Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00178 002815 20670490 na godz. na dobę w sumie
Prawo restrukturyzacyjne. Restructuring law - ebook/pdf
Prawo restrukturyzacyjne. Restructuring law - ebook/pdf
Autor: , Liczba stron:
Wydawca: Wolters Kluwer Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-8092-927-2 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki >> gospodarcze i handlowe
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).
Niniejsza książka zawiera tłumaczenie ustawy Prawo restrukturyzacyjne z języka polskiego na język angielski. Prawo restrukturyzacyjne, które weszło w życie 1 stycznia 2016 roku, jest innowacyjnym aktem prawnym, który wprowadza całkowicie nowe instrumenty zmierzające do restrukturyzacji zadłużonych przedsiębiorstw i zapobieżenia ich upadłości. Stanowi ono istotną część reformy polskiego ustawodawstwa insolwencyjnego, w ramach której odrębnie od postępowania upadłościowego wprowadzono cztery postępowania restrukturyzacyjne. Niniejsze tłumaczenie stanowi wartościowe źródło informacji dla prawników praktykujących w obszarze prawa upadłościowego i prawa restrukturyzacyjnego, jak również dla przedsiębiorstw międzynarodowych i inwestorów zagranicznych działających na polskim rynku.


This book is an English translation of the Polish Restructuring Law. The Restructuring Law, which came into force on 1 January 2016, is an innovative act which provides entirely new instruments aiming to restructure distressed businesses and prevent their bankruptcy. It constitutes an important part of the Polish insolvency legislation reform, under which four restructuring proceedings have been introduced and separated from the bankruptcy proceedings. This translation is a valuable source of information for lawyers who practise in the area of bankruptcy law and restructuring law, as well as for international businesses and foreign investors operating on the Polish market.
Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

prawo restrukturyzacyjne restructuring law tłumaczenie Małgorzata Wójtowicz weryfi kacja merytoryczna Jakub Kokowski TŁUMACZENIA USTAW WARSZAWA 2016 Stan prawny na 1 września 2016 r. z uwzględnieniem zmian wprowadzonych ustawą z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji (Dz. U. poz. 996), które wejdą w życie 9 października 2016 r. Wydawca Grzegorz Jarecki Redaktor prowadzący Joanna Maź Opracowanie redakcyjne Anna Sorówka-Łach Łamanie Andrzej Gudowski Ta książka jest wspólnym dziełem twórcy i wydawcy. Prosimy, byś przestrzegał przysługujących im praw. Książkę możesz udostępnić osobom bliskim lub osobiście znanym, ale nie publikuj jej w internecie. Jeśli cytujesz fragmenty, nie zmieniaj ich treści i koniecznie zaznacz, czyje to dzieło. A jeśli musisz skopiować część, rób to jedynie na użytek osobisty. SZANUJMY PRAWO I WŁASNOŚĆ Więcej na www.legalnakultura.pl POLSKA IZBA KSIĄŻKI © Copyright by Wolters Kluwer SA, 2016 ISBN: 978-83-8092-504-5 Dział Praw Autorskich 01-208 Warszawa, ul. Przyokopowa 33 tel. 22 535 82 19 e-mail: ksiazki@wolterskluwer.pl www.wolterskluwer.pl księgarnia internetowa www.profi nfo.pl Spis treści Przedmowa................................................................................................................................12 Ustawa z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne............................... 16 TyTUł I. Przepisy.ogólne.o.postępowaniach.restrukturyzacyjnych.. i.ich.skutkach.......................................................................................................................18 Dział.i..Przepisy.ogólne................................................................................................. 18 Rozdział.1..Przepisy.wstępne.................................................................................. 18 Rozdział.2..Podstawy.otwarcia.postępowania................................................. 24 Rozdział.3..Plan.restrukturyzacyjny...................................................................... 24 Rozdział.4..zbieg.postępowania.restrukturyzacyjnego.. i.upadłościowego................................................................................................ 28 Dział.ii..Sąd.i.sędzia-komisarz...................................................................................... 30 Rozdział.1..Sąd.............................................................................................................30 Rozdział.2..Sędzia-komisarz.................................................................................... 32 Dział.iii..Nadzorca.i.zarządca........................................................................................34 Rozdział.1..Przepisy.ogólne..................................................................................... 34 Rozdział.2..Nadzorca.układu................................................................................... 46 Rozdział.3..Nadzorca.sądowy................................................................................. 0 Oddział.1..Przepisy.ogólne............................................................................... 0 Oddział.2..Wynagrodzenie............................................................................... 2 Rozdział.4..zarządca................................................................................................... 8 Oddział.1..Przepisy.ogólne............................................................................... 8 Oddział.2..Wynagrodzenie............................................................................... 62 Dział.iV..Uczestnicy.postępowania............................................................................ 74 Rozdział.1..Przepisy.ogólne..................................................................................... 74 Rozdział.2..Spis.wierzytelności............................................................................... 82 Rozdział.3..zgromadzenie.wierzycieli...............................................................100 Oddział.1..Przepisy.ogólne.............................................................................100 Oddział.2..zgromadzenie.wierzycieli.w.celu.głosowania.. nad.układem................................................................................................108 Rozdział.4..Rada.wierzycieli...................................................................................114 Dział.V..Pomoc.publiczna............................................................................................128  Spis treści Dział.Vi..Układ..................................................................................................................148 Rozdział.1..Przepisy.ogólne...................................................................................148 Rozdział.2..Propozycje.układowe........................................................................10 Rozdział.3..zatwierdzenie.układu.......................................................................18 Rozdział.4..Skutki.układu........................................................................................160 Rozdział...zmiana.układu.....................................................................................166 Rozdział.6..Uchylenie.i.wygaśnięcie.układu....................................................168 Dział.Vii..Układ.częściowy...........................................................................................172 Dział.Viii..Przepisy.ogólne.dotyczące.postępowania.. restrukturyzacyjnego..............................................................................................176 TyTUł II. Przepisy.szczególne.o.postępowaniach.restrukturyzacyjnych.. i.ich.skutkach.....................................................................................................................190 Dział.i..Postępowanie.o.zatwierdzenie.układu....................................................190 Dział.ii..Przyspieszone.postępowanie.układowe................................................204 Rozdział.1..Wniosek.o.otwarcie.przyspieszonego.. postępowania.układowego...........................................................................204 Rozdział.2..Postanowienie.o.otwarciu.przyspieszonego.. postępowania.układowego...........................................................................210 Rozdział.3..Skutki.otwarcia.przyspieszonego.postępowania.. układowego.........................................................................................................214 Rozdział.4..Przebieg.przyspieszonego.postępowania.. układowego.........................................................................................................230 Dział.iii..Postępowanie.układowe............................................................................232 Rozdział.1..Postępowanie.o.otwarcie.postępowania.. układowego.........................................................................................................232 Oddział.1..Wniosek.o.otwarcie.postępowania.układowego..............232 Oddział.2..Postępowanie.zabezpieczające...............................................234 Oddział.3..Postanowienie.o.otwarciu.postępowania.. układowego..................................................................................................236 Rozdział.2..Skutki.otwarcia.postępowania.układowego............................238 Oddział.1..Skutki.otwarcia.postępowania.układowego.. co.do.osoby,.majątku.i.zobowiązań.dłużnika...................................238 Oddział.2..Wpływ.otwarcia.postępowania.układowego.. na.postępowania.sądowe,.administracyjne,.. sądowoadministracyjne.i.przed.sądami.polubownymi...............238 Rozdział.3..Przebieg.postępowania.układowego.........................................240 Dział.iV..Postępowanie.sanacyjne............................................................................242 Rozdział.1..Postępowanie.o.otwarcie.postępowania.sanacyjnego........242 Oddział.1..Wniosek.o.otwarcie.postępowania.sanacyjnego..............242 Oddział.2..Postępowanie.zabezpieczające...............................................246 6 Spis treści Oddział.3..Postanowienie.o.otwarciu.postępowania.. sanacyjnego.................................................................................................246 Rozdział.2..Skutki.otwarcia.postępowania.sanacyjnego............................248 Oddział.1..Skutki.otwarcia.postępowania.sanacyjnego.. co.do.osoby.dłużnika................................................................................248 Oddział.2..Skutki.otwarcia.postępowania.sanacyjnego.. co.do.majątku.dłużnika............................................................................20 Oddział.3..Skutki.otwarcia.postępowania.sanacyjnego.. co.do.zobowiązań.dłużnika....................................................................20 Oddział.4..Skutki.otwarcia.postępowania.sanacyjnego.. co.do.spadków.nabytych.przez.dłużnika..........................................24 Oddział...Bezskuteczność.i.zaskarżanie.czynności.dłużnika............26 Oddział.6..Wpływ.postępowania.sanacyjnego.. na.postępowania.sądowe,.administracyjne,.. sądowoadministracyjne.i.przed.sądami.polubownymi...............262 Rozdział.3..Przygotowanie.i.realizacja.planu.. restrukturyzacyjnego.......................................................................................264 Rozdział.4..Przebieg.postępowania.sanacyjnego.........................................268 Dział.V..zakończenie.i.umorzenie.postępowania.. restrukturyzacyjnego..............................................................................................270 Dział.Vi..Uproszczony.wniosek.o.ogłoszenie.upadłości...................................276 TyTUł III..Przepisy.z.zakresu.międzynarodowego.postępowania. restrukturyzacyjnego......................................................................................................280 Dział.i..Przepisy.ogólne................................................................................................280 Dział.ii..Jurysdykcja.krajowa......................................................................................282 Dział.iii..Współpraca.z.sądami.zagranicznymi.i.zarządcami.. zagranicznymi............................................................................................................282 TyTUł IV. Odrębne.postępowania.restrukturyzacyjne............................................286 Dział.i..Postępowanie.restrukturyzacyjne.wobec.deweloperów..................286 Dział.ii..Postępowanie.restrukturyzacyjne.wobec.emitentów.. obligacji........................................................................................................................294 Dział.iii..Postępowanie.restrukturyzacyjne.wobec.banków.. i.spółdzielczych.kas.oszczędnościowo-kredytowych..................................298 Rozdział.1..Przepisy.ogólne...................................................................................298 Rozdział.2..(uchylony)..............................................................................................302 Rozdział.3..Postępowanie.restrukturyzacyjne.wobec.instytucji. kredytowych,.banków.zagranicznych.oraz.banków.. krajowych.prowadzących.działalność.za.granicą..................................304 Oddział.1..Przepisy.ogólne.............................................................................304 Oddział.2..Postępowanie................................................................................306 7 Table of Contents Oddział.3..Prawo.właściwe.oraz.skutki.otwarcia.. postępowania.układowego....................................................................310 TyTUł V. Przepisy.karne......................................................................................................316 TyTUł VI. zmiany.w.przepisach.obowiązujących,.przepisy.przejściowe.. i.przepis.końcowy............................................................................................................318 Dział.i..zmiany.w.przepisach.obowiązujących....................................................318 Dział.ii..Przepisy.przejściowe.....................................................................................318 Dział.iii..Przepis.końcowy............................................................................................322 Suplement................................................................................................................................324 Table of Contents Preface.......................................................................................................................................... 14 Act of 15 May 2015 – Restructuring Law.....................................................................17 TITLe I..General.Provisions.on.Restructuring.Proceedings.. and.their.effects..................................................................................................................19 DiViSiON.i..General.Provisions.......................................................................................19 Chapter.1..introductory.Provisions....................................................................... 19 Chapter.2..Grounds.for.the.Opening.of.Proceedings.................................... 2 Chapter.3..Restructuring.Plan................................................................................ 2 Chapter.4..Concurrence.of.Restructuring.and.Bankruptcy.. Proceedings...........................................................................................................29 DiViSiON.ii..The.Court.and.the.Judge-Commissioner........................................... 31 Chapter.1..The.Court.................................................................................................. 31 Chapter.2..The.Judge-Commissioner.................................................................. 33 DiViSiON.iii..The.Supervisor.and.the.administrator.............................................. 3 Chapter.1..General.Provisions................................................................................ 3 Chapter.2..The.arrangement.Supervisor............................................................ 47 Chapter.3..The.Court.Supervisor........................................................................... 1 Subchapter.1..General.Provisions.................................................................. 1 Subchapter.2..Remuneration.......................................................................... 3 Chapter.4..The.administrator................................................................................. 9 Subchapter.1..General.Provisions.................................................................. 9 Subchapter.2..Remuneration.......................................................................... 63 DiViSiON.iV..Participants.in.the.Proceedings.......................................................... 7 Chapter.1..General.Provisions................................................................................ 7 Chapter.2..Table.of.Claims....................................................................................... 83 Chapter.3..The.Creditors’.assembly....................................................................101 8 Table of Contents Subchapter.1..General.Provisions................................................................101 Subchapter.2..Meetings.of.the.Creditors’.assembly.to.Vote. on.the.arrangement..................................................................................109 Chapter.4..The.Creditors’.Committee.................................................................11 DiViSiON.V..State.aid......................................................................................................129 DiViSiON.Vi..arrangement............................................................................................149 Chapter.1..General.Provisions..............................................................................149 Chapter.2..arrangement.Proposals....................................................................11 Chapter.3..approval.of.the.arrangement........................................................19 Chapter.4..effects.of.the.arrangement.............................................................161 Chapter...Modification.of.the.arrangement.................................................167 Chapter.6..Revocation.and.Termination.of.the.arrangement..................169 DiViSiON.Vii..Partial.arrangement.............................................................................173 DiViSiON.Viii..General.Provisions.on.Restructuring.Proceedings...................177 TITLe II. Specific.Provisions.on.Restructuring.Proceedings.. and.their.effects................................................................................................................191 DiViSiON.i..arrangement.approval.Proceedings..................................................191 DiViSiON.ii..accelerated.arrangement.Proceedings..........................................20 Chapter.1..application.for.the.Opening.of.accelerated.. arrangement.Proceedings.............................................................................20 Chapter.2..Decision.to.Open.accelerated.arrangement.. Proceedings.........................................................................................................211 Chapter.3..effects.of.the.Opening.of.accelerated.arrangement. Proceedings.........................................................................................................21 Chapter.4..Course.of.accelerated.arrangement.Proceedings..................231 DiViSiON.iii..arrangement.Proceedings..................................................................233 Chapter.1..Procedure.for.the.Opening.of.arrangement.. Proceedings.........................................................................................................233 Subchapter.1..application.for.the.Opening.of.arrangement.. Proceedings..................................................................................................233 Subchapter.2..Proceedings.to.Secure.Property......................................23 Subchapter.3..Decision.to.Open.arrangement.Proceedings............237 Chapter.2..effects.of.the.Opening.of.arrangement.Proceedings............239 Subchapter.1..effects.of.the.Opening.of.arrangement.. Proceedings.as.to.the.Person,.Property.and.Obligations. of.the.Debtor................................................................................................239 Subchapter.2..impact.of.the.Opening.of.arrangement.. Proceedings.on.Court.Proceedings,.administrative.. Proceedings,.Court-and-administrative.Proceedings,.. as.well.as.Proceedings.before.arbitration.Courts...........................239 9 Table of Contents Chapter.3..Course.of.arrangement.Proceedings...........................................241 DiViSiON.iV..Remedial.Proceedings..........................................................................243 Chapter.1..Procedure.for.the.Opening.of.Remedial.Proceedings...........243 Subchapter.1..application.for.the.Opening.of.Remedial.. Proceedings..................................................................................................243 Subchapter.2..Proceedings.to.Secure.Property......................................247 Subchapter.3..Decision.to.Open.Remedial.Proceedings.....................247 Chapter.2..effects.of.the.Opening.of.Remedial.Proceedings....................249 Subchapter.1..effects.of.the.Opening.of.Remedial.. Proceedings.as.to.the.Person.of.the.Debtor.....................................249 Subsection.2..effects.of.the.Opening.of.Remedial.. Proceedings.as.to.the.Debtor’s.Property...........................................21 Subchapter.3..effects.of.the.Opening.of.Remedial.. Proceedings.as.to.the.Debtor’s.Obligations.....................................21 Subchapter.4..effects.of.the.Opening.of.Remedial.. Proceedings.as.to.any.inheritance.acquired.. by.the.Debtor...............................................................................................2 Subchapter...ineffectiveness.of.the.Debtor’s.acts.. and.Challenging.Them.............................................................................27 Subchapter.6..impact.of.Remedial.Proceedings.on.Court.. Proceedings,.administrative.Proceedings,.. Court-and-administrative.Proceedings.and.Proceedings.. before.arbitration.Courts........................................................................263 Chapter.3..Preparation.and.Performance.. of.the.Restructuring.Plan................................................................................26 Chapter.4..Course.of.Remedial.Proceedings...................................................269 DiViSiON.V..Completion.and.Discontinuance.of.Restructuring.. Proceedings................................................................................................................271 DiViSiON.Vi..Simplified.application.for.a.Declaration.. of.Bankruptcy.............................................................................................................277 TITLe III. Provisions.on.international.Restructuring.Proceedings........................281 DiViSiON.i..General.Provisions.....................................................................................281 DiViSiON.ii..National.Jurisdiction...............................................................................283 DiViSiON.iii..Cooperation.with.Foreign.Courts.. and.Foreign.administrators..................................................................................283 TITLe IV. Separate.Restructuring.Proceedings............................................................287 DiViSiON.i..Restructuring.Proceedings.Concerning.Developers....................287 DiViSiON.ii..Restructuring.Proceedings.Concerning.Bond.issuers................29 DiViSiON.iii..Restructuring.Proceedings.Concerning.Banks.. and.Cooperative.Savings.and.Credit.Unions..................................................299 10 Table of Contents Chapter.1..General.Provisions..............................................................................299 Chapter.2..(repealed)...............................................................................................303 Chapter.3..Restructuring.Proceedings.Concerning.Private.Loan. institutions,.Foreign.Banks.and.Domestic.Banks.Operating.. abroad...................................................................................................................30 Subchapter.1..General.Provisions................................................................30 Subchapter.2..Proceedings............................................................................307 Subchapter.3..applicable.Law.and.effects.of.the.Opening. of.arrangement.Proceedings.................................................................311 TITLe V. Penal.Provisions.....................................................................................................317 TITLe VI. amendments.to.existing.Provisions,.interim.Provisions.. and.Final.Provision...........................................................................................................319 DiViSiON.i..amendments.to.existing.Provisions..................................................319 DiViSiON.ii..interim.Provisions....................................................................................319 DiViSiON.iii..Final.Provision..........................................................................................323 Supplement.............................................................................................................................32 TłUMACZeNIe UŻyTyCH ZWROTÓW TYTUł Dział ROzDział ODDział aRT. USTĘP PUNKT §.(PaRaGRaF) Dz..U. Dz..URz..Ue Dz..URz..We STR. POz. ze.zMiaNaMi UCHYLONY POMiNiĘTY TiTLe DiViSiON CHaPTeR SUBCHaPTeR aRTiCLe SeCTiON SUBSeCTiON §.(SeCTiON.SiGN) J..L. O..J..of.eU O..J..of.eC P. iTeM aS.aMeNDeD RePeaLeD OMiTTeD 11 Przedmowa Wychodząc.naprzeciw.potrzebom.zagranicznych.przedsiębiorców,. którzy.poszukują.informacji.o.polskich.regulacjach.prawnych.mających.prze- łożenie.na.praktykę.obrotu.gospodarczego,.przedstawiamy.efekt.prac.nad. angielskim.przekładem.ustawy.z.dnia.1.maja.201.r..–.Prawo.restruktury- zacyjne,.która.weszła.w.życie.z.dniem.1.stycznia.2016.r..Ten.innowacyjny.akt. prawny.został.uchwalony.z.zamiarem.ochrony.przed.upadłością.przedsię- biorców,.którzy.przechodzą.kryzys.ekonomiczny..Uniknięcie.upadłości.jest. według.ustawy.możliwe.dzięki.zawarciu.przez.dłużnika.układu.z.wierzycie- lami,.poprzedzonego.w.miarę.potrzeby.gruntowną.naprawą.zadłużonego. przedsiębiorstwa.„od.środka”..W.celu.realizacji.promowanej.ustawą.polityki. „drugiej.szansy”,.polski.ustawodawca.wprowadził.nowe.instrumenty.sądowej. restrukturyzacji,.dostosowane.do.sytuacji.finansowej.konkretnego.przed- siębiorstwa..W.zależności.od.natury.i.skali.problemów.przedsiębiorcy.mają. do.dyspozycji.cztery.typy.postępowań.restrukturyzacyjnych:.postępowanie. o.zatwierdzenie.układu,.przyspieszone.postępowanie.układowe,.postępo- wanie.układowe.i.postępowanie.sanacyjne..W.nowej.ustawie.postępowania. restrukturyzacyjne.zostały.odseparowane.od.postępowania.upadłościowego,. które.w.razie.kolizji.wniosków.upadłościowych.i.restrukturyzacyjnych.może. toczyć.się.tylko.w.przypadku.niepowodzenia.restrukturyzacji..Nowe.prawo. skierowane.jest.do.dłużników,.ale.zawiera.rozwiązania.korzystne.również. dla.wierzycieli,.zapewniając.im.realny.wpływ.na.przebieg.postępowań.oraz. prawo.do.inicjowania.postępowania.sanacyjnego,.które.zakłada.najdalej.idącą. restrukturyzację.przedsiębiorstwa.z.wykorzystaniem.elementów.właściwych. dla.postępowania.upadłościowego.. Jednym.z.problemów,.z.jakimi.zmagają.się.tłumacze.tekstów.prawnych. i.prawniczych,.jest.nieprzystawalność.anglosaskich.systemów.prawnych.do. systemów.prawa.kontynentalnego.oraz.wynikający.z.tego.brak.ekwiwalencji. terminologicznej.pomiędzy.językiem.źródłowym.i.docelowym..Trudności. wynikają.również.z.konieczności.dokonania.wyboru.pomiędzy.dokładnością. 12 Przedmowa a.naturalnością.tłumaczenia.oraz.występowaniem.kolokacji.ściśle.związanych. z.kulturą.języka.źródłowego..Do.najlepszych.strategii.tłumaczeniowych,.ma- jących.zastosowanie.do.przekładu.tekstów.specjalistycznych,.można.zaliczyć. teorię.skoposu.Hansa.Vermeera,.która.podporządkowuje.proces.dokonywania. przekładu.zamierzonemu.celowi..Podporządkowanie.przekładu.jego.celowi. sprawia.jednak,.że.nie.istnieje.jedna.właściwa.wersja.tłumaczenia..Każdy. tekst.może.być.tłumaczony.na.wiele.sposobów.w.zależności.od.potrzeb,. okoliczności.i.zamierzonego.celu..W.niniejszym.przekładzie,.obejmującym. instytucje.i.terminy.funkcjonujące.na.gruncie.polskiego.systemu.prawne- go,.staraliśmy.się.zachować.wierność.wobec.filologicznej.formy.i.znaczenia. oryginału.tekstu.oraz.osiągnąć.kompromis.między.niedościgłym.ideałem. a.praktyczną.koniecznością.. Mamy.nadzieję,.że.niniejsze.tłumaczenie.okaże.się.pomocnym.na- rzędziem.dla.praktyków.zajmujących.się.doradztwem.prawnym.na.rzecz. zagranicznych.uczestników.obrotu.gospodarczego,.jak.również.dla.między- narodowych.przedsiębiorstw.i.ich.doradców,.którzy.mogą.mieć.styczność. z.procedurami.restrukturyzacyjnymi.w.toku.bieżącej.działalności.na.rynku. polskim..Liczymy,.że.niniejsza.publikacja.będzie.stanowić.także.cenne.źródło. wiedzy.dla.ekonomistów.oraz.menedżerów.działających.w.sektorze.finansów. i.bankowości..Będziemy.wdzięczni.za.wszelkie.uwagi.i.sugestie,.które.uprzej- mie.prosimy.przesyłać.na.adres.e-mail:.malgorzata.wojtowicz@interia.pl. Małgorzata.Wójtowicz Jakub.Kokowski Warszawa,.maj.2016.roku 13 Preface in.order.to.meet.the.needs.of.foreign.entrepreneurs.looking.for.infor- mation.about.Polish.legal.regulations.which.are.connected.with.business.trad- ing.practice,.we.provide.you.with.the.outcome.of.the.work.on.the.translation. into.english.of.the.act.of.1.May.201,.The.Restructuring.Law,.which.entered. into.force.on.1.January.2016..This.innovative.act.was.enacted.with.the.inten- tion.of.saving.entrepreneurs.who.go.through.an.economic.crisis..according.to. this.act,.avoiding.bankruptcy.is.possible.due.to.the.conclusion.of.an.arrange- ment.with.creditors.by.the.debtor,.preceded.by,.if.necessary,.a.thorough.repair. of.the.distressed.business.“from.the.inside”..in.order.to.implement.the.“second.. chance”.policy,.which.is.promoted.by.this.act,.the.Polish.legislator.has.intro- duced.new.instruments.of.judicial.restructuring.that.are.adapted.to.the.fi- nancial.situation.of.a.particular.business..Depending.on.the.nature.and.scale. of.the.problems,.entrepreneurs.have.four.types.of.restructuring.proceedings. at.their.disposal:.arrangement.approval.proceedings;.accelerated.arrange- ment.proceedings;.arrangement.proceedings.and.remedial.proceedings..in. the.new.law,.restructuring.proceedings.have.been.separated.from.bankruptcy. proceedings,.which,.in.the.event.of.concurrent.bankruptcy.applications.and. restructuring.applications,.may.only.be.carried.out.if.the.restructuring.fails.. The.new.law.is.aimed.at.debtors.but.it.also.provides.advantageous.solutions. to.creditors,.giving.them.real.influence.on.the.course.of.proceedings.and. the.right.to.initiate.remedial.proceedings,.which.involve.far-reaching.restruc- turing.of.the.business.using.elements.relevant.to.bankruptcy.proceedings. One.of.the.problems.translators.of.the.language.of.the.law.and.le- gal.jargon.face.is.the.incompatibility.of.the.anglo-Saxon.legal.systems.with. the.continental.legal.systems,.and.therefore,.a.lack.of.equivalence.of.terminol- ogy.between.the.source.and.the.target.language..Other.difficulties.in.trans- lation.also.arise.from.the.necessity.to.make.a.choice.between.accuracy.and. naturalness,.as.well.as.from.the.presence.of.collocations.closely.associated. with.the.culture.of.the.source.language..One.of.the.best.strategies.that.ap- 14 Preface plies.to.the.translation.of.specialised.texts.is.Hans.Vermeer’s.skopos.theory,. which.subordinates.the.translation.process.to.the.intended.purpose..The. subordination.of.translation.to.its.purpose.implies.that.there.is.not.only.one. correct.version.of.a.translation..every.text.can.be.translated.in.many.different. ways.depending.on.needs,.circumstances.and.the.intended.purpose..in.this. translation.of.concepts.and.terms.that.are.operative.under.the.Polish.legal. system,.we.tried.to.maintain.fidelity.to.the.original.text.in.its.linguistic.form. and.meaning,.but.also.to.reach.a.compromise.between.an.unattainable.ideal. and.practical.necessity. We.hope.that.this.translation.will.prove.to.be.a.useful.tool.for.practition- ers.providing.consultancy.for.foreign.business.entities.and.for.international. businesses.and.their.advisers,.who.may.have.contact.with.restructuring.proce- dures.while.running.business.activities.on.the.Polish.market..We.hope.that.this. publication.will.serve.as.a.valuable.source.of.practical.knowledge.for.economists. and.managers.who.work.in.the.finance.and.banking.sector..any.comments.and. suggestions.are.welcome.at.malgorzata.wojtowicz@interia.pl. Małgorzata.Wójtowicz Jakub.Kokowski Warsaw,.May.2016 1 Ustawa z.dnia.1.maja.201.r. Prawo restrukturyzacyjne (Dz..U..z.201.r..poz..978,.ze.zmianami) 16 Act of.1.May.201 Restructuring Law (J..L..of.201.item.978,.as.amended) 17 TyTUł I PRZePISy OgÓLNe O POSTęPOWANIACH ReSTRUkTURyZACyjNyCH I ICH SkUTkACH DZIAł I Przepisy ogólne Rozdział 1 Przepisy wstępne Art. 1..Ustawa.reguluje: 1). zawieranie.przez.dłużnika.niewypłacalnego.lub.zagrożonego.niewy- płacalnością.układu.z.wierzycielami.oraz.skutki.układu; 2). przeprowadzanie.działań.sanacyjnych. Art. 2..Restrukturyzację.przeprowadza.się.w.następujących.postępo- waniach.restrukturyzacyjnych: 1). postępowaniu.o.zatwierdzenie.układu; 2). przyspieszonym.postępowaniu.układowym; 3). postępowaniu.układowym; 4). postępowaniu.sanacyjnym. Art. 3..1..Celem.postępowania.restrukturyzacyjnego.jest.uniknię- cie.ogłoszenia.upadłości.dłużnika.przez.umożliwienie.mu.restrukturyzacji. w.drodze.zawarcia.układu.z.wierzycielami,.a.w.przypadku.postępowania. sanacyjnego.–.również.przez.przeprowadzenie.działań.sanacyjnych,.przy. zabezpieczeniu.słusznych.praw.wierzycieli. 2..Postępowanie.o.zatwierdzenie.układu: 1). umożliwia.zawarcie.układu.w.wyniku.samodzielnego.zbierania.głosów. wierzycieli.przez.dłużnika.bez.udziału.sądu; 18 TITLe I geNeRAL PROVISIONS ON ReSTRUCTURINg PROCeeDINgS AND THeIR effeCTS DIVISION I general Provisions Chapter 1 Introductory Provisions Article 1..The.act.shall.regulate: 1). conclusion.of.arrangement.with.creditors.by.the.debtor.who.is.insol- vent.and/or.at.risk.of.insolvency.and.the.effects.of.the.arrangement; 2). carrying.out.of.remedial.actions. Article 2. The.restructuring.shall.be.carried.out.under.the.following. restructuring.proceedings: 1). arrangement.approval.proceedings; 2). accelerated.arrangement.proceedings; 3). arrangement.proceedings; 4). remedial.proceedings. Article 3. 1..The.purpose.of.the.restructuring.proceedings.is.to.avoid. a.declaration.of.bankruptcy.of.the.debtor.by.enabling.him.to.restructure. through.an.arrangement.with.creditors.and,.in.the.case.of.remedial.proceed- ings,.by.carrying.out.remedial.actions,.whilst.safeguarding.the.legitimate. rights.of.creditors. 2..The.arrangement.approval.proceedings: 1). shall.enable.the.conclusion.of.the.arrangement,.where.the.debtor. shall. collect. the. creditors’. votes. by. himself. without. involvement. of.the.court; 19 Art. 4 2). może.być.prowadzone,.jeżeli.suma.wierzytelności.spornych.upraw- niających.do.głosowania.nad.układem.nie.przekracza.1 .sumy.wie- rzytelności.uprawniających.do.głosowania.nad.układem. 3..Przyspieszone.postępowanie.układowe: 1). umożliwia.dłużnikowi.zawarcie.układu.po.sporządzeniu.i.zatwierdzeniu. spisu.wierzytelności.w.uproszczonym.trybie; 2). może.być.prowadzone,.jeżeli.suma.wierzytelności.spornych.upraw- niających.do.głosowania.nad.układem.nie.przekracza.1 .sumy.wie- rzytelności.uprawniających.do.głosowania.nad.układem. 4..Postępowanie.układowe: 1). umożliwia.dłużnikowi.zawarcie.układu.po.sporządzeniu.i.zatwierdzeniu. spisu.wierzytelności; 2). może.być.prowadzone,.jeżeli.suma.wierzytelności.spornych.upraw- niających.do.głosowania.nad.układem.przekracza.1 .sumy.wierzy- telności.uprawniających.do.głosowania.nad.układem. ..Postępowanie.sanacyjne.umożliwia.dłużnikowi.przeprowadzenie. działań.sanacyjnych.oraz.zawarcie.układu.po.sporządzeniu.i.zatwierdzeniu. spisu.wierzytelności. 6..Działaniami.sanacyjnymi.są.czynności.prawne.i.faktyczne,.które. zmierzają.do.poprawy.sytuacji.ekonomicznej.dłużnika.i.mają.na.celu.przywró- cenie.dłużnikowi.zdolności.do.wykonywania.zobowiązań,.przy.jednoczesnej. ochronie.przed.egzekucją. Art. 4..1..Przepisy.ustawy.stosuje.się.do: 1). przedsiębiorców.w.rozumieniu.ustawy.z.dnia.23.kwietnia.1964.r.. –.Kodeks.cywilny.(Dz..U..z.2014.r..poz..121,.z.późn..zm.),.zwanej.dalej.. „Kodeksem.cywilnym”; 2). spółek.z.ograniczoną.odpowiedzialnością.i.spółek.akcyjnych.niepro- wadzących.działalności.gospodarczej; 3). wspólników.osobowych.spółek.handlowych.ponoszących.odpowie- dzialność.za.zobowiązania.spółki.bez.ograniczenia.całym.swoim.ma- jątkiem; 4). wspólników.spółki.partnerskiej. 2.1.Przepisów.ustawy.nie.stosuje.się.do: 1). Skarbu.Państwa.i.jednostek.samorządu.terytorialnego; 1. art..4.ust..2.został.zmieniony.ustawą.z.dnia.10.czerwca.2016.r..o.Bankowym.Funduszu.Gwarancyjnym,. systemie.gwarantowania.depozytów.oraz.przymusowej.restrukturyzacji.(Dz..U..poz..996),.która.wchodzi. w.życie.9.października.2016.r..Nowe.brzmienie.przepisu.art..4.ust..2.znajduje.się.na.końcu.opracowania. 20 Article 4 2). may.be.carried.out.if.the.total.disputed.claims.which.give.the.right. to.vote.on.the.arrangement.does.not.exceed.1 .of.the.total.claims. giving.the.right.to.vote.on.the.arrangement. 3..The.accelerated.arrangement.proceedings: 1). shall.enable.the.debtor.to.conclude.the.arrangement.after.the.table. of.claims.under.a.simplified.procedure.has.been.prepared.and.ap- proved; 2). may.be.carried.out.if.the.total.disputed.claims.which.give.the.right. to.vote.on.the.arrangement.does.not.exceed.1 .of.the.total.claims. giving.the.right.to.vote.on.the.arrangement. 4..The.arrangement.proceedings: 1). shall.enable.the.debtor.to.conclude.the.arrangement.after.the.table. of.claims.has.been.prepared.and.approved; 2). may.be.carried.out.if.the.total.disputed.claims.which.give.the.right. to.vote.on.the.arrangement.exceeds.1 .of.the.total.claims.giving. the.right.to.vote.on.the.arrangement. ..The.remedial.proceedings.shall.enable.the.debtor.to.carry.out.re- medial.actions.and.conclude.the.arrangement.after.the.table.of.claims.has. been.prepared.and.approved. 6..The.remedial.actions.shall.include.legal.and.factual.acts.which.aim. to.improve.the.economic.situation.of.the.debtor.and.to.restore.the.debtor’s. capacity.to.perform.his.obligations,.while.protecting.him.against.debt.en- forcement.proceedings. Article 4..1..The.provisions.of.the.act.shall.apply.to: 1). entrepreneurs.within.the.meaning.of.the.act.of.23.april.1964.–.Civil. Code.(J..L..of.2014.item.121,.as.amended),.hereinafter.referred.to.as.the. “Civil.Code”; 2). limited.liability.companies.and.joint-stock.companies.which.are.not. engaged.in.business.activity; 3). partners.in.partnerships.liable.for.the.partnership’s.obligations.without. limits.to.their.property; 4). partners.in.a.professional.partnership. 2.1.The.provisions.of.the.act.shall.not.apply.to: 1). the.State.Treasury.and.local.government.units; 1. article.4.section.2.has.been.amended.by.the.act.of.10.June.2016.on.the.Bank.Guarantee.Fund,.the. Deposit.Guarantee.Scheme.and.Mandatory.Restructuring.(J..L..of.2016.item.996),.which.shall.enter.into. force.on.9.October.2016..The.new.wording.of.article.4.section.2.is.at.the.end.of.the.compilation. 21 Art. 5 2). banków.państwowych.i.banków.hipotecznych; 3). zakładów.ubezpieczeń.i.zakładów.reasekuracji; 4). funduszy.inwestycyjnych. Art. 5..1..Tworzy.się.Centralny.Rejestr.Restrukturyzacji.i.Upadłości,. zwany.dalej.„Rejestrem”. 2..Rejestr: 1). służy.zamieszczaniu.i.obwieszczaniu.postanowień,.zarządzeń,.doku- mentów.i.informacji.dotyczących.postępowania.restrukturyzacyjnego. i.upadłościowego; 2). służy.udostępnianiu.danych.zawartych.w.postanowieniach,.zarzą- dzeniach,.dokumentach.i.informacjach,.dotyczących.postępowania. restrukturyzacyjnego.i.upadłościowego,.obwieszczonych.w.Rejestrze. w.odniesieniu.do.danego.podmiotu; 3). umożliwia.składanie.pism.i.dokumentów.oraz.dokonywanie.dorę- czeń; 4). wspomaga.organizację.pracy.i.prowadzenie.postępowania.restruktu- ryzacyjnego.i.upadłościowego; ). służy.udostępnianiu.wzorów.pism.procesowych.i.dokumentów.okre- ślonych.w.ustawie. 3..Rejestr.jest.prowadzony.w.systemie.teleinformatycznym.administro- wanym.i.udostępnianym.przez.Ministra.Sprawiedliwości. 4..Minister.Sprawiedliwości.określi,.w.drodze.rozporządzenia,.organiza- cję.Rejestru,.sposób.zamieszczania.i.obwieszczania.postanowień,.zarządzeń,. dokumentów.i.informacji.dotyczących.postępowania.restrukturyzacyjnego. i.upadłościowego,.sposób.udostępniania.danych,.o.których.mowa.w.ust..2. pkt.2,.i.szczegółową.treść.tych.danych,.sposób.składania.pism.i.dokumen- tów.oraz.dokonywania.doręczeń,.w.tym.wymogi.techniczne.niezbędne.do. składania.dokumentów.za.pośrednictwem.Rejestru,.sposób.i.zakres.wspo- magania.organizacji.pracy.i.prowadzenia.postępowania.restrukturyzacyj- nego.i.upadłościowego.oraz.sposób.udostępniania.wzorów.pism.proceso- wych.i.dokumentów.określonych.w.ustawie,.mając.na.uwadze.konieczność. zapewnienia.dostępu.do.Rejestru.organom.i.uczestnikom.postępowania. restrukturyzacyjnego.i.upadłościowego.oraz.osobom.zainteresowanym,. z.rozróżnieniem.zakresu.informacji.ujawnianych.publicznie.oraz.dostępnych. jedynie.dla.uczestników.i.organów.postępowania,.konieczność.zapewnienia. kompletności.danych.zawartych.w.Rejestrze.oraz.ich.niezwłocznej.aktualizacji. wskutek.obwieszczania.i.zamieszczania.postanowień,.zarządzeń,.dokumen- 22 2). state-owned.banks.and.mortgage.banks; 3). insurance.and.reinsurance.companies; 4). investment.funds. Article 5 Article 5..1..a.Central.Restructuring.and.Bankruptcy.Register,.herein- after.referred.to.as.the.“Register”,.shall.be.established. 2..The.Register: 1). shall.be.maintained.in.order.to.record.and.announce.decisions,.orders,. documents.and.information.relating.to.restructuring.and.bankruptcy. proceedings; 2). shall.be.maintained.in.order.to.make.available.data.included.in.deci- sions,.orders,.documents.and.information.relating.to.the.restructuring. and.bankruptcy.proceedings.announced.in.the.Register.in.respect.to. a.given.entity; 3). shall.enable.the.submission.of.papers.and.documents.and.serving. thereof; 4). shall.support.the.organisation.of.work.and.conducting.of.restructuring. and.bankruptcy.proceedings; ). shall.be.maintained.in.order.to.make.available.sample.letters.and. documents.referred.to.in.the.act. 3..The.Register.shall.be.maintained.in.an.iCT.system.administered.and. made.available.by.the.Minister.of.Justice. 4..The.Minister.of.Justice.shall.determine,.by.regulation,.the.organisa- tion.of.the.Register,.a.methodology.for.recording.and.announcement.of.deci- sions,.orders,.documents.and.information.relating.to.the.restructuring.and. bankruptcy.proceedings,.procedures.pertaining.to.sharing.of.data.referred.to. in.section.2.subsection.2,.as.well.as.the.detailed.content.of.the.data,.procedures. pertaining.to.the.submission.of.papers.and.documents.and.serving.of.them,. including.the.technical.requirements.necessary.to.submit.documents.via. the.Register,.the.manner.and.extent.of.the.support.for.the.organisation.of.work. and.conducting.of.restructuring.and.bankruptcy.proceedings,.as.well.as.the. manner.in.which.sample.court.letters.and.documents.referred.to.in.the.act. shall.be.made.available,.taking.into.consideration.the.necessity.to.ensure. that.authorities,.participants.and.persons.concerned.in.the.restructuring.and. bankruptcy.proceedings.have.access.to.the.Register,.while.differentiating.be- tween.the.scope.of.publicly.disclosed.information.and.information.available. only.to.participants.and.authorities,.the.necessity.to.ensure.the.completeness. of.the.data.contained.in.the.Register.and.its.immediate.updating.as.a.result. 23 Art. 6–9 tów.i.informacji.dotyczących.postępowania.restrukturyzacyjnego.i.upad- łościowego,.potrzebę.zapewnienia.czytelności.oraz.przejrzystości.danych. prezentowanych.w.Rejestrze,.łatwość.jego.użytkowania.oraz.konieczność. zapewnienia.bezpieczeństwa.przetwarzanych.danych. Rozdział 2 Podstawy otwarcia postępowania Art. 6..1..Postępowanie.restrukturyzacyjne.może.być.prowadzone. wobec.dłużnika.niewypłacalnego.lub.zagrożonego.niewypłacalnością. 2..Przez.dłużnika.niewypłacalnego.należy.rozumieć.dłużnika.niewypła- calnego.w.rozumieniu.ustawy.z.dnia.28.lutego.2003.r..–.Prawo.upadłościowe. (Dz..U..z.201.r..poz..233.i.978),.zwanej.dalej.„Prawem.upadłościowym”. 3..Przez.dłużnika.zagrożonego.niewypłacalnością.należy.rozumieć. dłużnika,.którego.sytuacja.ekonomiczna.wskazuje,.że.w.niedługim.czasie. może.stać.się.niewypłacalny. Art. 7..1..O.ile.ustawa.nie.stanowi.inaczej,.postępowanie.restrukturyza- cyjne.wszczyna.się.na.wniosek.restrukturyzacyjny.złożony.przez.dłużnika. 2..Przez.wniosek.restrukturyzacyjny.należy.rozumieć.wniosek.o.otwar- cie.postępowania.restrukturyzacyjnego.oraz.wniosek.o.zatwierdzenie.układu. przyjętego.w.postępowaniu.o.zatwierdzenie.układu. Art. 8..1..Sąd.odmawia.otwarcia.postępowania.restrukturyzacyjnego,. jeżeli.skutkiem.tego.postępowania.byłoby.pokrzywdzenie.wierzycieli. 2..Sąd.odmawia.otwarcia.postępowania.układowego.lub.sanacyjne- go.również,.jeżeli.nie.została.uprawdopodobniona.zdolność.dłużnika.do. bieżącego.zaspokajania.kosztów.postępowania.i.zobowiązań.powstałych. po.jego.otwarciu. Rozdział 3 Plan restrukturyzacyjny Art. 9..Wstępny.plan.restrukturyzacyjny.zawiera.co.najmniej: 1). analizę.przyczyn.trudnej.sytuacji.ekonomicznej.dłużnika; 2). wstępny.opis.i.przegląd.planowanych.środków.restrukturyzacyjnych. i.związanych.z.nimi.kosztów; 3). wstępny.harmonogram.wdrożenia.środków.restrukturyzacyjnych. 24 of.announcement.and.entering.into.the.Register.decisions,.orders,.documents. and.information.relating.to.the.restructuring.and.bankruptcy.proceedings,. the.necessity.of.clarity.and.transparency.of.data.presented.to.the.Register,.its. ease.of.use.and.the.necessity.to.ensure.the.security.of.the.processed.data. Articles 6–9 Chapter 2 grounds for the Opening of Proceedings Article 6..1..Restructuring.proceedings.may.be.carried.out.against. a.debtor.who.is.insolvent.and/or.at.risk.of.insolvency. 2..an.insolvent.debtor.shall.be.construed.as.a.debtor.who.is.insolvent. in.the.meaning.of.the.act.of.28.February.2003.–.Bankruptcy.Law.(J..L..of.201. items.233.and.978),.hereinafter.referred.to.as.the.“Bankruptcy.Law”. 3..a.debtor.threatened.with.insolvency.shall.be.construed.as.a.debtor. whose.economic.situation.indicates.that.he.may.soon.become.insolvent. Article 7..1..Unless.the.act.provides.otherwise,.the.restructuring.pro- ceedings.shall.be.instituted.on.the.basis.of.the.restructuring.application.filed. by.the.debtor. 2..The.restructuring.application.shall.be.construed.as.an.application.for. the.opening.of.the.restructuring.proceedings.and.an.application.for.the.approv- al.of.the.arrangement.adopted.in.the.arrangement.approval.proceedings. Article 8..1..a.court.shall.refuse.to.open.restructuring.proceedings. if.the.effect.of.such.proceedings.would.be.detrimental.to.creditors. 2..The.court.shall.also.refuse.to.open.arrangement.proceedings.and/or. remedial.proceedings.if.the.debtor’s.ability.to.pay.the.current.costs.of.the.proceed- ings.and.fulfil.obligations.arising.after.its.opening.has.not.been.rendered.credible. Chapter 3 Restructuring Plan Article 9..The.initial.restructuring.plan.shall.include.at.least: 1). an.analysis.of.the.causes.of.the.debtor’s.difficult.economic.situation; 2). an.initial.description.and.overview.of.the.planned.restructuring.meas- ures.and.the.costs.associated.with.them; 3). an.initial.timetable.for.the.implementation.of.the.restructuring.mea- sures. 2 Art. 10 Art. 10..1..Plan.restrukturyzacyjny.zawiera.co.najmniej: 1). opis.przedsiębiorstwa.dłużnika.wraz.z.informacją.o.aktualnym.oraz. przyszłym.stanie.podaży.i.popytu.w.sektorze.rynku,.na.którym.przed- siębiorstwo.działa; 2). analizę.przyczyn.trudnej.sytuacji.ekonomicznej.dłużnika; 3). prezentację.proponowanej.przyszłej.strategii.prowadzenia.przedsię- biorstwa.dłużnika.oraz.informację.na.temat.poziomu.i.rodzaju.ryzy- ka; 4). pełny.opis.i.przegląd.planowanych.środków.restrukturyzacyjnych. i.związanych.z.nimi.kosztów; ). harmonogram.wdrożenia.środków.restrukturyzacyjnych.oraz.ostatecz- ny.termin.wdrożenia.planu.restrukturyzacyjnego; 6). informację.o.zdolnościach.produkcyjnych.przedsiębiorstwa.dłużnika,. w.szczególności.o.ich.wykorzystaniu.i.redukcji; 7). opis.metod.i.źródeł.finansowania,.w.tym.wykorzystania.dostępnego. kapitału,.sprzedaży.aktywów.w.celu.finansowania.restrukturyzacji,. finansowych.zobowiązań.udziałowców.i.osób.trzecich,.w.szczególności. banków.lub.innych.kredytodawców,.wielkości.udzielonej.i.wnioskowa- nej.pomocy.publicznej.oraz.pomocy.de minimis.lub.pomocy.de minimis. w.rolnictwie.lub.rybołówstwie.i.wykazania.zapotrzebowania.na.nią; 8). projektowane.zyski.i.straty.na.kolejne.pięć.lat.oparte.na.co.najmniej. dwóch.prognozach; 9). imiona.i.nazwiska.osób.odpowiedzialnych.za.wykonanie.układu; 10).imiona.i.nazwiska.autorów.planu.restrukturyzacyjnego; 11).datę.sporządzenia.planu.restrukturyzacyjnego. 2..Plan.restrukturyzacyjny.może.być.ograniczony,.jeżeli.z.uwagi.na.wiel- kość.lub.charakter.przedsiębiorstwa.dłużnika.ustalenie.wszystkich.informacji. wymienionych.w.ust..1.nie.jest.możliwe.albo.nie.jest.niezbędne.do.dokonania. oceny.możliwości.wykonania.układu..Ograniczenie.planu.restrukturyzacyj- nego.wymaga.uzasadnienia. 3..Plan.restrukturyzacyjny.składa.się.w.postaci.elektronicznej.i.zamiesz- cza.w.Rejestrze. 4..W.szczególnie.uzasadnionych.przypadkach,.za.zgodą.sędziego- komisarza,.nadzorca.sądowy.albo.zarządca.może.zlecić.sporządzenie.planu. restrukturyzacyjnego.osobom.trzecim. 26 Article 10 Article 10..1..The.restructuring.plan.shall.include.at.least: 1). a.description.of.the.debtor’s.undertaking.and.information.about. the.current.and.future.state.of.supply.and.demand.in.the.market.sec- tor.in.which.the.undertaking.operates; 2). an. analysis. of. the. reasons. for. the. difficult. economic. situation. of.the.debtor; 3). a.presentation.of.a.proposed.future.strategy.concerning.the.running. of.the.debtor’s.undertaking.and.information.on.the.level.and.type. of.risk; 4). a.full.description.and.overview.of.the.planned.restructuring.measures. and.associated.costs; ). a.timetable.for.the.implementation.of.the.restructuring.measures.and. the.deadline.for.the.implementation.of.the.restructuring.plan; 6). information.on.the.production.capacity.of.the.debtor’s.undertaking,. in.particular.its.use.and.reduction; 7). a.description.of.the.methods.and.sources.of.financing,.including. the.use.of.available.funds,.selling.of.assets.to.finance.the.restructur- ing,.financial.obligations.of.shareholders.and.third.parties,.in.particular. banks.and/or.other.lenders,.the.extent.of.state.aid.granted.and.applied. for.and.de minimis.aid.and/or.de minimis.aid.in.agriculture.and/or. fisheries.and.providing.relevant.evidence.for.need.thereof; 8). projected.gains.and.losses.for.the.next.five.years.based.on.at.least.two. projections; 9). names.of.persons.liable.for.the.performance.of.the.arrangement; 10).names.of.the.authors.of.the.restructuring.plan; 11).the.date.of.the.drawing-up.of.the.restructuring.plan. 2..The.restructuring.plan.may.be.limited.if,.due.to.the.size.and/or.nature. of.the.debtor’s.undertaking,.determining.of.all.the.information.listed.in.sec- tion.1.is.not.possible.or.it.is.not.necessary.to.assess.the.feasibility.of.the.per- formance.of.the.arrangement..Limitation.of.the.restructuring.plan.shall.be. justified. 3..The.restructuring.plan.shall.be.submitted.in.an.electronic.form.and. entered.in.the.Register. 4..in.particularly.justified.cases,.upon.the.consent.of.the.judge-com- missioner,.the.court.supervisor.or.administrator.may.commission.third.parties. to.draw.up.the.restructuring.plan. 27 Art. 11–13 Zbieg postępowania restrukturyzacyjnego i upadłościowego Rozdział 4 Art. 11..W.przypadku.złożenia.wniosku.restrukturyzacyjnego.i.wnio- sku.o.ogłoszenie.upadłości,.w.pierwszej.kolejności.rozpoznaje.się.wniosek. restrukturyzacyjny. Art. 12..1..Sąd.restrukturyzacyjny.niezwłocznie.po.powzięciu.wiado- mości.o.złożeniu.wniosku.o.ogłoszenie.upadłości.zawiadamia.sąd.upadłoś- ciowy.o.złożeniu.wniosku.restrukturyzacyjnego. 2..Sąd.upadłościowy.wstrzymuje.rozpoznanie.wniosku.o.ogłoszenie. upadłości.do.czasu.wydania.prawomocnego.orzeczenia.w.sprawie.wniosku. restrukturyzacyjnego..Wstrzymanie.rozpoznania.wniosku.o.ogłoszenie.upad- łości.nie.wyłącza.możliwości.zabezpieczenia.majątku. 3..W.przypadku.gdy.wstrzymaniu.rozpoznania.wniosku.o.ogłoszenie. upadłości.sprzeciwia.się.interes.ogółu.wierzycieli,.sąd.upadłościowy.wyda- je.postanowienie.o.przejęciu.wniosku.restrukturyzacyjnego.do.wspólnego. rozpoznania.z.wnioskiem.o.ogłoszenie.upadłości.i.rozstrzygnięcia.jednym. postanowieniem..Sąd.upadłościowy.rozpoznaje.wnioski.w.składzie.właściwym. do.rozpoznania.wniosku.o.ogłoszenie.upadłości. 4..Jeżeli.przejęcie.wniosku.restrukturyzacyjnego.do.wspólnego.roz- poznania.z.wnioskiem.o.ogłoszenie.upadłości.prowadziłoby.do.znaczne- go.opóźnienia.wydania.orzeczenia.w.przedmiocie.ogłoszenia.upadłości,. ze.szkodą.dla.wierzycieli,.a.podstawy.restrukturyzacji.przedstawione.przez. dłużnika.we.wniosku.restrukturyzacyjnym.są.znane.sądowi.upadłościowe- mu,.sąd.upadłościowy.nie.wydaje.postanowienia.o.przejęciu.wniosku.re- strukturyzacyjnego.do.wspólnego.rozpoznania.z.wnioskiem.o.ogłoszenie. upadłości.i.rozpoznaje.wniosek.o.ogłoszenie.upadłości,.o.czym.zawiadamia. sąd.restrukturyzacyjny. Art. 13..Jeżeli.została.ogłoszona.upadłość.dłużnika,.sąd.restrukturyza- cyjny.wstrzymuje.rozpoznanie.wniosku.restrukturyzacyjnego.do.czasu.uprawo- mocnienia.się.postanowienia.o.ogłoszeniu.upadłości..Sąd.restrukturyzacyjny. odmawia.zatwierdzenia.układu.w.postępowaniu.o.zatwierdzenie.układu.albo. odmawia.otwarcia.postępowania.restrukturyzacyjnego.w.przypadku.uprawo- mocnienia.się.postanowienia.o.ogłoszeniu.upadłości..W.przypadku.uchylenia. postanowienia.o.ogłoszeniu.upadłości.i.przekazania.sprawy.do.ponownego. rozpoznania.przepisy.art..11.i.art..12.ust..2–4.stosuje.się.odpowiednio. 28 Articles 11–13 Concurrence of Restructuring and Bankruptcy Proceedings Chapter 4 Article 11..in.the.case.of.filing.a.restructuring.application.and.a.bank- ruptcy.application,.the.restructuring.application.shall.be.examined.first. Article 12..1..The.restructuring.court.shall.immediately,.after.becoming. aware.of.the.bankruptcy.application.filed,.notify.the.bankruptcy.court.that. the.restructuring.application.has.been.filed. 2..The.bankruptcy.court.shall.issue.a.stay.in.the.examination.of.a.bank- ruptcy.application.until.a.final.ruling.on.the.restructuring.application.has. been.issued..Staying.of.the.examination.of.the.bankruptcy.application.shall. not.exclude.the.possibility.of.securing.the.property. 3..Where.the.examination.of.a.bankruptcy.application.which.is.stayed. is.contrary.to.the.interests.of.all.the.creditors,.the.bankruptcy.court.shall.issue. a.decision.on.the.combining.of.the.restructuring.application.and.the.bank- ruptcy.application.for.joint.examination.and.resolution.under.one.decision.. The.bankruptcy.court.shall.examine.the.applications.in.a.panel.competent. to.examine.the.bankruptcy.application. 4..if.the.combining.of.the.restructuring.application.and.the.bank- ruptcy.application.for.joint.examination.would.lead.to.a.significant.delay. in.the.issuance.of.a.decision.in.relation.to.the.declaration.of.bankruptcy.to. the.detriment.of.creditors,.and.the.bankruptcy.court.has.been.made.aware. about.the.grounds.for.the.restructuring.presented.by.the.debtor,.the.bank- ruptcy.court.shall.not.render.a.decision.on.combining.of.the.restructuring. application.and.the.bankruptcy.application.for.joint.examination.but.shall. examine.the.bankruptcy.application.and.notify.the.restructuring.court.about. the.fact. Article 13..if.the.debtor.has.been.declared.bankrupt,.the.restructuring. court.shall.issue.a.stay.in.the.examination.of.the.restructuring.application. until.a.decision.on.the.declaration.of.bankruptcy.is.final.and.binding..The. restructuring.court.shall.refuse.to.approve.the.arrangement.in.the.arrange- ment.approval.proceedings.or.refuse.to.open.the.restructuring.proceedings. when.the.decision.on.the.declaration.of.bankruptcy.is.final.and.binding..in. the.case.of.rescission.of.the.decision.on.the.declaration.of.bankruptcy.and. remand,.the.provisions.of.article.11.and.article.12.sections.2–4.shall.apply. accordingly. 29 Art. 14–15 DZIAł II Sąd i sędzia-komisarz Rozdział 1 Sąd Art. 14..1..Sprawy.w.postępowaniu.restrukturyzacyjnym.rozpoznaje. sąd.restrukturyzacyjny..Sądem.restrukturyzacyjnym.jest.sąd.rejonowy.–.sąd. gospodarczy. 2..Sąd.orzeka.w.składzie.jednego.sędziego..Rozpoznając.zażalenie. na.postanowienie.sędziego-komisarza.oraz.w.przedmiocie.wynagrodzenia. nadzorcy.sądowego.albo.zarządcy.w.postępowaniu.układowym.i.sanacyjnym,. sąd.orzeka.w.składzie.trzech.sędziów.zawodowych. 3..Po.otwarciu.postępowania.restrukturyzacyjnego.w.skład.sądu.nie. może.wchodzić.sędzia-komisarz.ani.jego.zastępca. 4..W.przypadku.uchylenia.postanowienia.sędziego-komisarza.i.prze- kazania.sprawy.do.ponownego.rozpoznania,.sędzia-komisarz.jest.wyłączony. od.ponownego.rozpoznawania.tej.sprawy..Wyłączenie.to.obowiązuje.również. w.przypadku.uchylenia.postanowienia.wydanego.w.wyniku.ponownego. rozpoznania.sprawy..W.takim.przypadku.sprawę.rozpoznaje.zastępca.sędzie- go-komisarza.albo.wyznaczony.sędzia. Art. 15..1..Sprawy.restrukturyzacyjne.rozpoznaje.sąd.właściwy.dla. głównego.ośrodka.podstawowej.działalności.dłużnika. 2..Przez.główny.ośrodek.podstawowej.działalności.dłużnika.należy. rozumieć.miejsce,.w.którym.dłużnik.regularnie.zarządza.swoją.działalnością. o.charakterze.ekonomicznym.i.które.jako.takie.jest.rozpoznawalne.dla.osób. trzecich. 3..W.przypadku.osoby.prawnej.oraz.jednostki.organizacyjnej.niepo- siadającej.osobowości.prawnej,.której.odrębna.ustawa.przyznaje.zdolność. prawną,.domniemywa.się,.że.głównym.ośrodkiem.jej.podstawowej.działal- ności.jest.miejsce.siedziby. 4..W.przypadku.osoby.fizycznej.prowadzącej.działalność.gospodarczą. lub.zawodową.domniemywa.się,.że.głównym.ośrodkiem.jej.podstawowej. działalności.jest.główne.miejsce.wykonywania.działalności.gospodarczej.lub. zawodowej. ..W.przypadku.osoby.fizycznej.nieprowadzącej.działalności.gospodar- czej.lub.zawodowej.domniemywa.się,.że.głównym.ośrodkiem.podstawowej. działalności.jest.miejsce.zwykłego.pobytu.tej.osoby. 30 Articles 14–15 DIVISION II The Court and the judge-Commissioner Chapter 1 The Court Article 14..1..Cases.in.restructuring.proceedings.shall.be.examined. by.a.restructuring.court..The.district.court.–.commercial.court.shall.be.the.re- structuring.court. 2..The.court,.made.up.of.one.judge,.shall.adjudicate..adjudication. of.an.appeal.against.the.decision.rendered.by.a.judge-commissioner.and. on.the.remuneration.of.a.court.supervisor.or.an.administrator.in.the.arrange- ment.proceedings.and.remedial.proceedings.shall.be.decided.by.a.panel. of.three.professional.judges. 3..When.the.restructuring.proceedings.are.open,.the.court.shall.not. be.composed.of.a.judge-commissioner.or.his.deputy. 4..in.the.case.of.rescission.of.the.decision.rendered.by.the.judge- commissioner.and.remand,.the.judge-commissioner.shall.be.excluded.from. the.remand..This.exclusion.shall.also.apply.to.the.rescission.of.a.decision. issued.as.a.result.of.remand..in.such.a.situation,.the.case.shall.be.examined. by.the.deputy.judge-commissioner.or.a.designated.judge. Article 15..1..Restructuring.cases.shall.be.examined.by.a.court.com- petent.for.the.centre.of.the.debtor’s.main.interests. 2..The.centre.of.the.debtor’s.main.interests.shall.be.construed.as.the. place.where.the.debtor.regularly.administers.his.activities.of.an.economic. nature.and.which.is.recognisable.as.such.to.third.parties. 3..in.the.case.of.a.corporate.entity.and.an.organisational.unit.without. legal.personality.to.whom.another.law.provides.legal.capacity,.it.shall.be. presumed.that.the.centre.of.its.main.interests.is.the.place.of.its.registered. office. 4..in.the.case.of.a.natural.person.conducting.business.and/or.profes- sional.activity,.it.shall.be.presumed.that.the.centre.of.his.main.interests.is.the. principal.place.of.conducting.business.and/or.professional.activity. ..in.the.case.of.a.natural.person.who.does.not.conduct.business.and/or. professional.activity,.it.shall.be.presumed.that.the.centre.of.his.main.interests. is.the.habitual.residence.of.that.person. 31 Art. 16–18 6..Jeżeli.dłużnik.nie.ma.w.Rzeczypospolitej.Polskiej.głównego.ośrodka. podstawowej.działalności,.właściwy.jest.sąd.miejsca.zwykłego.pobytu.albo. siedziby.dłużnika,.a.jeżeli.dłużnik.nie.ma.w.Rzeczypospolitej.Polskiej.miejsca. zwykłego.pobytu.albo.siedziby,.właściwy.jest.sąd,.w.którego.obszarze.znajduje. się.majątek.dłużnika. Art. 16..1..Jeżeli.w.toku.postępowania.o.zatwierdzenie.układu.albo. otwarcie.postępowania.restrukturyzacyjnego.okaże.się,.że.właściwy.jest.inny. sąd,.sprawę.przekazuje.się.temu.sądowi..Na.postanowienie.o.przekazaniu. sprawy.nie.przysługuje.zażalenie..Postanowienie.wiąże.sąd,.któremu.sprawa. została.przekazana..Czynności.dokonane.w.sądzie.niewłaściwym.pozostają. w.mocy. 2..Przekazanie.sprawy.po.otwarciu.postępowania.restrukturyzacyjnego. jest.niedopuszczalne. Art. 17..Jeżeli.postępowanie.restrukturyzacyjne.zostało.otwarte.w.kilku. sądach,.dalsze.postępowanie.prowadzi.sąd,.który.pierwszy.wydał.postano- wienie.o.otwarciu.postępowania.restrukturyzacyjnego. Rozdział 2 Sędzia-komisarz Art. 18..1..Po.otwarciu.postępowania.restrukturyzacyjnego.czynności. sądowe.w.postępowaniu.wykonuje.sędzia-komisarz,.z.wyjątkiem.czynności,. dla.których.właściwy.jest.sąd. 2..Sędzia-komisarz.pełni.swoją.funkcję.do.dnia.zakończenia.postępo- wania.albo.uprawomocnienia.się.postanowienia.o.jego.umorzeniu. 3..Jeżeli.został.złożony.uproszczony.wniosek.o.otwarcie.postępowania. sanacyjnego.albo.ogłoszenie.upadłości,.sędzia-komisarz.pełni.swoją.funkcję. do.dnia.otwarcia.postępowania.sanacyjnego.albo.ogłoszenia.upadłości.albo. uprawomocnienia.się.postanowienia.o.oddaleniu.albo.odrzuceniu.wniosku,. albo.umorzeniu.postępowania.o.otwarcie.postępowania.sanacyjnego.albo. ogłoszenie.upadłości. 4..Jeżeli.do.wykonania.określonej.czynności.właściwy.jest.sędzia-komi- sarz,.a.czynność.ta.ma.być.wykonana.po.dniu.zakończenia.postępowania.albo. uprawomocnienia.się.postanowienia.o.umorzeniu.postępowania,.właściwy. do.jej.wykonania.jest.sąd. 32 Articles 16–18 6.. if. the. debtor. does. not. have. the. centre. of. his. main. interests. in.the.Republic.of.Poland,.the.court.of.the.habitual.residence.or.registered. office.of.the.debtor.is.competent,.and.if.the.debtor.does.not.have.a.habitual. residence.or.registered.office.in.the.Republic.of.Poland,.the.court.in.whose. territory.the.debtor’s.property.is.located.is.competent. Article 16..1..if,.in.the.course.of.arrangement.approval.proceedings. or.the.opening.of.restructuring.proceedings,.it.turns.out.that.another.court. has.jurisdiction,.the.case.shall.be.transferred.to.that.court..The.decision.to. transfer.the.case.shall.not.be.subject.to.appeal..The.decision.shall.be.binding. on.the.court.which.the.case.is.transferred.to..all.actions.taken.in.the.court. that.does.not.have.jurisdiction.shall.remain.in.force. 2..The.transfer.of.a.case.after.the.opening.of.restructuring.proceedings. shall.be.inadmissible. Article 17..if.restructuring.proceedings.have.been.opened.in.several. courts,.further.proceedings.shall.be.conducted.by.the.court.which.has.first. issued.the.decision.on.the.opening.of.the.restructuring.proceedings. Chapter 2 The judge-Commissioner Article 18..1..after.the.opening.of.restructuring.proceedings,.judicial. acts.in.the.proceedings.shall.be.performed.by.the.judge-commissioner,.with. the.exception.of.such.acts.which.are.subject.to.the.court.that.has.jurisdic- tion. 2..The.judge-commissioner.shall.remain.in.office.until.the.end.of.the.pro- ceedings.or.until.a.decision.to.discontinue.the.proceedings.becomes.valid. 3..if.a.simplified.application.for.the.opening.of.remedial.proceedings. or.a.bankruptcy.application.has.been.filed,.the.judge-commissioner.shall. remain.in.office.until.the.opening.of.remedial.proceedings.or.the.declaration. of.bankruptcy.or.until.a.decision.to.either.dismiss.or.reject.the.application. or.discontinue.the.proceedings.for.the.opening.of.remedial.proceedings. or.the.declaration.of.bankruptcy.becomes.valid. 4..if.the.judge-commissioner.is.competent.to.perform.certain.act,. and.such.an.act.is.to.be.performed.after.the.completion.of.the.proceedings. or.validation.of.a.decision.to.discontinue.the.proceedings,.the.court.shall. have.jurisdiction.to.perform.such.act. 33
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Prawo restrukturyzacyjne. Restructuring law
Autor:
,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: