne wykonawcze ..........................................................................................13 1.2. Nauka prawa karnego wykonawczego ....................................................................15 1.3. Literatura z zakresu prawa karnego wykonawczego .............................................16 Rozdział 2 Kary i inne środki penalne .....................................................................................................19 2.1. Zagadnienia ogólne ......................................................................................................19 2.2. Kary i inne środki penalne według obowiązujących przepisów ..........................22 Rozdział 3 Przestępczość i polityka kryminalna (karna) w Polsce współczesnej ...........................25 3.1. Przestępczość i polityka kryminalna w debacie publicznej ...................................25 3.2. Przestępczość .................................................................................................................26 3.3. Polityka karna (kryminalna) .......................................................................................31 3.4. Polityka kryminalna (karna) — perspektywy i kierunki zmian ...........................38 Rozdział 4 Rozwój prawa karnego wykonawczego ..............................................................................41 4.1. Okres Drugiej Rzeczpospolitej ...................................................................................41 4.2. Okres Polski Ludowej ..................................................................................................44 4.3. Po roku 1989 ...................................................................................................................50 4.4. Po roku 1997 ...................................................................................................................52 Rozdział 5 Wykonywanie kar w świetle prawa międzynarodowego ................................................57 Rozdział 6 Wykonywanie kar w świetle Konstytucji ............................................................................63 Rozdział 7 Kodeks karny wykonawczy — charakterystyka ogólna ..................................................66 7.1. Podstawy aksjologiczne ...............................................................................................66 7.2. Kodeksowe zasady prawa karnego wykonawczego ..............................................67 7.3. Zakres obowiązywania ................................................................................................69  7.4. Kodeks karny wykonawczy — jego charakter i znaczenie ....................................69 7.5. Struktura kodeksu ........................................................................................................72 7.6. Język kodeksu ................................................................................................................73 Rozdział 8 Organy postępowania wykonawczego ................................................................................76 8.1. Zagadnienia ogólne ......................................................................................................76 8.2. Organy sądowe .............................................................................................................78 8.3. Organy związane organizacyjnie z sądem ...............................................................80 8.3.1. Kurator sądowy ...................................................................................................80 8.3.2. Sądowy organ egzekucyjny ..............................................................................82 8.4. Organy pozasądowe — kierownicy zakładów i podległe im zakłady ................82 8.4.1. Zakłady karne i areszty śledcze .......................................................................82 8.4.2. Zakłady psychiatryczne i zakłady leczenia odwykowego ..........................84 8.5. Organy pozasądowe — administracyjny organ egzekucyjny, urząd skarbowy, organ administracji....................................................................................85 8.6. Zakłady izolujące jako instytucje totalne i jako zakłady administracyjne ..........86 8.6.1. Instytucja totalna ................................................................................................86 8.6.2. Zakład administracyjny .....................................................................................87 Rozdział 9 Skazany ......................................................................................................................................92 9.1. Skazany — podstawowe pojęcia ................................................................................92 9.2. Podstawowe standardy traktowania skazanego .....................................................93 9.3. Środki prawne przewidziane w kodeksie karnym wykonawczym .....................95 9.4. Prawo do korzystania z pomocy obrońcy ................................................................96 Rozdział 10 Prokurator ................................................................................................................................100 Rozdział 11 Rzecznik Praw Obywatelskich ...........................................................................................105 Rozdział 12 Postępowanie przed sądem ..................................................................................................111 Rozdział 13 Sądowa kontrola decyzji organów postępowania wykonawczego .............................116 Rozdział 14 Nadzór penitencjarny ...........................................................................................................119 Rozdział 15 Wykonywanie grzywny ........................................................................................................123 Rozdział 16 Wykonywanie kary ograniczenia wolności ......................................................................127  Rozdział 17 Wykonywanie kary pozbawienia wolności ......................................................................133 17.1. Kara pozbawienia wolności i jej rodzaje w świetle kodeksu karnego ...........133 17.2. Podstawowe akty prawne dotyczące wykonywania kary pozbawienia wolności ....................................................................................................................134 17.3. Cele wykonywania kary pozbawienia wolności ...............................................136 17.4. Systemy wykonywania kary .................................................................................137 17.5. Rodzaje i typy zakładów karnych ........................................................................139 17.6. Klasyfikacja skazanych ...........................................................................................140 17.7. Prawa i obowiązki skazanego ...............................................................................141 17.8. Zatrudnienie skazanych ........................................................................................145 17.9. Edukacja, kultura, religia .......................................................................................149 17.10. Opieka zdrowotna ..................................................................................................152 17.11. Nagrody, ulgi, kary dyscyplinarne ......................................................................153 17.12. Komunikowanie się ze światem zewnętrznym .................................................155 17.13. Stosowanie środków przymusu ...........................................................................158 17.14. Kurator penitencjarny ............................................................................................160 17.15. Odroczenie i przerwa wykonania kary pozbawienia wolności ......................162 17.16. Warunkowe zwolnienie .........................................................................................165 Rozdział 18 Wykonywanie warunkowego skazania .............................................................................170 Rozdział 19 Wykonywanie warunkowego umorzenia .........................................................................174 Rozdział 20 Wykonywanie środków zabezpieczających ......................................................................177 Rozdział 21 Wykonywanie tymczasowego aresztowania ....................................................................181 Rozdział 22 Postępowanie wykonawcze w sprawach nieletnich .......................................................184 22.1. Zagadnienia wstępne .............................................................................................184 22.2. Ustawa o postępowaniu w sprawach nieletnich — charakterystyka ogólna ........................................................................................................................188 22.3. Środki stosowane wobec nieletnich .....................................................................190 22.4. Postępowanie w sprawach nieletnich — zagadnienia procesowe .................194 22.5. Wykonywanie środków wychowawczych i poprawczych — zagadnienia ogólne ............................................................................................197 22.6. Wykonywanie środków poprawczych ................................................................200 22.7. Stosowanie środków wychowawczych i poprawczych w praktyce ..............205 22.8. Polska ustawa o postępowaniu w sprawach nieletnich a standardy europejskie ...............................................................................................................207  
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Prawo karne wykonawcze. Podręcznik
Autor:
,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: