Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00019 003872 24089820 na godz. na dobę w sumie
Prawo telekomunikacyjne. Komentarz - ebook/pdf
Prawo telekomunikacyjne. Komentarz - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 1327
Wydawca: C. H. Beck Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-255-2710-5 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki >> komentarze prawnicze
Porównaj ceny (książka, ebook (-5%), audiobook).

Prezentowany komentarz omawia takie zagadnienia jak:

W komentarzu omówione zostały szczególnie uważnie wszystkie zmiany Prawa telekomunikacyjne, dotyczące m.in.:

Komentarz jest pierwszą na rynku publikacją szczegółowo omawiającą   przepisy Prawa telekomunikacyjnego znowelizowane gruntownie ustawą z 16 listopada 2012 r. , która wdraża do polskiego systemu prawnego przepisy zmienionych w grudniu 2009 r. dyrektyw UE o łączności elektronicznej. Komentarz uwzględnia orzecznictwo krajowe oraz wyroki Trybunału Sprawiedliwości UE dotyczące sektora telekomunikacyjnego. Najważniejsze zmiany wynikające z listopadowej nowelizacji Prawa telekomunikacyjnego dotyczą:

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Komentarze Becka Stanisław Piątek Prawo telekomunikacyjne Komentarz 3. wydanie C·H·BECK KOMENTARZE BECKA Prawo telekomunikacyjne Polecamy nasze publikacje: Jerzy Wratny KODEKS PRACY, wyd. 5 Zygmunt Niewiadomski PRAWO BUDOWLANE, wyd. 5 Zygmunt Niewiadomski PLANOWANIE I ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE, wyd. 7 Izabela Heropolitańska, Agnieszka Drewicz-Tułodziecka, Katarzyna Hryćków-Mycka, Paweł Kuglarz USTAWA O KSIĘGACH WIECZYSTYCH I HIPOTECE ORAZ PRZEPISY ZWIĄZANE Paweł Granecki PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH, wyd. 3 T. Grossmann, W. Knopkiewicz, J. Sebzda-Załuska, M. Szydło, J. Wilczewski USTAWA O WSPIERANIU ROZWOJU USŁUG I SIECI TELEKOMUNIKACYJNYCH. KOMENTARZ www.ksiegarnia.beck.pl Prawo telekomunikacyjne Komentarz Prof. UW dr hab. Stanisław Piątek 3. wydanie WYDAWNICTWO C.H. BECK WARSZAWA 2013 Piątek, Prawo telekomunikacyjne. Komentarz, wyd. 3, Warszawa 2013 Propozycja cytowania: Wydawca: Natalia Adamczyk © Wydawnictwo C.H. Beck 2013 Wydawnictwo C.H. Beck Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa Skład i łamanie: Wydawnictwo C.H. Beck Druk i oprawa: Elpil, Siedlce ISBN 978-83-255-2709-9 ISBN e-book 978-83-255-2710-5 Spis treści Przedmowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wykaz skrótów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Prawo telekomunikacyjne Dział I. Postanowienia ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 1. Zakres ustawy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 1–9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 2. Wykonywanie gospodarczej działalności teleko- munikacyjnej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 10–14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 3. Postępowanie konsultacyjne . . . . . . . . . . . . . . . Art. 15–17a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 4. Postępowanie konsolidacyjne . . . . . . . . . . . . . . Art. 18–20 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dział II. Regulowanie rynku telekomunikacyjnego . . . . . . . . . Rozdział 1. Analiza rynku, postępowanie w sprawie okre- ślania rynków właściwych, nakładania, zmiany i uchylania obowiązków regulacyjnych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 21–25f . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 2. Dostęp telekomunikacyjny . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 26–45 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 3. Regulowanie usług na rynku detalicznym . . . . . Art. 46–48 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 4. Rachunkowość regulacyjna i kalkulacja kosztów Art. 49–55 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dział III. Ochrona użytkowników końcowych i usługa po- wszechna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 1. Świadczenie usług telekomunikacyjnych użyt- kownikom końcowym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 56–80 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 2. Świadczenie usługi powszechnej . . . . . . . . . . . . Art. 81–103 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IX XI 3 3 3 143 143 167 167 177 177 191 191 191 230 230 359 359 375 375 392 392 392 556 556 V Spis treści 637 637 654 654 662 662 662 787 787 818 818 834 834 Rozdział 3. Odpowiedzialność za niewykonanie lub nienale- żyte wykonanie usług telekomunikacyjnych . . . . . . . . . . . . . Art. 104–108 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 4. Sposoby rozstrzygania sporów . . . . . . . . . . . . . Art. 109–110 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dział IV. Gospodarowanie częstotliwościami i numeracją . . . . Rozdział 1. Gospodarowanie częstotliwościami . . . . . . . . . . Art. 111–125 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 2. Gospodarowanie numeracją . . . . . . . . . . . . . . . Art. 126–131 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dział IVa. Operator multipleksu i dostęp do multipleksu . . . . Art. 131a–131g . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dział V. Cyfrowe transmisje radiofoniczne i telewizyjne . . . . . Art. 132–136a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dział VI. Infrastruktura, urządzenia telekomunikacyjne i urzą- dzenia radiowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 1. Infrastruktura telekomunikacyjna . . . . . . . . . . . Art. 137–142 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 2. Używanie i obsługa urządzeń radiowych . . . . . . Art. 143–151 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 3. Wymagania dla telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i urządzeń radiowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 152–158 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dział VII. Tajemnica telekomunikacyjna i ochrona danych użytkowników końcowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 159–174d . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dział VIIa. Bezpieczeństwo i integralność sieci i usług teleko- munikacyjnych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1034 Art. 175–175e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1034 937 937 852 852 852 868 868 918 918 Dział VIII. Obowiązki na rzecz obronności, bezpieczeństwa państwa oraz bezpieczeństwa i porządku publicznego . . . . . . . 1047 Art. 176–182 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1047 Dział IX. Opłaty telekomunikacyjne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1108 Art. 183–188 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1108 Dział X. Administracja łączności i postępowanie przed Preze- sem UKE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1136 Rozdział 1. Organy administracji łączności . . . . . . . . . . . . . 1136 Art. 189–198 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1136 VI Spis treści Rozdział 2. Kontrola i postępowanie pokontrolne . . . . . . . . . 1171 Art. 199–205 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1171 Rozdział 3. Postępowanie przed Prezesem UKE . . . . . . . . . 1219 Art. 206–207a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1219 Dział XI. Przepisy karne i kary pieniężne . . . . . . . . . . . . . . . . 1235 Art. 208–210 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1235 Dział XII. Zmiany w przepisach obowiązujących, przepisy przejściowe i końcowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1268 Rozdział 1. Zmiany w przepisach obowiązujących . . . . . . . . 1268 Art. 211–220 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1268 Rozdział 2. Przepisy przejściowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1277 Art. 221–233 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1277 Rozdział 3. Przepisy końcowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1294 Art. 234–235 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1294 Indeks rzeczowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1297 VII Przedmowa Ustawa z 16.7.2004 r. – Prawo telekomunikacyjne została uchwalona w związku z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej. Drugie wydanie komentarza uwzględniało stan prawny z maja 2005 r. Od tego czasu ustawa była wielokrotnie nowelizowana. Gruntowna przebudowa ustawy jest następstwem zmian uchwalonych w roku 2012. Sejm po stosunkowo krótkim okresie prac parlamentarnych uchwalił w dniu 16.11.2012 r. ustawę o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2012 r. poz. 1445). Zmiany wprowadzone tą ustawą weszły w życie w dniu 21.1.2012 r., z wyjątkiem kilkunastu przepisów wymagających dłuższych przygotowań po stronie administra- cji lub przedsiębiorców telekomunikacyjnych. Podstawą nowelizacji był projekt rządowy mający na celu transpozycję do prawa krajowego zmian przyjętych w grudniu 2009 r. w dyrektywach Unii Europejskiej o łączności elektronicznej (Dz.Urz. UE L Nr 337 z 18.12.2009 r.). W dniu 16.12.2012 r. wchodzi w życie ustawa z 12.10.2012 r. o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2012 r. poz. 1256). Nowelizacja tej ustawy również wprowadza zmiany do Prawa telekomunikacyjnego. Roz- szerzenie kompetencji Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej ujętych w Prawie telekomunikacyjnym wynika ponadto z ustawy z 14.9.2012 r. o obowiązkach w zakresie informowania o zużyciu energii przez produkty wykorzystujące energię (Dz.U. z 2012 r. poz. 1203), która wchodzi w życie w dniu 1.2.2013 r. oraz z ustawy z 23.11.2012 r. – Prawo pocztowe (Dz.U. z 2012 r. poz. 1529), która wchodzi w życie z dniem 1.1.2013 r. Komentarz uwzględnia zmiany wynikające z wymienionych wyżej aktów oraz wszystkich wcześniejszych nowelizacji Prawa telekomunika- cyjnego. Trzecie wydanie komentarza powstawało równocześnie z pracami rządowymi i parlamentarnymi nad nowelizacją Prawa telekomunikacyj- nego. Zastosowanie nowych przepisów w działalności regulatora rynku i przedsiębiorców telekomunikacyjnych ujawni wątpliwości i problemy interpretacyjne na gruncie nowego stanu prawnego. Część tych wątpli- wości wyjaśni dopiero praktyka administracyjna, doktryna i orzecznictwo sądowe. Komentarz publikowany równocześnie z wejściem w życie tak IX Przedmowa obszernej nowelizacji daje autorowi niepowtarzalną szansę, ale niesie również ze sobą pewne ryzyko. Ta szansa to możliwość zaproponowania pierwszych interpretacji zmienionej ustawy. Ryzyko jest związane z bra- kiem jakiejkolwiek praktyki w zakresie zmienionych przepisów. Mam nadzieję, że komentarz będzie przydatny w początkowym okresie stosowania nowych rozwiązań ustawowych. Będę wdzięczny za wszelkie uwagi dotyczące komentarza i funkcjonowania ustawy w nowym kształcie (piatek@supermedia.pl). Przygotowując komentarz korzystałem z konsultacji i rad wielu osób zajmujących się zagadnieniami telekomunikacji, którym bardzo dziękuję. Szczególnie zaś dziękuję mojej żonie Elżbiecie, dzieciom i wnukom za wyrozumiałość i cierpliwość. Michałów Grabina, styczeń 2013 r. Stanisław Piątek X Wykaz skrótów 1. Źródła prawa CenyU . . . . . . . . . . ustawa z 5.7.2001 r. o cenach (Dz.U. Nr 97, poz. 1050 ze zm.) DA . . . . . . . . . . . . dyrektywa 2002/20/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 7.3.2002 r. w sprawie zezwoleń na udostępnienie sieci i usług łączności elektronicz- nej (dyrektywa o zezwoleniach) (Dz.Urz. WE L Nr 108, s. 21 ze zm.) DD . . . . . . . . . . . . dyrektywa 2002/19/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 7.3.2002 r. w sprawie dostępu do sieci łączności elektronicznej i urządzeń towarzyszących oraz wzajemnych połączeń (dyrektywa o dostępie) (Dz.Urz. WE L Nr 108, s. 7 ze zm.) DK . . . . . . . . . . . . dyrektywa Komisji 2002/77/WE z 16.9.2002 r. w sprawie konkurencji na rynkach sieci i usług łączności elektronicznej (dyrektywa o konkurencji) (Dz.Urz. WE L Nr 249, s. 21) DostInfPubU . . . . . ustawa z 6.9.2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. Nr 112, poz. 1198 ze zm.) DP . . . . . . . . . . . . . dyrektywa 2002/58/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 12.7.2002 r. dotycząca przetwarzania da- nych osobowych i ochrony prywatności w sektorze łączności elektronicznej (dyrektywa o prywatności i łączności elektronicznej) (Dz.Urz. WE L Nr 201, s. 37 ze zm.) DPU . . . . . . . . . . . dyrektywa 2002/22/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 7.3.2002 r. w sprawie usługi powszechnej i związanych z sieciami i usługami łączności elek- tronicznej praw użytkowników (dyrektywa o usłu- dze powszechnej) (Dz.Urz. WE L Nr 108, s. 51) DR . . . . . . . . . . . . dyrektywa 2002/21/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 7.3.2002 r. w sprawie wspólnych ram XI Wykaz skrótów regulacyjnych sieci i usług łączności elektronicznej (dyrektywa ramowa) (Dz.Urz. WE L Nr 108, s. 33 ze zm.) DRET . . . . . . . . . . dyrektywa 2006/24/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 15.3.2006 r. w sprawie zatrzymywania ge- nerowanych lub przetwarzanych danych w związku ze świadczeniem ogólnie dostępnych usług łącz- ności elektronicznej lub udostępnianiem publicz- nych sieci łączności oraz zmieniająca dyrektywę 2002/58/WE (dyrektywa o retencji) (Dz.Urz. UE L Nr 105, s. 54) Dyrektywa 2009/140/WE . . . . . dyrektywa 2009/140/WE Parlamentu Europej- skiego i Rady z 25.11.2009 r. zmieniająca dyrek- tywy 2002/21/WE w sprawie wspólnych ram re- gulacyjnych sieci i usług łączności elektronicznej, 2002/19/WE w sprawie dostępu do sieci i usług łączności elektronicznej oraz wzajemnych połączeń oraz 2002/20/WE w sprawie zezwoleń na udo- stępnienie sieci i usług łączności elektronicznej (Dz.Urz. UE L Nr 337, s. 37) DziałAdmRzU . . . . ustawa z 4.9.1997 r. o działach administracji rzą- dowej (t.j. Dz.U. z 2007 r. Nr 65, poz. 437 ze zm.) EgzAdmU . . . . . . . ustawa z 17.6.1966 r. o postępowaniu egzekucyj- nym w administracji (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 1015 ze zm.) FinPubU . . . . . . . . ustawa z 27.8.2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) GospNierU . . . . . . . ustawa z 21.8.1997 r. o gospodarce nieruchomo- ściami (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zm.) KC . . . . . . . . . . . . ustawa z 23.4.1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. KK . . . . . . . . . . . . ustawa z 6.6.1997 r. – Kodeks karny (Dz.U. Nr 88, Nr 16, poz. 93 ze zm.) poz. 553 ze zm.) KKW . . . . . . . . . . . ustawa z 6.6.1997 r. – Kodeks karny wykonawczy (Dz.U. Nr 90, poz. 557 ze zm.) KomElU . . . . . . . . ustawa z 13.4.2007 r. o kompatybilności elektro- Konstytucja RP . . . Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2.4.1997 r. magnetycznej (Dz.U. Nr 82, poz. 556 ze zm.) KP . . . . . . . . . . . . . ustawa z 26.6.1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz.U. (Dz.U. Nr 78, poz. 483 ze sprost. i ze zm.) z 1998 r. Nr 21, poz. 94 ze zm.) XII Wykaz skrótów KPA . . . . . . . . . . . ustawa z 14.6.1960 r. – Kodeks postępowania admi- nistracyjnego (t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) KPK . . . . . . . . . . . ustawa z 6.6.1997 r. – Kodeks postępowania kar- nego (Dz.U. Nr 89, poz. 555 ze zm.) KPP . . . . . . . . . . . . Karta praw podstawowych Unii Europejskiej (Dz.Urz. UE C z 2000 r. Nr 364, s. 1) KrRejSU . . . . . . . . ustawa z 20.8.1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądo- wym (t.j. Dz.U. z 2007 r. Nr 168, poz. 1186 ze zm.) KSH . . . . . . . . . . . ustawa z 15.9.2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz.U. Nr 94, poz. 1037 ze zm.) KW . . . . . . . . . . . . ustawa z 20.5.1971 r. – Kodeks wykroczeń (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 46, poz. 275 ze zm.) OchrDanychU . . . . . ustawa z 29.8.1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) OchrNPrKonU . . . . ustawa z 2.3.2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 1225) OKiKU . . . . . . . . . ustawa z 16.2.2007 r. o ochronie konkurencji i kon- OrdPod . . . . . . . . . ustawa z 29.8.1997 r. – Ordynacja podatkowa (t.j. sumentów (Dz.U. Nr 50, poz. 331 ze zm.) PolU . . . . . . . . . . . ustawa z 6.4.1990 r. o Policji (t.j. Dz.U. z 2011 r. Dz.U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.) Nr 287, poz. 1687 ze zm.) PrPostSAdm . . . . . . ustawa z 30.8.2002 r. – Prawo o postępowa- niu przed sądami administracyjnymi (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 270 ze zm.) . . . . . . . . . . . ustawa z 16.7.2004 r. – Prawo telekomunikacyjne PrTel PrTel 2000 . . . . . . . ustawa z 21.7.2000 r. – Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. Nr 171, poz. 1800 ze zm.) (Dz.U. Nr 73, poz. 852 ze zm.) RachU . . . . . . . . . . ustawa z 29.9.1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223 ze zm.) RMU . . . . . . . . . . . ustawa z 8.8.1996 r. o Radzie Ministrów (Dz.U. z 2012 r. poz. 392 ze zm.) RR . . . . . . . . . . . . Regulamin Radiokomunikacyjny RTTE . . . . . . . . . . dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady z 9.3.1999 r. 1999/5/WE w sprawie urządzeń radiowych i końcowych urządzeń telekomunikacyj- nych oraz wzajemnego uznawania ich zgodności (Dz.Urz. WE L Nr 91, s. 10) XIII Wykaz skrótów RTVU . . . . . . . . . . ustawa z 29.12.1992 r. o radiofonii i telewizji (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 43, poz. 226 ze zm.) SamGmU . . . . . . . . ustawa z 8.3.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) SwDzGospU . . . . . ustawa z 2.7.2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 220, poz. 1447 ze zm.) SystOcZgodU . . . . . ustawa z 30.8.2002 r. o systemie oceny zgodności (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 138, poz. 935 ze zm.) ŚwUsłDrElU . . . . . ustawa z 18.7.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.) TFUE . . . . . . . . . . Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (Dz.U. z 2004 r. Nr 90, poz. 864/2) UmMiędzU . . . . . . ustawa z 14.4.2000 r. o umowach międzynarodo- wych (Dz.U. Nr 39, poz. 443 ze zm.) WdNTelCyfU . . . . . ustawa z 30.6.2011 r. o wdrożeniu naziemnej tele- wizji cyfrowej (Dz.U. Nr 153, poz. 903 ze zm.) WsRozUiSTelU . . . ustawa z 7.5.2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych (Dz.U. Nr 106, poz. 675 ze zm.) VATU . . . . . . . . . . ustawa z 11.3.2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.) 2. Instytucje i organy ABW . . . . . . . . . . . Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego AW . . . . . . . . . . . . Agencja Wywiadu CEPT . . . . . . . . . . . European Conference of Postal and Telecommuni- ECTRA . . . . . . . . . European Committee for Telecommunications Re- cations Administrations gulatory Affairs . . . . . . . . . . . European Telecommunications Standards Institute ETS . . . . . . . . . . . . Europejski Trybunał Sprawiedliwości TSUE . . . . . . . . . . Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej ETSI EWG . . . . . . . . . . . Europejska Wspólnota Gospodarcza ITU . . . . . . . . . . . . j.s.t. . . . . . . . . . . . . KE . . . . . . . . . . . . . Komisja Europejska KRRiT . . . . . . . . . . Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji MI . . . . . . . . . . . . . Minister Infrastruktury MON . . . . . . . . . . . Minister Obrony Narodowej MZT . . . . . . . . . . . Międzynarodowy Związek Telekomunikacyjny International Telecommunications Union jednostka samorządu terytorialnego XIV Wykaz skrótów . . . . . . . . . Sąd Antymonopolowy NSA . . . . . . . . . . . Naczelny Sąd Administracyjny PSP . . . . . . . . . . . . Państwowa Straż Pożarna RM . . . . . . . . . . . . Rada Ministrów SAmop SOKiK . . . . . . . . . . Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów SN . . . . . . . . . . . . . Sąd Najwyższy TK . . . . . . . . . . . . . Trybunał Konstytucyjny UE . . . . . . . . . . . . . Unia Europejska UKE . . . . . . . . . . . Urząd Komunikacji Elektronicznej UOKiK . . . . . . . . . Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów URE . . . . . . . . . . . Urząd Regulacji Energetyki URT . . . . . . . . . . . Urząd Regulacji Telekomunikacji URTiP . . . . . . . . . . Urząd Regulacji Telekomunikacji i Poczty WE . . . . . . . . . . . . Wspólnota Europejska . . . . . . . . . . . Dziennik Ustaw . . . . . . . . . Dziennik Urzędowy . . . . . . . . . . Acta Universitatis Wratislaviensis 3. Czasopisma AUWr BSN . . . . . . . . . . . Biuletyn Sądu Najwyższego Dz.U. Dz.Urz. M.P. MoP . . . . . . . . . . . Monitor Prawniczy ONSA . . . . . . . . . . Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego OSAB . . . . . . . . . . Orzecznictwo Sądów Apelacji Białostockiej OSP . . . . . . . . . . . . Orzecznictwo Sądów Polskich OSPiKA . . . . . . . . . Orzecznictwo Sądów Polskich i Komisji Arbitrażo- . . . . . . . . . . . . Monitor Polski wych Urzędowy OTK . . . . . . . . . . . Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego. Zbiór PiEwT . . . . . . . . . . Prawo i Ekonomia w Telekomunikacji PiP . . . . . . . . . . . . Państwo i Prawo PUG . . . . . . . . . . . Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego R.Pr. Zb.Orz. ZNSA . . . . . . . . . . Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego . . . . . . . . . Zbiory Orzecznictwa Trybunału Europejskiego . . . . . . . . . . . Radca Prawny 4. Inne skróty API art. . . . . . . . . . . . . Application Program Interface . . . . . . . . . . . . artykuł XV Wykaz skrótów CBOSA . . . . . . . . . Centralna Baza Orzeczeń Sądów Administracyj- nych, orzeczenia.nsa.gov.pl/ Internet Protocol Integrated Services Digital Network DCS 1800 . . . . . . . Digital Cellular System 1800 MHz DECT . . . . . . . . . . Digital Enhanced Cordless Telecommunication DMTF . . . . . . . . . . Dual-Tone Multi-Frequency DSL . . . . . . . . . . . . Digital subscriber line DVB-C . . . . . . . . . Digital Video Broadcasting – Cable DVB-S . . . . . . . . . . Digital Video Broadcasting – Satellite DVB-T . . . . . . . . . . Digital Video Broadcasting – Terrestrial EPG . . . . . . . . . . . . Electronic programme guide ETNS . . . . . . . . . . European Telephony Numbering Space GHz . . . . . . . . . . . . Gigahertz GPS . . . . . . . . . . . . Global Positioning System GSM . . . . . . . . . . . Global System for Mobile Communication IP . . . . . . . . . . . . . ISDN . . . . . . . . . . . kHz . . . . . . . . . . . . kilohertz km . . . . . . . . . . . . . kilometr KRS . . . . . . . . . . . Krajowy Rejestr Sądowy KTPC . . . . . . . . . . Krajowa Tablica Przeznaczeń Częstotliwości lit. MHz . . . . . . . . . . . Megahertz n. Nr orz. OZ . . . . . . . . . . . . . ośrodek zamiejscowy pkt . . . . . . . . . . . . . punkt por. poz. rozdz. s. SMS . . . . . . . . . . . Short Message Service t. t.j. UMTS . . . . . . . . . . Universal Mobile Telecommunications System ust. wyr. VoIP . . . . . . . . . . . Voice over Internet Protocol z. zd. zm. zob. . . . . . . . . . . . . porównaj . . . . . . . . . . . pozycja . . . . . . . . . . rozdział . . . . . . . . . . . . . . strona(y) . . . . . . . . . . . . . . zeszyt . . . . . . . . . . . . . zdanie . . . . . . . . . . . . zmiana . . . . . . . . . . . . zobacz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . tom tekst jednolity . . . . . . . . . . . . . . następna (e, y) . . . . . . . . . . . . numer . . . . . . . . . . . . orzeczenie . . . . . . . . . . . . ustęp . . . . . . . . . . . . wyrok . . . . . . . . . . . . . litera XVI Prawo telekomunikacyjne1 z dnia 16 lipca 2004 r. (Dz.U. Nr 171, poz. 1800) (zm.: Dz.U. 2004, Nr 273, poz. 2703; 2005, Nr 163, poz. 1362, Nr 267, poz. 2258; 2006, Nr 12, poz. 66, Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 170, poz. 1217, Nr 220, poz. 1600, Nr 235, poz. 1700, Nr 249, poz. 1834; 2007, Nr 23, poz. 137, Nr 50, poz. 331, Nr 82, poz. 556; 2008, Nr 17, poz. 101, Nr 227, poz. 1505; 2009, Nr 11, poz. 59, Nr 18, poz. 97, Nr 85, poz. 716; 2010, Nr 81, poz. 530, Nr 86, poz. 554, Nr 106, poz. 675, Nr 182, poz. 1228, Nr 219, poz. 1443, Nr 229, poz. 1499, Nr 238, poz. 1578; 2011, Nr 102, poz. 586 i 587, Nr 134, poz. 779, Nr 153, poz. 903, Nr 171, poz. 1016, Nr 233, poz. 1381, Nr 234, poz. 1390; 2012, poz. 908, poz. 1203, poz. 1256, poz. 1445, poz. 1529) 1 Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich: 1) dyrektywy 2002/21/WE z dnia 7 marca 2002 r. w sprawie wspólnych ram regula- cyjnych sieci i usług łączności elektronicznej (Dz.Urz. WE L 108 z 24.4.2002 r.); 2) dyrektywy 2002/20/WE z dnia 7 marca 2002 r. w sprawie zezwoleń na udostęp- nienie sieci i usługi łączności elektronicznej (Dz.Urz. WE L 108 z 24.4.2002 r.); 3) dyrektywy 2002/19/WE z dnia 7 marca 2002 r. w sprawie dostępu do sieci łączności elektronicznej i urządzeń towarzyszących oraz ich łączenia (Dz.Urz. WE L 108 z 24.4.2002 r.); 4) dyrektywy 2002/22/WE z dnia 7 marca 2002 r. w sprawie usługi powszechnej i praw użytkowników odnoszących się do sieci i usług łączności elektronicznej (Dz.Urz. WE L 108 z 24.4.2002 r.); 5) dyrektywy 2002/58/WE z dnia 12 lipca 2002 r. w sprawie przetwarzania danych osobowych i ochrony prywatności w sektorze łączności elektronicznej (Dz.Urz. WE L 201 z 31.7.2002 r.); 6) dyrektywy 2002/77/WE z dnia 16 września 2002 r. w sprawie konkurencji na rynkach sieci i usług łączności elektronicznej (Dz.Urz. WE L 249 z 17.9.2002 r.); 7) dyrektywy 1999/5/WE z dnia 9 marca 1999 r. w sprawie urządzeń radiokomunika- cyjnych i telekomunikacyjnych urządzeń końcowych oraz wzajemnego uznawania ich zgodności (Dz.Urz. WE L 91 z 7.4.1999 r.); 8) dyrektywy 89/336/EWG z dnia 3 maja 1989 r. o zbliżeniu praw państw członkowskich dotyczących kompatybilności elektromagnetycznej (Dz.Urz. L 139 z 23.05.1989 r.); 9) dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/136/WE z dnia 25 listopada 2009 r. zmieniającej dyrektywę 2002/22/WE w sprawie usługi powszechnej i związanych z sieciami i usługami łączności elektronicznej praw użytkowników, dyrektywę 2002/58/WE dotyczącą przetwarzania danych osobowych i ochrony prywatności w sektorze łączności elektronicznej oraz rozporządzenie (WE) Nr 2006/2004 w sprawie współpracy między organami krajowymi odpowiedzialnymi za egzekwowanie przepisów prawa w zakresie ochrony konsumentów (Dz.Urz. UE L 337 z 18.12.2009 r., s. 11); 10) dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/140/WE z dnia 25 listopada 2009 r. zmieniającej dyrektywy 2002/21/WE w sprawie wspólnych ram regulacyjnych sieci i usług łączności elektronicznej, 2002/19/WE w sprawie dostępu do sieci i usług łączności elektronicznej oraz wzajemnych połączeń oraz 2002/20/WE w sprawie zezwoleń na udostępnienie sieci i usług łączności elektronicznej (Dz.Urz. UE L 337 z 18.12.2009 r., s. 37); 11) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 1211/2009 z dnia 25 listopada 2009 r. ustanawiającego Organ Europejskich Regulatorów Łączności Elektronicznej (BEREC) oraz Urząd (Dz. Urz. UE L 337 z 18.12.2009, s. 1); 12) b) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 531/2012 z dnia 13 czerwca 2012 r. w sprawie roamingu w publicznych sieciach łączności ruchomej wewnątrz Unii (Dz.Urz. UE L 172 z 30.06.2012 r., s. 10). Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie – z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Euro- pejskiej – dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej – wydanie specjalne. Dział I. Postanowienia ogólne Rozdział 1. Zakres ustawy Art. 1. [Zakres i cele ustawy] 1.2 Ustawa określa: 1) zasady wykonywania i kontroli działalności polegającej na świad- czeniu usług telekomunikacyjnych, dostarczaniu sieci telekomu- nikacyjnych lub świadczeniu usług towarzyszących, zwanej dalej „działalnością telekomunikacyjną”; 2) prawa i obowiązki przedsiębiorców telekomunikacyjnych; 3) prawa i obowiązki użytkowników oraz użytkowników urządzeń radiowych; 4) warunki podejmowania i wykonywania działalności polegającej na dostarczaniu sieci i udogodnień towarzyszących oraz świadczeniu usług telekomunikacyjnych, w tym sieci i usług służących roz- powszechnianiu lub rozprowadzaniu programów radiofonicznych i telewizyjnych; 5) warunki regulowania rynków telekomunikacyjnych; 6) warunki świadczenia usługi powszechnej; 7) warunki ochrony użytkowników usług, w szczególności w zakresie prawa do prywatności i poufności; 8) warunki gospodarowania częstotliwościami, zasobami orbitalnymi oraz numeracją; 9) warunki przetwarzania danych w telekomunikacji i ochrony ta- jemnicy telekomunikacyjnej; 10) zadania i obowiązki na rzecz obronności, bezpieczeństwa państwa oraz bezpieczeństwa i porządku publicznego, w zakresie teleko- munikacji; 2 Art. 1 ust. 1 pkt 11 w brzmieniu ustawy z dnia 13.04.2007 r. (Dz.U. Nr 82, poz. 556), która wchodzi w życie 20.07.2007 r.; ust. 1 zmieniony ustawą z dnia 16.11.2012 r. (Dz.U. z 2012 r. poz. 1445), która wchodzi w życie 21.01.2013 r. Piątek 3
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Prawo telekomunikacyjne. Komentarz
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: