Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00150 003738 21342463 na godz. na dobę w sumie
Prawo podatkowe - ebook/pdf
Prawo podatkowe - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 272
Wydawca: C. H. Beck Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-255-3786-9 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> naukowe i akademickie >> prawo
Porównaj ceny (książka, ebook (-5%), audiobook).

Seria Akademia Prawa jest kierowana do studentów wydziałów prawniczych. Książki z tej serii stanowią opracowania podręcznikowe. które w przystępny i przejrzysty sposób podają wiedzę z poszczególnych dziedzin prawa.

Podręcznik Prawo podatkowe powstał przede wszystkim z myślą o studentach wydziałów prawa i administracji. dodatkowo, może okazać się pomocny także studentom innych kierunków studiów, jak np. ekonomii czy zarządzania.

Publikacja przedstawia w usystematyzowanej i czytelnej formie najważniejsze regulacje z zakresu prawa podatkowego. Część pierwsza dotycząca teorii podatku, w ogólny sposób definiuje podstawowe uwarunkowania i kategorie charakterystyczne dla wszystkich rodzajów podatków. Część druga obejmuje postanowienia Ordynacji podatkowej w płaszczyźnie materialnej i proceduralnej, natomiast częśc trzecia obejmuje tytuły podatkowe zawarte w odrębnych ustawach podatkowych. W części tej systematyka podręcznika odzwierciedla kryterium wpływu podatków do budżetu państwa i budżetu samorządu terytorialnego.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Akademia Prawa Robert Oktaba Prawo podatkowe C. H. Beck AKADEMIA PRAWA Prawo podatkowe W sprzedaży: R. Mastalski PRAWO PODATKOWE, wyd. 6 Studia Prawnicze W. Wójtowicz (red.) PRAWO PODATKOWE – CZĘŚĆ OGÓLNA I SZCZEGÓŁOWA Podręczniki Prawnicze A. Partyka PRAWO PODATKOWE I FINANSE PUBLICZNE Plansze Becka H. Dzwonkowski (red.) PRAWO PODATKOWE, wyd. 2 Skrypty Becka www.sklep.beck.pl Akademia Prawa Robert Oktaba Prawo podatkowe Wydawnictwo C. H. BECK Warszawa 2012 Wydawca: Aneta Flisek © Wydawnictwo C. H. Beck 2012 Wydawnictwo C.H. Beck Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa Skład i łamanie: Wydawnictwo C.H. Beck Druk i oprawa: P.W.P. Interdruk, Warszawa ISBN 978-83-255-3785-2 ISBN e-book 978-83-255-3786-9 Spis treści Wykaz skrótów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Literatura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IX XI Przedmowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X 1 Część I. Teoria podatku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 1. Zagadnienia ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . § 1 . Zasady podatkowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . § 2 . Aspekty podatkowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . § 3 . Cechy podatku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . § 4 . Funkcje podatków . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . § 5 . Rodzaje podatków . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . § 6 . Struktura dochodów podatkowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Część II. Ogólne prawo podatkowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 2. Miejsce Ordynacji podatkowej w systemie prawa podatkowego . . . . . § 7 . Zagadnienia ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . § 8 . Struktura Ordynacji podatkowej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . § 9 . Stosunek prawnopodatkowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I . Zagadnienia ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II . Zakres stosunku prawnopodatkowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . III. Przekształcenia stosunku prawnopodatkowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 3. Obowiązek podatkowy i powstanie zobowiązania podatkowego . . . . . § 10. Obowiązek podatkowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . § 11. Zobowiązanie podatkowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 4. Zabezpieczenie wykonania zobowiązania podatkowego . . . . . . . . . . . . § 12. Istota i formy zabezpieczenia zobowiązania podatkowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . § 13 . Zabezpieczenie przedegzekucyjne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 3 4 5 6 8 9 13 15 15 16 18 18 26 32 37 37 39 43 43 44 Spis treści 48 § 14 . Zabezpieczenia dobrowolne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 § 15 . Hipoteka przymusowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54 § 16 . Zastaw skarbowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57 Rozdział 5. Odpowiedzialność za zobowiązanie podatkowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57 § 17. Odpowiedzialność w prawie podatkowym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59 § 18. Odpowiedzialność podatnika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 § 19. Odpowiedzialność płatnika i inkasenta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62 § 20. Odpowiedzialność następców prawnych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66 § 21. Odpowiedzialność osób trzecich . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75 Rozdział 6. Wygaśnięcie zobowiązania podatkowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75 § 22. Rodzaje wygaśnięcia zobowiązań podatkowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76 § 23. Efektywne sposoby wygaśnięcia zobowiązania podatkowego . . . . . . . . . . . . . . . 89 § 24. Nieefektywne sposoby wygaśnięcia zobowiązania podatkowego . . . . . . . . . . . . 97 Rozdział 7. Administracja skarbowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 § 25 . Zagadnienia ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . § 26. Właściwość miejscowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99 § 27. Właściwość rzeczowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 § 28. Wyłączenie pracownika organu podatkowego oraz organu podatkowego . . . . 101 Rozdział 8. Postępowanie podatkowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103 § 29. Zasady postępowania podatkowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103 § 30. Wszczęcie postępowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107 § 31. Postępowanie dowodowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108 § 32. Zawieszenie postępowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110 § 33. Akty kończące postępowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111 § 34. Środki zaskarżenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113 § 35. Nadzwyczajne środki zaskarżenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115 Rozdział 9. Kontrola podatkowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119 Rozdział 10. Sądowoadministracyjna kontrola legalności decyzji podatkowych . . . 125 § 36 . Zagadnienia ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125 § 37. Skarga sądowoadministracyjna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126 § 38 . Skarga kasacyjna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127 Część III. Szczegółowe prawo podatkowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129 Rozdział 11. Podatki centralne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131 § 39. Podatek od towarów i usług . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131 I . Zagadnienia ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131 II . Zakres podmiotowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136 III . Zakres przedmiotowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138 IV. Obowiązek podatkowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 142 . Podstawa opodatkowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143 I . Stawki podatku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 146 II . Ulgi i zwolnienia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 147 III . Wymiar i pobór podatku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 148 § 40 . Podatek akcyzowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 151 I . Zagadnienia ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 151 II . Zakres podmiotowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155 I Spis treści III . Zakres przedmiotowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 157 IV. Obowiązek podatkowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 159 . Podstawa opodatkowania i stawki podatku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 160 I . Ulgi i zwolnienia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 160 II . Wymiar i pobór podatku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 162 III . Procedura zawieszenia poboru podatku akcyzowego . . . . . . . . . . . . . . . . 164 § 41 . Podatek od gier hazardowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 167 I . Zagadnienia ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 167 II . Zakres podmiotowy i przedmiotowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 168 III. Obowiązek podatkowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 170 I . Podstawa opodatkowania i stawki podatku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 170 . Wymiar i pobór podatku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 171 Rozdział 12. Podatki mieszane . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 173 § 42 . Podatek dochodowy od osób fizycznych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 173 I . Zagadnienia ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 173 II . Zakres podmiotowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 175 III . Zakres przedmiotowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 177 I . Podstawa opodatkowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 179 . Stawki podatku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 183 I . Ulgi i zwolnienia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 186 II . Wymiar i pobór podatku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 187 § 43 . Podatek dochodowy od osób prawnych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 189 I . Zagadnienia ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 189 II . Zakres podmiotowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 190 III . Zakres przedmiotowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 192 I . Podstawa opodatkowania i stawki podatku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 193 . Zwolnienia podmiotowe i przedmiotowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 195 I . Wymiar i pobór podatku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 197 Rozdział 13. Podatki lokalne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 199 § 44. Podatek od czynności cywilnoprawnych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 199 I . Zagadnienia ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 199 II . Zakres podmiotowy i przedmiotowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200 III. Obowiązek podatkowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 201 I . Podstawa opodatkowania i stawki podatku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 202 . Ulgi i zwolnienia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 204 I . Wymiar i pobór podatku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 205 § 45 . Podatek od spadków i darowizn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 206 I . Zagadnienia ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 206 II . Zakres podmiotowy i przedmiotowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 206 III. Obowiązek podatkowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 208 I . Podstawa opodatkowania i stawki podatku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 209 . Ulgi i zwolnienia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 212 I . Wymiar i pobór podatku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 213 § 46. Podatek od nieruchomości . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 213 I . Zagadnienia ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 213 II . Zakres podmiotowy i przedmiotowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 214 III. Obowiązek podatkowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 215 I . Podstawa opodatkowania i stawki podatku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 216 . Ulgi i zwolnienia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 218 I . Wymiar i pobór podatku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 219 II Spis treści § 47. Podatek od środków transportowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 221 I . Zagadnienia ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 221 II . Zakres podmiotowy i przedmiotowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 222 III. Obowiązek podatkowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 223 I . Podstawa opodatkowania i stawki podatku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 223 . Ulgi i zwolnienia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 224 I . Wymiar i pobór podatku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 224 § 48 . Podatek rolny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 226 I . Zagadnienia ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 226 II . Zakres podmiotowy i przedmiotowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 226 III. Obowiązek podatkowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 227 I . Podstawa opodatkowania i stawki podatku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 228 . Ulgi i zwolnienia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 228 I . Wymiar i pobór podatku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 230 § 49. Podatek leśny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 231 I . Zagadnienia ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 231 II . Zakres podmiotowy i przedmiotowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 231 III. Obowiązek podatkowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 232 I . Podstawa opodatkowania i stawki podatku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 232 . Ulgi i zwolnienia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 233 I . Wymiar i pobór podatku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 233 Indeks rzeczowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 249 III Wykaz skrótów 1. Źródła prawa DJSTU . . . . . . . . . . . . . .ustawa z 13.11.2003 r. o dochodach jednostek samorządu tery- torialnego (tekst jedn . Dz .U . z 2010 r . Nr 80, poz . 526 ze zm .) GrHazU . . . . . . . . . . . ustawa z 19 .11 .2009 r . o grach hazardowych (Dz .U . Nr 201, poz . 1540 ze zm .) ze zm .) KC . . . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 23 .4 .1964 r . – Kodeks cywilny (Dz .U . Nr 16, poz . 93 KKS . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 10 .9 .1999 r . – Kodeks karny skarbowy (tekst jedn . Dz .U . z 2007 r . Nr 111, poz . 765, ze zm .) Konstytucja RP . . . . . Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2 .4 .1997 r . (Dz .U . Nr 78, poz . 483 ze sprost . i ze zm .) KRO . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 25.2.1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.U. Nr 9, poz . 59 ze zm .) OrdPU . . . . . . . . . . . . ustawa z 29 .8 .1997 r . – Ordynacja podatkowa (tekst jedn . Dz .U . z 2005 r . Nr 8, poz . 60 ze zm .) PDOFizU . . . . . . . . . . ustawa z 26 .7 .1991 r . o podatku dochodowym od osób fi- zycznych (tekst jedn . Dz .U . z 2010 r . Nr 51, poz . 307 ze zm .) PDOPrU . . . . . . . . . . . ustawa z 15 .2 .1992 r . o podatku dochodowym od osób praw- nych (tekst jedn . Dz .U . z 2011 r . Nr 74, poz . 397 ze zm .) PodAkcU . . . . . . . . . . ustawa z 6 .12 .2008 r . o podatku akcyzowym (tekst jedn . Dz .U . z 2011 r . Nr 108, poz . 626 ze zm .) PodCzCywU . . . . . . ustawa z 9.9.2000 r. o podatku od czynności cywilnopraw- nych (tekst jedn . Dz .U . z 2010 r . Nr 101, poz . 649 ze zm .) PodLeśU . . . . . . . . . . ustawa z 30.10.2002 r. o podatku leśnym (Dz.U. Nr 200, poz . 1682 ze zm .) PodOpłLU . . . . . . . . ustawa z 12.1.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jedn . Dz .U . z 2010 r . Nr 95, poz . 613 ze zm .) IX Wykaz skrótów PodRolU . . . . . . . . . . ustawa z 15 .11 .1984 r . o podatku rolnym (tekst jedn . Dz .U . z 2006 r . Nr 136, poz . 969 ze zm .) PodSpadU . . . . . . . . . ustawa z 28 .7 .1983 r . o podatku od spadków i darowizn (tekst jedn . Dz .U . z 2009 r . Nr 93, poz . 768 ze zm .) PostEgzAdmU . . . . . . .ustawa z 17.6.1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w admi- nistracji (tekst jedn . Dz .U . z 2005 r . Nr 229, poz . 1954 ze zm .) ATU . . . . . . . . . . . . . ustawa z 11.3.2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn . Dz .U . z 2011 r . Nr 177, poz . 1054 ze zm .) 2. Organy orzekające ETS . . . . . . . . . . . . . . . Europejski Trybunał Sprawiedliwości NSA . . . . . . . . . . . . . . Naczelny Sąd Administracyjny TK . . . . . . . . . . . . . . . . Trybunał Konstytucyjny WSA . . . . . . . . . . . . . . Wojewódzki Sąd Administracyjny 3. Publikatory GP . . . . . . . . . . . . . . . . Gazeta Prawna MoPod . . . . . . . . . . . . Monitor Podatkowy ONSA . . . . . . . . . . . . . Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego ONSAiWSA . . . . . . . Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego i woje- wódzkich sądów administracyjnych POP . . . . . . . . . . . . . . . Przegląd Orzecznictwa Podatkowego TK . . . . . . . . . . . . . . . . Trybunał Konstytucyjny 4. Inne skróty art . . . . . . . . . . . . . . . . . artykuł Dz .U . . . . . . . . . . . . . . Dziennik Ustaw Dz .Urz . . . . . . . . . . . . Dziennik Urzędowy EWG . . . . . . . . . . . . . Europejska Wspólnota Gospodarcza M .P . . . . . . . . . . . . . . . Monitor Polski n . . . . . . . . . . . . . . . . . . następna (-a, -e) NBP . . . . . . . . . . . . . . Narodowy Bank Polski por . . . . . . . . . . . . . . . . porównaj rozp . . . . . . . . . . . . . . . rozporządzenie SKOK . . . . . . . . . . . . spółdzielcza kasa oszczędnościowo-kredytowa tekst jedn . . . . . . . . . . tekst jednolity uchw . . . . . . . . . . . . . . uchwała UE . . . . . . . . . . . . . . . Unia Europejska WDT . . . . . . . . . . . . . . wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów WNT . . . . . . . . . . . . . . wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów wyr . . . . . . . . . . . . . . . wyrok w zw . . . . . . . . . . . . . . w związku ze zm . . . . . . . . . . . . . ze zmianami zob . . . . . . . . . . . . . . . . zobacz X Literatura B. Adamiak, J. Borkowski, Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne, Warszawa 2011 . B. Adamiak, J. Borkowski, R. Mastalski, J. Zubrzycki, Ordynacja podatkowa . Komen- tarz, Wrocław 2011. S. Babiarz, B. Dauter, B. Gruszczyński, R. Hauser, A. Kabat, M. Niezgódka-Medek, Ordynacja podatkowa . Komentarz, Warszawa 2010 . A. Bartosiewicz, R. Kubacki, AT . Komentarz, Warszawa 2011 . ciż, Leksykon Ordynacji podatkowej, Wrocław 2010. P. Borszowski, Elementy stosunku prawnego zobowiązania podatkowego, Kra- ków 2004 . M. Bouvier, Wprowadzenie do prawa podatkowego i teorii podatku, Warszawa 2000 . B. Brzeziński (red.), Prawo podatkowe. Teoria, instytucje, funkcjonowanie, Toruń 2009 . tenże, Wprowadzenie do prawa podatkowego, Toruń 2008. tenże, Prawo podatkowe, Toruń 2000. W. Czachórski, Zobowiązania. Zarys wykładu, Warszawa 1994. W. Czyżowicz (red .), Prawo celne, Warszawa 2004 . B. Dauter, Podatki i opłaty lokalne. Podatek rolny. Podatek leśny, Warszawa 2009. tenże (red.), Ordynacja podatkowa. Orzecznictwo sądów administracyjnych w sprawach podatkowych, Warszawa 2007 . H. Dzwonkowski, J. Głuchowski, A. Pomorska (red.), W kręgu prawa podatkowego i finansów publicznych. Księga dedykowana Profesorowi Cezaremu Kosikow- skiemu w 40-lecie pracy naukowej, Lublin 2005 . H. Dzwonkowski (red .), Prawo podatkowe, Warszawa 2010 . M. Goettel, A. Goettel, Podatek od czynności cywilnoprawnych. Komentarz, War- szawa 2007 . Egzamin na doradcę podatkowego, t. I (praca zbiorowa), Kraków 2008. XI Literatura L. Etel (red .), System Prawa Finansowego, t . III, Prawo daninowe, Warszawa 2010 . tenże (red.), Ordynacja podatkowa w teorii i praktyce, Białystok 2008. tenże (red .), Prawo podatkowe, Warszawa 2006 . E. Fojcik-Mastalska, R. Mastalski (red .), Prawo finansowe, Warszawa 2011 . J. Głuchowski, J. Patyk, Zarys polskiego prawa podatkowego, Warszawa 2009 . E. Gniewek (red .), Podstawy prawa cywilnego, Warszawa 2010 . R. Golat, Podatki a prawo cywilne, Warszawa–Jaktorów 2000 . A. Gomułowicz, J. Małecki, Podatki i prawo podatkowe, Warszawa 2010 . D. Jankowiak, Odpowiedzialność podatkowa podatnika, płatnika, inkasenta i osób trzecich, Warszawa 2003 . K. Juszczak, Prawa i obowiązki podatnika. Zobowiązanie, zaległość, nadpłata, Wrocław 2006. A. Kaźmierczyk (red.), Ordynacja podatkowa. Źródła i wykładnia prawa podatko- wego, Warszawa 2010 . A. Kidyba, Prawo handlowe, Warszawa 2009 . K. Koperkiewicz-Mordel, W. Chrościelewski, W. Nykiel, Polskie prawo podatkowe, Warszawa 2006 . D. Kosacka-Łędzewicz, B. Olszewski, Transakcje wewnątrzwspólnotowe. Eksport, import, Wrocław 2010. C. Kosikowski, L. Etel, Ordynacja podatkowa . Komentarz, Warszawa 2009 . C. Kosikowski (red .), System Prawa Finansowego, t . 1, Teoria i nauka prawa finan- sowego, Warszawa 2010; Księga Pamiątkowa Ku Czci Profesora Apoloniusza Ko- steckiego (praca zbiorowa) . Studia z dziedziny prawa podatkowego (praca zbio- rowa), Toruń 1998. A. Kuś, Prawo celne, Bydgoszcz–Lublin 2004 . H. Litwińczuk (red.), Prawo podatkowe przedsiębiorców, t. I, Warszawa 2008. A. Majchrzycka-Guzowska, Finanse i prawo finansowe, Warszawa 2007 . J. Marciniuk (red .), Podatek dochodowy od osób fizycznych . Komentarz, Warsza- wa 2011 . tenże (red .), Podatek dochodowy od osób prawnych . Komentarz, Warszawa 2011 . A. Mariański, Prawa i obowiązki następców prawnych w prawie podatkowym, Warszawa 2003 . R. Mastalski, Prawo podatkowe, Warszawa 2009 . tenże, Wprowadzenie do prawa podatkowego, Warszawa 1995 . W. Miemiec (red.), Księga Jubileuszowa Profesora Ryszarda Mastalskiego. Stano- wienie i stosowanie prawa podatkowego, Wrocław 2009. A. Mikos-Sitek, P. Zapadka, Prawo finansów publicznych, Warszawa 2010 . ciż, Polskie prawo bankowe, Warszawa 2009 . T. Nierobisz, A. Wacławczyk, Podatek od czynności cywilnoprawnych. Komentarz praktyczny, Warszawa 2011 . J. Naczyńska, Odpowiedzialność podatkowa, Sosnowiec 2003. A. Nita, Stosunek prawnopodatkowy. Obowiązek i zobowiązanie podatkowe, Kraków 1999 . Z. Ofiarski, Ogólne prawo podatkowe, Warszawa 2010 . tenże, Prawo podatkowe, Warszawa 2008 . R. Oktaba, Podatki w procedurach celnych w latach 2000–2008, Warszawa 2010 . A. Olesińska, Polskie prawo podatkowe. Zarys systemu, Toruń 2007. XII Literatura M. Paluch, Odpowiedzialność za zobowiązania podatkowe, Warszawa 2001. A. Partyka-Szewczyk, P. Zapadka, Zarys prawa podatkowego . Wybrane zagadnie- nia, Warszawa 2007 . S. Parulski, Akcyza . Komentarz, Warszawa 2010 . M. Popławski, Instytucja zwrotu podatku . Charakter prawny i funkcjonowanie, Warszawa 2009 . Prawo podatkowe (praca zbiorowa), Warszawa 2006 . A. Smith, Badania nad naturą i przyczynami bogactwa narodów, t. 2, Warszawa 2007 . M. Staniszewski, Egzekucja obowiązków podatkowych, Warszawa 2010. M. Ślifirczyk, Nadpłata podatku, Kraków 2005. M. Wieczorek-Fronia, J. Zubrzycki, Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne, Wrocław 2011. S. Włodyka (red.), System Prawa Handlowego, t. 1, Prawo handlowe – część ogól- na, Warszawa 2009 . R. Wolański, System podatkowy, Warszawa 2003 . W. Wójtowicz (red .), Prawo podatkowe, Warszawa 2009 . XIII Przedmowa Niniejsza publikacja powstała przede wszystkim z myślą o studentach wy- działów prawa i administracji. Dodatkowo, może okazać się pomocna także stu- dentom innych kierunków studiów, jak np. zarządzania czy ekonomii. Książka przedstawia – w usystematyzowanej i czytelnej formie – najważniejsze regula- cje z zakresu prawa podatkowego. Dlatego też, stosunkowo wąska, część pierw- sza dotycząca teorii podatku, w ogólny sposób definiuje podstawowe uwarun- kowania i kategorie charakterystyczne dla wszystkich rodzajów podatków. Są to np. zasady podatkowe według Adama Smitha, aspekty podatkowe, funkcje i ce- chy podatków, czy też struktura dochodów podatkowych. Natomiast rdzeniem niniejszego opracowania są części druga i trzecia, w któ- rych poddano analizie ogólne i szczegółowe prawo podatkowe. Zatem, część druga obejmuje w szczególności postanowienia Ordynacji podatkowej w płasz- czyźnie materialnej i proceduralnej, natomiast część trzecia obejmuje tytuły po- datkowe zawarte w odrębnych ustawach podatkowych. W części tej systematyka podręcznika odzwierciedla kryterium wpływu podatków do budżetu określo- nego związku publicznoprawnego (beneficjenta podatku), tj. państwa lub samo- rządu terytorialnego. Próba prezentacji niezwykle skomplikowanej materii prawa podatkowego w bardzo czytelnej, podstawowej formie, może w konsekwencji prowadzić do spłaszczenia podjętej problematyki, dlatego też wszelkie krytyczne uwagi przyję- te zostaną przez autora z życzliwością. Warszawa, grudzień 2011 r. Robert Oktaba X Część I Teoria podatku Rozdział 1 Zagadnienia ogólne § 1. Zasady podatkowe 11 22 Szczególne miejsce w nauce prawa podatkowego zajmują osiemnasto- wieczne zasady podatkowe Adama Smitha. Stanowią one, z jednej strony, uni- wersalne przesłanie dla tworzenia i utrzymywania współczesnych systemów podatkowych, a z drugiej, wskazują prawodawcy granice, których przekro- czenie deformuje racjonalność tych systemów. Zasada równomierności opodatkowania wyraża konieczność równomier- nego (nie równego!) rozłożenia obowiązków podatkowych. Oznacza to, że w określaniu ciężarów podatkowych powinna następować korelacja zdolno- ści płatniczej podatnika i jego korzyści płynących z opieki dochodu i majątku podatnika przez państwo. Zatem, zasada ta wyraża pogląd, iż zamożni oby- watele powinni partycypować w większym stopniu niż proporcjonalnie do swoich dochodów (tzn. nieco powyżej). Dodatkowo Smith wskazuje, że nikt nie powinien uiszczać wyższych podatków niż jest w stanie zapłacić oraz, że należy zwolnić od opodatkowania dochody najniższe, które zapewniają je- dynie minimum egzystencji . Por . A. Smith, Badania nad naturą i przyczynami bogactwa narodów, t. 2, Warszawa 2007, s . 502 i n . oraz A. Gomułowicz, J. Małecki, Podatki i prawo podatkowe, Warszawa 2010, s . 38–44 . Zasada dogodności opodatkowania sprowadzona została do reguły, w której każdy podatek powinien zostać pobrany w takim czasie i w taki sposób, aby dla podatnika warunki te okazały się dogodne. Zatem, istotą jest opodatkowanie w momencie największego prawdopodobieństwa posiada- 33 3
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Prawo podatkowe
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: