Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00267 003891 21772503 na godz. na dobę w sumie
Prawo upadłościowe i naprawcze. Komentarz - ebook/pdf
Prawo upadłościowe i naprawcze. Komentarz - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 1022
Wydawca: C. H. Beck Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-255-5351-7 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki >> komentarze prawnicze
Porównaj ceny (książka, ebook (-5%), audiobook).

Stan prawny: 1 listopada 2013 r.

Prawo upadłościowe i naprawcze. Komentarz zawiera dokładne omówienie przepisów dotyczących zagadnień:

Dziewiąte wydanie komentarza zawiera omówienie wszystkich ostatnich nowelizacji Prawa upadłościowego i naprawczego, m.in.

Komentarz zawiera także obszerne porównanie do uprzednio obowiązującej w tym zakresie regulacji wraz z przytoczeniem najnowszego orzecznictwa oraz aktualnych poglądów doktryny.

W zaktualizowanym komentarzu, prezentowanym w nowej szacie graficznej, dokonano także istotnych zmian w sposobie prezentowania treści przez Autora, dzięki czemu komentarz jest bardziej czytelny, a korzystanie z niego stało się łatwiejsze.

Komentarz jest adresowany przede wszystkim do prawników praktyków: sędziów oraz ich asystentów, adwokatów, radców prawnych, sędziów-komisarzy, syndyków, zarządców czy nadzorców sądowych referendarzy sądowych, a także aplikantów.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

DUŻE KOMENTARZE BECKA S. Gurgul Prawo upadłościowe i naprawcze Komentarz 9. wydanie WYDAWNICTWO C. H. BECK DUŻE KOMENTARZE BECKA Prawo upadłościowe i naprawcze DUŻE KOMENTARZE BECKA Prawo upadłościowe i naprawcze Komentarz Stanisław Gurgul Sędzia Sądu Apelacyjnego w Poznaniu 9. wydanie WYDAWNICTWO C. H. BECK WARSZAWA 2013 Propozycja cytowania: S. Gurgul, PrUpN. Komentarz, wyd. 9, Warszawa 2013 Wydawca: Natalia Adamczyk c(cid:13) Wydawnictwo C. H. Beck 2013 Wydawnictwo C. H. Beck Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa Skład i łamanie: Wydawnictwo C. H. Beck Druk i oprawa: Totem, Inowrocław ISBN 978-83-255-5350-0 ISBN e-book 978-83-255-5351-7 Spis treści Przedmowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . XI Wykaz skrótów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . XIII Prawo upadłościowe i naprawcze Dział I. Przepisy wstępne Dział III. Podstawy ogłoszenia upadłości Dział II. Wniosek o ogłoszenie upadłości 3 3 3 3 11 11 34 34 43 43 43 47 47 63 63 77 77 77 81 81 91 91 91 99 99 101 101 118 118 118 123 123 123 123 139 139 146 146 182 182 V Rozdział 2. Zabezpieczenie majątku dłużnika Tytuł II. Postępowanie w przedmiocie ogłoszenia upadłości Część pierwsza. Przepisy ogólne o postępowaniu upadłościowym i jego skutkach . . Tytuł I. Przepisy ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 1–4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dział II. Podmiotowy zakres stosowania ustawy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 5–9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 10–17 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dział I. Sąd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 18–19 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 20–25 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dział III. Przepisy o postępowaniu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 26–35 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dział IV. Postępowanie zabezpieczające . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 1. Przepisy ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 36–37 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 38–43 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 1. Przepisy ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 44–48 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 2. Uczestnicy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 49–50 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 51–56 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dział I. Skutki ogłoszenia upadłości co do osoby upadłego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dział II. Skutki ogłoszenia upadłości co do majątku upadłego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Oddział 1. Przepisy ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 61–67 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 68–69 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 70–74 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Oddział 4. Czynności upadłego dotyczące mienia wchodzącego w . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 75–80 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Oddział 2. Ustalanie składu masy upadłości Oddział 3. Wyłączenia z masy upadłości Art. 57–601 Rozdział 1. Masa upadłości Dział VI. Orzeczenie o ogłoszeniu upadłości Tytuł III. Skutki ogłoszenia upadłości Dział V. Wstępne zgromadzenie wierzycieli skład masy upadłości Spis treści skie upadłego Oddział 5. Zakaz obciążania masy upadłości . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 81–82 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 2. Skutki ogłoszenia upadłości co do zobowiązań upadłego . . . Oddział 1. Przepisy ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 83–86 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Oddział 2. Skutki ogłoszenia upadłości co do zobowiązań upadłego w razie ogłoszenia upadłości z możliwością zawarcia układu . Art. 87–90 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Oddział 3. Skutki ogłoszenia upadłości co do zobowiązań upadłego w razie ogłoszenia upadłości obejmującej likwidację majątku upadłego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 91–118 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 3. Skutki ogłoszenia upadłości co do spadków nabytych przez upadłego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 119–123 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 4. Wpływ ogłoszenia upadłości na stosunki majątkowe małżeń- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 124–126 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dział III. Bezskuteczność i zaskarżanie czynności upadłego . . . . . . . . . . . . . Art. 127–135 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dział IV. Wpływ ogłoszenia upadłości na zlecenia rozrachunku w systemach płatności i systemach rozrachunku papierów wartościowych . . . . . . . . . Art. 136–137 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dział V. Wpływ ogłoszenia upadłości na postępowania sądowe i administra- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . cyjne Rozdział 1. Wpływ ogłoszenia upadłości na inne postępowania w razie ogłoszenia upadłości z możliwością zawarcia układu . . . . . . . . . . . Art. 1371–143 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 2. Wpływ ogłoszenia upadłości na inne postępowania w razie ogłoszenia upadłości obejmującej likwidację majątku upadłego . . . Art. 144–148 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tytuł IV. Przepisy ogólne o postępowaniu upadłościowym prowadzonym po ogło- szeniu upadłości . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dział I. Sąd i sędzia-komisarz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 1. Sąd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 149–150 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 2. Sędzia-komisarz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 151–155 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dział II. Syndyk, nadzorca sądowy, zarządca i ich zastępcy . . . . . . . . . . . . . Rozdział 1. Przepisy ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 156–172 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 2. Syndyk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 173–179 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 3. Nadzorca sądowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 180–181 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 4. Zarządca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 182–184 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 1. Upadły . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 185–188 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 2. Wierzyciele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Oddział 1. Przepisy ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 189–190 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dział III. Uczestnicy postępowania VI 195 195 200 200 200 219 219 225 225 299 299 304 304 316 316 351 351 352 352 352 363 363 391 391 391 391 395 395 401 401 401 424 424 441 441 443 443 444 444 444 451 451 451 Rozdział 2. Zaskarżenie listy wierzytelności Dział I. Przepisy ogólne Oddział 2. Zgromadzenie wierzycieli Oddział 3. Rada wierzycieli Dział II. Lista wierzytelności Rozdział 1. Ustalenie listy wierzytelności Tytuł V. Zgłoszenie i ustalenie wierzytelności Dział I. Zgłoszenie wierzytelności Rozdział 3. Sprawdzanie zgłoszonych wierzytelności Dział IV. Przepisy ogólne dotyczące postępowania po ogłoszeniu upadłości . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 191–200 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 201–213 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 214–229 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dział V. Koszty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 230–235 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 1. Wierzytelności podlegające zgłoszeniu . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 236–238 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 2. Zgłoszenie wierzytelności . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 239–240 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 241–243 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 244–254 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 255–259 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 3. Zatwierdzenie, prostowanie i uzupełnienie listy wierzytelności Art. 260–266 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tytuł VI. Układ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 267–280 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dział II. Zawarcie i zatwierdzenie układu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 281–289 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dział III. Skutki układu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 290–297 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dział IV. Zmiana układu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 298–301 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dział V. Uchylenie układu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 302–305 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 306–315 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dział II. Sprzedaż przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego, spółdzielczego włas- nościowego prawa do lokalu i statku morskiego wpisanego do rejestru okrętowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 316–324 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dział III. Sprzedaż ruchomości oraz przejęcie przez zastawnika ruchomości obciążonej zastawem rejestrowym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 325–330 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dział IV. Likwidacja wierzytelności i praw majątkowych . . . . . . . . . . . . . . . Art. 331–334 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tytuł VIII. Podział funduszów masy upadłości i sum uzyskanych ze zbycia rzeczy i praw obciążonych rzeczowo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dział I. Przepisy ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 335–341 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 1. Przepisy ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 342–344 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tytuł VII. Likwidacja masy upadłości Dział I. Przepisy ogólne Spis treści 455 455 470 470 492 492 518 518 525 525 525 525 546 546 550 550 552 552 552 567 567 574 574 584 584 584 601 601 614 614 628 628 631 631 635 635 635 658 658 688 688 695 695 702 702 702 709 709 709 VII Dział II. Kolejność zaspokajania wierzycieli Spis treści gospodarczej Tytuł II. Jurysdykcja krajowa Tytuł III. Uznanie zagranicznych postępowań upadłościowych Tytuł IV. Wtórne postępowanie upadłościowe Dział III. Postępowanie w sprawie podziału funduszów masy upadłości Rozdział 1. Ustalenie planu podziału Tytuł V. Współpraca z sądami zagranicznymi i zarządcami zagranicznymi Tytuł IX. Zakończenie i umorzenie postępowania upadłościowego oraz ich skutki Rozdział 2. Kolejność spłacania wierzytelności zabezpieczonych hipoteką, zastawem, zastawem rejestrowym, zastawem skarbowym i hipoteką morską . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 345–346 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 347–351 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 2. Wykonanie planu podziału . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 352–360 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 361–372 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tytuł X. Postępowanie w sprawach orzekania zakazu prowadzenia działalności . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 373–377 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Część druga. Przepisy z zakresu międzynarodowego postępowania upadłościowego Tytuł I. Przepisy ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 378–381 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 382–384 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 385–404 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 405–412 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 413–417 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Część trzecia. Odrębne postępowania upadłościowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tytuł I. Postępowanie upadłościowe wszczęte po śmierci niewypłacalnego dłużnika Art. 418–425 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tytuł Ia. Postępowanie upadłościowe wobec deweloperów . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 4251–4255 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tytuł II. Postępowanie upadłościowe wobec banków i spółdzielczych kas oszczęd- nościowo-kredytowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dział I. Przepisy ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 426–441a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dział II. Postępowanie upadłościowe wobec banków hipotecznych . . . . . . . . . Art. 442–450 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dział III. Postępowanie upadłościowe wobec instytucji kredytowych, banków zagranicznych oraz banków krajowych prowadzących działalność za gra- nicą . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 1. Przepisy ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 451–455 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 2. Postępowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 456–4591 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 460–470 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tytuł III. Postępowanie upadłościowe wobec zakładów ubezpieczeń i zakładów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 471–480 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dział II. Postępowanie upadłościowe wobec mających siedzibę w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub państwach członkowskich Euro- pejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronach umowy Rozdział 3. Prawo właściwe oraz skutki ogłoszenia upadłości reasekuracji Dział I. Przepisy ogólne VIII 722 722 729 729 729 735 735 741 741 773 773 783 783 783 791 791 792 792 803 803 806 806 809 809 809 813 814 857 857 857 876 876 882 882 882 885 885 889 889 894 894 894 Spis treści Tytuł IV. Postępowanie upadłościowe wobec emitentów obligacji o Europejskim Obszarze Gospodarczym zakładów ubezpieczeń i ich oddziałów oraz zakładów reasekuracji i ich oddziałów . . . . . . . . . . . . . Art. 481–482 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 483–491 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tytuł V. Postępowanie upadłościowe wobec osób fizycznych nieprowadzących . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 4911–49112 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Część czwarta. Postępowanie naprawcze w razie zagrożenia niewypłacalnością . . . . Art. 492–521 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Część piąta. Przepisy karne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 522–523 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Część szósta. Zmiany w przepisach obowiązujących, przepisy przejściowe i przepisy końcowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dział I. Zmiany w przepisach obowiązujących . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 524–535 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dział II. Przepisy przejściowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 536–544 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 545–546 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Odnośnik nr 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Indeks rzeczowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . działalności gospodarczej Dział III. Przepisy końcowe 907 907 911 911 919 919 949 949 984 984 985 985 985 985 985 986 986 987 989 IX Przedmowa 1. Pisząc niniejszy Komentarz dążyłem ustawicznie – z myślą o Szanownym Czytelniku – do osiągnięcia jak najwyższego poziomu opracowania, które by przy tym zapewniało pełną przydatność w praktyce stosowania przepisów. Cel ten, ambitny zapewne, eliminował przede wszystkim taki – spotykany nierzadko – sposób pisania, który polega w gruncie rzeczy na powtarzaniu brzmienia przepisów, co najwyżej z nieznacznymi modyfikacjami, pozbawionymi jednak nowych treści. Stąd też częste sięganie po przykłady z praktyki sądowej i omawianie na ich podstawie określonych zagadnień teoretycznych, w głębokim przekonaniu, że vita magistra iurisprudentiae (maksymę tę można by wyrazić słowami Wielkiego Poety: „Wszelka teoria jest szara, a złote drzewo życia wiecznie zielone”). Ponadto, przedmiotem mojej szczególnej troski było używanie „oszczędnych” środków wyrazu w warstwie formalnojęzykowej, ponieważ omnis liber hominum causa scriptus est. Wyjaśniając z kolei tę maksymę, należy odwołać się do czołowego przedstawiciela pozytywizmu filozoficznego i zara- zem logika, Ludwiga van Wittgensteina, który przedmiotową myśl ujął w następującym sylogiźmie: „Cokolwiek da się powiedzieć, da się powiedzieć jasno, zatem jeśli coś nie zostało wyrażone jasno, w ogóle nie zostało wyrażone”. Oczywistym naruszeniem owej zasady są – wybrane z literatury prawniczej – wyrażenia typu: 1) „horyzontalne metody wykładni”, 2) „redakcja została sformułowana”, 3) „statio fisci Skarbu Państwa” (a jeszcze gorzej: statio fisci gminy), 4) „zaistniał fakt”, 5) „opierając się o zasadę”, 6) „to ratio legis jest niemożliwość”, 7) „metabolizm informacyjny syndyka” (o takich wyrażeniach można by powiedzieć nie tylko, że merytorycznie nic nie znaczą, lecz także, że stanowią „ciężką klęskę kulturalną”). 2. Przy objaśnianiu znaczenia norm prawnych trzeba ciągle pamiętać, że: 1) „normy prawne nie mają wartości logicznej, nie są bowiem ani prawdami, ani fałszami, gdyż nie są w ogóle zdaniami oznajmującymi. Niepodobna ich zatem ani uzasadniać, w sensie okazywania prawdziwości, ani obalać, w sensie okazywania fałszywości, przy tradycyjnym rozumieniu prawdziwości i fałszywości jako zgodności lub niezgodności z rzeczywistością” (tak T. Kotarbiński, Elementy teorii poznania, logiki formalnej i metodologii nauk, Wrocław 1990, s. 450). Inaczej więc niż w naukach empirycznych, w prawoznawstwie pojęciowo nie jest możliwe przeprowadzenie takiego dowodu, który by doświadczalnie rozstrzygnął spór (experimentum crucis) co do znaczenia danej normy prawnej; 2) wszystkie wyrażenia języka są nieostre, a znaczna ich część – wieloznaczna (według uznanej tezy językoznawstwa ogólnego, wyrażenia te otacza jakby półcień – penumbra), że zatem „przy wykreślaniu granic między pojęciami możliwe jest nie jedno, lecz więcej rozwiązań, w zależności od tego, jaką zasadę podziału weźmie się za podstawę” (tak M. Ossowska, Podstawy nauki o moralności, Warszawa 1966, s. 294); „pierwszym obowiązkiem ustawodawcy i sędziego powinny być jasne, niedwu- znaczne sformułowania, które nie tylko eksperci, lecz i zwykli ludzie będą interpre- tować w jeden i tylko jeden sposób. . . ”, inaczej bowiem „mamy do czynienia z taką 3) XI Przedmowa samą ziemią niczyją, jak w przypadku dwóch niezrelacjonowanych systemów mo- netarnych” (tak N. Wiener, Cybernetyka a społeczeństwo, Warszawa 1961, s. 121). 3. Oczywiście jednak, myślą przewodnią niniejszego opracowania było jak naj- szersze przedstawienie znaczenia poszczególnych przepisów Prawa upadłościowego i naprawczego, z wykorzystaniem dotychczasowego dorobku orzecznictwa i doktryny w zakresie, w jakim zachowały swój walor. 4. Oddawane do rąk Czytelników dziewiąte wydanie komentarza uwzględnia wszystkie zmiany Prawa upadłościowego i naprawczego, jakich ustawodawca dokonał do dnia 30 września 2013 r. Spośród tych zmian na szczególną uwagę zasługują przepisy ustawy z 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego (Dz.U. Nr 232, poz. 1377), regulujące „postępowanie wobec deweloperów” w sposób, który w licznych wypowiedziach doktryny oceniono zasadnie jako naruszający zasady „przyzwoitej legislacji”. W komentarzu uwzględniono także – w szerokim zakresie – nowe orzecznictwo i piśmiennictwo (publikowane w latach 2011–2013, po ukazaniu się ósmego wydania komentarza), które w każdym przypadku poddawałem krytycznej refleksji, obejmującej również własne, wyrażane dotychczas, poglądy (exemplum: problematyka regulowana w treści art. 134 PrUpN). Gdańsk, październik 2013 r. Stanisław Gurgul XII Wykaz skrótów 1. Źródła prawa AgRU . . . . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 19.10.1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 1187 ze zm.) BankFundGwarU . . . . . . . . . ustawa z 14.12.1994 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym (t.j. Dz.U. z 2009 r. Nr 84, poz. 711 ze zm.) BankHipU . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 29.8.1997 r. o listach zastawnych i bankach hipotecz- nych (t.j. Dz.U. z 2003 r. Nr 99, poz. 919 ze zm.) CenyU . . . . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 5.7.2001 r. o cenach (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 385) dKPC . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kodeks postępowania cywilnego powstały z połączenia rozpo- rządzeń Prezydenta Rzeczypospolitej z 29.11.1930 r. (Dz.U. Nr 83, poz. 651) i z 27.10.1932 r. (Dz.U. Nr 93, poz. 803), ogłoszonych jako tekst jednolity w obwieszczeniu Ministra Sprawiedliwości z 25.8.1950 r. (Dz.U. Nr 43, poz. 394 ze zm.) DomSkłU . . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 16.11.2000 r. o domach składowych oraz o zmianie Kodeksu cywilnego, Kodeksu postępowania cywilnego i innych ustaw (Dz.U. Nr 114, poz. 1191 ze zm.) DzGospU . . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 23.12.1988 r. o działalności gospodarczej (Dz.U. Nr 41, poz. 324 ze zm.) EgzAdmU . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 17.6.1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w admi- nistracji (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 1015 ze zm.) ForPopBudMU . . . . . . . . . . . ustawa z 26.10.1995 r. o niektórych formach popierania bu- FundEmerytU . . . . . . . . . . . . ustawa z 28.8.1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy downictwa mieszkaniowego (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 255) FundInwU . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 27.5.2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz.U. emerytalnych (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 989) Nr 146, poz. 1546 ze zm.) FundŚwSocU . . . . . . . . . . . . ustawa z 4.3.1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 592 ze zm.) FundU . . . . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 6.4.1984 r. o fundacjach (t.j. Dz.U. z 1991 r. Nr 46, poz. 203 ze zm.) GospAdmWprow . . . . . . . . . ustawa z 8.8.1996 r. – Przepisy wprowadzające ustawy refor- mujące funkcjonowanie gospodarki i administracji publicznej (Dz.U. Nr 106, poz. 497 ze zm.) GospAdmZm . . . . . . . . . . . . ustawa z 8.8.1996 r. o zmianie niektórych ustaw normujących funkcjonowanie gospodarki i administracji publicznej (Dz.U. Nr 106, poz. 496 ze zm.) GospKomU . . . . . . . . . . . . . ustawa z 20.12.1996 r. o gospodarce komunalnej (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236) GospNierU . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 21.8.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. KC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 23.4.1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93 Dz.U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zm.) ze zm.) Gesetzbuch) kca kcfr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kodeks cywilny austriacki z 1811 r. (Allgemeines Bürgerliches . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kodeks cywilny francuski z 1804 r. (Code civil) XIII Wykaz skrótów kcn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kodeks cywilny niemiecki z 1896 r. (Bürgerliches Gesetzbuch) KH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z 27.6.1934 r. – Kodeks handlowy (Dz.U. Nr 57, poz. 502 ze zm.) KK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 6.6.1997 r. – Kodeks karny (Dz.U. Nr 88, poz. 553 KKW . . . . . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 6.6.1997 r. – Kodeks karny wykonawczy (Dz.U. KM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 18.9.2001 r. – Kodeks morski (t.j. Dz.U. z 2013 r. KomPrywU . . . . . . . . . . . . . ustawa z 30.8.1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji Konstytucja RP . . . . . . . . . . Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2.4.1997 r. (Dz.U. KP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 26.6.1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 1998 r. ze zm.) poz. 758) Nr 90, poz. 557 ze zm.) (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 216) Nr 78, poz. 483 ze sprost. i ze zm.) Nr 21, poz. 94 ze zm.) nego (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 267) (Dz.U. Nr 43, poz. 296 ze zm.) Nr 89, poz. 555 ze zm.) Dz.U. z 2012 r. poz. 788 ze zm.) KPA . . . . . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 14.6.1960 r. – Kodeks postępowania administracyj- KPC . . . . . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 17.11.1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego KPK . . . . . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 6.6.1997 r. – Kodeks postępowania karnego (Dz.U. KRO . . . . . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 25.2.1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (t.j. KrRejSU . . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 20.8.1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (t.j. KRSR . . . . . . . . . . . . . . . . . Dz.U. z 2013 r. poz. 1203) rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 21.12.2000 r. w sprawie szczegółowego sposobu prowadzenia rejestrów wchodzących w skład Krajowego Rejestru Sądowego oraz szczegółowej treści wpisów w tych rejestrach (Dz.U. Nr 117, poz. 1237 ze zm.) KSCU . . . . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 28.7.2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 90, poz. 594 ze zm.) KSH . . . . . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 15.9.2000 r. – Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1030 ze zm.) KWU . . . . . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 6.7.1982 r. o księgach wieczystych i hipotece KZ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 707 ze zm.) rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z 27.10.1933 r. – Kodeks zobowiązań (Dz.U. Nr 82, poz. 598 ze zm.) MSiGU . . . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 22.12.1995 r. o wydawaniu Monitora Sądowego i Gospodarczego (Dz.U. z 1996 r. Nr 6, poz. 42 ze zm.) NadRFinU . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 21.7.2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym (t.j. NadRKapU . . . . . . . . . . . . . ustawa z 29.7.2005 r. o nadzorze nad rynkiem kapitałowym NBPU . . . . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 29.8.1997 r. o Narodowym Banku Polskim (t.j. Dz.U. Dz.U. z 2012 r. poz. 1149 ze zm.) (Dz.U. Nr 183, poz. 1537 ze zm.) z 2013 r. poz. 908) poz. 1300 ze zm.) ObligU . . . . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 29.6.1995 r. o obligacjach (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 120, ObrFinU . . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 29.7.2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 211, poz. 1384 ze zm.) OchrKonkurU . . . . . . . . . . . . ustawa z 16.2.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. Nr 50, poz. 331 ze zm.) XIV Wykaz skrótów OchrRoszczPracU . . . . . . . . . ustawa z 13.7.2006 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w ra- zie niewypłacalności pracodawcy (Dz.U. Nr 158, poz. 1121 ze zm.) OfertaPublU . . . . . . . . . . . . . ustawa z 29.7.2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wpro- wadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego sys- temu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz.U. z 2009 r. Nr 185, poz. 1439 ze zm.) OrdPodU . . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 29.8.1997 r. – Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.) OstRozrachU . . . . . . . . . . . . ustawa z 24.8.2001 r. o ostateczności rozrachunku w systemach płatności i systemach rozrachunku papierów wartościowych oraz zasadach nadzoru nad tymi systemami (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 246) PANU . . . . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 30.4.2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz.U. Nr 96, PartPolitU . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 27.6.1997 r. o partiach politycznych (t.j. Dz.U. PodElU . . . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 18.9.2001 r. o podpisie elektronicznym (t.j. Dz.U. poz. 619 ze zm.) z 2011 r. Nr 155, poz. 924) z 2013 r. poz. 262) PodLokU . . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 12.1.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. POPC . . . . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 18.7.1950 r. – Przepisy ogólne prawa cywilnego Dz.U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 ze zm.) (Dz.U. Nr 34, poz. 311 ze zm.) PPU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 25.9.1981 r. o przedsiębiorstwach państwowych (t.j. PrAut . . . . . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 4.2.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych Dz.U. z 2002 r. Nr 112, poz. 981 ze zm.) (t.j. Dz.U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 ze zm.) PrBank . . . . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 29.8.1997 r. – Prawo bankowe (t.j. Dz.U. z 2012 r. PrBank 1989 . . . . . . . . . . . . ustawa z 31.1.1989 r. – Prawo bankowe (t.j. Dz.U. z 1992 r. poz. 1376 ze zm.) Nr 72, poz. 359 ze zm.) Nr 243, poz. 1623 ze zm.) PrBud . . . . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 7.7.1994 r. – Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2010 r. PrCel . . . . . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 19.3.2004 r. – Prawo celne (t.j. Dz.U. z 2013 r. PrCzek . . . . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 28.4.1936 r. – Prawo czekowe (Dz.U. Nr 37, poz. 283 PrDew . . . . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 27.7.2002 r. – Prawo dewizowe (t.j. Dz.U. z 2012 r. PrGosp . . . . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 19.11.1999 r. – Prawo działalności gospodarczej poz. 727) ze zm.) poz. 826) (Dz.U. Nr 101, poz. 1178 ze zm.) Nr 189, poz. 1158 ze zm.) PrNot . . . . . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 14.2.1991 r. – Prawo o notariacie (t.j. Dz.U. z 2008 r. PrPapW . . . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 21.8.1997 r. – Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi (t.j. Dz.U. z 2005 r. Nr 111, poz. 937 ze zm.) . . . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 23.11.2012 r. – Prawo pocztowe (Dz.U. z 2012 r. PrPoczt PrPrywM . . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 4.2.2011 r. – Prawo prywatne międzynarodowe (Dz.U. PrSpółdz . . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 16.9.1982 r. – Prawo spółdzielcze (t.j. Dz.U. z 2003 r. PrSzkolWyż . . . . . . . . . . . . . ustawa z 27.7.2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. poz. 1529) Nr 80, poz. 432) Nr 188, poz. 1848 ze zm.) Dz.U. z 2012 r. poz. 572 ze zm.) XV Wykaz skrótów PrUkł . . . . . . . . . . . . . . . . . . PrUp . . . . . . . . . . . . . . . . . . rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z 24.10.1934 r. – Prawo o postępowaniu układowem (Dz.U. Nr 93, poz. 836 ze zm.) rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z 24.10.1934 r. – Prawo upadłościowe (t.j. Dz.U. z 1991 r. Nr 118, poz. 512 ze zm.) PrUpZm . . . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 31.7.1997 r. o zmianie rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 24 października 1934 r. – Prawo upa- dłościowe i niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 117, poz. 751) PrUpN . . . . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 28.2.2003 r. – Prawo upadłościowe i naprawcze (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 1112 ze zm.) PrUpNNow . . . . . . . . . . . . . ustawa z 6.3.2009 r. o zmianie ustawy – Prawo upadłościowe i naprawcze, ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym oraz ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz.U. Nr 53, poz. 434) PrUpNZm . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 5.12.2008 r. o zmianie ustawy – Prawo upadłościowe i naprawcze oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz.U. Nr 234, poz. 1572) PrUSP . . . . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 27.7.2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 427 ze zm.) PrWeksl . . . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 28.4.1936 r. – Prawo wekslowe (Dz.U. Nr 37, poz. 282 PrWłPrzem . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 30.6.2000 r. – Prawo własności przemysłowej (t.j. PWKC . . . . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 23.4.1964 r. – Przepisy wprowadzające Kodeks Dz.U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1117 ze zm.) cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 94 ze zm.) PWKPC . . . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 17.11.1964 r. – Przepisy wprowadzające Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. Nr 43, poz. 297 ze zm.) PWKrRejS . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 20.8.1997 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o Kra- jowym Rejestrze Sądowym (Dz.U. Nr 121, poz. 770 ze zm.) PWPOPC . . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 18.7.1950 r. – Przepisy wprowadzające przepisy ze zm.) PWPrUp . . . . . . . . . . . . . . . RegSąd . . . . . . . . . . . . . . . . ogólne prawa cywilnego (Dz.U. Nr 34, poz. 312) rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z 24.10.1934 r. – Przepisy wprowadzające prawo upadłościowe (Dz.U. Nr 93, poz. 835 ze zm.) poz. 330 ze zm.) rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 23.2.2007 r. – Re- gulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz.U. Nr 38, poz. 249 ze zm.) RachunkU . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 29.9.1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2013 r. rozp. Rady Nr 1346/2000 . . . RehZawU . . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 27.8.1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 ze zm.) rozporządzenie Rady (WE) Nr 1346/2000 z 29.5.2000 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.Urz. WE L 160 z 30.6.2000 r., s. 1) rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 31.1.2006 r. w sprawie sposobu uiszczania opłat sądowych w sprawach cywilnych (Dz.U. Nr 27, poz. 199) rozp. MS o opłatach . . . . . . . SamGmU . . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 8.3.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. SamPowU . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 5.6.1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) z 2013 r. poz. 595 ze zm.) XVI Wykaz skrótów SamWojU . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 5.6.1998 r. o samorządzie województwa (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 586 ze zm.) SpMU . . . . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 15.12.2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (t.j. SwobDziałGospU . . . . . . . . . ustawa z 2.7.2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (t.j. Dz.U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1116 ze zm.) Dz.U. z 2013 r. poz. 672 ze zm.) SUSU . . . . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 13.10.1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (t.j. Dz.U. z 2009 r. Nr 205, poz. 1585 ze zm.) SynLicU . . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 15.6.2007 r. o licencji syndyka (Dz.U. Nr 123, UbezpU . . . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 22.5.2003 r. o działalności ubezpieczeniowej (t.j. poz. 850 ze zm.) Dz.U. z 2013 r. poz. 950) ustawa deweloperska . . . . . . . ustawa z 16.9.2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu miesz- kalnego lub domu jednorodzinnego (Dz.U. Nr 232, poz. 1377) WłLokU . . . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 24.6.1994 r. o własności lokali (t.j. Dz.U. z 2000 r. ZamPublU . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Nr 80, poz. 903 ze zm.) Dz.U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) ZastRejU . . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 6.12.1996 r. o zastawie rejestrowym i rejestrze ZNKU . . . . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 16.4.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji zastawów (t.j. Dz.U. z 2009 r. Nr 67, poz. 569 ze zm.) (t.j. Dz.U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 ze zm.) . . . . . . . . . . . . . . . . Naczelny Sąd Administracyjny w składzie 7 sędziów 2. Organy orzekające NSA . . . . . . . . . . . . . . . . . . Naczelny Sąd Administracyjny NSA(7) SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sąd Apelacyjny SN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sąd Najwyższy SN(7) . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sąd Najwyższy w składzie 7 sędziów SN(PSIC) . . . . . . . . . . . . . . . Sąd Najwyższy w pełnym składzie Izby Cywilnej SO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sąd Okręgowy SR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sąd Rejonowy SW . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sąd Wojewódzki TK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Trybunał Konstytucyjny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Glosa . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dziennik Ustaw . . . . . . . . . . . . . . . . Dziennik Urzędowy 3. Czasopisma Biul. Bankowy . . . . . . . . . . . Biuletyn Bankowy Biul. SN . . . . . . . . . . . . . . . Biuletyn Orzecznictwa Sądu Najwyższego Dz.U. Dz.Urz. Gl. GP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gazeta Prawna GS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Głos Sądownictwa GSP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gdańskie Studia Prawnicze KPP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kwartalnik Prawa Prywatnego MoP . . . . . . . . . . . . . . . . . . Monitor Prawniczy MoPod . . . . . . . . . . . . . . . . . Monitor Podatkowy M.P. NP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nowe Prawo OSA . . . . . . . . . . . . . . . . . . Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych OSG . . . . . . . . . . . . . . . . . . Orzecznictwo Sądów Gospodarczych OSN . . . . . . . . . . . . . . . . . . Orzecznictwo Sądu Najwyższego – zbiór orzeczeń Sądu Naj- wyższego (1917–1939, 1945–1952), Orzeczenia Sądu Najwyż- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Monitor Polski XVII Wykaz skrótów szego, Izby Cywilnej i Izby Karnej (1953–1961), Orzecznictwo Izby Cywilnej Sądu Najwyższego (1962), Orzecznictwo Sądu Najwyższego, Izba Cywilna oraz Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych (1963–1981), Orzecznictwo Sądu Najwyższego, Izba Cywilna i Administracyjna oraz Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych (od 1982), od 1.1.2003 r. Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych OSNAPiUS . . . . . . . . . . . . . Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Zbiór Urzędowy. Izba Admi- nistracyjna, Pracy i Ubezpieczeń Społecznych (od 1.7.1994 r.) OSNC . . . . . . . . . . . . . . . . . Orzecznictwo Sądu Najwyższego, Izba Cywilna OSNC-ZD . . . . . . . . . . . . . . Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Zbiór Dodatkowy OSP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Orzecznictwo Sądów Polskich (1921–1939 i od 1990) OSPiKA . . . . . . . . . . . . . . . . Orzecznictwo Sądów Polskich i Komisji Arbitrażowych (1957–1989) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Palestra . . . . . . . . . . . . . . . . . Prawo Spółek . . . . . . . . . . . . . . Prokuratura i Prawo OTK . . . . . . . . . . . . . . . . . . Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego Pal. PB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Prawo Bankowe PiP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Państwo i Prawo PiZS . . . . . . . . . . . . . . . . . . Praca i Zabezpieczenie Społeczne PG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Prawo Gospodarcze PN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Przegląd Notarialny PP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Prawo Przedsiębiorcy PPiA . . . . . . . . . . . . . . . . . . Przegląd Prawa i Administracji PPC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Polski Proces Cywilny PPH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Przegląd Prawa Handlowego PPW . . . . . . . . . . . . . . . . . . Prawo Papierów Wartościowych Prok. i Pr. Pr. Sp. Prz. Pod. PS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Przegląd Sądowy PUG . . . . . . . . . . . . . . . . . . Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego Rej. RPEiS . . . . . . . . . . . . . . . . . Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny R. Pr. Rzeczp. SC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Studia Cywilistyczne SP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Studia Prawnicze TPP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Transformacje Prawa Prywatnego Wok. Zb. Orz. ZNUJ . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego ZNUŁ . . . . . . . . . . . . . . . . . Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Łódzkiego . . . . . . . . . . . . . . . . . . Radca Prawny . . . . . . . . . . . . . . . . Rzeczpospolita . . . . . . . . . . . . . . . Przegląd Podatkowy . . . . . . . . . . . . . . . . Zbiór Orzeczeń . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wokanda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rejent 4. Piśmiennictwo M. Allerhand, Komentarz . . . M. Allerhand, Prawo upadłościowe. Komentarz, Bielsko-Biała M. Allerhand, Układowe . . . . M. Allerhand, Prawo układowe z komentarzem, Bielsko-Biała D. Altman, Komentarz M. Bednarek, Hipoteka . . . . . M. Bednarek, M. Jamka, B. Kordasiewicz, Hipoteka, Warszawa . . . . . D. Altman, Prawo upadłościowe, Warszawa 1936 1991 1995 1991 J. Brol, Prawo upadłościowe w świetle praktyki sądowej, Warszawa 1995 J. Brol, Prawo . . . . . . . . . . . XVIII Wykaz skrótów O. Buber, Prawo . . . . . . . . . . O. Buber, Polskie prawo upadłościowe, Warszawa 1936 D. Bulwa, Prawo . . . . . . . . . D. Bulwa, E. Stein, A. Thaler, Prawo upadłościowe i prawo układowe, Kraków 1935 tarz, Warszawa 2004 S. Cieślak . . . . . . . . . . . . . . Fundusze masy upadłości – postępowanie podziałowe. Komen- I. Dukiel, J. Pałys . . . . . . . . Postępowanie naprawcze w razie zagrożenia niewypłacalno- K. Flaga-Gieruszyńska, Prawo W. Gawlas, W. Jonsik, Prawo ścią. Komentarz, Warszawa 2004 Prawo upadłościowe i naprawcze, Warszawa 2009 W. Gawlas, W. Jonsik, Prawo upadłościowe i prawo o postępo- waniu układowym z komentarzem, Poznań 1935 S. Gurgul, Komentarz . . . . . . Prawo upadłościowe. Komentarz, pod red. S. Gurgula, Koszalin S. Gurgul, Prawo . . . . . . . . . S. Gurgul, Prawo upadłościowe i układowe. Komentarz, War- A. Jakubecki, Prawne . . . . . . A. Jakubecki, J. Mojak, E. Niezbecka, Prawne zabezpieczenie A. Jakubecki, F. Zedler, Komen- tarz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A. Jakubecki, F. Zedler, Prawo upadłościowe i naprawcze. 1991 szawa 2003 kredytów, Lublin 1996 Komentarz, Kraków 2006 J. Jankowski . . . . . . . . . . . . . Przebieg postępowania egzekucyjnego, upadłościowego i ukła- dowego. Struktura postępowań w ujęciu dynamicznym, Kra- ków 1999 Komentarz KH . . . . . . . . . . . S. Sołtysiński, A. Szajkowski, J. Szwaja, Kodeks handlowy. Komentarz, t. I–II, wyd. 2, Warszawa 1998 Komentarz KSH . . . . . . . . . . S. Sołtysiński, A. Szajkowski, A. Szumański, J. Szwaja, Kodeks spółek handlowych. Komentarz, t. I, Warszawa 2006, t. II, Warszawa 2005, t. III, Warszawa 2008, t. IV, Warszawa 2008, t. V, Warszawa 2008 Komentarz KPC 1989 . . . . . . Kodeks postępowania cywilnego z komentarzem, pod red. J. Jodłowskiego i K. Piaseckiego, t. I–III, Warszawa 1989 Komentarz 1972 . . . . . . . . . . Kodeks cywilny. Komentarz, pod red. Z. Resicha, J. Ignatowi- cza, J. Pietrzykowskiego i I. Bielskiego, t. I–III, Warszawa 1972 Komentarz 1989 . . . . . . . . . . Kodeks cywilny z komentarzem, pod red. J. Winiarza, t. I–II, 2. wyd., Warszawa 1989 Komentarz 1997 . . . . . . . . . . Komentarz do Kodeksu cywilnego. Księga trzecia. Zobowią- J. Korzonek, Komentarz . . . . A. Majewska-Jurys, Upadłość zania, praca zbiorowa, t. I–II, Warszawa 1997 J. Korzonek, Prawo upadłościowe i prawo o postępowaniu ukła- dowym. Komentarz, Bydgoszcz, przedruk wydania z 1935 r. A. Majewska-Jurys, Upadłość. Poradnik syndyka, upadłego, wierzyciela, Koszalin 1993 A. Ohanowicz, J. Górski, Zarys A. Ohanowicz, J. Górski, Zarys prawa zobowiązań, Warszawa Komentarz KPC . . . . . . . . . . Kodeks postępowania cywilnego z komentarzem, pod red. K. Piaseckiego, t. I–II, Warszawa 2006 K. Piasecki, Prawo . . . . . . . . K. Piasecki, Prawo upadłościowe. Prawo o postępowaniu ukła- dowym. Bankowe postępowanie ugodowe. Komentarz, Byd- goszcz 1994 Komentarz KC . . . . . . . . . . . Kodeks cywilny. Komentarz, praca zbiorowa pod red. K. Pie- trzykowskiego, t. I, Warszawa 2008, t. II, Warszawa 2009 System pr. cyw. . . . . . . . . . . System prawa cywilnego, praca zbiorowa, t. I, wyd. 2, Osso- lineum 1985, t. II, Ossolineum 1977, t. III, cz. 1, Ossolineum 1981, t. III, cz. 2, Ossolineum 1976, t. IV, Ossolineum 1986 System PrPryw . . . . . . . . . . . System Prawa Prywatnego, t. 1, wyd. 1, Warszawa 2007; t. 2, wyd. 1, Warszawa 2002; wyd. 2, Warszawa 2012; 1970 XIX
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Prawo upadłościowe i naprawcze. Komentarz
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: