Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00181 002768 20870875 na godz. na dobę w sumie
Prawo rynku kapitałowego. Komentarz - ebook/pdf
Prawo rynku kapitałowego. Komentarz - ebook/pdf
Autor: , , Liczba stron: 1595
Wydawca: C. H. Beck Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-255-6319-6 Rok wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki >> komentarze prawnicze
Porównaj ceny (książka, ebook (-5%), audiobook).

Prawo rynku kapitałowego. Komentarz, autorstwa wybitnego grona specjalistów w poruszanej tematyce, pod redakcją prof. zw. dr hab. Marka Wierzbowskiego, dr Ludwika Sobolewskiego oraz dr hab. Pawła Wajdy stanowi wyczerpujące omówienie:

Nowe, 2. wydanie Komentarza prezentuje w sposób wszechstronny dorobek doktryny i judykatury oraz obejmuje – poza wcześniej zamieszczonym i wciąż aktualnym – najnowsze orzecznictwo. Ponadto zostało uwzględnione aktualne piśmiennictwo z komentowanej dziedziny i dziedzin pokrewnych.

W sposób wyczerpujący i zarazem praktyczny pozwala zapoznać się z kwestiami dotyczącymi m.in.:

Komentarz stanowi szczegółowe i kompleksowe omówienie wszystkich zagadnień w poruszanej tematyce. Niniejsze wydanie, uwzględnia również omówienie najnowszych zmian, w tym wprowadzonych m.in.:

Komentarz w sposób jasny i przejrzysty pozwala na rozwiązanie pojawiających się w praktyce problemów związanych z wykładnią przepisów zawartych w komentowanych ustawach. Dla wygody Czytelników, ułatwiając szybką orientację w tekście, niniejszy Komentarz wyróżnia się szczegółową strukturą wewnętrzną, z precyzyjnym, przejrzystym i jednolitym podziałem zagadnień.

Komentarz kierowany jest dla prawników zajmujących się rynkiem kapitałowym, pracowników instytucji finansowych zaangażowanych w operacje instrumentami finansowymi na rynku kapitałowym (funduszy inwestycyjnych, domów maklerskich, banków powierniczych, banków), jak także dla osób zainteresowanych funkcjonowaniem tego rynku i instrumentami finansowymi tamże notowanymi (maklerów, brokerów, emitentów papierów wartościowych, pracowników spółek giełdowych).

Stanowi także doskonałe źródło wiedzy o rynku kapitałowym dla: sędziów, prokuratorów, pełnomocników procesowych, aplikantów zawodów prawniczych, pracowników urzędów administracyjnych.

Komentarz zawiera stan prawny na dzień 10.5.2014 r.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

DUŻE KOMENTARZE BECKA Prawo rynku kapitałowego Ustawa o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych Ustawa o obrocie instrumentami finansowymi Ustawa o nadzorze nad rynkiem finansowym Ustawa o nadzorze nad rynkiem kapitałowym DUŻE KOMENTARZE BECKA Prawo rynku kapitałowego Komentarz Redaktorzy Prof. zw. dr hab. Marek Wierzbowski dr Ludwik Sobolewski dr hab. Paweł Wajda Przedmowa Przewodniczący KNF, mec. Andrzej Jakubiak Autorzy prof. UMK dr hab. Mirosław Bączyk, dr hab. Rafał Biskup, prof. UŚ dr hab. Rafał Blicharz, dr Anna Błachnio-Parzych, mec. Karolina Borkowska, Agnieszka Dymura, mec. Diana Gago-Rudnicka, dr Aleksandra Gawrysiak-Zabłocka, dr Krzysztof Glibowski, dr Marcin Glicz, mec. Sławomir Jakszuk, mec. Miłka Kuźnicka, mec. Marcin Marczuk, prof. zw. dr hab. Marek Michalski, dr Rafał Mroczkowski, dr Tomasz Oczkowski, dr Dominika Opalska, mec. Alicja Ostanek, Joanna Róg, mec. Sebastian Rudnicki, mec. Mariusz Rypina, dr Piotr Stanisławiszyn, Magdalena Śliwa, mec. Aleksander Śmidowicz, dr hab. Paweł Wajda, mec. Marek Wędrychowski, prof. zw. dr hab. Marek Wierzbowski, mec. Bartosz Wojno, dr Konrad Zacharzewski, prof. UKSW dr hab. Piotr Zapadka, dr Kamil Zaradkiewicz, dr Patrycja Zawadzka 2. wydanie WYDAWNICTWO C.H.BECK WARSZAWA 2014 P. Wajda, [w:] M. Wierzbowski, L. Sobolewski, P. Wajda (red.), Prawo rynku kapitałowego, Propozycja cytowania: Warszawa 2014 Wydawca: Natalia Adamczyk c(cid:13) Wydawnictwo C.H.Beck 2014 Wydawnictwo C.H.Beck Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa Skład i łamanie: Wydawnictwo C.H.Beck Druk i oprawa: Białostockie Zakłady Graficzne S.A. ISBN 978-83-255-6318-9 ISBN e-book 978-83-255-6319-6 Spis treści IX Redaktorzy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . XI Autorzy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Przedmowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . XV Wykaz skrótów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . XVII 1. Ustawa o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów dami obowiązującymi wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych Rozdział 1. Przepisy ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 1–6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 2. Postępowanie z dokumentami informacyjnymi związanymi z ofertą publiczną lub ubieganiem się o dopuszczenie papierów wartościowych lub innych instrumentów finansowych do obrotu na rynku regulowanym . . . . . . . . . . . . . . . Oddział 1. Przepisy wspólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 7–20 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Oddział 2. Prospekt emisyjny i memorandum informacyjne objęte zasadami obowią- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 21–40 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Oddział 3. Memorandum informacyjne i inne dokumenty informacyjne objęte zasa- . . . . . . Art. 41–44 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Oddział 4. Udostępnianie informacji o papierach wartościowych w związku z ofertą publiczną, subskrypcją lub sprzedażą na podstawie tej oferty lub ubieganiem się o dopuszczenie papierów wartościowych do obrotu na rynku regulowanym . . . . . . Art. 45–55 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 3. Obowiązki informacyjne emitentów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 55a–68a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 4. Znaczne pakiety akcji spółek publicznych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Oddział 1. Ujawnianie stanu posiadania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 69–71 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 72–81 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 82–86 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Oddział 4. Przepisy szczególne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 87–90a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 5. Zniesienie dematerializacji akcji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 91–92 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 6. Opłaty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 93–95 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 7. Sankcje administracyjne za naruszenie przepisów . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 96–97 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Oddział 3. Szczególne uprawnienia i obowiązki akcjonariuszy spółki publicznej zującymi jednolicie w państwach członkowskich Oddział 2. Wezwania 3 3 32 33 33 77 77 139 139 146 146 178 179 273 274 274 286 286 343 343 364 364 385 385 394 394 399 399 V Spis treści Rozdział 8. Odpowiedzialność cywilna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 98 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 9. Przepisy karne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 99–104 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 10. Zmiany w przepisach obowiązujących . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 105–127 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 11. Przepisy przejściowe i końcowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 128–131 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 415 415 425 425 450 450 451 451 2. Ustawa o obrocie instrumentami finansowymi Rozdział 1. Przepisy ogólne Oddział 3. Zakaz manipulacji Rozdział 2. Rynek regulowany Dział I. Przepisy ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 1–13 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dział II. Wtórny obrót instrumentami finansowymi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 14–20 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Oddział 1. Rynek giełdowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 21–32 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Oddział 2. Rynek pozagiełdowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 33–38 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 39–43 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 44–45 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dział III. System depozytowo-rozliczeniowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 45a–68e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dział IV. Uczestnictwo w obrocie instrumentami finansowymi . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 1. Prowadzenie działalności przez firmy inwestycyjne . . . . . . . . . . . . . . . . Oddział 1. Przepisy ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 69–94 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Oddział 2. Domy maklerskie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 95–110 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 463 468 663 664 664 682 682 682 702 702 708 708 731 731 738 738 865 867 867 867 984 984 Oddział 3. Banki prowadzące działalność maklerską . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1115 Art. 111–114 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1115 Oddział 4. Przyjęte praktyki rynkowe Oddział 4. Podmioty zagraniczne prowadzące działalność maklerską na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej Rozdział 3. Maklerzy papierów wartościowych i doradcy inwestycyjni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1123 Art. 115–118 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1123 Rozdział 2. Szczególne typy uczestnictwa w obrocie instrumentami finansowymi . . . 1135 Oddział 1. Banki powiernicze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1135 Art. 119–123 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1135 Oddział 2. Kluby inwestorów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1145 Art. 124 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1144 . . . . . . . . . . 1146 Art. 125–131 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1146 Dział V. Zabezpieczanie interesów inwestorów. System rekompensat . . . . . . . . . . . . 1168 Art. 132–146 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1169 Dział VI. Dostęp do informacji o szczególnym charakterze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1205 Rozdział 1. Tajemnica zawodowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1206 Art. 147–153 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1206 Rozdział 2. Informacje poufne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1230 Art. 154–161a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1230 VI Spis treści Dział VII. Opłaty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1280 Art. 162–164 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1280 Dział VIII. Sankcje administracyjne za naruszenie przepisów . . . . . . . . . . . . . . . . . 1284 Przed Art. 165 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1284 Art. 165–176a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1295 Dział IX. Odpowiedzialność cywilna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1324 Art. 177 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1324 Dział X. Przepisy karne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1327 Art. 178–184 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1328 Dział XI. Zmiany w przepisach obowiązujących . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1351 Art. 185–213 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1351 Dział XII. Przepisy przejściowe i końcowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1353 Art. 214–225 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1353 3. Ustawa o nadzorze nad rynkiem finansowym Rozdział 1. Przepisy ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1367 Art. 1–2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1367 Rozdział 2. Organizacja nadzoru nad rynkiem finansowym . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1383 Art. 3–18 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1383 Rozdział 3. Finansowanie nadzoru nad rynkiem finansowym . . . . . . . . . . . . . . . . . 1445 Art. 19–20 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1445 Rozdział 4. Zmiany w przepisach obowiązujących . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1449 Art. 21–64 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1449 Rozdział 5. Przepisy przejściowe, dostosowujące i końcowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1453 Art. 65–82 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1453 4. Ustawa o nadzorze nad rynkiem kapitałowym Rozdział 2. Zasady działania Komisji Rozdział 1. Przepisy ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1469 Art. 1–5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1469 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1474 Art. 6–19 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1474 Rozdział 3. Wymiana informacji między organami nadzoru . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1496 Art. 20–23 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1496 Rozdział 4. Kontrola, postępowanie wyjaśniające oraz blokada rachunków . . . . . . . 1508 Art. 24–44 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1508 Rozdział 5. Przepisy karne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1543 Art. 45–47 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1543 Rozdział 6. Zmiany w przepisach obowiązujących . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1546 Art. 48–52 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1546 Rozdział 7. Przepisy przejściowe i końcowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1547 Art. 53–58 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1547 Indeks rzeczowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1549 VII Redaktorzy prof. zw. dr hab. Marek Wierzbowski – Wiceprezes Rady Giełdy Papierów Warto- ściowych w Warszawie, w latach 1998–2002 prezes Rady Giełdy. Prezes sądu Izby Domów Maklerskich. Radca prawny, partner kancelarii Prof. Marek Wierzbowski i Partnerzy – Adwokaci i Rad- cowie Prawni, były partner Weil, Gotshal Manges a następnie Linklaters. Kierował ze- społami prawników w szeregu ofert publicz- nych, transakcji typu M A, oraz prywatyza- cji. Członek Rady Nadzorczej mBanku i kilku innych rad nadzorczych. Profesor zwyczajny Uniwersytetu Warszawskiego, kierownik kate- dry, były prodziekan i prorektor UW. dr Ludwik Sobolewski – Prezes Giełdy Pa- pierów Wartościowych w Bukareszcie (od 2013 r.), b. Prezes Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (2006–2013). Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz studiów doktoranckich na Uniwersytecie Panthéon- Assas Paris II. Doktor nauk prawnych, radca prawny, egzaminowany aplikant sędziowski. Rozpoczął karierę zawodową na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagielloń- skiego. W latach 1992–1993 pracował w Urzę- dzie Rady Ministrów. W latach 1994–2006 pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu Kra- jowego Depozytu Papierów Wartościowych. Członek rad nadzorczych instytucji finanso- wych i przedsiębiorstw niefinansowych, mię- dzy innymi KDPW, Towarowej Giełdy Ener- gii, PAK SA, Towarzystwa Funduszy Inwesty- cyjnych Inventum. dr hab. Paweł Wajda – adiunkt w Katedrze Prawa i Postępowania Administracyjnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersy- tetu Warszawskiego, wykładowca w ramach studiów podyplomowych prowadzonych przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Szkołę Główną Han- dlową w Warszawie, absolwent Szkoły Głów- nej Handlowej w Warszawie, adwokat. Au- tor ponad osiemdziesięciu publikacji poświę- conych w szczególności prawnym aspektom funkcjonowania rynków finansowych. Autor licznych ekspertyz, opracowań i opinii praw- nych dotyczących rynków finansowych, w tym rynku kapitałowego. Zajmuje się między in- nymi bieżącą obsługą prawną jednej z wio- dących firm inwestycyjnych. Współpracuje z międzynarodowymi kancelariami prawnymi zajmującymi się obsługą prawną instytucji finansowych i transakcji mających miejsce w obrębie rynków finansowych. IX Autorzy prof. UMK dr hab. Mirosław Bączyk – kierownik Katedry Prawa Cywilnego i Ban- kowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, sędzia Sądu Najwyższego Objaśnienia do art. 147–153, 177 ObrIFinU dr hab. Rafał Biskup – adiunkt w Katedrze Administracyjnego Prawa Gospodarczego na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Ad- ministracji Katolickiego Uniwersytetu Lubel- skiego Jana Pawła II Objaśnienia do art. 14–32 ObrIFinU prof. UŚ dr hab. Rafał Blicharz – kierownik Katedry Publicznego Prawa Gospodarczego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersy- tetu Śląskiego w Katowicach Objaśnienia do art. 44–45, 115–124 ObrIFinU dr Anna Błachnio-Parzych – adiunkt w Za- kładzie Prawa Karnego w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Naukowej Objaśnienia do art. 39–43, 172–173, 178–184 ObrIFinU mec. Karolina Borkowska – radca prawny, senior associate w kancelarii Prof. Marek Wierzbowski i Partnerzy – Adwokaci i Rad- cowie Prawni Objaśnienia do art. 16–19a, 68 OfertaPublU (wspólnie z M. Marczukiem); do art. 93–95 OfertaPublU (wspólnie z S. Jakszukiem); do art. 96–97 OfertaPublU (wspólnie z P. Wajdą) Agnieszka Dymura – aplikant radcowski, członek OIRP w Warszawie Objaśnienia do art. 128–131 OfertaPublU (wspólnie z S. Jakszukiem) mec. Diana Gago-Rudnicka – radca prawny, senior associate w kancelarii Prof. Marek Wierzbowski i Partnerzy – Adwokaci i Rad- cowie Prawni Objaśnienia do art. 69–71, 87–92 OfertaPublU (wspólnie z S. Jakszukiem) dr Aleksandra Gawrysiak-Zabłocka – ad- iunkt w Katedrze Prawa Gospodarczego Pry- watnego na Wydziale Prawa i Administra- cji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyń- skiego Objaśnienia do art. 95–98, 100–103 dr Krzysztof Glibowski – adiunkt w Katedrze Prawa i Postępowania Administracyjnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, adwokat Objaśnienia do art. 2, 33–38, 162–164 ObrIFinU dr Marcin Glicz – adiunkt w Katedrze Prawa Handlowego i Międzynarodowego Prawa Pry- watnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego Objaśnienia do art. 154–161a ObrIFinU mec. Sławomir Jakszuk – radca prawny, partner w kancelarii Prof. Marek Wierzbowski i Partnerzy – Adwokaci i Radcowie Prawni Objaśnienia do art. 55a–56a, 57 OfertaPublU (wspólnie z M. Rypiną); do art. 56b–56c, 58, 82–86 OfertaPublU (wspólnie z A. Ostanek); do art. 69–71, 87–92 OfertaPublU (wspól- nie z D. Gago-Rudnicką); do art. 77–81 J. Róg); do OfertaPublU (wspólnie art. 93–95 OfertaPublU (wspólnie z K. Bor- kowską); do art. 128–131 OfertaPublU (wspól- nie z A. Dymurą) z mec. Miłka Kuźnicka – radca prawny, senior associate w kancelarii Prof. Marek Wierzbow- ski i Partnerzy – Adwokaci i Radcowie Prawni Objaśnienia do art. 7–15a, 20–37, 45–55 OfertaPublU (wspólnie z M. Marczukiem) XI Autorzy mec. Marcin Marczuk – radca prawny, part- ner w kancelarii Prof. Marek Wierzbowski i Partnerzy – Adwokaci i Radcowie Prawni Objaśnienia do art. 7–15a, 20–37, 45–55 OfertaPublU (wspólnie z M. Kuźnicką); do art. 16–19a, 68 (wspólnie z K. Borkow- ską); do art. 99–100 OfertaPublU (wspól- nie z J. Róg); do art. 102–104 OfertaPublU (wspólnie z A. Ostanek) prof. zw. dr hab. Marek Michalski – Dziekan Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Kierownik Katedry Prawa Gospodarczego Prywatnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego Objaśnienia do art. 4–13 ObrIFinU Objaśnienia do art. 77–81 OfertaPublU (wspólnie z S. Jakszukiem); do art. 98 (wspól- nie z P. Wajdą) do art. 99–100 OfertaPublU (wspólnie z M. Marczukiem) mec. Sebastian Rudnicki – radca prawny, counsel Kancelarii Prof. Marek Wierzbowski i Partnerzy – Adwokaci i Radcowie Prawni Objaśnienia do art. 38–44, 72–76 OfertaPublU (wspólnie z M. Śliwą) mec. Mariusz Rypina – adwokat, senior as- sociate w kancelarii Prof. Marek Wierzbowski i Partnerzy – Adwokaci i Radcowie Prawni Objaśnienia do art. 55a–56a, 57 OfertPublU (wspólnie z S. Jakszukiem); do art. 59–67, 68a, 101 dr Rafał Mroczkowski – adiunkt w Katedrze Prawa Finansowego na Wydziale Prawa i Ad- ministracji Uniwersytetu Gdańskiego Objaśnienia do art. 46–48 ObrIFinU dr Piotr Stanisławiszyn – adiunkt w Zakła- dzie Prawa Finansowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego Objaśnienia do art. 55, 63 ObrIFinU dr Tomasz Oczkowski – adiunkt w Katedrze Prawa Karnego i Kryminologii na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, radca prawny Objaśnienia do Przed Art. 165, 165–171, 174–176a ObrIFinU dr Dominika Opalska – adiunkt w Katedrze Prawa Handlowego na Wydziale Prawa i Ad- ministracji Uniwersytetu Warszawskiego Objaśnienia do art. 125–131 ObrIFinU mec. Alicja Ostanek – radca prawny, senior associate w kancelarii Prof. Marek Wierzbow- ski i Partnerzy – Adwokaci i Radcowie Prawni Objaśnienia do art. 56b–56c, 58, 82–86 OfertPublU (wspólnie z S. Jakszukiem); do art. 102–104 OfertPublU (wspólnie z M. Mar- czukiem) Joanna Róg – doktorantka w Katedrze Prawa i Postępowania Administracyjnego, Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszaw- skiego, associate w kancelarii Prof. Marek Wierzbowski i Partnerzy – Adwokaci i Radco- wie Prawni, aplikant adwokacki, członek Izby Adwokackiej w Warszawie XII Magdalena Śliwa – doktorantka w Katedrze Prawa i Postępowania Administracyjnego, Wy- działu Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, aplikant adwokacki, członek Izby Adwokackiej w Warszawie Objaśnienia do art. 38–44, 72–76 OfertaPublU (wspólnie z S. Rudnickim) mec. Aleksander Śmidowicz – radca prawny, Dyrektor Departamentu Prawnego i Com- pliance Domu Maklerskiego BZ WBK S.A., arbiter Sądu Izby Domów Maklerskich Objaśnienia do art. 98a–98j ObrIFinU 288–289, 297–325, dr hab. Paweł Wajda – adiunkt w Katedrze Prawa Administracyjnego i Postępowania Ad- ministracyjnego na Wydziale Prawa i Admini- stracji Uniwersytetu Warszawskiego, adwokat Objaśnienia do art. 1, 3 Nb 170–181, 191–214, 218–269, 332–333, 336–349, art. 3a, 50 ObrIFinU (wspól- nie art. 64–64a, 84–94, 104–110, 185–225 ObrIFinU; art. 1–6 OfertaPublU (wspólnie z M. Wierzbowskim), do art. 96–97 OfertaPublU (wspólnie z K. Bor- kowską); do art. 98 OfertaPublU (wspólnie z J. Róg) z M. Wierzbowskim); mec. Marek P. Wędrychowski – radca prawny, w latach 2006–2012 pracownik Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego, ostat- nio na stanowisku Dyrektora Zarządzającego Pionem Prawno-Legislacyjnym, były wykła- dowca w Katedrze Postępowania Karnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego Objaśnienia do art. 1–5, 17–19, 24–25, 39–47 NadzRKapU; art. 6–10, 16, 17a–17b, 18–20, 33, 65–82 NadzFinU prof. zw. dr hab. Marek Wierzbowski – Wiceprezes Rady Giełdy Papierów Wartościo- wych, były Prezes tejże Rady; radca prawny Objaśnienia do art. 1, 3 Nb 170–181, 191–214, 218–269, 332–333, 336–349, art. 3a, 50 ObrIFinU (wspólnie z P. Wajdą), art. 1–6 OfertaPublU (wspólnie z P. Wajdą) 297–325, 288–289, mec. Bartosz Wojno – radca prawny, pracow- nik Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego, uczestnik prac legislacyjnych nad regulacjami rynku finansowego Objaśnienia do art. 6–16, 20–23, 26–38a NadzRKapU; art. 1–5, 6b, 11–15, 17, 17c–17d NadzRFinU dr Konrad Zacharzewski – adiunkt w Ka- tedrze Prawa Cywilnego i Bankowego na Autorzy Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu; Prodziekan ds. Studenckich Wydziale Prawa i Administra- cji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toru- niu; www.zacharzewski.pl Objaśnienia do art. 45a–45h, 51–54, 56–59, 65–68e, 79–83a ObrIFinU prof. UKSW dr hab Piotr Zapadka – Prodzie- kan Wydzialu Prawa i Administracji. Kierow- nik Katedry Prawa Finansowego i Ekonomii na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersy- tetu Kardynala Stefana Wyszynskiego w War- szawie Objaśnienia do art. 69–78, 111–114 ObrIFinU dr Kamil Zaradkiewicz – adiunkt w Katedrze Prawa Cywilnego na Wydziale Prawa i Admi- nistracji Uniwersytetu Warszawskiego Objaśnienia do art. 3 Nb 1–169, 182–190, 215–217, 326–331, 334–335, 350–371 ObrIFinU 270–287, 290–296, dr Patrycja Zawadzka – adiunkt w Katedrze Prawa Finansowego na Wydziale Prawa, Ad- ministracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocław- skiego Objaśnienia do art. 132–146 ObrIFinU XIII Przedmowa Z zainteresowaniem przyjąłem wiadomość o wyd. 2 komentarza „Prawo rynku kapitałowego”. Komisja Nadzoru Finansowego (KNF), której mam zaszczyt przewodniczyć, jest państwową instytucją dbającą o bezpieczeństwo i rozwój rynku finansowego. Nasza podstawowa działalność to nadzór ostrożnościowy nad instytucjami finansowymi: bankami, zakładami ubezpieczeń, towarzystwami emerytalnymi, domami maklerskimi, towarzystwami funduszy inwestycyjnych, instytucjami płatniczymi i spółdzielczymi kasami oszczędnościowo-kredytowymi. Dzięki dzia- łaniom KNF bezpieczny i stabilny sektor finansowy pozostaje filarem polskiej gospodarki. Zgodnie z ustawą o nadzorze nad rynkiem finansowym, celem KNF jest zapewnienie prawidło- wego funkcjonowania tego rynku, jego stabilności, bezpieczeństwa oraz przejrzystości, zaufania do rynku finansowego, a także zapewnienie ochrony interesów uczestników rynku. W ramach nadzoru nad rynkiem finansowym Komisja sprawuje nadzór nad rynkiem kapitałowym, dążąc do zapewnienia prawidłowego funkcjonowania rynku kapitałowego, w szczególności bezpieczeń- stwa obrotu oraz ochrony inwestorów i innych jego uczestników, a także przestrzegania reguł uczciwego obrotu. Do zadań KNF oprócz sprawowania nadzoru należy także podejmowanie działań edukacyj- nych i informacyjnych; to zadanie, tak jak sprawowanie nadzoru, wymaga rozpowszechniania znajomości prawa regulującego funkcjonowanie rynku kapitałowego. Stąd też z zaintereso- waniem przyjmujemy publikowanie prac prawniczych dotyczących rynku kapitałowego, które rozpowszechniają wiedzę o regulacji i funkcjonowaniu tego rynku. W tej literaturze istotną rolę odgrywają komentarze do obowiązujących ustaw. „Prawo rynku kapitałowego” obejmuje komentarz do czterech podstawowych ustaw, którymi są: ustawa o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, ustawa o obrocie instrumentami finansowymi, ustawa o nadzorze nad rynkiem finansowym i ustawa o nadzorze nad rynkiem kapitałowym. Autorzy komentarza to liczne grono pracowników naukowych z polskich uczelni i prawnicy – praktycy specjalizujący się w zagadnieniach rynku kapitałowego. Od momentu ukazania się na rynku wyd. 1 komentarza do prawa rynku kapitałowego upłynęły już ponad 2 lata, obfitujące w liczne zmiany legislacyjne, które to dotyczyły przede wszystkim materii ustawy z 29.7.2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, ale także – w nieco mniejszym stopniu – wszystkich pozostałych ustaw tworzących sui generis konstytucję rynku kapitałowego. W międzyczasie w praktyce obrotu pojawiły się też liczne problemy, które niewątpliwie wymagają od doktryny zajęcia stanowiska i przedstawienia odpowiednich uwag komentatorskich. W okresie tym sądy powszechne i administracyjne wielokrotnie orzekały też w sprawach dotyczących cywilnoprawnych, karnoprawnych oraz administracyjnoprawnych aspektów funkcjonowania rynku kapitałowego. Ostatnie 2 lata to również okres dużej aktywności organu nadzoru KNF. Z całą pewnością można zatem przyjąć, że okres ten był gorącym i ważnym, jeśli chodzi o normatywną regulację krajowego rynku kapitałowego. Wszystkie te okoliczności skłoniły redaktorów naukowych, autorów oraz wydawcę komentarza do prawa rynku kapitałowego do przygotowania wyd. 2 – zaktualizowanego i poszerzonego. Od- dawane właśnie w ręce Czytelników wyd. 2 będzie stanowić z pewnością istotne źródło wiedzy dla wszystkich prawników zajmujących się zawodowo rynkiem kapitałowym i praktyczną pomoc dla wszystkich osób zainteresowanych działaniem mechanizmów tego rynku, instrumentami finansowymi notowanymi w jego obrębie oraz działającymi tamże instytucjami finansowymi. XV Przedmowa Komentarz jest wyrazem indywidualnych poglądów jego autorów, nie stanowi oficjalnej wykładni komentowanych ustaw, choć wydaje się, że autorzy dokładali starań, aby odzwierciedlić poglądy dominujące i wykładnię przepisów przyjętą w praktyce. Warszawa, maj 2014 r. Przewodniczący KNF Andrzej Jakubiak XVI Wykaz skrótów 1. Źródła prawa BFGU . . . . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 14.12.1994 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym (tekst jedn. Dz.U. z 2009 r. Nr 84, poz. 711 ze zm.) BiegRewU . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 7.5.2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym (Dz.U. Nr 77, poz. 649 ze zm.) CBAU . . . . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 9.6.2006 r. o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym (tekst jedn. Dz.U. z 2012 r. poz. 621 ze zm.) DochJSTU . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 13.11.2003 r. o dochodach jednostek samorządu tery- torialnego (tekst jedn. Dz.U. z 2010 r. Nr 80, poz. 526 ze zm.) rozp. MF z 11.10.2005 r. w sprawie dopuszczania instrumen- tów finansowych niebędących papierami wartościowymi do obrotu na rynku regulowanym (Dz.U. Nr 205, poz. 1699) DopIFinRRegR . . . . . . . . . . . dyrektywa 2002/87/WE . . . . . dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady z 16.12.2002 r. w sprawie dodatkowego nadzoru nad instytucjami kre- dytowymi, zakładami ubezpieczeń oraz przedsiębiorstwami inwestycyjnymi konglomeratu finansowego i zmieniająca dyrektywy Rady 73/239/EWG, 79/267/EWG, 92/49/EWG, 92/96/EWG, 93/6/EWG i 93/22/EWG oraz dyrektywy 98/78/WE i 2000/12/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.Urz. WE L Nr 35 z 2003 r., s. 1) dyrektywa 2003/124/WE . . . . dyrektywa Komisji 2003/124/WE z 22.12.2003 r. wykonu- jąca dyrektywę 2003/6 w zakresie definicji i publicznego ujawniania informacji wewnętrznych (poufnych) oraz definicji manipulacji na rynku (Dz.Urz. UE L Nr 339, s. 70) dyrektywa 2003/71/WE . . . . . dyrektywa 2003/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 4.11.2003 r. w sprawie prospektu emisyjnego publikowanego w związku z publiczną ofertą lub dopuszczeniem do obrotu papierów wartościowych i zmieniająca dyrektywę 2001/34/WE (Dz.Urz. UE L Nr 345, s. 64) dyrektywa 2004/109/WE . . . . dyrektywa 2004/109/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 15.12.2004 r. w sprawie harmonizacji wymogów dotyczących przejrzystości informacji o emitentach, których papiery warto- ściowe dopuszczane są do obrotu na rynku regulowanym oraz zmieniająca dyrektywę 2001/34/WE (Dz.Urz. UE L Nr 390, s. 38) dyrektywa 2004/25/WE . . . . . dyrektywa 2004/25/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 21.4.2004 r. w sprawie ofert przejęcia (Dz.Urz. UE L Nr 142, s. 12) dyrektywa 2004/72/WE . . . . . dyrektywa Komisji 2004/72/WE z 29.4.2004 r. wykonująca dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w za- kresie dopuszczalnych praktyk rynkowych, definicji informacji wewnętrznej w odniesieniu do towarowych instrumentów po- chodnych, sporządzania list osób mających dostęp do informa- cji wewnętrznych, powiadamiania o transakcjach związanych XVII Wykaz skrótów z zarządem oraz powiadamiania o podejrzanych transakcjach. Tekst mający znaczenie dla EOG (Dz.Urz. UE L Nr 162, s. 70) dyrektywa 2006/48/WE (dyrek- tywa CRD) . . . . . . . . . . . . . . dyrektywa 2006/48/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 14.6.2006 r. w sprawie podejmowania i prowadzenia działal- ności przez instytucje kredytowe (Dz.Urz. UE L Nr 177, s. 1) – akt nieobowiązujący dyrektywa 2006/49/WE (dyrek- tywa CAD) . . . . . . . . . . . . . dyrektywa 2006/49/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 14.6.2006 r. w sprawie adekwatności kapitałowej firm in- westycyjnych i instytucji kredytowych (Dz.Urz. UE L Nr 177, s. 201) – akt nieobowiązujacy dyrektywa 2007/44/WE . . . . . dyrektywa 2007/44/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 5.9.2007 r. zmieniająca dyrektywę Rady 92/49/EWG oraz dyrektywy 2002/83/WE, 2004/39/WE, 2005/68/WE i 2006/48/WE w zakresie zasad proceduralnych i kryteriów oceny stosowanych w ramach oceny ostrożnościowej przypad- ków nabycia lub zwiększenia udziałów w podmiotach sektora finansowego (Dz.Urz. UE L Nr 247, s. 1) dyrektywa 2009/102/WE . . . . dyrektywa 2009/102/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 16.9.2009 r. w sprawie prawa spółek, dotyczącą jednoosobo- wych spółek z ograniczoną odpowiedzialnością (Dz.Urz. UE L Nr 258, s. 20) dyrektywa 2009/65/WE . . . . . dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/65/WE z 13.7.2009 r. w sprawie koordynacji przepisów ustawo- wych, wykonawczych i administracyjnych odnoszących się do przedsiębiorstw zbiorowego inwestowania w zbywalne papiery wartościowe (UCITS) (Dz.Urz. UE L Nr 302, s. 32) dyrektywa 2009/111/WE . . . . dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/111/WE z 16.9.2009 r. zmieniająca dyrektywy 2006/48/WE, 2006/49/WE i 2007/64/WE w odniesieniu do banków powiązanych z cen- tralnymi instytucjami, niektórych pozycji funduszy własnych, dużych ekspozycji, uzgodnień w zakresie nadzoru oraz zarzą- dzania w sytuacji kryzysowej (Dz.Urz. UE L Nr 302, s. 97) dyrektywa 2010/78/UE . . . . . dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/78/UE z 24.11.2010 r. w sprawie zmiany dyrektyw 98/26/WE, 2003/71/WE, 2002/87/WE, 2004/39/WE, 2006/48/WE, 2006/49/WE i 2009/65/WE w odniesieniu do uprawnień Eu- ropejskiego Urzędu Nadzoru (Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego), Europejskiego Urzędu Nadzoru (Europejskiego Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych) oraz Europejskiego Urzędu Nadzoru (Euro- pejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych) (Dz.Urz. UE L Nr 331, s. 120; dyrektywa Omnibus) 2003/6/WE, 2004/109/WE, 2003/41/WE, 2005/60/WE, dyrektywa 2013/36/UE . . . . . dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/36/UE z 26.6.2013 r. w sprawie warunków dopuszczenia instytucji kredytowych do działalności oraz nadzoru ostrożnościowego nad instytucjami kredytowymi inwestycyjnymi, zmieniającą dyrektywę 2002/87/WE i uchylającą dyrektywy 2006/48/WE oraz 2006/49/WE (Dz.Urz. UE L Nr 176, s. 338; dyrektywa CRD IV) dyrektywa 2013/50/UE . . . . . dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/50/UE z 22.10.2013 r. zmieniająca dyrektywę 2004/109/WE Parla- mentu Europejskiego i Rady w sprawie harmonizacji wymo- i firmami XVIII Wykaz skrótów gów dotyczących przejrzystości informacji o emitentach, któ- rych papiery wartościowe dopuszczane są do obrotu na rynku regulowanym, dyrektywę 2003/71/WE Parlamentu Europej- skiego i Rady w sprawie prospektu emisyjnego publikowanego w związku z publiczną ofertą lub dopuszczeniem do obrotu papierów wartościowych oraz dyrektywę Komisji 2007/14/WE ustanawiającą szczegółowe zasady wdrożenia niektórych prze- pisów dyrektywy 2004/109/WE (Dz.Urz. UE L Nr 294, s. 13) dyrektywa 97/9/WE . . . . . . . dyrektywa 97/9/WE Rady i Parlamentu Europejskiego z 3.3.1997 r. w sprawie systemów rekompensat dla inwestorów (Dz.Urz. WE L Nr 84, s. 22) dyrektywa Market Abuse . . . dyrektywa 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 28.1.2003 r. w sprawie wykorzystywania poufnych informacji i manipulacji na rynku (nadużyć na rynku) (Dz.Urz. UE L Nr 96, s. 16) dyrektywa MiFID . . . . . . . . . dyrektywa 2004/39/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 21.4.2004 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych zmieniająca dyrektywę Rady 85/611/EWG i 93/6/EWG i dy- rektywę 2000/12/WE Parlamentu Europejskiego i Rady oraz uchylająca dyrektywę Rady 93/22/EWG (Dz.Urz. UE L Nr 145, s. 1) dyrektywa MiFID II . . . . . . . dyrektywa Komisji 2006/73/WE z 10.8.2006 r. wprowadzająca środki wykonawcze do dyrektywy 2004/39/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do wymogów organiza- cyjnych i warunków prowadzenia działalności przez przedsię- biorstwa inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tejże dyrektywy (Dz.Urz. UE L Nr 241, s. 26) DzAdmRzU . . . . . . . . . . . . . ustawa z 4.9.1997 r. o działach administracji rządowej (tekst DzMaklBankR . . . . . . . . . . . jedn. Dz.U. z 2013 r. poz. 743 ze zm.) rozp. MF z 12.4.2006 r. w sprawie szczegółowych zasad organizacyjnego wydzielenia działalności maklerskiej banku (Dz.U. Nr 68, poz. 483) DzUbezpU . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 22.5.2003 r. o działalności ubezpieczeniowej (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r. poz. 950 ze zm.) EfEnerU . . . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 15.4.2011 r. o efektywności energetycznej (Dz.U. EgzMaklPapWR . . . . . . . . . . Nr 94, poz. 551 ze zm.) rozp. MF z 27.10.2009 r. w sprawie egzaminów na maklera pa- pierów wartościowych, doradcę inwestycyjnego i agenta firmy inwestycyjnej oraz sprawdzianu umiejętności (Dz.U. Nr 187, poz. 1452) ElInPłU . . . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 12.9.2002 r. o elektronicznych instrumentach płatni- czych (tekst jedn. Dz.U. z 2012 r. poz. 1232) – akt nieobowią- zujący FinPublU . . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 27.8.2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) FundEmU . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 28.8.1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r. poz. 989 ze zm.) FundInwU . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 27.5.2004 r. o funduszach inwestycyjnych (tekst jedn. Dz.U. z 2014 r. poz. 157) GiełdyTowU . . . . . . . . . . . . . ustawa z 26.10.2000 r. o giełdach towarowych (tekst jedn. InfBieżOkrR . . . . . . . . . . . . . Dz.U. z 2014 r. poz. 197) rozp. MF z 19.2.2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów war- tościowych oraz warunków uznawania za równoważne infor- XIX
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Prawo rynku kapitałowego. Komentarz
Autor:
, ,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: