Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00074 002466 20853809 na godz. na dobę w sumie
Przejmij kontrolę nad swoim życiem. Przewodnik po NLP - ebook/pdf
Przejmij kontrolę nad swoim życiem. Przewodnik po NLP - ebook/pdf
Autor: , , Liczba stron: 120
Wydawca: Onepress Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-246-9548-5 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> poradniki >> controlling
Porównaj ceny (książka, ebook (-50%), audiobook).

Genialne i praktyczne warsztaty w formie książki.

Paul McKenna

Zaprogramuj wielką zmianę w swoim życiu

Czujesz, że nadszedł czas na zmiany? Chcesz je przeprowadzić szybko i skutecznie? Jeśli lubisz działać dynamicznie i efektywnie, wybierz programowanie neurolingwistyczne!

Na temat NLP napisano już setki książek, ta jednak bije wszystkie na głowę. Zamiast teorii znajdziesz tu czystą praktykę, narzędzia i scenariusze do zastosowania od zaraz. Podczas czytania będziesz mieć wrażenie aktywnego uczestnictwa w seminariach prowadzonych przez samego mistrza Richarda Bandlera. To niezwykłe i niesamowicie stymulujące przeżycie, które pozwoli Ci na efektywną pracę nad sobą i osiągnięcie upragnionej zmiany w bardzo krótkim czasie. Tradycyjna psychologia koncentruje się bardzo często na przyczynach problemów, z którymi się zmagamy. NLP natomiast idzie o krok dalej i pokazuje, w jaki sposób możesz się zmienić tu i teraz, by zacząć żyć tak, jak zawsze chciałeś.

Dr Richard Bandler jest jednym z pionierów NLP. Jest także matematykiem, filozofem, nauczycielem, artystą i kompozytorem. Napisał wiele książek na temat przemiany osobistej, stworzył też mnóstwo materiałów audio i wideo dotyczących tego zagadnienia. Jego działalność na zawsze odmieniła oblicze terapii i edukacji.

Alessio Roberti pełni funkcję dyrektora międzynarodowego ds. coachingu biznesowego Society of NLP, największej organizacji NLP na świecie. Jest licencjonowanym Masterem NLP. Dotychczas miał okazję pracować jako trener z ponad 60 tysiącami osób.

Owen Fitzpatrick jest międzynarodowym prelegentem i psychologiem. Regularnie wygłasza wykłady i prowadzi szkolenia biznesowe poświęcone charyzmie i motywacji. Pracuje również jako psychoterapeuta i hipnoterapeuta, jest współzałożycielem Irish Institute of NLP.
Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Tytuł oryginału: How to Take Charge of Your Life: The User s Guide to NLP Tłumaczenie: Magda Witkowska ISBN: 978-83-246-9545-4 Originally published in the English language by HarperCollins Publishers Ltd. under the title How to Take Charge of Your Life. © Richard Bandler, Alessio Roberti and Owen Fitzpatrick 2014. Polish edition copyright © 2014 by Helion S.A. All rights reserved. All rights reserved. No part of this book may be reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying, recording or by any information storage retrieval system, without permission from the Publisher. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną, a także kopiowanie książki na nośniku filmowym, magnetycznym lub innym powoduje naruszenie praw autorskich niniejszej publikacji. Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Autor oraz Wydawnictwo HELION dołożyli wszelkich starań, by zawarte w tej książce informacje były kompletne i rzetelne. Nie biorą jednak żadnej odpowiedzialności ani za ich wykorzystanie, ani za związane z tym ewentualne naruszenie praw patentowych lub autorskich. Autor oraz Wydawnictwo HELION nie ponoszą również żadnej odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe z wykorzystania informacji zawartych w książce. Drogi Czytelniku! Jeżeli chcesz ocenić tę książkę, zajrzyj pod adres http://onepress.pl/user/opinie/prkont Możesz tam wpisać swoje uwagi, spostrzeżenia, recenzję. Wydawnictwo HELION ul. Kościuszki 1c, 44-100 GLIWICE tel. 32 231 22 19, 32 230 98 63 e-mail: onepress@onepress.pl WWW: http://onepress.pl (księgarnia internetowa, katalog książek) Printed in Poland. • Kup książkę • Poleć książkę • Oceń książkę • Księgarnia internetowa • Lubię to! » Nasza społeczność SPIS TRE(cid:165)CI Podzi(cid:218)kowania O autorach Wprowadzenie Rozdzia(cid:239) 1. Trzydniowy kurs wolno(cid:258)ci osobistej Rozdzia(cid:239) 2. Dzie(cid:241) pierwszy. Jak wyzby(cid:202) si(cid:218) negatywnego my(cid:258)lenia? Rozdzia(cid:239) 3. Dzie(cid:241) drugi. Jak zmieni(cid:202) ograniczaj(cid:200)ce przekonania? Rozdzia(cid:239) 4. Dzie(cid:241) trzeci. Jak zbudowa(cid:202) sobie (cid:285)ycie, jakiego si(cid:218) pragnie? Rozdzia(cid:239) 5. Po warsztatach. Najwa(cid:285)niejsze pytanie Rozdzia(cid:239) 6. Dziennik Joego Epilog. Nie(cid:258) przes(cid:239)anie, opowiadaj swoj(cid:200) histori(cid:218) Materia(cid:239)y 7 9 13 15 21 51 79 105 109 113 115 Kup książkęPoleć książkę HOW TO TAKE CHARGE OF YOUR LIFE 6 Kup książkęPoleć książkę Rozdzia(cid:239) 2. DZIE(cid:148) PIERWSZY. JAK WYZBY(cid:109) SI(cid:125) NEGATYWNEGO MY(cid:165)LENIA? Gdy nadszed(cid:239) pi(cid:200)tek, Joe uda(cid:239) si(cid:218) w miejsce, gdzie odbywa(cid:239) si(cid:218) wyk(cid:239)ad. Zg(cid:239)osi(cid:239) si(cid:218) do jednego z asystentów. Elegancko ubrany cz(cid:239)owiek mia(cid:239) niebieski identyfikator z wyra(cid:283)nym napisem „Trener”. Powita(cid:239) Joego serdecznym u(cid:258)miechem. Zacz(cid:200)(cid:239) przeszukiwa(cid:202) list(cid:218), a gdy znalaz(cid:239) na li(cid:258)cie znajome nazwisko, powiedzia(cid:239): „A, brat Marii, jak rozumiem. Joe, mi(cid:239)o ci(cid:218) pozna(cid:202). Jestem Alan”. Panowie u(cid:258)cisn(cid:218)li sobie d(cid:239)onie. — Gdyby(cid:258) czego(cid:258) potrzebowa(cid:239) w trakcie kursu, jestem do twojej dyspozycji. Joe odebra(cid:239) od Alana identyfikator i podr(cid:218)cznik, po czym skierowa(cid:239) si(cid:218) do sali wyk(cid:239)adowej. Z przodu znajdowa(cid:239)a si(cid:218) scena, przed któr(cid:200) ustawione zosta(cid:239)y rz(cid:218)dy krzese(cid:239). Joe usiad(cid:239) w jednym ze (cid:258)rodkowych rz(cid:218)dów po prawej stronie. Graj(cid:200)ca gdzie(cid:258) w tle muzyka pop miesza(cid:239)a si(cid:218) ze st(cid:239)umionymi odg(cid:239)osami rozmów zgromadzonych w sali uczest- ników warsztatów. Joe rozgl(cid:200)da(cid:239) si(cid:218) wokó(cid:239) siebie z pewnym niedowie- rzaniem. Audytorium by(cid:239)o pe(cid:239)ne, a sala mie(cid:258)ci(cid:239)a mniej wi(cid:218)cej pi(cid:218)(cid:202)set osób. Najwyra(cid:283)niej temat seminarium wzbudzi(cid:239) spore zainteresowa- nie, mimo (cid:285)e sam Joe odnosi(cid:239) si(cid:218) do niego do(cid:258)(cid:202) sceptycznie. Co ja tu w(cid:239)a(cid:258)ciwie robi(cid:218)?, zastanawia(cid:239) si(cid:218). To zupe(cid:239)nie bez sensu. Marnuj(cid:218) trzy dni. Kup książkęPoleć książkę PRZEJMIJ KONTROL(cid:125) NAD SWOIM (cid:191)YCIEM. PRZEWODNIK PO NLP Odwróci(cid:239) si(cid:218) i zobaczy(cid:239) u(cid:258)miechni(cid:218)t(cid:200) kobiet(cid:218), która w(cid:239)a(cid:258)nie roz- siada(cid:239)a si(cid:218) na krze(cid:258)le obok niego. Wyci(cid:200)gn(cid:218)(cid:239)a do niego r(cid:218)k(cid:218): „Cze(cid:258)(cid:202), jestem Anna. Je(cid:258)li chcesz, mo(cid:285)esz mówi(cid:202) do mnie Aniu”. Joe nie bardzo mia(cid:239) ochot(cid:218) na pogaw(cid:218)dki, ale zmobilizowa(cid:239) si(cid:218) i od- powiedzia(cid:239) grzecznie: — Cze(cid:258)(cid:202), jestem Joe. Mów mi Joe. — Próbowa(cid:239) skwitowa(cid:202) w(cid:239)asny wysilony (cid:285)art u(cid:258)miechem. — Mi(cid:239)o ci(cid:218) pozna(cid:202), Joe. Jestem psychoterapeutk(cid:200). Jestem tu pierwszy raz. Nie mog(cid:218) si(cid:218) doczeka(cid:202) wyk(cid:239)adu doktora Bandlera. Ma opini(cid:218) za- bawnego, ale te(cid:285) kontrowersyjnego cz(cid:239)owieka. Joe u(cid:258)miechn(cid:200)(cid:239) si(cid:218) i z pewnym za(cid:285)enowaniem odwróci(cid:239) w kierun- ku sceny. Anna mówi(cid:239)a dalej, tym razem z niemieckim akcentem. — Ja, Guten Tag. Studiowa(cid:239)am psychoterapi(cid:218) metod(cid:200) Freuda. Mam do(cid:258)wiadczenie w zakresie psychoanalizy. Staram si(cid:218) dotrze(cid:202) do przy- czyn problemów, z którymi ludzie si(cid:218) zmagaj(cid:200). Spokojnie, bez obaw. Nie b(cid:218)d(cid:218) ci(cid:218) analizowa(cid:202). — Anna (cid:258)mia(cid:239)a si(cid:218) z w(cid:239)asnego udawanego akcentu. Mia(cid:239)a do(cid:258)(cid:202) wyraziste rysy twarzy, a ciemne okulary doskonale si(cid:218) komponowa(cid:239)y z formaln(cid:200) szar(cid:200) sukienk(cid:200) i l(cid:258)ni(cid:200)cymi czarnymi w(cid:239)osa- mi upi(cid:218)tymi z ty(cid:239)u g(cid:239)owy. Joe u(cid:258)miechn(cid:200)(cid:239) si(cid:218) grzecznie. Anna kontynuowa(cid:239)a wywód na temat swojej pracy, a Joe w tym czasie zaj(cid:200)(cid:239) si(cid:218) wymian(cid:200) spojrze(cid:241) z kobiet(cid:200) o d(cid:239)ugich br(cid:200)zowych w(cid:239)o- sach, któr(cid:200) wypatrzy(cid:239) po drugiej stronie sali. W pewnym momencie kobieta odwróci(cid:239)a jednak wzrok tak samo nagle, jak nagle wcze(cid:258)niej utkwi(cid:239)a go w oczach Joego. Joe tymczasem nie potrafi(cid:239) oderwa(cid:202) od niej wzroku. Kobieta go za- fascynowa(cid:239)a. Zdawa(cid:239)a si(cid:218) mie(cid:202) w(cid:239)asny styl, bo przysz(cid:239)a w kwiecistej sukience do kolan. Wsz(cid:218)dzie wokó(cid:239) roztacza(cid:239)a aur(cid:218) pewno(cid:258)ci siebie. Kobieta u(cid:258)miecha(cid:239)a si(cid:218) uroczo do dwóch swoich s(cid:200)siadów, oni za(cid:258) od- powiadali u(cid:258)miechem na ten wyraz serdeczno(cid:258)ci. Nie mam u niej (cid:285)ad- nych szans, pomy(cid:258)la(cid:239) nagle Joe. Odruchowo wci(cid:200)gn(cid:200)(cid:239) brzuch i usiad(cid:239) na krze(cid:258)le. Brunetka zaj(cid:218)(cid:239)a miejsce w tym samym rz(cid:218)dzie, mniej wi(cid:218)- cej dziesi(cid:218)(cid:202) krzese(cid:239) od niego. Mia(cid:239)a blad(cid:200), jasn(cid:200) cer(cid:218), która dodatkowo podkre(cid:258)la(cid:239)a czerwie(cid:241) jej ust i blask zielonych oczu, l(cid:258)ni(cid:200)cych jak la- tarnie ratuj(cid:200)ce statki przed niebezpiecze(cid:241)stwem. Anna ci(cid:200)gle o czym(cid:258) opowiada(cid:239)a, gdy Joe odwraca(cid:239) wzrok od nieznajomej. 22 Kup książkęPoleć książkę DZIE(cid:148) PIERWSZY. JAK WYZBY(cid:109) SI(cid:125) NEGATYWNEGO MY(cid:165)LENIA? Muzyka rozbrzmiewa(cid:239)a teraz g(cid:239)o(cid:258)niej, a odg(cid:239)os silnika zapowiedzia(cid:239) piosenk(cid:218) Born to Be Wild. Wszyscy zgromadzeni zwrócili wzrok w kie- runku sceny. Seminarium mia(cid:239)o si(cid:218) za chwil(cid:218) rozpocz(cid:200)(cid:202). Joe si(cid:218) odpr(cid:218)- (cid:285)y(cid:239): Spróbujmy! Mo(cid:285)e jego siostra ma racj(cid:218)? Po(cid:258)ród g(cid:239)o(cid:258)nych oklasków na scen(cid:218) wszed(cid:239) m(cid:218)(cid:285)czyzna z ulotki. Joe zwróci(cid:239) uwag(cid:218) przede wszystkim na spokój i niesamowit(cid:200) pewno(cid:258)(cid:202) siebie tego cz(cid:239)owieka. Mia(cid:239) na sobie elegancki garnitur, (cid:258)nie(cid:285)nobia(cid:239)(cid:200) koszul(cid:218) i wyrazisty krawat. Po kilku sekundach piosenka przycich(cid:239)a i wtedy m(cid:218)(cid:285)czyzna si(cid:218) odezwa(cid:239). Mówi(cid:239) g(cid:239)(cid:218)bokim i ciep(cid:239)ym g(cid:239)osem. A wi(cid:218)c to jest Richard Bandler… Joe zastanawia(cid:239) si(cid:218), jak si(cid:218) ma rze- czywisto(cid:258)(cid:202) do reputacji. Zrozumie(cid:202) wolno(cid:258)(cid:202) osobist(cid:200) Witam wszystkich. Chcia(cid:239)bym dzisiaj zacz(cid:200)(cid:202) od rozwa(cid:285)a(cid:241) na temat wolno(cid:258)ci osobistej. Wszystko zacz(cid:218)(cid:239)o si(cid:218) mniej wi(cid:218)cej czterdzie(cid:258)ci lat temu. Chcia(cid:239)em pomaga(cid:202) ludziom, którzy staraj(cid:200) si(cid:218) zmieni(cid:202). Znala- z(cid:239)em ca(cid:239)(cid:200) mas(cid:218) podr(cid:218)czników, które t(cid:239)umaczy(cid:239)y, co konkretnie jest z lud(cid:283)mi nie tak. Nie znalaz(cid:239)em w nich natomiast ani s(cid:239)owa o tym, co konkretnie mo(cid:285)na zrobi(cid:202), (cid:285)eby tym ludziom faktycznie pomóc. Zacz(cid:200)- (cid:239)em si(cid:218) wi(cid:218)c zastanawia(cid:202), w jaki sposób ja móg(cid:239)bym im pomóc osi(cid:200)- gn(cid:200)(cid:202) wolno(cid:258)(cid:202). Do tego sprowadza si(cid:218) w istocie dzie(cid:239)o mojego (cid:285)ycia — wi(cid:200)(cid:285)e si(cid:218) ono z wolno(cid:258)ci(cid:200) osobist(cid:200). Joe rozsiad(cid:239) si(cid:218) wygodnie na swoim krze(cid:258)le. Obieca(cid:239) sobie, (cid:285)e wy- s(cid:239)ucha wyk(cid:239)adu w pe(cid:239)nym skupieniu. Osobista wolno(cid:258)(cid:202) przejawia si(cid:218) w poczuciu tego, czego si(cid:218) chce. Dzi(cid:218)ki temu poczuciu mo(cid:285)na si(cid:218) wyzwoli(cid:202) z oków strachu, smutku i nienawi(cid:258)ci. Zniewalaj(cid:200) nas bowiem negatywne uczucia, ograniczaj(cid:200)- ce przekonania i destruktywne zachowania. Zacz(cid:200)(cid:239)em wi(cid:218)c zg(cid:239)(cid:218)bia(cid:202) metody stosowane przez jedn(cid:200) z najsku- teczniejszych terapeutek tamtych czasów, Virgini(cid:218) Satir. Virginia by(cid:239)a (cid:258)wietnie przygotowana do swojej pracy i wykonywa(cid:239)a j(cid:200) z du(cid:285)(cid:200) wytrwa- (cid:239)o(cid:258)ci(cid:200). W pe(cid:239)ni koncentrowa(cid:239)a si(cid:218) na problemach swoich klientów i nie ustawa(cid:239)a w wysi(cid:239)kach, dopóki nie pomog(cid:239)a im si(cid:218) od nich uwolni(cid:202). Po- (cid:258)wi(cid:218)ci(cid:239)em mnóstwo czasu na analiz(cid:218) jej metod, wkrótce zacz(cid:200)(cid:239)em te(cid:285) odwiedza(cid:202) wraz z ni(cid:200) szpitale psychiatryczne. Poniewa(cid:285) pojawia(cid:239)em si(cid:218) w jej towarzystwie, ludzie zak(cid:239)adali, (cid:285)e jestem wykwalifikowanym 23 Kup książkęPoleć książkę PRZEJMIJ KONTROL(cid:125) NAD SWOIM (cid:191)YCIEM. PRZEWODNIK PO NLP terapeut(cid:200) i ch(cid:218)tnie ze mn(cid:200) wspó(cid:239)pracowali. W takich szpitalach mo(cid:285)na spotka(cid:202) absolutnie przedziwnych ludzi — i wcale nie mówi(cid:218) tu o pa- cjentach. Pewnego razu podczas seminarium w Seattle zapyta(cid:239)em, czy kto(cid:258) potrafi wyja(cid:258)ni(cid:202) ró(cid:285)nic(cid:218) mi(cid:218)dzy psychiatr(cid:200) a schizofrenikiem. Wówczas z sali pad(cid:239)a odpowied(cid:283), która bardzo mi si(cid:218) spodoba(cid:239)a. Pew- na kobieta powiedzia(cid:239)a: „Oczywi(cid:258)cie! Schizofrenik mo(cid:285)e wyzdrowie(cid:202) i i(cid:258)(cid:202) do domu”. Joe roze(cid:258)mia(cid:239) si(cid:218) pod nosem. By(cid:239) pozytywnie zaskoczony tonem wypowiedzi tego faceta. Czu(cid:239), (cid:285)e siedz(cid:200)ca obok Anna zaczyna si(cid:218) wier- ci(cid:202) na krze(cid:258)le. We(cid:283)my cho(cid:202)by przyk(cid:239)ad psychoanalizy, która ju(cid:285) sama w sobie jest dziwna. Opiera si(cid:218) na przekonaniu, (cid:285)e nasze problemy wynikaj(cid:200) z ma- rze(cid:241) o w(cid:239)asnej matce czy ojcu. B(cid:200)d(cid:283)my powa(cid:285)ni! Joe po raz kolejny musia(cid:239) st(cid:239)umi(cid:202) (cid:258)miech, gdy odwraca(cid:239) wzrok w kierunku Anny. Mocno si(cid:218) zarumieni(cid:239)a i zaczyna(cid:239)a nerwowo prze- biera(cid:202) palcami. Na ka(cid:285)dym kroku stykam si(cid:218) z pytaniem o opór ze strony (cid:258)rodowiska psychologów i psychoterapeutów. Prawda jest taka, (cid:285)e nie zmaga(cid:239)em si(cid:218) z (cid:285)adnym wi(cid:218)kszym oporem. Wi(cid:218)kszo(cid:258)(cid:202) psychologów i psychotera- peutów z rado(cid:258)ci(cid:200) przejmowa(cid:239)a ode mnie ró(cid:285)ne przydatne koncepcje, dzi(cid:218)ki którym mog(cid:200) skuteczniej pomaga(cid:202) swoim klientom. To prze- cie(cid:285) byli dobrzy ludzie, sfrustrowani nieco z powodu ówczesnych stan- dardów psychologicznych. Cz(cid:218)(cid:258)(cid:202) terapeutów decydowa(cid:239)a si(cid:218) po latach zmieni(cid:202) stosowane metody, poniewa(cid:285) moje rozwi(cid:200)zania wydawa(cid:239)y im si(cid:218) bardziej przydatne. Do niedawna zwyk(cid:239)o si(cid:218) uwa(cid:285)a(cid:202), (cid:285)e wszystkie problemy maj(cid:200) swo- je (cid:283)ród(cid:239)o w przesz(cid:239)o(cid:258)ci. Tymczasem moim zdaniem ludzie maj(cid:200) pro- blemy dlatego, (cid:285)e si(cid:218) urodzili, dorastali i uczyli si(cid:218) my(cid:258)le(cid:202) w pewnych okre(cid:258)lonych warunkach. Wielu ludziom wydaje si(cid:218), (cid:285)e (cid:285)yj(cid:200) w pu(cid:239)apce przesz(cid:239)o(cid:258)ci, podczas gdy tak naprawd(cid:218) nic ich nie kr(cid:218)puje — oni po prostu nawykowo czuj(cid:200) si(cid:218) (cid:283)le. Wielu ludzi spotka(cid:239)y w (cid:285)yciu ró(cid:285)ne przykre rzeczy. Zamiast si(cid:218) cieszy(cid:202), (cid:285)e te problemy ju(cid:285) ich nie dotycz(cid:200), ci ludzie ci(cid:200)gle prze(cid:285)ywaj(cid:200) w g(cid:239)owie tamte nieprzyjemno(cid:258)ci i w ten sposób pozwalaj(cid:200), aby prze- sz(cid:239)o(cid:258)(cid:202) niszczy(cid:239)a ich tera(cid:283)niejszo(cid:258)(cid:202). 24 Kup książkęPoleć książkę DZIE(cid:148) PIERWSZY. JAK WYZBY(cid:109) SI(cid:125) NEGATYWNEGO MY(cid:165)LENIA? Zawsze mamy wybór: mo(cid:285)emy wykorzysta(cid:202) przesz(cid:239)o(cid:258)(cid:202), aby budo- wa(cid:202) w(cid:239)asn(cid:200) przysz(cid:239)o(cid:258)(cid:202), albo potraktowa(cid:202) przesz(cid:239)o(cid:258)(cid:202) jako czynnik, który nam t(cid:218) przysz(cid:239)o(cid:258)(cid:202) ogranicza. W(cid:239)a(cid:258)nie na tym polega moja praca: ucz(cid:218) ludzi, co zrobi(cid:202), (cid:285)eby prze- sz(cid:239)o(cid:258)(cid:202) stanowi(cid:239)a dla nich (cid:283)ród(cid:239)o cennych wniosków, a nie cierpienia. Joe zacz(cid:200)(cid:239) si(cid:218) nad tym zastanawia(cid:202). Rozumia(cid:239) sens tych s(cid:239)ów, nie bardzo potrafi(cid:239) jednak stwierdzi(cid:202), czy maj(cid:200) one dla niego jakie(cid:258) kon- kretne znaczenie. Gdy wraz z Virgini(cid:200) odwiedza(cid:239)em szpitale, mia(cid:239)em pewnego razu okazj(cid:218) pracowa(cid:202) z Charliem. Charlie by(cid:239) schizofrenikiem. Wierzy(cid:239), (cid:285)e rozmawia z nim Diabe(cid:239). Opowiada(cid:239) lekarzom i piel(cid:218)gniarkom, (cid:285)e Dia- be(cid:239) go odwiedzi(cid:239) i naopowiada(cid:239) mu o nich strasznych rzeczy. Rodzi- na bardzo si(cid:218) tym denerwowa(cid:239)a, a poniewa(cid:285) niektórzy z jej cz(cid:239)onków mieli okazj(cid:218) s(cid:239)ysze(cid:202) o moich metodach, zapytali, czy potrafi(cid:239)bym mu jako(cid:258) pomóc. Charlie zosta(cid:239) uznany za wariata, w moim odczuciu nie by(cid:239) jednak wcale bardziej szalony ni(cid:285) wi(cid:218)kszo(cid:258)(cid:202) osób, z którymi mia(cid:239)em okazj(cid:218) dorasta(cid:202). Ludzie po prostu my(cid:258)l(cid:200) na ró(cid:285)ne sposoby — mniej i bardziej praktyczne. Moim zadaniem jest nauczy(cid:202) was my(cid:258)le(cid:202) w sposób bar- dziej praktyczny, aby(cid:258)cie mogli cieszy(cid:202) si(cid:218) szcz(cid:218)(cid:258)ciem i wolno(cid:258)ci(cid:200). Joe obserwowa(cid:239), jak Richard Bandler chodzi po scenie. Mówca urzek(cid:239) go swoj(cid:200) pasj(cid:200) do poruszanego tematu. Gestykulowa(cid:239) i modulowa(cid:239) g(cid:239)os, aby jeszcze bardziej zainteresowa(cid:202) s(cid:239)uchaczy. Krocz(cid:200)c po scenie, rozta- cza(cid:239) wokó(cid:239) siebie aur(cid:218) autorytetu i uroku. Joe nie mia(cid:239) najmniejszych w(cid:200)tpliwo(cid:258)ci, (cid:285)e ten cz(cid:239)owiek wie, co mówi. Skutkiem ubocznym nieproduktywnego my(cid:258)lenia s(cid:200) powa(cid:285)ne pro- blemy, które przejawiaj(cid:200) si(cid:218) pod ró(cid:285)nymi postaciami — od schizofre- nii, poprzez depresj(cid:218), a na ró(cid:285)nych niedorzecznie kontrproduktywnych zachowaniach sko(cid:241)czywszy. Moim zdaniem ka(cid:285)dy, kto zagl(cid:200)da w g(cid:239)(cid:200)b siebie i unieszcz(cid:218)(cid:258)liwia si(cid:218) ponad miar(cid:218), po prostu zniewala sam siebie p(cid:218)tami przekonania, (cid:285)e istot(cid:200) (cid:285)ycia jest cierpienie. Tacy ludzie zapominaj(cid:200), (cid:285)e w (cid:285)yciu nie chodzi o to, aby rozpami(cid:218)ty- wa(cid:202) i ci(cid:200)gle na nowo prze(cid:285)ywa(cid:202) ró(cid:285)ne przykre wydarzenia z przesz(cid:239)o- (cid:258)ci, lecz o to, aby ca(cid:239)y czas spogl(cid:200)da(cid:202) przed siebie i patrze(cid:202) na (cid:285)ycie jak na przygod(cid:218). 25 Kup książkęPoleć książkę PRZEJMIJ KONTROL(cid:125) NAD SWOIM (cid:191)YCIEM. PRZEWODNIK PO NLP Tacy ludzie powinni sobie zadawa(cid:202) bardziej ambitne pytania, jak cho(cid:202)by: „Co mog(cid:218) zrobi(cid:202), (cid:285)eby bardziej cieszy(cid:202) si(cid:218) (cid:285)yciem? Jak mog(cid:218) to sobie u(cid:239)atwi(cid:202)? Co mog(cid:218) zrobi(cid:202), (cid:285)eby si(cid:218) lepiej bawi(cid:202)?”. Dzisiaj mo(cid:285)emy pój(cid:258)(cid:202) nawet o krok dalej. Dysponujemy bowiem technikami, które pozwalaj(cid:200) nam cieszy(cid:202) si(cid:218) zupe(cid:239)nie bez powodu. Wówczas gdy powód do rado(cid:258)ci si(cid:218) pojawi, mo(cid:285)emy czu(cid:202) si(cid:218) nawet le- piej. Na takim za(cid:239)o(cid:285)eniu opiera(cid:239)a si(cid:218) moja praca przez ostatnie czter- dzie(cid:258)ci lat. Joe zacz(cid:200)(cid:239) si(cid:218) zastanawia(cid:202) nad w(cid:239)asnym podej(cid:258)ciem do przesz(cid:239)o(cid:258)ci i swoim samopoczuciem w chwili obecnej. Osobista wolno(cid:258)(cid:202) polega mi(cid:218)dzy innymi na tym, (cid:285)e cz(cid:239)owiek prze- (cid:285)ywa w swoim (cid:285)yciu pozytywne stany wewn(cid:218)trzne oraz znajduje miej- sce na rzeczy, których chce. Dzi(cid:218)ki wolno(cid:258)ci osobistej mo(cid:285)e do(cid:258)wiad- cza(cid:202) mi(cid:239)o(cid:258)ci, sukcesu, muzyki, sztuki i tym podobnych rzeczy. Wcale nie trzeba mie(cid:202) w tym celu milionowej fortuny. Niektórym ludziom si(cid:218) wydaje, (cid:285)e du(cid:285)y samochód, pi(cid:218)kny dom czy wspania(cid:239)a (cid:239)ód(cid:283) rozwi(cid:200)(cid:285)(cid:200) wszystkie ich problemy. Wcale nie musi si(cid:218) tak sta(cid:202). Ludzie powinni si(cid:218) dobrze zastanowi(cid:202) nad tym, co jest im tak naprawd(cid:218) potrzebne do szcz(cid:218)(cid:258)cia. Chodzi zatem o to, aby odsun(cid:200)(cid:202) problemy na dalszy plan i skupi(cid:202) si(cid:218) na rozwi(cid:200)zaniach. Chodzi o to, aby przez wi(cid:218)kszo(cid:258)(cid:202) czasu czu(cid:202) si(cid:218) dobrze. Chodzi o to, aby sprawnie i z wdzi(cid:218)kiem radzi(cid:202) sobie z k(cid:239)opo- tami i k(cid:239)opotliwymi lud(cid:283)mi. Ka(cid:285)dy z nas ma wi(cid:218)ksz(cid:200) kontrol(cid:218) nad w(cid:239)a- snym (cid:285)yciem, ni(cid:285) mu si(cid:218) wydaje. Joe skrzywi(cid:239) si(cid:218) i pomy(cid:258)la(cid:239): Brzmi to niby dobrze, (cid:285)e ka(cid:285)dy z nas ma kontrol(cid:218) nad w(cid:239)asnym (cid:285)yciem, ale jako(cid:258) nie jestem co do tego przeko- nany. W (cid:285)yciu zdarzaj(cid:200) si(cid:218) rzeczy, na które nie mamy wp(cid:239)ywu. Intere- sowa(cid:239)o go to, co us(cid:239)yszy za chwil(cid:218). Richard kontynuowa(cid:239) swój wywód. Jak kontrolowa(cid:202) swój umys(cid:239)? Co zatem zrobi(cid:202), aby zyska(cid:202) wi(cid:218)ksz(cid:200) kontrol(cid:218) nad w(cid:239)asnym umys(cid:239)em? Sami wp(cid:218)dzamy si(cid:218) w pu(cid:239)apk(cid:218), korzystaj(cid:200)c z w(cid:239)asnego umys(cid:239)u w taki, a nie inny sposób. Informacje z zewn(cid:200)trz pozyskujemy za pomoc(cid:200) pi(cid:218)- ciu zmys(cid:239)ów, dysponujemy równie(cid:285) pi(cid:218)cioma wewn(cid:218)trznymi mecha- nizmami ich przetwarzania: tworzymy obrazy, prowadzimy ze sob(cid:200) dialog, doznajemy odczu(cid:202), odbieramy smaki i zapachy. W ten sposób 26 Kup książkęPoleć książkę DZIE(cid:148) PIERWSZY. JAK WYZBY(cid:109) SI(cid:125) NEGATYWNEGO MY(cid:165)LENIA? staramy si(cid:218) nada(cid:202) sens otaczaj(cid:200)cej nas rzeczywisto(cid:258)ci. Nasze uczucia i post(cid:218)powanie zale(cid:285)(cid:200) od tego, jak ukszta(cid:239)tujemy nasz wewn(cid:218)trzny ob- raz (cid:258)wiata. Ten obraz stanowi odzwierciedlenie funkcjonowania pew- nych automatycznych, nawykowych mechanizmów my(cid:258)lowych. Sposób my(cid:258)lenia oraz interpretacja (cid:258)wiata maj(cid:200) wp(cid:239)yw na nasze uczucia i nasz stan ducha w danym momencie. Aby my(cid:258)le(cid:202) i dzia(cid:239)a(cid:202) bardziej skutecznie, aby mie(cid:202) poczucie wi(cid:218)kszej kontroli nad sytuacj(cid:200), musimy nauczy(cid:202) si(cid:218) modyfikowa(cid:202) nasze naturalne, nawykowe progra- my my(cid:258)lowe. Joe pochyli(cid:239) si(cid:218) i przesun(cid:200)(cid:239) na kraw(cid:218)d(cid:283) krzes(cid:239)a. Za(cid:239)ó(cid:285)my, (cid:285)e zapyta(cid:239)bym, gdzie zaparkowa(cid:239)e(cid:258) samochód albo gdzie si(cid:218) znajduje stacja kolejowa. Aby udzieli(cid:202) mi odpowiedzi na to pyta- nie, musia(cid:239)by(cid:258) zajrze(cid:202) do wn(cid:218)trza swojego umys(cid:239)u i stworzy(cid:202) b(cid:200)d(cid:283) od- tworzy(cid:202) drog(cid:218), która w to miejsce prowadzi. Gdybym zapyta(cid:239), co ro- bi(cid:239)e(cid:258) wczoraj, musia(cid:239)by(cid:258) si(cid:218) odwo(cid:239)a(cid:202) do pewnego konkretnego obrazu — inaczej nie potrafi(cid:239)by(cid:258) mi odpowiedzie(cid:202). Te obrazy powstaj(cid:200) dzi(cid:218)ki pod(cid:258)wiadomo(cid:258)ci. Wszyscy je tworzymy, rzadko jednak zdajemy sobie z tego spraw(cid:218). Ca(cid:239)a sztuka polega na tym, aby zacz(cid:200)(cid:202) podchodzi(cid:202) do nich w sposób (cid:258)wiadomy. Wtedy bowiem mo(cid:285)na co(cid:258) w swojej sytuacji zmieni(cid:202). Wszystkie nasze my(cid:258)li sk(cid:239)adaj(cid:200) si(cid:218) zatem z obrazów, d(cid:283)wi(cid:218)ków i odczu(cid:202). Ka(cid:285)dy powinien zrozumie(cid:202), w jaki sposób formu(cid:239)uje my(cid:258)li, poniewa(cid:285) zyskuje dzi(cid:218)ki temu mo(cid:285)liwo(cid:258)(cid:202) ich zmiany. Nasze odczucia i zachowania kszta(cid:239)tuj(cid:200) si(cid:218) w znacznej mierze pod wp(cid:239)ywem naszych przemy(cid:258)le(cid:241). Dlatego te(cid:285) dzi(cid:218)ki zmianie sposobu my(cid:258)lenia mo(cid:285)emy osi(cid:200)gn(cid:200)(cid:202) naprawd(cid:218) znacz(cid:200)ce rezultaty. Pomy(cid:258)l na przyk(cid:239)ad o kim(cid:258), kto ci(cid:218) irytuje albo ma niekorzystny wp(cid:239)yw na twoje samopoczucie. Stwórz w g(cid:239)owie obraz tej osoby. Zwró(cid:202) uwag(cid:218) na charakterystyczne cechy tego obrazu, w szczególno(cid:258)ci na jego rozmiary i umiejscowienie. Czy jest to obraz czarno-bia(cid:239)y, czy kolorowy? Joe wykona(cid:239) (cid:202)wiczenie zgodnie z zaleceniem. W g(cid:239)owie pojawi(cid:239) mu si(cid:218) wizerunek szefa, a konkretnie jego g(cid:239)owy wygl(cid:200)daj(cid:200)cej zza framugi drzwi i domagaj(cid:200)cej si(cid:218) przed(cid:239)o(cid:285)enia raportu do ko(cid:241)ca tygodnia. Szef informowa(cid:239), (cid:285)e wyje(cid:285)d(cid:285)a, i w zwi(cid:200)zku z tym postanowi(cid:239) zleci(cid:202) to zada- nie Joemu. Joe przypomnia(cid:239) sobie tre(cid:258)(cid:202) nieprzyjemnej wymiany zda(cid:241), podczas której poinformowa(cid:239), (cid:285)e nie czuje si(cid:218) kompetentny do wyko- nania tego zadania i (cid:285)e szef nie powinien oczekiwa(cid:202) od niego realizacji 27 Kup książkęPoleć książkę PRZEJMIJ KONTROL(cid:125) NAD SWOIM (cid:191)YCIEM. PRZEWODNIK PO NLP tego rodzaju projektu w tak krótkim czasie. Przed oczami stan(cid:200)(cid:239) mu obraz szefa, który si(cid:218) na to wszystko roze(cid:258)mia(cid:239) i powiedzia(cid:239), (cid:285)e Joe ma si(cid:218) po prostu zabiera(cid:202) do roboty. Kiedy ju(cid:285) b(cid:218)dziesz mie(cid:202) przed oczami obraz osoby, która ci(cid:218) dener- wuje lub psuje ci humor, zrób rzecz nast(cid:218)puj(cid:200)c(cid:200): je(cid:258)li ten obraz jest kolorowy, przerób go na czarno-bia(cid:239)y. Zmniejsz go te(cid:285) do naprawd(cid:218) mikroskopijnych rozmiarów. Niech stanie si(cid:218) malutki. Postaraj si(cid:218) go te(cid:285) odsun(cid:200)(cid:202). Zastanów si(cid:218), co po tym wszystkim czujesz. Richard u(cid:258)miechn(cid:200)(cid:239) si(cid:218) znacz(cid:200)co, jak gdyby zna(cid:239) odpowied(cid:283) na swo- je pytanie. Wskaza(cid:239) na cz(cid:239)owieka w pierwszym rz(cid:218)dzie. Pan, prosz(cid:218) pana, jak pan si(cid:218) poczu(cid:239)? Uwa(cid:285)am, (cid:285)e ka(cid:285)dy z was po- winien wykona(cid:202) to (cid:202)wiczenie. Zdradz(cid:218) wam pewien sekret. Zni(cid:285)y(cid:239) g(cid:239)os i wyszepta(cid:239) w stron(cid:218) publiczno(cid:258)ci. Je(cid:258)li nie wykonacie tego (cid:202)wiczenia, to ono nie zadzia(cid:239)a. Joe roze(cid:258)mia(cid:239) si(cid:218) tak samo jak wszyscy inni. To (cid:202)wiczenie zajmuje tylko kilka sekund, a mo(cid:285)e zupe(cid:239)nie odmie- ni(cid:202) wasze samopoczucie. Joe postanowi(cid:239) przy(cid:239)o(cid:285)y(cid:202) si(cid:218) do tego (cid:202)wiczenia. Skupi(cid:239) si(cid:218) na wize- runku roze(cid:258)mianego szefa i najpierw przerobi(cid:239) go na obraz czarno-bia(cid:239)y, a nast(cid:218)pnie zmniejszy(cid:239) do rozmiarów puzzla, aby w ko(cid:241)cu odsun(cid:200)(cid:202) go mo(cid:285)liwie najdalej od siebie. Nagle z du(cid:285)ym zaskoczeniem stwierdzi(cid:239), (cid:285)e negatywne uczucia, które jeszcze przed chwil(cid:200) tak bardzo go dr(cid:218)czy- (cid:239)y, zdecydowanie straci(cid:239)y na sile. Teraz czu(cid:239) si(cid:218) tylko lekko poirytowa- ny. Na pewno nie uwierzy(cid:239)by nikomu na s(cid:239)owo, (cid:285)e to (cid:202)wiczenie mo(cid:285)e przynie(cid:258)(cid:202) tak dobre efekty. „Fajne to” — wymamrota(cid:239) sam do siebie. Co niesamowite, obraz funkcjonuj(cid:200)cy w naszej g(cid:239)owie mo(cid:285)na bar- dzo (cid:239)atwo zmieni(cid:202) — tym samym zmieniaj(cid:200)c równie(cid:285) nasze do(cid:258)wiad- czenie z nim zwi(cid:200)zane. Na podobnej zasadzie mo(cid:285)na skupi(cid:202) si(cid:218) na obrazie, który poprawia nam samopoczucie. Mo(cid:285)na go powi(cid:218)kszy(cid:202), rozja(cid:258)ni(cid:202) i przybli(cid:285)y(cid:202), aby dodatkowo zwi(cid:218)kszy(cid:202) intensywno(cid:258)(cid:202) pozy- tywnych do(cid:258)wiadcze(cid:241). Joe postanowi(cid:239) spróbowa(cid:202) i tego. Przypomnia(cid:239) sobie, jak bra(cid:239) udzia(cid:239) w wa(cid:285)nym meczu futbolowym, który jego dru(cid:285)yna wygra(cid:239)a. To by(cid:239) naprawd(cid:218) niesamowity wieczór. Przywo(cid:239)a(cid:239) z pami(cid:218)ci tamto wspania(cid:239)e uczucie. Oczami wyobra(cid:283)ni zobaczy(cid:239) ca(cid:239)y stadion oraz rzesze fanów. Od razu poczu(cid:239) si(cid:218) (cid:258)wietnie. Powi(cid:218)kszy(cid:239) ten obraz, rozja(cid:258)ni(cid:239) go i do- 28 Kup książkęPoleć książkę DZIE(cid:148) PIERWSZY. JAK WYZBY(cid:109) SI(cid:125) NEGATYWNEGO MY(cid:165)LENIA? datkowo nasyci(cid:239) barwy. Poczu(cid:239), jak wzbiera w nim uniesienie. Na jego twarzy pojawi(cid:239) si(cid:218) szeroki u(cid:258)miech. My(cid:258)lenie o czym(cid:258) wi(cid:200)(cid:285)e si(cid:218) nieod(cid:239)(cid:200)cznie z tworzeniem obrazów b(cid:200)d(cid:283) filmów na ten temat. Tego si(cid:218) nie da unikn(cid:200)(cid:202). Tak po prostu dzia- (cid:239)a nasz mózg. Gdy zatem przywo(cid:239)ujemy z pami(cid:218)ci pewne do(cid:258)wiadcze- nie, wspomnienie przebiega zwykle jak film, a my albo w nim wyst(cid:218)- pujemy albo ogl(cid:200)damy go z naszej ówczesnej perspektywy. Te obrazy i filmy wp(cid:239)ywaj(cid:200) na nasze samopoczucie. To one sprawiaj(cid:200), (cid:285)e ludzie czuj(cid:200) si(cid:218) dobrze albo (cid:283)le. Wszystko sprowadza si(cid:218) cz(cid:218)sto do tego, co konkretnie ludzie my(cid:258)l(cid:200) na temat tych obrazów i jakie konkretnie filmy puszczaj(cid:200) sobie we w(cid:239)asnej g(cid:239)owie. Ca(cid:239)a sztuka polega na tym, aby taki film, który (cid:283)le na nas wp(cid:239)ywa, zamieni(cid:202) na czarno-bia(cid:239)y, zmniejszy(cid:202) i od siebie odsun(cid:200)(cid:202) — aby si(cid:218) go pozby(cid:202) i zast(cid:200)pi(cid:202) go obrazem, który poprawia nam samopoczucie. Ten drugi obraz nale(cid:285)y powi(cid:218)kszy(cid:202), rozja(cid:258)ni(cid:202) i nasyci(cid:202). W ten sposób uczy- my mózg, (cid:285)e powinien wzmacnia(cid:202) pozytywne uczucia, a te negatywne marginalizowa(cid:202). Logika tego wywodu by(cid:239)a dla Joego du(cid:285)ym zaskoczeniem. Cze- go(cid:258) takiego si(cid:218) nie spodziewa(cid:239). Zacz(cid:200)(cid:239) rozmy(cid:258)la(cid:202) o tym, jak daleko id(cid:200)ce konsekwencje b(cid:218)dzie to mia(cid:239)o dla jego (cid:285)ycia. Czy ta technika naprawd(cid:218) mo(cid:285)e zmieni(cid:202) jego podej(cid:258)cie do otaczaj(cid:200)cej go rzeczywisto- (cid:258)ci? Odpowiedzi udzieli(cid:239) mu krytyczny g(cid:239)os, który ju(cid:285) niejednokrotnie t(cid:239)amsi(cid:239) jego nadzieje. Ten g(cid:239)os pojawia si(cid:218) w naszych g(cid:239)owach zawsze wtedy, gdy zaczynamy rozmy(cid:258)la(cid:202) o nieprzyjemnych rzeczach i gdy roz- wa(cid:285)amy pesymistyczne scenariusze. Nie b(cid:200)d(cid:283) g(cid:239)upi. Naprawd(cid:218) dasz si(cid:218) na to nabra(cid:202)? To jest za proste. Naprawd(cid:218) ci(cid:218)(cid:285)ko jest si(cid:218) zmieni(cid:202). Pokiwa(cid:239) g(cid:239)ow(cid:200). Krytyczny g(cid:239)os w jego g(cid:239)owie mia(cid:239) racj(cid:218). To by(cid:239)o zbyt pi(cid:218)kne, aby mog(cid:239)o by(cid:202) prawdziwe. Co dalej? Pora zrobi(cid:202) przerw(cid:218). Teraz chcia(cid:239)bym wam przedstawi(cid:202) moich tre- nerów, którzy b(cid:218)d(cid:200) z wami pracowa(cid:202) przez kilka kolejnych dni. Prosi(cid:239)bym trenerów, (cid:285)eby wstali i podnie(cid:258)li r(cid:218)ce. Richard pokrótce przedstawi(cid:239) swoich wspó(cid:239)pracowników. W ko(cid:241)cu dotar(cid:239) do trenera, którego Joe mia(cid:239) okazj(cid:218) pozna(cid:202) przed rozpocz(cid:218)ciem zaj(cid:218)(cid:202). To jest Alan. Pracuje ze mn(cid:200) od lat. To jeden z najlepszych trenerów, jakich znam. Jest master trenerem. Je(cid:258)li macie jakiekolwiek pytania 29 Kup książkęPoleć książkę PRZEJMIJ KONTROL(cid:125) NAD SWOIM (cid:191)YCIEM. PRZEWODNIK PO NLP dotycz(cid:200)ce (cid:202)wicze(cid:241), mo(cid:285)ecie mu je (cid:258)mia(cid:239)o zada(cid:202). A teraz zapraszam wszystkich na kaw(cid:218)! Przerwa si(cid:218) zacz(cid:218)(cid:239)a, ale Joe nie ruszy(cid:239) si(cid:218) z miejsca. Jako(cid:258) nie mia(cid:239) ochoty na pogaw(cid:218)dki i nawi(cid:200)zywanie kontaktów z nowymi lud(cid:283)mi. Wzi(cid:200)(cid:239) do r(cid:218)ki ulotk(cid:218), która le(cid:285)a(cid:239)a na krze(cid:258)le. Udawa(cid:239), (cid:285)e czyta, tak naprawd(cid:218) jednak obserwowa(cid:239) k(cid:200)tem oka brunetk(cid:218). Anna podskoczy(cid:239)a z krzes(cid:239)a, gdy tylko przerwa si(cid:218) rozpocz(cid:218)(cid:239)a. Joe przypuszcza(cid:239), (cid:285)e nie bardzo wie, co ma o tym wszystkim my(cid:258)le(cid:202). Czy(cid:285)by metody propono- wane przez Richarda podwa(cid:285)a(cid:239)y jej przekonania? Joe obróci(cid:239) si(cid:218) na krze(cid:258)le, (cid:285)eby odnale(cid:283)(cid:202) po(cid:258)ród zgromadzonych ko- biet(cid:218) o d(cid:239)ugich, br(cid:200)zowych w(cid:239)osach. W ko(cid:241)cu dostrzeg(cid:239) j(cid:200) gdzie(cid:258) w g(cid:239)(cid:218)bi sali. Kr(cid:200)(cid:285)y(cid:239)o wokó(cid:239) niej dwóch facetów. Ona zdawa(cid:239)a si(cid:218) nie dostrze- ga(cid:202) ich zainteresowania i entuzjazmu, po prostu uprzejmie si(cid:218) do nich u(cid:258)miecha(cid:239)a. Ca(cid:239)y ten spektakl wywo(cid:239)a(cid:239) tylko grymas na twarzy Jo- ego. Frajerzy, pomy(cid:258)la(cid:239), kiwaj(cid:200)c g(cid:239)ow(cid:200). Co oni sobie wyobra(cid:285)aj(cid:200)? Wydaje im si(cid:218), (cid:285)e zdo(cid:239)aj(cid:200) jej zaimponowa(cid:202)? Próbowa(cid:239) przekonywa(cid:202) sam siebie, (cid:285)e ci dwaj m(cid:218)(cid:285)czy(cid:283)ni zachowuj(cid:200) si(cid:218) nierozs(cid:200)dnie. Gdyby jednak by(cid:239) ze sob(cid:200) naprawd(cid:218) szczery, musia(cid:239)by przyzna(cid:202), (cid:285)e podziwia ich za odwag(cid:218). — Zamierzasz z ni(cid:200) porozmawia(cid:202)? — Za plecami us(cid:239)ysza(cid:239) znajomy g(cid:239)os. Odwróci(cid:239) si(cid:218) i zobaczy(cid:239) trenera, którego mia(cid:239) ju(cid:285) okazj(cid:218) pozna(cid:202) wcze(cid:258)niej. Alan wskazywa(cid:239) g(cid:239)ow(cid:200) na brunetk(cid:218). Joe si(cid:218) zarumieni(cid:239). — Nie, na pewno nie teraz. — Dlaczego nie? — docieka(cid:239) Alan. W jego pytaniu pobrzmiewa(cid:239) (cid:285)yczliwy ton. — Zrobi(cid:218) to, ale pó(cid:283)niej. Mo(cid:285)e. Je(cid:258)li najdzie mnie ochota. — Chcesz powiedzie(cid:202), (cid:285)e teraz nie masz na to ochoty? — zapyta(cid:239) Alan, u(cid:258)miechaj(cid:200)c si(cid:218) znacz(cid:200)co. — Tak. Nie. To znaczy… Oczywi(cid:258)cie, (cid:285)e mam na to ochot(cid:218), ale nie zamierzam z ni(cid:200) rozmawia(cid:202). Jestem… jak by to powiedzie(cid:202)… troch(cid:218) nie(cid:258)mia(cid:239)y, a ju(cid:285) z ca(cid:239)(cid:200) pewno(cid:258)ci(cid:200) jestem zbyt nerwowy. Tylko bym si(cid:218) o(cid:258)mieszy(cid:239). — Pewnie dok(cid:239)adnie tak samo jak wszyscy inni. — Alan zwróci(cid:239) wzrok w kierunku kobiety. Joe równie(cid:285) na ni(cid:200) spojrza(cid:239). Po jej lewej stronie dostrzeg(cid:239) m(cid:218)(cid:285)czyzn(cid:218), który skaka(cid:239) wokó(cid:239) niej jak goryl, (cid:285)eby 30 Kup książkęPoleć książkę DZIE(cid:148) PIERWSZY. JAK WYZBY(cid:109) SI(cid:125) NEGATYWNEGO MY(cid:165)LENIA? j(cid:200) roz(cid:258)mieszy(cid:202). Ona si(cid:218) roze(cid:258)mia(cid:239)a, ale raczej przez grzeczno(cid:258)(cid:202) ni(cid:285) z rozbawienia. — Niby tak — odpar(cid:239) Joe — ale ja bym nie wiedzia(cid:239), co powiedzie(cid:202). Nie najlepiej sobie radz(cid:218) z kobietami. — Mam pewien pomys(cid:239). Znam wiele osób, które same nie maj(cid:200) o sobie najlepszej opinii, a dziwi(cid:200) si(cid:218), (cid:285)e inni (cid:283)le si(cid:218) czuj(cid:200) w ich towa- rzystwie. Musisz najpierw polubi(cid:202) sam siebie, (cid:285)eby inni mogli ci(cid:218) polu- bi(cid:202). Potem mo(cid:285)esz skupi(cid:202) si(cid:218) na tym, jak czuj(cid:200) si(cid:218) inni ludzie w twoim towarzystwie. W (cid:285)yciu zdecydowanie zbyt cz(cid:218)sto zdarza nam si(cid:218) po- pe(cid:239)nia(cid:202) b(cid:239)(cid:200)d, który polega na tym, (cid:285)e próbujemy imponowa(cid:202) innym. Zamiast skupia(cid:202) si(cid:218) na robieniu wra(cid:285)enia, lepiej skupi(cid:202) si(cid:218) na w(cid:239)asnych odczuciach oraz na reakcjach rozmówców. Przede wszystkim nale(cid:285)y zacz(cid:200)(cid:202) od siebie. Je(cid:258)li ty sam dobrze si(cid:218) ze sob(cid:200) czujesz, inni ludzie najprawdopodobniej b(cid:218)d(cid:200) ch(cid:218)tnie sp(cid:218)dza(cid:202) czas w twoim towarzystwie. Ot, i wszystko. Joe wzi(cid:200)(cid:239) to sobie do serca. Postanowi(cid:239) zastosowa(cid:202) si(cid:218) do tej rady przy najbli(cid:285)szej okazji, podczas rozmowy z kim(cid:258), kogo darzy(cid:239) sympa- ti(cid:200). Rzecz wyda(cid:239)a mu si(cid:218) tak oczywista, (cid:285)e mia(cid:239)a szans(cid:218) rzeczywi(cid:258)cie zadzia(cid:239)a(cid:202). — Jak my(cid:258)lisz, co by si(cid:218) takiego mog(cid:239)o sta(cid:202), gdyby(cid:258) do niej podszed(cid:239)? — Alan uwa(cid:285)nie mu si(cid:218) przygl(cid:200)da(cid:239), czekaj(cid:200)c na reakcj(cid:218). — Przypuszczam, (cid:285)e po prostu by si(cid:218) na mnie gapi(cid:239)a, nie do ko(cid:241)ca rozumiej(cid:200)c, co jest ze mn(cid:200) nie tak. Potem zrobi(cid:239)oby si(cid:218) dziwnie, a po- tem ona znalaz(cid:239)aby jak(cid:200)(cid:258) wymówk(cid:218) i unika(cid:239)aby mnie do samego ko(cid:241)- ca kursu. — Wow, niesamowite! Masz jednocze(cid:258)nie dar przewidywania przy- sz(cid:239)o(cid:258)ci i czytania w jej my(cid:258)lach. Imponuj(cid:200)ce umiej(cid:218)tno(cid:258)ci. — Alan (cid:285)ar- towa(cid:239) z szerokim u(cid:258)miechem na ch(cid:239)opi(cid:218)cej twarzy. Joe odpowiedzia(cid:239) mu u(cid:258)miechem. — Tak bym w(cid:239)a(cid:258)nie zrobi(cid:239), gdybym nie mia(cid:239) jej nic do powiedzenia. — A co konkretnie robisz, gdy tak rozmy(cid:258)lasz o tym, jak ona si(cid:218) na ciebie gapi i jak si(cid:218) zastanawia, co konkretnie jest z tob(cid:200) nie tak? — Nie rozumiem zbytnio twojego pytania. — Joe zmarszczy(cid:239) brwi. — Zasadniczo puszczasz sobie w g(cid:239)owie film o tym, co si(cid:218) stanie, kiedy ona ci(cid:218) odrzuci. Joe skin(cid:200)(cid:239) potakuj(cid:200)co g(cid:239)ow(cid:200). 31 Kup książkęPoleć książkę PRZEJMIJ KONTROL(cid:125) NAD SWOIM (cid:191)YCIEM. PRZEWODNIK PO NLP — Niech zgadn(cid:218). To film pe(cid:239)noekranowy, kolorowy, jasny. Zgadza si(cid:218)? — stwierdzi(cid:239) Alan. Joe ponownie przytakn(cid:200)(cid:239). — Dobrze, to mo(cid:285)e w takim razie powiniene(cid:258) zastosowa(cid:202) si(cid:218) do ra- dy Richarda? Mo(cid:285)e powiniene(cid:258) zmniejszy(cid:202) ten film, przerobi(cid:202) go na czarno-bia(cid:239)y obraz i daleko od siebie odsun(cid:200)(cid:202)? Mo(cid:285)e powiniene(cid:258) zast(cid:200)- pi(cid:202) go innym filmem, w którym podchodzisz do niej i zaczynasz roz- mow(cid:218), a potem udaje ci si(cid:218) j(cid:200) rozbawi(cid:202), roz(cid:258)mieszy(cid:202) i poprawi(cid:202) jej hu- mor? Mo(cid:285)e ten film powiniene(cid:258) zobaczy(cid:202) w g(cid:239)owie jako jasny i barwny obraz w skali rzeczywistej? Joe nakre(cid:258)li(cid:239) w g(cid:239)owie ten nowy obraz. Na chwil(cid:218) nabra(cid:239) pewno(cid:258)ci siebie i z fascynacj(cid:200) my(cid:258)la(cid:239) o tym, (cid:285)e móg(cid:239)by porozmawia(cid:202) z t(cid:200) kobie- t(cid:200). Spojrza(cid:239) w jej kierunku i móg(cid:239)by przysi(cid:200)c, (cid:285)e ich oczy spotka(cid:239)y si(cid:218) na kilka sekund, a ona si(cid:218) do niego u(cid:258)miechn(cid:218)(cid:239)a. Potem jednak przy- sz(cid:239)o otrze(cid:283)wienie. — Przyjemna my(cid:258)l, ale rzeczywisto(cid:258)(cid:202) wygl(cid:200)da inaczej — powiedzia(cid:239) do Alana. Jego krytyczny g(cid:239)os odezwa(cid:239) si(cid:218) bardzo g(cid:239)o(cid:258)no: To zbyt pi(cid:218)k- ne, (cid:285)eby mog(cid:239)o by(cid:202) prawdziwe. To nie mo(cid:285)e by(cid:202) takie proste. Alan przez chwil(cid:218) wpatrywa(cid:239) si(cid:218) w niego bez s(cid:239)owa, a potem po- wiedzia(cid:239): — Mo(cid:285)e rzeczywisto(cid:258)(cid:202) wcale nie wygl(cid:200)da tak, jak my(cid:258)lisz. Mo(cid:285)e to twoje my(cid:258)li kszta(cid:239)tuj(cid:200) rzeczywisto(cid:258)(cid:202). Po tych s(cid:239)owach uda(cid:239) si(cid:218) na drugi koniec sali, bo uczestnicy semi- narium zacz(cid:218)li powoli wraca(cid:202) na swoje miejsca. Doktor Richard Bandler powróci(cid:239) na scen(cid:218) i kontynuowa(cid:239) swój wyk(cid:239)ad. W zesz(cid:239)ym miesi(cid:200)cu podczas seminarium podesz(cid:239)a do mnie m(cid:239)oda kobieta. Powiedzia(cid:239)a, (cid:285)e by(cid:239)a w autobusie, w którym tamtego pami(cid:218)tne- go 7 lipca dosz(cid:239)o w Londynie do wybuchu. Tamte wydarzenia wstrz(cid:200)- sn(cid:218)(cid:239)y ca(cid:239)ym miastem, poniewa(cid:285) zamachowcy obrali sobie za cel metro i miejskie autobusy. Ten straszliwy akt terroru oczywi(cid:258)cie wzburzy(cid:239) nas wszystkich, któ- rzy tego do(cid:258)wiadczyli(cid:258)my, w najwi(cid:218)kszym stopniu dotkn(cid:200)(cid:239) jednak ludzi, którzy bezpo(cid:258)rednio prze(cid:285)yli t(cid:218) tragedi(cid:218), a tak(cid:285)e ich bliskich. Ta m(cid:239)o- da kobieta sta(cid:239)a przede mn(cid:200) i nerwowo przest(cid:218)powa(cid:239)a z nogi na nog(cid:218). Opowiada(cid:239)a mi o tamtym wybuchu, zaciskaj(cid:200)c d(cid:239)onie ze zdenerwowania. 32 Kup książkęPoleć książkę DZIE(cid:148) PIERWSZY. JAK WYZBY(cid:109) SI(cid:125) NEGATYWNEGO MY(cid:165)LENIA? Powiedzia(cid:239)a, (cid:285)e chocia(cid:285) usz(cid:239)a wtedy z (cid:285)yciem, teraz dr(cid:218)czy j(cid:200) strach, z którym nie potrafi si(cid:218) upora(cid:202). Ka(cid:285)dy cz(cid:239)owiek z plecakiem, ka(cid:285)dy pakunek, ka(cid:285)da torba — wsz(cid:218)dzie widzi bomby. Taki widok sprawia oczywi(cid:258)cie, (cid:285)e na nowo prze(cid:285)ywa tamten koszmar. Kobieta by(cid:239)a przekonana, (cid:285)e wkrótce umrze. Nie by(cid:239)a w stanie snu(cid:202) (cid:285)adnych sensownych planów. Zatraci(cid:239)a zupe(cid:239)nie poczucie ci(cid:200)g(cid:239)o(cid:258)ci. Podobnie jak wi(cid:218)kszo(cid:258)(cid:202) ofiar, którym nie udaje si(cid:218) upora(cid:202) ze wspo- mnieniem katastrofalnych zdarze(cid:241), pozostawa(cid:239)a niewolnikiem swoje- go do(cid:258)wiadczenia. Chyba trudno by by(cid:239)o znale(cid:283)(cid:202) kogo(cid:258), komu bardziej przyda(cid:239)aby si(cid:218) lekcja wolno(cid:258)ci. Za ni(cid:200) ustawi(cid:239)a si(cid:218) jeszcze ca(cid:239)a kolejka innych ludzi, którzy mieli do mnie pytania. Kolejnych czterystu by(cid:239)o w trakcie wykonywania (cid:202)wi- cze(cid:241), bo przecie(cid:285) trwa(cid:239)o w(cid:239)a(cid:258)nie seminarium. Nie bardzo mia(cid:239)em czas, (cid:285)eby si(cid:218) ni(cid:200) zajmowa(cid:202). Mimo wszystko chcia(cid:239)em jej jako(cid:258) pomóc, (cid:285)e- by mog(cid:239)a poczu(cid:202) si(cid:218) lepiej. Zada(cid:239)em jej pytanie, na które zna(cid:239)em ju(cid:285) odpowied(cid:283). Wraz z pyta- niem przekaza(cid:239)em jej wskazówki, które pozornie wydaj(cid:200) si(cid:218) banalne, ale maj(cid:200) wielk(cid:200) moc i mog(cid:200) uwolni(cid:202) nas z oków zniewalaj(cid:200)cej przesz(cid:239)o(cid:258)ci. Zapyta(cid:239)em j(cid:200), czy kiedy my(cid:258)li o tamtych wydarzeniach, to widzi je w g(cid:239)owie w naturalnych rozmiarach — czy przed oczami staj(cid:200) jej ob- razy w rzeczywistej wielko(cid:258)ci? Odpowiedzia(cid:239)a twierdz(cid:200)co. (cid:165)ci(cid:258)lej rzecz bior(cid:200)c, powiedzia(cid:239)a: „S(cid:200) nawet wi(cid:218)ksze”. W jej oczach od razu pojawi(cid:239)y si(cid:218) (cid:239)zy i zacz(cid:218)(cid:239)a si(cid:218) trz(cid:200)(cid:258)(cid:202). Tacy lu- dzie cz(cid:218)sto s(cid:239)ysz(cid:200) zewsz(cid:200)d, (cid:285)e musz(cid:200) po raz kolejny prze(cid:285)y(cid:202) straszliwe do(cid:258)wiadczenia, (cid:285)eby si(cid:218) od nich uwolni(cid:202). Jej przyk(cid:239)ad potwierdza(cid:239) po- nad wszelk(cid:200) w(cid:200)tpliwo(cid:258)(cid:202), (cid:285)e to nieprawda. Ona przez lata raz po raz prze(cid:285)ywa(cid:239)a tamte wydarzenia, ale czu(cid:239)a si(cid:218) od tego tylko gorzej. Wie- dzia(cid:239)em, (cid:285)e pora odwo(cid:239)a(cid:202) si(cid:218) do poczucia humoru. Zapyta(cid:239)em: — Boisz si(cid:218) poci(cid:200)gów, autobusów i samolotów? Skin(cid:218)(cid:239)a potakuj(cid:200)co g(cid:239)ow(cid:200). Wtedy jej powiedzia(cid:239)em, (cid:285)e cz(cid:239)owiek ma naprawd(cid:218) ma(cid:239)e szanse pa(cid:258)(cid:202) ofiar(cid:200) ataku terrorystycznego, a prawdo- podobie(cid:241)stwo, (cid:285)e stanie si(cid:218) to dwukrotnie, jest ju(cid:285) zupe(cid:239)nie (cid:258)miesznie ma(cid:239)e. Potem powiedzia(cid:239)em, (cid:285)e w takim razie ch(cid:218)tnie j(cid:200) zatrudni(cid:218), (cid:285)eby lata(cid:239)a ze mn(cid:200) tym samym samolotem, towarzyszy(cid:239)a mi podczas po- dró(cid:285)y taksówk(cid:200) i ogólnie pe(cid:239)ni(cid:239)a funkcj(cid:218) mojego ochroniarza podczas 33 Kup książkęPoleć książkę PRZEJMIJ KONTROL(cid:125) NAD SWOIM (cid:191)YCIEM. PRZEWODNIK PO NLP przemieszczania si(cid:218) z miejsca na miejsce — (cid:285)e dzi(cid:218)ki niej czu(cid:239)bym si(cid:218) bezpiecznie. Roze(cid:258)mia(cid:239)a si(cid:218). Zale(cid:285)a(cid:239)o mi na tym, (cid:285)eby si(cid:218) rozlu(cid:283)ni(cid:239)a, poniewa(cid:285) tylko w ten sposób mog(cid:239)em oderwa(cid:202) jej my(cid:258)li od strachu i skupi(cid:202) na tym, co chcia(cid:239)em jej przekaza(cid:202). Ludzie cz(cid:218)sto boj(cid:200) si(cid:218) (cid:285)artowa(cid:202) w to- warzystwie ofiar traumatycznych zdarze(cid:241), a tymczasem tacy ludzie powinni si(cid:218) czasem (cid:258)mia(cid:202) ze swoich problemów, poniewa(cid:285) pozwala im to spojrze(cid:202) na nie z innej perspektywy. Teraz mogli(cid:258)my zacz(cid:200)(cid:202). Ta kobieta mia(cid:239)a dwa podstawowe problemy. Po pierwsze raz po raz przywo(cid:239)ywa(cid:239)a obrazy zwi(cid:200)zane z tamtymi wydarzeniami, a po dru- gie pozwoli(cid:239)a im urosn(cid:200)(cid:202) do ponadnaturalnych rozmiarów i zaw(cid:239)adn(cid:200)(cid:202) jej tera(cid:283)niejszo(cid:258)ci(cid:200). Wiedzia(cid:239)em, (cid:285)e te dwie rzeczy musz(cid:218) zmieni(cid:202). Poprosi(cid:239)em j(cid:200), (cid:285)eby zrobi(cid:239)a co(cid:258) innego ni(cid:285) dotychczas. — Zdaj(cid:218) sobie spraw(cid:218), (cid:285)e te straszliwe wspomnienia napawaj(cid:200) ci(cid:218) przera(cid:285)eniem, ale chcia(cid:239)bym ci pomóc zacz(cid:200)(cid:202) przesuwa(cid:202) je tam, gdzie ich miejsce, czyli do przesz(cid:239)o(cid:258)ci. Spróbuj mo(cid:285)e przypomnie(cid:202) sobie, gdzie by(cid:239)a(cid:258) ju(cid:285) po tym, jak dosz(cid:239)o do wybuchu. Gdzie by(cid:239)a(cid:258) na przy- k(cid:239)ad kilka godzin pó(cid:283)niej, gdy dotar(cid:239)o do ciebie, (cid:285)e usz(cid:239)a(cid:258) z (cid:285)yciem i (cid:285)e nic z(cid:239)ego ci si(cid:218) nie sta(cid:239)o? Kobieta zamkn(cid:218)(cid:239)a oczy i zacz(cid:218)(cid:239)a przywo(cid:239)ywa(cid:202) z pami(cid:218)ci wydarze- nia, które mia(cid:239)y miejsce po tragedii. Pokiwa(cid:239)a g(cid:239)ow(cid:200). Mówi(cid:239)em dalej: — Teraz chcia(cid:239)bym, (cid:285)eby(cid:258) zrobi(cid:239)a rzecz nast(cid:218)puj(cid:200)c(cid:200). Otó(cid:285) spróbuj sobie wyobrazi(cid:202), (cid:285)e w tym wspomnieniu unosisz si(cid:218) wewn(cid:200)trz siebie samej. Gdy ju(cid:285) to zrobisz, spróbujemy przywo(cid:239)a(cid:202) tamte do(cid:258)wiadczenia w odwróconej kolejno(cid:258)ci. Chodzi o to, (cid:285)eby wszystko bieg(cid:239)o wstecz. Ludzie powinni chodzi(cid:202) do ty(cid:239)u, autobus powinien wróci(cid:202) do swojej pierwotnej postaci. Wszyst- kie jego elementy powinny wróci(cid:202) na miejsce, (cid:285)eby móg(cid:239) pojecha(cid:202) do ty(cid:239)u. Ca(cid:239)y film z tamtych wydarze(cid:241) powinna(cid:258) odtworzy(cid:202) od ko(cid:241)ca do pocz(cid:200)tku, obejrze(cid:202) go od ty(cid:239)u do przodu. Cofnij si(cid:218) a(cid:285) do momentu, w którym wsiadasz do tego autobusu. Gdy dotar(cid:239)a do wskazanego punktu, poleci(cid:239)em jej przerwa(cid:202) (cid:202)wicze- nie. Nakaza(cid:239)em powtórzy(cid:202) t(cid:218) sam(cid:200) sekwencj(cid:218) jeszcze kilka razy. Pod- czas gdy ona wykonywa(cid:239)a moje polecenie, nuci(cid:239)em cyrkow(cid:200) muzyczk(cid:218): 34 Kup książkęPoleć książkę DZIE(cid:148) PIERWSZY. JAK WYZBY(cid:109) SI(cid:125) NEGATYWNEGO MY(cid:165)LENIA? „Dunt, dunt, dulluduh, en duhduhdeh”. Roze(cid:258)mia(cid:239)a si(cid:218). Jak ju(cid:285) powie- dzia(cid:239)em, (cid:258)miech ma ogromne znaczenie. Zapyta(cid:239)em: — Sko(cid:241)czy(cid:239)a(cid:258) ju(cid:285)? Skin(cid:218)(cid:239)a potakuj(cid:200)co g(cid:239)ow(cid:200). Kaza(cid:239)em jej odtwarza(cid:202) ten film od ko(cid:241)- ca do pocz(cid:200)tku, poniewa(cid:285) zd(cid:200)(cid:285)y(cid:239)a wyrobi(cid:202) sobie nawyk wyobra(cid:285)ania sobie tych wydarze(cid:241) jako elementu swojej przysz(cid:239)o(cid:258)ci — mnie tym- czasem zale(cid:285)a(cid:239)o, (cid:285)eby zacz(cid:218)(cid:239)a przenosi(cid:202) je do przesz(cid:239)o(cid:258)ci. Odwrócenie kolejno(cid:258)ci wspomnie(cid:241) sk(cid:239)oni(cid:239)o jej mózg do ca(cid:239)kowitej zmiany spojrze- nia na tamte chwile. — Teraz chcia(cid:239)bym, (cid:285)eby(cid:258) zmniejszy(cid:239)a wspomnienie o tej tragedii do rozmiarów mikrofilmu. — Wyci(cid:200)gn(cid:200)(cid:239)em d(cid:239)onie i umie(cid:258)ci(cid:239)em je w odleg(cid:239)o(cid:258)ci mniej wi(cid:218)cej metra od niej. — Powinien by(cid:202), o, taki ma- lutki. Przygl(cid:200)daj si(cid:218) tamtym wydarzeniom, jak gdyby rozgrywa(cid:239)y si(cid:218) na malutkim ekranie. Niech film biegnie od pocz(cid:200)tku do ko(cid:241)ca, ale w zmniejszonej wersji i gdzie(cid:258) w oddali. Kobieta wype(cid:239)ni(cid:239)a moje polecenie co do joty. — Teraz chcia(cid:239)bym jeszcze, (cid:285)eby(cid:258) wyobrazi(cid:239)a sobie siebie w tym autobusie. Wyobra(cid:283) sobie wszystkich ludzi, jak ze swoich toreb i ple- caków wyjmuj(cid:200) d(cid:239)ugopisy i ksi(cid:200)(cid:285)ki, (cid:285)eby si(cid:218) uczy(cid:202). Kobieta zrobi(cid:239)a to, o co prosi(cid:239)em. U(cid:258)miechn(cid:218)(cid:239)a si(cid:218). To by(cid:239) bardo znamienny u(cid:258)miech. Potem poprosi(cid:239)em, (cid:285)eby wróci(cid:239)a my(cid:258)lami do obrazu, który napawa j(cid:200) przera(cid:285)eniem. Min(cid:218)(cid:239)o zaledwie kilka minut, a ja prosi(cid:239)em j(cid:200), (cid:285)eby zrobi(cid:239)a to, czego si(cid:218) ba(cid:239)a i czego od lat stara(cid:239)a si(cid:218) unikn(cid:200)(cid:202). Potrz(cid:200)sn(cid:218)(cid:239)a g(cid:239)ow(cid:200) i powiedzia(cid:239)a: — Jako(cid:258) inaczej to odbieram. Poleci(cid:239)em jej przyjrze(cid:202) si(cid:218) obcym ludziom, którzy podró(cid:285)uj(cid:200) z ple- cakami albo k(cid:239)ad(cid:200) na pod(cid:239)odze w poci(cid:200)gu wi(cid:218)ksze pakunki. Po raz ko- lejny potrz(cid:200)sn(cid:218)(cid:239)a g(cid:239)ow(cid:200). Spojrza(cid:239)a na mnie, wzruszy(cid:239)a ramionami i po- wiedzia(cid:239)a: — Jako(cid:258) mi to ju(cid:285) tak bardzo nie przeszkadza. Ta kobieta bynajmniej nie usun(cid:218)(cid:239)a tamtych z(cid:239)ych wspomnie(cid:241) ze swojego umys(cid:239)u. One na zawsze pozostan(cid:200) straszliwym elementem jej przesz(cid:239)o(cid:258)ci. Uda(cid:239)o jej si(cid:218) natomiast zapobiec oddzia(cid:239)ywaniu tych wspomnie(cid:241) na tera(cid:283)niejszo(cid:258)(cid:202). Pokaza(cid:239)em jej, jak mo(cid:285)e przeobrazi(cid:202) swoje wspomnienia. To pozwoli(cid:239)o jej zapanowa(cid:202) nad uczuciami, które 35 Kup książkęPoleć książkę PRZEJMIJ KONTROL(cid:125) NAD SWOIM (cid:191)YCIEM. PRZEWODNIK PO NLP towarzyszy(cid:239)y tym obrazom. Dzi(cid:218)ki temu kobieta mog(cid:239)a sobie (cid:239)atwiej poradzi(cid:202) z ca(cid:239)(cid:200) sytuacj(cid:200). Oczywi(cid:258)cie musia(cid:239)a kontynuowa(cid:202) wykonywa- nie (cid:202)wicze(cid:241), id(cid:200)c za ka(cid:285)dym razem o krok dalej. Nauczy(cid:239)a si(cid:218) jednak czego(cid:258), co mia(cid:239)o jej pomóc uwolni(cid:202) si(cid:218) od tego wspomnienia. Tragedie trwaj(cid:200) tylko w umys(cid:239)ach ludzi, tylko w postaci tragicznych wspomnie(cid:241). Wspomnienia stanowi(cid:200) za(cid:258) zaledwie odzwierciedlenie do- (cid:258)wiadczenia. Poprzez zmian(cid:218) sposobu prezentowania do(cid:258)wiadczenia mo(cid:285)na zmieni(cid:202) w(cid:239)asne odczucia z nim zwi(cid:200)zane. Teraz pora, aby(cid:258) i ty wykona(cid:239) pewne (cid:202)wiczenie w tym zakresie. Joe jako(cid:258) nie bardzo móg(cid:239) uwierzy(cid:202), (cid:285)e tamta kobieta z tak(cid:200) (cid:239)atwo- (cid:258)ci(cid:200) upora(cid:239)a si(cid:218) z traum(cid:200) po tak straszliwym do(cid:258)wiadczeniu, ale sama koncepcja przedstawiona przez Richarda brzmia(cid:239)a zupe(cid:239)nie sensow- nie. To niew(cid:200)tpliwie prawda, (cid:285)e ta kobieta czu(cid:239)a si(cid:218) tak strasznie (cid:283)le w(cid:239)a(cid:258)nie pod wp(cid:239)ywem wspomnie(cid:241) tamtych przykrych wydarze(cid:241). Joe nie mia(cid:239) najmniejszych w(cid:200)tpliwo(cid:258)ci co do tego, (cid:285)e zmiana tych wspo- mnie(cid:241) mog(cid:239)a mie(cid:202) wp(cid:239)yw na jej samopoczucie. Tylko czy wspomnienia naprawd(cid:218) mo(cid:285)na tak radykalnie zmieni(cid:202)? I to w tak krótkim czasie? Richard poinformowa(cid:239) s(cid:239)uchaczy, (cid:285)e oto nadesz(cid:239)a pora, aby i oni wy- konali to (cid:202)wiczenie. Ka(cid:285)dy z uczestników seminarium mia(cid:239) sobie zna- le(cid:283)(cid:202) kogo(cid:258) do pary. Partnerzy mieli razem pracowa(cid:202) nad negatywnymi do(cid:258)wiadczeniami z przesz(cid:239)o(cid:258)ci. W ramach (cid:202)wiczenia ka(cid:285)dy z uczest- ników mia(cid:239) pomóc drugiej osobie obejrze(cid:202) przykr(cid:200) histori(cid:218) na telewi- zorze umys(cid:239)u, a nast(cid:218)pnie uruchomi(cid:202) film od ty(cid:239)u przy d(cid:283)wi(cid:218)kach cyrkowej muzyczki. Potem nale(cid:285)a(cid:239)o przekona(cid:202) partnera, aby zobaczy(cid:239) samego siebie jako uczestnika tych wydarze(cid:241) i aby jednocze(cid:258)nie skupi(cid:239) si(cid:218) na innym zako(cid:241)czeniu ca(cid:239)ej sytuacji. Joe mia(cid:239) pewne w(cid:200)tpliwo(cid:258)ci, czy uda mu si(cid:218) wykona(cid:202) to (cid:202)wiczenie. Zastanawia(cid:239) si(cid:218), czy nie wymkn(cid:200)(cid:202) si(cid:218) z sali do czasu zako(cid:241)czenia tej cz(cid:218)(cid:258)ci. Ostatecznie jednak doszed(cid:239) do wniosku, (cid:285)e skoro ju(cid:285) si(cid:218) zdecydowa(cid:239) tu przyj(cid:258)(cid:202), to przynajmniej pierwszego dnia powinien wykona(cid:202) wszystkie (cid:202)wiczenia. Za jego ple- cami stan(cid:200)(cid:239) lekko (cid:239)ysiej(cid:200)cy pan w (cid:258)rednim wieku. Poczu(cid:239) dotkni(cid:218)cie jego d(cid:239)oni na ramieniu. — Cze(cid:258)(cid:202), mam na imi(cid:218) Ross. — M(cid:218)(cid:285)czyzna uniós(cid:239) brwi w oczeki- waniu na odpowied(cid:283). — Jestem Joe. — Masz ju(cid:285) partnera do tego (cid:202)wiczenia, Joe? 36 Kup książkęPoleć książkę DZIE(cid:148) PIERWSZY. JAK WYZBY(cid:109) SI(cid:125) NEGATYWNEGO MY(cid:165)LENIA? — Ju(cid:285) mam. — Joe si(cid:218) u(cid:258)miechn(cid:200)(cid:239). — Tylko nie bardzo wiem, co mieliby(cid:258)my robi(cid:202). — Nie szkodzi. Jestem licencjonowanym praktykiem NLP, pomog(cid:218) ci. Mia(cid:239)em ju(cid:285) okazj(cid:218) pracowa(cid:202) z Richardem. Joe zetkn(cid:200)(cid:239) si(cid:218) ju(cid:285) z okre(cid:258)leniem praktyk, i to ca(cid:239)kiem niedawno. Maria opowiada(cid:239)a o praktykach i master praktykach, o trenerach i ma- ster trenerach. Joe czu(cid:239) si(cid:218) troch(cid:218) tak, jak gdyby uczestniczy(cid:239) w scenie z filmu Powrót Jedi. Mo(cid:285)e si(cid:218) oka(cid:285)e, (cid:285)e jedno z tych (cid:202)wicze(cid:241) b(cid:218)dzie dotyczy(cid:202) pos(cid:239)ugiwania si(cid:218) mieczem (cid:258)wietlnym? — Wierzysz w t(cid:218) histori(cid:218), któr(cid:200) w(cid:239)a(cid:258)nie opowiedzia(cid:239) Richard? O tej kobiecie, która prze(cid:285)y(cid:239)a traum(cid:218)? Po czym(cid:258) takim chyba nie mo(cid:285)na wróci(cid:202) do siebie tak od razu. Dziesi(cid:218)(cid:202) minut to troch(cid:218) ma(cid:239)o. — Wiesz, mo(cid:285)e i trudno w to uwierzy(cid:202). Ja te(cid:285) swego czasu mia(cid:239)em sporo w(cid:200)tpliwo(cid:258)ci, ale nieraz mia(cid:239)em okazj(cid:218) zobaczy(cid:202), jak zarówno Richard, jak i Alan robi(cid:200) ró(cid:285)ne nadzwyczajne rzeczy. Podczas semina- riów Richard opowiada(cid:239) o leczeniu fobii dok(cid:239)adnie tak(cid:200) sam(cid:200) metod(cid:200), któr(cid:200) zastosowa(cid:239) w przypadku tej kobiety. To naprawd(cid:218) dzia(cid:239)a. Znam wielu psychoterapeutów i psychiatrów, którzy z powodzeniem lecz(cid:200) stany l(cid:218)kowe t(cid:200) metod(cid:200). Z pewnymi oporami Joe pozwoli(cid:239) partnerowi przeprowadzi(cid:202) si(cid:218) przez proces analizy tego wspomnienia z przesz(cid:239)o(cid:258)ci, które wzbudza(cid:239)o w nim nie najlepsze skojarzenia. Joe my(cid:258)la(cid:239) o Lenie, o ich rozstaniu i o go(cid:258)ciu z sze(cid:258)ciopakiem na brzuchu. Na my(cid:258)l o tym wszystkim ci(cid:200)- gle jeszcze skr(cid:218)ca(cid:239)o go w (cid:285)o(cid:239)(cid:200)dku. — Dobrze, proponuj(cid:218) zatem, (cid:285)eby(cid:258) wróci(cid:239) my(cid:258)lami do do(cid:258)wiadcze- nia, które psuje ci nastrój. Spróbuj pu(cid:258)ci(cid:202) sobie ten film od ty(cid:239)u. Obej- rzyj go od ko(cid:241)ca do pocz(cid:200)tku. Ogl(cid:200)daj obrazy od ko(cid:241)ca, s(cid:239)uchaj d(cid:283)wi(cid:218)- ków od ko(cid:241)ca, odbieraj doznania od ko(cid:241)ca. Cofnij si(cid:218) do chwili, zanim si(cid:218) to wszystko wydarzy(cid:239)o. Joe zacz(cid:200)(cid:239) sobie przypomina(cid:202), jak zerwa(cid:239) z Len(cid:200). Przywo(cid:239)ywa(cid:239) kolej- ne obrazy w odwrotnej kolejno(cid:258)ci. Najpierw zobaczy(cid:239) j(cid:200) z tym drugim facetem, jak od niego odchodzi. Potem stopniowo cofa(cid:239) si(cid:218) w czasie, jak gdyby na DVD nacisn(cid:200)(cid:239) przycisk przewijania do ty(cid:239)u. Od ci(cid:200)g(cid:239)ych k(cid:239)ótni pod koniec trwania ich zwi(cid:200)zku przeszed(cid:239) do pocz(cid:200)tkowego okre- su, a potem cofn(cid:200)(cid:239) si(cid:218) jeszcze bardziej. Przypomnia(cid:239) sobie, jak by(cid:239)o na krótko przed tym, zanim si(cid:218) poznali. Powtórzy(cid:239) to samo (cid:202)wiczenie 37 Kup książkęPoleć książkę PRZEJMIJ KONTROL(cid:125) NAD SWOIM (cid:191)YCIEM. PRZEWODNIK PO NLP kilkakrotnie i ze zdziwieniem stwierdzi(cid:239), (cid:285)e jako(cid:258) inaczej si(cid:218) na to wszystko zapatruje. Fakty si(cid:218) nie zmieni(cid:239)y: Lena od niego odesz(cid:239)a. Mimo to skr(cid:218)canie w (cid:285)o(cid:239)(cid:200)dku sta(cid:239)o si(cid:218) jakby mniej dolegliwe. To samo (cid:202)wiczenie wyko- na(cid:239) z Rossem i on równie(cid:285) stwierdzi(cid:239), (cid:285)e odczuwa popraw(cid:218). Ross zacz(cid:200)(cid:239) mu wyja(cid:258)nia(cid:202) szczegó(cid:239)y techniki, któr(cid:200) razem stoso- wali. T(cid:239)umaczy(cid:239), jak to dzia(cid:239)a w praktyce. Joe s(cid:239)ucha(cid:239) go uwa(cid:285)nie. — Sposób prezentacji wspomnie(cid:241) ma wp(cid:239)yw na to, jak je odczu- wamy. Je(cid:258)li wi(cid:218)c zaczniemy je inaczej przedstawia(cid:202), b(cid:218)dziemy czu(cid:202) si(cid:218) inaczej. Ross wydawa(cid:239) si(cid:218) przekonany o skuteczno(cid:258)ci metody. — To mi naprawd(cid:218) pomog(cid:239)o. Zajmuj(cid:218) si(cid:218) sprzeda(cid:285)(cid:200). Mog(cid:218) si(cid:218) po- chwali(cid:202), (cid:285)e w ostatnim roku finansowym mia(cid:239)em najlepsze wyniki w firmie. Od czasu do czasu mam okazj(cid:218) prowadzi(cid:202) prezentacje pro- duktów przed szersz(cid:200) publiczno(cid:258)ci(cid:200). W mojej g(cid:239)owie pojawiaj(cid:200) si(cid:218) cza- sem negatywne emocje zwi(cid:200)zane z prezentacjami, które si(cid:218) nie uda(cid:239)y. Wtedy po prostu zatrzymuj(cid:218) te obrazy czy filmy, zmniejszam je i uru- chamiam od ko(cid:241)ca do pocz(cid:200)tku. To pomaga. Cuda dzia(cid:239)a te(cid:285) Genial- ny Kwadrat… — Co takiego? — przerwa(cid:239) mu Joe. — Przepraszam, ju(cid:285) wyja(cid:258)niam. To bardzo fajna koncepcja. — Ross promienia(cid:239) z dumy. — Genialny Kwadrat to prosta technika, która pozwala wygenerowa(cid:202) dowolne uczucie i wzbudzi(cid:202) je u siebie. — Taa… — Joe uniós(cid:239) brwi w wyrazie niedowierzania. Spogl(cid:200)da(cid:239) na Rossa sceptycznie. — To naprawd(cid:218) dzia(cid:239)a. Ca(cid:239)a sztuka polega na tym, (cid:285)eby wyobrazi(cid:202) sobie siebie w pewnym po(cid:285)(cid:200)danym stanie umys(cid:239)u. Wyobra(cid:285)asz sobie, (cid:285)e masz przed sob(cid:200) wielki kwadrat i w nim stoisz. Wybierasz jaki(cid:258) ko- lor dla tego kwadratu. Mo(cid:285)e Ci po prostu poka(cid:285)(cid:218)? Ross poprosi(cid:239) Joego, aby wsta(cid:239), zamkn(cid:200)(cid:239) oczy i gdzie(cid:258) przed sob(cid:200) wyobrazi(cid:239) sobie kolorowy kwadrat. — Wyobra(cid:283) sobie, (cid:285)e ten kwadrat ma kolor, który kojarzy ci si(cid:218) z pewno(cid:258)ci(cid:200) siebie. Teraz sobie wyobra(cid:283), (cid:285)e stoisz w tym kwadracie i (cid:285)e w zwi(cid:200)zku z tym jeste(cid:258) zupe(cid:239)nie pewny siebie. Robisz wra(cid:285)enie silnego, jeste(cid:258) pewny w(cid:239)asnych mo(cid:285)liwo(cid:258)ci, czujesz moc. Wyobra(cid:283) so- bie, jak wygl(cid:200)da(cid:239)by(cid:258) w takiej sytuacji. Zwró(cid:202) uwag(cid:218) na swój wyraz twa- 38 Kup książkęPoleć książkę DZIE(cid:148) PIERWSZY. JAK WYZBY(cid:109) SI(cid:125) NEGATYWNEGO MY(cid:165)LENIA? rzy, postaw(cid:218) cia(cid:239)a, tempo oddychania, na (cid:258)wiat(cid:239)o w twoich oczach, na wdzi(cid:218)k i (cid:239)atwo(cid:258)(cid:202) swoich ruchów. Joe wyobrazi(cid:239) sobie, (cid:285)e ma przed sob(cid:200) kwadrat. Kwadrat by(cid:239) czer- wony. Gdy tylko ten obraz si(cid:218) pojawi(cid:239), gdy tylko przed oczami stan(cid:200)(cid:239) mu kwadrat, Joe od razu zacz(cid:200)(cid:239) sobie te(cid:285) wyobra(cid:285)a(cid:202) swoje odczucia i swój wygl(cid:200)d. Zobaczy(cid:239) samego siebie jako cz(cid:239)owieka wysokiego i sil- nego. Sta(cid:239) prosto, pewny siebie, pozytywnie nastawiony. Zobaczy(cid:239) cz(cid:239)o- wieka o wyprostowanych plecach, któremu nogi zapewniaj(cid:200) mocne pod- parcie. Kwadrat promieniowa(cid:239) intensywn(cid:200) czerwieni(cid:200). — Dobrze, a teraz policz do trzech i wejd(cid:283) do tego wyobra(cid:285)onego kwadratu. Po(cid:239)(cid:200)cz si(cid:218) z tym wyobra(cid:285)onym sob(cid:200). Troch(cid:218) tak, jak gdy- by(cid:258) zak(cid:239)ada(cid:239) nowe ubranie. Proponuj(cid:218), (cid:285)eby(cid:258) wszed(cid:239) w buty tej pew- nej siebie, pot(cid:218)(cid:285)nej osoby, (cid:285)eby(cid:258) spojrza(cid:239) na (cid:258)wiat jej oczami, (cid:285)eby(cid:258) s(cid:239)y- sza(cid:239) i odczuwa(cid:239) to, co ona s(cid:239)yszy i czuje. Gotowy? Raz…, dwa…, trzy… Wejd(cid:283) do kwadratu i zwró(cid:202) uwag(cid:218), (cid:285)e te uczucia zaczynaj(cid:200) ci si(cid:218) udzie- la(cid:202), a ten kolor przepe(cid:239)nia ca(cid:239)e twoje cia(cid:239)o. Poczuj, jak przepe(cid:239)nia ci(cid:218) poczucie pewno(cid:258)ci siebie oraz si(cid:239)y. W(cid:239)a(cid:258)nie tak. Joe wykona(cid:239) krok w przód i od razu poczu(cid:239), (cid:285)e kwadrat daje mu zu- pe(cid:239)nie nowe poczucie pewno(cid:258)ci siebie. Jego energia rozla(cid:239)a si(cid:218) z du(cid:285)(cid:200) intensywno(cid:258)ci(cid:200) po ca(cid:239)ym ciele. Po kilku sekundach Ross odezwa(cid:239) si(cid:218) znowu: — A teraz wyjd(cid:283) z kwadratu i otwórz oczy. Joe i Ross powtórzyli to samo (cid:202)wiczenie pi(cid:218)(cid:202) razy z rz(cid:218)du. W ko(cid:241)-
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Przejmij kontrolę nad swoim życiem. Przewodnik po NLP
Autor:
, ,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: