Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00035 002745 20660245 na godz. na dobę w sumie
Prawo własności przemysłowej. System Prawa Prywatnego. Tom 14 B - ebook/pdf
Prawo własności przemysłowej. System Prawa Prywatnego. Tom 14 B - ebook/pdf
Autor: , , Liczba stron: 1732
Wydawca: C. H. Beck Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-255-3051-8 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki >> komentarze prawnicze
Porównaj ceny (książka, ebook (-5%), audiobook).

W drugiej części Tomu 14 (Tom 14B) – Prawo własności przemysłowej, analizie zostaną poddane wzory przemysłowe (rejestracja wzorów przemysłowych; treść, zakres, naruszenie i ustanie prawa z rejestracji wzoru przemysłowego; obrót prawami z rejestracji; ochrona kumulatywna wzorów przemysłowych). W dalszej części dzieła będą szczegółowo omówione znaki towarowe (pojęcie, rodzaje oznaczeń, kategorie znaków towarowych; podmiot uprawniony i postępowanie w sprawie udzielenia prawa ochronnego; bezwzględne i względne przeszkody odmowy udzielenia prawa ochronnego na znak towarowy; wspólne prawo ochronne na znak towarowy; treść i zakres prawa z rejestracji znaku towarowego; ograniczenia, wyczerpanie, naruszenie i ustanie prawa ochronnego na znak towarowy; obrót prawami na znak towarowy, znaki towarowe wspólne). Ponadto, zanalizowane zostaną także roszczenia służące ochronie praw własności przemysłowej, ich dochodzenie w postępowaniu cywilnym.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Tom 14 B Tom 14 B Tom 14 B Prawo własności przemysłowej Pod redakcją Ryszarda Skubisza SYSTEM PRAWA PRYWATNEGO Prawo własności przemysłowej Tom 14b SYSTEM PRAWA PRYWATNEGO Prawo własności przemysłowej Tom 14b REDAKTOR NACZELNY SYSTEMU PRAWA PRYWATNEGO ZBIGNIEW RADWAŃSKI Prawo własności przemysłowej Tom 14b Redaktor Prof. dr hab. Ryszard Skubisz Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie Autorzy dr Edyta Całka – Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie; dr hab. Andrzej Jakubecki – profesor Uniwersytetu Marii Curie-Skło- dowskiej w Lublinie; prof. dr hab. Marian Kępiński – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; dr Michał Mazurek – Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie; dr hab. Aurelia Nowicka – profe- sor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; prof. dr hab. Ewa Nowińska – Uniwersytet Jagielloński; dr hab. Paweł Podrecki – Uniwer- sytet Jagielloński; prof. dr hab. Maria Poźniak-Niedzielska – Uniwer- sytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie; dr hab. Urszula Promińska – profesor Uniwersytetu Łódzkiego; dr hab. Joanna Sieńczyło-Chlabicz – profesor Uniwersytetu w Białymstoku; dr Ewa Skrzydło-Tefelska – Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie; prof. dr hab. Ryszard Skubisz – Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie; dr hab. Krystyna Szczepanowska-Kozłowska – profesor Uniwersytetu War- szawskiego; dr hab. Andrzej Szewc – profesor Wyższej Szkoły Ekonomii i Administracji w Bytomiu; dr Anna Tischner – Uniwersytet Jagielloński; prof. dr hab. Elżbieta Traple – Uniwersytet Jagielloński; dr hab. Marcin Trzebiatowski – profesor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II; dr hab. Anna Wojciechowska – Uniwersytet Jagielloński; dr hab. Elżbieta Wojcieszko-Głuszko – Uniwersytet Jagielloński WYDAWNICTWO C. H. BECK INSTYTUT NAUK PRAWNYCH PAN WARSZAWA 2012 Wydano we współpracy: z Instytutem Nauk Prawnych PAN w Warszawie Poszczególne części opracowali: Edyta Całka – rozdz. XLIX § 281, 282–284 Andrzej Jakubecki – rozdz. LIV Marian Kępiński – rozdz. XLIV; XLV Michał Mazurek – rozdz. XXXVIII § 200; rozdz. XLII; XLVI § 263, 266, 267 Aurelia Nowicka – rozdz. LII; LIII Ewa Nowińska – rozdz. XLIX § 281, 285 Paweł Podrecki – rozdz. L Maria Poźniak-Niedzielska – rozdz. XXXI Urszula Promińska – rozdz. XLVIII Joanna Sieńczyło-Chlabicz – rozdz. XXX Ewa Skrzydło-Tefelska – rozdz. LI Ryszard Skubisz – rozdz. XXXII; XXXVI; XXXVIII § 199, 201–206; rozdz. XLIII; XLVI § 260–262, 264, 265, 268 Krystyna Szczepanowska-Kozłowska – rozdz. XXIX; XXXVII; XLVII Andrzej Szewc – rozdz. XXVII; XXXV Anna Tischner – rozdz. XXV; XXVI § 136–138; XXVIII § 147 III Elżbieta Traple – rozdz. L Marcin Trzebiatowski – rozdz. XXXII; XXXIV; XXXIX; XL; XLI Anna Wojciechowska – rozdz. XXVI § 135; XXVIII § 144–147 I–II Elżbieta Wojcieszko-Głuszko – rozdz. XXXIII Wydawca: Agata Ponikowska Redakcja: Ewa Sadowska © Wydawnictwo C. H. Beck 2012 Wydawnictwo C. H. Beck Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa Skład i łamanie: Wydawnictwo C. H. Beck Druk i oprawa: Białostockie Zakłady Graficzne ISBN 978-83-255-3050-1 ISBN e-book 978-83-255-3051-8 Przedmowa Prawo własności przemysłowej obejmuje zagadnienia, które zostały przedstawione w dwóch tomach Systemu Prawa Prywatnego – 14A i 14B. Tom 14B, który oddajemy Czytelnikom, zawiera kompleksowe omówienie zagad- nień prawa wzorów przemysłowych, prawa znaków towarowych, prawa oznaczeń geo- graficznych oraz problematyki wspólnej dla całego prawa własności przemysłowej. Obok regulacji prawa polskiego, w zakresie koniecznym, zostały uwzględnione normy prawa międzynarodowego i unijnego. Jak wskazano w przedmowie do tomu 14A, jest to bowiem dziedzina stanowiąca przedmiot wielu umów wiążących Polskę i w bardzo dużym stopniu unormowana normami prawa unijnego. Autorzy tomu 14B, analogicznie jak tomu 14A, wywodzą się z wielu krajowych ośrodków naukowych i reprezentują różne pokolenia specjalistów z dziedziny prawa własności przemysłowej. Znalazła w tym wyraz intencja przedstawienia opracowania reprezentatywnego dla całej krajowej doktryny prawa własności przemysłowej. Każdy z Autorów ponosi odpowiedzialność za sposób ujęcia przedstawianych za- gadnień i treść głoszonych poglądów. Warszawa, 15 maja 2012 r. Prof. dr hab. Ryszard Skubisz V Spis treści str. Przedmowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . V Wykaz skrótów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . XXIII Rozdział XXV. Wzory przemysłowe w prawie międzynarodowym i w prawie Unii Europejskiej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . § 133. Prawo międzynarodowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I. Wstęp. Źródła prawa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II. Konwencja paryska . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . III. Konwencja berneńska . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IV. Porozumienie TRIPS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . V. Porozumienie haskie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . VI. Porozumienie lokarneńskie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . § 134. Prawo Unii Europejskiej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I. Wstęp. Źródła prawa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II. Dyrektywa 98/71 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . III. Rozporządzenie Nr 6/2002 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 3 3 4 5 10 19 23 24 24 27 35 Rozdział XXVI. Pojęcie wzoru przemysłowego, przesłanki zdolności rejestracyjnej i wyłączenia spod ochrony prawem z rejestracji wzoru przemysłowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . § 135. Pojęcie wzoru przemysłowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I. Wprowadzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II. Postać wzoru przemysłowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . III. Wytwór . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . § 136. Przesłanki zdolności rejestracyjnej wzorów przemysłowych . . . . . I. Kształtowanie się przesłanek ochrony wzorów przemysłowych . . . . . . II. Nowość wzoru przemysłowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . III. Indywidualny charakter wzoru przemysłowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . § 137. Brak zdolności rejestracyjnej wzoru przemysłowego ze względu na sprzeczność z porządkiem publicznym i dobrymi obyczajami oraz wykorzystanie oznaczeń określonych w art. 131 ust. 2 pkt 2–5 PrWłPrzem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113 49 51 51 53 60 68 68 73 87 I. Sprzeczność (wykorzystywania wzoru przemysłowego) z porządkiem publicznym lub dobrymi obyczajami . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113 II. Inkorporacja do wzoru przemysłowego oznaczeń, o których mowa w art. 131 ust. 2 pkt 2–5 PrWłPrzem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117 § 138. Wyłączenia spod ochrony prawem z rejestracji wzoru przemysłowego (art. 107 PrWłPrzem) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125 I. Cechy wytworu wynikające wyłącznie z jego funkcji technicznej (art. 107 ust. 1 pkt 1 PrWłPrzem) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125 II. Cechy, które muszą być odtworzone, aby możliwe było ich mechaniczne połączenie lub współdziałanie z innym wytworem (art. 107 ust. 1 pkt 2 PrWłPrzem) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140 III. Skutki prawne niezgodności z art. 107 PrWłPrzem . . . . . . . . . . . . . . . 142 VII Spis treści Rozdział XXVII. Postępowanie w sprawie udzielenia prawa z rejestracji wzoru przemysłowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145 § 139. Uwagi wstępne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 146 § 140. Ogólna charakterystyka postępowania w sprawie rejestracji wzoru przemysłowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 147 I. Istota i charakter postępowania w sprawie rejestracji wzoru przemysłowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 147 II. Podstawy prawne postępowania w sprawie rejestracji wzoru . . . . . . . . 148 § 141. Organ właściwy, strona postępowania i pełnomocnicy . . . . . . . . . . 149 I. Organ właściwy do rejestrowania wzorów przemysłowych . . . . . . . . . 149 II. Strona w postępowaniu rejestrowym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 149 III. Pełnomocnicy strony . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150 § 142. Struktura, zasady i tryb postępowania w sprawie rejestracji wzoru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 152 I. Etapy i czynności postępowania rejestrowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 152 II. Zgłoszenie wzoru przemysłowego w Urzędzie Patentowym i wstępne czynności Urzędu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 152 III. Wprowadzanie poprawek, zmian i uzupełnień do zgłoszenia . . . . . . . . 156 IV. Merytoryczna kontrola prawidłowości zgłoszenia . . . . . . . . . . . . . . . . 157 V. Decyzja w sprawie rejestracji wzoru przemysłowego . . . . . . . . . . . . . . 161 VI. Ponowne rozpatrzenie sprawy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 175 VII. Działania Urzędu po uprawomocnieniu się decyzji o rejestracji wzoru 177 § 143. Rejestracja wzorów przemysłowych z użyciem środków komunikacji na odległość . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 178 I. Postępowanie elektroniczne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 178 II. Zgłaszanie wzorów przemysłowych za pomocą telefaksu . . . . . . . . . . 182 Rozdział XXVIII. Prawo z rejestracji wzoru przemysłowego . . . . . . . . . . . 185 § 144. Uwagi wstępne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 187 § 145. Treść prawa z rejestracji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 192 I. Wyłączność korzystania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 192 II. Formy korzystania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 195 § 146. Zakres prawa z rejestracji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 198 I. Zakres przedmiotowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 198 II. Zakres czasowy i terytorialny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 225 § 147. Ograniczenia prawa z rejestracji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 228 I. Prawa używacza uprzedniego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 228 II. „Dozwolony użytek” wzorów przemysłowych (art. 115 PrWłPrzem) . 229 III. Części składowe wytworu złożonego używane do jego naprawy . . . . . 233 Rozdział XXIX. Naruszenie prawa z rejestracji wzoru przemysłowego . . . 241 § 148. Naruszenie a zakres prawa z rejestracji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 242 I. Uwagi ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 242 II. Naruszenie w aspekcie czasowym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 245 III. Naruszenie w aspekcie terytorialnym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 246 IV. Naruszenie w aspekcie przedmiotowym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 249 § 149. Relacje pomiędzy pojęciem wzoru a pojęciem wytworu . . . . . . . . . 254 I. Wzór zarejestrowany jako przedmiot ochrony . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 254 II. Wytwór, w którym zawarto bądź zastosowano wzór . . . . . . . . . . . . . . . 256 § 150. Ustalenie istnienia naruszenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 258 I. Uwagi ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 258 II. Określenie wzoru zarejestrowanego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 258 III. Określenie cech wzoru odpowiadających za ogólne wrażenie . . . . . . . 260 IV. Zorientowany użytkownik właściwy dla dokonania oceny . . . . . . . . . . 262 V. Wzór przeciwstawiany wzorowi zarejestrowanemu . . . . . . . . . . . . . . . 265 VIII Spis treści VI. Porównanie wzorów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 268 VII. Zakres swobody twórczej w ocenie naruszenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 272 § 151. Postacie naruszenia prawa z rejestracji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 273 I. Uwagi ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 273 II. Naruszenie przez wytwarzanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 273 III. Naruszenie przez oferowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 275 IV. Naruszenie przez wprowadzenie do obrotu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 276 V. Naruszenie przez eksport i import . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 277 VI. Naruszenie przez używanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 278 VII. Naruszenie przez składowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 279 VIII. Inne postacie naruszenia prawa z rejestracji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 280 Rozdział XXX. Ustanie prawa z rejestracji wzoru przemysłowego . . . . . . . 283 § 152. Ustanie prawa z rejestracji wzoru przemysłowego. Charakterystyka ogólna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 284 § 153. Unieważnienie prawa z rejestracji wzoru przemysłowego . . . . . . . 288 I. Unieważnienie czy stwierdzenie nieważności decyzji o udzieleniu prawa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 288 II. Podstawy unieważnienia prawa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 290 III. Unieważnienie przedmiotowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 294 IV. Unieważnienie podmiotowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 311 V. Unieważnienie z tytułu naruszenia praw osób trzecich . . . . . . . . . . . . 314 VI. Postępowanie w sprawach o unieważnienie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 316 VII. Skutki unieważnienia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 321 § 154. Wygaśnięcie prawa z rejestracji wzoru przemysłowego . . . . . . . . . 323 I. Podstawy wygaśnięcia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 323 II. Postępowanie w sprawach wygaśnięcia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 334 III. Skutki wygaśnięcia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 336 Rozdział XXXI. Ochrona kumulatywna wzorów przemysłowych . . . . . . . . 339 § 155. Wprowadzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 340 § 156. Ochrona kumulatywna wzorów przemysłowych w prawie autorskim . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 341 I. Wzór przemysłowy jako przedmiot ochrony prawnoautorskiej . . . . . . 341 II. Znaczenie przesłanki nowości wzoru przemysłowego dla ustalenia zakresu ochrony kumulatywnej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 343 III. Funkcjonowanie zasady ochrony kumulatywnej . . . . . . . . . . . . . . . . . . 345 IV. Udzielenie zezwolenia na rejestrację utworu w charakterze wzoru przemysłowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 347 V. Skutki zarejestrowania wzoru przemysłowego bez zezwolenia twórcy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 349 § 157. Pozostałe aspekty kumulatywnej ochrony wzorów przemysłowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 351 I. Ochrona kumulatywna wzorów przemysłowych i znaków towarowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 351 II. Ochrona kumulatywna wzorów przemysłowych i wzorów użytkowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 353 III. Ochrona wzorów przemysłowych w świetle ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 354 § 158. Uwagi końcowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 357 Rozdział XXXII. Znaki towarowe w prawie międzynarodowym i w prawie Unii Europejskiej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 359 § 159. Konwencja paryska . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 361 I. Zasady ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 361 IX Spis treści II. Zasady szczególne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 364 § 160. Porozumienie madryckie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 372 I. Geneza. Zasady ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 372 II. Zasady szczególne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 375 § 161. Protokół do porozumienia madryckiego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 378 I. Geneza. Zasady ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 378 II. Stosunek protokołu do porozumienia madryckiego . . . . . . . . . . . . . . . 380 § 162. Porozumienie TRIPS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 382 I. Geneza. Zasady ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 382 II. Regulacje w dziedzinie znaków towarowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 383 III. Porozumienie TRIPS a prawo unijne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 385 § 163. Traktat singapurski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 387 I. Geneza. Założenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 387 II. Podstawowe zasady . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 389 III. Traktat singapurski a prawo polskie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 392 § 164. Inne porozumienia szczególne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 394 I. Porozumienie nicejskie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 394 II. Porozumienie wiedeńskie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 395 III. Traktat z Nairobi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 395 § 165. Znaki towarowe w prawie unijnym. Charakterystyka ogólna . . . . 396 § 166. Dyrektywa 2008/95 (dawniej dyrektywa 89/104) . . . . . . . . . . . . . . . 398 I. Cel i przedmiot regulacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 398 II. Poszczególne postanowienia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400 § 167. Rozporządzenie Nr 207/2009 (dawniej rozporządzenie Nr 40/94) . 406 I. Cel i przedmiot regulacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 406 II. Zasady podstawowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 408 III. Zagadnienia szczegółowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 411 IV. Stosunek systemu znaku wspólnotowego do systemu madryckiego . . . 413 V. Stosunek prawa z rejestracji znaku wspólnotowego do prawa z rejestracji znaku krajowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 417 § 168. Wnioski (z perspektywy Urzędu Patentowego i polskich sądów) . . 419 Rozdział XXXIII. Pojęcie znaku towarowego. Rodzaje oznaczeń. Kategorie znaków towarowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 423 § 169. Pojęcie znaku towarowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 427 I. Uwagi wstępne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 427 II. Cechy znaku towarowego (zmysłowa postrzegalność, jednolitość oznaczenia, samodzielność oznaczenia względem towaru, wymóg graficznego przedstawienia) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 428 III. Normatywna definicja znaku towarowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 432 § 170. Rodzaje oznaczeń . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 435 I. Rodzaje oznaczeń, które mogą być przedmiotem prawa ochronnego na znak towarowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 435 II. Konwencjonalne oznaczenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 437 III. Niekonwencjonalne oznaczenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 449 § 171. Kategorie normatywne znaków towarowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . 477 I. Znak towarowy indywidualny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 477 II. Znaki towarowe wspólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 478 III. Znak towarowy powszechnie znany (notoryjny) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 480 IV. Znak towarowy renomowany . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 487 V. Znaki usługowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 494 Rozdział XXXIV. Uprawniony do znaku towarowego . . . . . . . . . . . . . . . . . 495 § 172. Regulacja prawna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 496 I. Regulacja polska . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 496 X Spis treści II. Regulacja unijna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 498 III. Regulacja międzynarodowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 499 § 173. Udzielenie prawa ochronnego na znak towarowy a zasada akcesoryjności . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 501 § 174. Podmioty legitymowane do stania się uprawnionym z prawa ochronnego na znak towarowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 507 I. Brak definicji uprawnionego do znaku towarowego . . . . . . . . . . . . . . . 507 II. Zdolność stania się uprawnionym do znaku towarowego i zdolność uzyskania prawa ochronnego na ten znak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 508 III. Kategorie podmiotów legitymowanych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 509 § 175. Uprawniony do znaku indywidualnego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 513 § 176. Uprawniony do wspólnego prawa na znak i uprawniony do znaku wspólnego (wzmianka) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 514 § 177. Używacz uprzedni znaku towarowego (wzmianka) . . . . . . . . . . . . . 515 § 178. Osoby zagraniczne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 516 Rozdział XXXV. Postępowanie w sprawie udzielenia prawa ochronnego na znak towarowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 519 § 179. Ogólna charakterystyka postępowania w sprawie udzielenia prawa ochronnego na znak towarowy (rejestracji znaku towarowego) . . . 520 I. Przedmiot i charakter postępowania w sprawie rejestracji znaku towarowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 520 II. Prawne podstawy postępowania w sprawie rejestracji znaku towarowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 521 III. Strona i jej pełnomocnik w postępowaniu w sprawie rejestracji znaku towarowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 522 IV. Wszczęcie i przebieg postępowania w sprawie rejestracji znaku towarowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 523 § 180. Zgłoszenie znaku towarowego oraz wstępna ocena dokumentacji zgłoszeniowej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 524 I. Elementy (części) zgłoszenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 524 II. Zasada jednolitości zgłoszenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 527 III. Żądanie przyznania uprzedniego pierwszeństwa . . . . . . . . . . . . . . . . . . 527 IV. Zmiany, poprawki i uzupełnienia zgłoszenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 528 V. Czynności wstępne i formalna ocena dokumentacji zgłoszeniowej . . . 530 § 181. Ogłoszenie o zgłoszeniu znaku. Zgłaszanie uwag przez osoby trzecie. Udostępnienie informacji o zgłoszeniu oraz akt zgłoszenia . . 530 I. Ogłoszenie o zgłoszeniu znaku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 530 II. Zgłaszanie uwag przez osoby trzecie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 531 III. Udostępnienie informacji o zgłoszeniu oraz akt zgłoszenia . . . . . . . . . 531 § 182. Merytoryczne badanie zgłoszenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 533 § 183. Decyzja w sprawie udzielenia prawa ochronnego . . . . . . . . . . . . . . 535 I. Treść decyzji w sprawie udzielenia prawa ochronnego . . . . . . . . . . . . . 535 II. Warunkowy charakter decyzji o udzieleniu prawa ochronnego . . . . . . 536 III. Doręczenie decyzji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 536 § 184. Ponowne rozpatrzenie sprawy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 536 § 185. Czynności postdecyzyjne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 536 § 186. Postępowanie w sprawie ochrony międzynarodowych znaków towarowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 537 I. Pojęcie i tryb rejestracji międzynarodowych znaków towarowych . . . . 537 II. Kompetencje UP w zakresie ochrony międzynarodowych znaków towarowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 539 § 187. Rejestracja znaków towarowych z użyciem środków komunikacji na odległość . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 541 XI Spis treści Rozdział XXXVI. Pierwszeństwo do uzyskania prawa ochronnego na znak towarowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 543 § 188. Pierwszeństwo w prawie oznaczeń odróżniających. Charakterystyka ogólna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 544 I. Przyczyny wprowadzenia pierwszeństwa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 544 II. Prawa wcześniejsze do znaków towarowych w dyrektywie 2008/95 i w PrWłPrzem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 546 § 189. Jednolita regulacja pierwszeństwa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 549 I. Powstanie pierwszeństwa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 549 II. Skutki pierwszeństwa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 550 III. Sytuacja prawna zgłoszeń z równym pierwszeństwem . . . . . . . . . . . . . 550 IV. Data zgłoszenia znaku towarowego a data pierwszeństwa . . . . . . . . . . 554 § 190. Pierwszeństwo konwencyjne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 555 I. Powstanie pierwszeństwa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 555 II. Zastrzeżenie pierwszeństwa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 557 III. Skutki pierwszeństwa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 559 § 191. Pierwszeństwo wystawienia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 560 § 192. Charakter pierwszeństwa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 561 Rozdział XXXVII. Bezwzględne przeszkody rejestracji znaku towarowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 563 § 193. Ogólna charakterystyka bezwzględnych przeszkód rejestracji . . . 565 § 194. Zdolność odróżniająca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 567 I. Pojęcie zdolności odróżniającej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 567 II. Abstrakcyjna zdolność odróżniająca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 568 III. Konkretna zdolność odróżniająca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 576 IV. Wtórna zdolność odróżniająca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 598 § 195. Sprzeczność z porządkiem publicznym lub dobrymi obyczajami . . 605 I. Uwagi ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 605 II. Sprzeczność z porządkiem publicznym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 606 III. Sprzeczność z dobrymi obyczajami . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 607 § 196. Oznaczenia mylące . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 608 I. Uwagi ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 608 II. Mylący charakter oznaczenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 610 III. Oznaczenia mylące co do pochodzenia geograficznego . . . . . . . . . . . . 611 § 197. Zła wiara jako przesłanka wyłączająca rejestrację . . . . . . . . . . . . . 615 I. Uwagi ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 615 II. Pojęcie złej wiary . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 616 § 198. Przeszkody rejestracji znaków zawierających herby, flagi, godła itp. oraz inne oznaczenia urzędowo uznane oraz symbole . . 621 I. Uwagi ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 621 II. Oznaczenia państwowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 622 III. Odznaki lub oznaki wojskowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 629 IV. Oznaczenia innych państw i organizacji międzynarodowych oraz inne oznaczenia urzędowe obce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 630 V. Znaki towarowe zawierające oznaczenia urzędowe . . . . . . . . . . . . . . . 633 VI. Symbole . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 634 VII. Oznaczenia uwarunkowane formą bądź innymi właściwościami towaru . . 635 VIII. Nazwa, pod którą prowadzi się działalność gospodarczą, jako przeszkoda wyłączająca rejestrację . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 644 Rozdział XXXVIII. Względne podstawy odmowy udzielenia prawa ochronnego na znak towarowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 655 § 199. Charakterystyka ogólna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 658 I. Pojęcie względnej podstawy odmowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 658 XII Spis treści II. Prawa wcześniejsze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 660 III. Stosunek art. 132 ust. 2 pkt 1–3 do art. 296 ust. 2 pkt 1–3 PrWłPrzem . . 666 § 200. Podwójna identyczność . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 667 I. Pojęcie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 667 II. Identyczność towarów (usług) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 670 III. Identyczność znaków . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 672 IV. Tryb działania w razie braku podstaw zastosowania art. 132 ust. 2 pkt 1 PrWłPrzem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 677 § 201. Niebezpieczeństwo wprowadzenia w błąd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 677 I. Pojęcie, rodzaje i metodyka ustalania niebezpieczeństwa wprowadzenia w błąd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 677 II. Kryteria oceny niebezpieczeństwa wprowadzenia w błąd . . . . . . . . . . 680 III. Całościowa ocena niebezpieczeństwa wprowadzenia w błąd . . . . . . . . 706 IV. Przeciętny odbiorca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 707 § 202. Renomowane znaki towarowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 710 I. Geneza i ewolucja systemu ochrony prawnej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 710 II. Podstawy prawne ochrony . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 713 III. Charakterystyka ogólna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 714 IV. Rejestracja renomowanego znaku towarowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 717 V. Pojęcie renomowanego znaku towarowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 718 VI. Identyczność lub podobieństwo późniejszego znaku towarowego do renomowanego znaku towarowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 723 VII. Zastosowanie rozszerzonej ochrony do towarów niepodobnych i podobnych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 727 VIII. Ingerencja w prawo ochronne na renomowany znak towarowy . . . . . . 729 § 203. Znaki towarowe powszechnie znane . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 735 I. Charakterystyka ogólna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 735 II. Pojęcie znaku towarowego powszechnie znanego . . . . . . . . . . . . . . . . 736 III. Problem używania znaku towarowego powszechnie znanego . . . . . . . 739 IV. Zakres prawa do znaku towarowego powszechnie znanego . . . . . . . . . 740 § 204. Prawa osobiste lub majątkowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 742 I. Charakterystyka ogólna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 742 II. Prawa osobiste . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 745 III. Prawa majątkowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 747 IV. Niezarejestrowane znaki towarowe i inne oznaczenia wyróżniające . . 749 § 205. Oznaczenia geograficzne lub nazwy pochodzenia . . . . . . . . . . . . . . . 753 § 206. Zgłoszenie lub rejestracja znaku towarowego przez agenta lub przedstawiciela . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 758 I. Charakterystyka ogólna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 758 II. Stosunek zgłaszającego do osoby uprawnionej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 760 III. Zgłoszenie bez zgody uprawnionego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 761 IV. Zgłoszenie identycznego lub podobnego znaku dla identycznych lub podobnych towarów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 762 V. Usprawiedliwienie zgłoszenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 763 VI. Sytuacja prawna „nielojalnego agenta” a zgłoszenie znaku towarowego w złej wierze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 763 Rozdział XXXIX. Prawo ochronne na znak towarowy . . . . . . . . . . . . . . . . . 765 § 207. Treść prawa z rejestracji znaku towarowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . 766 I. Uwagi ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 766 II. Pojęcie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 769 III. Charakter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 771 IV. Skuteczność . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 775 V. Strona pozytywna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 780 XIII Spis treści VI. Strona negatywna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 797 VII. Przenikanie się uprawnień ze strony pozytywnej i negatywnej . . . . . . 798 § 208. Zakres prawa z rejestracji znaku towarowego . . . . . . . . . . . . . . . . . 798 I. Uwagi ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 798 II. Zakres przedmiotowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 800 III. Zakres terytorialny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 802 IV. Zakres czasowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 804 § 209. Kwestie szczególne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 806 I. Treść i zakres prawa ochronnego na znak a ograniczenia tego prawa (wzmianka) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 806 II. Prawo do znaku zarejestrowanego a znak niezarejestrowany (wzmianka) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 808 Rozdział XL. Wspólne prawo ochronne na znak towarowy . . . . . . . . . . . . . 811 § 210. Podstawy prawne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 812 I. Prawo międzynarodowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 812 II. Prawo wspólnotowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 814 III. Prawo polskie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 815 IV. Prawo obce (wzmianka) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 816 § 211. Powstanie wspólnego prawa ochronnego na znak . . . . . . . . . . . . . . 817 I. Powstanie w sposób pierwotny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 817 II. Powstanie w sposób wtórny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 817 III. Przesłanki ustawowe istnienia wspólnego prawa na znak . . . . . . . . . . . 818 § 212. Warunki udzielenia wspólnego prawa ochronnego na znak . . . . . . 825 I. Wspólna organizacja (porozumienie organizacyjne) . . . . . . . . . . . . . . . 825 II. Umowa o wspólności prawa do znaku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 827 III. Regulamin znaku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 829 IV. Zgłoszenie znaku do Urzędu Patentowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 832 V. Decyzja o udzieleniu wspólnego prawa na znak . . . . . . . . . . . . . . . . . . 834 § 213. Charakter wspólnego prawa ochronnego na znak . . . . . . . . . . . . . . 835 I. Współwłasność . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 835 II. Udział we wspólnym prawie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 837 III. Wspólne prawo na znak a znak wspólny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 838 § 214. Wykonywanie wspólnego prawa ochronnego na znak . . . . . . . . . . . 839 I. Treść wspólnego prawa na znak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 839 II. Korzystanie ze wspólnego prawa do znaku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 839 III. Rozporządzanie wspólnym prawem na znak i udziałem w tym prawie . . 847 IV. Dochodzenie roszczeń z tytułu wspólnego prawa na znak . . . . . . . . . . 848 § 215. Ustanie wspólnego prawa ochronnego na znak . . . . . . . . . . . . . . . . 850 I. Uwagi ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 850 II. Ustanie wspólnego prawa ochronnego na znak przy ustaniu prawa na znak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 851 III. Ustanie wspólnego prawa ochronnego na znak przy zachowaniu prawa na znak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 853 Rozdział XLI. Obowiązek używania znaku towarowego . . . . . . . . . . . . . . . 857 § 216. Podstawy prawne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 859 I. Prawo międzynarodowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 859 II. Prawo unijne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 860 III. Prawo polskie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 862 § 217. Znaczenie obowiązku używania znaku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 863 I. Funkcja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 863 II. Charakter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 865 III. Treść . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 866 XIV Spis treści § 218. „Rzeczywiste” używanie znaku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 867 I. Pojęcie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 867 II. Formy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 870 III. Zakres (skala) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 875 § 219. Towary lub usługi objęte używaniem znaku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 878 § 220. Postać znaku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 882 § 221. Osoba używająca znaku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 886 § 222. Miejsce używania znaku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 890 § 223. Skutki braku „rzeczywistego” używania znaku . . . . . . . . . . . . . . . . 892 I. Okres nieużywania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 892 II. Okoliczności usprawiedliwiające . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 896 III. Sankcje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 901 § 224. Kwestie szczególne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 905 I. Obowiązek używania znaku usługowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 905 II. Obowiązek używania znaku a znak powtórny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 906 III. Ciężar dowodu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 907 Rozdział XLII. Ograniczenia prawa ochronnego na znak towarowy . . . . . 909 § 225. Wprowadzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 910 § 226. Dozwolone używanie oznaczeń . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 911 I. Podstawa prawna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 911 II. Rodzaje oznaczeń objętych dozwolonym używaniem . . . . . . . . . . . . . 913 III. Wymogi „usprawiedliwionych potrzeb” oraz „zgodności z uczciwymi praktykami” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 921 IV. Problem art. 158 PrWłPrzem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 928 § 227. Prawo używacza uprzedniego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 929 I. Podstawa prawna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 929 II. Powstanie prawa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 931 III. Charakter i treść prawa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 935 IV. Ustanie prawa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 937 Rozdział XLIII. Wyczerpanie prawa ochronnego na znak towarowy . . . . . 939 § 228. Wprowadzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 941 § 229. Wyczerpanie w prawie unijnym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 944 I. Zasada swobody przepływu towarów a prawo znaków towarowych . . 944 II. Wyczerpanie praw do znaków towarowych we Wspólnocie Europejskiej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 946 III. Wyczerpanie w europejskim prawie znaków towarowych . . . . . . . . . . 947 IV. Zasada terytorialności a wyczerpanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 949 § 230. Przesłanki wyczerpania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 950 I. Wprowadzenie do obrotu towaru ze znakiem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 950 II. Wprowadzenie towaru do obrotu przez uprawnionego lub za jego zgodą przez osobę trzecią . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 951 III. Zgoda uprawnionego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 953 IV. Wprowadzenie towaru ze znakiem do obrotu na terytorium Polski lub innego państwa-członka EOG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 954 V. Ciężar dowodu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 955 § 231. Zakres wyczerpania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 958 I. Zakres wyczerpania w odniesieniu do towarów . . . . . . . . . . . . . . . . . . 958 II. Zakres wyczerpania w odniesieniu do terytorium . . . . . . . . . . . . . . . . . 958 III. Zakres wyczerpania w odniesieniu do prawa ochronnego . . . . . . . . . . 961 § 232. Wyłączenie wyczerpania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 962 I. Przepis art. 155 ust. 3 PrWłPrzem jako klauzula generalna . . . . . . . . . 962 II. Zmiana lub pogorszenie towaru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 964 III. Zmiana znaku towarowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 965 XV Spis treści IV. Zmiana opakowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 966 V. Usuwanie numerów identyfikacyjnych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 969 § 233. Przepakowanie produktów leczniczych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 971 I. Przyczyny przywozu równoległego produktów leczniczych . . . . . . . . . 971 II. Przesłanki dozwolonego przywozu równoległego produktów leczniczych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 974 III. Ciężar dowodu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 979 IV. Zastąpienie znaku towarowego na produkcie leczniczym w przywozie równoległym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 979 § 234. Skutek i charakter prawny wyczerpania (wzmianka) . . . . . . . . . . . 981 Rozdział XLIV. Przejście prawa ochronnego na znak towarowy . . . . . . . . 983 § 235. Wprowadzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 984 § 236. Przejście prawa ochronnego na znak towarowy wraz z przedsiębiorstwem (cesja związana) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 985 § 237. Umowy międzynarodowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 987 § 238. Przejście prawa ochronnego na znak towarowy bez przedsiębiorstwa (cesja wolna) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 988 § 239. Regulacje dotychczasowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 991 § 240. Przejście prawa ochronnego na tle PrWłPrzem. Uwagi ogólne . . . 992 § 241. Przejście prawa ochronnego na znak towarowy wraz z przedsiębiorstwem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 994 § 242. Przeniesienie prawa z rejestracji znaku z częścią przedsiębiorstwa . . 996 § 243. Przeniesienie praw ze zgłoszenia do rejestracji . . . . . . . . . . . . . . . . 996 § 244. Przeniesienie praw do niezarejestrowanych znaków . . . . . . . . . . . . 997 § 245. Przejście prawa ochronnego na znak towarowy bez przedsiębiorstwa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 998 § 246. Wpis przejścia prawa ochronnego do rejestru . . . . . . . . . . . . . . . . . 999 § 247. Dopuszczalność podzielności prawa ochronnego . . . . . . . . . . . . . . . 1001 § 248. Przypadki szczególne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1003 I. Zbycie udziału w prawie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1003 II. Przeniesienie prawa używacza uprzedniego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1004 III. Przeniesienie pierwszeństwa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1004 IV. Przeniesienie praw do znaków wspólnych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1004 V. Przeniesienie praw do wspólnego prawa ochronnego . . . . . . . . . . . . . . 1005 § 249. Użytkowanie i zastaw na prawie ochronnym do znaku towarowego . . 1005 § 250. Rozgraniczenie przeniesienia prawa ochronnego od pokrewnych instytucji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1006 I. Zrzeczenie się prawa ochronnego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1006 II. Umowy regulujące zakres korzystania ze znaku . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1007 III. Umowy z przedstawicielem handlowym za granicą w sprawie praw do znaku towarowego mocodawcy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1008 § 251. Sukcesja uniwersalna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1009 § 252. Wprowadzanie w błąd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1010 Rozdział XLV. Licencje znaków towarowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1013 § 253. Podstawy prawne licencji znaków towarowych . . . . . . . . . . . . . . . . 1014 § 254. Historia regulacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1016 § 255. Funkcje gospodarcze licencji znaków towarowych . . . . . . . . . . . . . 1017 § 256. Definicja i charakter prawny umowy o używanie znaku towarowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1019 § 257. Rodzaje licencji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1021 I. Licencje wyłączne i niewyłączne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1021 II. Licencje produkcyjne, licencje sprzedaży, licencje reklamy, licencje używania towarów oznaczonych znakiem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1023 XVI Spis treści III. Licencje ograniczone do części towarów lub usług objętych prawem ochronnym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1025 IV. Licencje z ograniczeniami ilościowymi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1026 V. Ograniczenia terytorialne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1026 VI. Wpis licencji do rejestru znaków towarowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1027 VII. Przejście prawa ochronnego na inną osobę . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1028 VIII. Przejście praw i obowiązków licencjobiorcy na inną osobę . . . . . . . . . 1029 § 258. Prawa i obowiązki stron umowy licencyjnej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1030 I. Prawa i obowiązki licencjodawcy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1030 II. Prawa i obowiązki licencjobiorcy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1038 § 259. Zakończenie umowy licencyjnej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1044 Rozdział XLVI. Naruszenie prawa ochronnego na znak towarowy . . . . . . 1047 § 260. Wprowadzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1050 § 261. Naruszenie prawa ochronnego na znak towarowy. Charakterystyka ogólna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1054 I. Pojęcie naruszenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1054 II. Klasyfikacja postaci naruszenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1055 III. Podział przesłanek naruszenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1058 IV. Przedmiot badania w postępowaniu o naruszenie prawa ochronnego . . 1059 § 262. Ogólne przesłanki naruszenia prawa ochronnego . . . . . . . . . . . . . . 1061 I. Prawo ochronne na znak towarowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1061 II. Używanie oznaczenia na terytorium RP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1066 III. Używanie oznaczenia w obrocie gospodarczym . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1068 IV. Używanie oznaczenia w odniesieniu do towarów lub usług . . . . . . . . . 1070 V. Używanie oznaczenia w celu odróżnienia towarów lub usług. Naruszenie lub zagrożenie funkcji znaku towarowego . . . . . . . . . . . . . 1071 VI. Formy zjawiskowe używania oznaczenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1085 VII. Bezprawne używanie oznaczenia; znaczenie zasady pierwszeństwa . . 1092 § 263. Podwójna identyczność (art. 296 ust. 2 pkt 1 PrWłPrzem) . . . . . . . 1094 I. Uwagi ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1094 II. Identyczność towarów (usług) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1097 III. Identyczność oznaczeń . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1098 IV. Negatywny wpływ na funkcje znaku towarowego . . . . . . . . . . . . . . . . 1100 § 264. Niebezpieczeństwo wprowadzenia w błąd (art. 296 ust. 2 pkt 2 PrWłPrzem) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1102 I. Uwagi ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1102 II. Pojęcie, rodzaje i metodyka ustalania niebezpieczeństwa wprowadzenia w błąd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1105 III. Kryteria oceny niebezpieczeństwa wprowadzenia w błąd . . . . . . . . . . 1106 IV. Całościowa ocena niebezpieczeństwa wprowadzenia w błąd . . . . . . . . 1113 § 265. Wykorzystanie renomowanych znaków towarowych lub wyrządzenie im szkody (art. 296 ust. 2 pkt 3 PrWłPrzem) . . . . . . . 1115 I. Uwagi ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1115 II. Rejestracja i pojęcie renomowanego znaku towarowego . . . . . . . . . . . 1117 III. Towary identyczne, podobne i niepodobne do objętych rejestracją renomowanego znaku towarowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1120 IV. Identyczność lub podobieństwo późniejszego znaku towarowego do renomowanego znaku towarowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1121 V. Ingerencja w prawo ochronne na renomowany znak towarowy; brak uzasadnionego powodu używania znaku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1122 § 266. Wyłączenie naruszenia prawa ochronnego na znak towarowy . . . . 1129 I. Uwagi ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1129 II. Brak rzeczywistego używania znaku towarowego przez uprawnionego . . 1130 XVII Spis treści III. Używanie oznaczeń zgodnie z uczciwymi praktykami rynkowymi (wzmianka) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1132 IV. Prawo używacza uprzedniego (wzmianka) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1132 V. Wyczerpanie prawa (wzmianka) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1133 VI. Użycie znaku towarowego w reklamie porównawczej . . . . . . . . . . . . . 1133 VII. Tolerowanie używania wspólnotowego znaku towarowego (art. 54 ust. 2 rozporządzenia Nr 207/2009) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1136 § 267. Naruszenie prawa do znaku powszechnie znanego . . . . . . . . . . . . . 1139 § 268. Używanie znaku towarowego jako czyn nieuczciwej konkurencji . 1142 Rozdział XLVII. Ustanie prawa ochronnego na znak towarowy . . . . . . . . . 1147 § 269. Uwagi ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1149 I. Pojęcie ustania prawa ochronnego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1149 II. Ogólna charakterystyka unieważnienia prawa ochronnego . . . . . . . . . . 1149 III. Ogólna charakterystyka wygaśnięcia prawa ochronnego . . . . . . . . . . . 1151 IV. Zakres ustania prawa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1155 V. Wejście oznaczenia do domeny publicznej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1156 § 270. Strony postępowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1158 I. Legitymacja czynna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1158 II. Legitymacja czynna Prokuratora Generalnego RP oraz Prezesa Urzędu Patentowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1168 III. Legitymacja czynna w postępowaniu o unieważnienie a używanie znaku towarowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1170 IV. Legitymacja bierna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1171 § 271. Materialnoprawne przesłanki ustania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1172 I. Przesłanki unieważnienia – wzmianka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1172 II. Przesłanki wygaśnięcia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1173 § 272. Charakter prawny decyzji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1191 I. Uwagi ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1191 II. Decyzja w postępowaniu o unieważnienie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1191 III. Decyzja w postępowaniu o wygaśnięcie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1192 § 273. Tryb postępowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1196 I. Uwagi ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1196 II. Postępowanie sporne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1196 § 274. Wpis do rejestru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1198 § 275. Termin wystąpienia z wnioskiem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1199 I. Wygaśnięcie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1199 II. Unieważnienie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1201 Rozdział XLVIII. Znaki towarowe wspólne (kolektywne) . . . . . . . . . . . . . . 1213 § 276. Wprowadzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1214 § 277. Uwagi prawnoporównawcze i historyczne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1215 I. Regulacja znaków wspólnych w konwencji paryskiej . . . . . . . . .
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Prawo własności przemysłowej. System Prawa Prywatnego. Tom 14 B
Autor:
, ,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: