Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00186 003448 24072725 na godz. na dobę w sumie
Przestępczość zorganizowana w III RP - ebook/pdf
Przestępczość zorganizowana w III RP - ebook/pdf
Autor: Liczba stron:
Wydawca: E-bookowo Język publikacji: polski
ISBN: 9788392581154 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> inne >> budownictwo
Porównaj ceny (książka, ebook (-24%), audiobook).
Przestępczość zorganizowana w III RP - wydanie drugieMiędzynarodowy obrót gospodarczy reglamentowany decyzjami politycznymi pozostaje głównym źródłem dochodów polskich zorganizowanych grup oraz związków przestępczych. Poprzez pryzmat polityki, unormowań prawnych, realiów gospodarczych oraz porównanie do działalności m.in. włoskich i rosyjskich syndykatów zbrodni, publikacja ukazuje tło i metodykę uzyskiwania miliardowych dochodów przez rodzimą przestępczość zorganizowaną. Analizie poddano:      Produkcję, handel i tranzyt narkotyków    Oszustwa paliwowe i podatkowe (VAT, CIT, akcyza)    Przemyt alkoholu, papierosów i towarów, oszustwa celne    Hazard i pranie brudnych pieniędzy    Kolaborację polityków i urzędników państwowychTrzy czynniki kształtują współczesne państwo demokratyczne: polityka, prawo i ekonomia. Decyzje polityczne ustanawiają treść aktów prawnych, normujących z kolei gospodarkę i teatr jej funkcjonowania. Od sytuacji ekonomicznej społeczeństwa, a więc od rozsądnego zarządzania środkami finansowymi implikującego niskie bezrobocie, wygodę życia, brak biedy i w efekcie ograniczenie przestępczości, zależna jest reelekcja przedstawicieli władzy. Dlaczego więc tak często decyzje polityków wydają się sprzyjać nie interesowi państwa, a zorganizowanym związkom przestępczym aspirującym do miana mafii?Opracowanie oparto na materiałach Prokuratury, Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Straży Granicznej, Służby Celnej, dawnego Urzędu Ochrony Państwa, Archiwum Sejmu RP, ministerstw, sądów, publikacjach zagranicznych i międzynarodowych instytucji powołanych do monitorowania lub zwalczania przestępczości zorganizowanej m.in. Interpolu, Europolu oraz wydzielonych jednostek ONZ i Unii Europejskiej, a także na doniesieniach prasowych, publikacjach naukowych oraz na informacjach pozyskanych osobiście. Brak elementów fikcji literackiej. Spis Treści:WstępRozdział 1. Zarys polskiej przestępczości zorganizowanej1.1 Realia polityczno-społeczne Europy Środkowej schyłku XX wieku1.2 Podstawy prawne ścigania przestępczości zorganizowanej Forma kwalifikowana Świadek koronny Konwencja ONZ z Palermo przeciwko międzynarodowej przestępczości zorganizowanej1.3 Instytucje powołane do zwalczania działalności przestępczości zorganizowanej1.4 Polska przestępczość zorganizowana a mafiaRozdział 2. Produkcja, przemyt oraz handel narkotykami2.1 Zarys światowej zorganizowanej przestępczości narkotykowej Marihuana i haszysz Amfetamina, metaamfetamina i ecstasy Kokaina Opiaty2.2 Wybrane przypadki produkcji, przemytu oraz hurtowego handlu narkotykami polskiej przestępczości zorganizowanej2.3 Problematyka przestępczości narkotykowej we współczesnej PolsceRozdział 3. Przestępstwa paliwowe3.1 Przestępstwa paliwowe na świecie wybrane zagadnienia Włochy Stany Zjednoczone Dawne państwa ZSRR Węgry3.2 Działalność tzw. Mafii Paliwowej w Polsce3.3 Uwarunkowania działalności tzw. Mafii Paliwowej w Polsce Ekonomia Prawo i administracja państwowa Polityka i wojskoRozdział 4. Przemyt4.1 Przemyt alkoholu4.2 Przemyt towarów i wyrobów tytoniowychRozdział 5. Międzynarodowy obrót gospodarczy5.1 Wyłudzanie nienależnego zwrotu podatku VAT w obrocie międzynarodowym5.2 Przestępstwa związane z międzynarodowym rynkiem hazardowym i praniem brudnych pieniędzy5.3 Oszustwa celnePosłowieBibliografiaAkty prawne
Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

WYDANIE II – ROZSZERZONE Kazimierz Turaliński PRZESTĘPCZOŚĆ ZORGANIZOWANA w III RP Międzynarodowy obrót gospodarczy reglamentowany decyzjami politycznymi jako główne źródło dochodu polskich zorganizowanych grup oraz związków przestępczych WYDANIE II – ROZSZERZONE Wydawnictwo MEDIA POLSKIE Radom 2009 © Copyright by Kazimierz Turaliński 2009 ISBN 978-83-925811-5-4 2 ministerstw, Opracowanie oparto na materiałach Prokuratury, Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Straży Granicznej, Służby Celnej, dawnego Urzędu Ochrony Państwa, Archiwum Sejmu RP, sądów, publikacjach zagranicznych i międzynarodowych instytucji powołanych do monitorowania lub zwalczania przestępczości zorganizowanej – m.in. Interpolu, Europolu oraz wydzielonych jednostek ONZ i Unii Europejskiej, a także na doniesieniach prasowych, publikacjach naukowych oraz na informacjach pozyskanych osobiście. Brak elementów fikcji literackiej. 3 Spis Treści Przedmowa……………………….…………………………………7 Rozdział I: Zarys polskiej przestępczości zorganizowanej…………………….……….…..……11 1.1. Realia polityczno-społeczne Europy Środkowej schyłku XX wieku.............………….…….…..............….12 1.2. Podstawy prawne ścigania przestępczości zorganizowanej……………….…..…....……...............….21 Forma kwalifikowana..............................................29 Świadek koronny.....................................................34 Konwencja ONZ z Palermo przeciwko międzynarodowej przestępczości zorganizowanej........................................................38 1.3. Instytucje powołane do zwalczania działalności przestępczości zorganizowanej…............….............…….48 1.4. Polska przestępczość zorganizowana a mafia…………………………....……...59 Rozdział II: Produkcja, przemyt oraz handel narkotykami………………………………………...71 2.1. Zarys światowej zorganizowanej przestępczości narkotykowej……………..………............................……72 Marihuana i haszysz…………..…......……....……74 Amfetamina, metaamfetamina i ecstasy........……..77 Kokaina..……..……..…..........…...……...…..........79 Opiaty...………..……..……..……..…..……..……82 4 2.2. Wybrane przypadki produkcji, przemytu oraz hurtowego handlu narkotykami polskiej przestępczości zorganizowanej.….……...............………..87 2.3. Problematyka przestępczości narkotykowej we współczesnej Polsce.………............……...…….………...92 Rozdział III: Przestępstwa paliwowe…………………………..101 3.1. Przestępstwa paliwowe na świecie – wybrane zagadnienia………………………….....………………..102 Włochy...................................................................102 Stany Zjednoczone.................................................104 Dawne państwa ZSRR...........................................106 Węgry.....................................................................107 3.2. Działalność tzw. Mafii Paliwowej w Polsce ....................109 3.3. Uwarunkowania działalności tzw. Mafii Paliwowej w Polsce.........................................121 Ekonomia...............................................................121 Prawo i administracja państwowa.........................125 Polityka i wojsko...................................................133 Rozdział IV: Przemyt……………………………………………139 4.1. Przemyt alkoholu…………………..……..……..............140 4.2. Przemyt towarów i wyrobów tytoniowych...….…...........151 Rozdział V: Międzynarodowy obrót gospodarczy…………………………………….…..164 5.1. Wyłudzanie nienależnego zwrotu podatku VAT w obrocie międzynarodowym..…….........…….…...…....165 5 5.2. Przestępstwa związane z międzynarodowym rynkiem hazardowym i praniem brudnych pieniędzy........…….....175 5.3. Oszustwa celne.….…………………………....................184 Posłowie……………………………………….……………….…190 Bibliografia.………………………………………………………201 Akty prawne………………………………………….….……….203 6 1.1. Realia polityczno-społeczne Europy Środkowej schyłku XX wieku Fala przemian tzw. Jesieni Ludów 1989 roku stanowiła punkt zwrotny nie tylko dla historii świata, ale i polskiego środowiska kryminalnego. Rozpad Związku Radzieckiego oraz wcześniejsze transformacje ustrojowe państw Europy Środkowo- Wschodniej wyeliminowały dotychczasowe przeszkody stojące na drodze do utworzenia rodzimych, zaawansowanych struktur przestępczości zorganizowanej. Zbrodniczą konspirację wykluczał milicyjny aparat represji połączony z intensywną inwigilacją i infiltracją przez tajnych współpracowników SB kręgów potencjalnie wrogich władzy1. Dodatkowymi barierami były brak swobody gospodarczej, centralne planowanie w kluczowych dziedzinach przemysłu i handlu oraz inne czynniki natury politycznej. W takim teatrze działać mogły tylko drobne grupy tworzone przez margines społeczny, trudniące się nisko dochodowymi włamaniami, kradzieżami, i detaliczną sprzedażą kontrolą prostytucji 1 Służba Bezpieczeństwa (SB) – podlegający Ministerstwu Spraw Wewnętrznych i wkomponowany w Milicję Obywatelską organ bezpieczeństwa, stanowiący w istocie polski odłam radzieckiej, komunistycznej służby specjalnej KGB. Pełniła rolę policji politycznej chroniącej władze PRL-u poprzez zwalczanie demokratycznej opozycji oraz kościoła katolickiego. Odpowiadała za inwigilację społeczeństwa polskiego na terenie kraju i poza jego granicami, rozbudowę agentury w drodze szantażu i korupcji, porwania, tortury oraz zabójstwa na tle politycznym. Funkcjonariusze SB jednostkowo prowadzili także działalność przestępczą ukierunkowaną na pozyskiwanie dóbr materialnych. W latach 80-tych w ramach formacji wydzielono m.in. Służbę Wywiadu i Kontrwywiadu MSW, Służbę Bezpieczeństwa MSW i Służbę Zabezpieczenia Operacyjnego MSW. 12 nieopodatkowanego alkoholu. Zalążek przyszłych, rozbudowanych związków przestępczych stanowić miały gangi złodziei samochodów dowodzone w latach 70-tych i 80-tych na zachodzie Europy przez Nikodema Skotarczaka pseud. Nikoś, podwarszawscy i prascy włamywacze oraz słabo skoordynowani przemytnicy, dokonujący zwykle jednostkowo nielegalnego importu różnego typu reglamentowanych dóbr2. Utrata władzy przez PZPR3 skutkowała z dnia na dzień zmianą znacznej ilości przepisów obowiązujących w dawnej Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej. Usunięto m.in. unormowania dotyczące narzędzi prawnych mających na celu szczególną ochronę gospodarki państwowej. W 1990 roku rozwiązano, zatrudniające pięć tysięcy milicjantów, wydziały ds. zwalczania przestępczości gospodarczej. W ich miejsce nie powołano żadnego analogicznego tworu. Zlikwidowano Milicję i odsunięto od służby gros funkcjonariuszy tej formacji. Podobnie postąpiono z SB, a weryfikacja wykazała nieprzydatność tysięcy jej członków do dalszej służby w już niezależnym od Moskwy, demokratycznym państwie prawa. Byłym 3 2 E. Ornacka, P. Pytlakowski, Alfabet Mafii, Prószyński i S-ka, Warszawa 2004 Polska Zjednoczona Partia Robotnicza – partia komunistyczna monopolizująca władzę w PRL w latach 1948-1989. Zależna od władz ZSRR, odpowiadająca na ziemiach polskich za realizację ideologii marksizmu-leninizmu. Odpowiedzialna politycznie za ograniczenie niepodległości Polski, upadek gospodarczy spowodowany stosowaniem w praktyce ekonomii socjalizmu, łamanie praw człowieka i krwawe pacyfikacje protestów ludności cywilnej, m.in. w Poznaniu w 1956 r., na Wybrzeżu w grudniu 1970 r. oraz w Ursusie i Radomiu 1976 r. Jej spadkobiercami w III RP stały się kolejno formacje polityczne: SdRP (liderzy: Aleksander Kwaśniewski, Józef Oleksy i Leszek Miller), a następnie SLD (liderzy: Leszek Miller, Krzysztof Janik, Józef Oleksy, Wojciech Olejniczak i Grzegorz Napieralski). 13 przesyłki kontrolowanej, funkcjonariuszom zarzucano brak walorów moralnych i kompetencji. Powołaną Policję, z przyczyn kadrowych, społecznych i politycznych, na samym początku uczyniono istotą anemiczną. Wbrew zaleceniom europejskich ekspertów, władze III Rzeczpospolitej zrezygnowały z ustawowego umocowania instytucji świadka koronnego, świadka incognito, policyjnego zakupu kontrolowanego, jak i narzędzi utrudniających pranie brudnych pieniędzy oraz defraudację. Praktycznie wyeliminowano prowadzenie działań wywiadowczych i stosowanie podsłuchów, a dotychczasowa agentura przestała istnieć. Samo pozyskiwanie zeznań w drodze układu przestępcy z prokuraturą utożsamiono z dawną rolą pogardzanych konfidentów i odsunięto na margines. Pobłażliwość motywowana była społeczną potrzebą rozluźnienia ograniczających wolność rygorów i nadmiernych uprawnień służb mundurowych. Zadecydowały świeże i bolesne doświadczenia władzy wzorowanej na radzieckim totalitaryzmie. Zmiana gospodarki, ze sterowanej centralnie na wolnorynkową, wymusiła szybką prywatyzację państwowej własności oraz swobodę rejestracji prywatnych przedsiębiorstw. Otwarcie granic umożliwiło import potrzebnych, a wcześniej reglamentowanych towarów, a także nieskrępowany przepływ osób. Wtórnym tego skutkiem była organizacja na szeroką skalę procederu przemytu spirytusu i narkotyków. Słabo rozwinięte instytucje kontrolne umożliwiały też łatwą legalizację i inwestycję kapitału pochodzącego z przestępstw. Poza pozytywnymi konsekwencjami wolnościowych przemian zauważono nieoczekiwany, drastyczny wzrost ilościowy i jakościowy popełnianych występków, jak i zbrodni, włącznie z nieznanymi dawniej nad Wisłą, a szczególnie widowiskowymi porachunkami zbrojnych gangów. 14 Początkowo prymitywne grupy przestępcze gromadziły kapitał na czynach typowo kryminalnych, wśród których prym wiodło uprowadzanie tirów z importowanymi towarami, wymuszanie haraczów od powstających prywatnych przedsiębiorstw, dystrybucja nieopodatkowanego alkoholu oraz drobnych ilości narkotyków. Systematyczny wzrost dochodów z tej działalności umożliwił rozszerzenie spektrum zainteresowania na bardziej ambitne przedsięwzięcia, takie jak hurtowy import heroiny i kokainy, a także budowa na terenie Polski największych w Europie laboratoriów do produkcji amfetaminy. Pojawiły się próby konsolidacji środowisk przestępczych pod hegemoniczną władzą najzamożniejszych warszawskich gangsterów. W wyniku wojen gangów zwierzchnictwo nad polskim podziemiem przestępczym przejęła tzw. „Grupa Pruszkowska” lub „Pruszków”, nazywana przez prasę na wyrost także „Mafią Pruszkowską”. Status drugiej siły w kraju aż do końca lat 90-tych utrzymał konkurencyjny gang z podwarszawskich Ząbek, również błędnie, zarówno, co do formy organizacji, jak i właściwości geograficznej, określany przez media jako tzw. „Mafia Wołomińska” lub „Wołomin”. Początek lat 90-tych stanowił czas prosperity i zachłyśnięcia wolnością. Wówczas wzmiankowane gangi jeszcze prowadziły ożywioną kooperację, lecz w wyniku konfliktów personalnych, około 1993 roku, rozpoczęły wzajemne zwalczanie swoich działań i konkurowanie o strefy wpływów. W wyniku toczonej początkowo zewnętrznej wojny, a następnie wewnętrznych porachunków, do końca XX wieku śmierć ponieśli czołowi przywódcy „Pruszkowa” – Andrzej Kolikowski pseud. Pershing, Wojciech Kiełbiński pseud. Kiełbacha, katowicki rezydent Zbigniew Szczepanik pseud. Simon, a także liderzy Grupy Wołomińskiej – Wiesław Niewiadomski pseud. Wariat, Ludwik Adamski pseud. 15 Lutek, Marian Klepacki pseud. Klepak vel Maniek oraz współpracujący z „Wołominem” przywódca trójmiejskiej struktury przestępczej Nikodem Skotarczak pseud. Nikoś. Liczne zamachy bombowe oraz strzelaniny przyniosły śmierć dodatkowo kilkudziesięciu szeregowych członków wymienionych gangów, a w skali kraju liczba ofiar sięgnęła kilkuset zabitych. Odnotować należy także dokonane w tym samym czasie zabójstwa byłego komendanta głównego polskiej Policji gen. Marka Papały oraz byłego ministra sportu Jacka Dębskiego. Eskalacja konfliktu zbrojnego i realna groźba śmierci zmotywowała wielu gangsterów do złożenia zeznań obciążających strukturę, przy czym kluczowe pozostały wyjaśnienia pierwszego w Polsce świadka koronnego Jarosława Sokołowskiego pseud. Masa. On też jako pierwszy obwinił czołowych polityków o kolaborację z „Pruszkowem”, w tym o zlecanie gangsterom ochrony spółek hazardowych, rzekomo zależnych od postkomunistycznej partii SLD. Do aresztów trafili zwycięzcy wojny o władzę, głównie przywódcy „Pruszkowa”: Andrzej Zieliński pseud. Słowik, Leszek Danielak pseud. Wańka, Mirosław Danielak pseud. Malizna, Janusz Prasol pseud. Parasol, Zygmunt Raźniak pseud. Raźniaczek, Ryszard Szwarc pseud. Kajtek, a także członkowie innych wiodących organizacji przestępczych, m.in. katowicka grupa Janusza Treli pseud. Krakowiak, wołomiński gang Karola Sarny oraz szczeciński Marka Medveska pseud. Oczko. Zarzuty postawiono domniemanemu przywódcy grupy z Ząbek – Henrykowi Niewiadomskiemu. Przed sądem nie zdołano jednak dowieść, iż to on posługiwał się pseudonimem „Dziad”, pod którym miał rzekomo sprawować kontrolę nad wschodnią częścią przestępczej mapy Polski. Wśród oskarżonych o kolaborację z przestępczością zorganizowaną znaleźli się przedstawiciele parlamentu: były senator Aleksander Gawronik i 16 poseł Marek Kolasiński. Zadłużony u „Pershinga” dawny wicepremier Ireneusz Sekuła popełnił samobójstwo, nim zakończono prowadzone przeciw niemu śledztwa. Zamordowany w 2001 roku minister J. Dębski współpracował z Jeremiaszem Barańskim pseud. Baranina – wiedeńskim gangsterem powiązanym z „Pruszkowem”, austriackimi cywilnymi służbami specjalnymi4 oraz z co najmniej jednym oficerem polskich wojskowych służb specjalnych5. Upadek awangardy świata gangsterskiego lat 90-tych nie zakończył ekspansji polskiej przestępczości zorganizowanej. W drodze ewolucji zaprzestano tylko budowy ogólnokrajowej, niemal jawnie działającej struktury monopolizującej wszelkie pola aktywności półświatka. Przestępstwa kryminalne pozostawiono drobnym gangom, których monitorowanie i rozbijanie nie stanowi już dla Policji nadmiernego kłopotu. Pomimo pozornego uzyskania kontroli nad bezpieczeństwem publicznym nie zaobserwowano jednak znaczących braków w zaopatrzeniu rynku narkotykowego, co oznacza ciągłość działania tychże struktur oraz szybkie, bieżące uzupełnianie kadr. Wzrosła liczba przestępstw tranzytowych z tego zakresu, przy jednoczesnym spadku kryminalnych z 1 133 162 w roku 2000, do 763 597 w roku 2009. Odnotowano ponad dwukrotny 4 K. Turaliński, Objawy Mafii – dokumentacja III RP, Media Polskie, Radom 2007 (Ministerstwo Obrony Narodowej, 5 Meldunek Zastępcy Szefa Zarządu III Szefostwa Wojskowych Służb Informacyjnych z dnia 5 sierpnia 1992 r. do Szefa Wojskowych Służb Informacyjnych Zarząd Kontrwywiadu) w przedmiocie współpracy byłego szefa Wydziału Informatyki Szefostwa Wojskowej Służby Wewnętrznej (kontrwywiad) płk Kruczkowskiego z grupą przestępczą J. Barańskiego. Miał on organizować przemyt spirytusu oraz kontrolować w Komendzie Głównej Straży Granicznej działania prowadzone przeciwko przemytnikom. Wspólnie z J. Barańskim oferował także niemieckiej policji kryminalnej usługi wywiadu kryminalnego na terenie RP. 17 wzrost przestępstw gospodarczych. W roku 1999 stwierdzono ich 60 393, natomiast już w 2009 roku liczba ta sięgnęła 151 265 przypadków6. Dawne incydentalne „chrzczenie” paliwa stało się przemysłem przynoszącym miliardowe zyski, podobnie jak oszustwa podatkowe, pranie brudnych pieniędzy i przemyt. Liczebnie dominują grupy o profilu ekonomicznym i narkotykowym. 2009 2008 6262 107107 167167 164164 4444 103103 147147 131131 Ekonomiczne Narkotykow e Kryminalne Multiprzestępcze 0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 Liczba grup przestępczych działających na terytorium Polski wg. CBŚ7 W ostatecznym rozrachunku przełom XX i XXI wieku przyniósł marginalizację brutalnej siły przez arkana nauk prawnych i ekonomicznych. Zorganizowane związki przestępcze skupiły swą aktywność na mało spektakularnych polach działalności, przynoszących jednak wcześniej nieosiągalne dochody. Wtórną korzyścią stało się znaczne ograniczenie perspektywy wieloletnich wyroków, standardowych w przypadku rozbojów i zabójstw. Odnotować należy, iż zbrodnie te nie przynosiły gratyfikacji 6 Stan taki ujawniają statystyki policyjne www.statystyka.policja.pl 7 Sprawozdanie z działalności Centralnego Biura Śledczego KGP w 2009 r. 18 finansowych równoważących ryzyko tak dotkliwych kar. Okrzepnięcie organów ścigania po zmianie pokoleniowej i transformacji ustrojowej, a następnie wyposażenie ich w elementarne narzędzia prawne i techniczne8, pociągnęło za sobą znaczny wzrost wykrywalności tradycyjnych przestępstw9. Dalece skuteczniejsze poszukiwanie i sprowadzanie przed polski wymiar sprawiedliwości ukrywających się za granicą podejrzanych umożliwiła instytucja Europejskiego Nakazu Aresztowania, wsparta współpracą z formacjami policyjnymi sąsiednich państw, Europolem10 oraz 8 Zgodnie z wcześniejszymi postulatami władza ustawodawcza unormowała zastosowanie w procesie karnym dowodów z zeznań świadka koronnego i świadka incognito, zakupu kontrolowanego, przesyłki kontrolowanej, wprowadzono zaawansowane instrumenty kontroli skarbowej, powołano wyspecjalizowane służby tematyczne, a także rozwinięto na szeroką skalę wykorzystanie technicznych środków inwigilacji. 9 KGP: Raport Statystyczny 2008 – najwyższa wykrywalność w historii Policji 65,9 , http://www.statystyka.policja.pl/ 10 Europol jako podstawę swej działalności przyjmuje Układ z Maastricht o Unii Europejskiej oraz Konwencję o Europolu, ratyfikowaną przez wszystkie kraje członkowskie UE, obowiązującą od 01.10.1998. Podstawowym zadaniem jest wspieranie organów ścigania krajów członkowskich UE w walce z przestępczością zorganizowaną, przede wszystkim poprzez wspomaganie identyfikacji i rozpracowywania organizacji przestępczych, działających na obszarze co najmniej dwóch krajów członkowskich, w zakresie następujących kategorii przestępczości: obrót narkotykami, nielegalna migracja, handel ludźmi, łącznie z pornografią dziecięcą, nielegalny obrót pojazdami motorowymi, fałszowanie pieniędzy i innych środków płatniczych, obrót substancjami radioaktywnymi i nuklearnymi, terroryzm, pranie pieniędzy. 7 grudnia 2001 r., Rada Unii Europejskiej rozszerzyła kompetencje Europolu o kolejne rodzaje przestępczości: zabójstwa i ciężkie uszkodzenia ciała, porwania, przestępcze ograniczenia wolności i branie zakładników, nielegalny handel organami i tkankami ludzkimi, rasizm i ksenofobia, zorganizowane napady i rozboje, wymuszenia i wymuszenia rozbójnicze, oszustwa i zagarnięcia mienia, przemyt dóbr 19 Interpolem11. Te i inne czynniki zaważyły o końcu hegemonii „Pruszkowa” i „Wołomina”. Podobnie jak w wielu innych sektorach gospodarki, tak w materii zorganizowanych przestępstw majątkowych utrzymanie konkurencyjnej pozycji rynkowej wymusiło liczne przewartościowania i zmiany organizacyjne. Klasyczne struktury ukierunkowane na zuchwałą, wręcz filmową działalność trafić musiały do lamusa. Postęp wyeliminował dawniej nowatorski, a dziś archaiczny już sektor, ustępujący miejsca wysokodochodowym oszustwom gospodarczym i podatkowym, przestępstwom tranzytowym oraz ingerencji w proces legislacyjny. 11 innymi substancjami hormonalnymi kultury, w tym zabytków i dzieł sztuki, podrabianie znaków towarowych, fałszerstwa dokumentów, przestępstwa komputerowe, korupcja, nielegalny handel bronią, amunicją i materiałami wybuchowymi, nielegalny handel zwierzętami i roślinami objętymi ochroną, zanieczyszczanie środowiska naturalnego oraz nielegalny handel substancjami i powodującymi przyrost ciała – www.policja.pl Interpol utworzony został w 1923 roku na Międzynarodowym Kongresie Policji Kryminalnych w Wiedniu. W roku 1956 przyjęto nazwę Międzynarodowa Organizacja Policji Kryminalnych – Interpol. Zrzesza on obecnie 186 państw członkowskich i stanowi największą międzynarodową organizację policyjną. Interpol został powołany do walki z przestępczością międzynarodową, koncentrując swą działalność na zwalczaniu: przestępczości narkotykowej i zorganizowanej, ekonomicznej, handlu ludźmi, terroryzmu i zapewnieniu bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz poszukiwaniu zbiegłych sprawców przestępstw. W obszarze zwalczania handlu ludźmi Interpol koncentruje swoje wysiłki przede wszystkim na przeciwdziałaniu i zwalczaniu handlu kobietami w celu seksualnego wykorzystywania, przemytu ludzi oraz procederu seksualnego wykorzystywania dzieci. Ponadto organizacja odpowiada za działalność analityczną z zakresu identyfikacji nowych trendów przestępczości zorganizowanej, szlaków przemytniczych i powstających oraz rozwijających swą działalność grup przestępczych – www.policja.pl 20 Poprzez pryzmat polityki, unormowań prawnych, realiów gospodarczych oraz porównanie do działalności włoskich i rosyjskich syndykatów zbrodni, publikacja ukazuje tło i metodykę uzyskiwania miliardowych dochodów przez polską przestępczość zorganizowaną. Analizie poddano: Produkcję, handel i tranzyt narkotyków Przemyt alkoholu, papierosów i towarów, oszustwa celne • • Oszustwa paliwowe i podatkowe (VAT, CIT, akcyza) • • Hazard i pranie brudnych pieniędzy • Kolaborację polityków i urzędników państwowych Trzy czynniki tworzą współczesne państwo demokratyczne: polityka, prawo i ekonomia. Decyzje polityczne kształtują treść aktów prawnych, normujących z kolei gospodarkę i teatr jej funkcjonowania. Od sytuacji ekonomicznej społeczeństwa, a więc od rozsądnego zarządzania środkami finansowymi implikującego niskie bezrobocie, wygodę życia, brak biedy i w efekcie ograniczenie przestępczości, zależna jest reelekcja przedstawicieli władzy. Dlaczego więc tak często decyzje polityków wydają się sprzyjać nie interesowi państwa, a zorganizowanym związkom przestępczym aspirującym do miana mafii? Wydawnictwo MEDIA POLSKIE ISBN 978-83-925811-5-4 206
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Przestępczość zorganizowana w III RP
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: