Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00251 004096 21517311 na godz. na dobę w sumie
Prezentacje. Po prostu! - książka
Prezentacje. Po prostu! - książka
Autor: Liczba stron: 272
Wydawca: Onepress Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-283-6090-7 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> poradniki >> controlling
Porównaj ceny (książka, ebook (-40%), audiobook).

Ciekawie i na temat

Prezentacja. Wartość, narracja, sposób podania. Fakty, liczby, kluczowe słowa - esencja wypowiedzi wsparta kilkoma trafnymi grafikami. Główna myśl uchwycona w zgrabne, łatwo zapadające w pamięć zdanie. Żart, ale na temat. Celne zestawienie danych. Porównanie, które daje do myślenia. Wstęp, rozwinięcie, podsumowanie. Wnioski. Ukłon, oklaski, poczucie dobrze wykonanego obowiązku oraz satysfakcja z tego, że oto dotarło się nie tylko do umysłów, ale i serc słuchaczy. Że się ich przekonało. Tego wszystkiego brakuje większości oficjalnych wypowiedzi prezesów, menedżerów, a także pracowników, których wyrok przełożonego skazał na przygotowanie prezentacji i występ przed licznie zgromadzoną publiką.

Niestety, nader często wystąpienia wyglądają zgoła odmiennie: na środku sali stoi nieszczęsny mówca, który albo duka coś pod nosem, albo owszem, przemawia głośno, za to nudno, do tego przydługo i nie do końca na temat. Jego podstawową bronią jest pilot, dzięki któremu zmienia kolejne źle przygotowane, niewiele mówiące slajdy prezentacji. Naprzeciw siebie ma publiczność, myślącą o wszystkim, tylko nie o omawianym zagadnieniu. Wszyscy razem ? prelegent i słuchający ? marzą o tym, żeby ten koszmar się już skończył... Znasz to? Autor tego poradnika także. A ponieważ zmęczyło go tkwienie w dusznych salach konferencyjnych w towarzystwie ludzi, którzy co prawda wiedzą, o czym mówią, ale swoją wiedzą nie potrafią się podzielić, napisał książkę. Udowadnia w niej, że każdy może tworzyć dobre, ciekawe prezentacje i wygłaszać porywające mowy.

TO JEST PROSTE!

Wystarczy trzymać się kilku zasad. Znajdziesz je w tej książce.

Listen to 'PNDC#18: Rozmowa z Piotrem Buckim o emocjach, systematyczności, motywacji i karierach w internecie w Nowej Rzeczywistości' on Spreaker.

Rosnijwsile.pl: Siła przekazu, czyli jak nie zanudzić słuchaczy i tworzyć ciekawe prezentacje

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną, a także kopiowanie książki na nośniku filmowym, magnetycznym lub innym powoduje naruszenie praw autorskich niniejszej publikacji. Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Autor oraz Helion SA dołożyli wszelkich starań, by zawarte w tej książce informacje były kompletne i rzetelne. Nie biorą jednak żadnej odpowiedzialności ani za ich wykorzystanie, ani za związane z tym ewentualne naruszenie praw patentowych lub autorskich. Autor oraz Helion SA nie ponoszą również żadnej odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe z wykorzystania informacji zawartych w książce. Redaktor prowadzący: Grzegorz Krzystek Projekt okładki: Maciej Grzegorek Autor zdjęcia: Damian Bartoszek Helion SA ul. Kościuszki 1c, 44-100 GLIWICE tel. 32 231 22 19, 32 230 98 63 e-mail: onepress@onepress.pl WWW: http://onepress.pl (księgarnia internetowa, katalog książek) Drogi Czytelniku! Jeżeli chcesz ocenić tę książkę, zajrzyj pod adres http://onepress.pl/user/opinie/szkowp Możesz tam wpisać swoje uwagi, spostrzeżenia, recenzję. ISBN: 978-83-283-6090-7 Copyright © Piotr Bucki 2020 Printed in Poland. • Kup książkę • Poleć książkę • Oceń książkę • Księgarnia internetowa • Lubię to! » Nasza społeczność Spis tre(cid:258)ci Brniemy ROZDZIA(cid:146) 1. Przygotuj prezentacj(cid:218)… ROZDZIA(cid:146) 2. Etapy pracy nad prezentacj(cid:200) — praca nad warto(cid:258)ci(cid:200) 2.1. Cel prezentacji 2.2. Praca nad warto(cid:265)ci(cid:199) prezentacji 2.3. Waluta spo(cid:245)eczna, czyli powiedz mi co(cid:265), czego nie wiem, a b(cid:215)d(cid:215) s(cid:245)ucha(cid:201) z przyjemno(cid:265)ci(cid:199)! 2.4. Big Idea, czyli co tak naprawd(cid:215) „sprzedajesz” 2.5. Dok(cid:199)d zabierasz swoich odbiorców? 2.6. Prezentacja nie jest o Tobie ROZDZIA(cid:146) 3. Etapy pracy nad prezentacj(cid:200) — zbieranie materia(cid:239)ów 3.1. Selektywna percepcja — wróg i przyjaciel 3.2. Wspólne (cid:290)niwa 3.3. Przekle(cid:247)stwo pierwszej strony wyników Google ROZDZIA(cid:146) 4. Etapy pracy nad prezentacj(cid:200) — praca nad narracj(cid:200) 4.1. Struktura prezentacji 4.2. Dobre pierwsze wra(cid:290)enie robi si(cid:215) raz 4.3. Na dobry pocz(cid:199)tek 4.4. Pi(cid:215)kne pierwsze zdanie 4.5. Mocna struktura 4.6. Pi(cid:215)kny styl 4.7. Pisanie i mówienie 4.8. Po(cid:245)(cid:199)cz kropki 4.9. Liczby w narracji 4.10. Opowiedz mi histori(cid:215) — storytelling w narracji 4.11. Postaw kropk(cid:215) i zako(cid:247)cz dobrze 5 7 13 19 19 21 29 35 38 40 45 47 49 50 53 57 59 65 95 98 120 128 129 133 134 143 Poleć książkęKup książkę PREZENTACJE. PO PROSTU! ROZDZIA(cid:146) 5. Etapy pracy nad prezentacj(cid:200) — dodajemy slajdy 5.1. Gdzie dodajemy slajdy 5.2. Projektowanie slajdów 5.3. Wizualizacja danych i infografiki 5.4. Zdradzone puenty i spójno(cid:265)(cid:201) przekazu 5.5. Prezentacja gotowa i co dalej? ROZDZIA(cid:146) 6. Etapy pracy nad prezentacj(cid:200) — czas prób i pracy nad podaniem 6.1. Po co s(cid:199) próby? 6.2. Praca nad g(cid:245)osem, tempem i dykcj(cid:199) 6.3. Praca nad gestem, postaw(cid:199) i mimik(cid:199) 6.4. Potyczki z mikrofonem 6.5. Próba techniczna i moje fanaberie ROZDZIA(cid:146) 7. Zaakceptuj stres — nie zawsze jest wrogiem 7.1. Poznaj swój stres 7.2. Prosty trening antystresowy ROZDZIA(cid:146) 8. Nie b(cid:200)d(cid:283) nudny! Nie b(cid:200)d(cid:283) nudna! Walcz o uwag(cid:218) ROZDZIA(cid:146) 9. W duecie czy solo? ROZDZIA(cid:146) 10. To nie koniec, to pocz(cid:200)tek Podzi(cid:218)kowania Co z tymi przypisami? 153 154 160 190 202 210 213 213 215 221 230 231 235 242 249 255 261 265 267 269 6 Poleć książkęKup książkę ROZDZIA(cid:146) 3. Etapy pracy nad prezentacj(cid:200) — zbieranie materia(cid:239)ów Zbieranie materia(cid:245)ów to etap, który trudno zamkn(cid:199)(cid:201) w ramach czasowych. To w zasadzie ci(cid:199)g(cid:245)y proces nasi(cid:199)kania rzeczywisto(cid:265)ci(cid:199), ciekawostkami i informacjami. W zasadzie mo(cid:290)na uzna(cid:201), (cid:290)e do swoich prezentacji informacje zbierasz ca(cid:245)y czas. No mo(cid:290)e wyj(cid:199)wszy z tego czas, gdy (cid:265)pisz. Wtedy je porz(cid:199)dkujesz. W Twoim mózgu informacje cudnie si(cid:215) uk(cid:245)adaj(cid:199), porz(cid:199)dkuj(cid:199) i z pomoc(cid:199) hipokampu uk(cid:245)adaj(cid:199) na pó(cid:245)eczkach pami(cid:215)ci procedural- nej i d(cid:245)ugotrwa(cid:245)ej1. Ten ci(cid:199)g(cid:245)y i cz(cid:215)sto nieu(cid:265)wiadomiony proces warto jednak uporz(cid:199)dkowa(cid:201). Nie tylko (cid:265)pi(cid:199)c!2 Wspomnia(cid:245)em ju(cid:290), (cid:290)e wzorem wielu pisarzy takich jak Joyce Carol Oates3, Neil Gaiman4 czy Margaret Atwood gromadz(cid:215) nieustannie materia(cid:245)y. W aplikacji Google Keep5 1 Dobry sen to naprawd(cid:215) czas, który jest niezb(cid:215)dny do zakodowania potrzebnych informacji. Hipo- kamp najwi(cid:215)ksz(cid:199) rol(cid:215) pe(cid:245)ni w(cid:245)a(cid:265)nie w zapisywaniu informacji z pami(cid:215)ci krótkotrwa(cid:245)ej do d(cid:245)ugotrwa(cid:245)ej. W mniejszym stopniu wp(cid:245)ywa na pami(cid:215)(cid:201) proceduraln(cid:199) (ruchow(cid:199)). Dlatego czasem najm(cid:199)drzejsz(cid:199) rzecz(cid:199), któr(cid:199) mo(cid:290)esz zrobi(cid:201), pracuj(cid:199)c nad jakim(cid:265) kreatywnym zadaniem, jest pój(cid:265)(cid:201) spa(cid:201)! 2 Chocia(cid:290) czasem najbardziej produktywn(cid:199) rzecz(cid:199), któr(cid:199) mo(cid:290)esz zrobi(cid:201) podczas pracy nad prezentacj(cid:199), jest si(cid:215) po prostu zdrzemn(cid:199)(cid:201)! Praca nad prezentacj(cid:199) to proces twórczy, który zu(cid:290)ywa bardzo du(cid:290)o energii. 3 Joyce Carol Oates (ur. 16 czerwca 1938) — ameryka(cid:247)ska pisarka, eseistka, poetka, autorka hor- rorów, thrillerów i ksi(cid:199)(cid:290)ek dla dzieci. Od 1978 roku profesor na Wydziale Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Princeton, gdzie zajmuje si(cid:215) programem pisania kreatywnego. 4 Neil Richard Gaiman (ur. 10 listopada 1960 w Portchester w hrabstwie Hampshire w Anglii) — brytyjski pisarz, scenarzysta i redaktor, autor licznych powie(cid:265)ci, opowiada(cid:247) i komiksów fantasy, science fiction i grozy. 5 Google Keep — us(cid:245)uga internetowa, której w(cid:245)a(cid:265)cicielem jest ameryka(cid:247)skie przedsi(cid:215)biorstwo Google. Us(cid:245)uga ta umo(cid:290)liwia tworzenie notatek tekstowych, d(cid:288)wi(cid:215)kowych i ze zdj(cid:215)ciem. U(cid:290)ytkownik Google Keep mo(cid:290)e utworzy(cid:201) notatk(cid:215) z przypomnieniem opartym na lokalizacji oraz ustawi(cid:201) przypo- mnienie czasowe. Filtr umo(cid:290)liwia wyszukiwanie notatek wed(cid:245)ug ich koloru i innych atrybutów. 45 Poleć książkęKup książkę PREZENTACJE. PO PROSTU! zachowuj(cid:215) linki do ciekawych bada(cid:247), statystyk i historii. Gromadz(cid:215) tam te(cid:290) zdj(cid:215)cia, memy, cytaty czy ciekawostki. Czasem notuj(cid:215) zas(cid:245)yszane dialogi, pomys(cid:245)y na wst(cid:215)p czy (cid:290)art. To mój nawyk. Gdy tylko co(cid:265) przyjdzie mi do g(cid:245)owy albo gdy potkn(cid:215) si(cid:215) o co(cid:265), co mo(cid:290)e si(cid:215) przyda(cid:201), od razu wrzucam to na mój „kompost”. Tam my(cid:265)li dojrzewaj(cid:199) i czekaj(cid:199) na swój czas. Cierpliwie. Niektóre z nich by(cid:201) mo(cid:290)e nigdy si(cid:215) nie doczekaj(cid:199). Wi(cid:215)kszo(cid:265)(cid:201) jednak wykorzystam pr(cid:215)dzej czy pó(cid:288)niej. (cid:289)eby by(cid:245)o (cid:245)atwiej korzysta(cid:201) z tego stosu „walut spo(cid:245)ecznych”, zapisuj(cid:215), nadaj(cid:199)c odpo- wiednie etykiety. Stosuj(cid:215) te(cid:290) s(cid:245)owa kluczowe i tzw. tagi, (cid:290)eby (cid:245)atwiej by(cid:245)o potem odna- le(cid:288)(cid:201) materia(cid:245). Korzystam z Google Keep, ale to nie oznacza, (cid:290)e to jedyna opcja. Równie dobrym wyborem b(cid:215)dzie Evernote, Pocket czy po prostu zwyk(cid:245)y notes albo notatki g(cid:245)o- sowe w telefonie (dyktafon). Google Keep daje mi po prostu mo(cid:290)liwo(cid:265)(cid:201) szybkiego przeszukiwania materia(cid:245)ów, zapisywania i tagowania. Z pomoc(cid:199) Google Keep Extension (rozszerzenia do przegl(cid:199)darki Chrome) mog(cid:215) te(cid:290) od razu zapisywa(cid:201) wybrane artyku(cid:245)y, które akurat znalaz(cid:245)em w sieci. Ja wybra(cid:245)em Google Keep. Ty wybierz takie narz(cid:215)dzie, z którego b(cid:215)dziesz korzysta(cid:201). I które polubisz. Inaczej trudno b(cid:215)dzie Ci wykszta(cid:245)ci(cid:201) nawyk. A w(cid:245)a(cid:265)nie o nawyk chodzi. Wiele osób przecenia swoj(cid:199) pomi(cid:215)(cid:201). Maj(cid:199) pomys(cid:245), us(cid:245)ysz(cid:199) ciekaw(cid:199) histori(cid:215), obejrz(cid:199) cie- kawy dokument i licz(cid:199) na to, (cid:290)e zapami(cid:215)taj(cid:199) i potem wykorzystaj(cid:199) t(cid:215) wiedz(cid:215), gdy b(cid:215)dzie potrzebna. To b(cid:245)(cid:199)d — bo niestety pami(cid:215)(cid:201) tak nie dzia(cid:245)a. Sam si(cid:215) bole(cid:265)nie o tym przeko- na(cid:245)em. Czasem podczas mocnego treningu nordic walking przychodzi(cid:245) mi do g(cid:245)owy pomys(cid:245) na jak(cid:199)(cid:265) cz(cid:215)(cid:265)(cid:201) narracji czy eksperyment z widowni(cid:199). Gdy po dwóch godzinach wraca(cid:245)em do domu, ju(cid:290) chcia(cid:245)em go zapisa(cid:201) i okazywa(cid:245)o si(cid:215), (cid:290)e albo trudno go sobie przypomnie(cid:201) w ca(cid:245)o(cid:265)ci, albo w ogóle nie mog(cid:215) go odtworzy(cid:201) w takiej formie, w jakiej mi si(cid:215) objawi(cid:245). Dlatego nawet podczas treningu wol(cid:215) zapisywa(cid:201). Cho(cid:201)by w formie szybkiej notatki g(cid:245)osowej. Zw(cid:245)aszcza (cid:290)e, gdy chodzisz, du(cid:290)o lepiej my(cid:265)lisz. I s(cid:199) wi(cid:215)ksze szanse na to, (cid:290)e wpad- niesz na dobry pomys(cid:245). W przerwie pisania tego rozdzia(cid:245)u zadzwoni(cid:245)em do przyjació(cid:245)ki, która zna si(cid:215) na metodologii bada(cid:247), (cid:290)eby porozmawia(cid:201) o pewnym pomy(cid:265)le. Chodzi(cid:245)o o eksperyment z widowni(cid:199) podczas wyst(cid:199)pienia. W trakcie przyszed(cid:245) mi do g(cid:245)owy fragment narracji, który od razu zapisa(cid:245)em. Nie wiedzia(cid:245)em wtedy, czy go na pewno wykorzystam. Ale wiedzia(cid:245)em, (cid:290)e mo(cid:290)e kiedy(cid:265) si(cid:215) przyda. Na moim „kompo(cid:265)cie” b(cid:215)dzie bezpieczny. Nigdy nie wiesz, kiedy i gdzie potkniesz si(cid:215) o dobry pomys(cid:245). Przygotuj si(cid:215) wi(cid:215)c i po prostu zbieraj. Ci(cid:199)gle. Zapisuj pierwsze dobre zdania z ksi(cid:199)(cid:290)ek. Rób notatki po obejrzeniu ciekawych filmów dokumentalnych. Gromad(cid:288) wytrwale. To si(cid:215) naprawd(cid:215) op(cid:245)aci. Zoba- czysz, (cid:290)e Twój mózg znajdzie potem bardzo ciekawe zastosowania tych tre(cid:265)ci. Nie tylko w prezentacjach. 46 Poleć książkęKup książkę ROZDZIA(cid:146) 3. ETAPY PRACY NAD PREZENTACJ(cid:107) — ZBIERANIE MATERIA(cid:146)ÓW ZADANIE DLA CIEBIE Przetestuj wspomniane przeze mnie narz(cid:218)dzia do gromadzenia materia(cid:239)ów. Wypróbuj Google Keep, Evernote, Pocket. Je(cid:258)li korzystasz ze smartfona, aplikacj(cid:218) do tworzenia notatek g(cid:239)osowych (w moim smartfonie to Voice Memos) ustaw na pierwszym ekranie. Przede wszystkim by mie(cid:202) do niej (cid:239)atwy dost(cid:218)p. Poza tym by cz(cid:218)sto sobie o niej przypomina(cid:202) i wzmacnia(cid:202) nawyk zapisywania w ka(cid:285)dej sytuacji. Je(cid:258)li nie chcesz korzysta(cid:202) z aplikacji, znajd(cid:283) najprostszy notes. Taki, który (cid:239)atwo b(cid:218)dzie zabra(cid:202) ze sob(cid:200). Neil Gaiman korzysta z ma- (cid:239)ych notesów dziennikarskich, które mieszcz(cid:200) si(cid:218) w kieszeni marynarki6. Ja ju(cid:285) od poprzedniej edycji I Love Marketing zbieram materia(cid:239)y na nast(cid:218)pn(cid:200). Tym razem oznaczon(cid:200) hashtagiem #socialexperiment. 3.1. Selektywna percepcja — wróg i przyjaciel Proces zbierania materia(cid:245)ów to takie nieustaj(cid:199)ce (cid:290)niwa. S(cid:199) jednak okresy, gdy warto tym procesem sterowa(cid:201). Aktywnie poszukiwa(cid:201) materia(cid:245)ów na pewien konkretny temat. Bo akurat ten konkretny temat trzeba zrealizowa(cid:201) podczas wyst(cid:199)pienia. Je(cid:265)li przygoto- wujesz prezentacj(cid:215) firmow(cid:199) (wewn(cid:215)trzn(cid:199)), to szukasz danych i gromadzisz studia przypadku czy przyk(cid:245)ady, które b(cid:215)d(cid:199) wspiera(cid:201) Twoj(cid:199) tez(cid:215). I wzmocni(cid:199) odpowiedzi na pytania, które zadasz sobie podczas pracy nad warto(cid:265)ci(cid:199). Wiadomo, (cid:290)e je(cid:265)li wybie- rzesz trzy lub cztery rzeczy, które maj(cid:199) odbiorcy zapami(cid:215)ta(cid:201), to akurat wokó(cid:245) tych trzech lub czterech rzeczy trzeba zbudowa(cid:201) g(cid:215)st(cid:199) narracj(cid:215), bazuj(cid:199)c(cid:199) na mocnych przy- k(cid:245)adach czy danych. Czasem te materia(cid:245)y zbierasz samodzielnie. Czasem prosisz kole- gów z innych dzia(cid:245)ów. Je(cid:265)li przygotowujesz prezentacj(cid:215) konferencyjn(cid:199), podczas której te(cid:290) przedstawiasz przyk(cid:245)ady z w(cid:245)asnej firmy czy dzia(cid:245)alno(cid:265)ci lub bada(cid:247), to etap gromadzenia materia(cid:245)ów b(cid:215)dzie podobny. Je(cid:265)li jednak realizujesz zupe(cid:245)nie nowy temat edukacyjny, inspiracyjny czy motywacyjny — taki, w którym musisz pos(cid:245)u(cid:290)y(cid:201) si(cid:215) zewn(cid:215)trznymi „(cid:288)ród(cid:245)ami danych” — to mo(cid:290)esz 6 Najbardziej chyba kultowe s(cid:199) notesy marki Moleskine. To notesy z dobrej jako(cid:265)ci papieru w kolorze kremowym, w charakterystycznej szytej, najcz(cid:215)(cid:265)ciej czarnej oprawie z zamkni(cid:215)ciem z ta(cid:265)my elastycznej. Ch(cid:215)tnie u(cid:290)ywane przez pisarzy, malarzy, rysowników i projektantów. Legenda, umiej(cid:215)tnie podtrzymywana przez producenta, wi(cid:199)(cid:290)e go z takimi artystami jak Vincent van Gogh, Pablo Picasso, Ernest Hemingway czy Bruce Chatwin. Z takich notesów, jak twierdzi produ- cent, korzysta(cid:245) równie(cid:290) polski pisarz i podró(cid:290)nik Ryszard Kapu(cid:265)ci(cid:247)ski. 47 Poleć książkęKup książkę PREZENTACJE. PO PROSTU! skorzysta(cid:201) z sekretnej funkcji naszego postrzegania i przeszukiwania rzeczywisto(cid:265)ci. Z selektywnej percepcji. Selektywna percepcja to b(cid:245)(cid:199)d poznawczy. W skrócie polega na tym, (cid:290)e zauwa(cid:290)amy cz(cid:215)- (cid:265)ciej to, o czym akurat my(cid:265)limy. Polega na nie(cid:265)wiadomej zmianie naszej percepcji przez nasze przekonania i oczekiwania. Zastanawiasz si(cid:215), czy nie kupi(cid:201) sobie wy(cid:290)(cid:245)a — nagle w parku widzisz wi(cid:215)cej wy(cid:290)(cid:245)ów. Marzysz o tym, (cid:290)eby je(cid:288)dzi(cid:201) po mie(cid:265)cie mini cooperem, nagle na drogach zauwa(cid:290)asz wi(cid:215)cej samochodów tej marki. Rozwa(cid:290)asz tatua(cid:290) — co druga napotkana przez Ciebie osoba ma nagle tatua(cid:290). Kobiety w ci(cid:199)(cid:290)y zauwa(cid:290)aj(cid:199) wi(cid:215)cej kobiet w ci(cid:199)(cid:290)y i wi(cid:215)cej matek z dzie(cid:201)mi. I nie jest to wynikiem cudu demograficznego. Stoi za tym zjawisko okre(cid:265)lane mianem zjawiska Baader-Meinhof, zwane równie(cid:290) iluzj(cid:199) cz(cid:215)stotliwo(cid:265)ci. To iluzja, gdzie s(cid:245)owo, nazwa lub rzecz, która niedawno zwróci(cid:245)a na siebie uwag(cid:215), wydaje si(cid:215) wkrótce potem pojawia(cid:201) z nieprawdopodobn(cid:199) cz(cid:215)stotliwo(cid:265)ci(cid:199). Arnold Zwicky — badacz ze Stanfordu — zasu- gerowa(cid:245), (cid:290)e zjawisko to jest spowodowane po(cid:245)(cid:199)czeniem dwóch b(cid:245)(cid:215)dów poznawczych: uwagi selektywnej i efektu potwierdzenia. Uwaga selektywna pozwala (cid:265)wiadomo(cid:265)ci priorytetyzowa(cid:201) informacje, które maj(cid:199) wi(cid:215)ksze znaczenie w konkretnej sytuacji, i ignorowa(cid:201) wszystko inne. Efekt potwierdzenia to ten- dencja do brania pod uwag(cid:215) jedynie informacji, które potwierdzaj(cid:199) w(cid:245)asne przekonania, niezale(cid:290)nie od ich prawdziwo(cid:265)ci. Przy zbieraniu materia(cid:245)ów przyda Ci si(cid:215) w szczególno(cid:265)ci w(cid:245)a(cid:265)nie ta umiej(cid:215)tno(cid:265)(cid:201) priory- tetyzowania informacji, które maj(cid:199) wi(cid:215)ksze znaczenie w konkretnej sytuacji, i ignorowa- nia wszystkiego innego. Czyli wykorzystasz selektywn(cid:199) percepcj(cid:215). Gdy zaczniesz my(cid:265)le(cid:201) o swojej prezentacji, zaczniesz zauwa(cid:290)a(cid:201) informacje, które Ci si(cid:215) do niej przydadz(cid:199). Dlatego w(cid:245)a(cid:265)nie tak wa(cid:290)na jest praca nad kolejnymi etapami. Praca nad warto(cid:265)ci(cid:199) podpowie Ci, o czym masz dok(cid:245)adnie my(cid:265)le(cid:201). A my(cid:265)lenie, które uruchomi selektywn(cid:199) percepcj(cid:215), przyda Ci si(cid:215) w(cid:245)a(cid:265)nie na etapie zbierania materia(cid:245)ów. Po etapie pracy nad warto(cid:265)ci(cid:199) mojej prezentacji wiedzia(cid:245)em, (cid:290)e chc(cid:215), (cid:290)eby odbiorcy za- pami(cid:215)tali, (cid:290)e ciekawe eksperymenty mog(cid:199) sta(cid:201) si(cid:215) podstaw(cid:199) bardzo wirusowej kreacji. Nagle zacz(cid:199)(cid:245)em napotyka(cid:201) w mojej przestrzeni mnóstwo takich przyk(cid:245)adów. Znala- z(cid:245)em badania o o(cid:265)miornicach, którym podawano MDMA. Znalaz(cid:245)em wreszcie opis eks- perymentu, który… przeprowadzi(cid:245) pewien ksi(cid:199)dz. (cid:289)eby udowodni(cid:201) tez(cid:215), (cid:290)e dzieci s(cid:199) ufne, zacz(cid:199)(cid:245) rozdawa(cid:201) pieni(cid:199)dze na mszy. Doro(cid:265)li ich nie brali, a dzieci tak. Ten akurat ekspe- ryment b(cid:215)dzie u(cid:290)yty raczej jako anegdota. Bo metodologicznie jest u(cid:245)omny, ale na pewno sta(cid:245) si(cid:215) wirusowy. Bo trafi(cid:245) do mediów i wzbudzi(cid:245) kontrowersje. U(cid:290)y(cid:245)em selektywnej percepcji (cid:265)wiadomie. Mój mózg zacz(cid:199)(cid:245) przeczesywa(cid:201) rzeczywisto(cid:265)(cid:201) przez pryzmat moich bie(cid:290)(cid:199)cych oczekiwa(cid:247) i motywacji. Zacz(cid:199)(cid:245)em zauwa(cid:290)a(cid:201) to, o czym my(cid:265)la(cid:245)em. I oczywi(cid:265)cie od razu to zapisywa(cid:245)em. 48 Poleć książkęKup książkę ROZDZIA(cid:146) 3. ETAPY PRACY NAD PREZENTACJ(cid:107) — ZBIERANIE MATERIA(cid:146)ÓW 3.2. Wspólne (cid:290)niwa Zbiera(cid:201) materia(cid:245)y mo(cid:290)esz samodzielnie. Czasem jednak warto skorzysta(cid:201) z pomocy in- nych. W tym celu warto wykorzysta(cid:201) inne zjawisko, czyli priming7. Gdy zaczniesz roz- mawia(cid:201), opowiada(cid:201) o swoich planach i pomys(cid:245)ach na prezentacj(cid:215) ze znajomymi, wspó(cid:245)pracownikami czy przyjació(cid:245)mi, na pewno wywo(cid:245)asz sie(cid:201) skojarze(cid:247). Ludzie zaczn(cid:199) sobie przypomina(cid:201) przyk(cid:245)ady, przypadki, historie. Czasem te informacje si(cid:215) przydadz(cid:199). Czasem nie. Warto jednak niekiedy posi(cid:245)kowa(cid:201) si(cid:215) takimi dodatkowymi „dyskami ze- wn(cid:215)trznymi”. Czasem mo(cid:290)e by(cid:201) tak, (cid:290)e kto(cid:265) b(cid:215)dzie mia(cid:245) lepsze studium przypadku, które opisuje dany problem, ni(cid:290) to, które Ty akurat znajdziesz. Ja sam cz(cid:215)sto dziel(cid:215) si(cid:215) pomys(cid:245)ami na prezentacj(cid:215) ze znajomymi. Podsuwam te(cid:290) pomy- s(cid:245)y, gdy kto(cid:265) dzieli si(cid:215) ze mn(cid:199). To wyraz du(cid:290)ego zaufania. Znam ludzi, którzy obawiaj(cid:199) si(cid:215) mówi(cid:201) o swoich prezentacjach czy szerzej o pomys(cid:245)ach. Maj(cid:199) prze(cid:265)wiadczenie, (cid:290)e kto(cid:265) im ten pomys(cid:245) ukradnie. No có(cid:290) — pewnie istnieje nawet taka mo(cid:290)liwo(cid:265)(cid:201). Ja jednak jestem zdania, (cid:290)e sam pomys(cid:245) jest wart dok(cid:245)adnie ZERO. Dopiero realizacja nadaje mu warto(cid:265)(cid:201). Ka(cid:290)dy mo(cid:290)e bra(cid:201) do woli moje pomys(cid:245)y i je remiksowa(cid:201), i realizowa(cid:201). Wol(cid:215) wymian(cid:215) my(cid:265)li ni(cid:290) paranoj(cid:215) i po- dejrzenia. Do tej pory si(cid:215) nie zawiod(cid:245)em. Owszem — czasem okazywa(cid:245)o si(cid:215), (cid:290)e kto(cid:265) na konferencji omawia(cid:245) podobny przypadek. Ba! Nawet podobny temat. Ale robili(cid:265)my to na swój sposób. I by(cid:245)o to raczej wynikiem przypadku. Jaki(cid:265) czas temu moja przyjació(cid:245)ka pracowa(cid:245)a nad prezentacj(cid:199) o statystykach, na które trzeba zwraca(cid:201) uwag(cid:215) przy wspó(cid:245)pracy z influencerami8. Na swoim profilu na Facebooku za- mie(cid:265)ci(cid:245)a pro(cid:265)b(cid:215). Chcia(cid:245)a, (cid:290)eby podsy(cid:245)a(cid:201) jej wszelkie przyk(cid:245)ady fatalnego product placement realizowanego przez mikro- i makroinfluencerów9. Bardzo szybko dosta(cid:245)a mnóstwo przyk(cid:245)a- dów. Przy takim zbieraniu informacji czy przyk(cid:245)adów radz(cid:215) jednak poprosi(cid:201), (cid:290)eby ludzie podsy(cid:245)ali Ci materia(cid:245)y w wiadomo(cid:265)ciach prywatnych. Po to (cid:290)eby z kolei nie wywo(cid:245)ywa(cid:201) zbyt d(cid:245)ugiego ci(cid:199)gu skojarze(cid:247) w jednym kierunku. W tym przypadku priming mo(cid:290)e bowiem spo- wodowa(cid:201), (cid:290)e ludziom b(cid:215)d(cid:199) si(cid:215) przypomina(cid:201) zbyt podobne przyk(cid:245)ady. (Z tego te(cid:290) samego 7 Torowanie, inaczej priming (z ang. to prime — poprzedza(cid:201), uprzedza(cid:201), przygotowywa(cid:201)) — zjawisko polegaj(cid:199)ce na zwi(cid:215)kszeniu prawdopodobie(cid:247)stwa wykorzystania okre(cid:265)lonej kategorii poznawczej w procesach percepcyjnych i my(cid:265)lowych wskutek wielokrotnej ekspozycji bod(cid:288)ca zaliczanego do tej kategorii b(cid:199)d(cid:288) bod(cid:288)ca semantycznie lub afektywnie powi(cid:199)zanego z t(cid:199) kategori(cid:199). 8 Influencer — w (cid:265)wiecie mediów spo(cid:245)eczno(cid:265)ciowych osoba mog(cid:199)ca mie(cid:201) wp(cid:245)yw na decyzje wielu ludzi, z którymi posiada trwa(cid:245)e relacje. Cz(cid:215)sto tym terminem okre(cid:265)la si(cid:215) twórców interne- towych o znacznym rozg(cid:245)osie, którzy posiadaj(cid:199) liczne grono odbiorców. 9 Takich przyk(cid:245)adów niestety jest mnóstwo. Jednym z ostatnich by(cid:245)a kampania Lenora realizowana z influencerami. Na jednej z kreacji na Instagramie Macademian Girl czyta(cid:245)a na dobranoc ksi(cid:199)(cid:290)ki swojemu p(cid:245)ynowi do p(cid:245)ukania tkanin. 49 Poleć książkęKup książkę PREZENTACJE. PO PROSTU! powodu warto unika(cid:201) podczas kreatywnej pracy tzw. burzy mózgów. Pierwsza — najpewniej ekstrawertywna i (cid:265)mia(cid:245)a osoba co(cid:265) powie, a potem reszta rozwinie my(cid:265)l w jednym kierunku). Jak wida(cid:201), materia(cid:245)y mo(cid:290)na zbiera(cid:201) wspólnie równie(cid:290) za po(cid:265)rednictwem mediów spo- (cid:245)eczno(cid:265)ciowych. Trzeba jednak bra(cid:201) pod uwag(cid:215), (cid:290)e te przyk(cid:245)ady, które przyjd(cid:199) ludziom do g(cid:245)owy pierwsze, b(cid:215)d(cid:199) równie(cid:290) tymi, które b(cid:215)d(cid:199) do(cid:265)(cid:201) cz(cid:215)sto najpowszechniej znane. A to stoi w sprzeczno(cid:265)ci z regu(cid:245)(cid:199) waluty spo(cid:245)ecznej. Je(cid:265)li jednak b(cid:215)dziesz mie(cid:201) to na uwa- dze i przeprowadzisz odpowiedni(cid:199) selekcj(cid:215), to na pewno zdob(cid:215)dziesz ciekawe materia(cid:245)y do prezentacji. Podczas tworzenia prezentacji biznesowych czy sprzeda(cid:290)owych warto czerpa(cid:201) z danych, które znaj(cid:199) Twoi wspó(cid:245)pracownicy. Powiedz im, nad czym pracujesz, i uruchom ci(cid:199)g skoja- rze(cid:247). Na pewno nie wszyscy od razu rzuc(cid:199) si(cid:215), (cid:290)eby Ci pomóc, ale z pewno(cid:265)ci(cid:199) skorzystasz z wiedzy i danych kolegów. By(cid:201) mo(cid:290)e b(cid:215)dziesz mia(cid:245)/a kiedy(cid:265) nawet okazj(cid:215) pracowa(cid:201) z dobrym dokumentalist(cid:199) czy dokumentalistk(cid:199). Tak jak ja pracowa(cid:245)em z Jaros(cid:245)awem Szczepanikiem przy mojej poprzedniej ksi(cid:199)(cid:290)ce Viral. Jak szerzy(cid:201) idee i tworzy(cid:201) wirusowe tre(cid:265)ci. 3.3. Przekle(cid:247)stwo pierwszej strony wyników Google Je(cid:265)li wpiszesz w wyszukiwark(cid:215) Google fraz(cid:215) most creative branding campaigns, dosta- niesz oko(cid:245)o 19 milionów wyników w 0,49 sekundy. Praktyka pokazuje, (cid:290)e najpewniej skupisz si(cid:215) na pi(cid:215)ciu pierwszych wynikach. By(cid:201) mo(cid:290)e na tych z pierwszej strony. Bardzo ma(cid:245)o prawdopodobne jest, (cid:290)e b(cid:215)dziesz szuka(cid:201) dalej. A to oznacza, (cid:290)e znajdziesz najpo- pularniejsze przyk(cid:245)ady, które znalaz(cid:245)o wcze(cid:265)niej równie(cid:290) najwi(cid:215)cej osób. Czyli zamiast czego(cid:265) wyj(cid:199)tkowego b(cid:215)dziesz mie(cid:201) to… do czego maj(cid:199) dost(cid:215)p inni. Google (cid:265)wietnie nadaje si(cid:215) do wyszukiwania definicji, danych, statystyk. Nieco gorzej wypada, gdy naprawd(cid:215) chcesz znale(cid:288)(cid:201) ciekawe studia przypadków, przyk(cid:245)ady czy histo- rie. O wiele lepsze s(cid:199) ksi(cid:199)(cid:290)ki, reporta(cid:290)e, filmy lub seriale dokumentalne. Warto te(cid:290) korzysta(cid:201) z Google Scholar. To tak(cid:290)e wyszukiwarka Google, ale zamiast prze- szukiwa(cid:201) wszystkie zasoby sieci, przeszukuje tylko zasoby akademickie. Je(cid:265)li wi(cid:215)c chcesz znale(cid:288)(cid:201) przyk(cid:245)ady bada(cid:247), ciekawe dane czy studia przypadków na okre(cid:265)lony temat, to na pewno warto tam zagl(cid:199)da(cid:201). Bardzo dobrym sposobem b(cid:215)dzie te(cid:290) systematyczne ogl(cid:199)danie prezentacji na stronie TED. Zw(cid:245)aszcza tych, pod którymi znajdziesz noty i linki do bada(cid:247) (to sekcje pod wideo — Further readings i Footnotes). Ja korzystam te(cid:290) dodatkowo z bada(cid:247) zgromadzonych na platformie EBSCO oraz z aplika- cji Researcher App. To pierwsze rozwi(cid:199)zanie jest niestety dost(cid:215)pne tylko dla akademików i studentów. Aplikacja jednak jest dost(cid:215)pna dla ka(cid:290)dego. Ma wersj(cid:215) mobiln(cid:199) i desktopow(cid:199). 50 Poleć książkęKup książkę ROZDZIA(cid:146) 3. ETAPY PRACY NAD PREZENTACJ(cid:107) — ZBIERANIE MATERIA(cid:146)ÓW W prosty sposób tworzysz konto i ustawiasz filtry tak, (cid:290)eby codziennie otrzymywa(cid:201) po- wiadomienia o interesuj(cid:199)cych Ci(cid:215) badaniach. Informacje i inspiracje znajdziesz wsz(cid:215)dzie. Musisz si(cid:215) tylko przygotowa(cid:201). By je szybko katalogowa(cid:201)! ZADANIE DLA CIEBIE Przetestuj wspomniane przeze mnie narz(cid:218)dzia do przeszukiwania i gromadzenia informacji. Uruchom te(cid:285) od czasu do czasu selektywn(cid:200) percepcj(cid:218) i zobacz, jak doskonale dzia(cid:239)a! Ja, przygotowuj(cid:200)c si(cid:218) do I Love Marketing, w(cid:239)(cid:200)czam selektywn(cid:200) percepcj(cid:218) odpowiednio wcze- (cid:258)niej. Dzi(cid:218)ki temu znalaz(cid:239)em na przyk(cid:239)ad kilka ciekawych przyk(cid:239)adów na wystawie Gdynia Design Days. Do zapami(cid:218)tania Twój mózg nieustannie gromadzi informacje. Czy tego chcesz, czy nie. Warto podej(cid:258)(cid:202) do tego procesu w sposób bardziej (cid:258)wiadomy. Przyda Ci si(cid:218) do tego mechanizm selektywnej percepcji i nawyk zapisy- wania (gromadzenia). Narz(cid:218)dzia do tego zapisywania (gromadzenia) dobierz tak, (cid:285)eby Ci odpowiada(cid:239)y. Mo(cid:285)e przydadz(cid:200) Ci si(cid:218) te wspomniane przeze mnie, mo(cid:285)e znajdziesz inne. Lepsze dla siebie. Pami(cid:218)taj, (cid:285)eby zbiera(cid:202) inspiracje nie tylko w miejscach oczywistych. Czytaj ksi(cid:200)(cid:285)ki, ogl(cid:200)daj reporta(cid:285)e i filmy dokumentalne. Id(cid:283) na wystaw(cid:218) i szukaj ciekawych bada(cid:241). To, (cid:285)e pracujesz na przyk(cid:239)ad w bran(cid:285)y IT, nie znaczy, (cid:285)e nie znajdziesz jakiego(cid:258) genialnego studium przypadku w sprawie kryminalnej. Nie ograni- czaj si(cid:218) tylko do swojego terytorium. A gdy trzeba, popro(cid:258) o pomoc innych! Rozmawiaj, poznawaj i zbieraj. A potem przeprowad(cid:283) selekcj(cid:218). 51 Poleć książkęKup książkę PREZENTACJE. PO PROSTU! 52 Poleć książkęKup książkę
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Prezentacje. Po prostu!
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: