Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00145 002706 20659106 na godz. na dobę w sumie
Przemówienia, prezentacje - ebook/pdf
Przemówienia, prezentacje - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 92
Wydawca: BC Edukacja Sp. z o.o. Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-62180-98-1 Rok wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> nauka języków obcych
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Dobry mówca potrzebuje umiejętności i całej palety narzędzi, aby sprostać różnym sytuacjom komunikacyjnym. Powyższa pozycja udzieli odpowiedzi na zasadnicze pytanie, jakie należy sobie zadać, jeżeli chce się być dobrym mówcą: co należy umieć, aby odnieść sukcesy na tym polu? W książce przedstawiono krok po kroku, jak należy przygotowywać i wygłaszać przemówienia. Dzięki zamieszczonym w niej wskazówkom będziecie dysponować umiejętnością, która coraz bardziej zyskuje na znaczeniu.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

przemówienia, prezentacje Jak przygotować się do dobrego wystąpienia publicznego Thomas Stelzer-Rothe przemówienia, prezentacje Jak przygotować się do dobrego wystąpienia publicznego Thomas Stelzer-Rothe Wydano na licencji Cornelsen Verlag GmbH Co. OHG, Berlin. Przy opracowywaniu edycji polskiej wykorzystano tekst, układ graficzny oraz ilustracje z niemieckiego oryginału. Tytuł oryginału: Vorträge halten Przekład: Paulina Sadurska Redakcja: Maria Białek Skład: Rafał Sawicki Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się wykorzystywania niniejszej książki i jej części do celów innych niż prawnie ujęte bez uprzedniej pisemnej zgody wydawcy. Zgodnie z prawem autorskim, bez uprzedniej zgody wydawcy zabrania się powielania, zapisywania oraz zamieszczania dzieła lub jego części w sieci komputerowej, a także w wewnętrznej sieci szkół i innych placówek oświatowych. © Cornelsen Verlag GmbH Co. OHG, Berlin 2004 © BC Edukacja Sp. z o.o., Warszawa 2008 Wydanie I Druk i oprawa: Wrocławska Drukarnia Naukowa PAN ISBN: 978-83-61059-50-9 Wprowadzenie Urodzony mówca: mit czy rzeczywistość? Mit, jeżeli mamy na myśli to, że już w momencie narodzin człowiek ów posiadał wszystkie umiejętności niezbędne do tego, aby z po- wodzeniem wygłaszać przemówienia. Pomimo wrodzonych predyspozycji z pewnością musiał wiele nad sobą pracować. A co my powinniśmy zrobić, aby rozwinąć swoje umiejęt- ności? Odpowiedź jest prosta: musimy zdobyć, wzbogacić i udoskonalić swój warsztat. Prezentowane tu porady są sprawdzone w praktyce i – umiejętnie zastosowane – gwarantują sukces. Wystąpienia publiczne nie są trudne. Nie jest prawdą, że tylko niektórzy mogą wygłaszać dobre przemówienia. Aby odnieść sukces na tym polu, człowiek musi po prostu mieć poczucie bezpie- czeństwa, być pewnym siebie, swoich umiejętności, podję- tych decyzji i powziętych działań. Jeśli chcesz z powodzeniem rozpocząć wystąpienia pu- bliczne lub doskonalić się w tej dziedzinie, sięgnij po ten poradnik. Nawet pozbawieni tremy mówcy, mający już doświadczenie w przemawianiu przed kilku- lub wielooso- bowymi grupami (dyrektorzy, członkowie zarządu), wiele skorzystają, jeśli będą stosować w praktyce prezentowa- ne tu wskazówki i jeszcze staranniej pracować nad swoim warsztatem. Życzę przyjemnej lektury i wielu sukcesów. Hagen, jesień 2002 Thomas Stelzer-Rothe Spis treści Wprowadzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 Adresaci i cele . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 1 . Jak radzić sobie z tremą? . . . . . . 14 1.1 Przyczyny tremy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 1.2 Objawy tremy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 Jak zmniejszyć tremę? . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 1.3 Podsumowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 2 . Co należy wiedzieć o oddychaniu? 19 2.1 Co się dzieje podczas oddychania? . . . . . . . . 19 2.2 Sposoby oddychania . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 2.3 Ćwiczenie oddychania . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 Podsumowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 Jak skutecznie używać głosu? . . . 25 3 . 3.1 Głos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 3.2 Skąd się bierze głos i jak nad nim pracować? . . . . . . . . . . . . . . . . 26 3.3 Wykorzystanie jamy nosowej 3.4 jako rezonatora głosu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 Jak znaleźć naturalny ton głosu, aby nie utrudniał mówienia i przyjemnie oddziaływał na innych? . . 28 3.5 Ton, modulacja, akcentowanie i brzmienie głosu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 3.6 Głos zbyt cichy – porady . . . . . . . . . . . . . . . . 30 Podsumowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 4 . Procesy komunikacyjne . . . . . . . 34 4.1 Jak zrozumiale przekazywać informacje? . . . . 34 4.2 Jak sprawdzić, czego oczekują słuchacze? . . . 37 4.3 W jaki sposób poprawnie odbierać 4.4 informacje ze strony słuchaczy? . . . . . . . . . . 40 Jaka postawa komunikacyjna przynosi najlepsze rezultaty? . . . . . . . . . . . . 42 Podsumowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44 5 . Mowa ciała . . . . . . . . . . . . . . . . 45 5.1 Jak odczytywać mowę ciała? . . . . . . . . . . . . . 45 5.2 Co na temat mowy ciała powinien wiedzieć nadawca? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46 5.3 Czym jest tzw. obszar sympatyczny? . . . . . . . 47 5.4 Czy należy wyćwiczyć pewne gesty? . . . . . . . . 47 5.5 Utrzymywanie kontaktu wzrokowego z rozmówcą 48 5.6 Postawa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49 Podsumowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 6 . Koncepcje budowy przemówień . . 51 6.1 Struktura. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 6.2 Co należy wziąć pod uwagę podczas przygotowywania przemówienia? . . . . . . . . . . 53 6.3 Wstęp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56 6.4 Koncepcje przemówień w zależności od okazji 58 6.5 Zakończenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59 6.6 Przemawianie z pamięci czy czytanie? . . . . . . 61 Podsumowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63 bliższej perspektywy: Co warto przemyśleć… . . . . . . . . . . . . . 64 7 . Możliwości prezentowania argumentów . . . . . . . . . . . . . . . . 66 7.1 Ciąg argumentacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66 7.2 Metoda trzech kroków . . . . . . . . . . . . . . . . . 67 7.3 Wykluczenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68 7.3 Porównanie punktów widzenia . . . . . . . . . . . . 69 Podsumowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71 bliższej perspektywy: Nie wiem, co to może znaczyć… . . . . . . 64 8 . Wizualizacja i multimedia . . . . . . 74 8.1 Dlaczego warto wizualizować treści? . . . . . . . 74 8.2 Komponenty wizualizacji . . . . . . . . . . . . . . . . 75 8.3 Multimedia w praktyce . . . . . . . . . . . . . . . . . 76 8.4 Multimedia – wady i zalety, które warto przemyśleć . . . . . . . . . . . . . . . . . 78 8.5 Wybór kolorów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88 8.6 Wybór pisma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91 8.7 Wykresy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94 Podsumowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 03 9 . Jak radzić sobie z problemami w trakcie wystąpienia? . . . . . . . . 104 Podsumowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 14 10 . Jak odnosić jeszcze większe sukcesy? . . . . . . . . . . . . 115 Przypisy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116 Bibliografia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117 Adresaci i cele Wygłaszania przemówień można się nauczyć! Niniejszy poradnik jest adresowany do osób, które chcą doskonalić swoje umiejętności biznesowe i ciągle się roz- wijać, oraz do tych, które mają małe doświadczenie w wy- głaszaniu przemówień bądź nigdy jeszcze publicznie nie występowały. Umiejętność wygłaszania przemówień, przekazywania informacji, występowania i wypowiadania się w kilku- czy nawet kilkusetosobowej grupie jest niezwykle przydatna właściwie w każdym zawodzie, a szczególnie w przypad- ku stanowisk kierowniczych bądź eksponowanych. Warto zresztą zauważyć, że obecnie coraz częściej obok fachowości wymaga się od potencjalnych i zatrudnionych pracowników zdolności organizacyjnych i interpersonalnych. Wygłaszanie przemówień oznacza sprzedawanie pomy- słów i przekonań. Gdy przemawiamy, tak naprawdę prze- konujemy słuchaczy do tego, co chcemy im powiedzieć. Jak wiadomo, proces sprzedaży jest efektywny wtedy, gdy najważniejsze są potrzeby kupującego oraz gdy przedstawia mu się taką ofertę, która zachęci go do kupna – w naszym przypadku – do zrozumienia informacji, uznania ich za przydatne i przetworzenia. W odniesieniu do przemówień nie oznacza to nic innego, jak wyjście naprzeciw słuchaczom i zaoferowanie im stosownych informacji. Oczywiście, nie zawsze się to udaje, ponieważ w procesie komunikacji mówca nie ma jednego, lecz wielu partnerów, a jego słuchacze mogą mieć zupełnie różne potrzeby. Dlate- go ważne jest, aby – wygłaszając swój tekst – nie zajmować się wyłącznie przemówieniem, ale zwracać uwagę na szero- ko pojęte zakłócenia (należą do nich np. zwykłe pytania od słuchaczy, ale też rzeczywiste zarzuty wobec tego, co powie- dzieliśmy) i starać się sobie z nimi radzić. 9 Wygłaszania przemówień można się nauczyć, ale nie jest to łatwe! Aby sprostać różnym sytuacjom komunikacyjnym, mów- ca potrzebuje całej gamy zdolności i narzędzi. To właśnie one są tematem niniejszego poradnika. Przegląd rozpoczy- na charakterystyka poszczególnych umiejętności, nad któ- rymi niedoświadczony mówca powinien popracować. Za- sadnicze pytanie, na które szukamy tu odpowiedzi, brzmi: czego muszę się dowiedzieć i nauczyć, aby z powodzeniem wygłaszać przemówienia? Warto zwrócić uwagę na fakt, że wygłaszania przemó- wień nie można nauczyć się tylko poprzez zapamiętanie określonych metod; teorię trzeba jeszcze zamienić w czyn – nabyć umiejętności działania. To, czego czytelnik się nauczy, musi często ćwiczyć, stosować w praktyce tak, by otrzymywać informację zwrotną (feedback). Umiejętność przemawiania jest rozumiana jako jedna z kompetencji, w której nie chodzi o czysto kognitywne elementy, ale o różnorodne umiejętności techniczne. Mają one coraz większe znaczenie dla mówców ze względu na możliwości, jakie oferuje nieustannie rozwijająca się branża technologiczna. Zaleca się jednak ostrożność – efektowne przemówienie niekoniecznie jest efektywne. Struktura poradnika pokazuje kolejne etapy przygotowy- wania i wygłaszania przemówień. Stąd też kilka wskazówek na temat tremy. Warto pamiętać, że celem nie powinno być całkowite pozbycie się jej, ponieważ jest do pewnego stopnia pomocna. Trzeba zaobserwować, kiedy staje się szkodliwa dla naszego wystąpienia, i postarać się ją zmniejszyć. Zdenerwowanemu mówcy, gdy tylko rozpocznie swoje wystąpienie, często zaczyna brakować powietrza. Przy wy- głaszaniu przemówień z dużym zaangażowaniem organizm potrzebuje bowiem takiej samej ilości tlenu, co przy intensyw- nym biegu! Z tego powodu poradnik zawiera również naj- ważniejsze wskazówki dotyczące prawidłowego oddychania. 10 Warto także zapoznać się z funkcjami i różnymi właści- wościami głosu. Ważne jest wykorzystanie wszystkich na- turalnych możliwości tak, aby mówca zaprezentował swój głos z jak najlepszej strony. Jest to zresztą zasada, której stosowanie zalecane jest na wielu stronach tej książki. Wydobądź z siebie cały swój potencjał! Na pierwszy rzut oka wygłaszanie przemówienia wydaje się aktem jednostronnym. W rzeczywistości jednak między mówcą a słuchaczami zachodzi mnóstwo procesów komu- nikacyjnych: pytające spojrzenia, pytania (w przypadku wątpliwości), okrzyki czy nawet zwykłe marszczenie czoła. Dobry mówca wyróżnia się nie tylko tym, że idealnie prze- kazuje informacje, ale także tym, że potrafi odbierać sygna- ły pochodzące od słuchaczy. Aby przemówienie zakończyło się sukcesem, łączność z publicznością musi przebiegać bez zakłóceń. Uda się ją zachować, jeśli będziesz uważał na sy- gnały ze strony słuchaczy i patrzył krytycznie na swój sposób zachowania i wyrażania się. Ten, kto chce zostać dobrym mówcą, musi umieć rozpoznać elementy procesu komuni- kacyjnego – zarówno te werbalne, jak i niewerbalne. Dlate- go też jeden z rozdziałów poświęcony jest mowie ciała. Jeśli początkujący mówca zdołał przezwyciężyć tremę, potrafi już kontrolować swój oddech i głos, a także opano- wał podstawy komunikacji, powinien spróbować wygłosić mowę. Aby tego dokonać, musi jeszcze nabyć umiejętno- ści tworzenia właściwej koncepcji przemówienia. Chociaż struktura to nie wszystko, mowa bez jasno zaznaczonej myśli przewodniej rzadko jest udana. W kolejnym rozdziale omówiono więc najistotniejsze kwestie związane z budowa- niem koncepcji wystąpienia. Ponieważ udane przemówienie (szczególnie takie, które ma przekonać do czegoś słuchaczy) oznacza efektywne posługiwanie się odpowiednimi argu- mentami, w poradniku zamieszczono również rozdział do- tyczący budowania ciągów argumentacji. Jeden obraz wart jest tysiąc słów mówi znane powiedze- nie, dlatego jeden z rozdziałów poświęcony jest wizualiza- 11
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Przemówienia, prezentacje
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: