Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00250 016393 20462008 na godz. na dobę w sumie
Prędkościomierze kolejowe - ebook/pdf
Prędkościomierze kolejowe - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 106
Wydawca: Wydawnictwo e-bookowo Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-61184-08-9 Rok wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> inne
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Prędkościomierze są urządzeniami wykorzystywanymi na kolei w celu pomiaru prędkości jazdy pociągu oraz zapisu parametrów ruchu pojazdu. Szybkościomierze są nieodzownym elementem lokomotywy, gdyż gwarantują dostosowanie prędkości do warunków jazdy, umożliwiając tym samym bezpieczeństwo i sprawność ruchu pojazdów szynowych. Urządzenia te spełniają bardzo ważną rolę w ruchu pojazdów trakcyjnych, a mimo to literatura na ich temat nie jest rozległa. Z tego też względu celem niniejszej pracy stało się opisanie nie tylko starszych rozwiązań i aktualnego stanu badań nad szybkościomierzami, zaprezentowanie ich rodzajów, sposobów działania i funkcji, ale również przedstawienie najnowszych rozwiązań technicznych. Praca prezentuje także stworzony na jej potrzeby projekt urządzenia umożliwiającego pomiar podstawowych parametrów, ich zapis i łatwą ich interpretację.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

    PRĘDKOŚCIOMIERZE KOLEJOWE RODZAJE, SPOSÓB DZIAŁANIA I ICH FUNKCJE Tomasz Krzan Tomasz Krzan: Prędkościomierze kolejowe. Rodzaje, sposób działania i ich funkcje 2 TOMASZ KRZAN PRĘDKOŚCIOMIERZE KOLEJOWE. RODZAJE, SPOSÓB DZIAŁANIA I ICH FUNKCJE Copyright by Tomasz Krzan e-bookowo 2008 ISBN 978-83-61184-08-9 Internetowe Wydawnictwo „e-bookowo” www.e-bookowo.pl Kontakt: wydawnictwo@e-bookowo.pl Kopiowanie, rozpowszechnianie części lub całości bez zgody wydawcy Wszelkie prawa zastrzeżone. zabronione Wydanie I e-bookowo 2008 www.e-bookowo.pl Tomasz Krzan: Prędkościomierze kolejowe. Rodzaje, sposób działania i ich funkcje 3 SPIS TREŚCI WSTĘP ............................................................................................................... 4  ROZDZIAŁ I WPROWADZENIE ...................................................................... 6  1.1 ZARYS HISTORII KOLEI ............................................................................... 6  1.2. ZASTOSOWANIE PRĘDKOŚCIOMIERZY ................................................... 6  1.3. ROZWÓJ TECHNICZNY PRĘDKOŚCIOMIERZY ........................................ 7  ROZDZIAŁ II RODZAJE I SPOSÓB DZIAŁANIA PRĘDKOŚCIOMIERZY .16  2.1 PODZIAŁ PRĘDKOŚCIOMIERZY ............................................................... 16  2.2 BUDOWA I DZIAŁANIE PRĘDKOŚCIOMIERZY ....................................... 17  2.3 REALIZOWANE POMIARY ......................................................................... 17  2.4 SPOSÓB REJESTRACJI WARUNKÓW JAZDY ........................................... 18  2.5 PRĘDKOŚCIOMIERZE HASLER-BERN ...................................................... 19  2.6 ZALETY I WADY ......................................................................................... 19  ROZDZIAŁ III NOWOCZESNE PRĘDKOŚCIOMIERZE ...............................20  3.1 MESIT PRISTROJE ....................................................................................... 20  3.2 SÉCHERON ................................................................................................... 21  3.3 DEUTA-WERKE ............................................................................................ 21  ROZDZIAŁ IV URZĄDZENIE POMIAROWE ................................................23  4.1 OPIS I SPOSÓB DZIAŁANIA URZĄDZENIA .............................................. 23  4.2 CHARAKTERYSTYKA URZĄDZENIA ....................................................... 23  4.3. BUDOWA ....................................................................................................... 23  ZAKOŃCZENIE ................................................................................................24  ANEKS ................................................................................................................. 26  BIBLIOGAFIA ...................................................................................................... 27  www.e-bookowo.pl Tomasz Krzan: Prędkościomierze kolejowe. Rodzaje, sposób działania i ich funkcje 4 WSTĘP Prędkościomierze są urządzeniami wykorzystywanymi na kolei w celu pomiaru prędkości jazdy pociągu oraz zapisu parametrów ruchu pojazdu. Szybkościomierze lokomotywy, gdyż gwarantują dostosowanie prędkości do warunków jazdy, umożliwiając tym samym bezpieczeństwo i sprawność ruchu pojazdów szynowych. są nieodzownym elementem rolę w Urządzenia te spełniają bardzo ważną ruchu pojazdów trakcyjnych, a mimo to literatura na ich temat nie jest rozległa. Z tego też względu celem niniejszej pracy stało się opisanie nie tylko starszych rozwiązań szybkościomierzami, zaprezentowanie ich rodzajów, sposobów działania i funkcji, ale również przedstawienie najnowszych rozwiązań technicznych. Poza tym został stworzony projekt urządzenia umożliwiającego pomiar podstawowych parametrów, ich zapis i łatwą ich interpretację. aktualnego i stanu badań nad W pierwszym rozdziale przedstawiono krótki zarys historyczny rozwoju technicznego kolei i wzrostu prędkości osiąganych przez lokomotywy. Szybki rozwój kolejnictwa wymógł na konstruktorach stworzenie coraz doskonalszych urządzeń pomiaru prędkości i zapisu danych o przebiegu jazdy. Omówiono również wszechstronne zastosowanie rejestratorów zdarzeń, a także ich rozwój techniczny od początków ich stosowania do czasów współczesnych. Drugi rozdział skupia się na typologii prędkościomierzy ze względu na pełnioną funkcję, rodzaje napędu oraz na rodzaje dokonywanych pomiarów. Przedstawiono również ogólnie budowę i sposób działania poszczególnych typów szybkościomierzy stosowanych w Polskich Kolejach Państwowych. Ponadto wyszczególniono podstawowe podzespoły rejestratorów zdarzeń z uwzględnieniem różnic w budowie i funkcji poszczególnych typów. Równie www.e-bookowo.pl Tomasz Krzan: Prędkościomierze kolejowe. Rodzaje, sposób działania i ich funkcje 5 istotną częścią tego rozdziału jest prezentacja rodzajów rejestrowanych parametrów jazdy oraz sposobów ich zapisu przez prędkościomierz. Ze względu na szerokie zastosowanie w polskich kolejach dużo miejsca poświęcono firmie Hasler-Bern jako producentowi prędkościomierzy RT9, RT10, RT12, RT13, RT88 oraz A16, A28 i A29. Omówiono ich budowę, różnice pomiędzy ich rodzajami i pełnione funkcje. W podsumowaniu rozdziału zebrano i zalet omawianych prędkościomierzy. informacje na temat wad Najnowsze typy i modele prędkościomierzy wraz z ich producentami zostały opisane w rozdziale czwartym. Skupiono się w nim na produktach wiodących firm w Europie, takich jak Sécheron, DEUTA-WERKE, czy Mesit. Szybkościomierze reprezentują najnowocześniejsze rozwiązania technologiczne w dziedzinie pomiaru i zapisu informacji nie tylko o samej prędkości, ale i o warunkach jazdy. firm tych Ostatni rozdział prezentuje zaprojektowany na potrzeby niniejszej pracy program służący do pomiaru prędkości pociągu, danych na temat czasu hamowania budowę skonstruowanego urządzenia oraz sposób jego działania i zapisu danych. Przedstawiono przebiegu tu oraz jazdy. Na końcu pracy zamieszczono Aneks, w którym znalazły się dane techniczne opisywanych w tekście urządzeń. www.e-bookowo.pl ROZDZIAŁ I WPROWADZENIE 1.1 ZARYS HISTORII KOLEI Wynalazek kolei wywarł duży wpływ na rozwój cywilizacji, w znacznym stopniu skracając czas konieczny do przebycia większych odległości, a także umożliwiając przewóz ładunków na niespotykaną dotąd skalę. Początki rozwoju kolejnictwa sięgają XVI wieku, kiedy znany już był tor kolejowy. Zasadniczy jednak początek historii kolei miał miejsce w XVIII wieku. Jednym z najstarszych przodków współczesnej lokomotywy był pojazd parowy skonstruowany w 1770 roku przez francuskiego oficera Nicolasa trójkołowa machina napędzana napełnianym wodą kotłem poruszała się z prędkością 4 km na godzinę, zatrzymując się co 15 minut w celu podgrzania pary. Josepha Cugnota, którego 1.2. ZASTOSOWANIE PRĘDKOŚCIOMIERZY Szybkościomierze służą nie tylko do pomiaru prędkości jazdy pociągu, ale również do określania czasu tej jazdy, jak i drogi przebytej przez skład. Rola prędkościomierza wzrasta w nowoczesnych lokomotywach, gdzie Tomasz Krzan: Prędkościomierze kolejowe. Rodzaje, sposób działania i ich funkcje 7 osiągane prędkości wymagają precyzyjnego pomiaru parametrów jazdy. Pierwsze lokomotywy nie posiadały tego typu urządzeń ze względu na uzyskiwane nieznaczne prędkości. W dzisiejszych czasach są one nieodzownym zapewniającym bezpieczeństwo ruchu pojazdu, jak i dostarczającym niezbędnych informacji w przypadku dochodzeń służbowych. lokomotywy, elementem każdej 1.3. ROZWÓJ TECHNICZNY PRĘDKOŚCIOMIERZY W początkach rozwoju kolei, kiedy to pierwsze pojazdy pionierów kolejnictwa nie przypominały jeszcze dzisiejszych lokomotyw, nie myślano jeszcze o stosowaniu urządzeń kontroli prędkości. Pojazdy te poruszały się dość wolno i na niewielkie odległości. Dopiero w wieku XIX, gdy powstawały już dosyć rozbudowane projekty, kolej stawała się publiczna dzięki budowie pierwszych tras szynowych łączących większe miasta, prędkość z jakimi poruszały się parowozy zaczęła nabierać znaczenia. Kolej znalazła szersze zastosowanie jako nowy środek transportu lądowego, wypierając mniej wydajny transport konny. Niosło to za sobą coraz większe inwestycje w tej dziedzinie, powstawanie nowych odcinków kolejowych, jak i konstruowanie coraz nowocześniejszych i funkcjonalnych pojazdów. W wieku pary i elektryczności prędkość zaczęła odgrywać coraz większą rolę. Od tego momentu zaczęto projektować pierwsze urządzenia służące do wskazań prędkości. www.e-bookowo.pl Tomasz Krzan: Prędkościomierze kolejowe. Rodzaje, sposób działania i ich funkcje 16 ROZDZIAŁ II RODZAJE I SPOSÓB DZIAŁANIA PRĘDKOŚCIOMIERZY 2.1 PODZIAŁ PRĘDKOŚCIOMIERZY Prędkościomierze są i rejestrowania chwilowych prędkości to urządzenia pomiarowe przeznaczone do jazdy pojazdu wskazywania trakcyjnego, czasów: jazdy, postojów i innych parametrów związanych z funkcjami dodatkowymi oraz do sterowania poprzez zestyki dodatkowe innymi urządzeniami pojazdu. www.e-bookowo.pl Tomasz Krzan: Prędkościomierze kolejowe. Rodzaje, sposób działania i ich funkcje 17 2.2 BUDOWA I DZIAŁANIE PRĘDKOŚCIOMIERZY Obudowa Prędkościomierze charakteryzują wskazująco-rejestrujące się ujednoliconą obudową prostokątną wykonaną z lekkiego stopu. Skrzynka składa się z podstawy z bokami oraz ścianki przedniej. W przednią ściankę skrzynki wbudowany jest cały mechanizm szybkościomierza, prócz samego napędu szybkościomierza oraz mechanizmu kontrolującego ciśnienie. Na przedniej ściance znajduje się tarcza prędkościomierza ze wskazówką oraz tarcza zegarowa. Usytuowanie tarczy jest zależne od modelu i rodzaju urządzenia pomiarowego, na przykład firma Hasler-Bern umieszcza tarczę wskazań prędkości w górnej części obudowy, natomiast prędkościomierz typu Deuta-Werke, jak i rosyjskie prędkościomierze firmy Toilprib mają jest otwór tarczę w dolnej części, gdyż w górnej umieszczony umożliwiający kontrolę zapisu oraz odczyt jego realizacji na temat biegu pociągu. informacji podczas Prędkościomierze RT również posiadają otwór umożliwiający podgląd jedynie posuwu taśmy, a nie zapisu na niej dokonywanego, poza tym otwór ten jest zdecydowanie mniejszy i umieszczony jest pod tarczą wskazań szybkościomierza. Istnieją również takie prędkościomierze, które realizują zapis na tarczy barwionej znajdującej się w polu tarczy wskazań prędkości. 2.3 REALIZOWANE POMIARY Każdy z prędkościomierzy charakteryzuje się odmiennym sposobem zapisu danych. Wynikiem tego są różnorodne rozwiązania techniczne warunkujące mniej lub bardziej dokładne pomiary. www.e-bookowo.pl Tomasz Krzan: Prędkościomierze kolejowe. Rodzaje, sposób działania i ich funkcje 18 W Polsce na lokomotywach stosowane są w przeważającym stopniu prędkościomierze Haslera typu RT9, RT12, RT13 oraz RT88. Są to prędkościomierze rejestrująco-wskazujące. Ich zaletą obok innych typów prędkościomierzy z grupy wskazujących jest możliwość zapisu parametrów jazdy pociągu. Umożliwia on rejestrowanie: a. czasu jazdy i postoju [h] i [min] b. prędkości jazdy w [kmh] c. przebytej drogi [km] d. oraz dodatkowo poprzez zamontowanie kolejnych styków uzyskuje się między innymi pomiary: - kierunku jazdy - ciśnienia - zapisów elektromagnesu 2.4 SPOSÓB REJESTRACJI WARUNKÓW JAZDY Zapis wykonywany jest za pomocą rysików kulkowych na taśmie papieru. Szerokość taśmy to 102 mm, zaś jej długość to ok. 20 m, co wystarcza na przejechanie 3500 km wraz z postojami, podczas których również następuje nanoszenie informacji o jego długości. Podczas postoju lokomotywy posuw taśmy napędzany jest za pomocą mechanizmu zegarowego, zaś rysik zapisujący kreśli linie ząbkowaną z prędkością 5 mm/h. W czasie jazdy taśma posuwa się z prędkością 5 mm na jeden kilometr drogi. www.e-bookowo.pl Tomasz Krzan: Prędkościomierze kolejowe. Rodzaje, sposób działania i ich funkcje 19 2.5 PRĘDKOŚCIOMIERZE HASLER-BERN W większości pojazdów PKP pracują prędkościomierze szwajcarskiej firmy Hasler-Bern. Wprowadzenie ich było wynikiem przeprowadzonych wielu prób i zebrania obszernego materiału doświadczalnego, adekwatnego do warunków panujących na polskiej kolei. Przeprowadzono badania na urządzeniach innych firm takich jak: radziecki SŁ-2M czy niemieckiej DEUTA-WERKE, jednak to właśnie Hasler-Bern okazała się odpowiednia. Faktem, który zdecydował o ich użyciu był progresywny wzrost prędkości latach. Prędkościomierze firmy Hasler-Bern lokomotyw w ostatnich spełniły szerokie spowodowało zastosowanie w PKP nieprzerwanie od kilkudziesięciu lat. im wymagania, co stawiane ich 2.6 ZALETY I WADY Pierwsze prędkościomierze firmy Hasler-Bern powstawały w I połowie XX wieku. Są one do dzisiejszego dnia używane przez PKP. Charakteryzują się dużą niezawodnością i precyzją. Materiały, z jakich zostały wykonane poszczególne elementy pozwoliły na długoletnie używanie ich bez żadnych śladów zużycia. Z dzisiejszego punktu widzenia są to jednak urządzenia przestarzałe, nie spełniające nowych wymogów co do dokładności pomiarów, sposobu zapisu i zabezpieczenia informacji o jeździe przed zniszczeniem. www.e-bookowo.pl Tomasz Krzan: Prędkościomierze kolejowe. Rodzaje, sposób działania i ich funkcje 20 ROZDZIAŁ III NOWOCZESNE PRĘDKOŚCIOMIERZE Obecnie produkcją urządzeń rejestrujących na potrzeby kolejnictwa zajmują się na terenie Europy między innymi takie firmy jak: czeska MESIT Pristroje, szwajcarska Sécheron, niemiecka DEUTA-WERKE oraz rumuńska Softronic Kraiova. Firmy te działają na rynku od wielu lat i są wiodącymi producentami urządzeń rejestrująco-pomiarowych. Sécheron był długo znany pod nazwą Hasler-Bern, którego to wyroby przyjęły się w polskiej kolei. Z kolei DEUTA-WERKE posiada prawie stuletnią tradycję w produkcji nowoczesnych rozwiązań technicznych w dziedzinie pomiaru prędkości. 3.1 MESIT PRISTROJE Czeska firma MESIT přístroje jest zaangażowana w rozwijanie, produkcję, sprzedaż i serwis urządzeń pomiarowych dla lotnictwa, różnego typu pojazdów oraz przemysłu. Zajmuje się między innymi produkcją szybkościomierzy z możliwością zapisu danych na elektronicznych nośnikach. www.e-bookowo.pl Tomasz Krzan: Prędkościomierze kolejowe. Rodzaje, sposób działania i ich funkcje 21 3.2 SÉCHERON Sécheron oferuje solidnych innowacyjne rozwiązania na polu energooszczędnych mierników technologicznym osiągnięciem. Urządzenia systemów zamontowanych w kabinie, obejmujące ostatnie rozwiązania ergonomiczne. Wprowadzenie prędkości, specjalnie zaprojektowanych do użytku w pojazdach trakcyjnych było istotnym te są nieustannie udoskonalane w kierunku coraz bardziej optymalnej i przyjaznej dla użytkowników obsługi. W porównaniu z tradycyjnymi urządzeniami system kontroli prędkości posiada większy stopień dokładności pomiarów oraz bezbłędnego wskazywania temperatury otoczenia i panujących warunków. Systemy te zawierają samosprawdzalny system kontroli prędkości by zapewnić jak najwyższy stopień bezpieczeństwa. 3.3 DEUTA-WERKE Począwszy od roku 1905 Deuta specjalizuje się w badaniach nad prędkością i pomiarem odległości, co wiąże się z konstruowaniem coraz to doskonalszych mikroprocesorów, interfejsów, systemów kontroli ruchu pojazdów szynowych oraz technologii informatycznych. Rozwój technologii pomiarowych niemieckiej firmy Deuta-Werke liczy sobie niemal 100 lat. Firma produkuje urządzenia analogowe, a także kompleksowe systemy pomiarowe, znajdujące zastosowanie w pojazdach trakcyjnych, spalinowych oraz w przemyśle. Wszystkie urządzenia są www.e-bookowo.pl Tomasz Krzan: Prędkościomierze kolejowe. Rodzaje, sposób działania i ich funkcje 22 zaprojektowane zgodnie ze standardami ergonomicznymi i nowoczesnymi wymogami technicznymi, aby zapewnić funkcjonalność i niezawodność. www.e-bookowo.pl Tomasz Krzan: Prędkościomierze kolejowe. Rodzaje, sposób działania i ich funkcje 23 ROZDZIAŁ IV URZĄDZENIE POMIAROWE 4.1 OPIS I SPOSÓB DZIAŁANIA URZĄDZENIA Podstawą do stworzenia urządzenia pomiarowo-rejestrującego było zapoznanie się z zasadą działania powszechnie stosowanych na kolei prędkościomierzy oraz urządzeń z nimi współpracujących. Istotnym sygnał poprawnie elementem, na podstawie którego generowano interpretowany przez program komputerowy był nadajnik prędkościomierza. 4.2 CHARAKTERYSTYKA URZĄDZENIA 4.3. BUDOWA www.e-bookowo.pl Tomasz Krzan: Prędkościomierze kolejowe. Rodzaje, sposób działania i ich funkcje 24 ZAKOŃCZENIE Celem niniejszej było ukazanie wszechstronnej roli prędkościomierzy stosowanych w kolejnictwie. Okazuje się, że urządzenia te służą nie tylko do pomiaru prędkości, ale również do mierzenia innych danych, takich jak: ciśnienie w przewodzie hamulcowym, ciśnienie w zbiorniku głównym, pomiar czasu, czy drogi. Najnowsze typy prędkościomierzy są powiązane z systemem zarządzającym procesami zachodzącymi w całej lokomotywie podczas biegu pociągu. Obecnie rejestratory zdarzeń są zintegrowane z wszystkimi urządzeniami w pociągu, kontrolując coraz większą liczbę funkcji, stają się urządzeniami coraz bardziej potrzebnymi i trudnymi do zastąpienia. Poza tym, dzięki przyjaznemu oprogramowaniu interfejsowi stanowią główne źródło informacji o przebiegu zachodzących w pociągu procesów. i wyników. Dlatego wiele firm Nowoczesne Dla kierującego pociągiem istotna jest czytelność i łatwość analizowania produkujących uzyskiwanych prędkościomierze nie rezygnuje z tradycyjnej formy cyferblatu, z drugiej strony jednak coraz częściej wprowadza się elektroniczne wyświetlacze naśladujące wyglądem i sposobem funkcjonowania monitory komputerowe. typy prędkościomierzy elektrycznych mają znacznie dłuższy czas zapisu informacji, ich działanie jest niezależne od warunków zewnętrznych. Nie ulegają poważnym uszkodzeniom w przypadku kolizji, a dane w nich zapisane są zawsze możliwe do odzyskania i zanalizowania. Dlatego też prędkościomierze mechaniczne są coraz częściej wypierane przez lokomotywach nowszego typu, stosowanych np. w kolejach TGV. zastosowania urządzeń rejestrujących, warto zauważyć, że literatura na ich temat nie jest rozległa i ogranicza się raczej technicznych opisów urządzeń sporządzanych przez producentów. do ich elektroniczne odpowiedniki, szczególnie w Mimo szerokiego www.e-bookowo.pl Tomasz Krzan: Prędkościomierze kolejowe. Rodzaje, sposób działania i ich funkcje 25 Brakuje natomiast prac porównawczych z tego zakresu. Ostatnie opracowanie na temat szybkościomierzy zostało wydane w Polsce w 1969 roku! Od tamtej pory uwagi na temat rejestratorów zdarzeń pojawiały się jedynie sporadycznie w nawiązaniu do innych tematów omawianych przez autorów. liczników prędkości, Badając sposób działania oraz pełnione przez rejestratory zdarzeń funkcje, szczególną uwagę zwraca wszechstronność ich zastosowania. Ze skromnych zaawansowanymi urządzeniami pełniącymi kompleksową rolą w obsłudze ruchu pociągu, zapisie informacji o warunkach jazdy, a nawet mogącymi kontrolować warunki w całym pociągu, komunikując się przy tym za pomocą sieci informatycznej lokomotywą. Prędkościomierze stają się swoistymi komputerami pokładowymi o coraz bardziej złożonych funkcjach i trudnej do przecenienia roli. innymi urządzeniami, nawet poza stają się one z www.e-bookowo.pl Tomasz Krzan: Prędkościomierze kolejowe. Rodzaje, sposób działania i ich funkcje 26 ANEKS www.e-bookowo.pl Tomasz Krzan: Prędkościomierze kolejowe. Rodzaje, sposób działania i ich funkcje 27 BIBLIOGAFIA www.e-bookowo.pl
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Prędkościomierze kolejowe
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: