Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00042 003366 24077652 na godz. na dobę w sumie
Prawo spółek osobowych. System Prawa Prywatnego. Tom 16 - ebook/pdf
Prawo spółek osobowych. System Prawa Prywatnego. Tom 16 - ebook/pdf
Autor: , , Liczba stron: 1128
Wydawca: C. H. Beck Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-7483-707-1 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki >> cywilne
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

W Tomie 16. analizie poddano zagadnienia ogólne (i wspólne) prawa spółek osobowych. Omówione zostały następujące zagadnienia: systematyka i źródła prawa spółek, konstrukcja prawna spółki osobowej, umowa spółki, instytucje wspólne prawa spółek, odpowiedzialność cywilnoprawna w prawie spółek - zagadnienia ogólne, nadużycie formy spółki, spółki osobowe w prawie prywatnym międzynarodowym, spółka cywilna, spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa, spółka komandytowo-akcyjna.

Ponadto z detalami opracowano wszelkie prawne aspekty istnienia poszczególnych spółek począwszy od procedury zakładania i rejestracji, poprzez wzory umów, odpowiedzialność prawną wspólników, ich obowiązki, zasady prowadzenia spraw i reprezentacji aż do ustania działania spółki.


Przedmowa:

Zagadnienia ogólne prawa spółek (systematyka i źródła prawa spółek, konstrukcja prawna spółki osobowej, umowa spółki, instytucje wspólne prawa spółek, odpowiedzialność cywilnoprawna w prawie spółek, nadużycie formy spółki, spółki osobowe w prawie prywatnym międzynarodowym), problematyka spółki cywilnej oraz prawo spółek handlowych (osobowych i kapitałowych) zostały ujęte w Tomie 16 i Tomie 17 Systemu Prawa Prywatnego.

W niniejszym Tomie analizie poddano zagadnienia ogólne (i wspólne) prawa spółek, spółkę cywilną oraz problematykę czterech osobowych spółek handlowych, tzn. spółki jawnej, spółki partnerskiej, spółki komandytowej oraz spółki komandytowo-akcyjnej. Prezentowana publikacja jest dziełem dziesięciu autorów, którzy opracowali poszczególne rozdziały niniejszego Tomu - podane obok w zestawieniu zbiorczym. Każdy z autorów odpowiada za sposób ujęcia omawianych zagadnień oraz treść prezentowanych przez siebie poglądów.

Publikacja uwzględnia stan prawny na dzień 1 lutego 2008 r.

Prof. dr hab. Andrzej Szajkowski

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Tom 16 spółek osobowych Tom 16 Prawo spółek osobowych Pod redakcją Andrzeja Szajkowskiego www.sklep.beck.pl tel.: 022 31 12 222, fax: 022 33 77 601 e-mail: dz.handlowy@beck.pl http://www.beck.pl Cena 249,00 zł SYSTEM PRAWA PRYWATNEGO Prawo spółek osobowych Tom 16 SYSTEM PRAWA PRYWATNEGO Prawo spółek osobowych Tom 16 REDAKTOR NACZELNY SYSTEMU PRAWA PRYWATNEGO ZBIGNIEW RADWA(cid:275)SKI Prawo spółek osobowych Tom 16 Redaktor Prof. dr hab. Andrzej Szajkowski Instytut Nauk Prawnych PAN Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II Autorzy dr Marcin Asłanowicz – Instytut Nauk Prawnych PAN; dr Andrzej Herbet – Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II; dr Marta Litwi(cid:276)ska-Werner – Uniwersytet Warszawski; dr Jerzy P. Naworski – S(cid:266)dzia S(cid:261)du Okr(cid:266)gowego w Toruniu; dr hab. Wojciech Popiołek – prof. Uniwersytetu (cid:285)l(cid:261)skiego; dr hab. Michał Romanowski – prof. Uniwersytetu Warszawskiego; dr Tomasz Siemi(cid:261)tkowski – Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszy(cid:276)skiego w Warszawie, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie; prof. dr hab. Stanisław Sołtysi(cid:276)ski – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; prof. dr hab. Andrzej Szajkowski – Instytut Nauk Prawnych PAN, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II; prof. dr hab. Andrzej Szuma(cid:276)ski – Uniwersytet Jagiello(cid:276)ski WYDAWNICTWO C. H. BECK INSTYTUT NAUK PRAWNYCH PAN WARSZAWA 2008 Wydano we współpracy: z Instytutem Nauk Prawnych PAN w Warszawie Poszczególne cz(cid:266)(cid:286)ci opracowali: Marcin Asłanowicz – rozdz. X Andrzej Herbet – rozdz. VIII Marta Litwi(cid:276)ska-Werner – rozdz. VI Jerzy P. Naworski – rozdz. IV Wojciech Popiołek – rozdz. VII Michał Romanowski – rozdz. III Tomasz Siemi(cid:261)tkowski – rozdz. V Stanisław Sołtysi(cid:276)ski – rozdz. IX Andrzej Szajkowski – rozdz. I, II Andrzej Szuma(cid:276)ski – rozdz. XI, XII Redakcja serii: dr Ewa Skibi(cid:276)ska Redakcja: dr Agnieszka Mikos-Sitek, Agata Ponikowska © Wydawnictwo C. H. Beck 2008 Wydawnictwo C. H. Beck Sp. z o.o. ul. Gen. Zaj(cid:261)czka 9, 01–518 Warszawa Skład i łamanie: Wydawnictwo C. H. Beck Druk i oprawa: PERFEKT S.A., Warszawa ISBN 978-83-7483-707-1 Przedmowa Zagadnienia ogólne prawa spółek (systematyka i (cid:296)ródła prawa spółek, konstrukcja prawna spółki osobowej, umowa spółki, instytucje wspólne prawa spółek, odpowie- dzialno(cid:286)ć cywilnoprawna w prawie spółek, nadu(cid:298)ycie formy spółki, spółki osobowe w prawie prywatnym mi(cid:266)dzynarodowym), problematyka spółki cywilnej oraz prawo spółek handlowych (osobowych i kapitałowych) zostały uj(cid:266)te w Tomie 16 i Tomie 17 Systemu Prawa Prywatnego. W niniejszym Tomie analizie poddano zagadnienia ogólne (i wspólne) prawa spółek, spółk(cid:266) cywiln(cid:261) oraz problematyk(cid:266) czterech osobowych spółek handlowych, tzn. spółki jawnej, spółki partnerskiej, spółki komandytowej oraz spółki komandytowo-akcyjnej. Prezentowana publikacja jest dziełem dziesi(cid:266)ciu autorów, którzy opracowali po- szczególne rozdziały niniejszego Tomu – podane obok w zestawieniu zbiorczym. Ka(cid:298)dy z autorów odpowiada za sposób uj(cid:266)cia omawianych zagadnie(cid:276) oraz tre(cid:286)ć prezentowa- nych przez siebie pogl(cid:261)dów. Publikacja uwzgl(cid:266)dnia stan prawny na dzie(cid:276) 1 lutego 2008 r. Warszawa, luty 2008 r. Prof. dr hab. Andrzej Szajkowski V Spis tre(cid:286)ci Przedmowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . V Wykaz skrótów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . XV Rozdział I. Systematyka i (cid:296)ródła prawa spółek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 § 1. Poj(cid:266)cie i systematyka prawa spółek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 I. Spółka i prawo spółek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 II. Regulacje ogólne prawa spółek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 III. Regulacje szczególne prawa spółek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 IV. Prawo rynku kapitałowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 § 2. (cid:295)ródła prawa spółek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 I. Akty prawa krajowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 II. Akty prawa wspólnotowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 III. Zwyczaje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 IV. Dobre praktyki korporacyjne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 Rozdział II. Konstrukcja prawna spółki osobowej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 § 3. Istota i rodzaje spółek osobowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44 I. Poj(cid:266)cie spółki osobowej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44 II. Charakter prawny spółki osobowej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47 III. Rodzaje spółek osobowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 IV. Postacie spółki cywilnej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53 § 4. Typy i formy ustrojowe spółek osobowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54 I. Typy spółek osobowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54 II. Formy ustrojowe osobowej spółki handlowej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57 § 5. Utworzenie i ustanie spółki osobowej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58 I. Zawi(cid:261)zanie spółki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58 II. Powstanie spółki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 III. Rozwi(cid:261)zanie spółki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 IV. Ustanie bytu prawnego spółki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62 § 6. Struktura prawna spółki osobowej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64 I. Stosunki wewn(cid:266)trzne i zewn(cid:266)trzne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64 II. Uczestnicy spółki osobowej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65 III. Zagadnienia prawno-maj(cid:261)tkowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69 IV. Zarz(cid:261)dzanie, nadzór i kontrola w spółce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71 § 7. Podmiotowo(cid:286)ć prawna osobowej spółki handlowej . . . . . . . . . . . . . . 74 I. Przyznanie osobowym spółkom handlowym podmiotowo(cid:286)ci prawnej . 74 II. Podmiotowo(cid:286)ć a osobowo(cid:286)ć prawna – podobie(cid:276)stwa i ró(cid:298)nice prawne . 75 III. Zakres odpowiedniego stosowania do nieosobowych podmiotów prawa przepisów o osobach prawnych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78 handlowym w organizacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79 § 8. Odpowiedzialno(cid:286)ć za zobowi(cid:261)zania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80 I. Zagadnienia ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80 II. Odpowiedzialno(cid:286)ć za zobowi(cid:261)zania w spółce osobowej w organizacji . 81 III. Odpowiedzialno(cid:286)ć za zobowi(cid:261)zania w spółce osobowej (wła(cid:286)ciwej) . . 82 IV. Kwestia przyznania podmiotowo(cid:286)ci prawnej osobowym spółkom VII Spis tre(cid:286)ci Rozdział III. Umowa spółki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85 § 9. Poj(cid:266)cie, charakter i funkcje umowy spółki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87 I. Poj(cid:266)cie umowy spółki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87 II. Charakter prawny umowy spółki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117 III. Funkcje umowy spółki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129 IV. Reguły wykładni umowy spółki handlowej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140 § 10. Zawarcie umowy spółki (handlowej) a powstanie spółki . . . . . . . . . 152 I. Uwagi ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 152 II. Etap przygotowuj(cid:261)cy zawarcie umowy spółki handlowej . . . . . . . . . . . 152 III. Etap zawarcia umowy spółki handlowej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 162 IV. Etap rejestracji spółki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 166 § 11. Kształtowanie praw i obowi(cid:261)zków stron umowy spółki (handlowej) . 166 I. Metodologia analizy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 166 II. Aksjologia i metoda regulacji prawa umów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 167 III. Aksjologia i metoda regulacji prawa spółek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 174 IV. Wnioski dla okre(cid:286)lenia metody kształtowania praw i obowi(cid:261)zków wspólników . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 176 § 12. Zmiana i rozwi(cid:261)zanie umowy spółki (handlowej) . . . . . . . . . . . . . . . 181 I. Zmiana umowy spółki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 181 II. Rozwi(cid:261)zanie umowy spółki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 183 Rozdział IV. Instytucje wspólne prawa spółek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 191 § 13. Prowadzenie przedsi(cid:266)biorstwa – cel spółki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 195 I. Uwagi ogólne na temat poj(cid:266)cia przedsi(cid:266)biorstwa . . . . . . . . . . . . . . . . . . 195 II. Przedmiot przedsi(cid:266)biorstwa i przedmiot działalno(cid:286)ci spółki osobowej . 206 § 14. Członkostwo i prawo członkowskie wspólnika . . . . . . . . . . . . . . . . . . 229 I. Członkostwo w spółce osobowej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 229 II. Prawo członkowskie jako prawo podmiotowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 230 § 15. Firma spółki osobowej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 240 I. Uwagi wprowadzaj(cid:261)ce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 240 II. Rdze(cid:276) irmy spółki osobowej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 241 III. Dodatki obowi(cid:261)zkowe w irmie spółki osobowej . . . . . . . . . . . . . . . . . . 255 IV. Dodatki dowolne w irmie spółki osobowej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 260 V. Problematyka skracania irmy. Wykładnia art. 435 § 4 KC . . . . . . . . . . . 261 VI. Budowa skróconej wersji irmy spółki osobowej . . . . . . . . . . . . . . . . . . 267 VII. Zasada ci(cid:261)gło(cid:286)ci irmy spółki osobowej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 269 § 16. Prokura w spółkach osobowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 280 I. Uwagi wprowadzaj(cid:261)ce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 280 II. Ustanowienie i udzielenie prokury przez spółki osobowe . . . . . . . . . . . 281 III. Zakres umocowania prokurenta spółki osobowej . . . . . . . . . . . . . . . . . . 292 IV. Wyga(cid:286)ni(cid:266)cie prokury . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 298 § 17. Zgłoszenie i wpis spółki do rejestru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 310 I. Zgłoszenie spółki do rejestru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 310 II. Wpis spółki osobowej do rejestru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 323 Rozdział V. Odpowiedzialno(cid:286)ć cywilnoprawna w prawie spółek – zagadnienia ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 335 § 18. Ogólna charakterystyka odpowiedzialno(cid:286)ci cywilnoprawnej . . . . . . 337 I. Uwagi ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 337 II. Istota odpowiedzialno(cid:286)ci cywilnoprawnej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 353 III. Funkcje odpowiedzialno(cid:286)ci cywilnoprawnej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 361 IV. Odpowiedzialno(cid:286)ć cywilnoprawna a zasady prawa cywilnego . . . . . . . 365 § 19. Postacie odpowiedzialno(cid:286)ci cywilnoprawnej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 368 I. Uwaga wst(cid:266)pna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 368 VIII Spis tre(cid:286)ci II. Klasyikacja odpowiedzialno(cid:286)ci cywilnoprawnej z punktu widzenia sposobu ponoszenia odpowiedzialno(cid:286)ci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 369 III. Klasyikacja odpowiedzialno(cid:286)ci cywilnoprawnej z punktu widzenia relacji mi(cid:266)dzy podmiotem „dotkni(cid:266)tym naruszeniem” a podmiotem ponosz(cid:261)cym odpowiedzialno(cid:286)ć . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 388 IV. Odpowiedzialno(cid:286)ć cywilnoprawna a przesłanki i zasady odpowiedzialno(cid:286)ci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 402 V. Zagadnienie odpowiedzialno(cid:286)ci wielopostaciowej i zbiegu odpowiedzialno(cid:286)ci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 409 Rozdział VI. Nadu(cid:298)ycie formy spółki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 413 § 20. Uwagi wprowadzaj(cid:261)ce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 413 § 21. Tre(cid:286)ć poj(cid:266)cia „nadu(cid:298)ycie formy spółki” – próba uj(cid:266)cia generalnego . 416 § 22. Stany faktyczne klasyikowane jako nadu(cid:298)ycie formy spółki . . . . . . 421 I. Uwagi wprowadzaj(cid:261)ce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 421 II. Niemcy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 422 III. Stany Zjednoczone Ameryki Północnej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 434 § 23. Problem przeniesienia konstrukcji nadu(cid:298)ycia formy spółki na grunt prawa polskiego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 436 Rozdział VII. Spółki osobowe w prawie prywatnym mi(cid:266)dzynarodowym . . 445 § 24. Oznaczenie statutu personalnego spółki osobowej . . . . . . . . . . . . . . 445 § 25. Przeniesienie siedziby spółki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 449 § 26. Zakres zastosowania statutu personalnego spółek osobowych . . . . . 450 § 27. Dobra osobiste spółek osobowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 455 § 28. Uczestnictwo w spółce i wykonywanie praw spółkowych . . . . . . . . . 456 § 29. Zbywanie praw uczestnictwa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 461 Rozdział VIII. Spółka cywilna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 463 § 30. Zagadnienia wst(cid:266)pne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 474 I. Terminologia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 474 II. Ogólna charakterystyka spółki cywilnej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 475 III. Regulacja prawna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 476 IV. Funkcje gospodarcze i znaczenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 478 V. Uwagi historyczno-prawne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 481 VI. Uwagi prawno-porównawcze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 486 VII. Ewolucja instytucji spółki w prawie polskim w latach 1918–2000 . . . . 501 § 31. Umowa spółki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 512 I. Uwagi ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 512 II. Tre(cid:286)ć umowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 512 III. Charakter prawny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 518 IV. Strony umowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 529 V. Zawarcie umowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 531 VI. Forma umowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 534 VII. Wykładnia umowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 537 VIII. Zmiana umowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 538 IX. Wadliwo(cid:286)ć umowy spółki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 541 § 32. Istota spółki cywilnej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 544 I. Uwagi ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 544 II. Poj(cid:266)cie spółki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 545 III. Struktura i charakter prawny stosunku spółki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 555 IV. Spółka jako organizacja i jednostka organizacyjna . . . . . . . . . . . . . . . . 560 V. Problem podmiotowo(cid:286)ci prawnej spółki cywilnej . . . . . . . . . . . . . . . . . 563 VI. Spółka cywilna jako forma prowadzenia działalno(cid:286)ci gospodarczej . . . 568 VII. Status prawny spółki cywilnej w post(cid:266)powaniu s(cid:261)dowym . . . . . . . . . . . 573 IX Spis tre(cid:286)ci VIII. Status prawny spółki cywilnej na tle prawa pracy i prawa publicznego – wzmianka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 579 IX. Spółka cywilna a podobne instytucje prawne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 582 § 33. Rodzaje i postacie spółki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 589 I. Uwagi ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 589 II. Rodzaje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 591 III. Postacie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 599 § 34. Prawa i obowi(cid:261)zki wspólników . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 620 I. Uwagi ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 620 II. Klasyikacja uprawnie(cid:276) i obowi(cid:261)zków wspólników . . . . . . . . . . . . . . . . 620 III. Prawa czysto maj(cid:261)tkowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 623 IV. Prawa organizacyjne (korporacyjne) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 625 V. Obowi(cid:261)zki czysto maj(cid:261)tkowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 628 VI. Obowi(cid:261)zki organizacyjne (korporacyjne) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 629 VII. Zasady wykonywania praw i obowi(cid:261)zków członkowskich . . . . . . . . . . 630 VIII. Zmiany składu osobowego spółki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 631 § 35. Prowadzenie spraw i reprezentacja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 643 I. Prowadzenie spraw spółki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 643 II. Reprezentacja spółki cywilnej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 650 § 36. Re(cid:298)im maj(cid:261)tkowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 662 I. Uwagi ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 662 II. Maj(cid:261)tek spółki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 662 III. Wkłady . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 672 IV. Udział w zysku i stracie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 678 § 37. Odpowiedzialno(cid:286)ć za zobowi(cid:261)zania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 683 I. Uwagi ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 683 II. Poj(cid:266)cie zobowi(cid:261)za(cid:276) spółki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 684 III. Rodzaje i powstanie zobowi(cid:261)za(cid:276) spółki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 686 IV. Konstrukcja zobowi(cid:261)za(cid:276) spółki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 691 V. Poj(cid:266)cie i charakter prawny odpowiedzialno(cid:286)ci wspólników za zobowi(cid:261)zania spółki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 694 VI. Zakres odpowiedzialno(cid:286)ci i obrona dłu(cid:298)nika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 697 VII. Szczególne rodzaje odpowiedzialno(cid:286)ci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 701 VIII. Realizacja odpowiedzialno(cid:286)ci w post(cid:266)powaniu cywilnym . . . . . . . . . . . 706 IX. Roszczenia regresowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 711 § 38. Rozwi(cid:261)zanie spółki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 713 I. Uwagi ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 713 II. Przyczyny rozwi(cid:261)zania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 715 III. Skutki rozwi(cid:261)zania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 724 IV. Likwidacja spółki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 727 § 39. Przekształcenie spółki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 733 I. Uwagi ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 733 II. Procedura przekształcenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 736 III. Skutki przekształcenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 742 Rozdział IX. Spółka jawna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 749 § 40. Uwagi wprowadzaj(cid:261)ce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 752 I. Geneza spółki jawnej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 752 II. Rola gospodarcza i zastosowania spółki jawnej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 754 § 41. Umowa spółki jawnej: zagadnienia ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 755 I. Deinicja ustawowa i ogólna charakterystyka czynno(cid:286)ci prawnej . . . . . 755 II. Porównanie z innymi spółkami osobowymi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 759 III. Forma czynno(cid:286)ci prawnej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 763 IV. Odpowiedzialno(cid:286)ć wspólników spółki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 764 X Spis tre(cid:286)ci § 42. Podmiotowo(cid:286)ć spółki jawnej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 768 I. Zdolno(cid:286)ć prawna w zakresie prawa materialnego . . . . . . . . . . . . . . . . . 768 II. Zdolno(cid:286)ć procesowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 773 III. Firma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 775 § 43. Utworzenie spółki jawnej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 780 I. Wspólnicy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 780 II. Pierwotne zało(cid:298)enia spółki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 782 III. Przekształcenie spółki cywilnej w spółk(cid:266) jawn(cid:261) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 787 IV. Utworzenie spółki z przedsi(cid:266)biorc(cid:261) jednoosobowym . . . . . . . . . . . . . . . 790 V. Spółka jawna w organizacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 792 VI. Niewa(cid:298)no(cid:286)ć umowy. Wadliwo(cid:286)ć zawi(cid:261)zania spółki . . . . . . . . . . . . . . . . 795 § 44. Zmiana umowy i składu wspólników . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 796 I. Uwagi wst(cid:266)pne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 796 II. Przesłanki zmiany umowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 797 III. Zmiana składu osobowego spółki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 799 § 45. Prawa i obowi(cid:261)zki organizacyjne wspólników . . . . . . . . . . . . . . . . . . 806 I. Uwagi wst(cid:266)pne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 806 II. Prowadzenie spraw spółki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 808 III. Prawo reprezentowania spółki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 814 IV. Prawo wspólnika do zasi(cid:266)gania informacji o sprawach spółki . . . . . . . . 819 V. Inne prawa i obowi(cid:261)zki o charakterze organizacyjnym . . . . . . . . . . . . . 821 § 46. Prawa i obowi(cid:261)zki wspólnika o charakterze obligacyjno- -organizacyjnym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 822 I. Uwagi wst(cid:266)pne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 822 II. Obowi(cid:261)zek wniesienia wkładów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 823 III. Udział w zyskach i stratach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 826 IV. Prawo do odsetek od udziału kapitałowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 827 V. Prawo do udziału w kwocie likwidacyjnej oraz do udziału w maj(cid:261)tku spółki w razie ust(cid:261)pienia wspólnika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 828 § 47. Rozwi(cid:261)zanie, likwidacja i ustanie spółki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 830 I. Uwagi ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 830 II. Rozwi(cid:261)zanie spółki z mocy ustawy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 831 III. Rozwi(cid:261)zanie spółki w drodze o(cid:286)wiadczenia woli . . . . . . . . . . . . . . . . . . 832 IV. Ustanie spółki wskutek przekształcenia w inn(cid:261) spółk(cid:266) handlow(cid:261) . . . . . 833 V. Likwidacja spółki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 834 VI. Przebieg likwidacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 836 Rozdział X. Spółka partnerska . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 839 § 48. Ogólna charakterystyka spółki partnerskiej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 840 I. Geneza spółki partnerskiej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 840 II. Prawne unormowanie spółki partnerskiej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 843 § 49. Okre(cid:286)lenie i tre(cid:286)ć umowy spółki partnerskiej . . . . . . . . . . . . . . . . . . 845 § 50. Status prawny podmiotów uprawnionych do tworzenia spółek partnerskich . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 847 § 51. Firma spółki partnerskiej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 848 § 52. Ukształtowanie odpowiedzialno(cid:286)ci w spółce partnerskiej . . . . . . . . . 850 I. Zobowi(cid:261)zania zaci(cid:261)gni(cid:266)te w zwi(cid:261)zku z wykonywaniem wolnego zawodu w spółce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 850 II. Zobowi(cid:261)zania zaci(cid:261)gni(cid:266)te w zwi(cid:261)zku z prowadzeniem spraw spółki . . 858 III. Zobowi(cid:261)zania powstałe w wyniku popełnieniaczynu niedozwolonego . 861 IV. Modyikacje zakresów odpowiedzialno(cid:286)ci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 864 V. Zagadnienia procesowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 878 § 53. Ukształtowanie stosunków wewn(cid:266)trznych i zewn(cid:266)trznych w spółce partnerskiej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 880 XI Spis tre(cid:286)ci I. Prowadzenie spraw oraz reprezentacja spółki partnerskiej . . . . . . . . . . . 880 II. Zarz(cid:261)d spółki partnerskiej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 882 § 54. Rozwi(cid:261)zanie spółki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 885 Rozdział XI. Spółka komandytowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 887 § 55. Natura spółki komandytowej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 892 I. Natura gospodarcza spółki komandytowej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 892 II. Natura prawna spółki komandytowej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 894 § 56. Odmiany (podtypy) spółki komandytowej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 897 I. Model klasyczny a nietypowe spółki komandytowe . . . . . . . . . . . . . . . 897 II. Spółka komandytowa, której komplementariuszem jest osoba prawna . 899 § 57. Zastosowanie spółki komandytowej w praktyce . . . . . . . . . . . . . . . . 900 § 58. (cid:295)ródła regulacji prawnej spółki komandytowej . . . . . . . . . . . . . . . . 901 I. Miejsce i sposób regulacji prawnej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 901 II. Ogólna norma odsyłaj(cid:261)ca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 902 III. Stosowanie pozostałych przepisów Kodeksu spółek handlowych . . . . . 903 IV. Stosowanie przepisów ustrojowych wyst(cid:266)puj(cid:261)cych poza Kodeksem spółek handlowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 903 § 59. Wspólnicy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904 I. Rodzaje, liczba i charakter prawny wspólników . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904 II. Wspólnicy posiadaj(cid:261)cy status komplementariusza . . . . . . . . . . . . . . . . . 905 III. Wspólnicy posiadaj(cid:261)cy status komandytariusza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 909 § 60. Sposoby powstania spółki komandytowej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 911 I. Sposób podstawowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 911 II. Inne sposoby . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 911 § 61. Umowa spółki komandytowej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 912 I. Forma umowy spółki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 912 II. Tre(cid:286)ć umowy spółki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 913 § 62. Rejestracja spółki komandytowej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 917 I. Charakter prawny wpisu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 917 II. Tre(cid:286)ć wpisu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 917 III. Zmiany tre(cid:286)ci wpisu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 918 IV. Zgłoszenie spółki komandytowej do rejestru, ogłoszenie wpisu . . . . . . 918 § 63. Spółka komandytowa w stadium organizacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 919 I. Poj(cid:266)cie i znaczenie spółki komandytowej w organizacji . . . . . . . . . . . . 919 II. Charakter prawny spółki komandytowej w organizacji . . . . . . . . . . . . . 919 III. Zagadnienia pozostałe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 921 § 64. Poj(cid:266)cie i charakter prawny maj(cid:261)tku spółki komandytowej . . . . . . . 921 I. Odr(cid:266)bno(cid:286)ć maj(cid:261)tku spółki od maj(cid:261)tku osobistego wspólników . . . . . . . 921 II. Kapitał podstawowy a inne kapitały własne spółki komandytowej . . . . 922 § 65. Udział wspólnika w spółce komandytowej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 922 I. Poj(cid:266)cie udziału wspólnika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 922 II. Udział kapitałowy w spółce komandytowej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 923 III. Udział w zyskach i stratach spółki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 923 IV. Przeniesienie udziału w spółce komandytowej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 925 § 66. Wkład wspólnika do spółki komandytowej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 925 I. Ró(cid:298)ny charakter wkładów wspólników . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 925 II. Wkład komandytariusza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 926 III. Wkład komplementariusza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 928 IV. Wniesienie wkładu do spółki komandytowej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 928 § 67. Zasady ustrojowe prowadzenia spraw i reprezentacji spółki komandytowej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 931 I. Prowadzenie spraw i reprezentacja spółki komandytowej a prawa i obowi(cid:261)zki jej wspólników . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 931 XII Spis tre(cid:286)ci II. Ochrona interesu komandytariuszy w zakresie prowadzenia spraw i reprezentacji spółki komandytowej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 933 III. Model „silnego” i „słabego” komandytariusza w zakresie prowadzenia spraw spółki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 934 § 68. Reprezentacja spółki komandytowej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 935 I. Reprezentacja spółki przez komplementariuszy (reguła) . . . . . . . . . . . . 935 II. Reprezentacja spółki przez komandytariusza na zasadzie pełnomocnictwa (wyj(cid:261)tek) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 938 § 69. Prowadzenie spraw spółki komandytowej przez komplementariuszy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 940 I. Prawo i obowi(cid:261)zek komplementariuszy prowadzenia spraw spółki . . . . 940 II. Powierzenie prowadzenia spraw spółki wybranym komplementariuszom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 942 III. Pozbawienie wybranych komplementariuszy prawa prowadzenia spraw spółki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 943 IV. Sposób prowadzenia spraw spółki przez kilku komplementariuszy . . . . 944 § 70. Uprawnienia kontrolne i nadzorcze komandytariuszy . . . . . . . . . . . 945 I. Prawo do informacji o spółce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 945 II. Prawo weta w sprawach przekraczaj(cid:261)cych zakres zwykłych spraw spółki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 946 § 71. Odpowiedzialno(cid:286)ć na etapie powstawania spółki komandytowej . . 947 I. Odpowiedzialno(cid:286)ć osób działaj(cid:261)cych w imieniu spółki w organizacji . . 947 II. Odpowiedzialno(cid:286)ć za niedoj(cid:286)cie do skutku spółki komandytowej . . . . . 948 § 72. Odpowiedzialno(cid:286)ć na etapie funkcjonowania spółki komandytowej . 949 I. Odpowiedzialno(cid:286)ć spółki komandytowej wobec osób trzecich . . . . . . . 949 II. Odpowiedzialno(cid:286)ć komplementariusza wobec osób trzecich za zobowi(cid:261)zania spółki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 950 III. Odpowiedzialno(cid:286)ć komandytariusza wobec osób trzecich za zobowi(cid:261)zania spółki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 951 IV. Odpowiedzialno(cid:286)ć wspólnika (komandytariusza i komplementariusza) wobec spółki i wspólników . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 956 § 73. Wyst(cid:261)pienie wspólnika ze spółki komandytowej . . . . . . . . . . . . . . . . 958 I. Wspólna regulacja prawna wyst(cid:261)pienia komplementariusza oraz komandytariusza ze spółki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 958 II. Sposoby wyst(cid:261)pienia wspólnika ze spółki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 958 III. Wypowiedzenie umowy spółki przez wspólnika lub wierzyciela wspólnika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 959 IV. Przeniesienie ogółu praw i obowi(cid:261)zków wspólnika na inn(cid:261) osob(cid:266) . . . . 961 § 74. Ustanie spółki komandytowej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 962 I. Rozwi(cid:261)zanie spółki komandytowej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 962 II. Likwidacja spółki komandytowej (odesłanie) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 966 Rozdział XII. Spółka komandytowo-akcyjna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 967 § 75. Istota spółki komandytowo-akcyjnej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 973 I. Natura spółki komandytowo-akcyjnej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 973 II. Miejsce spółki komandytowo-akcyjnej w systemie prawa spółek . . . . . 978 III. Zastosowanie spółki komandytowo-akcyjnej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 986 IV. (cid:295)ródła regulacji prawnej spółki komandytowo-akcyjnej . . . . . . . . . . . . 989 § 76. Powstanie spółki komandytowo-akcyjnej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 995 I. Wspólnicy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 995 II. Sposoby powstania spółki komandytowo-akcyjnej . . . . . . . . . . . . . . . . 1002 III. Statut spółki komandytowo-akcyjnej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1006 IV. Rejestracja spółki komandytowo-akcyjnej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1012 V. Spółka komandytowo-akcyjna w organizacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1014 XIII Spis tre(cid:286)ci § 77. Maj(cid:261)tek spółki komandytowo-akcyjnej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1015 I. Poj(cid:266)cie i charakter prawny maj(cid:261)tku spółki komandytowo-akcyjnej . . . 1015 II. Udział wspólnika w spółce komandytowo-akcyjnej . . . . . . . . . . . . . . . . 1018 III. Wkład wspólnika do spółki komandytowo-akcyjnej . . . . . . . . . . . . . . . 1022 § 78. Prowadzenie spraw i reprezentacja spółki komandytowo-akcyjnej . . 1027 I. Prowadzenie spraw spółki oraz jej reprezentacja, jako prawo i obowi(cid:261)zek komplementariusza, a tak(cid:298)e kompetencja organu spółki komandytowo-akcyjnej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1027 II. Reprezentacja spółki komandytowo-akcyjnej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1030 III. Prowadzenie spraw spółki komandytowo-akcyjnej przez komplementariuszy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1036 IV. Rada nadzorcza i czynno(cid:286)ci nadzorczew spółce komandytowo-akcyjnej . 1044 V. Walne zgromadzenie spółki komandytowo-akcyjnej . . . . . . . . . . . . . . . 1050 § 79. Odpowiedzialno(cid:286)ć spółki i wspólników . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1059 I. Odpowiedzialno(cid:286)ć na etapie powstawania spółki komandytowo- -akcyjnej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1059 II. Odpowiedzialno(cid:286)ć na etapie funkcjonowaniaspółki komandytowo- -akcyjnej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1061 § 80. Wyst(cid:261)pienie wspólnika ze spółki oraz ustanie spółki komandytowo- -akcyjnej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1069 I. Wyst(cid:261)pienie wspólnika ze spółki komandytowo-akcyjnej . . . . . . . . . . . 1069 II. Ustanie spółki komandytowo-akcyjnej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1070 Indeks rzeczowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1081 XIV Wykaz skrótów 1. (cid:295)ródła prawa AktG . . . . . . . . . . . . . . niemiecka ustawa z 1965 r. o spółkach akcyjnych BankHipU . . . . . . . . . ustawa z 29.8.1997 r. o listach zastawnych i bankach hipotecznych (tekst BiegRewU . . . . . . . . . ustawa z 13.10.1994 r. o biegłych rewidentach i ich samorz(cid:261)dzie (tekst jedn.: Dz.U. z 2003 r. Nr 99, poz. 919 ze zm.) jedn.: Dz.U. z 2001 r. Nr 31, poz. 351 ze zm.) CdC . . . . . . . . . . . . . . francuski kodeks handlowy z 17.9.2000 r. (Code de commerce) CenyU . . . . . . . . . . . . ustawa z 5.7.2001 r. o cenach (Dz.U. Nr 97, poz. 1050 ze zm.) DorPodU . . . . . . . . . . ustawa z 5.7.1996 r. o doradztwie podatkowym (tekst jedn.: Dz.U. z 2002 r. Nr 9, poz. 86 ze zm.) DSkłU . . . . . . . . . . . . ustawa z 16.11.2000 r. o domach składowych oraz o zmianie Kodeksu cywilnego, Kodeksu post(cid:266)powania cywilnego i innych ustaw (Dz.U. Nr 114, poz. 1191 ze zm.) DzGospPZU . . . . . . . . ustawa z 6.7.1982 r. o zasadach prowadzenia na terytorium Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej działalno(cid:286)ci gospodarczej w zakresie drobnej wytwórczo(cid:286)ci przez zagraniczne osoby prawne i izyczne (tekst jedn.: Dz.U. z 1989 r. Nr 27, poz. 148 ze zm.) ElektrIPU . . . . . . . . . . ustawa z 12.9.2002 r. o elektronicznych instrumentach płatniczych FinPublU . . . . . . . . . . ustawa z 30.6.2005 r. o inansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 (Dz.U. Nr 169, poz. 1385 ze zm.) FInwU . . . . . . . . . . . . ustawa z 27.5.2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz.U. Nr 146, FundU . . . . . . . . . . . . ustawa z 6.4.1984 r. o fundacjach (tekst jedn.: Dz.U. z 1991 r. Nr 46, GospNierU . . . . . . . . . ustawa z 21.8.1997 r. o gospodarce nieruchomo(cid:286)ciami (tekst jedn.: Dz.U. GospKomU . . . . . . . . ustawa z 20.12.1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz.U. z 1997 r. Nr 9, z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 ze zm.) ze zm.) poz. 1546 ze zm.) poz. 203 ze zm.) poz. 43 ze zm.) poz. 324 ze zm.) GospU . . . . . . . . . . . . ustawa z 23.12.1988 r. o działalno(cid:286)ci gospodarczej (Dz.U. Nr 41, IdentPodU . . . . . . . . . ustawa z 13.10.1995 r. o zasadach ewidencji i identyikacji podatników i płatników (tekst jedn.: Dz.U. z 2004 r. Nr 269, poz. 2681 ze zm.) InsO . . . . . . . . . . . . . . niemiecka ustawa o upadło(cid:286)ci (Insolvenzordnung) J(cid:266)zPolU . . . . . . . . . . . ustawa z 7.10.1999 r. o j(cid:266)zyku polskim (Dz.U. Nr 90, poz. 999 ze zm.) KC . . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 23.4.1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.) KC austr. . . . . . . . . . . Kodeks cywilny austriacki z 1.6.1811 r. (ABGB – Allgemeines Bürger- KC franc. . . . . . . . . . . Kodeks cywilny francuski z 21.3.1804 r. (Cciv – Code civil) KC niem. . . . . . . . . . . Kodeks cywilny niemiecki z 18.8.1896 r. (BGB – Bürgerliches Gesetz- KC szwajc. . . . . . . . . . Kodeks cywilny szwajcarski 1912 r. (ZGB – Schweizerisches Zivilge- liches Gesetzbuch) buch) setzbuch) KC ros. . . . . . . . . . . . . Kodeks cywilny rosyjski z 1994 r. KC włos. . . . . . . . . . . Kodeks cywilny włoski z 1942 r. (Cc – Codice civile) XV Wykaz skrótów KH . . . . . . . . . . . . . . . rozporz(cid:261)dzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z 27.6.1934 r. – Kodeks KH niem. . . . . . . . . . . Kodeks handlowy niemiecki z 10.5.1987 r. (HGB – Handelsgesetz- handlowy (Dz.U. Nr 57, poz. 502 ze zm.) buch) zm.) KK . . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 6.6.1997 r. – Kodeks karny (Dz.U. Nr 88, poz. 553 ze zm.) KKS . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 10.9.1999 r. – Kodeks karny skarbowy (tekst jedn.: Dz.U. z 2007 r. Nr 111, poz. 765 ze zm.) KM . . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 18.9.2001 r. – Kodeks morski (Dz.U. Nr 138, poz. 1545 ze KomPrywU . . . . . . . . ustawa z 30.8.1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji (tekst jedn.: Dz.U. KomSEgzU . . . . . . . . ustawa z 29.8.1997 r. o komornikach s(cid:261)dowych i egzekucji (tekst jedn.: z 2002 r. Nr 171, poz. 1397 ze zm.) Dz.U. z 2006 r. Nr 167, poz. 1191 ze zm.) Konstytucja RP . . . . . Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2.4.1997 r. (Dz.U. Nr 78, poz. 483 ze zm., sprost. Dz.U. z 2001 r. Nr 28, poz. 319) KP . . . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 26.6.1974 r. – Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz.U. z 1998 r. Nr 21, KPA . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 14.6.1960 r. – Kodeks post(cid:266)powania administracyjnego (tekst KPC . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 17.11.1964 r. – Kodeks post(cid:266)powania cywilnego (Dz.U. Nr 43, jedn.: Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) KPC niem. . . . . . . . . . Kodeks post(cid:266)powania cywilnego niemiecki (ZPO – Zivilprozessord- KredKonsU . . . . . . . . ustawa z 20.7.2001 r. o kredycie konsumenckim (Dz.U. Nr 100, KRO . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 25.2.1964 r. – Kodeks rodzinny i opieku(cid:276)czy (Dz.U. Nr 9, KrRejSU . . . . . . . . . . . ustawa z 20.8.1997 r. o Krajowym Rejestrze S(cid:261)dowym (tekst jedn.: KSH . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 15.9.2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz.U. Nr 94, Dz.U. z 2007 r. Nr 168, poz. 1186) KW . . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 20.5.1971 r. – Kodeks wykrocze(cid:276) (tekst jedn.: Dz.U. z 2007 r. KWU . . . . . . . . . . . . . ustawa z 6.7.1982 r. o ksi(cid:266)gach wieczystych i hipotece (tekst jedn.: KZ . . . . . . . . . . . . . . . rozporz(cid:261)dzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z 27.10.1933 r. – Kodeks Dz.U. z 2001 r. Nr 124, poz. 1361 ze zm.) zobowi(cid:261)za(cid:276) (Dz.U. Nr 82, poz. 598 ze zm.) LPA . . . . . . . . . . . . . . . Limited Partnership Act z 1907 r. MSiGU . . . . . . . . . . . . ustawa z 22.12.1995 r. o wydawaniu Monitora S(cid:261)dowego i Gospodar- czego (Dz.U. z 1996 r. Nr 6, poz. 42 ze zm.) NabNierCU . . . . . . . . ustawa z 24.3.1920 r. o nabywaniu nieruchomo(cid:286)ci przez cudzoziemców NadRFinU . . . . . . . . . ustawa z 21.7.2006 r. o nadzorze nad rynkiem inansowym (Dz.U. (tekst jedn.: Dz.U. z 2004 r. Nr 167, poz. 1758 ze zm.) NadRKapU . . . . . . . . . ustawa z 29.7.2005 r. o nadzorze nad rynkiem kapitałowym (Dz.U. NBPU . . . . . . . . . . . . . ustawa z 29.8.1997 r. o Narodowym Banku Polskim (tekst jedn.: Dz.U. ObligU . . . . . . . . . . . . ustawa z 29.6.1995 r. o obligacjach (tekst jedn.: Dz.U. z 2001 r. Nr 120, ObrIFinU . . . . . . . . . . ustawa z 29.7.2005 r. o obrocie instrumentami inansowymi (Dz.U. OchrKonkurU . . . . . . ustawa z 16.2.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. poz. 94 ze zm.) poz. 296 ze zm.) nung) poz. 1081 ze zm.) poz. 59 ze zm.) poz. 1037 ze zm.) Nr 109, poz. 756) Nr 157, poz. 1119 ze zm.) Nr 183, poz. 1537 ze zm.) z 2005 r. Nr 1, poz. 2 ze zm.) poz. 1300 ze zm.) Nr 183, poz. 1538 ze zm.) Nr 50, poz. 331 ze zm.) XVI Wykaz skrótów OchrKonsU . . . . . . . . ustawa z 2.3.2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialno(cid:286)ci za szkod(cid:266) wyrz(cid:261)dzon(cid:261) przez produkt niebezpiecz- ny (Dz.U. Nr 22, poz. 271 ze zm.) OchrLokU . . . . . . . . . ustawa z 21.6.2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zaso- bie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (tekst jedn.: Dz.U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 ze zm.) OfertaPublU . . . . . . . . ustawa z 29.7.2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów inansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. Nr 184, poz. 1539 ze zm.) OR . . . . . . . . . . . . . . . Prawo obligacyjne szwajcarskie z 1911 r. (ObligationeNrecht) OrdPU . . . . . . . . . . . . ustawa z 29.8.1997 r. – Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) OdpFunPU . . . . . . . . . ustawa z 15.11.1956 r. o odpowiedzialno(cid:286)ci Pa(cid:276)stwa za szkody wyrz(cid:261)- dzone przez funkcjonariuszów pa(cid:276)stwowych (Dz.U. Nr 54, poz. 243 ze zm.) PAct . . . . . . . . . . . . . . Partnership Act z 1890 r. PDOPrU . . . . . . . . . . . ustawa z 15.2.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst PostAdmU . . . . . . . . . ustawa z 30.8.2002 r. – Prawo o post(cid:266)powaniu przed s(cid:261)dami administra- jedn.: Dz.U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm.) PPU . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 25.9.1981 r. o przedsi(cid:266)biorstwach pa(cid:276)stwowych (tekst jedn.: PrAdw . . . . . . . . . . . . ustawa z 26.5.1982 r. – Prawo o adwokaturze (tekst jedn.: Dz.U. z 2002 r. cyjnymi (Dz.U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) Dz.U. z 2002 r. Nr 112, poz. 981 ze zm.) Nr 123, poz. 1058 ze zm.) PrASC . . . . . . . . . . . . ustawa z 29.9.1986 r. – Prawo o aktach stanu cywilnego (tekst jedn.: PrAut . . . . . . . . . . . . . ustawa z 4.2.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst Dz.U. z 2004 r. Nr 161, poz. 1688 ze zm.) jedn.: Dz.U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 ze zm.) PrBank . . . . . . . . . . . . ustawa z 29.8.1997 r. – Prawo bankowe (tekst jedn.: Dz.U. z 2002 r. PrBank z 1989 r. . . . . . ustawa z 31.1.1989 r. – Prawo bankowe (tekst jedn.: Dz.U. z 1992 r. PrBud . . . . . . . . . . . . . ustawa z 7.7.1994 r. – Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz.U. z 2006 r. Nr 72, poz. 665 ze zm.) Nr 72, poz. 359 ze zm.) Nr 156, poz. 1118 ze zm.) PrCzek . . . . . . . . . . . . ustawa z 28.4.1936 r. – Prawo czekowe (Dz.U. Nr 37, poz. 283 PrDew . . . . . . . . . . . . ustawa z 27.7.2002 r. – Prawo dewizowe (Dz.U. Nr 141, poz. 1178 PrGosp . . . . . . . . . . . . ustawa z 19.11.1999 r. – Prawo działalno(cid:286)ci gospodarczej (Dz.U. Nr 101, ze zm.) ze zm.) poz. 1178 ze zm.) Nr 42, poz. 369 ze zm.) ze zm.) poz. 290 ze zm.) Nr 50, poz. 601 ze zm.) Nr 188, poz. 1848 ze zm.) PrNot . . . . . . . . . . . . . ustawa z 14.2.1991 r. – Prawo o notariacie (tekst jedn.: Dz.U. z 2002 r. PrPoczt . . . . . . . . . . . . ustawa z 12.6.2003 r. – Prawo pocztowe (Dz.U. Nr 130, poz. 1188 PrPrywM . . . . . . . . . . ustawa z 12.11.1965 r. – Prawo prywatne mi(cid:266)dzynarodowe (Dz.U. Nr 46, PrPrzew . . . . . . . . . . . ustawa z 15.11.1984 r. – Prawo przewozowe (tekst jedn.: Dz.U. z 2000 r. PrSpółdz . . . . . . . . . . . ustawa z 16.9.1982 r. – Prawo spółdzielcze (tekst jedn.: Dz.U. z 2003 r. PrUkł . . . . . . . . . . . . . rozporz(cid:261)dzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z 24.10.1934 r. – Prawo o post(cid:266)powaniu układowym (Dz.U. Nr 93, poz. 836 ze zm.) PrUp . . . . . . . . . . . . . . rozporz(cid:261)dzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z 24.10.1934 r. – Prawo PrUpNapr . . . . . . . . . . ustawa z 28.2.2003 r. – Prawo upadło(cid:286)ciowe i naprawcze (Dz.U. Nr 60, upadło(cid:286)ciowe (tekst jedn.: Dz.U. z 1991 r. Nr 118, poz. 512 ze zm.) poz. 535 ze zm.) XVII Wykaz skrótów ze zm.) PrWeksl . . . . . . . . . . . ustawa z 28.4.1936 r. – Prawo wekslowe (Dz.U. Nr 37, poz. 282 PrWłPrzem . . . . . . . . . ustawa z 30.6.2000 r. – Prawo własno(cid:286)ci przemysłowej (tekst jedn.: Dz.U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1117 ze zm.) PrWod . . . . . . . . . . . . . ustawa z 18.7.2001 r. – Prawo wodne (tekst jedn.: Dz.U. z 2005 r. Nr 239, PrywPPU . . . . . . . . . . ustawa z 13.7.1990 r. o prywatyzacji przedsi(cid:266)biorstw pa(cid:276)stwowych PrZamPubl . . . . . . . . . ustawa z 29.1.2004 r. – Prawo zamówie(cid:276) publicznych (tekst jedn.: Dz.U. PWKC . . . . . . . . . . . . . ustawa z 23.4.1964 r. – Przepisy wprowadzaj(cid:261)ce Kodeks cywilny (Dz.U. poz. 2019 ze zm.) (Dz.U. Nr 51, poz. 298 ze zm.) z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.) Nr 16, poz. 94 ze zm.) ku(cid:276)czy (Dz.U. Nr 9, poz. 60) PWKRO . . . . . . . . . . . ustawa z 25.2.1964 r. – Przepisy wprowadzaj(cid:261)ce Kodeks rodzinny i opie- PWKrRejSU . . . . . . . . ustawa z 20.8.1997 r. – Przepisy wprowadzaj(cid:261)ce ustaw(cid:266) o Krajowym Rejestrze S(cid:261)dowym (Dz.U. Nr 121, poz. 770 ze zm.) PWKZ . . . . . . . . . . . . rozporz(cid:261)dzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z 27.10.1933 r. – Przepisy PWSwobGospU . . . . . ustawa z 2.7.2004 r. – Przepisy wprowadzaj(cid:261)ce ustaw(cid:266) o swobodzie wprowadzaj(cid:261)ce Kodeks zobowi(cid:261)za(cid:276) (Dz.U. Nr 82, poz. 599 ze zm.) RachunkU . . . . . . . . . ustawa z 29.9.1994 r. o rachunkowo(cid:286)ci (tekst jedn.: Dz.U. z 2002 r. działalno(cid:286)ci gospodarczej (Dz.U. Nr 173, poz. 1808 ze zm.) Nr 76, poz. 694 ze zm.) RejWKRSR . . . . . . . . rozporz(cid:261)dzenie Ministra Sprawiedliwo(cid:286)ci z 21.12.2000 r. w sprawie szczegółowego sposobu prowadzenia rejestrów wchodz(cid:261)cych w skład Krajowego Rejestru S(cid:261)dowego oraz szczegółowej tre(cid:286)ci wpisów w tych rejestrach (Dz.U. Nr 117, poz. 1237 ze zm.) rozporz(cid:261)dzenie o statucie spółki europejskiej ................. rozporz(cid:261)dzenie Rady (WE) Nr 2157/2001 z 8.10.2001 r. w sprawie sta- tutu spółki europejskiej (Dz.Urz. WE L 2001.294.1) rozporz(cid:261)dzenie w sprawie EZIG .......... rozporz(cid:261)dzenie Rady (EWG) Nr 2137/85 z 25.7.2985 r. w sprawie euro- pejskiego zgrupowania interesów gospodarczych (EZIG) (Dz.Urz. WE L 1985.199.1) RPrU . . . . . . . . . . . . . ustawa z 6.7.1982 r. o radcach prawnych (tekst jedn.: Dz.U. z 2002 r. Nr 123 poz. 1059 ze zm.) RzPatU . . . . . . . . . . . . ustawa z 11.4.2001 r. o rzecznikach patentowych (Dz.U. Nr 49, poz. 509 SamGmU . . . . . . . . . . ustawa z 8.3.1990 r. o samorz(cid:261)dzie gminnym (tekst jedn.: Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zm.) SamPowU . . . . . . . . . ustawa z 5.6.1998 r. o samorz(cid:261)dzie powiatowym (tekst jedn.: Dz.U. SNU . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 23.11.2002 r. o S(cid:261)dzie Najwy(cid:298)szym (Dz.U. Nr 240, poz. 2052 SpEurU . . . . . . . . . . . . ustawa z 4.3.2005 r. o europejskim zgrupowaniu interesów gospodar- czych i spółce europejskiej (Dz.U. Nr 62, poz. 551 ze zm.) SprzedKonsU . . . . . . . ustawa z 27.7.2002 r. o szczególnych warunkach sprzeda(cid:298)y konsu- menckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.) SpółdzMieszkU . . . . . ustawa z 15.12.2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (tekst jedn.: Dz.U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1116 ze zm.) StatPublU . . . . . . . . . . ustawa z 29.6.1995 r. o statystyce publicznej (Dz.U. Nr 88, poz. 439 ze zm.) ze zm.) ze zm.) SwobGospU . . . . . . . . ustawa z 2.7.2004 r. o swobodzie działalno(cid:286)ci gospodarczej (tekst jedn.: Dz.U. z 2007 r. Nr 155, poz. 1095 ze zm.) XVIII Wykaz skrótów poz. 643 ze zm.) C 1992.224.1) poz. 1151 ze zm.) TKU . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 1.8.1997 r. o Trybunale Konstytucyjnym (Dz.U. Nr 102, TWE . . . . . . . . . . . . . . Traktat ustanawiaj(cid:261)cy Wspólnot(cid:266) Europejsk(cid:261) z 25.3.1957 r. (Dz.Urz. UE UbezpU . . . . . . . . . . . ustawa z 22.5.2003 r. o działalno(cid:286)ci ubezpieczeniowej (Dz.U. Nr 124, UsłTurU . . . . . . . . . . . ustawa z 29.8.1997 r. o usługach turystycznych (tekst jedn.: Dz.U. VATU . . . . . . . . . . . . . ustawa z 11.3.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, z 2004 r. Nr 223, poz. 2268 ze zm.) WłLokU . . . . . . . . . . . ustawa z 24.6.1994 r. o własno(cid:286)ci lokali (tekst jedn.: Dz.U. z 2000 r. poz. 535 ze zm.) Nr 80, poz. 903 ze zm.) ZastRejU . . . . . . . . . . ustawa z 6.12.1996 r. o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów ZawLekU . . . . . . . . . . ustawa z 5.12.1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (tekst jedn.: ZawPielU . . . . . . . . . . ustawa z 5.7.1996 r. o zawodach piel(cid:266)gniarki i poło(cid:298)nej (tekst jedn.: (Dz.U. Nr 149, poz. 703 ze zm.) Dz.U. z 2005 r. Nr 226, poz. 1943 ze zm.) Dz.U. z 2001 r. Nr 57, poz. 602 ze zm.) poz. 321) ZmKC z 1990 r. . . . . . ustawa z 28.7.1990 r. o zmianie ustawy – Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 55, ZmKC z 2003 r. . . . . . ustawa z 14.2.2003 r. o zmianie ustawy – Kodeks cywilny oraz niektó- rych innych ustaw (Dz.U. Nr 49, poz. 408) ZmKSH z 2003 r. . . . . ustawa z 12.12.2003 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych ZNKU . . . . . . . . . . . . ustawa z 16.4.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jedn.: oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 229, poz. 2276) ZPO . . . . . . . . . . . . . . niemiecka ustawa o procedurze cywilnej (Zivilprozessordnung) Dz.U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 ze zm.) 2. Organy orzekaj(cid:261)ce BGH . . . . . . . . . . . . . . Bundesgerichtshof, Niemiecki Federalny S(cid:261)d Najwy(cid:298)szy CA . . . . . . . . . . . . . . . Cour d’Appel, S(cid:261)d Apelacyjny (Francja) CCass. civ. . . . . . . . . . Cour de Cassation, chambre civile, S(cid:261)d Kasacyjny, Izba Cywilna (Fran- CCass. com. . . . . . . . . Cour de Cassation, chambre commerciale, S(cid:261)d Kasacyjny, Izba Han- cja) dlowa (Francja) ETS . . . . . . . . . . . . . . Europejski Trybunał Sprawiedliwo(cid:286)ci NSA . . . . . . . . . . . . . . Naczelny S(cid:261)d Administracyjny OLG . . . . . . . . . . . . . . Oberlandesgericht, Wy(cid:298)szy S(cid:261)d Krajowy (Niemcy) RG . . . . . . . . . . . . . . . Reichsgericht, S(cid:261)d Najwy(cid:298)szy Rzeszy Niemieckiej SA . . . . . . . . . . . . . . . . S(cid:261)d Apelacyjny SN . . . . . . . . . . . . . . . S(cid:261)d Najwy(cid:298)szy SN (PS) . . . . . . . . . . . S(cid:261)d Najwy(cid:298)szy w pełnym składzie SN (PSIC) . . . . . . . . . S(cid:261)d Najwy(cid:298)szy w pełnym składzie Izby Cywilnej (w latach 1982–1989: Izby Cywilnej i Administracyjnej) SN (PSIAPiUS) . . . . . S(cid:261)d Najwy(cid:298)szy w pełnym składzie Izby Administracyjnej, Pracy i Ubez- piecze(cid:276) Społecznych (od roku 1990: Izby Pracy i Ubezpiecze(cid:276) Społecz- nych) SN (7) . . . . . . . . . . . . . S(cid:261)d Najwy(cid:298)szy w składzie siedmiu s(cid:266)dziów SO . . . . . . . . . . . . . . . S(cid:261)d Okr(cid:266)gowy SP . . . . . . . . . . . . . . . . S(cid:261)d Powiatowy SR . . . . . . . . . . . . . . . . S(cid:261)d Rejonowy SW . . . . . . . . . . . . . . . S(cid:261)d Wojewódzki XIX
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Prawo spółek osobowych. System Prawa Prywatnego. Tom 16
Autor:
, ,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: