Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00487 007321 21008873 na godz. na dobę w sumie
Prawo restrukturyzacyjne i upadłościowe. Zagadnienia praktyczne - ebook/pdf
Prawo restrukturyzacyjne i upadłościowe. Zagadnienia praktyczne - ebook/pdf
Autor: , , Liczba stron:
Wydawca: Wolters Kluwer Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-8092-503-8 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki >> gospodarcze i handlowe
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).
Książka stanowi problemowe omówienie nowych przepisów prawa restrukturyzacyjnego, jak i znowelizowanych przepisów prawa upadłościowego z uwzględnieniem poprzednio obowiązujących przepisów prawa upadłościowego i naprawczego w odniesieniu do postępowań wszczętych albo zainicjowanych do dnia 31 grudnia 2015 r.
Opracowanie systematyzuje poszczególne zagadnienia nowego prawa restrukturyzacyjnego i upadłościowego, pozwala zapoznać się szczegółowo z nowym stanem prawnym oraz uporządkować wiedzę o poszczególnych instytucjach. W publikacji skomentowano zagadnienia dotyczące zarówno postępowań insolwencyjnych w związku z przepisami ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym, jak i postępowania depozytowego.
Autorami publikacji są praktycy prawa, dlatego zawiera ona odniesienia do ich doświadczeń stosowania omawianych regulacji. Opracowanie uwzględnia też propozycje konkretnych rozwiązań tam, gdzie nie wykształciła się jeszcze praktyka stosowania nowych przepisów.
Książka jest skierowana do sędziów wydziałów do spraw restrukturyzacyjnych i upadłościowych, gospodarczych - procesowych i rejestrowych, a także cywilnych. Zainteresuje ona również doradców restrukturyzacyjnych i kandydatów na doradców, adwokatów, radców prawnych zajmujących się obsługą podmiotów gospodarczych, a także aplikantów sądowych, radcowskich, adwokackich i notarialnych.
Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Prawo restrukturyzacyjne i upadłościowE Zagadnienia praktyczne redakcja naukowa Aleksandra Machowska Maciej Geromin, Anna Gnys, Bartosz Groele Anna Ludwiczyńska, Aleksandra Machowska Anetta Malmuk-Cieplak ZAGADNIENIA PRAWNE WARSZAWA 2016 Stan prawny na 1 czerwca 2016 r. Wydawca Monika Pawłowska Redaktor prowadzący Katarzyna Gierłowska Opracowanie redakcyjne Michał Dymiński Łamanie Andytex Zdjęcie na okładce fotolia/Nivellen77 Poszczególne części książki opracowali: Maciej Geromin − rozdział XII Anna Gnys − rozdział III pkt 2; rozdziały XVII−XIX Bartosz Groele − rozdział IV; rozdział VIII pkt 3 ppkt 3.3−3.12 Anna Ludwiczyńska − rozdziały XV−XVI Aleksandra Machowska − Wprowadzenie; rozdziały I−II; rozdział III pkt 1; rozdział V; rozdział VII; rozdział VIII pkt 3 ppkt 3.1−3.2, 3.13, pkt 4; rozdziały IX−XI Anetta Malmuk-Cieplak − rozdział VI; rozdział VIII pkt 1−2; rozdziały XIII−XIV © Copyright by Wolters Kluwer SA, 2016 ISBN: 978-83-264-8635-7 Dział Praw Autorskich 01-208 Warszawa, ul. Przyokopowa 33 tel. 22 535 82 19 e-mail: ksiazki@wolterskluwer.pl www.wolterskluwer.pl księgarnia internetowa www.profinfo.pl SpiS treści Spis treści Spis treści Wykaz skrótów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 Wprowadzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 Rozdział I. Geneza reformy postępowań, założenia nowelizacji i jej główne cele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 Rozdział II. Rodzaje i typy postępowań insolwencyjnych, ich podstawy i charakterystyka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 1 . Stan dotychczasowy . Uwagi ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 2 . Nowe prawo insolwencyjne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 2 .1 . Zasady prawa insolwencyjnego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 2 .2 . Typy postępowań insolwencyjnych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 2 .3 . Cel postępowań insolwencyjnych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 3 . Postępowania restrukturyzacyjne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 3 .1 . Uwagi ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 3 .2 . Postępowanie o zatwierdzenie układu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 3 .2 .1 . Nadzorca układu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 3 .2 .2 . Umowa z nadzorcą układu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 3 .3 . Przyspieszone postępowanie układowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 3 .4 . Układ częściowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 3 .5 . Postępowanie układowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 3 .6 . Postępowanie sanacyjne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 4 . Postępowanie upadłościowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 4 .1 . Uwagi ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 4 .2 . Układ w upadłości . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 4 .3 . Przygotowana likwidacja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 .3 .1 . Uwagi ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 .3 .2 . Postanowienie w przygotowanej likwidacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 4 .4 . Upadłość . Postępowanie o ogłoszenie upadłości i postępowanie po wydaniu postanowienia o ogłoszeniu upadłości . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 7 8 8 8 8 9 1 2 2 3 3 6 8 2 5 7 9 9 9 60 60 5 66 6 Spis treści 4 .5 . Regulacje dotyczące obwieszczania i doręczania postanowienia w przedmiocie ogłoszenia upadłości . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział III. Organy postępowania insolwencyjnego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . Sądowe organy postępowania insolwencyjnego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 .1 . Sąd i sędzia-komisarz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 .1 .1 . Uwagi ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 .2 . Właściwość miejscowa i rzeczowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 1 .3 . Sąd w postępowaniu restrukturyzacyjnym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 1 .4 . Prawo upadłościowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 .4 .1 . Sąd w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości . . . . . . . 1 .4 .2 . Sąd w postępowaniu upadłościowym (po ogłoszeniu upadłości) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 .5 . Sędzia-komisarz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 1 .5 .1 . Uwagi ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 1 .5 .2 . Rola i zadania sędziego-komisarza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 66 69 69 69 69 0 1 72 72 72 3 3 4 2 . Pozasądowe organy postępowania upadłościowego 5 i restrukturyzacyjnego . Kurator w postępowaniu insolwencyjnym . . . . . . . 7 5 2 .1 . Uwagi ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 6 2 .2 . Organy postępowania zabezpieczającego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 7 2 .2 .1 . Tymczasowy nadzorca sądowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 0 2 .2 .2 . Zarządca przymusowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 0 2 .3 . Organy postępowania restrukturyzacyjnego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 81 2 .3 .1 . Wymogi pełnienia funkcji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 2 .3 .2 . System wynagradzania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 5 2 .4 . Organy postępowania upadłościowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 6 2 .4 .1 . Licencja doradcy restrukturyzacyjnego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 3 2 .4 .2 . Obowiązki syndyka w postępowaniu upadłościowym . . . . . . . . . . . 9 2 .4 .3 . Wynagrodzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 5 2 .4 .4 . Kurator . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101 2 .4 .4 .1 . Zdolność sądowa i procesowa a ustanowienie kuratora . . . . . . 102 2 .4 .4 .2 . Kurator w postępowaniu restrukturyzacyjnym . . . . . . . . . . . . . 104 Rozdział IV. Rada wierzycieli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108 1 . Uwagi ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108 2 . Rada wierzycieli a zgromadzenie wierzycieli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109 3 . Rada wierzycieli a sędzia-komisarz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109 4 . Prawo restrukturyzacyjne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110 4 .1 . Ustanawianie rady wierzycieli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110 4 .2 . Skład rady wierzycieli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113 4 .3 . Powołanie członka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114 4 .4 . Odmowa uczestniczenia w radzie, odwołanie i rezygnacja członka rady wierzycieli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116 Spis treści 7 4 .5 . Zmiana składu rady . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116 4 .6 . Pełnomocnik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117 5 . Prawo restrukturyzacyjne i prawo upadłościowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117 5 .1 . Uprawnienia rady wierzycieli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117 5 .2 . Funkcjonowanie rady wierzycieli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120 5 .2 .1 . Przewodniczący . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121 5 .2 .2 . Uchwały . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121 5 .2 .3 . Sprawozdanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123 5 .3 . Zezwolenie rady wierzycieli na wykonywanie zwykłego zarządu przez dłużnika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123 5 .4 . Posiedzenia rady wierzycieli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125 5 .4 .1 . Zwoływanie posiedzeń rady wierzycieli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125 5 .4 .2 . Przewodniczenie posiedzeniom rady . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125 5 .4 .3 . Uprawnienie sędziego komisarza do zwołania posiedzenia rady wierzycieli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126 5 .4 .4 . Protokół z posiedzenia rady wierzycieli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126 5 .5 . Uchwały rady wierzycieli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127 5 .5 .1 . Ujawnianie uchwał rady wierzycieli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127 5 .5 .2 . Zaskarżanie uchwał rady wierzycieli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127 5 .6 . Wynagrodzenie i zwrot wydatków członka rady wierzycieli . . . . . . . . . 128 5 .7 . Nienależyte pełnienie obowiązków, odszkodowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . 129 6 . Prawo upadłościowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129 6 .1 . Ustanowienie i skład rady wierzycieli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129 6 .2 . Uprawnienia rady wierzycieli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130 6 .3 . Funkcjonowanie rady wierzycieli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131 Rozdział V. Warunki formalne i materialne otwarcia postępowania . . . . . . 132 1 . Warunki formalne otwarcia postępowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132 1 .1 . Zakres podmiotowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132 1 .2 . Wyjątki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134 1 .3 . Wniosek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134 1 .4 . Wniosek w postępowaniu restrukturyzacyjnym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135 1 .5 . Wniosek w postępowaniu upadłościowym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136 1 .6 . Wymogi formalne wniosku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138 1 .7 . Wniosek o zatwierdzenie układu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140 1 .7 .1 . Karty do głosowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140 1 .7 .2 . Dowody wysłania wierzycielom kart i propozycji układowych . . . 142 1 .7 .3 . Sprawozdanie nadzorcy układu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 142 1 .8 . Braki formalne wniosku lub sprawozdania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 144 1 .9 . Wniosek o otwarcie przyspieszonego postępowania układowego . . . . . 147 1 .10 . Wniosek o otwarcie postępowania układowego (art . 265 i 266 pr . restr .) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 149 1 .11 . Wniosek o otwarcie postępowania sanacyjnego (art . 284 pr . restr .) . . . 150 8 Spis treści 1 .12 . Uproszczony wniosek o otwarcie postępowania sanacyjnego (art . 328 pr . restr .) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 152 1 .13 . Uproszczony wniosek o ogłoszenie upadłości (art . 334 pr . restr .) . . . . 153 1 .14 . Wniosek o ogłoszenie upadłości (art . 22–25 p .u .) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 153 1 .15 . Braki formalne wniosku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 156 2 . Warunki materialne otwarcia postępowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 157 2 .1 . Postępowanie restrukturyzacyjne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 157 2 .2 . Postępowanie upadłościowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 158 2 .3 . Niewypłacalność . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 159 3 . Postanowienia w przedmiocie otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego albo ogłoszenia upadłości . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 162 3 .1 . Postanowienia o otwarciu postępowania i ogłoszeniu upadłości . . . . . . 162 3 .2 . Postanowienie w postępowaniu upadłościowym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 163 4 . Regulacje związane z obwieszczaniem, doręczaniem i zaskarżaniem postanowień o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego . . . . . . . . . . . . 164 4 .1 . Postanowienie o otwarciu przyspieszonego postępowania układowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 164 4 .2 . Postępowanie układowe i sanacyjne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 166 5 . Plan restrukturyzacyjny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 166 Rozdział VI. Wpływ postępowań insolwencyjnych na postępowania sądowe, administracyjne, sądowoadministracyjne i przed sądami polubownymi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 169 1 . Uwagi ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 169 2 . Możliwość prowadzenia postępowań po otwarciu postępowań insolwencyjnych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 170 3 . Możliwość prowadzenia postępowań przed sądami po ogłoszeniu upadłości . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 171 4 . Możliwość prowadzenia postępowań przed sądami po otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 173 5 . Wpływ otwarcia postępowań insolwencyjnych na toczące się postępowania cywilne według przepisów kodeksu postępowania cywilnego . . . . . . . . . . . . . 177 5 .1 . Zawieszenie postępowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 177 5 .2 . Podjęcie zawieszonego postępowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 180 5 .3 . Postępowanie sądu w przypadku zaistnienia przesłanek z art . 174 ust . 1 pkt 4 i 5 k .p .c . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 181 6 . Wpływ ogłoszenia upadłości na możliwość prowadzenia postępowań egzekucyjnych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 184 6 .1 . Zawieszenie z mocy prawa postępowania egzekucyjnego dotyczącego wierzytelności podlegającej zgłoszeniu do masy upadłości . . . . . . . . . . . 184 6 .2 . Skutki zawieszenia postępowania egzekucyjnego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 184 7 . Wpływ otwarcia przyśpieszonego postępowania układowego oraz postępowania układowego na toczące się postępowania egzekucyjne . . . . . 187 Spis treści 9 7 .1 . Zawieszenie z mocy prawa postępowania egzekucyjnego dotyczącego wierzytelności objętej z mocy prawa układem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 187 7 .2 . Skutki zawieszenia postępowania egzekucyjnego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 188 7 .3 . Uchylenie dokonanych zajęć . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 189 7 .4 . Egzekucja z przedmiotu zabezpieczenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 190 7 .5 . Zwolnienie zajętego przedmiotu spod zajęcia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 192 8 . Wpływ otwarcia postępowania sanacyjnego na toczące się postępowania egzekucyjne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 194 8 .1 . Zawieszenie z mocy prawa postępowania egzekucyjnego dotyczącego wierzytelności podlegającej zgłoszeniu do masy upadłości . . . . . . . . . . . 194 8 .2 . Skutki zawieszenia postępowania egzekucyjnego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 195 8 .3 . Uchylenie dokonanych zajęć . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 196 Rozdział VII. Skutki postępowań insolwencyjnych dla poszczególnych aspektów działalności dłużnika/upadłego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 197 1 . Wpływ postępowań insolwencyjnych na sferę obligacyjną działalności dłużnika/upadłego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 197 1 .1 . Regulacje w dziedzinie spadków . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 198 1 .2 . Skutki otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego lub ogłoszenia upadłości dla sytuacji kontrahenta dłużnika albo upadłego . . . . . . . . . . 199 1 .3 . Skutki upadłości dla sfery obligacyjnej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 199 1 .4 . Skutki w sferze obligacyjnej podmiotu restrukturyzowanego . . . . . . . . 205 2 . Masa insolwencyjna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 206 2 .1 . Powstanie masy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 208 2 .2 . Skład masy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 208 2 .3 . Masa upadłościowa osób fizycznych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 212 2 .4 . Problem świadczeń emerytalnych i rentowych w masie upadłości . . . . 213 2 .5 . Masa insolwencyjna a spadek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 217 2 .6 . Masa insolwencyjna a majątek wspólny małżonków . . . . . . . . . . . . . . . . 217 2 .7 . Masa restrukturyzacyjna a majątek wspólny małżonków . . . . . . . . . . . . 218 2 .8 . Masa upadłościowa a majątek wspólny małżonków . . . . . . . . . . . . . . . . . 220 2 .9 . Umowy majątkowe małżeńskie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 222 2 .10 . Wyłączenia z masy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 223 2 .11 . Postępowanie o wyłączenie z masy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 226 2 .12 . Problematyka wyłączenia z masy w przypadku upadłości „konsumenckiej” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 229 2 .13 . Czynności dotyczące masy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 230 2 .14 . Obciążenia składników masy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 231 3 . Ochrona masy insolwencyjnej: nieważność, bezskuteczność i zaskarżanie czynności upadłego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 232 3 .1 . Nieważność umów lub postanowień umownych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 237 3 .2 . Spadki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 238 10 Spis treści 3 .3 . Przesłanki ogólne uznania czynności prawnej za bezskuteczną w prawie insolwencyjnym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 239 3 .4 . Prawo restrukturyzacyjne a prawo upadłościowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 239 3 .5 . Bezskuteczność czynności prawnej nieodpłatnej lub zastrzegającej niewspółmierne świadczenie dla dłużnika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 241 3 .6 . Zabezpieczenia w prawie insolwencyjnym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 242 3 .7 . Prawo restrukturyzacyjne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 243 3 .8 . Prawo upadłościowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 246 3 .9 Wyłączenia stosowania przepisów o bezskuteczności zabezpieczeń . . . . 248 3 .10 . Wynagrodzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 249 3 .11 . Inne przypadki bezskutecznych czynności prawnych – postępowanie upadłościowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 255 3 .12 . Czynności dokonane ze spółką . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 256 3 .13 . Przelew wierzytelności przyszłej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 259 3 .14 . Kary umowne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 260 3 .15 . Bezskuteczność czynności prawnych dokonywanych przez dłużnika lub upadłego, będącego osobą prawną, ze spółkami powiązanymi . . . 261 3 .16 . Skutki uznania czynności prawnej za bezskuteczną . . . . . . . . . . . . . . . . 261 3 .17 . Zaskarżanie czynności dłużnika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 263 3 .18 . Skarga pauliańska . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 265 3 .19 . Wyłączenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 266 3 .20 . Wstąpienie wierzyciela w miejsce zarządcy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 268 3 .21 . Postępowania transgraniczne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 269 Rozdział VIII. Przebieg postępowań insolwencyjnych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 270 1 . Zabezpieczenie majątku dłużnika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 270 2 . Postępowanie zabezpieczające w postępowaniach insolwencyjnych . . . . . . . 270 2 .1 . Uwagi ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 270 2 .2 . Analogiczne uregulowania dotyczące postępowania zabezpieczającego w prawie upadłościowym i restrukturyzacyjnym . . 272 2 .2 .1 . Odesłanie do przepisów kodeksu postępowania cywilnego . . . . . . 272 2 .2 .2 . Termin rozpoznania wniosku o zabezpieczenie . . . . . . . . . . . . . . . . 273 2 .2 .3 . Skuteczność postanowień o zabezpieczeniu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 274 2 .2 .4 . Sposoby zabezpieczenia majątku dłużnika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 275 2 .3 . Postępowanie zabezpieczające według przepisów prawa upadłościowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 278 2 .3 .1 . Uwagi ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 278 2 .3 .2 . Ustanowienie tymczasowego nadzorcy sądowego . . . . . . . . . . . . . . . 280 2 .3 .3 . Zawieszenie postępowania i uchylenie zajęć rachunków bankowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 284 2 .3 .4 . Inne sposoby zabezpieczenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 285 2 .4 . Postępowanie zabezpieczające według przepisów prawa restrukturyzacyjnego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 286 Spis treści 11 2 .4 .1 . Uwagi ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 286 2 .4 .2 . Postępowanie zabezpieczające w postępowaniu o otwarcie postępowania układowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 287 2 .4 .2 .1 . Ustanowienie tymczasowego nadzorcy sądowego . . . . . . . . . . . 287 2 .4 .2 .2 . Zawieszenie postępowania i uchylenie zajęć rachunków bankowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 290 2 .4 .3 . Postępowanie zabezpieczające w postępowaniu o otwarcie postępowania sanacyjnego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 292 2 .4 .3 .1 . Ustanowienie tymczasowego nadzorcy sądowego . . . . . . . . . . . 292 2 .4 .3 .2 . Zawieszenie postępowania i uchylenie zajęć rachunków bankowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 294 2 .5 . Podsumowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 294 3 . Postępowania restrukturyzacyjne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 295 3 .1 . Postępowanie o zatwierdzenie układu (art . 210–226 pr . restr .) . . . . . . . . 295 3 .1 .1 . Zawarcie umowy z nadzorcą, ustalenie dnia układowego i zbieranie głosów na piśmie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 295 3 .1 .2 . Głosowanie nad układem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 297 3 .1 .3 . Zawarcie układu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 299 3 .1 .4 . Złożenie wniosku o zatwierdzenie układu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300 3 .2 . Przyspieszone postępowanie układowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 301 3 .3 . Postępowanie układowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 303 3 .4 . Pozytywny zakres objęcia układem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 304 3 .4 .1 . Wierzytelności za okres rozliczeniowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 304 3 .4 .2 . Odsetki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 305 3 .4 .3 . Wierzytelności warunkowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 306 3 .4 .4 . Wierzytelności z umów wzajemnych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 306 3 .5 . Negatywny zakres objęcia układem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 307 3 .5 .1 . Wierzytelności nieobjęte układem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 307 3 .5 .2 . Wierzytelności objęte układem za zgodą wierzyciela . . . . . . . . . . . . 308 3 .5 .3 . Wierzytelności objęte innym układem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 310 3 .5 .4 . Wierzytelności Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i wierzytelności Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego . . 310 3 .6 . Legitymacja do składania propozycji układowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . 311 3 .7 . Treść propozycji układowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 315 3 .7 .1 . Odroczenie terminu wykonania zobowiązań . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 315 3 .7 .2 . Rozłożenie na raty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 315 3 .7 .3 . Zmniejszenie wysokości zobowiązań . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 315 3 .7 .4 . Konwersja wierzytelności na udziały lub akcje . . . . . . . . . . . . . . . . . 316 3 .7 .5 . Zamiana, zmiana lub uchylenie prawa zabezpieczającego określoną wierzytelność . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 317 3 .7 .6 . Pomoc publiczna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 318 3 .7 .7 . Spłata zobowiązań z zysku przedsiębiorstwa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 318 12 Spis treści 3 .7 .8 . Zagadnienie zgody osoby trzeciej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 318 3 .7 .9 . Układ likwidacyjny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 319 3 .7 .10 . Restrukturyzacja zobowiązań wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 320 3 .8 . Zasada równego traktowania wierzycieli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 321 3 .8 .1 . Podział wierzycieli na grupy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 321 3 .8 .2 . Wyjątki od zasady równego traktowania wierzycieli . . . . . . . . . . . . 323 3 .8 .3 . Praktyczne aspekty kwestii odsetek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 324 3 .8 .4 . Wierzytelności pracownicze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 324 3 .8 .5 . Wierzytelności niepieniężne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 325 3 .9 . Procedura zawierania układu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 325 3 .9 .1 . Zwołanie i przebieg zgromadzenia wierzycieli . . . . . . . . . . . . . . . . . . 325 3 .9 .2 . Siła głosu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 326 3 .9 .3 . Sposób przeprowadzenia głosowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 327 3 .9 .4 . Przyjęcie uchwały . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 328 3 .9 .5 . Głosowanie nad układem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 329 3 .9 .6 . Element sprawozdawczy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 331 3 .9 .7 . Głosowanie nad kilkoma propozycjami układowymi . . . . . . . . . . . . 331 3 .9 .8 . Szczególne okoliczności głosowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 332 3 .9 .9 . Uchwała o przyjęciu układu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 333 3 .9 .10 . Zatwierdzenie układu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 333 3 .9 .11 . Zastrzeżenia przeciwko układowi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 334 3 .9 .12 . Postanowienie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 334 3 .9 .13 . Odmowa zatwierdzenia układu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 335 3 .9 .14 . Bezwzględne przesłanki odmowy zatwierdzenia układu . . . . . . . . 335 3 .9 .15 . Przekroczenie wymaganego pułapu wierzytelności spornych . . . . 337 3 .9 .16 . Względne przesłanki odmowy zatwierdzenia układu . . . . . . . . . . . 337 3 .9 .17 . Umorzenie postępowania restrukturyzacyjnego . . . . . . . . . . . . . . . 338 3 .10 . Skutki układu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 338 3 .10 .1 . Moc wiążąca układu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 338 3 .10 .2 . Wierzyciele nieujawnieni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 339 3 .10 .3 . Ochrona praw wierzyciela . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 340 3 .10 .4 . Zarząd przymusowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 343 3 .10 .5 . Umorzenie i zawieszenie postępowań zabezpieczających i egzekucyjnych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 343 3 .10 .6 . Objęcie funkcji nadzorcy wykonania układu . . . . . . . . . . . . . . . . . . 344 3 .10 .7 . Postanowienie o wykonaniu układu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 345 3 .11 . Zmiana układu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 346 3 .11 .1 . Zmiana wartości zaspokojenia wierzytelności z układu . . . . . . . . . 346 3 .11 .2 . Zmiana sposobu wykonywania zarządu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 347 3 .11 .3 . Zgromadzenie wierzycieli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 348 3 .12 . Uchylenie i wygaśnięcie układu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 349 3 .12 .1 . Podstawy uchylenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 349 Spis treści 13 3 .12 .2 . Łączne rozpoznanie wniosków . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 351 3 .12 .3 . Skutki uchylenia układu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352 3 .13 . Postępowanie sanacyjne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 353 3 .13 .1 . Przebieg postępowania sanacyjnego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 353 3 .13 .2 . Plan restrukturyzacyjny w postępowaniu sanacyjnym . . . . . . . . . 357 4 . Postępowanie upadłościowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 359 4 .1 . Postępowanie w przedmiocie ogłoszenia upadłości . Początek postępowania upadłościowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 359 4 .2 . Likwidacja masy upadłości – zagadnienia wstępne . . . . . . . . . . . . . . . . . 361 4 .2 .1 . Wstrzymanie likwidacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 361 4 .2 .2 . Układ w upadłości . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 361 4 .2 .3 . Początkowy etap likwidacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 362 4 .2 .4 . Oszacowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 363 4 .2 .5 . Skutki sprzedaży składników masy upadłości . . . . . . . . . . . . . . . . . . 367 4 .2 .6 . Wyłączenie lub zniszczenie niezbywalnych składników masy . . . . 368 4 .3 . Przebieg likwidacji masy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 370 4 .3 .1 . Sprzedaż przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części . . . . . . . 370 4 .3 .2 . Sposób postępowania przy sprzedaży przedsiębiorstwa upadłego w całości albo jego zorganizowanej części . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 372 4 .3 .3 . Skutki nabycia przedsiębiorstwa upadłego w postępowaniu upadłościowym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 374 4 .3 .4 . Sprzedaż nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu i statku morskiego wpisanego do rejestru okrętowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . 375 4 .3 .5 . Sprzedaż ruchomości . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 376 4 .3 .6 . Sposoby likwidacji masy upadłości – sprzedaż w drodze przetargu lub aukcji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 377 4 .3 .7 . Szczególny tryb likwidacji – zastaw . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 379 4 .3 .8 . Przedmiot zastawu w posiadaniu osób trzecich . . . . . . . . . . . . . . . . 380 4 .3 .9 . Przedmiot zastawu we władaniu syndyka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 381 4 .3 .10 . Likwidacja wierzytelności i praw majątkowych . . . . . . . . . . . . . . . . 382 Rozdział IX. Wierzytelności . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 384 1 . Zagadnienia wstępne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 384 2 . Wykaz wierzycieli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 385 3 . Wykaz wierzytelności spornych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 386 4 . Spis wierzytelności . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 386 5 . Spis wierzytelności spornych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 388 6 . Spis wierzycieli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 389 7 . Lista wierzytelności . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 389 8 . Wierzytelności podlegające zgłoszeniu (art . 236 p .u .) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 393 9 . Zgłoszenie wierzytelności . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 394 14 Spis treści 10 . Sposób określania wierzytelności . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 397 11 . Ustalanie spisu wierzytelności oraz listy wierzytelności . . . . . . . . . . . . . . . . 403 12 . Przyspieszone postępowanie układowe – zastrzeżenia dłużnika . . . . . . . . . 405 13 . Postępowanie układowe i postępowanie sanacyjne, postępowanie upadłościowe – sprzeciw . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 405 13 .1 . Zagadnienia wstępne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 405 13 .2 . Wymogi formalne sprzeciwu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 407 13 .3 . Postępowanie wywołane wniesieniem sprzeciwu . . . . . . . . . . . . . . . . . . 408 14 . Zagadnienia dotyczące spisu wierzytelności i listy wierzytelności . . . . . . . 413 14 .1 . Zatwierdzenie spisu wierzytelności . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 413 14 .2 . Zmiany w spisie wierzytelności i na liście wierzytelności . . . . . . . . . . . 414 14 .3 . Znaczenie listy po zakończeniu toku postępowań insolwencyjnych . . 417 14 .4 . Zwrot oryginałów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 417 15 . Zaspokojenie wierzycieli – podział funduszów masy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 418 15 .1 . Postępowanie w sprawie podziału funduszów masy upadłości . . . . . . 418 15 .2 . Plan podziału funduszów masy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 421 16 . Szczególne regulacje dotyczące zaspokajania niektórych należności . . . . . 423 16 .1 . Zagadnienia wstępne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 423 16 .2 . Zobowiązania alimentacyjne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 424 16 .3 . Prawo odrębności . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 425 17 . Zaspokajanie wierzytelności . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 426 17 .1 . Ogólne zasady zaspokajania wierzytelności (art . 344 p .u .) . . . . . . . . . . 426 17 .2 . Początkowy etap wykonania planu podziału . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 427 17 .3 . Wykonanie planu podziału . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 427 Rozdział X. Zakończenie i umorzenie postępowań insolwencyjnych . . . . . . 430 1 . Zagadnienia wstępne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 430 2 . Postępowanie restrukturyzacyjne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 430 2 .1 . Przyspieszone postępowanie układowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 431 2 .2 . Postępowanie układowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 432 2 .3 . Postępowanie sanacyjne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 432 3 . Postępowanie upadłościowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 433 3 .1 . Zakończenie postępowania upadłościowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 433 3 .2 . Umorzenie postępowania upadłościowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 434 3 .3 . Umorzenie postępowania w przypadku upadłości „konsumenckiej” . . 439 4 . Skutki zakończenia postępowania albo uprawomocnienia się postanowienia o umorzeniu postępowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 441 4 .1 . Skutki w zakresie majątku i dokumentacji dłużnika/upadłego . . . . . . . 441 4 .2 . Skutki w zakresie toczących się postępowań . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 444 4 .3 . Skutki w odniesieniu do organów postępowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 445 4 .4 . Umorzenie niezaspokojonych zobowiązań upadłego, będącego osobą fizyczną . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 446 5 . Uchylenie postępowania upadłościowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 451 Spis treści 15 Rozdział XI. Międzynarodowe postępowanie insolwencyjne . . . . . . . . . . . . . 452 1 . Zagadnienia wstępne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 452 2 . Międzynarodowe postępowanie restrukturyzacyjne a przepisy o międzynarodowym postępowaniu upadłościowym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 453 3 . Prawa wierzyciela . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 454 4 . Jurysdykcja krajowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 455 5 . Współpraca z sądami zagranicznymi i zarządcami zagranicznymi . . . . . . . 455 6 . Uznawanie orzeczeń o wszczęciu zagranicznego postępowania upadłościowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 457 7 . Uznanie orzeczenia zagranicznego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 461 7 .1 . Warunki uznania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 461 7 .2 . Skutki uznania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 462 7 .3 . Zmiana lub uchylenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 467 8 . Wtórne postępowanie upadłościowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 469 Rozdział XII. Postępowanie upadłościowe wobec osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 472 1 . Wprowadzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 472 2 . Pojęcie upadłości konsumenckiej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 475 3 . Konsumencka zdolność upadłościowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 476 4 . Związanie żądaniem wniosku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 478 5 . Cel konsumenckiego postępowania upadłościowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 478 6 . Postępowanie w przedmiocie ogłoszenia upadłości . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 479 7 . Legitymacja do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości . . . . . . . . . . . . . . . . 480 8 . Jurysdykcja krajowa i właściwość sądu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 481 9 . Moralność płatnicza dłużnika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 482 10 . Negatywne przesłanki ogłoszenia upadłości . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 486 11 . Postępowanie upadłościowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 487 12 . Likwidacja majątku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 488 13 . Plan spłaty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 490 14 . Możliwość zawarcia układu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 492 Rozdział XIII. Środki zaskarżenia – zażalenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 494 1 . Uwagi ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 494 2 . Tryb postępowania zażaleniowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 496 3 . Legitymacja do wniesienia zażalenia a interes prawny . . . . . . . . . . . . . . . . . . 501 4 . Zażalenie w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości . . . . . . . . . 505 5 . Zażalenie we właściwym postępowaniu upadłościowym . . . . . . . . . . . . . . . . 508 6 . Doręczenie odpisu zażalenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 512 7 . Zażalenie w postępowaniu restrukturyzacyjnym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 513 7 .1 . Uwagi ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 513 16 Spis treści 7 .2 . Zażalenie na postanowienie sądu restrukturyzacyjnego w przedmiocie otwarcia przyspieszonego postępowania układowego, postępowania układowego oraz postępowania sanacyjnego . . . . . . . . . . 516 7 .3 . Podsumowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 518 Rozdział XIV. Koszty postępowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 520 1 . Definicje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 520 2 . Koszty sądowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 521 3 . Zasada pewności pokrycia kosztów przed rozpoczęciem postępowania . . . 522 4 . Koszty prowadzenia postępowania a koszty postępowania . . . . . . . . . . . . . . 525 Rozdział XV. Depozyt sądowy w postępowaniu upadłościowym i restrukturyzacyjnym (postępowanie depozytowe w postępowaniu upadłościowym) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 533 1 . Uwagi wstępne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 533 2 . Rodzaje sum podlegających złożeniu do depozytu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 534 3 . Postępowanie w przedmiocie złożenia sumy do depozytu . . . . . . . . . . . . . . . 536 4 . Postępowanie w przedmiocie wydania sumy z depozytu . . . . . . . . . . . . . . . . 536 5 . Termin odbioru depozytu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 539 6 . Likwidacja niepodjętych depozytów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 539 7 . Wydanie depozytu upadłemu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 540 8 . Przypadki złożenia sumy do depozytu sądowego w toku postępowania restrukturyzacyjnego i upadłościowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 541 9 . Przygotowana likwidacja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 541 10 . Złożenie kwoty wynagrodzenia ostatecznego dla zarządcy albo syndyka do depozytu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 543 11 . Określenie sposobu zabezpieczenia w postępowaniu upadłościowym . . . . 544 12 . Złożenie do depozytu lub na rachunek depozytowy Ministra Finansów sum uzyskanych z likwidacji majątku upadłego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 544 13 . Depozyt w międzynarodowym prawie insolwencyjnym . . . . . . . . . . . . . . . . 545 Rozdział XVI. Problematyka upadłościowo-rejestrowa na tle prawa insolwencyjnego oraz ustawy o KRS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 549 1 . Przepisy regulujące postępowanie przed KRS w związku z niewypłacalnością podmiotu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 549 2 . Rodzaje wpisów w KRS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 550 3 . Postępowanie przed sądem rejestrowym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 551 4 . Obowiązek informacyjny sądu upadłościowego i restrukturyzacyjnego . . . 551 5 . Wpisy w dziale pierwszym KRS dotyczące firmy upadłego . . . . . . . . . . . . . . 555 6 . Obowiązki syndyka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 555 7 . Wpisy w dziale czwartym KRS, rubryka 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 558 7 .1 . Wpis zabezpieczenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 558 7 .2 . Wykreślenie zabezpieczenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 560 Spis treści 17 7 .3 . Wpis do KRS informacji o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości lub umorzeniu postępowania upadłościowego i jego skutki dla bytu prawnego podmiotu rejestrowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 561 8 . Wpis w dziale piątym KRS dotyczący kurateli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 565 8 .1 . Podstawy prawne powołania kuratora . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Prawo restrukturyzacyjne i upadłościowe. Zagadnienia praktyczne
Autor:
, ,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: