Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00175 003574 21347511 na godz. na dobę w sumie
Przenoszenie danych z i do Excela - ebook/pdf
Przenoszenie danych z i do Excela - ebook/pdf
Autor: , Liczba stron: 104
Wydawca: Wiedza i Praktyka Język publikacji: polski
ISBN: 9788326965128 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> inne
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Do przeprowadzenia analiz potrzebne są dane, te jednak często znajdują się w zewnętrznych źródłach: plikach tekstowych, bazach danych czy stronach WWW. W tej książce przeczytasz, jak je pozyskać, aby móc pracować z nimi w Excelu.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Praktyczny Excel Przenoszenie danych z i do Excela Excel jest niezastąpionym narzędziem do analizy danych – prostym w użyciu, szybkim i oferującym ogromne możliwości. Nie tylko oferu- je wiele wbudowanych funkcji, ale również umożliwia skomplikowane analizy statystyczne. Do przeprowadzenia analiz potrzebne są dane, te jednak często znajdują się w zewnętrznych źródłach: plikach teksto- wych, bazach danych czy stronach WWW. W tej książce przeczytasz, jak je pozyskać, aby móc pracować z nimi w Excelu. 6 i P r z e n o s z e n e d a n y c h z i d o E x c e a l Praktyczne poradniki – skuteczne analizy w Excelu e-book Książka dostępna jako e-book na: ISBN 978-83-269-6512-8 0 5 R O U 9 788326 965128 Cena brutto: 49 zł 6 1 NUMER PRAWNICZY RAZ NA KWARTAŁ, przygotowany przez Kancelarię Prawną Traple, Konarski, Podrecki i Wspólnicy OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH profesjonalnie i kompleksowo W Excelu brakuje poleceń, które ułatwiłyby pracę, np. zaznaczyły puste wiersze czy kopiowały jednocześnie dany arkusz określoną liczbę razy. Ta- kie operacje trzeba wykonać krok po kroku. Nie dość, że jest czasochłonne, to jeszcze łatwo popełnić błąd. Nie musisz już jednak tracić niepotrzebnie czasu i nerwów na takie działania. W tej książce pokazujemy, jak napisać makra, które bezbłędnie wykonają takie żmudne operacje. Zawiera ona zbiór kodów, które nie mają swoich odpowiedników w poleceniach Excela i na pewno przydadzą się w codziennej pracy i porządkowaniu danych. Polecamy nasze pozostałe publikacje: Praktyczny Excel Praktyczny Excel Błyskawiczne porządkowanie danych Odnalezienie komórki zawierającej określoną wartość w zestawieniu obejmującym kilkanaście tysięcy wierszy może być bardzo czasochłonne. W książce omawiamy kilkadziesiąt praktycznych formuł wyszukujących, wraz z przykładami ich zastosowania. Przedstawiamy też inne mechani- zmy ułatwiające dotarcie do poszukiwanych informacji, np. wyróżniające interesujące wartości. Omawiamy możliwości autofi ltra, za pomocą któ- rego można szybko pozostawić na ekranie widoczne tylko te dane, które w danej chwili potrzebne. z użyciem makr B ł y s k a w i c z n e p o r z ą d k o w a n e d a n y c h z u ż y c i e m m a k r i i i i S z y b k e w y s z u k w a n e d a n y c h w E x c e u l Szybkie wyszukiwanie danych w Excelu e-book Książka dostępna jako e-book na: ISBN 978-83-269-5270-8 5 3 R O U Cena: 59 zł brutto e-book Książka dostępna jako e-book na: ISBN 978-83-269-5269-2 4 3 R O U Cena: 59 zł brutto UOR34-Okladka.indd 1 19.08.2016 11:34:40 18.08.2016 15:57:03 Dostępne pod adresem: fabrykawiedzy.com W MIESIĘCZNIKU ZNAJDZIESZ:  gotowe, w pełni edytowalne wzory dokumentówzwiązanych zprzetwarzaniemdanychosobowychwrazzinstrukcjamiwypełnienia krokpokroku,  przykładowe zapisy umowne,  wyjaśnienie zawiłych kwestii prawnych,wszczególnościnastyku ochronydanychosobowychinowychtechnologii,  porady, jak zachować się podczas kontroli GIODO,  zmiany w prawie i ich konsekwencjedlapracyABI,ADOiASI,  szczegółowe porady na temat danych osobowychdlafirmprywatnych UOR35-Okladka.indd 1 orazadministracjipublicznej,  gotowe materiały do przeprowadzania szkoleńzzakresu danychosobowych. Zamów prenumeratę! 1 2 Półroczną z 20 zniżką + myszka gratis Roczną z 30 zniżką + tablet gratis GRATIS myszka rabat 20 GRATIS tablet rabat 30 Zamów prenumeratę już dziś na FabrykaWiedzy.com, lub przez Centrum Obsługi Klienta: tel. 22 518 29 29, email: cok@wip.pl DN 210x297 05.2016 prenumerata v3.indd 1 19.05.2016 10:28:25 Przenoszenie danych z i do Excela Krzysztof Chojnacki, Piotr Dynia Polecamy nasze pozostałe publikacje: Dostępne pod adresem: fabrykawiedzy.com Spis treści Wstęp ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 5 1. Przegląd metod importowania danych do Excela ������������������������������������������������������ 7 1�1� Pliki typu ODC ������������������������������������������������������������������������������������������������������ 7 1�2� Pobieranie danych z baz SQL Server ������������������������������������������������������������������ 8 1�3� Połączenie z bazą relacyjną (pobieranie danych z pojedynczej tabeli lub widoku) ������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 9 1�4� Połączenie z hurtownią danych (pobieranie danych z połączonych ze sobą tabel lub widoków) ���������������������������������������������������������������������������������11 1�5� Pobieranie danych poprzez dostawcę ODBC �������������������������������������������������� 12 1�6� Pobieranie danych z baz analitycznych ������������������������������������������������������������ 13 1�7� Pobieranie danych z plików tekstowych ����������������������������������������������������������� 14 1�8� Pobieranie danych ze stron WWW ������������������������������������������������������������������ 16 1�9� Praca z plikami typu ODC ��������������������������������������������������������������������������������� 17 1�10� Odświeżanie zapisanych w arkuszu danych ����������������������������������������������������� 17 1�11� Importowanie danych z bazy Accessa do Excela �������������������������������������������� 17 1�12� Usuwanie połączeń danych �������������������������������������������������������������������������������� 18 1�13� Konfiguracja połączeń danych �������������������������������������������������������������������������� 19 1�14� Eksport pliku połączenia ������������������������������������������������������������������������������������ 20 2. Szybkie importowanie danych z bazy MS Access ����������������������������������������������������� 22 2�1� Importowanie wszystkich rekordów ����������������������������������������������������������������� 22 2�2� Pobieranie wyselekcjonowanych rekordów bazy danych ������������������������������ 24 3. Importowanie danych z plików tekstowych za pomocą kreatora ������������������������� 30 3�1� Importowanie danych o tej samej szerokości pól ������������������������������������������� 32 3�2� Przydatne informacje dotyczące importu �������������������������������������������������������� 33 4. Importowanie danych do tabeli przestawnej ������������������������������������������������������������ 35 4�1� Microsoft Query – pobieranie danych zewnętrznych ������������������������������������ 37 4�2� Niestandardowe pozycje obliczeniowe tabeli przestawnej – element obliczeniowy �������������������������������������������������������������������������������������� 43 4�3� Modyfikacja elementów obliczeniowych oraz wyświetlanie listy stworzonych elementów ����������������������������������������������������������������������������� 45 4�4� Odświeżanie danych w tabeli oraz modyfikacja kwerendy w Microsoft Query ���������������������������������������������������������������������������������������������� 46 5. Power Query – zaawansowane możliwości importu danych ��������������������������������� 47 5�1� Język „M” �������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 48 3 5�2� Instalacja dodatku ����������������������������������������������������������������������������������������������� 49 5�3� Wyszukiwanie danych ���������������������������������������������������������������������������������������� 51 5�4� Przygotowanie danych ���������������������������������������������������������������������������������������� 53 5�5� Wizualizacja pobranych danych za pomocą dodatku Power View �������������� 56 5�6� Pobieranie danych z baz SQL Server ���������������������������������������������������������������� 57 5�7� Połączenie z bazą relacyjną (pobieranie danych z pojedynczej tabeli lub widoku) ���������������������������������������������������������������������������������������������������������� 57 5�8� Połączenie z hurtownią danych (pobieranie danych z połączonych ze sobą tabel lub widoków) ������������������������������������������������������ 60 5�9� Pobieranie danych ze stron WWW ������������������������������������������������������������������ 61 5�10� Pobieranie danych tabelarycznych �������������������������������������������������������������������� 62 5�11� Pobieranie danych z jednego źródła ����������������������������������������������������������������� 63 5�12� Wizualizacja pobranych danych za pomocą dodatku Power Map ��������������� 63 5�13� Pobieranie danych w formacie ODATA ����������������������������������������������������������� 65 5�14� Pobieranie danych z kilku źródeł ���������������������������������������������������������������������� 68 6. Pobieranie danych ze stron WWW ����������������������������������������������������������������������������� 72 7. Konsolidowanie danych z wielu arkuszy �������������������������������������������������������������������� 75 8. Szybkie modyfikowanie zaimportowanych danych ������������������������������������������������� 79 8�1� Usuwanie niedrukowanych znaków ����������������������������������������������������������������� 79 8�2� Usuwanie lub zamiana przecinków na kropki w liczbach ����������������������������� 80 8�3� Wyszukiwanie i usuwanie symboli wieloznacznych ��������������������������������������� 82 9. Formatowanie zaimportowanych danych ������������������������������������������������������������������ 84 9�1� Formatowanie danych liczbowych za pomocą skrótów ��������������������������������� 84 9�2� Wartości czasu wyświetlane jako ułamki ��������������������������������������������������������� 85 9�3� Znikające zero na początku wartości liczbowych ������������������������������������������� 86 10. Porządkowanie danych o niestandardowym układzie �������������������������������������������� 89 10�1� Zestawienie składające się z wielowierszowych bloków ��������������������������������� 89 10�2� Wprowadzenie kryterium sortowania �������������������������������������������������������������� 90 10�3� Wprowadzenie numeracji porządkowej ����������������������������������������������������������� 91 10�4� Budowa posortowanej wersji zestawienia ������������������������������������������������������� 93 11. Wymiana danych między Excelem i Wordem ����������������������������������������������������������� 96 11�1� Dopasowanie raportu sprzedaży do układu strony ���������������������������������������� 96 11�2� Wstawione zestawienie sprzedaży połączone z plikiem źródłowym ����������� 99 11�3� Przenoszenie treści raportu z Worda do Excela �������������������������������������������� 101 11�4� Odwołanie do treści dokumentu Worda �������������������������������������������������������� 102 4 Przenoszenie danych z i do Excela Wstęp Excel jest niezastąpionym narzędziem do analizy danych – prostym w uży- ciu, szybkim i oferującym ogromne możliwości� Nie tylko oferuje wiele wbudowanych funkcji, ale również umożliwia skomplikowane analizy sta- tystyczne� Do przeprowadzenia analiz potrzebne są dane, te jednak często znajdują się w zewnętrznych źródłach: plikach tekstowych, bazach danych czy stronach WWW� W tej książce przeczytasz, jak je pozyskać, aby móc pracować z nimi w Excelu� Zaawansowanych użytkowników z pewnością zainteresuje rozdział na temat dodatku Power Query� Jest to bezpłatne rozszerzenie Excela, które pozwala użytkownikom wyszukiwać, dostosowywać do własnych potrzeb i pobierać dane z różnych źródeł zewnętrznych, w tym z Internetu� Zaimportowanie danych to jednak nie koniec pracy związanej z przygoto- waniem danych do analizy� Typowym problemem w tej sytuacji jest „za- śmiecenie” danych zbędnymi ciągami znaków czy też występowanie kropek zamiast przecinków w liczbach� Excel oferuje kilka przydatnych funkcji i na- rzędzi, dzięki którym błyskawicznie pozbędziesz się ich z arkusza� Ważnym etapem porządkowania zestawienia jest również formatowanie� W książce pokazujemy, jak można tę operację szybciej, a także w jaki sposób radzić sobie z formatowaniem komórek zawierających informacje o czasie i dacie� Dane przechowywane w programie Access można przetwarzać w skoro- szycie programu Excel, co umożliwia korzystanie z funkcji analizy danych i tworzenia wykresów, elastyczne rozmieszczanie i tworzenie układów da- nych oraz stosowanie wielu innych funkcji, które są niedostępne w progra- mie Access� W tym rozdziale przeczytasz, w jaki sposób zaimportować całą bazę danych oraz wybrane rekordy� Innym wyzwaniem jest przenoszenie danych z Excela do innych aplikacji� Zestawienia wklejane do dokumentów Worda zwykle mają niepoprawny układ, co zmusza do ich ponownego formatowania� Okazuje się, że wcale nie musisz tracić na to czasu� Pełne możliwości Excela i Worda wykorzystasz, jeśli nauczysz się wymieniać dane między skoroszytami i dokumentami� 5 Wszystkie pliki Excela z przykładami omawianymi w książce można pobrać ze strony: http://online.wip.pl/download/excel_import.zip 1. Przegląd metod importowania danych do Excela Excel jest niezastąpionym narzędziem do analizy danych – prostym w użyciu, szybkim i oferującym ogromne możliwości� Nie tylko możemy korzystać z wielu wbudowanych funkcji, ale również przeprowadzać za jego pomocą skompliko- wane analizy statystyczne� Nie powinien być jednak używany w roli źródła da- nych, szczególnie jeżeli z tymi samymi danymi pracuje więcej niż jedna osoba� Przechowywanie danych źródłowych bezpośrednio w skoroszytach Excela ma dwie poważne wady: 1� Arkusze te z reguły są zapisane w komputerach użytkowników, a więc poza bezpośrednią kontrolą administratorów� W rezultacie są narażo- ne na utratę, np� w wyniku uszkodzenia komputera czy przypadkowego skasowania pliku i udostępnienia niepowołanym osobom (stacje robo- cze z reguły są gorzej zabezpieczone niż serwery, często też fizyczny do- stęp do nich mają różne osoby)� 2� Skoroszyty mogą zawierać rozbieżne kopie tych samych danych� Ponie- waż najczęściej sami użytkownicy są odpowiedzialni za synchronizację (aktualizację) zapisanych w nich danych, zdarza się, że poszczególne sko- roszyty zawierają kopie danych z różnych dni, w konsekwencji ta sama analiza przeprowadzona przez poszczególnych użytkowników daje od- mienne wyniki� Rozwiązaniem obu tych problemów (gwarantującym bezpieczeństwo danych i spójność wyników ich analiz) jest pobieranie danych do analizy z zewnętrz- nych źródeł� Od wersji 2007 można to zrobić za pośrednictwem połączeń danych pakietu Office� 1.1. Pliki typu ODC Połączenia danych to pliki w formacie XML, w których zapisane są informa- cje potrzebne do połączenia się z zewnętrznym źródłem danych i pobrania z niego wybranych danych� Bez obaw, żeby pobrać dane, nie będziemy jed- nak musieli samodzielnie tworzyć i edytować pokazanego na rysunku 1�1 dokumentu XML – zrobi to za nas arkusz Excel� Tworzenie połączeń przećwiczymy na przykładzie różnych baz danych, za- czynając od serwera SQL Server firmy Microsoft� 7 Rysunek 1.1. Fragment pliku typu ODC definiującego połączenie z widokiem bazy danych UWAGA Bazy danych zawierają tabele i widoki� Z naszej perspektywy różnice mię- dzy tymi obiektami są nieistotne – każdy z nich służy do odczytania in- teresujących nas danych� 1.2. Pobieranie danych z baz SQL Server SQL Server jest jednym z popularniejszych serwerów bazodanowych – to ten serwer (w darmowej edycji Express) jest wykorzystywany m�in� w pro- gramach Płatnik, Asseco WAPRO czy Comarch Optima� Żeby pobrać dane z tego typu bazy, potrzebne są: 1� Adres lub nazwa serwera SQL Server� 2� Nazwa bazy danych� 3� Nazwy tabel lub widoków, z których odczytamy dane� 4� Konto użytkownika posiadającego co najmniej uprawnienia do odczy- tywania wybranych tabel lub widoków� Wszystkie te informacje dostaniemy od administratora serwera bazodanowego� 8 Przenoszenie danych z i do Excela
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Przenoszenie danych z i do Excela
Autor:
,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: