Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00308 005706 22760028 na godz. na dobę w sumie
Przecież świat nie jest taki... - ebook/pdf
Przecież świat nie jest taki... - ebook/pdf
Autor: Liczba stron:
Wydawca: E-bookowo Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-7859-951-7 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> poezja
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

‘’Przecież świat nie jest taki” to tomik/śpiewnik, który zawiera teksty i piosenki.

 

Autor próbuje się zmierzyć ze swoimi ograniczeniami fizycznej niepełnosprawności.Tym razem prezentuje utwory liczne, które są zapisem zdarzeń, ale nie tylko.

 

 

Chciałbym przedstawić Państwu książkę o wydarzeniach w moim życiu. Czuję, że ten zbiór moich przemyśleń i obserwacji powstał w odpowiednim momencie mojej drogi. Wszystkie utwory są dla mnie ważne.

 

Zapraszam,

Wiktor

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Wiktor Okrój Przecież świat nie jest taki © Copyright by Wiktor Okrój e-bookowo Projekt okładki: Wiktor Okrój / e-bookowo Muzyka: Wiktor Okrój Fotografie: Anna Dzięgiel, Ewelina Miś Grafika: Paweł Dzięgiel – Pablo Wydawca: Wydawnictwo internetowe e-bookowo www.e-bookowo.pl Kontakt: wydawnictwo@e-bookowo.pl ISBN 978-83-7859-951-7 Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie, rozpowszechnianie części lub całości bez zgody wydawcy zabronione. Wydanie I 2018 Fotografia: Ewelina Miś Kraków 2015 Bardzo dziękuję Ani i Pawłowi Dzięgiel i innym dobrym duchom za pomoc i wsparcie na co dzień. 4 Po-słowie Zanim postawimy sobie pytanie, o czym jest najnowszy wybór tekstów Wiktora Okroja, należy poszukać odpowiedzi na pyta- nie z zakresu poetyki o formę. Zapis bowiem strof z powtarzają- cymi się zwrotkami i poszczególnymi wersami, ich melodyjność i świadomość tego, że autor napisał już niejedną piosenkę, suge- rują, że mamy do czynienia z tekstami piosenek, do których mu- zyka już została lub wkrótce zostanie skomponowana. Lecz re- freny i powtórzenia zastosowane tutaj mogą wyróżniać również utwór liryczny. Oba odbiory tego tomiku są uprawomocnione, oba inspirują, choć każdy w innym czasie i w odmienny sposób. Jaki jest świat Wiktora Okroja? Za tytułowym zwrotem Przecież świat nie jest taki może kryć się wiele różnych opowieści. Spró- bujmy przyjrzeć się tym, które wypowiedziane zostały w formie refrenu piosenki i utworu poetyckiego. Refren, czyli każdy wers powtarzający się w toku utworu, w brzmieniu identycznym lub lekko zmienionym, szczególnie w zakończeniu strofy jest bo- wiem kluczem do zrozumienia przesłania niniejszego wyboru tekstów. Tym bardziej, że refren, a właściwie refreny, w omawia- nych wierszach przybierają zróżnicowane formy. W wierszu Je- stem operatorem wózka refren – tak jak w klasycznej piosence – powtarzający się po każdej zwrotce – stanowi motyw przewodni utworu i opis podstawowego sposobu funkcjonowania podmiotu 5 lirycznego, tutaj niewątpliwie tożsamego z autorem. Refren ten kończy dodatkowo powtarzający się wers (8 razy w całym utwo- rze!): mogę śmigać po wszystkich fajnych szlakach, który jest już nie tylko opisem rzeczywistości, lecz stanowi pozytywne otwar- cie na świat, także nieograniczonej wyobraźni. W Nie już kto mnie lizać refren powtarza się dwukrotnie po każdej ze zwrotek. Ale jest to refren otwierający inną perspektywę niż cały tekst – jeżeli narracja dotyczy przeszłości (wspomnienia o psie, który odszedł) to refren jest otwarciem na przyszłość: (…) tylko jeszcze mam tę nadzieję / że twoja dusza do świata leci / tam gdzie się biega bez końca tak. Nadziei zawartej w tym przesłaniu podkre- ślać nie trzeba. Niejednokrotnie – w utworach Wiktora Okroja – refren pełni rolę mantry zaklinające rzeczywistość, przynoszącej uspokojenie, aktywizującej energię: Przecież mój świat nie jest taki szary / nawet kiedy dzień jest trochę skwarny / idę cały czas do przodu drogą / nawet kiedy zakręt jest dziś wielki. Podobny wydźwięk mają trzy razy dwukrotnie powtórzone – raz po razie – wersy: Przestać bać się tak sobie marzyć; kiedy sprawa jest tak całkiem nierealna; ale przecież zawsze wyjadę na szlak. W pio- sence o kawie autor powtarza: w sumie moja jest tylko jedna ta fraza. We wszystkich zacytowanych utworach, obok powtórzeń, wstępują także śpiewane refreny. Odrębnym przykładem jest piosenka Siemano Mariano. Zrytmizowanie tekstu nastąpiło tutaj przy użyciu zwrotek zbu- dowanych w oparciu o zasady tautogramu zaczynającego się od zwrotu siemano Mariano i od wzmocnionego zaimka wskazują- cego to to. Obie te zwrotki pełnią rolę refrenu. Czytelnikowi nie 6 pozostaje nic innego jak uśmiechnąć się przyjaźnie do Mariana z Estery. Jeżeli jakiś zwrot się powtarza, często wielokrotnie w obrębie całego utworu, zostaje nie tylko lepiej zrozumiany, ale i zapa- miętany. Wzmocniony melodią brzmi jeszcze dłużej. Czemu służą owe pozytywne powtórzenia i refreny? Czy tylko pogodne- mu wydźwięku przesłań analizowanych tekstów? A może są one mantrami przeznaczonymi dla także dla autora, by – w chwi- lach trudnych, chwilach zwątpienia i piętrzących się trudności – mógł zanucić samego siebie i odsunąć na bok szarość i smutek? Jeżeli codzienna walka ma zakończyć się wygraną niezbędne jest podtrzymywanie bojowego ducha. To wszak podstawowa rola pieśni utrwalona przez wieki. Beata Anna Symołon 7 Fotografia: Anna Dzięgiel Zainspirowany piosenką Tomasza Szweda „Poradnik począt- kującego kierowcy” w 2006 roku zaczął pisać własne wiersze oraz teksty piosenek. Opowiada w nich o blaskach i cieniach swojego życia. Opisując to, co jest ważne, mniej ważne, przy- jemne, a czasem trudne i bolesne używa prostego języka, przez co dociera do każdego. Mimo trudności wynikających z niepeł- nosprawności ambitnie dąży do spełnienia swoich marzeń po- jawiając się w różnych miejscach, by dzielić się z innymi swoimi talentami, a także wielką siłą i radością życia. Spotkania autor- skie odbywały się między innymi w klubie Moliere w Krakowie, w Staromiejskim Centrum Kultury Młodzieży, a także w Spe- cjalnym Ośrodku Szkolno wychowawczym dla Dzieci Niewido- 8 mych i Słabo Słyszących w Krakowie, udzielał również wywiadu w Radio Kraków. Uczestniczył w spotkaniach Koła Młodych przy Stowarzyszeniu pisarzy Polskich w Krakowie prowadzo- nych przez prof. Bogusława Żurakowskiego. W 2011 roku za- czął komponować muzykę. Na podstawie jego tekstów i muzyki został zrealizowany spektakl pt. „Nie ma jak na wsi” w reżyserii Aleksandry Barczyk. Wiosną 2016 powstał projekt Artystyczny „Nie waż się pisać”. Pomysłodawcą i reżyserem jest Joanna Paw- lik. Krakowska artystka. W 2017 powstaje dokument Inki Boguckiej „Ludzie Numery”. 9 Przecież świat nie jest taki Chociaż nigdy nie biegam za piłką Miałem nie raz problemy z żyłką żeby sobie móc złapać smaczną rybkę moje dłonie ciągle na bok uciekały Przecież mój świat nie jest taki szary nawet kiedy dzień jest trochę skwarny idę cały czas do przodu drogą nawet kiedy zakręt jest dziś wielki Kiedyś chciałem wejść na nasze piękne góry ŻEBY zostać bliżej naszej natury Ale droga była strasznie krzywa Mogłem powiedzieć życie moje jest do kitu Przecież mój świat nie jest szary Kiedyś chciałem nawet jeździć na nartach Chociaż nigdy nie byłem w dzikich Alpach Prawdę mówiąc jest fajnie tak po śmigać Widzieć jaki świat jest z góry malutki Przecież mój świat nie jest szary 10 17
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Przecież świat nie jest taki...
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: