Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00235 005176 21547919 na godz. na dobę w sumie
Prawo zamówień publicznych. Wydanie 1 - ebook/pdf
Prawo zamówień publicznych. Wydanie 1 - ebook/pdf
Autor: , , Liczba stron: 294
Wydawca: Lexis Nexis Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-278-0614-7 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki >> gospodarcze i handlowe
Porównaj ceny (książka, ebook (-8%), audiobook).

Prawo zamówień publicznych to kolejna książka z nowej serii publikacji o praktycznych aspektach stosowania prawa. Została przygotowana przez praktyków – radców prawnych i prawników z kancelarii Wardyński i Wspólnicy zajmujących się świadczeniem pomocy prawnej dotyczącej infrastruktury, transportu, zamówień publicznych i partnerstwa publiczno-prywatnego – dla praktyków: radców prawnych i adwokatów, a także dla aplikantów radcowskich i adwokackich.

Autorki publikacji, bazując na swoim doświadczeniu w doradztwie zarówno na rzecz zamawiających, jak i wykonawców, w przystępny sposób przedstawiły zagadnienia związane ze stosowaniem prawa zamówień publicznych na etapie postępowania przetargowego.

Na przykładzie obrazowych kazusów szczegółowo omówiono sytuację podmiotową wykonawców. Wyjaśniono wątpliwości powstające w przypadku przekształceń podmiotowych po stronie wykonawcy lub utraty bytu prawnego przez podmiot uczestniczący w postępowaniu. Opisano szczególną sytuację konsorcjum jako wykonawcy oraz kwestię podwykonawstwa. Uwzględniono też różnorodne zagadnienia wiążące się z określeniem przedmiotu zamówienia oraz warunków udziału w postępowaniu, a także ze sposobem ich opisania w dokumentach postępowania. Na przykładach oceniono także bardziej dyskusyjne przesłanki uzasadniające wybór szczególnych trybów udzielania zamówień oraz okoliczności stosowania procedur zamówieniowych przez firmy prywatne, jak również sposób interpretacji przepisów krajowych w przypadku ich niezgodności z prawem unijnym. Książka zawiera także popartą praktycznym przykładem ocenę możliwych skutków postępowania odwoławczego.

Atutem publikacji jest wyjaśnienie wątpliwości pojawiających się w związku z udziałem przedsiębiorców zagranicznych w polskich postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Prawo w praktyce Prawo zamówień publicznych Mirella Lechna, Anna Prigan, Hanna Drynkorn wydanie 1 Spis treści Spis treści Spis treści Wykaz skrótów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 Przedmowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 Rozdział I. Specyfi kacja Istotnych Warunków Zamówienia (Anna Prigan) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 1. Uwagi ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 2. Opis przedmiotu zamówienia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 3. Przedmiot zamówienia utrudniający konkurencję . . . . . . . . . . . . . . . . 19 4. Obiektywne potrzeby zamawiającego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 5. Opisanie zamówienia znakiem towarowym i patentem . . . . . . . . . . . . 22 6. Kryteria oceny ofert . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 7. Formalności przed zawarciem umowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 8. Spóźnione wniesienie zabezpieczenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 9. Zatrudnianie podwykonawców . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 10. Wyjaśnienia treści SIWZ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 11. Zakaz wprowadzania nowych wymagań . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 12. Zebranie w celu wyjaśnienia SIWZ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 13. Wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego . . . . . . . . . . . . . . . . 41 14. Co można modyfi kować? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 15. Pytania czy polemika? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44 Rozdział II. Nietypowy przedmiot umowy w sprawie zamówienia publicznego (Mirella Lechna) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46 1. Uwagi ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46 2. Nowe instrumenty prawne jako przedmiot zamówienia . . . . . . . . . . . 49 Rozdział III. Dokumenty wykonawców zagranicznych (Anna Prigan) 61 Rozdział IV. Tajemnica przedsiębiorstwa w dokumentach składanych w przetargach (Anna Prigan) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83 6 Spis treści Rozdział V. Wadialna gwarancja bankowa (Anna Prigan) . . . . . . . . . . 104 Rozdział VI. Rażąco niska cena (Anna Prigan) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135 Rozdział VII. Zmiany podmiotowe i skutki transakcji typu M A po stronie wykonawcy zamówienia publicznego (Mirella Lechna) . 153 1. Uwagi ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 153 2. Zmiana podmiotowa po stronie wykonawcy realizującego umowę . . . . 157 2.1. Zakaz cesji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 157 2.2. Przystąpienie do długu i zbycie przedsiębiorstwa . . . . . . . . . . . . . . 157 2.3. Sukcesja uniwersalna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 159 3. Transakcja M A na etapie przetargu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 164 4. Transakcja M A pod rządem prawa obcego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 168 5. Zmiana w składzie konsorcjum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 170 Rozdział VIII. Wykonawca jako konsorcjum i upadłość jednego z jego członków (Mirella Lechna) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 175 1. Uwagi ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 175 2. Wspólne ubieganie się o zamówienie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 176 2.1. Wymogi formalne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 176 2.2. Łączenie potencjału . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 184 3. Wspólna realizacja zamówienia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 189 4. Upadłość jednego z członków konsorcjum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 194 4.1. Upadłość jako przesłanka wykluczenia z postępowania . . . . . . . . . 194 4.1.1. Cel regulacji art. 24 ust. 1 pkt 2 u.p.z.p. . . . . . . . . . . . . . . . . 201 4.1.2. Inicjatywa zamawiającego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 203 4.1.3. Moment zakończenia postępowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 204 4.2. Szczególna sytuacja konsorcjum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 206 Rozdział IX. Historia utraty zamówienia, czyli zgubne skutki uwzględnienia odwołania (Anna Prigan) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 209 Rozdział X. Ocena niektórych przesłanek zawarcia umowy bez konkurencji (Mirella Lechna) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 229 1. Uwagi ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 229 2. Jedyny wykonawca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 230 3. Konieczność natychmiastowego wykonania zamówienia . . . . . . . . . . . . 236 4. Doradca prawny z wolnej ręki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 251 Rozdział XI. Zamawiający i stosowanie procedur zamówieniowych przez fi rmy prywatne (Mirella Lechna) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 263 1. Uwagi ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 263 2. Jednostki sektora fi nansów publicznych i inne państwowe jednostki . . 263 3. Podmioty prawa publicznego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 265 4. Zamawiający sektorowi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 269 5. Inne przypadki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 278 www.lexisnexis.pl Spis treści 7 Rozdział XII. Stosowanie Prawa zamówień publicznych zgodnie z prawem europejskim (Hanna Drynkorn) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 279 1. Uwagi ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 279 2. Kolizja przepisów a prymat prawa europejskiego . . . . . . . . . . . . . . . . . . 279 3. Kolizja przepisów w praktyce Prawa zamówień publicznych . . . . . . . . . 281 4. Ocena obecnej sytuacji – czy wyrok TSUE jest wystarczający, czy jest potrzebna nowelizacja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 289 4.1. Wpływ wyroku TSUE na obowiązywanie regulacji krajowej . . . . . 289 4.2. Praktyka orzecznicza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 291 4.3. Kolizja przepisów krajowego i unijnego w świetle orzecznictwa europejskiego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 292 5. Inny przypadek niezgodności z prawem unijnym . . . . . . . . . . . . . . . . . . 293 6. Procedury kontroli przestrzegania prawa unijnego . . . . . . . . . . . . . . . . . 294 7. Nowe dyrektywy europejskie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 296 Wykaz skrótów – Centralna Baza Orzeczeń Sądów Administracyjnych – dyrektywa 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i  Rady z 13 października 2003 r. ustanawiająca system handlu przy- działami gazów cieplarnianych we Wspólnocie oraz zmienia- jąca dyrektywę Rady 96/61/WE (Dz.Urz. UE 2003 L  275/32 ze zm.) – dyrektywa 2004/17/WE Parlamentu Europejskiego i  Rady z 31 marca 2004 r. koordynująca procedury udzielania zamó- wień przez podmioty działające w sektorach gospodarki wod- nej, energetyki, transportu i  usług pocztowych (Dz.Urz. UE 2004 L 134/1 ze zm.) – dyrektywa 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i  Rady z 31 marca 2004 r. w sprawie koordynacji procedur udzielania zamówień publicznych na roboty budowlane, dostawy i usługi (Dz.Urz. UE 2004 L 134/114 ze zm.) – Europejski Trybunał Sprawiedliwości – ustawa z  23  kwietnia 1964  r. – Kodeks cywilny (tekst jedn. Dz.U. z 2014 r., poz. 121) – Krajowa Izba Odwoławcza – ustawa z 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilne- go (tekst jedn. Dz.U. z 2014 r., poz. 101 ze zm.) – Krajowy Rejestr Karny – ustawa z  15  września 2000  r. – Kodeks spółek handlowych (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r., poz. 1030 ze zm.) Wykaz skrótów Wykaz skrótów CBOSA dyrektywa 2003/87/WE dyrektywa 2004/17/WE dyrektywa 2004/18/WE ETS k.c. KIO, Izba k.p.c. KRK k.s.h. Lexis.pl/LexPolonica M A NSA p.o.ś. – Serwis Prawniczy LexisNexis Polska – Mergers and Acquisitions (fuzje i przejęcia) – Naczelny Sąd Administracyjny – ustawa z  27  kwietnia 2001  r. – Prawo ochrony środowiska p.p.m. pr.adw. (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r., poz. 1232 ze zm.) – ustawa z 4 lutego 2011 r. – Prawo prywatne międzynarodowe (Dz.U. Nr 80, poz. 432) – ustawa z 26 maja 1982 r. – Prawo o adwokaturze (tekst jedn. Dz.U. z 2009 r. Nr 146, poz. 1188 ze zm.) 10 Wykaz skrótów pr.bank. pr.bud. pr.energ. Prezes KIO Prezes URE Prezes UZP pr.not. – ustawa z  29  sierpnia 1997  r. – Prawo bankowe (tekst jedn. Dz.U. z 2012 r., poz. 1376 ze zm.) – ustawa z 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r., poz. 1409 ze zm.) – ustawa z  10  kwietnia 1997  r. – Prawo energetyczne (tekst jedn. Dz.U. z 2012 r., poz. 1059 ze zm.) – Prezes Krajowej Izby Odwoławczej – Prezes Urzędu Regulacji Energetyki – Prezes Urzędu Zamówień Publicznych – ustawa z  14  lutego 1991  r. – Prawo o  notariacie (tekst jedn. Dz.U. z 2014 r., poz. 164 ze zm.) p.u.n. – ustawa z 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe i naprawcze rozporządzenie w sprawie rodzajów dokumentów SIP SIWZ SO TFUE TSUE TWE u.o.i.n. u.p.z.p. u.r.pr. u.z.n.k. UZP (tekst jedn. Dz.U. z 2012 r., poz. 1122 ze zm.) – rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z  19  lutego 2013  r. w  sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zama- wiający od wykonawcy, oraz form, w  jakich te dokumenty mogą być składane (Dz.U. z 2013 r., poz. 231) – system informacji prawnej Wolters Kluwer Polska – Specyfi kacja Istotnych Warunków Zamówienia – Sąd Okręgowy – wersja skonsolidowana Traktatu o funkcjonowaniu Unii Euro- pejskiej (Dz.Urz. UE 2008 C 115/1) – Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej – Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską (obecnie TSUE) – ustawa z 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz.U. Nr 182, poz. 1228) – ustawa z  29  stycznia 2004  r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.) – ustawa z 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (tekst jedn. Dz.U. z 2010 r. Nr 10, poz. 65 ze zm.) – ustawa z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konku- rencji (tekst jedn. Dz.U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 ze zm.) – Urząd Zamówień Publicznych www.lexisnexis.pl Przedmowa Przedmowa Przedmowa Polski ustawodawca podjął ogromny wysiłek, by opracować ramy prawne regulujące współpracę między podmiotami prywatnymi i pod- miotami sektora fi nansów publicznych. Pierwotny tekst ustawy o  za- mówieniach publicznych z  29  stycznia 2004  r. został poddany wielu zmianom. Niektóre wynikały z konieczności implementacji dyrektyw europejskich, inne były odpowiedzią na aktualne potrzeby rynku. Od wejścia w życie pierwotnej ustawy uchwalono łącznie aż 42 noweliza- cje Prawa zamówień publicznych. Niestety niektóre z nich uchwalano doraźnie, w celu rozwiązania bieżących problemów ujawniających się przy prowadzonych przetargach. Efektem jest powszechna krytyka systemu zamówień publicznych w Pol- sce. Ustawa stała się nieczytelna, wiele zmian doprowadziło do nadmier- nego formalizmu, co utrudnia sprawne przeprowadzenie przetargu pu- blicznego. Jako zasadę przyjęto konstruowanie przepisów w sposób kazu- istyczny, a taka metoda tworzenia prawa prowadzi do sytuacji, w której nie można rozwiązać bieżącej trudności proceduralnej dopóty, dopóki odpowiednie zasady nie znajdą swojego uregulowania w ustawie. Efektem legislacyjnej kazuistyki jest także niepewność prawa i de facto niemożność zrealizowania jednej z podstawowych zasad Prawa zamó- wień publicznych, stanowiącej, że wykonawcy mają być traktowani równo. Trudno bowiem mówić o równości, gdy sytuacja prawna wyko- nawców może w każdej chwili zostać zmieniona w związku z dostrze- żeniem rzeczywistej lub domniemanej luki w  procedurze udzielenia zamówienia publicznego. W  polskiej praktyce zamówień publicznych brak jest wykształconego standardu prawa, czyli ugruntowanego wzorca wynikającego z  tego, 12 Przedmowa jak Prawo zamówień publicznych jest stosowane. Jego wykształcenie wymaga bowiem czasu i  przynajmniej krótkoterminowej gwarancji niezmienności przepisów. Dlatego, jeśli nie mamy do czynienia z nie- zgodnością polskiego Prawa zamówień publicznych z  przepisami dy- rektyw, należałoby się powstrzymać od kolejnych nowelizacji. Ciężar odpowiedzialności za kształtowanie dobrych praktyk udziela- nia zamówień publicznych spoczywa w  dużej mierze na zamawiają- cych jako gospodarzach przetargu. Trzeba jednak pamiętać, że zama- wiający są urzędnikami, którzy stosują Prawo zamówień publicznych w powiązaniu z innymi wiążącymi ich regulacjami, dotyczącymi choć- by dyscypliny fi nansów publicznych. Dlatego w swoim postępowaniu będą oni dążyć przede wszystkim do zabezpieczenia interesu publicz- nego kosztem interesu wykonawców. Doniosłą rolę w  kształtowaniu standardu Prawa zamówień publicz- nych powinna w związku z tym odgrywać Krajowa Izba Odwoławcza. To jej ustawodawca przyznał prawo do kontroli decyzji zamawiają- cych i to ona jako organ quasi -sądowy ma możliwość rozstrzygnięcia sprawy poprzez zastosowanie reguł wykładni celowościowej, funkcjo- nalnej i  systemowej w  miejsce opierania się na literalnym brzmieniu przepisu. Zadanie kształtowania standardu stosowania Prawa zamówień pu- blicznych spoczywa też na Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych, co wynika wprost z zapisów ustawy: ma on kształtować świadomość podmiotów stosujących Prawo zamówień publicznych oraz zapewniać jednolite stosowanie przepisów tej ustawy. Niniejsza publikacja stanowi próbę podsumowania, jak w  ostatnich kilku latach kształtowała się praktyka stosowania prawa w  orzecze- niach Krajowej Izby Odwoławczej oraz stanowiskach Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. Opisujemy w  niej wybrane kazusy oparte na rzeczywistych sprawach, z  jakimi zetknęli się prawnicy kancelarii Wardyński i  Wspólnicy zajmujący się świadczeniem pomocy prawnej dotyczącej infrastruktury, transportu, zamówień publicznych i  part- nerstwa publiczno -prywatnego. Pokazują one, jak w  ostatnich latach rozstrzygano konkretne problemy wynikłe na etapie procedury udzie- lania zamówienia publicznego. Przyjęty przez autorów schemat obej- muje zwięzłe wprowadzenie do problemu, przedstawienie wyselekcjo- nowanego orzecznictwa i  głosów praktyki oraz podsumowanie – ko- mentarz ekspercki oraz wskazówki praktyczne. www.lexisnexis.pl Przedmowa 13 Wypada wspomnieć, że 28 marca 2014 r. zostały opublikowane nowe dyrektywy w zakresie zamówień publicznych: − dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z 26 lute- go 2014 r. w sprawie zamówień publicznych, uchylająca dyrektywę 2004/18/WE, − dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/25/UE z 26 lute- go 2014 r. w sprawie udzielania zamówień przez podmioty działa- jące w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych, uchylająca dyrektywę 2004/17/WE, − dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/23/UE z 26 lute- go 2014 r. w sprawie udzielania koncesji. Wprawdzie dyrektywy wchodzą w życie dwudziestego dnia po ich pu- blikacji w Dzienniku Urzędowym UE, jednak termin ich implementa- cji do porządków prawnych państw członkowskich UE (a  więc także uchylenia dyrektyw dotychczasowych) upływa dopiero 18  kwietnia 2016  r., stąd niniejsza publikacja, poza niezbędnym komentarzem w rozdziale XII pkt 7, nie odnosi się do nich. Publikacja z  założenia nie wyczerpuje szerokiej tematyki stosowania Prawa zamówień publicznych. Wybór tematów wynika z  aktualnych problemów prawnych, istotnych z punktu widzenia naszych klientów. Pragniemy podzielić się z  Czytelnikami zdobytym doświadczeniem, podkreślamy jednak, że przy prowadzeniu sprawy należy również po- sługiwać się dostępnymi na rynku komentarzami do Prawa zamówień publicznych. Tomasz Wardyński, Mirella Lechna Rozdział I Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Rozdział I. Specyfi kacja Istotnych Warunków Zamówienia 1. Uwagi ogólne Uwagi ogólne 1. Najważniejszym dokumentem, który jest dla wykonawców podstawą do przygotowania oferty, jest SIWZ. Zawartość SIWZ musi być bar- dziej rozbudowana w przypadku zamówień powyżej progów unijnych, w  których żądanie wadium, zabezpieczenia należytego wykonania umowy, oraz dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu jest obowiązkowe. Zawartość SIWZ określa art. 36 u.p.z.p. W tym dokumencie wykonaw- cy znajdą wszystkie informacje o  wymogach podmiotowych udziału w postępowaniu: SIWZ określa, jakie dokumenty należy złożyć wraz z  ofertą oraz jakie trzeba mieć doświadczenie i  potencjał, jak przy- gotować prawidłową i kompletną ofertę. SIWZ jest udostępniany wy- konawcom nieodpłatnie, z tym zastrzeżeniem, że zamawiający może żądać od wykonawcy zwrotu kosztów druku i  przesyłki, jeżeli wy- konawca zwrócił się z  wnioskiem o  przekazanie SIWZ. Zamawiający udostępnia SIWZ na swojej stronie internetowej i wykonawcy mogą ją sobie stamtąd pobrać. Z  SIWZ można uzyskać informację o  tym, czy zamawiający dopusz- cza składanie ofert częściowych bądź wariantowych, a  w  przypadku postępowania na zawarcie umowy ramowej, informację o liczbie wy- konawców, z którymi taka umowa zostanie zawarta. Ponadto w SIWZ 16 Rozdział I. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia znajduje się informacja na temat waluty rozliczeń, co dla wielu wyko- nawców może mieć duże znaczenie. Należy podkreślić, że informacja odnośnie do tego, w  jakiej walucie będą rozliczać się strony, podana na etapie SIWZ, jest wiążąca. W  efekcie, po wyborze najkorzystniej- szej oferty, wykonawca nie może już negocjować z  zamawiającym dokonywania rozliczeń w  innej walucie niż pierwotnie określona. Jeżeli z jakichkolwiek powodów wykonawcy zależy na tym, aby mógł otrzymywać wynagrodzenie w  określonej walucie, musi dać o  tym znać zamawiającemu na etapie składania pytań do SIWZ. Zamawiają- cy najczęściej przewidują, że rozliczenia będą dokonywane w złotych polskich ze względu na to, że jest to waluta, jaką najczęściej dyspo- nują. Nie ma jednak żadnych przepisów, które określałyby, że umowy w sprawie zamówień publicznych muszą być rozliczane w złotówkach i waluta umowy w sprawie zamówienia publicznego podlega tym sa- mym regulacjom, co waluta w  innych umowach cywilnoprawnych. Zgodnie z art. 358 k.c. strony mogą określić, w jakiej walucie powinno być spełnione świadczenie. Zamawiający musi również pamiętać, że już na etapie SIWZ musi wie- dzieć, czy przewiduje udzielanie zamówień uzupełniających. Zama- wiający może je przewidzieć w trybach podstawowych (w przypadku zamówień sektorowych obejmujących również negocjacje z ogłosze- niem). W  takim przypadku uwzględnia wartość zamówień uzupeł- niających w  wartości zamówienia zgodnie z  art.  32 ust.  3  u.p.z.p. Będzie miał wówczas możliwość w  trybie z  wolnej ręki zamówić powtórzenie tego samego rodzaju usług lub robót budowlanych (w  zamówieniach sektorowych – tylko robót budowlanych) do  50 wartości zamówienia podstawowego bądź też rozszerzyć dostawy o  dodatkowe 20 (w  zamówieniach sektorowych o  50 ), jeżeli zmiana wykonawcy powodowałaby konieczność nabywania rzeczy o innych parametrach technicznych, co powodowałoby niekompaty- bilność techniczną lub nieproporcjonalnie duże trudności techniczne w użytkowaniu i dozorze. Z reguły trudno jednoznacznie wykluczyć konieczność udzielenia zamówienia uzupełniającego w  przyszłości, wobec czego zamawiający, przygotowując SIWZ, powinien mieć na uwadze reguły udzielania zamówień uzupełniających z pominięciem trybów przetargowych. Warto również wspomnieć, że w  przypadku postępowań prowadzo- nych w trybie dialogu konkurencyjnego powstaje praktyczny problem związany z  szacowaniem wartości przedmiotu zamówienia, która na www.lexisnexis.pl 1. Uwagi ogólne 17 etapie ogłoszenia o postępowaniu jest ustalana co prawda z należytą starannością, ale w oparciu o ograniczone dane. Art. 33 ust. 1 u.p.z.p. wskazuje, że wartość zamówienia na roboty budowlane ustala się na podstawie kosztorysu inwestorskiego oraz danych z  programu funkcjonalno -użytkowego, jednak w  postępowaniach prowadzonych w  trybie dialogu konkurencyjnego program funkcjonalno -użytkowy powstaje na późniejszym etapie, dopiero w oparciu o wyniki rund dia- logu przeprowadzonych z zakwalifi kowanymi wykonawcami. Należy podkreślić, że brak programu funkcjonalno -użytkowego nie stoi na przeszkodzie do wszczęcia postępowania w trybie dialogu. Nie tworząc tego dokumentu, zamawiający (tak jak w  postępowaniach prowadzonych w innych trybach) szacuje wartość zamówienia z za- chowaniem należytej staranności, czyli z  zachowaniem staranności ogólnie wymaganej w stosunkach danego rodzaju (art. 355 k.c.). Na podstawie posiadanych danych dotyczących wyobrażanego przed- miotu zamówienia (który w przypadku dialogu konkurencyjnego jest znany zamawiającemu wyłącznie na pewnym poziomie ogólności) zamawiający szacuje wartość zamówienia na potrzeby ustalenia, czy wartość ta będzie przekraczać progi unijne, czy też nie, co warun- kuje wszczęcie postępowania zgodnie z  odpowiednimi przepisami Prawa zamówień publicznych i  opublikowanie ogłoszenia o  zamó- wieniu w odpowiednim publikatorze (to jest na poziomie krajowym lub unijnym). W dialogu konkurencyjnym zamawiający musi uwzględnić, że w prak- tyce założenia techniczne zamawiającego mogą nie zostać zastoso- wane, a  wartość udzielonego zamówienia będzie inna od jego po- czątkowych wyobrażeń. Jednak nie uniemożliwia to prawidłowego wszczęcia postępowania w trybie dialogu konkurencyjnego i dokona- nia kwalifi kacji co do wyboru trybu. W szczególności istotne znaczenie ma prawidłowa publikacja ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Za- mówień Publicznych albo w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, bo niewłaściwa publikacja ma przełożenie na unieważnialność umo- wy o zamówienie publiczne (art. 146 ust. 1 pkt 2 u.p.z.p.). W tym miejscu należy poczynić uwagę, która odnosi się do szacowania wartości zamówienia w każdym z trybów. Szacunki zamawiającego to zawsze tylko pewne projekcje, które trudno jednoznacznie zamknąć w konkretnej kwocie. Z reguły działania zmierzające do ustalenia war- tości zamówienia doprowadzą zamawiającego do uzyskania wiedzy, że wartość zamówienia będzie się mieścić w pewnym przedziale cen. 18 Rozdział I. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Zamawiający ma obowiązek rzetelnie ocenić ustalony przez siebie za- kres i na tej podstawie stwierdzić, czy zamówienie ma wartość poniżej czy powyżej progów (progu stosowania Prawa zamówień publicznych oraz progów unijnych). Zamawiający powinien wybrać taki tryb postę- powania, jaki wynika z  jego szacunków. Zamawiający powinien roz- ważyć, czy jest prawdopodobne, że wartość przedmiotu zamówienia może w praktyce przekroczyć rozważany próg. W przypadku gdy usta- lone przez zamawiającego „widełki” wartości zamówienia lokują się jednocześnie poniżej i powyżej określonego progu, zamawiający powi- nien rozstrzygnąć, czy jest możliwe, że wartość szacunkowa określona na etapie po sporządzeniu programu funkcjonalno -użytkowego będzie większa lub mniejsza od analizowanego progu ustawowego. Mając na uwadze doniosłe konsekwencje niedoszacowania zamówienia, zama- wiający powinien rozstrzygnąć wątpliwości związane z wartością za- mówienia na korzyść procedur bardziej rygorystycznych (stosowanych po przekroczeniu analizowanego progu wynikającego z Prawa zamó- wień publicznych). W  efekcie należy uznać, że poza dokumentami źródłowymi, będący- mi podstawą szacowania wartości zamówienia, zasady ustalania war- tości zamówienia w  dialogu konkurencyjnym są tożsame z  zasadami obowiązującymi w  innych trybach, wobec czego przyjmując wartość dialogu konkurencyjnego na etapie ogłoszenia o  zamówieniu, zama- wiający powinien referować do realnej kwoty usytuowanej średnio w  przedziale możliwych wartości, a  nie do hipotetycznej najniższej możliwej ceny i  na tej podstawie oceniać, czy udzielone zamówienie przekroczy próg ustalony zgodnie z Prawem zamówień publicznych. 2. Opis przedmiotu zamówienia Opis przedmiotu zamówienia 2. Najistotniejszym elementem SIWZ jest opis przedmiotu zamówie- nia. Powinien on zostać dokonany zgodnie z  zasadami wynikający- mi z  art.  29–31  u.p.z.p. Przede wszystkim zamawiający ma obowią- zek dokonać opisu przedmiotu zamówienia w  sposób jednoznaczny i  wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i  zrozumiałych okreś leń, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty. Ponieważ, wszczynając postępo- wanie w  sprawie zamówienia publicznego, zamawiający ma na celu uzyskanie przedmiotu zamówienia zgodnego z jego potrzebami i ocze- kiwaniami, to ma on prawo decydować o  tym, co jest przedmiotem www.lexisnexis.pl 3. Przedmiot zamówienia utrudniający konkurencję 19 zamówienia i nadać opisywanemu przedmiotowi pożądane przez sie- bie cechy. W konsekwencji sposób opisu przedmiotu zamówienia może być przez wykonawców kwestionowany wyłącznie w przypadku naru- szenia zasad wynikających z art. 29 u.p.z.p. (por. wyrok KIO z 25 lute- go 2010 r., KIO/UZP 1895/09, Lexis.pl nr 2262273). W  wyroku z  22  lipca 2013  r., KIO 1589/13 (Lexis.pl nr  8090047), wyjaśniając reguły opisywania przedmiotu zamówienia, Krajowa Izba Odwoławcza wyjaśniła pojęcie „neutralnego” opisu, którego ce- chy zasadzają się na umożliwieniu wykonawcom jednakowego dostę- pu do zamówienia, niepowodowaniu nieuzasadnionych przeszkód ku konkurencyjności postępowania, przejrzystości i kompletności. Opis przedmiotu zamówienia powinien być wyczerpujący i  wskazywać na wszelkie istotne elementy pozwalające na rzetelne sporządzenie oferty przy obejmowaniu świadomością wykonawcy zarówno całego zakresu zamówienia, jak też potencjalnych ryzyk związanych z jego realizacją. 3. 3. Przedmiot zamówienia utrudniający konkurencję Przedmiot zamówienia utrudniający konkurencję Zamawiający nie może opisywać przedmiotu zamówienia w  sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję. Dla uznania, że zasa- da ta została naruszona, wystarcza nawet już tylko sama możliwość utrudnienia uczciwej konkurencji. W  efekcie w  ewentualnym postę- powaniu odwoławczym wykonawca musi co najmniej uprawdopo- dobnić utrudnienie uczciwej konkurencji. W szczególności wskazanie charakterystycznych parametrów technicznych właściwych tylko dla określonego produktu, który można w takim wypadku bez trudności zidentyfi kować i wskazać jego nazwę własną, narusza dyspozycję prze- pisów art. 29 ust. 2 i art. 7 ust. 1 u.p.z.p. (por. uchwałę KIO z 17 lutego 2010 r., KIO/KD 12/10, Lexis.pl nr 2227030, podjętą w ramach postę- powania kontrolnego). Ponadto w przypadku, gdy z uwagi na obiektywne potrzeby zamawia- jącego przedmiotem dostawy ma być jeden konkretny produkt, który może być dostarczony przez różnych dostawców, zamawiający powin- ni wyraźnie określić to w SIWZ (por. wyrok KIO z 22 marca 2010 r., KIO/UZP 169/10, Lexis.pl nr  2236106). Sytuacja taka występują przede wszystkim w zamówieniach na leki.
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Prawo zamówień publicznych. Wydanie 1
Autor:
, ,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: