Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00131 003009 21327147 na godz. na dobę w sumie
Prawo zamówień publicznych. Komentarz. Wydanie 11 - ebook/pdf
Prawo zamówień publicznych. Komentarz. Wydanie 11 - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 820
Wydawca: C. H. Beck Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-255-3442-4 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki >> inne
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Jedenaste wydanie eksperckiego komentarza do Prawa zamówień publicznych autorstwa Jerzego Pieroga zawiera szczegółowe zaktualizowanie i dostosowanie przepisów oraz książki do wszelkich zmian, jakie miały miejsce od poprzedniego wydania. Uwzględnia m.in. nowelizacje:

Kolejne wydanie wzbogacono także o najnowszy dorobek orzecznictwa.

Komentarz zawiera stan prawny na 11.2.2012 r.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Jerzy Pieróg Prawo zamówień publicznych Komentarz 11. wydanie KOMENTARZE BECKA Prawo zamówień publicznych Polecamy nasze publikacje z serii Komentarze Becka: Paweł Smoleń (red.) USTAWA O FINANSACH PUBLICZNYCH Jacek Jaworski, Arkadiusz Prusaczyk, Adam Tułodziecki, Marian Wolanin USTAWA O GOSPODARCE NIERUCHOMOŚCIAMI, wyd. 2 Zygmunt Niewiadomski (red.) PLANOWANIE I ZAGOSPODAROWANIE PRZE- STRZENNE, wyd. 6 Zygmunt Niewiadomski (red.) PRAWO BUDOWLANE, wyd. 4 Bernard Smykla PRAWO BANKOWE, wyd. 2 Jolanta Strusińska-Żukowska, Beata Gudowska (red.) USTAWA O SYSTEMIE UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH www.sklep.beck.pl Prawo zamówień publicznych Komentarz Jerzy Pieróg 11. wydanie WYDAWNICTWO C.H. BECK WARSZAWA 2012 Pieróg, Prawo zamówień publicznych. Komentarz i akty wykonawcze, Propozycja cytowania: 11. wyd., Warszawa 2012 Redaktor prowadzący: Natalia Adamczyk © Wydawnictwo C. H. Beck 2012 Wydawnictwo C. H. Beck Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa Skład i łamanie: Wydawnictwo C.H. Beck Druk i oprawa: Perfekt, Warszawa ISBN 978–83–255–3441–7 ISBN e-book 978–83–255–3442–4 Spis treści Przedmowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . XI Wykaz skrótów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . XIII A. Komentarz Rozdział 1. Przedmiot regulacji Prawo zamówień publicznych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dział I. Przepisy ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 1–6a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 2. Zasady udzielania zamówień . . . . . . . . . . . . . . . Art. 7–10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 3. Ogłoszenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 11–13 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dział II. Postępowanie o udzielenie zamówienia . . . . . . . . . . . . . Rozdział 1. Zamawiający i wykonawcy . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 14–28 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 5 5 5 68 68 79 79 97 97 97 Rozdział 2. Przygotowanie postępowania . . . . . . . . . . . . . . . . 160 Art. 29–38 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 160 Rozdział 3. Tryby udzielania zamówień . . . . . . . . . . . . . . . . 201 Oddział 1. Przetarg nieograniczony . . . . . . . . . . . . . . . . 201 Art. 39–46 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 201 Oddział 2. Przetarg ograniczony . . . . . . . . . . . . . . . . . . 227 Art. 47–53 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 227 Oddział 3. Negocjacje z ogłoszeniem . . . . . . . . . . . . . . 242 Art. 54–60 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 242 Oddział 3a. Dialog konkurencyjny . . . . . . . . . . . . . . . . 255 Art. 60a–60e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 255 Oddział 4. Negocjacje bez ogłoszenia . . . . . . . . . . . . . . 264 Art. 61–65 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 264 Oddział 5. Zamówienie z wolnej ręki . . . . . . . . . . . . . . 275 Art. 66–68 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 275 V Spis treści Oddział 6. Zapytanie o cenę . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 291 Art. 69–73 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 291 Oddział 7. Licytacja elektroniczna . . . . . . . . . . . . . . . . 298 Art. 74–81 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 298 Rozdział 4. Wybór najkorzystniejszej oferty . . . . . . . . . . . . . 308 Art. 82–95 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 308 Rozdział 5. Dokumentowanie postępowań . . . . . . . . . . . . . . . 360 Art. 96–98 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 360 Dział III. Przepisy szczególne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 368 Rozdział 1. Umowy ramowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 368 Art. 99–101 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 368 Rozdział 2. Dynamiczny system zakupów . . . . . . . . . . . . . . . 374 Art. 102–109 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 374 Rozdział 3. Konkurs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 383 Art. 110–127 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 383 Rozdział 4. Udzielanie zamówień przez koncesjonariuszy robót budowlanych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 404 Art. 128–131 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 404 Rozdział 5. Zamówienia sektorowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 407 Art. 132–138f . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 407 Dział IV. Umowy w sprawach zamówień publicznych . . . . . . . . . 431 Art. 139–151a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 431 Dział V. Prezes Urzędu Zamówień Publicznych . . . . . . . . . . . . . 464 Rozdział 1. Zakres działania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 464 Art. 152–156 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 464 Rozdział 2. Rada Zamówień Publicznych . . . . . . . . . . . . . . . 478 Art. 157–160 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 478 Rozdział 3. Kontrola udzielania zamówień . . . . . . . . . . . . . . 482 Oddział 1. Przepisy ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 482 Art. 161–164 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 482 Oddział 2. Kontrola doraźna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 488 Art. 165–168 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 488 Oddział 3. Kontrola uprzednia zamówień współfinansowa- nych ze środków Unii Europejskiej . . . . . . . . . . . . . . . . 497 Art. 169–171a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 497 Rozdział 4. Krajowa Izba Odwoławcza . . . . . . . . . . . . . . . . . 503 Art. 172–176a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 503 (uchylony) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 518 Dział VI. Środki ochrony prawnej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 519 Rozdział 5. VI Spis treści Rozdział 1. Przepisy wspólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 519 Art. 179 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 519 Rozdział 2. Odwołanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 525 Art. 180–198 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 525 Rozdział 3. Skarga do sądu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 571 Art. 198a–198g . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 571 Dział VII. Odpowiedzialność za naruszenie przepisów ustawy . . 582 Art. 199–203 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 582 Dział VIII. Zmiany w przepisach obowiązujących . . . . . . . . . . . 589 Art. 204–219 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 589 Dział IX. Przepisy przejściowe i końcowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . 590 Art. 220–227 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 590 B. Akty wykonawcze 1. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegóło- wego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego z dnia 2 września 2004 r. (Dz.U. Nr 202, poz. 2072) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 601 2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz plano- wanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym z dnia 18 maja 2004 r. (Dz.U. Nr 130, poz. 1389) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 611 3. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie trybu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego na członków Krajowej Izby Odwoławczej, sposobu powoływania komisji kwalifikacyjnej, a także szczegółowego zakresu postępowania kwalifikacyjnego z dnia 2 lipca 2007 r. (Dz.U. Nr 120, poz. 820) 630 4. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego z dnia 26 października 2010 r. (Dz.U. Nr 223, poz. 1458) . . . . . . . . 646 5. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane z dnia 30 grudnia 2009 r. (Dz.U. Nr 226, poz. 1817) . . . . . . . . . . . . 722 VII Spis treści 6. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie regu- laminu postępowania przy rozpoznawaniu odwołań z dnia 22 marca 2010 r. (Dz.U. Nr 48, poz. 280) . . . . . . . . . . . . . . . 729 7. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie wysoko- ści wynagrodzenia przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i pozostałych członków Rady Zamówień Publicznych z dnia 22 marca 2004 r. (Dz.U. Nr 49, poz. 470) . . . . . . . . . . . . . . . 740 8. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosz- tów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania z dnia 15 marca 2010 r. (Dz.U. Nr 41, poz. 238) . . . . . . . . . . 741 9. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie wielokrot- ności kwoty bazowej stanowiącej podstawę ustalenia wyna- grodzenia zasadniczego Prezesa, wiceprezesa oraz pozostałych członków Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 9 lipca 2007 r. (Dz.U. Nr 128, poz. 885) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 745 10. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie wzorów ogłoszeń zamieszczanych w Biuletynie Zamówień Publicznych z dnia 28 stycznia 2010 r. (Dz.U. Nr 12, poz. 69) . . . . . . . . . 746 11. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych z dnia 23 grud- nia 2009 r. (Dz.U. Nr 224, poz. 1796) . . . . . . . . . . . . . . . . . 774 12. Zarządzenie nr 110 Prezesa Rady Ministrów w sprawie nadania statutu Urzędowi Zamówień Publicznych z dnia 6 grud- nia 2004 r. (M.P. Nr 52, poz. 886) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 775 13. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Oficjalnych Pu- blikacji Wspólnot Europejskich z dnia 23 grudnia 2009 r. (Dz.U. Nr 224, poz. 1795) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 777 14. Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie organów właści- wych do występowania do Komisji Europejskiej z wnioskiem o stwierdzenie prowadzenia działalności na rynku konku- rencyjnym, do którego dostęp nie jest ograniczony z dnia 1 sierpnia 2006 r. (Dz.U. Nr 147, poz. 1063) . . . . . . . . . . . . 779 15. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie zakresu informacji zawartych w rocznym sprawozdaniu o udzielonych VIII Spis treści zamówieniach, jego wzoru oraz sposobu przekazywania z dnia 25 sierpnia 2006 r. (Dz.U. Nr 155, poz. 1110) . . . . . . . . . . . 781 16. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie wykazu usług o charakterze priorytetowym i niepriorytetowym z dnia 28 stycznia 2010 r. (Dz.U. Nr 12, poz. 68) . . . . . . . . . . . . . . 783 17. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie innych niż cena obowiązkowych kryteriów oceny ofert w odniesie- niu do niektórych rodzajów zamówień publicznych z dnia 10 maja 2011 r. (Dz.U. Nr 96, poz. 559) . . . . . . . . . . . . . . . . 790 Indeks rzeczowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 795 IX Przedmowa Dużego komentarza jak nie było, tak nie ma, a książka na rynku musi być, na dodatek w najbardziej aktualnej wersji. Prace nad dużym trwają, natomiast zmiany w ustawie oraz wyczerpanie nakładu powodują, że niezbędne stało się przygotowane dotychczasowego komentarza, uzupełnionego i poprawionego w niezbędnym zakresie. Co prawda zmiany w ustawie od poprzedniego wydania nie były wielkie, ale ponieważ było ich kilka, niezbędne stało się dostosowanie tego komentarza do najnowszej wersji ustawy. Dlatego obecne wydanie uwzględnia wszystkie zmiany przepisów ustawy i przepisów wykonawczych oraz wykorzystuje w omawianiu niektórych przepisów najnowsze orzecznictwo, jeżeli miało ono wpływ na treść komentarza. Już prawie dwa lata ustawa funkcjonuje bez poważniejszych zmian, chociaż pretekst do ich wprowadzenia pojawił się w postaci tzw. dyrektywy obronnej. Ustawie, a przede wszystkim osobom ją stosującym, wcale to nie zaszkodziło. Wprost przeciwnie, dzięki m.in. piśmiennictwu i orzecznictwu, jej przepisy stały się czytelne i przestały straszyć. Oczywiście nie można stwierdzić, że jest świetna i już nic nie można poprawić. Takich rzeczy znalazłoby się co najmniej kilka, ale moje zdanie w tym zakresie nie zmieniło się: lepiej mieć przepisy ugruntowane w praktyce, dobrze przeanalizowane i pewne co do sposobu ich stosowania, niż teoretycznie dobre, ale nieznane i niesprawdzone. Dlatego taki spokój wokół tej ustawy może tylko pomóc w coraz lepszym i łatwiejszym jej stosowaniu. Pewne obawy wiążą się z coraz głośniej artykułowanymi poglądami, że ustawa nie pozwala na wybór rzeczywiście najkorzystniejszej, czyli najbardziej optymalnej dla zamawiającego oferty. Potwierdza to zresztą praktyka, a przyczyniły się do tego m.in. sławetne „chińskie autostrady”. Tyle tylko, że poglądy te są błędne; to nie ustawa jest winna, lecz ludzie nieumiejętnie ją stosujący. Należy w tym miejscu wyraźnie podkreślić: przepisy ustawy nigdy nie wymagały wyboru najtańszej oferty. Tyle tylko, że wybór nie najtańszej oferty jest trudny i ryzykowny, więc zamiast się męczyć i narażać, wdrożono wręcz zalecane przyzwolenie na stosowanie ceny jako jedynego kryterium oceny ofert. XI Przedmowa Dokonanie oceny ofert na podstawie kryteriów odnoszących się do przedmiotu zamówienia wymaga sporych umiejętności i znajomości zamówienia (nie przepisów!) oraz odwagi w działaniu. Trzeba włożyć sporo wysiłku w skonstruowanie miarodajnych kryteriów, a następnie ponownie sporo wysiłku w dokonanie oceny. Tylko po co, skoro wysiłek ten zostanie zakwestionowany przez wszelkie możliwe zawodowe kontrole i amatorskich populistów (a może odwrotnie). A ten, kto napracował się przy pozacenowych kryteriach, jeszcze więcej wysiłku będzie musiał włożyć w obronę tego, co zrobił, a przede wszystkim w obronę siebie przed podejrzeniami i atakami. Tego żadna nowelizacja ustawy nie zmieni, więc próby idące w tym kierunku z góry uważam za chybione. Warszawa, grudzień 2011 r. Jerzy Pieróg XII Wykaz skrótów . . . . . . . . . . . . Dziennik Ustaw art. . . . . . . . . . . . . . . artykuł BZP . . . . . . . . . . . . . Biuletyn Zamówień Publicznych Dz.U. Dz.Urz. UE . . . . . . . . Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej dyrektywa 2004 /17/WE . . . . . . . . . . . dyrektywa 2004/17/WE Parlamentu Europej- skiego i Rady z 31.3.2004 r. koordynująca proce- dury udzielania zamówień przez podmioty działa- jące w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych (Dz.Urz. UE L 134 z 30.4.2004 r., s. 1) dyrektywa 2004 /18/WE . . . . . . . . . . . dyrektywa 2004/18/WE Parlamentu Europej- skiego i Rady z 31.3.2004 r. w sprawie koordyna- cji procedur udzielania zamówień publicznych na roboty budowlane, dostawy i usługi (Dz.Urz. UE L 134 z 30.4.2004 r., s. 114) FinPublU . . . . . . . . . . ustawa z 27.8.2009 r. o finansach publicznych KC . . . . . . . . . . . . . ustawa z 23.4.1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) Nr 16, poz. 93 ze zm.) KIO . . . . . . . . . . . . . Krajowa Izba Odwoławcza KK . . . . . . . . . . . . . ustawa z 6.6.1997 r. – Kodeks karny (Dz.U. Nr 88, poz. 553 ze zm.) KP . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 26.6.1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 ze zm.) KPA . . . . . . . . . . . . ustawa z 14.6.1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) KPC . . . . . . . . . . . . . ustawa z 17.11.1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. Nr 43, poz. 296 ze zm.) XIII Wykaz skrótów KSH . . . . . . . . . . . . . ustawa z 15.9.2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz.U. Nr 94, poz. 1037 ze zm.) . . . . . . . . . . . . między innymi . . . . . . . . . . . . . Monitor Polski . . . . . . . . . . . . . następna (-y) m.in. MoP . . . . . . . . . . . . . Monitor Prawniczy M.P. nast. Nr . . . . . . . . . . . . . . . numer NSA . . . . . . . . . . . . . Naczelny Sąd Administracyjny OSA . . . . . . . . . . . . . Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych OSG . . . . . . . . . . . . . Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych OSNAP . . . . . . . . . . . Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izba Admini- stracyjna i Pracy OSNC . . . . . . . . . . . . Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izba Cywilna OSNCP . . . . . . . . . . . Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izba Cywilna OSP . . . . . . . . . . . . . Orzecznictwo Sądów Polskich OSPiKA . . . . . . . . . . Orzecznictwo Sądów Polskich i Komisji Arbitra- i Pracy żowych pkt . . . . . . . . . . . . . . punkt por. poz. PrZamPubl . . . . . . . . . . . . . porównaj . . . . . . . . . . . . . pozycja . . . . . . . . ustawa z 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicz- nych (t.j. Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.) . . . . . . . . . . . . . . . rok . . . . . . . . . . . . . . . strona r. s. SamGminU . . . . . . . . ustawa z 8.3.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) siwz . . . . . . . . . . . . . specyfikacja istotnych warunków zamówienia SN . . . . . . . . . . . . . . Sąd Najwyższy t.j. . . . . . . . . . . . . . . tekst jednolity ust. . . . . . . . . . . . . . . ustęp UZP . . . . . . . . . . . . . Urząd Zamówień Publicznych wyr. ZamPublU . . . . . . . . ustawa z 10.6.1994 r. o zamówieniach publicznych . . . . . . . . . . . . . wyrok (t.j. Dz.U. z 2002 r. Nr 72, poz. 664 ze zm.) . . . . . . . . . . . ze zmianami ze zm. XIV A. Komentarz Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz.U. Nr 19, poz. 177) Tekst jednolity z dnia 8 czerwca 2010 r. (Dz.U. Nr 113, poz. 759)1 (zm.: Dz.U. 2010, Nr 161, poz. 1078, Nr 182, poz. 1228; 2011, Nr 5, poz. 13, Nr 28, poz. 143, Nr 87, poz. 484, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429) 1 Tekst jednolity ogłoszono dnia 25.06.2010 r. Dział I. Przepisy ogólne Rozdział 1. Przedmiot regulacji Art. 1. [Zakres przedmiotowy] Ustawa określa zasady i tryb udzielania zamówień publicz- nych, środki ochrony prawnej, kontrolę udzielania zamówień publicznych oraz organy właściwe w sprawach uregulowanych w ustawie. 1. Problematykę zamówień publicznych regulowała poprzednio ustawa z 10.6.1994 r. o zamówieniach publicznych (Dz.U. Nr 76, poz. 344; t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.). Ustawa ta zaczęła obowiązywać od 1.1.1995 r. (wobec jednostek samorządowych rok później) i wprowadziła ujednolicone zasady postępowania przy wydatkowaniu środków publicznych. Zastąpiła tym samym szereg własnych zasad postępowania stosowanych przez urzędy i instytucje publiczne, opierających gospodarkę finansową na obowiązującym wtedy prawie budżetowym. Ustawa dała początek jednolitemu systemowi zamówień publicznych, chociaż sama jako twór nowy i niesprawdzony, była kilkunastokrotnie nowelizowana na przestrzeni zaledwie kilku lat. Jednak wdrożeniu tej właśnie ustawy zawdzięczamy istotne przybliżenie Polski do Unii Europejskiej i ucywilizowanie wydatków publicznych. Jej udoskonalane przepisy coraz bardziej zbliżały się do rozwiązań proponowanych przez dyrektywy unijne. W chwili przystąpienia Polski do Unii dyrektywy te stały się obowiązujące, stąd nowe Prawo zamówień publicznych opiera się przede wszystkim na rozwiązaniach unijnych. 2. Od 30.4.2004 r. w Unii Europejskiej obowiązują nowe dyrektywy regulujące problematykę zamówień publicznych: 5
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Prawo zamówień publicznych. Komentarz. Wydanie 11
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: