Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00067 002674 20660382 na godz. na dobę w sumie
Prawo mediów - ebook/pdf
Prawo mediów - ebook/pdf
Autor: , Liczba stron: 290
Wydawca: Lexis Nexis Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-7806-688-0 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki >> cywilne
Porównaj ceny (książka, ebook (-8%), audiobook).
Prawo mediów to podręcznik akademicki, w którym zostały przedstawione najważniejsze zagadnienia prawa prasowego, wzbudzające ożywioną dyskusję zarówno w sferze teorii, jak i praktyki. Omówiono w nim aktualne problemy prawne związane m.in. z rozwojem Internetu, ograniczeniami dostępu dziennikarzy do informacji publicznej, ochroną danych oso-bowych w działalności dziennikarskiej, obowiązkiem ochrony dóbr osobistych czy pra-wem do krytyki prasowej. Schematy i przejrzyste tabele ułatwiają poruszanie się po tej skomplikowanej tematyce.
Nowoczesna konstrukcja książki – stanowiąca połączenie teorii i przykładów z polskiego i europejskiego orzecznictwa sądowego – ułatwi zrozumienie wielu zagadnień, jak również pomoże rozwiązać problemy prawne z zakresu prawa mediów.
Publikacja adresowana jest do studentów takich kierunków, jak: prawo, dziennikarstwo, administracja, politologia, a także do praktyków, w tym: sędziów, adwokatów, radców praw-nych, rzeczników prasowych, dziennikarzy i wydawców.
Prof. nadzw. dr hab. Joanna Sieńczyło-Chlabicz – kierownik Zakładu Prawa Własności Intelektualnej Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku; były radca prawny, członek Komisji Prawa Autorskiego, arbiter Sądu Polubownego ds. Domen Internetowych, członek Kolegium NIK; obecnie sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego. Autorka wielu publika-cji z zakresu prawa mediów, prawa własności intelektualnej i prawa cywilnego.
Dr Zofia Zawadzka – adiunkt w Zakładzie Prawa Własności Intelektualnej Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku; adwokat. Autorka publikacji z zakresu prawa prasowego i au-torskiego.
Mgr Monika Nowikowska – doktorantka Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku
Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Prawo mediów pod redakcją Joanny Sieńczyło-Chlabicz Wydanie 1 Warszawa 2013 Opracowanie redakcyjne: Grażyna Polkowska-Nowak Redakcja techniczna: Agnieszka Dymkowska Projekt okładki i stron tytułowych: Agnieszka Tchórznicka Poszczególne rozdziały napisały: Joanna Sieńczyło-Chlabicz, Zofia Zawadzka, Monika Nowikowska: rozdziały I, IX Joanna Sieńczyło-Chlabicz, Zofia Zawadzka: rozdziały II, VI, X, XII, XIII Joanna Sieńczyło-Chlabicz, Monika Nowikowska: rozdziały III, IV, V, VII, VIII, XI Propozycja cytowania: J. Sieńczyło-Chlabicz (red.), Prawo mediów, Warszawa 2012. © Copyright by LexisNexis Polska Sp. z o.o. 2012 Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część tej książki nie może być powielana ani rozpowszechniana za pomocą urządzeń elektronicznych, mechanicznych, kopiujących, nagrywających i innych – bez pisemnej zgody Autorek i wydawcy. ISBN 978-83-7806-688-0 LexisNexis Polska Sp. z o.o. Ochota Office Park 1, Al. Jerozolimskie 181, 02-222 Warszawa tel. 22 572 95 00, faks 22 572 95 68 Infolinia: 22 572 99 99 Redakcja: tel. 22 572 83 26, 22 572 83 28, 22 572 83 11, faks 22 572 83 92 www.lexisnexis.pl, e-mail: biuro@lexisnexis.pl Księgarnia internetowa: dostępna ze strony www.lexisnexis.pl Spis treści Wykaz skrótów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Źródła prawa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Czasopisma i publikatory . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Organy orzekające . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Inne skróty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Powołane akty prawne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ROZDZIAŁ I. Historia prawa prasowego w Polsce. Podstawowe pojęcia z zakresu prawa mediów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. Źródła prawa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. Prawo prasowe w ujęciu historycznym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3. Pojęcie prasy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4. Dzienniki i czasopisma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5. Materiał prasowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6. Dziennikarz, redaktor, redaktor naczelny, wydawca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7. Wymogi dotyczące redaktora naczelnego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8. Oznaczanie materiałów prasowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9. Internet a prasa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10. Ćwiczenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11. Literatura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12. Wybrane orzecznictwo sądowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ROZDZIAŁ II. Wolność prasy i jej ograniczenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. Źródła prawa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. Pojęcie wolności prasy 3. Funkcje prasy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4. Podmiot, przedmiot i forma wypowiedzi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5. Wypowiedzi prasowe podlegające ochronie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6. Wypowiedzi prasowe niepodlegające ochronie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7. Ograniczenia wolności prasy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8. Literatura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9. Wybrane orzecznictwo sądowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ROZDZIAŁ III. Rejestracja dzienników i czasopism. Tytuł prasowy i jego ochrona . . 1. Źródła prawa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. Zasady dotyczące rejestracji dziennika lub czasopisma . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 11 12 13 13 15 19 19 19 22 24 26 27 30 31 32 34 35 36 37 37 37 40 42 44 45 46 50 51 53 53 53 SIENCZYLO-CHLABICZ_PRAWO_MEDIOW.indd 5 15.10.2012 14:35 6 Spis treści 3. Postępowanie w sprawie rejestracji dziennika lub czasopisma . . . . . . . . . . . . . . 3.1. Wniosek o rejestrację . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.2. Rozstrzygnięcia organu rejestracyjnego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.2.1. Postanowienie o wpisie dziennika lub czasopisma do rejestru . . . . . . . 3.2.2. Postanowienie o odmowie rejestracji dziennika lub czasopisma . . . . . . 4. Prawo do tytułu prasowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5. Ochrona prawna tytułu prasowego 5.1. Tytuł prasowy jako dobro osobiste . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.2. Tytuł prasowy jako przedmiot ochrony prawa autorskiego . . . . . . . . . . . . . 5.3. Tytuł prasowy jako znak towarowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.4. Ochrona tytułu prasowego na podstawie przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6. Zawieszenie wydawania dziennika lub czasopisma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7. Utrata ważności rejestracji dziennika lub czasopisma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8. Ćwiczenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9. Literatura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10. Wybrane orzecznictwo sądowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ROZDZIAŁ IV. Prawo prasy do informacji publicznej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. Źródła prawa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. Prawo do informacji publicznej w Konstytucji RP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3. Pojęcie informacji publicznej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4. Zakres podmiotowy prawa do informacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5. Zakres prawa do informacji publicznej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.1. Prawo do uzyskania informacji publicznej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.2. Prawo wglądu do dokumentów urzędowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.3. Dostęp do posiedzeń organów władzy publicznej . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6. Podmioty zobowiązane do udostępniania informacji publicznej . . . . . . . . . . . . . 7. Sposoby udostępniania informacji publicznych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.1. Ogłaszanie informacji publicznych w BIP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.2. Jawność posiedzeń kolegialnych organów władzy publicznej . . . . . . . . . . . 7.3. Umieszczanie informacji publicznych w centralnym repozytorium informacji publicznych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.4. Inne sposoby udostępniania informacji publicznej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.1. Rozstrzygnięcia organów administracji publicznej . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8. Udostępnianie informacji publicznej na wniosek 8.1.1. Udostępnienie informacji publicznej – decyzja administracyjna  czy czynność materialno-techniczna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.1.2. Decyzja o odmowie udostępnienia informacji publicznej . . . . . . . . . . 8.1.3. Decyzja o umorzeniu postępowania o udostępnienie informacji publicznej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.2. Środki prawne przysługujące w razie odmowy udostępnienia informacji publicznej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9. Ćwiczenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10. Literatura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11. Wybrane orzecznictwo sądowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ROZDZIAŁ V. Ograniczenia dostępu prasy do informacji publicznej . . . . . . . . . . . 1. Źródła prawa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55 55 57 57 59 61 63 64 64 65 66 66 67 68 69 69 70 70 70 72 75 76 77 79 79 80 81 83 84 85 86 86 87 88 89 90 90 91 92 93 94 94 SIENCZYLO-CHLABICZ_PRAWO_MEDIOW.indd 6 15.10.2012 14:35 www.lexisnexis.pl Spis treści 7 2. Ograniczenie prawa do informacji w świetle Konstytucji RP . . . . . . . . . . . . . . . 3. Ograniczenie prawa do informacji w ustawie o dostępie do informacji 94 publicznej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.1. Ochrona informacji niejawnych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.2. Ochrona tajemnicy ustawowo chronionej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.3. Ochrona prywatności osoby fizycznej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.4. Ochrona tajemnicy przedsiębiorcy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95 95 97 99 100 101 4. Ograniczenia prawa do informacji w prawie prasowym . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104 5. Ćwiczenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6. Literatura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104 7. Wybrane orzecznictwo sądowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105 ROZDZIAŁ VI. Działalność prasy a ochrona danych osobowych . . . . . . . . . . . . . 1. Źródła prawa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. Pojęcie danych osobowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.1. Przedmiot i podmiot prawa do ochrony danych osobowych . . . . . . . . . . . . . 2.2. Dane wrażliwe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3. Prawo do ochrony danych osobowych a prawo do prywatności . . . . . . . . . . . . . 3.1. Gwarancje konstytucyjne ochrony danych osobowych . . . . . . . . . . . . . . . . 3.2. Gwarancje ustawowe ochrony danych osobowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4. Ograniczenia stosowania ustawy o ochronie danych osobowych do działalności prasy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.1. Klauzula prasowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.2. Zakres przedmiotowy klauzuli prasowej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5. Prawo do ochrony danych osobowych osób pełniących funkcje publiczne . . . . . . . 6. Ćwiczenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7. Literatura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8. Wybrane orzecznictwo sądowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106 106 107 107 109 111 112 113 113 114 117 118 118 119 120 ROZDZIAŁ VII. Podstawowe obowiązki dziennikarzy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121 1. Źródła prawa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121 2. Obowiązki dziennikarzy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121 3. Obowiązek publikowania prawdziwych informacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122 124 4. Obowiązek służby społeczeństwu i państwu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125 5. Obowiązek postępowania zgodnie z etyką zawodową . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127 6. Obowiązek działania zgodnie z zasadami współżycia społecznego . . . . . . . . . . . 7. Obowiązek przestrzegania linii programowej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128 128 8. Obowiązek szczególnej staranności dziennikarza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130 133 134 136 138 139 141 143 144 145 146 13. Ćwiczenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14. Literatura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15. Wybrane orzecznictwo sądowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10. Obowiązek ochrony dóbr osobistych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11. Obowiązek dbałości o poprawność języka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12. Obowiązki wynikające z działalności reklamowej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12.1. Reklamy i ogłoszenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12.2. Odmowa opublikowania reklamy i ogłoszenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.1. Szczególna staranność na etapie zbierania materiałów prasowych . . . . . . . . . 8.2. Szczególna staranność na etapie wykorzystania materiałów prasowych . . . . . 9. Obowiązek rzetelności dziennikarskiej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SIENCZYLO-CHLABICZ_PRAWO_MEDIOW.indd 7 15.10.2012 14:35 8 Spis treści 148 ROZDZIAŁ VIII. Obowiązek zachowania tajemnicy dziennikarskiej . . . . . . . . . . . 148 1. Źródła prawa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 148 2. Pojęcie tajemnicy dziennikarskiej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 151 3. Treść tajemnicy dziennikarskiej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 151 3.1. Zakres przedmiotowy tajemnicy dziennikarskiej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 152 3.2. Zakres podmiotowy tajemnicy dziennikarskiej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 153 4. Zwolnienie z obowiązku zachowania tajemnicy dziennikarskiej . . . . . . . . . . . . . 158 5. Ochrona źródeł informacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 160 6. Ćwiczenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7. Literatura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 161 8. Wybrane orzecznictwo sądowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 161 ROZDZIAŁ IX. Naruszenie dóbr osobistych osób publicznych przez media . . . . . . 1. Źródła prawa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. Pojęcie dóbr osobistych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3. Dobra osobiste najczęściej naruszane przez prasę . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4. Cześć (godność, dobre imię) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5. Prywatność . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.1. Pojęcie prawa do prywatności . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.2. Naruszenie prawa do prywatności w działalności dziennikarskiej . . . . . . . . . 6. Wizerunek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.1. Rozpowszechnianie wizerunku osób powszechnie znanych . . . . . . . . . . . . . 6.2. Wizerunek jako element większej całości . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7. Karnoprawna ochrona czci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.1. Zniesławienie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.2. Znieważenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8. Ochrona dóbr osobistych polityków w kampaniach wyborczych . . . . . . . . . . . . . 9. Ćwiczenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10. Literatura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11. Wybrane orzecznictwo sądowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ROZDZIAŁ X. Sprawozdawczość sądowa a ochrona danych osobowych i wizerunku uczestników postępowań sądowych . . . . . . . . . . . . . . 1. Źródła prawa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. Dziennikarstwo śledcze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.1. Dziennikarstwo śledcze a obowiązek zawiadomienia o przestępstwie . . . . . . . 2.2. „Dziennikarskie gromadzenie dowodów” a postępowanie karne . . . . . . . . . . 2.3. Prowokacja dziennikarska . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3. Dostęp dziennikarzy do akt sprawy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.1. Postępowanie przygotowawcze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.2. Postępowanie karne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.3. Postępowanie cywilne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4. Utrwalanie przez media przebiegu rozpraw sądowych 5. Ujawnianie danych osobowych i wizerunku oskarżonego i innych osób . . . . . . . . . . . . . . . . . . uczestniczących w procesie sądowym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.1. Ujawnianie danych osobowych i wizerunku osób wykonujących działalność publiczną . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.2. Uchylenie zakazu publikowania danych osobowych i wizerunku . . . . . . . . . . 163 163 163 165 165 167 168 170 172 173 176 177 178 179 180 182 182 185 188 188 188 188 189 189 191 191 194 194 195 198 200 201 SIENCZYLO-CHLABICZ_PRAWO_MEDIOW.indd 8 15.10.2012 14:35 www.lexisnexis.pl Spis treści 9 6. Wypowiadanie opinii w mediach co do rozstrzygnięć sądowych (przedsądy) . . . . . 7. Ćwiczenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8. Literatura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9. Wybrane orzecznictwo sądowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 202 204 205 206 ROZDZIAŁ XI. Granice dozwolonej krytyki prasowej działalności osób pełniących funkcje publiczne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. Źródła prawa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. Pojęcie krytyki prasowej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3. Przedmiot krytyki prasowej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4. Rodzaje krytyki prasowej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.1. Krytyka naukowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.2. Krytyka społeczno-polityczna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.3. Krytyka artystyczna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5. Struktura wypowiedzi krytycznej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6. Kryteria legalności wypowiedzi krytycznej 6.1. Wypowiedź krytyczna w sferze faktów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.2. Wypowiedź krytyczna w sferze ocen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7. Granice dozwolonej krytyki prasowej w orzecznictwie ETPCz . . . . . . . . . . . . . . 7.1. Rozszerzone granice krytyki prasowej ze względu na podmiot prawa 208 208 208 209 210 211 212 213 215 216 216 217 218 do krytyki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 218 7.2. Rozszerzone granice krytyki prasowej ze względu na przedmiot prawa do krytyki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 220 8. Granice dozwolonej krytyki prasowej działalności osób pełniących funkcje publiczne w świetle polskiej doktryny i judykatury 9. Prawo prasy do satyry i karykatury a ochrona dobrego imienia osób publicznych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.1. Satyra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.2. Karykatura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10. Ćwiczenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11. Literatura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12. Wybrane orzecznictwo sądowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ROZDZIAŁ XII. Sprostowania i odpowiedzi prasowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. Źródła prawa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. Skutki prawne wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 1 grudnia 2010 r. (K 41/07) . . 3. System sprostowania i odpowiedzi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4. Istota sprostowania i odpowiedzi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5. Propozycje nowelizacji ustawy – Prawo prasowe w odniesieniu do instytucji sprostowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6. Wymogi formalne sprostowania i odpowiedzi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7. Dochodzenie roszczeń o opublikowanie sprostowania lub odpowiedzi . . . . . . . . . 8. Odmowa publikacji sprostowania i odpowiedzi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9. Ćwiczenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10. Literatura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11. Wybrane orzecznictwo sądowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ROZDZIAŁ XIII. Odpowiedzialność cywilna i karna prasy . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. Źródła prawa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 221 223 223 225 227 228 229 231 231 231 234 235 238 239 242 243 245 246 246 248 248 SIENCZYLO-CHLABICZ_PRAWO_MEDIOW.indd 9 15.10.2012 14:35 10 Spis treści 2. Odpowiedzialność cywilna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.1. Roszczenia niemajątkowe 2.2. Roszczenia majątkowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3. Krąg osób odpowiedzialnych za treść materiałów prasowych . . . . . . . . . . . . . . . 4. Postępowanie cywilne w sprawach prasowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5. Okoliczności wyłączające odpowiedzialność mediów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.1. Działanie w ramach porządku prawnego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.2. Zgoda uprawnionego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.3. Działanie w interesie publicznym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6. Przestępstwa prasowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.1. Wydawanie dziennika lub czasopisma bez rejestracji albo zawieszonego . . . . . 6.2. Uchylanie się od opublikowania komunikatu urzędowego, ogłoszenia sądu 248 249 251 253 256 258 258 259 260 261 262 lub innego organu państwowego oraz listu gończego . . . . . . . . . . . . . . . . 263 6.3. Rozpowszechnianie materiału prasowego objętego przepadkiem lub prasy zabezpieczonej jako dowód rzeczowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 264 6.4. Odpowiedzialność za działania sprzeczne z zasadami prawa prasowego i naruszające ich treść . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 265 6.5. Odpowiedzialność za nieumyślne dopuszczenie do opublikowania materiału prasowego zawiera jącego znamiona przestępstwa z art. 37a pr.pras. . . . . . . . 7. Sankcje karne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8. Właściwość sądu w sprawach karnych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9. Ćwiczenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10. Literatura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11. Wybrane orzecznictwo sądowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 266 267 268 270 271 271 Ustawa z dnia 26 stycznia 1984 r. – Prawo prasowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 273 Załącznik nr 1. Kodeks Etyki Dziennikarskiej przyjęty przez Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 283 Załącznik nr 2. Dziennikarski Kodeks Obyczajowy (Kodeks Etyki Dziennikarzy) przyjęty przez Stowarzyszenie Dziennikarzy Rzeczypospolitej Polskiej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 285 Załącznik nr 3. Karta Etyczna Mediów przyjęta przez Konferencję Mediów Polskich . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 287 Załącznik nr 4. Dziennikarski Kodeks Obyczajowy przyjęty przez Konferencję Mediów Polskich . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 288 Skorowidz rzeczowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 291 SIENCZYLO-CHLABICZ_PRAWO_MEDIOW.indd 10 15.10.2012 14:35 www.lexisnexis.pl Wykaz skrótów Źródła prawa EKPCz k.c. k.k. k.p.a. k.p.c. k.p.k. – Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności, sporządzona w Rzymie dnia 4 listopada 1950 r., zmieniona następ- nie Protokołami nr  3, 5 i  8 oraz uzupełniona Protokołem nr  2 (Dz.U. z 1993 r. Nr 61, poz. 284 ze zm.) – ustawa z  23  kwietnia 1964  r. – Kodeks cywilny (Dz.U. Nr  16, poz. 93 ze zm.) – ustawa z 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz.U. Nr 88, poz. 553 ze zm.) – ustawa z  14  czerwca 1960  r. – Kodeks postępowania administra- cyjnego (tekst jedn. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) – ustawa z  17  listopada 1964  r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. Nr 43, poz. 296 ze zm.) – ustawa z 6 czerwca 1997 r. – Kodeks postępowania karnego (Dz.U. Nr 89, poz. 555 ze zm.) Konstytucja RP – Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. p.p.s.a. pr.aut. pr.pras. p.w.p. Nr 78, poz. 483 ze sprost. i zm.) – ustawa z 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn. Dz.U. z 2012 r., poz. 270) – ustawa z  4  lutego 1994  r. o  prawie autorskim i  prawach pokrew- nych (tekst jedn. Dz.U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 ze zm.) – ustawa z 26 stycznia 1984 r. – Prawo prasowe (Dz.U. Nr 5, poz. 24 ze zm.) – ustawa z  30  czerwca 2000  r. – Prawo własności przemysłowej (tekst jedn. Dz.U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1117 ze zm.) reg. urzędowania prokuratury – rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z  24  marca 2010  r. – Regulamin wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury (Dz.U. Nr 49, poz. 296 ze zm.) reg. urzędowania sądów – rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z  23  lutego 2007  r. – Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz.U. Nr  38, poz. 249 ze zm.) rozporz. BIP – rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i  Administracji z  18  stycznia 2007  r. w  sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz.U. Nr 10, poz. 68) SIENCZYLO-CHLABICZ_PRAWO_MEDIOW.indd 11 15.10.2012 14:35 12 Wykaz skrótów rozporz. w sprawie – rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 9 lipca 1990 r. w spra- rejestru wie rejestru dzienników i czasopism (Dz.U. Nr 46, poz. 275 ze zm.) – ustawa z  6  września 2001  r. o  dostępie do informacji publicznej u.d.i.p. (Dz.U. Nr 112, poz. 1198 ze zm.) u.k.s. – ustawa z 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywil- nych (tekst jedn. Dz.U. z 2010 r. Nr 90, poz. 594 ze zm.) u.o.d.o. – ustawa z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst u.o.i.n. u.r.t. u.s.d.g. u.z.n.k. jedn. Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) – ustawa z  5  sierpnia 2010  r. o  ochronie informacji niejawnych (Dz.U. Nr 182, poz. 1228) – ustawa z  29  grudnia 1992  r. o  radiofonii i  telewizji (tekst jedn. Dz.U. z 2011 r. Nr 43, poz. 226 ze zm.) – ustawa z  2  lipca 2004  r. o  swobodzie działalności gospodarczej (tekst jedn. Dz.U z 2010 r. Nr 220, poz. 1447 ze zm.) – ustawa z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jedn. Dz.U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 ze zm.) Czasopisma i publikatory Apel.-W-wa Biul. SN CzPKiNP Dz.U. Dz.Urz. UE Dz.Urz. WE EPS GSP-Prz.Orz. KPP MoP MP NP ONSAiWSA – Apelacja. Orzecznictwo Sądu Apelacyjnego w War szawie – „Biuletyn Sądu Najwyższego” – „Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych” – Dziennik Ustaw – Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej – Dziennik Urzędowy Wspólnot Europejskich – „Europejski Przegląd Sądowy” – „Gdańskie Studia Prawnicze. Przegląd Orzecznictwa” – „Kwartalnik Prawa Prywatnego” – „Monitor Prawniczy” – „Monitor Polski” – „Nowe Prawo” – Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego i  Wojewódz- kich Sądów Administracyjnych OSA OSAiSN OSNAPiUS – Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych – Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych i Sądu Najwyższego – Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Administra cyj na, Pracy OSNC OSNCP OSNKW OSNwSK OSP OSPiKA OTK OTK-A OwSS i Ubezpieczeń Społecznych – Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Cywilna – Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izby Cywilnej, Pracy i  Ubezpie- czeń Społecznych – Orzecznictwo Sądu Najwyższego – Izba Karna i Wojskowa – Orzecznictwo Sądu Najwyższego w Sprawach Karnych – Orzecznictwo Sądów Polskich – Orzecznictwo Sądów Polskich i Komisji Arbitra żowych – Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego. Zbiór Urzędowy – Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego. Zbiór Urzędowy, se- ria A (wyroki i postanowienia merytoryczne) – Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych SIENCZYLO-CHLABICZ_PRAWO_MEDIOW.indd 12 15.10.2012 14:35 www.lexisnexis.pl Wykaz skrótów Pal. PiP POSAG PPH Prok. i Pr. Prz.Pod. PS PUG RPEiS SM ST St.P. St.Praw. TPP ZNUJ ZNUJ PPWI ZNUJ PWiOWI 13 – „Palestra” – „Państwo i Prawo” – „Przegląd Orzecznictwa Sądu Apelacyjnego w Gdańsku” – „Przegląd Prawa Handlowego” – „Prokuratura i Prawo” – „Przegląd Podatkowy” – „Przegląd Sądowy” – „Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego” – „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” – „Studia Medioznawcze” – „Samorząd Terytorialny” – „Studia Prawnoustrojowe” – „Studia Prawnicze” – „Transformacje Prawa Prywatnego” – „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego” – „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace z  Prawa Własności Intelektualnej” (od zeszytu 101 z 2008 r.) – „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace z  Wyna- lazczości i Ochrony Własności Inte lektualnej” (do zeszytu 99/100 z 2007 r.) ZP – „Zeszyty Prasoznawcze” Organy orzekające ETPCz NSA SA SN SO TK WSA Inne skróty BIP KRS Lex LexPolonica – Europejski Trybunał Praw Człowieka – Naczelny Sąd Administracyjny – Sąd Apelacyjny – Sąd Najwyższy – Sąd Okręgowy – Trybunał Konstytucyjny – Wojewódzki Sąd Administracyjny – Biuletyn Informacji Publicznej – Krajowy Rejestr Sądowy – system informacji prawnej Wydawnictwa Wolters Kluwer Polska – Serwis Prawniczy LexisNexis Polska Sp. z o.o. SIENCZYLO-CHLABICZ_PRAWO_MEDIOW.indd 13 15.10.2012 14:35 Powołane akty prawne Akty prawa polskiego Ustawa „Prawa kardynalne niewzruszone” z 8 stycznia 1791 r. Ustawa Konstytucyjna Królestwa Polskiego z  27  listopada 1815  r. (Dziennik Praw Króle- stwa Polskiego z 1815 r., t. 1, s. 1–103) Ustawa z 17 marca 1921 r. – Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. Nr 44, poz. 267) Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z 10 maja 1927 r. o prawie prasowym (Dz.U. Nr 45, poz. 398) Ustawa Konstytucyjna z 23 kwietnia 1935 r. (Dz.U. Nr 30, poz. 227) Dekret Prezydenta Rzeczypospolitej z 21 listopada 1938 r. – Prawo prasowe (Dz.U. Nr 89, poz. 608) Dekret z 5 lipca 1946 r. o utworzeniu Głównego Urzędu Kontroli Prasy, Publikacji i Wido- wisk (Dz.U. Nr 34, poz. 210) Konstytucja Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z  22  lipca 1952  r. (Dz.U. PRL Nr  33, poz. 232) Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. Nr 78, poz. 483 ze sprost. i zm.) Ustawa z 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) Ustawa z 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.) Ustawa z  17  listopada 1964  r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. Nr  43, poz.  296 ze zm.) Ustawa z  26  maja 1982  r. – Prawo o  adwokaturze (tekst jedn. Dz.U. z  2009  r. Nr  146, poz. 1188 ze zm.) Ustawa z  6  lipca 1982  r. o  radcach prawnych (tekst jedn. Dz.U. z  2010  r. Nr  10, poz.  65 ze zm.) Ustawa z 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholi- zmowi (tekst jedn. Dz.U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473 ze zm.) Ustawa z 26 stycznia 1984 r. – Prawo prasowe (Dz.U. Nr 5, poz. 24 ze zm.) Ustawa z  6  kwietnia 1984  r. o  fundacjach (tekst jedn. Dz.U. z  1991  r. Nr  46, poz.  203 ze zm.) Ustawa z 14 lutego 1991 r. – Prawo o notariacie (tekst jedn. Dz.U. z 2008 r. Nr 189, poz. 1158 ze zm.) Ustawa z  19  kwietnia 1991  r. o  izbach aptekarskich (tekst jedn. Dz.U. z  2008  r. Nr  136, poz. 856) SIENCZYLO-CHLABICZ_PRAWO_MEDIOW.indd 15 15.10.2012 14:35 16 Powołane akty prawne Ustawa z  29  grudnia 1992  r. o  radiofonii i  telewizji (tekst jedn. Dz.U. z  2011  r. Nr  43, poz. 226 ze zm.) Ustawa z  16  kwietnia 1993  r. o  zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jedn. Dz.U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 ze zm.) Ustawa z  4  lutego 1994  r. o  prawie autorskim i  prawach pokrewnych (tekst jedn. Dz.U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 ze zm.) Ustawa z  9  listopada 1995  r. o  ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (Dz.U. z 1996 r. Nr 10, poz. 55 ze zm.) Ustawa z  5  grudnia 1996  r. o  zawodach lekarza i  lekarza dentysty (tekst jedn. Dz.U. z 2011 r. Nr 277, poz. 1634 ze zm.) Ustawa z 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz.U. Nr 88, poz. 553 ze zm.) Ustawa z 6 czerwca 1997 r. – Kodeks postępowania karnego (Dz.U. Nr 89, poz. 555 ze zm.) Ustawa z 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (tekst jedn. Dz.U. z 2006 r. Nr 216, poz. 1584 ze zm.) Ustawa z  29  sierpnia 1997  r. o  komornikach sądowych i  egzekucji (tekst jedn. Dz.U. z 2011 r. Nr 231, poz. 1376 ze zm.) Ustawa z  29  sierpnia 1997  r. o  ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz.U. z  2002  r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) Ustawa z 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (tekst jedn. Dz.U. z 2002 r. Nr 72, poz. 665 ze zm.) Ustawa z  7  października 1999  r. o  języku polskim (tekst jedn. Dz.U. z  2011  r. Nr  43, poz. 224 ze zm.). Ustawa z 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej (tekst jedn. Dz.U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1117 ze zm.) Ustawa z 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jedn. Dz.U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 ze zm.) Ustawa z 6 lipca 2001 r. o Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych i woje- wódzkich komisjach dialogu społecznego (Dz.U. Nr 100, poz. 1080 ze zm.) Ustawa z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. Nr 112, poz. 1198 ze zm.) Ustawa z  30  sierpnia 2002  r. – Prawo o  postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn. Dz.U. z 2012 r., poz. 270) Ustawa z  22  stycznia 2004  r. o  zmianie ustawy o  ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 33, poz. 285) Ustawa z 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jedn. Dz.U. z 2010 r. Nr 220, poz. 1447 ze zm.) Ustawa z 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (tekst jedn. Dz.U. z 2010 r. Nr 90, poz. 594 ze zm.) Ustawa z 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bez- pieczeństwa państwa z  lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów (Dz.U. z  2007  r. Nr 63, poz. 425 ze zm.) Ustawa z 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz.U. Nr 96, poz. 615 ze zm.) Ustawa z 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz.U. Nr 182, poz. 1228) Ustawa z 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy – Prawo prasowe (Dz.U. Nr 205, poz. 1204) Ustawa z 16 września 2011 r. o zmianie ustawy o dostępie do informacji publicznej oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 204, poz. 1195) SIENCZYLO-CHLABICZ_PRAWO_MEDIOW.indd 16 15.10.2012 14:35 www.lexisnexis.pl Powołane akty prawne 17 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 9 lipca 1990 r. w sprawie rejestru dzienników i czasopism (Dz.U. Nr 46, poz. 275 ze zm.) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i  Administracji z  18  stycznia 2007  r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz.U. Nr 10, poz. 68 ze zm.) Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 23 lutego 2007 r. – Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz.U. Nr 38, poz. 249 ze zm.) Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 24 marca 2010 r. – Regulamin wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury (Dz.U. Nr  49, poz. 296 ze zm.) Akty prawa międzynarodowego Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności, sporządzona w Rzymie dnia 4 listopada 1950 r., zmieniona następnie Protokołami nr 3, 5 i 8 oraz uzupełniona Protokołem nr 2 (Dz.U. z 1993 r. Nr 61, poz. 284 ze zm.) Konwencja nr 108 Rady Europy o ochronie osób w związku z automatycznym przetwarza- niem danych osobowych, sporządzona w Strasburgu dnia 28 stycznia 1981 r. (weszła w życie 1 października 1985 r., w stosunku do Polski weszła w życie 1 września 2002 r., Dz.U. z 2003 r. Nr 3, poz. 25 ze zm.) Protokół dodatkowy do Konwencji o ochronie osób w związku z automatycznym przetwa- rzaniem danych osobowych dotyczących organów nadzoru i  transgranicznych prze- pływów danych, sporządzony w Strasburgu dnia 8 listopada 2001 r. (Dz.U. z 2006 r. Nr 3, poz. 15) Akty prawa unijnego Dyrektywa 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 24 października 1995 r. w spra- wie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych i swobod- nego przepływu tych danych (Dz.Urz. WE L 281 z  23  listopada 1995  r., załącznik 2 pkt 18) – dalej cyt. jako dyrektywa 95/46/WE Dyrektywa 2002/58/WE Parlamentu Europejskiego i  Rady z  12  lipca 2002  r. dotycząca przetwarzania danych osobowych i ochrony prywatności w sektorze łączności elektro- nicznej (Dz.Urz. UE L 201 z 31 lipca 2002 r., s. 37) – dalej cyt. jako dyrektywa o pry- watności i łączności elektronicznej Rozporządzenie (WE) nr 45/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z 18 grudnia 2000 r. o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez in- stytucje i  organy wspólnotowe i  o  swobodnym przepływie takich danych (Dz.Urz. WE L 8 z 12 stycznia 2001 r., s. 1) SIENCZYLO-CHLABICZ_PRAWO_MEDIOW.indd 17 15.10.2012 14:35
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:


Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: