Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00073 003513 22429294 na godz. na dobę w sumie
Prawo konstytucyjne. Organy ochrony prawa - ebook/pdf
Prawo konstytucyjne. Organy ochrony prawa - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 241
Wydawca: C. H. Beck Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-255-3933-7 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> naukowe i akademickie >> prawo
Porównaj ceny (książka, ebook (-5%), audiobook).

Prawo konstytucyjne. Organy ochrony prawa:

Prawo konstytucyjne. Organy ochrony prawa obejmuje testy z:

 

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

PRAWO konstytucyjne Organy ochrony prawa Mariusz Stepaniuk Wydawnictwo C.H. Beck PRAWO konstytucyjne Organy ochrony prawa W sprzedaży: A. Heliosz APLIKACJA OD OGÓŁU DO SZCZEGÓŁU – AKTY NORMATYWNE W PIGUŁCE, wyd. 3 Aplikacje Prawnicze K. Czajkowska-Matosiuk APLIKACJE PRAWNICZE W PYTANIACH I ODPOWIEDZIACH. TOM 2, wyd. 6 Aplikacje Prawnicze A. Świczewska ORGANY OCHRONY PRAWNEJ. TABELE PORÓWNAWCZE Aplikacje Prawnicze A. Malinowski EGZAMINY MINISTERSTWA SPRAWIEDLIWOŚCI. TOM 1. TESTY Z KOMENTARZEM, wyd. 2 Aplikacje Prawnicze M. Stepaniuk APLIKACJA ADWOKACKA. PYTANIA, ODPOWIEDZI, TABELE, wyd. 4 Aplikacje Prawnicze M. Zubik (red.) KONSTYTUCJA III RP W TEZACH ORZECZNICZYCH TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO I WYBRANYCH SĄDÓW, wyd. 2 Zbiory Orzecznictwa Becka www.sklep.beck.pl PRAWO konstytucyjne Organy ochrony prawa Mariusz Stepaniuk Wydawnictwo C.H. Beck Warszawa 2012 Redakcja: Joanna Ablewicz Projekt okładki: Robert Rogiński © Wydawnictwo C.H. Beck 2012 Wydawnictwo C.H. Beck Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa Skład i łamanie: DTPArt Druk i oprawa: Elpil, Siedlce ISBN 978-83-255-3932-0 ISBN e-book 978-83-255-3933-7 Spis treści (Dz.U..Nr.78,.poz..483.ze.zm..i.ze.sprost.)................................................................................ 1 (Dz.U..Nr.102,.poz..643.ze.zm.)................................................................................................. 71 (Dz.U..Nr.240,.poz..2052.ze.zm.)............................................................................................... 99 Wstęp................................................................................................................................................... II Wykaz.skrótów.................................................................................................................................... IX Zasady.korzystania.z.testów.............................................................................................................. XI . 1..Test.z.ustawy.z.2.4.1997.r..–.Konstytucja.Rzeczypospolitej.Polskiej. . . 2..Test.z.ustawy.z.1.8.1997.r..o.Trybunale.Konstytucyjnym. . . 3..Test.z.ustawy.z.26.3.1982.r..o.Trybunale.Stanu. . . 4..Test.z.ustawy.z.23.11.2002.r..o.Sądzie.Najwyższym . . 5..Test.z.ustawy.z.23.12.1994.r..o.Najwyższej.Izbie.Kontroli. . . 6..Test.z..ustawy.z..27.7.2001..r..–.Prawo.o.ustroju.sądów.powszechnych. . . 7..Test.z.ustawy.z.20.6.1985.r..o.prokuraturze. . . 8..Test.z.ustawy.z.15.7.1987.r..o.Rzeczniku.Praw.Obywatelskich. . . 9..Test.z.ustawy.z.6.7.1982.r..o.radcach.prawnych. . 10..Test.z.uchwały.Krajowej.Rady.Radców.Prawnych. z.10.11.2007.r..–.Kodeks.Etyki.Radców.Prawnych. . . (załącznik.do.uchwały.Nr.5.III.Krajowego.Zjazdu.Radców.Prawnych.z.2007.r.)............ 183 11..Test.z.ustawy.z.26.5.1982.r..–.Prawo.o.adwokaturze . 12..Test.z.uchwały.Naczelnej.Rady.Adwokackiej.z.10.10.1998.r..Zbiór.Zasad.Etyki. . Adwokackiej.i.Godności.Zawodu.(Kodeks.Etyki.Adwokackiej).1998.Nr.2,.XIII............ 213 Indeks.rzeczowy................................................................................................................................. 223 (t.j..Dz.U..z.2011.r..Nr.270,.poz..1599.ze.zm.).......................................................................... 145 (t.j..Dz.U..z.2001.r..Nr.14,.poz..147.ze.zm.).............................................................................. 159 (t.j..Dz.U..z.2009.r..Nr.146,.poz..1188.ze.zm.).......................................................................... 191 (t.j..Dz.U..z.2002.r..Nr.101,.poz..925.ze.zm.)............................................................................ 87 (t.j..Dz.U..z.2012.r..Nr.1,.poz..82.ze.zm.).................................................................................. 111 (Dz.U..Nr.98,.poz..1070.ze.zm.)................................................................................................. 117 (t.j..Dz.U..z.2010.r..Nr.10,.poz..65.ze.zm.)................................................................................ 163  Wstęp Drogi Czytelniku! Oddaję.w.Twoje.ręce.nową.serię.książek.stanowiących.kompleksową.pomoc.dla.osób. pragnących.przystąpić.do.egzaminów.na.aplikacje.prawnicze.oraz.dla.aplikantów.i.studen� tów.prawa..Książka.niniejsza.obejmuje.testy.z.szeroko.rozumianego.prawa.konstytucyjnego,. w.tym.również.z.prawa.organów.ochrony.prawnej. Należy.podkreślić.nowatorski.charakter.koncepcji.całej.serii..Nie.są.to.bowiem.książki. przeznaczone.do.sprawdzania.zdobytej.uprzednio.wiedzy,.ale.do.nauki..Dostępne.na.rynku. pozycje.przeznaczone.do.nauki.i.powtarzania.materiału.niezbędnego.do.opanowania.przez. kandydatów.na.aplikantów.w.znakomitej.większości.pomijają.bowiem.niezmiernie.istotny. aspekt.egzaminów.aplikacyjnych.–.fakt,.że.są.to.testy.prawie.w.całości.sprawdzające.znajo� mość.konkretnych.zapisów.ustawowych..Opanowanie.całego.zakresu.regulacji.zawartych. w.ustawach.na.podstawie.klasycznych.podręczników.akademickich.jest.zaś.niezmiernie. trudne,.a.większości.wypadków.wręcz.niemożliwe..Osoby,.które.nie.stosują.poszczególnych. ustaw.w.codziennej.praktyce.zawodowej.mogą.mieć.trudności.w.ich.zapamiętaniu,.zwłasz� cza,.że.zakres.materiału.niezbędnego.do.opanowania.jest.w.tym.wypadku.bardzo.duży.. Dlatego.właśnie.każdy,.kto.chce.przystąpić.do.egzaminu.powinien.mieć.pewność,.że.zna. poszczególne.ustawy.nieomal.na.pamięć..Doskonałym.sposobem.na.weryfikację.stopnia.ich. znajomości.jest.test.stworzony.poprzez.przetworzenie.na.pytanie.testowe.każdego.artykułu. (a.nawet.paragrafu,.czy.ustępu).ustawy. Tak.właśnie.powstała.niniejsze.opracowanie..Jest.to.zestaw.testów.stworzonych.przez. przetworzenie.na.pytanie.testowe.kolejnych artykułów.ustaw.zaliczanych.do.Prawa.kon� stytucyjnego.wraz.z.podstawą.prawną.i.właściwą.odpowiedzią.podaną.obok,.tak,.aby.można. było.od.razu.stwierdzić,.czy.udzielona.odpowiedź.byłą.prawidłowa..Taki.sposób.opano� wywania.materiału.ma.tę.przewagę.nad.innymi,.że.daje.możliwość.bieżącego.sprawdzania. dotychczasowych.postępów.w.nauce..Warto.bowiem.pamiętać,.że.w.naturalnym.odruchu. uczący.stara.się.na.ogół.znaleźć.w.ustawie.rzeczy.„ważniejsze”.i.„mniej.ważne”,.takie,.któ� re.„na.pewno.mogą.znaleźć.się.w.teście”.i.takie,.których.„na.pewno.w.teście.nie.będzie”.. Niestety,.twórcy.testów.egzaminacyjnych.mogą.mieć.inny.pogląd.na.temat.tego,.co.warto. w.teście.umieścić..W.ostatecznym.rozrachunku.może.się.w.związku.z.tym.okazać,.iż.kilka. pytań.z.partii.materiału,.która.wydawała.się.„mniej.ważna”.może.zadecydować.o.osiągnięciu. ostatecznego.sukcesu.. Drogi.Czytelniku,.oddając.w.Twoje.ręce.niniejsze.opracowanie.pragnę.podkreślić,.że. jest.to.jedynie.pomoc.naukowa,.która.powinna.pomóc.Ci.w.utrwaleniu.wiedzy.niezbędnej. do.zdania.egzaminu.na.aplikację.oraz.do.jej.ukończenia..Egzaminy.aplikacyjne.sprawdzają. całokształt.wiedzy.nabytej.przez.aplikantów.w.trakcie.studiów.prawniczych.i.nawet.naj� II Wstęp obszerniejsze.opracowanie.nie.może.zawierać.całego.materiału,.którego.znajomość.jest.na. nich.wymagana..Niemniej.można.z.całą.pewnością.stwierdzić,.iż.książka.niniejsza.wraz. z.pozostałymi.publikacjami.z.serii.stanowi.pomoc.kompleksową,.znakomicie.ułatwiającą. naukę.do.egzaminu.–.zarówno.wstępnego,..jak.i.kończącego.aplikację. Ostateczny.sukces.w.jego.trakcie.zależy.tylko.od.Ciebie.i.Twojej.wytrwałości.w.nauce.. Konsekwencja.i.upór.w.dążeniu.do.celu.stanowią.niezbędną.podstawę.−.ze.swej.strony.zaś. zapewniam,.że.za.konieczną.na.każdym.egzaminie.dozę.szczęścia.będę.trzymał.za.Ciebie. kciuki..Powodzenia! Mariusz Stepaniuk III Wykaz skrótów 1. Akty prawa Konstytucja.RP. NIKU. PrAdw. ProkU. RadPrU. PrUSP. RPOU. SNU. 2. Inne skróty art.. m.in.. m.st.. n.. NBP. NIK. Nr. NSA. odp.. RM. r... RP. RPO. SE.. SKO. SN. t.j.. –. .Konstytucja. Rzeczypospolitej. Polskiej. z. 2.4.1997. r.. (Dz.U.. Nr. 78,.. –. .ustawa.z.23.12.1994.r..o.Najwyższej.Izbie.Kontroli.(t.j..Dz.U..z.2007.r.. –. .ustawa. z. 26.5.1982. r.. –. Prawo. o. adwokaturze. (t.j.. Dz.U.. z. 2009. r... poz..483.ze.zm...i.ze.sprost.) Nr.231,.poz..1701.ze.zm.) Nr.146,.poz..1188..ze.zm.) poz..1599.ze.zm.) poz..65.ze.zm.) Nr.98,.poz..1070.ze.zm.) –. .ustawa. z. 20.6.1985. r.. o. prokuraturze. (t.j.. Dz.U.. z. 2011. r.. Nr. 270,.. –. .ustawa.z.6.7.1982.r..o.radcach.prawnych.(t.j..Dz.U..z.2010.r..Nr.10,. –. .ustawa.z.27.7.2001.r..–.Prawo.o.ustroju.sądów.powszechnych.(Dz.U.. –. .ustawa. z. 15.7.1987. r.. o. Rzeczniku. Praw. Obywatelskich. (t.j.. Dz.U... z.2001.r..Nr.14,..poz..147.ze.zm.) –. .ustawa.z.23.11.2002.r..o.Sądzie.Najwyższym.(Dz.U..Nr.240,.poz..2052. ze.zm.) –. artykuł –. między.innymi –. miasto.stołeczne –. następne –. Narodowy.Bank.Polski –..Najwyższa.Izba.Kontroli –. numer –. Naczelny.Sąd.Administracyjny –. odpowiedź –. Rada.Ministrów –. rok –. Rzeczpospolita.Polska –. Rzecznik.Praw.Obywatelskich –. spółka.europejska –. samorządowe.kolegium.odwoławcze –. Sąd.Najwyższy –. tekst.jednolity IX Wykaz skrótów TK. TS. tzw.. USC. UOKiK. UE. ust.. w.. WSA. zd.. ze.sprost... ze.zm.. ZUS. –. Trybunał.Konstytucyjny –. Trybunał.Stanu –. tak.zwany –. Urząd.Stanu.Cywilnego –. Urząd.Ochrony.Konkurencji.i.Konsumentów –. Unia.Europejska –. ustęp –. wiek –. wojewódzki.sąd.administracyjny –. zdanie –. ze.sprostowaniem –. ze.zmianami –. Zakład.Ubezpieczeń.Społecznych X Zasady korzystania z testów 1.. Wszystkie testy są testami 2.. Testy służą utrwaleniu treści Wszystkie.testy.są.testami.jednokrotnego wyboru..Prawidłowa.jest.tylko jedna odpo- wiedź,.podana.obok.pytania.testowego. Testy.służą.utrwaleniu.treści.poszczególnych artykułów ustaw. Poza.nielicznymi.wy� jątkami.kolejne.pytania.dotyczą.tylko.i.wyłącznie.treści.jednego,.konkretnego.artykułu,. podanego.obok.pytania.testowego..Stworzenie.testów.zawierających.pytania.obejmujące. treścią.kilka.artykułów.dawałoby.niezliczoną.ilość.kombinacji,.które.musiałyby.zostać. wzięte.pod.uwagę..Takie.podejście.mijałoby.się.z.celem,.bowiem.osoba,.która.opanuje. treść.kolejnych.artykułów.ustawy.nie.powinna.mieć.problemów.z.rozwiązaniem.testu. zawierającego.pytania.łączące.treść.artykułów..Jakkolwiek.podczas.tworzenia.pytań.te� stowych.dołożono.wszelkich.starań,.aby.odpowiedzi,.które.należy.wybrać.nie.łączyły.się. z.treścią.innych.artykułów.należy.pamiętać,.iż.treść pytania zawsze dotyczy konkret- nego artykułu, a odpowiedź prawidłowa jest zawsze zawarta w treści tego artykułu. 3.. Treść poszczególnych odpowiedzi może być uznana przez Czytelnika za „podchwy� Treść.poszczególnych.odpowiedzi.może.być.uznana.przez.Czytelnika.za.„podchwy� tliwą”.–.jest.to.zabieg.celowy,.służący.zmuszeniu.osoby.testowanej.do.szczegółowego. opanowania.materiału..Niejednokrotnie.odpowiedzi.różnią.się.tylko.jednym.słowem,. zmieniającym.nieznacznie.ich.treść.–.nigdy jednak nie są to odpowiedzi identycz- ne..Dodać.należy,.iż.treść.odpowiedzi.nieprawidłowych.jest.w.tym.wypadku.nieistotna. –. w. trakcie. rozwiązywania. testów. nie. należy. ich. brać. pod. uwagę,. są. to. bowiem. z.założenia.odpowiedzi.błędne..Jako.takie.zaś.nie.muszą.się.w.żaden.sposób.wiązać. z.odpowiedzią.prawidłową.i.nie.powinny.być.oceniane.pod.względem.ich.wartości.me� rytorycznej. 4.. Pytania celowo tworzono poprzez szczegółowe przetworzenie artykułów ustaw. Oryginal� Pytania.celowo.tworzono.poprzez.szczegółowe.przetworzenie.artykułów.ustaw..Oryginal� ne.pytania.egzaminacyjne.niejednokrotnie.operują.pewnym.skrótami.myślowymi..W.celu. dokładnego.utrwalenia.treści.ustaw.niezbędnej.było.jednak.powtarzanie.całych.zwrotów. użytych.przez.Ustawodawcę.w.treści.ustawy,.nawet,.jeśli.pytanie.traciło.po.takim.zabiegu. na.zwartości.struktury..Dlatego.właśnie.pytania,.w.których.kolejny.raz.powtarzane.są. użyte.wcześniej.określenia.nie.należą.w.pracy.do.rzadkości..Jest.to.zabieg.celowy,.którego. celem.było.utrwalenie.przez.Czytelnika.treści.ustaw..Należy.pamiętać,.iż.testy.przeznaczo� ne.są.w.pierwszej.kolejności.do nauki,.w mniejszym.zakresie.zaś.do.sprawdzenia.nabytej. już.wiedzy.(choć.oczywiście.siłą.rzeczy.jest.to.również.ich.funkcja). 5.. W celu zmniejszenia objętości pracy niezbędne stało się odnoszenie się w treści pytań W.celu.zmniejszenia.objętości.pracy.niezbędne.stało.się.odnoszenie.się.w.treści.pytań. do.pytań.umieszczonych.w.pracy.wcześniej..Pytania.ułożone.są.w.kolejności,.w.jakiej. Ustawodawca.umieścił.w.ustawach.następujące.po.sobie.artykuły.–.dlatego.niejednokrot� nie.w.treści.pytań.mowa.jest.np..o.„sytuacji,.o.której.mowa.powyżej”.itp..Testy.powinny. być.tratowane.jako.pewna.całość,.w.której.treść.poszczególnych.pytań.wzajemnie.się. uzupełnia. XI Zasady korzystania z testów 6.. Testy dotyczą tylko i wyłącznie Testy.dotyczą.tylko.i.wyłącznie.treści ustaw. Brak.jest.w.nich.pytań.dotyczących.orzecz� nictwa,.teorii.prawa.itd..–.wynika.to.zarówno.z.obserwacji.pytań.tworzonych.na.potrzeby. egzaminów.na.aplikacje,.jak.i.z.chęci.ograniczenia.ilości.pytań.do.pewnego.minimum,. łatwiejszego.do.przyswojenia..Jak.już.jednak.wcześniej.wspomniano,.egzaminy.obejmują. całą.wiedzę.nabytą.przez.studentów.prawa.w.trakcie.studiów,.dlatego.też.materiał.niniej� szy.stanowić.może.jedynie.pomoc.naukową.i.nie.może.być.traktowany.jako.zamknięty. zbiór.pytań,.spośród.których.zostanie.utworzony.ostatecznie.test.egzaminacyjny. Testy.stworzone.zostały.w.oparciu.o.stan.prawny.obowiązujący.na.dzień.1 kwietnia.. 2012 roku.. 7.. Testy stworzone zostały w oparciu o stan prawny obowiązujący na dzień Autor XII Nr 1. 2. 3. 6. Rzeczpospolita Polska jest państwem: a)..niejednolitym, b)..federacyjnym, c)..jednolitym. 4. Władza zwierzchnia w RP należy do: a)..społeczeństwa, b)..Narodu, c)..przedstawicieli.Narodu. 5. Naród sprawuje władzę: a)..przez.swoich.przedstawicieli.lub.bezpośrednio, b)..przez.swoich.przedstawicieli, c)..bezpośrednio. Rzeczpospolita Polska strzeże niepodległości i nienaruszalności swojego terytorium, zapewnia wolności i prawa człowieka i obywatela oraz bez- pieczeństwo obywateli, strzeże dziedzictwa narodowego oraz zapewnia ochronę środowiska, kierując się zasadą: a)..solidarności.społecznej, b)..sprawiedliwości.społecznej, c)..zrównoważonego.rozwoju. 1. Test z ustawy z 2.4.1997 r. – Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. Nr 78, poz. 483 ze zm. i ze sprost.) Treść pytania Odp. Źródło (art.) Rzeczpospolita Polska jest dobrem wspólnym: a)..całego.Narodu, b)..wszystkich.obywateli, c)..całego.społeczeństwa. Rzeczpospolita Polska jest: a)..demokratycznym. państwem. prawnym,. urzeczywistniającym. zasady. sprawiedliwości.społecznej, b)..państwem. zapewniającym. realizację. praw. obywateli,. urzeczywistniają� cym.zasady.społecznej.gospodarki.rynkowej, c)..państwem. demokratycznym,. urzeczywistniającym. zasady. demokracji. bezpośredniej. b a c b a c 1 2 3 4 ust. 1 4 ust. 2 5 1 Prawo konstytucyjne. Organy ochrony prawnej Nr Treść pytania 7. Organy władzy publicznej w RP działają: a)..zgodnie.z.prawem, b)..według.prawa, c)..na.podstawie.i.w.granicach.prawa. 8. Konstytucja RP jest: 9. a)..najważniejszym.prawem.RP, b)..najwyższym.prawem.RP, c)..pierwszym.prawem.RP. Przepisy Konstytucji RP stosuje się: a)..zawsze.bezpośrednio, b)..pośrednio,.chyba.że.Konstytucja.RP.stanowi.inaczej, c)..bezpośrednio,.chyba.że.Konstytucja.RP.stanowi.inaczej. 10. Ustrój RP opiera się na: a)..władzy. ustawodawczej,. która. realizuje. swoje. uprawnienia. za. pomocą. władzy.wykonawczej.i.władzy.sądowniczej, b)..władzy.wykonawczej,.która.realizuje.swoje.uprawnienia.za.pomocą.wła� dzy.ustawodawczej.i.sądowniczej, c)..podziale. i. równowadze. władzy. ustawodawczej,. władzy. wykonawczej. i.władzy.sądowniczej. 11. Władzę wykonawczą sprawuje w Polsce: a)..Prezydent.RP.i.Rada.Ministrów, b)..Prezydent.RP.i.Prezes.RM.przy.pomocy.Rady.Ministrów, c)..Prezydent.RP.oraz.Prezes.RM.i.Rada.Ministrów.za.pomocą.administracji. zespolonej. 12. Władzę sądowniczą sprawują w Polsce: a)..niezawisłe.sądy, b)..sądy.wojskowe.i.cywilne.oraz.SN, c)..sądy.i.trybunały. 13. Partie polityczne zrzeszają się na zasadach: a)..dobrowolności.i.równości.obywateli.polskich, b)..dobrowolności. i. równości. wszystkie. osoby. posiadających. pełnię. praw. c)..dobrowolności.i.równej.odpowiedzialności.wobec.prawa.obywateli.pol� publicznych, skich. 14. Partie polityczne zrzeszają się w celu: a)..zdobycia.władzy, b)..wpływania.metodami.demokratycznymi.na.kształtowanie.polityki.pań� stwa, c)..przejęcia.władzy.w.celu.kształtowania.polityki.państwa. 15. Finansowanie partii politycznych jest: a)..jawne, b)..tajne, c)..jawne.w.części.dotyczącej.przychodów. 2 Odp. Źródło (art.) c 7 b 8 ust. 1 c 8 ust. 2 c 10 ust. 1 a 10 ust. 2 c 10 ust. 2 a 11 ust. 1 b 11 ust. 1 a 11 ust. 2 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej Treść pytania Nr 16. Zakazane jest istnienie partii politycznych i innych organizacji odwołu- jących się w swoich programach do totalitarnych metod i praktyk dzia- łania: a)..nazizmu,.faszyzmu.i.komunizmu, b)..faszyzmu.i.komunizmu, c)..nazizmu.i.faszyzmu. Odp. Źródło (art.) a 13 17. Zgodnie z zapisem art. 13 Konstytucji RP zakazane jest między innymi istnienie partii: a)..których. statut. lub. dokumenty. programowe. zakładają. lub. dopuszczają. nienawiść.rasową.i.narodowościową,.stosowanie.przemocy.w.celu.zdo� bycia.władzy.lub.wpływu.na.politykę.państwa.albo.przewidują.utajnienie. struktur.lub.członkostwa, b)..które.w.oficjalnych.wystąpieniach.ich.przedstawicieli.zakładają.lub.do� puszczają. nienawiść. rasową. i. narodowościową,. stosowanie. przemocy. w.celu.zdobycia.władzy.lub.wpływu.na.politykę.państwa.albo.przewidują. utajnienie.struktur.lub.członkostwa, c)..których. program. lub. działalność. zakłada. lub. dopuszcza. nienawiść. ra� sową.i.narodowościową,.stosowanie.przemocy.w.celu.zdobycia.władzy. lub.wpływu.na.politykę.państwa.albo.przewiduje.utajnienie.struktur.lub. członkostwa. 18. Możliwość publikacji w prasie oraz innych środkach społecznego prze- kazu jest: a)..wolnością.zagwarantowaną.konstytucyjnie, b)..prawem.zagwarantowanym.konstytucyjnie, c)..prawem.przedmiotowym.zagwarantowanym.ustawowo. 19. Ustrój terytorialny RP zapewnia: a)..centralizację.władzy.publicznej, b)..decentralizację.władzy.publicznej, c)..transparentność.władzy.publicznej. 20. Zasadniczy podział terytorialny państwa uwzględniający więzi społecz- ne, gospodarcze lub kulturowe i zapewniający jednostkom terytorialnym zdolność wykonywania zadań publicznych określa: a)..ustawa, b)..Konstytucja.RP, c)..rozporządzenie. 21. Wspólnotę samorządową stanowi z mocy prawa: a)..ogół.mieszkańców.każdej.gminy, b)..ogół.mieszkańców.gminy,.powiatu.albo.województwa, c)..ogół.mieszkańców.jednostek.zasadniczego.podziału.terytorialnego. 22. Przysługującą mu w ramach ustaw istotną część zadań publicznych sa- morząd terytorialny wykonuje: a)..jako.zadanie.zlecone, b)..we.własnym.imieniu..Odpowiedzialność.za.działania.podjęte.przez.sa� morząd.ponosi.Skarb.Państwa, c).w.imieniu.własnym.i.na.własną.odpowiedzialność. c 13 a 14 b 15 ust. 1 a 15 ust. 2 c 16 ust. 1 c 16 ust. 2 3 Prawo konstytucyjne. Organy ochrony prawnej Nr 23. 24. Treść pytania Samorządy zawodowe, reprezentujące osoby wykonujące zawody zaufa- nia publicznego i sprawujące pieczę nad należytym wykonywaniem tych zawodów w granicach interesu publicznego i dla jego ochrony mogą być tworzone w drodze: a)..ustawy, b)..rozporządzenia, c)..aktów.prawa.miejscowego. Inne rodzaje samorządu (które nie mogą naruszać wolności wykonywa- nia zawodu ani ograniczać wolności podejmowania działalności gospo- darczej) można tworzyć w drodze: a)..aktów.prawa.miejscowego, b)..ustawy, c)..rozporządzenia. Odp. Źródło (art.) a 17 ust. 1 b 17 ust. 2 25. Małżeństwo to związek: a)..dwojga.osób.przeciwnej.płci, b)..dwojga.osób, c)..kobiety.i.mężczyzny. 26. Rzeczpospolita Polska specjalną opieką otacza weteranów walk o nie- podległość, zwłaszcza: a)..inwalidów.wojennych, b)..weteranów.II.wojny.światowej, c)..weteranów.walk.prowadzonych.w.czasie.II.wojny.światowej. 27. Podstawę ustroju gospodarczego RP stanowi: a)..prospołeczna. gospodarka. rynkowa. oparta. na. wolności. gospodarczej,. własności.prywatnej.oraz.solidarności,.dialogu.i.współpracy.partnerów. społecznych, b)..społeczna.gospodarka.rynkowa.oparta.na.swobodzie.działalności.gospo� darczej,.ochronie.własności.prywatnej.oraz.dialogu.partnerów.społecz� nych.i.prywatnych, c)..społeczna.gospodarka.rynkowa.oparta.na.wolności.działalności.gospo� darczej,. własności. prywatnej. oraz. solidarności,. dialogu. i. współpracy. partnerów.społecznych. 28. Wywłaszczenie w prawie polskim jest: a)..niedopuszczalne, b)..dopuszczalne.jedynie.wówczas,.gdy.jest.dokonywane.na.cele.publiczne. i.za.słusznym.odszkodowaniem, c)..dopuszczalne.jedynie.wówczas,.gdy.jest.dokonywane.na.ważne.cele.pu� bliczne.i.za.odpowiednim.odszkodowaniem. 29. Ograniczenie wolności działalności gospodarczej jest w prawie polskim: a)..niedopuszczalne, b)..dopuszczalne.tylko.w.drodze.ustawy.i.tylko.ze.względu.na.ważny.interes. publiczny, c)..dopuszczalne.tylko.ze.względu.na.ważny.interes.publiczny,.podmiotom. zaś,.które.poniosły.z.tego.tytułu.straty,.przysługuje.słuszne.odszkodowa� nie. c a 18 19 c 20 b 21 ust. 2 b 22 4 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej Nr 30. Podstawą ustroju rolnego państwa polskiego jest: Treść pytania a)..gospodarstwo.rodzinne, b)..własność.prywatna, c)..prywatne.gospodarstwo.rolne. 31. Nadzór nad warunkami wykonywania pracy sprawuje: a)..państwo, b)..Rada.Ministrów.poprzez.swoich.przedstawicieli, c)..Prezes.RM.poprzez.swoich.przedstawicieli. 32. Kościoły i inne związki wyznaniowe są: a)..równe, b)..równouprawnione, c)..równoważne. Stosunki między państwem a kościołami i innymi związkami wyznanio- wymi są kształtowane na zasadach: a)..poszanowania. ich. autonomii. oraz. wzajemnej. niezależności. każdego. w.swoim.zakresie,.jak.również.współdziałania.dla.dobra.człowieka.i.do� bra.wspólnego, b)..uszanowania. ich. niezależności. oraz. wzajemnej. odrębności. i. każdego. w.swoim.zakresie,.jak.również.współdziałania.dla.dobra.człowieka.i.do� bra.wspólnego, c)..uszanowania. ich. niezależności. oraz. wzajemnej. odrębności. i. każdego. w.swoim.zakresie,.jak.również.współpracy.dla.dobra.człowieka.i.dobra. wspólnego. Stosunki między RP a Kościołem katolickim określają: a)..Konstytucja.RP,.umowa.międzynarodowa.zawarta.ze.Stolicą.Apostolską. i.ustawy.oraz.zwyczaje, b)..umowa.międzynarodowa.zawarta.ze.Stolicą.Apostolską.i.ustawy, c)..umowa.międzynarodowa.zawarta.ze.Stolicą.Apostolską.i.stosowne.roz� porządzenia. 33. 34. 35. 36. Stosunki między RP a innymi niż Kościół katolicki kościołami oraz związkami wyznaniowymi określają: a)..Konstytucja.RP,.umowy.międzynarodowe.i.ustawy, b)..umowy.międzynarodowe, c)..ustawy.uchwalone.na.podstawie.umów.zawartych.przez.Radę.Ministrów. z.ich.właściwymi.przedstawicielami. Siły Zbrojne RP służą ochronie: a)..niepodległości.państwa.i.niepodzielności.jego.terytorium.oraz.zapewnie� niu.bezpieczeństwa.i.nienaruszalności.jego.granic, b)..niezależności.państwa.i.stałości.jego.terytorium.oraz.zapewnieniu.bez� c)..niezależności.państwa.i.niezmienności.jego.terytorium.oraz.zapewnie� pieczeństwa.jego.granic, niu.bezpieczeństwa.jego.granic. Odp. Źródło (art.) a a 23 24 b 25 ust. 1 a 25 ust. 3 b 25 ust. 4 c 25 ust. 5 a 26 ust. 1 5 Prawo konstytucyjne. Organy ochrony prawnej Nr 37. 38. Treść pytania Siły Zbrojne RP w kwestiach politycznych zachowują: a)..obiektywizm, b)..niezależność, c)..neutralność. Siły Zbrojne RP podlegają kontroli: a)..cywilnej.i.parlamentarnej, b)..cywilnej.i.demokratycznej, c)..cywilnej.i.rządowej. 39. Godło, barwy i hymn Rzeczypospolitej Polskiej podlegają ochronie: 40. 41. a)..prawnej, b)..prawnokarnej, c)..cywilnoprawnej. Szczegóły dotyczące godła, barw i hymnu określa: a)..rozporządzenie, b)..ustawa, c)..Konstytucja.RP. Stolicą RP jest: a)..Warszawa, b)..m.st..Warszawa, c)..miasto.Warszawa. 42. Źródłem wolności i praw człowieka i obywatela jest: a)..przyrodzona.i.niezbywalna.wolność.człowieka, b)..przyrodzona.i.niezbywalna.godność.człowieka, c)..przyrodzona.i.niezbywalna.godność.oraz.wolność.człowieka. 43. Poszanowanie i ochrona godności człowieka jest obowiązkiem: a)..władz.publicznych, b)..rządu, c)..rządu.i.parlamentu. 44. Ograniczenia w zakresie korzystania z konstytucyjnych wolności i praw mogą być ustanawiane: a)..tylko. w. czasie. stanu. wyjątkowego. lub. wojennego.. Ograniczenia. te. nie. mogą.naruszać.istoty.wolności.i.praw, b)..tylko.w.ustawie.i.tylko.wtedy,.gdy.są.konieczne.w.demokratycznym.pań� stwie.dla.jego.bezpieczeństwa.lub.porządku.publicznego.bądź.dla.ochro� ny. środowiska,. zdrowia. i. moralności. publicznej. albo. wolności. i. praw. innych.osób..Ograniczenia.te.nie.mogą.naruszać.istoty.wolności.i.praw, c)..tylko.w.czasie.stanu.wyjątkowego.lub.wojennego. 45. Prawa kobiety i mężczyzny w RP różnią się w zakresie prawa: a)..rodzinnego, b)..rodzinnego.i.społecznego, c)..kobieta.i.mężczyzna.mają.równe.prawa.w.życiu.rodzinnym,.politycznym,. społecznym.i.gospodarczym. 6 Odp. Źródło (art.) c 26 ust. 2 b 26 ust. 2 a 28 ust. 4 b 28 ust. 5 a b a 29 30 30 b 31 ust. 3 c 33 ust. 1 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej Nr Treść pytania 46. Obywatelstwo polskie nabywa się poprzez: a)..urodzenie.z.rodziców.będących.obywatelami.polskimi..Inne.przypadki. nabycia.obywatelstwa.polskiego.określa.ustawa, b)..urodzenie.z.matki.będącej.obywatelką.polską..Inne.przypadki.nabycia. obywatelstwa.polskiego.określa.ustawa, c)..przyjęcie.obywatelstwa.polskiego. 47. Obywatel polski: a)..może.utracić.polskie.obywatelstwo, b).w.żadnym.wypadku.nie.może.utracić.polskiego.obywatelstwa, c)..nie.może.utracić.obywatelstwa.polskiego,.chyba.że.sam.się.go.zrzeknie. 48. Rzeczpospolita Polska zapewnia obywatelom polskim należącym do mniejszości narodowych i etnicznych: a)..wolność.zachowania.i.rozwoju.własnego.języka, b)..wolność.zachowania.języka.i.prawo.do.jego.rozwoju, c)..prawo.zachowania.własnego.języka.i.wolność.jego.rozwoju. 49. Rzeczpospolita Polska zapewnia obywatelom polskim należącym do mniejszości narodowych i etnicznych: a)..prawo.zachowania.obyczajów.i.tradycji.oraz.rozwoju.własnej.kultury, b)..wolność.zachowania.obyczajów.i.tradycji.oraz.rozwoju.własnej.kultury, c)..prawo. zachowania. obyczajów. i. tradycji. oraz. wolność. rozwoju. własnej. kultury. 50. Możliwość tworzenia przez mniejszości narodowe i etniczne własnych instytucji edukacyjnych, kulturalnych i instytucji służących ochronie tożsamości religijnej oraz uczestnictwa w rozstrzyganiu spraw dotyczą- cych ich tożsamości kulturowej jest: a)..prawem.zagwarantowanym.konstytucyjnie, b)..wolnością.zagwarantowaną.konstytucyjnie, c)..wolnością.zagwarantowaną.ustawowo. 51. Podczas pobytu za granicą obywatel polski ma prawo do opieki ze strony: a)..stosownych.służb.RP, b)..służby.konsularnej.RP, c)..Rzeczypospolitej.Polskiej. 52. Kto znajduje się pod władzą RP, korzysta z wolności i praw zapewnio- nych w: a)..ustawach.i.Konstytucji.RP, b)..Konstytucji.RP, c)..Konstytucji.RP,.z.wyjątkami.odnoszącymi.się.do.cudzoziemców.opisany� mi.w.ustawach. 53. Rzeczpospolita Polska zapewnia prawną ochronę życia: a)..obywatelom.polskim, b)..każdemu.człowiekowi, c)..każdemu.człowiekowi.od.chwili.poczęcia. Odp. Źródło (art.) a 34 ust. 1 c 34 ust. 2 a 35 ust. 1 b 35 ust. 1 a 35 ust. 2 c c b 36 37 ust. 1 i 2 38 7
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Prawo konstytucyjne. Organy ochrony prawa
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: