Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00252 003628 20993306 na godz. na dobę w sumie
Prawo ochrony środowiska. Komentarz - ebook/pdf
Prawo ochrony środowiska. Komentarz - ebook/pdf
Autor: Liczba stron:
Wydawca: Wolters Kluwer Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-8092-365-2 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki >> inne
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).
Krzysztof Gruszecki przez wiele lat etatowy członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy, radca prawny specjalizujący się w sprawach z zakresu ochrony środowiska; w latach 2004 2009 sędzia w WSA w Gdańsku, a później w Bydgoszczy; obecnie ponownie radca prawny; autor komentarzy do ustawy o ochronie przyrody oraz ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, a ponadto monografii 'Zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów' oraz około 200 artykułów z zakresu prawa ochrony środowiska oraz postępowania administracyjnego i sądowoadministracyjnego.
W czwartym wydaniu komentarza do ustawy Prawo ochrony środowiska świadczy autor uwzględnił m.in. najnowsze rozwiązania antysmogowe oraz orzecznictwo sądów administracyjnych w sprawach rozstrzyganych na podstawie komentowanej ustawy. Znaczenie tego opracowania w praktyce potwierdza fakt, że jest ono najczęściej powoływane w orzeczeniach sądów administracyjnych.
W komentarzu zostały omówione zagadnienia związane z wydawaniem decyzji administracyjnych oraz tworzeniem prawa miejscowego z tego zakresu. Autor przybliża arkana spraw z zakresu ochrony środowiska z uwzględnieniem aspektów procesowych, które ustawodawca uregulował w sposób autonomiczny. Jednocześnie wskazuje relacje między rozwiązaniami stanowiącymi podstawę ochrony poszczególnych składników środowiska i sposobami ich stosowania w praktyce.
Publikacja jest przeznaczona w szczególności dla pracowników organów administracji rozstrzygających sprawy z zakresu ochrony środowiska, sędziów sądów administracyjnych, podmiotów korzystających ze środowiska, przedstawicieli pozostałych zawodów prawniczych oraz organizacji ekologicznych.
Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Prawo ochrony środowiska Komentarz Krzysztof Gruszecki KOMENTARZE 4. WYDANIE WARSZAWA 2016 Stan prawny na 1 stycznia 2016 r. Wydawca Wydawca Grzegorz Jarecki Redaktor prowadzący Redaktor prowadzący Grażyna Polkowska-Nowak Opracowanie redakcyjne Opracowanie redakcyjne JustLuk Łamanie Łamanie JustLuk Łukasz Drzewiecki, Justyna Szumieł, Krystyna Szych, Krzysztof Drzewiecki Projekt gra czny okładki i stron tytułowych Ta książka jest wspólnym dziełem twórcy i wydawcy. Prosimy, byś przestrzegał przysługujących im praw. Książkę możesz udostępnić osobom bliskim lub osobiście znanym, ale nie publikuj jej w internecie. Jeśli cytujesz fragmenty, nie zmieniaj ich treści i koniecznie zaznacz, czyje to dzieło. A jeśli musisz skopiować część, rób to jedynie na użytek osobisty. SZANUJMY PRAWO I WŁ ASNOŚĆ Więcej na www.legalnakultura.pl PLK IB ��K © Copyright by Wolters Kluwer SA, 2016 © Copyright by ISBN 978-83-264-9917-3 Wolters Kluwer SA, 2013 4. wydanie ISBN: Wydane przez: Wolters Kluwer SA Wydane przez: Wolters Kluwer SA Dział Praw Autorskich 01-208 Warszawa, ul. Przyokopowa 33 Dział Praw Autorskich tel. 22 535 82 19 01-208 Warszawa, ul. Przyokopowa 33 e-mail: ksiazki@wolterskluwer.pl tel. 22 535 82 00, fax 22 535 81 35 www.wolterskluwer.pl e-mail: ksiazki@wolterskluwer.pl księgarnia internetowa www.profinfo.pl www.wolterskluwer.pl księgarnia internetowa www.profinfo.pl Spis treści Spis treści Wykaz skrótów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 Wprowadzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 Ustawa – Prawo ochrony środowiska (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.) . . . . . . . . . 49 Art . 1 . Art. 2.  Art. 3.  Art. 4.  Art. 7a.  Art. 8.  Art. 5.  Art. 6.  Art. 7.  Tytuł I. Przepisy ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 Dział I. Zakres obowiązywania ustawy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 [Zakres przedmiotowy ustawy] . . . . . . . . . . . . . . 51 [Wyłączenia]  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55 Dział II. Definicje i zasady ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59 [Definicje ustawowe]  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59 [Zasada powszechnego i zwykłego korzystania  ze środowiska]  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73 [Zasada kompleksowości]  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76 [Zasada prewencji i przezorności]  . . . . . . . . . . . . 77 [Zasada ponoszenia kosztów  przy zanieczyszczeniu środowiska]  . . . . . . . . . . . 81 [Zagrożenie szkodą w środowisku]  . . . . . . . . . . . 82 [Działania uwzględniające zasady ochrony  środowiska i zrównoważonego rozwoju]  . . . . . . 84 (uchylony)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85 (uchylony)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86 (uchylony)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87 [Zasada obowiązku stosowania metodyk  referencyjnych]  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91 Art. 9.  Art. 10.  Art. 11.  Art. 12.  5 www.wolterskluwer.pl Spis treści Dział III. Polityka ochrony środowiska oraz programy ochrony środowiska . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94 [Polityka ochrony środowiska]  . . . . . . . . . . . . . . . 94 Art. 13.  [Prowadzenie polityki ochrony środowiska]  . . . . . 95 Art. 14.  Art. 15–16. (uchylone)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 [Programy ochrony środowiska]  . . . . . . . . . . . . . 97 Art. 17.  [Procedura uchwalenia programów ochrony  Art. 18.  środowiska]  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101 Dział IV. Informacje o środowisku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102 Rozdział 1. (uchylony)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103 Art. 19–24a. (uchylone)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103 Rozdział 2. Państwowy monitoring środowiska  Art. 27.  Art. 28.  Art. 29.  Art. 30.  oraz rozpowszechnianie informacji o środowisku  . . . . . . . . . 103 [Państwowy monitoring środowiska]  . . . . . . . . . . 103 Art. 25.  [Zakres państwowego monitoringu środowiska.  Art. 26.  Badania monitoringowe]  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106 [Źródła danych państwowego monitoringu  środowiska]  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110 [Gromadzenie, przetwarzanie i udostępnianie  danych]  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115 [Udostępnianie informacji o środowisku]  . . . . . . 116 (uchylony)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117 Dział V. (uchylony) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118 Art. 31–39. (uchylone)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119 Dział VI. (uchylony) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119 Rozdział 1. (uchylony)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119 Art. 40–45.(uchylone)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119 Rozdział 2. (uchylony)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119 Art. 46–57. (uchylone)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119 Rozdział 3. (uchylony)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120 Art. 58–70. (uchylone)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120 Dział VII. Ochrona środowiska w zagospodarowaniu przestrzennym i przy realizacji inwestycji . . . . . . . . . . . . . . . 120 Art. 71.  Art. 72.  Art. 73.  [Ochrona środowiska w zagospodarowaniu  przestrzennym]  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120 [Uwarunkowania wewnętrzne aktów  planistycznych]  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123 [Ograniczenia w miejscowym planie  zagospodarowania przestrzennego]  . . . . . . . . . . 130 6 www.wolterskluwer.pl Spis treści Art. 73a.  Art. 74.  Art. 75.  Art. 76.  [Sposób ustalania bezpiecznej odległości.  Rodzaje poważnych awarii przemysłowych.  Parametry graniczne oddziaływania  potencjalnych skutków poważnych awarii  przemysłowych – delegacja ustawowa]  . . . . . . . . 141 [Wymogi korzystania z terenu]  . . . . . . . . . . . . . . 142 [Wymagania przy prowadzeniu prac  budowlanych]  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 142 [Wymagania w zakresie oddawania obiektów  budowlanych do użytkowania]  . . . . . . . . . . . . . . 148 Dział VIII. Edukacja ekologiczna, badania z zakresu ochrony Art. 79.  Art. 77.  Art. 78.  środowiska oraz reklama . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 151 [Edukacja ekologiczna]  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 151 [Obowiązki środków masowego przekazu  w zakresie ochrony środowiska]  . . . . . . . . . . . . . 152 [Obowiązki związane z ochroną środowiska  w kontekście badań naukowych]  . . . . . . . . . . . . . 153 [Zakaz promocji sprzecznej z zasadami ochrony  środowiska]  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 154 [Informacje o produkcie – reklama]  . . . . . . . . . . . 156 [Nadzór Inspekcji Handlowej]  . . . . . . . . . . . . . . . 157 [Kompetencje organizacji społecznych]  . . . . . . . . 157 Art. 80a.  Art. 80b.  Art. 80c.  Art. 80.  Art. 83.  Art. 84.  Art. 81.  Art. 82.  Tytuł II. Ochrona zasobów środowiska . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 160 Dział I. Przepisy ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 160 [Ochrona zasobów środowiska]  . . . . . . . . . . . . . . 160 [Sposoby realizacji ochrony zasobów  środowiska]  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 161 [Standardy jakości środowiska]  . . . . . . . . . . . . . . 162 [Programy przestrzegania standardów jakości  środowiska]  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 162 Dział II. Ochrona powietrza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 165 [Sposoby ochrony powietrza]  . . . . . . . . . . . . . . . 165 [Delegacja ustawowa. Rozporządzenie  w sprawie ocen jakości powietrza]  . . . . . . . . . . . 167 [Delegacja ustawowa. Rozporządzenie ministra  właściwego do spraw środowiska]  . . . . . . . . . . . 168 [Obwieszczenie ministra właściwego do spraw  środowiska]  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 169 Art. 85.  Art. 86.  Art. 86a.  Art. 86b.  7 www.wolterskluwer.pl Spis treści Art. 86c.  Art. 86d.  Art. 87.  Art. 88.  Art. 89.  Art. 90.  Art. 91.  Art. 91a.  Art. 91b.  Art. 91c.  Art. 91d.  Art. 92.  Art. 92a.  Art. 92b.  Art. 93.  Art. 94.  Art. 95.  Art. 96.  [Delegacja ustawowa. Rozporządzenie – krajowy  cel redukcji narażenia]  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 170 [Delegacja ustawowa. Rozporządzenie – sposób  określania udziału zanieczyszczeń pochodzących  z tych źródeł w stężeniach zanieczyszczeń  w powietrzu] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 170 [Ocena jakości powietrza – strefy]  . . . . . . . . . . . . 171 [Ocena jakości powietrza]  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 171 [Ocena poziomów substancji w powietrzu]  . . . . . 173 [Ocena poziomów substancji w powietrzu  na podstawie pomiarów. Nadzór  nad ustalaniem sposobu oceny]  . . . . . . . . . . . . . 176 [Uchwała w sprawie programów ochrony  powietrza] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 178 [Osiągnięcie poziomów celów  długoterminowych]  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 186 [Powiadomienie o zamiarze odroczenia  terminów osiągnięcia poziomów  dopuszczalnych w przypadku dwutlenku azotu  i benzenu]  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 187 [Krajowy program ochrony powietrza]  . . . . . . . . 189 [Przekroczenie pułapu stężenia ekspozycji]  . . . . . 190 [Uchwała w sprawie planu działań  krótkoterminowych]  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 191 [Ryzyko przekroczeń poziomów substancji  w powietrzu spowodowanych przenoszeniem  zanieczyszczeń z terytorium innego państwa]  . . . 194 [Informacje udostępniane są na stronie  internetowej Głównego Inspektoratu Ochrony  Środowiska]  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 199 [Powiadomienie o ryzyku przekroczeń  poziomów substancji w powietrzu]  . . . . . . . . . . . 200 [Zbiorcza ocena jakości powietrza w skali kraju]  201 [Decyzja nakładająca obowiązek prowadzenia  pomiarów poziomów substancji w powietrzu]  . . 203 [Uchwała mająca na celu zapobieżenie  negatywnemu oddziaływaniu na środowisko  lub zabytki – określenie rodzajów  i jakości paliw]  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 207 8 www.wolterskluwer.pl Spis treści Art. 96a.  Art. 97.  Art. 98.  [Nadzór wojewody przy pomocy wojewódzkiego  inspektora ochrony środowiska]  . . . . . . . . . . . . . . 219 Dział III. Ochrona wód . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 224 [Ochrona wód – pojęcie]  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 224 [Zakres ochrony wód podziemnych i obszarów  ich zasilania]  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 225 [Działania organów administracji]  . . . . . . . . . . . . 227 [Zmiana stosunków wodnych]  . . . . . . . . . . . . . . . 227 Dział IV. Ochrona powierzchni ziemi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 230 [Zakres ochrony powierzchni ziemi]  . . . . . . . . . . 230 Art. 101.  Art. 101a.  [Ocena zanieczyszczenia powierzchni ziemi]  . . . . 233 Art. 101b.  [Państwowy monitoring środowiska]  . . . . . . . . . . 236 Art. 101c.  [Rejestr historycznych zanieczyszczeń  Art. 99.  Art. 100.  powierzchni ziemi]  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 236 Art. 101d.  [Identyfikacja potencjalnych historycznych  zanieczyszczeń powierzchni ziemi]  . . . . . . . . . . . 244 Art. 101e.  [Zgłoszenie o stwierdzeniu historycznego  zanieczyszczenia powierzchni ziemi]  . . . . . . . . . . 249 Art. 101f.  [Obowiązek wykonania badań zanieczyszczenia  gleby i ziemi związany z prawdopodobieństwem  występowania historycznego zanieczyszczenia  powierzchni ziemi]  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 253 Art. 101g.  [Badania zanieczyszczenia gleby i ziemi  w celu potwierdzenia występowania  historycznego zanieczyszczenia powierzchni  ziemi lub w celu opracowania planu remediacji]  256 Art. 101h.  [Obowiązek przeprowadzenia remediacji]  . . . . . . 258 Art. 101i.  [Przesłanki przeprowadzenia remediacji]  . . . . . . . 260 Art. 101j.  [Harmonogram zadań w zakresie historycznych  zanieczyszczeń powierzchni ziemi]  . . . . . . . . . . . 262 Art. 101k.  [Koszty remediacji]  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 265 Art. 101l.  [Plan remediacji]  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 269 Art. 101m. [Kompetencje regionalnego dyrektora ochrony  środowiska w przypadku nieprzeprowadzenia  remediacji przez zobowiązanego]  . . . . . . . . . . . . 275 Art. 101n.  [Oceny przeprowadzenia remediacji]  . . . . . . . . . . 279 Art. 101o.  [Obowiązek udostępnienia powierzchni ziemi  dla przeprowadzenia remediacji]  . . . . . . . . . . . . . 280 9 www.wolterskluwer.pl Spis treści Art. 101p.  [Ocena występowania znaczącego zagrożenia  dla zdrowia ludzi lub stanu środowiska]  . . . . . . . 282 Art. 101q.  [Sposoby przeprowadzenia remediacji]  . . . . . . . . 284 Art. 101r.  [Zakaz używania osadów z dna zbiorników  powierzchniowych wód stojących lub wód  płynących]  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 286 (uchylony)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 287 Art. 102.  (uchylony)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 287 Art. 103.  (uchylony)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 287 Art. 104.  (uchylony)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 287 Art. 105.  Art. 106–108. (uchylone)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 287 (uchylony)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 287 Art. 109.  Art. 110.  (uchylony)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 288 Art. 110a.  [Obserwacja i rejestr terenów zagrożonych  Art. 111.  Art. 115.  Art. 113.  Art. 114.  ruchami masowymi ziemi]  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 288 (uchylony)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 290 Dział V. Ochrona przed hałasem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 290 [Ochrona przed hałasem]  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 290 Art. 112.  Art. 112a.  [Wskaźniki hałasu]  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 295 Art. 112b.  [Delegacja ustawowa. Rozporządzenie  w sprawie sposobu ustalania wartości  wskaźnika hałasu]  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 296 [Dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku]  . . 296 [Rodzaje terenów przy miejscowym planie  zagospodarowania przestrzennego]  . . . . . . . . . . 298 [Ocena faktycznego zagospodarowania  i wykorzystania terenu w razie braku  miejscowego planu zagospodarowania  przestrzennego]  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300 Art. 115a.  [Decyzja o dopuszczalnym poziomie hałasu]  . . . . 303 Art. 116.  [Kompetencje rady powiatu]  . . . . . . . . . . . . . . . . 312 [Ocena stanu akustycznego środowiska]  . . . . . . . 315 Art. 117.  Art. 118.  [Mapa akustyczna]  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 316 Art. 118a.  [Mapa akustyczna – podstawowe źródło  danych]  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 319 Art. 118b.  [Obszary ciche]  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 319 Art. 118c.  [Kryteria oceny wielkości emisji hałasu]  . . . . . . . . 320 Art. 119.  [Programy ochrony środowiska przed hałasem]  . . 321 10 www.wolterskluwer.pl Spis treści Art. 120.  [Obowiązki starosty]  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 322 Art. 120a.  [Rejestr stanu akustycznego środowiska]  . . . . . . . 323 Dział VI. Ochrona przed polami elektromagnetycznymi . . . . . 325 Art. 121.  Art. 122.  [Pojęcie ochrony przed polami  elektromagnetycznymi]  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 325 [Delegacja ustawowa. Rozporządzenie  – dopuszczalne poziomy pól  elektromagnetycznych w środowisku]  . . . . . . . . . 326 Art. 122a.  [Podmioty obowiązane do wykonywania  Art. 124.  Art. 123.  pomiarów poziomu pól elektromagnetycznych]  . 327 [Zakres i sposób prowadzenia badań poziomów  pól elektromagnetycznych w środowisku]  . . . . . . 329 [Rejestr dopuszczalnych poziomów  pól elektromagnetycznych]  . . . . . . . . . . . . . . . . . 330 Dział VII. Ochrona kopalin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 332 [Ochrona złóż kopalin]  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 332 [Sposób eksploatacji złóż kopalin]  . . . . . . . . . . . . 335 Dział VIII. Ochrona zwierząt oraz roślin . . . . . . . . . . . . . . . . . . 336 [Pojęcie ochrony roślin i zwierząt]  . . . . . . . . . . . . 336 [Ochrona roślin i zwierząt na poligonach  wojskowych]  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 337 Art. 125.  Art. 126.  Art. 127.  Art. 128.  Dział IX. Ograniczanie sposobu korzystania z nieruchomości w związku z ochroną środowiska . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 339 Rozdział 1. Przepisy ogólne  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 339 Art. 129.  [Ograniczenie sposobu korzystania  z nieruchomości. Odszkodowanie]  . . . . . . . . . . . 339 Rozdział 2. Ograniczenia związane z ochroną zasobów  Art. 131.  środowiska  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 345 Art. 130.  [Metody ograniczenia sposobu korzystania  z nieruchomości]  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 345 [Decyzja w przedmiocie odszkodowania.  Dopuszczalność drogi sądowej]  . . . . . . . . . . . . . . 349 [Żądanie wykupu nieruchomości]  . . . . . . . . . . . . 358 [Opinia rzeczoznawcy majątkowego]  . . . . . . . . . 359 [Podmioty obowiązane do wypłaty  odszkodowania lub wykupu nieruchomości]  . . . . 360 Rozdział 3. Obszary ograniczonego użytkowania  . . . . . . . . . . . 360 [Obszary ograniczonego użytkowania]  . . . . . . . . 360 Art. 132.  Art. 133.  Art. 134.  Art. 135.  11 www.wolterskluwer.pl Spis treści Art. 136.  [Właściwość sądów. Obowiązani do wypłaty  odszkodowania]  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 370 Rozdział 4. Strefy przemysłowe  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 373 Art. 136a.  [Utworzenie strefy przemysłowej]  . . . . . . . . . . . . 373 Art. 136b.  [Zgoda na objęcie nieruchomości granicami  strefy przemysłowej]  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 375 Art. 136c.  [Wniosek o utworzenie strefy przemysłowej]  . . . 377 Art. 136d.  [Uchwała o utworzeniu strefy przemysłowej]  . . . 379 Art. 137.  Art. 138.  Tytuł III. Przeciwdziałanie zanieczyszczeniom . . . . . . . . . . . . . . . 384 Dział I. Przepisy ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 384 [Pojęcie przeciwdziałania zanieczyszczeniom]  . . . 384 [Podmiot odpowiedzialny za eksploatację  instalacji oraz urządzenia]  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 385 [Podmiot odpowiedzialny za eksploatację  obiektów infrastruktury drogowej]  . . . . . . . . . . . 387 [Obowiązki podmiotu korzystającego  ze środowiska]  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 388 Dział II. Instalacje, urządzenia, substancje oraz produkty . . . 390 Rozdział 1. Instalacje i urządzenia  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 390 Art. 139.  Art. 140.  Art. 141.  [Ogólne wymogi co do eksploatacji instalacji  lub urządzeń]  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 390 [Wielkość emisji]  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 391 [Wymagania technologiczne]  . . . . . . . . . . . . . . . . 394 [Nadrzędność standardów jakości środowiska]  . . 395 [Standardy emisyjne]  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 397 Art. 142.  Art. 143.  Art. 144.  Art. 145.  Art. 145a.  [Przekazywanie informacji i danych dotyczących  standardów emisyjnych]  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 399 [Ustalanie standardów emisyjnych]  . . . . . . . . . . . 401 Art. 146.  Art. 146a.  [Warunki dla źródła spalania paliw z okresem  użytkowania do 31 grudnia 2023 r.]  . . . . . . . . . . 403 Art. 146b.  [Dokumenty potwierdzające spełnianie  przez źródło spalania paliw]  . . . . . . . . . . . . . . . . 408 Art. 146c.  [Warunki dla źródła spalania objętego  Przejściowym Planem Krajowym]  . . . . . . . . . . . . . 410 Art. 146d.  [Wyłączenie stosowania przepisów ustawy]  . . . . 412 Art. 146e.  [Cofnięcie wniosku o objęcie Przejściowym  Planem Krajowym]  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 412 Art. 146f.  [Przejściowy Plan Krajowy]  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 413 12 www.wolterskluwer.pl Spis treści Art. 146g.  [Obowiązki prowadzących niektóre instalacje  spalania paliw]  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 414 Art. 146h.  [Delegacja ustawowa. Rozporządzenie  w sprawie wykazu źródeł spania paliw  i ich parametrów eksploatacyjnych]  . . . . . . . . . . 415 Art. 146i.  [Delegacja ustawowa. Rozporządzenie  Art. 147.  w sprawie wymagań istotnych dla realizacji  Przejściowego Planu Krajowego]  . . . . . . . . . . . . . 416 [Pomiary wielkości emisji i pomiary ilości  pobieranej wody]  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 416 Art. 147a.  [Obowiązki prowadzącego instalację  Art. 148.  Art. 149.  Art. 150.  Art. 151.  oraz użytkownika urządzenia w zakresie  pomiarów wielkości emisji]  . . . . . . . . . . . . . . . . . 419 [Delegacja ustawowa. Rozporządzenie  w sprawie prowadzenia pomiarów wielkości  emisji]  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 424 [Obowiązki w zakresie wyników pomiarów.  Sprawozdawczość]  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 425 [Decyzja o obowiązku prowadzenia pomiarów  wielkości emisji]  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 427 [Dodatkowe wymagania do uzyskania  pozwolenia na emisję instalacji]  . . . . . . . . . . . . . 431 [Obowiązek zgłoszenia instalacji]  . . . . . . . . . . . . 432 [Delegacja ustawowa. Rodzaje instalacji]  . . . . . . 440 [Fakultatywne wydanie decyzji dotyczącej  eksplo atacji instalacji]  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 441 [Środki transportu]  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 443 [Zakaz używania instalacji lub urządzeń  nagłaśniających]  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 444 [Uchwała rady gminy w sprawie ustanawiania  ograniczeń co do czasu funkcjonowania  instalacji lub korzystania z urządzeń]  . . . . . . . . . 446 Art. 157a.  [Definicje ustawowe]  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 446 Rozdział 2. Substancje  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 449 Art. 152.  Art. 153.  Art. 154.  Art. 155.  Art. 156.  Art. 157.  Art. 158.  Art. 159.  [Zakres wprowadzania do środowiska  substancji wytwarzanej, wykorzystywanej  lub transportowanej]  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 449 [Obowiązki wprowadzającego substancję  do obrotu] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 450 13 www.wolterskluwer.pl Spis treści Art. 160.  Art. 161.  Art. 162.  Art. 163.  Art. 164.  Art. 165.  [Zakazy wprowadzania do obrotu substancji  stwarzających szczególne zagrożenie  dla środowiska]  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 451 [Sposoby postępowania z substancjami  stwarzającymi szczególne zagrożenie  dla środowiska]  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 453 [Obowiązek sukcesywnej eliminacji substancji]  . . 454 [Delegacja ustawowa]  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 457 [Objaśnienie pojęć]  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 461 [Substancje chemiczne i GMO – odesłanie  do przepisów odrębnych]  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 462 Rozdział 3. Produkty  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 463 [Ograniczenia przy wytwarzaniu produktu]  . . . . . 463 [Obowiązki informacyjne związane  z produktem] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 464 [Obowiązek wprowadzającego produkt  do obrotu] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 466 Art. 166.  Art. 167.  Art. 168.  Art. 168a.  [Kontrola spełniania wymagań przez farby  Art. 169.  Art. 170.  Art. 171.  i lakiery] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 467 [Delegacja ustawowa. Rozporządzenie  w sprawie oznaczania produktów]  . . . . . . . . . . . 469 [Delegacja ustawowa. Ograniczenia  wykorzystywania produktów negatywnie  wpływających na środowisko]  . . . . . . . . . . . . . . . 471 [Zakaz wprowadzania do obrotu produktów,  które nie spełniają wymagań ochrony  środowiska]  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 472 Art. 171a.  [Upoważnienie do wydania rozporządzenia  w sprawie cech produktu]  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 472 Art. 171b.  [Klauzula wzajemnego uznawania. Produkty  Art. 172.  wprowadzane do obrotu]  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 473 [Wymogi w zakresie opakowań]  . . . . . . . . . . . . . 474 Dział III. Drogi, linie kolejowe, linie tramwajowe, lotniska Art. 173.  Art. 174.  oraz porty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 475 [Sposoby ochrony przed zanieczyszczeniami]  . . . 475 [Standardy jakości środowiska. Eksploatacja  dróg, linii kolejowych, linii tramwajowych,  lotnisk oraz portów. Emisja zanieczyszczeń]  . . . . 476 [Obowiązki pomiarowe zarządcy obiektu]  . . . . . . 477 Art. 175.  14 www.wolterskluwer.pl Spis treści Art. 176.  Art. 177.  Art. 178.  Art. 179.  [Delegacja ustawowa. Wymagania w zakresie  prowadzenia pomiarów poziomów substancji  lub energii w środowisku]  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 479 [Przedłożenie wyników pomiarów]  . . . . . . . . . . . 480 [Decyzja o nałożeniu obowiązku prowadzenia  pomiarów]  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 482 [Mapa akustyczna terenu]  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 484 Dział IV. Pozwolenia na wprowadzanie do środowiska substancji lub energii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 486 Rozdział 1. Przepisy ogólne  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 486 Art. 180.  [Pozwolenie na eksploatację instalacji]  . . . . . . . . 486 Art. 180a.  [Pozwolenie na wytwarzanie odpadów]  . . . . . . . 490 [Rodzaje pozwoleń]  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 491 Art. 181.  Art. 182.  [Brak wymagalności pozwolenia sektorowego]  . . 496 Art. 183.  [Wydanie, cofnięcie, wygaśnięcie pozwolenia]  . . 496 Art. 183a.  [Pojęcie prowadzącego instalację]  . . . . . . . . . . . . 498 Art. 183b.  [Objęcie jednym pozwoleniem oznaczonych  Art. 184.  Art. 185.  Art. 186.  Art. 187.  Art. 188.  Art. 189.  części instalacji]  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 499 Rozdział 2. Wydawanie pozwoleń  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 501 [Treść wniosku o wydanie pozwolenia]  . . . . . . . . 501 [Postępowanie o wydanie pozwolenia]  . . . . . . . . 509 [Przesłanki odmowy wydania pozwolenia]  . . . . . 513 [Zabezpieczenie roszczeń]  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 516 [Okres ważności i treść pozwolenia emisyjnego]  523 [Obowiązki i prawa przejmującego prowadzenie  instalacji]  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 527 (uchylony)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 528 Art. 190.  Art. 191.  (uchylony)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 529 Art. 191a.  [Nowa instalacja]  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 529 Art. 192.  [Zmiana warunków wydawania pozwolenia]  . . . 529 Rozdział 3. Wygaśnięcie, cofnięcie i ograniczenie pozwolenia  . . 532 [Wygaśnięcie pozwolenia]  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 532 [Obligatoryjne cofnięcie lub ograniczenie  pozwolenia bez odszkodowania]  . . . . . . . . . . . . . 539 [Fakultatywne cofnięcie lub ograniczenie  pozwolenia bez odszkodowania]  . . . . . . . . . . . . . 543 [Cofnięcie lub ograniczenie pozwolenia  za odszkodowaniem]  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 550 Art. 193.  Art. 194.  Art. 195.  Art. 196.  15 www.wolterskluwer.pl Spis treści Art. 197.  Art. 198.  Art. 199.  [Nieusunięcie negatywnych skutków  w środowisku powstałych w wyniku  prowadzonej działalności]  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 554 [Zwrot ustanowionego zabezpieczenia]  . . . . . . . 555 [Tryb wszczęcia postępowania w sprawie  wygaśnięcia, cofnięcia lub ograniczenia  pozwolenia]  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 558 [Likwidacja lub upadłość podmiotu  korzystającego ze środowiska]  . . . . . . . . . . . . . . . 559 Rozdział 4. Pozwolenia zintegrowane  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 559 Art. 200.  Art. 201.  Art. 205.  Art. 206.  Art. 209.  Art. 207.  Art. 208.  Art. 202.  Art. 203.  Art. 204.  [Instalacje wymagające pozwolenia  zintegrowanego]  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 559 [Treść pozwolenia zintegrowanego]  . . . . . . . . . . 562 [Kilka instalacji położonych na jednym terenie]  . . 566 [Wymogi wobec instalacji wymagających  pozwolenia zintegrowanego]  . . . . . . . . . . . . . . . 567 [Obowiązek dotrzymania standardów jakości  środowiska]  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 571 [Fakultatywne wymagania wynikające  z najlepszych dostępnych technik]  . . . . . . . . . . . . 571 [Przesłanki najlepszych dostępnych technik]  . . . . 572 [Wniosek o wydanie pozwolenia  zintegrowanego]  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 573 [Przekazanie ministrowi wniosku o wydanie  polecenia zintegrowanego]  . . . . . . . . . . . . . . . . . 579 Art. 210.  [Opłata rejestracyjna]  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 580 [Pozwolenie zintegrowane]  . . . . . . . . . . . . . . . . . 582 Art. 211.  Art. 211a.  [Zmiana pozwolenia zintegrowanego]  . . . . . . . . . 586 Art. 212.  [Nadzór nad wydawaniem pozwoleń  zintegrowanych. Rejestr wniosków i pozwoleń]  . . 589 [Zlecenie wykonywania zadań]  . . . . . . . . . . . . . . 592 [Obowiązki informacyjne przed dokonaniem  zmian w instalacji]  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 595 [Wniosek o zmianę pozwolenia  zintegrowanego]  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 600 [Analiza pozwolenia zintegrowanego]  . . . . . . . . . 604 Art. 216.  Art. 217.  [Nowe pozwolenie zintegrowane]  . . . . . . . . . . . . 607 Art. 217a.  [Badania zanieczyszczenia gleby i ziemi]  . . . . . . . 609 Art. 217b.  [Raport końcowy o stanie zanieczyszczeń]  . . . . . 611 Art. 213.  Art. 214.  Art. 215.  16 www.wolterskluwer.pl Spis treści Art. 217c.  [Ocena zanieczyszczenia powierzchni ziemi  w raporcie końcowym]  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 614 Art. 217d.  [Nowy plan remediacji]  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 615 [Udział społeczeństwa w ochronie środowiska]  . . 619 Art. 218.  Art. 219.  [Postępowanie transgraniczne]  . . . . . . . . . . . . . . 620 Rozdział 5. Pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów  Art. 221.  Art. 222.  Art. 223.  Art. 224.  Art. 225.  do powietrza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 622 Art. 220.  [Pozwolenie na wprowadzanie gazów lub pyłów  do powietrza] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 622 [Treść wniosku o wydanie pozwolenia  na wprowadzanie gazów lub pyłów]  . . . . . . . . . . 624 [Poziomy substancji w powietrzu]  . . . . . . . . . . . . 626 (uchylony)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 628 [Dodatkowa obligatoryjna treść pozwolenia  na wprowadzanie gazów lub pyłów  do powietrza] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 628 [Ograniczenia wydawania pozwoleń  na wprowadzanie gazów lub pyłów]  . . . . . . . . . . 630 [Postępowanie kompensacyjne]  . . . . . . . . . . . . . . 640 [Strony postępowania kompensacyjnego]  . . . . . . 641 [Zakres wniosku o wszczęcie postępowania  kompensacyjnego]  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 645 [Wykonalność pozwolenia na wprowadzanie  do powietrza gazów lub pyłów]  . . . . . . . . . . . . . 646 Rozdział 6. (uchylony)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 651 Art. 230–233. (uchylone)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 651 Rozdział 7. (uchylony)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 651 Art. 234–236. (uchylone)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 651 Art. 226.  Art. 227.  Art. 228.  Art. 229.  Dział IVa. Krajowy Rejestr Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 651 Art. 236a.  [Utworzenie Krajowego Rejestru Uwalniania  i Transferu Zanieczyszczeń]  . . . . . . . . . . . . . . . . . 651 Art. 236b.  [Procedura przekazywania danych do Krajowego  Rejestru]  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 653 Art. 236c.  [Obowiązki Głównego Inspektora Ochrony  Środowiska w zakresie przekazywania Komisji  Europejskiej sprawozdania i raportu]  . . . . . . . . . 657 17 www.wolterskluwer.pl Spis treści Art. 236d.  [Kara pieniężna za naruszenia przepisów  związanych z przekazaniem danych  do Krajowego Rejestru]  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 658 Dział V. Przeglądy ekologiczne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 661 Art. 237.  Art. 238.  Art. 239.  Art. 240.  Art. 241.  [Obowiązek sporządzenia i przedłożenia  przeglądu ekologicznego]  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 661 [Treść przeglądu ekologicznego]  . . . . . . . . . . . . . 667 [Fakultatywne elementy decyzji o sporządzeniu  i przedłożeniu przeglądu ekologicznego]  . . . . . . 670 [Zakres przeglądu ekologicznego]  . . . . . . . . . . . . 671 [Podmioty obowiązane do dokonania przeglądu  ekologicznego]  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 672 Art. 241a.  [Obligatoryjny załącznik do przeglądu  Art. 242.  ekologicznego]  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 673 [Delegacja ustawowa. Dodatkowe wymagania,  jakie powinien spełniać przegląd ekologiczny]  . . 674 Tytuł IV. Poważne awarie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 675 Dział I. Przepisy ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 675 Art. 243.  [Pojęcie ochrony środowiska przed poważną  awarią]  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 675 Art. 243a.  [Objaśnienie pojęć]  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 679 Art. 244.  Art. 245.  Art. 246.  Art. 247.  [Podmioty obowiązane do ochrony środowiska  przed awariami] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 682 [Obowiązek zawiadomienia o awarii. Obowiązek  świadczeń osobistych i rzeczowych]  . . . . . . . . . . 684 [Działania wojewody w razie awarii]  . . . . . . . . . . 686 [Decyzja wojewódzkiego inspektora ochrony  środowiska w przypadku awarii]  . . . . . . . . . . . . . 687 Dział II. Instrumenty prawne służące przeciwdziałaniu poważnej awarii przemysłowej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 690 Rozdział 1. Przepisy ogólne  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 690 Art. 248.  [Zakład stwarzający zagrożenie wystąpienia  poważnej awarii przemysłowej]  . . . . . . . . . . . . . . 690 Rozdział 2. Obowiązki prowadzącego zakład stwarzający  zagrożenie wystąpienia awarii przemysłowej  . . . . . . . . . . . . 694 Art. 249.  [Obowiązek zapobiegania awariom  przemysłowym i ograniczania ich skutków dla  ludzi oraz środowiska]  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 694 18 www.wolterskluwer.pl Spis treści Art. 250.  Art. 251.  Art. 252.  Art. 253.  Art. 254.  Art. 255.  Art. 256.  Art. 257.  Art. 258.  Art. 259.  Art. 260.  Art. 261.  [Notyfikacja]  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 695 [Program zapobiegania poważnym awariom  przemysłowym]  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 698 [Opracowanie i wdrożenie systemu  bezpieczeństwa gwarantującego ochronę ludzi  i środowiska]  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 702 [Raport o bezpieczeństwie]  . . . . . . . . . . . . . . . . . 704 [Przedłożenie raportu o bezpieczeństwie. Opłata  za zatwierdzenie raportu]  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 705 [Uruchomienie zakładu lub jego części]  . . . . . . . . 706 [Analiza i zmiany raportu o bezpieczeństwie]  . . . 707 [Analiza zgłoszenia zakładu o zwiększonym  lub o dużym ryzyku, programu zapobiegania  awariom, systemu zarządzania bezpieczeństwem,  raportu o bezpieczeństwie oraz wewnętrznego  planu operacyjno-ratowniczego]  . . . . . . . . . . . . . 709 [Zmiany w programie zapobiegania awariom]  . . 711 [Wzajemne informowanie się między zakładami  sąsiadującymi]  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 712 [Plany operacyjno-ratownicze]  . . . . . . . . . . . . . . . 715 [Obowiązki prowadzącego zakład o dużym  ryzyku] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 717 Art. 261a.  [Obowiązek o zwiększonym ryzyku  lub o dużym ryzyku przez prowadzącego zakład  podawania do publicznej wiadomości informacji  dotyczących zakładu]  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 721 [Udział pracowników w postępowaniu  w sprawie sporządzenia wewnętrznego planu  operacyjno-ratowniczego]  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 723 [Obowiązki dostarczenia wykazu zawierającego  dane o rodzaju, kategorii i ilości substancji  niebezpiecznych]  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 726 [Obowiązki prowadzącego zakład o zwiększonym  lub dużym ryzyku w razie awarii]  . . . . . . . . . . . . . 726 Art. 262.  Art. 263.  Art. 264.  Rozdział 3. Obowiązki organów administracji związane  z awarią przemysłową  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 727 Art. 264a.  [Opiniowanie programu zapobiegania awariom  przez właściwy organ Państwowej Straży  Pożarnej]  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 727 19 www.wolterskluwer.pl Spis treści Art. 264b.  [Zatwierdzenie lub odmawia zatwierdzenia  raportu o bezpieczeństwie bądź zmian raportu]  730 Art. 264c.  [Opiniowanie wewnętrznego planu  operacyjno -ratowniczego lub jego zmiany  przez komendanta wojewódzkiego Państwowej  Straży Pożarnej]  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 731 Art. 264d.  [Decyzja o ustaleniu grupy zakładów, których  Art. 265.  Art. 266.  Art. 267.  zlokalizowanie względem siebie może  spowodować efekt domina]  . . . . . . . . . . . . . . . . 732 [Zewnętrzny plan operacyjno-ratowniczy]  . . . . . . 736 [Realizacja zewnętrznego planu operacyjno- -ratowniczego. Odstąpienie od sporządzenia  planu]  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 742 [Informacje udostępniane w Biuletynie  Informacji Publicznej przez właściwe organy  Państwowej Straży Pożarnej]  . . . . . . . . . . . . . . . . 743 Art. 267a.  [Udostępnianie informacji na zasadach i w trybie  Art. 268.  określonych w ustawie o udostępnianiu  informacji o środowisku i jego ochronie]  . . . . . . . 746 [Obowiązki organów Państwowej Straży  Pożarnej w przypadku awarii]  . . . . . . . . . . . . . . . 748 Art. 268a.  [Obowiązki organów administracji publicznej  oraz podmiotów wymienionych w zewnętrznym  planie operacyjno-ratowniczym w przypadku  awarii] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 749 [Czynności kontrolno-rozpoznawcze. Kontrole  planowe w terenie]  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 750 Art. 269a.  [Cel prowadzenia kontroli w terenie]  . . . . . . . . . 753 Dział III. Współpraca międzynarodowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . 755 Art. 269.  Art. 271.  Art. 270.  [Awaria przemysłowa o zasięgu  transgranicznym]  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 755 [Działania ratownicze w związku z awarią poza  terytorium kraju]  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 758 Art. 271a.  [Obowiązki informacyjne]  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 759 Art. 271b.  [Kompetencje Głównego Inspektora Ochrony  Środowiska]  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 760 Art. 271c.  [Koordynowanie realizacji zadań związanych  ze współpracą międzynarodową w sprawach  przeciwdziałania awariom]  . . . . . . . . . . . . . . . . . 761 20 www.wolterskluwer.pl Spis treści Art. 277.  Art. 278.  Art. 279.  Art. 272.  Art. 273.  Art. 274.  Art. 275.  Art. 276.  Tytuł V. Środki finansowo-prawne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 762 Dział I. Przepisy ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 762 [Środki finansowo-prawne ochrony środowiska]  762 [Obowiązek opłat z tytułu korzystania  ze środowiska]  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 766 [Kryteria ustalania wysokości opłat]  . . . . . . . . . . . 771 [Podmioty obowiązane do ponoszenia opłat]  . . . 776 [Podwyższona opłata za korzystanie  ze środowiska]  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 779 [Wnoszenie opłat]  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 790 [Sprawozdania z wykonania przychodów  i rozchodów]  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 793 [Podmioty obowiązane do ponoszenia  opłat za korzystanie ze środowiska  i administracyjnych kar pieniężnych]  . . . . . . . . . . 794 [Zmieszanie odpadów]  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 801 [Stosowanie przepisów Ordynacji podatkowej.  Wyłączenia]  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 803 [Tryb wszczęcia postępowania]  . . . . . . . . . . . . . . 808 [Ustalanie stawek podatków i innych danin  publicznych]  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 809 Dział II. Opłaty za korzystanie ze środowiska . . . . . . . . . . . . . 810 Rozdział 1. Wnoszenie opłat  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 810 [Podmioty ponoszące opłaty]  . . . . . . . . . . . . . . . . 810 [Ustalanie i wnoszenie opłat za korzystanie  ze środowiska]  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 813 Art. 280.  Art. 281.  Art. 282.  Art. 283.  Art. 284.  Art. 285.  Art. 285a.  [Opłata wnoszona przez prowadzącego  Art. 286.  instalację albo operatora statku powietrznego,  który nie rozliczył emisji gazów cieplarnianych]  . . 817 [Obowiązek przedkładania wykazów danych  wykorzystanych do ustalenia wysokości opłat]  . . 818 Art. 286a.  [Wojewódzka baza informacji o korzystaniu  ze środowiska. Raport wojewódzki. Zasady  gromadzenia informacji]  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 824 [Prowadzenie ewidencji]  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 827 [Wymierzanie opłaty przez marszałka  województwa]  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 828 Art. 287.  Art. 288.  21 www.wolterskluwer.pl Spis treści Art. 289.  [Zwolnienia od obowiązku wnoszenia opłat  za korzystanie ze środowiska. Podwyższone  opłaty]  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 837 Rozdział 2. Stawki opłat za korzystanie ze środowiska  . . . . . . 839 [Górne jednostkowe stawki opłat]  . . . . . . . . . . . . 839 [Podwyższenie stawek opłat. Obwieszczenie]  . . . 842 Rozdział 3. Opłaty podwyższone  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 843 [Opłaty podwyższone o 500 ]  . . . . . . . . . . . . . . 843 [Przesłanki naliczania opłat podwyższonych]  . . . . 844 Art. 290.  Art. 291.  Art. 292.  Art. 293.  Rozdział 4. Przepisy szczególne dotyczące opłat za pobór  wody, wprowadzanie ścieków i za składowanie odpadów  . . 854 [Zwolnienia z opłat za pobór wody]  . . . . . . . . . . 854 Art. 294.  [Opłaty za określone kategorie ścieków]  . . . . . . . 855 Art. 295.  Art. 296.  [Zwolnienia z opłat]  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 862 [Opłata z tytułu umieszczenia odpadów  Art. 297.  na składowisku]  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 866 Art. 297a.  [Zwolnienie z opłaty za składowanie odpadów]  . . 867 Dział III. Administracyjne kary pieniężne . . . . . . . . . . . . . . . . . 868 Rozdział 1. Postępowanie w sprawie wymierzenia kary  . . . . . . 868 Art. 298.  Art. 299.  Art. 300.  Art. 301.  Art. 302.  [Podstawy wymiaru administracyjnej kary  pieniężnej]  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 868 [Podstawy stwierdzenia przekroczenia  lub naruszenia]  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 875 [Decyzja ustalająca wymiar kary biegnącej]  . . . . . 878 [Zmiana wymiaru kary biegnącej]  . . . . . . . . . . . . 881 [Decyzja o wymierzeniu administracyjnej kary  pieniężnej]  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 887 [Nowa wysokość kary biegnącej w przypadku  bezzasadności wniosku]  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 890 [Zmiana stawek kary]  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 891 [Podstawa stwierdzenia przekroczenia  warunków korzystania ze środowiska]  . . . . . . . . 893 Art. 305a.  [Brak wymaganych pomiarów]  . . . . . . . . . . . . . . 896 Art. 306.  [Szczegółowe warunki wymierzania kar  na podstawie pomiarów ciągłych]  . . . . . . . . . . . . 903 [Kara za przekroczenie ilości pobranej wody]  . . . 903 [Brak wszczęcia postępowania]  . . . . . . . . . . . . . . 905 Rozdział 2. Wysokość kar  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 907 [Ustalanie wysokości kary]  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 907 Art. 304.  Art. 305.  Art. 307.  Art. 308.  Art. 303.  Art. 309.  22 www.wolterskluwer.pl Spis treści Art. 310.  Art. 311.  Art. 312.  [Górne jednostkowe stawki kar – ścieki]  . . . . . . . 908 [Górne jednostkowe stawki kar – przekroczenie  dopuszczalnego poziomu hałasu]  . . . . . . . . . . . . 910 [Podwyższanie stawek kar w razie przekroczenia  poziomu hałasu]  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 911 Rozdział 3. Przepisy szczególne dotyczące kar  za wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza,  wprowadzanie ścieków oraz emisję hałasu  . . . . . . . . . . . . . . 912 Art. 313.  [Przekroczenie ilości substancji wprowadzanych  do powietrza] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 912 [Stwierdzanie przekroczenia]  . . . . . . . . . . . . . . . . 914 [Przekroczenie dopuszczalnego poziomu hałasu.  Kary wymierzane odrębnie dla pory dnia i pory  nocy]  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 917 Art. 314.  Art. 315.  Rozdział 4. Kary pieniężne za uchybienia w zakresie  przygotowania i realizacji programów ochrony powietrza  oraz planów działań krótkoterminowych  . . . . . . . . . . . . . . . 919 Art. 315a.  [Podstawy wymiaru kary pieniężnej]  . . . . . . . . . . 919 Art. 315b.  [Odwołanie do Głównego Inspektora Ochrony  Środowiska]  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 921 Art. 315c.  [Odpowiednie stosowanie przepisów ustawy –  Ordynacja podatkowa]  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 922 Rozdział 5. Przepisy szczególne dotyczące kar za niespełnianie  warunków uznawania za dotrzymane maksymalnych  emisji substancji ze źródeł spalania paliw, o których mowa  w przepisach wydanych na podstawie art. 146h  . . . . . . . . . . 923 Art. 315d.  [Odpowiedzialność za niedotrzymywanie  maksymalnych emisji substancji]  . . . . . . . . . . . . . 923 Art. 315e.  [Administracyjna kara pieniężna  za niedotrzymywanie maksymalnych emisji  substancji]  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 924 Dział IV. Odraczanie, zmniejszanie oraz umarzanie podwyższonej opłaty za korzystanie ze środowiska oraz administracyjnych kar pieniężnych . . . . . . . . . . . . . . . . 925 Art. 316.  Art. 317.  [Właściwość organów w sprawach odraczania  terminu płatności opłaty za korzystanie  ze środowiska, jej zmniejszania i umarzania]  . . . 925 [Odroczenie terminu płatności opłaty  za korzystanie ze środowiska]  . . . . . . . . . . . . . . . 926 23 www.wolterskluwer.pl Spis treści Art. 319.  [Wniosek o odroczenie terminu płatności]  . . . . . 938 Art. 318.  Art. 318a.  [Obowiązek przedkładania informacji o przebiegu  realizacji przedsięwzięcia z krajowego programu  oczyszczania ścieków komunalnych]  . . . . . . . . . . . 946 [Preferencje w przypadku terminowej realizacji  obowiązków]  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 947 [Konsekwencje nieterminowej realizacji  obowiązków]  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 956 [Termin przedawnienia należności]  . . . . . . . . . . . 959 Art. 320.  Art. 321.  Tytuł VI. Odpowiedzialność w ochronie środowiska . . . . . . . . . 961 Dział I. Odpowiedzialność cywilna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 961 Art. 324.  Art. 322.  [Odpowiedzialność za szkody. Stosowanie  przepisów kodeksu cywilnego]  . . . . . . . . . . . . . . 961 [Legitymacja czynna do domagania się podjęcia  środków zapobiegawczych bądź przywrócenia  środowiska do stanu zgodnego z prawem]  . . . . . 965 [Wyrządzenie szkody przez zakład  o zwiększonym lub o dużym ryzyku]  . . . . . . . . . . 969 [Działanie zgodnie z prawem]  . . . . . . . . . . . . . . . 971 [Roszczenie o zwrot nakładów]  . . . . . . . . . . . . . . 972 [Zobowiązanie do udzielenia informacji  o zakresie odpowiedzialności]  . . . . . . . . . . . . . . . 972 [Legitymacja czynna organizacji ekologicznych.  Zaprzestanie reklamy]  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 974 Dział II. Odpowiedzialność karna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 975 Art. 325.  Art. 326.  Art. 327.  Art. 323.  Art. 328.  Art. 329.  Art. 330.  Art. 331.  Art. 332.  [Odpowiedzialność karna za naruszenie art. 28  – uchylanie się od obowiązków informacyjnych]  975 [Odpowiedzialność karna za naruszenie art. 75  – prace budowlane]  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 976 [Odpowiedzialność karna za naruszenie  art. 76 ust. 4 – uchylenie się od obowiązku  zawiadomienia wojewódzkiego inspektora  ochrony środowiska]  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 978 [Odpowiedzialność karna za naruszenie art. 92  ust. 1c – nieprzestrzeganie przepisów uchwały  sejmiku województwa w sprawie planu działań  krótkoterminowych]  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 979 24 www.wolterskluwer.pl Art. 332a.  [Odpowiedzialność karna za naruszenie art. 80a  Spis treści Art. 333.  Art. 334.  ust. 1 i 2 – promocja produktu szkodliwego  dla środowiska]  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 980 [Odpowiedzialność karna za naruszenie art. 95  – uchylanie się od obowiązku pomiaru poziomu  substancji w powietrzu]  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 981 [Odpowiedzialność karna za naruszenie art. 96  – nieprzestrzeganie przepisów uchwały sejmiku  województwa w sprawie dopuszczonych  do stosowania paliw]  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 982 (uchylony)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 983 Art. 335.  Art. 335a.  [Odpowiedzialność karna za naruszenie  art. 101f – niedopełnienie obowiązku  prowadzenia badań]  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 983 Art. 335b.  [Odpowiedzialność karna za naruszenie  art. 101e – niedopełnienie obowiązku zgłoszenia  zanieczyszczenia powierzchni zie
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Prawo ochrony środowiska. Komentarz
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: