Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00206 003997 21767424 na godz. na dobę w sumie
Prawo zamówień publicznych. Komentarz. Wydanie 12 - ebook/pdf
Prawo zamówień publicznych. Komentarz. Wydanie 12 - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 832
Wydawca: C. H. Beck Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-255-5347-0 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki >> zamówienia publiczne
Porównaj ceny (książka, ebook (-5%), audiobook).

Komentarz do Prawa zamówień publicznych z serii Duże Komentarze Becka autorstwa niewątpliwego eksperta w tej dziedzinie – adwokata i radcy prawnego – Jerzego Pieróga stanowi kontynuację znakomitego komentarza tego Autora, który do tej pory wydawany był w serii Komentarze Becka. Dwunaste wydanie zostało znacznie poszerzone i uzupełnione o najnowsze orzecznictwo, bardzo istotne z punktu widzenia praktyki oraz najnowsze poglądy doktryny, przez co stanowi najlepsze na rynku omówienie:

W zaktualizowanym komentarzu, prezentowanym w nowej szacie graficznej, dokonano także istotnych zmian w sposobie prezentowania treści przez Autora, dzięki czemu komentarz jest bardziej czytelny, a korzystanie z niego stało się łatwiejsze.

Ponadto Komentarz zawiera wyciąg najważniejszych aktów wykonawczych do komentowanej ustawy.

Komentarz uwzględnia wszystkie zmiany, uchwalone od poprzedniego wydania, w tym m.in. nowele:

Komentarz z pewnością będzie przydatny w codziennej pracy  adwokatów, radców prawnych, sędziów, pracowników administracji, a przede wszystkim osób zajmujących się zamówieniami publicznymi w praktyce.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

DUŻE KOMENTARZE BECKA Prawo zamówień publicznych DUŻE KOMENTARZE BECKA Prawo zamówień publicznych Komentarz Jerzy Pieróg radca prawny 12. wydanie WYDAWNICTWO C. H. BECK WARSZAWA 2013 J. Pieróg, Prawo zamówień publicznych. Komentarz, wyd. 12, Warszawa 2013 Propozycja cytowania: Wydawca: Natalia Adamczyk c(cid:13) Wydawnictwo C. H. Beck 2013 Wydawnictwo C. H. Beck Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa Skład i łamanie: Wydawnictwo C. H. Beck Druk i oprawa: Białostockie Zakłady Graficzne S.A. ISBN 978-83-255-5346-3 ISBN e-book 978-83-255-5347-0 Spis treści Przedmowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wykaz skrótów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IX XI Prawo zamówień publicznych Rozdział 1. Przedmiot regulacji Rozdział 3. Ogłoszenia 3 3 3 65 65 66 84 84 96 96 96 159 159 194 194 194 228 228 242 242 254 254 263 263 272 272 286 286 293 293 303 303 368 368 375 375 375 379 379 V Rozdział 2. Przygotowanie postępowania Dział I. Przepisy ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 1–6a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 2. Zasady udzielania zamówień . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wprowadzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 7–10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 11–13 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dział II. Postępowanie o udzielenie zamówienia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 1. Zamawiający i wykonawcy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 14–28 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 29–38 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 3. Tryby udzielania zamówień . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Oddział 1. Przetarg nieograniczony . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 39–46 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Oddział 2. Przetarg ograniczony . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 47–53 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Oddział 3. Negocjacje z ogłoszeniem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 54–60 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 60a–60e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Oddział 4. Negocjacje bez ogłoszenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 61–65 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 66–68 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Oddział 6. Zapytanie o cenę . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 69–73 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 74–81 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 4. Wybór najkorzystniejszej oferty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 82–95 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 5. Dokumentowanie postępowań . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 96–98 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dział III. Przepisy szczególne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 99–101 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 2. Dynamiczny system zakupów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 102–109 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Oddział 7. Licytacja elektroniczna Oddział 3a. Dialog konkurencyjny Oddział 5. Zamówienie z wolnej ręki Rozdział 1. Umowy ramowe Spis treści Rozdział 3. Konkurs Rozdział 1. Zakres działania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 110–127 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 4. Udzielanie zamówień przez koncesjonariuszy robót budowlanych . . . . Art. 128–131 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 4a. Zamówienia w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa . . . . . . . . . Art. 131a–131w . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 5. Zamówienia sektorowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 132–138f . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dział IV. Umowy w sprawach zamówień publicznych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 139–151a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dział V. Prezes Urzędu Zamówień Publicznych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 152–156 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 2. Rada Zamówień Publicznych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 157–160 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 3. Kontrola udzielania zamówień . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Oddział 1. Przepisy ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 161–164 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Oddział 2. Kontrola doraźna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 165–168a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Oddział 3. Kontrola uprzednia zamówień współfinansowanych ze środków Unii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 169–171a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 4. Krajowa Izba Odwoławcza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 172–176a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 5. (uchylony) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 177–178 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dział VI. Środki ochrony prawnej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 1. Przepisy wspólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wprowadzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 179 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 2. Odwołanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 180–198 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 3. Skarga do sądu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 198a–198g . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dział VII. Odpowiedzialność za naruszenie przepisów ustawy . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 199–203 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dział VIII. Zmiany w przepisach obowiązujących . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 204–219 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dział IX. Przepisy przejściowe i końcowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 220–227 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Europejskiej Aneks 1. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie trybu postępowania w zakresie oceny występowania podstawowego interesu bezpieczeństwa państwa . . . . . . . . . . . . . . . 3. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie wykazu usług w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa o charakterze priorytetowym i niepriorytetowym . . . VI 386 386 401 401 405 405 429 429 450 450 490 490 490 501 501 504 504 504 510 510 517 517 524 524 536 536 537 537 537 540 545 545 586 586 596 596 601 601 602 602 609 615 617 Spis treści 4. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie wykazu robót budowlanych . . 5. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie średniego kursu złotego w sto- sunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych 6. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie innych niż cena obowiązkowych kryteriów oceny ofert w odniesieniu do niektórych rodzajów zamówień publicznych 8. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie regulaminu postępowania przy rozpoznawaniu odwołań . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie wysokości i sposobu pobie- rania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie wzorów ogłoszeń zamieszcza- nych w Biuletynie Zamówień Publicznych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie wykazu usług o charakterze priorytetowym i niepriorytetowym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie wielokrotności kwoty bazowej stanowiącej podstawę ustalenia wynagrodzenia zasadniczego Prezesa, wiceprezesa oraz pozostałych członków Krajowej Izby Odwoławczej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie trybu przeprowadzania po- stępowania kwalifikacyjnego na członków Krajowej Izby Odwoławczej, sposobu powoływania komisji kwalifikacyjnej, a także szczegółowego zakresu postępowania kwalifikacyjnego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie zakresu informacji zawartych w rocznym sprawozdaniu o udzielonych zamówieniach, jego wzoru oraz sposobu przekazywania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16. Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie organów właściwych do występowania do Komisji Europejskiej z wnioskiem o stwierdzenie prowadzenia działalności na rynku konkurencyjnym, do którego dostęp nie jest ograniczony . . . . . . . . . . . . . . 17. Zarządzenie nr 110 Prezesa Rady Ministrów w sprawie nadania statutu Urzędowi Zamówień Publicznych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac pro- jektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie wysokości wynagrodzenia przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i pozostałych członków Rady Zamówień Publicznych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Indeks rzeczowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 621 629 631 633 637 711 719 721 763 767 769 781 783 785 787 795 809 811 VII Przedmowa Niniejszy komentarz jest pierwszym wydawanym w serii Duże Komentarze Becka. Oparty jest na dotychczas wydawanym w serii Komentarze Becka, dlatego oznaczony jest jako 12 wydanie. Jednak jego treść jest w znacznym stopniu napisana od nowa, a w wielu przypadkach dotychczasowy komentarz został znacznie poszerzony. Oczywiście całość jest dostosowana do najnowszych przepisów, wprowadzonych wielokrotnymi nowelizacjami. Stąd komentarz obejmuje regulacje dotyczące zamówień w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa, systemu kwalifikowania wykonawców czy nowego sposobu dokonywania oceny spełniania warunków podmiotowych. Wyjaśnia też nowe pojęcia i definicje oraz omawia nowe przepisy wykonawcze. Zasadniczą część nowego komentarza stanowi jednak szerokie omówienie najtrud- niejszych, budzących najwięcej sporów i kontrowersji rozwiązań w zakresie wnoszenia i zatrzymywania wadium, poprawiania omyłek w ofercie, ustalania rażąco niskiej ceny, dokonywania zmian w umowach o zamówienie publiczne czy korzystania ze środków ochrony prawnej. W opracowaniu przedstawiono komentarz autorski do omawianych przepisów, wykorzystując jednocześnie dorobek doktryny i orzecznictwa. Stąd w komentarzu zaprezentowane zostały różne poglądy, przydatne dla rozważań teoretycznych, ale pomocne też w praktycznym stosowaniu przepisów. Jednocześnie tam, gdzie to było możliwe i niezbędne, wyraźnie zaakcentowane zostało stanowisko Autora. Wszystko to ma na celu jak najbardziej wszechstronne i wyważone omówienie przepisów. Autor jak zawsze jednak, na uwadze miał przede wszystkim potrzeby osób bez- pośrednio związanych z zamówieniami publicznymi, niekoniecznie zainteresowanych w naukowych dylematach, lecz oczekujących jasnych i jednoznacznych rozwiązań. Dlatego niniejszy komentarz napisany jest w sposób jak najbardziej przystępny dla wszystkich jego czytelników i użytkowników. Dodatkowo w nowym wydaniu został zredagowany w sposób przejrzysty i łatwy w praktycznym korzystaniu. Jednocześnie Autor ma nadzieję, że mocno uargumentowane poglądy oraz odesłania do literatury i orzecznictwa będą przydatne w działalności badawczej i naukowej. Powstanie nowego komentarza było trudne m.in. z powodu częstych, zdaniem Autora – zbyt częstych, zmian wprowadzanych do ustawy Prawo zamówień publicznych. Zmiany te, chociaż mają na celu ulepszenie przepisów, wprowadzają najczęściej zamieszanie i niepewność. Na dodatek destabilizują coś, co stworzyła ustawa, czyli system zamówień publicznych. Szczegółowe, wręcz kazuistyczne przepisy, wprowa- dzane do ustawy w każdym niemal przypadku wystąpienia jakichś nieprawidłowości, czy też dokonywanie drobnych zmian różnymi ustawami, a nawet zawieranie w innych ustawach przepisów odnoszących się bezpośrednio do zamówień publicznych, powo- duje osłabienie systemu i tym samym przynosi skutki odwrotne od zamierzonych. Niestety, wszystko wskazuje na to, że to nie koniec zmian. Dzięki nim, co prawda, komentarz będzie mógł mieć kolejne wydania i będzie okazja do jego ulepszenia, IX Przedmowa gdyż do doskonałości mu jeszcze daleko. Ale osiągnięcie doskonałości nie jest celem Autora, w przeciwieństwie do, jak się wydaje, pomysłodawców kolejnych nowelizacji. Tymczasem stabilne prawo, nawet niedoskonałe, ale pewne, daje większe korzyści praktyczne, niż ciągłe próby jego poprawiania i ulepszania. Warszawa, sierpień 2013 r. Jerzy Pieróg X Wykaz skrótów 1. Źródła prawa dyrektywa 2004/17/WE . . . dyrektywa 2004/17/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 31.3.2004 r. koordynująca procedury udzielania za- mówień przez podmioty działające w sektorach gospo- darki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych (Dz.Urz. UE L 134 z 30.4.2004 r., s. 1) – dyrektywa sektorowa dyrektywa 2004/18/WE . . . dyrektywa 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 31.3.2004 r. w sprawie koordynacji procedur udzielania zamówień publicznych na roboty budowlane i usługi (Dz.Urz. UE L 134 z 30.4.2004 r., s. 114) – dyrektywa klasyczna dyrektywa 2009/81/WE . . . dyrektywa 2009/81/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 13.7.2009 r. w sprawie koordynacji procedur udzielania niektórych zamówień na roboty budowlane, dostawy i usługi przez instytucje lub podmioty zamawiające w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa i zmieniają- cej dyrektywy 2004/17/WE i 2004/18/WE (Dz.Urz. UE L 216 z 20.8.2009 r., s. 76) – dyrektywa obronna DyscyplFinPublU . . . . . . . ustawa z 17.12.2004 r. o odpowiedzialności za narusze- nie dyscypliny finansów publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 168 ze zm.) FinPublU . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 27.8.2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. KC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 23.4.1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, KK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 6.6.1997 r. – Kodeks karny (Dz.U. Nr 88, KP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 26.6.1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 1998 r. z 2013 r. poz. 885) poz. 93 ze zm.) poz. 553 ze zm.) Nr 21, poz. 94 ze zm.) KPA . . . . . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 14.6.1960 r. – Kodeks postępowania admini- stracyjnego (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 267 ze zm.) KPC . . . . . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 17.11.1964 r. – Kodeks postępowania cywil- KSH . . . . . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 15.9.2000 r. – Kodeks spółek handlowych nego (Dz.U. Nr 43, poz. 296 ze zm.) (Dz.U. Nr 94, poz. 1037 ze zm.) XI Wykaz skrótów PrBank . . . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 29.8.1997 r. – Prawo bankowe (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 1376 ze zm.) PrZamPubl . . . . . . . . . . . . . ustawa z 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych RegOdwołR . . . . . . . . . . . . (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 907) rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 22.3.2010 r. w sprawie regulaminu postępowania przy rozpoznawaniu odwołań (Dz.U. Nr 48, poz. 280 ze zm.) SamGminU . . . . . . . . . . . . ustawa z 8.3.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. TFUE . . . . . . . . . . . . . . . . . Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (Dz.U. z 2013 r. poz. 594) z 2004 r. Nr 90, poz. 864/2) ZamPublU . . . . . . . . . . . . . ustawa z 10.6.1994 r. o zamówieniach publicznych (t.j. Dz.U. z 2002 r. Nr 72, poz. 664 ze zm.) ZNKU . . . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 16.4.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konku- rencji (t.j. Dz.U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 ze zm.) 2. Organy i instytucje KIO . . . . . . . . . . . . . . . . . . Krajowa Izba Odwoławcza NSA . . . . . . . . . . . . . . . . . . Naczelny Sąd Administracyjny SN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sąd Najwyższy UZP . . . . . . . . . . . . . . . . . . Urząd Zamówień Publicznych 3. Publikatory i czasopisma BZP . . . . . . . . . . . . . . . . . . Biuletyn Zamówień Publicznych CBOSA . . . . . . . . . . . . . . . Centralna Baza Orzeczeń Sądów Administracyjnych (orzeczenia.nsa.gov.pl) . . . . . . . . . . . . . . . . . Dziennik Ustaw Dz.U. Dz.Urz. UE . . . . . . . . . . . . Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej MoP . . . . . . . . . . . . . . . . . . Monitor Prawniczy M.P. OSA . . . . . . . . . . . . . . . . . . Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych OSG . . . . . . . . . . . . . . . . . . Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych OSNAP . . . . . . . . . . . . . . . Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izba Administracyjna . . . . . . . . . . . . . . . . . . Monitor Polski i Pracy OSNC . . . . . . . . . . . . . . . . . Orzecznictwo Sądu Najwższego Izba Cywilna OSNCP . . . . . . . . . . . . . . . Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izba Cywilna i Pracy OSP . . . . . . . . . . . . . . . . . . Orzecznictwo Sądów Polskich OSPiKA . . . . . . . . . . . . . . . Orzecznictwo Sądów Polskich i Komisji Arbitrażowych SP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Studia Prawnicze 4. Piśmiennictwo Babiarz, Komentarz . . . . . . S. Babiarz, Z. Czarnik, P. Janda, P. Pełczyński, Prawo zamówień publicznych. Komentarz, Warszawa 2010 XII Czajkowski, Komentarz . . . J. Baehr, T. Czajkowski, W. Dzierżanowski, T. Kwie- ciński, W. Łysakowski, Prawo zamówień publicznych. Komentarz, Warszawa 2007 Wykaz skrótów Dzierżanowski, Zamówienia publiczne . . . W. Dzierżanowski, M. Stachowiak (red.), Zamówienia publiczne w orzecznictwie sądów, t. 1 i 2, Warszawa 2009 Pieróg, Komentarz . . . . . . . J. Pieróg, Prawo zamówień publicznych. Komentarz, Warszawa 2010 Raczkiewicz, Zamówienia publiczne . . . . . . . . . . . . . . Z. Raczkiewicz, Zamówienia publiczne w orzecznic- twie Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, Wro- cław 2008 Stachowiak, Komentarz . . . M. Stachowiak, J. Jerzykowski, W. Dzierżanowski, Prawo zamówień publicznych. Komentarz, Warszawa 2010 Trepte, Zamówienia klasyczne . . . . . . . . . . . . . . P. Trepte, Zamówienia publiczne w Unii Europejskiej objęte dyrektywą klasyczną, Warszawa–Katowice 2006 P. Trepte, Zamówienia sektorowe . . . . . . . . . . . . . . P. Trepte, Zamówienia publiczne w Unii Europejskiej objęte dyrektywą sektorową, Warszawa–Katowice 2006 Wicik, Komentarz . . . . . . . G. Wicik, P. Wiśniewski, Prawo zamówień publicznych. Komentarz, Warszawa 2007 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . artykuł . . . . . . . . . . . . . . . . . . między innymi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . następna(-y) 5. Inne art. m.in. n. Nr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . numer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . punkt pkt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . porównaj por. poz. . . . . . . . . . . . . . . . . . . pozycja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . r. s. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . siwz . . . . . . . . . . . . . . . . . . t.j. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ust. wyr. ze zm. . . . . . . . . . . . . . . . . . . ustęp . . . . . . . . . . . . . . . . . . wyrok . . . . . . . . . . . . . . . . ze zmianami rok strona specyfikacja istotnych warunków zamówienia tekst jednolity XIII Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz.U. Nr 19, poz. 177) Tekst jednolity z dnia 28 maja 2013 r. (Dz.U. 2013, poz. 907) (zm.: Dz.U. 2013, poz. 984; Druk sejmowy Nr 1082) Dział I. Przepisy ogólne Literatura: S. Babiarz, Z. Czarnik, P. Janda, P. Pełczyński, Prawo zamówień publicznych. Komentarz, Warszawa 2010; J. Baehr, T. Czajkowski, W. Dzierżanowski, T. Kwieciński, W. Łysakowski, Prawo zamówień publicznych. Komentarz, Warszawa 2007; W. Dzierżanowski, M. Stachowiak (red.), Zamó- wienia publiczne w orzecznictwie sądów, t. 1 i 2, Warszawa 2009; E. Gniewek (red.), Kodeks cywilny, t. 1, Komentarz do art. 1–534, Warszawa 2004; E. Gniewek (red.), Kodeks cywilny, t. 2, Komentarz do art. 535–1088, Warszawa 2004; M. Lemke, Ustawa o zamówieniach publicznych z komentarzem, Kraków 1995; L. Mazur, Prawo bankowe. Komentarz, Legalis 2008; J. Pieróg, Prawo zamówień pu- blicznych. Komentarz, Warszawa 2010; J. Pieróg, W. Łysakowski, Ustawa o zamówieniach publicznych. Komentarz, Warszawa 1999; Z. Raczkiewicz, Zamówienia publiczne w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, Wrocław 2008; M. Stachowiak, J. Jerzykowski, W. Dzierżanowski, Prawo zamówień publicznych. Komentarz, Warszawa 2010; R. Szostak, Udzielenie zamówienia publicznego w trybie tzw. zapytania o cenę, SP 2007, Nr 2; R. Szostak, Wynagrodzenie za roboty budowlane, Zamówienia Publiczne, Doradca 2007, Nr 2; P. Trepte, Zamówienia publiczne w Unii Europejskiej objęte dyrektywą klasyczną, Warszawa–Katowice 2006; P. Trepte, Zamówienia publiczne w Unii Europejskiej objęte dyrektywą sektorową, Warszawa–Katowice 2006; G. Wicik, P. Wiśniewski, Prawo zamówień publicznych. Komentarz, Warszawa 2007. Rozdział 1. Przedmiot regulacji Art. 1. [Zakres przedmiotowy] Ustawa określa zasady i tryb udzielania zamówień publicznych, środki ochrony prawnej, kontrolę udzielania zamówień publicznych oraz organy właściwe w spra- wach uregulowanych w ustawie. Spis treści I. Rys historyczny . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. Geneza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. Początki na ziemiach polskich . . . . . 3. Polskie akty prawne . . . . . . . . . . . . 4. Początki systemu zamówień publicz- nych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II. Międzynarodowe źródła prawa . . . . . . . . 1. Dyrektywy . . . . . . . . . . . . . . . . . . Inne akty prawa międzynarodowego . 2. III. Ustawa – Prawo zamówień publicznych . . 1. Nowe prawo . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. Zakres podmiotowo-przedmiotowy . . 3. Zakres przedmiotowy . . . . . . . . . . . Nb 1 1 2 3 4 5 5 6 7 7 8 9 Nb 4. Próg minimalny . . . . . . . . . . . . . . 10 5. Zakres podmiotowy . . . . . . . . . . . . 11 6. Dobrowolne stosowanie . . . . . . . . . 12 7. Cywilistyczny charakter . . . . . . . . . 13 IV. Treść nowego prawa . . . . . . . . . . . . . . 14 1. Zasady . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 2. Tryby . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 3. Środki ochrony prawnej . . . . . . . . . 16 4. Kontrola . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 5. Prezes UZP . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 V. Sposób regulacji . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 1. System zdecentralizowany . . . . . . . . 19 2. Przepisy uzupełniające . . . . . . . . . . 20 I. Rys historyczny 1. Geneza. Początków zamówień publicznych należy doszukiwać się w okresach, 1 kiedy pojawiła się pierwsza konieczność realizowania określonych zadań na potrzeby funkcjonującej władzy. Najstarszych śladów można doszukiwać się już 2–3 tys. lat p.n.e. na terenach dzisiejszej Syrii, kolejnych setki lat p.n.e. na terenie Chin Pieróg 3 Art. 1 Nb 2–4 Dział I. Przepisy ogólne i Egiptu. Do intensywnego rozwoju wymiany handlowej przyczyniła się starożytna Grecja, a pierwsze sformalizowane źródła odnoszące się do procesów związanych z wykonywaniem określonych inwestycji pojawiły się w okresie starożytnego Rzymu. Tak ciekawie genezę zamówień publicznych rozpoczyna opisywać A. Panasiuk (System zamówień publicznych. Zarys wykładu, Warszawa 2013, s. 22–34). Przecho- dząc dalej przez Cesarstwo Rzymskie i epokę odkryć geograficznych, wspominając o dziełach Machiavellego, Locka i Monteskiusza, dochodzi on w tym wykładzie do Rewolucji Francuskiej i Kodeksu Napoleona. Stąd już tylko krok do pierwszych regulacji prawnych poświęconych zamówieniom publicznym. A te pojawiły się jeszcze w XVII w. na ziemiach niemieckich (Prusy, Bawaria), a w XIX w. przybrały postać pisemnych ofert. 2. Początki na ziemiach polskich. Sytuacja na ziemiach polskich była szczególnie trudna ze względu na podział tych ziem pomiędzy państwa zaborcze. Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości w 1918 r. w poszczególnych dzielnicach zaborczych obowiązywały różne przepisy regulujące kwestie zamówień rządowych. W byłym zaborze rosyjskim obowiązywała ustawa o dostawach i robotach rządowych z 1900 r. W byłym zaborze pruskim obowiązywały ogólne przepisy o udzielaniu zamówień na dostawy i roboty, ogłoszone w 1906 r. Natomiast w byłym zaborze austriackim obowiązywało rozporządzenie z 1909 r. dotyczące oddawania przedsiębiorstwom dostaw i robót państwowych (A. Panasiuk, System zamówień, s. 34). 3. Polskie akty prawne. Całościowe uregulowanie zamówień publicznych w Polsce po raz pierwszy nastąpiło ustawą z 15.2.1933 r. o dostawach i robotach na rzecz Skarbu Państwa, samorządu oraz instytucyj prawa publicznego (Dz.U. Nr 19, poz. 127). Akt ten zawierał tylko ogólne ramy prawne skierowane do podmiotów zamawiających dostawy i roboty. Natomiast szczegółowo system zakupów regulowało rozporządzenie Rady Ministrów z 29.1.1937 r. o dostawach i robotach na rzecz Skarbu Państwa, samorządu oraz instytucyj prawa publicznego (Dz.U. Nr 13, poz. 92 ze zm.). W okresie powojennym pierwszym aktem prawnym w zakresie zamówień rządowych była ustawa z 18.11.1948 r. o dostawach, robotach i usługach na rzecz Skarbu Państwa, samorządu oraz niektórych kategorii osób prawnych (Dz.U. Nr 63, poz. 494). Jej przepisów nie stosowało się do centralnej gospodarki planowej, którą uregulowano ustawą z 19.4.1950 r. o umowach planowych w gospodarce socjalistycznej (Dz.U. Nr 21, poz. 180). Ta z kolei została uchylona dekretem z 16.5.1956 r. o umowach dostawy pomiędzy jednostkami gospodarki uspołecznionej (Dz.U. Nr 16, poz. 87 ze zm.). W szerszym zakresie zamówienia zostały uregulowane ustawą z 28.12.1957 r. o dostawach, robotach i usługach na rzecz jednostek państwowych (Dz.U. z 1958 r. Nr 3, poz. 7). W późniejszym okresie sprawy zamówień i umów regulujących gospodarkę uspołecznioną regulowano już aktami prawnymi niższej rangi, najczęściej rozporzą- dzeniami i uchwałami RM (szerzej na temat treści wymienionych aktów prawnych zob. A. Panasiuk, System zamówień, s. 43–54). 4. Początki systemu zamówień publicznych. Zmiany ustrojowe po 1989 r., powrót do zasad gospodarki rynkowej oraz dążenia do integracji z Unią Europejską zaowo- cowały przystąpieniem do prac nad ustawą całościowo, w sposób jednolity regulującą zamówienia publiczne w Polsce. Prace te oparto na polskich regulacjach przedwo- jennych oraz na ustawie modelowej ONZ UNCITRAL, porozumieniu w sprawie 2 3 4 4 Pieróg Rozdział 1. Przedmiot regulacji Nb 5 Art. 1 zamówień rządowych GPA oraz unijnych dyrektywach. W ten sposób powstała ustawa z 10.6.1994 r. o zamówieniach publicznych (Dz.U. Nr 76, poz. 344 ze zm.; t.j. Dz.U. z 2002 r. Nr 72, poz. 664 ze zm.). Ustawa ta zaczęła obowiązywać od 1.1.1995 r. (wobec jednostek samorządowych rok później) i wprowadziła ujednolicone zasady postępowa- nia przy wydatkowaniu środków publicznych. Zastąpiła tym samym szereg własnych zasad postępowania stosowanych przez urzędy i instytucje publiczne, opierających gospodarkę finansową na obowiązującym wtedy prawie budżetowym. Ustawa dała początek jednolitemu systemowi zamówień publicznych, chociaż sama jako twór nowy i niesprawdzony, była kilkunastokrotnie nowelizowana na przestrzeni zaledwie kilku lat. Jednak wdrożeniu tej właśnie ustawy zawdzięczamy istotne przybliżenie Polski do Unii Europejskiej i ucywilizowanie wydatków publicznych. Jej udoskonalane przepisy coraz bardziej zbliżały się do rozwiązań proponowanych przez dyrektywy unijne. W chwili przystąpienia Polski do Unii dyrektywy te stały się obowiązujące, stąd nowe Prawo zamówień publicznych opiera się już przede wszystkim na rozwiązaniach unijnych. II. Międzynarodowe źródła prawa 1. Dyrektywy. W Unii Europejskiej od 30.4.2004 r. obowiązują nowe dyrektywy 5 regulujące kompleksowo problematykę zamówień publicznych: – dyrektywa 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 31.3.2004 r. w sprawie koordynacji procedur udzielania zamówień publicznych na roboty budowlane, do- stawy i usługi (Dz.Urz. UE L 134 z 30.4.2004 r., s. 114), tzw. dyrektywa klasyczna; – dyrektywa 2004/17/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 31.3.2004 r. koor- dynująca procedury udzielania zamówień przez podmioty działające w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych (Dz.Urz. UE L 134 z 30.4.2004 r., s. 1), tzw. dyrektywa sektorowa. Poza tym zasadnicze znaczenie dla systemu zamówień publicznych mają: – dyrektywa 2007/66/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 11.12.2007 r. zmienia- jąca dyrektywy Rady 89/665/EWG i 92/13/EWG w zakresie poprawy skuteczności procedur odwoławczych w dziedzinie udzielania zamówień publicznych (Dz.Urz. UE L 335 z 20.12.2007 r., s. 31), tzw. dyrektywa odwoławcza; – dyrektywa 2009/81/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 13.7.2009 r. w sprawie koordynacji procedur udzielania niektórych zamówień na roboty budowlane, dostawy i usługi przez instytucje lub podmioty zamawiające w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa i zmieniającej dyrektywy 2004/17/WE i 2004/18/WE (Dz.Urz. UE L 216 z 20.8.2009 r., s. 76), tzw. dyrektywa obronna; – dyrektywa Rady 89/665/EWG z 21.12.1989 r. w sprawie koordynacji przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych odnoszących się do stosowania procedur odwoławczych w zakresie udzielania zamówień publicznych na dostawy i roboty budowlane (Dz.Urz. WE L 395 z 30.12.1989 r., s. 33); – dyrektywa Rady 92/13/EWG z 25.2.1992 r. koordynująca przepisy ustawowe, wykonawcze i administracyjne odnoszące się do stosowania przepisów wspólnoto- wych w procedurach zamówień publicznych podmiotów działających w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i telekomunikacji (Dz.Urz. WE L 76 z 23.3.1992 r., s. 14). Nie obowiązują już, ale dla sytemu zamówień publicznych i interpretacji przepisów znaczenie mają: Pieróg 5
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Prawo zamówień publicznych. Komentarz. Wydanie 12
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: