Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00164 003083 21536276 na godz. na dobę w sumie
Prawo zamówień publicznych. Komentarz. Wydanie 4 - ebook/pdf
Prawo zamówień publicznych. Komentarz. Wydanie 4 - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 1299
Wydawca: C. H. Beck Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-255-6356-1 Rok wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki >> zamówienia publiczne
Porównaj ceny (książka, ebook (-5%), audiobook).

Prawo zamówień publicznych. Komentarz zawiera praktyczne i wyczerpujące omówienie znowelizowanych przepisów tytułowej ustawy, bogato ilustrowane aktualnymi poglądami teoretyków oraz dorobkiem doktryny, z powołaniem się na najnowsze tezy orzecznictwa w zakresie prawa zamówień publicznych.

Autor bardzo przystępnie wyjaśnia ważne i kontrowersyjne zagadnienia pojawiające się w toku postępowania o zamówienie publiczne, a oddzielne komentarze do każdego artykułu sprawiają, że korzystanie z publikacji jest dla Czytelnika bardzo wygodne i umożliwia szybkie dotarcie do poszukiwanej informacji. Opracowanie zawiera ponadto wzory dostępnych on-line oświadczeń, dokumentów i umów najczęściej stosowanych przy udzielaniu zamówień publicznych. W publikacji uwzględniono również najnowsze orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej i Sądów Okręgowych.

Obecne, 4. wydanie Komentarza zawiera jasne i wyczerpujące omówienie znowelizowanych przepisów Prawa zamówień publicznych. Komentarz uwzględnia wszystkie zmiany, uchwalone od poprzedniego wydania, w tym m.in. nowele:

1) ustawy z 8.11.2013 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 1473), która zawiera m.in. zmiany dotyczące:

2) ustawy z 26.7.2013 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 1047), która przewiduje, że przepisy Prawa zamówień publicznych nie będą stosowane do zamówień udzielanych przez Ministra Sprawiedliwości lub jednostki organizacyjne Służby Więziennej przywięziennym zakładom pracy, prowadzonym jako przedsiębiorstwa państwowe albo instytucje gospodarki budżetowej jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki:

3) ustawy z 26.7.2013 r. o zmianie ustawy Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2013 r. poz. 984), która określa:

4) ustawy z 14.3.2014 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2014 r. poz. 423), doprecyzowująca wyłączenie stosowania ustawy, okoliczności udzielenia zamówienia oraz unieważnienie postępowania o udzielenie oferty.

Prezentowany komentarz jest pozycją niezwykle przydatną dla wszystkich osób zajmujących się zagadnieniami związanymi z zamówieniami publicznymi. W sposób przystępny i zrozumiały rozwiewa znaczną część wątpliwości interpretacyjnych związanych z zapisami ustawy w poszczególnych jej artykułach.

Komentarz adresowany jest do wszystkich zainteresowanych problematyką zamówień publicznych. Szczególnie polecany jest osobom świadczącym na co dzień pomoc prawną w zakresie specjalności zamówień publicznych. Ponadto przeznaczony jest zarówno dla zamawiających, jak i wykonawców oraz dla ich pełnomocników będących adwokatami bądź radcami prawnymi.

Autorem publikacji jest Paweł Granecki – radca prawny specjalizujący się w dziedzinie prawa zamówień publicznych, prowadzący swoją Kancelarię Doradztwa Prawnego, atestator. Były pracownik jednostek samorządu terytorialnego. Doradca zamawiających i wykonawców. Przewodniczący Zespołu Zamówień Publicznych Konfederacji Budownictwa i Nieruchomości, ekspert biorący udział w pracach legislacyjnych nad kolejnymi zmianami przepisów systemu zamówień publicznych. Kluczowy ekspert w programie Phare 2002, dotyczącym systemu zamówień publicznych. Autor licznych publikacji prasowych z zakresu prawa zamówień publicznych. Od 1995 r. wykładowca w zakresie prawa zamówień publicznych oraz współpracownik Instytutu Prawa Zamówień Publicznych.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

KOMENTARZE BECKA Prawo zamówień publicznych Polecamy nasze publikacje z tej serii: Paweł Smoleń (red.) USTAWA O FINANSACH PUBLICZNYCH. KOMENTARZ, wyd. 2 Komentarze Becka Piotr Kostański (red.) PRAWO WŁASNOŚCI PRZEMYSŁOWEJ. KOMENTARZ, wyd. 2 Komentarze Becka Wojciech Kotowski, Bolesław Kurzępa KODEKS POSTĘPOWANIA W SPRAWACH O WYKROCZENIA. KOMENTARZ, wyd. 2 Komentarze Becka Marcin Bejm (red.) USTAWA O PARTNERSTWIE PUBLICZNO-PRYWATNYM. KOMENTARZ, wyd. 2 Komentarze Becka Ewa Ferenc-Szydełko (red.) USTAWA O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH. KOMENTARZ, wyd. 2 Komentarze Becka Bogusław Banaszak KODEKS WYBORCZY. KOMENTARZ Komentarze Becka www.ksiegarnia.beck.pl Prawo zamówień publicznych Komentarz Paweł Granecki 4. wydanie WYDAWNICTWO C.H.BECK WARSZAWA 2014 Granecki, Prawo zamówień publicznych. Komentarz, Propozycja cytowania: 4 wyd., Warszawa 2014 Wydawca: Wioleta Beczek Redaktor: Iwona Duda © Wydawnictwo C.H.Beck 2014 Wydawnictwo C.H.Beck Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa Skład i łamanie: Wydawnictwo C.H.Beck Druk: Elpil, Siedlce ISBN 978-83-255-6355-4 ISBN e-book 978-83-255-6356-1 Spis treści Przedmowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wykaz skrótów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Prawo zamówień publicznych Rozdział 1. Przedmiot regulacji Dział I. Przepisy ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 1–6a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 2. Zasady udzielania zamówień . . . . . . . . . . . . . . Art. 7–10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 3. Ogłoszenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 11–13 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dział II. Postępowanie o udzielenie zamówienia . . . . . . . . . . . . Rozdział 1. Zamawiający i wykonawcy . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 14–28 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 2. Przygotowanie postępowania . . . . . . . . . . . . . . . Art. 29–38 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 3. Tryby udzielania zamówień . . . . . . . . . . . . . . . Oddział 1. Przetarg nieograniczony . . . . . . . . . . . . . . . Art. 39–46 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Oddział 2. Przetarg ograniczony . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 47–53 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Oddział 3. Negocjacje z ogłoszeniem . . . . . . . . . . . . . Art. 54–60 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Oddział 3a. Dialog konkurencyjny . . . . . . . . . . . . . . . Art. 60a–60e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Oddział 4. Negocjacje bez ogłoszenia . . . . . . . . . . . . . Art. 61–65 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Oddział 5. Zamówienie z wolnej ręki . . . . . . . . . . . . . Art. 66–68 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Oddział 6. Zapytanie o cenę . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 69–73 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Oddział 7. Licytacja elektroniczna . . . . . . . . . . . . . . . Art. 74–81 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IX XI 3 3 3 125 125 156 156 173 173 173 329 329 449 449 449 499 499 520 520 535 535 546 546 561 561 596 596 603 603 V Spis treści 612 612 787 787 802 802 802 809 809 816 816 837 837 Rozdział 4. Wybór najkorzystniejszej oferty . . . . . . . . . . . . Art. 82–95 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 5. Dokumentowanie postępowań . . . . . . . . . . . . . . Art. 96–98 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dział III. Przepisy szczególne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 1. Umowy ramowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 99–101 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 2. Dynamiczny system zakupów . . . . . . . . . . . . . . Art. 102–109 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 3. Konkurs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 110–127 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 4. Udzielanie zamówień przez koncesjonariuszy ro- bót budowlanych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 128–131 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 4a. Zamówienia w dziedzinach obronności i bez- pieczeństwa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 131a–131w . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 5. Zamówienia sektorowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 132–138f . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dział IV. Umowy w sprawach zamówień publicznych . . . . . . . Art. 139–151a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 841 841 891 891 934 934 Dział V. Prezes Urzędu Zamówień Publicznych . . . . . . . . . . . . 1052 Rozdział 1. Zakres działania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1052 Art. 152–156 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1052 Rozdział 2. Rada Zamówień Publicznych . . . . . . . . . . . . . . 1065 Art. 157–160 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1065 Rozdział 3. Kontrola udzielania zamówień . . . . . . . . . . . . . 1068 Oddział 1. Przepisy ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1068 Art. 161–164 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1068 Oddział 2. Kontrola doraźna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1072 Art. 165–168a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1072 Oddział 3. Kontrola uprzednia zamówień współfinanso- wanych ze środków Unii Europejskiej . . . . . . . . . . . . . 1079 Art. 169–171a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1079 Rozdział 4. Krajowa Izba Odwoławcza . . . . . . . . . . . . . . . . 1083 Art. 172–176a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1083 Rozdział 5. (uchylony) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1098 Art. 177–178 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dział VI. Środki ochrony prawnej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1099 Rozdział 1. Przepisy wspólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1099 Art. 179 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1099 VI Spis treści Rozdział 2. Odwołanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1111 Art. 180–198 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1111 Rozdział 3. Skarga do sądu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1231 Art. 198a–198g . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1231 Dział VII. Odpowiedzialność za naruszenie przepisów ustawy . 1254 Art. 199–203 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1254 Dział VIII. Zmiany w przepisach obowiązujących . . . . . . . . . . 1264 Art. 204–219 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1264 Dział IX. Przepisy przejściowe i końcowe . . . . . . . . . . . . . . . . . 1265 Art. 220–227 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1265 Wykaz wzorów i umów dostępnych on-line . . . . . . . . . . . . . . . . . 1267 Indeks rzeczowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1269 VII Przedmowa Wydanie czwarte Komentarza zawiera jasne i wyczerpujące omówie- nie znowelizowanych przepisów Prawa zamówień publicznych. Komentarz uwzględnia wszystkie zmiany, uchwalone od poprzedniego wydania, w tym m.in. nowele: – ustawa z 26.7.2013 r. o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2013 r. poz. 984), która określa możliwości odstąpienia przez zamawiającego od przepisów okreś- lonych w ustawie oraz rodzaje działalności wyłączające stosowanie ustawy; – ustawa z 26.7.2013 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicz- nych (Dz.U. z 2013 r. poz. 1047), która przewiduje, że przepisy Prawa zamówień publicznych nie będą stosowane do zamówień udzie- lanych przez Ministra Sprawiedliwości lub jednostki organizacyjne Służby Więziennej przywięziennym zakładom pracy, prowadzonym jako przedsiębiorstwa państwowe albo instytucje gospodarki budże- towej jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki: zamówienia te udzielane są w celu zatrudnienia osób pozbawionych wolności, wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, zasadnicza część działalno- ści przywięziennego zakładu pracy dotyczy zadań wykonywanych na rzecz Ministra Sprawiedliwości lub jednostek organizacyjnych Służby Więziennej, przedmiot zamówienia należy do zakresu działalności podstawowej przywięziennego zakładu pracy; – ustawa z 8.11.2013 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień pu- blicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 1473), która zawiera m.in. zmiany dotyczące: pojęcia umowy o podwykonawstwo, informacji zawar- tych w specyfikacji, podwykonawców (wskazanie, zakres), zamówień z wolnej ręki (przekazywanie informacji niezbędnych do przepro- wadzenia postępowania), umów w sprawach zamówień publicznych (zapłaty wynagrodzenia i jego terminu, bezpośredniej zapłaty, umowy o roboty budowlane), udzielania zaliczek; – ustawa z 14.3.2014 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień pu- blicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2014 r. poz. 423), doprecyzowująca wyłączenie stosowania ustawy, okoliczności udzie- IX Przedmowa lenia zamówienia oraz unieważnienie postępowania o udzielenie oferty; – ustawa z 4.4.2014 r. o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych (druk sejmowy Nr 1576), dotycząca zawęże- nia podmiotów uprawnionych do ubiegania się o wpisanie na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 PrZamPubl jedynie do podmiotów działających na podstawie przepisów o samorządach zawodowych ar- chitektów oraz inżynierów budownictwa; – ustawa o informowaniu o cenach towarów i usług (druk sejmowy Nr 2065), dotycząca rozszerzenia definicji ceny. Autor bardzo dobrze wyjaśnia ważne i kontrowersyjne zagadnienia po- jawiające się w toku postępowania o zamówienie publiczne. W publikacji uwzględniono również najnowsze orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej i Sądów Okręgowych. Do książki dołączona jest karta zdrapka, która uprawnia do dostępu do korzystania ze wzorów pism i umów, a także z wersji ujednoliconych takich aktów prawnych jak: – Prawo zamówień publicznych oraz wszystkich aktów wykonawczych, – Kodeks cywilny, – Kodeks postępowania cywilnego, – ustawa o kosztach sądowych w prawach cywilnych. Niniejszy komentarz przeznaczony jest dla praktyków, stosujących na co dzień Prawo zamówień publicznych, a także dla wszystkich zaintereso- wanych tematem zamówień publicznych. Warszawa, maj 2014 r. Paweł Granecki X Wykaz skrótów 1. Akty prawne CenyU . . . . . . . . . . . . . ustawa z 5.7.2001 r. o cenach (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 385) DInfPublU . . . . . . . . . . ustawa z 6.9.2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. Nr 112, poz. 1198 ze zm.) DokProjR . . . . . . . . . . . rozp. Ministra Infrastruktury z 2.9.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy do- kumentacji projektowej, specyfikacji technicz- nych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1129) dyrektywa 2004/17/WE . dyrektywa 2004/17/WE Parlamentu Europej- skiego i Rady z 31.3.2004 r. koordynującą procedury udzielania zamówień przez pod- mioty działające w sektorach gospodarki wod- nej, energetyki, transportu i usług pocztowych (Dz.Urz. UE L Nr 134, s. 1; dyrektywa sekto- rowa) dyrektywa 2004/18/WE . dyrektywa 2004/18/WE Parlamentu Europej- skiego i Rady z 31.3.2004 r. w sprawie koor- dynacji procedur udzielania zamówień publicz- nych na roboty budowlane, dostawy i usługi (Dz.Urz. UE L Nr 134, s. 114; dyrektywa kla- syczna) dyrektywa 2009/81/WE . dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/81/WE z 13.7.2009 r. w sprawie koordy- nacji procedur udzielania niektórych zamówień na roboty budowlane, dostawy i usługi przez instytucje lub podmioty zamawiające w dzie- dzinach obronności i bezpieczeństwa i zmie- niająca dyrektywy 2004/17/WE i 2004/18/WE (Dz.Urz. UE L Nr 216, s. 76; dyrektywa obronna) XI Wykaz skrótów dyrektywa 89/665/EWG dyrektywa Rady 89/665/EWG z 21.12.1989 r. w sprawie koordynacji przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych odnoszą- cych się do stosowania procedur odwoławczych w zakresie udzielania zamówień publicznych na dostawy i roboty budowlane (Dz.Urz. UE L Nr 395, s. 33; dyrektywa odwoławcza) DzUbezpU . . . . . . . . . . ustawa z 22.5.2003 r. o działalności ubezpie- czeniowej (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 950 ze zm.) FinPublU . . . . . . . . . . . ustawa z 27.8.2009 r. o finansach publicznych KC . . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 23.4.1964 r. – Kodeks cywilny (t.j. (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) KK . . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 6.6.1997 r. – Kodeks karny (Dz.U. Dz.U. z 2014 r. poz. 121) Nr 88, poz. 553 ze zm.) KoncRobBudU . . . . . . . ustawa z 9.1.2009 r. o koncesji na roboty bu- dowlane lub usługi (Dz.U. Nr 19, poz. 101 ze zm.) Konstytucja RP . . . . . . Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2.4.1997 r. (Dz.U. Nr 78, poz. 483 ze sprost. i ze zm.) KosztPostOdwR . . . . . . rozp. Prezesa RM z 15.3.2010 r. w sprawie wysokości i sposobu pobierania wpisu od od- wołania oraz rodzaju kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania (Dz.U. Nr 41, poz. 238) KP . . . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 26.6.1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 ze zm.) KPA . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 14.6.1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 267 ze zm.) KPC . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 17.11.1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 101 ze zm.) KRO . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 25.2.1964 r. – Kodeks rodziny i opie- kuńczy (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 788) KSCU . . . . . . . . . . . . . ustawa z 28.7.2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 90, poz. 594 ze zm.) KSH . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 15.9.2000 r. – Kodeks spółek handlo- KwZamKonR . . . . . . . . rozp. Prezesa RM z 23.12.2013 r. w spra- wie kwot wartości zamówień oraz konkursów, wych (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1030 ze zm.) XII nowela z 12.10.2012 r. Wykaz skrótów od których jest uzależniony obowiązek prze- kazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej (Dz.U. z 2013 r. poz. 1735) . ustawa z 12.10.2012 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz ustawy o koncesji na roboty budowlane lub usługi (Dz.U. z 2012 r. poz. 1271) OchrInfNiejU . . . . . . . . ustawa z 5.8.2010 r. o ochronie informacji nie- jawnych (Dz.U. Nr 182, poz. 1228 ze zm.) OdpNFPublU . . . . . . . . ustawa z 17.12.2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 168 ze zm.) OdpPodZbiorU . . . . . . . ustawa z 28.10.2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 768 ze zm.) OKiKU . . . . . . . . . . . . ustawa z 16.2.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. Nr 50, poz. 331 ze zm.) OrdPU . . . . . . . . . . . . . ustawa z 29.8.1997 r. – Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.) PostBezpPR . . . . . . . . . rozp. RM z 12.2.2013 r. w sprawie trybu postępowania w zakresie oceny występowania podstawowego interesu bezpieczeństwa pań- stwa (Dz.U. z 2013 r. poz. 233) PrBank . . . . . . . . . . . . . ustawa z 29.8.1997 r. – Prawo bankowe (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 1376 ze zm.) PrBud . . . . . . . . . . . . . ustawa z 7.7.1994 r. – Prawo budowlane (t.j. PrEnerg . . . . . . . . . . . . ustawa z 10.4.1997 r. – Prawo energetyczne (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1409 ze zm.) Dz.U. z 2012 r. poz. 1059 ze zm.) PrGeolGórn . . . . . . . . . ustawa z 9.6.2011 r. – Prawo geologiczne i gór- nicze (Dz.U. Nr 163, poz. 981 ze zm.) PromZatrU . . . . . . . . . . ustawa z 20.4.2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 674 ze zm.) PrPostZamPublR . . . . . rozp. Prezesa RM z 26.10.2010 r. w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówie- nia publicznego (Dz.U. Nr 223, poz. 1458) PrSzkolWyższ . . . . . . . ustawa z 27.7.2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 572 ze zm.) XIII Wykaz skrótów PrUpN . . . . . . . . . . . . . ustawa z 28.2.2003 r. – Prawo upadłościowe i naprawcze (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 1112 ze zm.) PrZamPubl . . . . . . . . . . ustawa z 29.1.2004 r. – Prawo zamówień pu- blicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) RegPostOdwR . . . . . . . rozp. Prezesa RM z 22.3.2010 r. w sprawie regulaminu postępowania przy rozpoznawaniu odwołań (Dz.U. Nr 48, poz. 280 ze zm.) RodzDokR . . . . . . . . . . rozp. Prezesa RM z 19.2.2013 r. w spra- wie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w ja- kich te dokumenty mogą być składane (Dz.U. z 2013 r. poz. 231) RTVU . . . . . . . . . . . . . ustawa z 29.12.1992 r. o radiofonii i telewizji (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 43, poz. 226 ze zm.) SkPowPrCudzR . . . . . . ustawa z 15.6.2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywa- jącym wbrew przepisom na terytorium Rzeczy- pospolitej Polskiej (Dz.U. z 2012 r. poz. 769) SłCywU . . . . . . . . . . . . ustawa z 21.11.2008 r. o służbie cywilnej (Dz.U. Nr 227, poz. 1505 ze zm.) ŚwOpZdrU . . . . . . . . . . ustawa z 27.8.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicz- nych (t.j. Dz.U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 ze zm.) TFUE . . . . . . . . . . . . . Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (Dz.Urz. UE C Nr 326 z 2012 r., s. 47) TWE . . . . . . . . . . . . . . Traktat ustanawiający Wspólnoty Europejskie (Dz.U. z 2004 r. Nr 90, poz. 864/30) – akt nieobowiązujący UbSpołRolU . . . . . . . . . ustawa z 20.12.1990 r. o ubezpieczeniu spo- łecznym rolników (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1403 ze zm.) VATU . . . . . . . . . . . . . ustawa z 11.3.2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.) WykRBudR . . . . . . . . . rozp. Prezesa RM z 3.12.2012 r. w sprawie wykazu robót budowlanych (Dz.U. z 2012 r. poz. 1372) WykUsłPrR . . . . . . . . . rozp. Prezesa RM z 28.1.2010 r. w sprawie wykazu usług o charakterze priorytetowym i niepriorytetowym (Dz.U. Nr 12, poz. 68) XIV Wykaz skrótów ZamPublU 1994 . . . . . . ustawa z 9.6.1994 r. o zamówieniach publicz- nych (t.j. Dz.U. z 2002 r. Nr 72, poz. 664 ze zm.) ZasFinNaukU . . . . . . . . ustawa z 30.4.2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz.U. Nr 96, poz. 615 ze zm.) ZbZaopWodU . . . . . . . . ustawa z 7.6.2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz.U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 ze zm.) ZNKU . . . . . . . . . . . . . ustawa z 16.4.1993 r. o zwalczaniu nieuczci- wej konkurencji (t.j. Dz.U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 ze zm.) 2. Organy, organizacje, instytucje BGK . . . . . . . . . . . . . . Bank Gospodarstwa Krajowego EFTA . . . . . . . . . . . . . Europejskie Porozumienie o Wolnym Handlu ETS . . . . . . . . . . . . . . . Europejski Trybunał Sprawiedliwości GKO . . . . . . . . . . . . . . Główna Komisja Orzekająca KIO . . . . . . . . . . . . . . . Krajowa Izba Odwoławcza KRUS . . . . . . . . . . . . . Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego NBP . . . . . . . . . . . . . . Narodowy Bank Polski NFZ . . . . . . . . . . . . . . . Narodowy Fundusz Zdrowia NIK . . . . . . . . . . . . . . . Najwyższa Izba Kontroli NSA . . . . . . . . . . . . . . Naczelny Sąd Administracyjny RIO . . . . . . . . . . . . . . . Regionalna Izba Odwoławcza RKO . . . . . . . . . . . . . . Regionalna Komisja Orzekająca RM . . . . . . . . . . . . . . . Rada Ministrów SA . . . . . . . . . . . . . . . . Sąd Apelacyjny SN . . . . . . . . . . . . . . . . Sąd Najwyższy SO . . . . . . . . . . . . . . . . sąd okręgowy SR . . . . . . . . . . . . . . . . sąd rejonowy TK . . . . . . . . . . . . . . . . Trybunał Konstytucyjny TSUE . . . . . . . . . . . . . Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej UE . . . . . . . . . . . . . . . . Unia Europejska UZP . . . . . . . . . . . . . . . Urząd Zamówień Publicznych ZA . . . . . . . . . . . . . . . . Zespół Arbitrów przy Urzędzie Zamówień Pu- ZUS . . . . . . . . . . . . . . . Zakład Ubezpieczeń Społecznych blicznych 3. Czasopisma, publikatory BOSNDFP . . . . . . . . . . Biuletyn Orzecznictwa w Sprawach o Narusze- nie Dyscypliny Finansów Publicznych XV Wykaz skrótów BSN . . . . . . . . . . . . . . Biuletyn Sądu Najwyższego BZP . . . . . . . . . . . . . . . Biuletyn Zamówień Publicznych Urzędu Za- . . . . . . . . . . . . . . Dziennik Ustaw mówień Publicznych . . . . . . . . . . . . . . . Monitor Polski . . . . . . . . . . . . Dziennik Urzędowy Dz.U. Dz.Urz. M.P. MoP . . . . . . . . . . . . . . Monitor Prawniczy MoPH . . . . . . . . . . . . . Monitor Prawa Handlowego OSA . . . . . . . . . . . . . . Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych OSN . . . . . . . . . . . . . . Zbiór Orzeczeń Sądu Najwyższego. Orzecze- nia Izby Cywilnej (w latach 1933–1952), Orzecznictwo Sądu Najwyższego (w latach 1953–1961: Izby Karnej, w roku 1962: Izby Cywilnej, w latach 1963–1981: Izby Cywilnej oraz Izby Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, w latach 1982–1989: Izby Cywilnej i Administracyjnej oraz Izby Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, w latach 1990–1994: Izby Cywilnej oraz Izby Administracyjnej, Pracy i Ubezpieczeń Spo- łecznych, w 1995 r.: Izby Cywilnej) Izby Cywilnej i OSP . . . . . . . . . . . . . . . Orzecznictwo Sądów Polskich OSS . . . . . . . . . . . . . . . Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych POSAG . . . . . . . . . . . . Przegląd Orzecznictwa Sądu Apelacyjnego w Gdańsku PS . . . . . . . . . . . . . . . . Przegląd Sądowy ST . . . . . . . . . . . . . . . . Samorząd Terytorialny Zb.Orz. Zb.Orz. SN . . . . . . . . . Zbiór Orzecznictwa Sądu Najwyższego . . . . . . . . . . . . Zbiór Orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości 4. Inne skróty CPV . . . . . . . . . . . . . . Wspólny Słownik Zamówień EOG . . . . . . . . . . . . . . Europejski Obszar Gospodarczy KRK . . . . . . . . . . . . . . Krajowy Rejestr Karny KRS . . . . . . . . . . . . . . Krajowy Rejestr Sądowy niepubl. . . . . . . . . . . . . niepublikowany (-a, -e) orz. post. rozp. RP . . . . . . . . . . . . . . . . Rzeczpospolita Polska siwz . . . . . . . . . . . . . . . specyfikacja istotnych warunków zamówienia . . . . . . . . . . . . . . . orzeczenie . . . . . . . . . . . . . . postanowienie . . . . . . . . . . . . . . rozporządzenie XVI Wykaz skrótów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . to jest tekst jednolity SKOK . . . . . . . . . . . . . spółdzielcza kasa oszczędnościowo-kredytowa tj. t.j. uchw. wyr. w zw. ze zm. . . . . . . . . . . . . . . uchwała . . . . . . . . . . . . . . . wyrok . . . . . . . . . . . . . . w związku . . . . . . . . . . . . . ze zmianami XVII Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz.U. Nr 19, poz. 177) Tekst jednolity z dnia 28 maja 2013 r. (Dz.U. 2013, poz. 907)1 (zm.: Dz.U. 2013, poz. 984, poz. 1047, poz. 1473; 2014, poz. 423; druk sejmowy Nr 1576, 2065) 1 Tekst jednolity ogłoszono dnia 9.08.2013 r.
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Prawo zamówień publicznych. Komentarz. Wydanie 4
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: