Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00117 002527 22607388 na godz. na dobę w sumie
Prawo przyciągania. 5 prostych kroków do zdobycia bogactwa (lub czegokolwiek innego). Wydanie II uzupełnione - ebook/pdf
Prawo przyciągania. 5 prostych kroków do zdobycia bogactwa (lub czegokolwiek innego). Wydanie II uzupełnione - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 320
Wydawca: Onepress Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-63465-36-0 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> poradniki >> controlling
Porównaj ceny (książka, ebook (-45%), audiobook).

Nieznane paragrafy sukcesu

Potężny, fascynujący Wszechświat. Kosmiczna energia, tajemnicze powiązania i prawidłowości. Skomplikowana maszyneria zwana Losem. Czujesz, że stanowisz jej trybik? Od czasu do czasu cierpisz na przetarcia oraz zadyszkę? I Ty się na to godzisz?

Spójrz z boku na taką scenkę — rozpędzona lokomotywa świata pędzi w sobie tylko znanym kierunku. Kierunku, który Tobie odpowiada mniej niż średnio. I nagle za pomocą swojej wewnętrznej siły zmieniasz ułożenie torów kolejowych. Najpierw masz mały postój w Zadowoleniu, później mijasz piękne krajobrazy Miłości i Zdrowia, bez problemu przesiadasz się w Bogactwie i w końcu osiągasz swój cel — stację zwaną Sukcesem.

Myślisz, że to bajka? A czy nie chciałbyś przypadkiem żyć w takiej bajce? Czy jesteś gotów, by odkryć tajemnicę trwającego przez całe życie bogactwa i spełnienia? Cały sekret polega na tym, aby zacząć świadomie korzystać z uniwersalnego prawa Wszechświata, przyciągając rzeczy, ludzi i sytuacje, które Cię wspierają i za którymi tęsknisz. Jest to prawo, któremu i tak podlegasz, od kiedy tylko przyszedłeś na świat — taka mentalna grawitacja. Wystarczy, że poznasz zasady i zaczniesz wykorzystywać ukrytą w nich moc, a wszystko, czego doświadczasz — ludzie, których spotykasz, relacje, jakie nawiązujesz, Twoje dochody, marzenia i plany — to wszystko zacznie współpracować, by wypełnić Twoje życie szczęściem.

Drugie, rozszerzone wydanie kodeksu sukcesu zawiera test dotyczący Mocy Przyciągania, ćwiczenia mające na celu wprowadzenie w życie Prawa Przyciągania, inspirujące przykłady i inne dodatki. Dr Joe Vitale prezentuje jeszcze potężniejszą i bardziej efektywną formułę pięciu kroków. Bo tylko tyle dzieli Cię od bogactwa, szczęścia i sukcesu.


Dr Joe Vitale — gwiazdor, hipnotyzer, marketer, copywriter... Płonąc wewnętrzną pasją, zaklina tłumy. Zarabia miliony i uczy zarabiać innych. Człowiek zwany „Buddą Internetu” ma coraz większe grono oddanych zwolenników. Jest jednym z bohaterów megahitu Sekret i autorem książki Klucz do sekretu (Onepress, 2008). Zarówno ta, jak i inne napisane przez niego (i wydane także przez Onepress) książki biją na świecie rekordy popularności, wygrywając na listach bestsellerów Amazon.com nawet z cyklem o Harrym Potterze! Vitale dogłębnie poznał i wdrożył w życie wszechobecne Prawo Przyciągania. Teraz wyciąga rękę także do Ciebie.
Jeśli chcesz uczyć się osobiście od niego, koniecznie odwiedź stronę www.vitale.pl.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Tytuł oryginału: The Attractor Factor: 5 Easy Steps for Creating Wealth (or Anything Else) From the Inside Out. Second edition Tłumaczenie: Przemysław Gancarczyk z wykorzystaniem „Moc Przyciągania. 5 prostych kroków do zdobycia bogactwa (lub czegokolwiek innego)” w tłumaczeniu Magdaleny Strzeleckiej. Projekt okładki: Urszula Buczkowska ISBN: 978-83-283-3317-8 Copyright © 2008 by Hypnotic Marketing, Inc. All rights reserved. Translation copyright © 2010, 2017 by Wydawnictwo Helion S.A. All rights reserved. This translation published under license. All rights reserved. No part of this book may be reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying, recording or by any information storage retrieval system, without permission from the Publisher. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniej¬szej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficz¬ną, fotograficzną, a także kopiowanie książki na nośniku filmowym, magnetycznym lub innym powoduje naruszenie praw autorskich niniejszej publikacji. Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Autor oraz Wydawnictwo HELION dołożyli wszelkich starań, by zawarte w tej książce informacje były kompletne i rzetelne. Nie biorą jednak żadnej odpowiedzialności ani za ich wykorzystanie, ani za związane z tym ewentualne naruszenie praw patentowych lub autorskich. Autor oraz Wydawnictwo HELION nie ponoszą również żadnej odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe z wykorzystania informacji zawartych w książce. Materiały graficzne na okładce zostały wykorzystane za zgodą Shutterstock Images LLC. Drogi Czytelniku! Jeżeli chcesz ocenić tę książkę, zajrzyj pod adres http://onepress.pl/user/opinie/mocp2v Możesz tam wpisać swoje uwagi, spostrzeżenia, recenzję. Wydawnictwo HELION ul. Kościuszki 1c, 44-100 GLIWICE tel. 32 231 22 19, 32 230 98 63 e-mail: onepress@onepress.pl WWW: http://onepress.pl (księgarnia internetowa, katalog książek) Printed in Poland. • Kup książkę • Poleć książkę • Oceń książkę • Księgarnia internetowa • Lubię to! » Nasza społeczność SPIS TRE(cid:165)CI Podzi(cid:218)kowania Przedmowa Wst(cid:218)p Cudom nie ma ko(cid:241)ca Jaka jest Twoja (cid:258)wiadomo(cid:258)(cid:202) Prawa Przyci(cid:200)gania? Prawo Przyci(cid:200)gania — studium przypadkudku Prawda na temat Prawa Przyci(cid:200)gania Dowody Co odrzucasz? Jak przyci(cid:200)ga(cid:202) pieni(cid:200)dze? Mo(cid:285)e by(cid:202) inaczej Droga na skróty do przyci(cid:200)gania wszystkiego, czego chcesz Wprowadzenie do Prawa Przyci(cid:200)gania Jak wysoka jest Twoja inteligencja finansowa? 13 15 19 23 31 41 47 51 83 89 95 101 105 111 Poleć książkęKup książkę 12 PRAWO PRZYCI(cid:107)GANIA Krok Pierwszy: trampolina Krok Drugi: odwa(cid:285) si(cid:218) na co(cid:258) godnego Krok Trzeci: brakuj(cid:200)cy sekret Krok Czwarty: znewillizuj swój cel Krok Pi(cid:200)ty: najwi(cid:218)kszy sekret Sekretna formu(cid:239)a na milion dolarów Szokuj(cid:200)ca prawdziwa historia Jonathana Eksperyment: Intentional Meditation Foundation Najcz(cid:218)(cid:258)ciej zadawane pytania — i odpowiedzi Bibliografia O autorze 115 123 167 219 243 277 283 287 297 308 319 Poleć książkęKup książkę JAK PRZYCI(cid:107)GA(cid:109) PIENI(cid:107)DZE? C zym si(cid:218) zajmujesz?”, zapyta(cid:239)em. Wraz z 700 innymi osobami sta(cid:239)em w kolejce w hotelu w Seattle, czekaj(cid:200)c na wyk(cid:239)ad pewnego pisarza i nauczyciela duchowego. „Energoterapi(cid:200)”, odpowiedzia(cid:239)a kobieta za mn(cid:200). „Trudno to wyja(cid:258)ni(cid:202). W przypadku ka(cid:285)dej osoby sposób post(cid:218)powania jest inny”. „Czy masz wizytówk(cid:218)?”. „Nie”, powiedzia(cid:239)a, lekko zak(cid:239)opotana. By(cid:239)em zszokowany. „Pozwól, (cid:285)e ci(cid:218) o co(cid:258) zapytam”, zacz(cid:200)(cid:239)em. „Jest tutaj ponad 700 potencjalnych klientów. Dlaczego nie masz przynajmniej wizy- tówki?”. Kobieta stoj(cid:200)ca za ni(cid:200) u(cid:258)miechn(cid:218)(cid:239)a si(cid:218) i stwierdzi(cid:239)a: „W(cid:239)a(cid:258)nie objawi(cid:239) ci si(cid:218) anio(cid:239)”. Poleć książkęKup książkę 90 PRAWO PRZYCI(cid:107)GANIA Nie jestem anio(cid:239)em. By(cid:239)em jednak ciekawy, dlaczego ta kobieta interesu przepuszcza(cid:239)a znakomit(cid:200) okazj(cid:218) marketingow(cid:200). Kiedy roz- mawia(cid:239)em z kilkoma kolejnymi z obecnych tam 700 osób, u(cid:258)wia- domi(cid:239)em sobie, (cid:285)e wszyscy ci ludzie prowadz(cid:200) w(cid:239)asn(cid:200) dzia(cid:239)al- no(cid:258)(cid:202). I (cid:285)e wszyscy potrzebuj(cid:200) pomocy w promowaniu siebie. Wtedy w(cid:239)a(cid:258)nie ol(cid:258)ni(cid:239)o mnie, (cid:285)e móg(cid:239)bym napisa(cid:202) krótki pod- r(cid:218)cznik na temat manifestacji opartej na duchowo(cid:258)ci. Nikt chyba nie nadawa(cid:239) si(cid:218) do tego lepiej. Jestem autorem The AMA Com- plete Guide to Small Business Advertising dla The American Mar- keting Association1. Zajmowa(cid:239)em si(cid:218) doradztwem dla telewizji PBS i The Red Cross. I mam ponad 25 lat do(cid:258)wiadczenia w me- tafizyce i duchowo(cid:258)ci, w(cid:239)(cid:200)czaj(cid:200)c w to doktorat z metafizyki. Roz- mawia(cid:239)em z wieloma or(cid:218)downikami rozwoju osobistego i zaradno- (cid:258)ci, a niektórzy z nich byli moimi klientami. Poza tym stworzy(cid:239)em ju(cid:285) i testowa(cid:239)em sekretn(cid:200) formu(cid:239)(cid:218) pi(cid:218)ciu kroków maj(cid:200)c(cid:200) na celu przyci(cid:200)ganie wszystkiego, czego pragniesz. Wiedzia(cid:239)em te(cid:285), (cid:285)e 700 osób obecnych na seminarium reprezen- towa(cid:239)o jeszcze wi(cid:218)ksz(cid:200) grup(cid:218) ludzi, którzy potrzebowali pomocy w swojej dzia(cid:239)alno(cid:258)ci i w (cid:285)yciu. Co wi(cid:218)cej, mia(cid:239)em (cid:258)wiadomo(cid:258)(cid:202), (cid:285)e wszyscy oni pracowali nad swoim wn(cid:218)trzem, co pomaga(cid:239)o im osi(cid:200)gn(cid:200)(cid:202) rezultaty widoczne na zewn(cid:200)trz. Innymi s(cid:239)owy ich stan wewn(cid:218)trzny przyczynia(cid:239) si(cid:218) do rozwoju ich dzia(cid:239)alno(cid:258)ci b(cid:200)d(cid:283) jego braku. Ujmuj(cid:200)c to jeszcze pro(cid:258)ciej: kobieta, o której wspomnia(cid:239)em na pocz(cid:200)tku rozdzia(cid:239)u, nie by(cid:239)a wewn(cid:218)trznie przekonana do swojej dzia(cid:239)alno(cid:258)ci, co objawia(cid:239)o si(cid:218) w jej (cid:285)yciu brakiem wizytówki. Jej „Prawo Przyci(cid:200)gania” nie przek(cid:239)ada(cid:239)o si(cid:218) na przyci(cid:200)ganie (cid:285)adnych klientów. A id(cid:200)c tym tropem krok dalej w kierunku, w jakim chc(cid:218) Ci(cid:218) po- prowadzi(cid:202) w tej ksi(cid:200)(cid:285)ce, mo(cid:285)na stwierdzi(cid:202), (cid:285)e gdyby ta kobieta naprawd(cid:218) by(cid:239)a pewna tego, co robi, nie potrzebowa(cid:239)aby wizytówek. 1 Ameryka(cid:241)skie Stowarzyszenie Marketingu — przyp. t(cid:239)um. Poleć książkęKup książkę Jak przyci(cid:200)ga(cid:202) pieni(cid:200)dze? 91 Klienci sami by do niej przychodzili. Jej wewn(cid:218)trzny duch — Pra- wo Przyci(cid:200)gania — promowa(cid:239)by j(cid:200). To w(cid:239)a(cid:258)nie odkrywa ta ksi(cid:200)(cid:285)ka. Nauczy(cid:239)em si(cid:218), (cid:285)e wa(cid:285)ne jest, kim jeste(cid:258)my, a nie, co robimy. Kiedy osi(cid:200)gniesz klarowny stan we- wn(cid:218)trzny, zrozumiesz, w jaki sposób s(cid:239)u(cid:285)ysz (cid:258)wiatu, (cid:258)wiat sam do Ciebie przyjdzie. Kiedy jeste(cid:258) pewny, czego chcesz — czy jest to konkretny samochód, osoba, dom, praca, czy cokolwiek innego — zaczniesz przyci(cid:200)ga(cid:202) to do siebie. Jak uj(cid:218)(cid:239)a to pewna osoba odnosz(cid:200)ca sukcesy: „Teraz anio(cid:239)y wr(cid:218)- czaj(cid:200) moje wizytówki”. Masz m(cid:218)tlik w g(cid:239)owie? To dobrze. Terapeutka, pisarka i moja przyjació(cid:239)ka Mandy Evans mówi: „Dezorientacja to ten wspania(cid:239)y stan umys(cid:239)u bezpo(cid:258)rednio poprzedzaj(cid:200)cy jasno(cid:258)(cid:202)”. Podstawy dobrobytu Mo(cid:285)e poni(cid:285)sza historia pozwoli Ci lepiej zrozumie(cid:202), o czym mówi(cid:218), i przygotuje grunt pod dalsze rozwa(cid:285)ania. Kiedy(cid:258) czyta(cid:239)em zachwycaj(cid:200)c(cid:200) star(cid:200) ksi(cid:200)(cid:285)k(cid:218) z 1920 r. autorstwa Rogera Babsona zatytu(cid:239)owan(cid:200) Fundamentals of Prosperity. Zako(cid:241)- czy(cid:239) j(cid:200), pytaj(cid:200)c prezydenta Republiki Argentyny, dlaczego Ame- ryka Po(cid:239)udniowa ze wszystkimi swoimi cudami i bogactwami natu- ralnymi pozostaje tak daleko w tyle za Ameryk(cid:200) Pó(cid:239)nocn(cid:200) pod wzgl(cid:218)dem rozwoju i marketingu. Prezydent odpowiedzia(cid:239): „Doszed(cid:239)em do nast(cid:218)puj(cid:200)cego wniosku. Ameryk(cid:218) Po(cid:239)udniow(cid:200) zasiedlili Hiszpanie, którzy przyjechali tutaj w poszukiwaniu z(cid:239)ota, a Ameryk(cid:218) Pó(cid:239)nocn(cid:200) Ojcowie Pielgrzymi, którzy przybyli w poszukiwaniu Boga”. Na czym si(cid:218) koncentrujesz? Na pieni(cid:200)dzach czy na duchu? Na celach, które chcesz osi(cid:200)gn(cid:200)(cid:202), czy na duchu, który pozwala to zrobi(cid:202)? Tak naprawd(cid:218) pieni(cid:200)dze to tylko symbol. Je(cid:258)li koncentrujesz si(cid:218) na energii, jak(cid:200) reprezentuj(cid:200), przyci(cid:200)gniesz je. Poleć książkęKup książkę 92 PRAWO PRZYCI(cid:107)GANIA Jak zosta(cid:202) milionerem Wiele lat temu Scrully Blotnick przeprowadzi(cid:239) badanie w(cid:258)ród 1500 osób. Badanych podzielono na dwie kategorie. Kategoria A obj(cid:218)(cid:239)a ludzi, którzy stwierdzili, (cid:285)e najpierw d(cid:200)(cid:285)yliby do zdobycia pie- ni(cid:218)dzy, a dopiero potem robiliby to, co chcieli. Zaliczono do niej ponad 1245 osób. W kategorii B znalaz(cid:239)o si(cid:218) 255 osób, które de- klarowa(cid:239)y, (cid:285)e w pierwszej kolejno(cid:258)ci rozwija(cid:239)yby swoje zaintere- sowania i ufa(cid:239)y, (cid:285)e pieni(cid:200)dze przyjd(cid:200) w (cid:258)lad za tym. Co si(cid:218) sta(cid:239)o? Dwadzie(cid:258)cia lat pó(cid:283)niej w ca(cid:239)ej badanej grupie by(cid:239)o 101 milio- nerów. Tylko jeden wywodzi(cid:239) si(cid:218) z kategorii A. Pozosta(cid:239)ych 100 z kategorii B, grupy osób, które twierdzi(cid:239)y, (cid:285)e najpierw realizowa- (cid:239)yby swoje pasje i pozwoli(cid:239)y, aby pieni(cid:200)dze przysz(cid:239)y pó(cid:283)niej. W tym w(cid:239)a(cid:258)nie kryje si(cid:218) kolejna wskazówka, jak przyci(cid:200)gn(cid:200)(cid:202) pieni(cid:200)dze. Na czym si(cid:218) koncentrujesz — na pieni(cid:200)dzach czy na pasji? Poznaj Prawo Przyci(cid:200)gania W tej ksi(cid:200)(cid:285)ce proponuj(cid:218) Ci now(cid:200) metod(cid:218), dzi(cid:218)ki której bez wysi(cid:239)ku mo(cid:285)esz rozwin(cid:200)(cid:202) swoj(cid:200) dzia(cid:239)alno(cid:258)(cid:202), znale(cid:283)(cid:202) mi(cid:239)o(cid:258)(cid:202), poprawi(cid:202) stan zdrowia, przyci(cid:200)gn(cid:200)(cid:202) wi(cid:218)cej pieni(cid:218)dzy lub cokolwiek innego, co potrafisz sobie wyobrazi(cid:202). Jest ona oparta na ponadczasowych za- sadach duchowych. Wyjawi(cid:218), jak Twój stan wewn(cid:218)trzny przyci(cid:200)ga i kreuje rezultaty widoczne na zewn(cid:200)trz. Wyja(cid:258)ni(cid:218) te(cid:285), co nale(cid:285)y zrobi(cid:202), aby(cid:258) móg(cid:239) mie(cid:202) i robi(cid:202) to, czego pragniesz, oraz by(cid:202) tym, kim chcesz. Nazy- wam to Prawem Przyci(cid:200)gania. To duchowa formu(cid:239)a na sukces, która naprawd(cid:218) nigdy nie zawodzi. Czy te techniki dzia(cid:239)aj(cid:200)? Oka(cid:285)e si(cid:218) w praktyce. Wypróbuj je i sam sprawd(cid:283). Mog(cid:218) opowiedzie(cid:202) Ci o sukcesie, który sam odnios(cid:239)em — i robi(cid:218) to w tej ksi(cid:200)(cid:285)ce — ale nic nie b(cid:218)dzie nawet w przybli(cid:285)eniu tak przekonuj(cid:200)ce, jak samodzielne zastosowanie tych prostych po- mys(cid:239)ów i zaobserwowanie zadziwiaj(cid:200)cych rezultatów. Poleć książkęKup książkę Jak przyci(cid:200)ga(cid:202) pieni(cid:200)dze? 93 Móg(cid:239)bym powiedzie(cid:202), (cid:285)e ta metoda pomo(cid:285)e Ci zamanifestowa(cid:202) wszystko, czego chcesz. Przeczytasz o ludziach, którzy „stworzyli” samochody i domy, wyleczyli si(cid:218) z raka, zbudowali nowe zwi(cid:200)zki i przyci(cid:200)gn(cid:218)li wi(cid:218)cej pieni(cid:218)dzy. Ale skupiam si(cid:218) na przyci(cid:200)ganiu bogactwa w biznesie, poniewa(cid:285) w(cid:239)a(cid:258)nie w tej sferze wida(cid:202) po- wa(cid:285)ny brak duchowo(cid:258)ci. I pozwol(cid:218) Ci odkry(cid:202) magi(cid:218) marketingu duchowego, poniewa(cid:285) nic nie ma wi(cid:218)kszej mocy ni(cid:285) Twoje w(cid:239)a- sne do(cid:258)wiadczenia. Przysu(cid:241) krzes(cid:239)o. Usi(cid:200)d(cid:283) wygodnie. We(cid:283) g(cid:239)(cid:218)boki oddech. Zre- laksuj si(cid:218). Porozmawiajmy o tym, jak mo(cid:285)esz powi(cid:218)kszy(cid:202) swoje bogactwo — i osi(cid:200)gn(cid:200)(cid:202) wszystko inne, czego pragniesz — dzi(cid:218)ki magicznemu Prawu Przyci(cid:200)gania. Wszystko zaczyna si(cid:218) od zrozumienia, (cid:285)e Twoje (cid:285)ycie… Duch: To, co w tradycyjnym przekonaniu jest si(cid:239)(cid:200) witaln(cid:200) istot (cid:285)ywych. Duchowy: Odnosz(cid:200)cy si(cid:218) do ducha, sk(cid:239)adaj(cid:200)cy si(cid:218) z ducha lub maj(cid:200)cy natur(cid:218) ducha, nienamacalny, niematerialny. — American Heritage Dictionary, Houghton Miffin, Boston 1980 Poleć książkęKup książkę 94 PRAWO PRZYCI(cid:107)GANIA Poleć książkęKup książkę
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Prawo przyciągania. 5 prostych kroków do zdobycia bogactwa (lub czegokolwiek innego). Wydanie II uzupełnione
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: