Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00263 022703 24172132 na godz. na dobę w sumie
Przedsiębiorstwo usługowe Studia przypadków - ebook/pdf
Przedsiębiorstwo usługowe Studia przypadków - ebook/pdf
Autor: , Liczba stron: 171
Wydawca: C. H. Beck Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-255-0686-5 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> naukowe i akademickie >> inne
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).
Książka jest zbiorem studiów przypadków przedstawiających problemy pojawiające się we wszelkiego typu przedsiębiorstwach usługowych, niezależnie od ich specyfiki, branży czy wielkości. Jej celem jest ukazanie konkretnych rozwiązań teoretycznych oraz popularyzacja najlepszych praktyk stosowanych już w tym specyficznym sektorze gospodarki. Kierowana jest zarówno do studentów kierunków ekonomicznych, jak i do praktyków gospodarczych poszukujących najlepszych metod i sposobów radzenia sobie z problemami pojawiającymi się podczas świadczenia usług, kontaktów z klientami czy zarządzania samym przedsiębiorstwem usługowym.
Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Przedsi´biorstwo us∏ugowe Studia przypadków Autorzy Agnieszka Budziewicz-Guêlecka Hanna Czaja-Cieszyƒska Wojciech Downar Anna Drab-Kurowska Beata Filipiak Anna Gardziƒska Ma∏gorzata Gorza∏czyƒska-Koczkodaj Mariusz Jedliƒski Rafa∏ Klóska Adam Kowalczyk Tomasz Kwarciƒski Dariusz Milewski Dawid Milewski Piotr ¸adny Aleksander Panasiuk Adam Pawlicz Micha∏ Pluciƒski Robert Rumiƒski Piotr Szczypa Daniel Szostak Blanka Tundys Agnieszka Zegarek-Dudziƒska Magdalena Zio∏o Redakcja naukowa Beata Filipiak Aleksander Panasiuk Przedsi´biorstwo us∏ugowe Studia przypadków Wydawnictwo C.H. Beck Warszawa 2009 Wydawca(cid:497)(cid:561)Joanna(cid:561)Perzyńska Redaktor(cid:561)merytoryczny(cid:497)(cid:561)Ewdokia(cid:561)Cydejko Projekt(cid:561)okładki(cid:561)i(cid:561)stron(cid:561)tytułowych(cid:497)(cid:561)Anna(cid:561)Gogolewska(cid:561) Ilustracja(cid:561)na(cid:561)okładce(cid:497)(cid:561)Nadiia(cid:561)Prokhorova(cid:550)iStockphoto(cid:495)com(cid:561) Recenzent(cid:497)(cid:561)prof(cid:495)(cid:561)zw(cid:495)(cid:561)dr(cid:561)hab(cid:495)(cid:561)El(cid:268)bieta(cid:561)Skrzypek Seria(cid:497)(cid:561)Teoria(cid:561)ekonomii Publikacja(cid:561)do(cid:281)nansowana(cid:561)przez Wydział(cid:561)Zarządzania(cid:561)i(cid:561)Ekonomiki(cid:561)Usług Uniwersytetu(cid:561)Szczecińskiego (cid:538)(cid:561)Wydawnictwo(cid:561)C(cid:495)H(cid:495)(cid:561)Beck(cid:561)(cid:344)(cid:342)(cid:342)(cid:351) Wydawnictwo(cid:561)C(cid:495)H(cid:495)(cid:561)Beck(cid:561)Sp(cid:495)(cid:561)z(cid:561)o(cid:495)o(cid:495) ul(cid:495)(cid:561)Bonifraterska(cid:561)(cid:343)(cid:349)(cid:496)(cid:561)(cid:342)(cid:342)(cid:558)(cid:344)(cid:342)(cid:345)(cid:561)Warszawa Skład(cid:561)i(cid:561)łamanie(cid:497)(cid:561)Wydawnictwo(cid:561)C(cid:495)H(cid:495)(cid:561)Beck(cid:561)Sp(cid:495)(cid:561)z(cid:561)o(cid:495)o(cid:495) Druk(cid:561)i(cid:561)oprawa(cid:497)(cid:561)Studio(cid:561)Spartan(cid:496)(cid:561)Gdynia ISBN(cid:561)(cid:351)(cid:349)(cid:350)(cid:556)(cid:350)(cid:345)(cid:556)(cid:344)(cid:347)(cid:347)(cid:556)(cid:342)(cid:348)(cid:350)(cid:348)(cid:556)(cid:347) Spis treści Wstęp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 Rozdział 1.  Szacowanie wartości gruntów jako narzędzie wspierające proces inwestycyjny (Beata Filipiak, Agnieszka Zegarek-Dudzińska) . . . 1.1. Charakterystyka przedsiębiorstwa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.2. Opis problemu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.3. Rozwiązanie problemu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.4. Charakterystyka cech nieruchomości gruntowej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.5. Zaplanowanie działań inwestycyjnych – zakres działań . . . . . . . . . . . . . 1.6. Propozycje rozwiązań . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 2.  Analiza fi nansowa opłacalności inwestycji w nieruchomość użytkową za pomocą kredytu bankowego (Robert Rumiński) . . . . . . 2.1. Charakterystyka przedsiębiorstwa Real Estate Spółka z o.o. . . . . . . . . . 2.1.1. Profi l działalności fi rmy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.1.2.  Strategia rozwoju Real Esteta Spółka z o.o. oraz skrócona analiza SWOT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.2. Opis problemu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.2.1.  Istota problemu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.2.2.  Charakterystyka nieruchomości będącej przedmiotem analizy (przepływu środków pieniężnych) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.2.3.  Szczegółowe problemy do rozwiązania przez zarząd fi rmy . . . . . 2.2.4.  Kalkulacja kredytowa z uwzględnieniem spłat metodą annuitetową . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.3. Rozwiązanie problemu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 3.  Prognozowanie sprzedaży w przedsiębiorstwie handlowym (Rafał Klóska) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.1. Charakterystyka przedsiębiorstwa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.2. Opis problemu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.3. Rozwiązanie problemu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 4.  Organizacja, fi nansowanie i zarządzanie usługami komunalnymi, z uwzględnieniem aspektów jakościowych (Małgorzata Gorzałczyńska-Koczkodaj, Magdalena Zioło) . . . . . . . . . . . . . 4.1. Informacje ogólne. Charakterystyka przedsiębiorstwa . . . . . . . . . . . . . . 4.2. Opis problemu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.3. Rozwiązanie problemu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 11 12 13 13 15 16 21 21 21 22 23 23 23 24 24 28 31 31 31 32 45 45 51 54 5 Spis treści  Rozdział 5.  Współpraca przedsiębiorstw turystycznych i samorządu terytorialnego w zakresie promocji turystyki w regionie (Aleksander Panasiuk, Adam Pawlicz) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5.1.  Wprowadzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5.2.  Opis problemu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5.2.1.  Promocja produktu turystycznego województwa  zachodniopomorskiego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5.2.2.  Implementacja teoretycznych rozwiązań problemu  efektów zewnętrznych na rynku turystycznym . . . . . . . . . . . . . .  5.3.  Praktyczne rozwiązania problemu promocji obszarowego produktu turystycznego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5.4.  Rozwiązanie problemu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Rozdział 6.  Kooperacja jako determinanta kształtowania struktur klastrowych w branży turystycznej (Anna Gardzińska, Dawid Milewski, Aleksander Panasiuk, Daniel Szostak) . . . . . . . . . . . . . .  6.1.  Wprowadzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6.2.  Problem badawczy. Tworzenie struktur klastrowych w branży turystycznej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6.2.1.  Turystyka a konkurencyjność i innowacyjność regionalnej  gospodarki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6.2.2.  Branża turystyczna województwa zachodniopomorskiego  jako przedmiot badań . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6.3.  Rozwiązanie problemu. Koncepcja funkcjonowania klastra turystycznego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Rozdział 7.  Usługi przewozów przesyłek drobnych w małej fi rmie sektora TSL (Tomasz Kwarciński, Dariusz Milewski) . . . . . . . . . . . . . . .  7.1.  Charakterystyka przedsiębiorstwa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  7.1.1.  Rynek usług przewozów drobnych w Polsce . . . . . . . . . . . . . . . .  7.1.2.  Organizacja przewozów przesyłek drobnych . . . . . . . . . . . . . . . .  7.1.3.  Usługi świadczone przez DrobTrans Logistic . . . . . . . . . . . . . . . .  7.2.  Opis problemu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  7.3.  Rozwiązanie problemu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59 59 64 64 65 67 69 71 71 73 73 77 80 87 87 87 89 90 92 92  Rozdział 8.  Outsourcing w sferze usług logistycznych (Mariusz Jedliński, Blanka Tundys) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97  8.1.  Charakterystyka przedsiębiorstwa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97  8.2.  Opis problemu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98  8.3.  Rozwiązanie problemu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101  Rozdział 9.  Zarządzanie procesowe w przedsiębiorstwie logistyczno-spedycyjnym (Wojciech Downar, Adam Kowalczyk) . . . . 107  9.1.  Charakterystyka przedsiębiorstwa logistyczno-spedycyjnego . . . . . . . 107  9.2.  Opis problemu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108  9.3.  Rozwiązanie problemu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111 Rozdział 10.  Wykorzystanie informacji księgowych do zarządzania procesowego w ochronie środowiska (Hanna Czaja-Cieszyńska, Piotr Szczypa) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117 10.1.  Charakterystyka przedsiębiorstwa – sieci stacji paliw Ambra . . . . . . . 117 10.2.  Opis problemu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118 10.3.  Rozwiązanie problemu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121 6 Spis(cid:561)treści (cid:561) Rozdział(cid:562)(cid:343)(cid:343)(cid:495)(cid:562)(cid:561)Identy(cid:281)kacja(cid:561)form(cid:561)i(cid:561)obszarów(cid:561)aktywności(cid:561)marketingowej(cid:561) podmiotów(cid:561)zarządzających(cid:561)portami(cid:561)morskimi(cid:561)w(cid:561)Polsce(cid:561) (Michał(cid:561)Pluciński) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129 (cid:343)(cid:343)(cid:495)(cid:343)(cid:495)(cid:562)Charakterystyka(cid:561)przedsiębiorstwa(cid:561) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129 (cid:562)(cid:343)(cid:343)(cid:495)(cid:343)(cid:495)(cid:343)(cid:495)(cid:562)(cid:561)Istota(cid:561)działalności(cid:561)podmiotów(cid:561)zarządzających(cid:561)polskimi (cid:562)(cid:562)portami(cid:561)morskimi(cid:561). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129 (cid:562)(cid:343)(cid:343)(cid:495)(cid:343)(cid:495)(cid:344)(cid:495)(cid:562)(cid:561)Syntetyczna(cid:561)ocena(cid:561)zespołu(cid:561)portowego(cid:561) (cid:562)(cid:562)Szczecin(cid:561)(cid:558)(cid:561)Świnoujście(cid:561) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131 (cid:343)(cid:343)(cid:495)(cid:344)(cid:495)(cid:562)(cid:561)Opis(cid:561)problemu(cid:561) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134 (cid:562)(cid:343)(cid:343)(cid:495)(cid:344)(cid:495)(cid:343)(cid:495)(cid:562)(cid:561)Uwarunkowania(cid:561)wpływające(cid:561)na(cid:561)osłabienie(cid:561)pozycji(cid:561) (cid:562)(cid:562)polskich(cid:561)portów(cid:561)morskich(cid:561) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134 (cid:562)(cid:343)(cid:343)(cid:495)(cid:344)(cid:495)(cid:344)(cid:495)(cid:562)(cid:561)Zastosowanie(cid:561)narzędzie(cid:561)marketingowych(cid:561)w(cid:561)działalności(cid:561) (cid:562)(cid:562)podmiotów(cid:561)zarządzających(cid:561)portami(cid:561)morskimi(cid:561)w(cid:561)Polsce(cid:561) . . . . . 135 (cid:343)(cid:343)(cid:495)(cid:345)(cid:495)(cid:562)(cid:561)Rozwiązanie(cid:561)problemu(cid:561) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136 (cid:561) Rozdział(cid:562)(cid:343)(cid:344)(cid:495)(cid:562)(cid:561)System(cid:561)zarządzania(cid:561)relacjami(cid:561)z(cid:561)klientem(cid:561)a(cid:561)jakość(cid:561)obsługi(cid:561)klienta(cid:561) (Agnieszka(cid:561)Budziewicz(cid:556)Gu(cid:266)lecka(cid:496)(cid:561)Anna(cid:561)Drab(cid:556)Kurowska(cid:496)(cid:561)Piotr(cid:561)Ładny) . . 143 (cid:343)(cid:344)(cid:495)(cid:343)(cid:495)(cid:562)(cid:561)Charakterystyka(cid:561)przedsiębiorstwa(cid:561) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143 (cid:343)(cid:344)(cid:495)(cid:344)(cid:495)(cid:562)(cid:561)Opis(cid:561)problemu(cid:561) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145 (cid:343)(cid:344)(cid:495)(cid:345)(cid:495)(cid:562)(cid:561)Rozwiązanie(cid:561)problemu(cid:561) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 146 Rozdział(cid:562)(cid:343)(cid:345)(cid:495)(cid:562)(cid:561)Zarządzanie(cid:561)wiedzą(cid:561)w(cid:561)(cid:281)rmie(cid:561)usługowej (Adam(cid:561)Kowalczyk) . . . . . . . 153 (cid:343)(cid:345)(cid:495)(cid:343)(cid:495)(cid:562)(cid:561)Charakterystyka(cid:561)przedsiębiorstwa(cid:561) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 153 (cid:343)(cid:345)(cid:495)(cid:344)(cid:495)(cid:562)(cid:561)Opis(cid:561)problemu(cid:561) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155 (cid:343)(cid:345)(cid:495)(cid:345)(cid:495)(cid:562)(cid:561)Rozwiązanie(cid:561)zidenty(cid:281)kowanych(cid:561)problemów(cid:561) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 157 (cid:562)(cid:343)(cid:345)(cid:495)(cid:345)(cid:495)(cid:343)(cid:495)(cid:562)(cid:561)Procesy(cid:561)biznesowe(cid:561)spójne(cid:561)z(cid:561)procesami(cid:561)wiedzy(cid:561) . . . . . . . . . . . . . 157 (cid:562)(cid:343)(cid:345)(cid:495)(cid:345)(cid:495)(cid:344)(cid:495)(cid:562)(cid:561)Technologia(cid:561)i(cid:561)infrastruktura(cid:561)wspierające(cid:561)zarządzanie (cid:562)(cid:562)wiedzą(cid:561) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 160 (cid:562)(cid:343)(cid:345)(cid:495)(cid:345)(cid:495)(cid:345)(cid:495)(cid:562)(cid:561)Kultura(cid:561)organizacyjna(cid:561)i(cid:561)przywództwo(cid:561) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 162 Bibliogra(cid:281)a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 165 Wstęp Wyjątkowa rola usług w gospodarce światowej przejawia się nie tylko w zapo- trzebowaniu na nie w społeczeństwach wysoko rozwiniętych, ale również w spo- łeczeństwach rozwij ających się. Jest też podstawowym motorem rozwoju gospo- darek narodowych. Udział usług w produkcie narodowym bruĴ o wielu krajów (nie tylko Polski czy Unii Europejskiej) stale wzrasta. Wychodząc naprzeciw po- trzebom umocnienia roli sektora usług w gospodarce, a przede wszystkim potrze- bie rozwij ania badań nad nim i kształtowania systemu kształcenia ekonomiczne- go, a także stosowania dobrych praktyk w samym sektorze usług, zespół autorski podjął się zaprezentowania rozwiązań praktycznych, mogących mieć (i często ma- jących) zastosowanie w przedsiębiorstwach usługowych. Książka Przedsiębiorstwo usługowe. Studia przypadków pokazuje konkretne pro- blemy decyzyjne, zarządcze i ekonomiczne w ujęciu mikro i mezo, pojawiające się w działalności przedsiębiorstwa usługowego. Autorzy odnieśli się do realnych problemów mogących wystąpić w branży lub we wszystkich typach przedsię- biorstw usługowych, bez względu na ich specyfi kę czy wielkość. Celem książki jest zatem przedstawienie możliwości przeniesienia na grunt praktyki przedsiębiorstw usługowych konkretnych rozwiązań teoretycznych. Tym samym zostaje przeniesiony dorobek nauk ekonomicznych (ekonomii i zarządza- nia) na grunt pragmatyki funkcjonowania przedsiębiorstw usługowych. Wskaza- niem decydującym o specyfi ce problematyki usług jest szczególny produkt, jaki świadczą przedsiębiorstwa tego sektora – usługa. Firmy usługowe stosują ponad- to inną formułę kontaktów z klientami, opartą na bezpośrednich relacjach per- sonel obsługujący – konsument, co wymusza prowadzenie innej polityki wobec zatrudnionych pracowników. Problematyka studiów przypadków prezentuje tę właśnie specyfi kę, ale ma również wymiar mikroekonomiczny, co określa cha- rakter przygotowanych opracowań i ich podział na obszary dotyczące ekonomiki oraz zarządzania1. 1 Teoretyczne podstawy prezentowanych zagadnień zostały przedstawione w dwóch tomach, wy- danych przez Wydawnictwo Naukowe PWN: Przedsiębiorstwo usługowe. Ekonomika oraz Przedsiębior- stwo usługowe. Zarządzanie. 9 Wstęp O wyborze problematyki poszczególnych studiów przypadków zdecydowały zainteresowania badawczo-naukowe oraz doświadczenia praktyczne poszczegól- nych autorów, którzy często łączą aktywność naukową z praktyką gospodarczą. Studia przypadków obejmują problemy zarządczo-decyzyjne, fi nansowe, księgowe, logistyczne, ale również problematykę poszczególnych sfer usług, takich jak usłu- gi transportowe, spedycyjne, turystyczne czy fi nansowe. Skierowane są nie tylko do studentów pierwszego i drugiego stopnia studiów kierunków ekonomicznych, słuchaczy studiów trzeciego stopnia (doktoranckich) oraz studiów podyplomo- wych, a także do przedstawicieli praktyki gospodarczej. Zespół autorski stanowią pracownicy dydaktyczno-naukowi Wydziału Zarzą- dzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego, jedynej jednostki podsta- wowej uczelni publicznej w Polsce, która na szeroką skalę prowadzi badania na- ukowe oraz kształci na wszystkich poziomach studiów w zakresie problematyki sektora usług (generalnie oraz w poszczególnych branżach usługowych). Ograniczona objętość i charakter materiałów powodują zasygnalizowanie tylko skromnej części istotnych problemów przedsiębiorstw usługowych. A problemy te i zdarzenia gospodarcze są niezwykle ważne. Zmienność otoczenia wymusza ciągłe dostosowanie się do nowych warunków społeczno-gospodarczych. Wiedza, umiejętność uczenia się i kreatywnego adaptowania rozwiązań praktycznych stają się niezbędnymi elementami współczesnej gospodarki. Dlatego autorzy mają na- dzieję, że zaprezentowana problematyka stanie się inspiracją do dalszej dyskusji i badań, a przedsiębiorstwom usługowym pomoże w rozwiązywaniu problemów, z którymi stykają się na co dzień, świadcząc usługi różnym podmiotom w gospo- darce globalnej. Zamiarem redaktorów naukowych jest kontynuacja serii publi- kacji dotyczących funkcjonowania przedsiębiorstw usługowych i przygotowanie kolejnego tomu Studiów przypadków w przyszłości. Beata Filipiak Aleksander Panasiuk 10 Rozdział 1 Szacowanie wartości gruntów jako narzędzie wspierające proces inwestycyjny Beata Filipiak, Agnieszka Zegarek-Dudzińska 1.1. Charakterystyka przedsiębiorstwa Firma funkcjonuje w branży usługowej, jej działalność polega na organizacji konferencji, bankietów, wesel, cateringu oraz innych form żywieniowych, takich jak żywienie zbiorowe np. kolonistów, uczniów szkół podstawowych oraz przed- szkoli. Działalność gospodarcza ma charakter wyłącznie usługowy, zarówno lokal- ny jak i międzynarodowy; fi rma obsługuje rynek województwa zachodniopomor- skiego oraz rynki zagraniczne, m.in. niemiecki, belgij ski i francuski. Odbiorcami usług są klienci indywidualni, instytucje publiczne oraz przedsiębiorstwa. Przedsiębiorstwo zatrudnia 5 osób, jego siedziba mieści się w Szczecinie, w dzielnicy przygranicznej. Składają się na nią pomieszczenie biurowe oraz hala umożliwiająca kompleksowe przygotowanie posiłków; znajdują się tu dwie chłod- nie, zaplecze do wstępnej obróbki produktów, sterylne pomieszczenie do przygo- towywania posiłków, magazyn na przyprawy, magazyn na opakowania, pomiesz- czenie do dezynfekcji żywności, pomieszczenie techniczne oraz zaplecze socjalne dla pracowników. Przedsiębiorstwo nie posiada własnych pomieszczeń służących do organizacji imprez. Charakter prowadzonej działalności opiera się na dwóch różnych procesach – procesie produkcji żywności (ściśle powiązanym ze świadczeniem usług) oraz pro- cesie świadczenia usług. Proces produkcyjny jest wykonywany wyłącznie na potrze- by zamówień związanych z organizacją konferencji, bankietów, wesel czy innych form żywienia zbiorowego. Pomieszczenia do produkcji wraz z zapleczem tech- niczno-socjalnym znajdują się w siedzibie fi rmy. Proces świadczenia usług odbywa się poza siedzibą fi rmy – w dowolnym miejscu wskazanym przez klienta. Gotowe produkty rozwożone są samochodami–chłodniami, przewóz pozostałych sprzę- 11 Beata Filipiak, Agnieszka Zegarek-Dudzińska tów (koniecznych przy organizacji) oraz personelu zorganizowany jest na zasadach outsourcingu. Przedsiębiorstwo dba o najwyższą jakość dostarczanej żywności oraz wysoką jakość usług zapewniającą satysfakcję klientowi. Firma funkcjonuje na rynku od roku 1995. Długi okres prowadzonej działalności pozwolił na wypracowanie stabilnej pozycji na rynku usług cateringowych. Kon- kurencję w tym sektorze stanowią fi rmy cateringowe, restauracje i bary, jednakże ze względu na brak warunków do zaawansowanego procesu produkcji żywności (jakim dysponuje przedsiębiorstwo) nie są one w stanie świadczyć usług dla więk- szej liczby odbiorców. Mocną stroną przedsiębiorstwa są m.in. doświadczenie, mo- bilność usług, dobra organizacja pracy, warunki produkcji zgodne z HACCP, słabą stroną natomiast jest brak możliwości oceny jakości świadczonych usług (brak re- stauracji, sali weselnej, punktu gastronomicznego) oraz zmiany kadrowe. Firma wykorzystała już wszystkie proste możliwości rozwoju, poprzez mar- keting, wejście na rynki zagraniczne, współpracę z fi rmami zagranicznymi dzia- łającymi w branży usługowej organizującymi przyjęcia, wesela, bankiety i inne imprezy wymagające usług żywieniowych. 1.2. Opis problemu Dla rozwoju fi rmy niezbędne jest pozyskanie gruntu pod inwestycję związaną z wybudowaniem obiektu gastronomicznego o wysokim standardzie. Punkt ten pozwoliłby na organizację wesel, bankietów, szkoleń i innych usług (np. wypo- czynkowych) w powiązaniu z usługą żywieniową. Przedsiębiorstwo widzi w tej inwestycji szansę na rozwój, ale własna baza lokalowa i noclegowa pozwoli rów- nież na wzbogacenie oferty usługowej i rozwój działalności (fi rma często była je- dynie podwykonawcą usługi gastronomicznej dla fi rm zajmujących się komplek- sową obsługą klienta). Przedsiębiorstwo chce inwestować w rejonie nadmorskim, gdyż upatruje w tej lokalizacji szansy na zwiększenie atrakcyjności swoich usług. Impreza w połącze- niu z korzystną lokalizacją (a taką daje położenie nadmorskie) stwarza szansę na zwiększenie obrotów fi rmy. Położenie nadmorskie jest ponadto korzystne z punk- tu widzenia lokalizacji siedziby fi rmy, gdzie odbywa się również proces przygo- towania usługi gastronomicznej (nieznaczna odległość). Dlatego też przedsiębior- stwo rozważa pas nadmorski województwa zachodniopomorskiego, a zwłaszcza wszystkie lokalizacje (miejscowości nadmorskie) mające dogodny dojazd i niezbyt dużą odległość od siedziby fi rmy (maksymalnie 150 km). Barierą dla przedsiębiorstwa jest ryzyko inwestycyjne, związane ze zmianą cen gruntów niezabudowanych. Firma zbiera informacje dotyczące cen gruntów w miejscowościach nadmorskich. Podłożem problemu decyzyjnego jest duża roz- bieżność cen za nieruchomości gruntowe niezabudowane, nawet w obrębie tej sa- mej miejscowości. Ryzyko inwestycji związane jest z właściwym oszacowaniem ceny potencjalnego gruntu pod zainwestowanie oraz efektywne zaplanowanie sposobu i źródła fi nansowania. Przedsiębiorstwo, pomimo samodzielnej anali- zy rynku cen nieruchomości, nie potrafi dokonać wartościowania atrybutów nie- 12 1. Szacowanie wartości gruntów jako narzędzie wspierające proces inwestycyjny ruchomości, tym samym prawdopodobieństwo efektywnego zainwestowania w działkę gruntu staje się niskie. Firma nie korzysta z pomocy rzeczoznawców majątkowych w celu oszacowania wartości gruntów, które są przedmiotem zain- teresowania, gdyż przedmiotem potencjalnej inwestycji jest kilka działek położo- nych w różnych miejscowościach, a koszt opinii dotyczącej jednej to ok. 700 zł, natomiast czas realizacji wynosi ok. dwóch tygodni. 1.3. Rozwiązanie problemu Głównym problemem jest podejście do oceny ryzyka związanego z osza- cowaniem wartości nieruchomości. Jakie czynniki i informacje powinny zostać uwzględnione, aby wybrać nieruchomość korzystną z punktu widzenia procesu świadczenia usług? Jakie wykorzystać metody, aby przedsiębiorstwo nie utraciło płynności fi nansowej i mogło dalej się rozwij ać? Na potrzeby eliminacji ryzyka, związanego z nabyciem gruntu po cenie nie- odzwierciedlającej jego wartości, stworzono symulację oszacowania wartości grun- tu pod planowaną inwestycję. Dla potrzeb określenia wartości nieruchomości (po konsultacji z rzeczoznawcą majątkowym) wyspecyfi kowano cechy rynkowe, ka- tegorie wariantowe tych cech oraz ich wagi, które odwzorowują rynek nierucho- mości gruntowych niezabudowanych, położonych w pasie nadmorskim w woje- wództwie zachodniopomorskim. Na podstawie tych informacji oraz informacji na temat cen nieruchomości po- dobnych (min. 11 cen – uwarunkowania prawne dotyczące stosowania metody korygowania ceny średniej określa Rozporządzenie Rady Ministrów z 21 wrze- śnia 2004 r. w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowe- go § 4.4), zebranych przez fi rmę, możliwe staje się oszacowanie prawdopodobnej (opłacalnej dla inwestora) ceny nieruchomości gruntowej, będącej przedmiotem zainteresowania przedsiębiorstwa. Następnie należy omówić cechy i ich kategorie wariantowe, które mają wpływ na wartość nieruchomości gruntowych niezabudowanych, położonych w pasie nadmorskim w województwie zachodniopomorskim. Zadaniem przedsiębiorstwa jest scharakteryzowanie przedmiotu inwestycji pod względem cech i wariantów, adekwatnie do stanu rzeczywistego, tj. na dzień zakupu gruntu. Charakterystyki przedmiotu inwestycji może dokonać sam inwestor lub osoba niezależna, która w sposób logiczny przypisze podane warianty cech do kupowanej działki. 1.4. Charakterystyka cech nieruchomości gruntowej 1. Położenie, jako cecha trójdzielna z uwzględnieniem niżej wymienionych ka- tegorii wariantowych: •  słabe, jeśli wyceniana nieruchomość położona jest przy ciągu pieszym lub pieszo-jezdnym o drugorzędnym znaczeniu lub w relatywnie dużej odległości od morza; 13 Beata Filipiak, Agnieszka Zegarek-Dudzińska •  średnie, jeśli wyceniana nieruchomość położona jest przy ciągu pieszym głównym lub o drugorzędnym znaczeniu, pieszo-jezdnym lub w dalszej odległo- ści od morza; •  bardzo dobre, jeśli wyceniana nieruchomość położona jest przy głównym ciągu pieszym lub pieszo-jezdnym lub w bliskiej odległości od morza. 2. Dojazd i usytuowanie szczegółowe, jako cecha trójdzielna, z uwzględnie- niem niżej wymienionych kategorii wariantowych: •  utrudnione, jeśli wyceniana nieruchomość ma zapewniony dojazd jedynie z dłuższego odcinka ciągu pośredniego lub z ciągu nieutwardzonego; •  średnie, jeśli wyceniana nieruchomość ma zapewniony dojazd z krótkiego odcinka ciągu pośredniego; •  bardzo dobre, jeśli wyceniana nieruchomość ma zapewniony dojazd bezpo- średnio z utwardzonego ciągu komunikacyjnego. 3. Wyposażenie w urządzenia infrastruktury technicznej, jako cecha trój- dzielna, z uwzględnieniem niżej wymienionych kategorii wariantowych: •  brak uzbrojenia technicznego, jeśli wyceniana nieruchomość nie posiada technicznych możliwości przyłączenia do żadnego z urządzeń infrastruktury technicznej, takich jak: woda, kanalizacja, energia elektryczna, gaz w sposób nie- wymagający budowy znaczących odcinków sieci lub specjalistycznych urządzeń umożliwiających podłączenie do tych sieci (kolektorów, stacji przepompowych, trafostacji); •  uzbrojenie techniczne niepełne, jeśli wyceniana nieruchomość jest przyłączo- na lub posiada możliwości przyłączenia nie do wszystkich urządzeń infrastruk- tury technicznej, takich jak: woda, kanalizacja, energia elektryczna, gaz w sposób niewymagający budowy znaczących odcinków sieci lub specjalistycznych urzą- dzeń umożliwiających podłączenie do tych sieci (kolektorów, stacji przepompo- wych, trafostacji); •  uzbrojenie techniczne pełne, jeśli wyceniana nieruchomość jest przyłączo- na lub posiada możliwości przyłączenia do wszystkich urządzeń infrastruktury technicznej, takich jak: woda, kanalizacja, energia elektryczna, gaz w sposób nie- wymagający budowy znaczących odcinków sieci lub specjalistycznych urządzeń umożliwiających podłączenie do tych sieci (kolektorów, stacji przepompowych, trafostacji). 4. Kształt działki i stan nieruchomości, jako cecha dwudzielna, odzwierciedla- jąca możliwości i ograniczenia w wykorzystaniu powierzchni działki, z uwzględ- nieniem niżej wymienionych kategorii wariantowych: •  niekorzystny, oznaczający istotne ograniczenia w zagospodarowaniu nieru- chomości z uwagi na kształt działki, ukształtowanie terenu i inne ograniczenia; •  korzystny, oznaczający brak istotnych ograniczeń w zagospodarowaniu nieruchomości z uwagi na kształt działki, ukształtowanie terenu i inne ograni- czenia. Mając na uwadze minimalizację ryzyka fi nansowego (zwłaszcza chodzi tu o utrzymanie płynności fi nansowej i wypłacalności fi rmy), polegającego na nie- ustannym ruchu cen nieruchomości oraz na nabyciu gruntu dla celów komercyj- 14 1. Szacowanie wartości gruntów jako narzędzie wspierające proces inwestycyjny nych po cenie nieodzwierciedlającej jego wartości, należy rozważyć szereg kwestii. Należą do nich, oprócz określenia cech nieruchomości gruntowej, zaplanowanie działań inwestycyjnych i oszacowanie wstępnej wartości nieruchomości. 1.5. Zaplanowanie działań inwestycyjnych – zakres działań 1. Wybór nieruchomości gruntowej – podstawowe parametry związane z lo- kalizacją. Wybór nieruchomości gruntowej powinien zostać oparty na analizie na- stępujących kwestii: •  •  •  w jakiej miejscowości nadmorskiej fi rma zamierza prowadzić działalność; jaka powierzchnia działki jest optymalna dla prowadzonej działalności; czy inne aspekty, takie jak sąsiedztwo, ukształtowanie terenu, mają znacze- nie dla funkcjonowania punktu gastronomicznego. 2. Minimalizacja ryzyka nieopłacalnej inwestycji w nieruchomość grunto- wą. Działania w tym zakresie powinny obejmować następujące kwestie: •  •  skąd pozyskać informacje na temat cen gruntów w wybranej miejscowości; jakie informacje o nieruchomości należy posiadać przed podjęciem decyzji o jej zakupie na cele komercyjne; •  w jakim okresie dokonać zakupu gruntu i czy specyfi ka działalności nad- morskiej – sezonowość – ma wpływ na ceny nieruchomości; jak sprawdzić stan prawny nieruchomości. •  3. Trzecia grupa działań powinna umożliwiać uzyskanie odpowiedzi na py- tanie: w jaki sposób określić, czy cena przedmiotowej działki gruntu mieści się w przedziale cen rynkowych uzyskiwanych za podobne nieruchomości i odpo- wiada cechom, jakie dana nieruchomość posiada. W tym celu należy pozyskać in- formacje pozwalające na ustalenie następujących punktów: •  czy zasięgnąć porady u pośrednika w obrocie nieruchomościami i z jego po- mocą określić stosunek atrybutów nieruchomości do jej ceny; •  czy zlecić uprawnionej osobie sporządzenie opinii o wartości nieruchomości (skalkulować koszty opinii); •  za pomocą arkusza symulacji podjąć próbę oszacowania wartości działki gruntu, będącej przedmiotem potencjalnego zainwestowania. 4. Kolejne działania powinny być podjęte w celu zaplanowania sposobów i źródeł fi nansowania inwestycji. W tym celu należy: •  rozplanować budżet przedsiębiorstwa, w szczególności uwzględnić zakup działki gruntu wraz z wybudowaniem obiektu gastronomicznego i związane z tym opłaty, takie jak koszty dokumentacji, opłaty notarialne; zebrać informacje o ofertach kredytowych banków i instytucji fi nanso- •  wych; •  ustalić, czy istnieje możliwość dofi nansowania przedsięwzięcia z budżetu Unii Europejskiej. 5. Piąta grupa działań powinna umożliwiać ustalenie innych działań, które należy podjąć przed zakupem gruntu na cele komercyjne. 15 Beata Filipiak, Agnieszka Zegarek-Dudzińska 1.6. Propozycje rozwiązań 1. Jak zaplanować działania inwestycyjne? A. Proces inwestycyjny należy rozpocząć od decyzji dotyczącej lokalizacji in- westycji. Inwestor powinien przy tym uwzględnić odległość od siedziby fi rmy, czyli zaplecza produkcyjnego, oraz charakter miejscowości, którą wybierze za cel lokalizacyjny. Jeśli inwestycja będzie nastawiona na młodych odbiorców, zakup działki w Międzyzdrojach może okazać się bardziej zasadny, jeśli natomiast na odbiorców dojrzałych, a sam obiekt gastronomiczny (restauracja) będzie otwar- ty po sezonie, działka w Pogorzelicy, jako najdłużej funkcjonującej miejscowości, będzie korzystniejsza. B. Ze względu na charakter działalności optymalną powierzchnię działki sta- nowi grunt o wielkości odpowiadającej powierzchni zabudowy budynku (obiek- tu restauracji) z dodatkowymi miejscami parkingowymi, drogami wewnętrznymi, placem zabaw dla dzieci oraz zapleczem technicznym. C. Tereny o funkcji komercyjnej komponują się najlepiej wśród zabudowy ko- mercyjnej oraz terenów zielonych, które z kolei są neutralne. Ważnym aspektem staje się zatem sąsiedztwo zabudowy o funkcji handlowo-usługowej lub terenów zielonych. Niewskazana jest inwestycja w działkę gruntu na cele komercyjne, je- żeli w sąsiedztwie plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje funkcję mieszkaniową. 2. Jak zminimalizować ryzyko nieopłacalnej inwestycji w działkę gruntu? A. Ceny gruntów w wybranej miejscowości inwestor może porównać w biu- rze obrotu nieruchomościami, prowadzonym przez licencjonowanego pośredni- ka nieruchomościami. Informacje zdobyte w biurze obrotu stanowią jednak ceny ofertowe, a nie rynkowe. Obligatoryjnie należy zapytać, przez jaki okres dana nie- ruchomość była wystawiona na sprzedaż. Jeśli okres ten jest krótki, wnioskować można, że cena ofertowa była adekwatna do cen rynkowych uzyskiwanych za podobne nieruchomości. Na podstawie takich transakcji inwestor otrzyma obraz rynku nieruchomości dla danej miejscowości. B. Przed podjęciem decyzji o inwestycji w działkę gruntu należy upewnić się, jaki jest stan prawny nieruchomości, sprawdzić zarówno zapisy w ewidencji grun- tów i budynków, jak i zapisy w księdze wieczystej, ze szczególnym uwzględnie- niem obciążeń z działu III (np. służebności). Kolejnym źródłem informacji o nie- ruchomości jest miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, który określa przeznaczenie gruntu oraz możliwości jego zabudowy. C. Ceny nieruchomości w pasie nadmorskim nie wykazują tendencji spadko- wych w okresach zmniejszonego ruchu turystycznego. Przez cały rok obserwuje się wzrost cen, niezależnie od sezonu. Na rynku nadmorskim zaczyna rysować się nowy trend, który polega na braku zainteresowania nieruchomościami zabu- dowanymi oraz wzmożone zainteresowanie gruntami – należy wnioskować, że ceny nieruchomości niezabudowanych będą rosły. D. Stan prawny nieruchomości sprawdzamy poprzez analizę dokumentów stwierdzających prawo władania oraz możliwości i ograniczenia tej nieruchomości (od właściciela lub fi rmy pośredniczącej – jeżeli posiadają aktualną dokumentację), 16 1. Szacowanie wartości gruntów jako narzędzie wspierające proces inwestycyjny w sądzie (wydział ksiąg wieczystych), w gminie i w powiecie, ustalając jej prze- znaczenie na podstawie planu zagospodarowania przestrzennego terenu w danej miejscowości. Na podstawie informacji z urzędu gminy i starostwa powiatowego uzyskujemy obraz możliwości wykorzystania nieruchomości, jej zagospodarowa- nia oraz informacje o ograniczeniach związanych z jej wykorzystaniem. 3. W jaki sposób określić, czy cena przedmiotowej działki gruntu mieści się w przedziale cen rynkowych uzyskiwanych za podobne nieruchomości i odpo- wiada cechom, jakie nieruchomość posiada? A. Przy podejmowaniu decyzji o zakupie działki gruntu może być pomocna konsultacja z pośrednikiem w obrocie nieruchomościami, nie jest jednak konieczna i nie gwarantuje rezultatu, rozumianego jako określenie wartości gruntu w stosun- ku do jego cech. Pośrednik nie ma uprawnień do szacowania wartości nierucho- mości. Jego opinia pokaże inwestorowi jedynie, które z tych cech są przez innych inwestorów preferowane i z jakich powodów. Konsultacje z pośrednikiem będą pomocne np. na etapie podejmowania decyzji o lokalizacji. B. Uprawnionym do sporządzania opinii o wartości nieruchomości jest – w myśl Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami – rze- czoznawca majątkowy. Aby uzyskać informację co do wartości gruntu pod in- westycję, należy zlecić wykonanie operatu szacunkowego, który będzie opinią rzeczoznawcy o wartości przedmiotowej nieruchomości. Koszt operatu wynosi ok. 700 zł, czas realizacji zlecenia – ok. dwóch tygodni. Decyzja co do zlecenia wy- konania operatu leży w gestii inwestora. C. Symulacja oszacowania wartości rynkowej gruntu wymaga: •  •  określenia podstawowych cen transakcyjnych nieruchomości, dokonania opisu nieruchomości wycenianej oraz nieruchomości o cenie mi- nimalnej i maksymalnej pod względem wyspecyfi kowanych cech rynkowych, ustalenia wag cech rynkowych i zakresu współczynników korygujących, ustalenia wartości jednostki przeliczeniowej, dokonania kalkulacji (symulacji wyceny). •  •  •  Określenie podstawowych cen transakcyjnych powinno wyglądać następująco: Minimalna cena transakcyjna 1 m2 dla grupy nieruchomości podobnych wynosi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59,57 zł Maksymalna cena transakcyjna 1 m2 dla grupy nieruchomości podobnych wynosi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100,42 zł Średnia cena transakcyjna 1 m2 dla grupy nieruchomości podobnych wynosi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82,23 zł Zakres cenowy 1 m2 dla grupy nieruchomości podobnych wynosi: 100,42 zł – 59,57 zł = 40,85 zł Zakres sumy współczynników korygujących*: 0,724431–1,221209 * Warunek: rozpiętość zakresu 1,0. 17 Beata Filipiak, Agnieszka Zegarek-Dudzińska Opisy nieruchomości wycenianej oraz nieruchomości o cenie minimalnej i maksymalnej pod względem wyspecyfi kowanych cech rynkowych przedsta- wiono w tabeli 1.1. Tabela 1.1. Klasyfi kacja nieruchomości o cenie minimalnej, maksymalnej i wycenianej Wyszczególnienie Cecha Charakterystyka Nieruchomość o cenie minimalnej Nieruchomość o cenie maksymalnej •  •  •  •  •  •  •  Nieruchomość wyceniana Położenie Dojazd i usytuowanie szczegółowe Wyposażenie w urządzenia infrastruk- tury technicznej Kształt działki i stan nieruchomości Położenie Dojazd i usytuowanie szczegółowe Wyposażenie w urządzenia infrastruk- tury technicznej Kształt działki i stan nieruchomości Położenie Dojazd i usytuowanie szczegółowe Wyposażenie w urządzenia infrastruk- tury technicznej Kształt działki i stan nieruchomości •  •  •  •  •  Słabe Niekorzystne Niepełne Niekorzystne Bardzo dobre Bardzo dobre Niepełne Korzystne Bardzo dobre Bardzo dobre Niepełne Korzystne Źródło: opracowanie własne. Tabela 1.2. Wagi cech rynkowych i zakresy współczynników korygujących Cecha Waga cechy (w ) Współczynnik korygujący dla najgorszego Współczynnik korygujący dla najlepszego Współczynnik korygujący dla nieruchomości wariantu cechy wariantu cechy wycenianej Położenie Dojazd i usytuowanie szczegółowe Wyposażenie w urzą- dzenia infrastruktury technicznej Kształt działki i stan nieruchomości Suma 40 20 25 15 100 0,289773 0,144886 0,181108 0,108665 0,724431 0,488484 0,244242 0,305302 0,183181 1,221209 0,488484 0,244242 0,243205 0,183181 1,159112 Źródło: opracowanie własne. Wartość jednostki przeliczeniowej (1 m2) wycenianej nieruchomości jest iloczy- nem średniej ceny transakcyjnej uzyskanej dla grupy nieruchomości podobnych i sumy współczynników korygujących dla tej nieruchomości. Określona w symulacji wartość 1 m2 wynosi: 82,23 zł · 1,159112 = 95,31 zł. 18 1. Szacowanie wartości gruntów jako narzędzie wspierające proces inwestycyjny Zasymulowana wartość działki o powierzchni np. 1300 m2 wynosi: 1300 · 95,31 = 123 903 zł (po zaokrągleniu). 4. Jak zaplanować sposoby i źródła fi nansowania inwestycji? A. Na zakup działki gruntu fi rma powinna zarezerwować od 100–500 zł/m2, na wybudowanie obiektu i zagospodarowanie terenu ok. 1 mln zł, na inne koszty i opłaty – ok. 50 tys. zł. W zależności od rozmiaru inwestycji oraz technologii wy- konania koszty mogą ulec zmianie. B. Przy wyborze źródła fi nansowania inwestycji warto skonsultować się z do- radcą fi nansowym, np. z fi rmy Expander. Doradcy znają bieżące oferty banków pod względem oprocentowania i okresu spłaty oraz podpowiedzą, w jakiej walu- cie najkorzystniej wziąć kredyt i czy warto go ubezpieczyć. Koszt kredytu należy skalkulować na poziomie ok. 5 . C. Przedsiębiorstwo mogłoby pozyskać dofi nansowanie z regionalnych pro- gramów operacyjnych (RPO), opracowywanych przez poszczególne wojewódz- twa, w ramach których przedsiębiorstwa regionalne mogą uzyskiwać dofi nanso- wanie na poprawę konkurencyjności. Wysokość przyznanej pomocy zależy od lokalizacji projektu i wielkości przedsiębiorstwa. W województwie zachodnio- pomorskim limit pomocy regionalnej, uwzględniając wielkość przedsiębiorstw (średnie i małe) wynosi 60 . 5. Jakie inne działania należy podjąć przed zakupem gruntu na cele komer- cyjne? Biorąc pod uwagę lokalizację inwestycji, należy upewnić się, czy nieruchomość nie leży w całości lub w części w pasie ochronnym wydm, w którym obowiązuje zakaz zabudowy, oraz sprawdzić warunki gruntowo-wodne przed wykonaniem projektu budowlanego. * * * W omawianym przypadku, dzięki uzyskanym informacjom o symulacji kosz- tów związanych z nabyciem nieruchomości oraz analizie działań minimalizujących ryzyko, inwestująca fi rma usługowa uzyskuje informację pozwalającą na podjęcie decyzji inwestycyjnej, w wyniku której będzie w stanie rozszerzyć zakres usług. Zaprezentowane podejście umożliwia ograniczenie ryzyka fi nansowego zwią- zanego z błędnie podjętą decyzją inwestycyjną. Literatura zalecana Cymerman R., Hopfer A., Wycena nieruchomości. Zasady i procedury, Polska Federacja Stowa- rzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych, Warszawa 2005. Prystupa M., Wycena nieruchomości przy zastosowaniu podejścia porównawczego, Polska Fede- racja Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych, Warszawa 2003. Źróbek S., Źróbek R., Kuryj J., Gospodarka nieruchomościami z komentarzem do wybranych pro- cedur, Gall, Katowice 2008. 19
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Przedsiębiorstwo usługowe Studia przypadków
Autor:
,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: