Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00992 004366 21552761 na godz. na dobę w sumie
Przejście zakładu pracy na innego pracodawcę. Wydanie 2 - ebook/pdf
Przejście zakładu pracy na innego pracodawcę. Wydanie 2 - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 256
Wydawca: Lexis Nexis Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-278-0378-8 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki >> pracy i ubezpieczeń społecznych
Porównaj ceny (książka, ebook (-8%), audiobook).

Monografia w sposób kompleksowy przedstawia instytucję przejścia zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę. Autor omawia konsekwencje transferu w sferze zarówno indywidualnego, jak i zbiorowego prawa pracy. Celem opracowania jest ukazanie teoretycznych podstaw przejścia i wyjaśnienie zastosowanej konstrukcji prawnej, a także ukazanie problemów praktycznych pojawiających się w związku z restrukturyzacją placówki zatrudnienia. Podejmowane są w nim również takie zagadnienia, które dotychczas były stosunkowo rzadko omawiane w literaturze, a które często budzą zainteresowanie pracodawców.

Autor porządkuje bogaty materiał normatywny (prawo Unii Europejskiej oraz przepisy krajowe), odwołując się do orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości UE i Sądu Najwyższego, a także do dorobku doktryny prawa pracy. Uzupełnieniem są odniesienia do rozwiązań istniejących w innych krajach. W rezultacie książka może być interesująca zarówno dla pracowników nauki, jak i przedstawicieli administracji publicznej oraz dla osób, które stosują prawo pracy w praktyce – przedsiębiorców oraz prawników.

Łukasz Pisarczyk, dr hab. nauk prawnych, profesor nadzwyczajny w Katedrze Prawa Pracy i Polityki Społecznej na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, kierownik Podyplomowego Studium Prawa Pracy na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego; redaktor tematyczny czasopisma „Studia Iuridica”, członek kolegium redakcyjnego czasopisma „Monitor Prawa Pracy”. Of counsel w Kancelarii Raczkowski i Wspólnicy. Autor wielu publikacji z zakresu prawa pracy.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Przejście zakładu pracy na innego pracodawcę Łukasz Pisarczyk / monografie / prawo pracy i ubezpieczeń społecznych Wydanie 2 Warszawa 2013 Redaktor prowadzący: Małgorzata Stańczak Opracowanie redakcyjne: Grażyna Polkowska-Nowak, Małgorzata Stańczak Redakcja techniczna: Krzysztof Koziarek Projekt okładki i stron tytułowych: Agnieszka Tchórznicka © Copyright by Lexis Nexis Polska Sp. z o.o. 2013 Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część tej książki nie może być powielana ani rozpowszechniana za pomocą urządzeń elektronicznych, mechanicznych, kopiujących, nagrywających i innych – bez pisemnej zgody Autora i wydawcy. ISBN 978-83-278-0378-8 Lexis Nexis Polska Sp. z o.o. Ochota Offi ce Park 1, Al. Jerozolimskie 181, 02-222 Warszawa tel. 22 572 95 00, faks 22 572 95 68 Infolinia: 22 572 99 99 Redakcja: tel. 22 572 83 26, 22 572 83 28, 22 572 83 11, faks 22 572 83 92 www.lexisnexis.pl, e-mail: biuro@lexisnexis.pl Księgarnia Internetowa: dostępna ze strony www.lexisnexis.pl Spis treści Spis treści Wykaz skrótów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wprowadzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ROZDZIAŁ 1. Ogólna charakterystyka przepisów regulujących przejście zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę: ewolucja i cele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ROZDZIAŁ 2. Konstrukcja przejścia zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.1. Uwagi wstępne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.2. Konstrukcja przejścia przedsiębiorstwa, zakładu pracy lub ich części w prawie Unii Europejskiej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.3. Konstrukcja przejścia zakładu pracy lub jego części w prawie polskim . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ROZDZIAŁ 3. Procedura towarzysząca przejściu zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę . . . . . . . . . . . . . 3.1. Uwagi wstępne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.2. Informowanie i konsultowanie przedstawicieli pracowników 7 11 15 28 28 29 58 96 96 w prawie Unii Europejskiej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 3.3. Procedura przejścia zgodnie z prawem polskim . . . . . . . . . . . . . . . . 104 ROZDZIAŁ 4. Wpływ przejścia na stosunki pracy . . . . . . . . . . . . . . . . 126 4.1. Uwagi wstępne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126 4.2. Wpływ przejścia na stosunki pracy w prawie Unii Europejskiej . . . 127 4.3. Wpływ przejścia na stosunki pracy w prawie polskim . . . . . . . . . . . 147 4.3.1. Zmiana pracodawcy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 147 4.3.2. Rozwiązanie stosunku pracy przez pracownika . . . . . . . . . . 154 4.3.3. Pracownicy objęci zasadą automatyzmu . . . . . . . . . . . . . . . . . 157 4.3.4. Zachowanie treści stosunku pracy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 164 4.3.5. Utrzymanie warunków zatrudnienia wynikających z porozumień zbiorowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 167 5 Spis treści 4.3.6. Szczególne przypadki zachowania przedmiotowej tożsamości stosunku pracy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 183 4.3.7. Zmiana warunków zatrudnienia oraz rozwiązanie stosunku pracy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 189 4.3.8. Odpowiedzialność za zobowiązania powstałe przed datą przejścia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 195 4.3.9. Zakończenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 199 ROZDZIAŁ 5. Wpływ przejścia na sytuację podmiotów reprezentujących interesy pracownicze oraz zbiorowe stosunki pracy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 201 5.1. Uwagi wstępne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 201 5.2. Wpływ przejścia na zbiorowe stosunki pracy w prawie Unii Europejskiej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 202 5.3. Wpływ przejścia na zbiorowe stosunki pracy w prawie polskim . . 210 5.3.1. Przedstawicielstwa pracownicze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 210 5.3.2. Obowiązywanie porozumień zbiorowych, regulaminów i statutów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 220 5.3.3. Spór zbiorowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 230 5.3.4. Zakończenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 232 ROZDZIAŁ 6. Konsekwencje przejścia w sferze uprawnień socjalnych oraz dodatkowych programów emerytalnych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 234 6.1. Uwagi wstępne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 234 6.2. Wpływ przejścia na uprawnienia socjalne i dodatkowe programy emerytalne: prawo Unii Europejskiej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 235 6.3. Wpływ przejścia na uprawnienia socjalne i dodatkowe programy emerytalne w prawie polskim . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 238 Podsumowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 253 Literatura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 257 6 www.lexisnexis.pl Wykaz skrótów Wykaz skrótów Biul. SN bryt. rozp. o przejściu zakładu pracy czes. k.p. – Biuletyn Sądu Najwyższego – brytyjskie rozporządzenie o przejściu zakładu pracy, Sta- tutory Instrument No. 246/2006 – The Transfer of Under- takings (Protection of Employment) Regulations 2006 – czeska ustawa nr 262/2006 – Kodeks pracy, Zákoník dyrektywa 77/187/EWG – dyrektywa Rady 77/187/EWG z 14 práce hiszp. statut pracowniczy – hiszpańska ustawa z 10 marca 1980 r. statut pracowniczy, holend. k.c. Estatuto de los Trabajadores – niderlandzki kodeks cywilny, Burgerlijk Wetboek 7 dyrektywa 2001/23/WE ECR EFTA ETS fi ń. ustawa o umowie o pracę franc. k.p. lutego 1977 r. w sprawie zbliżania ustawodawstw Państw Członkow- skich, odnoszących się do ochrony praw pracowniczych w przypadku przejęcia przedsiębiorstw, zakładów lub części przedsiębiorstw lub zakładów (Dz.Urz. WE 1977 L 61/26) – dyrektywa Rady 2001/23/WE z 12 marca 2001 r. w sprawie zbliżania ustawodawstw Państw Członkow- skich odnoszących się do ochrony praw pracowniczych w przypadku przejęcia przedsiębiorstw, zakładów lub części przedsiębiorstw lub zakładów (Dz.Urz. WE 2001 L 82/16) – European Court Reports – European Free Trade Association, Europejskie Stowarzy- szenie Wolnego Handlu – Europejski Trybunał Sprawiedliwości (obecnie: TSUE) – fi ńska ustawa z 26 stycznia 2001 r. o umowie o pracę (55/2001) – francuski kodeks pracy, Code du travail, część legisla- cyjna opublikowana ordonansem Nr 2007-329 z 12 marca 2007 r., potwierdzonym ustawą Nr 2008-67 z 21 stycznia 2008 r.; część reglamentacyjna przyjęta dekretami Nr 2008-243 oraz 2008-244 z 7 marca 2008 r. irl. rozp. o przejściu za- kładu pracy IRLR k.c. k.p. k.s.h. k.z. Lexis Nexis MoP MPP niem. k.c. niem. ustawa o ustroju zakładu pracy OSNAPiUS OSNC OSNP OSP PiZS PS r.u.p.p.u. słow. k.p. Wykaz skrótów – irlandzkie rozporządzenie o przejściu zakładu pracy, Sta- tutory Instrument No. 131/2003 – European Communities (Protection of Employees on Transfer of Undertakings) Re- gulations 2003 – „Industrial Relations Law Reports” – ustawa z 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.) – ustawa z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tekst jedn. Dz.U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 ze zm.) – ustawa z 15 wrześ nia 2000 r. – Kodeks spółek handlo- wych (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r., poz. 1030) – rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z 27 paź- dziernika 1933 r. – Kodeks zobowiązań (Dz.U. Nr 82, poz. 598 ze zm.) – Lexis.pl – Serwis Prawniczy Lexis Nexis Polska – „Monitor Prawniczy” – „Monitor Prawa Pracy” – niemiecki kodeks cywilny z 18 sierpnia 1896 r., Bürgerli- ches Gesetzbuch, BGB – niemiecka ustawa z 15 stycznia 1972 r. o ustroju zakładu pracy, Betriebsverfassungsgesetz – Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Administracyjna. Pracy i Ubezpieczeń Społecznych – Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Cywilna – Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Pracy, Ubezpie- czeń Społecznych i Spraw Publicznych – Orzecznictwo Sądów Polskich – „Praca i Zabezpieczenie Społeczne” – „Przegląd Sądowy” – rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z 16 marca 1928 r. o umowie o pracę pracowników umysłowych (Dz.U. Nr 35, poz. 323 ze zm.) – słowacka ustawa nr 311/2001 – Kodeks pracy, Zákonník szw. ustawa o ochronie zatrudnienia TSUE práce – szwedzka ustawa z 24 lutego 1982 r. o ochronie zatrud- nienia (1982:80) – Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (dawniej: u.i.k. u.k.p. u.p.p.e. u.s.i.p. 8 ETS) – ustawa z 7 kwietnia 2006 r. o informowaniu pracow- ników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji (Dz.U. Nr 79, poz. 550 ze zm.) – ustawa z 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywaty- zacji (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r., poz. 216) – ustawa z 20 kwietnia 2004 r. o pracowniczych progra- mach emerytalnych (Dz.U. Nr 116, poz. 1207 ze zm.) – ustawa z 24 czerwca 1983 r. o społecznej inspekcji pracy (Dz.U. Nr 35, poz. 163 ze zm.) www.lexisnexis.pl Wykaz skrótów ustawa komercjalizacyjna – ustawa z 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywaty- u.s.z. u.z.f.ś.s. u.z.g. u.z.z. wł. k.c. zacji (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r., poz. 216) – ustawa z 25 wrześ nia 1981 r. o samorządzie załogi przed- siębiorstwa państwowego (Dz.U. Nr 24, poz. 123 ze zm.) – ustawa z 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świad- czeń socjalnych (tekst jedn. Dz.U. z 2012 r., poz. 592 ze zm.) – ustawa z 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach roz- wiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (Dz.U. Nr 90, poz. 844 ze zm.) – ustawa z 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (tekst jedn. Dz.U. z 2001 r. Nr 79, poz. 854 ze zm.) – włoski Kodeks cywilny przyjęty dekretem królewskim No. 262 z 16 marca 1942 r., Codice civile 9 Wprowadzenie Wprowadzenie W 2014 r. minie ćwierć wieku od chwili, gdy do polskiego prawa pracy po- wróciła instytucja przejścia zakładu pracy na innego pracodawcę. Stało się to u progu przemian ustrojowych wraz z rozpoczęciem przebudowy sys- temu społeczno-gospodarczego1. W ten sposób nawiązywano też do bogatej tradycji, jaką w zakresie regulowania prawnych skutków transferu miało prawo polskie, oraz tendencji obserwowanych na poziomie europejskim, gdzie od drugiej połowy lat 70. dążono do ujednolicenia ochrony praw pra- cowniczych w razie przekształceń podmiotowych po stronie pracodawcy. Instytucja przejścia zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę przeszła od 1989 r. zasadniczą ewolucję. Stało się tak za sprawą zarówno kolejnych zmian ustawowych, jak i aktywnej roli judykatury2 oraz nauki prawa pracy3. Efektem tych działań jest kompleksowa i dość dobrze omó- wiona regulacja prawno-pracowniczych skutków przekształceń organiza- cyjnych, której kształt wydaje się wyraźniejszy niż jeszcze kilka czy kil- kanaście lat temu. Wiele aspektów transferu zostało przeanalizowanych i zinterpretowanych, klaruje się również linia orzecznicza Sądu Najwyż- szego, gdy chodzi o konstrukcyjne zręby regulacji. Nie oznacza to jednak, że przejście zakładu pracy nie wywołuje już wątpliwości czy sporów. Pewne kwestie nadal można uznać za kontrowersyjne. Zwraca też uwagę nierów- nomierne rozłożenie przepisów regulujących skutki transferu. O ile – gdy 1 Ustawa z 7 kwietnia 1989 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz o zmianie niektó- rych ustaw (Dz.U. Nr 20, poz. 107). 2 Na szczególne podkreś lenie zasługuje rola, jaką w tym zakresie odgrywał i odgrywa Sąd Najwyższy, w istotny sposób wpływając na ostateczny kształt instytucji przejścia. 3 W tym zakresie należy wymienić m.in. ważne opracowania monografi czne: A. To- ma nek, Przejście zakładu pracy na innego pracodawcę, Wrocław 2002; I. Twardowska- -Mędrek, Przejście zakładu pracy na innego pracodawcę, Warszawa 2011. 11 Wprowadzenie chodzi o wpływ przejścia na indywidualne stosunki pracy – podstawy re- gulacji są wyraźnie widoczne, o tyle w mniejszym stopniu uregulowano konsekwencje przekształceń w sferze stosunków zbiorowych4 czy świad- czeń socjalnych. To właśnie te kwestie stają się później źródłem istotnych problemów praktycznych. W rezultacie nauka prawa pracy ma nadal do odegrania istotną rolę. Po pierwsze, istnieje potrzeba systematycznego omówienia tych aspektów przejścia, które zostały już uregulowane, a także przeanalizowane w orzecz- nictwie sądowym i piśmiennictwie. Warto zwrócić uwagę zwłaszcza na te kwestie, w odniesieniu do których orzecznictwo sądowe ewoluowało (a są to zagadnienia fundamentalne dla całej konstrukcji przejścia). Uporządkowanie dorobku judykatury i doktryny oraz jego komentowanie może też ułatwiać stosowanie prawa. Pojawiające się nowe poglądy skłaniają przy tym do re- fl eksji, a w niektórych przypadkach również do zmiany zajmowanego wcześ- niej stanowiska. Po drugie, w tych sferach, w których regulacja jest niepełna, a orzecznictwo i nauka prawa jeszcze nie przesądziły kierunku poszukiwań, warto przedstawić własne propozycje, które – nawet jeśli ostatecznie nie zy- skają uznania – mogą przyczynić się do podjęcia dyskusji na pewne tematy. Przedstawione względy zadecydowały o tym, że po ponad 10 latach zde- cydowałem się powrócić do monografi cznego opracowania poświęconego przejściu zakładu pracy na innego pracodawcę5. Ta książka stanowi próbę uchwycenia i ukazania sygnalizowanych zmian. Jest adresowana do sze- rokiego kręgu odbiorów – zarówno pracowników nauki, jak i osób, które przepisy dotyczące przejścia stosują w praktyce. Starałem się zresztą, aby wątki praktyczne były wyeksponowane w większym stopniu niż miało to miejsce w książce z 2002 r. Nie oznacza to oczywiście rezygnacji z prezen- tacji teoretycznych podstaw regulacji – jestem bowiem przekonany o traf- ności myśli, że nie ma nic bardziej praktycznego niż dobra teoria. 4 Choć również w tym zakresie widać większą aktywność nauki. Przykładowo można wy- mienić: M. Gersdorf, Czy przy przejściu zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę stosowanie układu zbiorowego pracy obowiązującego u dawnego pracodawcy może być za- wieszone, PiZS 2002, nr 1; G. Goździewicz, Uprawnienia przedstawicielstwa pracowniczego w razie przejścia zakładu pracy na innego pracodawcę, PiZS 2002, nr 10; M. Gersdorf, K. Rączka, Transfer zakładu pracy a sytuacja prawna pracowników wynikająca z układu zbiorowego pracy i innych porozumień zbiorowych, PiZS 2007, nr 3; A. Tomanek, Konse- kwencje połączenia spółek handlowych w zbiorowych stosunkach pracy, PiZS 2012, nr 10. 5 Ł. Pisarczyk, Przejście zakładu pracy na innego pracodawcę, Warszawa 2002. 12 www.lexisnexis.pl Wprowadzenie Książka zawiera ogólną charakterystykę przejścia zakładu pracy na innego pracodawcę (rozdział 1) oraz analizę zastosowanej konstrukcji prawnej (rozdział 2). W kolejnych rozdziałach zostały omówione procedury towa- rzyszące przekształceniom organizacyjnym (rozdział 3), a także wpływ przejścia na sferę indywidualnych stosunków pracy (rozdział 4) oraz re- lacji zbiorowych (rozdział 5). Na zakończenie (w rozdziale 6) analizowane są skutki przejścia w sferze uprawnień socjalnych oraz pracowniczych programów emerytalnych. Wyodrębnienie tego ostatniego zagadnienia (jakkolwiek prowadzące do pewnych powtórzeń) było uzasadnione szcze- gólnym charakterem omawianych w nim mechanizmów prawnych, które nie dają się jednoznacznie zakwalifi kować w kontekście podziału na indy- widualne i zbiorowe prawo pracy, przynajmniej w pewnym stopniu pozo- stając poza treścią indywidualnych stosunków pracy. Opracowanie koncentruje się na konsekwencjach przejścia w wymiarze krajowym. Rezygnacja z wątków transgranicznych została podyktowana faktem, że zagadnienie to (mające coraz większe znaczenie praktyczne) wymaga w mojej ocenie odrębnej i pogłębionej analizy. Podstawą rozważań zaprezentowanych w monografi i była metoda dogma- tyczna. Badaniom towarzyszy analiza orzecznictwa, w tym orzeczeń Try- bunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej oraz Sądu Najwyższego, a także poglądów doktryny. Jednocześnie starałem się, aby opis aktualnej regu- lacji ukazać w szerszym kontekście historycznego rozwoju instytucji oraz rozwiązań przyjmowanych w innych krajach Unii Europejskiej. Nie jest to typowa analiza prawno-porównawcza, a raczej próba ukazania pew- nych tendencji – zwłaszcza w kontekście różnych sposobów implementacji prawa Unii Europejskiej (co może okazać się przydatne przy ocenie roz- wiązań zastosowanych przez naszego ustawodawcę)6. Łukasz Pisarczyk 6 Ze względu na ramy opracowania ograniczony jest też zakres odwołań do aktów prawnych oraz opracowań dotyczących problematyki przejścia w poszczególnych kra- jach. Dlatego warto wskazać, że jednym z najważniejszych źródeł, na podstawie któ- rych przygotowywałem zestawienia rozwiązań krajowych, była International Encyclo- paedia of Labour Law and Industrial Relations, red. R. Blanpain. Zob. również wykaz krajowych środków wykonawczych służących implementacji dyrektyw 77/187/EWG oraz 2001/23/WE (www.eur-lex.europa.eu). 13 Rozdział 1 Ogólna charakterystyka przepisów regulujących przejście zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę: ewolucja i cele Rozdział 1. Ogólna charakterystyka przepisów regulujących przejście… Rozdział 1. Ogólna charakterystyka przepisów regulujących przejście… Przepisy okreś lające socjalne konsekwencje przejęcia przedsiębiorstwa (zakładu pracy) przez inny podmiot mają w systemach prawnych różnych państw europejskich dość długą historię. W tym zakresie warto zwrócić uwagę zwłaszcza na rozwiązania francuskie. Przepisy ustawy z 19 lipca 1928 r. przewidywały, że w razie przejęcia przedsiębiorstwa przez inny podmiot z mocy prawa przejmuje on również załogę. Rozwiązanie to uznawano za nowatorskie, ponieważ wprowadzało wyłom od zasady, że stosunek pracy kreuje więź o charakterze osobistym, wobec czego nie może być on kontynuowany z innym podmiotem, w tym przypadku przej- mującym jednostkę organizacyjną, w której zatrudnieni byli pracownicy. Nową regulację uzasadniano przede wszystkim względami socjalnymi, podkreś lając, że umożliwia ona pracownikom kontynuację zatrudnienia1. Konstrukcja automatycznego przejęcia załogi miała chronić również in- teresy pracodawcy, umożliwiając kontynuowanie działalności w oparciu o pracowników przygotowanych już do wykonywania pracy okreś lonego rodzaju2. Inaczej sytuacja wyglądała w prawie niemieckim, gdzie przejęcie zobo- wiązań dotychczasowego pracodawcy wobec pracowników, co prawda, do- puszczano, ale uzależniano to od decyzji podmiotu przejmującego (w grę mogło wchodzić też porozumienie między podmiotami uczestniczącymi 1 J. Pelissier, A. Supiot, A. Jeammaud, Droit du travail, Dalloz 2008, s. 415. 2 C. Barnard, EC Employment Law, Oxford 2006, s. 620. 15 Rozdział 1. Ogólna charakterystyka przepisów regulujących przejście… w transferze przedsiębiorstwa). Zmiana pracodawcy nie następowała z mocy prawa3, a nabywca zakładu pracy musiał chcieć przejąć pracow- ników, choć i tu mógł napotkać problemy w razie wcześniejszego wypo- wiedzenia umów o pracę przez dotychczasowego pracodawcę. Istniejącą konstrukcję uzasadniano cechami stosunku pracy oraz faktem, że rosz- czenie o świadczenie pracy jest nieprzenoszalne4. Dopiero w 1972 r. wpro- wadzono do niemieckiego kodeksu cywilnego § 613a, który przewidywał, że nabywca zakładu pracy z mocy prawa wstępuje w prawa i obowiązki dotychczasowego pracodawcy5. Również common law odrzucało konstrukcję zmiany pracodawcy w razie przejęcia zakładu pracy lub jego części przez inny podmiot, akcentując oso- bisty charakter stosunku pracy (który nie może być przeniesiony na innego pracodawcę) i zakładając, że przejęcie zakładu pracy powoduje ustanie sto- sunku pracy. Instytucja przejścia pojawiła się w prawie brytyjskim dopiero w 1981 r. w wyniku implementacji dyrektywy 77/187/EWG6. Również w wielu innych krajach to właśnie prawo wspólnotowe stało się impulsem do wprowadzenia regulacji odpowiadających obecnemu mode- lowi ochrony praw pracowniczych na wypadek przejęcia zakładu pracy lub jego części przez inny podmiot7. Można więc stwierdzić, że jakkolwiek przejście zakładu pracy na innego pracodawcę jest instytucją o dość długiej historii, to jeszcze w latach 70. XX w. nie miała ona charakteru powszech- nego, a pomiędzy poszczególnymi systemami prawnymi państw Wspól- noty Europejskiej istniały dość istotne różnice, gdy chodzi o skutki prze- kształceń podmiotowych po stronie pracodawcy dla stosunków pracy8. 3 W. Zöllner, K.-G. Loritz, C.W. Hergenröder, Arbeitsrecht, München 2008, s. 243. 4 A. Junker, Grundkurs Arbeitsrecht, München 2004, s. 77–78. 5 W. Zöllner, K.-G. Loritz, C.W. Hergenröder, Arbeitsrecht…, s. 243. 6 S. Hardy, Labour Law and Industrial Relations in Great Britain, Kluwer Law Interna- tional 2007, s. 167. 7 Taka sytuacja miała miejsce m.in. w Belgii (R. Blanpain, Belgium, w: International Encyclopaedia for Labour Law and Industrial Relations, Kluwer Law International 2004, s. 175). Na regulację belgijską warto zwrócić uwagę również dlatego, że implementacja prawa wspólnotowego nastąpiła w tym kraju za pomocą układu zbiorowego pracy (międzysektorowy układ zbiorowy nr 32bis zawarty 7 czerwca 1985 r., następnie zmie- niany). 8 Zob. m.in. A.M. Świątkowski, Europejskie prawo socjalne, t. II, Europejskie prawo pracy, Warszawa 1999, s. 346–347; I. Twardowska-Mędrek, Przejście zakładu pracy na innego pracodawcę, Warszawa 2011, s. 36–37. 16 www.lexisnexis.pl
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Przejście zakładu pracy na innego pracodawcę. Wydanie 2
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: