Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00309 003895 22405575 na godz. na dobę w sumie
Prawo w e-biznesie. Wszystko, co musisz wiedzieć, żeby prowadzić e-biznes i spać spokojnie - ebook/pdf
Prawo w e-biznesie. Wszystko, co musisz wiedzieć, żeby prowadzić e-biznes i spać spokojnie - ebook/pdf
Autor: , Liczba stron: 264
Wydawca: Onepress Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-283-0975-3 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> poradniki >> controlling
Porównaj ceny (książka, ebook (-40%), audiobook).

Dura lex, sed lex — twarde prawo, ale prawo. Musisz je znać, także w e-biznesie

Rozwój technologiczny i ekonomiczny e-commerce wymusza na e-sprzedawcach ciągłe dostosowywanie się do zmian legislacyjnych. Mnożą się przepisy krajowe oraz wytyczne co do funkcjonowania na rynku unijnym. Prawo w e-biznesie zmierza w kierunku większej ochrony konsumentów, a jednocześnie zwiększa wymogi wobec e-przedsiębiorców. Tym ostatnim trudno nadążyć za nowymi przepisami. W dodatku muszą bronić się przed zarzutami coraz liczniejszych organizacji „polujących” na ich błędy...

Oto pierwsza w Polsce kompleksowa publikacja książkowa, prezentująca najnowsze aspekty prawne prowadzenia sprzedaży w internecie. Dowiesz się z niej m.in.: Książkę napisali eksperci specjalizujący się w poszczególnych obszarach prawa e-commerce. Jednak tworzący ją fachowcy pamiętali, że e-sprzedawca nie jest prawnikiem. Dzięki temu poradnik tłumaczy skomplikowane kwestie w przystępny sposób, odpowiada na praktyczne pytania oraz omawia zagadnienia, z którymi e-sprzedawca styka się każdego dnia.

Książka uwzględnia przepisy najnowszej ustawy o prawach konsumenta, która weszła w życie 25 grudnia 2014 roku.
Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

• Kup książkę • Poleć książkę • Oceń książkę • Księgarnia internetowa • Lubię to! » Nasza społeczność Spis tre(cid:318)ci Wst(cid:255)p (Maciej Dutko) 1. E-biznes a dzia(cid:295)alno(cid:318)(cid:237) gospodarcza — kiedy za(cid:295)o(cid:350)y(cid:237) firm(cid:255)? (Piotr Szulczewski) 2. Jednoosobowa dzia(cid:295)alno(cid:318)(cid:237), spó(cid:295)ki osobowe, spó(cid:295)ki kapita(cid:295)owe (sp. z o.o. i inne) — któr(cid:235) form(cid:255) wybra(cid:237)? (Konrad Cioczek) Dlaczego forma prawna prowadzonej dzia(cid:298)alno(cid:321)ci gospodarczej jest tak istotna? Czynniki wp(cid:298)ywaj(cid:238)ce na wybór formy prowadzonej dzia(cid:298)alno(cid:321)ci gospodarczej Model biznesowy Bezpiecze(cid:300)stwo prowadzenia firmy Mo(cid:353)liwo(cid:321)ci finansowe przedsi(cid:258)biorcy Podatki Jednoosobowa dzia(cid:298)alno(cid:321)(cid:240) gospodarcza Spó(cid:298)ka cywilna Spó(cid:298)ka jawna Spó(cid:298)ka partnerska Spó(cid:298)ka komandytowa Spó(cid:298)ka z ograniczon(cid:238) odpowiedzialno(cid:321)ci(cid:238) Podsumowanie 3. Prawo konsumenckie — gwarancje, reklamacje, r(cid:255)kojmia, zwroty (Konrad Cioczek) Katalog najwa(cid:353)niejszych aktów prawnych zwi(cid:238)zanych z e-biznesem Gwarancja R(cid:258)kojmia Odst(cid:238)pienie od umowy 11 17 17 19 19 20 21 21 22 25 28 30 32 34 37 39 41 43 44 44 Kup książkęPoleć książkę 4 Prawo w e-biznesie 4. Regulamin sprzeda(cid:350)y/(cid:318)wiadczenia us(cid:295)ug i klauzule niedozwolone (Konrad Cioczek, Paulina Trzeciak) Regulamin w e-biznesie Dlaczego warto mie(cid:240) profesjonalny regulamin? Platformy sprzeda(cid:353)owe, serwisy aukcyjne Dlaczego trudno jest sporz(cid:238)dzi(cid:240) zgodny z prawem regulamin? Czy raz stworzony regulamin b(cid:258)dzie zawsze aktualny? B(cid:298)(cid:258)dy najcz(cid:258)(cid:321)ciej pope(cid:298)niane przy tworzeniu regulaminu 1. Regulamin od „wujka Google” 2. Mieszanie przepisów dotycz(cid:238)cych B2B oraz B2C 3. B(cid:298)(cid:258)dne interpretowanie przepisów wskutek nieznajomo(cid:321)ci j(cid:258)zyka prawniczego 4. Stosowanie zasady „im mniej, tym lepiej” Zasady tworzenia regulaminu Wzorzec regulaminu Klauzule niedozwolone — ich istota i znaczenie Postanowienia umowne, które nie mog(cid:238) by(cid:240) uznane za klauzule niedozwolone Charakter Rejestru klauzul niedozwolonych Regulamin a klauzule niedozwolone Dlaczego warto sprawdza(cid:240) Rejestr klauzul niedozwolonych? Ryzyko zwi(cid:238)zane ze stosowaniem klauzul niedozwolonych „Top 10” najpopularniejszych klauzul niedozwolonych 5. Sprzeda(cid:350) na Allegro — co wolno, a czego nie (Maciej Dutko) Generalnie: 18+, ale… Jeden sprzedawca, wiele kont Umowa prawnie wi(cid:238)(cid:353)(cid:238)ca. Albo nie Zakaz przenoszenia sprzeda(cid:353)y na zewn(cid:238)trz Manipulowanie s(cid:298)owami kluczowymi Tylko ceny brutto Towary zakazane Warunki specjalne 6. Polityka prywatno(cid:318)ci i ochrona danych osobowych (Jakub Szajdzi(cid:297)ski) Przetwarzanie danych osobowych Dane osobowe Administrator danych osobowych Zasady przetwarzania danych osobowych Rodzaje danych osobowych Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (GIODO) Odpowiedzialno(cid:321)(cid:240) za naruszenie zasad dotycz(cid:238)cych ochrony danych osobowych Zg(cid:298)oszenie zbioru danych do GIODO 47 47 48 49 50 51 51 51 52 52 52 53 55 56 57 58 59 59 60 61 65 66 67 67 68 68 69 69 70 71 72 72 73 73 74 76 77 79 Kup książkęPoleć książkę Spis tre(cid:320)ci Przetwarzanie danych osobowych, które nie wymaga dokonania zg(cid:298)oszenia w GIODO Cel przetwarzania danych osobowych w sklepie/serwisie internetowym Obowi(cid:238)zek informacyjny (polityka prywatno(cid:321)ci) Powierzenie przetwarzania danych osobowych Dokumentacja oraz (cid:321)rodki bezpiecze(cid:300)stwa wymagane do prawid(cid:298)owego przetwarzania danych osobowych w sklepach/serwisach internetowych Wzór zg(cid:298)oszenia zbioru danych osobowych do GIODO — instrukcja rejestracji 7. Polityka plików cookies i zamieszanie wokó(cid:295) „ciasteczek” (Jakub Szajdzi(cid:297)ski) 8. Gwarancje, reklamacje, r(cid:255)kojmia, zwroty — czyli jak prowadzi(cid:237) obs(cid:295)ug(cid:255) posprzeda(cid:350)ow(cid:235) w zgodzie z obowi(cid:235)zuj(cid:235)cym prawem (Paulina Trzeciak) Gwarancja Regulamin a warunki gwarancji Podpis gwaranta pod gwarancj(cid:238) Reklamacja a r(cid:258)kojmia za wady fizyczne rzeczy Uprawnienia kupuj(cid:238)cego Koszty wynikaj(cid:238)ce z r(cid:258)kojmi Obowi(cid:238)zek sprzedawcy Granice czasowej odpowiedzialno(cid:321)ci R(cid:258)kojmia czy gwarancja — co wybra(cid:240)? Odst(cid:238)pienie od umowy Zakaz odst(cid:258)pnego Termin na realizacj(cid:258) uprawnienia Obowi(cid:238)zek informacyjny o ustawowym prawie odst(cid:238)pienia od umowy Konsekwencje niespe(cid:298)nienia obowi(cid:238)zku informacyjnego Forma o(cid:321)wiadczenia woli Koszty zwi(cid:238)zane z odst(cid:238)pieniem od umowy Skutki wykonania Odpowiedzialno(cid:321)(cid:240) konsumenta za zmniejszenie warto(cid:321)ci rzeczy Wy(cid:298)(cid:238)czenia prawa odst(cid:238)pienia od umowy 9. Zwroty w e-handlu — pi(cid:255)(cid:237) sposobów na legalne i etyczne ograniczenie ich liczby (Maciej Dutko) Ulga dla kupuj(cid:238)cych… …i drzazga w oku e-sprzedawców Potrzebny z(cid:298)oty (cid:321)rodek Pi(cid:258)(cid:240) sposobów na zmniejszenie liczby zwrotów Po pierwsze: zbuduj mo(cid:353)liwie wiern(cid:238) prezentacj(cid:258) produktu Po drugie: naucz klienta swojego produktu Po trzecie: wyd(cid:298)u(cid:353)enie ustawowego terminu zwrotu towaru Po czwarte: licytacja zamiast Kup teraz Po pi(cid:238)te: produkt spersonalizowany lub wykonany na zamówienie 5 81 83 84 86 92 96 105 109 110 111 112 115 116 117 117 117 119 120 120 120 121 122 123 124 125 125 125 129 129 129 131 131 132 132 133 134 134 Kup książkęPoleć książkę 6 Prawo w e-biznesie 10. Nieuczciwa konkurencja w e-biznesie (Jakub Szajdzi(cid:297)ski) Niew(cid:298)a(cid:321)ciwe oznaczenie przedsi(cid:258)biorstwa Fa(cid:298)szywe albo oszuka(cid:300)cze oznaczenie pochodzenia geograficznego towarów lub us(cid:298)ug Na(cid:321)ladownictwo produktów Pomawianie lub nieuczciwe zachwalanie Utrudnianie dost(cid:258)pu do rynku Nieuczciwa lub zakazana reklama Reklama porównawcza Organizowanie systemu sprzeda(cid:353)y lawinowej oraz prowadzenie lub organizowanie dzia(cid:298)alno(cid:321)ci w systemie konsorcyjnym Odpowiedzialno(cid:321)(cid:240) za czyny nieuczciwej konkurencji Odpowiedzialno(cid:321)(cid:240) cywilna Odpowiedzialno(cid:321)(cid:240) karna 11. Mailing a spaming — fakty i mity (Jakub Szajdzi(cid:297)ski) Jak prowadzi(cid:240) mailing, a nie spaming 12. Prawo autorskie dla e-sprzedawców — wprowadzenie do tematu (Maciej Dutko) Czy „kradziony” kontent ma warto(cid:321)(cid:240)? Jestem autorem, ale czy mam „utwór”? Pazur autora czyni utwór Twarz w komercji, czyli ochrona wizerunku Prawo i etyka nie zawsze w parze 13. Ochrona ofert przed kopiowaniem (Maciej Dutko) Pierwszy krok: (cid:321)wiadomo(cid:321)(cid:240) Indywidualna i twórcza tre(cid:321)(cid:240) Technika w s(cid:298)u(cid:353)bie prawa autorskiego W razie kradzie(cid:353)y — dokumentuj i (cid:321)cigaj! A je(cid:321)li ju(cid:353) chcemy dopiec do (cid:353)ywego… 14. Ochrona znaków towarowych domena, nazwa, marka, logo (Konrad Cioczek) Przepisy prawa Czym jest znak towarowy? Rodzaje znaków towarowych Cechy charakterystyczne prawa ochronnego na znak towarowy Rodzaje prawa ochronnego na znak towarowy Procedura zastrze(cid:353)enia znaku towarowego Domena jako znak towarowy 135 136 137 137 138 139 140 140 141 142 142 143 147 150 153 153 155 156 156 157 159 159 160 160 161 162 165 165 166 166 167 167 169 170 Kup książkęPoleć książkę Spis tre(cid:320)ci 7 15. Blogi i serwisy informacyjne a prawo prasowe (Jakub Szajdzi(cid:297)ski) Konsekwencje prawne zakwalifikowania bloga/serwisu informacyjnego do prasy 16. E-biznes a podatki dochodowe (Piotr Szulczewski) Skala podatkowa Rycza(cid:298)t ewidencjonowany Karta podatkowa Podatek liniowy Podatek CIT (podatek osób prawnych) Mnogo(cid:321)(cid:240) form mo(cid:353)e przera(cid:353)a(cid:240). Rozwi(cid:238)zaniem jest… 17. E-biznes a podatek VAT (Piotr Szulczewski) Dostawa towaru w sprzeda(cid:353)y internetowej, czyli kiedy naliczy(cid:240) podatek VAT Dropshipping — towar z hurtowni wprost do klienta Kurierem albo poczt(cid:238) — co lepsze, czyli o pe(cid:298)nomocnictwach s(cid:298)ów kilka Jak fakturowa(cid:240) i korygowa(cid:240) faktury w e-handlu Stary rachunek, czyli nowa faktura (bez VAT) Paragon Faktura E-fiskalny, czyli z wystawianiem paragonu i jego wydawaniem za pan brat Odliczamy VAT — ogólne zasady post(cid:258)powania 18. Import towarów z Chin (Kamil Biernat) Zasada nr 1 — Import z Chin jest bardzo prosty! Zasada nr 2 — Poznaj swojego partnera Zasada nr 3 — Zawrzyj umow(cid:258) ze swoim partnerem Zasada nr 4 — P(cid:298)a(cid:240) rozs(cid:238)dnie Jak nie zosta(cid:240) oszukanym? Zasada nr 5 — Pami(cid:258)taj o... Podsumowanie 19. E-biznes a rejestracja firmy w Wielkiej Brytanii (Marek Nied(cid:348)wied(cid:348)) Dla kogo spó(cid:298)ka limited? Podatek VAT VAT a sprzeda(cid:353) towaru w Polsce VAT a sprzeda(cid:353) us(cid:298)ug w Polsce VAT a sprzeda(cid:353) us(cid:298)ug w Polsce — nowe regulacje dotycz(cid:238)ce cz(cid:258)(cid:321)ci us(cid:298)ug B2C Podatek u (cid:351)ród(cid:298)a 173 176 179 180 181 183 185 187 188 189 189 192 193 194 194 195 197 198 200 203 204 205 208 215 217 218 219 221 223 223 224 225 226 229 Kup książkęPoleć książkę 8 Prawo w e-biznesie Stawki podatków Podatek dochodowy Podatek VAT Podatki od zatrudnienia Kapita(cid:298) zak(cid:298)adowy w spó(cid:298)ce limited Odpowiedzialno(cid:321)(cid:240) Zarz(cid:238)du spó(cid:298)ki limited za zobowi(cid:238)zania spó(cid:298)ki (cid:350)ród(cid:298)a 20. E-biznes w Unii Europejskiej i poza ni(cid:235) (Jakub Szajdzi(cid:297)ski) Sprzeda(cid:353) w Unii Europejskiej Sprzeda(cid:353) poza Uni(cid:238) Europejsk(cid:238) Dropshipping 21. Bitcoin w e-biznesie — aspekty prawnopodatkowe (Dominik Homa) Wprowadzenie Czym bitcoin wyró(cid:353)nia si(cid:258) na tle innych systemów p(cid:298)atno(cid:321)ci Organy podatkowe w stosunku do kryptowalut Stosunek prawny do obrotu bitcoinami Podatek dochodowy Podatek VAT Prawo dewizowe Bezpiecze(cid:300)stwo Podsumowanie 22. Najwa(cid:350)niejsze akty prawne — zestawienie (Maciej Dutko) O autorach 230 230 230 231 232 232 233 235 235 237 238 241 242 242 243 245 245 247 247 248 248 251 253 Kup książkęPoleć książkę Rozdzia(cid:297) 3. Prawo konsumenckie — gwarancje, reklamacje, r(cid:255)kojmia, zwroty (Konrad Cioczek) Zarówno sprzeda(cid:353), jak i (cid:321)wiadczenie us(cid:298)ug za po(cid:321)rednictwem internetu opieraj(cid:238) si(cid:258) na konkretnych przepisach prawa, które ka(cid:353)dy e-przedsi(cid:258)biorca powinien nie tylko zna(cid:240), ale przede wszystkim w odpowiedni sposób stosowa(cid:240). Jak powszechnie wiadomo — ignorantia iuris nocet1. Znajomo(cid:321)(cid:240) prawa wp(cid:298)ynie korzystnie nie tylko na legalno(cid:321)(cid:240) prowadzonego biznesu, ale tak(cid:353)e na ochron(cid:258) interesów samego e-przedsi(cid:258)biorcy przy jednoczesnym poszanowaniu praw kontrahentów. Odbiorców (cid:321)wiadczonych przez e-przedsi(cid:258)biorc(cid:258) us(cid:298)ug mo(cid:353)na podzieli(cid:240) na dwie grupy: (cid:120) przedsi(cid:258)biorców, (cid:120) konsumentów. W zwi(cid:238)zku z tym, (cid:353)e prawo traktuje przedsi(cid:258)biorców jako profesjonalnych uczestni- ków obrotu gospodarczego, korzystaj(cid:238) oni w pe(cid:298)ni z zasady swobody zawierania umów. To, jak ureguluj(cid:238) pomi(cid:258)dzy sob(cid:238) istotne elementy umowy, zale(cid:353)y tylko od ich woli. Natu- ralnie nie oznacza to zupe(cid:298)nej dowolno(cid:321)ci w regulowaniu takich stosunków, lecz general- nie mo(cid:353)na w tym przypadku przyj(cid:238)(cid:240), (cid:353)e to, co nie jest zabronione prawem, jest dozwolone. 1 (cid:297)ac. Nieznajomo(cid:321)(cid:240) prawa szkodzi — jedna z najstarszych maksym wywodz(cid:238)cych si(cid:258) z prawa rzymskiego. Kup książkęPoleć książkę 40 Prawo w e-biznesie Inaczej wygl(cid:238)da sytuacja w przypadku obrotu z udzia(cid:298)em konsumentów, a wi(cid:258)c osób fizycznych dokonuj(cid:238)cych czynno(cid:321)ci prawnych z przedsi(cid:258)biorc(cid:238), niezwi(cid:238)zanych bezpo(cid:321)rednio z ich dzia(cid:298)alno(cid:321)ci(cid:238) gospodarcz(cid:238) lub zawodow(cid:238)2. Nie jest tajemnic(cid:238), (cid:353)e to w(cid:298)a(cid:321)nie kon- sumenci s(cid:238) docelow(cid:238) grup(cid:238) odbiorców towarów lub us(cid:298)ug wi(cid:258)kszo(cid:321)ci e-przedsi(cid:258)biorców. W przeciwie(cid:300)stwie do obrotu B2B3, o którym by(cid:298)a mowa w poprzednim akapicie, cech(cid:238) charakterystyczn(cid:238) obrotu z udzia(cid:298)em konsumentów (B2C4) jest traktowanie przedsi(cid:258)- biorcy jako profesjonalisty, konsumenta za(cid:321) jako strony o pozycji „s(cid:298)abszej” wzgl(cid:258)dem pozycji pierwszego wymienionego. Z tego w(cid:298)a(cid:321)nie powodu ustawodawca przewidzia(cid:298) szczególn(cid:238) ochron(cid:258) konsumentów, wprowadzaj(cid:238)c szereg zapisów ustawowych niemo(cid:353)liwych do zmiany za pomoc(cid:238) umowy. Co ciekawe, uprawnie(cid:300) przyznanych konsumentowi w ustawie nie mo(cid:353)e zmieni(cid:240) nie tylko przedsi(cid:258)biorca, lecz tak(cid:353)e sam konsument — zrzeczenie si(cid:258) przez niego takich praw jest bezskuteczne5. Na tle stosunków pomi(cid:258)dzy przedsi(cid:258)biorc(cid:238) a konsumentem mog(cid:238) pojawi(cid:240) si(cid:258) ró(cid:353)ne- go rodzaju spory. Nie ulega w(cid:238)tpliwo(cid:321)ci, (cid:353)e zdecydowana wi(cid:258)kszo(cid:321)(cid:240) tych sporów doty- czy obs(cid:298)ugi posprzeda(cid:353)owej. Sprawne przebrni(cid:258)cie przez proces zawierania umowy, sprzeda(cid:353)y towaru lub us(cid:298)ugi i jej wykonanie nie zawsze oznacza koniec relacji pomi(cid:258)dzy przedsi(cid:258)biorc(cid:238) a konsumentem. Zdarza si(cid:258), (cid:353)e towar jest niezgodny z umow(cid:238), ma wady lub po prostu klient rozmy(cid:321)li(cid:298) si(cid:258) i chce go zwróci(cid:240), gdy(cid:353) np. dokona(cid:298) zbyt pochopnego zakupu. Analogiczna sytuacja wyst(cid:258)puje w przypadku us(cid:298)ug — nie zawsze klient mo(cid:353)e by(cid:240) zadowo- lony z ich wykonania. Wszystko to powoduje, (cid:353)e przedsi(cid:258)biorca si(cid:298)(cid:238) rzeczy musi odnajdy- wa(cid:240) si(cid:258) w szeroko rozumianej obs(cid:298)udze posprzeda(cid:353)owej, tj. w kwestiach dotycz(cid:238)cych mo(cid:353)li- wo(cid:321)ci odst(cid:238)pienia od umowy przez konsumenta, reklamacji przez niego towaru/us(cid:298)ugi, musi by(cid:240) równie(cid:353) (cid:321)wiadomy zagadnie(cid:300) zwi(cid:238)zanych z gwarancj(cid:238) czy r(cid:258)kojmi(cid:238). Obowi(cid:238)zek ten jest zasadny nie tylko z powodu wspomnianego wymogu, jaki nak(cid:298)ada na e-przedsi(cid:258)biorc(cid:258) usta- wodawca, ale przede wszystkim z uwagi na ochron(cid:258) interesów samego przedsi(cid:258)biorcy. 2 Art. 221 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. — Kodeks cywilny (Dz.U. z 1964 r. Nr 16, poz. 94 ze zm.). 3 Ang. Business to Business — obrót gospodarczy pomi(cid:258)dzy przedsi(cid:258)biorcami. 4 Ang. Business to Consumer – obrót gospodarczy pomi(cid:258)dzy przedsi(cid:258)biorc(cid:238) a kon- sumentem. 5 Art. 7 Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r., poz. 827). Kup książkęPoleć książkę Prawo konsumenckie — gwarancje, reklamacje, r(cid:257)kojmia, zwroty 41 KATALOG NAJWA(cid:349)NIEJSZYCH AKTÓW PRAWNYCH ZWI(cid:234)ZANYCH Z E-BIZNESEM Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. — Kodeks cywilny6 (cid:120) Jeden z podstawowych aktów normatywnych i jedna z najwa(cid:353)niejszych ustaw w polskim systemie prawa. (cid:120) Reguluje stosunki cywilnoprawne pomi(cid:258)dzy osobami fizycznymi a osobami prawnymi. (cid:120) Reguluje zasady dzia(cid:298)alno(cid:321)ci prowadzonej w formie spó(cid:298)ki cywilnej. (cid:120) Nieuregulowane w umowach kwestie rozpatrywane s(cid:238) w ogromnej wi(cid:258)kszo(cid:321)ci przypadków w oparciu o przepisy Kodeksu cywilnego. (cid:120) Reguluje zasady uznania za niedozwolone zapisów wzorca umowy7. (cid:120) Zawiera regulacje dotycz(cid:238)ce r(cid:258)kojmi. (cid:120) Reguluje zasady dotycz(cid:238)ce gwarancji. Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o (cid:320)wiadczeniu us(cid:297)ug drog(cid:237) elektroniczn(cid:237)8 (cid:120) Okre(cid:321)la zasady (cid:321)wiadczenia us(cid:298)ug m.in. w internecie. (cid:120) Wprowadza obowi(cid:238)zek posiadania regulaminu oraz okre(cid:321)la jego podstawowe sk(cid:298)adniki. (cid:120) Ustanawia prawa i obowi(cid:238)zki us(cid:298)ugodawcy. (cid:120) Reguluje kwestie odpowiedzialno(cid:321)ci z tytu(cid:298)u (cid:321)wiadczenia us(cid:298)ug drog(cid:238) elektroniczn(cid:238). (cid:120) Definiuje poj(cid:258)cie informacji handlowej oraz okre(cid:321)la sposoby jej przekazywania (problematyka SPAM-u). (cid:120) Wprowadza podstawowe uregulowania w kwestiach ochrony danych osobowych. Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta9 (cid:120) Implementowana do polskiego systemu prawnego 25 grudnia 2014 r. (cid:120) Jest jednym z najwa(cid:353)niejszych aktów normatywnych reguluj(cid:238)cych prawa i obo- wi(cid:238)zki konsumenta oraz przedsi(cid:258)biorcy. (cid:120) Okre(cid:321)la zasady zawierania umów na odleg(cid:298)o(cid:321)(cid:240) oraz poza lokalem przedsi(cid:258)biorstwa, w tym tak(cid:353)e dotycz(cid:238)ce zawierania umów o (cid:321)wiadczenie us(cid:298)ug finansowych na odleg(cid:298)o(cid:321)(cid:240). (cid:120) Szczegó(cid:298)owo reguluje prawo odst(cid:238)pienia od umowy. 6 Dz.U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 ze zm. 7 Art. 3853. 8 Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm. 9 Dz.U. z 2014 r., poz. 827. Kup książkęPoleć książkę 42 Prawo w e-biznesie (cid:120) Nie jest stosowana do wszystkich rodzajów umów na odleg(cid:298)o(cid:321)(cid:240) oraz poza lokalem przedsi(cid:258)biorstwa (zawiera katalog umów, do których nie znajduje zastosowania). (cid:120) Reguluje obowi(cid:238)zki przedsi(cid:258)biorcy w umowach innych ni(cid:353) zawierane na odle- g(cid:298)o(cid:321)(cid:240) lub poza lokalem przedsi(cid:258)biorcy. (cid:120) Wprowadza istotne zmiany w ustawach: Kodeks cywilny, Kodeks wykrocze(cid:300), Ustawa o po(cid:321)rednictwie ubezpieczeniowym, Ustawa o ubezpieczeniach obowi(cid:238)zkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Ko- munikacyjnych, Ustawa Prawo Telekomunikacyjne, Ustawa o przeciwdzia(cid:298)aniu nieuczciwym praktykom rynkowym, Ustawa o (cid:321)rodkach ochrony ro(cid:321)lin. Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. — Kodeks postepowania cywilnego10 (cid:120) Reguluje post(cid:258)powanie s(cid:238)dowe mi(cid:258)dzy innymi w sprawach ze stosunków z zakresu prawa cywilnego. (cid:120) Wprowadza poj(cid:258)cie Rejestru klauzul niedozwolonych oraz okre(cid:321)la zasady jego prowadzenia. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych11 (cid:120) Okre(cid:321)la zasady post(cid:258)powania przy przetwarzaniu danych osobowych oraz prawa osób fizycznych, których dane osobowe s(cid:238) lub mog(cid:238) by(cid:240) przetwarzane w zbiorach danych. (cid:120) Okre(cid:321)la organy powo(cid:298)ane w celu kontroli procesu przetwarzania danych osobowych. Ustawa z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdzia(cid:297)aniu nieuczciwym praktykom rynkowym12 (cid:120) Okre(cid:321)la nieuczciwe praktyki rynkowe w dzia(cid:298)alno(cid:321)ci gospodarczej i zawodowej oraz zasady przeciwdzia(cid:298)ania tym praktykom w interesie konsumentów i w inte- resie publicznym. Ustawy szczególne (cid:120) Ich szczególny charakter wynika z tego, (cid:353)e reguluj(cid:238) one konkretne bran(cid:353)e biznesowe i maj(cid:238) zastosowanie „przed” przepisami ustaw, o których by(cid:298)a mowa wcze(cid:321)niej. (cid:120) Przedsi(cid:258)biorca zawsze powinien sprawdzi(cid:240), czy jego dzia(cid:298)alno(cid:321)(cid:240) gospodarcza nie jest regulowana ustawami szczególnymi. (cid:120) Jako przyk(cid:298)ad mo(cid:353)na poda(cid:240) Ustaw(cid:258) o ubezpieczeniach, Ustaw(cid:258) o materia(cid:298)ach wy- buchowych czy te(cid:353) Ustaw(cid:258) o (cid:321)rodkach ochrony ro(cid:321)lin. 10 Dz.U. z 1964 r. Nr 43, poz. 296 ze zm. 11 Dz.U. z 1997 r. Nr 133, poz. 883 ze zm. 12 Dz.U. z 2007 r. Nr 171, poz. 1206 ze zm. Kup książkęPoleć książkę Prawo konsumenckie — gwarancje, reklamacje, r(cid:257)kojmia, zwroty 43 Rejestr klauzul niedozwolonych (cid:120) Nie jest to klasyczny akt normatywny i w doktrynie podawane jest w w(cid:238)tpliwo(cid:321)(cid:240) traktowanie go jako (cid:351)ród(cid:298)a prawa, niemniej jednak bez w(cid:238)tpienia jest to jeden z najwa(cid:353)niejszych dokumentów dla e-przedsi(cid:258)biorcy. (cid:120) Jego skuteczna analiza nie jest mo(cid:353)liwa bez znajomo(cid:321)ci wcze(cid:321)niej wymienionych ustaw, w szczególno(cid:321)ci czterech pierwszych, tj. Kodeksu cywilnego, Ustawy o (cid:321)wiad- czeniu us(cid:298)ug drog(cid:238) elektroniczn(cid:238), Ustawy o prawach konsumenta oraz Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów. (cid:120) Zawiera zbiór orzecze(cid:300) S(cid:238)du Ochrony Konkurencji i Konsumentów, a wi(cid:258)c klauzul abuzywnych (uznanych za niedozwolone), których nale(cid:353)y unika(cid:240) w umowach z kon- sumentami. (cid:120) Zawiera praktyczny podzia(cid:298) na bran(cid:353)e, dzi(cid:258)ki czemu e-przedsi(cid:258)biorca mo(cid:353)e prze- (cid:321)ledzi(cid:240) zapisy dotycz(cid:238)ce stricte jego biznesu. GWARANCJA Kwestie gwarancji sprzeda(cid:353)y uregulowane s(cid:238) w dziale III tytu(cid:298)u XI ksi(cid:258)gi III Kodeksu cywilnego w artyku(cid:298)ach 577 – 581. Ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. zmodyfikowa(cid:298)a nieco niektóre przepisy oraz doda(cid:298)a kilka nowych artyku(cid:298)ów, st(cid:238)d kwestie gwarancji s(cid:238) obecnie niew(cid:238)tpliwie uregulowane w du(cid:353)o wi(cid:258)kszej mierze, ni(cid:353) by(cid:298)y przed jej wej(cid:321)ciem w (cid:353)ycie. Najistotniejsze jest to, (cid:353)e gwarancja jest dobrowolna, z czego nie ka(cid:353)dy przedsi(cid:258)biorca zdaje sobie spraw(cid:258). Nie ma wi(cid:258)c konieczno(cid:321)ci jej udzielania, niemniej jednak z pewno(cid:321)ci(cid:238) b(cid:258)dzie to dobrze postrzegane przez kupuj(cid:238)cego. Udzielona przez przedsi(cid:258)biorc(cid:258) gwarancja zapewnia drug(cid:238) stron(cid:258) transakcji o jako(cid:321)ci zakupionej przez ni(cid:238) rzeczy. Je(cid:353)eli ta rzecz b(cid:258)dzie mia(cid:298)a wady, wystawca dokumentu (gwa- rant) b(cid:258)dzie zobowi(cid:238)zany do usuni(cid:258)cia wady fizycznej tej rzeczy lub do dostarczenia rze- czy wolnej od wad, je(cid:353)eli wady te ujawni(cid:238) si(cid:258) w ci(cid:238)gu terminu okre(cid:321)lonego w gwarancji13. Ustawa o prawach konsumenta wprowadzi(cid:298)a w tym zakresie istotn(cid:238) zmian(cid:258), a mianowicie mo(cid:353)liwo(cid:321)(cid:240) zwrotu równowarto(cid:321)ci ceny rzeczy wadliwej14. Nie nale(cid:353)y myli(cid:240) gwarancji z reklamacj(cid:238) z tytu(cid:298)u r(cid:258)kojmi — to bardzo cz(cid:258)sty b(cid:298)(cid:238)d pope(cid:298)- niany zarówno przez e-przedsi(cid:258)biorców, jak i konsumentów. Jest to o tyle wa(cid:353)ne, (cid:353)e rekla- macja jest ustawowym prawem konsumenta, gwarancja za(cid:321) jest dobrowolnym upraw- nieniem przedsi(cid:258)biorcy. Bardzo cz(cid:258)sto zdarza si(cid:258), i(cid:353) konsumenci informuj(cid:238)cy o wadzie 13 Art. 577 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. — Kodeks cywilny (Dz.U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 ze zm.); artyku(cid:298) ten ulegnie modyfikacji z dniem 25 grudnia 2015 r. — art. 44 ust. 27 Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r., poz. 827). 14 Art. 44 ust. 27 Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r., poz. 827). Kup książkęPoleć książkę 44 Prawo w e-biznesie produktu nie wskazuj(cid:238), czy chc(cid:238) skorzysta(cid:240) z uprawnie(cid:300) gwarancyjnych, czy te(cid:353) z usta- wowo regulowanej reklamacji. Dzi(cid:258)ki temu przedsi(cid:258)biorca mo(cid:353)e skierowa(cid:240) ich bezpo(cid:321)red- nio do producenta, korzystaj(cid:238)c z gwarancji. R(cid:254)KOJMIA Niezale(cid:353)nie od uprawnie(cid:300) wynikaj(cid:238)cych z gwarancji, sprzedawca ponosi z tytu(cid:298)u r(cid:258)kojmi odpowiedzialno(cid:321)(cid:240) za wady15, chyba (cid:353)e kupuj(cid:238)cy o wadzie wiedzia(cid:298) najpó(cid:351)niej w chwili za- warcia umowy16. Regulacje dotycz(cid:238)ce r(cid:258)kojmi zawiera Kodeks cywilny17. Sprzedawca jest odpowiedzialny wzgl(cid:258)dem kupuj(cid:238)cego, je(cid:353)eli rzecz sprzedana ma wad(cid:258) fizyczn(cid:238) lub prawn(cid:238). Za wad(cid:258) fizyczn(cid:238) rzeczy uznaje si(cid:258) mi(cid:258)dzy innymi brak w(cid:298)a(cid:321)ciwo(cid:321)ci, o których istnieniu sprzedawca zapewnia(cid:298), brak pewnych cz(cid:258)(cid:321)ci (jej niezupe(cid:298)ny stan), nieprzydatno(cid:321)(cid:240) do celu, o którym kupuj(cid:238)cy informowa(cid:298) sprzedawc(cid:258) przy zawarciu umowy, etc. Rzecz sprzedana ma wad(cid:258) prawn(cid:238), je(cid:353)eli stanowi w(cid:298)asno(cid:321)(cid:240) osoby trzeciej albo je(cid:353)eli jest obci(cid:238)- (cid:353)ona prawem osoby trzeciej, a tak(cid:353)e je(cid:353)eli ograniczenie w korzystaniu lub rozporz(cid:238)- dzaniu rzecz(cid:238) wynika z decyzji lub orzeczenia w(cid:298)a(cid:321)ciwego organu. Co istotne, strony mog(cid:238) rozszerzy(cid:240), ograniczy(cid:240) lub wy(cid:298)(cid:238)czy(cid:240) zakres r(cid:258)kojmi, nie- mniej jednak w przypadku umów z konsumentami ograniczenie lub wy(cid:298)(cid:238)czenie mo(cid:353)liwe jest w sytuacjach (cid:321)ci(cid:321)le okre(cid:321)lonych w ustawach szczególnych18. ODST(cid:234)PIENIE OD UMOWY Uprawnieniem konsumenta, niezale(cid:353)nym od wszystkich trzech powy(cid:353)ej opisanych, jest prawo do odst(cid:238)pienia od umowy bez podania przyczyny w okre(cid:321)lonym ustawowo czter- nastodniowym terminie. Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta po(cid:321)wi(cid:258)ca ca(cid:298)y rozdzia(cid:298) 4. niniejszej kwestii, o czym szerzej w rozdziale 8. Prawa odst(cid:238)pienia od umowy zawieranej na odleg(cid:298)o(cid:321)(cid:240) nie mo(cid:353)na konsumentowi odebra(cid:240), niemniej jednak ustawa wymienia pewne wyj(cid:238)tki, w których konsument z owe- go prawa skorzysta(cid:240) nie mo(cid:353)e19. Przedsi(cid:258)biorcy powinni zwróci(cid:240) szczególn(cid:238) uwag(cid:258) na wzajemne prawa i obowi(cid:238)z- ki stron w zwi(cid:238)zku z procedur(cid:238) zwrotu oraz na zasady zwrotu kosztów i terminy, gdy(cid:353) 15 Art. 579 Kodeksu cywilnego (Dz.U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 ze zm.) oraz art. 44 ust. 29 Ustawy o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r., poz. 827). 16 Art. 557 § 1 ww. ustawy. 17 Dzia(cid:298) II tytu(cid:298) XI ksi(cid:258)gi III k.c. 18 Art. 44 ust. 15 ww. ustawy. 19 Art. 38 ww. ustawy. Kup książkęPoleć książkę Prawo konsumenckie — gwarancje, reklamacje, r(cid:257)kojmia, zwroty 45 w tym zakresie najcz(cid:258)(cid:321)ciej powstaj(cid:238) niejasno(cid:321)ci, a co za tym idzie, pojawiaj(cid:238) si(cid:258) nieprawi- d(cid:298)owe zapisy w regulaminach sprzeda(cid:353)y/(cid:321)wiadczenia us(cid:298)ug. Reasumuj(cid:238)c, przedsi(cid:258)biorca zainteresowany oferowaniem swoich produktów (lub us(cid:298)ug) konsumentom powinien zwróci(cid:240) uwag(cid:258) na prawo reguluj(cid:238)ce przedmiotow(cid:238) materi(cid:258), umow- nie okre(cid:321)lane jako prawo konsumenckie. Kanonem aktów normatywnych, z jakimi nale(cid:353)y si(cid:258) zapozna(cid:240), s(cid:238): Kodeks cywilny, Ustawa o (cid:321)wiadczeniu us(cid:298)ug drog(cid:238) elektroniczn(cid:238) oraz Ustawa o prawach konsumenta. (cid:320)wietnym uzupe(cid:298)nieniem b(cid:258)dzie Rejestr klauzul niedo- zwolonych, prowadzony przez Prezesa Urz(cid:258)du Ochrony Konkurencji i Konsumentów, który zawiera spis klauzul abuzywnych. Zazwyczaj proces zawierania umów, samej sprzeda(cid:353)y czy dostawy nie sprawia wi(cid:258)kszych problemów, w przeciwie(cid:300)stwie do obs(cid:298)ugi posprzeda(cid:353)owej, z któr(cid:238) (cid:321)ci(cid:321)le wi(cid:238)(cid:353)(cid:238) si(cid:258) uprawnienia konsumenta do odst(cid:238)pienia od umowy czy do reklamacji wadliwego produktu/us(cid:298)ugi. Przedsi(cid:258)biorca, jako profesjonalny uczestnik obrotu gospodarczego, powinien zapozna(cid:240) si(cid:258) z tymi zagadnieniami w celu nie tylko u(cid:321)wiadomienia sobie, jakimi prawami dysponuje konsument, lecz tak(cid:353)e sformu- (cid:298)owania w odpowiedni sposób zapisów umowy adhezyjnej (regulaminu), reguluj(cid:238)cej jego dzia(cid:298)alno(cid:321)(cid:240) w sieci. Kup książkęPoleć książkę 46 Prawo w e-biznesie Kup książkęPoleć książkę
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Prawo w e-biznesie. Wszystko, co musisz wiedzieć, żeby prowadzić e-biznes i spać spokojnie
Autor:
,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: