Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00129 010993 23003814 na godz. na dobę w sumie
Prawo restrukturyzacyjne z komentarzem przygotowanym przez radcę prawnego Marcina Sarnę - ebook/pdf
Prawo restrukturyzacyjne z komentarzem przygotowanym przez radcę prawnego Marcina Sarnę - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 240
Wydawca: Wydawnictwo Wiedza i Praktyka Język publikacji: polski
ISBN: 978-8-3269-4709-4 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki >> gospodarcze i handlowe
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).
 W komentarzu do Prawa restrukturyzacyjnego wyjaśniono główne założenia nowych przepisów oraz omówiono wprowadzone postępowania restrukturyzacyjne. Publikacja ma za zadanie omówić w sposób zwięzły i praktyczny nowe przepisy i zmiany w przepisach dotyczących Prawa upadłościowego bez konieczności sięgania do konkretnych przepisów. Jednak czytelnik zainteresowany literalnym brzmieniem przepisów znajdzie w książce także pełną i aktualną treść całego Prawa restrukturyzacyjnego.
Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Marcin Sarna Jest radcą prawnym od 2011 roku. Studia prawnicze na Uniwersyte- cie Śląskim ukończył z wynikiem bardzo dobrym. Specjalizuje się w kompleksowej obsłudze prawnej podmiotów go- spodarczych, w szczególności świadcząc pomoc prawną dla produ- centów maszyn i  urządzeń, przedsiębiorców funkcjonujących w  branży usługowej i  w  sektorze energetycznym. Jest członkiem rady nadzorczej jednej z warszawskich spółek akcyjnych. Posiada doświadczenie zawodowe w obszarze prawa cywilnego, gospodar- czego, administracyjnego i pracy, ze szczególnym uwzględnieniem prawa holdingowego oraz prawnych aspektów IT. Jego domeną jest negocjowanie umów, reprezentowanie klientów w postępowaniach cywilnych (w tym całościowe prowadzenie procedur windykacyj- nych) oraz rozwiązywanie bieżących problemów prawnych obsługi- wanych podmiotów, w  tym sporządzanie aktów korporacyjnych i opinii prawnych. W swojej dotychczasowej pracy prawnika między innymi uczestni- czył w procesie IPO dużego koncernu energetycznego i świadczył pomoc prawną śląskiemu oddziałowi jednego z największych pol- skich banków. Szerokie spektrum doświadczeń zawodowych uzu- pełnia epizod pracy w charakterze asystenta sędziego. Jest stałym współautorem czasopism „Spółka z o.o.” oraz „Ochrona danych osobowych” i wielu innych publikacji Wydawnictwa „Wie- dza i Praktyka”. Włada językiem angielskim oraz francuskim (ukończył z wyróżnie- niem kurs języka francuskiego prawniczego prowadzony przez Pa- ryską Izbę Handlowo-Przemysłową, Certifi cat de franςais juridi- que). Interesuje się sieciami komputerowymi, oprogramowaniem OpenSource oraz II wojną światową. e-book Książka dostępna jako e-book na: ISBN 978-83-269-4709-4 ISBN 978-83-269-4709-4 6 2 Q O U 9 947094 788326 CENA 99 ZŁ Prawo restrukturyzacyjne z komentarzem PRZYGOTOWANYM PRZEZ RADCĘ PRAWNEGO MARCINA SARNĘ P r a w o r e s t r u k t u r y z a c y j n e z k o m e n t a r z e m UOQ 26_okladka.indd 1 2/18/2016 3:32:01 PM (cid:8)(cid:51)(cid:62)(cid:45)(cid:39)(cid:38)(cid:65)(cid:2)(cid:57)(cid:45)(cid:245)(cid:84)(cid:2)(cid:47)(cid:33)(cid:48)(cid:2)(cid:35)(cid:39)(cid:65)(cid:54)(cid:45)(cid:39)(cid:36)(cid:65)(cid:50)(cid:45)(cid:39)(cid:2)(cid:65)(cid:33)(cid:56)(cid:65)(cid:237)(cid:38)(cid:65)(cid:33)(cid:2263)(cid:2)(cid:57)(cid:54)(cid:213)(cid:282)(cid:48)(cid:237)(cid:2)(cid:65)(cid:2)(cid:51)(cid:87)(cid:51)(cid:87)(cid:82) (cid:29)(cid:31)(cid:14)(cid:225)(cid:26)(cid:15)(cid:19)(cid:29)(cid:9)(cid:2)(cid:9)(cid:5)(cid:19)(cid:19)(cid:15)(cid:13)(cid:2)(cid:32)(cid:3)(cid:2)(cid:8)(cid:3)(cid:24)(cid:17)(cid:19)(cid:2)(cid:8)(cid:16)(cid:3)(cid:2)(cid:6)(cid:13)(cid:9)(cid:5)(cid:13)(cid:9)(cid:2) (cid:19)(cid:36)(cid:44)(cid:56)(cid:51)(cid:50)(cid:33)(cid:2)(cid:45)(cid:2)(cid:54)(cid:56)(cid:65)(cid:39)(cid:59)(cid:62)(cid:33)(cid:56)(cid:65)(cid:33)(cid:50)(cid:45)(cid:39)(cid:2)(cid:38)(cid:33)(cid:50)(cid:64)(cid:36)(cid:44)(cid:2)(cid:51)(cid:57)(cid:51)(cid:35)(cid:51)(cid:62)(cid:64)(cid:36)(cid:44) (cid:29)(cid:31)(cid:14)(cid:225)(cid:26)(cid:15)(cid:19)(cid:29)(cid:9)(cid:2)(cid:9)(cid:5)(cid:19)(cid:19)(cid:15)(cid:13)(cid:2)(cid:32)(cid:3)(cid:2)(cid:8)(cid:3)(cid:24)(cid:17)(cid:19)(cid:2)(cid:8)(cid:16)(cid:3)(cid:2)(cid:6)(cid:13)(cid:9)(cid:5)(cid:13)(cid:9) (cid:32)(cid:33)(cid:56)(cid:65)(cid:237)(cid:38)(cid:65)(cid:33)(cid:57)(cid:65)(cid:2)(cid:57)(cid:54)(cid:213)(cid:282)(cid:48)(cid:237)(cid:2)(cid:65)(cid:2)(cid:51)(cid:87)(cid:51)(cid:87)(cid:83) Pobierz darmowe e-poradniki! (cid:49)(cid:76)(cid:72)(cid:82)(cid:69)(cid:72)(cid:70)(cid:81)(cid:82)(cid:292)(cid:70)(cid:76) (cid:76)(cid:3)(cid:93)(cid:90)(cid:82)(cid:79)(cid:81)(cid:76)(cid:72)(cid:81)(cid:76)(cid:68) (cid:49)(cid:76)(cid:72)(cid:82)(cid:69)(cid:72)(cid:70)(cid:81)(cid:82)(cid:292)(cid:70)(cid:76) (cid:76) (cid:93)(cid:90)(cid:82)(cid:79)(cid:81)(cid:76)(cid:72)(cid:81)(cid:76)(cid:68) (cid:82)(cid:71)(cid:3)(cid:83)(cid:85)(cid:68)(cid:70)(cid:92)(cid:3)(cid:83)(cid:85)(cid:68)(cid:70)(cid:82)(cid:90)(cid:81)(cid:76)(cid:78)(cid:121)(cid:90)(cid:3) (cid:178)(cid:3)(cid:77)(cid:68)(cid:78)(cid:3)(cid:77)(cid:72)(cid:3)(cid:88)(cid:86)(cid:83)(cid:85)(cid:68)(cid:90)(cid:76)(cid:72)(cid:71)(cid:79)(cid:76)(cid:90)(cid:76)(cid:68)(cid:254)(cid:3) Elektroniczne akta Elektroniczne akta osobowe pracowników (cid:46)(cid:82)(cid:81)(cid:87)(cid:85)(cid:68)(cid:78)(cid:87) (cid:46)(cid:82)(cid:81)(cid:87)(cid:85)(cid:68)(cid:78)(cid:87) (cid:80)(cid:72)(cid:81)(cid:72)(cid:71)(cid:304)(cid:72)(cid:85)(cid:86)(cid:78)(cid:76) (cid:14)(cid:39)(cid:2452)(cid:163)(cid:45)(cid:2)(cid:36)(cid:44)(cid:36)(cid:39)(cid:57)(cid:65)(cid:86) (cid:1408)(cid:23)(cid:1411)(cid:2)(cid:65)(cid:50)(cid:33)(cid:163)(cid:39)(cid:2551)(cid:2263)(cid:2)(cid:62)(cid:2)(cid:47)(cid:39)(cid:38)(cid:50)(cid:64)(cid:49)(cid:2)(cid:49)(cid:45)(cid:39)(cid:47)(cid:57)(cid:36)(cid:60)(cid:2)(cid:65)(cid:39)(cid:57)(cid:59)(cid:33)(cid:62)(cid:2)(cid:54)(cid:56)(cid:33)(cid:48)(cid:59)(cid:64)(cid:36)(cid:65)(cid:50)(cid:64)(cid:36)(cid:44)(cid:2)(cid:54)(cid:51)(cid:56)(cid:33)(cid:38)(cid:2)(cid:38)(cid:163)(cid:33)(cid:2)(cid:65)(cid:33)(cid:56)(cid:65)(cid:237)(cid:38)(cid:60)(cid:84)(cid:2) (cid:51)(cid:35)(cid:39)(cid:47)(cid:49)(cid:60)(cid:47)(cid:237)(cid:36)(cid:64)(cid:36)(cid:44)(cid:2)(cid:49)(cid:87)(cid:45)(cid:50)(cid:87)(cid:2)(cid:54)(cid:56)(cid:65)(cid:39)(cid:54)(cid:45)(cid:57)(cid:64)(cid:2)(cid:15)(cid:25)(cid:12)(cid:84)(cid:2)(cid:48)(cid:51)(cid:38)(cid:39)(cid:48)(cid:57)(cid:60)(cid:2)(cid:36)(cid:64)(cid:62)(cid:45)(cid:163)(cid:50)(cid:39)(cid:43)(cid:51)(cid:84)(cid:2)(cid:54)(cid:56)(cid:33)(cid:62)(cid:33)(cid:2)(cid:54)(cid:56)(cid:33)(cid:36)(cid:64)(cid:84) (cid:1408)(cid:23)(cid:1411)(cid:2)(cid:54)(cid:51)(cid:65)(cid:50)(cid:33)(cid:2263)(cid:2)(cid:56)(cid:51)(cid:65)(cid:62)(cid:45)(cid:237)(cid:65)(cid:33)(cid:50)(cid:45)(cid:33)(cid:2)(cid:35)(cid:45)(cid:39)(cid:2553)(cid:237)(cid:36)(cid:64)(cid:36)(cid:44)(cid:2)(cid:54)(cid:56)(cid:51)(cid:35)(cid:163)(cid:39)(cid:49)(cid:213)(cid:62)(cid:2)(cid:65)(cid:62)(cid:45)(cid:237)(cid:65)(cid:33)(cid:50)(cid:64)(cid:36)(cid:44)(cid:2)(cid:65)(cid:2)(cid:65)(cid:33)(cid:56)(cid:65)(cid:237)(cid:38)(cid:65)(cid:33)(cid:50)(cid:45)(cid:39)(cid:49)(cid:2)(cid:57)(cid:54)(cid:213)(cid:282)(cid:48)(cid:237)(cid:84) (cid:1408)(cid:23)(cid:1411)(cid:2)(cid:35)(cid:64)(cid:2263)(cid:2)(cid:36)(cid:33)(cid:282)(cid:48)(cid:51)(cid:62)(cid:45)(cid:36)(cid:45)(cid:39)(cid:2)(cid:54)(cid:39)(cid:62)(cid:45)(cid:39)(cid:50)(cid:84)(cid:2)(cid:2553)(cid:39)(cid:2)(cid:62)(cid:57)(cid:65)(cid:64)(cid:57)(cid:59)(cid:48)(cid:45)(cid:39)(cid:2)(cid:45)(cid:50)(cid:40)(cid:51)(cid:56)(cid:49)(cid:33)(cid:36)(cid:47)(cid:39)(cid:2)(cid:45)(cid:2)(cid:54)(cid:51)(cid:56)(cid:33)(cid:38)(cid:64)(cid:84)(cid:2)(cid:48)(cid:59)(cid:213)(cid:56)(cid:39)(cid:2)(cid:65)(cid:50)(cid:33)(cid:47)(cid:38)(cid:65)(cid:45)(cid:39)(cid:57)(cid:65)(cid:2) (cid:62)(cid:2)(cid:54)(cid:60)(cid:35)(cid:163)(cid:45)(cid:48)(cid:33)(cid:36)(cid:47)(cid:33)(cid:36)(cid:44)(cid:84)(cid:2)(cid:57)(cid:237)(cid:2)(cid:35)(cid:39)(cid:65)(cid:54)(cid:45)(cid:39)(cid:36)(cid:65)(cid:50)(cid:39)(cid:2)(cid:45)(cid:2)(cid:43)(cid:51)(cid:59)(cid:51)(cid:62)(cid:39)(cid:2)(cid:38)(cid:51)(cid:2)(cid:50)(cid:33)(cid:59)(cid:64)(cid:36)(cid:44)(cid:49)(cid:45)(cid:33)(cid:57)(cid:59)(cid:51)(cid:62)(cid:39)(cid:43)(cid:51)(cid:2)(cid:62)(cid:64)(cid:48)(cid:51)(cid:56)(cid:65)(cid:64)(cid:57)(cid:59)(cid:33)(cid:50)(cid:45)(cid:33) (cid:14)(cid:39)(cid:2452)(cid:163)(cid:45)(cid:86) (cid:1408)(cid:23)(cid:1411)(cid:47)(cid:39)(cid:57)(cid:59)(cid:39)(cid:2452)(cid:2)(cid:62)(cid:282)(cid:33)(cid:2452)(cid:36)(cid:45)(cid:36)(cid:45)(cid:39)(cid:163)(cid:39)(cid:49)(cid:2)(cid:41)(cid:56)(cid:49)(cid:64)(cid:84)(cid:2)(cid:65)(cid:33)(cid:56)(cid:65)(cid:237)(cid:38)(cid:65)(cid:33)(cid:57)(cid:65)(cid:2)(cid:60)(cid:56)(cid:65)(cid:245)(cid:38)(cid:39)(cid:49)(cid:2)(cid:33)(cid:163)(cid:35)(cid:51)(cid:2)(cid:54)(cid:163)(cid:33)(cid:36)(cid:213)(cid:62)(cid:48)(cid:237)(cid:2)(cid:51)(cid:2452)(cid:62)(cid:45)(cid:33)(cid:59)(cid:51)(cid:62)(cid:237)(cid:84) (cid:1408)(cid:23)(cid:1411)(cid:43)(cid:56)(cid:51)(cid:49)(cid:33)(cid:38)(cid:65)(cid:45)(cid:57)(cid:65)(cid:2)(cid:38)(cid:33)(cid:50)(cid:39)(cid:2)(cid:57)(cid:62)(cid:51)(cid:45)(cid:36)(cid:44)(cid:2)(cid:48)(cid:163)(cid:45)(cid:39)(cid:50)(cid:59)(cid:213)(cid:62)(cid:2)(cid:163)(cid:60)(cid:35)(cid:2)(cid:54)(cid:56)(cid:33)(cid:36)(cid:51)(cid:62)(cid:50)(cid:45)(cid:48)(cid:213)(cid:62)(cid:84) (cid:1408)(cid:23)(cid:1411)(cid:47)(cid:39)(cid:57)(cid:59)(cid:39)(cid:2452)(cid:2)(cid:33)(cid:38)(cid:49)(cid:45)(cid:50)(cid:45)(cid:57)(cid:59)(cid:56)(cid:33)(cid:59)(cid:51)(cid:56)(cid:39)(cid:49)(cid:2)(cid:35)(cid:39)(cid:65)(cid:54)(cid:45)(cid:39)(cid:36)(cid:65)(cid:39)(cid:2392)(cid:57)(cid:59)(cid:62)(cid:33)(cid:2)(cid:45)(cid:50)(cid:40)(cid:51)(cid:56)(cid:49)(cid:33)(cid:36)(cid:47)(cid:45)(cid:2)(cid:108)(cid:3)(cid:5)(cid:13)(cid:109)(cid:84) (cid:1408)(cid:23)(cid:1411)(cid:2)(cid:36)(cid:44)(cid:36)(cid:39)(cid:57)(cid:65)(cid:2)(cid:35)(cid:64)(cid:2263)(cid:2)(cid:50)(cid:33)(cid:2)(cid:35)(cid:45)(cid:39)(cid:2553)(cid:237)(cid:36)(cid:51)(cid:2)(cid:65)(cid:2)(cid:50)(cid:33)(cid:47)(cid:50)(cid:51)(cid:62)(cid:57)(cid:65)(cid:64)(cid:49)(cid:45)(cid:2)(cid:54)(cid:56)(cid:65)(cid:39)(cid:54)(cid:45)(cid:57)(cid:33)(cid:49)(cid:45)(cid:2)(cid:38)(cid:51)(cid:59)(cid:64)(cid:36)(cid:65)(cid:237)(cid:36)(cid:64)(cid:49)(cid:45)(cid:2) (cid:19)(cid:36)(cid:44)(cid:56)(cid:51)(cid:50)(cid:64)(cid:2)(cid:38)(cid:33)(cid:50)(cid:64)(cid:36)(cid:44)(cid:2)(cid:51)(cid:57)(cid:51)(cid:35)(cid:51)(cid:62)(cid:64)(cid:36)(cid:44)(cid:84) (cid:29)(cid:9)(cid:14)(cid:8)(cid:2222)(cid:2)(cid:18)(cid:3)(cid:2)(cid:25)(cid:26)(cid:24)(cid:19)(cid:18)(cid:227)(cid:86) (cid:62)(cid:62)(cid:62)(cid:87)(cid:54)(cid:51)(cid:35)(cid:45)(cid:39)(cid:56)(cid:65)(cid:39)(cid:35)(cid:51)(cid:51)(cid:48)(cid:87)(cid:62)(cid:45)(cid:54)(cid:87)(cid:54)(cid:163)(cid:99)(cid:65)(cid:51)(cid:51) (cid:45)(cid:2)(cid:54)(cid:51)(cid:35)(cid:45)(cid:39)(cid:56)(cid:65)(cid:2)(cid:35)(cid:39)(cid:65)(cid:54)(cid:282)(cid:33)(cid:59)(cid:50)(cid:39)(cid:2)(cid:39)(cid:102)(cid:54)(cid:51)(cid:56)(cid:33)(cid:38)(cid:50)(cid:45)(cid:48)(cid:45)(cid:82) (cid:29)(cid:9)(cid:14)(cid:8)(cid:2222)(cid:2)(cid:18)(cid:3)(cid:2)(cid:25)(cid:26)(cid:24)(cid:19)(cid:18)(cid:227) www.pobierzebook.wip.pl/odo (cid:45)(cid:2)(cid:54)(cid:51)(cid:35)(cid:45)(cid:39)(cid:56)(cid:65)(cid:2)(cid:35)(cid:39)(cid:65)(cid:54)(cid:282)(cid:33)(cid:59)(cid:50)(cid:39)(cid:2)(cid:39)(cid:102)(cid:54)(cid:51)(cid:56)(cid:33)(cid:38)(cid:50)(cid:45)(cid:48)(cid:45)(cid:82) CENA ?? ZŁ UOQ 26_okladka.indd 2 2/18/2016 3:32:03 PM Prawo restrukturyzacyjne z k oment arzem przy go t owany m przez rad cę p ra wnego mar cin a sar nę Stan prawny: 1 stycznia 2016 r. Redaktor prowadząca Joanna Banasiak-Lach Wprowadzenie opracował Marcin Sarna, radca prawny Korekta Zespół Wydawca Weronika Wota ISBN: 978-83-269-4709–4 Copyright © by Wydawnictwo Wiedza i Praktyka sp. z o.o. Wydawnictwo Wiedza i Praktyka sp. z o.o. ul. Łotewska 9a, 03-918 Warszawa, tel. 22 518 29 29, faks 22 617 60 10 DTP: Studio Igawa, Ireneusz Gawliński Druk: Miller Druk sp. z o.o. Książka „Prawo restrukturyzacyjne. Z komentarzem” chroniona jest prawem autorskim. Przedruk ma- teriałów opublikowanych w książce bez zgody wydawcy jest zabroniony. Zakaz nie dotyczy cytowania publikacji z powołaniem się na źródło. Informujemy, że Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Wydawnictwo Wiedza i Praktyka sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Łotewskiej 9a w celu realizacji niniejszego zamówienia oraz do celów marketingowych – przesyłania materiałów promocyjnych dotyczą- cych innych produktów i usług. Mają Państwo prawo do wglądu oraz poprawiania swoich danych, a także do wyrażenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania do celów promocyjnych. Podanie danych jest dobrowol- ne. Zapewniamy, że Państwa dane nie będą przekazywane bez Państwa wiedzy i zgody innym podmiotom. Zaproponowane w niej wskazówki, porady oraz interpretacje dotyczą sytuacji typowych. Ich zastosowa- nie w konkretnym przypadku wymaga dodatkowych konsultacji. Publikowane rozwiązania nie mogą być traktowane jako ofi cjalne stanowisko organów i urzędów państwowych. W związku z powyższym redakcja nie może ponosić odpowiedzialności prawnej za zastosowanie zawartych w publikacji „Prawo restruktu- ryzacyjne. Z komentarzem” wskazówek, przykładów, informacji itp. do konkretnych przypadków. Spis treści Wprowadzenie ...................................................................................................................................................................................... Główne założenia nowej regulacji ............................................................................................................................................... Cztery postępowania restrukturyzacyjne .................................................................................................................................. Postępowanie o zatwierdzenie układu ....................................................................................................................................... Przyspieszone postępowanie układowe ..................................................................................................................................... Postępowanie układowe ................................................................................................................................................................ Postępowanie sanacyjne ................................................................................................................................................................ Układ częściowy .............................................................................................................................................................................. Centralny Rejestr Restrukturyzacji i Upadłości ....................................................................................................................... Inne rozwiązania.............................................................................................................................................................................. Różnice między Prawem upadłościowym i naprawczym a Prawem upadłościowym .................................................. Niewypłacalność według nowych przepisów ........................................................................................................................... Wniosek o ogłoszenie upadłości .................................................................................................................................................. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości ....................................................................................................................................... Przygotowana likwidacja ............................................................................................................................................................... Spisy .................................................................................................................................................................................................... Skutki ogłoszenia upadłości .......................................................................................................................................................... Bezskuteczność i zaskarżanie czynności upadłego ................................................................................................................. Sędzia-komisarz ............................................................................................................................................................................... Syndyk ................................................................................................................................................................................................ Rada wierzycieli ............................................................................................................................................................................... Postępowanie po ogłoszeniu upadłości ..................................................................................................................................... Lista wierzytelności i dalsze postępowanie ............................................................................................................................... Ustawa z 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne ................................................................................................................ 5 5 6 6 7 7 7 8 9 9 10 10 11 12 12 12 13 13 14 14 14 15 16 19 3 Wprowadzenie Dnia 20 maja 2015 r. do prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej została skierowana do podpisu ustawa z 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne. Prezydent podpisał ją 9 czerwca 2015 r. Zarówno motywacją do opracowania projektu Prawa restrukturyzacyjnego, jak i jego głównym założeniem było stworzenie takich rozwiązań prawnych, które umożliwiały- by zrestrukturyzowanie przedsiębiorstwa dłużnika w celu zapobiegnięciu jego likwi- dacji. Mowa tu o wyciągnięciu do dłużnika pomocnej dłoni („nowa szansa”), tak aby można było kontynuować działalność przedsiębiorstwa znajdującego się w kłopotach fi nansowych. Główne założenia nowej regulacji Założenia projektu wprost wskazują na takie cele, jak:  zapewnienie przedsiębiorcom i ich kontrahentom skutecznych instrumentów do restrukturyzacji przy jednoczesnej maksymalizacji ochrony praw wierzycieli,  zapewnienie instytucjonalnej autonomii postępowań restrukturyzacyjnych w ode- rwaniu od stygmatyzujących postępowań upadłościowych,  wprowadzenie zasady subsydiarności postępowania upadłościowego, jako ultima ratio wobec ekonomicznego fi aska restrukturyzacji,  zwiększenie uprawnień aktywnych wierzycieli,  maksymalizacja szybkości i efektywności restrukturyzacji i upadłości,  odformalizowanie postępowań i szersze wykorzystanie w nich nowoczesnych narzę- dzi teleinformatycznych,  zwiększenie odpowiedzialności nierzetelnych dłużników i upadłych. Korzyści z sanacji przedsiębiorstwa zamiast jego likwidacji to przede wszystkim zacho- wanie możliwości prowadzenia działalności zarobkowej przez to przedsiębiorstwo, zachowanie miejsc pracy czy uniknięcie negatywnych konsekwencji fi nansowych (w postaci np. kar umownych) związanych z przedwczesnym rozwiązaniem umów. Takie uzdrowieńcze działanie do tej pory było celem postępowania upadłościowego z możliwością zawarcia układu. Kontrahenci dłużnika reagowali jednak bardzo nie- korzystnie na samo hasło „upadłość”, nawet jeżeli nie była ona upadłością likwida- cyjną. Między innymi z tego powodu wszystkie cztery nowe procedury zmierzające do utrzymania dłużnika przy życiu nazywają się jednolicie restrukturyzacją i zostały uregulowane w osobnej ustawie. 5 Prawo restrukturyzacyjne Cztery postępowania restrukturyzacyjne Przedsiębiorcy znajdujący się w trudnej sytuacji ekonomicznej mogą skorzystać z jed- nej z czterech procedur restrukturyzacyjnych:  postępowanie o zatwierdzenie układu,  przyspieszone postępowanie układowe,  postępowanie układowe,  postępowanie sanacyjne. Niezależnie od tego, którą drogą podąży niewypłacalny przedsiębiorca, zawsze napo- tka na te same reguły dotyczące układu. Tożsame będą bowiem zasady określające zakres wierzytelności mogących zostać objętymi układem, możliwe propozycje ukła- dowe, zawarcie i zatwierdzenie układu oraz zmiana i uchylenie układu. Postępowanie o zatwierdzenie układu Postępowanie o zatwierdzenie układu jest przeznaczone dla tych dłużników, którzy dopiero spodziewają się problemów fi nansowych, ale obecnie są jeszcze wypłacalni. Postępowanie może być prowadzone, jeżeli suma wierzytelności spornych uprawnia- jących do głosowania nad układem nie przekracza 15 sumy wierzytelności upraw- niających do głosowania nad układem. Podstawową zaletą tego trybu jest najbardziej odformalizowany charakter procesu restrukturyzacji. To dłużnik samodzielnie (bez udziału sądu) zbiera głosy wierzycieli. Dopiero gdy dłużnik uzyska wymaganą do przyjęcia układu większość głosów, wów- czas może złożyć do sądu wniosek o zatwierdzenie układu. Chodzi o to, aby postano- wienia układowe powstawały w wyniku bezpośrednich, indywidualnych negocjacji pomiędzy dłużnikiem a jego wierzycielami. Bez wątpienia układ stworzony w takim trybie ma także duże szanse zatwierdzenia przez sąd. W tym trybie postępowania konieczne jest jednak zawarcie przez dłużnika umowy z nadzorcą układu. Osoba ta, za wynagrodzeniem płaconym przez dłużnika, kontrolu- je czynności tego dłużnika dokonywane w ramach jego majątku lub przedsiębiorstwa oraz sprawdza, czy mienie dłużnika jest dostatecznie zabezpieczone przed zniszcze- niem lub utratą. Najważniejsze kompetencje nadzorcy układu to:  sporządzenie planu restrukturyzacyjnego,  przygotowanie wspólnie z dłużnikiem propozycji układowych,  sporządzenie spisu wierzytelności oraz spisu wierzytelności spornych,  współpraca z dłużnikiem w zakresie sprawnego i zgodnego z prawem zbierania głosów przy zachowaniu praw wierzycieli,  złożenie sprawozdania o możliwości wykonania układu. 6 Nadzorca układu ma więc zweryfi kować propozycje układowe pod względem zgod- ności z:  prawem,  ustaleniami z wierzycielami. Prawo restrukturyzacyjne Przyspieszone postępowanie układowe W przeciwieństwie do postępowania o zatwierdzenie układu, w przyspieszonym postępowaniu układowym dłużnik nie zbiera głosów wierzycieli samodzielnie. Do głosowania dochodzi na zgromadzeniu wierzycieli, które zwołuje sąd. Moż- liwe jest zabezpieczenie majątku dłużnika w drodze zawieszenia egzekucji wie- rzytelności objętej układem, jeżeli egzekucja mogłaby utrudnić lub uniemożliwić zawarcie układu. Postępowanie to może być prowadzone, jeżeli suma wierzytelności spornych upraw- niających do głosowania nad układem nie przekracza 15 sumy wierzytelności upraw- niających do głosowania nad układem. Postępowanie układowe Postępowanie układowe najbardziej przypomina obowiązujące do końca grudnia 2015 roku postępowanie upadłościowe z możliwością zawarcia układu. Podobnie jak poprzednie tryby, może być prowadzone, gdy suma wierzytelności spornych upraw- niających do głosowania nad układem nie przekracza 15 sumy wierzytelności upraw- niających do głosowania nad układem. Mogą z niego skorzystać przede wszystkim ci przedsiębiorcy, którzy już są niewy- płacalni. Tak jak w przyspieszonym postępowaniu układowym zawarcie układu jest możliwe dopiero po sporządzeniu i zatwierdzeniu spisu wierzytelności (różnica pole- ga na tym, że w przyspieszonym postępowaniu układowym spis odbywa się w trybie uproszczonym). W toku postępowania dłużnik zachowuje swój majątek (choć są wyjątki), ale cały czas pozostaje pod kontrolą sądu i wierzycieli. Pierwsze propozycje układowe powinny być przedstawione przez dłużnika w samym wniosku do sądu. Postępowanie układo- we chroni dłużnika przed pojedynczymi egzekucjami prowadzonymi z określonych składników majątkowych. Postępowanie sanacyjne Celem tego postępowania jest umożliwienie dłużnikowi przeprowadzenia działań sana- cyjnych oraz zawarcie układu po sporządzeniu i zatwierdzeniu spisu wierzytelności. 7
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Prawo restrukturyzacyjne z komentarzem przygotowanym przez radcę prawnego Marcina Sarnę
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: