Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00219 002931 22415422 na godz. na dobę w sumie
Przejścia i przemiany w dawnych literaturach romańskich - ebook/pdf
Przejścia i przemiany w dawnych literaturach romańskich - ebook/pdf
Autor: Liczba stron:
Wydawca: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-235-2537-0 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> naukowe i akademickie >> historia
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Książka poświęcona dawnym literaturom romańskim od średniowiecza do późnego oświecenia. Autorzy analizują sposoby przekraczania różnorodnych granic: płci, społecznych, między światem boskim a ludzkim oraz między gatunkami i epokami literackimi. Udowadniają, że literatura i sztuka pozostają w dynamicznych relacjach, wchodząc w interakcję z publicznością oraz tekstami innych twórców.

Tom zawiera około trzydziestu tekstów reprezentujących odmienne metody badawcze, spojonych głównym tematem przejścia i przemiany, rozumianych w najrozmaitszych aspektach. Zbiór jest dedykowany pamięci Profesor Krystyny Kasprzyk, wybitnej znawczyni francuskiego średniowiecza i renesansu, mistrzyni wielu pokoleń romanistów.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Przedmowa 23 Wstęp Przejścia i przemiany – te dwa pojęcia nierozerwalnie ze sobą związane – są głęboko wpisane w ludzką egzystencję. Niektóre granice istnieją właśnie po to, żeby je w odpowiednim mo- mencie przejść: dotyczy to granic rozdzielających wieki ludzkiego życia i wiążące się z nimi role społeczne. Ich przekraczanie zakłada nieuchronnie przemianę; dawna tożsamość zostaje utracona, żeby mogła się ukonstytu- ować nowa. Opisywane przez etnologów rytuały przejścia mają na celu oswojenie tych niekiedy bolesnych i trudnych transformacji. Przede wszyst- kim jednak rytuały te nadają owym przejściom sens i wpisują je w kontekst społeczny. Próba dokonania przejścia poza tym kontekstem, w nieodpo- wiednim momencie, bez uprzedniego przygotowania może być uznana za zamach na ustalony porządek społeczny. Inne granice zdają się oddzielać zupełnie rozłączne światy: świat bogów i ludzi, świat ludzi i zwierząt. To przede wszystkim literatura uczy nas, że te granice również bywają przekraczane. Miłosne związki istot ludzkich z nadprzyrodzonymi bywają oznaką głębokiej przemiany prowadzącej do wtajemniczenia; metamorfozy przemieniające ludzi w zwierzęta i zwierzęta w ludzi podważają znaczenie dzielącej ich granicy i stawiają pytanie o istotę natury ludzkiej. Są też granice społeczne, których szczelność zależy od epoki, a których przekroczenie zawsze wiąże się z przemianą. A w końcu – granice płci, któ- rych sama istota jest definiowana na zmienne sposoby, i których przekro- czenie stanowi mniej lub bardziej poważną transgresję. Ale literatura ma swoje własne granice, swoje własne przejścia i przemia- ny. Granice między gatunkami, niekoniecznie dobrze strzeżone, oraz między 24 Wstęp epokami literackimi, określone poprzez momenty przejścia. Przede wszyst- kim jednak sam akt pisania powoduje przejście, którego efektem jest prze- miana opisywanego doświadczenia (wydarzenia, postaci, rzeczy) w tekst. Dlatego w literaturze dawnej obszar zagadnień związanych z przejściami i przemianami jest bardzo szeroki. Z jednej strony, literatura ta ze szczegól- ną uwagą przygląda się tym aspektom ludzkiej egzystencji, które dotyczą wszelkiego rodzaju doświadczeń przejścia, pociągających za sobą przemia- ny ciała i ducha. Z drugiej strony, kwestie dotyczące intertekstualności, ewolucji form literackich, przejść pomiędzy gatunkami, a także relacji po- między dziełem a jego pozaliterackim przedmiotem są w dawnych wiekach niezwykle istotne i szczególnie złożone. A ponieważ każda interpretacja tekstu polega na przemianie jednego rodzaju dyskursu w inny, niniejszy tom jest efektem trzydziestu transfor- macji, tak różnorodnych, jak bogata jest tematyka określona w jego tytu- le. Połączone w zbiór, zaczęły one w nieuchronny sposób oddziaływać na siebie i, co za tym idzie, nawzajem się przekształcać: w wielu przypadkach lektura poszczególnych artykułów może wzbogacić znaczenie kolejnych. Przejście wytyczonej w ten sposób drogi pozostawia wrażenie niezwy- kłej dynamiki: na naszych oczach przemianie ulegają postaci, motywy, ga- tunki; przemiany zachodzą wewnątrz świata przedstawionego w tekście, w jego kontekście i w głowach czytelników; przy czym wiele z tych prze- kształceń nakłada się na siebie nawzajem, bo przemiany wewnętrzne zazę- biają się z zewnętrznymi, motywy metamorfozy przyjmują na przestrzeni wieków najrozmaitsze formy, a burzliwym losom autorów odpowiadają zmieniające się sposoby odczytania ich dzieł. Mamy nadzieję, że dynamika ta znajdzie ciąg dalszy po lekturze tomu: że erudycja autorów artykułów pozwoli wielu czytelnikom na przemianę ich sposobu myślenia o dawnej literaturze, że znajdą tu inspirację do prze- kształcania tekstów poprzez kolejne interpretacje. Jolanta Dygul, Monika Kulesza, Agata Sobczyk
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Przejścia i przemiany w dawnych literaturach romańskich
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: