Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00201 005143 22958022 na godz. na dobę w sumie
Prawo międzynarodowe publiczne. Testy. Kazusy. Słownik. Zadania i ćwiczenia. Leksykon - ebook/pdf
Prawo międzynarodowe publiczne. Testy. Kazusy. Słownik. Zadania i ćwiczenia. Leksykon - ebook/pdf
Autor: , Liczba stron: 382
Wydawca: C. H. Beck Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-255-6219-9 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Repetytorium ,,Prawo międzynarodowe publiczne. Testy. Kazusy. Tablice. Słownik. Zadania i ćwiczenia. Leksykon' podzielony jest na trzy części:

W wydaniu piątym dostosowano treść do aktualnego stanu prawnego oraz znacznie poszerzono prezentowany w poprzednich wydaniach materiał.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Paweł Filipek Brygida Kuźniak Prawo międzynarodowe publiczne testy • kazusy • tablice • słownik zadania i ćwiczenia • leksykon 5. wydanie REPETYTORIA C·H·BECK Prawo międzynarodowe publiczne W sprzedaży: A. Łazowski, A. Zawidzka-Łojek PRAWO MIĘDZYNARODOWE PUBLICZNE, wyd. 2 Podręczniki Prawnicze M. Marcinko, B. Kuźniak ORGANIZACJE MIĘDZYNARODOWE, wyd. 4 Skrypty Becka E. Cała-Wacinkiewicz PODSTAWY SYSTEMU PRAWA MIĘDZYNARODOWEGO. PYTANIA. TESTY. TABLICE, wyd. 3 Repetytoria C.H.Beck B. Kuźniak ORGANIZACJE MIĘDZYNARODOWE. PYTANIA. TABLICE, wyd. 2 Ćwiczenia Beck E. Skibińska PRAWO UNII EUROPEJSKIEJ, wyd. 7 Teksty Ustaw Becka www.ksiegarnia.beck.pl Prawo międzynarodowe publiczne testy • kazusy • tablice • słownik zadania i ćwiczenia • leksykon 5. wydanie rozszerzone i zmienione dr Paweł Filipek adiunkt w Instytucie Europeistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie dr hab. Brygida Kuźniak adiunkt w Zakładzie Prawa Międzynarodowego Publicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie WYDAWNICTWO C.H.BECK WARSZAWA 2014 Wydawca: Aneta Flisek © Wydawnictwo C.H.Beck 2014 Wydawnictwo C.H.Beck Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa Skład i łamanie: Wydawnictwo C.H.Beck Druk i oprawa: Elpil, Siedlce ISBN 978-83-255-6218-2 ISBN e-book 978-83-255-6219-9 Spis treści Wykaz skrótów ______________________________________________________ XIII Literatura ___________________________________________________________ XVII Przedmowa _ ________________________________________________________ XXI Część A. Testy Uwagi do testów:______________ Test 1_ _____________________ Test 2 ____________________ Test 3 _____________________ Test 4 _____________________ Test 5 _____________________ Test 6 _____________________ Test 7 _____________________ Test 8 _____________________ Test 9 _____________________ Test 10 ____________________ Test 11 _____________________ Test 12 _____________________ Test 13 _____________________ Test 14 _____________________ Test 15 _____________________ Test 16 _____________________ Test 17 _____________________ Test 18 _____________________ Test 19 _____________________ Test 20 _____________________ 1 2_ Odpowiedzi_do_testu_ __1_________________ 6_ Odpowiedzi_do_testu_ __2_________________ 9_ Odpowiedzi_do_testu_ __3_________________ 13_ Odpowiedzi_do_testu_ __4_________________ 17_ Odpowiedzi_do_testu_ __5_________________ 21_ Odpowiedzi_do_testu_ __6_________________ 25_ Odpowiedzi_do_testu_ __7_________________ 28_ Odpowiedzi_do_testu_ __8_________________ 32_ Odpowiedzi_do_testu_ __9_________________ 36_ Odpowiedzi_do_testu_ 10_________________ 40_ Odpowiedzi_do_testu_ 11_________________ 44_ Odpowiedzi_do_testu_ 12_________________ 48_ Odpowiedzi_do_testu_ 13_________________ 52_ Odpowiedzi_do_testu_ 14_________________ 56_ Odpowiedzi_do_testu_ 15_________________ 59_ Odpowiedzi_do_testu_ 16_________________ 64_ Odpowiedzi_do_testu_ 17_________________ 68_ Odpowiedzi_do_testu_ 18_________________ 72_ Odpowiedzi_do_testu_ 19_________________ 76_ Odpowiedzi_do_testu_ 20_________________ Część B. Kazusy Kazus 1. Traktaty objęte zasięgiem Konwencji wiedeńskiej o prawie traktatów z 1969 r. __________________________________________________________ Kazus 2. Przyjęcie tekstu traktatu _________________________________________ Kazus 3. Ratyfikacja _ ___________________________________________________ Kazus 4. Obowiązek nieudaremniania przedmiotu i celu traktatu przed jego wejściem w życie ___________________________________________________ 80 82 85 86 88 91 94 96 98 100 102 104 107 110 112 114 116 118 120 122 125 127 127 128 VI Spis treści Kazus 5. Wejście w życie umowy międzynarodowej ___________________________ Kazus 6. Przystąpienie do umowy _________________________________________ Kazus 7. Zwolnienie z pełnomocnictw _ ____________________________________ Kazus 8. Sprzeciw wobec zastrzeżenia _____________________________________ Kazus 9. Interpretacja traktatu ____________________________________________ Kazus 10. Traktaty a państwa trzecie _______________________________________ Kazus 11. Naruszenie prawa wewnętrznego w zakresie kompetencji zawierania umów międzynarodowych ____________________________________________ Kazus 12. Błąd _ _______________________________________________________ Kazus 13. Przekupstwo przedstawiciela państwa _____________________________ Kazus 14. Wygaśnięcie umowy międzynarodowej (zasadnicza zmiana okoliczności, jednostronne naruszenie umowy) ______________________________________ Kazus 15. Wygaśnięcie traktatu wskutek zawarcia traktatu późniejszego _ _________ Kazus 16. Zawieszenie działania traktatu ____________________________________ Kazus 17. Stosunki dyplomatyczne a traktaty ________________________________ Kazus 18. Sukcesja traktatów w przypadku inkorporacji państwa _ _______________ Kazus 19. Sukcesja traktatów w przypadku cesji ______________________________ Kazus 20. Nowe państwo niepodległe a traktaty państwa–poprzednika ___________ Kazus 21. Odpowiedzialność państwa ______________________________________ Kazus 22. Immunitet nietykalności osobistej przedstawiciela dyplomatycznego _ ____ Kazus 23. Ograniczenia i zastosowanie immunitetu nietykalności osobistej _________ Kazus 24. Immunitety członków personelu administracyjno-technicznego _ ________ Kazus 25. Immunitety konsula ____________________________________________ Kazus 26. Przesłuchiwanie przedstawicieli dyplomatycznych i urzędników konsularnych w charakterze świadków __________________________________ Kazus 27. Wody wewnętrzne, morze terytorialne i strefa przyległa _______________ Kazus 28. Linia podstawowa, wody wewnętrzne, morze terytorialne, strefa przyległa __________________________________________________________ Kazus 29. Linia podstawowa, wody wewnętrzne, morze terytorialne, strefa przyległa oraz wyspy _ _______________________________________________ Kazus 30. Wody wewnętrzne, wody archipelagowe oraz morze terytorialne _______ Kazus 31. Prawo nieszkodliwego przepływu _________________________________ Kazus 32. Nieszkodliwy przepływ z niebezpiecznym ładunkiem _________________ Kazus 33. Zagrożenia dla żeglugi __________________________________________ Kazus 34. Prawo do szelfu kontynentalnego _________________________________ Kazus 35. Prawo pościgu na morzu otwartym _ ______________________________ Kazus 36. Kolizja na morzu otwartym ______________________________________ Kazus 37. Przelot przez narodową przestrzeń powietrzną ______________________ Kazus 38. Odpowiedzialność za szkody kosmiczne _ __________________________ Kazus 39. Skarga do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka __________________ Kazus 40. Petycja do Komitetu Praw Człowieka ONZ _________________________ Kazus 41. Ekstradycja ___________________________________________________ Kazus 42. Wybór niestałych członków Rady Bezpieczeństwa ____________________ Kazus 43. Głosowanie w Radzie Bezpieczeństwa _____________________________ Kazus 44. Rozpatrywanie sporu przez Radę Bezpieczeństwa ____________________ Kazus 45. Głosowanie w Zgromadzeniu Ogólnym ONZ _______________________ 129 130 131 132 133 133 134 136 137 138 139 140 140 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 153 154 155 157 158 159 159 160 161 162 163 165 166 167 168 168 169 170 Spis treści Kazus 46. Znaczenie wyroku Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości _ _____ Kazus 47. Strony przed MTS _____________________________________________ Kazus 48. Wykładnia wyroku MTS ________________________________________ Kazus 49. Rewizja wyroku MTS ___________________________________________ Kazus 50. Jeńcy wojenni _________________________________________________ Kazus 51. Cudzoziemiec w konflikcie zbrojnym ______________________________ Kazus 52. Kurtuazja międzynarodowa, zasady pierwszeństwa ___________________ Kazus 53. Kurtuazja międzynarodowa, wizytówki _ ___________________________ Kazus 54. Kurtuazja międzynarodowa, tytułowanie ___________________________ Kazus 55. Kurtuazja międzynarodowa, zaproszenia ___________________________ Część C. Tablice Tabl. 1. Skład społeczności międzynarodowej. Podmioty prawa międzynarodowego _ Tabl. 2. Społeczność międzynarodowa a społeczność wewnętrzna poszczególnych państw _ __________________________________________________________ Tabl. 3. Prawo międzynarodowe a prawo krajowe ____________________________ Tabl. 4. Relacje między prawem międzynarodowym publicznym, prawem krajowym i prawem Unii Europejskej ____________________________________________ Tabl. 5. Transformacja norm prawa międzynarodowego do polskiego porządku prawnego _________________________________________________________ Tabl. 6. Hierarchia norm w prawie międzynarodowym ________________________ Tabl. 7. Typy zobowiązań w prawie międzynarodowym ________________________ Tabl. 8. Periodyzacja historii prawa międzynarodowego ________________________ Tabl. 9. Zasady w prawie międzynarodowym ________________________________ Tabl. 10. Źródła prawa międzynarodowego _________________________________ Tabl. 11. Źródła prawa międzynarodowego a podstawy wyrokowania MTS ________ Tabl. 12. Zasięg obowiązywania norm prawa międzynarodowego ________________ Tabl. 13. Zwyczaj w prawie międzynarodowym a zwyczaj w prawie krajowym _____ Tabl. 14. Zwyczaj międzynarodowy – elementy ______________________________ Tabl. 15. Wygaśnięcie normy zwyczajowej __________________________________ Tabl. 16. Niektóre podziały umów międzynarodowych ________________________ Tabl. 17. Zakres zastosowania Konwencji wiedeńskiej o prawie traktatów z 1969 r. _ Tabl. 18. Forma umowy międzynarodowej __________________________________ Tabl. 19. Uroczysta budowa umowy międzynarodowej ________________________ Tabl. 20. Zasada alternatu i zasada lewicy przy zawieraniu umów międzynarodowych _ ________________________________________________ Tabl. 21. Porozumienie zawarte w drodze wymiany not _ ______________________ Tabl. 22. Przyjęcie tekstu umowy a przyjęcie umowy __________________________ Tabl. 23. Zawieranie umów międzynarodowych w oparciu o Konwencję wiedeńską _ Tabl. 24. Procedura zawierania umów międzynarodowych według prawa polskiego _ Tabl. 25. Tryby wiązania się umowami międzynarodowymi i ich stosowanie według prawa polskiego ____________________________________________________ Tabl. 26. Zwolnienie z obowiązku przedkładania pełnomocnictw ________________ Tabl. 27. Udzielanie pełnomocnictw według prawa polskiego ___________________ VII 171 172 172 173 174 175 176 183 183 184 187 188 188 189 190 190 191 191 192 193 194 195 196 197 198 198 200 200 201 202 203 203 204 205 206 207 207 VIII Spis treści Tabl. 28. Stosowanie umowy międzynarodowej w czasie _______________________ Tabl. 29. Dopuszczalność zastrzeżeń do umów międzynarodowych ______________ Tabl. 30. Sprzeciw wobec zastrzeżenia _____________________________________ Tabl. 31. Cel i metoda interpretacji umów międzynarodowych __________________ Tabl. 32. Interpretacja umów międzynarodowych – rodzaje _ ___________________ Tabl. 33. Reguły interpretacji umów międzynarodowych _______________________ Tabl. 34. Traktaty a państwa trzecie ________________________________________ Tabl. 35. Przyczyny nieważności umowy międzynarodowej _____________________ Tabl. 36. Przyczyny wygaśnięcia umowy międzynarodowej _____________________ Tabl. 37. Procedura postępowania w przypadkach nieważności i wygaśnięcia umowy międzynarodowej ____________________________________________ Tabl. 38. Zawieszenie stosowania traktatu _ _________________________________ Tabl. 39. Kodyfikacja prawa międzynarodowego _ ____________________________ Tabl. 40. Rozwój historyczny kodyfikacji prawa międzynarodowego ______________ Tabl. 41. Akty jednostronne państw w prawie międzynarodowym _ ______________ Tabl. 42. Atrybuty podmiotowości międzynarodowej _________________________ Tabl. 43. Podmioty prawa międzynarodowego _______________________________ Tabl. 44. Elementy definicji państwa – państwo suwerenne _____________________ Tabl. 45. Podział państw _________________________________________________ Tabl. 46. Powstawanie i zaprzestanie istnienia państw _________________________ Tabl. 47. Odpowiedzialność międzynarodowa _______________________________ Tabl. 48. Formy odpowiedzialności międzynarodowej _________________________ Tabl. 49. Środki przymusu w prawie międzynarodowym _______________________ Tabl. 50. Podstawowe definicje sukcesji państw ______________________________ Tabl. 51. Przedmiot sukcesji państw _______________________________________ Tabl. 52. Typ sukcesji państw i zasady sukcesji w odniesieniu do traktatów _________ Tabl. 53. Przedmiot uznania ______________________________________________ Tabl. 54. Znaczenie uznania ______________________________________________ Tabl. 55. Rodzaje uznania ________________________________________________ Tabl. 56. Organy państwa w stosunkach zewnętrznych ________________________ Tabl. 57. Funkcje dyplomatyczne __________________________________________ Tabl. 58. Ustanowienie misji dyplomatycznej _ _______________________________ Tabl. 59. Członkowie misji dyplomatycznej __________________________________ Tabl. 60. Przywileje i immunitety dyplomatyczne _____________________________ Tabl. 61. Członkowie urzędu konsularnego _ ________________________________ Tabl. 62. Kurtuazja międzynarodowa a protokół dyplomatyczny _________________ Tabl. 63. Niektóre skróty używane w życiu dyplomatycznym _ __________________ Tabl. 64. Zwierzchnictwo terytorialne i jego ograniczenia ______________________ Tabl. 65. Sposoby nabycia terytorium ______________________________________ Tabl. 66. Terytorium państwa ____________________________________________ Tabl. 67. Niektóre podziały granic państwowych _____________________________ Tabl. 68. Ustalenie przebiegu granic _ ______________________________________ Tabl. 69. Rzeki w prawie międzynarodowym ________________________________ Tabl. 70. Kodyfikacja prawa morza w XX wieku ______________________________ Tabl. 71. Obszary morskie – podział _______________________________________ Tabl. 72. Linia podstawowa (zasadnicza) ____________________________________ 208 208 209 209 209 210 210 211 212 213 214 215 216 217 217 218 218 219 219 220 220 221 221 222 222 222 223 223 224 225 225 226 227 227 228 228 229 230 231 231 232 232 233 233 234 Spis treści Tabl. 73. Rozkład obszarów morskich ______________________________________ Tabl. 74. Maksymalna szerokość obszarów morskich __________________________ Tabl. 75. Zatoki wchodzące w skład wód wewnętrznych _______________________ Tabl. 76. Prawo nieszkodliwego przepływu na morzu terytorialnym ______________ Tabl. 77. Jurysdykcja państwa nadbrzeżnego na morzu terytorialnym _____________ Tabl. 78. Różnice między prawem nieszkodliwego przepływu a prawem przejścia archipelagowym szlakiem morskim na wodach archipelagowych ______________ Tabl. 79. Obszary morskie – charakterystyka ________________________________ Tabl. 80. Prawo wizyty i rewizji na morzu otwartym _ _________________________ Tabl. 81. Prawo pościgu _________________________________________________ Tabl. 82. Sytuacja prawna przestrzeni powietrznej ____________________________ Tabl. 83. Międzynarodowa żegluga powietrzna _______________________________ Tabl. 84. Sytuacja prawna przestrzeni kosmicznej _____________________________ Tabl. 85. Zasady ratownictwa kosmicznego _ ________________________________ Tabl. 86. Traktatowe potwierdzenie granic Polski _____________________________ Tabl. 87. Ludność podlegająca jurysdykcji terytorialnej państwa __________________ Tabl. 88. Sposoby nabycia obywatelstwa polskiego ____________________________ Tabl. 89. Rozwiązywanie konfliktów wielokrotnego obywatelstwa (dwóch i więcej państw) ___________________________________________________________ Tabl. 90. Obywatelstwo Unii Europejskiej a obywatelstwo państw członkowskich Unii ______________________________________________________________ Tabl. 91. Uprawnienia wynikające z obywatelstwa Unii Europejskiej ______________ Tabl. 92. Generacje praw człowieka _______________________________________ Tabl. 93. System ochrony praw człowieka __________________________________ Tabl. 94. Kontrola przestrzegania praw człowieka – mechanizmy Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych z 1966 r. _________________________ Tabl. 95. System Europejskiej konwencji praw człowieka z 1950 r. _______________ Tabl. 96. Postępowanie przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka w trybie skargi indywidualnej (po wejściu w życie Protokołu dodatkowego Nr 14 do Europejskiej konwencji praw człowieka z 1950 r.) _______________________ Tabl. 97. Formy ochrony udzielanej cudzoziemcom na terytorium Polski __________ Tabl. 98. Ekstradycja w prawie międzynarodowym _ __________________________ Tabl. 99. Ekstradycja w prawie polskim _____________________________________ Tabl. 100. Definicja międzyrządowej organizacji międzynarodowej _______________ Tabl. 101. Niektóre podziały organizacji międzynarodowych* ___________________ Tabl. 102. Niektóre podziały członkostwa w organizacjach międzynarodowych _____ Tabl. 103. Jednostki organizacyjne organizacji międzynarodowych _______________ Tabl. 104. Niektóre podziały organów organizacji międzynarodowych ____________ Tabl. 105. Struktura organizacji międzynarodowych ___________________________ Tabl. 106. Uchwały organizacji międzynarodowych – charakterystyka _____________ Tabl. 107. Uchwały organizacji międzynarodowych – podział _ __________________ Tabl. 108. Podejmowanie uchwał w organizacjach międzynarodowych ____________ Tabl. 109. Zasady Organizacji Narodów Zjednoczonych _______________________ Tabl. 110. Członkostwo w Organizacji Narodów Zjednoczonych ________________ Tabl. 111. System Organizacji Narodów Zjednoczonych _______________________ Tabl. 112. Głosowanie w głównych organach ONZ ___________________________ IX 234 235 236 237 237 238 239 240 240 241 241 242 242 243 244 244 245 245 246 246 247 248 249 250 251 252 252 253 254 255 256 256 257 258 258 258 259 260 261 262 X Spis treści Tabl. 113. Sprawy ważne w Zgromadzeniu Ogólnym ONZ _____________________ Tabl. 114. Skład Rady Bezpieczeństwa ONZ _________________________________ Tabl. 115. Sankcje Rady Bezpieczeństwa ONZ _______________________________ Tabl. 116. Prawo europejskie _____________________________________________ Tabl. 117. Źródła prawa Unii Europejskiej _ _________________________________ Tabl. 118. Instytucje Unii Europejskiej ______________________________________ Tabl. 119. Środki rozwiązywania sporów międzynarodowych ___________________ Tabl. 120. Procedura wyboru sędziów MTS _________________________________ Tabl. 121. Funkcje MTS _________________________________________________ Tabl. 122. Rewizja wyroku MTS ___________________________________________ Tabl. 123. Jurysdykcja MTS _ _____________________________________________ Tabl. 124. Doktryna Rousseau-Portalisa _____________________________________ Tabl. 125. Etapy rozwoju regulacji prawa międzynarodowego związane z wojną ____ Tabl. 126. Zakaz użycia siły zbrojnej w prawie międzynarodowym _______________ Tabl. 127. Definicja agresji _______________________________________________ Tabl. 128. Prawo do samoobrony w Karcie Narodów Zjednoczonych _ ___________ Tabl. 129. Źródła prawa wojennego _______________________________________ Tabl. 130. Siły zbrojne _ _________________________________________________ Tabl. 131. Podstawowe prawa jeńców _ ____________________________________ Tabl. 132. Zakończenie wojny ____________________________________________ Tabl. 133. Międzynarodowe trybunały karne _ _______________________________ Tabl. 134. Jurysdykcja przedmiotowa Międzynarodowego Trybunału Karnego ______ Część D. Słownik wybranych wyrazów i wyrażeń obcojęzycznych Część E. Zadania i ćwiczenia 1. Zadania i ćwiczenia z zakresu prawa traktatów _ ___________________________ 2. Zadania i ćwiczenia z zakresu prawa dyplomatycznego i konsularnego __________ 3. Zadania i ćwiczenia z zakresu prawa morza _______________________________ 4. Zadania i ćwiczenia z zakresu prawa lotniczego i kosmicznego ________________ 5. Zadania i ćwiczenia z zakresu praw człowieka _____________________________ 6. Zadania i ćwiczenia z zakresu prawa organizacji międzynarodowych ___________ 7. Zadania i ćwiczenia z zakresu prawa rozwiązywania sporów międzynarodowych _ 8. Zadania i ćwiczenia z zakresu prawa humanitarnego ________________________ 9. Zadania i ćwiczenia z zakresu historii prawa międzynarodowego _ _____________ Część F. Leksykon Historia prawa międzynarodowego w zarysie ____________________________ Wprowadzenie ___________________________________________________ I. Starożytność... _ ________________________________________________ 263 264 264 265 265 266 267 268 269 269 270 270 271 272 273 274 274 275 276 276 277 278 303 307 311 314 317 321 324 327 330 337 337 339 Spis treści II. Średniowiecze... ________________________________________________ III. XVIII–XIX w. ... _ _______________________________________________ IV. Okres współczesny/nowożytny... ___________________________________ Indeks rzeczowy _____________________________________________________ XI 340 344 348 353 Wykaz skrótów 1. Akty prawne AKPC ________ Amerykańska Konwencja Praw Człowieka ANZUS ______ Pakt Bezpieczeństwa Pacyfiku (Pacific Security Treaty) EKPC ________ Konwencja o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności EKS _________ Europejska Karta Społeczna z 18.10.1961 r. (Dz.U. z 1999 r. Nr 8, poz. 67 z 4.11.1950 r. (Dz.U. z 1993 r. Nr 61, poz. 284 ze zm.) JAE __________ Jednolity Akt Europejski z 17.2.1986 r. (Dz.Urz. UE L 169/1987, s. 1) KNZ _________ Karta Narodów Zjednoczonych z 6.3.1947 r. (Dz.U. z 1947 r. Nr 23, ze zm.) poz. 90 ze zm.) Konstytucja RP Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2.4.1997 r. (Dz.U. Nr 78, poz. 483 ze zm. i ze sprost.) KPM’82 ______ Konwencja Narodów Zjednoczonych o prawie morza sporządzona w Montego Bay 10.12.1982 r. (Dz.U. z 2002 r. Nr 59, poz. 543 z załącz- nikiem) KWPT _______ Konwencja wiedeńska o prawie traktatów z 23.5.1969 r. (Dz.U. z 1990 r. Nr 74, poz. 439 z załącznikiem) KWSD _______ Konwencja wiedeńska o stosunkach dyplomatycznych z 18.4.1961 r. (Dz.U. z 1965 r. Nr 37, poz. 232 z załącznikiem) KWSK _______ Konwencja wiedeńska o stosunkach konsularnych z 24.4.1963 r. (Dz.U. z 1982 r. Nr 13, poz. 98 z załącznikiem) KWSPT ______ Konwencja wiedeńska o sukcesji państw w odniesieniu do traktatów z 22.8.1978 r. PLN _________ Pakt Ligi Narodów – Traktat pokoju między mocarstwami sprzymie- rzonemi i skojarzonemi i Niemcami podpisany w Wersalu 28.6.1919 r. (Dz.U. z 1920 r. Nr 35, poz. 200) Statut MTS ____ Statut Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości (integralna część TfUE ________ Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (wersja skonsolidowana, Karty Narodów Zjednoczonych (Dz.U. z 1947 r. Nr 23, poz. 90 ze zm.) TUE _________ Traktat o Unii Europejskiej z 26.10.2012 r. (wersja skonsolidowana, Dz.Urz. UE C 326 z 2012 r., s. 47) Dz.Urz. UE C 326 z 2012 r., s. 1) XIV Wykaz skrótów 2. Czasopisma i publikatory Dz.U. ________ Dziennik Ustaw Dz.Urz. _______ Dziennik Urzędowy Zb.Orz. _______ Zbiór Orzeczeń 3. Organy, instytucje i organizacje, państwa COREPER ____ Komitet Stałych Przedstawicieli (ang. Committee of Permanent Repre- sentatives, fr. Comité des représentants permanents) EKG _________ Europejska Komisja Gospodarcza ONZ / Komisja Gospodarcza dla Eu- ETS _________ Europejski Trybunał Sprawiedliwości (Trybunał Sprawiedliwości UE) EWG ________ Europejska Wspólnota Gospodarcza FAO _________ Organizacja do Spraw Wyżywienia i Rolnictwa (ang. Food and Agricul- GO __________ organizacja międzyrządowa (ang. governmental organization) IAEA ________ Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej (ang. International Atomic ICAO ________ Międzynarodowa Organizacja Lotnictwa Cywilnego (ang. International IFAD _________ Międzynarodowy Fundusz Rozwoju Rolnictwa (ang. International Fund IPU __________ Unia Międzyparlamentarna (ang. Inter-Parliamentary Union) ITU __________ Międzynarodowy Związek Telekomunikacyjny (ang. International Tele- Civil Aviation Organization) for Agricultural Development) communication Union) ropy tural Organization) Energy Agency) KPC _________ Komitet Praw Człowieka ONZ KPM _________ Komisja Prawa Międzynarodowego ONZ LN __________ Liga Narodów LPA __________ Liga Państw Arabskich MBOR _______ Międzynarodowy Bank Odbudowy i Rozwoju (ang. International Bank MFW ________ Międzynarodowy Fundusz Walutowy (ang. International Monetary Fund for Reconstruction and Development – IBRD) MOP _________ Międzynarodowa Organizacja Pracy (International Labour Organization MTS _________ Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości NATO ________ Organizacja Paktu Północnego Atlantyku (North Atlantic Treaty Organi- NGO _________ organizacja pozarządowa (ang. non-governmental organization) NRD _________ Niemiecka Republika Demokratyczna OBWE _______ Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie OECD ________ Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (ang. Organization for Economic Cooperation and Development) – IMF) – ILO) zation) Wykaz skrótów XV ONZ _________ Organizacja Narodów Zjednoczonych (ang. United Nations – UN, fr. Or- ganisation des Nations Unies) RB __________ Rada Bezpieczeństwa ONZ RE __________ Rada Europy Regulations ___ Rada Gospodarczo-Społeczna ONZ RFN _________ Republika Federalna Niemiec RM __________ Rada Ministrów RP ___________ Rzeczypospolita Polska UE __________ Unia Europejska UNCTAD _____ Konferencja Narodów Zjednoczonych ds. Handlu i Rozwoju (ang. Uni- ted Nations Conference on Trade and Development) UNDP ________ Program Narodów Zjednoczonych do spraw Rozwoju (ang. United Na- UNEP ________ Program Środowiskowy ONZ (ang. United Nations Environment Pro- tions Development Programme) gramme) UNESCO _____ Organizacja Narodów Zjednoczonych do spraw Oświaty, Nauki i Kultu- ry (ang. United Nations Educational Scientific and Cultural Organiza- tion) UNHCR ______ Wysoki Komisarz Narodów Zjednoczonych do spraw Uchodźców (ang. UNICEF ______ Fundusz Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci (ang. United Nations United Nations High Commissioner for Refugees) UNIDO _______ Światowa Organizacja Rozwoju Przemysłowego (ang. United Nations International Children’s Emergency Fund) Industrial Development Organization) UNRWA ______ Agencja Narodów Zjednoczonych dla Pomocy Uchodźcom Palestyńskim na Bliskim Wschodzie (ang. United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East) UNWTO ______ Światowa Organizacja Turystyki (ang. World Tourism Organization) UPU _________ Powszechny Związek Pocztowy (ang. Universal Postal Union) UZE _________ Unia Zachodnioeuropejska WHO ________ Światowa Organizacja Zdrowia (ang. World Health Organization) WIPO ________ Światowa Organizacja Własności Intelektualnej (ang. World Intellectual WMO ________ Światowa Organizacja Meteorologiczna (ang. World Meteorogical Orga- Property Organization) nization) WTO _________ Światowa Organizacja Handlu (ang. World Trade Organization) ZO __________ Zgromadzenie Ogólne ONZ ZSRR ________ Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich 4. Inne skróty ang. __________ angielski (-a, -e) art. __________ artykuł (-y) cyt. __________ cytowany (-a, -e) XVI Wykaz skrótów fr. ___________ francuski (-a, -e) km __________ kilometr (-y) l.mn. _________ liczba mnoga łac. __________ łaciński (-a, -e) pkt __________ punkt (-y) pyt. __________ pytanie (-a) sprost. ________ sprostowanie tabl. __________ tablica (-e) ust. __________ ustęp ze zm. ________ ze zmianami Literatura I. Zbiory dokumentów M. Flemming, Międzynarodowe prawo wojenne. Zapobieganie konfliktom zbrojnym. Odpo- wiedzialność za przestępstwa wojenne. Zbiór dokumentów, Warszawa 1978 B. Gronowska, T. Jasudowicz, C. Mik, Prawa Człowieka. Dokumenty międzynarodowe, Toruń D. J. Harris, Cases and Materials on International Law, Londyn 1998 K. Kocot, K. Wolfke, Wybór dokumentów do nauki prawa międzynarodowego, Wrocław–War- 1996 szawa 1976 A. Łazowski, Prawo międzynarodowe publiczne. Zbiór przepisów, Kraków 2003 T. Łoś-Nowak (red.), Współczesne stosunki międzynarodowe. Wybór tekstów źródłowych z komentarzem, Wrocław 1997 A. Przyborowska-Klimczak, Prawo międzynarodowe publiczne. Wybór dokumentów, Lublin 2008 E. Skibińska, Prawo Unii Europejskiej, Warszawa 2010 J. Staszków, Prawo międzynarodowe publiczne. Wybór dokumentów, Kraków 1998 M. Sykulska, Prawo międzynarodowe publiczne, Sopot 1998 B. Wierzbicki (red.), Prawo międzynarodowe. Materiały do studiów, Białystok 2000 II. Wybrane podręczniki, encyklopedie i monografie M. Ahlt, M. Szpunar, Prawo europejskie, Warszawa 2005 L. Antonowicz, Podręcznik prawa międzynarodowego, Warszawa 2011 B. Banaszak i in., System ochrony praw człowieka, Kraków 2003 J. Barcik, T. Srogosz, Prawo mi edzynarodowe publiczne, Warszawa 2007 J. Barcz (red.), Prawo Unii Europejskiej. Zagadnienia systemowe, Warszawa 2006 J. Barcz (red.), Ustrój Unii Europejskiej, Warszawa 2009 C. Berezowski, Międzynarodowe prawo lotnicze, Warszawa 1964 J. Białocerkiewicz, Organizacje europejskie i ich standardy prawne, Włocławek 2003 J. Białocerkiewicz, Prawo międzynarodowe publiczne. Zarys wykładu, Olsztyn 2007 R. Bierzanek, Morze otwarte ze stanowiska prawa międzynarodowego, Warszawa 1960 R. Bierzanek, Wojna a prawo międzynarodowe, Warszawa 1982 R. Bierzanek, Załatwianie sporów międzynarodowych 1945–1973. Studium prawnopolitycz- ne, Warszawa 1974 XVIII Literatura Warszawa 2004 2001 wa–Kraków 2000 R. Bierzanek, J. Symonides, Prawo międzynarodowe publiczne, Warszawa 2009 B. A. Boczek, Historical Dictionary of International Tribunals, Londyn 1994 I. Brownlie, Principles of Public International Law, Oksford 1998 E. Cała-Wacinkiewicz, Podstawy systemu prawa międzynarodowego. Pytania. Testy. Tablice, Warszawa 2007 A. Cassesea, International Law, Oksford 2005 J. Combacau, S. Sur, Droit international public, Paryż 1995 W. Czapliński, C. Mik, Traktat o Unii Europejskiej. Komentarz, Warszawa 2005 W. Czapliński, A. Wyrozumska, Prawo międzynarodowe publiczne. Zagadnienia systemowe, W. Czapliński, A. Wyrozumska, Sędzia krajowy wobec prawa międzynarodowego, Warszawa E. Cziomer, L. Zyblikiewicz, Zarys współczesnych stosunków międzynarodowych, Warsza- K. Doehring, Völkerrecht, Heidelberg 1999 Z. Doliwa-Klepacki, Encyklopedia organizacji międzynarodowych, Warszawa 1997 L. Ehrlich, Prawo międzynarodowe publiczne, Warszawa 1958 F. Emmert, M. Morawiecki, Prawo europejskie, Warszawa–Wrocław 2001 M. Frankowska, Prawo traktatów, Warszawa 2007 L. Gelberg, Zarys prawa międzynarodowego, Warszawa 1979 J. Gilas, Prawo międzynarodowe, Toruń 1999 W. Góralczyk, S. Sawicki, Prawo międzynarodowe publiczne w zarysie, Warszawa 2011 A. Górbiel, Międzynarodowe prawo kosmiczne, Warszawa 1985 M. Herdegen, Prawo europejskie, Warszawa 2006 J. Hołda i in., Prawa człowieka. Zarys wykładu, Kraków 2004 C. Ikonowicz, J. Piekarski, Protokół dyplomatyczny i dobre obyczaje w biznesie, Warszawa 1997 K. Ipsen, Völkerrecht, Monachium 2004 M. M. Kenig-Witkowska (red.), Prawo instytucjonalne Unii Europejskiej, Warszawa 2008 A. Klafkowski, Prawo międzynarodowe publiczne, Warszawa 1981 A. Klafkowski (red.), Encyklopedia prawa międzynarodowego i stosunków międzynarodo- wych, Warszawa 1976 K. M. Klein, Podręczny słownik łacińsko-polski dla prawników, Warszawa 1956 B. Kuźniak, Organizacje międzynarodowe. Pytania. Tablice, Warszawa 2012 B. Kuźniak, M. Marcinko, Organizacje międzynarodowe, Warszawa 2013 E. Latoszek, M. Proczek, Organizacje międzynarodowe. Założenia, cele, działalność, War- szawa 2001 wa 2004 A. Łazowski, A. Łabędzka, M. Szpunar, Prawo Unii Europejskiej. Testy. Kazusy. Tablice, Warsza- A. Łazowski, A. Zawidzka, Prawo międzynarodowe publiczne, Warszawa 2008 Literatura XIX T. Łoś-Nowak (red.), Organizacje w stosunkach międzynarodowych – istota, mechanizmy działania, zasięg, Wrocław 2004 L. Łukaszuk, Międzynarodowe prawo morza, Warszawa 1997 L. Łukaszuk, Prawo konsularne. Zarys wykładu, Warszawa 1988 P. Malanczuk, Akehurst`s Modern Introduction to International Law, Londyn–Nowy Jork 1997 J. Menkes, A. Wasilkowski, Organizacje międzynarodowe. Wprowadzenie do systemu, War- G. Michałowska, Ochrona praw człowieka w Radzie Europy i Unii Europejskiej, Warszawa szawa 2004 2007 C. Mik, Europejskie prawo wspólnotowe: zagadnienia teorii i praktyki, Warszawa 2000 S. E. Nahlik, Kodeks prawa traktatów, Warszawa 1976 S. E. Nahlik, Prawo międzynarodowe i stosunki międzynarodowe, z. I, Kraków 1981 S. E. Nahlik, Wstęp do nauki prawa międzynarodowego, Warszawa 1967 M. A. Nowicki, Wokół Konwencji Europejskiej. Komentarz do Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, Warszawa 2010 T. Orłowski, Protokół dyplomatyczny. Ceremoniał i etykieta, Warszawa 2010 E. J. Osmańczyk, Encyklopedia ONZ i stosunków międzynarodowych, Warszawa 1986 J. Pieńkos, Prawo międzynarodowe publiczne, Kraków 2004 E. Pietkiewicz, Protokół dyplomatyczny, Warszawa 1990 E. Pietkiewicz, Savoir vivre dla każdego, Warszawa 1997 J. Rajski, Odpowiedzialność międzynarodowa za szkody wyrządzone przez obiekty kosmicz- ne, Warszawa 1974 J. Rezler, Język łaciński dla prawników, Warszawa 1993 Z. Rybicki (red.), Mała encyklopedia prawa, Warszawa 1980 J. Rydzykowski, Słownik Organizacji Narodów Zjednoczonych, Warszawa 2003 S. Sawicki, Prawo konsularne. Studium prawnomiędzynarodowe, Warszawa 2003 M. N. Shaw, Prawo międzynarodowe, Warszawa 2006 K. Skubiszewski, Zachodnia granica Polski w świetle traktatów, Poznań 1975 R. Sonnenfeld (red.), Odpowiedzialność państwa w prawie międzynarodowym, Warszawa 1980 J. Sozański, Współczesne prawo traktatów, Warszawa–Poznań 2008 J. Sutor, Pokojowe załatwianie sporów międzynarodowych, Wrocław 1979 J. Sutor, Prawo dyplomatyczne i konsularne, Warszawa 2010 J. Symonides, Nowe prawo morza, Warszawa 1986 R. Szafarz, Sukcesja państw w odniesieniu do traktatów we współczesnym prawie między- narodowym, Wrocław 1982 Z. Tomkowski, Vademecum protokołu dyplomatycznego, Warszawa 1997 B. Wierzbicki (red.), Prawo międzynarodowe publiczne, Białystok 2001 A. Wróbel (red.), Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską. Komentarz, t. 1–3, Warsza- wa 2008–2010 A. Wyrozumska, Umowy międzynarodowe. Teoria i praktyka, Warszawa 2006
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Prawo międzynarodowe publiczne. Testy. Kazusy. Słownik. Zadania i ćwiczenia. Leksykon
Autor:
,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: