Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00823 022938 20425839 na godz. na dobę w sumie
Programowanie dla początkujących - ebook/pdf
Programowanie dla początkujących - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 72
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-283-1911-0 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> programowanie >> techniki programowania
Porównaj ceny (książka, ebook (-45%), audiobook).

Poznaj świat programowania!

Dzięki tej książce: Jeżeli chcesz się nauczyć programować, musisz poznać podstawowe zasady i typowe konstrukcje — pętle, instrukcje warunkowe i zmienne, które są wspólne dla wszystkich powszechnie używanych języków programowania. Jeżeli zamierzasz ugruntować fundamenty, by uczyć się konkretnych języków, sięgnij po tę książkę.

Dzięki niej napiszesz i uruchomisz swój pierwszy program. Następnie nauczysz się pobierać dane od użytkownika, zapisywać wyniki w plikach oraz zrozumiesz, jak działają zmienne. Kolejny krok to nauka korzystania z pętli i instrukcji warunkowych — w ten sposób będziesz w stanie zaimplementować wiele nawet bardzo zaawansowanych programów. Mark Lassoff wszystkie koncepcje prezentuje na przykładzie języka Python, którego składnia jest zbliżona do innych języków, takich jak: JavaScript, Java czy C. Sięgnij po tę książkę i wkrocz w świat programowania!

Czytając niniejszą książkę i samodzielnie pisząc przedstawione w niej przykłady, opanujesz podstawy programowania. Swój pierwszy program napiszesz już w pierwszym rozdziale książki. W drugim rozdziale, poznasz podstawowe zagadnienia wejścia-wyjścia. W rozdziale trzecim zaczniesz korzystać ze zmiennych — pojęcia mającego kluczowe znaczenie w każdym języku programowania. Rozdział czwarty został poświęcony instrukcjom warunkowym i pętlom; natomiast w piątym poznasz struktury, przeznaczone do przechowywania różnych rodzajów danych. W ostatnim, szóstym rozdziale książki zaczniesz tworzyć klasy i obiekty, poznając tym samym podstawy programowania obiektowego.

Wkrocz w świat programowania!

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Tytuł oryginału: Programming for Absolute Beginners Tłumaczenie: Piotr Rajca Projekt okładki: Studio Gravite / Olsztyn; Obarek, Pokoński, Pazdrijowski, Zaprucki Materiały graficzne na okładce zostały wykorzystane za zgodą Shutterstock Images LLC. ISBN: 978-83-283-1908-0 © 2014 by LearnToProgram.tv, Incorporated. All rights reserved. No part of this document may be reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording, or otherwise, without prior written permission of LearnToProgram.tv, Incorporated. Polish edition copyright © 2016 by Helion SA. All rights reserved. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną, a także kopiowanie książki na nośniku filmowym, magnetycznym lub innym powoduje naruszenie praw autorskich niniejszej publikacji. Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Autor oraz Wydawnictwo HELION dołożyli wszelkich starań, by zawarte w tej książce informacje były kompletne i rzetelne. Nie biorą jednak żadnej odpowiedzialności ani za ich wykorzystanie, ani za związane z tym ewentualne naruszenie praw patentowych lub autorskich. Autor oraz Wydawnictwo HELION nie ponoszą również żadnej odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe z wykorzystania informacji zawartych w książce. Wydawnictwo HELION ul. Kościuszki 1c, 44-100 GLIWICE tel. 32 231 22 19, 32 230 98 63 e-mail: helion@helion.pl WWW: http://helion.pl (księgarnia internetowa, katalog książek) Drogi Czytelniku! Jeżeli chcesz ocenić tę książkę, zajrzyj pod adres http://helion.pl/user/opinie/propoc Możesz tam wpisać swoje uwagi, spostrzeżenia, recenzję. Printed in Poland. • Kup książkę • Poleć książkę • Oceń książkę • Księgarnia internetowa • Lubię to! » Nasza społeczność SPIS TREŚCI O autorze ........................................................................................................... 7 O autorze kursu ................................................................................................ 7 Rozdział 1. Pisanie pierwszego programu ..............................................9 Czego nauczymy się z tej książki? .................................................................. 10 Przygotowywanie środowiska do programowania ....................................... 11 Pisanie i uruchamianie pierwszego programu .............................................. 15 Wyjaśnienie polecenia print ........................................................................... 20 Rozdział 2. Wejście i wyjście .................................................................23 Instrukcje input ............................................................................................... 23 Sparametryzowane dane wejściowe .............................................................. 26 Zapisywanie danych w plikach ...................................................................... 28 Rozdział 3. Zmienne ..............................................................................31 Deklarowanie i inicjalizacja zmiennych ....................................................... 31 Operacje arytmetyczne na zmiennych .......................................................... 34 Stosowanie łańcuchów znaków ...................................................................... 36 Rozdział 4. Instrukcje warunkowe i pętle .............................................39 Proste instrukcje warunkowe ......................................................................... 39 Co jeszcze? ....................................................................................................... 41 Złożone wyrażenia warunkowe ..................................................................... 42 Złożone instrukcje warunkowe — instrukcja elif ......................................... 44 Pętle while ....................................................................................................... 45 Nie próbujcie tego w domu! ........................................................................... 47 Rozdział 5. Operacje na danych ............................................................49 Listy .................................................................................................................. 49 Edycja elementów list ..................................................................................... 52 Stosowanie funkcji list .................................................................................... 53 Krotki ............................................................................................................... 54 Słowniki ........................................................................................................... 55 5 Poleć książkęKup książkę Spis treści Rozdział 6. Podsumowanie wiedzy .......................................................59 Klasy a obiekty ................................................................................................ 59 Tworzenie klas w języku Python .................................................................... 61 Dodawanie metod do klasy ............................................................................ 63 Tworzenie wielu instancji .............................................................................. 64 6 Poleć książkęKup książkę ROZDZIA(cid:224) 5. OPERACJE NA DANYCH W poprzednim rozdziale poznałeś struktury sterujące, instrukcje warunkowe oraz pętle — konstrukcje, które mają kluczowe znaczenie we wszystkich językach programowania, pozwalają one bowiem programom podejmować decyzje na podstawie kryteriów określanych przez programistów. Z kolei w tym rozdziale skoncentrujemy się na danych i sposobach ich przechowywania. Przedstawię w nim trzy struktury danych: listy, krotki oraz słowniki. Dotychczas nie poświęcaliśmy zbyt wiele uwagi zagadnieniom związanym z danymi, ale najłatwiej można sobie je wyobrazić jako zorganizowane informacje. Różne typy informacji są organizowane na różne sposoby. Na przykład, jeśli dane dotyczą planowanych zakupów, to optymalnym sposobem ich organizacji będzie lista. Jeżeli jednak konieczne będzie zapisanie ocen uczniów z różnych przedmiotów w pewnym okresie czasu, to lista już w ogóle się do tego nie nada. Istnieje wiele różnych struktur danych, których używają programiści, a każda z nich jest zoptymalizowana pod kątem innego typu danych. Zacznijmy od prostej listy zakupów. LISTY Zapewne każdy kiedyś korzystał z listy zakupów, lecz nie wszyscy mieli okazję zapisywać ją w kodzie programu w języku Python. Poniższy kod pokazuje, jak można to zrobić: groceries = [ jablka , ziemniaki , chleb , mleko , maslo , (cid:180) pomarancze , salata , cukier , platki ] 49 Poleć książkęKup książkę Programowanie dla początkujących W odróżnieniu od zmiennych, które przechowują jedną daną, powyższa lista umożliwiła zapisanie wielu elementów. Bez trudu można sobie wyobrazić mnóstwo sytuacji, w których zastosowanie listy byłoby bardzo wygodne. W powyższym przykładzie wszystkie elementy listy są łańcuchami znaków. Równie dobrze można jednak tworzyć listy zawierające liczby zmiennoprzecinkowe, liczby całkowite lub liczby obu tych typów. Poniżej przedstawiłem listę liczb zmiennoprzecinkowych: gpas = [ 3.25, 2.26, 1.99, 3.55, 4.0, 3.21, 2.56, 3.06 , 2.72 ] A teraz zacznie się robić ciekawiej. Ponieważ w języku Python listy są traktowane jak obiekty, udostępniają kilka wbudowanych poleceń umożliwiających operowanie na nich i na ich zawartości. To ma naprawdę duże znaczenie, gdyż dostępne funkcje pozwalają na wykonywanie takich operacji jak zliczanie liczby elementów bądź ich sortowanie. Oczywiście takie operacje można także wykonywać, używając samodzielnie napisanego kodu, lecz wymagałoby to naprawdę wiele pracy. UWAGA: Więcej informacji o obiektach znajdziesz w następnym rozdziale, dlatego jeśli to pojęcie nie jest Ci jeszcze znane, nie masz się czym przejmować. Zanim przejdziemy do kolejnych, bardziej złożonych zagadnień, warto jeszcze poświęcić nieco uwagi sposobom pobierania danych z list. W tym celu wpisz w edytorze program, którego kod zawiera dwie przedstawione wcześniej listy i kilka dodatkowych instrukcji: groceries = [ jablka , ziemniaki , chleb , mleko , maslo , (cid:180) pomarancze , salata , cukier , platki ] gpas = [ 3.25, 2.26, 1.99, 3.55, 4.0, 3.21, 2.56, 3.06 , 2.72 ] print groceries[0] print groceries[4] print gpas[3] Kiedy już upewnisz się, że poprawnie wpisałeś kod programu, zapisz go i wykonaj za pomocą polecenia python. Jego wyniki będą takie same jak na rysunku 5.1. 50 Mark A. Lassoff Poleć książkęKup książkę Rozdział 5. Operacje na danych Rysunek 5.1. Program wyświetlający dane pobierane z listy wykonany w serwisie Koding.com W powyższym przykładzie szczególną uwagę zwróć na instrukcje print. Jak widać, każda z nich odwołuje się do jednej ze zdefiniowanych wcześniej list i do konkretnego indeksu w ramach danej listy zapisanego w nawiasach kwadratowych. W języku Python, podobnie jak w większości innych języków programowania, listy są indeksowane, co oznacza, że każdemu ich elementowi jest przyporządkowywana liczba, której można używać, by odwołać się do danego elementu. Pierwszy element listy zawsze ma indeks o wartości 0. W przypadku przedstawionej w przykładzie listy zakupów indeksy jej elementów będą miały następującą postać: INDEKS ELEMENT LISTY 0 1 2 3 4 5 6 7 8 jablka ziemniaki chleb mleko maslo pomarancze salata cukier platki Odwołanie służące do pobierania danych z list ma następującą, ogólną postać, przedstawioną tutaj w połączeniu z poleceniem print: print nazwaListy[indeks] Listy 51 Poleć książkęKup książkę Programowanie dla początkujących Jeśli masz jakieś doświadczenia związane z korzystaniem z innych języków programowania, to zauważyłeś zapewne, że listy są bardzo podobne do tablic. Jeśli to zauważyłeś, to miałeś rację! W kontekście listy trzeba pamiętać o jeszcze jednym zagadnieniu. Otóż długość list zależy wyłącznie od ich zawartości. Jakakolwiek próba odwołania się do nieistniejącego indeksu spowoduje zakończenie programu i wyświetlenie komunikatu o błędzie. W ramach testu dodaj do poprzedniego programu poniższy wiersz kodu: print gpas[17] Po wprowadzeniu tej zmiany próba wykonania programu spowoduje wyświetlenie wyników przedstawionych na rysunku 5.2. Rysunek 5.2. Próba odwołania się do indeksu spoza zakresu listy spowoduje wyświetlenie błędu EDYCJA ELEMENTÓW LIST Indeksów można także używać do zmieniania wartości elementów list. Do tego celu używana jest instrukcja przypisania, taka sama jak w przypadku przypisywania wartości do zwyczajnych zmiennych. Poniższa instrukcja zmieni wartość pierwszego elementu listy gpas: gpas[0] = 4.0 Zwróć uwagę, że ta instrukcja nie zmienia indeksów pozostałych elementów listy. 52 Mark A. Lassoff Poleć książkęKup książkę Rozdział 5. Operacje na danych STOSOWANIE FUNKCJI LIST Jak już wspomniałem, listy są obiektami, a to daje możliwość stosowania wielu funkcji skojarzonych z tymi obiektami. Warto zajrzeć do oficjalnej dokumentacji języka, by poznać dostępne funkcje operujące na listach. Dokumentacja j(cid:218)zyka Python obejmuj(cid:200)ca funkcje wykonuj(cid:200)ce operacje na listach jest dost(cid:218)pna na stronie https://docs.python.org/2/tutorial/datastructures.html. Aby przetestować jedną z tych funkcji, a konkretnie funkcję append(), dodaj do poprzedniego programu dwa poniższe wiersze kodu: groceries.append( kurczak ) print groceries Jak widać, funkcja append() została poprzedzona kropką i dodana do nazwy listy. W powyższym przypadku wywołanie funkcji append() doda łańcuch znaków kurczak do pierwszego dostępnego elementu listy. Oczywistym jest, że zastosowanie tej funkcji spowodowało powiększenie długości listy. Po dodaniu powyższego kodu do wcześniejszego programu i jego wykonaniu program wyświetli wyniki przedstawione na rysunku 5.3. Rysunek 5.3. Warto zauważyć, że w zawartości listy wyświetlonej za pomocą polecenia print znalazł się także łańcuch znaków kurczak Warto przetestować jeszcze jedną z funkcji operujących na listach. Funkcja sort() robi dokładnie to, co sugeruje jej nazwa — sortuje elementy listy. Stosowanie funkcji list 53 Poleć książkęKup książkę Programowanie dla początkujących Można jej używać analogicznie jak funkcji append(). Poniżej przedstawiłem kolejne dwa wiersze kodu, które należy dodać do przykładowego programu. groceries.sort() print Posortowane zakupy: , groceries Uruchom teraz ten programu za pomocą polecenia python, a wygeneruje on wyniki przedstawione na rysunku 5.4. Rysunek 5.4. Po wywołaniu funkcji sort() lista groceries zostanie przeindeksowana. W elemencie o indeksie 0 zostanie zapisany łańcuch chleb , w elemencie o indeksie 1 — łańcuch cukier , i tak dalej KROTKI Krotki są bardzo podobne do list, choć różnią się od nich pod jednym bardzo ważnym względem: nie są dynamiczne. Po zdefiniowaniu krotki jej elementy nie mogą być zmieniane. Zacznijmy od napisania nowego programu, demonstrującego tworzenie i stosowanie krotek: widths = (600, 800, 1024, 1280, 1366, 1920) print widths print widths[2] widths[0] = 500 Po uruchomieniu program ten wygeneruje wyniki przedstawione na rysunku 5.5. 54 Mark A. Lassoff Poleć książkęKup książkę Rozdział 5. Operacje na danych Rysunek 5.5. Warto zwrócić uwagę, że można się odwoływać zarówno do całej krotki, jak i do jej konkretnego elementu, jednak próba przypisania wartości wybranemu elementowi krotki spowodowała zgłoszenie błędu. Krotki nie są dynamiczne, dlatego po zainicjowaniu ich wartości nie można zmieniać Krotki służą do przechowywania danych, które nie zmieniają się w trakcie działania programu. Na przykład w programie przedstawionym powyżej jest bardzo mało prawdopodobne, by zdefiniowane w krotce szerokości ekranów uległy zmianie. SŁOWNIKI Słowniki są kolejną strukturą danych dostępną w języku Python. Idealnie się one nadają do przechowywania par danych, określanych także czasami jako pary klucz – wartość. W przypadku danych tego typu, zamiast indeksów liczbowych, każda informacja jest indeksowana przy użyciu klucza, którego postać określa programista. Przykładami danych, które z powodzeniem można zapisywać za pomocą słowników, są nazwy województw i ich stolic albo nazwy miast i ich kody pocztowe. Przeanalizujmy następujący program demonstrujący zastosowanie słowników: states = { dolnoslaskie : Wroclaw , lubelskie : Lublin , malopolskie : Krakow , pomorskie : Gdansk , slaskie : Katowice , wielkopolskie : Poznan } print states[ slaskie ] Słowniki 55 Poleć książkęKup książkę Programowanie dla początkujących Po uruchomieniu powyższego programu w wierszu poleceń wyświetli on łańcuch znaków slaskie. Najważniejsze jednak w tym przykładzie jest to, że kluczem skojarzonym z wartością Katowice jest slaskie . Zwrócić uwagę na polecenie print oraz sposób, w jaki odwołuje się ono do wartości zapisanej w słowniku (przedstawiony na rysunku 5.6). Rysunek 5.6. Sposób odwoływania się do wartości przechowywanych w słowniku W języku Python słowniki, podobnie jak listy, są obiektami, z którymi są skojarzone funkcje. Przyjrzymy się zatem nieco dokładniej jednej z takich funkcji. Zmodyfikuj w poniższy sposób kod poprzedniego programu: states = { dolnoslaskie : Wroclaw , lubelskie : Lublin , malopolskie : Krakow , pomorskie : Gdansk , slaskie : Katowice , wielkopolskie : Poznan } print states print Wartosci: , states.values() print Klucze: , states.keys() Kiedy wprowadzisz te zmiany i uruchomisz program z poziomu wiersza poleceń, wyświetli on wyniki przedstawione na rysunku 5.7. Rysunek 5.7. Wyniki przedstawiające zastosowanie dwóch funkcji słowników: values() i keys() 56 Mark A. Lassoff Poleć książkęKup książkę Rozdział 5. Operacje na danych Jak widać, funkcja values() zwraca wszystkie wartości zapisane w słowniku, natomiast funkcja keys() — wszystkie klucze. Ten krótki rozdział może stanowić jedynie ogólny wstęp do zagadnień korzystania z danych w pisanych programach. Niemal każdy program, w mniejszym lub większym stopniu, operuje na danych. Dlatego efektywne posługiwanie się danymi jest bardzo ważnym elementem zestawu narzędzi każdego programisty. Słowniki 57 Poleć książkęKup książkę Programowanie dla początkujących 58 Mark A. Lassoff Poleć książkęKup książkę SKOROWIDZ biblioteka, 27 B D dane, 49 konwersja, 25 typ, Patrz: typ wejściowe, 23 zapisywanie w pliku, 28 E edytor tekstów, 15 nano, 15 vi, Patrz: vi H Hosmer Jonathan, 14 I instrukcja elif, 44, 45 if, 40, 45 if else, 41, 45 input, 23, 25 raw_input, 25 warunkowa, 39, 42, 44 warunek, 40 interpreter, 15 iteracja, 45 J język Python, Patrz: Python K klasa, 59 instancja, 59 tworzenie, 61, 64 metoda, 60 dodawanie, 63 tworzenie, 61 właściwość, 60 kod formatujący, 15 Koding.com, 13 komentarz, 32 krotka, 54 L całkowita, 20, 25, 32 zmiennoprzecinkowa, 20, 25, 32, liczba 33 lista, 49 dodawanie danych, 53 edycja danych, 52 indeks, 51, 52 liczba elementów, 50 pobieranie danych, 50, 51 sortowanie, 50, 53 Ł łańcuch znaków, 18, 25, 32, 36 długość, 37 67 Poleć książkęKup książkę Skorowidz nano, 15 plik, 18 polecenie, 21 N O obiekt, 59 operacja arytmetyczna, 34, 35 na łańcuchach znaków, 36, 37 operator !=, 42 ==, 42 and, 43 porównania, 42 przypisania, 32 P para klucz – wartość, 55 pętla, 39, 45 nieskończona, 47 while, 45, 46 polecenie append, 53 file.write, 29 import, 27 print, 18, 20, 51 sort, 53 procesor tekstów, 15 program Terminal, Patrz: Terminal uruchamianie, 18 Python, 11, 13, 14 bloki kodu, 40 interpreter, Patrz: interpreter rozszerzenie, 18 tryb interaktywny, 35 68 S słownik, 55, 56 słowo kluczowe class, 61 Terminal, 11 typ, 31, 32 T V vi, 15 plik zapisywanie, 18 polecenie, 21 tryb poleceń, 15, 17 wstawiania, 16 W wartość logiczna, 40 wiersz poleceń, 11, 15, 17, 23, 24, 26 argument, 26, 27 wyrażenie, 20 arytmetyczne, 34 Z zmienna, 24 deklarowanie, 31 dynamiczna, 33 inicjalizacja, 31 znak !=, 42 #, 32 , 34 ==, 42 Poleć książkęKup książkę
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Programowanie dla początkujących
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: