Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00232 005380 21305829 na godz. na dobę w sumie
Prezes spółki z o.o. na urlopie wychowawczym - ebook/pdf
Prezes spółki z o.o. na urlopie wychowawczym - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 15
Wydawca: Wydawnictwo Wiedza i Praktyka Język publikacji: polski
ISBN: 978-8-3269-2806-2 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> poradniki >> zasoby ludzkie (hr)
Porównaj ceny (książka, ebook (-22%), audiobook).
Osoby prowadzące działalność gospodarczą mogą skorzystać z 3-letniego urlopu wychowawczego na takich samych zasadach jak pracownicy etatowi. Za okres urlopu prezes spółki (przedsiębiorca) zostanie objęty ubezpieczeniem społecznym, a składki ZUS zostaną opłacone za niego z budżetu państwa. Jesteś rodzicem - zobacz, jakie przysługują Tobie prawa.
Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Tytuł ebooka Prezes spółki z o.o. na wpisujesz i zadajesz styl urlopie wychowawczym Tytuł ebooka Autor Michał Koralewski w razie potrzeby podtytuł 1BQ15 Miejsce na numer produktowy Prezes spółki z o.o. na urlopie wykonawczym Wstęp Osoby prowadzące działalność gospodarczą mogą obecnie skorzystać z 3-letniego urlopu wychowawczego, na takich samych zasadach jak pracownicy etatowi. Za okres urlopu prezes spółki (przedsiębiorca) zostanie objęty ubezpieczeniem społecznym, a składki ZUS zostaną opłacone za niego z budżetu państwa. Właściciele spółek do 1 września 2013 roku nie mieli prawa korzystać z urlopu wychowawczego. W przypadku sprawowania opieki nad dzieckiem, osoby takie mogły jedynie zawiesić prowadzenie działalności gospodarczej na okres od 30 dni do 2 lat. Jednakże w okresie tym nie podlegały żadnym ubezpieczeniom. Nie miały więc prawa do opieki zdrowotnej, a okres urlopu nie wliczał im się do stażu pracy, co powodowało obniżenie przyszłych świadczeń emerytalnych. Od 1 września 2013 r. urlop wychowawczy przysługuje również osobom prowadzącym działalność gospodarczą oraz osobom współpracującym, jak również osobom zatrudnionym na podstawie umów zlecenia, osobom ubezpieczonym w KRUS, studentom oraz bezrobotnym. Prawa właścicieli spółek w tym zakresie zostały zrównane z prawami 2 Prezes spółki z o.o. na urlopie wykonawczym pracowników etatowych. Tym samym przedsiębiorcy, którzy zdecydują się na sprawowanie opieki na dzieckiem, nabywają prawo do 3-letniego urlopu wychowawczego, nie dłużej jednak niż do ukończenia przez dziecko 5. roku życia. W przypadku dziecka, które z powodu stanu zdrowia potwierdzonego orzeczeniem o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności wymaga osobistej opieki prezesa spółki, prawo do urlopu wychowawczego następuje przez okres do 6 lat, nie dłużej jednak niż do ukończenia przez dziecko 18. roku życia. Składki ZUS za prezesa spółki w takim przypadku są opłacone z budżetu państwa. Nowe przepisy - podział przedsiębiorców Nowe przepisy dzielą przedsiębiorców, w tym prezesów spółek, na dwie kategorie: 1) Osoby prowadzące działalność gospodarczą (oraz osoby z nimi współpracujące), które były ubezpieczone z tego tytułu przez co najmniej 6 miesięcy oraz 2) Osoby prowadzące działalność gospodarczą (lub współpracujące) krócej niż 6 miesięcy. 3 Wydawca: Weronika Wota Prezes spółki z o.o. na urlopie wykonawczym Redaktor naczelny grupy: Urszula Wróblewska Autor Michał Koralewski Zdjęcia w numerze pochodzą z: www.fotolia.pl ISBN:978-83-269-2 Wydawnictwo Wiedza i Praktyka sp. z .o.o. 03-918 Warszawa, ul. Łotewska 9a Tel. 22 518 29 29, faks 22 617 60 10, NIP: 526-19-92-256 Numer KRS: 0000098264 – Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, Sąd Gospodarczy XIII Wydział Gospodarczy Rejestrowy. Wysokość kapitału zakładowego: 200.000 zł Copyright by Wydawnictwo Wiedza i Praktyka sp. z o.o. Warszawa 2014 „Prezes spółki z o.o. na urlopie wychowawczym” wraz z przysługującym Czytelnikom innymi elementami dostępnymi w subskrypcji (e-letter, strona www i inne) chronione są prawem autorskim. Przedruk materiałów opublikowanych w „Prezes spółki z o.o. na urlopie wychowawczym” oraz w innych dostępnych elementach subskrypcji – bez zgody wydawcy – jest zabroniony. Zakaz nie dotyczy cytowania publikacji z powołaniem się na źródło. Publikacja „Prezes spółki z o.o. na urlopie wychowawczym” została przygotowana z zachowaniem najwyższej staranności i wykorzystaniem wysokich kwalifikacji, wiedzy i doświadczenia autorów oraz konsultantów. Zaproponowane w publikacji „Prezes spółki z o.o. na urlopie wychowawczym” oraz w innych dostępnych elementach subskrypcji wskazówki, porady i interpretacje nie mają charakteru porady prawnej. Ich zastosowanie w konkretnym przypadku może wymagać dodatkowych, pogłębionych konsultacji. Publikowane rozwiązania nie mogą być traktowane jako oficjalne stanowisko organów i urzędów państwowych. W związku z powyższym redakcja nie może ponosić odpowiedzialności prawnej za zastosowanie zawartych w publikacji „Prezes spółki z o.o. na urlopie wychowawczym” lub w innych dostępnych elementach subskrypcji wskazówek, przykładów, informacji itp. do konkretnych przykładów. Wydawca nie odpowiada za treść zamieszczonej reklamy; ma prawo odmówić zamieszczenia reklamy, jeżeli jej treść lub forma są sprzeczne z linią programową bądź charakterem publikacji oraz interesem Wydawnictwa Wiedza i Praktyka. Centrum Obsługi Klienta: Tel: 22 518 29 29 e-mail: cok@wip.pl 16 1BQ15
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Prezes spółki z o.o. na urlopie wychowawczym
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: