Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00100 003764 21769364 na godz. na dobę w sumie
Prawo z rejestracji wzoru przemysłowego - ebook/pdf
Prawo z rejestracji wzoru przemysłowego - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 322
Wydawca: Lexis Nexis Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-278-0358-0 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki >> cywilne
Porównaj ceny (książka, ebook (-8%), audiobook).

Budowanie przewagi konkurencyjnej w trudnych gospodarczo czasach nie jest proste. Z pewnością ważnym czynnikiem, który może podnieść konkurencyjność towarów, a tym samym przyczynić się do sukcesu rynkowego firmy, może być atrakcyjne wzornictwo.

 

Wzór przemysłowy nie tylko może istotnie przyczynić się do wzrostu poziomu sprzedaży produktu, lecz najczęściej stanowi niezwykle znaczący element strategii marketingowej, dlatego decyzja o rejestracji wzoru przemysłowego powinna wynikać z działań strategicznych firmy.

 

Monografia stanowi pierwsze całościowe opracowanie odnoszące się do treści prawa z rejestracji wzoru przemysłowego – istniejące na rynku opracowania są nieliczne, a znaczna ich część opiera się na nieaktualnym już dziś stanie prawnym. Autorka wskazuje i omawia kryteria przesądzające o tym, czy dany wytwór może być wzorem przemysłowym; opisuje procedurę rejestracji wzoru przemysłowego jako warunku ochrony, treść prawa z rejestracji, a także sposoby ustania prawa z rejestracji wzoru przemysłowego.

 

Książka jest skierowana do praktyków z zakresu prawa własności przemysłowej: adwokatów, radców prawnych, komorników i rzeczników patentowych. Zainteresuje także przedsiębiorców mających do czynienia w swojej codziennej działalności zawodowej z zagadnieniami związanymi z wzorami przemysłowymi.

 

Dr Joanna Buchalska – pracownik Katedry Własności Intelektualnej w Akademii L. Koźmińskiego w Warszawie, asystentka Sędziego w Sądzie Najwyższym, Izba Cywilna. Autorka i współautorka publikacji poświęconych prawu własności przemysłowej i prawu autorskiemu. Stypendystka w Urzędzie ds. Harmonizacji Rynku Wewnętrznego (OHIM) w Departamencie Polityki ds. Własności Przemysłowej (DIPP – Department for Industrial Property Policy), pod kierownictwem Vincenta O’Reilly (obecnie OHIM Academy).

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Redaktor prowadzący: Agnieszka M. Zagozda Opracowanie redakcyjne: Elżbieta Lipińska Opracowanie techniczne: Agnieszka Dymkowska Projekt okładki i stron tytułowych: Agnieszka Tchórznicka Recenzent: Prof. nadzw. dr hab. Waldemar Hoff © Copyright by LexisNexis Polska Sp. z o.o. 2013 Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część tej książki nie może być powielana ani rozpowszechniana za pomocą urządzeń elektronicznych, mechanicznych, kopiujących, nagrywających i innych – bez pisemnej zgody Autorki i wydawcy. ISBN 978-83-278-0358-0 Ochota Office Park 1, Al. Jerozolimskie 181, 02-222 Warszawa LexisNexis Polska Sp. z o.o. tel. 22 572 95 00, faks 22 572 95 68 Infolinia: 22 572 99 99 Redakcja: tel. 22 572 83 26, 22 572 83 28, 22 572 83 11, faks 22 572 83 92 www.lexisnexis.pl, e-mail: biuro@lexisnexis.pl Księgarnia Internetowa: dostępna ze strony www.lexisnexis.pl Spis treści Wykaz skrótów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 Wstęp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 ROZDZIAŁ I. Geneza i pojęcie instytucji wzoru 1. Ewolucja instytucji wzoru przemysłowego w prawie przemysłowego. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 międzynarodowym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 1.1. Ochrona wzorów przemysłowych w Konwencji paryskiej z 1883 r. o ochronie własności przemysłowej . . . . . . . . . . . . . 26 1.2. Ochrona wzorów przemysłowych w porozumieniu TRIPS . . . . 33 1.3. Ochrona wzorów i modeli w Konwencji berneńskiej z 1886 r. o ochronie własności literackiej i artystycznej . . . . . . . . . . . . 35 2. Geneza instytucji wspólnotowego wzoru przemysłowego . . . . . . . . 38 2.1. Zielona księga jako pierwsza próba stworzenia zharmonizowanej ochrony wzoru wspólnotowego . . . . . . . . . 41 2.2. Ochrona wzoru wspólnotowego w dyrektywie nr 98/71/WE . . 45 2.3. Wspólnotowy wzór przemysłowy na gruncie rozporządzenia nr 6/2002 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47 3. Instytucja wzorów przemysłowych i modeli w świetle ustawodawstwa francuskiego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49 4. Rozwój instytucji wzoru zdobniczego w prawie polskim . . . . . . . . 52 5. Ochrona wzoru zdobniczego w rozporządzeniu z 29 stycznia 1963 r. w sprawie ochrony wzorów zdobniczych . . . . . . . . . . . . . . 57 6. Instytucja wzoru przemysłowego w ustawie – Prawo własności przemysłowej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 7. Wnioski końcowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65 ROZDZIAŁ II. Zdolność rejestrowa wzoru przemysłowego . . . . . . . 70 1. Uwagi ogólne dotyczące przesłanek zdolności rejestrowej wzoru przemysłowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70 5 Spis treści 2. Pojęcie wzoru przemysłowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72 3. Cechy postaci wzoru niepodlegające ochronie . . . . . . . . . . . . . . . . 80 4. Wyłączenia spod ochrony wzoru przemysłowego . . . . . . . . . . . . . . 87 5. Nowość wzoru przemysłowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91 5.1. Geneza pojęcia nowości . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93 5.2. Pojęcie i rodzaje nowości w prawie wzorów przemysłowych . . 97 6. Indywidualny charakter wzoru przemysłowego . . . . . . . . . . . . . . . 99 6.1. Pojęcie indywidualnego charakteru wzoru przemysłowego . . . 101 6.2. Kryterium ogólnego wrażenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104 6.3. Kryterium swobody twórczej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106 7. Wnioski końcowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109 ROZDZIAŁ III. Procedura rejestracji wzoru przemysłowego jako warunek ochrony . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112 1. Rejestracja jako warunek ochrony wzoru przemysłowego . . . . . . . . 112 2. Postępowanie zgłoszeniowe przed Urzędem Patentowym RP . . . . . 114 3. Elementy obligatoryjne zgłoszenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123 3.1. Podanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123 3.2. Ilustracja wzoru przemysłowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124 3.3. Opis wyjaśniający ilustrację wzoru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125 4. Elementy fakultatywne zgłoszenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127 4.1. Pełnomocnik strony . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128 4.2. Pierwszeństwo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129 4.3. Klasyfikacja lokarneńska . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131 5. Opłaty w postępowaniu rejestracyjnym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133 6. Ocena wniosku o zgłoszenie wzoru przemysłowego . . . . . . . . . . . . 142 7. Rejestracja wzoru przemysłowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 144 8. Wnioski końcowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 148 ROZDZIAŁ IV. Treść prawa z rejestracji wzoru przemysłowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150 1. Charakter praw wyłącznych do dóbr własności przemysłowej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150 2. Treść i charakter prawa z rejestracji wzoru przemysłowego . . . . . . 156 3. Zakres prawa z rejestracji wzoru przemysłowego . . . . . . . . . . . . . . 165 3.1. Zakres czasowy i terytorialny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 165 3.2. Zakres ogólnego odmiennego wrażenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . 167 3.3. Odejście od zasady specjalności (specjalizacji) . . . . . . . . . . . . 186 4. Treść i zakres praw na innych dobrach własności przemysłowej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 190 5. Ograniczenia prawa z rejestracji wzoru przemysłowego . . . . . . . . . 197 6. Wnioski końcowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 201 6 Spis treści ROZDZIAŁ V. Sposoby ustania prawa z rejestracji wzoru przemysłowego. Umorzenie i wygaśnięcie . . . . . . . . 206 1. Zagadnienia ogólne dotyczące ustania prawa z rejestracji wzoru przemysłowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 206 2. Umorzenie prawa wyłącznego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 211 3. Wygaśnięcie prawa z rejestracji wzoru przemysłowego . . . . . . . . . 215 3.1. Upływ okresu ochronnego jako przyczyna wygaśnięcia prawa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 216 3.2. Nieuiszczenie w przewidzianym terminie opłaty okresowej . . . 222 3.3. Zrzeczenie się prawa z rejestracji wzoru przemysłowego . . . . 224 4. Skutki wygaśnięcia prawa z rejestracji wzoru przemysłowego . . . . 235 5. Wnioski końcowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 238 ROZDZIAŁ VI. Unieważnienie prawa z rejestracji wzoru przemysłowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 242 1. Podstawy unieważnienia prawa z rejestracji wzoru przemysłowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 242 2. Brak nowości wzoru przemysłowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 243 3. Publiczne udostępnienie wzoru skutkujące utratą nowości wzoru przemysłowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 256 4. Brak indywidualnego charakteru wzoru przemysłowego . . . . . . . . . 262 5. Naruszenie praw osobistych lub majątkowych jako podstawa unieważnienia wzoru przemysłowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 268 6. Unieważnienie podmiotowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 271 7. Skutki unieważnienia prawa z rejestracji wzoru przemysłowego . . . 274 8. Wnioski końcowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 275 Zakończenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 280 Bibliografia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 303 Orzecznictwo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 319 Wykaz skrótów Źródła prawa dyrektywa nr 98/71 TRIPS – dyrektywa nr 98/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 13 października 1998 r. w sprawie prawnej ochrony wzorów (Dz.Urz. UE L 289/28, Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 21, s. 120–125) – ustawa z 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, k.c. poz. 93 ze zm.) – ustawa z 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania admini- k.p.a. stracyjnego (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r., poz. 267) – ustawa z 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilne- k.p.c. go (Dz.U. Nr 43, poz. 296 ze zm.) Konstytucja RP – Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. Nr 78, poz. 483 ze zm.) Konwencja paryska, – Konwencja związkowa paryska z 20 marca 1883 r. o ochronie własności przemysłowej (Dz.U. z 1932 r. Nr 2, poz. 8 ze zm.) Konwencja – ustawa z 19 października 1972 r. o wynalazczości (tekst jedn. pr. wyn. p.w.p. – ustawa z 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej – rozporządzenie Rady (WE) nr 6/2002 z 12 grudnia 2001 r. rozporządzenie w sprawie wzorów wspólnotowych (Dz.Urz. 2002 L 3/1) nr 6/2002 – rozporządzenie wykonawcze Komisji WE nr 2245/2002 rozporządzenie nr 2245/2002 z 21 października 2002 r. wykonujące rozporządzenie Rady WE nr 6/2002 w sprawie wzorów wspólnotowych (Dz.Urz. UE, Pol- skie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 31, s. 14–39) – porozumienie w sprawie handlowych aspektów praw własno- ści intelektualnej (ang. Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights) z 15 kwietnia 1994 r. stanowiące załącznik do porozumienia w sprawie utworzenia Światowej Organizacji Handlu (WTO) Dz.U. z 1993 r. Nr 26, poz. 117 ze zm.) (tekst jedn. Dz.U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1117 ze zm.) Organy orzekające OHIM – Urząd ds. Harmonizacji Rynku Wewnętrznego (The Office of Harmonization for the Internal Market) 9 NSA SN TK WSA Czasopisma Biul. SN CBOSA „ECTA Gazette” EIPR EPS GSP Kwartalnik UP LexisNexis MIP MoP ONSA ONSAiWSA OSA OSNC OSP PiP PPH RIDA Rzecz. Pat. SPP ZNUJ ZNUJ PWiOWI ZNUJ PPWI ZNSA Wykaz skrótów – Naczelny Sąd Administracyjny – Sąd Najwyższy – Trybunał Konstytucyjny – wojewódzki sąd administracyjny orzeczenia.nsa.gov.pl wódzkich Sądów Administracyjnych – „Biuletyn Sądu Najwyższego” – Centralna Baza Orzeczeń Sądów Administracyjnych, http:// – European Communities Trade Mark Association – „European Intellectual Property Review” – „Europejski Przegląd Sądowy” – „Gdańskie Studia Prawnicze” – „Kwartalnik Urzędu Patentowego” – Lexis.pl – Serwis Prawniczy LexisNexis Polska – „Managing Intellectual Property” – „Monitor Prawniczy” – Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego – Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego i Woje- – Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych – Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Cywilna – Orzecznictwo Sądów Polskich – „Państwo i Prawo” – „Przegląd Prawa Handlowego” – „Revue internationale du droit d‘auteur” – „Rzecznik Patentowy” – „Studia Prawa Prywatnego” – „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego” – „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace – „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace – „Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego” z Wynalazczości i Ochrony Własności Intelektualnej” z Prawa Własności Intelektualnej” Wstęp Zagadnienie treści prawa z rejestracji wzoru przemysłowego stanowi ak- tualną i doniosłą, a zarazem trudną problematykę badawczą. Doniosłość wynika z faktu, że rejestracja wzorów przemysłowych staje się zjawi- skiem coraz częstszym. Rozwijające się zainteresowanie wzornictwem przemysłowym w wielu branżach, przede wszystkim takich jak: wyroby jubilerskie, meble, moda, ujawnia zapotrzebowanie na analizy dotyczące zakresu uprawnień uzyskiwanych w ramach rejestracji tego dobra wła- sności przemysłowej. Celem monografii jest zbadanie treści i charakteru prawa z rejestracji wzoru przemysłowego. Analizie zostaną poddane w szczególności kwe- stie dotyczące definiowania pojęcia korzystania z wzoru przemysłowego w sposób zawodowy i zarobkowy, w oparciu o decyzje organów admini- stracyjnych przedstawiających poszczególne sposoby korzystania z wzo- ru. Problematyka treści prawa z rejestracji wymaga również omówienia instytucji wskazanej w art. 105 ust. 2 p.w.p., zgodnie z którym prawo z  rejestracji wzoru przemysłowego obejmuje każdy wzór, który na zo- rientowanym użytkowniku nie wywołuje odmiennego ogólnego wraże- nia. W tym celu należy scharakteryzować instytucje ogólnego wrażenia oraz model zorientowanego użytkownika. W pracy zostanie również omówiona zasada specjalności stanowiąca ograniczenia prawa z rejestra- cji. Przeprowadzone rozważania zostaną odniesione do zakresu i cha- rakteru innych praw uzyskiwanych w ramach rejestracji dóbr własności przemysłowej oraz pojęcia własności unormowanej w przepisach Kodek- su cywilnego. Kwestia rejestracji wzorów przemysłowych pozostaje niezwykle waż- nym zagadnieniem ze względu na wpływ liczby składanych wniosków zarówno w Urzędzie Patentowym RP, jak i w Urzędzie ds. Harmoniza- 11 Wstęp cji Rynku Wewnętrznego (OHIM). W 2007 r. do Urzędu Patentowego RP wpłynęło 1669 zgłoszeń wzorów przemysłowych, z czego do reje- stru wpisano 1478 wzorów1; w 2008 r. Urząd Patentowy RP rozpatrywał 1516 zgłoszeń wzorów przemysłowych, z czego po wniesieniu opłat przez uprawnionych do rejestru wprowadzono 1272 wzorów przemysłowych2; w 2009 r. do Urzędu Patentowego RP wpłynęło 1889 zgłoszeń wzorów przemysłowych, z których 1340 wzorów przemysłowych wpisano do rejestru3; w 2010 r. do Urzędu Patentowego RP wpłynęły 1723 zgło- szenia wzorów przemysłowych, a prawa z rejestracji udzielono na 1231 wzorów przemysłowych podmiotom krajowym i na 17 – zagra- nicznym4; w 2011 r. do Urzędu Patentowego RP wpłynęło 1548 zgłoszeń wzorów przemysłowych, udzielono zaś prawa z rejestracji na 1294 wzo- ry przemysłowe podmiotom krajowym i na 8 – podmiotom zagranicz- nym5, w 2012 r. wpłynęło do Urzędu Patentowego 1350 zgłoszeń wzo- rów przemysłowych, tj. o 13,5 mniej niż w 2011 r. i o 20,6 mniej, niż zakładano. Podmioty krajowe dokonały 1341 zgłoszeń (w  2011  r. – 1548), a zagraniczne – 9 zgłoszeń wzorów przemysłowych (w 2011 r. – 12). Liczba praw z rejestracji wzorów przemysłowych pozostających wmocy na 31 grudnia 2012 r. wyniosła 12 3216. Wyraźne zainteresowanie wzornictwem przemysłowym można zauważyć w statystyce Urzędu ds. Harmonizacji Rynku Wewnętrznego (OHIM). W  latach 2003–2012 w OHIM dokonano zgłoszeń 180 552 wzorów wspólnotowych, a od początku stycznia do 12 lipca 2013 r. liczba zgło- szeń wynosiła 11 6427. Warto również podkreślić, że od początku moż- 1 Dane statystyczne Urzędu Patentowego RP, udostępnione na stronie http://www. uprp.pl/uprp/_gAllery/75/20/7520/2007_raport_roczny.pdf. 2 Dane statystyczne Urzędu Patentowego RP, udostępnione na stronie http://www. uprp.pl/uprp/_gAllery/75/21/7521/2008_raport_roczny.pdf. 3 Dane statystyczne Urzędu Patentowego RP, udostępnione na stronie http://www. uprp.pl/uprp/_gAllery/29/05/29050/2009_raport_roczny.pdf. 4 Dane statystyczne Urzędu Patentowego RP, udostępnione na stronie http://www. uprp.pl/uprp/_gAllery/39/98/39987/2010_raport_roczny.pdf. 5 Dane statystyczne Urzędu Patentowego RP, udostępnione na stronie http://www. uprp.pl/uprp/_gAllery/47/71/47712/raport_roczny_2011.pdf. 6 Dane statystyczne udostępnione przez Urząd Patentowy RP. 7 Dane statystyczne Urzędu ds. Harmonizacji Rynku Wewnętrznego, udostępnione na stronie http://oami.europa.eu/ows/rw/resource/documents/OHIM/statistics/ssc007- -statistics_of_community_designs_2013.pdf. 12 Wstęp liwości dokonywania rejestracji w Urzędzie ds. Harmonizacji Rynku We- wnętrznego, od 2003 r. do 17 lipca 2013 r., Polacy dokonali 18 457 zgło- szeń wzorów wspólnotowych8, co stanowiło ponad 2,51 wszystkich zgłoszeń dokonanych przez członków Unii Europejskiej. Obecnie Polska zgłasza 5 wzorów w UE i blisko 4 na świecie9. Do 17 lipca 2013 r. Polacy złożyli 11 642 wnioski, a prawo z rejestracji przyznano na 42 489 wzorów wspólnotowych10. Polacy zaś dokonują 4,75 zgłoszeń w OHIM11. Takie dane dowodzą, że Polacy zajęli jedenaste miejsce pod względem zgłoszeń międzynarodowych. Polska znalazła się wśród takich państw, jak m.in. Stany Zjednoczone, Japonia, Francja czy Dania12. Wo- bec powyższego, w związku z rosnącym znaczeniem i zainteresowaniem wzorami przemysłowymi również ze strony przedsiębiorców w Polsce, niezwykle istotne jest opracowanie tej problematyki. W polskiej literaturze przedmiotu brak jest monografii dotyczącej tre- ści prawa z rejestracji wzoru przemysłowego. Zagadnienie prawa z re- jestracji wzoru przemysłowego jest niezwykle rzadko podejmowane zarówno przez przedstawicieli doktryny polskiej, jak i zagranicznej. Wyjątkiem są tu nieliczne opracowania z zakresu ustania prawa z re- jestracji. Publikacje te powstały jednak w odniesieniu do takich insty- tucji, jak przede wszystkim unieważnienie prawa z rejestracji wzoru przemysłowego13. 8 Dane statystyczne Urzędu ds. Harmonizacji Rynku Wewnętrznego, udostępnione na stronie http://oami.europa.eu/country_reports/SSC003.1 20- 20Statistical 20 travel 20pack 20by 20country 20(PL).pdf. 9 Dane statystyczne Urzędu ds. Harmonizacji Rynku Wewnętrznego, udostępnione na stronie ows/rw/resource/documents/OHIM/statistics/ssc007-statistics_of_commu- nity_designs_2012.pdf?download=true identifier=17101. 10 Dane statystyczne Urzędu ds. Harmonizacji Rynku Wewnętrznego, udostępnione na stronie http://oami.europa.eu/ows/rw/resource/documents/OHIM/statistics/ssc007- -statistics_of_community_designs_2013.pdf. 11 Dane statystyczne Urzędu ds. Harmonizacji Rynku Wewnętrznego, udostępnione na stronie http://oami.europa.eu/ows/rw/resource/documents/OHIM/statistics/ssc007- -statistics_of_community_designs_2011.pdf. 12 Dane statystyczne Urzędu ds. Harmonizacji Rynku Wewnętrznego, udostępnione na stronie http://oami.europa.eu/ows/rw/resource/documents/OHIM/statistics/ssc007- -statistics_of_community_designs_2010.pdf. 13 W szczególności można wskazać monografię J. Sieńczyło-Chlabicz, Unieważnienie i wygaśnięcie prawa z rejestracji wzoru przemysłowego, Warszawa 2013. 13 Wstęp Rozwiązania prawne przyjęte przez polskiego ustawodawcę w odniesie- niu do unormowania instytucji treści prawa z rejestracji wzoru przemy- słowego, w tym analogie do prawa patentowego, wywołują w doktrynie wiele kontrowersji. Spory te dotyczą przede wszystkim kwestii sposobu interpretowania terminu korzystania i zestawienia go z pojęciem używa- nia w odniesieniu do znaków towarowych i oznaczeń geograficznych, jak również pojęć tych wypracowanych w Kodeksie cywilnym. W mo- nografii podjęto próbę przedstawienia zakresu, treści i charakteru prawa z rejestracji wzoru przemysłowego. Rozważania w tym przedmiocie zo- stały oparte na analizie poglądów doktryny i orzecznictwa Sądu Najwyż- szego, Naczelnego Sądu Administracyjnego i Wojewódzkiego Sądu Ad- ministracyjnego w Warszawie, a także decyzji Urzędu Patentowego RP. Z uwagi na zastosowaną technikę odesłania do prawa patentowego w zakresie instytucji prawa z rejestracji wzoru przemysłowego odniesio- no się w niezbędnym zakresie również do poglądów wypracowanych na gruncie prawa patentowego. Ponadto brak szerszych rozważań, w szcze- gólności w kwestii wyjaśnienia pojęcia zorientowanego użytkownika, zdefiniowania pojęcia korzystania oraz przesłanki naruszania praw oso- bistych i majątkowych osób trzecich, wymagał przeprowadzenia badań prawnoporównawczych opartych na regulacjach prawa znaków towaro- wych. W niezbędnym zakresie skorzystano również z regulacji prawnych oraz dorobku doktryny i judykatury na gruncie prawa unijnego, w szcze- gólności z orzecznictwa Urzędu ds. Harmonizacji Rynku Wewnętrznego, jak również Sądu UE. Przedstawienie genezy wzorów przemysłowych wprowadziło także konieczność odniesienia się do prawa francuskiego i stanowiska piśmiennictwa w tym zakresie. W monografii wykorzystano dorobek doktryny prawa unijnego. Analiza zagadnienia treści prawa z rejestracji wzoru przemysłowego na płasz- czyźnie prawnoporównawczej umożliwia pełniejsze przedstawienie za- gadnienia. Wybór prawa unijnego jako płaszczyzny porównawczej jest podyktowany tym, że Polska jako państwo członkowskie Unii Euro- pejskiej jest zobowiązana do przestrzegania prawa unijnego, zarówno rozporządzeń obowiązujących bezpośrednio, jak i dyrektyw, których postanowienia powinny być transponowane do wewnętrznego, krajo- wego porządku prawnego. Prawo własności przemysłowej musi być więc zharmonizowane z dyrektywą nr 98/71/WE Parlamentu Europej- skiego i Rady z 13 października 1998  r. w sprawie prawnej ochro- 14 Wstęp ny wzorów (Dz.Urz. UE, Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 21, s. 120–125). Ponadto orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości, Sądu Unii Europejskiej oraz Urzędu ds. Harmonizacji Rynku Wewnętrznego niezwykle silnie oddziałuje na wykładnię i interpretację przepisów pra- wa krajowego. Istotnym argumentem przemawiającym za wykorzystaniem dorob- ku unijnej doktryny i judykatury jest bogatsza literatura przedmiotu, co umożliwiło przeprowadzenie znacznie szerszej i bardziej wnikliwej analizy. Rozważania te dotyczyły w szczególności przesłanek rejestra- cyjnych, pojęcia udostępnienia wzoru przemysłowego czy osób kompe- tentnych do badania nowości i indywidualnego charakteru wzoru prze- mysłowego. W rozprawie przede wszystkim wykorzystano bogaty doro- bek naukowy przedstawicieli doktryny prawa unijnego zajmujących się problematyką wzornictwa przemysłowego, w szczególności D. Muskera, D. Bainbridge’a, U. Suthersanen oraz D. Stone’a. Dokonana analiza do- starczyła impulsów do formułowania wniosków na gruncie polskiego po- rządku prawnego. Rozdział I został poświęcony przedstawieniu zagadnienia instytucji wzo- ru przemysłowego w ujęciu historycznym. Analiza dogmatyczna przepi- sów ustawy – Prawo własności przemysłowej odnoszących się do prawa z rejestracji wzorów przemysłowych nie może bowiem zostać przepro- wadzona w oderwaniu od ewolucji instytucji wzorów przemysłowych. To zaś wymagało przybliżenia koncepcji doktrynalnych kształtujących poglądy przedstawicieli nauki na istotę wzorów przemysłowych, ich ge- nezę i ewolucję. Zasadniczym celem tej części monografii nie jest jednak przedstawienie rozwoju idei wzorów przemysłowych i prawa z rejestra- cji w ogólności, ale przeprowadzenie analizy prawnoporównawczej z za- kresu teorii prawa własności przemysłowej, w szczególności w odniesie- niu do prawa z rejestracji wzoru przemysłowego, kształtujących unijną, francuską i polską myśl prawniczą, w celu wykazania odmienności oraz cech wspólnych. Celowe było odniesienie się do ustawodawstwa fran- cuskiego, które stanowiło pierwowzór uregulowań unijnych i polskich. W rozdziale II analizie poddano przesłanki zdolności rejestrowej wzo- ru przemysłowego: nowości i indywidualnego charakteru. Kwestie te są niezwykle istotne przy omawianiu treści prawa z rejestracji wzoru przemysłowego ze względu na to, że niespełnienie którejś z przesłanek 15 Wstęp rejestracyjnych może stać się podstawą do unieważnienia lub umorze- nia prawa z rejestracji wzoru przemysłowego. W rozdziale tym analizie podlegały zagadnienia pojęcia wzoru przemysłowego oraz jego wyłącze- nie spod ochrony. Jednakże największy nacisk został położony na próbę zdefiniowania pojęcia nowości i indywidualnego charakteru. Rozważania w rozdziale III odnoszą się do procedury rejestracji wzoru przemysłowego. Analizie poddano kwestie dotyczące m.in. samej formy rejestracji wzoru przemysłowego – opartej przede wszystkim na aspek- tach formalnych, wskazano też zakres kompetencji Urzędu Patentowego w odniesieniu do oceny niespełnienia przez wzór w sposób oczywisty wymogów rejestracyjnych. Rozdział IV został poświęcony analizie treści i zakresu prawa z reje- stracji wzoru przemysłowego. Podjęta problematyka wymagała przepro- wadzenia pogłębionych rozważań na tle kwestii korzystania z wzoru przemysłowego oraz zakresu czasowego i terytorialnego korzystania. Zagadnienia te wywołują bowiem liczne problemy doktrynalne dotyczą- ce jednoznacznej interpretacji zakresu i charakteru pojęcia treści praw podmiotowych. W związku z powyższym niezbędne było dokonanie ca- łościowej analizy tej kwestii, z uwzględnieniem decyzji Urzędu Patento- wego RP oraz orzecznictwa Naczelnego Sądu Administracyjnego i Woje- wódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie. Następnym krokiem było dokonanie analizy pojęcia i przyczyn ustania praw podmiotowych na gruncie prawa z rejestracji wzoru przemysłowe- go. Powyższe rozważania stanowią dopełnienie monografii, wskazując na sposoby ustania prawa z rejestracji wzoru. W rozdziale V omówiono również problematykę wygaśnięcia prawa z rejestracji wzoru przemysło- wego. Przeanalizowanie tego zagadnienia pozwoliło na wskazanie peł- nego katalogu sposobów wygaśnięcia prawa z rejestracji odnoszącego się do dwóch grup przesłanek – wymagających wydania decyzji przez Urząd Patentowy RP lub następujących z mocy prawa. Wskazano także moment i skutki wygaśnięcia tego prawa na gruncie prawa polskiego. Rozdział VI został poświęcony rozważaniom dotyczącym braku nowości jako przesłanki unieważnienia prawa z rejestracji wzoru przemysłowego. Kwestia ta wymagała szerokiej i wnikliwej analizy, głównie ze względu na liczne problemy w doktrynie odnoszące się do braku nowości wzoru przemysłowego. Przede wszystkim wyjaśniono sposób badania omawia- 16 Wstęp nej przesłanki rejestracyjnej oraz wskazano podmiot kompetentny do przeprowadzenia porównania wzorów. Omówiono także sposoby ujaw- nienia wzoru przemysłowego i przedstawiono katalog dowodów, które są uwzględniane, gdy chodzi o pozbawienie wzoru przesłanki nowości. W tej części nie tylko zamieszczono analizę przesłanki braku indywidu- alnego charakteru wzoru przemysłowego, ale również podjęto starania mające na celu wskazanie innych przesłanek podmiotowych i przedmio- towych unieważnienia wzoru przemysłowego. W rozdziale tym skoncen- trowano się na kryteriach oceny indywidualnego charakteru, a mianowi- cie kryterium ogólnego wrażenia oraz swobody twórczej. Przedstawiono także skutki unieważnienia prawa z rejestracji wzoru przemysłowego. W monografii konieczne było dokonanie pewnej selekcji, w szczegól- ności ograniczenie problematyki odnoszącej się do uchylenia decyzji o udzieleniu prawa z rejestracji wzoru przemysłowego, jak również za- gadnień dotyczących unieważnienia i wygaśnięcia prawa z rejestracji. Kwestie, o których mowa w rozdziałach V i VI, stanowią obecnie przed- miot badań podejmowanych w wielu pracach. Z uwagi na złożoność tego zagadnienia wskazana problematyka w pełni zasługuje na to, aby stać się przedmiotem odrębnej publikacji. Monografia została oparta na źródłach prawa polskiego, francuskiego i unijnego. W szerokim zakresie korzystano również z orzecznictwa Try- bunału Sprawiedliwości, Sądu Unii Europejskiej oraz Wydziału Unieważ- nień i Izby Odwoławczej Urzędu ds. Harmonizacji Rynku Wewnętrznego w Alicante. Analiza dorobku judykatury Sądu Unii Europejskiej i Urzędu ds. Harmonizacji Rynku Wewnętrznego była konieczna wobec stosun- kowo skromnego w tym zakresie orzecznictwa sądów polskich. Autor- ka w swoich rozważaniach skoncentrowała się na przepisach dyrekty- wy nr 98/71, która ma za zadanie harmonizację prawa wewnętrznego państw członkowskich14. W monografii nie badano natomiast przepisów rozporządzenia nr 6/2002 z 12 grudnia 2001 r. w sprawie wzorów wspólnotowych15, które odno- si się do aktów normatywnych o charakterze generalno-abstrakcyjnym 14 J. Jabłońska-Bonca, w: E. Smoktunowicz (red.), Wielka encyklopedia prawa, Biały- stok 2000, s. 190. 15 Rozporządzenie Rady (WE) nr 6/2002 z 12 grudnia 2001 r. w sprawie wzorów wspólnotowych (Dz.Urz. WE 2002 L 3/1 ze zm.). 17 Wstęp i wymaga stosowania regulacji prawnych w sposób bezpośredni w każ- dym państwie członkowskim16. Regulacje te dotyczą odrębnej instytucji – wzorów wspólnotowych. Przygotowanie rozprawy było możliwe dzięki przeprowadzeniu kilku kwerend bibliotecznych: w Urzędzie ds. Harmonizacji Rynku Wewnętrz- nego w Alicante, w Bibliotece Wydziału Prawa – Bibliothèque Cujas Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne we Francji, w Instytucie Prawa Własności Intelektualnej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, Bi- bliotece Uniwersytetu Warszawskiego oraz Bibliotece Narodowej. Bogate zbiory bibliotek umożliwiły zebranie materiałów źródłowych, w tym li- teratury i orzecznictwa sądowego i znacząco poszerzyły literaturę przed- miotu wykorzystaną w dysertacji. Ponadto Autorka miała możliwość za- poznania się z unijnym systemem prawa oraz opanowania terminologii prawniczej podczas stażu w Urzędzie ds. Harmonizacji Rynku Wewnętrz- nego w Alicante w Hiszpanii oraz pracy w jednej z czołowych kancelarii patentowych w Warszawie, jak również w Sądzie Najwyższym. Analiza treści prawa z rejestracji wzoru przemysłowego wymagała za- stosowania kilku metod badawczych. W pracy wykorzystano metodę wykładni językowej z uwzględnieniem wykładni systemowej (pionowej i poziomej) oraz funkcjonalnej (intelektualnej i aksjologicznej) w ujęciu J. Wróblewskiego17. W ramach wykładni funkcjonalnej odniesiono się do wykładni celowościowej, historycznej i komparatystycznej. Wykorzysta- nie w pracy metody historycznej zarówno w ujęciu pragmatycznym, jak i genetycznym pozwoliło przedstawić genezę i ewolucję zakresu pojęcia wzoru przemysłowego, jak również przyczyn ustania prawa z rejestracji wzoru przemysłowego. Przybliżenie kierunków rozwoju umożliwiło oce- nę zachodzących zmian. Przy dokonywaniu rekonstrukcji pełnej i jed- noznacznej normy postępowania z przepisów prawnych wykorzystano derywacyjną koncepcję wykładni w ujęciu Z. Ziembińskiego, rozwiniętą przez M. Zielińskiego18. Analiza przepisów aktów prawnych wymagała dokonania wykładni prawa w ujęciu pragmatycznym metodą gramatycz- ną, jak i logiczną, przy zastosowaniu reguł inferencyjnych. Znaczenie zwrotów użytych w przepisach prawa zostało ustalone również według 16 J. Jabłońska-Bonca, w: E. Smoktunowicz (red.), Wielka encyklopedia prawa…, s. 873. 17 J. Wróblewski, Sądowe stosowanie prawa, Warszawa 1988, s. 128. 18 M. Zieliński, Wykładnia prawa. Zasady, reguły, wskazówki, Warszawa 2010, s. 222–227. 18
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Prawo z rejestracji wzoru przemysłowego
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: