Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00013 003521 22410120 na godz. na dobę w sumie
Prawo upadłościowe i naprawcze - ebook/pdf
Prawo upadłościowe i naprawcze - ebook/pdf
Autor: , Liczba stron: 344
Wydawca: C. H. Beck Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-255-2564-4 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> naukowe i akademickie >> prawo
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Podręcznik obejmuje kompleksowy wykład z prawa upadłościowego i naprawczego. Systematyka niniejszego podręcznika w głównej mierze została oparta na
strukturze ustawy – Prawo upadłościowe i naprawcze. Dlatego też, cała materia zawarta w podręczniku została omówiona w sposób chronologiczny do przebiegu
postępowania upadłościowego, postępowania w przedmiocie orzekania zakazu prowadzenia działalności gospodarczej oraz postępowania naprawczego.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Akademia Prawa Robert Lewandowski Przemysław Wołowski Prawo upadło(cid:258)ciowe i naprawcze C. H. Beck AKADEMIA PRAWA Prawo upadło(cid:258)ciowe i naprawcze W sprzedaży: S. Gurgul PRAWO UPADŁOŚCIOWE I NAPRAWCZE, wyd. 7 Duże Komentarze Becka K. Flaga-Gieruszyńska PRAWO UPADŁOŚCIOWE I NAPRAWCZE, wyd. 3 Skrypty Becka R. Adamus UPADŁOŚĆ A POTRĄCENIE Krótkie Komentarze Becka Wprowadzenie A. Szajkowski KSH, KRSU, MSiGU, PrUpN Edycja Sądowa PRAWO UPADŁOŚCIOWE I NAPRAWCZE, wyd. 15 Twoje Prawo www.sklep.beck.pl Akademia Prawa Robert Lewandowski Przemysław Wołowski Prawo upadło(cid:258)ciowe i naprawcze Wydawnictwo C. H. BECK Warszawa 2011 Redakcja: Aneta Flisek © Wydawnictwo C. H. Beck 2011 Wydawnictwo C.H. Beck Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa Skład i łamanie: TimPrint Druk i oprawa: P.W.P. INTERDRUK, Warszawa ISBN 978-83-255-2563-7 ISBN e-book 978-83-255-2564-4 Σπισ τρε!χι σ. Νβ. Ωψκαζ σκρ⌠τ⌠ω . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ΞΙΞ Ροζδζια∀ 1. Ζαγαδνιενια ογ⌠λνε . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ♣ 1. Ποϕ!χιε πραωα υπαδ∀ο#χιοωεγο ι ναπραωχζεγο . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ι. Ποϕ!χιε πραωα υπαδ∀ο#χιοωεγο . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ΙΙ. Ποϕ!χιε υπαδ∀ο#χι . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ΙΙΙ. Ποϕ!χιε πραωα ναπραωχζεγο . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ♣ 2. Φυνκχϕε πραωα υπαδ∀ο#χιοωεγο ι ναπραωχζεγο . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ι. Υωαγι ογ⌠λνε . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ΙΙ. Φυνκχϕα ωινδψκαχψϕνα . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ΙΙΙ. Φυνκχϕα προφιλακτψχζνα . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ις. Φυνκχϕα ωψχηοωαωχζα . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ς. Φυνκχϕα οδδ∀υ∃ενιοωα . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ςΙ. Φυνκχϕα σαναχψϕνα . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ♣ 3. Ροδζαϕε ποστ!ποωα υπαδ∀ο#χιοωψχη . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ♣ 4. ρ⌠δ∀α πραωα υπαδ∀ο#χιοωεγο ι ναπραωχζεγο . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ♣ 5. Σψστεµατψκα πραωα υπαδ∀ο#χιοωεγο ι ναπραωχζεγο . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ι. Βυδοωα υσταωψ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ΙΙ. Ροδζαϕε νορµ πραωα υπαδ∀ο#χιοωεγο ι ναπραωχζεγο . . . . . . . . . . . . . . ♣ 6. Πραωο υπαδ∀ο#χιοωε ι ναπραωχζε, α σψστεµ πολσκιεγο πραωα . . . . . . . . . . . 1 1 1 2 3 3 3 4 4 5 5 6 6 7 9 9 10 11 1 1 1 3 6 7 7 8 9 10 11 12 13 16 17 17 17 18 Ροζδζια∀ 2. Ρψσ ηιστορψχζνψ ρεγυλαχϕι πραωνψχη δοτψχζ#χψχη υπαδ∀ο!χι ποδµιοτ⌠ω πραωνψχη . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 21 ♣ 7. Ρεγυλαχϕε πραωνε οδνοσζ∋χε σι! δο υπαδ∀ο#χι οβοωι∋ζυϕ∋χε ω οκρεσιε σταρο∃ψτνο#χι, χεσαρστωα ρζψµσκιεγο οραζ ρεγυλαχϕε πραωνε υσταωοδαωστωα νιεµιεχκιεγο, αυστριαχκιεγο ι φρανχυσκιεγο . . . . . . . . . . . . Ι. Οκρεσ σταρο∃ψτνο#χι ι οβοωι∋ζψωανια ρεγυλαχϕι πραωα ρζψµσκιεγο . . . ΙΙ. Ρεγυλαχϕε πραωα #ρεδνιοωιεχζνψχη µιαστ ω∀οσκιχη . . . . . . . . . . . . . . . . ΙΙΙ. Ρεγυλαχϕε πραωα φρανχυσκιεγο . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ις. Ρεγυλαχϕε πραωα νιεµιεχκιεγο . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ς. Ρεγυλαχϕε πραωα αυστριαχκιεγο . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 14 16 17 18 20 21 21 24 26 27 32 ς Σπισ τρε#χι ♣ 8. Πραωο υπαδ∀ο#χιοωε να τερεναχη ζιεµ Πολσκιχη ω οκρεσιε ζαβορ⌠ω οραζ ω οκρεσιε ΙΙ Ρζεχζποσπολιτεϕ Πολσκιεϕ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ι. Ρεγυλαχϕε πραωνε να τερεναχη ζιεµ πολσκιχη ω οκρεσιε ζαβορ⌠ω . . . . ΙΙ. Υνιφικαχϕα πραωα υπαδ∀ο#χιοωεγο ω οκρεσιε ΙΙ Ρζεχζποσπολιτεϕ Πολσκιεϕ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. Προχεσ λεγισλαχψϕνψ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. Πραωο υπαδ∀ο#χιοωε ζ 1934 ρ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3. Πραωο ο ποστ!ποωανιυ υκ∀αδοωψµ ζ 1934 ρ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ροζδζια∀ 3. Ναχζελνε ζασαδψ πραωα υπαδ∀ο!χιοωεγο ι ναπραωχζεγο . . . . . . . . ♣ 9. Ποϕ!χιε οραζ ποδζια∀ ζασαδ πραωα υπαδ∀ο#χιοωεγο ι ναπραωχζεγο . . . . . . . Ι. Ποϕ!χιε ζασαδψ πραωα . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ΙΙ. Ποδζια∀ ζασαδ πραωα υπαδ∀ο#χιοωεγο . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ♣ 10. Ναχζελνε ζασαδψ πραωα υπαδ∀ο#χιοωεγο ι ναπραωχζεγο . . . . . . . . . . . . . . . Ι. Ζασαδα οπτψµαλιζαχϕι . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ΙΙ. Ζασαδα δοµιναχϕι γρυποωεγο ιντερεσυ ωιερζψχιελι . . . . . . . . . . . . . . . . ♣ 11. Ζασαδψ προχεσοωε πραωα υπαδ∀ο#χιοωεγο ι ναπραωχζεγο . . . . . . . . . . . . . Ι. Ζασαδα φορµαλιζµυ προχεσοωεγο . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ΙΙ. Ζασαδα πισεµνο#χι . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ΙΙΙ. Ζασαδα κοντραδψκχψϕνο#χι (σπορνο#χι) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ις. Ζασαδα ροζπορζ∋δζαλνο#χι (δψσποζψχψϕνο#χι) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ς. Ζασαδα ϕαωνο#χι . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ςΙ. Ζασαδα ρ⌠ωνο#χι (ρ⌠ωνουπραωνιενια) ωιερζψχιελι ι υπαδ∀εγο . . . . . . 1. Ρ⌠ωνο#( ωοβεχ υπαδ∀ψχη . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. Ρ⌠ωνο#( ωοβεχ ωιερζψχιελι . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ςΙΙ. Ζασαδα κοντψνυαχϕι . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ςΙΙΙ. Ζασαδα σζψβκο#χι ποστ!ποωανια . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ΙΞ. Ζασαδα κονχεντραχϕι . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ροζδζια∀ 4. Ποδµιοτψ ποστ∃ποωανια υπαδ∀ο!χιοωεγο ι ναπραωχζεγο . . . . . . . ♣ 12. Σψστεµατψκα ποδµιοτ⌠ω ποστ!ποωανια υπαδ∀ο#χιοωεγο ι ναπραωχζεγο. Υωαγι ωστ!πνε . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ♣ 13. Οργανψ σ∋δοωε ποστ!ποωανια υπαδ∀ο#χιοωεγο ι ναπραωχζεγο . . . . . . . . . Ι. Σ∋δ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. Ω∀α#χιωο#( ρζεχζοωα . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. Ω∀α#χιωο#( µιεϕσχοωα . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3. Σκ∀αδ σ∋δυ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ΙΙ. Σ!δζια−κοµισαρζ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. Στατυσ σ!δζιεγο−κοµισαρζα . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. Ζακρεσ χζψννο#χι σ!δζιεγο−κοµισαρζα . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.1. Χζψννο#χι κιεροωνιχζε . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.2. Χζψννο#χι ναδζορχζε . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.3. Ιννε χζψννο#χι . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ♣ 14. Οργανψ ποζασ∋δοωε ποστ!ποωανια υπαδ∀ο#χιοωεγο ι ναπραωχζεγο . . . . . Ι. Υωαγι ωστ!πνε . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ΙΙ. Ωψµογι φορµαλνε δο πε∀νιενια φυνκχϕι σψνδψκα, τψµχζασοωεγο ναδζορχψ σ∋δοωεγο οραζ ζαρζ∋δχψ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ΙΙΙ. Ζαστ!πχα σψνδψκα, τψµχζασοωεγο ναδζορχψ σ∋δοωεγο οραζ ζαρζ∋δχψ Ις. Πε∀νοµοχνιχψ σψνδψκα, τψµχζασοωεγο ναδζορχψ σ∋δοωεγο σ. Νβ. 22 22 23 23 25 26 27 27 27 28 29 29 30 31 32 32 32 33 33 35 35 36 36 37 38 39 39 40 41 41 42 43 44 44 44 44 45 46 47 48 49 51 36 36 36 36 39 44 47 47 47 50 51 51 52 53 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 64 65 65 70 70 70 71 72 73 73 75 76 77 78 79 79 80 85 οραζ ζαρζ∋δχψ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 86 ςΙ Σπισ τρε#χι σ. Νβ. ς. Ωψναγροδζενιε οραζ ζωροτ κοσζτ⌠ω πονιεσιονψχη πρζεζ σψνδψκα, τψµχζασοωεγο ναδζορχ! σ∋δοωεγο οραζ ζαρζ∋δχ! . . . . . . . . . . . . . . . . 1. Πραωο δο ωψναγροδζενια . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. Πραωο δο ζωροτυ κοσζτ⌠ω . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3. Ορζεκανιε ο ωψναγροδζενιυ οραζ ζωροχιε ωψδατκ⌠ω . . . . . . . . . . . 3.1. Υωαγι ογ⌠λνε . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.2. Υσταλανιε ωψσοκο#χι ωψναγροδζενια . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4. Πραωο δο ζαλιχζεκ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5. Πραωο δο ζασκαρ∃ανια . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 52 53 53 53 54 54 55 87 87 91 92 92 93 94 95 ςΙ. Οβοωι∋ζεκ σπραωοζδαωχζψ σψνδψκα, ναδζορχψ σ∋δοωεγο οραζ ζαρζ∋δχψ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ςΙΙ. Οδωο∀ανιε σψνδψκα, ναδζορχψ σ∋δοωεγο οραζ ζαρζ∋δχψ . . . . . . . . . . . ςΙΙΙ. Σψνδψκ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. Στατυσ πραωνψ σψνδψκα . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.1. Τεορια υρζ!δοωα . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.2. Τεορια ζαστ!πστωα . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.3. Τεορια φυνκχϕοναριυσζα . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.4. Τεορια οργανυ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. Οβοωι∋ζκι ι υπραωνιενια σψνδψκα . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ΙΞ. Ναδζορχα σ∋δοωψ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ξ. Ζαρζ∋δχα . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ♣ 15. Υχζεστνιχψ ποστ!ποωανια υπαδ∀ο#χιοωεγο . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ι. Υπαδ∀ψ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. Ποϕ!χιε υπαδ∀εγο . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. Ζδολνο#( υπαδ∀ο#χιοωα . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.1. Ζδολνο#( υπαδ∀ο#χιοωα α #µιερ( δ∀υ∃νικα . . . . . . . . . . . . . . . . 2.2. Ωψ∀∋χζενια . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3. Στατυσ υπαδ∀εγο . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4. Υστανοωιενιε κυρατορα δλα υπαδ∀εγο . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5. )µιερ( υπαδ∀εγο . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ΙΙ. Ωιερζψχιελ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. Ποϕ!χιε ωιερζψχιελα υπαδ∀ο#χιοωεγο . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. Υστανοωιενιε κυρατορα δλα ωιερζψχιελα . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3. Οργανψ ωιερζψχιελι . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.1. Ζγροµαδζενιε ωιερζψχιελι . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.1.1. Ζωο∀ανιε ζγροµαδζενια ωιερζψχιελι . . . . . . . . . . . . . . . . 3.1.2. Πρζεβιεγ ζγροµαδζενια ωιερζψχιελι . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.1.3. Γ∀οσοωανιε να ζγροµαδζενιυ ωιερζψχιελι . . . . . . . . . . . 3.2. Ραδα ωιερζψχιελι . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.2.1. Σκ∀αδ ραδψ ωιερζψχιελι . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.2.2. Υπραωνιενια ραδψ ωιερζψχιελι . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.2.3. Χζψννο#χι ωψµαγαϕ∋χε ζεζωολενια ραδψ ωιερζψχιελι . . 3.2.4. Ποσιεδζενια ραδψ ωιερζψχιελι . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.2.5. Υχηωα∀ψ ραδψ ωιερζψχιελι . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.2.6. Πραωο δο ζωροτυ ωψδατκ⌠ω οραζ οδποωιεδζιαλνο#( ζα σζκοδ! χζ∀ονκα ραδψ ωιερζψχιελι . . . . . . . . . . . . . . . . . ♣ 16. Ποδµιοτψ ινχψδενταλνε . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ι. Κοµορνικ σ∋δοωψ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ΙΙ. Βιεγ∀ψ σ∋δοωψ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ΙΙΙ. Νοταριυσζ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96 55 56 98 56 100 56 100 56 101 57 102 57 103 57 104 58 105 59 106 59 107 60 109 61 109 61 109 61 110 62 111 62 112 62 113 63 115 64 117 64 118 64 118 64 119 65 121 65 121 65 122 66 124 67 126 68 129 68 131 69 134 69 137 70 139 71 141 71 142 71 144 72 144 72 146 73 148 ςΙΙ Σπισ τρε∀χι σ. Νβ. Ροζδζια! 5. Ποστ∀ποωανιε ω πρζεδµιοχιε ογ!οσζενια υπαδ!ο#χι . . . . . . . . . . . . 75 149 ♣ 17. Ποδσταωψ ογ!οσζενια υπαδ!ο∀χι . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ι. Νιεωψπ!αχαλνο∀# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. Υωαγι ωστ∃πνε . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. Νιεωψκονψωανιε ωψµαγαλνψχη ζοβοωι ζα πιενι∃∋νψχη . . . . . . 3. Ναδµιερνε ζαδ!υ∋ενιε . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ♣ 18. Ωσζχζ∃χιε ποστ∃ποωανια υπαδ!ο∀χιοωεγο . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ι. Ποδµιοτψ λεγιτψµοωανε ω πρζεδµιοχιε ζ!ο∋ενια ωνιοσκυ ο ογ!οσζενιε υπαδ!ο∀χι . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. ∆!υ∋νικ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. Ωιερζψχιελ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ♣ 19. Πρζεβιεγ ποστ∃ποωανια ω πρζεδµιοχιε ογ!οσζενια υπαδ!ο∀χι . . . . . . . . . . . Ι. Υωαγι ωστ∃πνε . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ΙΙ. Φορµαλνοπραωνα οχενα ωνιοσκυ ω πρζεδµιοχιε ογ!οσζενια 75 149 76 149 76 149 76 150 77 151 77 152 78 152 78 153 80 158 80 159 81 159 υπαδ!ο∀χι . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. Υωαγι ωστ∃πνε . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. Ωνιοσεκ δ!υ∋νικα . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3. Ωνιοσεκ ωιερζψχιελα . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82 160 82 160 82 161 84 164 ΙΙΙ. Σκυτκι πραωνε νιεζαχηοωανια ωψµογ⌠ω φορµαλνψχη ωνιοσκυ ω πρζεδµιοχιε ογ!οσζενια υπαδ!ο∀χι . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84 165 Ις. Μερψτορψχζνε ροζποζνανιε ωνιοσκυ ω πρζεδµιοχιε ογ!οσζενια υπαδ!ο∀χι . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. Υωαγι ογ⌠λνε . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ς. Ποστ∃ποωανιε ζαβεζπιεχζαϕ χε . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ςΙ. Ωστ∃πνε ζγροµαδζενιε ωιερζψχιελι . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. Υωαγι ωστ∃πνε . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. Ποδσταωψ ζωο!ανια ωστ∃πνεγο ζγροµαδζενια ωιερζψχιελι . . . . . . . 3. Χελ ωστ∃πνεγο ζγροµαδζενια ωιερζψχιελι . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.1. Υωαγι ογ⌠λνε . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.2. Υκ!αδ ϕακο γ!⌠ωνψ χελ ωστ∃πνεγο ζγροµαδζενια ωιερζψχιελι 4. Πρζεβιεγ ωστ∃πνεγο ζγροµαδζενια ωιερζψχιελι . . . . . . . . . . . . . . . . ♣ 20. Ορζεχζενια κο χζ χε ποστ∃ποωανιε ω πρζεδµιοχιε ογ!οσζενια υπαδ!ο∀χι Ι. Ροδζαϕε ορζεχζε . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. Υωαγι ογ⌠λνε . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. Ορζεχζενιε ο ογ!οσζενιυ υπαδ!ο∀χι . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3. Ορζεχζενιε ο οδδαλενιυ ωνιοσκυ ο ογ!οσζενιε υπαδ!ο∀χι . . . . . . . . 3.1. Οδδαλενιε ωνιοσκυ ο ογ!οσζενιε υπαδ!ο∀χι να ποδσταωιε 85 166 85 166 86 170 88 178 88 178 88 179 88 180 88 180 89 182 90 186 91 187 91 187 91 187 91 187 92 189 αρτ. 12 ΠρΥπΝ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93 191 3.2. Οδδαλενιε ωνιοσκυ ο ογ!οσζενιε υπαδ!ο∀χι να ποδσταωιε αρτ. 13 ΠρΥπΝ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4. Ορζεχζενιε ο οδρζυχενιυ ωνιοσκυ ο ογ!οσζενιε υπαδ!ο∀χι . . . . . . . 93 193 94 195 ΙΙ. Οβοωι ζεκ οβωιεσζχζενια οραζ δορ∃χζενια ποστανοωιενια ω πρζεδµιοχιε ογ!οσζενια υπαδ!ο∀χι . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ΙΙΙ. Ζασκαρ∋ανιε ποστανοωιενια ω πρζεδµιοχιε ογ!οσζενια υπαδ!ο∀χι . . . ♣ 21. Κοσζτψ ποστ∃ποωανια ω πρζεδµιοχιε ογ!οσζενια υπαδ!ο∀χι . . . . . . . . . . . . . Ι. Σκ!αδ κοσζτ⌠ω . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ΙΙ. Ζασαδψ πονοσζενια κοσζτ⌠ω ποστ∃ποωανια ω πρζεδµιοχιε 94 196 95 198 96 201 96 201 ογ!οσζενια υπαδ!ο∀χι . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96 203 ςΙΙΙ Σπισ τρε#χι σ. Νβ. Ροζδζια∀ 6. Σκυτκι ογ∀οσζενια υπαδ∀ο!χι . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99 205 ♣ 22. Υωαγι ωστ!πνε . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ♣ 23. Σκυτκι ογ∀οσζενια υπαδ∀ο#χι χο δο οσοβψ υπαδ∀εγο . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99 205 99 206 Ι. Οβοωι∋ζκι υπαδ∀εγο . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 206 1. Οβοωι∋ζκι υπαδ∀εγο ω πρζψπαδκυ ογ∀οσζενια υπαδ∀ο#χι οβεϕµυϕ∋χ∋ λικωιδαχϕ! µαϕ∋τκυ υπαδ∀εγο . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 206 2. Οβοωι∋ζκι υπαδ∀εγο ω πρζψπαδκυ ογ∀οσζενια υπαδ∀ο#χι ζ µο∃λιωο#χι∋ ζαωαρχια υκ∀αδυ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101 209 3. Ζαστοσοωανιε #ροδκ⌠ω πρζψµυσυ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101 210 4. Φιρµα υπαδ∀εγο . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102 212 ♣ 24. Σκυτκι ογ∀οσζενια υπαδ∀ο#χι χο δο µαϕ∋τκυ υπαδ∀εγο . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102 213 Ι. Μασα υπαδ∀ο#χι . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103 213 1. Ποϕ!χιε µασψ υπαδ∀ο#χι . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103 213 2. Ωψ∀∋χζενια ζ µασψ υπαδ∀ο#χι . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103 215 3. Υσταλενιε σκ∀αδυ µασψ υπαδ∀ο#χι . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106 222 3.1. Σπισ ινωενταρζα . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106 222 3.2. Ωψ∀∋χζενια ζ µασψ υπαδ∀ο#χι . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106 224 3.3. Ποω⌠δζτωο ο ωψ∀∋χζενιε ζ µασψ υπαδ∀ο#χι . . . . . . . . . . . . . . . 107 228 4. Χζψννο#χι υπαδ∀εγο δοτψχζ∋χε µιενια ωχηοδζ∋χεγο ω σκ∀αδ µασψ υπαδ∀ο#χι . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107 231 4.1. Χζψννο#χι υπαδ∀εγο δοτψχζ∋χε µιενια ωχηοδζ∋χεγο ω σκ∀αδ µασψ υπαδ∀ο#χι ω πρζψπαδκυ ογ∀οσζενια υπαδ∀ο#χι οβεϕµυϕ∋χεϕ λικωιδαχϕ! µαϕ∋τκυ υπαδ∀εγο . . . . . . . . . . . . . . . . . 108 232 4.2. Χζψννο#χι υπαδ∀εγο δοτψχζ∋χε µιενια ωχηοδζ∋χεγο ω σκ∀αδ µασψ υπαδ∀ο#χι ω πρζψπαδκυ ογ∀οσζενια υπαδ∀ο#χι ζ µο∃λιωο#χι∋ ζαωαρχια υκ∀αδυ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108 233 4.2.1. Υστανοωιενιε ζαρζ∋δυ πρζεζ σ∋δ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108 233 4.2.2. Νιεωα∃νο#( χζψννο#χι υπαδ∀εγο . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109 235 4.2.3. Ποζοσταωιενιε υπαδ∀εµυ πραωα ζαρζ∋δυ . . . . . . . . . . . 109 238 5. Ζοβοωι∋ζανια ωψνικαϕ∋χε ζε ζλεχε ροζραχηυνκυ . . . . . . . . . . . . . . 110 240 6. Ζακαζ οβχι∋∃ανια µασψ υπαδ∀ο#χι . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110 241 ♣ 25. Σκυτκι ογ∀οσζενια υπαδ∀ο#χι χο δο ζοβοωι∋ζα υπαδ∀εγο . . . . . . . . . . . . . . 111 243 Ι. Υωαγι ογ⌠λνε . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112 243 ΙΙ. Σκυτκι ογ∀οσζενια υπαδ∀ο#χι χο δο ζοβοωι∋ζα υπαδ∀εγο ω ραζιε ογ∀οσζενια υπαδ∀ο#χι ζ µο∃λιωο#χι∋ ζαωαρχια υκ∀αδυ . . . . . . . . . . . . . . 114 251 1. )ωιαδχζενια οβϕ!τε υκ∀αδεµ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114 251 2. Ποτρ∋χενια ωζαϕεµνψχη ωιερζψτελνο#χι . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114 252 3. Υµοωα ναϕµυ λυβ δζιερ∃αωψ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116 255 ΙΙΙ. Σκυτκι ογ∀οσζενια υπαδ∀ο#χι χο δο ζοβοωι∋ζα υπαδ∀εγο ω ραζιε ογ∀οσζενια υπαδ∀ο#χι οβεϕµυϕ∋χεϕ λικωιδαχϕ! µαϕ∋τκυ υπαδ∀εγο . . . . . 117 256 1. Ωψµαγαλνο#( ζοβοωι∋ζα . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117 256 2. Ποτρ∋χενια ωζαϕεµνψχη ωιερζψτελνο#χι . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117 258 3. Ωπ∀ψω ογ∀οσζενια υπαδ∀ο#χι να ποσζχζεγ⌠λνε υµοωψ χψωιλνοπραωνε . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118 260 3.1. Υωαγι ωστ!πνε . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118 260 3.2. Ωψκονανιε ζοβοωι∋ζανια πρζεζ σψνδψκα . . . . . . . . . . . . . . . . . 119 261 3.3. Σκυτκι ογ∀οσζενια υπαδ∀ο#χι οδνοσζ∋χε σι! δο ποσζχζεγ⌠λνψχη ροδζαϕ⌠ω υµ⌠ω χψωιλνοπραωνψχη . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119 262 3.3.1. Υµοωα σπρζεδα∃ψ λυβ κοµισυ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119 262 3.3.2. Υµοωα ζλεχενια λυβ κοµισυ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120 263 ΙΞ Σπισ τρε#χι σ. Νβ. 3.3.3. Υµοωα αγενχψϕνα . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120 264 3.3.4. Υµοωα υ∃ψχζενια . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120 265 3.3.5. Υµοωα πο∃ψχζκι . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120 266 3.3.6. Υµοωα ναϕµυ λυβ δζιερ∃αωψ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120 267 3.3.6.1. Σκυτκι σπρζεδα∃ψ νιερυχηοµο#χι . . . . . . . . . . . 121 268 3.3.6.2. Ωψποωιεδζενιε υµοωψ ναϕµυ λυβ δζιερ∃αωψ νιερυχηοµο#χι . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121 269 3.3.6.3. Οδστ∋πιενιε οδ υµοωψ ναϕµυ λυβ δζιερ∃αωψ . 121 270 3.3.7. Υµοωα κρεδψτυ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122 271 3.3.8. Υµοωα ραχηυνκυ παπιερ⌠ω ωαρτο#χιοωψχη ι ραχηυνκυ βανκοωεγο . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122 273 3.3.9. Υµοωα πρζεχηοωανια . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123 274 3.3.10. Υµοωα λεασινγυ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123 275 3.3.11. Υµοωα οβοωι∋ζκοωεγο υβεζπιεχζενια µαϕ∋τκοωεγο . 123 276 3.3.12. Υµοωα µαϕ∋τκοωα µα∀∃ονκα . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124 277 Ις. Σκυτκι ζµιανψ ποστανοωιενια ο ογ∀οσζενιυ υπαδ∀ο#χι . . . . . . . . . . . . . 124 278 1. Σκυτκι ζµιανψ ποστανοωιενια ο ογ∀οσζενιυ υπαδ∀ο#χι οβεϕµυϕ∋χ∋ λικωιδαχϕ! µαϕ∋τκυ υπαδ∀εγο . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124 278 2. Σκυτκι ζµιανψ ποστανοωιενια ο ογ∀οσζενιυ υπαδ∀ο#χι ζ µο∃λιωο#χι∋ ζαωαρχια υκ∀αδυ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124 279 ♣ 26. Σκυτκι ογ∀οσζενια υπαδ∀ο#χι χο δο σπαδκ⌠ω ναβψτψχη πρζεζ υπαδ∀εγο . . . 124 280 Ι. Υωαγι ογ⌠λνε . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125 280 ΙΙ. Ωεϕ#χιε σπαδκυ δο µασψ υπαδ∀ο#χι . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125 281 ΙΙΙ. Νιεωα∃νο#( υµοωψ ζβψχια σπαδκυ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126 285 Ις. Ο#ωιαδχζενιε ο πρζψϕ!χιυ λυβ οδρζυχενιυ σπαδκυ . . . . . . . . . . . . . . . . 126 286 ♣ 27. Ωπ∀ψω ογ∀οσζενια υπαδ∀ο#χι να στοσυνκι µαϕ∋τκοωε µα∀∃ε σκιε υπαδ∀εγο 126 287 Ι. Υστανιε ωσπ⌠λνο#χι µαϕ∋τκοωεϕ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127 287 ΙΙ. Υστανοωιενιε ροζδζιελνο#χι µαϕ∋τκοωεϕ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127 290 ΙΙΙ. Υµοωα µαϕ∋τκοωα ζνοσζ∋χα ωσπ⌠λνο#( . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128 292 ♣ 28. Βεζσκυτεχζνο#( ι ζασκαρ∃ανιε χζψννο#χι υπαδ∀εγο . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128 293 Ι. Υωαγι ωστ!πνε . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128 293 ΙΙ. Βεζσκυτεχζνο#( χζψννο#χι πραωνψχη υπαδ∀εγο . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129 297 ΙΙΙ. Βεζσκυτεχζνο#( χζψννο#χι πραωνψχη οδπ∀ατνψχη . . . . . . . . . . . . . . . . . 130 300 Ις. Βεζσκυτεχζνο#( ωψναγροδζενια υµοωνεγο . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131 301 ς. Βεζσκυτεχζνο#( ηιποτεκι οραζ ζασταωυ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131 302 ςΙ. Πραωο δο ωνιεσιενια ποω⌠δζτωα . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132 303 ♣ 29. Ωπ∀ψω ογ∀οσζενια υπαδ∀ο#χι να ζλεχενια ροζραχηυνκυ ω σψστεµαχη π∀ατνο#χι ι σψστεµαχη ροζραχηυνκυ παπιερ⌠ω ωαρτο#χιοωψχη . . . . . . . . . . . 133 306 ♣ 30. Ωπ∀ψω ογ∀οσζενια υπαδ∀ο#χι να ποστ!ποωανια σ∋δοωε ι αδµινιστραχψϕνε 134 308 Ι. Υωαγι ωστ!πνε . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134 308 ΙΙ. Ωπ∀ψω ογ∀οσζενια υπαδ∀ο#χι να ιννε ποστ!ποωανια ω ραζιε ογ∀οσζενια υπαδ∀ο#χι ζ µο∃λιωο#χι∋ ζαωαρχια υκ∀αδυ . . . . . . . . . . . . . . 135 309 1. ∆οπυσζχζαλνο#( ωσζχζ!χια σπραω σ∋δοωψχη ι αδµινιστραχψϕνψχη 135 309 2. Ωπ∀ψω ογ∀οσζενια υπαδ∀ο#χι να ποστ!ποωανια εγζεκυχψϕνε . . . . . 136 314 3. Ζαπισ να σ∋δ πολυβοωνψ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137 316 ΙΙΙ. Ωπ∀ψω ογ∀οσζενια υπαδ∀ο#χι να ιννε ποστ!ποωανια ω ραζιε ογ∀οσζενια υπαδ∀ο#χι οβεϕµυϕ∋χεϕ λικωιδαχϕ! µαϕ∋τκυ υπαδ∀εγο . . . . . 137 317 1. ∆οπυσζχζαλνο#( ωσζχζ!χια σπραω σ∋δοωψχη ι αδµινιστραχψϕνψχη 137 317 2. Ωπ∀ψω ογ∀οσζενια υπαδ∀ο#χι να ποστ!ποωανια εγζεκυχψϕνε . . . . . 137 318 3. Ζαπισ να σ∋δ πολυβοωνψ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138 320 Ξ Σπισ τρε#χι σ. Νβ. Ις. Σκυτκι ζµιανψ ποστανοωιενια ο ογ∀οσζενιυ υπαδ∀ο#χι . . . . . . . . . . . . . 138 321 1. Σκυτκι ζµιανψ ποστανοωιενια ο ογ∀οσζενιυ υπαδ∀ο#χι οβεϕµυϕ∋χ∋ λικωιδαχϕε µαϕ∋τκυ υπαδ∀εγο . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138 321 2. Σκυτκι ζµιανψ ποστανοωιενια ο ογ∀οσζενιυ υπαδ∀ο#χι ζ µο∃λιωο#χι∋ ζαωαρχια υκ∀αδυ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138 322 Ροζδζια∀ 7. Ω∀α!χιωε ποστ∃ποωανιε υπαδ∀ο!χιοωε πο ογ∀οσζενιυ υπαδ∀ο!χι (ζαγαδνιενια ογ⌠λνε δλα ποστ∃ποωανια υπαδ∀ο!χιοωεγο ζ µο λιωο!χι# ζαωαρχια υκ∀αδυ ι ποστ∃ποωανια οβεϕµυϕ#χεγο λικωιδαχϕ∃ µαϕ#τκυ υπαδ∀εγο) 139 323 ♣ 31. Κονστρυκχϕα πραωνα ω∀α#χιωεγο ποστ!ποωανια υπαδ∀ο#χιοωεγο . . . . . . . . 139 323 Ι. Υωαγι ωστ!πνε . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140 323 ΙΙ. Ποσιεδζενια σ∋δοωε . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 142 329 ΙΙΙ. Οβωιεσζχζενια . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143 331 Ις. Ποστ!ποωανιε δοωοδοωε . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 144 332 ς. Ορζεχζενια σ∋δοωε . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145 334 ςΙ. Σψστεµ #ροδκ⌠ω ζασκαρ∃ανια . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 146 336 1. Ποϕ!χιε σψστεµυ #ροδκ⌠ω ζασκαρ∃ανια οραζ ιχη ροδζαϕε . . . . . . . . . . 146 336 2. Ζωψχζαϕνε ι ναδζωψχζαϕνε #ροδκι ζασκαρ∃ανια ωε ω∀α#χιωψµ ποστ!ποωανιυ υπαδ∀ο#χιοωψµ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 146 337 3. Ιννε #ροδκι ζασκαρ∃ανια ωε ω∀α#χιωψµ ποστ!ποωανιυ υπαδ∀ο#χιοωψµ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 147 338 ςΙΙ. Κοσζτψ ποστ!ποωανια . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 147 339 1. Ποϕ!χιε κοσζτ⌠ω ποστ!ποωανια . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 147 339 2. Ζασαδα ποκρψωανια κοσζτ⌠ω . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 148 340 3. Ζαλιχζκα να κοσζτψ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 148 341 4. Ζωροτ κοσζτ⌠ω . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 148 342 Ροζδζια∀ 8. Ζγ∀οσζενιε ι υσταλενιε ωιερζψτελνο!χι . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 151 344 ♣ 32. Ζγ∀ασζανιε ωιερζψτελνο#χι . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 151 344 Ι. Ωιερζψτελνο#χι ποδλεγαϕ∋χε ζγ∀οσζενιυ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 152 344 ΙΙ. Ζγ∀οσζενιε ωιερζψτελνο#χι . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 153 347 1. Υωαγι ογ⌠λνε . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 153 347 2. Σπραωδζενιε ζγ∀οσζονψχη ωιερζψτελνο#χι . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 153 348 ♣ 33. Λιστα ωιερζψτελνο#χι . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 154 351 Ι. Σπορζ∋δζενιε λιστψ ωιερζψτελνο#χι . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155 351 ΙΙ. Ζασκαρ∃ανιε λιστψ ωιερζψτελνο#χι . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 157 357 ΙΙΙ. Ζατωιερδζενιε ι υζυπε∀νιανιε λιστψ ωιερζψτελνο#χι . . . . . . . . . . . . . . . . . 158 361 1. Ζατωιερδζενιε λιστψ ωιερζψτελνο#χι . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 158 361 2. Υζυπε∀νιενιε λιστψ ωιερζψτελνο#χι . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 158 363 Ις. Ωψχι∋γ ζ λιστψ ωιερζψτελνο#χι . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 159 365 ς. Ωζµιανκα ο οδποωιεδζιαλνο#χι υπαδ∀εγο . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 159 367 ♣ 34. Υπραωνιενια ωιερζψχιελα . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 159 368 Ι. Πραωο δο δοχηοδζενια ωιερζψτελνο#χι πο υµορζενιυ . . . . . . . . . . . . . 159 368 ΙΙ. Πραωο δο ζωροτυ δοκυµεντ⌠ω . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 160 369 Ροζδζια∀ 9. Υκ∀αδ ω ποστ∃ποωανιυ υπαδ∀ο!χιοωψµ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 161 370 ♣ 35. Ιστοτα ι χηαρακτερ πραωνψ υκ∀αδυ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 161 370 Ι. Ιστοτα υκ∀αδυ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 162 370 ΙΙ. Χηαρακτερ πραωνψ υκ∀αδυ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 162 371 1. Υωαγι ωστ!πνε . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 162 371 ΞΙ Σπισ τρε#χι σ. Νβ. 2. Χηαρακτερ πραωνψ υκ∀αδυ ϕακο υµοωα . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 162 372 3. Χηαρακτερ πραωνψ υκ∀αδυ ϕακο υγοδα . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 164 373 4. Χηαρακτερ πραωνψ υκ∀αδυ ϕακο ορζεχζενιε σ∋δοωε . . . . . . . . . . . . . 165 374 5. Χηαρακτερ πραωνψ υκ∀αδυ ϕακο ακτ πραωνψ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 166 375 6. Χηαρακτερ πραωνψ υκ∀αδυ ϕακο ακτ ω∀αδχζψ ωιερζψχιελι . . . . . . . . . 166 376 7. Χηαρακτερ πραωνψ υκ∀αδυ ϕακο ο#ωιαδχζενιε ωολι κωαλιφικοωανεϕ ωι!κσζο#χι ωιερζψχιελι . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 166 377 ♣ 36. Ποστ!ποωανιε ω πρζεδµιοχιε πρζψϕ!χια ι ζατωιερδζενια υκ∀αδυ . . . . . . . . . 167 378 Ι. Υωαγι ωστ!πνε . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 168 378 ΙΙ. Προποζψχϕε υκ∀αδοωε . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 168 378 1. Ποδµιοτψ υπραωνιονε δο ζ∀ο∃ενια προποζψχϕι υκ∀αδοωψχη . . . . . . 168 378 2. Πρζεδµιοτ ι τρε#( προποζψχϕι υκ∀αδοωψχη . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 169 381 2.1. Σποσοβψ ρεστρυκτυρψζαχϕι ζοβοωι∋ζα υπαδ∀εγο . . . . . . . . . . . . 169 382 2.2. Υζασαδνιενιε προποζψχϕι υκ∀αδοωψχη . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 170 383 ΙΙΙ. Πρζψϕ!χιε υκ∀αδυ να ζγροµαδζενιυ ωιερζψχιελι . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 171 385 1. Υωαγι ωστ!πνε . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 171 385 2. Πρζεβιεγ ζγροµαδζενια ωιερζψχιελι . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 172 388 2.1. Γ∀οσοωανιε ναδ υκ∀αδεµ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 173 390 2.1.1. Σπορζ∋δζενιε λιστψ ωιερζψχιελι . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 173 390 2.1.2. Πρζεβιεγ γ∀οσοωανια ναδ υκ∀αδεµ . . . . . . . . . . . . . . . . . 173 392 2.1.2.1. Ωαρυνκι δοπυσζχζαλνο#χι γ∀οσοωανια . . . . . . . 173 392 2.1.2.2. Πρζψϕ!χιε υκ∀αδυ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 174 394 Ις. Ζατωιερδζενιε υκ∀αδυ πρζεζ σ∋δ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 175 396 ♣ 37. Πρζεδµιοτ ι τρε#( υκ∀αδυ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 176 400 Ι. Πρζεδµιοτ υκ∀αδυ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 177 400 ΙΙ. Τρε#( υκ∀αδυ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 178 403 ♣ 38. Ροδζαϕε υκ∀αδ⌠ω . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 179 407 Ι. Υωαγι ωστ!πνε . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 179 407 ΙΙ. Υκ∀αδ ρεστρυκτυρψζαχψϕνψ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 179 407 ΙΙΙ. Υκ∀αδ λικωιδαχψϕνψ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 180 408 ♣ 39. Σκυτκι υκ∀αδυ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 180 409 Ι. Υωαγι ωστ!πνε . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 181 409 ΙΙ. Σκυτκι µατεριαλνοπραωνε υκ∀αδυ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 181 409 ΙΙΙ. Σκυτκι φορµαλνοπραωνε υκ∀αδυ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 181 410 ♣ 40. Ωψκονανιε υκ∀αδυ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 183 418 ♣ 41. Ζµιανα υκ∀αδυ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 184 421 ♣ 42. Υχηψλενιε υκ∀αδυ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 186 425 Ροζδζια∀ 10. Λικωιδαχϕα µασψ υπαδ∀ο!χι ω ποστ∃ποωανιυ υπαδ∀ο!χιοωψµ . . 189 427 ♣ 43. Χζψννο#χι πρζψγοτοωαωχζε . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 189 427 Ι. Υωαγι ωστ!πνε . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 190 427 ΙΙ. Σπορζ∋δζενιε σπισυ ινωενταρζα ι οσζαχοωανια µασψ υπαδ∀ο#χι . . . . . 190 428 ΙΙΙ. Σπορζ∋δζενιε πλανυ λικωιδαχψϕνεγο . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 191 430 Ις. Σπραωοζδανιε φινανσοωε σψνδψκα . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 191 431 ♣ 44. Λικωιδαχϕα µασψ υπαδ∀ο#χι . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 191 432 Ι. Ποστ!ποωανιε λικωιδαχψϕνε . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 192 432 ΙΙ. Σπρζεδα∃ ϕακο ποδσταωοωψ σποσ⌠β λικωιδαχϕι µασψ υπαδ∀ο#χι . . . . . . 193 434 1. Σπρζεδα∃ ϕακο ποδσταωοωψ σποσ⌠β λικωιδαχϕι µασψ υπαδ∀ο#χι . . . 193 434 1.1. Σποσοβψ σπρζεδα∃ψ ω ποστ!ποωανιυ υπαδ∀ο#χιοωψµ . . . . . . . 193 437 1.2. Σπρζεδα∃ ω δροδζε πρζεταργυ λυβ αυκχϕι . . . . . . . . . . . . . . . . . . 194 438 ΞΙΙ Σπισ τρε#χι σ. Νβ. 1.3. Σπρζεδα∃ ζ ωολνεϕ ρ!κι . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 194 441 2. Σκυτκι σπρζεδα∃ψ ω ποστ!ποωανιυ υπαδ∀ο#χιοωψµ . . . . . . . . . . . . 195 443 ΙΙΙ. Σπρζεδα∃ πρζεδσι!βιορστωα λυβ ϕεγο ζοργανιζοωανεϕ χζ!#χι . . . . . . . . . 196 448 Ις. Ιννε σποσοβψ λικωιδαχϕι µασψ υπαδ∀ο#χι . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 197 455 1. Πρζεϕ!χιε πρζεζ ζασταωνικα πρζεδµιοτυ ζασταωυ ρεϕεστροωεγο . . . 198 457 2. )χι∋γνι!χιε ωιερζψτελνο#χι οραζ ρεαλιζαχϕε πραω µαϕ∋τκοωψχη . . . . 199 459 Ροζδζια∀ 11. Ποδζια∀ φυνδυσζ⌠ω µασψ υπαδ∀ο!χι ι συµ υζψσκανψχη ζε ζβψχια ρζεχζψ ι πραω οβχι# ονψχη ρζεχζοωο . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 201 461 ♣ 45. Φυνδυσζε µασψ υπαδ∀ο#χι οραζ συµ υζψσκανψχη ζε ζβψχια ρζεχζψ ι πραω οβχι∋∃ονψχη ρζεχζοωο . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 201 461 Ι. Ποϕ!χιε φυνδυσζψ µασψ υπαδ∀ο#χι . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 202 461 ΙΙ. Ποϕ!χιε συµ υζψσκανψχη ζε ζβψχια ρζεχζψ ι πραω οβχι∋∃ονψχη ρζεχζοωο . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 202 462 ♣ 46. Κολεϕνο#( ζασποκαϕανια ωιερζψχιελι . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 203 464 1. Υωαγι ωστ!πνε . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 204 464 2. Ζασαδα πιερωσζε στωα . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 204 464 3. Ζασαδα προπορχϕοναλνο#χι . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 204 465 4. Κατεγοριε ωιερζψχιελι . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 205 466 5. Κολεϕνο#( ζασποκαϕανια ωιερζψχιελι ζαβεζπιεχζονψχη ρζεχζοωο . . 206 467 6. Ωιερζψτελνο#χι ο χηαρακτερζε αλιµενταχψϕνψµ . . . . . . . . . . . . . . . . . 207 470 ♣ 47. Ποστ!ποωανιε ω πρζεδµιοχιε ποδζια∀υ φυνδυσζ⌠ω µασψ υπαδ∀ο#χι . . . . . 209 473 Ι. Υωαγι ωστ!πνε . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 209 473 ΙΙ. Πλαν ποδζια∀υ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 210 476 ΙΙΙ. Ωψκονανιε πλανυ ποδζια∀υ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 212 484 1. Πρζεσ∀ανκι ωψκονανια πλανυ ποδζια∀υ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 212 484 2. Ωψκονανιε πλανυ ποδζια∀υ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 213 485 3. Ωψκονανιε πλανυ ποδζια∀υ ποπρζεζ ζ∀ο∃ενιε ναλε∃νο#χι δο δεποζψτυ σ∋δοωεγο . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 214 487 Ροζδζια∀ 12. Ζακο χζενιε ποστ∃ποωανια υπαδ∀ο!χιοωεγο οραζ οδδ∀υ ενιε υπαδ∀εγο . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 215 488 ♣ 48. Σποσοβψ υκο χζενια ποστ!ποωανια υπαδ∀ο#χιοωεγο . . . . . . . . . . . . . . . . . . 215 488 Ι. Υωαγι ωστ!πνε . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 216 488 ΙΙ. Υµορζενιε ποστ!ποωανια υπαδ∀ο#χιοωεγο . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 216 488 1. Ιστοτα ι πρζεσ∀ανκι πραωνε υµορζενια ποστ!ποωανια υπαδ∀ο#χιοωεγο . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 216 488 2. Ορζεχζενιε ω πρζεδµιοχιε υµορζενια ποστ!ποωανια υπαδ∀ο#χιοωεγο . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 217 489 3. Σκυτκι πραωνε υµορζενια ποστ!ποωανια υπαδ∀ο#χιοωεγο . . . . . . . 218 490 ΙΙΙ. Ζακο χζενιε ποστ!ποωανια υπαδ∀ο#χιοωεγο . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 220 497 1. Ιστοτα ι πρζεσ∀ανκι πραωνε ζακο χζενια ποστ!ποωανια υπαδ∀ο#χιοωεγο . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 220 497 2. Ορζεχζενιε ω πρζεδµιοχιε ζακο χζενια ποστ!ποωανια υπαδ∀ο#χιοωεγο . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 220 498 3. Σκυτκι πραωνε ζακο χζενια ποστ!ποωανια υπαδ∀ο#χιοωεγο . . . . . 221 499 Ις. Υχηψλενιε ποστ!ποωανια υπαδ∀ο#χιοωεγο . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 221 500 1. Ιστοτα ι πρζεσ∀ανκι πραωνε υχηψλενια ποστ!ποωανια υπαδ∀ο#χιοωεγο . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 221 500 ΞΙΙΙ Σπισ τρε#χι σ. Νβ. 2. Ορζεχζενιε ω πρζεδµιοχιε υχηψλενια ποστ!ποωανια υπαδ∀ο#χιοωεγο . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 221 501 3. Σκυτκι υχηψλενια ποστ!ποωανια υπαδ∀ο#χιοωεγο . . . . . . . . . . . . . . . 222 502 ♣ 49. Οδδ∀υ∃ενιε υπαδ∀εγο . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 222 503 Ι. Υωαγι ωστ!πνε . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 222 503 ΙΙ. Ζακρεσ ποδµιοτοωψ ι πρζεδµιοτοωψ οδδ∀υ∃ενια . . . . . . . . . . . . . . . . . 223 504 1. Ζακρεσ ποδµιοτοωψ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 223 504 2. Ζακρεσ πρζεδµιοτοωψ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 223 505 ΙΙΙ. Ποδσταωψ οδδ∀υ∃ενια υπαδ∀εγο . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 224 506 Ις. Ποστ!ποωανιε ω πρζεδµιοχιε οδδ∀υ∃ενια υπαδ∀εγο . . . . . . . . . . . . . . . 224 507 1. Ω∀α#χιωο#( ι σκ∀αδ σ∋δυ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 224 507 2. Πρζεβιεγ ποστ!ποωανια . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 224 508 Ροζδζια∀ 13. Οδρ∃βνε ποστ∃ποωανια υπαδ∀ο!χιοωε . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 227 511 ♣ 50. Ποστ!ποωανιε υπαδ∀ο#χιοωε ωσζχζ!τε πο #µιερχι νιεωψπ∀αχαλνεγο δ∀υ∃νικα . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 227 511 ♣ 51. Ποστ!ποωανιε υπαδ∀ο#χιοωε ωοβεχ βανκ⌠ω . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 229 513 Ι. Υωαγι ωστ!πνε . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 229 513 ΙΙ. Σκυτκι ογ∀οσζενια υπαδ∀ο#χι . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 231 519 ΙΙΙ. Υκ∀αδ ω ποστ!ποωανιυ υπαδ∀ο#χιοωψµ ωοβεχ βανκ⌠ω . . . . . . . . . . . 231 520 Ις. Σκυτκι νιεπρζψϕ!χια υκ∀αδυ ω ποστ!ποωανιυ υπαδ∀ο#χιοωψµ ωοβεχ βανκ⌠ω . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 232 521 ς. Οδρ!βνο#χι ω ζασποκοϕενιυ ωιερζψχιελι . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 232 522 ςΙ. Ποστ!ποωανιε υπαδ∀ο#χιοωε ωοβεχ βανκ⌠ω ηιποτεχζνψχη . . . . . . . . . 232 523 1. Υωαγι ωστ!πνε . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 232 523 2. Λικωιδαχϕα µαϕ∋τκυ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 234 528 ςΙΙ. Κολεϕνο#( ζασποκοϕενια . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 235 529 ςΙΙΙ. Ποστ!ποωανιε υπαδ∀ο#χιοωε ωοβεχ ινστψτυχϕι κρεδψτοωψχη, βανκ⌠ω ζαγρανιχζνψχη οραζ βανκ⌠ω κραϕοωψχη προωαδζ∋χψχη δζια∀αλνο#( ζα γρανιχ∋ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 235 530 1. Υωαγι ωστ!πνε . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 235 530 2. Οδρ!βνο#χι ω πρζεβιεγυ ποστ!ποωανια υπαδ∀ο#χιοωεγο . . . . . . . . 237 533 3. Πραωο ω∀α#χιωε οραζ σκυτκι ογ∀οσζενια υπαδ∀ο#χι . . . . . . . . . . . . . . 239 535 ♣ 52. Ποστ!ποωανιε υπαδ∀ο#χιοωε ωοβεχ ζακ∀αδ⌠ω υβεζπιεχζε ι ζακ∀αδ⌠ω ρεασεκυραχϕι . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 241 536 Ι. Υωαγι ωστ!πνε . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 241 536 ΙΙ. Πρζεπισψ ογ⌠λνε . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 242 537 ΙΙΙ. Οδρ!βνα µασα υπαδ∀ο#χι . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 244 542 Ις. Κολεϕνο#( ζασποκοϕενια . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 245 543 ς. Ποστ!ποωανιε υπαδ∀ο#χιοωε ωοβεχ µαϕ∋χψχη σιεδζιβ! ω πα στωαχη χζ∀ονκοωσκιχη Υνιι Ευροπεϕσκιεϕ λυβ πα στωαχη χζ∀ονκοωσκιχη Ευροπεϕσκιεγο Ποροζυµιενια ο Ωολνψµ Ηανδλυ (ΕΦΤΑ) – στροναχη υµοωψ ο Ευροπεϕσκιµ Οβσζαρζε Γοσποδαρχζψµ – ζακ∀αδ⌠ω υβεζ− πιεχζε ι ιχη οδδζια∀⌠ω οραζ ζακ∀αδ⌠ω ρεασεκυραχϕι ι ιχη οδδζια∀⌠ω . 246 544 ♣ 53. Ποστ!ποωανιε υπαδ∀ο#χιοωε ωοβεχ εµιτεντ⌠ω οβλιγαχϕι . . . . . . . . . . . . . . . 247 545 Ι. Υωαγι ωστ!πνε . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 248 545 ΙΙ. Κυρατορ ω ποστ!ποωανιυ υπαδ∀ο#χιοωψµ ωοβεχ εµιτεντ⌠ω οβλιγαχϕι 249 547 ΙΙΙ. Οδρ!βνα µασα υπαδ∀ο#χι . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250 548 Ις. Κολεϕνο#( ζασποκοϕενια . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250 549 ς. Υµορζενιε οβλιγαχϕι . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250 550 ΞΙς Σπισ τρε!χι σ. Νβ. ♣ 54. Ποστ∀ποωανιε υπαδ#ο!χιοωε ωοβεχ σπ⌠#δζιελνι . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250 551 Ι. Υωαγι ωστ∀πνε . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 251 551 ΙΙ. Ρολα σψνδψκα λυβ ζαρζ∃δχψ ω ποστ∀ποωανιυ υπαδ#ο!χιοωψµ σπ⌠#δζιελνι . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 252 555 ΙΙΙ. Ωπ#ψω σπρζεδα ψ βυδψνκυ αλβο υδζια#υ ω βυδψνκυ να πραωα σπ⌠#δζιελχ⌠ω . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 253 556 Ροζδζια! 14. Ποστ∀ποωανιε υπαδ!ο#χιοωε ωοβεχ οσ⌠β φιζψχζνψχη νιεπροωαδζ∃χψχη δζια!αλνο#χι γοσποδαρχζεϕ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 255 557 ♣ 55. Ποϕ∀χιε ι χελ υπαδ#ο!χι κονσυµενχκιεϕ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 255 557 Ι. Ποϕ∀χιε υπαδ#ο!χι κονσυµενχκιεϕ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 256 557 ΙΙ. Χελ υπαδ#ο!χι κονσυµενχκιεϕ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 257 559 ♣ 56. Ζακρεσ ποδµιοτοωψ υπαδ#ο!χι κονσυµενχκιεϕ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 257 560 ♣ 57. Ποδσταωψ ογ#οσζενια υπαδ#ο!χι κονσυµενχκιεϕ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 258 561 Ι. Υωαγι ωστ∀πνε . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 258 561 ΙΙ. Ποδσταωψ ποζψωανε ογ#οσζενια υπαδ#ο!χι κονσυµενχκιεϕ . . . . . . . . . 258 562 ΙΙΙ. Ποδσταωψ νεγατψ
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Prawo upadłościowe i naprawcze
Autor:
,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: