Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00585 008413 21041420 na godz. na dobę w sumie
Przedłużanie kadencji dyrektorów szkół w okresie reformy oświaty - ebook/pdf
Przedłużanie kadencji dyrektorów szkół w okresie reformy oświaty - ebook/pdf
Autor: , , Liczba stron: 76
Wydawca: Wiedza i Praktyka Język publikacji: polski
ISBN: 9788326962615 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> inne
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Publikacja opisuje sytuację prawną dyrektorów, wicedyrektorów i nauczycieli na innych stanowiskach kierowniczych w okresie wdrażania reformy oświatowej. Nie wszyscy utrzymają stanowiska. Omawia zasady przedłużania kadencji dyrektorów szkół i postępowania przy odwołaniu wicedyrektorów. Ponadto zawiera odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania i wzory dokumentów do wykorzystania.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Polecamy nasze pozostałe publikacje: Dariusz Skrzyński, Michał Kowalski, Leszek Zaleśny Przedłużanie kadencji dyrektorów szkół w okresie reformy oświaty Dostępne pod adresem: hħ p://fabrykawiedzy.com 3 0 1 O O U Cena bruħ o 39,oo zł P R O F E S J O N A L N E P U B L I K A C J E D L A S Z K Ó Ł I P L A C Ó W E K O Ś W I AT O W Y C H UOO103-Okladka.indd 1 UOO103-Okladka.indd 1 30.03.2017 12:21:57 30.03.2017 12:21:57 Przedłużanie kadencji Przedłużanie kadencji dyrektorów szkół dyrektorów szkół w okresie reformy w okresie reformy oświaty oświaty UOO103-Srodki.indd 1 UOO103-Srodki.indd 1 30.03.2017 12:22:50 30.03.2017 12:22:50 Autorzy: Dariusz Skrzyński prawnik, specjalista z zakresu prawa oświatowego, prawa pracy i prawa autorskiego Michał Kowalski radca prawny, specjalista z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych oraz prawa oświatowego Leszek Zaleśny ekspert w zakresie prawa oświatowego i specjalista w zakresie organizacji i zarządzania oświatą Redaktor: Dariusz Skrzyński Menedżer produktu: Paulina Krzyżanowska Kierownik marketingu i sprzedaży: Julita Lewandowska-Tomasiuk Zdjęcie na okładce: fotolia.pl Projekt graficzny okładki: Piotr Fedorczyk Korekta: Zespół Koordynator produkcji: Magdalena Huta Druk: Miller Skład i łamanie: Raster studio ISBN 978-83-269-6261-5 Copyright by Wydawnictwo Wiedza i Praktyka sp. z o.o. Warszawa 2017 Wydawnictwo Wiedza i Praktyka sp. z o.o. ul. Łotewska 9a, 03-918 Warszawa tel. 22 518 29 29, faks 22 617 60 10, e-mail: cok@wip.pl NIP: 526-19-92-256, KRS: 0000098264 – Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Wysokość kapitału zakładowego 200.000 zł Publikacja „Przedłużanie kadencji dyrektorów szkół w okresie reformy oświaty” została przygotowana z zachowaniem najwyższej staranności i wykorzystaniem wysokich kwalifi- kacji, wiedzy oraz doświadczenia jej twórców. Zaproponowane w niej wskazówki, porady i interpretacje dotyczą sytuacji typowych. Ich zastosowanie w konkretnym przypadku może wymagać dodatkowych, pogłębionych konsultacji. Opublikowane rozwiązania nie mogą być traktowane jako oficjalne stanowisko organów i urzędów państwowych. W związku z po- wyższym autorzy, konsultanci oraz redakcja nie mogą ponosić odpowiedzialności prawnej za zastosowanie zawartych w publikacji „Przedłużanie kadencji dyrektorów szkół w okresie reformy oświaty” wskazówek, przykładów, informacji itp. do konkretnych przypadków. UOO103-Srodki.indd 2 UOO103-Srodki.indd 2 30.03.2017 12:22:50 30.03.2017 12:22:50 Spis treści Spis treści WSTĘP ...................................................................................................................... 7 Rozdział 1. Przedłużanie powierzenia stanowiska dyrektora przez organ prowadzący ......... 9 1.1. Uchylenie możliwości przedłużania powierzenia stanowiska dyrektora .... 9 1.3. Szczególne wymogi w konkursach na stanowisko dyrektora w okresie reformy ..................................................................................................... 10 Rozdział 2. Przedłużenie powierzenia stanowiska dyrektora na podstawie ustawy reformującej .......................................................................................................... 13 2.1. Wykaz sytuacji, w których możliwe jest przedłużenie stanowiska dyrektora 13 2.2. Aktualizacja oceny pracy ........................................................................... 16 Rozdział 3. Zakończenie kadencji dyrektorów w okresie reformy oświaty ........................... 19 3.1. Dyrektor szkoły podstawowej ................................................................... 20 3.2. Dyrektor szkoły podstawowej, do której włączono gimnazjum ................ 21 3.3. Dyrektor wygaszanego gimnazjum ............................................................ 21 3.4. Dyrektor gimnazjum przekształcanego w szkołę podstawową .................. 23 3.5. Dyrektor gimnazjum włączanego do szkoły podstawowej ........................ 23 3.6. Dyrektor gimnazjum przekształcanego w liceum ogólnokształcące, technikum, branżową szkołę I stopnia ...................................................... 24 3.7. Dyrektor gimnazjum, które włączono do liceum ogólnokształcącego, technikum albo branżowej szkoły I stopnia .............................................. 25 3.8. Dyrektor liceum ogólnokształcącego, technikum albo branżowej szkoły I stopnia, do których włączono gimnazjum ............................................... 25 3.9. Dyrektor liceum ogólnokształcącego albo technikum ............................... 26 3.10. Dyrektor zasadniczej szkoły zawodowej .................................................... 26 3.11. Dyrektor szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy ............................ 27 3.12. Dyrektor szkoły policealnej ........................................................................ 27 3.13. Dyrektorzy szkół dla dorosłych .................................................................. 27 Rozdział 4. Zakończenie kadencji dyrektorów zespołów szkół w okresie reformy oświaty .................................................................................................... 29 4.1. Dyrektor zespołu szkół – szkoła podstawowa i gimnazjum ....................... 29 4.2. Dyrektor zespołu szkół – gimnazjum i liceum albo gimnazjum i technikum .. 30 4.3. Dyrektor zespołu szkół – gimnazjum i zasadnicza szkoła zawodowa ......... 30 Rozdział 5. Sytuacja wicedyrektorów i nauczycieli zajmujących inne stanowiska kierownicze w okresie reformy ................................................................................................. 32 5.1. Nauczyciele na stanowiskach kierowniczych w szkole podstawowej ........ 32 3 UOO103-Srodki.indd 3 UOO103-Srodki.indd 3 30.03.2017 12:22:50 30.03.2017 12:22:50 Przedłużanie kadencji dyrektorów szkół w okresie reformy oświaty 5.2. Nauczyciele na stanowiskach kierowniczych w szkole podstawowej, do której włączono gimnazjum ................................................................. 32 5.3. Nauczyciele na stanowiskach kierowniczych w gimnazjum ...................... 33 5.4. Nauczyciele na stanowiskach kierowniczych w gimnazjum przekształcanym w szkołę podstawową .................................................... 34 5.5. Nauczyciele na stanowiskach kierowniczych w gimnazjum włączanym do szkoły podstawowej .......................................................... 34 5.6. Nauczyciele na stanowiskach kierowniczych w gimnazjum przekształcanym w liceum ogólnokształcące, technikum, branżową szkołę I stopnia ......................................................................... 35 5.7. Nauczyciele na stanowiskach kierowniczych w gimnazjum, które włączono do liceum ogólnokształcącego, technikum albo branżowej szkoły I stopnia ................................................................... 35 5.8. Nauczyciele na stanowiskach kierowniczych w liceum ogólnokształcącym, technikum albo branżowej szkoły I stopnia, do których włączono gimnazjum .............................................................. 35 5.9. Nauczyciele na stanowiskach kierowniczych w liceum ogólnokształcącym i technikum ............................................................... 36 5.10. Nauczyciele na stanowiskach kierowniczych w zasadniczej szkole zawodowej ................................................................................................ 36 5.11. Nauczyciele na stanowiskach kierowniczych w szkole specjalnej przysposabiającej do pracy ....................................................................... 36 5.12. Nauczyciele na stanowiskach kierowniczych w szkole policealnej ............ 37 5.13. Nauczyciele na stanowiskach kierowniczych w szkole dla dorosłych ........ 37 5.14. Nauczyciele na stanowiskach kierowniczych w zespole szkół – szkoła podstawowa i gimnazjum ............................................................ 38 5.15. Nauczyciele na stanowiskach kierowniczych w zespole szkół – gimnazjum i liceum albo gimnazjum i technikum ................................. 39 5.16. Nauczyciele na stanowiskach kierowniczych w zespole szkół – gimnazjum i zasadnicza szkoła zawodowa ................................................................... 39 Rozdział 6. Odwołanie ze stanowiska kierowniczego w okresie reformy .............................. 40 Rozdział 7. Przedłużanie kadencji dyrektorów – pytania i odpowiedzi ................................. 43 7.1. Kiedy można przedłużyć kadencję dyrektora ............................................ 43 7.2. Czy obecnie można przedłużyć kadencję dyrektorowi liceum ................... 45 7.3. Czy możliwe jest przedłużenie kadencji, która kończy się 31 sierpnia 2017 r. .................................................................................... 45 7.4. Czy przedłużenie kadencji dotyczy dyrektorów zespołów szkół ................ 46 7.5. Jak wygląda powierzenie stanowiska dyrektora gimnazjum bez konkursu ................................................................................................. 47 4 UOO103-Srodki.indd 4 UOO103-Srodki.indd 4 30.03.2017 12:22:50 30.03.2017 12:22:50 Spis treści 7.6. Kto będzie dyrektorem i wicedyrektorem po połączeniu podstawówki z gimnazjum ................................................ 47 7.7. Kiedy organ prowadzący musi, a kiedy może ogłosić konkurs na dyrektora zespołu ............................................................................... 48 7.8. Czy wójt może powierzyć stanowisko nowej szkoły dyrektorowi gimnazjum ............................................................................ 49 7.9. Kto może być dyrektorem, jeżeli do konkursu nie zgłosi się żaden kandydat ......................................................................................... 50 7.10. Jaki wpływ na przydział godzin ma dyrektor gimnazjum włączanego do podstawówki .................................................................... 50 7.11. Czy zgoda na dodatkowe zatrudnienie dotyczy również dyrektora ........... 51 7.12. Czy możliwe jest przedłużenie kadencji dyrektora przedszkola ................. 51 7.13. Jak wygląda tworzenie stanowisk wicedyrektorskich po reformie ............ 52 7.14. Jakie ruchy kadrowe wobec wicedyrektorów powinien podjąć dyrektor zespołu ........................................................................... 53 7.15. Czy można przedłużyć kadencję drugiemu wicedyrektorowi ................... 53 7.16. Do kiedy były dyrektor gimnazjum zajmuje stanowisko wicedyrektora .......................................................................................... 54 7.17. Kiedy dyrektor będzie automatycznie wicedyrektorem nowej szkoły ...... 55 7.18. Kiedy stanowisko wicedyrektora można zachować w przekształcanych szkołach ..................................................................... 55 7.19. Jaka jest sytuacja wicedyrektora zespołu szkół ......................................... 56 7.20. Czy można powierzyć pełnienie obowiązków dyrektora wicedyrektorowi ...................................................................................... 57 7.21. Na podstawie jakich przepisów organizować konkurs na dyrektora ......... 57 7.22 Czy zorganizować konkurs, jeżeli obecny dyrektor przechodzi na emeryturę ............................................................................................ 58 7.23. Kiedy należy przeprowadzić konkurs na dyrektora nowo tworzonej szkoły ............................................................................ 58 7.24. Czy radni biorą udział w komisji konkursowej na dyrektora ...................... 59 7.25. Czy przedstawiciel związku w komisji konkursowej musi mieć upoważnienie ................................................................................... 60 7.26. Jak w czasie reformy wygląda procedura wyboru dyrektora szkoły? ........ 61 Rozdział 8. Wzory dokumentów .............................................................................................. 62 8.1. Odwołanie ze stanowiska wicedyrektora szkoły podstawowej, do której włączono gimnazjum ................................................................ 63 8.2. Odwołanie ze stanowiska wicedyrektora gimnazjum włączonego do szkoły podstawowej ............................................................................. 64 8.3. Odwołanie ze stanowiska wicedyrektora gimnazjum włączonego do liceum ogólnokształcącego, technikum albo branżowej szkoły I stopnia .......................................................................................... 65 UOO103-Srodki.indd 5 UOO103-Srodki.indd 5 30.03.2017 12:22:50 30.03.2017 12:22:50 5 Przedłużanie kadencji dyrektorów szkół w okresie reformy oświaty 8.4. Odwołanie ze stanowiska wicedyrektora liceum ogólnokształcącego, technikum albo branżowej szkoły I stopnia, do których włączono gimnazjum ............................................................................................... 66 8.5. Odwołanie nauczyciela ze stanowiska kierowniczego szkoły podstawowej, do której włączono gimnazjum .............................. 67 8.6. Odwołanie nauczyciela ze stanowiska kierowniczego gimnazjum włączonego do szkoły podstawowej ...................................... 68 8.7. Odwołanie nauczyciela ze stanowiska kierowniczego gimnazjum włączonego do liceum ogólnokształcącego, technikum albo branżowej szkoły I stopnia ........................................................................ 69 8.8. Odwołanie nauczyciela ze stanowiska kierowniczego liceum ogólnokształcącego, technikum albo branżowej szkoły I stopnia, do których włączono gimnazjum .............................................................. 70 8.9. Przedłużenie powierzenia stanowiska wicedyrektora szkoły podstawowej .................................................................................. 71 8.10. Przedłużenie powierzenia stanowiska wicedyrektora liceum ogólnokształcącego, technikum lub szkoły branżowej I stopnia .............. 72 8.11. Przedłużenie powierzenia stanowiska dyrektora szkoły ........................... 73 8.12. Wniosek o ocenę pracy dyrektora ............................................................. 75 PODSTAWA PRAWNA ............................................................................................ 76 6 UOO103-Srodki.indd 6 UOO103-Srodki.indd 6 30.03.2017 12:22:50 30.03.2017 12:22:50 WSTĘP Ustawa z 14 grudnia 2016 r. –Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe określa zasady dotyczące przedłużenia lub zakończenia ka- dencji dyrektorów, wicedyrektorów i innych nauczycieli na stanowiskach kierowniczych szkół w okresie wdrażania reformy oświaty. Opracowanie zawiera analizę sytuacji prawnej tych osób z podziałem na poszczególne typy szkół, które będą funkcjonować w nowym ustroju szkolnym. Od 26 stycznia 2017 r. organy prowadzące straciły możliwość przedłu- żania powierzania stanowisk dyrektorskich na kolejne kadencje. Zatem odpowiednio wcześniej muszą ogłosić każdorazowo konkurs. W okresie przeprowadzania reformy oświaty zastosowano odstępstwo od tej zasady. Wyjątkowo kadencja niektórych z nich może zostać przedłużona bez konieczności przeprowadzania konkursu. Dotyczy to przede wszystkim dyrektora wygaszanego publicznego gimnazjum, które nie zostało włą- czone do lub przekształcone w inną szkołę. Również w przypadkach uzasadnionych względami organizacyjnymi organ prowadzący może przedłużyć kadencje dyrektorom szkół, do których gimnazjum zostało włączone, lub dyrektorom szkół powstałych z przekształcenia gimnazjum. W dwóch przypadkach również wicedyrektorzy mogą mieć przedłużo- ne powierzenia stanowisk – dotyczy to wicedyrektora szkoły podstawowej (byłego dyrektora gimnazjum włączonego do szkoły podstawowej) oraz wicedyrektora liceum, technikum lub szkoły branżowej I stopnia (byłego dyrektora gimnazjum włączonego do tej szkoły). 7 UOO103-Srodki.indd 7 UOO103-Srodki.indd 7 30.03.2017 12:22:50 30.03.2017 12:22:50 Przedłużanie kadencji dyrektorów szkół w okresie reformy oświaty Wielu wicedyrektorów i innych nauczycieli na stanowiskach kierow- niczych zostanie jednak obligatoryjnie odwołanych. W tekście analizujemy wprowadzone przepisy z punktu widzenia obo- wiązków dyrektora i organu prowadzącego. Ponadto w jednym miejscu przygotowaliśmy odpowiedzi na najbardziej nurtujące pytania związane z tym tematem. Całość została uzupełniona o 12 niezbędnych wzorów dokumentów do wykorzystania przez dyrektora i organy prowadzące. Życzymy pożytecznej lektury 8 UOO103-Srodki.indd 8 UOO103-Srodki.indd 8 30.03.2017 12:22:50 30.03.2017 12:22:50 ROZDZIAŁ 1. PRZEDŁUŻANIE POWIERZENIA STANOWISKA DYREKTORA PRZEZ ORGAN PROWADZĄCY Nowa ustawa Prawo oświatowe w dużej mierze powtarza regulacje dotych- czasowej ustawy o systemie oświaty. Mimo wszystko przewidziano w niej pewne dość istotne różnice. Jedną z nich jest brak możliwości przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora szkoły przez organ prowadzący. Po upływie kadencji dyrek- tora każdorazowo konieczne będzie więc ogłoszenie konkursu na to stanowisko. 1.1. Uchylenie możliwości przedłużania powierzenia stanowiska dyrektora Dotychczas przedłużenie powierzenia stanowiska dyrektora wymagało zasięgnięcia opinii rady szkoły lub placówki i rady pedagogicznej, a także uzgodnienia z kuratorem oświaty (art. 36a ust. 14 ustawy o systemie oświaty). Uprawnienie to zostało zniesione 26 stycznia 2017 r. Nie ma obecnie moż- liwości przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora na kolejne okresy. Oznacza to, że przed upływem kadencji dyrektorów szkół (poza przypad- kami wskazanymi w ustawie Przepisy wprowadzające ustawę Prawo oświa- towe) organ prowadzący jest zobowiązany przeprowadzić konkurs w celu wyłonienia nowych dyrektorów. Oznacza to, że po upływie kadencji dyrekto- ra każdorazowo konieczne jest więc ogłoszenie konkursu na to stanowisko. 9 UOO103-Srodki.indd 9 UOO103-Srodki.indd 9 30.03.2017 12:22:50 30.03.2017 12:22:50
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Przedłużanie kadencji dyrektorów szkół w okresie reformy oświaty
Autor:
, ,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: