Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00016 003376 22432532 na godz. na dobę w sumie
Prawo o szkolnictwie wyższym. Komentarz - ebook/pdf
Prawo o szkolnictwie wyższym. Komentarz - ebook/pdf
Autor: , , Liczba stron: 1191
Wydawca: C. H. Beck Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-255-3614-5 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki >> komentarze prawnicze
Porównaj ceny (książka, ebook (-5%), audiobook).

Prezentowana pozycja to komentarz do ustawy z 25.7.2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym. Omówiono w niej m.in. zagadnienia  dotyczące systemu szkolnictwa wyższego w Polsce, ustroju uczelni wyższych, a także kwestii regulujących status, prawa, obowiązki i odpowiedzialność studentów, doktorantów oraz pracowników uczelni. Książka przedstawia również zagadnienia związane z organizacją studiów, sposobem działania samorządów i organizacji studentów i doktorantów, utrzymaniem porządku i bezpieczeństwa na terenie uczelni.

Niniejsza publikacja  zawiera oczywiście omówienie zmian wynikających z dużej noweli  z 18.3.2011 r., które wchodzą w życie 1.1.2012 r.,  1.10.2012 r. oraz w 2013 r.

Zmiany te powodują m.in.

Komentarz adresowany jest do prawników zajmujących się powyższą tematyką, studentów, pracowników naukowych, osób podejmujących studia doktoranckie, osób pełniących funkcje kierownicze na wyższych uczelniach oraz wszystkich zainteresowanych perspektywami rozwoju szkolnictwa wyższego.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Komentarze Becka o szkolnictwie Prawo wyższym Komentarz Pod redakcją prof. KUL dr hab. Magdaleny Pyter C·H·BECK KOMENTARZE BECKA Prawo o szkolnictwie wyższym Polecamy nasze publikacje z serii Komentarze Becka: Małgorzata Gersdorf, Beata Gudowska (red.) SPOŁECZNE UBEZPIECZENIA CHOROBOWE I WYPADKOWE. KOMENTARZ Piotr Zimmerman PRAWO UPADŁOŚCIOWE I NAPRAWCZE. KOMENTARZ, wyd. 2 Jerzy Naumann ZBIÓR ZASAD ETYKI ADWOKACKIEJ I GODNOŚCI ZAWODU. KOMENTARZ Marzena Czarnecka, Tomasz Ogłódek PRAWO ENERGETYCZNE. KOMENTARZ, wyd. 2 Paweł Smoleń (red.) USTAWA O FINANSACH PUBLICZNYCH. KOMENTARZ Jerzy Pieróg PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH. KOMENTARZ, wyd. 11 Wojciech Lis, Piotr Wiśniewski, Zbigniew Husak, PRAWO PRASOWE. KOMENTARZ www.sklep.beck.pl o szkolnictwie Prawo wyższym Komentarz Redaktor prof. KUL dr hab. Magdalena Pyter Autorzy dr Adam Balicki, dr Rafał Biskup, dr Michalina Duda, prof. KUL dr hab. Dariusz Dudek, dr Małgorzata Gałązka, dr Beata Kucia-Guściora, dr Paweł Nowik, prof. KUL dr hab. Magdalena Pyter, dr Piotr Telusiewicz, prof. KUL dr hab. Krzysztof Wiak WYDAWNICTWO C.H. BECK WARSZAWA 2012 A. Balicki, [w:] M. Pyter (red.), Prawo o szkolnictwie wyższym. Komentarz, Propozycja cytowania: Warszawa 2012 Poszczególne części komentarza opracowali: Adam Balicki: art. 4–44, 232–233, 237–238, 241, 246, 248–250, 252–258, 261–261b, 275–277 Rafał Biskup: art. 1–3, 247, 260 Michalina Duda: art. 89–96a, 234, 242 Dariusz Dudek: art. 45–83, 171–201, 236, 240, 251, 259, 268, 270–272, 274 Małgorzata Gałązka: art. 211–226, 266 Beata Kucia-Guściora: art. 97–106, 235 Paweł Nowik: art. 107–138, 151–158, 227–230, 245, 264–265, 267 Magdalena Pyter: art. 84–88 Piotr Telusiewicz: art. 159–170c, 202–210, 239, 243–244, 258, 269, 273 Krzysztof Wiak: art. 139–150 Wydawca: Dagna Kordyasz Redakcja: Aleksandra Dróżdż © Wydawnictwo C. H. Beck 2012 Wydawnictwo C. H. Beck Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, 00–203 Warszawa Skład i łamanie: Wydawnictwo C.H. Beck Druk: Elpil, Siedlce ISBN 978-83-255-3613-8 ISBN e-book 978-83-255-3614-5 Spis treści Wprowadzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wykaz skrótów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IX XI A. Komentarz Prawo o szkolnictwie wyższym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dział I. System szkolnictwa wyższego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 1–55 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 1. Przepisy ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 1–17 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 2. Tworzenie i likwidacja uczelni . . . . . . . . . . . . . . Art. 18–32 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 3. Nadzór nad uczelniami . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 33–40 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 4. Współpraca międzynarodowa uczelni w zakresie kształcenia i badań naukowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 41–44 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 5. Rada Główna Nauki i Szkolnictwa wyższego . . . . Art. 45–47 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 6. Polska Komisja Akredytacyjna . . . . . . . . . . . . . . Art. 48–53a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 7. Konferencje rektorów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 54–55 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dział II. Ustrój uczelni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 56–106 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 1. Statut uczelni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Uwagi wstępne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 56–59 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 2. Organy uczelni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 60–83 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 5 5 5 5 145 145 175 175 193 193 209 209 219 219 230 230 234 238 237 237 238 250 250 V Spis treści Rozdział 2. Stosunek pracy pracowników uczelni 316 316 335 335 603 604 604 604 650 650 762 762 767 767 770 Rozdział 3. Organizacja uczelni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 84–88 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 4. Mienie i finanse uczelni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 89–106 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dział III. Pracownicy uczelni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 107–158 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 1. Przepisy ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 107–117 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 118–136 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 3. Emerytury i renty nauczycieli akademickich . . . . Art. 137–138 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 4. Odpowiedzialność dyscyplinarna nauczycieli akademickich . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Uwagi wstępne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 139–150 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 5. Wynagrodzenia i inne świadczenia dla pracowni- ków uczelni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 151–158 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dział IV. Studia i studenci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 159–226 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 1. Organizacja studiów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 159–170c . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 2. Prawa i obowiązki studentów . . . . . . . . . . . . . . . Art. 171–194 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 3. Studia doktoranckie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 195–201 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 4. Samorząd i organizacje studenckie . . . . . . . . . . . Art. 202–207 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 809 809 861 862 862 862 898 898 962 962 986 986 Rozdział 5. Samorząd i organizacje doktorantów . . . . . . . . . . 1011 Art. 208–210 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1011 Rozdział 6. Odpowiedzialność dyscyplinarna studentów . . . . . 1015 Uwagi wstępne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1015 Art. 211–225 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1020 Rozdział 7. Odpowiedzialność dyscyplinarna doktorantów . . . 1059 Uwagi wstępne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1059 Art. 226 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1060 Dział V. Utrzymanie porządku i bezpieczeństwa na terenie uczelni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1063 Art. 227–230 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1063 VI Dział VI. Zmiany w przepisach obowiązujących, przepisy przejściowe i końcowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1079 Art. 231–277 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1079 Spis treści B. Załączniki 1. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie warunków, jakie muszą być spełnione, aby zajęcia dydaktyczne na studiach mogły być prowadzone z wyko- rzystaniem metod i technik kształcenia na odległość z dnia 25 września 2007 r. (Dz.U. Nr 188, poz. 1347) . . . . . . . . . . . 1145 2. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie warunków i trybu przenoszenia zajęć zaliczonych przez studenta z dnia 14 września 2011 r. (Dz.U. Nr 201, poz. 1187) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1147 3. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie tytułów zawodowych nadawanych absolwentom studiów, warunków wydawania oraz niezbędnych elementów dyplomów ukończenia studiów i świadectw ukończenia studiów podyplomowych oraz wzoru suplementu do dy- plomu z dnia 1 września 2011 r. (Dz.U. Nr 196, poz. 1167) . 1149 4. Zarządzenie Nr 24/MON Ministra Obrony Narodowej w spra- wie ustalenia warunków i trybu przyjęć na studia kandydatów na żołnierzy zawodowych do uczelni wojskowych na rok akademicki 2012/2013 z dnia 23 maja 2011 r. (Dz.Urz.MON Nr 11, poz. 148) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1154 5. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie wzoru oświadczenia studenta o spełnianiu warunków do podjęcia i kontynuowania studiów stacjonarnych w uczelni publicznej bez wnoszenia opłat z dnia 29 wrze- śnia 2011 r. (Dz.U. Nr 207, poz. 1235) . . . . . . . . . . . . . . . . . 1155 6. Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie wykazu kierunków związanych z dyscyplinami artystycznymi, na których można studiować w uczelni publicznej na studiach stacjonarnych drugi kierunek bez wnoszenia opłat z dnia 8 sierpnia 2011 r. (Dz.U. Nr 173, poz. 1033) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1158 7. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie danych zamieszczanych w ogólnopolskim wykazie VII Spis treści studentów z dnia 22 września 2011 r. (Dz.U. Nr 204, poz. 1201) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1159 8. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie warunków, jakim muszą odpowiadać postanowienia regulaminu studiów w uczelniach z dnia 19 lipca 2011 r. (Dz.U. Nr 160, poz. 958) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1161 Indeks rzeczowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1163 VIII Wprowadzenie Sprawne funkcjonowanie systemu nauki i szkolnictwa wyższego pozostaje głównie w zainteresowaniu szeroko pojętego środowiska akademickiego. Jednak z uwagi na doniosłość tego zagadnienia jest również przedmiotem dyskusji, polemik i analiz innych grup zawodowych i społecznych. Optymalizacji działań na płaszczyźnie nauki i szkolnictwa wyższego ma służyć reforma przygotowana i wdrażana przez resort Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz wszystkie uczelnie wyższe. Główne założenia reformy zmierzały w kierunku stworzenia lepszych warunków funkcjonowania szkół wyższych w Polsce. Podstawą tego nurtu było przekonanie, że potencjał tkwiący w polskich uczelniach powinien być pełniej wykorzystywany przy uwzględnieniu instrumentów zarządzania jakością. Stworzono mechanizm wyłaniania krajowych naukowych ośrodków wiodących. Położono nacisk na integrację uczelni z otoczeniem społeczno-gospodarczym i tworzenie regionów wiedzy oraz na poprawę jakości kształcenia. W sektorze nauki rozpoczęto realizację nowej polityki finansowania badań. Opisane założenia znajdują wyraz głównie w ustawach: Prawo o szkolnictwie wyższym, Ustawa o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki, a także w aktach wykonawczych i wytycznych Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom środowisk akademickich, od- dajemy do rąk Czytelników publikację, w której podjęliśmy próbę skomentowania obowiązujących przepisów prawnych z zakresu nauki i szkolnictwa wyższego. Niniejszy komentarz został opracowany przez zespół prawników-pracowników naukowych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Wyrażany przekonanie, że wydawnictwo to pozwoli przybliżyć wszystkim zainteresowanym problematykę funkcjono- wania systemu nauki i szkolnictwa wyższego. Lublin, czerwiec 2012 r. Autorzy IX Wykaz skrótów 1. Źródła prawa BadLekR . . . . . . . . BiegliRewidU . . . . DodWynRoczU . . . rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spo- łecznej z 30.5.1996 r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profi- laktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz.U. Nr 69, poz. 332 ze zm.) ustawa z 7.5.2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym (Dz.U. Nr 77, poz. 649 ze zm.) ustawy z 12.12.1997 r. o dodatkowym wynagro- dzeniu rocznym dla pracowników jednostek strefy budżetowej (Dz.U. Nr 160, poz. 1080 ze zm.) ustawa z 6.9.2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. Nr 112, poz. 1198 ze zm.) ustawa z 17.12.2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz.U. z 2005 r. Nr 14, poz. 114 ze zm.) rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 6.12.2006 r. w sprawie szczegółowego trybu postępowania wyjaśniającego i dyscyplinar- nego wobec studentów (Dz.U. Nr 236, poz. 1707) EKPC . . . . . . . . . . Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podsta- wowych Wolności z 4.11.1950 r. (Dz.U. z 1993 r. Nr 61, poz. 284 ze zm.) ustawa z 17.12.1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (t.j. Dz.U. z 2009 r. Nr 153, poz. 1227 ze zm.) ustawa z 27.8.2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) DostInfPublU . . . . DyscplFinPublU . . DyscplStudR . . . . . EmRFUSU . . . . . . FinPublU . . . . . . . . XI Wykaz skrótów GospNierU . . . . . . InBadU . . . . . . . . . KC . . . . . . . . . . . . KK . . . . . . . . . . . . KKW . . . . . . . . . . Konstytucja RP . . . KP . . . . . . . . . . . . KPA . . . . . . . . . . . KPC . . . . . . . . . . . KPK . . . . . . . . . . . KPW . . . . . . . . . . . KRO . . . . . . . . . . . KSH . . . . . . . . . . . KW . . . . . . . . . . . . NCBRU . . . . . . . . NCNU . . . . . . . . . OchrDanOsU . . . . . PANU . . . . . . . . . . PIPU . . . . . . . . . . . XII ustawa z 21.8.1997 r. o gospodarce nieruchomo- ściami (t.j. Dz.U z 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zm.) ustawa z 30.4.2010 r. o instytutach badawczych (Dz.U. Nr 96, poz. 618 ze zm.) ustawa z 23.4.1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.) ustawa z 6.6.1997 r. – Kodeks karny (Dz.U. Nr 88, poz. 553 ze zm.) ustawa z 6.6.1997 r. – Kodeks karny wykonawczy (Dz.U. Nr 90, poz. 557 ze zm.) ustawa z 2.4.1997 r. – Konstytucja Rzeczypospoli- tej Polskiej (Dz.U. Nr 78, poz. 483 ze zm.) ustawa z 26.6.1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 ze zm.) ustawa z 14.6.1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) ustawa z 17.11.1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. Nr 43, poz. 296 ze zm.) ustawa z 6.6.1997 r. – Kodeks postępowania karnego (Dz.U. Nr 89, poz. 555 ze zm.) ustawa z 24.8.2001 r. – Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (t.j. Dz.U. z 2008 r. Nr 133, poz. 848 ze zm.) ustawa z 25.2.1964 r. – Kodeks rodzinny i opie- kuńczy (Dz.U. Nr 9, poz. 59 ze zm.) ustawa z 15.9.2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz.U. Nr 94, poz. 1037 ze zm.) ustawa z 20.5.1971 r. – Kodeks wykroczeń (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 46, poz. 275 ze zm.) ustawa z 30.4.2010 r. o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (Dz.U. Nr 96, poz. 616 ze zm.) ustawa z 30.4.2010 r. o Narodowym Centrum Nauki (Dz.U. Nr 96, poz. 617 ze zm.) ustawa z 29.8.1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) ustawa z 30.4.2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz.U. Nr 96, poz. 619) ustawa z 13.4.2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy (Dz.U. Nr 89, poz. 589 ze zm.) PDOFizU . . . . . . . PDOPrU . . . . . . . . PolU . . . . . . . . . . . PostDyscyplR . . . . PrAut . . . . . . . . . . PrBud . . . . . . . . . . PrPostSAdm . . . . . PrSzkWyż . . . . . . PrUSP . . . . . . . . . . PrZgr . . . . . . . . . . PSPU . . . . . . . . . . RachunkU . . . . . . . SamWojU . . . . . . . StNaukU . . . . . . . . SwDziałGospU . . . SystOśwU . . . . . . . Wykaz skrótów ustawa z 26.7.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307 ze zm.) ustawa z 15.2.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397) ustawa z 6.4.1990 r. o Policji (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 287, poz. 1687) i Szkolnictwa rozporządzenie Ministra Nauki Wyższego z 14.3.2007 r. w sprawie szczegółowego trybu postępowania wyjaśniającego i dyscypli- narnego wobec nauczycieli akademickich (Dz.U. Nr 58, poz. 391) ustawa z 4.2.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 ze zm.) ustawa z 7.7.1994 r. – Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 ze zm.) ustawa z 30.8.2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) ustawa z 27.7.2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 572 ze zm.) ustawa z 27.7.2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. Nr 98, poz. 1070 ze zm.) ustawa z 5.7.1990 r. – Prawo o zgromadzeniach (Dz.U. Nr 51, poz. 297 ze zm.) ustawa z 24.8.1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (t.j. Dz.U. z 2009 r. Nr 12, poz. 68 ze zm.) ustawa z 29.9.1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223 ze zm.) ustawa z 15.6.1998 r. o samorządzie województwa (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590 ze zm.) ustawa z 14.3.2003 r. o stopniach naukowych i tytule w zakresie sztuki (Dz.U. Nr 65, poz. 595 ze zm.) ustawa z 2.7.2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 220, poz. 1447 ze zm.) ustawa z 7.9.1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.) tytule naukowym oraz o stopniach i XIII Wykaz skrótów SystUbezpSpołU . . SzkWyżU . . . . . . . ŚwiadPienU . . . . . . WarWynR . . . . . . . WynNiewykPracR . VATU . . . . . . . . . . ZasFinNaukU . . . . ZasGospFinUczR . ZasPodzDotR 2008 ZasPodzDotR 2012 ZasUrlopR . . . . . . . XIV ustawa z 13.10.1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (t.j. Dz.U. z 2009 r. Nr 205, poz. 1585 ze zm.) ustawa z 12.9.1990 r. o szkolnictwie wyższym (Dz.U. Nr 65, poz. 385 ze zm.) obecnie nie obowiązuje ustawa z 25.6.1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 77, poz. 512 ze zm.) rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 5.10.2011 r. w sprawie warunków wynagrodzenia za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w uczelni publicznej (Dz.U. Nr 243, poz. 1447) rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 29.5.1996 r. w sprawie sposobu ustalania wyna- grodzenia w okresie niewykonywania pracy oraz wynagrodzenia stanowiącego podstawę obliczania odszkodowań, odpraw, dodatków wyrównawczych do wynagrodzenia oraz innych należności przewi- dzianych w Kodeksie pracy (Dz.U. Nr 62, poz. 289 ze zm.) ustawa z 11.3.2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.) ustawa z 30.4.2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz.U. Nr 96, poz. 615 ze zm.) rozporządzenie Rady Ministrów z 22.12.2006 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki fi- nansowej uczelni publicznych (Dz.U. Nr 246, poz. 1796) rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 9.5.2008 r. w sprawie zasad podziału dotacji z budżetu państwa dla uczelni publicznych i niepublicznych (Dz.U. Nr 89, poz. 544 ze zm.) rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 8.2.2012 r. w sprawie sposobu podziału dotacji z budżetu państwa dla uczelni publicznych i niepublicznych (Dz.U. poz. 202) rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 8.1.1997 r. w sprawie szczegółowych za- Wykaz skrótów sad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop (Dz.U. Nr 2, poz. 14 ze zm.) ustawa z 23.5.1991 r. o związkach zawodowych (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 79, poz. 854 ze zm.) ZwZawU . . . . . . . . 2. Organy, instytucje i organizacje KNF . . . . . . . . . . . Komisja Nadzoru Finansowego KRS . . . . . . . . . . . Krajowy Rejestr Sądowy NCBR . . . . . . . . . . Narodowe Centrum Badań i Rozwoju NCN . . . . . . . . . . . Narodowe Centrum Nauki NIK . . . . . . . . . . . Najwyższa Izba Kontroli NSA . . . . . . . . . . . Naczelny Sąd Administracyjny PAN . . . . . . . . . . . Polska Akademia Nauk PKA . . . . . . . . . . . Polska Komisja Akredytacyjna RIO . . . . . . . . . . . Regionalna Izba Obrachunkowa RPO . . . . . . . . . . . Rzecznik Praw Obywatelskich SA . . . . . . . . . . . . SN . . . . . . . . . . . . TK . . . . . . . . . . . . WSA . . . . . . . . . . Wojewódzki Sąd Administracyjny Sąd Apelacyjny Sąd Najwyższy Trybunał Konstytucyjny . . . . . . . . . . Dziennik Ustaw 3. Publikatory i czasopisma Biul. Skarb. . . . . . . Biuletyn Skarbowy Dz.U. Dz.Urz. . . . . . . . . . Dziennik Urzędowy FK . . . . . . . . . . . . Finanse Komunalne KZS . . . . . . . . . . . Krakowskie Zeszyty Sądowe MoP . . . . . . . . . . . Monitor Prawniczy MoPr . . . . . . . . . . Monitor Prawa Pracy M.P. OSA . . . . . . . . . . . Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych OSG . . . . . . . . . . . Orzecznictwo w Sprawach Gospodarczych ONSAiWSA . . . . . Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego . . . . . . . . . . . Monitor Polski i Wojewódzkich Sądów Administracyjnych OSNAPiUS . . . . . . Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Administra- OSNC . . . . . . . . . . Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Cywilna cyjna, Pracy i Ubezpieczeń Społecznych XV Wykaz skrótów OSNKW . . . . . . . . Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Karna OSNwSK . . . . . . . Orzecznictwo Sądu Najwyższego w Sprawach i Wojskowa Karnych OTK-A . . . . . . . . . Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego – Se- ria A Państwo i Prawo Praca i Zabezpieczenie Społeczne Prawo Gospodarcze PiP . . . . . . . . . . . . PiZS . . . . . . . . . . . Pr. Gosp. . . . . . . . . RPEiS . . . . . . . . . . Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny SI . . . . . . . . . . . . . ST . . . . . . . . . . . . ZNSA . . . . . . . . . . Studia Iuridica Samorząd Terytorialny Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego 4. Inne skróty art. . . . . . . . . . . . . CBOSA . . . . . . . . . Centralna Baza Orzeczeń Sądów Administracyj- artykuł nych cytowany (-a, -e) część jednostka samorządu terytorialnego litera cyt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . cz. j.s.t. . . . . . . . . . . . KRK . . . . . . . . . . . Krajowe Ramy Kwalifikacji lit. . . . . . . . . . . . . . m.in. . . . . . . . . . . . między innymi następny (-a, -e) n. . . . . . . . . . . . . . niepublikowany (-a, -e) niepubl. . . . . . . . . . Nr . . . . . . . . . . . . . numer punkt pkt . . . . . . . . . . . . pełniący obowiązki po. . . . . . . . . . . . . porównaj por. . . . . . . . . . . . . postanowienie post. . . . . . . . . . . . poz. . . . . . . . . . . . pozycja tom t. . . . . . . . . . . . . . . tekst jednolity t.j. . . . . . . . . . . . . . uchwała uchw. . . . . . . . . . . ust. . . . . . . . . . . . . ustęp w zw. z . . . . . . . . . w związku z wyr. ze zm. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . wyrok ze zmianami XVI A. Komentarz Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 2005 r. (Dz.U. Nr 164, poz. 1365) Tekst jednolity z dnia 26 marca 2012 r. (Dz.U. poz. 572) (zm.: Dz.U. z 2011 r. Nr 84, poz. 455)
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Prawo o szkolnictwie wyższym. Komentarz
Autor:
, ,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: